Gastrosamling kan gi faglig gevinst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gastrosamling kan gi faglig gevinst"

Transkript

1 Nr november 2008 Gastrosamling kan gi faglig gevinst Gastrokirurgien er særdeles viktig for STsom allsidig akuttsykehus. Og akkurat nå arbeides det med å rekruttere inn gastrokiruger. Men seksjonsleder Kari Watland ser at det også fins klare lyspunkter. Siden slutten av september har spesialistpoliklinikken som før holdt til i Porsgrunn vært i lokalene til gastro-medisinsk poliklinikk i 1.etasjen i Vestfløyen.-Det er bra for oss gastrokirurger å være her hvor mange av de tyngste pasientene er, konstaterer seksjonsoverlege Gunter Bock nøkternt. Både han og seksjonsleder Gert Huppertz-Hauss er fornøyde med å være vegg-i-vegg slik at kompetanse kan flyte begge veger- til beste for pasientene. Dette er en samling fagmiljøene har etterlyst lenge- En mangeårig tanke har endelig blitt realitet: Nå er gastro-kirurgisk poliklinikk vegg-ivegg med det gastro -medisinske miljøet i 1.etasje i Vestfløyen i Skien. Det kan gi faglige gevinster... og som endelig er blitt virkelighet. Felles fagmøter og mulighet til å konsultere hverandre i pasientutredning og behandling, er blant fordelene. Gastrokirurgene kan gi r ask avklaring- hvis det f. eks er mistanke om en alvorlig sykdom hos en pasient. Mer på side 3: Alle nyfødte blir hørselscreenet Ifjor ble snaut 1800 nyfødte ved ST screenet for å avdekke hørselsproblemer så tidlig som råd. Et samarbeid mellom barselansatte og ørenese-hals, bidro til at fire spedbarn med hørseltap fikk avdekket akkurat det problemet mye tidligere enn ellers. Mer på side 5 Rask bedring for lungepasienter Nå er en to-sengs intermediær enhet for lungesyke pasienter åpnet på lungeposten i Skien. En ny avansert pustemaskin bidro til at den første pasienten kom seg mye raskere enn han ellers ville gjort. Dermed bidrar lungeposten til å avlastea ndre avdelinger som f. eks intensivenheten. Mer på side 4: Sykehuset Telemark HF er en del av det regionale helseforetaket

2 MENINGER OM MANGT 15 fra ST på sykepleierkongress Den 8.sykepleierkongressen ble arrangert i Trondheim september. Dette er en nasjonal kongress for sykepleiere og mer enn 1700 sykepleiere deltok. Blant dem var ca 15 fra ST. Tema for kongressen var Livskraftig kompetanse, og programmet var laget for å synliggjøre kompetanse, kvalitet og kontinuitet som avgjørende faktorer for god sykepleie og effektiv pasientbehandling. ST markerte seg I åpningsforedragene på kongressens første dag ble Sykehuset Telemark nevnt hele tre ganger. Medisinsk klinikk markerte seg ved intravenøsprosjektet der prosjektleder og sykepleier Lisbeth Østby oppnår gode resultater. Dette ble referert både av statssekretær Dagfinn Sundbø fra Helse- og omsorgsdepartementet og av Frode Forland som er direktør i Primærhelsetjenester, Helsedirektoratet. Likeså ble kirurgisk klinikk ved ST trukket fram. Mette Dønåsen, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund nevnte klinikken på bakgrunn av at de har etablert system for pasientansvarlig sykepleier for brystkreftpasienter.samarbeidsprosjektet mellom medisinsk klinikk og Høgskolen i Telemark om utvikling av veiledende pleieplaner var et annet eksempel fra ST som ble nevnt. Seksjonsleder Anders Vege fra Kunnskapssenteret trakk fram dette arbeidet som et eksempel på hvordan få til kvalitetsarbeid i praksis. Tre postere fra sykehuset var antatt på konferansen. De tre presenterte følgende tema:- pasientflyt fra diagnose til behandlingsavslutning ved. kreftpoliklinikk -individuell plan ved alvorlig somatisk sykdom-nettverk av kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark. Mange av foredragene er lagt ut på internett, og er dermed tilgjengelig for alle. Det er bare å klikke seg inn på og følge link til konferansen. Det var godt å være representant fra Sykehuset Telemark i Trondheim. Men vi må Fra venstre : Anne Torill Tufte, Sigrid Skarholt og Torunn Haugstøl ikke hvile på laurbærene. Faglig langt igjen for ST Det er nemlig langt igjen til vi kan si oss fornøyd med all sykepleierpraksis ved sykehuset vårt. På konferansen fikk vi høre at studier viser at kun 30 prosent av sykepleierpraksis er kunnskapsbasert. Mye gjøres på gamle rutiner- rutiner som ikke er oppdatert. Og mye praksis har aldri blitt systematisk evaluert. Derfor er det viktig å implementere gode systemer for å sikre at riktig kunnskap brukes og at dokumentasjon foregår rasjonelt og i henhold til lovverket. Her har sykehuset en vei å gå før vi kan si oss ferdig. Blant annet er det et paradoks at vi ikke har implementert PPS (praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten) når vi har oppslagsverket liggende i vårt system. På konferansen ble det også svært tydelig at ST ligger langt bak når det gjelder elektronisk dokumentasjon utover imx-systemet. Dette er oppgaver sykehusets ledelse og vi må ta tak i. Sigrid Skarholt kreftsykepleier / fagutviklingssykepleier Stor bukett roser til Kjerstin Andersen Bladet er reddet! Ihvertfall plinget en hyggelig Bulletinrose i e-posten som trolig bidrar til å spre noen positive ringer i vannet på ST: «Vi vil gjerne gi en stor bukett, ikke bare en rose til vår kollega på operasjonsavdelingenanestesisykepleier Kjerstin Andersen. Du er et forbilde for oss andre- alltid blid, positiv og med en arbeidsmoral som overgår de fleste!! Det er alltid godt å arbeide sammen med hennebåde i forhold til pasienter, men også med hjelpsomhet til oss når vi skal rydde og vaske.» Hilsen operasjonssykepleierne Grethe, Siv, Kirsten Bja og Liv. Og nok en rose - til Laila på labben... Svein Wærstad som var så uheldig å stikke seg på en brukt kanyle da han jobbet med å tømme søppel i en container nylig- er også ute med en Bulletinrose: -Når det først skulle skje så galt, kunne jeg ikkeblitt bedre tatt imot enn det jeg opplevde på laboratoriet i Skien. Alle-og særlig da Laila- var både hyggelige og veldig profesjonelle, konstater Svein Wærstad som altså var særdeles fornøyd med oppfølgingen han fikk etter uhellet. Ber pent om at ansatte rydder opp etter seg på Konferansesenteret i Skien Selv om mange er flinke til å rydde etter seg når de har drukket, te, kaffe eller vann i vrimlearealetutenfor konferansesenteret, er det også noen som ikke følger opp. Da må andre gjøre den jobben -Jeg henstiller til alle som bruker senteret om å hjelpe til med å rydde opp etter seg, anmoder Henning Kyvik. Administrasjonssenteret har ansvaret for rene kopper, glass og ikke minst varm kaffe og tevann hver dag. Forutsatt at alle rydder selv... Selv om Kyvik ikke vil bruke pekefingeren for sterkt, minner han forsiktig om følgende kjensgjerning: - Konferansesenteret er blitt veldig populært og det er meget godt utnyttet. Ingen behøver å betale for bruken av senteret. Men samtidig er det en forutsetning at alle som nyter godt av te og kaffe, sørger for å rydde selv.: Glass og kopper skal i trallene på venstre side av benken- og søppelet skal i søppeldunken... Rydde- det må du gjøre selv etterpå... 2

3 Gastrokirurgisk poliklinikk er flyttet til Skien Karkirurgiske pasienter går nå til Vestfold ST og SiV forhandler om å få en samarbeidsavtale slik at ST kan sikre seg den karkirurgiske kompetansen sykehuset må ha etter at den siste karkirurgen nå har sluttet. I 2007 vedtok det daværende Helse Sør-styret at karkirurgisk virksomhet for pasienter i Vestfold og Telemark skulle legges til Sykehuset i Vestfold. Fristen for å iverksette ordningen var satt til 1. mai De to sykehusene skulle i samarbeid legge til rette for den nye oppgavefordelingen:gjennom vedtaket var de forpliktet til å få på plass ordninger som sikrer at det blir utdannet underordnede leger ved Fra venstre: Gro Irene Lien, Kari Watland, Gert Huppertz-Hauss, Anita Jørgensen og Gunter Bock. Det er mange utfordringer på gastrosida på ST akkurat nå. Men en ting er det grunn til å heise flagget for mener seksjonsleder Kari Watland: Nå er endelig et mangeårig ønske om å samle gastrokirurgi og gastromedisin på ett sted blitt virkelighet... Det er et lyspunkt i en ellers krevende hverdag der ST jobber med å rekruttere inn to gastrokirurger i et helsemarked der det langtfra er enkelt. Med ubesatte stillinger over tid betyr det stort press på kirurgene Men det fins også lyspunkter: Siden 25. september har spesialistpoliklinikken som før holdt til i Porsgrunn flyttet til lokalene til gastromedisinsk poliklinikk i Vestfløyen i Skien:-Det har vært et mangeårig ønske i fagmiljøet om å få til et tetteresamarbeid mellom gastrokirurger og gastromedisinerne. Nå har vi fått det til -og det er flott, konstaterer Watland. Selv om gastrokirurgene fra Porsgrunn har vært invitert til fagmøter med gastromedisinerne i Skien, har avstand og tid begrenset et samarbeid som alle er enige om ville være bra for begge parter. -Hva betyr dette for pasientene? - Det betyr at det blir enklere å få til felles fagmøter og dra nytte av hverandres kompetanse i pasientutredning og behandling. Det blir enklere å få kontakt ved å være tilstede på samme sykehus og poliklinikk. begge sykehusene. De skal også sørge for informasjon og samarbeid med de henvisende fastlegene: Ikke minst var det et krav at ST fremdeles må sikre «tilstedeværelse av karkirurgisk kompetanse.» -ST og SIV har samarbeidet om å få på plass disse ordningene. Fram til i høst har vi løst kravet om karkirurgisk kompetanse ved at vi har hatt en karkirurg ansatt. Men 5.oktober sluttet vår kirurg for å begynne ved SiV. Samarbeider med SiV -Derfor samarbeider vi nå med Sykehuset i Vestfold med sikte på å få etablert en ordning med tilstedeværelse av karkirurg fra Vestfold, forklarer leder for gastro- og karkirurgi Kari Watland. I dagens situasjon er det svært vanskelig for ST å grunn. Nå skal hun ha ansvar for stomipoliklinikk hver eneste uke.også seksjonsoverlege Gunter Bock og seksjonsleder for mage-tarm Gert Huppertz-Hauss er glad for at en samling mange har etterlyst lenge, er realisert: Huppertz-Hauss ser at leger som utdanner seg til gastrokirurger får fordel av å være i et gastroenterologisk miljø. Og både han og kollegaen ser klare fordeler ved å ha to miljøer under samme tak:-det er bra for oss gastrokirurger å være her hvor mange av de tyngste pasientene er, konstaterer Gunter Bock nøkternt. Flere faglige samarbeidsgevinster -Men det er også en klar fordel for f. eks gastromedisinerne som utfører gastroskopier og koloskopier å få en rask vurdering fra en gastrokirurg- hvis de f. eks mistenker at en pasient de har undersøkt, har kreft. Denne samlingen har vært et felles ønske i mange år. Nå har vi endelig fått det til rent praktisk, påpeker seksjonslederen. Hun ser det også som et stort pluss at en erfaren stomisykepleier- Gro Irene Lien har flyttet med fra Porsklare å rekruttere inn en karkirurg på egen hånd. I første omgang må ST sende karpasienter til Vestfold. - Pasientstrømmen går nå mot Vestfold ved at nyhen-viste karkirurgiske pasienter er blitt henvist direkte til SiV. Fra og med mandag 27.oktober overflytter vi også de karpasientene som allerede står på venteliste for poliklinisk undersøkelse og- eller operasjon- til SiV. Dette dreier seg i hovedsak om pasienter med variser- altså åreknuter. Vi har sendt ut informasjon både til pasientene og til fastlegene om disse endringene, sier Watland. 3

4 Forsterka to-sengspost åpnet på lungeposten Et firemannsrom er omgjort til en intermediær enhet for to lungesyke pasienter. De skal få faglig oppfølging av en sykepleier og mer avansert medisinsk-teknisk-utstyr ved den forsterka to-sengsposten i 2. etasjen i Skien. Tirsdag 28. oktober sørget nyansatt leder for Medisin 2- Tina Rusdal for å markere den lille faglige milepælen:der var både folk fra KAM -intensiven og Medisinsk klinikksjef Per Urdahl sammen med andre fra hans klinikk som har samarbeidet tett i forkant for å få det nye tilbudet på plass. Tar de med respirasjonssvikt Målgruppa er lungepasienter med respirasjonssvikt. Det handler om pasienter som etter at de er stabilisert på intensiven-skal kunne overføres til den nye intermediærenheten. Også lungepasienter som kommer inn via akuttmottaket eller hjemmefra med Bi-papp, skal få nytte av det nye forsterkede tilbudet. De siste ukene har alle sykepleierne fått opplæring i å håndtere avansert utstyr som tidligere bare har vært ved intensiven- bl.a en såkalt bi-pappvision-maskin. Men tiltaket som settes i gang uten ekstra ressurser på bemanningssida betyr at lungeposten yter et solid bidrag for å avlaste andre enheter på sykehuset:- Det vil alltid være en sykepleier på intermediærposten der en av våre lungeleger alltid vil ha visittansvaret. Dette blir faglig trygt for Per Urdahl og Tina Rusdal snakker med den aller første pasienten- Arne Antonsen pasientene. Men det blir også utfordrende seg tre lungeleger. Men Rusdal for en såpass belastet avdeling som bla legger ikke skjul på at det har har slitt med høgt sykefravær lenge, vært krevende måneder med å få medgir Rusdal.Den aller første pasienten- to avdelinger til å jobbe som en. Arne Antonsen var glad for å komme Derfor er hun glad for at mindre hjemmefra med lave blodverdier og rett pågang av tunge lungepasienter inn på den nye posten. -Det ble mye har gitt de ansatte et ørlite pusterom. Samtidig har avdelingen 11 lettere å puste. Også ble jeg ikke så tørr i munnen, forteller pasienten.-med den nyansatte sykepleiere som nå er i nye maskinen gikk han fra lave til akseptable blodverdier på bare tre-kvarter der ende. Men det er en fleksibel, innkjøringsfasen. - Det er krev- det før ville tatt mange timer. Det er gøy å dyktig og lærevillig gjeng så vi skal se hvor effektiv maskinen, er sier fagutviklingssykepleier Helene Pedersen. klar på at en post med så tunge nok få det til, tror Rusdal.Hun er pasienter krever et godt klinisk Krevende sammenslåing blikk. Samtidig berømmer hun alle Etter flere tøffe år med få eller ingen ansatte som strekker seg- og som lungeleger, klarte avdeling 2 a som i vår har jobbet mye overtid for å få til ble slått sammen med 2b endelig å sikre det nye tilbudet. Færre tre-månedersventere - men langt til mål Midtvegs i oktober har antall pasienter som har ventet mer enn tre måneder ved ST, sunket med ca 100. Men sammenlignet med samme periode ifjor ligger ST klart dårligere an... -Ventelistene går nedover, men ikke så raskt som de bør, oppsummerer spesialrådgiver Arne Larsen i økonomiavdelingen. Mens ST hadde ca 1890 pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder i september i fjor- lå det samme tallet på 1995 ved utgangen av september i år. Selv om det er nedgang i ventelistepasienter som har ventet over tre måneder de siste månedene, går ikke tallene den riktige vegen sammenlignet med ifjor. ST har fremdeles et mål om at alle pasienter skal få hjelp før tre måneder har gått innen utgangen av den nye strategiperioden færre 3-månedersventere I perioden august til utgangen av september har antall pasienter som har ventet mer enn tre måneder på ST sunket med ca 100- nå er vi nede på ca Men det er betydelig dårligere enn ved samme tidspunkt ifjor. Storparten av pasientene som har ventet mer enn tre måneder tilhører Kirurgisk klinikk, konstaterer Larsen.Han er litt bekymret over at dugnaden for å få bort de som hadde ventet mer enn ett år, nå ser ut til å bli svekket kraftig. I september var det 97 såkalte langventere på ST. De ventet på behandling hovedsaklig fra seksjon for Arbeidmedisin eller Plastikkkirurgisk seksjon. 4

5 Hørselsscreening av alle nyfødte på sykehuset I januar 2007 ble det innført hørselsscreening av alle nyfødte ved ST. Ifjor ble fire spedbarn med varig hørseltap oppdaget ved hjelp av screeninginnsatsen: - Det er de ansatte på barsel som screener de nyfødte med et apparat som tester hørselen. De er kjempeflinke, sier audiograf Britt Tangen. Nasjonale føringer krever at alle hørselssentraler skal ha innført hørselsscreening innen utgangen av Målet er å avdekke hørselstap som er tilstede ved fødselen. Bare to døgn etter fødselen foretar barselpersonalet en hørselstest. De barna som ikke får godkjent testen på begge ører henvises så til hørselssentralen. Første trinn i kjeden er oppfølging hos audiografen. Dersom man må gå videre med hjernestammeaudiometri for diagnostisering vil også audioingeniøren, audiopedagogen og ØNH-spesialisten stå klar. De har også et veldig godt samarbeid med STRAKSteamet ved Nedre Gausen kompetansesenter som bistår foreldrene når et hørselstap er avdekket: Fra venstre: Else Paulsen, Britt Tangen og Liv Martinsen. De samarbeider tett for å oppdage nyfødte med hørseltap... Oppdaget fire hørseltap hos bayer - I fjor avdekket vi fire spedbarn med varig hørselstap- tre av dem med ensidig hørselstap og ett med hørselstap på begge ører. Dette barnet fikk tilpasset høreapparat før det var seks måneder. I 2008 har vi tre spedbarn med hørselstap på begge ører som er innunder habilitering. Uten screening ville barna med ensidig hørselstap kanskje ikke fått avdekket problemene før ved besøk hos helsesøster før skolestart, forklarer Tangen engasjert. - Graden av hørselstap, når det blir oppdaget, hvor raskt man får tilpasset høreapparat og pedagogisk oppfølging har betydning i forhold til hvilke konsekvenser hørselstapet kan få. Mange barn som ikke hører godt nok blir i tillegg ofte slitne, urolige og preget av frustrasjon. Med tidlig diagnose kan man starte teknisk og pedagogisk habilitering på et tidlig tidspunkt i hjem, barnehage og skole.- Screening av hørsel handler om å diagnostisere tidlig slik at vi kan sette inn tiltak for at barna ikke blir hengende etter i språkutviklingen og den sosiale utviklingen, oppsummerer Britt Tangen. STs It-sjef roser Sykehuspartner for rask respons Det har ikke bare vært solskinn over samarbeidet etter at tidligere IT-kolleger ble innlemmet i Sykehuspartner. Men nå mener IT-sjefen på ST det er all grunn til å rose ITfolket som idag holder til ved Porsgrunnselva. Etter at det nylig ble konstatert farlig muggsopp i Bygg 7 og to fullbookede IT-kursrom ble stengt, kastet tidligere IT-kolleger seg rundt for å løse problemet: I løpet av få dager hadde et team fra Sykehuspartner fått opp nettverk, strøm og alt annet som trengs i det store møterommet i bygg 6. Dermed berget de sykehuset ut av en knipe med glimrende teamarbeid: -Sykehuspartner er på hugget og gjør veldig mye bra nå. Det bør de få skryt for, synes Strøm. Han er også glad for at leverandøren av IT-tjenester nå øremerker egne folk til å serve ST og som snart får tilhold med gamle kolleger i Bygg 70.- Jeg ser stadig flere tegn til at Sykehuspartner fungerer bedre og bedre som tjenesteleverandør for oss, sier IT-sjefen. Vanskelig overgangsfase for alle Han vet at det var med blandede følelser at dyktige kolleger for tre år siden ble en del av en større IT-organisasjon. Fra å væreit-folk som jobbet tett bare med Sykehuset Telemark, skulle kollegene inn i en større fold med sine konsernkrav til formaliteter som krever mer enn bare en telefon- for å løse et problem. Blant annet ble nye kjøreregler om å bestille IT-hjelp på Intranett av mange på ST oppfattet som en unødig byråkratisering. Mange ble oppgitte og irriterte over at ting nå tok lengre tid. Strøm legger ikke skjul på det innimellom har vært mye frustrasjon begge veger etter omorganiseringen.men IT-sjefen ser at det ikke kan ha vært enkelt for tidligere kolleger å skulle takle overgang til en mye større IT-organisasjon som må ha andre kjøreregler- sammen Harald Strøm ser at Sykehuspartner og ST nå er på riktig samarbeidskurs.. med frustrerte ST-ansatte som irrititerer seg over det de oppfattet som unødig byråkrati. Nå er han optimist med tanke på å få det samarbeidet som er så viktig for sykehuset til å fungere stadig bedre... 5

6 Enighet om at ST, SIV og PIV samarbeider som HF Det er bred enighet om strategien mellom ST, SiV, og PiV om vegen framover: Samarbeid innenfor rammen av selvstendige helseforetak med sine respektive akuttfunksjoner i behold.. Det er kortversjonen etter en pressekonferanse på ST i Skien den 20. oktober. I etterkant av et styreseminar mellom de tre styrene i ST, SiV og Psykiatrien i Vestfold- PiVinnkalte styreleder for SiV Steinar Marthinsen sammen med styreleder for ST og PiV- Tormod Nyberg pressen for å orientere mediene om hva som hadde vært drøftet på møtet. I en felles høringsuttalelse fra de tre direktørene til Hovedstadsprosessen tidligere i år, var det enighet om å satse på bredt og forpliktende samarbeid innenfor rammen av selvstendige helseforetak.- Vi har utvekslet synspunkter på seminaret. Konklusjonen er at det er enighet om å foretrekke forpliktende samarbeid framfor organisastoriske endringer. Uten å forskuttere styremøtet på SiV torsdag fornemmer jeg at vi er enige om å samarbeide tett som selvstendige HF med sine respektive akuttfunksjoner- også innenfor voksenpsykiatrien, sa Nyberg. Det er full enighet om å satse på akuttpsykiatri både i Tønsberg og Skien.Men Nyberg la samtidig vekt på at samarbeidet må ha som ambisjon å gi minst like gode eller bedre resultater enn ved en HF-sammenslåing.Også Marthinsen la vekt på at han nå forventer at det blir realiteter av at SiV og PiVs styreleder Tormod Nyberg (t.h) og SiVs styreleder Steinar Marthinsen. ST, SiV og PiV, tar felles ansvar for sykehusområdet Vestfold-Telemark. Store utfordringer forut... -Det stiller krav til forpliktende samarbeid mellom HFene og styrene i vårt sykehusområde. Vi er enige om å få til dette samarbeidet på en god måte og at vi skal få resultater.men vi står uansett overfor store utfordringer ikke minst i forhold til å prioritere knappe investeringsmidler på felt som medisinsk- teknisk utstyr, bygninger og IKT sa Marthinsen. Han understreket at det viktigste for ledelsen i Helse Sør-Øst ikke nødvendigvis var organiseringen av HFene- men at de får resultater av samarbeidet som gir mer eller bedre behandling for pasientene.han la ikke skjul på at det blir krevende å prioritere mellom tunge prosjekter som STs rehabilitering i Porsgrunn, nybygg for akuttspsykiatrien for PiV og et 7.byggetrinn for SiV i Tønsberg.Det er enighet om at samarbeidstiltakene skal evalueres innen 1. april Reagerer på at mange stikker seg på sprøyter Svein Wærstad skulle kaste en pappeske med risikoavfall i containeren da han plutselig fikk en brukt sprøyte inn i fingeren. Hvert eneste år er det ca 120 ansatte som har den samme ubehagelige opplevelsen med stikkskader. -Det er helt uholdbart at ansatte bare kaster brukte kanyler rett i søpla. De skal i de gule plastboksene, tordner HMS-sykepleier Anne-Sophie Balchen. Stikkskader bla på brukte sprøyter er den hyppigste årsaken til skader på ansatte ved ST. Selv om sykehuset ikke er verst i klassen er vi langtfra bedre enn andre til å håndtere f. eks brukte sprøyter i tråd med gjeldende prosedyrer. Nå ligger en revidert prosedyre om hvordan slike ting skal håndteres under TQM på Intranettet vårt. -Samtlige av de 120 stikkskadene vi hadde ifjor dreide seg om brudd på forskriftene, konstaterer Balchen. Selv med 120 registrerte stikkskader er det grunn til å tro at det er underrapportering av denne typen skader, tror Balchen. Skaper mye angst Og HMS-sykepleieren vet hvor mye angst et sprøytestikk kan føre med seg. Selv om HIV er sjelden, risikerer ansatte andre utrivelige sykdommer som f. eks Hepatitt B og C når de stikker seg på brukte kanyler. Selv om Svein Wærstad tar stikket med knusende ro, er han overrasket hvor mye tid det tar å rydde opp etter det lille stikket. Han må fylle ut skadeskjema, ta blodprøve på laboratoriet, snakke med sjefen og selvsagt med HMS-tjenesten i etterkant.og han må ta tilsammen tre blodprøver det første halvåret for åanne-sophie Balchen være på den sikre og Svein Wærstad siden. - Men det er uhyre viktig at ansatte har respekt for og følger disse prosedyrene når de har vært i kontakt med blod i forbindelse med stikkskader, understreker Anne-Sophie Balchen. 6

7 Fokus på legen - etter at noe har gått galt... Det er ingen spøk å være sykehuslege.det viser både skilsmisse- og selvmordsstatistikken: Krysspresset og ansvaret er overveldende. Nå fokuseres det brennaktuelle temaet i en heldagskonferanse på ST... En liten feil i en presset situasjon- så kan det gå galt for pasienten. Så små er marginene. Men hvem hjelper den ferske turnuskandidateneller den erfarne legeveteranen når det verste har skjedd: Feilbehandling med tragisk utgang.eller når alt ble gjort riktig etter boka- og det likevel gikk galt- og de pårørende er sinte og opprørte...? Hvem støtter legen etterpå? Nå har leder for Yngre legers forening Jon Kristian Narvestad, og anestesilege Maryam Shafiei i samarbeid med HMS-sjef Eva Jupskås gått sammen om et ettermiddagsseminar fra klokka 16 til 21 mandag den 17.november: Under tittelen «Hva med legen?» stiller et panel med foredragsholdere opp i Ulefosssenteret.- To yngre leger har sagt seg villig til å fortelle hver sine historier. Spørsmålet er hva slags hjelp og støtte vi kan tilby når slike ting skjer, forklarer Maryam Shafiei.Anestesioverlegen brenner for temaet og har brukt mye av sin studiepermisjon på å få stablet på beina konferansen. Viktig tema å løfte På det hyperaktuelle seminaret kommer også psykolog Tore Børhaug som skal snakke litt om ulike mestringsstrategier for leger som har vært oppi traumatiske hendelser på jobb. Også STs sykehusprest Kari Ripegutu er invitert for å gi innsyn i mekanismer i det å bearbeide sorg og smerte som slike hendelser kan føre med seg. En av STs pensjonerte legeveteraner- Gunnar Hopen -bidrar med tanker om hvordan det er mulig å holde ut et langt legeliv i en krevende sykehushverdag mens jurist Lars Duvaland tar for seg jussen i kjølvannet av at noe har gått galt.i tillegg forteller Støtte- Maryam Shafiei gruppe for leger i Telemark om sitt arbeid. Etterpå er det duket for paneldebatt. Her legger ikke Shafiei skjul på at arrangørene har en baktanke i tillegg til å fokusere på et viktig men tabubelagt tema i sykehuset: -Vi har jo et håp omåfå opprettet en støttegruppe for leger på ST. Vi har ulike ordninger på hver avdeling, men vi tror det ville være bedre å opprette en paraplykomite for hele sykehuset, sier Shafiei.Hun husker hvor skummelt det kunne være å komme som fersk turnuslege og få store utfordringer som handler om liv og død for pasientene: Nå håper hun at STskal stable på beina et forum der leger som har opplevd det ingen ønsker skal skje, kan få hjelp til å komme gjennom det-uten varig men... Doktorgrad på forskning på kreft og genetikk Endelig kan Camilla Skjelbred puste ut. Etter seks års strev kan enhetslederen notere seg for en doktorgrad på et krevende tema: Grunnforskning på kreft og genetikk. 8. oktober disputerte hun på en tvillingdoktorgrad hun har levert sammen Mona Sæbø. Det betyr at damen som jobber halvt som forskerpå ST- og halvt som leder for enhet for medisinsk genetikk, kan se litt roligere dager i møte. Det har vært strevsomme seks år for to-barnsmoren som pendler mellom Sandefjord og Skien.Målet med studien er ikke enkelt å forklare i få ord: Men her er et forsøk: Tykk- og endetarmskreft er den hyppigste kreftformen i Norge i dag- for begge kjønn. Sykdommen utvikler seg fra godartede polypper i tarmen over lang tid til kreft. Studien har sett på hvordan denne utviklingen er påvirket av f. eks livsstilsfaktorer som f. eks matvaner, røyking og alkoholforbruk koblet sammen med genetiske egenskaper hos pasienten som f. eks evne til å uskadeliggjøre kreftfremkallende fremmedstoffer og evne til å reparere skader på arvestoffet. Bygger på NORCCAP-data Doktorgradsarbeidet er utført på kolorektal cancer, arv-og miljøstudien som er basert på NORCCAP-screeningundersøkelsen i Telemark og tarmkreftpasienter som er operert ved ST og Ullevål. - Dette er grunnforskning og får derfor ikke så stor direkte nytte for pasientene. Men vår doktorgradsstudie kan være en bit i det store puslespillet som belyser samspillet mellom gener og miljøfaktorer når det gjelder å utvikle kreft i tarmen, sier den nyslåtte Ph -D`en beskjedent. På sikt vil denne typen kunnskap forhåpentligvis kunne hjelpe til med å finne ut hvem som er disponert for tarmkreft og dessuten gi mulighet for å stille en diagnose tidligere og å komme fram til en mer individuell kreftbehandling. Camilla Skjelbred 7

8 LITT T AV HVERT Legestudenter gir ros til høg og lav på ST De fem legestudentene som har vært på ST i seks uker gir en blomst til alle på ST- fra vaskehjelp og klinikksjefer til travle leger og sykepleiere... - De har bedt meg formidle videre til alle de har vært i kontakt med at de er strålende fornøyd med utplasseringen her. De er blitt møtt med velvilje fra alle de møter, sier overlege og universitetslektor Kristian Heldal. Dermed har han formidlet takksigelsene fra legestudentene som sa takk for seg nylig.mandag 20. oktober troppet nye fem studenter opp på Servicekontoret i Skien. De skal være her i seks uker og få en variert forsmak på legelivet på middelstort akuttsykehus. Skummelt og spennende - Det er jo alltid litt skummelt å bevege seg inn på nye arenaer. Men folk virker hyggelige her, så jeg gleder meg også, sier Amir David Arden. Stemningen er god når de nye studentene er inne på Servicekontoret for å få sine Id-kort. De neste fem ukene skal 10.semesterstudentene fra medisinstudiet ved Universitetet i Oslo lære mer om legelivet på et sykehus. De har allerede testet allmennlegetilværelsen. ST Bulletin-vitsen: -Jeg tror du betyr ulykke Dette er en vits som kvinnner som er lett oppgitt over det sterke kjønn, ikke bør lese. Den bare bekrefter hva de lenge har hatt en sterk mistanke om... Vitsen som er oversendt fra en god kilde, bærer den noe misvisende tittelen «Ekte kjærlighet»: «Kvinnens mann hadde ligget i delvis koma i flere måneder- med enkelte klare øyeblikk. Likevel hadde kvinnen sittet ved sengen hans hver dag. En dag han våknet litt til, ga han tegn til henne at hun skulle komme F.v: Nye legestudenter: Hilde Ulsaker, Kari Solhjell, Oliver Skjelbred, Kristian Heldal, Olof Ehlers- Hallberg og Amir David Arden. Nå skal skal de lære om hvordan et sykehus drives, skrive epikriser og følge en enkeltpasients vandring gjennom sykehuset -og ikke minst lære seg til å se sykehuset med pasientens øyne. Sykehuset sett med pasientblikk Her skal de framtidige legespirene se hva som ikke-fungerer- og hva som fungerer- sett nettopp med pasientens blikk. Tilbake på skolebenken skal erfaringene brukes videre i undervisningen. Den forrige gruppa laget egne oppgaver der de tok for seg arbeidsmiljøet på enkelte enheter av ST der de også nærmere: Med kona ved sin side hvisket han med tårefylte øyne: -Vet du hva? Du har vært med meg gjennom alle de tunge stundene. Da jeg ble sparket, støttet du meg. Da bedriften min gikk konkurs, var du der. Da jeg ble skutt var du ved min side. Da vi mistet huset ble du hos meg. Da helsen min begynte å skrante var du fortsatt derved min side..vet du hva? Takk som fortjent? -Hva kjære, spurte hustruen kjærlig og smilende mens hjertet hennes ble fylt med kommenterte den daglige driften. Oppgavene ble presentert under idelunsjen til forskningsmiljøet på ST i høstferieuka:-det studentene framla ble meget positivt mottatt, men det var dessverre få frammøtte. Jeg håper fler benytter sjansen når den gruppa vi har nå, skal legge fram sine oppgaver fredag den 21. novermber, sier Heldal. Han håper at et fruktbart opphold på ST på sikt kan bidra til at sykehuset rekrutterer inn flere nye flinke sykehusleger i neste runde... varme følelser for mannen: Ektemannen svarte da kort og kontant: -Jeg tror du betyr ulykke... Bulletinredaktøren vil på vegne av mannekjønnet rette en inderlig appell om at ikke det store flertallet av kvinnelige ST-ansatte tar denne lille historien- som altså ikke har noe med virkeligheten å gjøretil seg. Fullt så håpløse er vi da ikke? Forhåpentligvis... Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Tips oss! 8

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos

Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Hallvard Græslie Seksjonsoverlege kir avd Sykehuset Namsos Starten 2011-utspill: 80 prosent av kreftpasientene skal behandles innen 20 virkedager 2013: Ventetida er fortsatt like lang. Statsminister Jens

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen. Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator:

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Skriv maks 5 sider. Legg ved oppdatert kontaktliste for sykehuset. Dato Første klovnedag 05.01.2016 Siste klovnedag 13.12.2016

Detaljer

Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel.

Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel. Hva sa du? Jeg vil også høre! Habilitering av spedbarn født med nedsatt hørsel. Hørselsscreening 1996: Kristiansand screener hørselen til nyfødte med risiko for hørselsnedsettelse. 2002: Hørselssentralen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg

Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg Seksjonsoverlege Anne-Cathrine Braarud Næss Ullevål Universitetssykehus 1 Medisinsk Etiske Grunntanker Gjør mest mulig godt for

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer