Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL"

Transkript

1 Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske det. Jeg er ikke så sikker på at han hadde likt framskrittet, men min mor, som tilhører generasjonen etter Ludden, er i hvert fall glad for at vi slipper å parkere på Sjusjø-vannet i påsken og bære all bagasje på ryggen seint om kvelden. Det var en strabasiøs tur selv i fint vær, med bakglatte ski, tunge sekker og grinete unger som måtte gå hele vegen på egne bein. For ikke å snakke om de gangene det ikke var fint vær og de tilfeldigvis kjente igjen ei gran i mørket og snøværet som viste at de hadde passert hytta uten å se den! Alt var ikke bedre før! Men, tilbake til Mine barnebarn elsker å være 4 på fjellet, spesielt når det er fint vær! Det er så mye som setter fantasien i sving. Så lenge det er lyst ute, ser vi nesten ikke ungene. Men, som kjent, her oppe er det værhardt, til og med mer enn på Sjusjøen og enda lenger nede. Her kan det blåse opp på minutter og forvandle fredfull og herlig natur til et inferno av vind og nedbør. Da må ungene skysses inn så de ikke blåser helt ned til Sjusjøen! Så er det å finne ludo og kortstokk og fyre på peisen. Snakk om kos og idyll! Ja, i 2 dager! Da har ungene fått nok av alle spill og leker og vil hjem, de kjeder seg! Barn i dag er bortskjemte og klarer seg ikke uten TV og data sier de eldre. Det er mulig, det, men da har de i hvert fall et alternativ. Det hadde ikke jeg i den alderen og jeg kjedet meg like mye som dem etter noen dager med uvær. Jeg kunne bare ikke si det høyt, men måtte lide i stillhet, for det var ikke stort bedre hjemme! For å unngå slike episoder at ungene henger med leppa til uværet er over, trenger de litt av det de har hjemme, som i hvert fall TV og kanskje en DVD eller to, da blir livet topp igjen! Men, her hos meg er det vanskelig. Jo, da, jeg har både TV og DVD spiller. Problemet er bare at uværet gjerne varer lenger enn strømmen! Kjøp flere solcellepaneler, det har jeg gjort sier folk. Det er nå jeg vender tilbake til politikernes utredning. Jeg ser at folk har kjøpt flere solcellepaneler, sørveggene innover fjellet er tapetserte med paneler i ulike størrelser og fasonger! Vakkert? Nei! (En nedgravd ledning er ikke synlig i det hele tatt!) Det er det synlige framskrittet fra demningen på Kroksjøen og videre innover fjellet. Derfor ramler jeg litt ut nå, når vi nok en gang får utsettelse på strømutbygging og det skyldes en utredning som skal være ferdig høsten 2009! NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Leserinnlegg Kroksjøen, sommeren 2008 Jeg leser med skrekk formannens ord om at politikerne skal levere en innstilling høsten 2009 om vår framtid i fjellet! Misforstå meg rett, jeg er helt enig i at utbyggingstakt i hytteområder må vurderes nøye. Vi har allerede en hytteby i Sjusjø-området, og videre utbygging er enten i gang eller ligger på tegnebrettet. Ja, la byen ligger der for de som ønsker å se naboens pålegg og høre det som er å høre i seine kveldstimer. Men, la oss andre også få plass, vi som i dag må jage sau om natta og glemmer at vi har bare truse på. Her er det ingen som ser slikt, for vi har mye luft og kratt rundt oss på alle kanter. Leserinnlegg Endring av løypekjøring

2 Velformannen har ordet Vintersesongen er godt i gang. Snødybden har passert 60 cm og de aller fleste løypetraseer er oppkjørte. Det meldes om flotte forhold for skiløpere. Men perioder med mye vind og snødrev har gitt utfordringer, ikke minst på fjellveiene, og det har allerede vært flere turer med kolonnekjøring fra Aksjøen og Elgåsen. Ordningen med scooter-løyper i hytteområdene er i full gang. Som nevnt i forrige Birkebeiner, har arbeidet med kommunedelplan for våre fjellområder vært høyt prioritert denne høsten. Det innkom mange innspill til kommunen både fra hytteeiere i vårt område, fra Sjusjøområdet og Ljøsheimområdet. Styret takker for mange gode innspill fra våre hytteeiere. Det er interessant å merke seg at stort sett alle innspill gir uttrykk for ønsket om å spare områdene innenfor Storåsbommen for utbygging med strøm og VA. Kommunen oppfordres til å ta hensyn til den eksisterende hyttebebyggelsens særpreg og miljø, og mange fremhever viktigheten av at Sjusjøen fortsetter å tilby mangfold og valgmulighet når det gjelder hyttestandard. Svært mange vektlegger alle de muligheter til hyttekomfort som nå finnes i alternativer til strøm og VA. I denne sammenheng har vi sammen med Sjusjøen Vel, Arve Heistad fra Ås, Knut W. Alsèn og Jostein Grevsgård fra Ecomotive AS, hatt møte med representanter for planavdelingen i Ringsaker Kommune samt Kåre Korsveien som er leder i den politiske komiteen som skal utarbeide den nye kommunedelplanen for fjellområdene. Vi diskuterte problematikken rundt vann og kloakk i fjellet samt fortetting av eksisterende hytteområder. Ecomotive AS er et innovasjonsselskap eid av JETS AS og universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. Selskapet skal i et samspill med sine eiere utløse kommersielle muligheter fra forskningsrelatert innovasjon knyttet til vannsparing og biologisk husholdings- og industriavfall. De mener de har løsninger for å håndtere både gråvann og svartvann lokalt. EAK Vel vil jobbe for å kunne ta i bruk slike løsninger i våre områder for å hindre at hele fjellet graves opp, noe som tydelig sammenfaller med tankene hos en stor del av brukerne i våre hytteområder, som verken ønsker vinterbrøyting, strøm eller VA. kl for å møte opp i Sjusjøen Fjellkirke. Kommunen inviterer til åpent møte for å orientere om arbeidet med kommunedelplanen. Politikerne i styringsgruppa deltar for å svare på spørsmål. Utbygging av kommunal infrastruktur eller en oppbremsing i utviklingen og valg av alternative løsninger? Dette er diskusjonen og hytteområdene innenfor Storåsen står i fokus. Stort fremmøte gir et viktig signal, og enda sterkere blir signalet dersom mange uttrykker sine meninger slik at politikerne får med seg gode argumenter i det videre arbeid. Vår Vel-forening uttrykte i innspillet til kommunedelplanen at det faktisk er våre hytteområder som nå er de virkelig eksklusive områdene - fordi det finnes så få igjen av denne type fredelige idyller. Denne tankegangen har vakt interesse, faktisk også i pressen. Vi tror vi har et poeng som tåler å bli gjentatt i ulike sammenhenger. Vellene i vårt område har også vært i møte med Pihl AS og Ringsakfjellet Drift AS som står for løypekjøring i vårt område. Bakgrunnen for møtet var konkursen i Brøttum Allmenning og derav mindre bidrag til løypekjøring. Les mer om dette inne i bladet. På møtet fremkom forøvrig et interessant forslag fra Ringsakfjellet Drift AS om å starte en løypeforening eller lignende som kunne generere penger inn i løypekjøringen. Vi støtter en slik ide og håper den kan utvikles og bli et bidrag til en økonomisk løsning for å beholde landets lengste og beste løypenett - uten at alle utgifter skal belastes hytteeierne. Håper alle har hatt ei trivelig jul, og ønsker dere et riktig godt nytt år! Thore. Ø. formann Så vil vi oppfordre alle til å sette av lørdag 10. januar 2

3 Orienteringsmøte for hytteeiere Fra Lillehammer Skysstasjon RINGSAKER Dx67 KOMMUNE D OG SJUSJØEN Dx67 VEL D Dx67 INVITERER TIL 08:25 10:00a) 12:10 15:30 16:15 Orienteringsmøte for hytteeiere I området Sjusjøen- Kroksjøen- Elgåsen- Aksjøen Fra Storåsen Dx67 D Dx67 67 Dx67 Dx67 Lørdag 10. januar kl i Sjusjøen Fjellkirke 09:05 11:00 13:10 16:10c 16:20 17:00 Kom, hør og si din mening om plan for framtidige løsninger for: a) Kjøres om Nordseter og Melsjøen på veg opp Vann og Avløp Estetikk c) Kjøres om Melsjøen og Nordseter Energiforsyning Aktiviteter og tilbud D=Daglig Avfall Skiløyer vinteren 2009 Trafikk Dx67=Mandag-fredag mm Biomangfold 67=Lørdag og søndag Takst - voksen kr 41,- barn/honnør kr 21,- Representanter fra grunneiere, velforeningene og Ringsaker kommune (politisk og administrativt nivå) vil være til stede på møtet Velkommen! sandbeck.no BRINKEN - KVEVEGEN Viser til forrige bb nr 92 hvor vi ba innspil på navn på de to vegene på Elgåsen. Vi takker for innspill og forslag. Styret har i samarbeid med Pihl AS valgt Kvevegen (saukvea) og Brinken (ligger på en brink i landskapet) Vi tar sikte på å kunne sette opp navneskilt i løpet av sommeren. 3

4 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Konstituering Formann Thore ønsker velkommen. Ingen innsigelser på møteinnkalling. Thore beklaget at årsberetning ikke forelå før nå. Litt info fra Per Finneid før det ofesielle møtet: Ringsaker kommune: Politisk valgt styrings gruppe arbeider frem til september 2009 med følgende : o Vann og avløpsplaner i området innenfor Sjusjøen o Strøm/ikke strøm, alternativer til strøm med mer Velforeningen vil bli invitert med i denne prosessen Pihl deltok i arrangementet med Sissel Kyrkjebø i sommer Omlegging av løypekjøring sist vinter, fortsetter kommende vinter. o Løypekomite bestående av medlemmer i velforeninger i området Tomtefeste : Ikke mye nytt. Innløsningssum er til politisk behandling. Det forventes avkla ring nærmere jul. Takk til Petter m.fl ift båtaksjon. Pihl er 175 år i Tar gjerne i mot bilder som beskriver hyttelivet Spørsmål til Per: Planprogrammet finnes på mune.no, og har høringsfrist 10.okt. Fortetting: Ingen planer i området EAK. Festeavgifter / innløsing: Forsinkelser. Årsak: Tinglysing. Tinglysing behandles nå på Hønefoss. Det arbeides nå med å sende ut 2008-sakene. Tynnehogst: Hytteeiere ønsker friere tøyler ift å kunne bedrive tynnehogst. Per: Pihl er nå mer liberale til å gi løyve til hogst. Pihl har et hogstlag som nå har nærmet seg Storåsen. Har Pihl noen tanker om infrastruktur på Elgåsen? Per: Hvis hytteeiere ønsker strøm på Elgåsen, vil Pihl vurdere dette. Dette avhenger av etterspørsel. Skulle dette bli aktuelt, blir det snakk om jordkabel. Når det gjelder brøyting, viser Per til den avstemming som ble gjennom ført tidligere i år. Spørsmål vedr løypekjøring: Løypestaker *for faller. Dette kan være et sikkerhetsproblem. Per: I sommer har Pihl gjort en avtale med Team Sjusjøen, som skal vedlikeholde løypestikkene denne sesongen. Løypekjøring føles nedprioritert på Aksjøen, da det ofte ikke brøytes før langt på dag. Per skal gi tilbakemelding til løypekjører. 4

5 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Regnskap Petter Fæste gjennomgikk årsregnskapet. Ingen innvendinger til årsregnskapet. Kommentarer: Det kom inn ønske om videreføring av løypekjøringen før kl.12 hver fredag gjennom vinteren. 7. Budsjett / kontingentfastsettelse Petter gjennomgikk budsjett for kommende år. Ingen innvendinger. Kommentarer: Er det mulig å få tilgang til budsjett/regnskapstall med noe større format, da det er litt vanskelig å lese i Birkebeineren? 2. Valg av møteleder Leder Thore ble valgt. 8. Innkomne saker Ingen innkomne saker ut over det som er anført i kommentarer ovenfor. 3. Valg av møtesekretær Styremedlem Gudmund ble valgt. 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen Bjørn Sjule og Jahn Skaug ble valgt. 5. Årsberetning Petter Fæste leser opp årsberetningen. Erik Helli orienterer litt om etableringen av en statisk webside, der poenget er at vellet planlegger å legge ut en del statisk informasjon om velforeningen. Spørsmål: Lar det seg gjøre å sende inn kommentarer til velforeningen via denne websiden? Ja, dette vil la seg gjøre. Websiden planlegges ferdigstilt til vinteren. Adressen: Domenet var allerede opptatt, derfor denne adressen. Styret sjekker om noen allerede har tittelen Birkebeineren på sitt blad. Hvis ikke, beslutter årsmøtet å omdøpe vårt eget blad, slik at webside og blad heter det samme. 9. Valg av styre Bjørn Sjule leste opp følgende styresammensetning som ble klappet inn av årsmøtet: Formann : Thore Ødegårdsstuen, Elgåsen Sekretær : Rune Sjøli, Kuåsen Kasserer : Tone Mikkelsen, Aksjøen Styremedlem : Gudmund Sørensen, Aksjøen Styremedlem : Geir Weium, Elgåsen Styremedlem : Lars Wilskog, Kuåsen Varamedlemmer : Erik Helli, Elgåsen Petter Fæste, Aksjøen Reiel Harald Nybø, Kuåsen 5

6 REFERAT ÅRSMØTE EAK VELFORENING Valg av revisor med varamann Sittende revisor og varamann ble gjennvalgt. 11. Valg av valgkomite Årsmøtet innstiller på at sittende valgkomite blir valgt for kommende periode, med unntak av Bjørn Reboli som ønsker å fratre. Årsmøtet velger nytt medlem av valgkomiteen: Øistein Tveit ( Hytte nr 96 på Kuåsen) 12. Åpen post : - Innspill om at noen medlemmer ikke har mot tatt Birkebeineren. Styret tar dette til etter retning. Medlemmer som fremdeles ikke skulle motta bladet, bes ta kontakt med noen i styret umiddelbart. - Innkalling til neste årsmøte : Styret tar ansvar for å henge opp innkalling også på info.tavler. - Hvor skal eventuelle innlegg i Birkebeineren sendes? Disse kan sendes til enten Petter eller Thore. - Fast utsendelse av Birkebeieneren er jul, påske, sommer og i forkant av årsmøtet. - Har det kommet noe respons på innlegg i Birkebeineren vedr veinavn? Styret har mottatt 1 forslag, men oppfordrer til å sende inn flere forslag. Endelig veinavn planlegges ferdig stilt til påske Kart i løypekryss : Ønske om ajourføring/forbedring. Lillehammer og Omland Turistforening er forvalter av disse. - T-merking : Forvaltes også av Lillehammer og Omland Turistforening. Bjørn Sjule Jahn Skaug 6

7 7 Årsregnskap

8 Årsregnskap 8

9 9 Årsregnskap

10 Leserinnlegg Kroksjøen, sommeren 2008 Jeg leser med skrekk formannens ord om at politikerne skal levere en innstilling høsten 2009 om vår framtid i fjellet! Misforstå meg rett, jeg er helt enig i at utbyggingstakt i hytteområder må vurderes nøye. Vi har allerede en hytteby i Sjusjø-området, og videre utbygging er enten i gang eller ligger på tegnebrettet. Ja, la byen ligger der for de som ønsker å se naboens pålegg og høre det som er å høre i seine kveldstimer. Men, la oss andre også få plass, vi som i dag må jage sau om natta og glemmer at vi har bare truse på. Her er det ingen som ser slikt, for vi har mye luft og kratt rundt oss på alle kanter. Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske det. Jeg er ikke så sikker på at han hadde likt framskrittet, men min mor, som tilhører generasjonen etter Ludden, er i hvert fall glad for at vi slipper å parkere på Sjusjø-vannet i påsken og bære all bagasje på ryggen seint om kvelden. Det var en strabasiøs tur selv i fint vær, med bakglatte ski, tunge sekker og grinete unger som måtte gå hele vegen på egne bein. For ikke å snakke om de gangene det ikke var fint vær og de tilfeldigvis kjente igjen ei gran i mørket og snøværet som viste at de hadde passert hytta uten å se den! Alt var ikke bedre før! Men, tilbake til Mine barnebarn elsker å være på fjellet, spesielt når det er fint vær! Det er så mye som setter fantasien i sving. Så lenge det er lyst ute, ser vi nesten ikke ungene. Men, som kjent, her oppe er det værhardt, til og med mer enn på Sjusjøen og enda lenger nede. Her kan det blåse opp på minutter og forvandle fredfull og herlig natur til et inferno av vind og nedbør. Da må ungene skysses inn så de ikke blåser helt ned til Sjusjøen! Så er det å finne ludo og kortstokk og fyre på peisen. Snakk om kos og idyll! Ja, i 2 dager! Da har ungene fått nok av alle spill og leker og vil hjem, de kjeder seg! Barn i dag er bortskjemte og klarer seg ikke uten TV og data sier de eldre. Det er mulig, det, men da har de i hvert fall et alternativ. Det hadde ikke jeg i den alderen og jeg kjedet meg like mye som dem etter noen dager med uvær. Jeg kunne bare ikke si det høyt, men måtte lide i stillhet, for det var ikke stort bedre hjemme! For å unngå slike episoder at ungene henger med leppa til uværet er over, trenger de litt av det de har hjemme, som i hvert fall TV og kanskje en DVD eller to, da blir livet topp igjen! Men, her hos meg er det vanskelig. Jo, da, jeg har både TV og DVD spiller. Problemet er bare at uværet gjerne varer lenger enn strømmen! Kjøp flere solcellepaneler, det har jeg gjort sier folk. Det er nå jeg vender tilbake til politikernes utredning. Jeg ser at folk har kjøpt flere solcellepaneler, sørveggene innover fjellet er tapetserte med paneler i ulike størrelser og fasonger! Vakkert? Nei! (En nedgravd ledning er ikke synlig i det hele tatt!) Det er det synlige framskrittet fra demningen på Kroksjøen og videre innover fjellet. Derfor ramler jeg litt ut nå, når vi nok en gang får utsettelse på strømutbygging og det skyldes en utredning som skal være ferdig høsten 2009! Tilgi meg, men jeg blir litt opprørt. At utbygging må planlegges er jeg enig i. Vann og kloakk hører også 10

11 Leserinnlegg med til samme diskusjon. Men strøm!? Ærlig talt! Nå skapes det et klasseskille ved demningen på Kroksjøen; de som har hytte på den riktige siden (den sida som har strøm) bygger ut og moderniserer i fleng. Fra hytteveggen hos meg kunne jeg i sommer se 5 store prosjekter på den sida, men hørte banking på enda flere steder. På vår side, B-sida, skjer det ikke mye, hyttene blir ikke brukt så mye som før. Den yngste generasjonen vil ikke være her så mange dager om gangen! De eneste som bruker hyttene om vinteren er pensjonister og de som bor i nærheten. De kan fyre opp hytta dagen før, de har anledning til å være i flere dager og kan med letthet kjøre fram og tilbake hvis det passer slik. Vi, derimot, som må kjøre et par timer før vi må måke oss inn om vinteren, reiser ikke lenger på hytta i helgene. Hytta blir ikke skikkelig tørr før vi må tilbake på jobb og vi gidder ikke lenger gå forkjølet halve vinteren pga det! Parafinovn som kan ringes opp er løsningen sier mange. Jo, da, det er en mulighet. Men hvorfor skal vi dra med oss mer forurensing til fjells, det er jo nettopp mindre forurensing som er en av grunnene til at vi drar dit! Mitt råd til politikerne; det er viktig å planlegge utbygging i fjellet. Det er ingen av oss som ønsker ville tilstander som ødelegger de flotte turområdene vi har! Men, ikke glem oss som har vært her i flere generasjoner, og som har utvidet og modernisert hyttene i sakte tempo helt fra de første hyttene ble bygd, de med ett rom og ingen vinduer, kun med plass til en seng, et lite bord og en ovn. Vi kan heller ikke leve av gammel idyll og romantikk lenger, men må få lov til å være med og føle at vi hører til! Ellers vil våre hytter bli stående tomme og ubrukte det meste av året. Hvis ønsket er å skape en spøkelsesby på et begrenset område fra Kroksjødammen og innover et stykke, la vær å gi oss strøm. Men, hvis ønsket er at det skal være liv her inne også, så gi oss strøm i dag, ikke en gang i framtida. Det er nå vi har mulighet til å lære barnebarna våre å elske fjellet og bruke hyttene hele året. Det vil ta tid å lære nye generasjoner å bruke hyttene når de ikke er flaska opp med hytteturer hele året slik besteforeldregenerasjonen ble. Hver generasjon trenger et lokkemiddel, denne trenger strøm! Hilsen hytteeier på B-sida. Dagens rett m/dessert-buffet og kaffe Aftensbuffet kr 160 Åpningstider: Kr. 105,- Telefon: Kafè Mix-kiosk Møtelokaler 11

12 Småplukk Brøyting og snøscootertransport Vegen mellom Storåsen og Aksjøen brøytes hver dag. Ved uvær kjøres snøfreser fra Aksjøen kl 1400 og fra Elgåsen kl Snøscootertransport utføres hele vintersesongen. Nærmere opplysninger fås ved å kontakte bomvokteren på tlf Medlemstilbud hos Gausdal landhandleri Den nye medlemsavtalen med Gausdal Land er klar og vi hadde planlagt å ta inn teksten i denne Birkebeineren. Den er dessverre ikke klar, vi kommer tilbake med nærmere info i neste utgave. Oppgi ditt medlemskap i EAK- velforening neste gang du er innom Labussa for å handle! Red. Pressemelding Det har på bakgrunn av den siste tidens presseoppslag dannet seg et feil inntrykk i markedet. Gausdal Landhandleri AS sin avdeling i Mesnali som ligger på området som Brøttum Allmenning bedrev sin virksomhet driver videre og er ikke nedlagt. Vi har hatt en meget positiv start etter at vi tok over butikken i sommer og ser frem til et helt driftsår i 2009 i dette området. Hyttesegmentet er et satsningsområde for oss og avdelingen i Mesnali vil være viktig for oss i den videre utviklingen av Gausdal Landhandleri. Er det eventuelle spørsmål eller uklarheter rundt dette ber jeg om at dere tar kontakt med undertegnede. Audun Skattebo Markedsjef Siste: Gausdal Landhandleri v/ Torbjørn Seielstad har nå kjøpt Labussa saga med bygninger, maskiner og inventar. 12

13 MØTEREFERAT FINANSIERING LØYPEKJØRING VINTEREN 2008/2009 Etter konkursen i Brøttum allmenning vil bidraget til løypekjøringen derfra falle bort kommende vinter. Løypekomiteen tok derfor initiativet til møtet for at man i fellesskap skulle kunne drøfte alternativene videre. 1. Gjennomgang økonomi Mathias Neraasen a. Skiarenaer og lysløyper driftes og bekostes av den enkelte eiendom: Sjusjøen Langrennsarena 500 Natrudstilen b. Turløypenettet bekostes i fellesskap av grunneiere, næringsdrivende, hytteeiere og kommunen. c. Løypekjøringen som foretas av RingsakFjellet Drift og Pihl kommende vinter har en total ramme på timer og innebærer en kostnad på 2,7 mill kr. Her er kjøringen for Birkebeinerrennet og på Ljøsheim/Hamarseterhøgda inkludert. d. For Sjusjøen er rammen timer, med kostnad 2,3 mill kr. Bidrag anslag kommende vinter: Næringsdrivende Sjusjøen 400 Hytteeiere 300 Ringsaker kommune 100 Rest Restbeløpet må ved ordinær kjøring dekkes av grunneierne eller ved økte tilskudd fra næringsdrivende, hytteeiere eller kommunen e. Fra vinteren 2007/2008 ligger det udekte krav i forhold til Brøttum allmenning på kr Gjennomgang løypekjøring, sykkelstier og turstier Johannes Haukåssveen Opplegget for løypekjøringen ble grundig gjennomgått. 3. Bidrag fra velforeningene Sjusjøen Vel 1600 medl kr 140 (88 kr/medl) Rømåsen Vel 600 medl kr 170 (283kr/medl) EAK Vel 355 medl kr 10 (28) kr/medl 4. Fra diskusjonen: a. Det er ikke aktuelt for Pihl og Ringsaker allmenning å uten videre overta Brøttums andel i løyekjøringen. b. På siste årsmøte i Rømåsen Vel ble det vedtatt at midler som øremerkes til løypekjøringen økes til kr 200,- medlem. I tillegg kommer annet generelt tilskudd fra velforeningen. Rømåsen Vel ser at de bidrar sterkt og oppfor drer til økte bidrag fra de andre velforeningene. c. Grunneierne har gjort henvendelse for å få økte tilskudd fra Ringsaker kommune. Lite sannsynlig med bidrag fra Lillehammer kommune. d. Økte bidrag fra næringsdrivende? Grunneierne følger opp. e. Reklame og sponsing mulig? f. Bidrag fra leilighetsbygg er forskjellig regulert i festkontraktene. g. Bidrag med 200 kr/hytteeier bør være et fornuf tig mål. h. Kun scooterspor til EAK? i. Oppfordre til økte frivillige tilskudd fra hytteeiere. 5. Konsekvenser / konklusjoner Alle ser det som viktig å opprettholde løypetilbudet på Sjusjøen. Det forsøkes først økte inntekter for å kompensere for bortfallet. Hvis dette ikke lykkes må man vurdere redusert omfang på kjøringen. Grunneierne fortsetter prosess med økte inn tekter fra kommune og næringsliv. Velforeningene vurderer økte bidrag Per Fineid 13

14 Løypekjøring i fjellområde Løypekjøringen i Ringsakerfjellet Konkursen i Brøttum almenning får konsekvenser for løypekjøringen i Ringsakerfjellet. EAK velforening var på det refererte møtet representert ved undertegnede. Møtereferatet er korrekt skrevet av Per Fineid, for oss på Aksjøen er det særlig verdt å merke seg at Snultrarunden kanskje ikke blir kjørt. Denne runden alene koster iflg. Johannes Haukåssveen ca ,- i sesongen. Alternativet er et enkelt scooterspor likt det vår forening betaler for direkte til Storåsen Parkering- eller ingen kjøring overhodet. Det går frem av referatet at vi betaler kr. 28,- pr. capita, altså atskillig mindre enn de andre velforeningene tilknyttet vårt løypenett. I vårt budsjett for 2009 er avsatt kr ,- til løypekjøring. Pkt. g i møtereferatet antyder kr. 200,- pr. hytteeier som et fornuftig bidrag, dvs. for oss 355 x 200,- = ,-. Det betyr at selv om vi overfører hele den nåværende årskontingenten vår (kr. 150,-) mangler vi kr. 50,-. Det er til sammen 481 hytteeiere på Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen, hvis alle betaler nevnte bidrag bli det kr ,-. Hvordan kreve inn penger fra ikkemedlemmer? Hva med Lillehamringer og andre som går gratis i våre løyper og som vi er med å betale for? I en reportasje fra Drangedal på en av fjernsynskanalene ble en danske som opererte en løypemaskin intervjuet for et par uker siden. Han kunne stolt fortelle at de nå ville kreve inn kr. 2000,- + betaling for sesongkort av alle hytteeierne for å gå i de preparerte løypene. Interessant. For en tid tilbake sto kulturminister Trond Giske frem på fjernsynsskjermen og sa klart at bruk av norsk natur er gratis for alle. Det kan reflekteres ganske mye over temaet løypekjøring i fjellet: 1. Kanskje bør Ringsaker kommune også, i folkehelsens navn, bidra mer? 2. Festeavgiften i Pihl er 5-, for noen 7-8 doblet siden 2003, bør mer av disse pengene gå til formålet? 3. Det er noen steder 4 spor med skøytetraseer mellom, trenger vi som hytteeiere en slik standard? Klarer vi oss med scooterspor? Det kan sikkert også med en viss rett fra vår side hevdes at det i perioder kjøres for ofte. 4. Bortsett fra pensjonistene er det vel heller sjelden at folk ligger på hytta i ukedagene, hva med å kjøre opp bare til helgen (som scooterkjøringen)? 5. Hvordan få alle som bruker løypenettet i fjellet til å bidra (se leder på s. 2, forslaget om skiklubb hvor kontingenten går til formålet)? 6. Det er slik at ferdsel i norsk natur er gratis. Det kan derfor stilles et retorisk spørsmål: Hvis noen av kommersielle grunner velger å lage skiløyper i naturen bør han vel betale selv? I USA (bl.a. i staten Vermont hvor undertegnede har familie) kreves det penger for å gå en ski tur. Det står også plakater på trærne flere steder: If you don t live here you don t belong here. Get out! Vil vi ha det slik i Norge? 7. Preparerte skiløyper er klart et gode for alle som er glade i gå på ski. Løypekjøringen øker også hytteprisene i området, er det nå så sikkert at alle synes det er et gode? Kan det være slik at for eksempel investorer tiltrekkes av en velutbygget infrastruktur? Eller, kanskje investoren heller bør vurdere å plassere sine penger i Hafjell, Krystallen i Kvitfjell eller på Beitostølen og la våre områder være som de er? Hvis det plutselig blir en markert nedgang i standarden og f.eks. VG skriver med fete typer at nå nærmer det seg slutten på det flotte løypenettet på Sjusjøen, vil det være en tragedie for oss som hytteeiere? Konklusjonen må bli at betaling for løypekjøring er en frivillig sak. Det synes i alle fall helt utelukket å avkreve betaling med tvang fra eksisterende hytteeiere, ref. også den mye omtalte serviceavgiften som alle som løser inn tomtene sine må betale. Hver gang det legges ut nye tomter kan grunneieren forbeholde seg retten til å kreve inn betaling for infrastruktur, også for løypekjøring. Da vet tomtekjøperne hva de går til og får et reelt valg. Petter Fæste 14

15 Kjøp hos oss Det lønner seg! Velkommen til vår nye avdeling i Mesnali! Stort vareutvalg Malingsavdeling Bredt utvalg i hytteutstyr Flotte utstillinger Lett adkomst og gode parkeringsmuligheter Hentelager for byggevare og trelast Faste kjøreruter 216 til Lillehammer til Lillehammer Nord- Mesna LISMARKA til Brøttum 216 til Sjusjøen MESNALI Sør- Mesna til Moelv Du ringer vi bringer! Åpningstider: / BYGGEVARE TRELAST JERNVARE INTERIØR MALING TRANSPORT > gaus.no

16 Birkebeineren 2008/2009 LØYPEKJØRINGEN PÅ SJUSJØEN 2008/2009 Opplegget for løypekjøringen på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet ble gjennomgått grundig foran sesongen 07/08, og vinteren 08/09 vil løypekjøringen i utgangspunktet følge samme mal. Finansiering Brøttum almennings konkurs har medført et akutt behov for å skaffe annen finansiering, og berørte parter arbeider aktivt for å skaffe midler. Hvis ikke dette lykkes må løypekjøringen reduseres. Dette avgjøres i midten av januar Inntil videre kjøres løyper i henhold til instruks på en nøktern måte. GPS-sporing av løypemaskiner Alle løypemaskiner er utstyrt med GPS-utstyr. Hvilke løyper som er kjørt til en hver tid og posisjonen til løypemaskinene rapporteres til egen hjemmeside Skisporet.no. Man kan også linke seg til denne informasjonen via Sjusjoen.com og Sjusjoen.no Tidligløyper - før jul Natrudstilen Rulleskibane og konkurranseløyper med 12 km. Sjusjøen Langrennsarena Lysløype og konkurranseløyper med 15 km. Turløype 27 km Binder sammen begge stadio nene og går om Kuåsen, GjesbusÅsen og Moste (Mosterunden). Tilførselsløype Ljøsheim og Leindalen kjøres når det kommer nok snø til dette. Storåsen- Melsjøen Løype kjøres langs veien fra Storåsen via Elgåsen til Melsjøen. Kjøringen avsluttes når det er snø nok i andre løypetraseer. Lysløyper på Sjusjøen og ved Natrudstilen vil før jul være lyssatt fra mørkets frambrudd og fram til kl 21 på Sjusjøen og kl 23 i Natrudstilen. I helgene vil det i denne perioden også være lyssatt fra kl til det blir lyst i Natrudstilen. Etter jul og fram til ca 1. februar er begge lysløyper lyssatt fra mørkets frambrudd til kl Tidligløyper er grunnpreparerte traseer som kan kjøres på lite snø. Det legges til rette for skøyting enten langs enkeltspor eller mellom spor der traseene er brede nok. Etter hvert som snømengdene øker fram mot jul vil Birkebeinerløypa og tilknytningsløyper mot sentrale hytteområder bli kjørt. Tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl 8.00 Løypekjøring etter jul Hele løypenettet skal i utgangspunktet være kjørt i denne perioden, og tilknytningspunktene Sjusjøen og Natrudstilen skal være kjørt til kl Til Hygga skal det være kjørt til kl I påsken skal det kjøres løyper hver dag. Ved vind og uvær skal løyper i skogen fortrinnsvis kjøres. Alle løyper innover fjellet blir ikke kjørt ved uvær, fortrinnsvis kun Birkebeinerløypa og løype rundt Sjusjøvannet. Kvalitet og standard Det kjøres i vinter med egne sporfresere når det er isete og harde løyper, noe som vil sikre god kvalitet på løypene. Det er et overordnet mål at løyper skal ha meget god standard og en standard tilpasset både turgjengere og trenings- / konkuransegrupper. Grunneierne, næringsliv og hytteeiere står sammen om finansieringen av løypekjøringen og legger opp til et fortsatt godt løypetilbud på Sjusjøen. Proff-løype kjøres med spesielt god standard for aktive langrennsløpere tilrettelagt for klassisk og fristil. Dette er Mosterunden om Leindalen med tilknytningspunktene Natrudstilen og Sjusjøen Langrennsarena. Forbindelsesløype til Ljøsheim fra Hygga. Kontaktperson Kontaktperson for løypekjøringen er Per Fineid, For løypekomiteen, Per Fineid 16

17 Kirketider/styremedlemer Kirketider Sjusjøen fjellkirke Søndag kl Gudstjeneste/v Trond Solvang Søndag kl Gudstjeneste/v Siri Sunde Søndag kl Gudstjeneste/v Harald Petter Stette Søndag kl Gudstjeneste/v Jens Ivar Aasen Stette Toalettløsningen for alle hytter Vakuumtoalett 230V eller 12V - innlagt vann eller ikke 17 N-6060 Hareid Tel: FAX:

18 Rutetider Rute 262: Lillehammer - Mesnali - Sjusjøen - Lillehammer Mandag-fredag/Monday-Friday Lillehammer Skysstasjon 06:15 08:25 c10:00 12:10 c14:00 d15:00 15:30 16:15 c17:20 Røyslimoen senter 06:22 08:32 I 12:25 I I 15:37 16:22 I Roterud 06:25 08:35 I 12:30 I I 15:40 16:25 I Mesnali 06:35 08:45 I 12:40 I I 15:50 16:35 I Sjusjøen Skisenter I I I I l l 16:05 l l Nordseter I I 10:30 I 14:25 15:25 I I 17:45 Sjusjøen (Gråten) 06:48 08:58 10:43 12:53 14:37 15:37 16:15 16:48 17:55 Sjusjøen (Storåsen) 09:00 10:45 12:55 14:40 d15:40 16:17 16:50 17:57 Sjusjøen (Storåsen) 09:05 10:45 13:10 14:45 15:40 e16:20 17:00 18:00 Sjusjøen (Gråten) 06:50 09:07 10:48 13:12 14:47 15:42 16:22 17:02 18:02 Sjusjøen skisenter I I 11:00 I I 15:55 l I I Mesnali 07:05 09:20 11:15 13:25 15:00 16:10 l 17:15 18:10 Roterud 07:15 09:30 11:25 13:35 15:10 16:20 l 17:25 18:20 Røyslimoen senter 07:18 09:33 11:28 13:38 15:15 16:23 l 17:28 18:25 Lillehammer Skysstasjon 07:30 09:45 11:35 13:45 15:25 16:35 17:05 17:40 18:35 c) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen d) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen - Sjusjøen Skisenter e) Kjører/Operates Sjusjøen - Nordseter - Lillehammer n r 10 Sjusjøen Rute 262: Lillehammer - Sjusjøen - Mesnali - Lillehammer Lørdag-søndag/Saturday-Sunday Lillehammer Skysstasjon 08:25 c10:00 10:00 12:10 c14:00 d15:00 15:30 c17:20 Røyslimoen senter 08:32 I 10:07 12:25 I I 15:37 I Roterud 08:35 I 10:10 12:30 I I 15:40 I Mesnali 08:45 I 10:20 12:40 I I 15:50 I Sjusjøen Skisenter l l l l l l 16:05 l Nordseter I 10:30 I I 14:25 15:25 I 17:45 Sjusjøen (Gråten) 08:58 10:43 10:35 12:53 14:37 15:37 16:15 17:55 Sjusjøen (Storåsen) 09:00 d10:45 10:38 12:55 14:40 d15:40 16:17 17:57 Sjusjøen (Storåsen) 09:05 10:45 e10:50 13:10 14:45 15:40 e16:20 18:00 Sjusjøen (Gråten) 09:07 10:48 10:52 13:12 14:47 15:42 16:22 18:02 Sjusjøen Skisenter I 11:00 I I I 15:55 I I Mesnali 09:20 11:15 I 13:25 15:00 16:10 l 18:10 Roterud 09:30 11:25 I 13:35 15:10 16:20 l 18:20 Solhøgda 09:33 11:28 I 13:38 15:15 16:23 l 18:25 Lillehammer Skysstasjon 09:45 11:35 11:30 13:45 15:25 16:35 17:05 18:35 c) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen d) Kjører/Operates Lillehammer - Nordseter - Sjusjøen - Sjusjøen Skisenter e) Kjører/Operates Sjusjøen - Nordseter - Lillehammer Endringer jul og påske Changes during Christmas and Easter Hverdagsruter med siste avgang kl 14:00 fra Lillehammer, retur fra Sjusjøen kl 14:45/Weekday route schedule with last departure from Lillehammer at 14:00, last return from Sjusjøen at 14: , 26.12, og 1.1 Søndagsruter/Sunday route schedule 29.12, Hverdagsruter/Weekday route schedule Lørdagsruter/Saturday route schedule Hverdagsruter med siste avgang kl 16:15 fra Lillehammer, retur fra Sjusjøen kl 17:00/Weekday route schedule with last departure from Lillehammer at 16:15, last return from Sjusjøen at 17: , 10.4, 12.4 og 13.4 Søndagsruter/Sunday route schedule Sjusjøen 11 KIWI Sjusjøen - vinter 2009 Mandag torsdag 9 18 Fredag 9 21 Lørdag 9 18 Søndag Takk til alle for en kjempefin sommerhandel. Vi ønsker alle en fin høst i fjellet. Hilsen oss i Kiwi.

19 styremedlemer Styret i EAK-velforening Navn/adresse: Formann Thore Ødegårdstuen Austadroa Biri Sekretær Rune Sjøli Grevlingåsen Asker Tlf: p m p m Kasserer Tone Mikkelsen m Styremedl Gudmund Sørensen Grefsheimvn Nes på H. Styremedl Lars wilskog Fuglåsen Hakkadal m m Navn/adresse: Styremedl Geir Weium Selandgutua Nes på H. Varamedl Erik Helli Varamedl Petter Fæste Vårstien Lillehammer Varamedl Reiel Harald Nybø Tystevvn Oslo Tlf: p m m p p m p m Grafisk produksjon: Helli Grafisk AS - tlf.: , epost: Velkommen til Byggmakker Skattum Ringsaker! Vi leverer byggevarer og trelast direkte til hytta! Vi leverer også skreddersydde takstoler til din hytte. På veg til hytta Det komplette byggevarehuset finner du i Næroset - på veien til hytta. Stort utvalg i hytteprodukter, både 12V og 230 V. Faste kjøreruter på mandager, onsdager og fredager i hele Ringsakerfjellet. Størst utvalg i trelast, utvendig kledning, villmarkspanel og innvendige paneler. 19

20 Untitled :31:58 Returadresse: Petter Fæste, Vårstien 36, 2611 Lillehammer ADRESSE FORANDRING? Vi utfører service og vedlikehold innen: - Solcelleanlegg - Vaktmestertjenester - Parafinovner - Restaurering - Nybygg - Torvtak - Maling - Snømåking Og er tiden inne for å investere i nytt ordner vi selvsagt det også. Ring oss for et godt tilbud! eller besøk oss på: Dette fixer vi! Husk å melde fra til: Petter Fæste Vårstien 36, 2611 Lillehammer Tlf: Viktige telefoner BRANN 110 POLITI 112 MEDISINSK NØDHJELP 113 Brøttum Røde Kors vakthytte på Sjusjøen Vær og føretelefon for Sjusjøen

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer