ESET LICENSE ADMINISTRATOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESET LICENSE ADMINISTRATOR"

Transkript

1 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Brukerhåndbok Klikk her for å gå til den nyeste versjonen av dette dokumentet

2 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Opphavsrett 2015 av ESET, spol. s r.o. ESET Li cens e Admi ni s tra tor bl e utvi kl et a v ESET, s pol. s r.o. For mer i nforma s jon, gå ti l et.com. Med enerett. Ingen del er a v dette dokumentet ka n reprodus eres, l a gres i et gjenfi nni ngs s ys tem el l er overføres i noen form el l er på noen må te, el ektroni s k, meka ni s k, ved fotokopi eri ng, i nns pi l l i ng, s ka nni ng el l er på en a nnen må te uten s kri ftl i g ti l l a tel s e fra forfa tteren. ESET, s pol. s r.o. forbehol der s eg retten ti l å endre a ppl i ka s jons progra mva ren s om bes kri ves uten forva rs el. Brukers tøtte: et.com/s upport REV. 2/25/2015

3 Innhold 1. Introduksjon Hva er...5 ESET lisensadministrator? 3. Lisenseier Lisensnøkkel Glemt...7 passord Lisenseier 3.2 Konverter...8 eldre legitimasjon 3.3 Lisens Autoriser...11 administrering 3.4 Enhetshåndtering Registrering Innstillinger Sikkerhetsadmin Instrumentbord Sikkerhetsadmin-profil Akseptere...17 administrering Be om...18 enhetsdistribuering Legg...18 til lisens via lisensnøkkel 4.2 Enhetsdistribueringer Laste...20 ned offline/eldre lisenser 4.3 Enhetshåndtering Innstillinger Glemt passord...24 Sikkerhetsadministrator

4 1. Introduksjon ESET License Administrator er en alt-i-ett løsning som lar deg håndtere lisenser, enten som en lisenseier eller som en sikkerhetsadministrator. Du kan holde oversikt over lisenser og aktiverte enheter og se lisenshendelser slik som utløpsfrister, bruk og autorisering. Hovedsiden til ESET License Administrator er delt inn i to deler Lisenseier-delen og Sikkerhetsadministratordelen. Som en Lisenseier kan du: Se tilstanden til lisensen(e) dine(e) i sanntid Hold oversikt over individuelle enheter med mulighet til å deaktivere dem Konfigurer varslinger for lisenshendelser Hold lisenser i både den gamle og nye formen for blandede miljøer. Som en Sikkerhetsadministrator kan du: Utveksle lisensnøkler for e-post og passord som også kan brukes til å aktivere produkter Tilordne flere lisenser til én konto Autorisere tredjeparter til å bruke lisenser (utføre aktiveringer) Konfigurer varslinger som kan brukes til å overvåke lisensstatuser 4

5 2. Hva er ESET lisensadministrator? Versjon 6 og senere forretningsprodukter fra ESET bruker et helt nytt ESET lisenssystem. Brukernavn og passord som ble brukt til å aktivere tidligere versjoner av ESET-produkter erstattes av Lisensnøkkelog Offentlig ID. Lisensnøkkel er en unik linje som brukes til å identifisere lisenseieren og selve aktiveringen. Offentlig ID (PLID) er en kort linje som brukes til å identifisere lisensen for en tredjepart (for eksempel Sikkerhetsadministrator ansvarlig for Enhetdistribusjon). En Sikkerhetsadministrator er en person som administrerer lisenser for ESET-produkter, og kan være forskjellig fra den faktiske lisenseieren. En lisenseier kan delegere (autorisere) en sikkerhetsadministrator som skal administrere en lisens (sikkerhetsadministrator må godta autoriseringen før de kan administrere lisenser). For flere detaljer om autorisering, klikk her. Etter at en sikkerhetsadministrator har godtatt rollen, kan han/hun administrere lisensen (gjøre endringer, tilknytte enheter, osv.) og bruke lisensen til å aktivere ESET-produkter (tilknytte et sete). Lisenser kan enten administreres via ESET License Administrator eller ved å bruke ESET Remote Administrator via nettkonsollen. 5

6 3. Lisenseier Lisenseier -delen til ESET License Administrator befinner seg på toppen av påloggingssiden inneholder følgende: Lisensnøkkel/lisensnøkler for din konto (brukernavn og passord til lisens) dialogboks 3.1 Lisensnøkkel Det finnes to måter å få en ny lisensnøkkel på uten å konvertere din eksisterende legitimasjon; du kan kjøpe en lisens på nettet eller hos en leverandør. 1. Hvis du har kjøpt en lisens på nett, bør du ha fått to lisens-e-poster fra ESET. Den første e-posten inneholder lisensnøkkel, PLID (offentlig lisens-id), produktnavn (eller liste over produkter) og mengde. Den andre e-posten inneholder din PLID og ESET License Administrator-passord. For å åpne ESET License Administrator instrumentbord, angi lisensnøkkelen din (bokstav-/nummerkombinasjonen du fikk når du kjøpte en lisens), i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikk Administrer lisens. Du blir bedt om å angi ditt ESET License Administrator-passord (du finner det i den andre lisens-e-posten). Klikk Autentiser, så blir du logget inn på ESET License Administrator-instrumentbordet for din valgte lisens. Hvis du ikke vet passordet, klikk Glemt passordet? for å få det tilsendt på nytt via e-post. 2. Hvis du kjøpte lisensen hos en forhandler må du registrere den før du kan aktivere ESET-produktet ditt. For å registrere lisensnøkkelen må du skrive inn lisensnøkkelen (kombinasjon av bokstav og tall) i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikk Administrer lisens. Instrumentbordet til ESET License Administrator viser meldingen Lisensen er ikke registrert. Klikk Registrer lisens for å registrere lisensen. Du kan velge å hoppe over 6

7 registreringen, men vi anbefaler at du registrerer lisensen din så snart som mulig for å kunne aktivere ESETproduktet Glemt passord Lisenseier Hvis du glemmer ESET License Administrator-passordet, kan du få passordet tilsendt ved å klikke Glemt passordet?. Du blir bedt om å angi e-postadresse brukt til varslinger for ESET License Administrator. Ved standard er dette e-posten du sendte inn under kjøp/opprinnelig registrering av din lisens. Klikk Send inn etter du har skrevet inn e-postadressen din. 7

8 3.2 Konverter eldre legitimasjon Hvis du allerede har opplysninger til en lisens (Brukernavn og Passord) og vil konvertere dem til en lisensnøkkel, klikker du Konverter. Du blir bedt om å angi dine legitimasjonsopplysninger. En ny lisensnøkkel blir generert for deg. Velg avkrysningsboksen ved siden av Send e-posten med lisensen på nytt for å få tilsendt legitimasjonen til epostadressen du brukte til å kjøpe lisensen. Når du klikker Konverter, vises en nyopprettet lisensnøkkel. Et nytt ESET License Administrator passord som er nødvendig for å administrere lisenser på din ESET License Administrator-konto blir sendt til deg via e-post etter lisensen din er blitt konvertert. Du kan kopiere lisensnøkkelen til utklippstavlen (Ctrl + C) og lime den inn på aktiveringsskjermen til ESET-produktet ditt for å aktivere det. 8

9 Klikk Tilbake til hjemmesiden for å gå tilbake til hjemmesiden. Lim inn lisensnøkkelen (eller skriv den inn manuelt) i lisensnøkkelfeltet og klikk administrer lisens for å logge på ESET License Administrator-instrumentbordet (som beskrevet i Lisensnøkkel-delen). 3.3 Lisens I Lisens-delen, kan du se detaljer om lisensen. Lisensen er ikke registrert: Det er ikke mulig å autorisere en lisens for Sikkerhetsadministrator til lisensen registreres (knyttet til en epostadresse). Klikk Registrer lisens for å registrere lisensen. Angi registreringsdetaljer: 9

10 MERKNAD: Husk at e-postadressen som du skriver inne her vil bli brukt til å godkjenne lisensen din. Når du klikker Registrer lisens, mottar du et ESET License Administrator-passord som lar deg logge på instrumentbordet. Lisensen er registrert: 1. Den øverste delen av ESET License Administrator inneholder språkverktøylinjen, en link til brukerhåndboken, informasjon om den aktive lisensen din (lisensnøkkelen du skrev inn) og linken for utlogging, som brukes til å logge ut av lisensbehandlingsskjermen og navigere tilbake til startskjermen. 2. På venstre side finner du hovednavigasjonsruten, som er delt inn i følgende deler Lisens, Enhetshåndtering og Innstillinger. 3. Hoveddelen av Lisens-delen inneholder følgende informasjon om den aktive lisensen: Produkttype Definerer ESET-sikkerhetsproduktet som lisensen gjelder for. Samlet status Viser tilstanden til lisensen. Hvis lisensen har utløpt, har blitt overbrukt, eller er i ferd med å løpe ut eller overbruk, vil en varselmelding vises her. Aktiverings-/Utløpsdato Her kan du se aktiveringsdatoen (dagen lisensen ble aktivert. Dette kan skille seg fra dagen lisensen ble kjøpt) og utløpsdatoen. Bruksstatus Viser hvor mange tilgjengelige enheter som brukes for denne lisensen. Lisensinformasjon E-postadressen som ble brukt når du kjøpte lisensen, selve lisensnøkkelen og funksjonaliteten for eksport av foreldet lisens/lisensfil. Sammenbuntede produkter Hvis produktet bruker en sammenbuntet lisens (én enkelt lisens for flere produkter), kan du vise samlet informasjon her. 4. Administrering Her kan du vise administreringsstatusen(e) for lisensen(e) din(e) mulige statuser inkluderer venter på bekreftelse (fra sikkerhetsadministratoren), autoriser eller avslått. 5. Hvis du vil autorisere en sikkerhetsadministrator til å håndtere lisensen din, bruker du alternativet Autoriser administrering. MERKNAD: Hvis du vil laste ned offline lisensfiler, eller eldre lisensfiler og tilsvarende brukernavn/passordkombinasjoner, kan du se Laste ned offline/eldre lisenser. 10

11 3.3.1 Autoriser administrering Klikk Autoriser administrering for å autorisere en Sikkerhetsadministrator som kan administrere din(e) lisens(er). I Lisens-delen klikker du Autoriser administrering. Du vil bli bedt om å angi en E-postadresse til en sikkerhetsadministrator, og deretter bekrefte ved å klikke Autoriser administrator (vises under). En invitasjon vil bli sendt til e-postadressen som du spesifiserte. Sikkerhetsadministratoren vil bli varslet via e-post og i instrumentbordet når han/hun logger seg på Sikkerhetsadministrator-delen av ESET License Administrator. 11

12 Sikkerhetsadministratoren vil nå bli varslet (valgfritt via e-post) når han/hun logger seg på med sikkerhetsadministrator-kontoen. Den nye administratoren vises i Instrumentbordet. Når sikkerhetsadministratoren aksepterer lisensen, vil statusen endres til Autorisert administrering. Sikkerhetsadministratoren kan nå administrere lisensen. 3.4 Enhetshåndtering I Enhetshåndtering-delen, kan du vise alle klienter som er blitt aktivert med en bestemt profil. Statusikonene viser nåværende status for hver av enhetene. Klikk på hvilket som helst statusikon øverst i listen for å inkludere eller ekskludere det fra visningen. Betydningen av hvert statusikon er: Lisensen er gyldig og aktivert Lisensen er inaktiv; den har enten utløpt, det er ikke flere enheter inkludert i lisensen, eller flere handlinger (slik som aktivering) er nødvendig Lisensen nærmer seg utløpsdatoen, eller en handling er nødvendig for å fortsette bruken av den Lisensen er overbrukt, eller lisensen har utløpt med aktive enheter Her kan du holde oversikt over statusen til klientdatamaskiner. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet i løpet av mer enn 14 dager, vises statusen til klienten som orange. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet på mer enn 30 dager, vises statusen til som red. For å sortere enhetene etter en bestemt egenskap, klikker du på den respektive kolonnen. Aktivert fra ERA betyr at et ESET-produkt ble aktivert i ESET Remote Administrator. Et antall Underenheter er relatert til ESET-serverprodukter, for eksempel antall e-postadresser i ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server. Som en lisenseier, kan du deaktivere alle enheter som er aktivert med lisensen din. Hvis en klient ikke er aktiv, kan du for eksempel deaktivere den med alternativet Deaktiver, for å frigjøre en enhet i lisensen. Programmet vil bli deaktivert under neste synkroniseringsintervall synkroniseringen kjører hver 6. time. Kryss av i de aktuelle boksene og klikk Deaktiver for å utføre denne handlingen. 12

13 3.5 Registrering Personlige opplysninger om lisenseieren lagres i Registrering-delen. Hvis du kjøpe en lisens på et ESET-utsalgssted og den ikke er registrert ennå, blir du videresendt til denne delen når du angir lisensnøkkelen i Lisensnøkkel-feltet på hovedsiden. Skriv inn de personlige opplysningene dine og klikk Registrer lisens for å registrere lisensen i ditt navn. Hvis du kjøpte lisensen online, er registreringsinformasjonen allerede fylt ut med informasjonen du gav når du kjøpte lisensen. Du kan redigere registreringsinformasjonen når som helst ved å angi ny informasjon i det respektive feltet og klikke Oppdater registreringsatributter. MERKNAD: Husk at e-postadressen for lisenseierkontoen som angis her blir brukt til å godkjenne lisensen når du angir lisensnøkkelen på hovedsiden. Dette er også standardadressen hvor du vil motta varslinger som er konfigurert i Innstillinger-delen. 3.6 Innstillinger I Innstillinger-delen kan du definere foreskjellige varslinger og spesifisere hvilke lisensfiler (foreldet og offline) brukere kan laste ned. Du kan også angi e-postadresse som brukes til varslinger. Ved standard er dette e-posten du sendte inn under kjøp/ opprinnelig registrering av din lisens. Du kan også endre e-postadressen som er knyttet til din lisens og som brukes til varslinger for kontoen din: Varslinger Send e-postvarsler til denne adressen Som standard er dette e-postadressen fra sikkerhetsadministratorkontoen din. Bruk e-postkonto fra denne lisensen/kontoen Standardadressen fra sikkerhetsadministrator-kontoen din vil bli brukt E-postvarsling blir sendt i følgende situasjoner: Autorisering Du vil bli varslet når en lisensautorisering ankommer. Utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er utløpt. Overbruk Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er overbrukt. Nær utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er nær utløp (14 dager eller mindre). Nær overbruk Du vil bli varslet når lisensen bruker nesten alle tilgjengelige enheter. Tilkobling fra offline-maskin Hvis en maskin som bruker en offline-lisens kobler til Internett (og lisensservere), vil du bli varslet på e-postadressen du spesifiserte. Lisensfiler Eldre lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lic) og et brukernavn/passord, kan denne 13

14 legitimasjonen brukes til å aktivere eldre produkter. Offline lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lf), kan den filen brukes til å utføre offline aktivering. Antall offline-lisenser vil bli trukket fra det totale antallet tilgjengelige lisenser. Klikk Lagre innstillinger for å bekrefte endringer. De nye innstillingene vil bli lagret. MERKNAD: Varslinger om en Autorisasjonsforespørsel og Tilkobling fra offline-maskin sendes umiddelbart. Alle andre varslinger sendes én gang om dagen. Du kan endre passordet for kontoen din ved å klikke Endre passord-knappen. 14

15 4. Sikkerhetsadmin Sikkerhetsadministrator-delen er den nederste delen av ESET License Administrator. Sikkerhetsadministrator-konto Hvis du allerede har en Sikkerhetsadministrator-konto, angir du Brukernavn og Passord og klikker deretter Logg på). Når du logger deg på, blir du videresendt til Instrumentbord. Hvis du glemmer passordet ditt, klikker du på Glemt passordet?. En e-post med en lenke som du kan bruke til å tilbakestille passordet ditt blir sendt til e-postadressen din. Registrer en Sikkerhetsadministrator-konto Hvis du ikke har en Sikkerhetsadministrator-konto, kan du opprette den her. Denne kontoen er helt gratis og kan brukes til å håndtere flere lisenser og motta viktige varslinger. Skriv inn nødvendig informasjon og klikk Registrer for å opprette en ny konto. 15

16 4.1 Instrumentbord Instrumentbord gir sikkerhetsadministratoren en oversikt over lisenser de er autorisert til å administrere. 1. Den øvre delen av ESET License Administrator viser lenken til brukerveiledningen, brukernavnet ditt (for sikkerhetsadministratoren) og Utlogging. Når du klikker på navnet ditt, viser sikkerhetsadministrator-kontoen informasjon om kontoen. Her kan du endre informasjonen din, passordet ditt eller til og med slette sikkerhetsadministrator-kontoen din. Du kan også velge språk for ESET License Administrator slik at du ser portalen i det valgte språket hver gang du logger inn. 2. Menyen til venstre inneholder hoveddelene i sikkerhetsadministrasjonsdelen av ESET License Administrator Enhetsdistribuering, Enhetshåndtering og Innstillinger for sikkerhetsadministrator-kontoen din. 3. Enhetsdistribuering, forespørsler I denne delen kan du se lisensautoriseringer fra lisenseiere. Du kan velge å akseptere administrering eller avvise administrering ved å klikke på Avslutt du vil ikke lenger se en distribueringsforespørsel for avviste enheter. 4. Enhetsdistribuering, problemer Du kan også administrere problemer med enhetsdistribuering lisensutløp, overbruk, osv. 5. Enhetsdistribuering-oversikt Her kan du se en omfattende oversikt over enhetsdistribueringen Lisenser for individuelle produkttyper, antall enheter, tilgjengelige/brukte enheter, osv. MERKNAD: Datamaskiner som kjører eldre produkter telles bare med dersom de håndteres av ESET Remote Administrator. Eldre produkter er produkter som aktiveres med et brukernavn og passord. De blir bare tatt med i betraktning av ESET License Administrator hvis de er en klient av ESET Remote Administrator. 6. Å klikke Enhetsdistribueringer gir deg følgende valg: Enhetsdistribueringer Be om enhetsdistribuering Legg til lisens via lisensnøkkel 16

17 4.1.1 Sikkerhetsadmin-profil Når du klikker på kontonavnet ditt øverst til høyre ved siden av utloggingsknappen, blir du videresendt til Sikkerhetsadmin-profil. Her kan du konfigurere innstillinger for profilen din. Du kan endre passordet for kontoen din når som helst. Dette vil ikke påvirke håndterte lisenser og aktivert produkter. Tilpassing av konto omfatter blant annet navn, språk, land, tidssone, passord og sletting av konto. Disse innstillingene lagres for fremtidige økter. Hvis du sletter kontoen din, tilbakekalles alle autoriseringer og forespørsler, men aktiverte produkter vil bli påvirket. For at endringene skal tre i kraft, klikker du Lagre innstillinger Akseptere administrering En lisenseier kan autorisere en sikkerhetsadministrator som kan administrere en lisens, og senere benytte lisensen til å aktivere enheter (klienter) og overvåke lisensen. Av sikkerhetsmessige årsaker, kan ikke sikkerhetsadministratoren se hele lisensen, men bare den offentlige lisens-id-en en kort linje (XXX-XXX-XXX) som identifiserer lisensen. Når en autorisering ankommer 1. Du vil bli varslet om autoriseringen i Instrumentbord-delen. 2. I Handlinger-delen til høyre, velger du Godta for å akseptere handlingen når du blir bedt om det. 3. Nå kan du administrere lisensen og enheter. 17

18 4.1.3 Be om enhetsdistribuering Med alternativet Be om enhetsdistribuering, kan du be om distribuering fra en lisenseier. 1. Klikk Enhetsdistribuering > Be om enhetsdistribuering nederst på Instrumentbord-siden. Skriv inn en offentlig nøkkel for lisensen og klikk Send forespørsel. 2. Du kan se forespørselen som venter på bekreftelse fra lisenseieren i Forespørsler om enhetsdistribuering-delen (markert med rødt). 3. Når lisenseieren bekrefter forespørselen din, vil lisensen bli lagt til listen over håndterte enheter Legg til lisens via lisensnøkkel For å legge en lisens til sikkerhetsadministrator-kontoen, skriver du inn Lisensnøkkel og ESET License Administrator passord knyttet til den lisensen. Når du klikker Legg til lisens, vises lisensen i instrumentbordet og kan administreres fra nå av. 18

19 4.2 Enhetsdistribueringer I Enhetsdistribueringer-delen, kan du se hvilke enheter som er aktivert og med hvilke lisenser hvordan lisensene er distribuert og statusen til lisensene. Du kan veksle mellom å vise alle lisenser eller bare lisenser som har problemer med bryteren under alternativet Utlogging for sikkerhetsadministrator-kontoen. Lisenser identifiseres unikt med deres offentlige lisens-id. Hver lisens viser sikkerhetsproduktet som lisensen er ment for, lisenseieren, samlet status for lisensen, antall enheter som kan aktiveres med denne lisensen, antall underenheter (for serverprodukter klientene deres), muligheten til å generere en offline lisensfil (for offline aktivering) eller en foreldet lisens (brukernavn/passord og en lisensfil) og datoen for utløp. MERKNAD: Alternativene offline og foreldet må være aktivert i Innstillinger-delen. 19

20 4.2.1 Laste ned offline/eldre lisenser Hvis du vil laste ned offline eller eldre lisenser som kan brukes til å aktivere offline-produkter eller eldre produkter som bruker et brukernavn og passord, følg trinnene nedenfor: 1. Last ned offline lisens 2. Last ned eldre lisens Last ned offline lisens 1. Naviger til lisensen som du vil laste ned den offline lisensfilen for. Husk at lisenser er plattformspesifikke du må laste ned en spesifikk lisenstype for å aktivere det spesifikke produktet. Klikk dokumentsymbolet under Offline. MERKNAD: Hvis lisensen allerede er blitt brukt til å lage offline lisensfiler, vil dokumentsymbolet erstattes med et nummer. I dette tilfellet klikker du nummeret. 2. Kontroller lisensinformasjonen og klikk Legg til lisensfil. 20

21 3. Velg det spesifikke produktet fra den tilgjengelige Produkt-listen, angi antall Enheter du vil aktivere offline og klikk så Generer. 4. Nye offline lisensfiler vil bli generert. Som du kan se reduseres antall tilgjengelige enheter. Dette skyldes at offline-lisensene trekkes fra det totale antallet enheter. Klikk på dokumentsymbolet for å laste ned.lic-filen til klientdatamaskinene dine. Hvis du vil opprette en annen offline fil, klikker du Legg til lisensfil. Last ned eldre lisens 1. Naviger til lisensen som du vil laste ned den eldre lisensfilen for. Husk at lisenser er plattformspesifikke du må laste ned en spesifikk lisenstype for å aktivere det spesifikke produktet. Klikk på dokumentsymbolet under Eldre. 21

22 2. For å laste ned filen klikker du Last ned ved siden av Lisensfil. Hvis du trenger brukernavnet og passordet, kan du finne dem her. 3. Klikk Last ned for å laste ned filen til datamaskinen. Denne filen kan brukes til å aktivere eldre produkter. 4.3 Enhetshåndtering I Enhetshåndtering-delen, kan du se alle håndterte lisenser, enheter som er aktivert med lisensene og lisensstatuser. Statusikonene viser nåværende status for hver av enhetene. Klikk på hvilket som helst statusikon øverst i listen for å inkludere eller ekskludere det fra visningen. Betydningen av hvert statusikon er: Lisensen er gyldig og aktivert Lisensen er inaktiv; den har enten utløpt, det er ikke flere enheter inkludert i lisensen, eller flere handlinger (slik som aktivering) er nødvendig Lisensen nærmer seg utløpsdatoen, eller en handling er nødvendig for å fortsette bruken av den Lisensen er overbrukt, eller lisensen har utløpt med aktive enheter 22

23 Individuelle lisenser identifiseres med offentlig lisens-id i kolonnen Distribusjoner. Hvis du vil se mer informasjon om lisensene, klikker du nedoverpilen i Distributions-kolonnen og velger en attributt som skal vises. Her kan du holde oversikt over statusen til klientdatamaskiner. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet i løpet av mer enn 14 dager, vises statusen til klienten som orange. Hvis en klient ikke har vært tilkoblet på mer enn 30 dager, vises statusen til som red. For å sortere enhetene etter en bestemt egenskap, klikker du på den respektive kolonnen. Aktivert fra ERA betyr at et ESET-produkt ble aktivert i ESET Remote Administrator. Et antall Underenheter er relatert til ESET-serverprodukter, for eksempel antall e-postadresser i ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server. Som en lisenseier, kan du deaktivere alle enheter som er aktivert med lisensen din. Hvis en klient ikke er aktiv, kan du for eksempel deaktivere den med alternativet Deaktiver, for å frigjøre en enhet i lisensen. Programmet vil bli deaktivert under neste synkroniseringsintervall synkroniseringen kjører hver 6. time. Kryss av i de aktuelle boksene og klikk Deaktiver for å utføre denne handlingen. 4.4 Innstillinger I Innstillinger-delen kan du definere foreskjellige varslinger og spesifisere hvilke lisensfiler (foreldet og offline) brukere kan laste ned. Du kan også angi e-postadresse som brukes til varslinger. Som standard er dette e-postadressen fra sikkerhetsadministrator-kontoen din. E-postvarsling blir sendt i følgende situasjoner: Autorisering Du vil bli varslet når en lisensautorisering ankommer. Utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er utløpt. Overbruk Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er overbrukt. Nær utløp Du vil bli varslet når en enhetsdistribusjon er nær utløp (14 dager eller mindre). Nær overbruk Du vil bli varslet når lisensen bruker nesten alle tilgjengelige enheter. Tilkobling fra offline-maskin Hvis en maskin som bruker en offline-lisens kobler til Internett (og lisensservere), vil du bli varslet på e-postadressen du spesifiserte. 23

24 Lisensfiler Eldre lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lic) og et brukernavn/passord, kan denne legitimasjonen brukes til å aktivere eldre produkter. Offline lisensfiler Hvis en lisens kan brukes til å laste ned en lisensfil (.lf), kan den filen brukes til å utføre offline aktivering. Antall offline-lisenser vil bli trukket fra det totale antallet tilgjengelige lisenser. Klikk Lagre innstillinger for å bekrefte endringer. De nye innstillingene vil bli lagret. MERKNAD: Varslinger om en Autorisasjonsforespørsel og Tilkobling fra offline-maskin sendes umiddelbart. Alle andre varslinger sendes én gang om dagen. Når du klikker på kontonavnet ditt øverst til høyre ved siden av utloggingsknappen, blir du videresendt til Sikkerhetsadmin-profil. Tilpassing av konto omfatter blant annet navn, språk, land, tidssone, passord og sletting av konto. Disse innstillingene lagres for fremtidige økter. 4.5 Glemt passord Sikkerhetsadministrator Hvis du glemmer passordet til ESET License Administrator, kan du tilbakestille passord ved å klikke Glemt passord?. Du blir bedt om å angi e-postadresse knyttet til din Sikkerhetsadministrator-konto. Skriv inn den e-postadressen du registrerte Sikkerhetsadministrator-kontoen og klikk Send inn: 24

25 En e-post med en lenke som du kan bruke til å tilbakestille Sikkerhetsadministrator-passordet blir sendt til epostadressen din. 25

ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY for ANDROID Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 2.0 og høyere) Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o.

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID

ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID ESET MOBILE SECURITY FOR ANDROID Installasjonshåndbok og brukerhåndbok Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet Innhold 1. Installere...3 ESET Mobile Security 1.1 Installasjon...3

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual

Kontakter. Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter. Brukermanual Kontakter Et program for masseutsending av e-post og brev til vinduskonvolutter Brukermanual Utviklet av Jamar IKT AS Kiserødveien 30 3231 SANDEFJORD http://www.jamar.no thor.jonny@jamar.no tlf. 48 13

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Mac, Mac-logoen, Mac OS, ios, ipad, ipod, iphone og Safari er registrerte varemerker eller varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Brukerveiledning Informasjon om opphavsrett TP1843-amerikansk utgave01 2013 Promethean Limited. Med enerett. Opphavsrett til all programvare, alle ressurser, drivere og all dokumentasjon i Promethean ActivEngage2-nedlastingen

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1

Administrasjonshånd. bok. BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1 BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Administrasjonshånd bok Publisert: 2014-01-16 SWD-20140116141925959 Innhold 1 Komme i gang... 6 Tilgang til administrative funksjoner...6 Tilgang til funksjoner

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual Mynewsdesk

Brukermanual Mynewsdesk Brukermanual Mynewsdesk VELKOMMEN TIL MYNEWSDESK! Denne brukermanualen gir deg en gjennomgang i hvordan verktøyet fungerer og hvordan du raskt og enkelt kan komme i gang med å publisere ditt pressemateriale.

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere Denne hurtigveiledningen hjelper deg med: 1. Hvordan registrere seg på CitiManager? a) Kun for eksisterende kortinnehavere med nettutskrift b) Kun kortinnehavere med papirutskrift 2. Viktige tips 3. Vis

Detaljer