ESET LICENSE ADMINISTRATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESET LICENSE ADMINISTRATOR"

Transkript

1 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Brukerhåndbok Klikk her for å gå til den nyeste versjonen av dette dokumentet

2 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Opphavsrett 2015 av ESET, spol. s r.o. ESET Li cens e Admi ni s tra tor bl e utvi kl et a v ESET, s pol. s r.o. For mer i nforma s jon, gå ti l et.com. Med enerett. Ingen del er a v dette dokumentet ka n reprodus eres, l a gres i et gjenfi nni ngs s ys tem el l er overføres i noen form el l er på noen må te, el ektroni s k, meka ni s k, ved fotokopi eri ng, i nns pi l l i ng, s ka nni ng el l er på en a nnen må te uten s kri ftl i g ti l l a tel s e fra forfa tteren. ESET, s pol. s r.o. forbehol der s eg retten ti l å endre a ppl i ka s jons progra mva ren s om bes kri ves uten forva rs el. Brukers tøtte: et.com/s upport REV. 2/25/2015

3 Innhold 1. Introduksjon Hva er...5 ESET lisensadministrator? 3. Lisenseier Lisensnøkkel Glemt...7 passord Lisenseier 3.2 Konverter...8 eldre legitimasjon 3.3 Lisens Autoriser...11 administrering 3.4 Enhetshåndtering Registrering Innstillinger Sikkerhetsadmin Instrumentbord Sikkerhetsadmin-profil Akseptere...17 administrering Be om...18 enhetsdistribuering Legg...18 til lisens via lisensnøkkel 4.2 Enhetsdistribueringer Laste...20 ned offline/eldre lisenser 4.3 Enhetshåndtering Innstillinger Glemt passord...24 Sikkerhetsadministrator

4 1. Introduksjon ESET License Administrator er en alt-i-ett løsning som lar deg håndtere lisenser, enten som en lisenseier eller som en sikkerhetsadministrator. Du kan holde oversikt over lisenser og aktiverte enheter og se lisenshendelser slik som utløpsfrister, bruk og autorisering. Hovedsiden til ESET License Administrator er delt inn i to deler Lisenseier-delen og Sikkerhetsadministratordelen. Som en Lisenseier kan du: Se tilstanden til lisensen(e) dine(e) i sanntid Hold oversikt over individuelle enheter med mulighet til å deaktivere dem Konfigurer varslinger for lisenshendelser Hold lisenser i både den gamle og nye formen for blandede miljøer. Som en Sikkerhetsadministrator kan du: Utveksle lisensnøkler for e-post og passord som også kan brukes til å aktivere produkter Tilordne flere lisenser til én konto Autorisere tredjeparter til å bruke lisenser (utføre aktiveringer) Konfigurer varslinger som kan brukes til å overvåke lisensstatuser 4

5 2. Hva er ESET lisensadministrator? Versjon 6 og senere forretningsprodukter fra ESET bruker et helt nytt ESET lisenssystem. Brukernavn og passord som ble brukt til å aktivere tidligere versjoner av ESET-produkter erstattes av Lisensnøkkelog Offentlig ID. Lisensnøkkel er en unik linje som brukes til å identifisere lisenseieren og selve aktiveringen. Offentlig ID (PLID) er en kort linje som brukes til å identifisere lisensen for en tredjepart (for eksempel Sikkerhetsadministrator ansvarlig for Enhetdistribusjon). En Sikkerhetsadministrator er en person som administrerer lisenser for ESET-produkter, og kan være forskjellig fra den faktiske lisenseieren. En lisenseier kan delegere (autorisere) en sikkerhetsadministrator som skal administrere en lisens (sikkerhetsadministrator må godta autoriseringen før de kan administrere lisenser). For flere detaljer om autorisering, klikk her. Etter at en sikkerhetsadministrator har godtatt rollen, kan han/hun administrere lisensen (gjøre endringer, tilknytte enheter, osv.) og bruke lisensen til å aktivere ESET-produkter (tilknytte et sete). Lisenser kan enten administreres via ESET License Administrator eller ved å bruke ESET Remote Administrator via nettkonsollen. 5

6 3. Lisenseier Lisenseier -delen til ESET License Administrator befinner seg på toppen av påloggingssiden inneholder følgende: Lisensnøkkel/lisensnøkler for din konto (brukernavn og passord til lisens) dialogboks 3.1 Lisensnøkkel Det finnes to måter å få en ny lisensnøkkel på uten å konvertere din eksisterende legitimasjon; du kan kjøpe en lisens på nettet eller hos en leverandør. 1. Hvis du har kjøpt en lisens på nett, bør du ha fått to lisens-e-poster fra ESET. Den første e-posten inneholder lisensnøkkel, PLID (offentlig lisens-id), produktnavn (eller liste over produkter) og mengde. Den andre e-posten inneholder din PLID og ESET License Administrator-passord. For å åpne ESET License Administrator instrumentbord, angi lisensnøkkelen din (bokstav-/nummerkombinasjonen du fikk når du kjøpte en lisens), i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikk Administrer lisens. Du blir bedt om å angi ditt ESET License Administrator-passord (du finner det i den andre lisens-e-posten). Klikk Autentiser, så blir du logget inn på ESET License Administrator-instrumentbordet for din valgte lisens. Hvis du ikke vet passordet, klikk Glemt passordet? for å få det tilsendt på nytt via e-post. 2. Hvis du kjøpte lisensen hos en forhandler må du registrere den før du kan aktivere ESET-produktet ditt. For å registrere lisensnøkkelen må du skrive inn lisensnøkkelen (kombinasjon av bokstav og tall) i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikk Administrer lisens. Instrumentbordet til ESET License Administrator viser meldingen Lisensen er ikke registrert. Klikk Registrer lisens for å registrere lisensen. Du kan velge å hoppe over 6

7 registreringen, men vi anbefaler at du registrerer lisensen din så snart som mulig for å kunne aktivere ESETproduktet Glemt passord Lisenseier Hvis du glemmer ESET License Administrator-passordet, kan du få passordet tilsendt ved å klikke Glemt passordet?. Du blir bedt om å angi e-postadresse brukt til varslinger for ESET License Administrator. Ved standard er dette e-posten du sendte inn under kjøp/opprinnelig registrering av din lisens. Klikk Send inn etter du har skrevet inn e-postadressen din. 7

8 3.2 Konverter eldre legitimasjon Hvis du allerede har opplysninger til en lisens (Brukernavn og Passord) og vil konvertere dem til en lisensnøkkel, klikker du Konverter. Du blir bedt om å angi dine legitimasjonsopplysninger. En ny lisensnøkkel blir generert for deg. Velg avkrysningsboksen ved siden av Send e-posten med lisensen på nytt for å få tilsendt legitimasjonen til epostadressen du brukte til å kjøpe lisensen. Når du klikker Konverter, vises en nyopprettet lisensnøkkel. Et nytt ESET License Administrator passord som er nødvendig for å administrere lisenser på din ESET License Administrator-konto blir sendt til deg via e-post etter lisensen din er blitt konvertert. Du kan kopiere lisensnøkkelen til utklippstavlen (Ctrl + C) og lime den inn på aktiveringsskjermen til ESET-produktet ditt for å aktivere det. 8

9 Klikk Tilbake til hjemmesiden for å gå tilbake til hjemmesiden. Lim inn lisensnøkkelen (eller skriv den inn manuelt) i lisensnøkkelfeltet og klikk administrer lisens for å logge på ESET License Administrator-instrumentbordet (som beskrevet i Lisensnøkkel-delen). 3.3 Lisens I Lisens-delen, kan du se detaljer om lisensen. Lisensen er ikke registrert: Det er ikke mulig å autorisere en lisens for Sikkerhetsadministrator til lisensen registreres (knyttet til en epostadresse). Klikk Registrer lisens for å registrere lisensen. Angi registreringsdetaljer: 9

10 MERKNAD: Husk at e-postadressen som du skriver inne her vil bli brukt til å godkjenne lisensen din. Når du klikker Registrer lisens, mottar du et ESET License Administrator-passord som lar deg logge på instrumentbordet. Lisensen er registrert: 1. Den øverste delen av ESET License Administrator inneholder språkverktøylinjen, en link til brukerhåndboken, informasjon om den aktive lisensen din (lisensnøkkelen du skrev inn) og linken for utlogging, som brukes til å logge ut av lisensbehandlingsskjermen og navigere tilbake til startskjermen. 2. På venstre side finner du hovednavigasjonsruten, som er delt inn i følgende deler Lisens, Enhetshåndtering og Innstillinger. 3. Hoveddelen av Lisens-delen inneholder følgende informasjon om den aktive lisensen: Produkttype Definerer ESET-sikkerhetsproduktet som lisensen gjelder for. Samlet status Viser tilstanden til lisensen. Hvis lisensen har utløpt, har blitt overbrukt, eller er i ferd med å løpe ut eller overbruk, vil en varselmelding vises her. Aktiverings-/Utløpsdato Her kan du se aktiveringsdatoen (dagen lisensen ble aktivert. Dette kan skille seg fra dagen lisensen ble kjøpt) og utløpsdatoen. Bruksstatus Viser hvor mange tilgjengelige enheter som brukes for denne lisensen. Lisensinformasjon E-postadressen som ble brukt når du kjøpte lisensen, selve lisensnøkkelen og funksjonaliteten for eksport av foreldet lisens/lisensfil. Sammenbuntede produkter Hvis produktet bruker en sammenbuntet lisens (én enkelt lisens for flere produkter), kan du vise samlet informasjon her. 4. Administrering Her kan du vise administreringsstatusen(e) for lisensen(e) din(e) mulige statuser inkluderer venter på bekreftelse (fra sikkerhetsadministratoren), autoriser eller avslått. 5. Hvis du vil autorisere en sikkerhetsadministrator til å håndtere lisensen din, bruker du alternativet Autoriser administrering. MERKNAD: Hvis du vil laste ned offline lisensfiler, eller eldre lisensfiler og tilsvarende brukernavn/passordkombinasjoner, kan du se Laste ned offline/eldre lisenser. 10

11 3.3.1 Autoriser administrering Klikk Autoriser administrering for å autorisere en Sikkerhetsadministrator som kan administrere din(e) lisens(er). I Lisens-delen klikker du Autoriser administrering. Du vil bli bedt om å angi en E-postadresse til en sikkerhetsadministrator, og deretter bekrefte ved å klikke Autoriser administrator (vises under). En invitasjon vil bli sendt til e-postadressen som du spesifiserte. Sikkerhetsadministratoren vil bli varslet via e-post og i instrumentbordet når han/hun logger seg på Sikkerhetsadministrator-delen av ESET License Administrator. 11

12 Sikkerhetsadministratoren vil nå bli varslet (valgfritt via e-post) når han/hun logger seg på med sikkerhetsadministrator-kontoen. Den nye administratoren vises i Instrumentbordet. Når sikkerhetsadministratoren aksepterer lisensen, vil statusen endres til Autorisert administrering. Sikkerhetsadministratoren kan nå administrere lisensen. 3.4 Enhetshåndtering I Enhetshåndtering-delen, kan du vise alle klienter som er blitt aktivert med en bestemt profil. Statusikonene viser nåværende status for hver av enhetene. Klikk på hvilket som helst statusikon øverst i listen for å inkludere eller ekskludere det fra visningen. Betydningen av hvert statusikon er: Lisensen er gyldig og aktivert Lisensen er inaktiv; den har enten utløpt, det er ikke flere enheter inkludert i lisensen, eller flere handlinger (slik som aktivering) er nødvendig Lisensen nærmer seg utløpsdatoen, eller en handling er nødvendig for å fortsette bruken av den Lisensen er overbrukt, eller lisensen har utløpt med aktive enheter Her kan du holde oversikt over statusen til klientdatamaskiner. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet i løpet av mer enn 14 dager, vises statusen til klienten som orange. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet på mer enn 30 dager, vises statusen til som red. For å sortere enhetene etter en bestemt egenskap, klikker du på den respektive kolonnen. Aktivert fra ERA betyr at et ESET-produkt ble aktivert i ESET Remote Administrator. Et antall Underenheter er relatert til ESET-serverprodukter, for eksempel antall e-postadresser i ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server. Som en lisenseier, kan du deaktivere alle enheter som er aktivert med lisensen din. Hvis en klient ikke er aktiv, kan du for eksempel deaktivere den med alternativet Deaktiver, for å frigjøre en enhet i lisensen. Programmet vil bli deaktivert under neste synkroniseringsintervall synkroniseringen kjører hver 6. time. Kryss av i de aktuelle boksene og klikk Deaktiver for å utføre denne handlingen. 12

13 3.5 Registrering Personlige opplysninger om lisenseieren lagres i Registrering-delen. Hvis du kjøpe en lisens på et ESET-utsalgssted og den ikke er registrert ennå, blir du videresendt til denne delen når du angir lisensnøkkelen i Lisensnøkkel-feltet på hovedsiden. Skriv inn de personlige opplysningene dine og klikk Registrer lisens for å registrere lisensen i ditt navn. Hvis du kjøpte lisensen online, er registreringsinformasjonen allerede fylt ut med informasjonen du gav når du kjøpte lisensen. Du kan redigere registreringsinformasjonen når som helst ved å angi ny informasjon i det respektive feltet og klikke Oppdater registreringsatributter. MERKNAD: Husk at e-postadressen for lisenseierkontoen som angis her blir brukt til å godkjenne lisensen når du angir lisensnøkkelen på hovedsiden. Dette er også standardadressen hvor du vil motta varslinger som er konfigurert i Innstillinger-delen. 3.6 Innstillinger I Innstillinger-delen kan du definere foreskjellige varslinger og spesifisere hvilke lisensfiler (foreldet og offline) brukere kan laste ned. Du kan også angi e-postadresse som brukes til varslinger. Ved standard er dette e-posten du sendte inn under kjøp/ opprinnelig registrering av din lisens. Du kan også endre e-postadressen som er knyttet til din lisens og som brukes til varslinger for kontoen din: Varslinger Send e-postvarsler til denne adressen Som standard er dette e-postadressen fra sikkerhetsadministratorkontoen din. Bruk e-postkonto fra denne lisensen/kontoen Standardadressen fra sikkerhetsadministrator-kontoen din vil bli brukt E-postvarsling blir sendt i følgende situasjoner: Autorisering Du vil bli varslet når en lisensautorisering ankommer. Utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er utløpt. Overbruk Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er overbrukt. Nær utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er nær utløp (14 dager eller mindre). Nær overbruk Du vil bli varslet når lisensen bruker nesten alle tilgjengelige enheter. Tilkobling fra offline-maskin Hvis en maskin som bruker en offline-lisens kobler til Internett (og lisensservere), vil du bli varslet på e-postadressen du spesifiserte. Lisensfiler Eldre lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lic) og et brukernavn/passord, kan denne 13

14 legitimasjonen brukes til å aktivere eldre produkter. Offline lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lf), kan den filen brukes til å utføre offline aktivering. Antall offline-lisenser vil bli trukket fra det totale antallet tilgjengelige lisenser. Klikk Lagre innstillinger for å bekrefte endringer. De nye innstillingene vil bli lagret. MERKNAD: Varslinger om en Autorisasjonsforespørsel og Tilkobling fra offline-maskin sendes umiddelbart. Alle andre varslinger sendes én gang om dagen. Du kan endre passordet for kontoen din ved å klikke Endre passord-knappen. 14

15 4. Sikkerhetsadmin Sikkerhetsadministrator-delen er den nederste delen av ESET License Administrator. Sikkerhetsadministrator-konto Hvis du allerede har en Sikkerhetsadministrator-konto, angir du Brukernavn og Passord og klikker deretter Logg på). Når du logger deg på, blir du videresendt til Instrumentbord. Hvis du glemmer passordet ditt, klikker du på Glemt passordet?. En e-post med en lenke som du kan bruke til å tilbakestille passordet ditt blir sendt til e-postadressen din. Registrer en Sikkerhetsadministrator-konto Hvis du ikke har en Sikkerhetsadministrator-konto, kan du opprette den her. Denne kontoen er helt gratis og kan brukes til å håndtere flere lisenser og motta viktige varslinger. Skriv inn nødvendig informasjon og klikk Registrer for å opprette en ny konto. 15

16 4.1 Instrumentbord Instrumentbord gir sikkerhetsadministratoren en oversikt over lisenser de er autorisert til å administrere. 1. Den øvre delen av ESET License Administrator viser lenken til brukerveiledningen, brukernavnet ditt (for sikkerhetsadministratoren) og Utlogging. Når du klikker på navnet ditt, viser sikkerhetsadministrator-kontoen informasjon om kontoen. Her kan du endre informasjonen din, passordet ditt eller til og med slette sikkerhetsadministrator-kontoen din. Du kan også velge språk for ESET License Administrator slik at du ser portalen i det valgte språket hver gang du logger inn. 2. Menyen til venstre inneholder hoveddelene i sikkerhetsadministrasjonsdelen av ESET License Administrator Enhetsdistribuering, Enhetshåndtering og Innstillinger for sikkerhetsadministrator-kontoen din. 3. Enhetsdistribuering, forespørsler I denne delen kan du se lisensautoriseringer fra lisenseiere. Du kan velge å akseptere administrering eller avvise administrering ved å klikke på Avslutt du vil ikke lenger se en distribueringsforespørsel for avviste enheter. 4. Enhetsdistribuering, problemer Du kan også administrere problemer med enhetsdistribuering lisensutløp, overbruk, osv. 5. Enhetsdistribuering-oversikt Her kan du se en omfattende oversikt over enhetsdistribueringen Lisenser for individuelle produkttyper, antall enheter, tilgjengelige/brukte enheter, osv. MERKNAD: Datamaskiner som kjører eldre produkter telles bare med dersom de håndteres av ESET Remote Administrator. Eldre produkter er produkter som aktiveres med et brukernavn og passord. De blir bare tatt med i betraktning av ESET License Administrator hvis de er en klient av ESET Remote Administrator. 6. Å klikke Enhetsdistribueringer gir deg følgende valg: Enhetsdistribueringer Be om enhetsdistribuering Legg til lisens via lisensnøkkel 16

17 4.1.1 Sikkerhetsadmin-profil Når du klikker på kontonavnet ditt øverst til høyre ved siden av utloggingsknappen, blir du videresendt til Sikkerhetsadmin-profil. Her kan du konfigurere innstillinger for profilen din. Du kan endre passordet for kontoen din når som helst. Dette vil ikke påvirke håndterte lisenser og aktivert produkter. Tilpassing av konto omfatter blant annet navn, språk, land, tidssone, passord og sletting av konto. Disse innstillingene lagres for fremtidige økter. Hvis du sletter kontoen din, tilbakekalles alle autoriseringer og forespørsler, men aktiverte produkter vil bli påvirket. For at endringene skal tre i kraft, klikker du Lagre innstillinger Akseptere administrering En lisenseier kan autorisere en sikkerhetsadministrator som kan administrere en lisens, og senere benytte lisensen til å aktivere enheter (klienter) og overvåke lisensen. Av sikkerhetsmessige årsaker, kan ikke sikkerhetsadministratoren se hele lisensen, men bare den offentlige lisens-id-en en kort linje (XXX-XXX-XXX) som identifiserer lisensen. Når en autorisering ankommer 1. Du vil bli varslet om autoriseringen i Instrumentbord-delen. 2. I Handlinger-delen til høyre, velger du Godta for å akseptere handlingen når du blir bedt om det. 3. Nå kan du administrere lisensen og enheter. 17

18 4.1.3 Be om enhetsdistribuering Med alternativet Be om enhetsdistribuering, kan du be om distribuering fra en lisenseier. 1. Klikk Enhetsdistribuering > Be om enhetsdistribuering nederst på Instrumentbord-siden. Skriv inn en offentlig nøkkel for lisensen og klikk Send forespørsel. 2. Du kan se forespørselen som venter på bekreftelse fra lisenseieren i Forespørsler om enhetsdistribuering-delen (markert med rødt). 3. Når lisenseieren bekrefter forespørselen din, vil lisensen bli lagt til listen over håndterte enheter Legg til lisens via lisensnøkkel For å legge en lisens til sikkerhetsadministrator-kontoen, skriver du inn Lisensnøkkel og ESET License Administrator passord knyttet til den lisensen. Når du klikker Legg til lisens, vises lisensen i instrumentbordet og kan administreres fra nå av. 18

19 4.2 Enhetsdistribueringer I Enhetsdistribueringer-delen, kan du se hvilke enheter som er aktivert og med hvilke lisenser hvordan lisensene er distribuert og statusen til lisensene. Du kan veksle mellom å vise alle lisenser eller bare lisenser som har problemer med bryteren under alternativet Utlogging for sikkerhetsadministrator-kontoen. Lisenser identifiseres unikt med deres offentlige lisens-id. Hver lisens viser sikkerhetsproduktet som lisensen er ment for, lisenseieren, samlet status for lisensen, antall enheter som kan aktiveres med denne lisensen, antall underenheter (for serverprodukter klientene deres), muligheten til å generere en offline lisensfil (for offline aktivering) eller en foreldet lisens (brukernavn/passord og en lisensfil) og datoen for utløp. MERKNAD: Alternativene offline og foreldet må være aktivert i Innstillinger-delen. 19

20 4.2.1 Laste ned offline/eldre lisenser Hvis du vil laste ned offline eller eldre lisenser som kan brukes til å aktivere offline-produkter eller eldre produkter som bruker et brukernavn og passord, følg trinnene nedenfor: 1. Last ned offline lisens 2. Last ned eldre lisens Last ned offline lisens 1. Naviger til lisensen som du vil laste ned den offline lisensfilen for. Husk at lisenser er plattformspesifikke du må laste ned en spesifikk lisenstype for å aktivere det spesifikke produktet. Klikk dokumentsymbolet under Offline. MERKNAD: Hvis lisensen allerede er blitt brukt til å lage offline lisensfiler, vil dokumentsymbolet erstattes med et nummer. I dette tilfellet klikker du nummeret. 2. Kontroller lisensinformasjonen og klikk Legg til lisensfil. 20

21 3. Velg det spesifikke produktet fra den tilgjengelige Produkt-listen, angi antall Enheter du vil aktivere offline og klikk så Generer. 4. Nye offline lisensfiler vil bli generert. Som du kan se reduseres antall tilgjengelige enheter. Dette skyldes at offline-lisensene trekkes fra det totale antallet enheter. Klikk på dokumentsymbolet for å laste ned.lic-filen til klientdatamaskinene dine. Hvis du vil opprette en annen offline fil, klikker du Legg til lisensfil. Last ned eldre lisens 1. Naviger til lisensen som du vil laste ned den eldre lisensfilen for. Husk at lisenser er plattformspesifikke du må laste ned en spesifikk lisenstype for å aktivere det spesifikke produktet. Klikk på dokumentsymbolet under Eldre. 21

22 2. For å laste ned filen klikker du Last ned ved siden av Lisensfil. Hvis du trenger brukernavnet og passordet, kan du finne dem her. 3. Klikk Last ned for å laste ned filen til datamaskinen. Denne filen kan brukes til å aktivere eldre produkter. 4.3 Enhetshåndtering I Enhetshåndtering-delen, kan du se alle håndterte lisenser, enheter som er aktivert med lisensene og lisensstatuser. Statusikonene viser nåværende status for hver av enhetene. Klikk på hvilket som helst statusikon øverst i listen for å inkludere eller ekskludere det fra visningen. Betydningen av hvert statusikon er: Lisensen er gyldig og aktivert Lisensen er inaktiv; den har enten utløpt, det er ikke flere enheter inkludert i lisensen, eller flere handlinger (slik som aktivering) er nødvendig Lisensen nærmer seg utløpsdatoen, eller en handling er nødvendig for å fortsette bruken av den Lisensen er overbrukt, eller lisensen har utløpt med aktive enheter 22

23 Individuelle lisenser identifiseres med offentlig lisens-id i kolonnen Distribusjoner. Hvis du vil se mer informasjon om lisensene, klikker du nedoverpilen i Distributions-kolonnen og velger en attributt som skal vises. Her kan du holde oversikt over statusen til klientdatamaskiner. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet i løpet av mer enn 14 dager, vises statusen til klienten som orange. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet på mer enn 30 dager, vises statusen til som red. For å sortere enhetene etter en bestemt egenskap, klikker du på den respektive kolonnen. Aktivert fra ERA betyr at et ESET-produkt ble aktivert i ESET Remote Administrator. Et antall Underenheter er relatert til ESET-serverprodukter, for eksempel antall e-postadresser i ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server. Som en lisenseier, kan du deaktivere alle enheter som er aktivert med lisensen din. Hvis en klient ikke er aktiv, kan du for eksempel deaktivere den med alternativet Deaktiver, for å frigjøre en enhet i lisensen. Programmet vil bli deaktivert under neste synkroniseringsintervall synkroniseringen kjører hver 6. time. Kryss av i de aktuelle boksene og klikk Deaktiver for å utføre denne handlingen. 4.4 Innstillinger I Innstillinger-delen kan du definere foreskjellige varslinger og spesifisere hvilke lisensfiler (foreldet og offline) brukere kan laste ned. Du kan også angi e-postadresse som brukes til varslinger. Som standard er dette e-postadressen fra sikkerhetsadministrator-kontoen din. E-postvarsling blir sendt i følgende situasjoner: Autorisering Du vil bli varslet når en lisensautorisering ankommer. Utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er utløpt. Overbruk Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er overbrukt. Nær utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er nær utløp (14 dager eller mindre). Nær overbruk Du vil bli varslet når lisensen bruker nesten alle tilgjengelige enheter. Tilkobling fra offline-maskin Hvis en maskin som bruker en offline-lisens kobler til Internett (og lisensservere), vil du bli varslet på e-postadressen du spesifiserte. 23

24 Lisensfiler Eldre lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lic) og et brukernavn/passord, kan denne legitimasjonen brukes til å aktivere eldre produkter. Offline lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lf), kan den filen brukes til å utføre offline aktivering. Antall offline-lisenser vil bli trukket fra det totale antallet tilgjengelige lisenser. Klikk Lagre innstillinger for å bekrefte endringer. De nye innstillingene vil bli lagret. MERKNAD: Varslinger om en Autorisasjonsforespørsel og Tilkobling fra offline-maskin sendes umiddelbart. Alle andre varslinger sendes én gang om dagen. Når du klikker på kontonavnet ditt øverst til høyre ved siden av utloggingsknappen, blir du videresendt til Sikkerhetsadmin-profil. Tilpassing av konto omfatter blant annet navn, språk, land, tidssone, passord og sletting av konto. Disse innstillingene lagres for fremtidige økter. 4.5 Glemt passord Sikkerhetsadministrator Hvis du glemmer passordet til ESET License Administrator, kan du tilbakestille passord ved å klikke Glemt passord?. Du blir bedt om å angi e-postadresse knyttet til din Sikkerhetsadministrator-konto. Skriv inn den e-postadressen du registrerte Sikkerhetsadministrator-kontoen og klikk Send inn: 24

25 En e-post med en lenke som du kan bruke til å tilbakestille Sikkerhetsadministrator-passordet blir sendt til epostadressen din. 25

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere Denne hurtigveiledningen hjelper deg med: 1. Hvordan registrere seg på CitiManager? a) Kun for eksisterende kortinnehavere med nettutskrift b) Kun kortinnehavere med papirutskrift 2. Viktige tips 3. Vis

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/ Brukermanual Slik administrerer og gjennomfører du Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden.

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. BRUKERVEILEDNING MIN IDRETT (www.minidrett.no) 1. Logg inn Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. Legg inn mailadressen din.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB + Apple-logo hentet fra http://www.thelogomix.com/ Innhold Ny Mac-klient fra UiB... 2 Innlogging... 2 Hvordan endre visningsspråket/display Language...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

GJESTEBOKA. Versjon 2.0

GJESTEBOKA. Versjon 2.0 GJESTEBOKA Versjon 2.0 Det har vært vårt hovedmål at det skal være like enkelt som før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka lokasjonene med denne nye versjonen. I tillegg har vi mange nye funksjonen

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer