Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL"

Transkript

1 Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske det. Jeg er ikke så sikker på at han hadde likt framskrittet, men min mor, som tilhører generasjonen etter Ludden, er i hvert fall glad for at vi slipper å parkere på Sjusjø-vannet i påsken og bære all bagasje på ryggen seint om kvelden. Det var en strabasiøs tur selv i fint vær, med bakglatte ski, tunge sekker og grinete unger som måtte gå hele vegen på egne bein. For ikke å snakke om de gangene det ikke var fint vær og de tilfeldigvis kjente igjen ei gran i mørket og snøværet som viste at de hadde passert hytta uten å se den! Alt var ikke bedre før! Men, tilbake til Mine barnebarn elsker å være 4 på fjellet, spesielt når det er fint vær! Det er så mye som setter fantasien i sving. Så lenge det er lyst ute, ser vi nesten ikke ungene. Men, som kjent, her oppe er det værhardt, til og med mer enn på Sjusjøen og enda lenger nede. Her kan det blåse opp på minutter og forvandle fredfull og herlig natur til et inferno av vind og nedbør. Da må ungene skysses inn så de ikke blåser helt ned til Sjusjøen! Så er det å finne ludo og kortstokk og fyre på peisen. Snakk om kos og idyll! Ja, i 2 dager! Da har ungene fått nok av alle spill og leker og vil hjem, de kjeder seg! Barn i dag er bortskjemte og klarer seg ikke uten TV og data sier de eldre. Det er mulig, det, men da har de i hvert fall et alternativ. Det hadde ikke jeg i den alderen og jeg kjedet meg like mye som dem etter noen dager med uvær. Jeg kunne bare ikke si det høyt, men måtte lide i stillhet, for det var ikke stort bedre hjemme! For å unngå slike episoder at ungene henger med leppa til uværet er over, trenger de litt av det de har hjemme, som i hvert fall TV og kanskje en DVD eller to, da blir livet topp igjen! Men, her hos meg er det vanskelig. Jo, da, jeg har både TV og DVD spiller. Problemet er bare at uværet gjerne varer lenger enn strømmen! Kjøp flere solcellepaneler, det har jeg gjort sier folk. Det er nå jeg vender tilbake til politikernes utredning. Jeg ser at folk har kjøpt flere solcellepaneler, sørveggene innover fjellet er tapetserte med paneler i ulike størrelser og fasonger! Vakkert? Nei! (En nedgravd ledning er ikke synlig i det hele tatt!) Det er det synlige framskrittet fra demningen på Kroksjøen og videre innover fjellet. Derfor ramler jeg litt ut nå, når vi nok en gang får utsettelse på strømutbygging og det skyldes en utredning som skal være ferdig høsten 2009! NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Leserinnlegg Kroksjøen, sommeren 2008 Jeg leser med skrekk formannens ord om at politikerne skal levere en innstilling høsten 2009 om vår framtid i fjellet! Misforstå meg rett, jeg er helt enig i at utbyggingstakt i hytteområder må vurderes nøye. Vi har allerede en hytteby i Sjusjø-området, og videre utbygging er enten i gang eller ligger på tegnebrettet. Ja, la byen ligger der for de som ønsker å se naboens pålegg og høre det som er å høre i seine kveldstimer. Men, la oss andre også få plass, vi som i dag må jage sau om natta og glemmer at vi har bare truse på. Her er det ingen som ser slikt, for vi har mye luft og kratt rundt oss på alle kanter. Leserinnlegg Endring av løypekjøring

2 Velformannen har ordet Vintersesongen er godt i gang. Snødybden har passert 60 cm og de aller fleste løypetraseer er oppkjørte. Det meldes om flotte forhold for skiløpere. Men perioder med mye vind og snødrev har gitt utfordringer, ikke minst på fjellveiene, og det har allerede vært flere turer med kolonnekjøring fra Aksjøen og Elgåsen. Ordningen med scooter-løyper i hytteområdene er i full gang. Som nevnt i forrige Birkebeiner, har arbeidet med kommunedelplan for våre fjellområder vært høyt prioritert denne høsten. Det innkom mange innspill til kommunen både fra hytteeiere i vårt område, fra Sjusjøområdet og Ljøsheimområdet. Styret takker for mange gode innspill fra våre hytteeiere. Det er interessant å merke seg at stort sett alle innspill gir uttrykk for ønsket om å spare områdene innenfor Storåsbommen for utbygging med strøm og VA. Kommunen oppfordres til å ta hensyn til den eksisterende hyttebebyggelsens særpreg og miljø, og mange fremhever viktigheten av at Sjusjøen fortsetter å tilby mangfold og valgmulighet når det gjelder hyttestandard. Svært mange vektlegger alle de muligheter til hyttekomfort som nå finnes i alternativer til strøm og VA. I denne sammenheng har vi sammen med Sjusjøen Vel, Arve Heistad fra Ås, Knut W. Alsèn og Jostein Grevsgård fra Ecomotive AS, hatt møte med representanter for planavdelingen i Ringsaker Kommune samt Kåre Korsveien som er leder i den politiske komiteen som skal utarbeide den nye kommunedelplanen for fjellområdene. Vi diskuterte problematikken rundt vann og kloakk i fjellet samt fortetting av eksisterende hytteområder. Ecomotive AS er et innovasjonsselskap eid av JETS AS og universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Selskapet skal i et samspill med sine eiere utløse kommersielle muligheter fra forskningsrelatert innovasjon knyttet til vannsparing og biologisk husholdings- og industriavfall. De mener de har løsninger for å håndtere både gråvann og svartvann lokalt. EAK Vel vil jobbe for å kunne ta i bruk slike løsninger i våre områder for å hindre at hele fjellet graves opp, noe som tydelig sammenfaller med tankene hos en stor del av brukerne i våre hytteområder, som verken ønsker vinterbrøyting, strøm eller VA. kl for å møte opp i Sjusjøen Fjellkirke. Kommunen inviterer til åpent møte for å orientere om arbeidet med kommunedelplanen. Politikerne i styringsgruppa deltar for å svare på spørsmål. Utbygging av kommunal infrastruktur eller en oppbremsing i utviklingen og valg av alternative løsninger? Dette er diskusjonen og hytteområdene innenfor Storåsen står i fokus. Stort fremmøte gir et viktig signal, og enda sterkere blir signalet dersom mange uttrykker sine meninger slik at politikerne får med seg gode argumenter i det videre arbeid. Vår Vel-forening uttrykte i innspillet til kommunedelplanen at det faktisk er våre hytteområder som nå er de virkelig eksklusive områdene - fordi det finnes så få igjen av denne type fredelige idyller. Denne tankegangen har vakt interesse, faktisk også i pressen. Vi tror vi har et poeng som tåler å bli gjentatt i ulike sammenhenger. Vellene i vårt område har også vært i møte med Pihl AS og Ringsakfjellet Drift AS som står for løypekjøring i vårt område. Bakgrunnen for møtet var konkursen i Brøttum Allmenning og derav mindre bidrag til løypekjøring. Les mer om dette inne i bladet. På møtet fremkom forøvrig et interessant forslag fra Ringsakfjellet Drift AS om å starte en løypeforening eller lignende som kunne generere penger inn i løypekjøringen. Vi støtter en slik ide og håper den kan utvikles og bli et bidrag til en økonomisk løsning for å beholde landets lengste og beste løypenett - uten at alle utgifter skal belastes hytteeierne. Håper alle har hatt ei trivelig jul, og ønsker dere et riktig godt nytt år! Thore. Ø. formann Så vil vi oppfordre alle til å sette av lørdag 10. januar 2

3 Orienteringsmøte for hytteeiere Fra Lillehammer Skysstasjon RINGSAKER Dx67 KOMMUNE D OG SJUSJØEN Dx67 VEL D Dx67 INVITERER TIL 08:25 10:00a) 12:10 15:30 16:15 Orienteringsmøte for hytteeiere I området Sjusjøen- Kroksjøen- Elgåsen- Aksjøen Fra Storåsen Dx67 D Dx67 67 Dx67 Dx67 Lørdag 10. januar kl i Sjusjøen Fjellkirke 09:05 11:00 13:10 16:10c 16:20 17:00 Kom, hør og si din mening om plan for framtidige løsninger for: a) Kjøres om Nordseter og Melsjøen på veg opp Vann og Avløp Estetikk c) Kjøres om Melsjøen og Nordseter Energiforsyning Aktiviteter og tilbud D=Daglig Avfall Skiløyer vinteren 2009 Trafikk Dx67=Mandag-fredag mm Biomangfold 67=Lørdag og søndag Takst - voksen kr 41,- barn/honnør kr 21,- Representanter fra grunneiere, velforeningene og Ringsaker kommune (politisk og administrativt nivå) vil være til stede på møtet Velkommen! sandbeck.no BRINKEN - KVEVEGEN Viser til forrige bb nr 92 hvor vi ba innspil på navn på de to vegene på Elgåsen. Vi takker for innspill og forslag. Styret har i samarbeid med Pihl AS valgt Kvevegen (saukvea) og Brinken (ligger på en brink i landskapet) Vi tar sikte på å kunne sette opp navneskilt i løpet av sommeren. 3

4 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Konstituering Formann Thore ønsker velkommen. Ingen innsigelser på møteinnkalling. Thore beklaget at årsberetning ikke forelå før nå. Litt info fra Per Finneid før det ofesielle møtet: Ringsaker kommune: Politisk valgt styrings gruppe arbeider frem til september 2009 med følgende : o Vann og avløpsplaner i området innenfor Sjusjøen o Strøm/ikke strøm, alternativer til strøm med mer Velforeningen vil bli invitert med i denne prosessen Pihl deltok i arrangementet med Sissel Kyrkjebø i sommer Omlegging av løypekjøring sist vinter, fortsetter kommende vinter. o Løypekomite bestående av medlemmer i velforeninger i området Tomtefeste : Ikke mye nytt. Innløsningssum er til politisk behandling. Det forventes avkla ring nærmere jul. Takk til Petter m.fl ift båtaksjon. Pihl er 175 år i Tar gjerne i mot bilder som beskriver hyttelivet Spørsmål til Per: Planprogrammet finnes på mune.no, og har høringsfrist 10.okt. Fortetting: Ingen planer i området EAK. Festeavgifter / innløsing: Forsinkelser. Årsak: Tinglysing. Tinglysing behandles nå på Hønefoss. Det arbeides nå med å sende ut 2008-sakene. Tynnehogst: Hytteeiere ønsker friere tøyler ift å kunne bedrive tynnehogst. Per: Pihl er nå mer liberale til å gi løyve til hogst. Pihl har et hogstlag som nå har nærmet seg Storåsen. Har Pihl noen tanker om infrastruktur på Elgåsen? Per: Hvis hytteeiere ønsker strøm på Elgåsen, vil Pihl vurdere dette. Dette avhenger av etterspørsel. Skulle dette bli aktuelt, blir det snakk om jordkabel. Når det gjelder brøyting, viser Per til den avstemming som ble gjennom ført tidligere i år. Spørsmål vedr løypekjøring: Løypestaker *for faller. Dette kan være et sikkerhetsproblem. Per: I sommer har Pihl gjort en avtale med Team Sjusjøen, som skal vedlikeholde løypestikkene denne sesongen. Løypekjøring føles nedprioritert på Aksjøen, da det ofte ikke brøytes før langt på dag. Per skal gi tilbakemelding til løypekjører. 4

5 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Regnskap Petter Fæste gjennomgikk årsregnskapet. Ingen innvendinger til årsregnskapet. Kommentarer: Det kom inn ønske om videreføring av løypekjøringen før kl.12 hver fredag gjennom vinteren. 7. Budsjett / kontingentfastsettelse Petter gjennomgikk budsjett for kommende år. Ingen innvendinger. Kommentarer: Er det mulig å få tilgang til budsjett/regnskapstall med noe større format, da det er litt vanskelig å lese i Birkebeineren? 2. Valg av møteleder Leder Thore ble valgt. 8. Innkomne saker Ingen innkomne saker ut over det som er anført i kommentarer ovenfor. 3. Valg av møtesekretær Styremedlem Gudmund ble valgt. 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen Bjørn Sjule og Jahn Skaug ble valgt. 5. Årsberetning Petter Fæste leser opp årsberetningen. Erik Helli orienterer litt om etableringen av en statisk webside, der poenget er at vellet planlegger å legge ut en del statisk informasjon om velforeningen. Spørsmål: Lar det seg gjøre å sende inn kommentarer til velforeningen via denne websiden? Ja, dette vil la seg gjøre. Websiden planlegges ferdigstilt til vinteren. Adressen: Domenet var allerede opptatt, derfor denne adressen. Styret sjekker om noen allerede har tittelen Birkebeineren på sitt blad. Hvis ikke, beslutter årsmøtet å omdøpe vårt eget blad, slik at webside og blad heter det samme. 9. Valg av styre Bjørn Sjule leste opp følgende styresammensetning som ble klappet inn av årsmøtet: Formann : Thore Ødegårdsstuen, Elgåsen Sekretær : Rune Sjøli, Kuåsen Kasserer : Tone Mikkelsen, Aksjøen Styremedlem : Gudmund Sørensen, Aksjøen Styremedlem : Geir Weium, Elgåsen Styremedlem : Lars Wilskog, Kuåsen Varamedlemmer : Erik Helli, Elgåsen Petter Fæste, Aksjøen Reiel Harald Nybø, Kuåsen 5

6 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Valg av revisor med varamann Sittende revisor og varamann ble gjennvalgt. 11. Valg av valgkomite Årsmøtet innstiller på at sittende valgkomite blir valgt for kommende periode, med unntak av Bjørn Reboli som ønsker å fratre. Årsmøtet velger nytt medlem av valgkomiteen: Øistein Tveit ( Hytte nr 96 på Kuåsen) 12. Åpen post : - Innspill om at noen medlemmer ikke har mot tatt Birkebeineren. Styret tar dette til etter retning. Medlemmer som fremdeles ikke skulle motta bladet, bes ta kontakt med noen i styret umiddelbart. - Innkalling til neste årsmøte : Styret tar ansvar for å henge opp innkalling også på info.tavler. - Hvor skal eventuelle innlegg i Birkebeineren sendes? Disse kan sendes til enten Petter eller Thore. - Fast utsendelse av Birkebeieneren er jul, påske, sommer og i forkant av årsmøtet. - Har det kommet noe respons på innlegg i Birkebeineren vedr veinavn? Styret har mottatt 1 forslag, men oppfordrer til å sende inn flere forslag. Endelig veinavn planlegges ferdig stilt til påske Kart i løypekryss : Ønske om ajourføring/forbedring. Lillehammer og Omland Turistforening er forvalter av disse. - T-merking : Forvaltes også av Lillehammer og Omland Turistforening. Bjørn Sjule Jahn Skaug 6

7 7 Årsregnskap

8 Årsregnskap 8

9 9 Årsregnskap

10 Leserinnlegg Kroksjøen, sommeren 2008 Jeg leser med skrekk formannens ord om at politikerne skal levere en innstilling høsten 2009 om vår framtid i fjellet! Misforstå meg rett, jeg er helt enig i at utbyggingstakt i hytteområder må vurderes nøye. Vi har allerede en hytteby i Sjusjø-området, og videre utbygging er enten i gang eller ligger på tegnebrettet. Ja, la byen ligger der for de som ønsker å se naboens pålegg og høre det som er å høre i seine kveldstimer. Men, la oss andre også få plass, vi som i dag må jage sau om natta og glemmer at vi har bare truse på. Her er det ingen som ser slikt, for vi har mye luft og kratt rundt oss på alle kanter. Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske det. Jeg er ikke så sikker på at han hadde likt framskrittet, men min mor, som tilhører generasjonen etter Ludden, er i hvert fall glad for at vi slipper å parkere på Sjusjø-vannet i påsken og bære all bagasje på ryggen seint om kvelden. Det var en strabasiøs tur selv i fint vær, med bakglatte ski, tunge sekker og grinete unger som måtte gå hele vegen på egne bein. For ikke å snakke om de gangene det ikke var fint vær og de tilfeldigvis kjente igjen ei gran i mørket og snøværet som viste at de hadde passert hytta uten å se den! Alt var ikke bedre før! Men, tilbake til Mine barnebarn elsker å være på fjellet, spesielt når det er fint vær! Det er så mye som setter fantasien i sving. Så lenge det er lyst ute, ser vi nesten ikke ungene. Men, som kjent, her oppe er det værhardt, til og med mer enn på Sjusjøen og enda lenger nede. Her kan det blåse opp på minutter og forvandle fredfull og herlig natur til et inferno av vind og nedbør. Da må ungene skysses inn så de ikke blåser helt ned til Sjusjøen! Så er det å finne ludo og kortstokk og fyre på peisen. Snakk om kos og idyll! Ja, i 2 dager! Da har ungene fått nok av alle spill og leker og vil hjem, de kjeder seg! Barn i dag er bortskjemte og klarer seg ikke uten TV og data sier de eldre. Det er mulig, det, men da har de i hvert fall et alternativ. Det hadde ikke jeg i den alderen og jeg kjedet meg like mye som dem etter noen dager med uvær. Jeg kunne bare ikke si det høyt, men måtte lide i stillhet, for det var ikke stort bedre hjemme! For å unngå slike episoder at ungene henger med leppa til uværet er over, trenger de litt av det de har hjemme, som i hvert fall TV og kanskje en DVD eller to, da blir livet topp igjen! Men, her hos meg er det vanskelig. Jo, da, jeg har både TV og DVD spiller. Problemet er bare at uværet gjerne varer lenger enn strømmen! Kjøp flere solcellepaneler, det har jeg gjort sier folk. Det er nå jeg vender tilbake til politikernes utredning. Jeg ser at folk har kjøpt flere solcellepaneler, sørveggene innover fjellet er tapetserte med paneler i ulike størrelser og fasonger! Vakkert? Nei! (En nedgravd ledning er ikke synlig i det hele tatt!) Det er det synlige framskrittet fra demningen på Kroksjøen og videre innover fjellet. Derfor ramler jeg litt ut nå, når vi nok en gang får utsettelse på strømutbygging og det skyldes en utredning som skal være ferdig høsten 2009! Tilgi meg, men jeg blir litt opprørt. At utbygging må planlegges er jeg enig i. Vann og kloakk hører også 10

11 Leserinnlegg med til samme diskusjon. Men strøm!? Ærlig talt! Nå skapes det et klasseskille ved demningen på Kroksjøen; de som har hytte på den riktige siden (den sida som har strøm) bygger ut og moderniserer i fleng. Fra hytteveggen hos meg kunne jeg i sommer se 5 store prosjekter på den sida, men hørte banking på enda flere steder. På vår side, B-sida, skjer det ikke mye, hyttene blir ikke brukt så mye som før. Den yngste generasjonen vil ikke være her så mange dager om gangen! De eneste som bruker hyttene om vinteren er pensjonister og de som bor i nærheten. De kan fyre opp hytta dagen før, de har anledning til å være i flere dager og kan med letthet kjøre fram og tilbake hvis det passer slik. Vi, derimot, som må kjøre et par timer før vi må måke oss inn om vinteren, reiser ikke lenger på hytta i helgene. Hytta blir ikke skikkelig tørr før vi må tilbake på jobb og vi gidder ikke lenger gå forkjølet halve vinteren pga det! Parafinovn som kan ringes opp er løsningen sier mange. Jo, da, det er en mulighet. Men hvorfor skal vi dra med oss mer forurensing til fjells, det er jo nettopp mindre forurensing som er en av grunnene til at vi drar dit! Mitt råd til politikerne; det er viktig å planlegge utbygging i fjellet. Det er ingen av oss som ønsker ville tilstander som ødelegger de flotte turområdene vi har! Men, ikke glem oss som har vært her i flere generasjoner, og som har utvidet og modernisert hyttene i sakte tempo helt fra de første hyttene ble bygd, de med ett rom og ingen vinduer, kun med plass til en seng, et lite bord og en ovn. Vi kan heller ikke leve av gammel idyll og romantikk lenger, men må få lov til å være med og føle at vi hører til! Ellers vil våre hytter bli stående tomme og ubrukte det meste av året. Hvis ønsket er å skape en spøkelsesby på et begrenset område fra Kroksjødammen og innover et stykke, la vær å gi oss strøm. Men, hvis ønsket er at det skal være liv her inne også, så gi oss strøm i dag, ikke en gang i framtida. Det er nå vi har mulighet til å lære barnebarna våre å elske fjellet og bruke hyttene hele året. Det vil ta tid å lære nye generasjoner å bruke hyttene når de ikke er flaska opp med hytteturer hele året slik besteforeldregenerasjonen ble. Hver generasjon trenger et lokkemiddel, denne trenger strøm! Hilsen hytteeier på B-sida. Dagens rett m/dessert-buffet og kaffe Aftensbuffet kr 160 Åpningstider: Kr. 105,- Telefon: Kafè Mix-kiosk Møtelokaler 11

12 Småplukk Brøyting og snøscootertransport Vegen mellom Storåsen og Aksjøen brøytes hver dag. Ved uvær kjøres snøfreser fra Aksjøen kl 1400 og fra Elgåsen kl Snøscootertransport utføres hele vintersesongen. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte bomvokteren på tlf Medlemstilbud hos Gausdal landhandleri Den nye medlemsavtalen med Gausdal Land er klar og vi hadde planlagt å ta inn teksten i denne Birkebeineren. Den er dessverre ikke klar, vi kommer tilbake med nærmere info i neste utgave. Oppgi ditt medlemskap i EAK- velforening neste gang du er innom Labussa for å handle! Red. Pressemelding Det har på bakgrunn av den siste tidens presseoppslag dannet seg et feil inntrykk i markedet. Gausdal Landhandleri AS sin avdeling i Mesnali som ligger på området som Brøttum Allmenning bedrev sin virksomhet driver videre og er ikke nedlagt. Vi har hatt en meget positiv start etter at vi tok over butikken i sommer og ser frem til et helt driftsår i 2009 i dette området. Hyttesegmentet er et satsningsområde for oss og avdelingen i Mesnali vil være viktig for oss i den videre utviklingen av Gausdal Landhandleri. Er det eventuelle spørsmål eller uklarheter rundt dette ber jeg om at dere tar kontakt med undertegnede. Audun Skattebo Markedsjef Siste: Gausdal Landhandleri v/ Torbjørn Seielstad har nå kjøpt Labussa saga med bygninger, maskiner og inventar. 12

13 MØTEREFERAT FINANSIERING LØYPEKJØRING VINTEREN 2008/2009 Etter konkursen i Brøttum allmenning vil bidraget til løypekjøringen derfra falle bort kommende vinter. Løypekomiteen tok derfor initiativet til møtet for at man i fellesskap skulle kunne drøfte alternativene videre. 1. Gjennomgang økonomi Mathias Neraasen a. Skiarenaer og lysløyper driftes og bekostes av den enkelte eiendom: Sjusjøen Langrennsarena 500 Natrudstilen b. Turløypenettet bekostes i fellesskap av grunneiere, næringsdrivende, hytteeiere og kommunen. c. Løypekjøringen som foretas av RingsakFjellet Drift og Pihl kommende vinter har en total ramme på timer og innebærer en kostnad på 2,7 mill kr. Her er kjøringen for Birkebeinerrennet og på Ljøsheim/Hamarseterhøgda inkludert. d. For Sjusjøen er rammen timer, med kostnad 2,3 mill kr. Bidrag anslag kommende vinter: Næringsdrivende Sjusjøen 400 Hytteeiere 300 Ringsaker kommune 100 Rest Restbeløpet må ved ordinær kjøring dekkes av grunneierne eller ved økte tilskudd fra næringsdrivende, hytteeiere eller kommunen e. Fra vinteren 2007/2008 ligger det udekte krav i forhold til Brøttum allmenning på kr Gjennomgang løypekjøring, sykkelstier og turstier Johannes Haukåssveen Opplegget for løypekjøringen ble grundig gjennomgått. 3. Bidrag fra velforeningene Sjusjøen Vel 1600 medl kr 140 (88 kr/medl) Rømåsen Vel 600 medl kr 170 (283kr/medl) EAK Vel 355 medl kr 10 (28) kr/medl 4. Fra diskusjonen: a. Det er ikke aktuelt for Pihl og Ringsaker allmenning å uten videre overta Brøttums andel i løyekjøringen. b. På siste årsmøte i Rømåsen Vel ble det vedtatt at midler som øremerkes til løypekjøringen økes til kr 200,- medlem. I tillegg kommer annet generelt tilskudd fra velforeningen. Rømåsen Vel ser at de bidrar sterkt og oppfor drer til økte bidrag fra de andre velforeningene. c. Grunneierne har gjort henvendelse for å få økte tilskudd fra Ringsaker kommune. Lite sannsynlig med bidrag fra Lillehammer kommune. d. Økte bidrag fra næringsdrivende? Grunneierne følger opp. e. Reklame og sponsing mulig? f. Bidrag fra leilighetsbygg er forskjellig regulert i festkontraktene. g. Bidrag med 200 kr/hytteeier bør være et fornuf tig mål. h. Kun scooterspor til EAK? i. Oppfordre til økte frivillige tilskudd fra hytteeiere. 5. Konsekvenser / konklusjoner Alle ser det som viktig å opprettholde løypetilbudet på Sjusjøen. Det forsøkes først økte inntekter for å kompensere for bortfallet. Hvis dette ikke lykkes må man vurdere redusert omfang på kjøringen. Grunneierne fortsetter prosess med økte inn tekter fra kommune og næringsliv. Velforeningene vurderer økte bidrag Per Fineid 13

14 Løypekjøring i fjellområde Løypekjøringen i Ringsakerfjellet Konkursen i Brøttum almenning får konsekvenser for løypekjøringen i Ringsakerfjellet. EAK velforening var på det refererte møtet representert ved undertegnede. Møtereferatet er korrekt skrevet av Per Fineid, for oss på Aksjøen er det særlig verdt å merke seg at Snultrarunden kanskje ikke blir kjørt. Denne runden alene koster iflg. Johannes Haukåssveen ca ,- i sesongen. Alternativet er et enkelt scooterspor likt det vår forening betaler for direkte til Storåsen Parkering- eller ingen kjøring overhodet. Det går frem av referatet at vi betaler kr. 28,- pr. capita, altså atskillig mindre enn de andre velforeningene tilknyttet vårt løypenett. I vårt budsjett for 2009 er avsatt kr ,- til løypekjøring. Pkt. g i møtereferatet antyder kr. 200,- pr. hytteeier som et fornuftig bidrag, dvs. for oss 355 x 200,- = ,-. Det betyr at selv om vi overfører hele den nåværende årskontingenten vår (kr. 150,-) mangler vi kr. 50,-. Det er til sammen 481 hytteeiere på Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen, hvis alle betaler nevnte bidrag bli det kr ,-. Hvordan kreve inn penger fra ikkemedlemmer? Hva med Lillehamringer og andre som går gratis i våre løyper og som vi er med å betale for? I en reportasje fra Drangedal på en av fjernsynskanalene ble en danske som opererte en løypemaskin intervjuet for et par uker siden. Han kunne stolt fortelle at de nå ville kreve inn kr. 2000,- + betaling for sesongkort av alle hytteeierne for å gå i de preparerte løypene. Interessant. For en tid tilbake sto kulturminister Trond Giske frem på fjernsynsskjermen og sa klart at bruk av norsk natur er gratis for alle. Det kan reflekteres ganske mye over temaet løypekjøring i fjellet: 1. Kanskje bør Ringsaker kommune også, i folkehelsens navn, bidra mer? 2. Festeavgiften i Pihl er 5-, for noen 7-8 doblet siden 2003, bør mer av disse pengene gå til formålet? 3. Det er noen steder 4 spor med skøytetraseer mellom, trenger vi som hytteeiere en slik standard? Klarer vi oss med scooterspor? Det kan sikkert også med en viss rett fra vår side hevdes at det i perioder kjøres for ofte. 4. Bortsett fra pensjonistene er det vel heller sjelden at folk ligger på hytta i ukedagene, hva med å kjøre opp bare til helgen (som scooterkjøringen)? 5. Hvordan få alle som bruker løypenettet i fjellet til å bidra (se leder på s. 2, forslaget om skiklubb hvor kontingenten går til formålet)? 6. Det er slik at ferdsel i norsk natur er gratis. Det kan derfor stilles et retorisk spørsmål: Hvis noen av kommersielle grunner velger å lage skiløyper i naturen bør han vel betale selv? I USA (bl.a. i staten Vermont hvor undertegnede har familie) kreves det penger for å gå en ski tur. Det står også plakater på trærne flere steder: If you don t live here you don t belong here. Get out! Vil vi ha det slik i Norge? 7. Preparerte skiløyper er klart et gode for alle som er glade i gå på ski. Løypekjøringen øker også hytteprisene i området, er det nå så sikkert at alle synes det er et gode? Kan det være slik at for eksempel investorer tiltrekkes av en velutbygget infrastruktur? Eller, kanskje investoren heller bør vurdere å plassere sine penger i Hafjell, Krystallen i Kvitfjell eller på Beitostølen og la våre områder være som de er? Hvis det plutselig blir en markert nedgang i standarden og f.eks. VG skriver med fete typer at nå nærmer det seg slutten på det flotte løypenettet på Sjusjøen, vil det være en tragedie for oss som hytteeiere? Konklusjonen må bli at betaling for løypekjøring er en frivillig sak. Det synes i alle fall helt utelukket å avkreve betaling med tvang fra eksisterende hytteeiere, ref. også den mye omtalte serviceavgiften som alle som løser inn tomtene sine må betale. Hver gang det legges ut nye tomter kan grunneieren forbeholde seg retten til å kreve inn betaling for infrastruktur, også for løypekjøring. Da vet tomtekjøperne hva de går til og får et reelt valg. Petter Fæste 14

15 Kjøp hos oss Det lønner seg! Velkommen til vår nye avdeling i Mesnali! Stort vareutvalg Malingsavdeling Bredt utvalg i hytteutstyr Flotte utstillinger Lett adkomst og gode parkeringsmuligheter Hentelager for byggevare og trelast Faste kjøreruter 216 til Lillehammer til Lillehammer Nord- Mesna LISMARKA til Brøttum 216 til Sjusjøen MESNALI Sør- Mesna til Moelv Du ringer vi bringer! Åpningstider: / BYGGEVARE TRELAST JERNVARE INTERIØR MALING TRANSPORT > gaus.no

16 Birkebeineren 2008/2009 LØYPEKJØRINGEN PÅ SJUSJØEN 2008/2009 Opplegget for løypekjøringen på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet ble gjennomgått grundig foran sesongen 07/08, og vinteren 08/09 vil løypekjøringen i utgangspunktet følge samme mal. Finansiering Brøttum almennings konkurs har medført et akutt behov for å skaffe annen finansiering, og berørte parter arbeider aktivt for å skaffe midler. Hvis ikke dette lykkes må løypekjøringen reduseres. Dette avgjøres i midten av januar Inntil videre kjøres løyper i henhold til instruks på en nøktern måte. GPS-sporing av løypemaskiner Alle løypemaskiner er utstyrt med GPS-utstyr. Hvilke løyper som er kjørt til en hver tid og posisjonen til løypemaskinene rapporteres til egen hjemmeside Skisporet.no. Man kan også linke seg til denne informasjonen via Sjusjoen.com og Sjusjoen.no Tidligløyper - før jul Natrudstilen Rulleskibane og konkurranseløyper med 12 km. Sjusjøen Langrennsarena Lysløype og konkurranseløyper med 15 km. Turløype 27 km Binder sammen begge stadio nene og går om Kuåsen, GjesbusÅsen og Moste (Mosterunden). Tilførselsløype Ljøsheim og Leindalen kjøres når det kommer nok snø til dette. Storåsen- Melsjøen Løype kjøres langs veien fra Storåsen via Elgåsen til Melsjøen. Kjøringen avsluttes når det er snø nok i andre løypetraseer. Lysløyper på Sjusjøen og ved Natrudstilen vil før jul være lyssatt fra mørkets frambrudd og fram til kl 21 på Sjusjøen og kl 23 i Natrudstilen. I helgene vil det i denne perioden også være lyssatt fra kl til det blir lyst i Natrudstilen. Etter jul og fram til ca 1. februar er begge lysløyper lyssatt fra mørkets frambrudd til kl Tidligløyper er grunnpreparerte traseer som kan kjøres på lite snø. Det legges til rette for skøyting enten langs enkeltspor eller mellom spor der traseene er brede nok. Etter hvert som snømengdene øker fram mot jul vil Birkebeinerløypa og tilknytningsløyper mot sentrale hytteområder bli kjørt. Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl 8.00 Løypekjøring etter jul Hele løypenettet skal i utgangspunktet være kjørt i denne perioden, og tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Til Hygga skal det være kjørt til kl I påsken skal det kjøres løyper hver dag. Ved vind og uvær skal løyper i skogen fortrinnsvis kjøres. Alle løyper innover fjellet blir ikke kjørt ved uvær, fortrinnsvis kun Birkebeinerløypa og løype rundt Sjusjøvannet. Kvalitet og standard Det kjøres i vinter med egne sporfresere når det er isete og harde løyper, noe som vil sikre god kvalitet på løypene. Det er et overordnet mål at løyper skal ha meget god standard og en standard tilpasset både turgjengere og trenings- / konkuransegrupper. Grunneierne, næringsliv og hytteeiere står sammen om finansieringen av løypekjøringen og legger opp til et fortsatt godt løypetilbud på Sjusjøen. Proff-løype kjøres med spesielt god standard for aktive langrennsløpere tilrettelagt for klassisk og fristil. Dette er Mosterunden om Leindalen med tilknytningspunktene Natrudstilen og Sjusjøen Langrennsarena. Forbindelsesløype til Ljøsheim fra Hygga. Kontaktperson Kontaktperson for løypekjøringen er Per Fineid, For løypekomiteen, Per Fineid 16

17 Kirketider/styremedlemer Kirketider Sjusjøen fjellkirke Søndag kl Gudstjeneste/v Trond Solvang Søndag kl Gudstjeneste/v Siri Sunde Søndag kl Gudstjeneste/v Harald Petter Stette Søndag kl Gudstjeneste/v Jens Ivar Aasen Stette Toalettløsningen for alle hytter Vakuumtoalett 230V eller 12V - innlagt vann eller ikke 17 N-6060 Hareid Tel: FAX:

18 Rutetider Rute 262: Lillehammer - Mesnali - Sjusjøen - Lillehammer Mandag-fredag/Monday-Friday Lillehammer Skysstasjon 06:15 08:25 c10:00 12:10 c14:00 d15:00 15:30 16:15 c17:20 Røyslimoen senter 06:22 08:32 I 12:25 I I 15:37 16:22 I Roterud 06:25 08:35 I 12:30 I I 15:40 16:25 I Mesnali 06:35 08:45 I 12:40 I I 15:50 16:35 I Sjusjøen Skisenter I I I I l l 16:05 l l Nordseter I I 10:30 I 14:25 15:25 I I 17:45 Sjusjøen (Gråten) 06:48 08:58 10:43 12:53 14:37 15:37 16:15 16:48 17:55 Sjusjøen (Storåsen) 09:00 10:45 12:55 14:40 d15:40 16:17 16:50 17:57 Sjusjøen (Storåsen) 09:05 10:45 13:10 14:45 15:40 e16:20 17:00 18:00 Sjusjøen (Gråten) 06:50 09:07 10:48 13:12 14:47 15:42 16:22 17:02 18:02 Sjusjøen skisenter I I 11:00 I I 15:55 l I I Mesnali 07:05 09:20 11:15 13:25 15:00 16:10 l 17:15 18:10 Roterud 07:15 09:30 11:25 13:35 15:10 16:20 l 17:25 18:20 Røyslimoen senter 07:18 09:33 11:28 13:38 15:15 16:23 l 17:28 18:25 Lillehammer Skysstasjon 07:30 09:45 11:35 13:45 15:25 16:35 17:05 17:40 18:35 c) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen d) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen - Sjusjøen Skisenter e) Kjører/Operates Sjusjøen - Nordseter - Lillehammer n r 10 Sjusjøen Rute 262: Lillehammer - Sjusjøen - Mesnali - Lillehammer Lørdag-søndag/Saturday-Sunday Lillehammer Skysstasjon 08:25 c10:00 10:00 12:10 c14:00 d15:00 15:30 c17:20 Røyslimoen senter 08:32 I 10:07 12:25 I I 15:37 I Roterud 08:35 I 10:10 12:30 I I 15:40 I Mesnali 08:45 I 10:20 12:40 I I 15:50 I Sjusjøen Skisenter l l l l l l 16:05 l Nordseter I 10:30 I I 14:25 15:25 I 17:45 Sjusjøen (Gråten) 08:58 10:43 10:35 12:53 14:37 15:37 16:15 17:55 Sjusjøen (Storåsen) 09:00 d10:45 10:38 12:55 14:40 d15:40 16:17 17:57 Sjusjøen (Storåsen) 09:05 10:45 e10:50 13:10 14:45 15:40 e16:20 18:00 Sjusjøen (Gråten) 09:07 10:48 10:52 13:12 14:47 15:42 16:22 18:02 Sjusjøen Skisenter I 11:00 I I I 15:55 I I Mesnali 09:20 11:15 I 13:25 15:00 16:10 l 18:10 Roterud 09:30 11:25 I 13:35 15:10 16:20 l 18:20 Solhøgda 09:33 11:28 I 13:38 15:15 16:23 l 18:25 Lillehammer Skysstasjon 09:45 11:35 11:30 13:45 15:25 16:35 17:05 18:35 c) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen d) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen - Sjusjøen Skisenter e) Kjører/Operates Sjusjøen - Nordseter - Lillehammer Endringer jul og påske Changes during Christmas and Easter Hverdagsruter med siste avgang kl 14:00 fra Lillehammer, retur fra Sjusjøen kl 14:45/Weekday route schedule with last departure from Lillehammer at 14:00, last return from Sjusjøen at 14: , 26.12, og 1.1 Søndagsruter/Sunday route schedule 29.12, Hverdagsruter/Weekday route schedule Lørdagsruter/Saturday route schedule Hverdagsruter med siste avgang kl 16:15 fra Lillehammer, retur fra Sjusjøen kl 17:00/Weekday route schedule with last departure from Lillehammer at 16:15, last return from Sjusjøen at 17: , 10.4, 12.4 og 13.4 Søndagsruter/Sunday route schedule Sjusjøen 11 KIWI Sjusjøen - vinter 2009 Mandag torsdag 9 18 Fredag 9 21 Lørdag 9 18 Søndag Takk til alle for en kjempefin sommerhandel. Vi ønsker alle en fin høst i fjellet. Hilsen oss i Kiwi.

19 styremedlemer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Formann Thore Ødegårdstuen Austadroa Biri Sekretær Rune Sjøli Grevlingåsen Asker Tlf: p m p m Kasserer Tone Mikkelsen m Styremedl Gudmund Sørensen Grefsheimvn Nes på H. Styremedl Lars wilskog Fuglåsen Hakkadal m m Navn/adresse: Styremedl Geir Weium Selandgutua Nes på H. Varamedl Erik Helli Varamedl Petter Fæste Vårstien Lillehammer Varamedl Reiel Harald Nybø Tystevvn Oslo Tlf: p m m p p m p m Grafisk produksjon: Helli Grafisk AS - tlf.: , epost: Velkommen til Byggmakker Skattum Ringsaker! Vi leverer byggevarer og trelast direkte til hytta! Vi leverer også skreddersydde takstoler til din hytte. På veg til hytta Det komplette byggevarehuset finner du i Næroset - på veien til hytta. Stort utvalg i hytteprodukter, både 12V og 230 V. Faste kjøreruter på mandager, onsdager og fredager i hele Ringsakerfjellet. Størst utvalg i trelast, utvendig kledning, villmarkspanel og innvendige paneler. 19

20 Untitled :31:58 Returadresse: Petter Fæste, Vårstien 36, 2611 Lillehammer ADRESSE FORANDRING? Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Husk å melde fra til: Petter Fæste Vårstien 36, 2611 Lillehammer Tlf: Viktige telefoner BRANN 110 POLITI 112 MEDISINSK NØDHJELP 113 Brøttum Røde Kors vakthytte på Sjusjøen Vær og føretelefon for Sjusjøen

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s.

Hvem ønsker strøm? Spørreundersøkelse om strømsaken s. 11 Svar fra Pihl vedrørende bomsaken s. 15 Strømforsyning? Her er svaret fra Eidsiva s. NR. 96 FFEBRUAR 2010 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk å betale medlemskontingent for 2010! Giro medfølger. Husk å oppgi hyttenummer og navn dersom du ikke benytter vedlagte giro ved betaling. Hvem ønsker

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER BUSSRUTER 1.12.08-26.04.09 Bussruter / Bus schedule Vinterbussen 242 Hafjell 265 Skeikampen 260 Nordseter 262 Sjusjøen Informasjon/Information Lillehammer Turist tlf 61 28 98 00, www.lillehammerturist.no

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4

NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 NR. 89 DESEMBER 2007 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi ønsker alle en fredelig fjelljul og et godt nytt år! Takk til Hein! Etter 17 år, overlater Hein formannsklubba til Tore Ødegårstuen - Side 4 EAK velforeninges

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen?

NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL. Husk årsmøtet. på Fjellheimen 20. september klokka 18.00. Nye vegnavn på Elgåsen? NR. 92 SEPTEMBER 2008 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Husk årsmøtet på Fjellheimen 20. september klokka 18.00 Nye vegnavn på Elgåsen? Velformannen har ordet Nå er sommermånedene og ferie over for de fleste

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Skibussen Lillehammer

Skibussen Lillehammer BUSSRUTER 20.12.14-06.04.15 Ferskvann Foto: Jens Haugen Skibussen Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Utenfor Oppland fylke, ring

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innhold: Mange engasjerte leserinnlegg. Husk årets påskeskirenn. Velkommen til birkebeinern.no MARS 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL GOD PÅSKE!

Innhold: Mange engasjerte leserinnlegg. Husk årets påskeskirenn. Velkommen til birkebeinern.no MARS 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL GOD PÅSKE! NR. 94 MARS 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Innhold: Mange engasjerte leserinnlegg Velkommen til birkebeinern.no eskiråseennn Påsk Velkoia på Elg fra N PåskEAFTE 0 Start kl 12.0 Påmelding fra kl 11.00

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute

Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet. Sjusjøen har norges beste løyper. Kontingenten for 2012. Strømutbygging i rute NR. 101 FEBRUAR 2012 E l g å s en, a k s j ø en o g k u å s en v e l Retningslinjer for løypepreparering i Ringsakerfjellet Sjusjøen har norges beste løyper Kontingenten for 2012 Strømutbygging i rute

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12

lørdag 18.september kl 18.00 Årsmøte avholdes Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Nr. 97 JULI 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Årsmøte avholdes lørdag 18.september kl 18.00 Ryddeaksjon ved Kroksjøen s.7 Årsmøtepapirer følger vedlagt! s.12 Registrer deg på www.birkebeinern.no for

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 Årsmøte Sjusjøen Vel 2014 Sak 3 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2013-31.04.2014 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2.

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING I SJUSJØEN FJELLKIRKE ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING 23.09.2017 I SJUSJØEN FJELLKIRKE REFERAT OG PROTOKOLL. Referat fra formøtet Allerede en time før møtestart begynte hytteierne å fylle kirken. Det var satt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat fra årsmøte. avholdt i. VEGGLI Fjellkirke

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat fra årsmøte. avholdt i. VEGGLI Fjellkirke Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2012. Referat fra årsmøte avholdt i VEGGLI Fjellkirke LØRDAG 25. FEBRUAR 2012 KL. 1600. ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2012 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2015.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 20. FEBRUAR 2016 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 20. FEBRUAR 2016 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 20. FEBRUAR 2016 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2015 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12

Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12 Nr. 98 November 2010 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Besøk hos Jørgen Bryhn s. 4 Referat fra årsmøte s. 8 Ny skiforening skal styrke turtilbudet s. 12 Velformannen har ordet Som nyvalgt leder av vellet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 NB: Renn avlyses når det er kaldere enn 15 grader. Styret sesongen 2008-2009 Tor Olav Lierhagen Viggo Tollefsen Arnfinn Brennlien Kjell Morten Berget Helga Fossum Trond

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I HØGFJELLIA VEL 200 Årsmøtet ble avholdt på Nordseter Sportell, skjærtorsdag. april 200 kl. 0.00-2.00. Til stede var: Styret i Høgfjellia Vel ved Bent Rune Madslien, Ole Vestad,

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova

Husk årsmøtet: Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25. Leserbrev: Fortetting av hytteområder. Gjelsten tar over Pellestova NR. 102 JULI 2012 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Det er fort gjort å glemme... Eidsiva har oppstart i uke 25 Leserbrev: Fortetting av hytteområder Husk årsmøtet: Lørdag xx. september Gjelsten tar over

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling Årsmøte 2016 Åpning og konstituering 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to til å signere protokollen 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 6. Årsmelding

Detaljer

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978

«Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning. Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Tor Arnesen Østlandsforskning Spol fram til 1978 «Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk» Situasjonen i 1978, og framtiden slik

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening

Husk å betale medlemskontingenten. for 2013! Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening NR. 103 Januar 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Referat fra møte i styringsgruppa i Sjusjøen og Omegn Skiforening God innkjøpsavtale for velforeningens medlemmer, se eget brev Bevaring av Luddenhytta

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011

Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 Protokoll fra Årsmøtet i Vasetløypene SA 2011 Sekskanten, Vaset den 18. april 2011 1. Åpning av årsmøtet Årsmøtet ble åpnet av styreleder Erik Frogner Totalt var 68 andeler representert på årsmøtet. 2.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015

Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2014-31.04.2015 1. Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 2. Velets tillitsvalgte 2.1 Styret

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapport 2013 Årsrapport 1. Etablering av Kyrkjebygdheia Løypelag Etter initiativ fra KVS ble Kyrkjebygdheia Løypelag (KBL) etablert i oktober 2012. KBL er registrert i Frivillighetsregisteret

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post.

Årsberetning. Styret har hatt to styremøter i perioden. Det har også vært regelmessige kontakter mellom styremedlemmene pr. e-post. Styrets sammensetning i 2009: Årsberetning Erik Hatlem, leder Siv Wulff, kasserer Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) Torhild Flaskerud Vidar Kvarstein Knut Blom Sørensen, trafikk og

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL

ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL ÅRSMØTE 2016 STIFTINGSMØTE i RAGGSTEINDALEN HYTTEVELL Fredag 25. mars 2016 kl. 15.00 På Raggsteindalen Høyfjellstue Saksliste / Dagsorden: Sak 1. Spørsmål om stemmerett inntil vedtekter er vedtatt Sak

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 24.mars 2016 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2013. ÅRSMØTE. avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL. 1600.

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2013. ÅRSMØTE. avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL. 1600. Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening 2013. ÅRSMØTE avholdt på VEGGLI FJELLSTUE LØRDAG 23. FEBRUAR 2013 KL. 1600. ---OO---OO---OO--- Referat fra årsmøte Agenda : 1. Årsberetning

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret.

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Årsmøte 2016 Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 9.11.2016 Det møtte 35 medlemmer inklusive styret. Før årsmøtet fikk vi en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft Trøndelag AS

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 Referat ordinær generalforsamling 24.03.2010 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2010 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4

Påskeskirenn. Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s. 4 Startkontingent kr 50,- pr. lag. NR. 106 November 2013 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Med påminnelse om betaling av kontingent, og husk påskeskirennet! Stemningsrapport fra fjellet og styret i EAK, s.

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer