BOREALIS VINTERFESTIVAL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOREALIS VINTERFESTIVAL 2012"

Transkript

1 BOREALIS VINTERFESTIVAL 2012 EVALUERING Kultursektoren, 7. juni 2012 Ann-Synnøve Bendixen, prosjektleder Borealis vinterfestival 2012

2 Innhold: Prosjektbeskrivelse Evaluering av de ulike arrangementene Markedsføring Media Økonomi Vedlegg Prosjektbeskrivelse Hovedutvalget for oppvekst og kulturs vedtak i sak 3/11: 1. Borealis vinterfestival videreføres med Alta kommune som koordinator. Ansvar for gjennomføring og organisering tillegges tjenesteområde kultur. 2. I forbindelse med budsjettprosessen for 2012 skal det innarbeidet et årlig tilskudd på kr ,- øremerket Borealis vinterfestival. Tilskuddet tilføres Kultur- og landbrukssektorens budsjett. 3. Borealis Vinterfestival skal søke å finne ekstern medfinansiering til kunst og kulturprosjektene under festivalen. Tilskudd til Borealis vinterfestival innarbeides i økonomiplan Formannskapet opprettholdt samme vedtak i sak 122/11. Administrasjonen har gjennomført prosjektet etter de føringer som er gitt i vedtakene. Forarbeid, planlegging Prosessen har vært gjennomført sammen med en Styringsgruppe bestående av: Brita Leiros, leder i Næringsforeningen, Svanhild Pedersen. leder Finnmarksløpet, Per Bye, leder absolutt Borealis Alta Videregående skole, Per-Erik Bjørnstad, park og idrett, Alta Kommune, Dag Arne Johannessen, avdeling for samfunnsutvikling, Alta Kommune Bjørn Roald Mikkelsen, rektor Alta Kulturskole Ann-Synnøve Bendixen, Prosjektleder Borealis Tom-Frode Hansen Alta Kommune har deltatt på møter hvor han er blitt innkalt. Bjørn Roald Mikkelsen har vært leder for Styringsgruppa og Ann-Synnøve Bendixen har fungert som sekretær. Styringsgruppa har avviklet 7 møter med start 31. august og siste møte med evaluering og fremtidstanker 11. april. Kommunalleder Sylvi Bellika var aktivt med i avgjørelser og gjennomføring av avtaler. Hun deltok også i møter hvor hun ble innkalt. Prosjektleder Ann-Synnøve Bendixen har vært ansvarlig for prosjektet. 2

3 Evaluering av de ulike arrangementene Borealis vinterfestival ble også i år avviklet over 10 dager med start torsdag i samme uke hvor Finnmarksløpet starter lørdag. Borealis vinterfestival 2012 hadde til sammen 23 forskjellige arrangører og det var til sammen gjennomført ca. 86 små og store arrangementer/aktiviteter. Festivalen begynner å finne sin form og er i ferd med å etablere seg som en av de store begivenheter i vinterhalvåret. Finnmarksløpet er sentral i gjennomføringen av Borealis vinterfestival. Alta kommune ser det som viktig å legge til rette for at det skapes aktiviteter både før starten, ved start og under Finnmarksløpet. Det var mange små og store konserter, utstillinger, foredrag, utendørs teater og utendørs aktiviteter i løpet av disse dagene. I år ble snøscenen brukt over flere dager. 5 arrangement ble gjennomført på snøscenen. Det var også flere typer arrangement som fanget publikum. Teltet ble satt opp onsdag til generalprøven på Åpningen og tatt ned søndag kveld, siste Borealisdag. Teltet fungerte både som varmestue, mattelt og konserttelt. Alle arrangementene var til sammen med på å gi Borealis vinterfestival 2012 et flott og variert tilbud. Her er en oversikt over noen av arrangementene: Nordlyskveld på Pæskatun med foredrag og teaterforestilling. Freestyleshow scooter og motorcross med afterparty på Studenthuset City FRI SIKT, utsiktspunkt i år var på Museet Alta KFUK-KFUM speiderne med Aktivitetsdag i Komsa Konsert med Alta Motettkor i atriet og scenografien var ved Festivalkunstneren. Nivåkonsert ved Alta Kulturskole i Elvebakken Kirke Bierstube med Alta Musikk-korps i Teltet. Skøytekarneval og Skøyteløp arrangert av Skøytegruppa i BUL Huset sin konsert i Teltet Festivalkunstnerens performance med visning av redesign klær på Aksis. Alkoholfri konsert på City Scene arrangert av Gula Kvenske kulturdager med mange arrangementer, konserter Gudstjenesten i Ishotellet, Sorrisniva Scene Finnmark hadde konsert på Utescenen og på Studenthuset City. Jeg vil kommentere noen av arrangementene og samarbeidsparter som gjør festivalen til et spennende prosjekt. 3

4 Is og sne Laila Kolostyák har vært engasjert som ansvarlig for den kunstneriske delen ved etablering/utforming av scenen. Dette er en utfordring hun har tatt for fjerde året på rad. Hun har hatt ansvaret for utforming og fremdrift. Samarbeid med produsent for åpningssermonien og med ansvarlig for Absolutt Borealis forestillinger på Utescenen var viktig. Det er Kolostyák som har hatt kontakt med alle som hadde arrangementer og/eller skulle skape noe i parken. Det for best mulig å innfri ønskene til alle som hadde deler av sine arrangementer i og/eller tilknyttet parken og Markedsgata. Design/håndverk og byggfag fra Alta videregående skole har vært aktivt med under hele etableringen av scene og skulpturer/installasjoner i parken. Laila Kolostyák har gjennom Den kulturelle skolesekken hatt et prosjekt med 10.klassinger i Alta som har laget sin egen isblokk ut i fra et tema. Disse ble satt opp av byggfagelever fra Alta vgs i parken på Alta Sentrum til en stor isvegg. Elever fra elektro lyssatte installasjonen. I år valgte vi, i samarbeid med Finnmarksløpet, å plassere den på torgplassen der den ble brukt som NRK studio under Finnmarksløpet. Scenen og området rundt Scenen ble et flott og spennende område. Spennende lyssetting og flotte snø/isskulpturer ble et blikkfang for både turister og lokalbefolkningen. Mange stoppet opp for å beundre verkene. Scenen ble plassert helt bakerst i parken, i bakkant av den eksisterende scenen. Dette gjorde det lettere for både tilkjøring av snø, rydding og jobbing med scenen. Samarbeidet med den som hadde brøyteanbudet på sentrum fungerte godt Vi valgte å gjerde inn hele området under arbeidsprosessen. Dette fungerte godt. Vi ble dessverre utsatt for ødeleggelse av både scenen os snø- og isskulpturene. Etter åpningen var allerede mye ødelagt. Vi må finne ut hvordan vi best mulig kan holde Parken så flott som det er mulig under hele festivalen. Også med tanke på at Scenen skal brukes flere dager. 4

5 Festivalkunstneren Årets Festivalkunstner var Hilde Skancke Pedersen. Hun arbeider som billedkunstner, dramatiker og scenograf/kostymedesigner.i alle disse sjangrene er hun påvirket av natur, miljø, kultur og omgivelser. Utstillingen var i Alta Kunstforeningens lokaler og var åpen alle dagene i uka. Hun hadde to dager med maleverksted for inviterte barnehager, samarbeid med Motettkoret hvor hun stod for scenografien for deres konsert i Kunnskapsparken, planlagt Kunstvandring i Alta og performance av redesign klær på Aksis. Festivalkunstneren er med på å gi en ramme rundt festivalen hvor publikum får et bredere inntrykk og er med på å gi flere farger til festivalen. Borealis vinterfestival må ha en festivalkunster. Prosjektet må stå fritt til selv å velge kunstner. Absolutt Borealis Alta videregående skole har startet et tre-årig prosjekt under navnet Absolutt Borealis De har mottatt RUP-midler og skal utvikle prosjektet hvor deltakelse i Borealis og Finnmarksløpet er prioritert. Dette var det siste året av prosjektet og Absolutt Borealis er en betydelig aktør i festivalen. Både i forhold til etablering av scene, installasjoner og hele området. I tillegg leverer de ulike linjene mange aktiviteter og arrangementer. I år har de deltatt med elever fra: elever fra musikk, dans og drama hadde ansvaret for to uteforestillinger i Parken, fremføring på Fri Sikt sitt arrangement og for arrangementet på Pæskatun. Reiseliv har hatt prosjekter opp mot Finnmarksløpet. 5

6 Håndverk og design har vært med på etablering av sne/is-scenen samt alle installasjonene inne i parken. Byggfag har sammen med håndverk og design forskalet/bygget scene og snelerret for bildeutstilling. Media har hatt ansvar for filming på ulike arrangementer. Det ble vist filmer og klipp fra både Finnmarksløpet og andre arrangementer. De hadde også laget en egen fotomontasje på snøskjermene. Restaurantfag var med i Borealisteltet og solgte mat og drikke. Avdeling for helsefag hadde tema Livsglede for eldre og arrangerte tur til Sorrisniva. Barne- og ungdomsfag vgs. 2 arrangerte Barnas Borealisdag med lek, kultur og matopplevelser. Elektro lyssatte skulpturene og is- installasjonen Transportfag hadde mange oppdrag med å frakte utstyr, isblokker og annet til Sentrum. Alta videregående skoles prosjekt Absolutt Borealis viser at festivalen har fått en stor samarbeidspart som genererer stor aktivitet. Prosjektet er 3-årig og dette året var det siste i prosjektperioden. De har fått oppfordringer internt og fra samfunnet rundt om at skolen skal fortsette å bidra til festivalen. Ringvirkningene ved å delta i festivalen er stor og de har selv et stort ønske om videreføring. Åpningssermonien Åpningsseremonien er eneste arrangement som er i regi av Alta kommune. Alta Kulturskole hadde ansvaret. Hovedansvarlig var Danselærer L. Jay Lunde. Hun laget en forestilling med tema evakuering og naturkreftene. Musikken var komponert av Trommelærer Dag Jarle Nilsen. Åpningssermonien er en samproduksjon med Finnmarksløpet og presentasjon av løperne. Ordføreren fikk i år æren å åpne og like etter gikk Finnmarksløpet på scenen med hundekjørerne og flaggborgen båret av barn fra Elvebakken skole. Arnt Øystein Andersen var konfransier for åpningen. Dette var et samarbeid med Alta Kommune og Finnmarksløpet. Åpningsseremonien må være et kommunalt ansvar. Det er også viktig å fortsette å aktivisere av barn og unge. Samarbeidet med profesjonelle kunstnere/utøvere gjør at vi får en flott ramme rundt mange av arrangementene. Stafettpinnen var i år gitt til Alta Kulturskole som gjorde en meget god jobb. 6

7 Å ha en produsent som samarbeider med ansvarlig for snø og is, lys- og lydansvarlig samt representant(er) fra Finnmarksløpet blir svært viktig. Fri sikt Fri sikt var i år med før fjerde gang.prosjektet har en sammensetning av personer fra flere firmaer i Alta. Disse har over lang tid jobbet med lyssetting av ulike utsiktspunkter. I år var utsiktspunktet plassert ved Alta Museum. Det var utrolig flott. Festivalen vil ha bruk for et prosjekt som FRI SIKT. Det vil derfor være spennende å se om de finner andre/nye utsiktspunkter Det må tas hensyn til prosjektets behov for at det ikke skjer noe annet rundt som forstyrrer lysbilde. Borealisteltet Alta Næringsforening klarte ikke å samle nok aktører som kunne fortsette med det tidligere Matteltet,. Denne tiden er en aktiv tid for de ulke mataktørene, og det var ikke mulig å få det til. I år ble Matteltet som vi har hatt før, ikke satt opp. Det meldte seg en aktør fra Honningsvåg, Cape Fish/ Destinasjon 71 grader nord som var interessert å sette opp et telt med salg av sjømat hver dag. Det ble satt opp mellom Kjellerbygget og AlfaOmega onsdag før åpningen og ble tatt ned søndag siste dag av Borealis Vinterfestival. Teltet ble omdøpt til Borealisteltet og det ble brukt som varmestue for Kulturskolebarn i forbindelse med åpningen, Bierstub-konsert for korpset, matsalg for Alta Videregående skole, matsalg hver dag av Destinasjon 71 grader Nord og flere pubkvelder i løpet av festivalen. Da det ikke var mulig å sette opp et mattelt, ble dette et godt valg. Samarbeidet var godt mellom de ulike aktørene, men for ettertiden bør samarbeidet komme i gang på et tidligere statium. Noen arrangement var lite besøkt og kan ha en sammenheng med at Borealisteltet slik det ble, ikke kom med i programmene som var offentliggjort. Pæskatun - Is og snøobservatoriet Pæskatun v/trond Strifeldt har et svært bra konsept hvor deres idé om å bygge et nordlysobservatorium i snø og is utvikles fra år til år. Dramaelevene ved Alta Videregående skole hadde laget en fremvisning. 7

8 Dette er et utendørs arrangement som vil kunne utvikles og hvor prosjekteier bruker Nordlysbyen som en merkevare. Det er viktig å ha med aktører som ikke trenger å være midt i Sentrum. Konserter/utstillinger Scene Finnmark var samarbeidspartner med Finnmarksløpet og hadde to konserter i Alta i løpet av festivalen. Konsertene var på City scene og på Utescenen i forbindelse med Finnmarksløpets markeringer/arrangementer. Motettkoret hadde sin konsert i Atriet i Kunnskapsparken, Alta Musikkkorps hadde Bierstube i Borealisteltet, Alta Kulturskole avviklet sin årlige Nivåkonsert i Elvebakken Kirke, Huset hadde konsert i Borealisteltet, Gula arrangerte alkoholfri konsert på City Scene, Alta Kultursal hadde satt sammen en Cabarèt med dans og revy, City Scene og Stian Pedersen hadde Borealis Freestyle Afterparty og Alta Kulturskole i samarbeid med NMF hadde Brass konsert i Elvebakken Kirke. Av utstillinger var det : Festivalkunstneren Hilde Skancke Pedersen sin utstilling i Kunstforeningens lokaler og utstillingen hennes av blomster i Atriet i Kunnskapsparken, Alta Qvænforening hadde utstillingen Kvenkvinner i arbeid på Alta Bibliotek og Medialinja hadde fotoutstilling på snøskjermer i Parken. Markedsføring Mediehuset Altaposten har vært samarbeidspartner for markedsføring av Borealis vinterfestival Fra 1. mars har det vært annonser, reportasjer og temasider i Radio Alta og Altaposten. I tillegg har det vært egen link på Alta kommunes hjemmeside siden høsten Her ble det fortløpende lagt ut nyheter og informasjon etter hvert som arrangementer ble klare. Det ble også lagt ut fortløpende informasjon på Facebooksiden til Borealis Vinterfestival Folderen ble trykt i samme format som fjoråret og ble lagt ut i butikker, utesteder, hoteller, bensinstasjoner og andre steder hvor det var naturlig. Det var ikke gjort noen avtaler med andre medier men vi opplevde likevel en meget bred og god pressedekning av mange av arrangementene både i forkant og i løpet av festivalen. Markedsføringen må gjøres enda bedre. Må starte allerede i sept/okt med egen side på kommunens hjemmeside. Kanskje kan en lage et skilt på flyplassen i snø og is? Det bør lages et magasin eller noen temasider som distribueres sammen med en avis slik at at informasjonsflyten kommer i gang så tidlig som mulig. Programmet for festivalen ble liggende statisk på Altaposten sin side og informasjonsflyten er ikke god nok. Informasjon om parkering på sentrum kan eventuelt tas med i folderen eller bli synliggjort på en annen måte. For 2013 Alta Kraftlag vil gi Kommunen plass til Borealis Vintrefestival i sitt magasin Linjeskift.Her kan både programmet, litt informasjon og andre viktige momenter stå. Heftet bør bli lagt også på hotellrom og reisebyrå. En bør også jobbe for å få NRK til trykke Alta Kommune på rulleteksten etter programmene fra Finnmarksløpet. 8

9 Økonomi Det ble bevilget kr ,- til gjennomføringen av Borealis Forutsetningene for tilskuddet er å skape aktiviteter og legge til rette for etablering av snø/is i Sentrum. Det ytes tilskudd til noen av arrangørene som vi gjerne vil ha med i festivalen. Flere av disse har vært med de siste årene og er i stor grad grunnpilarene som gir mangfold i arrangementer/aktiviteter. Andre aktører fikk teknisk bistand i form av lys/lyd betalt av Alta kommune. Utgifter til innleie av lys/lydutstyr, teknikere og transport er kostbart og tar en stor del av den økonomiske potten. Også utgifter til snø og is er store. Regnskapet for Borealis 2012 viser at vi holder budsjettet. Borealis vinterfestival har vokst til å bli et stor og mangfoldig prosjekt. 10 dager, mange arrangører og arrangementer viser at det er flere og flere som ønsker å være med. Det er derfor viktig at Alta kommune har muligheter til å kunne legge til rette for at alle disse også i fremtiden ønsker å delta. Prosjektledelse Kulturadministrasjonen har hatt ansvaret for festivalen siden 2009 uten at det er tilført ekstra ressurser. Planleggingen og gjennomføringen av årets festival ble i år ledet av en person som brukte en del av sin stilling på Alta Kulturskole til dette arbeidet. For at Festivalen skal holde sin standard, krever det jobbing både i forkant, under festivalen og i etterkant. Det er et stort behov for en egen prosjektleder for dette arbeidet. Tilbakemeldingene fra både aktører, publikum, næringslivet og reiseliv er positive. For at festivalen skal få en god ledelse og at Alta kommune skal kunne ivareta den arrangørrollen som alle mener kommunen bør ha, vil det være behov for å styrke prosjektet med en delstilling. Dersom kultursektoren skal ivareta denne rollen i fremtiden bør administrasjonen styrkes med ekstra ressurs. Internt samarbeid Vi har hatt et godt samarbeid med Driftssektoren v/ Parkeringskontoret, kommunalteknikk og Park/idrett. Borealis vinterfestival begynner etter hvert å bli forankret hos flere i organisasjonen og gjør det derfor enklere å gjennomføre og utvikle prosesser. Borealis vinterfestival oppfattes og oppleves som en etablert festival og det er derfor viktig at det legges til rette for årlig gjennomføring. Festivalen er nu blitt av et slikt format at Alta kommune kan være med på å selge den ut over kommunegrensa. Reiselivet og 9

10 overnattingsstedene i Alta har uttrykt et ønske om at planer/program for neste års festival blir klart så tidlig som mulig. Årets festival viser at vi fremdeles har flere punkter som må forbedres og styrkes. Antall arrangementer gjør at det nu må brukes mye tid på koordinering og planlegging. Det er også et behov for å finne formen på festivalen, ikke minst kvalitetssikring av det totale produktet. Det vil derfor være viktig å opprettholde det som er i dag og kvalitetssikre det som er. Sammendrag Borealis vinterfestival 2012 har vært en positiv erfaring for alle oss som har vært involvert. I etterkant har det vært mange gode tilbakemeldinger som viser at festivalen har en mulighet til videreføring og utvikling. De siste årene har det vært kjørt en prosess opp mot alle som har hatt et ønske om å være med. På den måten tror jeg at vi har etablert en forankring til festivalen hos veldig mange i vår kommune. Borealis vinterfestival er en del av Alta kommunes satsning i forbindelse med Finnmarksløpet og markedsføringen av vinter-alta. Dette må synliggjøres og gjennomføres internt i egen organisasjon ved at alle sektorer ansvarliggjøres. Borealis vinterfestival vil være en merkevare som Alta kommune kan bruke i sin markedsføring av vinter-alta. Festivalen kan også markedsføres som en av Destinasjon Nordlysbyens tilbud. Bolyst og trivsel er også en viktig faktor for Alta kommune og Alta Vil. Borealis vinterfestival er en viktig faktor i den sammenheng. Samarbeid med både Finnmarksløpet, næringslivet i Alta, profesjonelle kunstnere og det frivillige organisasjonslivet i Alta vil være et must for at Alta kommune skal lykkes med å videreutvikle festivalen. For å komme videre må prosjektet forankres i alle sektorer og på alle nivå i Alta kommune som vårt. Det vil da bli lettere å få tilgang på de ressurser og det utstyr som er nødvendig i både planleggingen og gjennomføringen av festivalen. Borealis vinterfestival = Alta kommune. 10

Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT. Nr 1 2015 Årgang 12. I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler

Et nyhetsbrev fra LINJESKIFT. Nr 1 2015 Årgang 12. I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler Et nyhetsbrev fra Nr 1 2015 Årgang 12 LINJESKIFT I denne utgaven presenteres Borealis vinterfestival med program og omtaler Utgiver Alta Kraftlag Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Jubileumsfest med Emil og Pippi Utarbeidet av Ålen barnehage, i samarbeid med Holtålen kulturskole PROSJEKTTITTEL «Jubileumsfest med Emil og Pippi» FORANKRING I RAMMEPLANEN I kulturbarnehagen Ålen barnehage jobber vi tverrfaglig slik

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011

Rapport publisert 21.12.2011. Demensdagene 2011 Rapport publisert 21.12.2011 Demensdagene 2011 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 5 2.0 ORGANISERING OG PLANLEGGING... 5 2.1 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 Innhold 1. Forord... 4 2. Attraksjonsbygging... 5 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt... 5 2.2 Sentrumsattraksjon... 6 2.3 UNESCO`s verdensarvliste

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116

I et inkluderende fellesskap. Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 I et inkluderende fellesskap Prosjektrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering-2009-2011 NR 40116 1 Forord Prosjektet Tegnsang i et inkluderende fellesskap er et resultat av lang erfaring med å inkludere

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer