PTK mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon"

Transkript

1 PTK m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj

2 VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf. Lv, dål j du uby f du. Kfbj bl l vl f lu mmu. Fl l å md v l l. Ufd f bj fmv vl væ å h fl hd md. Effv jll df dl v v m føl md å fvl v mfuu. Smd ld båd å ub m m vl f å hld d. E d, l l f md v llj hum l vl væ v f u å l. På d d d å v d hv d d fym ylv jm vl væ v fvudd d. Hv l du bu f l? v ømål lj- m Ol B M f S øm f u. Rl l å mljøl,, fyb vl ld vl u bl blm. S d vlum. Sl mfu m bl m m vh v l hjlmdl, vøy d. O vd m l md å l m l m fyb bu. D jld b å f bu å bæf må m l jl v d fvl v fybu.

3 SPONSORER OG UTSTILLERE

4 SPONSORER OG UTSTILLERE

5 PROGRAM MANDAG 4. MARS Fll åj Lufmm L vd fduj h v d yl? Ody: I Møll, Edv Vf 12:30 P fmj v/ dy I Møll 12:35 Å Oluf Ulh, E N 15:10 Fybdv vdv - -ll m båd- Ad Iv, D f Nufvl 13:10 L vd fduj Nl Au, Høy 15:30 Pldb: L vd fduj h v d yl? Ody: Gjmud Løy, E N 13:30 Edv Vf - E l l ld Oddlv Sæl, Edv Vf 16:30 FU vf ly j v ååd vlud PhD-bd vf. 14:00 Kffu 17:00 Slu å dæ m 14:30 Vmmu fll jb, fll ø? S E S, LVK 17:00 U bj: Slm f d ud 35 å 18:30 Aéf Fly bld ull 14:50 Nåvd fbl Ad Mu Lø, DNV KEMA 19:00 S f - mdd Lufmm V f 40 å bj Sld Vdlhld AS d v Nd ld j-ø. Ebl 1973 v üd Avd Ab S, by Sld Vdlhld vmh å l vy v N. Bdf h d 400 mv m & duml, llby m PBB ufød ll. V h fl ld md F Iø u bdf h fu å fl d v vd bu v båd u. Sm dl v vå læmljø h bdf mbd md Hdld Fylmmu. Ef jm 40 å mmhd v bj h u u. Vd fm v v l hv d d l Km å bøk å d 3 å uvl md vå mbd. Df jbb v f å y vå j m m, yd fddy j. Vå ud l lv um, jm v d f m dffv bdmd dulø. Vlmm l å bu.

6 PROGRAM TIRSDAG 5. MARS Pllllj 1 (08:30-13:30) Lufm 1 & 2 Ou uvdl O/U-m mbd md NVE Ody: Gu Sjlv, Edv Vf 08:30 Hvd d, l v O/U-j? Sd Hjøåd, E N 09:00 Fmd b mulh fhld l O/U-j N J Abl, NVE 09:30 Od uvdl v Øv V fv Vd Nylud, Edv Vf 10:00 Kffu 10:30 Elf f O/U j. NVE f å l Tdd J, NVE 10:50 IEA Hyd Ax XI - Rwl d ud f hyd l. Mål md bd ml å l. Kjll E Sby, NVE 11:10 Pl hd f u/uvdl j K Lud, CICERO 11:30 Luj 12:30 Vdfull vdlhld - FU y l u uvdl v vf M Id, SINTEF E 13:00 Pll v d v d lld v fv Jäväf S Sh, Sf 13:30 Kffu Pllllj 2.A (08:30-10:00) Lufm 3 Ny fyb: Småf, v vd Ody: Slu Fu, E N 08:30 Hmmf Søm - uvl v dvøm S Ad, Adz Hyd Hmmf 09:00 Kmb l- vf f ml uyl måfv Rå Hybdfv Bjø Thud, Mulcul 09:30 Flm fd å måfv Kjl V, SWECO 10:00 Kffu Pllllj 2.B (10:30-13:30) Lufm 3 HMS mljø Ody: G Tubøl, E N 10:30 HMS ldb vdf E Idhl, Ndf 11:00 Eu mljø- vlvv, mlm mdlmld, v f N Hl Eld & Gd B. Jcb, SINTEF E 11:30 Luj 12:30 NVE mljøly ly f md vfbj J H L Abé-Lud, NVE 12:50 Hvf mljødl Embf 4? J Hl, EB 13:10 Kf- lduj fmd lm Mdllv bu v y mdllvøy L Sud-H, NINA/CEDREN 13:30 Kffu

7 PROGRAM TIRSDAG 5. MARS Pllllj 3 (14:00-17:20) Lufm 3 Dm, vv, vd Pllllj 4 (14:00-17:20) Lufm 1 & 2 Elm m Ody: Thm M Wll, E N 14:00 Rhbl dm Gf L Ou, E-CO E 14:30 Num b v dm vfv Nl Rd B. Ol, NTNU 15:00 Id j fylldmm - FU Sv Gu Hllöm, LTU, Sv 15:30 Kffu 15:50 E y vå f TBM N? Sd L, Rbb/Ndc TBM 16:20 Uvd y å ålfd yj B Sd, Ncul 16:50 Summø å vful - v v ffjø? K Båv, NTNU/CEDREN 17:20 Slu f d 19:00 Aéf Fly bld ull 19:30 Fmdd Mul Ody: Bj Bø, E N 14:00 Tully lll v um: Md lø f d y l Øyvd Lb, ABB 14:30 Kml vdlhld v d l m L Ccl Mhl, K Mhl 15:00 R xc qud wh hy ff f ul chcc d cb du f H Wlhlm, LTU, VG-Pw 15:30 Kffu 15:50 E fll d fj G Tchcl Rqum Jh Amud, Sf 16:20 Vbj Fmu fv Tmd Kl, Edv Vf 16:50 Løhjul å Sv Bvl v hdl å Gud Olmd, Rw 17:20 Slu f d 19:00 Aéf Fly bld ull 19:30 Fmdd Mul K PTK: Bj Bø, ådv vf Mm Hm, jld m Tlf / Tlf / E-: E-: Slu Fu, ådv fyb Thm M Wll, ådv vdl Tlf / Tlf / E-: E-:

8 PROGRAM ONSDAG 6. MARS Pj Fllj Lufmm Ody: S M Lø, Edv Vf 08:30 K m fu f vlly byj Jcb Bull & Al Bjlld, Advfm Thmm AS 09:00 Pll by v Dm Svf M S, Ad E 09:30 Mj å Embf 4 Tyv Ødud, EB 10:00 Vlly hbl v Vmm 11 FKF3, v N ø Klub L Olv Huby, Alm 10:30 Kffu Ijl vf lm Ody: M Am, E N 11:00 Vf ll lf? Kvud v Ful-j Sø-Sud Jø Sv, Mulcul 11:25 Au Im Mllm-Am Sv Næ, BKK Pduj AS 11:50 Fhld mllm jl vf lm - m bd IEA IPPC Tmd Sch, Sf 12: E f vduvl d 40 å Jø Rd, BI 13:00 Luj

9 Välmm ll äd ml dä ä å cum ch v du hu v llmm h ä v åfi. Tll ud fö du l ul v d udö SIFO mfö, XX. V h bld bjud xx, SJ ch A Wb, Jhu m mm bld v hu d bd ll ä döm. V vlu md ml ch mdd å dyll H Håd. Td: d d 4 b 17:00-22:30 Pl: H Håd, H (20 mu ufö Jöö) Väl, L Kl, VD Alm Sv Alm h h fuu OPPGRADERING AV ELDRE KRAFTSTASJONER GIR HØYERE YTELSE OG VIRKNINGSGRAD Alm Vf jmfø l d md fu å ml ul f dv. Gjm vl v lø ffv jmfø v d ø v å d d b ul. Vå du ldd d lv dfd høy ljlh l v. V jø vf d m ffv. NYE ANLEGG OPPGRADERINGER REHABILITERINGER SERVICE KONTROLLANLEGG GENERATOR VANNVEI TURBIN ANDRITZ HYDRO AS hld l å Jv. V c 150 h m vd å m2. V d v v Ø ldd du, ANDRITZ Gmbh. ANDRITZ HYDRO AS Bm, N-3520 Jv Tlf: , Fx: Vfmåd ANDRITZ Gmbh h c Hvdv v vd ll Eu. K dv d 6 vflb.

10 E l Mjøud Gu Tllvdø v ub, ll åluj l vf. Smbd å ub : Scdc Ey AS Rud Næ 1890 Rd Tlf: /

11 f l mb V. vl l d d m, du ød ø l j f v bæ, j, é å f d l f d. å v m m ø d d b h b å v m, m b j f Swc å PTK- d fuby y v ø md l. M m. I f d ø l d j, l c.. w ø. w w f å w m L m L NN E V Ø J L MI LS TTE Y N T U IG Rlv u f d m jbb md duj M uj vv l Kfuby vl md vmmu lv, ff, 10. l I Pduj 14. m HMS-f m Dmh I - Ol m Oml vdlhld v vfv I Dmh I - Ol (u 42) Vfub, df vdlhld Vddf mljøfhld - fl ll mbd? 30.. Vf, df vdlhld v. Nd Nv f df vdlhld v vdfl L m mld d å: A A L MA I T P O E OG N JO S K U D PRO

12 Edv Vf l hvd f Pduj f EAdm Mddlhu 27 Pb 7184, Mju 0307 Ol Tlf: F:

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer