KABB. Personlig assistanse. Syns- og lesehemmedes behov er ikke så viktig. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KABB. Personlig assistanse. Syns- og lesehemmedes behov er ikke så viktig. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4"

Transkript

1 KABB 02b Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 2014 Personlig assistanse Syns- og lesehemmedes behov er ikke så viktig Leder side 4

2 2 KABBNYTT BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE - Et intervju med May Nina Auby TEKST: JON IVAR DYPEDAL May Nina Auby er BPA-rådgiver i Uloba, med oppfølgingsansvar i Oslo og omegn. BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse. Alle kommuner er pålagt å tilby BPA. I dag er det ca personer i Norge med et assistansebehov som har BPA. Auby er selv blind og har BPA. Jon Ivar Dypedal som arbeider i KABB, møtte May Nina Auby på hennes hjemmekontor i Oslo. May Nina Auby - Kan du fortelle litt om hva BPA er? - BPA står for Brukerstyrt Personlig Assistanse. I Uloba har vi valgt og kalle det Borgerstyrt Personlig Assistanse. Vi har valgt å kaste brukerbegrepet og kaller oss for borgere. Det handler om at vi skal ha like rettigheter og muligheter til å være samfunnsdeltagere som ikke-funksjonshemmede. Og med BPA får vi faktisk det. Ordningen er til for personer med assistansebehov, hjemlet i lov om helse og omsorgstjenester i kommunene. Uloba har det formelle arbeidsgiveransvaret for BPAassistentene og sørger for utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, opplæring av arbeidsledere osv. Du er selv arbeidsleder eller styrer for dine assistenter. Det er kommunene som engasjerer Uloba som tjenesteleverandør, og det finnes ca. 130 kommuner med BPA fra Uloba. Kommunene er forpliktet til å ha BPA på sin tjenestemeny, men det er opp til kommunene å vurdere om BPA er best for deg eller om du skal ha andre kommunale tjenester. Nå står vi foran en rettighetsfesting av BPA som trer i kraft fra 2015, og da tror jeg nok at mange flere vil søke om BPA. - Hvis jeg har behov for BPA, hvordan går jeg frem for å få det? - Da vil jeg anbefale deg at du lager en søknad. Der beskriver du assistansebehovet ditt, alle aktiviteter du trenger assistanse til. Det kan være alt fra ledsagerbehov, praktisk assistanse ved handling, matlaging og trening, til assistanse til å betale regninger, delta på sosiale aktiviteter, transportbehov osv. Hvor mange timer assistanse du har behov for i uka kan variere, alt fra 3 til 50 timer. Gjennomsnittet er ca. 30 timer. Ta kontakt med kommunen din for veiledning i søkeprosessen. Det som også er viktig er å legge ved helseopplysninger fra lege. Det er du som selv styrer assistansen din, når du skal ha assistanse og hvor og hva assistenten skal gjøre. IKT-løsning for alle I juli 2013 trådte «Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)» i kraft. Forskriften er en del av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Fra 1. juli 2014 er alle nye IKT-løsninger lovpålagt universell utforming, både offentlige og private virksomheter. Det betyr for eksempel at videoer skal være tekstet, lenker understreket og at farger må kunne leses av fargeblinde. Eksisterende nettløsninger må være universelt utformet innen 1. januar Illustrasjonsbilde: istock

3 KABBNYTT Jeg trenger å vaske gulvet mitt når gulvet mitt er skittent, ikke når kommunen synes det er ofte nok eller sjeldent nok. - Tidligere har du nevnt at dere har valgt å kalle det borgerstyrt, Kan du si litt mer om det? - Uloba er opptatt av å ansvarliggjøre mennesket, vi har selv ansvar for vårt eget liv og er sjef i eget liv. Vi slutter oss til Independent Living-bevegelsen som startet helt tilbake med Martin Luther King og kampen for like rettigheter mellom svarte og hvite mennesker i USA. Så kom en stor frigjøringskamp blant funksjonshemmede i USA som også fikk med seg Vietnamveteranene. Dette var unge mennesker som ble skadet i krig. De kom tilbake og kjente på diskrimineringen av funksjonshemmede. Independent Living-bevegelsen utviklet seg til å handle om borgerrettigheter og plikter, avslutter May Nina Auby. Illustrasjonsbilde: istock Litt om Uloba Uloba ble startet i 1995 av fem personer med assistansebehov. Isteden for å sitte hjemme å vente på hjemmesykepleien, å være definert som bruker, ville de delta i samfunnet. De ville være borgere. Uloba er Norge største leverandør av BPA og administrerer ordningen for ca. 830 mennesker rundt om i landet: Synshemmede, bevegelseshemmede og mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. I dag er det ca personer med BPA, men potensialet er mye større. Vil lovfeste BPA-ordningen Regjeringen vil gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til en rettighet. 9. mai ble lovforslaget lagt fram for Stortinget. - Regjeringen har en visjon om et samfunn der alle kan delta. De fleste ønsker utdanning og arbeid, og har forventninger om å leve et selvstendig liv. For mange kan en brukerstyrt assistent bidra til nettopp dette. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen i dag fremmer lovforslag for Stortinget om rett til brukerstyrt personlig assistent, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding. - For regjeringen er det viktig å bedre hverdagen for pårørende og anerkjenne den betydningsfulle innsatsen de gjør. Vi vil derfor utvide rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med barn med nedsatt funksjonsevne, sa Bent Høie. (Kilde: Aftenposten) Ranveig Bredesen og Bjørn Hanssen i Askim kirke 3. søndag etter påske (4. mai) hadde Askim menighet innvilget offer til KABB. Det var diakoniens dag, og menigheten syntes dette var en god anledning til å presentere KABBs arbeid. Ranveig Bredesen, som i disse dager avslutter sin mastergrad i diakoni, var invitert spesielt til å synge og å lese søndagens prekentekst. KABB hadde på forhånd skrevet ut teksten i punktskrift, slik at Ranveig som er blind og har hatt sin oppvokst i Askim, kunne leste teksten i sin skriftform. Bjørn Hanssen presentere KABB under kunngjøringene og i kirkekaffen etter gudstjenesten. Bønnen Vår far i himmelen var skrevet ut i punkt og i sort. Både barn og voksne kunne få kjenne på punktskriften og sammenligne de to skriftformene. KABB takker Askim menighet for offeret og muligheten til å presentere seg. Men ikke minst ga menighetens egne takk og beundring for Ranveigs innslag i gudstjenesten, som sang bare rett og slett utrolig vakkert!

4 4 KABBNYTT Leder Næringslivsledere har visst mer verdi enn syns- og lesehemmedes behov Som ansatte i en frivillig organisasjon som jobber i ideell sektor, er ikke forventningene til årets lønnsoppgjør særlig høye. KABB er stolte av sine medarbeidere. Det legges hver dag ned et godt stykke arbeid for å gjøre hverdagen til syns- og lesehemmede litt bedre. KABB skulle gjerne betalt sine ansatte bedre enn det vi gjør i dag, men midlene strekker ikke til. Vi er vel så opptatte av å utfordre holdningene til den aktiviteten vi holder på med. Det virker som om tilbudene til syns- og lesehemmede ikke er så viktige for beslutningstakerne, siden våre aktiviteter blir nedprioritert og sulteforet år etter år. I første rekke handler det om en lovpålagt tjeneste som lydbibliotek og som KABB har delansvar for å tilby syns- og lesehemmede. KABB gjør seg noen tanker når vi hører om lønn og bonuser i nærings livet. De to topplederne i DNB og Statoil (det er staten som eier de største aksjepostene i begge selskapene) mottar til sammen rundt 20 millioner i lønn og bonuser, det tilsvarer 10 års (!) tilskudd til KABBs offentlig godkjente lydbibliotek fra Kulturdepartementet. Det er ikke KABBs oppgave å sette nivået på lønn og bonuser for næringslivsledere, men det er vår oppgave å påpeke at staten ikke bidrar til at syns- og lesehemmede får et fullverdig tilbud av kristen litteratur på lyd. Når KABB selv må samle inn 1,5 millioner kroner for å holde i gang en lovpålagt oppgave, er det noe som er feil. Dessuten kunne disse midlene blitt brukt på andre områder av KABBs aktiviteter, slik kunne flere syns- og lesehemmede fått bedre produkter og tjenester. Årets krav fra KABB er at myndighetene gjør alvor av sine fagre ord om inkludering og likebehandling og øker tilskuddet til drift av lydbiblioteket som gir syns- og lesehemmede muligheter som er en selvfølge for andre grupper. Ingvar Nevland Generalsekretær KABB nytt Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte KABB er en diakonal, tverrkirkelig, landsdekkende og medlemsstyrt organisasjon. Postboks 333, 1802 Askim Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Anna Berit Føyen Gironr.: ISSN Layout og trykk: Østfold Trykkeri AS 241 MILJØMERKET Trykksak 796

5 KABBNYTT «Vi kan ikke alle gjøre store ting. Men vi kan gjøre små ting med stor kjærlighet.» Mor Teresa INNLESERSEMINAR PÅ KABBHUSET TEKST: ANNA BERIT FØYEN Mandag 5. mai arrangerte KABB innleserseminar for tredje gang. KABB har et knippe dyktige innlesere. Flere av dem leser også fast hos NLB, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. I vår har vi innført helt nytt innlesersystem i alle studioene, og dette har innleserne tatt «på strak arm». Seminaret var en gjennomgang av det nye Hindenburgsystemet. Samtidig som råd, erfaringer og tips ble utvekslet. Mikrofonplassering og innlevelse var også viktige temaer. Hvor mye skal vi egentlig fargelegge stemmene? - Innleserne er kanskje de viktigste stemmene vi har i KABB, sier biblioteksekretær og seminaransvarlig Heidi Vestbye. Kanskje de eneste KABBstemmene som lydboklånerne kjenner. Innleser Inger Holter For første gang fikk innleserne nye, personlige headsett. - Det var populært, hele denne dagen ble vellykket. Stemningen var lett og ledig, og nytteverdien av slike sammenhenger er stor. Vi blir bedre kjent med hverandre og tilhørigheten styrkes ytterligere, forteller Kjetil Hærås som er teknisk driftssekretær og alle innlesernes hjelpende hånd. Ord fra Bibelen «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Johannes 13:34-35

6 6 KABBNYTT EN GANSKE ALMINNELIG PREST TEKST OG FOTO: ANNA BERIT FØYEN Leif Gunnar Sandvand Leif Gunnar Sandvand (62) har arbeidet som prest hele sitt yrkes aktive liv. - Jeg er prest i den samme kirka som far min var og farfar før han. I dag er han prest i Sarpsborg frikirke i Østfold. Sandvand er hovedtaler på KABBs sommerstevne i juni, og han presenterer seg selv på denne måten: - Jeg er en ganske alminnelig prest i den evangelisk lutherske frikirke. Kallet Før han var tjue år gammel, begynte han å studere på Luthersk bibel- og menighetsseminar. Det var svært interessant. - Der kjente jeg at jeg kom hjem. Hjem i egne interesser og egne refleksjoner. Jeg fikk lyst til å studere teologi. - Jeg hadde ingen spesielle overnaturlige kallsopplevelser knyttet til dette. Var ikke i nærheten av det, men jeg hadde lyst til å bli prest. Sandvand bar likevel på en bekymring. Var dette gode og rette motiver? Kan man bli prest bare fordi man har lyst til det? - Jeg gikk til far med denne bekymringen. Han hentet fram et bibelord fra Timoteus, i den gamle oversettelsen: «Leif Gunnar», sa han, «den som attrår et tilsynsembete, har lyst til en god gjerning.» - Da slapp det. Hvis jeg hadde jeg lyst til å bli prest, så var det flott. - Men det er viktig å ikke knytte hele identiteten vår opp til det arbeidet vi gjør. Det kan bli for smalt og slitsomt, påpeker Sandvand. - Det er noe med å være hverdagslig. Kristenlivet er ikke noe annet en selve livet, det er svært viktig. Leif Gunnar Sandvand begynte som prest i 1978, i Alta. Litt eventyrlyst var med på å «lokke» ham nordover. Han kom dit midt i en tid med store spenninger. Ikke minst kampen om Alta-Kautokeinovassdraget, var voldsom. - Det var en spennende tid. Og det ble tid til flotte multeturer også. Etter 12 år som nestleder i synodestyret i frikirken, kjennes det godt å være i Sarpsborg hundre prosent. - Mye har skjedd, spørsmålet om kvinnelige prester blant annet. Frikirken kom heldigvis samlet ut av hele denne prosessen. Det er jeg takknemlig for. Vi reiser hele tiden Sandvand liker godt å preke om livet som en reise. Den keltiske reisebønnen «Må veien komme deg i møte» bruker han ofte som velsignelse. - Vi reiser hele tiden. Hvor er vi i denne reisa nå? Prestegjerningen i Sarpsborg for eksempel, er mitt siste veistykke i arbeidslivet.

7 KABBNYTT Sommerstevnet Vi samles på Haugetun Folkehøgskole torsdag 19. juni. Stevnet varer fram til søndag 22. juni. Noen smakebiter fra årets program: * Leif Gunnar Sandvand er årets hovedtaler * Kulturkveld med Anne Kristin Aasmundtveit * Festkveld med bl.a. Solveig Marie Oma * Dagstur til Rød Herregård i Halden Sarpsborg frikirke Interesser Sandvand liker å gå lange turer, særlig på Jeløya ved Moss, like ved der han bor. Han liker å lese og er en trofast og ivrig tilhenger av Moss fotballklubb. - Hvis jeg først har feiret en spennende og god gudstjeneste på formiddagen og deretter drar på fotballkamp, ja, da har jeg hatt en fin dag, smiler Sandvand. Forkynnelsen - det viktigste jeg gjør Mange i Sandvands alder slutter i prestegjerningen, forteller han. - Men jeg har veldig stor glede av å forberede meg til bibelundervisning. Han ønsker å sette folk på sporet når han underviser, ikke gi ferdigtygde svar. - Jeg er redd for å være moralistisk, jeg har tillit til at Den Hellige Ånd arbeider videre i den enkeltes liv. Og det er befriende å få lov til å ikke være perfekt, sier frikirkepastoren som har jobbet hele livet med det han har «i hjertet».

8 8 KABBNYTT Innspill Verdsett ved å overraske TEKST: MAGNE LUNDE, DAGLIG LEDER I MEDIALT Ulykker, sykdom og andre krisesituasjoner får oss til å stoppe opp. Reflektere over livet. Over hva som virkelig betyr noe. For meg måtte en slik krisesituasjon også til. En bli krysset over i min kjøreretning. Jeg svevde mellom liv og død i to uker, ble blind og tilbrakte seks måneder på sykehus. I dag har jeg et godt liv, men jeg trenger stadig å bli minnet om behovet for å ta en pustepause og verdsette livet og de jeg har rundt meg. Det har fått meg til å tenke på om det finnes andre måter å stoppe opp på. Måter som gjør at jeg alltid har med meg i bevisstheten hvor viktig det er å sette pris på det som virkelig betyr noe. En god venn har lært meg noe. Han starter hver dag med en kaffe og en After eight. For å feire og verdsette hver ny dag han får. Som tidligere narkoman vet han at ingenting er en selvfølge. Selv ikke en varm og god seng å legge seg i. Derfor avslutter han også dagen med å takke. I sin store godhet har Gud gitt meg en idé, et tankegods som hjelper meg til å være bevisst. Tankegodset heter Overraskelse. Jeg er overbevist om at denne idéen verken er min eller din. Den er Guds, men vi har fått den for å dele den, gi den videre. Hvordan tør jeg å si det? Jo, fordi Gud så mange ganger og på så mange måter, har stadfestet idéen og bekreftet at Han er med i den. Hvordan må jeg fortelle om en annen gang, eller på tomannshånd. Du finner meg på Alt er en gave fra Gud! Tiden din, kreftene dine, egenskapene dine, helsen din, familien din, vennene dine, pengene, eiendelene Ja, alt! Overraskelse handler om å dele disse gavene; gi dem videre, og om å gjøre det i form av små og overraskende kjærlighetshandlinger i hverdagen: En overraskende middagsinvitasjon, et uventet besøk, en overraskende håndstrekning, en hyggelig melding, en overraskende pakke i posten Videre om å knytte noen ord (skriftlig eller muntlig) om hvorfor: For å vise hvor høyt du verdsetter en person, som et tegn på hvor glad du er i personen, for å vise din takknemlighet Grunnene kan være så mange. Vær gjerne stille og be Gud vise deg hvem og hvordan du skal overraske. Hovedsymbolet i Overraskelse er en dråpe. I seg selv er den liten, men til sammen danner dråpene en voldsom kraft. Det er ikke de store tingene som endrer verden, men summen av de små. Vent derfor ikke til en krisesituasjon med å ta en pustepause og verdsette livet og de du har rundt deg. Vent heller ikke til en krisesituasjon med å være god. Overraskelsesidéen kan hjelpe deg med å bli bevisst på begge deler. Gjør det til en del av hverdagen din. Det gir livet dobbel mening: For andre og for deg selv!

9 KABBNYTT NAV ARBEIDSLIVSSENTER I ØSTFOLD TEKST: JON IVAR DYPEDAL IA-avtalen er en avtale mellom enkeltbedrifter i arbeidslivet og staten om inkluderende arbeidsliv ( IA). Formålet med avtalen er å styrke jobbnærværet, redusere sykefraværet og hindre utstøting og diskriminering i arbeidslivet. KABB møtte avdelingsleder Leif Coward på NAV arbeidslivssenter i Østfold. - Kan du fortelle litt om arbeidslivssenteret og IA-avtalen? - Mandatet til arbeidslivssentrene er å være statens redskap i IA-avtalen. Det skiller seg en del fra NAVs øvrige virksomhet. IA er regulert av en avtale, mens resten av NAVs virksomhet er regulert av lovverk som Folketrygdloven og NAV-loven. Det overordnede målet i IA-avtalen kan man nesten formulere så kort som arbeiderbevegelsen har gjort, «hele folket i arbeid». NAV pleier og kalle det «arbeid først». - Hva sier IA-avtalen om mennesker med synshemming eller mennesker med andre funksjonsnedsettelser? - Avtalens første område handler om sykefravær blant de som allerede er ansatt. Det andre området handler om å øke sysselsetting og hindre frafall av personer med nedsatt funksjonsevne. Synshemning er nedsatt funksjonsevne. IA-bedrifter er forpliktet til å åpne for at personer med nedsatt funksjons evne kan hospitere, være i praksis eller bli ansatt i bedriftene. Bedrifter som har IA-avtale, må legge frem en begrunnelse på hvorfor du som synshemmet ikke kan være i praksis hos bedriften dersom du har kompetanse eller at arbeidet er egnet for deg. Bedrifter med IA-avtale er forpliktet til å vurdere seriøst om du kan klare jobben. Når vi kommer til dette med fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen, så grenser vi litt inn på Hjelpemiddelsentralens område. Når vi avdekker behov for tilrettelegging i bedrifter som ikke greier det selv, og hvis det viser seg å være et pengespørsmål, så henter vi inn Hjelpemiddelsentralen som er vår partner i dette arbeidet. Leif Coward Det har vi gjort i mange tilfeller. Et jeg kommer på var en entreprenørbedrift hvor vi rett og slett, sammen med Hjelpemiddelsentralen, bygde om en gravemaskin. Vi understreker alltid at den som kommer inn i et slikt tilrettelagt arbeid, ikke er noe mer forpliktet enn andre arbeidstagere til å stå i arbeidet. NAVs visjon er: «Vi gir mennesker muligheter» og med IA- avtalen ønsker vi å senke sykefraværet og å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, sier avdelingssjef Coward.

10 10 KABBNYTT Lytt til Bibelen! BIBEL 2011 fra Bibelselskapet Lydbibelen fra KABB er en bruksbibel som kan brukes om igjen og om igjen, i ulike livssituasjoner og for mennesker i alle aldere. Bibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig. Bibelen finnes i ulike lydutgaver. Bibelen på digikort kr 899,- Digispiller kr 275,- Pakkepris (digispiller+digikort) kr 1 150,- Bibelen på CD (Daisy eller mp3) kr 899,- Bibelen på SD-kort (Daisy eller mp3) kr 899,- Spesialpris for medlemmer Du finner flere lydbøker på Porto kommer i tillegg på kjøp av lydbøker fra KABB

11 LYDBØKER FRA KABB 11 Ypperlige gavebøker til unge! Selma Lagerlöf Kristuslegender I boka er det samlet elleve fortellinger med utgangspunkt i de kanoniserte og apokryfe evangeliene. I tillegg til katolske helgenlegender. I Kristuslegender klarer Lagerlöf å omforme Jesu undere og la dem bli ett med fortellingens egen magiske kraft. På den måten skriver hun seg inn i menneskenes hjerter. Lest inn av Liv Aakvik Spilletid 6 t 12 min Pris kr 275,- Verbum Forlag Tomas Sjödin Tusen ulevde liv En dag teiper pastor Bengt Eriksson et brev til prekestolen der han forklarer at han kommer til å forsvinne en stund... Han har planlagt alt i minste detalj. Kjøleskapet er tømt, termostatene stilt på ti grader og posten ettersendt til en poste-restanteadresse. Uten antydning til vemod låser han døren til pastorboligen, setter seg i bilen og kjører for siste gang i retning mot kirken. I brevet han teiper fast til prekestolen, ber han om unnskyldning for at han lager problemer for menigheten, for forklarer at han ikke ser noen annen mulighet. Tusen ulevde liv er en varm fortelling om kjærlighet og vennskap, mot, oppbrudd og overlevelse, men også å våge å forsone seg med eget liv. Lest inn av Randi Hasselgård. Spilletid 5 t 30 min Pris kr 275,- Luther Forlag Lynn Austin Det kalles nåde Krigen er over. Sørstatene har tapt. Josephine kommer hjem til familiens plantasje og prøver å vinne det tapte tilbake. Men borgerkrigen har endret mye. Faren og den ene broren er drept. Slaveriet er opphevet. Huset og eiendommen har forfalt. Den andre broren vender tilbake fra krigen, men er blitt svært bitter. Og moren nekter å gi slipp på livet slik det var. Josephine forstår at nå handler det om å overleve. Dette er en engasjerende historie om tre kvinner mor, datter og en frigitt slave. Lest inn av Liv Aakvik Spilletid 16 t 44 min Pris kr 375,- Lunde Forlag Nick Vujicic Liv uten grenser Dette er den sterke og engasjerende historien om Nick Vujicic. Han er født uten armer og ben, men har overvunnet handikappet sitt og lever et uavhengig, rikt og meningsfylt liv. Han er forfatter, evangelist og motivator. Han er leder for Life Without Limbs, en organisasjon som har som mål å dele budskapet om håpet i Jesus. Nick sin positive holdning til å passere hindringer og å fullføre drømmer, er til inspirasjon for mennesker verden over. Spilletid 8 t 35 min Lest av Per Kristian Tovsrud Pris kr 275,- Prokla Media Thomas Teglgaard Gaven Mer enn du ber om Gaven: Du skal ikke gjøre noe selv for å få fred med Gud. Mer enn du ber om: Gud gir oss langt mer enn vi ber ham om. Han vil gjerne hjelpe oss med det som ligger oss på hjertet. Den danske forfatteren skriver friskt og direkte om de virkelig store spørsmålene i livet. Dette er en bok som kan leses bit for bit. Lest inn av Magne Bruteig Spilletid 2 t 11 min Pris kr 250,- Lunde Forlag Kristin Gunleiksrud Bibelfortellinger I Bibelfortellinger har forfatteren gjenfortalt hele Bibelen. Med vekt på å beholde dens egenart, motsetninger og frodighet. Her finner du alle de kjente bibelfortellingene fortalt i et lett og levende språk. Lest inn av Kristin Gunleiksrud Raaum Spilletid 11 t 21 min Pris kr 325,- IKO Forlaget

12 Returadresse: KABB, Postboks 333, 1802 Askim Siden sist Rett til å utøve tro? AV BJØRN HANSSEN, DIAKON I KABB Ved begynnelse av året 2014 landet det et hefte fra Helsedirektoratet på pulten min her på KABB. Det bar den lange tittelen «Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn», med undertittelen «Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap med andre». Dette er et anliggende som opptar meg i mitt arbeid som diakon, og som organisasjonen KABB har arbeidet målrettet med og lagt til rette for, i mange år. KABB har hele landet som nedslagsfelt og produserer menighetsblader, organisasjonsblader, kristen litteratur, Bibelen på lyd og sørger for å tilgjengeliggjøre det som var et naturlig og livgivende tilfang for troen, før helseforandringen inntraff. Når det kommer dit hen at åndelige tilrettelegging er avhengig av andres innsats, styres det lett av andres velvilje. Å havne der kan bli svært uforutsigbart. Som yrkesaktiv har vi med oss vår personlighet inn i arbeidet. Det må nødvendigvis bli sånn, men vi har også med oss vår sympati og vår antipati. Noe passer oss og noe passer oss ikke. KABB er produsent av landets eneste storskriftblad med kristent klippstoff fra ulike kristne sammenhenger, til hjelp for dem med redusert syn, og bladet «Livet» er etterspurt blant eldre mennesker som fortsatt kan lese skrift i størrelse 24. Telefonen ringer en dag på KABBhuset, det er fra styrer på et sykehjem. Vedkommende sier: «Hva er dette for noe, hvem har bestilt dette? Det ligger et blad her som heter «Livet», og dere er utgivere. Hvem er det som har bestilt dette?» Vi svarer: «Dere har mottatt bladet siden 1989, og vi ser ikke umiddelbart hvem som bestilte det den gangen, men det er et blad for mennesker med redusert syn, og som har behov for å orientere seg om kristent innhold. Dere har kanskje noen dette fortsatt passer for?» «Nei det har vi ikke, bladet ligger her og flyter, vi har 250 beboere og ingen leser det, dere kan slutte å sende!» Vi etterkommer selvfølgelig beskjeder, så nå er bladet stoppet, men vi kan ikke fri oss fra opplevelsen av at bladet ikke passet en avvisende styrer. At det blant 250 eldre beboere ikke fantes noen med redusert syn, ei heller noen som ønsket å orientere seg i et tidsskrift med kristent innhold, tyder på at spørsmål om syn og kartlegging av beboernes åndelige behov, manglet i prosedyren i omsorgstjenesten. - Nå er det på tide å ta et endelig oppgjør med den forståelsen av livssynsnøytraliteten som har preget helse- og omsorgstjenesten de siste 40 år. En livssynsnøytralitet som i praksis har lagt et lokk på tjenestemottakers behov for å utøve sin tro og/eller sitt livssyn, sier biskop Atle Sommerfelt. - Det er viktig for oss å bidra til at helse- og omsorgstjenesten i praksis legger til rette for at den enkelte får mulighet til fri tros- og livssynsutøvelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

KABB. Universell utforming. Hvem får være med? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4

KABB. Universell utforming. Hvem får være med? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4 KABB 01 Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 2013 Universell utforming Hvem får være med? Leder side 4 2 KABBNYTT 01 2013 FRA SPESIALLØSNING TIL GENERE TEKST OG FOTO: TERJE KINGSRØD - Før var tanken

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00

Sammendrag. resultset_4563_sluttrapport LAGRET :57:00 UTSKRIFT :48:00 Sammendrag Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek, som ikke er fullt ut finansiert over kulturbudsjettet. For å gi lånerne et bedre tilbud i lydbiblioteket

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo

Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Eksistensielle samtaler - hvem, hva, når? v/olga Tvedt prest/rådgiver Kirkens Bymisjon Oslo Rett til tros- og livssynsutøvelse: Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, desember 2009: HOD ønsker med

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse

vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Søndag før pinse PREKEN Søndag før pinse Fjellhamar kirke 28. mai 2017 Johannes 15, 26 27 ELSKE MIDT I HATET Prekenteksten vi nettopp hørte lest er kort, men hentet fra den lengste talen i evangeliene. I tre år hadde disiplene

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

KABB. Blir aldri trett av å undervise om Guds kjærlighet. Kristne synshemmede blir satt til side av staten. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB. Blir aldri trett av å undervise om Guds kjærlighet. Kristne synshemmede blir satt til side av staten. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte KABB 04 Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 2012 Blir aldri trett av å undervise om Guds kjærlighet Kristne synshemmede blir satt til side av staten Leder side 4 2 KABBNYTT 04 2012 TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer