Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund"

Transkript

1 Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida

2 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet omfattar trafikken på Sunnmøre samt kommunane Midsund, Vestnes og Sandøy i Romsdal. Rutene vert utførte av Nettbuss Midt-Norge AS. For lokaltrafikken i kommunane Ålesund, Giske og Sula er vi operatør på ei anbodskontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune, og ruter som er omfatta av dette er ikkje med i heftet. Rutenettet omfattar tilbod over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid, og vi er stolte av å drive rutetrafikk til/frå verdsarvområdet Geirangerfjorden og til andre kjende turistattraksjonar som Trollstigen og Runde. Ekspressruter Sunnmøre-Strynefjellet-Gardermoen/Oslo (Nettbuss express) Ålesund-Førde/Bergen (Nor-Way Bussekspress) Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2015 t.o.m. 31. desember Normalt er ruteterminen eit år, men frå 1. januar 2016 går vi over på ei anbodskontrakt i alle kommunar unntatt Midsund og Vestnes. Rollefordelinga mellom fylkeskommunen som oppdragsgivar og Nettbuss som operatør vert annleis. Som ny inntektsansvarleg overtek Møre og Romsdal fylkeskommune ansvaret for rutepublikasjonar frå årsskiftet. Dette heftet er basert på seks geografiske regionar med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndagfredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker «dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren og kvardagar i romjula er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over skulefridagar finn ein på side 4. På side har vi eit oversyn over endringar i samband med heilagdagane i mai/juni 2015 samt jule- og nyårshelga. Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg. Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet. RUTEINFORMASJON Ruteinformasjon på nett: Møre og Romsdal: TIMEkspressen (alle linjer) og Nettbuss express: Nor-Way Bussekspress: Reiser i Norge: Ruteinformasjon på telefon: Trafikanten Møre og Romsdal: tlf 177 Ved oppringing frå telefon utanfor fylket: Kundeservice, Nettbuss express: Ruteinformasjon på SMS: 2177 Send ordet MR - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik: Finn neste avgang: Tast inn: <mr> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden du reiser til> Eksempel: mr volda ålesund Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt. Repro: 07 Media 07.no Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

3 RUTEOVERSYN / INNHALDSREGISTER Rutesamband til/frå Oslo og Bergen NX145 Oslo - Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-Molde- Kristiansund Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes Volda/Ørsta-Eidså-Åheim Nordfjordeid-Volda-Ålesund Volda-Stryn Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund Geiranger - Eidsdal - Ålesund Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger Lokalruter i Norddal kommune Ruter i Haram, Sandøy og Skodje 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund Skodje - Ålesund Fiksdal - Vatne - Ålesund Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje Bestillingsruter Haram Fastland Ruter i Stranda og Sykkylven 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande Ruter i Midsund og Vestnes 240 Molde - Midsund Rekdal-Furneset-Vestnes Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 3 -

4 OVERSYN OVER SKULEFRIDAGAR 2015 Fridag: Fredag Siste skuledag: Fredag Første skuledag: Måndag Haustferie: Måndag t.o.m. fredag (Veke 41) Juleferie: Laurdag t.o.m. søndag FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK D = Dagleg x = Unntatt/minus s = Skuledagar Skule = Skuledagar = ferje = snøggbåt = buss = tog 1 = Måndag 2 = Tysdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Laurdag 7 = Søndag Fargar som er brukt og kva dei tyder: Laurdag Søndag Sommarrute Innstilt , romjula og påskeveka. Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka. TELEFONAR Nettbuss Midt-Norge AS Region Møre Sør, Furene, 6105 VOLDA E-post: = Bussen passerer ikkje denne staden - = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt r = Køyrer så langt det er passasjerar KONTOR: TELEFON TELEFAKS Opningstid måndag-fredag Volda / Ørsta, (Furene) Ålesund, Vågavn Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har avgrensa opningstid. Kontakt derfor nærmaste kontor ovanfor. (Ruteinformasjon tlf 177) Andre viktige telefonar: Moa Trafikkterminal: tlf Molde Trafikkterminal: tlf Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

5 BUSSTAKSTAR MØRE OG ROMSDAL Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt. Sone Enkeltbillett Verdikort Km Vaksne Student t.o.m. c) 17,0 % Born Honnør Militær 25% rabatt Gruppe b) Månadskort a) Vaksen Vaksen 30 dg 15 dg Miljøkort Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik: Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til nærmaste sone. b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %. MILJØKORT Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- Student 30 dg Student 15 dg Makspris Makspris Makspris Makspris Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 5 -

6 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av Samferdselsdepartementet den , er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og busselskapet. Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging. Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort, miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato. Merk at for rutene til Oslo, Nettbuss express gjeld andre billettkategoriar og moderasjonsordningar enn det som er omtalt nedanfor. Barn Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen. Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Vedkomande må ha lett tilgjengeleg kontaktinformasjon både til den som leverer ved avreise og den som skal hente barnet ved framkomst. Viser elles til informasjon om Barn som skal reise åleine på Honnør Rabatt vert gitt til personar som: a) har fylt 67 år b) mottek uførepensjon etter folketrygdlova c) er blinde d) er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkt ovanfor. Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande 33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan oppmoding. Skule- og studentrabatt Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet, høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Ordninga gjeld også for elevar i grunnskulen som har fylt 16 år. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/etatskular, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling. Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis. Innan Møre og Romsdal: 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT). På fylkeskryssande reiser : 25 % Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

7 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Militære/sivile tenestepliktige Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/hv-mannskap og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst som lågaste vaksentakst. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort. Grupperabattar Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone. På fylkeskryssande ruter får vaksne i: - Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt - Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt. (Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire). Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33 %. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe. Verdikort Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande reiselengd. Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan det fornyast på bussen. Verdikort kjøpt hos oss er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med gjennomgåande buss. I dei tilfella ein reiser med to ulike busselskap, må kunden ha to verdikort eller løyse enkeltbillett. Månadskort: (Vaksne/student) Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre 1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på Lokalekspressen i Ørsta/Volda og Sykkylven samt «Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad. Prisar 2015: Vaksne: kr 480,- Born: kr 280,- Ungdomskort i Møre og Romsdal Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 23 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss), ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 400,- for ein månad (2015). For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort, førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto. Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 7 -

8 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Tinging av periodekort Ved førstegongskjøp må kortet tingast på (Hugs å leggje ved digitalt foto). Nytt kort vert sendt i posten og betaling (påfylling av verdi) skjer på bussen. Du får også nytt kort ved personleg frammøte ved Moa Trafikkterminal eller kontoret vårt i Furene i Volda. Hund/sykkel Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde, polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt. Refusjon av månadskort Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar. Gebyr/straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-. På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal er minstetaksten ved manglande billett kr 500,-. Bagasje/ansvar Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.» Busspakkar Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon. Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter spesialavtale. Fraktsatsar (Gjeld frå Atterhald om endringar.) Gods 1 Gods 2 Gods 3 kg 0-50 km km 250- km 0-1, ,1-5, ,1-20, ,1-30, ,1-50, Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

9 Nattbuss Sunnmøre - Oslo Ålesund via Volda og Stryn til Gardemoen/Oslo. Fosnavåg via Volda og Stryn til Gardermoen/Oslo. Den billegaste billetten kjøper du på nettbuss.no Vi køyrer for deg!

10 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-STRYN-VOLDA-ULSTEINVIK/FOSNAVÅG/ ÅLESUND Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal Olavsgaard p p 2220p Oslo Lufthavn p p 2300p Nebbenes E p p 2320p Nydal Statoil p 0010p Mjøsbrua vest p 0030p Lillehammer skysst p 0055p Øyer Quality Hotel Hafjell Ringebu skysstasjon p 0140p Hundorp p 0150p Vinstra Sødorp Gjestg.gård Kvam Sinclair p 0215p Kvam Sinclair p 0250p Otta skysstasjon Vågåmo Smedsmo c p 0335p Lom p 0400p Bismo p 0420p Grotli p 0455p Langvatn p 0505p Stryn rb.st Stryn rb.st Kjøs bru Grodås Kalvatn nord Geitvik Hjelle v.kr. (Eid) Nordfjordeid rb.st d Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Volda rb.st Volda rb.st Furene Ørsta rb.st Vartdal a... Moa trafikkterminal a... Ålesund rb.st a... Ørsta rb.st Eiksundbrua Garneslomma Ulsteinvik Skysstasjon Hareid g Myrvåglomma d Stoksund Nerøykrysset Fosnavåg Ulsteinvik Vågen Larsnes * Nettbuss express Oslo-Nordfjordeid. a. 10 min seinare på laurdag b. Dx67 c. Shellstasjon. d. Bussbyte. g. Taxi etter avtale dag 67. p. Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

11 NX145 ÅLESUND/FOSNAVÅG/ULSTEINVIK- VOLDA-STRYN-OSLO Nattbuss direkte Ulsteinvik-Volda-Oslo. Dagbuss med omstigning på Hjelle/Nordfjordeid. DX67 S DX67 DX67 67 D DX67 D D Larsnes Garneslomma Fosnavåg Nerøykrysset Stoksund Myrvåglomma Garneslomma Hareid s Ulsteinvik Skysstasjon Garneslomma Eiksundbrua Furene Volda f.kai i Volda rb.st Ålesund rb.st Moa trafikkterminal Vartdal Ørsta rb.st Furene Volda rb.st Volda f.kai i i Folkestad Bjørkedalen Hjelle v.kr. (Eid) d *** *** Nordfjordeid rb.st d Hjelle Geitvik Kalvatn nord Grodås Kjøs bru Stryn rb.st a Stryn rb.st a Langvatn j a Grotli a Bismo a Lom a Vågåmo Smedsmo a Otta skysstasjon Kvam Sinclair a Kvam Sinclair a Vinstra Sødorp Gjest.gård Hundorp p Ringebu skysstasjon a Øyer Quality Hotel Hafjell a Lillehammer skysst a a Mjøsbrua Vest a a Nydal Statoil a a Nebbenes E a a a Oslo Lufthavn a a a Olavsgaard a a a Oslo bussterminal ***Nettbuss express Nordfjordeid-Oslo. a. Berre for avstigning. d. Bussbyte. i. Buss ikkje gjennomgåande på ferja. j. Buss til/frå Geiranger tida Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

12 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND Nettbuss express Oslo-Stryn Km D Dx67 7 D Dx7 7 0 Frå Oslo Bussterminal Olavsgaard p p Oslo Lufthamn p p Nebbenes E p p Hamar(Statoil) Nydalen p p Mjøsbrua vest p p Lillehammer skysstasj p Øyer, Quality Hotel Ringebu skysstasjon p Hundorp Vinstra skysstasjon Kvam E Til Kvam, (Sinclair) p Frå Kvam, (Sinclair) r Otta skysstasjon Vågåmo v/shell p Lom p Bismo p Grotli p Langvatn p Til Stryn h Frå Stryn g Kjøs Bru Grodås d Hellesylt d Til Stranda d.. til Liabygda Frå Straumgjerde d Frå Sykkylven (Aure) d Frå Ørsneset FK r d Magerholm FK Til Moa Trafikkterminal Til Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst d)søndag morgon vert strekninga Grodås-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå ekspressbussen. g)samband frå Trondheim. h)byte. p)kun påstiging. r)behovsrute Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

13 ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO Nettbuss express Stryn-Oslo Km Dx67 D Dx6 6 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Frå Moa Trafikkterminal Frå Magerholm FK Frå Ørsneset FK Frå Sykkylven (Aure) b Straumgjerde b frå Liabygda Frå Stranda b Hellesylt b Grodås Kjøs Bru Til Stryn h Frå Stryn Langvatn e 1600e Grotli Bismo Lom Vågåmo v/shell Otta skysstasjon Til Kvam, (Sinclair) a Frå Kvam, (Sinclair) a Til Vinstra, (Sødorp) Ringebu skysstasjon a Øyer, Quality Hotel Lillehammer skysstasj a a Mjøsbrua (vest) a a Hamar(Statoil) Nydalen a a Nebbenes E a 2205a a Oslo Lufthamn a 2230a a Olavsgaard a 2250a a Til Oslo Bussterminal a)kun avstiging. b)bestillingstaxi. Ring innan kl 1800 avreisedagen. g) til Trondheim. h)byte. e)samband til/frå Geiranger i tida Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

14 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 430 BERGEN-FØRDE-NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx7 7 Dx6 6 Dx6 6 0 Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal p 0815p 1245p 1245p 29 Knarvik Skysstasjon p 0840p 1310p 1310p 0 Romarheim X Matre Oppedal (Gulen) Lavik Vadheim Sande (Gaular) Til Førde rb.st Frå Førde rb.st Vassenden (Jølster) Ålhus Til Skei Frå Skei Byrkjelo Sandane rb.st Anda Lote Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Til Volda rb.st c 1530c 2030a 2030a 328 Frå Volda rb.st Furene Til Ørsta rb.st Frå Ørsta rb.st Liadal Vartdal Frå Festøya f.kai Frå Solevågen f.kai Til Moa trafikkterminal d 1325d 1725d 1655d Molde/Kr.sund Til Ålesund rb.st MERKNADER: a) Buss til Ulsteinvik/Fosnavåg c) Dx7 buss til Ulsteinvik/Fosnavåg d) Korr. D til Molde/Dx6 til KSU p) Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

15 430 ÅLESUND-VOLDA-NORDFJORDEID-FØRDE-BERGEN «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx67 Dx D Dx6 6 0 Frå Ålesund rb.st c 1600b Frå Ålesund sjukehus c 1620b Frå Moa trafikkterminal Solevågen f.kai Festøya f.kai Vartdal Liadal Ørsta rb.st Furene Til Volda rb.st Frå Volda rb.st Volda f.kai e Folkestad e Grodås Hjelle v.kr. (Eid) Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Lote Anda Sandane rb.st Byrkjelo Til Skei m avgang til: Oslo/Drammen/Gol Sogndal m Årdal m Frå Skei Ålhus Vassenden (Jølster) Til Førde rb.st til Florø Frå Førde rb.st Sande (Gaular) Vadheim Lavik Oppedal (Gulen) Matre Romarheim X Knarvik Skysstasjon a 1745a 1745a 1745a 1950a Åsane terminal a 1810a 1810a 1810a 2010a Til Bergen Busstasjon d MERKNADER: a) Berre for avstigning b) 10 min. seinare på dag 7 c) 10 min tidlegare på dag 7 (søndag) Dep on Sunday. e) Ikkje gjennomgåande buss d) Korr. D til Molde/Dx6 til Kristiansund m) Sogndal Dx67, Sogndal/Årdal dag 5 og 7. Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

16 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 251 SYKKYLVEN-STRYN-FØRDE-BERGEN Fjordekspressen Stryn - Bergen. Km Dx67 D Dx7 7 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Moa Trafikkterminal Frå Magerholm Frå Ørsneset Sykkylven (Aure) Frå Straumgjerde Stranda FK frå Liabygda Frå Stranda Hellesylt Grodås Kjøs Bru Til Stryn Frå Stryn Loen Olden Innvik Utvik Byrkjelo Skei Vassenden Til Førde Frå Førde Sande Sfj Vadheim Lavik Oppedal Matre Romarheim vegkr Knarvik terminal Åsane terminal Til Bergen Busstasjon MERKNADER Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Ålesund-Volda-Bergen Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

17 251 BERGEN-FØRDE-STRYN-SYKKYLVEN Fjordekspressen Bergen - Stryn. Km D D Dx Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal Knarvik terminal Romarheim vegkr Matre Oppedal Lavik Vadheim Sande Sfj Til Førde Frå Førde Vassenden Ålhus Skei Byrkjelo Utvik Olden Loen Til Stryn Frå Stryn Kjøs Bru Grodås Hellesylt Stranda Straumgjerde Sykkylven (Aure) Frå Ørsneset Til Magerholm Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst MERKNADER Berre i tida Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Bergen-Volda-Ålesund. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

18 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 311 MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID Km Dx67 Dx67 0 Frå Måløy Til Maurstad frå Nordfjordeid Frå Maurstad Til Åheim frå Selje Frå Åheim Sylte Fiskå Til Eidså til Syvde/Lauvstad c.. 66 Frå Eidså Til Koparnes frå Koparnes Frå Årvik Larsnes Vågen Leikong Myrvåglomma e.. Garneskrysset e Ulsteinvik e Til Hareid e.. frå Hareid MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. e) Kun for avstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

19 311 HAREID-ÅHEIM Km Skule Dx67 Dx67 Dx67 frå Sulesund frå Ålesund frå Valderøy Frå Hareid Ulsteinvik Garneslomma Leikong Vågen Larsnes Til Årvik frå Årvik Frå Koparnes Til Eidså frå Lauvstad Frå Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Til Maurstad Til Måløy MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

20 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 397 (OSLO) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE Km Dx67 Dx67 6 frå Oslo f f.. frå Nordfjordeid Frå Maurstad Åheim Sylte Fiskå Til Eidså avg. til Koparnes Frå Eidså Til Syvde r..... d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri. 397 SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO) For samband til Måløy - sjå tabell 311. Km Skule Dx67 Dx67 Dx Frå Syvde Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Frå Maurstad til Nordfjordeid til Oslo til Bergen d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN

RUTER I VOLDA, ØRSTA OG VANYLVEN - 22 - Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4 100 VOLDA-ØRSTA-ÅLESUND / MOA-MOLDE-KRISTIANSUND For komplett tabell Ålesund-Molde-Kristiansund og v.v. sjå foldar eller www.timekspressen.no

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI

MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI Berekna til Møre og Romsdal fylkeskommune Dokument type Rapport Dato September, 2011 MØRE OG ROMSDAL KOLLEKTIVSTRATEGI [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15

Møteinnkalling. Side 1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 25.04.2012 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009. På god veg

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009. På god veg FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2009 På god veg Hovden ULLA FYR Grytafjorden Grodås NORANGSDALEN Geir angerfjorden Årø Hestskjæret TROLLSTIGEN Kvernberget KULI ekh.no SPOR Fylkesmagasin for Møre

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord!

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord! RUTER frå 14. desember 2014 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund

Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund Konseptvalutgreiing for transportsystemet i Ålesund Statens vegvesen Region midt, juni 2013 Forord Konseptvalutgreiinga (KVU) for transportsystemet i Ålesund omfattar strategiar for utvikling av infrastruktur

Detaljer

handlingsprogram for Samferdsel

handlingsprogram for Samferdsel Fylkesplan 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2022 handlingsprogram for Samferdsel 2013 Vi vågar litt meir! U 27/13 1. HANDLINGSPLAN SAMFERDSEL 2013-2022... 3 1.1 Det regionale plansystemet... 3 1.2. Gjennomføring

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

LTILSYNE EMSETH MASKIN AS

LTILSYNE EMSETH MASKIN AS Lokalavis for indre Sunnmøre Torsdag 26. april 2012 Nr. 17 Årgang 33 Laussal kr 20 Mykje for pengane Fekk mange tips På det opne møtet om rassikring av Reinshammaren i Norddalsstranda, ønskte kommunen

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20

Destinasjon Geirangerfjord T-info: +47 70 26 30 99 / +47 70 25 77 67 NO-6216 Geiranger, Norge. Adm. tel. +47 70 26 38 00. Fax +47 70 26 57 20 Astandstabell Oslo Geiranger Oslo Åndalsnes Oslo Stryn Hellesylt Bergen Geiranger Ålesund Valldal Ålesund Stranda Hellesylt Ålesund Geiranger Molde Trollstigen Valldal Molde Trollstigen Geiranger Molde

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Frå 11. august 2014 SOTRA OG ØYGARDEN

Frå 11. august 2014 SOTRA OG ØYGARDEN Frå 11. august 2014 SOTRA OG ØYGARDEN MILJØMERKET Trykksak INNHALD Ruteendringar... 2 Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer