Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund"

Transkript

1 Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida

2 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet omfattar trafikken på Sunnmøre samt kommunane Midsund, Vestnes og Sandøy i Romsdal. Rutene vert utførte av Nettbuss Midt-Norge AS. For lokaltrafikken i kommunane Ålesund, Giske og Sula er vi operatør på ei anbodskontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune, og ruter som er omfatta av dette er ikkje med i heftet. Rutenettet omfattar tilbod over fylkesgrensa til Stryn, Nordfjordeid, og vi er stolte av å drive rutetrafikk til/frå verdsarvområdet Geirangerfjorden og til andre kjende turistattraksjonar som Trollstigen og Runde. Ekspressruter Sunnmøre-Strynefjellet-Gardermoen/Oslo (Nettbuss express) Ålesund-Førde/Bergen (Nor-Way Bussekspress) Ruteheftet gjeld f.o.m. 1. mai 2015 t.o.m. 31. desember Normalt er ruteterminen eit år, men frå 1. januar 2016 går vi over på ei anbodskontrakt i alle kommunar unntatt Midsund og Vestnes. Rollefordelinga mellom fylkeskommunen som oppdragsgivar og Nettbuss som operatør vert annleis. Som ny inntektsansvarleg overtek Møre og Romsdal fylkeskommune ansvaret for rutepublikasjonar frå årsskiftet. Dette heftet er basert på seks geografiske regionar med ulik fargesetting. Rutesamband til/frå Oslo og Bergen er plasserte fremst i heftet. Dei største tabellane er delte i ruter Dx67 (måndagfredag), 6 (laurdag) og (7) søndag. Vi bruker «dagkoder» som er forklart nede på side 4. Ruter som er innstilte om sommaren og kvardagar i romjula er merka i tabellane med fotnotar eller anna bakgrunnsfarge. Skulerutene er merka Skule på toppen av kollonna eller med fotnote s) når berre delar av strekninga er skulerute. Oversyn over skulefridagar finn ein på side 4. På side har vi eit oversyn over endringar i samband med heilagdagane i mai/juni 2015 samt jule- og nyårshelga. Ta vare på ruteheftet og studer tabellane som er aktuelle for deg. Vi høyrer gjerne frå deg om du har merknader til rutene og ruteheftet. RUTEINFORMASJON Ruteinformasjon på nett: Møre og Romsdal: TIMEkspressen (alle linjer) og Nettbuss express: Nor-Way Bussekspress: Reiser i Norge: Ruteinformasjon på telefon: Trafikanten Møre og Romsdal: tlf 177 Ved oppringing frå telefon utanfor fylket: Kundeservice, Nettbuss express: Ruteinformasjon på SMS: 2177 Send ordet MR - samt namna på stadene du vil reise frå og til, og du får straks tilsendt klokkeslett for neste avgang. Tenesta kostar kr. 3,- pr. melding. Du gjer slik: Finn neste avgang: Tast inn: <mr> <namn på staden du reiser frå> <namn på staden du reiser til> Eksempel: mr volda ålesund Send til 2177, og du får tilsendt første avgang frå Volda etter sendetidspunkt. Repro: 07 Media 07.no Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

3 RUTEOVERSYN / INNHALDSREGISTER Rutesamband til/frå Oslo og Bergen NX145 Oslo - Oslo lufthavn - Volda - Ulsteinvik Oslo - Stryn - Stranda - Ålesund Bergen - Førde - Nordfjordeid - Volda - Ålesund Ålesund - Sykkylven - Stranda - Førde - Bergen Måløy - Maurstad - Åheim - Hareid - Ålesund Vanylven - Maurstad - (Bergen/Oslo) Ruter i Ørsta, Volda og Vanylven 100 TIMEkspressen Volda-Ørsta-Ålesund/Moa-Molde- Kristiansund Volda/Ørsta-Ulsteinvik-Hareid Volda/Ørsta-Fosnavåg-Larsnes Volda/Ørsta-Eidså-Åheim Nordfjordeid-Volda-Ålesund Volda-Stryn Lokalruter i kommunane Volda, Ørsta og Vanylven Ruter i Norddal, Stordal og Ørskog 210 Valldal - Sjøholt - Ålesund Geiranger - Eidsdal - Ålesund Åndalsnes - Trollstigen - Geiranger Lokalruter i Norddal kommune Ruter i Haram, Sandøy og Skodje 230 Brattvåg - Vatne - Ålesund Skodje - Ålesund Fiksdal - Vatne - Ålesund Lokalruter i kommunane Haram, Sandøy og Skodje Bestillingsruter Haram Fastland Ruter i Stranda og Sykkylven 250 Ålesund - Sykkylven - Stranda - Hellesylt - Stryn Lokalruter i kommunane Stranda og Sykkylven Ruter i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande 310 Åheim/Syvde - Årvik - Hareid Fosnavåg - Ulsteinvik - Hareid Hareid/Ulsteinvik - Ørsta/Volda Fosnavåg/Larsnes - Ørsta/Volda Lokalruter i kommunane Hareid, Herøy, Ulstein og Sande Ruter i Midsund og Vestnes 240 Molde - Midsund Rekdal-Furneset-Vestnes Vikebukt-Tresfjord-Vestnes-Furneset Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 3 -

4 OVERSYN OVER SKULEFRIDAGAR 2015 Fridag: Fredag Siste skuledag: Fredag Første skuledag: Måndag Haustferie: Måndag t.o.m. fredag (Veke 41) Juleferie: Laurdag t.o.m. søndag FORKORTINGAR OG SYMBOLBRUK D = Dagleg x = Unntatt/minus s = Skuledagar Skule = Skuledagar = ferje = snøggbåt = buss = tog 1 = Måndag 2 = Tysdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Laurdag 7 = Søndag Fargar som er brukt og kva dei tyder: Laurdag Søndag Sommarrute Innstilt , romjula og påskeveka. Innstilt i fellesferien (veke 28-31), romjula og påskeveka. TELEFONAR Nettbuss Midt-Norge AS Region Møre Sør, Furene, 6105 VOLDA E-post: = Bussen passerer ikkje denne staden - = Bussen passerer utan oppgitt tidspunkt r = Køyrer så langt det er passasjerar KONTOR: TELEFON TELEFAKS Opningstid måndag-fredag Volda / Ørsta, (Furene) Ålesund, Vågavn Avdelingskontora våre i Ulsteinvik, Fosnavåg, Eidså, Stranda, Sykkylven, Sjøholt og Eidsdal har avgrensa opningstid. Kontakt derfor nærmaste kontor ovanfor. (Ruteinformasjon tlf 177) Andre viktige telefonar: Moa Trafikkterminal: tlf Molde Trafikkterminal: tlf Hittegods: Kontakt kontor/avdelingskontor Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

5 BUSSTAKSTAR MØRE OG ROMSDAL Ferjebillettar kjem i tillegg der dette er aktuelt. Sone Enkeltbillett Verdikort Km Vaksne Student t.o.m. c) 17,0 % Born Honnør Militær 25% rabatt Gruppe b) Månadskort a) Vaksen Vaksen 30 dg 15 dg Miljøkort Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- a) Månadskort for buss og ferje vert rekna ut slik: Km for buss + km for ferje = sum km som ein avrundar oppover til nærmaste sone. b) Rabatten gir fullt utslag på reiser over 40 km og lengre c) På fylkeskryssande ruter er studentrabatten 25 %. MILJØKORT Ørsta/Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Vaksne kr 480,- born kr 280,- Student 30 dg Student 15 dg Makspris Makspris Makspris Makspris Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 5 -

6 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Vedtekter for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg godkjent av Samferdselsdepartementet den , er å sjå på som kontraktvilkår mellom den reisande og busselskapet. Reisande som gjer krav på rabatt etter ordningane nedanfor må vise legitimasjon ved påstiging. Dette gjeld også ungdom som gjer krav på barnetakst. Alle brukarar av periodekort (månadskort, miljøkort og ungdomskort) må ha med seg gyldig kvittering som viser utløpsdato. Merk at for rutene til Oslo, Nettbuss express gjeld andre billettkategoriar og moderasjonsordningar enn det som er omtalt nedanfor. Barn Halv takst for barn f.o.m. 4 år og inntil fylte 16 år. Taksten vert runda oppover til næraste heile krone. Barnehagar får reise med eit barn under 4 år fritt pr betalande vaksen. Barn som reiser åleine må vere i skulepliktig alder. Vedkomande må ha lett tilgjengeleg kontaktinformasjon både til den som leverer ved avreise og den som skal hente barnet ved framkomst. Viser elles til informasjon om Barn som skal reise åleine på Honnør Rabatt vert gitt til personar som: a) har fylt 67 år b) mottek uførepensjon etter folketrygdlova c) er blinde d) er ektefelle/sambuar/partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter punkt ovanfor. Innan Møre og Romsdal: 50% rabatt på ordinær enkel og for fylkeskryssande reiser tilsvarande 33 %. Følgjeperson for funksjonshemma reiser gratis dersom heimstadkommunen til den sistnemnde har skrive ut følgjepersonkort. Godkjent legitimasjon må visast fram utan oppmoding. Skule- og studentrabatt Elevar ved offentleg godkjende vidaregåande skular/privatskular og studentar ved universitet, høgskular, akademi får rabatt på enkeltbillett. Ordninga gjeld også for elevar i grunnskulen som har fylt 16 år. Rabattsatsen er ulik i og utanfor Møre og Romsdal. Studentmoderasjon vert gitt til norske og utanlandske studentar med studium i Noreg eller i utlandet. Følgjande fell utanom ordninga med studiemoderasjon: Elevar ved korrespondanse-/etatskular, kortvarige kveldskurs, språkkurs, hospitantar, lærlingar og vaksne i full ervervsmessig stilling. Gyldig legitimasjon: Det krevst studie- eller skulebevis med foto og/eller kvittering for betalt semesteravgift. For utanlands-/utanlandske studentar gjeld berre International Student Card (ISIC-kortet) som gyldig rabattbevis. Innan Møre og Romsdal: 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg. For kortare reiser kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne gjennomgåande billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap. Skuleelevar og studentar under 30 år kan kjøpe månadskort med 40 % rabatt. (Les om tinging av dette i avsnittet nedanfor om MÅNADSKORT). På fylkeskryssande reiser : 25 % Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

7 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Militære/sivile tenestepliktige Militære soldatar (menige/korporalar/befalskuleelevar/militære lærlingar/hv-mannskap og repetisjonssoldatar på øvingar/kurs). Rabatten er 50 %. På ekspressrutene (Nor-Way Bussekspress) får militære som reiser i uniform samt sivilt tenestepliktige 90% rabatt. Minstetakst som lågaste vaksentakst. Det må visast vernepliktsbok /blått ID-kort. Grupperabattar Møre og Romsdal: Grupper på 2 personar og fleire får ved kjøp av felles billett 25% rabatt på vaksen-/barnebillett. Minstetakst er som lågaste sone. På fylkeskryssande ruter får vaksne i: - Minigruppe (2-8 pers): 25 % rabatt - Gruppe: (9 stk. og fleire): 33 % rabatt. (Førehandstinging av plass for grupper på ni og fleire). Barn og honnørreisande kan reknast inn i gruppe, men får ikkje meir rabatt enn høvevis 50 og 33 %. Student og militære kan ikkje reknast som del av gruppe. Verdikort Kortet kan kjøpast på bussen og prisen vert rekna etter vaksen takst (x10) for ei bestemt reiselengd (sone). Kortet gir 16,7% rabatt for vaksne på enkeltreise innanfor gjeldande reiselengd. Kortet kan også nyttast som betalingsmiddel på lengre reisestrekningar. Når kortet er tomt kan det fornyast på bussen. Verdikort kjøpt hos oss er gyldige på våre bussar og på ferjeoverfartar med gjennomgåande buss. I dei tilfella ein reiser med to ulike busselskap, må kunden ha to verdikort eller løyse enkeltbillett. Månadskort: (Vaksne/student) Korta vert selde for ei bestemt strekning (også inkl. ferje) og gjeld for ein person. Ein kan velje påfylling for halv eller heil månad. Studentar under 30 år får 40 % rabatt på månadskort. (Berre 1/1 månad - hugs gyldig studiebevis). For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort i Ørsta/ Volda, Ulsteinvik og Sykkylven: Dette er rimelege «månadskort» som gjeld på Lokalekspressen i Ørsta/Volda og Sykkylven samt «Bakkebyruta» i Ulsteinvik. For førstegongskjøp, betaling og fornying - sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Miljøkort kan berre kjøpast for ein heil månad. Prisar 2015: Vaksne: kr 480,- Born: kr 280,- Ungdomskort i Møre og Romsdal Kan kjøpast av born og ungdom inntil fylte 23 år og gjeld alle bussar (ikkje flybuss og nattbuss), ferjer og hurtigbåtar innan Møre og Romsdal. kr 400,- for ein månad (2015). For tinging av kort og betaling sjå avsnittet nedanfor om tinging av periodekort. Kortet gjeld berre saman med gyldig legitimasjon, som til dømes skulebevis med foto, bankkort, førarkort, pass eller annan godkjent legitimasjon med foto. Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no - 7 -

8 REISEVILKÅR, MODERASJONAR OG PERIODEKORT Tinging av periodekort Ved førstegongskjøp må kortet tingast på (Hugs å leggje ved digitalt foto). Nytt kort vert sendt i posten og betaling (påfylling av verdi) skjer på bussen. Du får også nytt kort ved personleg frammøte ved Moa Trafikkterminal eller kontoret vårt i Furene i Volda. Hund/sykkel Barnetakst, men minstetakst er lågaste vaksentakst. Sykkel vert teke med i den grad det er kapasitet. Buss i rute har ikkje plikt til å ta med levande dyr. Sjåføren kan krevje at dyr vert sett av undervegs dersom det vert til plage for andre passasjerar (t.d. allergikarar). På ekspressbussane tek vi ikkje med levande dyr inne i bussen. Førarhund for blinde, polititenestehund med politi i uniform, redningshund i teneste/opplæring med tenestesele og servicehund vert aksepterte og tekne med vederlagsfritt. Refusjon av månadskort Ved sjukdom kan månadskort refunderast etter særskilde reglar. Gebyr/straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande til det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-. På ekspressrutene utanfor Møre og Romsdal er minstetaksten ved manglande billett kr 500,-. Bagasje/ansvar Bagasje inntil 20 kg vert teke med fraktfritt. På ekspressbussane er grensa 30kg. Busselskapet er ikkje ansvarleg for tap av eller skade på bagasje som vert teke med fraktfritt, med mindre det kan påvisast forsett eller grov aktløyse frå vår side, jfr «Vedtekter for reiser med rutebil.» Busspakkar Busspakketilbodet er basert på direkte levering/henting på bussane eller busspakke-ekspedisjon. Sendar skal varsle mottakar om sending. Enkeltpakkar over 30 kg vert berre frakta etter spesialavtale. Fraktsatsar (Gjeld frå Atterhald om endringar.) Gods 1 Gods 2 Gods 3 kg 0-50 km km 250- km 0-1, ,1-5, ,1-20, ,1-30, ,1-50, Ruteinformasjon: Tlf 177 frammr.no

9 Nattbuss Sunnmøre - Oslo Ålesund via Volda og Stryn til Gardemoen/Oslo. Fosnavåg via Volda og Stryn til Gardermoen/Oslo. Den billegaste billetten kjøper du på nettbuss.no Vi køyrer for deg!

10 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-STRYN-VOLDA-ULSTEINVIK/FOSNAVÅG/ ÅLESUND Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal Olavsgaard p p 2220p Oslo Lufthavn p p 2300p Nebbenes E p p 2320p Nydal Statoil p 0010p Mjøsbrua vest p 0030p Lillehammer skysst p 0055p Øyer Quality Hotel Hafjell Ringebu skysstasjon p 0140p Hundorp p 0150p Vinstra Sødorp Gjestg.gård Kvam Sinclair p 0215p Kvam Sinclair p 0250p Otta skysstasjon Vågåmo Smedsmo c p 0335p Lom p 0400p Bismo p 0420p Grotli p 0455p Langvatn p 0505p Stryn rb.st Stryn rb.st Kjøs bru Grodås Kalvatn nord Geitvik Hjelle v.kr. (Eid) Nordfjordeid rb.st d Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Volda rb.st Volda rb.st Furene Ørsta rb.st Vartdal a... Moa trafikkterminal a... Ålesund rb.st a... Ørsta rb.st Eiksundbrua Garneslomma Ulsteinvik Skysstasjon Hareid g Myrvåglomma d Stoksund Nerøykrysset Fosnavåg Ulsteinvik Vågen Larsnes * Nettbuss express Oslo-Nordfjordeid. a. 10 min seinare på laurdag b. Dx67 c. Shellstasjon. d. Bussbyte. g. Taxi etter avtale dag 67. p. Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

11 NX145 ÅLESUND/FOSNAVÅG/ULSTEINVIK- VOLDA-STRYN-OSLO Nattbuss direkte Ulsteinvik-Volda-Oslo. Dagbuss med omstigning på Hjelle/Nordfjordeid. DX67 S DX67 DX67 67 D DX67 D D Larsnes Garneslomma Fosnavåg Nerøykrysset Stoksund Myrvåglomma Garneslomma Hareid s Ulsteinvik Skysstasjon Garneslomma Eiksundbrua Furene Volda f.kai i Volda rb.st Ålesund rb.st Moa trafikkterminal Vartdal Ørsta rb.st Furene Volda rb.st Volda f.kai i i Folkestad Bjørkedalen Hjelle v.kr. (Eid) d *** *** Nordfjordeid rb.st d Hjelle Geitvik Kalvatn nord Grodås Kjøs bru Stryn rb.st a Stryn rb.st a Langvatn j a Grotli a Bismo a Lom a Vågåmo Smedsmo a Otta skysstasjon Kvam Sinclair a Kvam Sinclair a Vinstra Sødorp Gjest.gård Hundorp p Ringebu skysstasjon a Øyer Quality Hotel Hafjell a Lillehammer skysst a a Mjøsbrua Vest a a Nydal Statoil a a Nebbenes E a a a Oslo Lufthavn a a a Olavsgaard a a a Oslo bussterminal ***Nettbuss express Nordfjordeid-Oslo. a. Berre for avstigning. d. Bussbyte. i. Buss ikkje gjennomgåande på ferja. j. Buss til/frå Geiranger tida Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

12 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN OSLO-STRYN-STRANDA-ÅLESUND Nettbuss express Oslo-Stryn Km D Dx67 7 D Dx7 7 0 Frå Oslo Bussterminal Olavsgaard p p Oslo Lufthamn p p Nebbenes E p p Hamar(Statoil) Nydalen p p Mjøsbrua vest p p Lillehammer skysstasj p Øyer, Quality Hotel Ringebu skysstasjon p Hundorp Vinstra skysstasjon Kvam E Til Kvam, (Sinclair) p Frå Kvam, (Sinclair) r Otta skysstasjon Vågåmo v/shell p Lom p Bismo p Grotli p Langvatn p Til Stryn h Frå Stryn g Kjøs Bru Grodås d Hellesylt d Til Stranda d.. til Liabygda Frå Straumgjerde d Frå Sykkylven (Aure) d Frå Ørsneset FK r d Magerholm FK Til Moa Trafikkterminal Til Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst d)søndag morgon vert strekninga Grodås-Ørsneset køyrd med drosje for passasjerar frå ekspressbussen. g)samband frå Trondheim. h)byte. p)kun påstiging. r)behovsrute Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

13 ÅLESUND-SYKKYLVEN-STRYN-OSLO Nettbuss express Stryn-Oslo Km Dx67 D Dx6 6 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Frå Moa Trafikkterminal Frå Magerholm FK Frå Ørsneset FK Frå Sykkylven (Aure) b Straumgjerde b frå Liabygda Frå Stranda b Hellesylt b Grodås Kjøs Bru Til Stryn h Frå Stryn Langvatn e 1600e Grotli Bismo Lom Vågåmo v/shell Otta skysstasjon Til Kvam, (Sinclair) a Frå Kvam, (Sinclair) a Til Vinstra, (Sødorp) Ringebu skysstasjon a Øyer, Quality Hotel Lillehammer skysstasj a a Mjøsbrua (vest) a a Hamar(Statoil) Nydalen a a Nebbenes E a 2205a a Oslo Lufthamn a 2230a a Olavsgaard a 2250a a Til Oslo Bussterminal a)kun avstiging. b)bestillingstaxi. Ring innan kl 1800 avreisedagen. g) til Trondheim. h)byte. e)samband til/frå Geiranger i tida Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

14 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 430 BERGEN-FØRDE-NORDFJORDEID-VOLDA-ÅLESUND «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx7 7 Dx6 6 Dx6 6 0 Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal p 0815p 1245p 1245p 29 Knarvik Skysstasjon p 0840p 1310p 1310p 0 Romarheim X Matre Oppedal (Gulen) Lavik Vadheim Sande (Gaular) Til Førde rb.st Frå Førde rb.st Vassenden (Jølster) Ålhus Til Skei Frå Skei Byrkjelo Sandane rb.st Anda Lote Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Hjelle v.kr. (Eid) Folkestad Til Volda rb.st c 1530c 2030a 2030a 328 Frå Volda rb.st Furene Til Ørsta rb.st Frå Ørsta rb.st Liadal Vartdal Frå Festøya f.kai Frå Solevågen f.kai Til Moa trafikkterminal d 1325d 1725d 1655d Molde/Kr.sund Til Ålesund rb.st MERKNADER: a) Buss til Ulsteinvik/Fosnavåg c) Dx7 buss til Ulsteinvik/Fosnavåg d) Korr. D til Molde/Dx6 til KSU p) Berre for påstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

15 430 ÅLESUND-VOLDA-NORDFJORDEID-FØRDE-BERGEN «FJORDEKSPRESSEN» Km Dx67 Dx D Dx6 6 0 Frå Ålesund rb.st c 1600b Frå Ålesund sjukehus c 1620b Frå Moa trafikkterminal Solevågen f.kai Festøya f.kai Vartdal Liadal Ørsta rb.st Furene Til Volda rb.st Frå Volda rb.st Volda f.kai e Folkestad e Grodås Hjelle v.kr. (Eid) Til Nordfjordeid rb.st Frå Nordfjordeid rb.st Lote Anda Sandane rb.st Byrkjelo Til Skei m avgang til: Oslo/Drammen/Gol Sogndal m Årdal m Frå Skei Ålhus Vassenden (Jølster) Til Førde rb.st til Florø Frå Førde rb.st Sande (Gaular) Vadheim Lavik Oppedal (Gulen) Matre Romarheim X Knarvik Skysstasjon a 1745a 1745a 1745a 1950a Åsane terminal a 1810a 1810a 1810a 2010a Til Bergen Busstasjon d MERKNADER: a) Berre for avstigning b) 10 min. seinare på dag 7 c) 10 min tidlegare på dag 7 (søndag) Dep on Sunday. e) Ikkje gjennomgåande buss d) Korr. D til Molde/Dx6 til Kristiansund m) Sogndal Dx67, Sogndal/Årdal dag 5 og 7. Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

16 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 251 SYKKYLVEN-STRYN-FØRDE-BERGEN Fjordekspressen Stryn - Bergen. Km Dx67 D Dx7 7 D 0 Frå Ålesund Rutebilst Ålesund Sjukehus Moa Trafikkterminal Frå Magerholm Frå Ørsneset Sykkylven (Aure) Frå Straumgjerde Stranda FK frå Liabygda Frå Stranda Hellesylt Grodås Kjøs Bru Til Stryn Frå Stryn Loen Olden Innvik Utvik Byrkjelo Skei Vassenden Til Førde Frå Førde Sande Sfj Vadheim Lavik Oppedal Matre Romarheim vegkr Knarvik terminal Åsane terminal Til Bergen Busstasjon MERKNADER Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Ålesund-Volda-Bergen Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

17 251 BERGEN-FØRDE-STRYN-SYKKYLVEN Fjordekspressen Bergen - Stryn. Km D D Dx Frå Bergen Busstasjon Åsane terminal Knarvik terminal Romarheim vegkr Matre Oppedal Lavik Vadheim Sande Sfj Til Førde Frå Førde Vassenden Ålhus Skei Byrkjelo Utvik Olden Loen Til Stryn Frå Stryn Kjøs Bru Grodås Hellesylt Stranda Straumgjerde Sykkylven (Aure) Frå Ørsneset Til Magerholm Moa Trafikkterminal Ålesund Sjukehus Til Ålesund Rutebilst MERKNADER Berre i tida Sjå også tabell nr 430 side 14 og 15 for reiser Bergen-Volda-Ålesund. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

18 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 311 MÅLØY-MAURSTAD-ÅHEIM-HAREID Km Dx67 Dx67 0 Frå Måløy Til Maurstad frå Nordfjordeid Frå Maurstad Til Åheim frå Selje Frå Åheim Sylte Fiskå Til Eidså til Syvde/Lauvstad c.. 66 Frå Eidså Til Koparnes frå Koparnes Frå Årvik Larsnes Vågen Leikong Myrvåglomma e.. Garneskrysset e Ulsteinvik e Til Hareid e.. frå Hareid MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. e) Kun for avstigning Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

19 311 HAREID-ÅHEIM Km Skule Dx67 Dx67 Dx67 frå Sulesund frå Ålesund frå Valderøy Frå Hareid Ulsteinvik Garneslomma Leikong Vågen Larsnes Til Årvik frå Årvik Frå Koparnes Til Eidså frå Lauvstad Frå Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Til Maurstad Til Måløy MERKNADER c) Behovsrute til Syvde. Hugs setebelte! Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side

20 RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN 397 (OSLO) NORDFJORDEID-ÅHEIM-SYVDE Km Dx67 Dx67 6 frå Oslo f f.. frå Nordfjordeid Frå Maurstad Åheim Sylte Fiskå Til Eidså avg. til Koparnes Frå Eidså Til Syvde r..... d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri. 397 SYVDE-ÅHEIM-NORDFJORDEID-(BERGEN/OSLO) For samband til Måløy - sjå tabell 311. Km Skule Dx67 Dx67 Dx Frå Syvde Eidså Fiskå Sylte Til Åheim Frå Åheim Til Maurstad Frå Maurstad til Nordfjordeid til Oslo til Bergen d) Neste dag. f) Avgang kvelden før. r) Behovsrute. s) Innstilt ved skulefri Dagkoder (Dx67 osv.) samt skulefridagar: Sjå side 4

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund

Sunnmøre. Romsdal. Ekspressbuss til. Vi køyrer for deg! Søre, Indre og Nordre. Midsund, Sandøy og Vestnes. Oslo, Bergen, Ålesund Sunnmøre Søre, Indre og Nordre Romsdal Midsund, Sandøy og Vestnes Ekspressbuss til Oslo, Bergen, Ålesund Vi køyrer for deg! nettbuss.no Gjeld i tida 01.05.2015 31.12.2015 VELKOMEN PÅ BUSSEN! Dette ruteheftet

Detaljer

Bussruter for Fjord1 Buss Møre. Gjeld i tida: 01.05.2010-30.04.2011

Bussruter for Fjord1 Buss Møre. Gjeld i tida: 01.05.2010-30.04.2011 Bussruter for Fjord1 Buss Møre Gjeld i tida: 01.05.2010-30.04.2011 Velkomen på bussen! Fjord1 Buss Møre utfører busstrafikk i 17 kommunar på Sunnmøre og i Romsdal. Vi deltek i drift av ekspressruter (Nor-Way

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Sunnmøre og FRAM Ekspress

Sunnmøre og FRAM Ekspress Sunnmøre og FRAM Ekspress Rutetabell gyldig frå 01.05.2016 30.04.2017 KRISTIANSUND ULSTEINVIK BRATTVÅG MOLDE ÅLESUND FOSNAVÅG VALLDAL VOLDA NORDFJORDEID Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT VOLDA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord

Vedlegg 2 Rutereduksjonar 20. juni Nordfjord Vedlegg reduksjonar. juni 1 6 Nordfjord Tiltak 1 3 6 7 8 9 1 strekning Borgundvåg- Leikanger Leikanger- Borgundvåg : DX67 3 1,31 1 978 3 Samband med båt frå Selje til Bergen. Få reisande til ekspressbåt

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ålesund Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10440/2012 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Ruteendringsprosessen 2012 ruteendringar. Bakgrunn Vi viser til

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 19.11.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune - og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april 2018 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir

Detaljer

TID. 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt. b) 2 timar = minutt. c) 1 time og 30 minutt = minutt. d) 3 timar = minutt

TID. 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt. b) 2 timar = minutt. c) 1 time og 30 minutt = minutt. d) 3 timar = minutt TI Å LEGGJE SAMAN TI Å TREKKJE FRÅ TI 1 Rekn om til minutt. a) 1 time = minutt b) 2 timar = minutt c) 1 time og 30 minutt = minutt d) 3 timar = minutt e) 2 timar og 45 minutt = minutt f) 5 timar og 25

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ac Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Bussruter 100 102 104 105 108 109

Detaljer

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Bergen-Førde-Stryn-Trondheim

Bergen-Førde-Stryn-Trondheim NW431 buss rutetabell & linjekart NW431 Bergen-Førde-Stryn-Trondheim Vis I Nettsidemodus NW431 buss Linjen Bergen-Førde-Stryn-Trondheim har 5 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Bergen

Detaljer

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger

Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Transport Fredag. Dette er hentet fra Rutebok.no hvor dere finner mer info om evt. andre tider og transportalternativer. Rutebok.no Nasjonal reiseplanlegger Lavik-Florø Lavik Rysjedalsvika Retning Sørbøvåg

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje Folkebib. 2152900 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 Molde Folkebib. 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

ÅLESUND. Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen. Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA ÅLESUND Bybussen Fastlandsbussen Sulabussen Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 20.06.2015 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA En enklere og smartere måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Sør-Trøndelag: Flakk-Rørvik Julaftan/Nyttårsaftan: Rutestart kl. 06:00 frå Flakk og kl. 06:30 frå Rørvik. Deretter avgangar kvar heile og halve time fram til kl. 17:30.

Detaljer

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100.

1.juledag Søndagsrute frå ki.1045, som blir første tur frå Ãrvika. Første tur frå Koparneset blir kl.1100. P9. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsø Laurdagsrute frå til ki.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745,

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund

10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund NX430 buss rutetabell & linjekart NX430 10. NX430 Bergen-Førde- Ålesund Vis I Nettsidemodus NX430 buss Linjen 10. NX430 Bergen-Førde-Ålesund har 2 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres

Detaljer

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter

b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter TI Å LEGGE SAMMEN TI Å TREKKE FRA TI 1 Regn om til minutter. a) 1 time = minutter b) 2 timer = minutter c) 1 time og 30 minutter = minutter d) 3 timer = minutter e) 2 timer og 45 minutter = minutter f)

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april 2017 1 Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012 VÅR /

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Møre og Romsdal 57-01

Møre og Romsdal 57-01 57-01 Sjåfør: +47 94 02 88 xx Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201 HIM Molde

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst... 5.50 7.55 11.35 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 14.30 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.45 17.30

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 10.04.2016 17.04.2016 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer