Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Mottak av søknader. Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri"

Transkript

1 Tabell 1a REKRUTTERINGSPROSESSEN UiB-stillinger (finansiert over grunnbudsjettet) Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling Rutiner for fakultetsnivå og Gå til: Utlysing Professor Førsteamanue nsis Postdoktor Stipendiat Midl. vit. stilling eng./vikariat over 9 mnd. Timelærer Fast teknisk/adm. stilling Midl. teknisk/adm. stilling eng./vikariat over 6 mnd. Mottak av søknader Professor Professor II Førsteamanue nsis Postdoktor Stipendiat Fast teknisk/adm. stilling Bedømmelse Innstilling Tilsetting Lønnsplasseri ng Professor Professor II Førsteamanue nsis Postdoktor Stipendiat Midlertidig vit. stilling eng./vikariat over 9 mnd. Forslag til innstilling Fast teknisk/adm. stilling Midl. teknisk/adm. stilling (forslag til innstilling ) eng./vikariat over 6 mnd. Professor Professor II Førsteamanue nsis Postdoktor Stipendiat Midl. vit. stilling eng./vikariat over 9 mnd. eng./vikariat inntil 9 mnd. forlengelse inntil 9 mnd. Fast teknisk/adm. stilling Midl. teknisk/adm. stilling eng./vikariat over 6 mnd. Professor Professor II Førsteamanue nsis Postdoktor Stipendiat Midl. vit.stilling eng./vikariat over 9 mnd. eng./vikariat inntil 9 mnd. forlengelse inntil 9 mnd. Fast teknisk/adm. stilling Midl. teknisk/adm.. stilling eng./vikariat over 6 mnd. eng./vikariat inntil 6 mnd forlengelse inntil 6 mnd. Flyttego dtgjøringe r Mottak av nytilsatte Vitenskape lige Tekn./adm. UTLYSING Fast vitenskapelig stilling professor utlysing tekstmaler Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling 1

2 Brev til fakultetet Mottar/journalføre Dersom det er ønskelig er med forslag til r forslag til PØA behjelpelig med å lyse utlysing og utlysing fra ut stillinger via EUs stillingsomtale på instituttet mobilitetsportal, se e-post av norsk og evt fra Kari E. Lønøy, engelsk. Brevet ets brev, PØA. skal også utlysingstekst og inneholde stillingsomtale stillingsnummer mottas også (STN) og hvem elektronisk på forrige norsk og ev. på stillingsinnehaver engelsk var, forslag til hvor stillingen skal lyses ut (utover standard) og ønsket dato for søknadsfrist. Utlysing og stillingsomtale sendes også elektronisk på norsk og evt. engelsk. Saken sendes fakultetet innen frist for fakultetsstyresaker. Kvalitetssikrer utlysing og stillingsomtale (norsk + engelsk) Stillingsomtale (norsk + engelsk) legges på nettet, og linken legges inn i utlysingsteksten (norsk + engelsk) Dersom annonse i utenlandsk tidsskrift, bistår med utarbeidelse av engelsk kortversjon av utlysingen Kontrollerer/ev. oppretter stillingsnummer (STN) Gjør i stand arkivomslag PØA/prosjektadministrasjo n 2

3 Mottar kopi av fakultetets brev til PØA Mottar fra PØA endelig utlysningstekst. Skriver saksforelegg til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender sakspapirene til fakultetsstyret Skriver brev og ekspederer saken til PØA for effektuering (kopi til inst.) Sender brev og utlysingstekst (norsk + engelsk) også elektronisk til saksbehandler på PØA Brevet avskrives i Doculive/arkiveres Brevet kommer i retur fra PØA, vedlagt endelig utlysingstekst med søknadsfrist, og arkiveres Registrerer stillingen og søknadsfrister i egen bok for utlyste professorat Saksbehandler kvalitetssikrer teksten og sender utlysingstekst til tjenestemannsorganisasjonen e samt til Likestillingsrådgiver. Foreningene skal etter Hovedtariffavtalens pkt nr. 1 orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og kan kreve å få drøfte lønnsinnplasseringen innen 3 virkedager etter at de har mottatt utlysingsteksten. Dersom lønnsnivået endres etter drøfting med tjenestemannsorganisasjonene, orienterer saksbehandler fakultetet om dette. Saksbehandler sender utlysingsteksten til Norsk lysingsblad, Aetat samt annonsebyrået. Saksbehandler legger utlysingsteksten ut på internett. Se for øvrig Rutiner for fakultet og. Kopi av endelig utlysingstekst sendes fakultet og institutt Fast vitenskapelig stilling førsteamanuensis tekstmaler 3

4 Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Rutiner ved tilsetting i vitenskapelig stilling for professor for professor, men registrerer ikke utlysingsfristen i egen bok for professor. Rekrutteringsstilling postdoktor utlysing tekstmaler for professor for professor, men registrerer ikke utlysingsfristen i egen bok for professor. Rekrutteringsstilling stipendiat utlysing tekstmaler for professor for professor, men registrerer ikke utlysingsfristen i egen bok for professor. Midlertidig vit. stilling engasjement/vikariat (over 9 mnd.) utlysing tekstmaler 4

5 Brev til fakultetet med forslag til utlysing og evt. stillingsomtale. Brevet skal inneholde stillingsnummer (STN) evt. navn på siste stillingsinnehaver, forslag til hvor stillingen skal lyses ut (utover standard) og ønsket dato for søknadsfrist. Utlysing og stillingsomtale sendes også elektronisk. Mottar fra PØA endelig utlysningstekst. Mottar/journalfører brev fra instituttet ets brev, utlysingstekst og stillingsomtale mottas også elektronisk for professor Timebasert vit. stilling/timelærer utlysing Annonseres internt ved oppslag og på instituttets nettside. Evt. ta direkte kontakt med aktuelle personer. Fast teknisk/adm. stilling utlysing tekstmaler Brev til fakultetet med forslag til utlysingstekst og søknadsfrist. Brevet skal inneholde evt. navn på siste stillingsinnehaver, Stillinger ved institutter/enheter: Mottar/journalfører forslag til utlysing ets brev og utlysingstekst mottas 5

6 stillingsnummer og ønsket dato for søknadsfrist. Utlysing sendes også elektronisk. Mottar kopi av fakultetets brev til PØA Mottar fra PØA endelig utlysingstekst. også elektronisk Kvalitetssikrer utlysingstekst Skriver brev og ekspederer saken til PØA for effektuering Brevet avskrives i Doculive Brevet kommer i retur fra PØA, vedlagt endelig utlysingstekst, inkl. søknadsfrist Stillinger ved fakultetssekretariatet: Utarbeide kravspesifikasjon Skriver forslag til utlysing Skriver brev og ekspederer saken til PØA for utlysing Sender brev og utlysingstekst også elektronisk til saksbehandler ved PØA Kontrollerer/evt. oppretter STN Gjør i stand arkivomslag Brevet kommer i retur fra PØA, vedlagt endelig utlysingstekst med søknadsfrist, og arkiveres for professor, men i tillegg påføres saksnummer for Tilsettingsrådet. Midlertidig teknisk/adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mnd.) utlysing tekstmaler Samme rutine som for fast teknisk/adm. stilling Utlysinger ved institutter/enheter: for fast teknisk/adm. stilling for fast teknisk/adm. stilling. 6

7 Stillinger ved fakultetssekretariatet: for fast teknisk/adm. stilling for fast teknisk/adm. stilling. MOTTAK AV SØKNADER Fast vitenskapelig stilling professor mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Mottar kopi av fakultetets bekreftelsesbrev til søkerne Mottar kopi av enkel søkerliste fra fakultetet Mottar kopi av utvidet søkerliste fra fakultetet Mottar og registrerer søknader i 5 eks. Gjennomgår søknadene for å se om de er i tråd med utlysing og stillingsomtale Sorterer og plasserer søknadene i hjelpearkiv Lager adresseliste (adr.merkelapper) Skriver brev til søkerne om at søknaden er mottatt innen 1 uke etter søknadsfrist / påpeker ev. mangler (kopi til inst.) Setter opp enkel søkerliste (offentlig men søkere kan reservere seg mot oppf.) Setter opp utvidet søkerliste (fortrolig) Sender utvidet søkerliste til søkere som ber om det (brev/e-post) Mottar, pakker ut vitenskapelige arbeider (5 eks.) og registrerer mottaket i egen bok for utlyste professorat 7

8 Professor II mottak av søknader (vanligvis ikke utlyst) Personalreglement for vitenskapelige stillinger Mottar søknad om bedømmelse for professor II, vedlagt vitenskapelige arbeider. Søknaden journalføres. Gjennomgår søknaden og vitenskapelige arbeider, sorterer og legger de i bunker Fast vitenskapelig stilling førsteamanuensis mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger Mottar søknader og vitenskapelige arbeider. Søknadene journalføres. Gjennomgår søknader og vitenskapelige arbeider, sorterer og legger de i bunker. Skriver brev til søkerne og bekrefter at søknad er mottatt senest 1 uke etter søknadsfristens utløp, ber evt. samtidig om å få tilsendt vitnemål og attester som mangler. Skriver enkel søkerliste inkl. søknadsfrist, navn og adresse til søkerne i alfabetisk rekkefølge. Mottar kopi av enkel søkerliste fra instituttet 8

9 Listen er offentlig, men søkere kan reservere seg mot oppføring, off.loven 6, nr. 4, 3. pkt.. Skriver utvidet søkerliste, som skal inneholde søkerens navn, alder og fullstendige opplysinger om utdanning og yrkespraksis (fortrolig) Utvidet søkerliste sendes de av søkerne som har bedt om det (brev/e-post) Mottar kopi av utvidet søkerliste fra instituttet Rekrutteringsstilling postdoktor mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger for førsteamanuensis mottak av søknader for førsteamanuensis mottak av søknader Rekrutteringsstilling stipendiat mottak av søknader Personalreglement for vitenskapelige stillinger for førsteamanuensis for førsteamanuensis Fast teknisk/adm. stilling mottak av søknader Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling 9

10 Mottar og journalfører søknader Kontrollerer at utvidet søkerskjema er vedlagt og fylt ut. De som selv er søkere til stillingen, kan be om å få tilsendt utvidet søkerliste (merket fortrolig). Dersom noen av de øvrige søkerne har bedt om konfidensiell behandling, skal følgende kommentar stå i følgebrevet til den/de søkerne som får tilsendt utvidet søkerliste: Jeg gjør oppmerksom på at følgende person(er) har bedt om konfidensiell behandling: NN. Da du selv er søker til stillingen, har du rett til å få oppgitt samtlige navn, men du har ikke anledning til å informere andre om at vedkommende også søkte på stillingen Skriver enkel søkerliste inkl. søknadsfrist, navn og adresse til søkerne i alfabetisk rekkefølge. Listen er offentlig, men søkere kan reservere seg mot oppføring, off.loven 6, nr. 4, 3. pkt. Listen fungerer som adresseliste ved institutt, men søknader journalføres ikke Mottar kopi av enkel søkerliste fra instituttet 10

11 Skriver brev til søkerne senest 1 uke etter søknadsfristens utløp og bekrefter at søknad er mottatt, ber evt. samtidig om å få tilsendt ev. manglende vitnemål og attester. Midlertidig teknisk/adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mnd.) mottak av søknader Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling for fast teknisk/adm. stilling ved institutt, men søknader journalføres ikke BEDØMMELSE Fast vitenskapelig stilling professor bedømmelse Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat økonomiavdelinge n Mottar og journalfører brev fra fakultetet der instituttet blir bedt om forslag til sakkyndigkomite. Mottar samtidig ett sett søknader. Brev til fakultetet med forslag til sakkyndigkomite inkl. forslag til leder eller administrator som ikke er medlem av komiteen. Forslaget Skriver brev og oversender ett sett søknader til instituttet og ber om forslag til sakkyndigkomite Mottar/journalfører instituttleders forslag til sakkyndigkomite PØA/prosjektadministrasjo n 11

12 skal inneholde nøyaktig adresse og evt. e-post adresse til søkerne. Begge kjønn skal være representert. Dersom ikke begge kjønn er representert, skal dette begrunnes. Medlemmene i sakkyndigkomiteen skal ikke ha publisert eller hatt nært faglig samarbeid med søkerne. (Samtlige medlemmer må være forespurt og sagt seg villig til å være med i komiteen) Mottar fakultetets brev om oppnevning av sakkyndigkomite Mottar kopi av fakultetets brev til søkerne. Mottar kopi av fakultetets brev til ev. administrator Mottar kopi av brevene til sakkyndigkomiteen Skriver saksforelegg til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender sakspapirene til fakultetsstyret Oppdaterer adresseliste/merkelapper Skriver brev til institutt om fakultetsstyrets vedtak Skriver brev til søkerne om komiteens sammensetning (kopi til inst./ev. administrator) Skriver brev til ev. administrator (kopi til inst.) Skriver oppnevningsbrev til komiteens medlemmer (kopi til inst./ev. administrator) Vedlegg til oppnevningsbrevene: Utlysing/stillingsomtale/utv. søkerliste/midl. regler/utfyllende regler/veiledning for de sakkyndige/ skjema for søknad om skattekort: Application for tax deduction card for foreign 12

13 Mottar og journalfører brev fra fakultetet vedlagt sakkyndigkomiteen s uttalelse. citizens and others / skatteopplysningsskjema/ søknader/vitenskapelige arbeider Gjør i stand skatteopplysningsskjema/ skjema for søknad om skattekort og finner frem / ev. kopierer øvrige vedlegg Sorterer vedleggene/søknader og vitenskapelige arbeider i tre (ev. fire) like bunker Pakker inn søknader/arbeider inkl. oppnevningsbrev m/vedlegg Fyller ut følgebrev/adressekort og som klistres på pakken Fyller ut proforma invoice, som legges i konvolutt påklistret pakken Brevene avskrives i Doculive/arkiveres Dersom noen av søkerne bare har levert ett eksemplar av noen av arbeidene, må de sakkyndige, ev. i eget brev, gjøres oppmerksom på at disse må sendes på sirkulasjon Mottar i retur skatteopplysningsskjema og søknad om skattekort m/vedlegg Stempler, undertegner og kopierer søknad om skattekort m/vedlegg, og sender det til Ligningskontoret/arkiverer Mottar sakkyndigkomiteens uttalelse Fyller ut honorarskjema Kopierer og sender honorarskjema m/vedlegg til Lønnskontoret Kopierer sakkyndigkomiteens uttalelse og sender den til søkerne for ev. merknader innen en gitt frist og til instituttet Brev avskrives i 13

14 Mottar kopi av fakultetets brev til komiteen vedlagt kommentarer til sakkyndigkomiteen s uttalelse Mottar kopi av fakultetets brev til søker vedlagt tilsvar fra sakkyndigkomiteen. Doculive/arkiveres Mottar/journalfører ev. merknader til sakkyndigkomiteens uttalelse Kopierer og sender ev. merknader til komiteens medlemmer for ev. tilsvar innen en gitt frist m/kopi til instituttet Brev avskrives i Doculive/arkiveres Mottar/journalfører ev. tilsvar fra komiteen Skriver brev og sender ev. tilsvar fra komiteen til vedkommende søker m/kopi til instituttet Brev avskrives i Doculive/arkiveres i saksarkivet Professor II bedømmelse (vanligvis ikke utlyst) Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat Brev til fakultetet vedlagt kandidatens CV + publikasjonsliste (ev. søknad), begrunnelse, forslag til stillingsomtale og forslag til sakkyndigkomite inkl. forslag til leder eller administrator som ikke er medlem av komiteen. Hvis engelsktalende medlem i komiteen, skal stillingsomtale også foreligge på engelsk. Forslaget skal inneholde nøyaktig adresse og evt. e-post adresse til Mottar/journalfører instituttets brev med forslag til sakkyndigkomite, vedlagt kandidatens CV/publikasjonsliste + forslag til stillingsomtale (norsk + engelsk). Dersom det dreier seg om en adjungert prof. IIstilling, følger avtale fra oppdragsgiver om finansiering over et visst antall år. 14

15 kandidaten. Begge kjønn skal være representert i komiteen. Dersom ikke begge kjønn er representert i komiteen, skal dette begrunnes. Dersom det dreier seg om en adjungert prof. IIstilling, skal det legges ved avtale fra oppdragsgiver om finansiering over et visst antall år. Medlemmene i sakkyndigkomiteen skal ikke ha publisert eller hatt nært faglig samarbeid med kandidaten. (Samtlige medlemmer må være forespurt og sagt seg villig til å være med i komiteen) For øvrig samme rutine som for professor For øvrig samme rutine som for professorbedømmelse Fast vitenskapelig stilling førsteamanuensis bedømmelse Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger Brev til fakultetet med forslag til sakkyndigkomite, inkl. forslag til leder eller administrator som ikke er medlem av komiteen. Forslaget skal inneholde nøyaktig adresse og evt. e-post adresse til søkerne. Begge kjønn skal være representert. Mottar/journalfører instituttets brev med forslag til sakkyndigkomite. 15

16 Dersom ikke begge kjønn er representert i komiteen skal dette begrunnes. Medlemmene i sakkyndigkomiteen skal ikke ha publisert eller hatt nært faglig samarbeid med søkerne. (Samtlige medlemmer må være forespurt og sagt seg villig til å være med i komiteen) Mottar og journalfører brev fra fakultetet om oppnevnt sakkyndigkomite Pakker inn søknader/arbeider vedlagt utvidet søkerliste. Noterer i mappen dato sendt Brev/e-post fra en av søkerne som trekker sin søknad. Videresender brevet/e-posten til sakkyndigkomiteen Mottar uttalelse fra sakkyndigkomiteen (fra det interne medlemmet) innen ca. tre måneder etter oppnevning. Brev med sakkyndiguttalelsen sendes konfidensielt til søkerne og likestillingskomiteen med en frist på 14 dager for evt. kommentarer. Mottar og journalfører brev med kommentarer fra en av søkerne. Videre stort sett samme rutine som for professor, men søknader og arbeider sorteres, pakkes og sendes fra instituttet. Praksis er at sakkyndigkomiteens uttalelse ofte først kommer til instituttet ikke til fakultetet. Hvis sakkyndiguttalelsen kommer til fakultetet, blir rutinen stort sett samme som på instituttet, men honorar anvises fra fakultetet. Jf. rutinen for professorbedømmelse. 16

17 Brev vedlagt kommentarene sendes til sakkyndigkomiteen. Mottar og journalfører tilsvar fra sakkyndigkomiteen Brev vedlagt tilsvar fra sakkyndigkomiteen sendes søkeren Dersom rangerte nr. 1 trekker seg, informeres rangerte nr. 2 om dette. Rekrutteringsstilling postdoktor bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i postdoktorstillinger Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger for førsteamanuensis for førsteamanuensis Rekrutteringsstilling stipendiat bedømmelse Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB Forslag til sakkyndigkomite leveres instituttleder. Forslaget kommer fra den faggruppen som har lyst ut stillingen. Begge kjønn skal være representert. Dersom ikke begge kjønn er representert skal dette begrunnes. leder godkjenner 17

18 komiteen ved påtegning Brev med søknader vedlagt evt. arbeider, samt utlysingstekst, evt. stillingsomtale og utvidet søkerliste sendes sakkyndigkomiteen. Brev/e-post fra ev. søkere som trekker sin søknad. Videresender brevet/eposten til sakkyndigkomiteen Mottar sakkyndigkomiteens uttalelse. Det må foretas en omfangsvurdering av utdanningen til aktuelle kandidater med utenlandsk utdanning. Vitnemål og karakterutskrifter oversendes fakultetet for vurdering. Dette for å være sikker på at de fyller kravene for opptak til PhD-studiet. Denne prosedyren kan gjennomføres av komitéen før uttalelsen skrives eller av instituttet før instituttleders innstilling skrives. Brev med sakkyndigkomiteens uttalelse sendes søkerne og likestillingskomiteen med en frist på 14 dager for evt. kommentarer. Mottar og journalfører brev med kommentarer fra en av søkerne. Brev vedlagt kommentarene sendes sakkyndigkomiteen. Mottar og journalfører tilsvar fra sakkyndigkomiteen Brev vedlagt tilsvar fra sakkyndigkomiteen sendes søkeren Dersom rangerte nr. 1 trekker seg, informeres 18

19 rangerte nr. 2 om dette. Midlertidig vit. stilling engasjement/vikariat (over 9 mnd.) bedømmelse Personalreglement for vitenskapelige stillinger for stipendiat Samme rutine som for stipendiat Fast teknisk/adm. stilling forslag til innstilling fra oppnevnt komite Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling leder oppnevner en komite på minst tre medlemmer til å utarbeide forslag til innstilling Komiteen får utdelt utlysingstekst, "Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling og utvidet søkerliste (= utvidete søkerskjema). Søknadene sendes på sirkulasjon blant komiteens medlemmer. De av søkerne som synes best kvalifisert innkalles til intervju. (PØAs intervjuguide). Innstillende Stillinger ved fakultetssekretariatet: setter sammen komite som skal skrive forslag til innstilling Gjennomgår søknadene med komite for å plukke ut aktuelle kandidater til intervju Avtaler dato for intervju med aktuelle kandidater 19

20 myndighet skal delta. Ev. reisekostnader ifm. intervju må dekkes av instituttet. Hvis noen av søkerne trekker sin søknad, skal komitéen orienteres om dette. Referanser innhentes Komiteen skriver forslag til innstilling Forslag til innstilling undertegnes av komiteens medlemmer og legges fram for instituttleder Setter opp intervjuplan på bakgrunn av kravspesifikasjon og utlysingstekst Gjennomfører intervjuer med aktuelle kandidater Gjennomfører referanseintervju Skriver forslag til innstilling fra oppnevnt komite, som legges frem for fakultetsdirektøren Midlertidig teknisk/adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 mnd.) forslag til innstilling fra oppnevnt komite Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling for fast teknisk/adm. stilling for fast teknisk/adm. stilling INNSTILLING Fast vitenskapelig stilling professor innstilling Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat 20

21 leder nedsetter intern intervjukomite. Komiteen innkaller den som er rangert som nummer én av sakkyndigkomiteen, og evt. de som er rangert på 2. og 3. plass. Kandidatene holder prøveforelesning. Komiteen er til stede. Brev med instituttleders innstilling sendes fakultetet, evt. med forslag til tiltredelsesdato. Ber evt. om å få saken tilbake dersom innstilte nr. 1 ikke tar i mot stillingen Saken arkiveres. Mottar/journalfører instituttleders innstilling, vedlagt ett sett søknader Gjennomgår innstillingen og innhenter ev. manglende opplysinger Professor II innstilling (vanligvis ikke utlyst) Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat Brev med instituttleders innstilling sendes fakultetet, evt. med forslag til tiltredelsesdato. Saken arkiveres. Mottar i retur kandidatens CV + publikasjonsliste (ev. søknader) og vitenskapelige arbeider fra sakkyndigkomiteen. Returnerer papirene til kandidaten for professor Fast vitenskapelig stilling førsteamanuensis innstilling Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger 21

22 for professor Samme rutine som for professor Rekrutteringsstilling postdoktor innstilling Retningslinjer for tilsetting i postdoktorstillinger for professor Samme rutine som for professor Rekrutteringsstilling stipendiat innstilling Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB for professor, men intervju brukes sjeldent. Samme rutine som for professor Midlertidig vit. stilling engasjement/vikariat (over 9 mnd.) innstilling Personalreglement for vitenskapelige stillinger for stipendiat Samme rutine som for professor Fast teknisk/adm. stilling innstilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling 22

23 leder skriver innstilling på grunnlag av søknadene, forslaget fra komiteen og de opplysninger som fremkom i personlige konferanser og ved referanser. Dersom det er flere kvalifiserte søkere skal vanligvis tre søkere innstilles i rangert rekkefølge Oversender fakultetsdirektørens innstilling, forslag til innstilling fra oppnevnt komite, utlysingstekst, enkel søkerliste, utvidet søkerliste samt søknader med vedlegg til Tilsettingsrådet. Konvolutten skal merkes "Tilsettingsrådet" samt saksnr. Søkerne har videre rett til å gjøre seg kjent med faktiske opplysninger om seg selv som blir gitt i sakens dokumenter, og til opplysninger om dem som blir innstilt. Alle slike henvendelser skal rettes til. Saken arkiveres ved institutt, men fakultetsdirektøren skriver innstilling Forslag til innstilling kvalitetssikres. Hvis PØA har merknader til innstillingen, sendes den i retur til inst./fak. Hvis saken er i orden, sendes den til Tilsettingsrådets medlemmer, som har 3 dager på å vurdere saken og gi eventuelle merknader (tar ca. 1 uke pga. av postgangen). Dersom Tilsettingsrådet ikke har merknader, sendes saken til fakultetet for effektuering. Dersom en eller flere av Tilsettingsrådets medlemmer har merknader, sørger PØA for at saken blir møtebehandlet og at vedtak fattes. Midlertidig teknisk/adm. stilling engasjement/vikariat (over 6 måneder) innstilling Personalreglement for tekniske og administrative stillinger Rutiner ved tilsetting i teknisk og administrativ stilling 23

24 for fast teknisk/adm. stilling for fast teknisk/adm. stilling for fast teknisk/adm. stilling Flyttegodtgjøringer Besvarer spørsmål om kompensasjon for utgifter i forbindelse med flytting Hjelper kandidater med å søke flyttegodtgjøring Saken behandles ved PØA i henhold til særavtale om flyttegodtgjørelse i staten. TILSETTING Fast vitenskapelig stilling professor tilsetting Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat Handlin g Mottar kopi av fakultetets brev til den tilsatte + ev. grønt skjema Bekreftet tiltredelse Handling Handling Handling Skriver saksforelegg til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender sakspapirene til fakultetsstyret Protokollfører tilsettingsvedtaket Skriver tilbud om tilsetting m/svarfrist, vedlagt svarskjema/opplysningsskjema m.m. (kopi til instituttet/lønnskontoret/ev. Program for læringsforskning) Brev avskrives i Doculive/arkiveres Mottar svarskjema m/ønsket tiltredelsesdato, opplysningsskjema, økonomiavdelinge n PØA/prosjektadministrasj on 24

25 Mottar kopi av svarskjema Mottar og journalfører kopi av arbeidsavtale Returnerer grønt skjema i utfylt stand til fakultetet Saken arkiveres ev. kopi av arbeidstillatelse Sender kopi av svarskjema til instituttet Skriver arbeidsavtale i 2 eksemplar samt følgebrev (kopi instituttet/lønnskontoret) Brev avskrives i Doculive/arkiveres Fyller ut og sender utbetalingsbilag for lønn til Lønnskontoret og/eller a kontoskjema dersom for sen til ordinær lønnsutbetaling/eller pga. manglende personopplysninger (vedlagt kopi av tilsettingsbrev/arbeidsavtale/følgebr ev til arbeidsavtale) A kontoutbetalinger må unngås i størst mulig grad. Registrerer person- og stillingsopplysninger i SLP4 Oppretter personalmappe og registrerer person- og stillingsopplysninger på personalkort Mottar arbeidsavtale i undertegnet stand Ordner tilsettingspapirene i personalmappen i rett rekkefølge og arkiverer den i personalarkivet Skriver avslagsbrev og returnerer gjenværende søknadspapirer/arbeider Ett sett søknader arkiveres i saksarkivet Gjennomgår og rydder saksmappen, før den legges i saksarkivet Professor II tilsetting Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorat Samme rutine som for professor, bortsett fra at gjenværende søknadspapirer/ for professor, bortsett fra at instituttet returnerer gjenværende søknadspapirer/arbeider 25

26 arbeider returneres til den tilsatte til den tilsatte Fast vitenskapelig stilling førsteamanuensis tilsetting Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger for professor, bortsett fra at avslagsbrev skrives og gjenværende søknadspapirer/arbeider returneres til søkerne Samme rutine som for professor, bortsett fra at instituttet skriver avslagsbrev m.m. Rekrutteringsstilling (postdoktor) tilsetting Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger Retningslinjer for tilsetting i postdoktorstillinger økonomiavdelin gen for professor, bortsett fra at avslagsbrev skrives og gjenværende søknadspapirer/arbei der returneres til søkerne Oppretter saksnr. i nummerliste for tilsettingsrådet Skriver saksforelegg til tilsettingsrådet med forslag til vedtak. Kopierer og sender sakspapirene til tilsettingsrådets medlemmer Mottar og registrerer medlemmenes svar i Protokoll for tilsettingsrådet. Innkaller til møte dersom dette er krevd, og skriver protokoll. Skriver tilbud om tilsetting PØA/prosjektadministra sjon 26

27 m/svarfrist, vedlagt svarskjema/opplysningsskjema m.m. (kopi til instituttet/lønnskontoret)) Brev avskrives i Doculive/arkiveres Mottar svarskjema m/ønsket tiltredelsesdato, opplysningsskjema, ev. kopi av arbeidstillatelse Mottar instituttets bekreftelse på tiltredelsesdato Skriver arbeidsavtale i 2 eksemplar samt følgebrev (kopi instituttet/ Lønnskontoret) Brev avskrives i Doculive/arkiveres Fyller ut og sender utbetalingsbilag for lønn til Lønnskontoret og/eller skjema dersom for sen til ordinær lønnsutbetaling/eller pga. manglende personopplysninger (vedlagt kopi av tilsettingsbrev/arbeidsavtale/følg ebrev til arbeidsavtale) A kontoutbetalinger må unngås i størst mulig grad. Registrerer person- og stillingsopplysninger i SLP4 Oppretter personalmappe og registrerer person- og stillingsopplysninger på personalkort Mottar arbeidsavtale i undertegnet stand Ordner tilsettingspapirene i personalmappen i rett rekkefølge og arkiverer den i personalarkivet Returnerer øvrige søknader til instituttet med anmodning om retur og avslagsbrev Gjennomgår og rydder saksmappen, før den legges i saksarkivet Rekrutteringsstilling (stipendiat) tilsetting Retningslinjer for tilsetting i stilling som stipendiat ved universitet og høgskoler Utfyllende bestemmelser til retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved UiB 27

28 Tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger for postdoktor Samme rutine som for postdoktor Midlertidig vit. stilling engasjement/vikariat (over 9 måneder) tilsetting Personalreglement for tekniske og administrative stillinger økonomiavdeli ngen for hhv. førsteamanuensis/postdoktor/ stipendiat for hhv. førsteamanuensis/postdoktor/ stipendiat PØA/prosjektadminis trasjon Midlertidig vit. stilling engasjement/vikariat (inntil 9 måneder) tilsetting Personalreglement for vitenskapelige stillinger Brev til fakultetet med forslag om navn på den som skal engasjeres, tidsrom for engasjementet, arbeidsoppgaver og evt. hvilken fast stilling engasjementet/vikariatet er opprettet for. Mottar og journalfører kopi av fakultetets tilsettings- /forlengelsesbrev sammen med grønt skjema Bekreftet tiltredelse fra fakultetet Mottar og journalfører kopi av arbeidsavtale Returnerer grønt skjema Mottar/journalfører brev fra instituttet Skriver tilsettings- /forlengelsesbrev Skriver arbeidsavtale i 2 eksemplarer Fyller ut 28

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler

Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Tabell 1b REKRUTTERINGSPROSESSEN prosjektfinansiert stilling (Bergensmodellen) Regler for personell til oppdragsstillinger ved universitet og høgskoler Personalreglement for vitenskapelige stillinger Rutiner

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER

Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Tabell 4 ANDRE ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG SERVICEFUNKSJONER Dørskilt/navnetavle ajourholding Bestille navneskilt eventuelt lage navneskilt Oppdatere navneskilt på dør Oppdatere navneskilt på posthyller

Detaljer

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt.

1. Endringer siden forrige versjon Instruksen er revidert i samarbeid med UiO. Ny mal for annonse i Webcruiter og kortversjon av prosessen er vedlagt. Instruks Ansettelse i nye og ledige stillinger som professor II eller førsteamanuensis ved UiO, kombinert med samtidig ansettelse i hovedstilling ved OUS OUS nivå 1 / Personal Dokument-ID: 2671 Versjon:

Detaljer

til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender ut sakspapirene Fakultetsstyret behandler saken Effektuerer vedtaket

til fakultetsstyret med forslag til vedtak Kopierer og sender ut sakspapirene Fakultetsstyret behandler saken Effektuerer vedtaket Tabell 2 I TILSETTINGSFORHOLDET ARBEIDSKONFLIKT Konflikthåndtering EKSTRAARBEID / BISTILLINGER / BIERVERV (hos annen arbeidsgiver) journalfører søknad om bistilling vedlagt tilbud fra oppdragsgiver. Brev

Detaljer

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT:

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 28.8.08 Det innkalles med dette til møte i Fakultetsstyret på torsdag 28.8.08, kl. 8:30 på Fjordslottet Hotell og Bad. Eventuelle

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER

5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Tabell 5 KOLLEGIALE ORGANER / PROGRAMSTYRER / KOMITEER / RÅD / UTVALG OG VALGPROSEDYRER Regler for styringsorganene, valgregler, valgkokebok/elektronisk valg Bibliotekutvalg Noen institutter har biblioteksutvalg

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PERSONALDOKUMENTASJON I TROMS FYLKESKOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. TILSETTINGSSAK 2. PERSONALMAPPE 3. ANNEN PERSONALDOKUMENTASJON I ESA 4. PERSONALDOKUMENTASJON UTENOM ESA Troms fylkeskommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB

RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I PERSONALSAKER VED UIB Universitetet i Bergen RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGHET I ERSONALSAKER VED UIB Sakstype ehorte Tilgangskode Offentlig Ikke offentlig Merknad Amming tjenestefri ved amming T Attester Disiplinærsaker/ tilrettevising

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE. Juni 2010 TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader

Ansvarlig Dokument Innhold UOFF Merknader Høgskolen i Telemark RUTINE 3 TILSETTINGSSAK ephorte-sak 2009/305 Versjon: 3 Dato: 13.11.2012 Utarbeidet av: Jorunn Pedersen Innhold: 1. Oppretting av tilsettingssak 2. Dokumenter i tilsettingssaker på

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Internasjonale stipend (IS), Norges forskningsråd P.b. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Tlf. 22037000 / faks 22037001, e-post: intstip@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/is Veiledning og søknadsskjema

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON I VEDTAKSSAK Sak 76/15 Utlysning Senterleder (professor/førsteamanuensis

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt

Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt Retningslinjer for professor emeriti ved Molekylærbiologisk institutt MBI ønsker, så langt det er mulig, å legge forholdene til rette slik at instituttets emeriti kan fortsette å bidra i instituttets forskning,

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet Dato: 25.08.2015 Styresak: 42/15 Arkivsaksnr: 2015/9300-SUO Møtedato: 08.09.2015 Rekruttering ved Det humanistiske fakultet -

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre for innlevering av avhandling og disputas på ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet Godkjent

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V3 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE UTDANNING (UTF 6-19 1) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet Statsborgerskap

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer 20.04.2015 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Avslutningsfasen i ph.d.-studiet Ansvar og huskeliste for hovedveileder, komitémedlem fra IHA, kandidat, forskerutdanningskonsulent og ordstyrer

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE

TILSETTINGSPROSEDYRE NORDRE LAND KOMMUNE TILSETTINGSPROSEDYRE I NORDRE LAND KOMMUNE Mars 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Side 3 1. Vurdering ved ledighet i stilling 3 2. Rekrutteringsmåter 3 3. Stillingsannonse 6 4. Søknader 6 5. Intervju

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.02.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:30-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS)

SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) IM 2010-045V5 Saksnummer: 10/1775 SAKSTYPE: INNVILGELSE SESONGARBEID (UTF 6-3 LEDD) - TREDJELAND (UTENFOR EØS) 1 REGISTRERING I DUF Personopplysninger Saksforberedelse Vedtak Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012

Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger. Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelser i teknisk/administrative stillinger Personalforum 5. oktober 2012 Bedømmelse i tekn./adm. stillinger Mål: Tilsette den best kvalifiserte søkeren. Bedømmelseskomiteens funksjon er å bistå innstillingsmyndigheten

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse

Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Utforming av sakkyndig vurdering ved tilsetting i stilling som professor /førsteamanuensis samt opprykk til professor etter kompetanse Hjelpemiddel for sakkyndig komite (bedømmelseskomite) 1. Komiteens

Detaljer

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon)

CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) CASE (fødsels- og omsorgspermisjon) Prosjektleder har fått eksterne midler til et 3-årig prosjekt. Prosjektet omfatter finansiering av tre stillinger: 1 stipendiat i 3 år 1 postdoktor i 3 år 1 avdelingsingeniør

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 01.07.2014 2014/109-7796/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf 77722028 1 av 6 Svenn

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE.

ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. ARKIVREGLEMENT FOR EIGERSUND KOMMUNE. Winsak saksnr. 02/5001 - løpenr. 11329/03 Sist revidert: 31. januar 2005 Ansvarlig for ajourhold: Arkivleder. DEFINISJONER: Arkivverdig post: Post som skal tas vare

Detaljer

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144 Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Veiledning og søknadsskjema

Veiledning og søknadsskjema Veiledning og søknadsskjema frist 25. november 2015 for stipend under kulturavtalen mellom Norge og Kina Søknadsbehandling Søknadsbehandlingen for stipend under kulturavtalene er en to-trinns prosess.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark seksjonen Versjon 12 Journalnr: 2009/304 Dato: 13.10.2011 ets oppgaver, oppfølging, kvalitetssikring Ansvar Driftsoppgaver (Rutiner, veiledninger m.v. finnes i følgende interne dokumenter:

Detaljer

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger Page 1 of 5 Fronter og e-post StudentWeb Læringssenter og bibliotek English A A A Søk ntliv Forskning og utvikling Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lov- og regelverk Studiested Pilestredet Retningslinjer

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse

Tema. Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Kurs i ansettelse Tema Personal fullmakter Oppgavefordeling Utlysning av ledig stilling Utvelgelse Ansettelse Refleksjon Hva er din rolle når dere skal ansette en ny medarbeider på skolen? Sammenheng \\fila1home12\brukere12\fv913\agresso

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fullmaktskart ved tilsettinger

Fullmaktskart ved tilsettinger 1.9.2014 Fullmaktskart ved tilsettinger - For ansatte - Universitetet i Oslo Fullmaktskart ved tilsettinger Stillingsgruppe Innstillingsmyndighet Tilsettingsmyndighet Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Konsulenter Områdeleder Personalrådgiver Kommentar. Søknader lagres på avskjermet del av fellesområdet. Gir nødvendig faglig

Konsulenter Områdeleder Personalrådgiver Kommentar. Søknader lagres på avskjermet del av fellesområdet. Gir nødvendig faglig Nye resultatenhetsledere på nivå 2: Rutiner og prosedyrer for tilsettingsprosess fra oppstart til innstilling. (Grå celle betyr hvor hovedansvaret er forankret) pr. august 2016 Oppgaver Beslutning om at

Detaljer

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag. Søknadsfrist: 15. oktober 2012 Vedlegg til søknad om opptak til Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Fakultet for helsefag Søknadsfrist: 15. oktober 2012 NB! Dette skjemaet skal fylles ut etter at du har registrert deg som søker

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO

Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO Orientering for søkere og bedømmelseskomiteer Avdeling for personalstøtte Redaksjon: Avdeling for personalstøtte Produksjon: Foto: Ståle Skogstad Form: Alv

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2014 08.04.2014 Dato: 31.03.2014 Arkivsaksnr: 2014/2402-LIG Reglement for

Detaljer

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 12/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5635 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 12/14 SAK M 12/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Besøksutvikling og andre erfaringer fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere Fafo Østforum 07.12.10 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Formål gjøre det enkelt å handle riktig Redusere

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14

Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET Sak JF 5/14 U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/307 KGA000 ARKTISKE Dato: 3.2.2014 UNIVERSITET Sak JF 5/14 SAK JF 5)14 Til: Fakultetsstryet Møtedato: 24.2.2014 Betenkning stipendiat i rettsvitenskap

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer