Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke"

Transkript

1 Prosjektnr: 2005/3/0367 Prosjektnavn: Tilbake til arbeidet Prosjektleder: Kai Ruud Prosjekteier: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

2 Forord Rapporten er laget for å gi en oversikt over hva som har skjedd i prosjektet. Prosjektet har vært innen det somatisk helseområde og har gått over tre år (inkludert sluttåret). Prosjektet har hatt samarbeid med Lærings og mestringssenteret og medisinsk avdeling ved Stokmarknes sykehus, Hadsel kommunes rehabiliteringsavdeling samt to brukerrepresentanter (en lungesyk og en hjertesyk). Deltakere i prosjektgruppa har vært Åse Marie Jakobsen, LMS, Stokmarknes sykehus, Gro-Marith Villadsen, medisinsk avdeling Stokmarknes sykehus, Ann-Britt Bastesen, kommunefysioterapeut, Hadsel kommune, Ada Grande, brukerrepresentant og Are Hansen, brukerrepresentant. Dessverre døde Are lenge før prosjektet ble ferdig i en alder av 49 år. Sammendrag Bakgrunn I Vesterålen har det ikke vært noe annet rehabiliteringsopplegg for hjerte- og lungesyke enn den likemannstjenesten LHL har drevet. De nærmeste rehabiliteringssentrene er Valnesfjord (28 mil og ferge) og Skibotn (39 mil). Målsetting Vårt overordnede mål var at hjerte- og lungesyke i Vesterålen skulle få en møteplass som bidrar til raskere gjenvinning av helsa. Deler av opplegget skulle også være for pårørende. Gjennomføring Det ble laget separate kurstilbud for hjertesyke og lungesyke. Vi har arrangert røykesluttkurs, helgekurs med ulike fagpersoner (medisin, fysioterapi, matlaging) kurs for lungesyke og pårørende. I samarbeid med Nordland Akademi har vi arrangert flere temakvelder med fokus på medisinske spørsmål, og kurs med fokus på kosthold og matlaging. Dette var kurs med god oppslutning, og deltakerne etterlyste flere kurs. LHL Hadsel kommer til å fortsette dette samarbeidet også etter at prosjektet er avsluttet. Resultater Prosjektet har gitt de hjerte- og lungesyke i Vesterålen et tilbud som ikke eksisterte fra før. Vi i prosjektet har fått mange kontakter og mye erfaring som vi vil bringe med oss i det videre arbeidet. Prosjektet har hatt kontakt med ca 110 personer. Det tiltaket som fikk størst oppslutning var hjertekurset. Tidligere erfaringer viser også at hjertesyke er lettere å engasjere enn lungesyke. Dette kommer nok av sykdommens art. De lungesyke kom når utlysningen gikk via helsetjenesten. De aktuelle personene fikk brev fra sykehuset. Dette kan være veien å gå for denne målgruppa.

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag Bakgrunn Prosjektgjennomføring Resultater og resultatvurdering Oppsummering... 6 Vedlegg Bakgrunn I Vesterålen har det ikke vært noe annet rehabiliteringsopplegg for hjerte- og lungesyke enn den likemannstjenesten LHL har drevet. De nærmeste rehabiliteringssentrene er Valnesfjord og Skibotn. Avstandene til Valnesfjord er 28 mil pluss ferge og til Skibotn 39 mil. Prosjektet gikk ut på å utvikle og starte et rehabiliteringsopplegg for hjerte- og lungesyke i Vesterålen. Deler av opplegget skulle også være for pårørende. Rehabiliteringsopplegget skulle gjøre at pasienten og pårørende kunne bo hjemme, det skulle gå over lengre tid, og det skulle kombinere likemannstjeneste og profesjonelle. LHL Hadsel hadde i flere år forsøkt å få i gang aktiviteter for hjerte- og lungesyke i yrkesaktiv alder. Det hadde ikke gitt så stor aktivitet blant denne aldersgruppa som det vi hadde ønsket. En av årsakene lå i at det tidligere var lite egnede lokaler. LHL Hadsel åpnet for et i 2004 et senter for hjerte- og lungesyke i et godt egnet lokale. Lokalet var pusset opp på dugnad og materialene ble betalt av huseier. Dugnaden startet i slutten av november 2003 og ble sluttført i april måned Det ble utførte ca 800 dugnadstimer. Etter eventuell opptrening på et rehabiliteringssenter ble pasienten sendt hjem. Det manglet et opplegg som videreførte og støttet opp under det som rehabiliteringssenteret la grunnlaget for. Mange savnet en lokal oppfølging. Vi visste at mange hjerte- og lungesyke ikke fikk tilbud om rehabilitering i det hele tatt og at engstelse satte begrensninger for den treningen de gjorde på egenhånd. LHL Hadsel har de tre siste årene før prosjektstart utført likemannstjeneste i sykehus, og gjennom dette arbeidet fått et godt samarbeid med lokalsykehuset. Vi hadde også sett et stort behov for ulike tilbud både til de syke og pårørende etter hjemkomst. Rehabilitering er kommunenes ansvar, og mange har også egne team. Teamene er imidlertid begrenset av de bevilgningene de får. Vi ønsket å bygge opp et tilbud som kommer i tillegg til det kommunen tilbyr, og som kunne bli en naturlig arena for likemannsarbeid og helseopplysning for alle interesserte. Tilbudet skulle også avdekke behovet og være med på å bevisstgjøre politikerne når de setter opp budsjettene. Vårt overordnede mål var at hjerte- og lungesyke i Vesterålen skulle få en møteplass som bidrar til raskere gjenvinning av helsa.

4 1. Utvikle et tilbud til hjerte- og lungesyke i yrkesaktiv alder og deres pårørende, slik at de raskere kunne øke sin funksjonsevne. 2. Skape en naturlig arena for likemannsarbeid for hjerte- og lungesyke. 3. Gi hjerte- og lungesyke i distriktet tilgang til flest mulig av de servicetilbudene som sentrene i de store byene gir. 4. Redusere angst hos den syke og hos pårørende Delmål 1. Utvikle kurs hvor målet er at hver enkelt deltaker skal bedre sin funksjonsevne og lære om mulighetene for, og betydningen av, å endre vaner. Det er også en viktig målsetting å redusere engstelse i forbindelse med hjerte- og lungesykdom, både for den syke og for pårørende. For å øke den sykes mulighet til å endre vaner ønsket vi at også familiemedlemmer skulle delta. Temaer som kosthold, røykestopp og fysisk aktivitet ville være viktige. Disse kursene skulle bli fulgt opp med erfaringsgrupper som møtes med jevne mellomrom. 2. Utarbeide informasjonsmateriell og inngå avtale med legesentrene og sykehuset om distribusjon. 3. Tilby kurs innen sykdomsinformasjon, mestring av kronisk sykdom, parkurs, hobbyaktiviteter etc. 4. Tilby informasjon om rettigheter som syk arbeidstaker og rettigheter innen trygdesystemet og helsevesenet. 2. Prosjektgjennomføring På nyåret 2006 ble det opprettet kontakt med lederen for det nystartede lærings og mestringssenteret ved Stokmarknes sykehus. Leder for senteret, oversykepleier for medisinsk avdeling, kommunefysioterapeuten og to brukerrepresentanter ble med i prosjektgruppa. Det ble avholdt flere møter hvor alle bidro konstruktivt til å lage et kursopplegg for hjertesyke og et for lungesyke. I denne planleggingsperioden fant vi ut at fylkeslegen arrangerte kurs for kursinstruktører i Bodø. Vi fikk med to instruktører der. De arrangerte et røykesluttkurs på høsten med 9 deltakere. Det har vært vanskelig å få deltakere til nye kurs. På høsten 2006 ble det ny leder for lærings og mestringssenteret. Hun var som forgjengeren positiv, men det skjedde ingen ting. De to andre fra sykehuset og kommunen fikk litt andre arbeidssituasjon slik at det ble lite tid til prosjektet. Det første halvåre i prosjektet hadde vi imidlertid jobbe såpass effektivt med planlegging at vi ikke ble noe særlig berørt. Våren 2007 annonserte vi det første kurset, for lungesyke. Påmeldingen var en pasient og en pårørende. Like før kurset måtte den pårørende melde avbud og kurset ble avlyst. Dette var en nedtur. Hvordan kunne vi nå de lungesyke? Høsten 2007 arrangerte vi et kurs for hjertesyke. Her hadde vi et trekkplaster, Dr. med. Terje Steigen fra UNN, en psykiater, fysioterapeut og kokkelærer. Her deltok 32 pasienter og pårørende. Dette ble en suksess. Våre 2007 ble vi kontaktet av leder på lærings og mestringssenteret angående en likemann til et kurs for lungesyke og pårørende. Nå var det tydeligvis tid for å ta opp diskusjonen om et nærmere samarbeid. Vi ble enige om at en likemann skulle delta og at alle kostnader for pasienter og pårørende skulle bli dekket. Deltakerne fikk dekket det

5 meste via trygdesystemet, men det ville være egenandel på overnatting. Denne egenandelen ble vi enige om at prosjektet skulle dekke. Resultatet ble 9 deltakere. Ingen så behov for overnatting så prosjektet ble ikke belastet økonomisk. Vi annonserte også oppstart av et kurs kalt matglede. dette ble avlyst på grunn av liten påmelding, to personer. I juni 2008 arrangerte vi sammen med Nordland Akademi et onsdagsakademi hvor Professor i medisinsk biologi dr.philos. Terje Larsen holdt foredrag om overvekt, sukkersyke og hjerte-/karsykdom. Hva kan vi lære av diabetiske mus? Her var det ca 20 deltakere. I forbindelse med Sommer-Melbu 2008 arrangerte vi et kurs med tittel Hjertegod festmat. Kursledere var mesterkokk Steinar Lindstrøm og lokal kokkelærer Erling Kristian Bjørstad. Det ble 9 deltakere som var svært fornøyd og syntes det var nyttig å lære hva en på en enkel måte kan gjøre for å få maten sunnere uten at det går ut over smaken. Fra oktober til november arrangerte vi et kurs, kalt matglede, med 15 deltakere. Disse var svært fornøyd og noen sa de kunne tenke seg å gå på et slikt kurs en gang til. I desember 2008 arrangerte vi sammen med Nordland Akademi et onsdagsakademi om kvinner og hjertesykdom. Foredragsholder var professor og overlege Maja-Lisa Løchen. Her var det også ca 20 deltakere. Vi inngikk i 2008 en avtale med Nordland Akademi om foredragsholdere og kursledere. Vi er noe forsinket i avviklingen av disse foredragene. 3. Resultater og resultatvurdering Prosjektet har hatt kontakt med ca 110 personer. Det tiltaket som fikk størst oppslutning var hjertekurset. Tidligere erfaringer viser også at hjertesyke er lettere å engasjere enn lungesyke. Dette kommer nok av sykdommens art. De lungesyke kom når utlysningen gikk via helsetjenesten. De aktuelle personene fikk brev fra sykehuset. Dette kan være veien å gå for denne målgruppa. Siste gangen vi annonserte kurs i matglede brukte vi en mye større annonse med farger samt annonsering på Internett. Dette ga resultater. Det kan være at flere tiltak vi har forsøkt å få i gang har blitt avlyst på grunn av at vi har vært for gjerrige i bruk av penger til annonsering. Samarbeidet med Nordland Akademi åpner for mange helseforedrag i framtida. De arrangerer Onsdagsakademi i gang i måneden. Det er bestemt at to av disse skal være om helse. Samarbeidet om disse vil fortsette. Matkurset var positivt. Vi arrangerte et kurs før prosjektperioden. Her var kursavgiften pr deltaker 500 kr. Vi fikk syv deltakere. På det siste hvor vi annonserte større og satte kursavgifta til kr 150 fikk vi dobbelt så mange. Det er vanskelig å si om det var den lave kursavgifta eller annonseringa som var viktigst. Det området vi har hatt minst suksess på er å engasjere frivillige. Her må vi forsøke å finne andre løsninger.

6 4. Oppsummering Prosjektet har gitt de hjerte og lungesyke i Vesterålen et tilbud som ikke eksisterte fra før. Vi i prosjektet har fått mange kontakter og mye erfaring som vi vil bringe med oss i det videre arbeidet. Vedlegg 1. Kurs for hjertesyke 2. Brosjyre for hjertesyke

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL

Sluttrapport. Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL Forebygging 2007/1/0035 Prosjektets navn: Sjåførsjekken Søkerorganisasjon: LHL Sluttrapport Prosjektets tema: Helsesjekk av tungtransportsjåfører for å redusere risiko for helsesvikt. Et samarbeid mellom

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer