Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar"

Transkript

1 Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

2 Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter: Regionalt spredningsprosjekt Bedre anskaffelser gjennom dialog (BAD)

3 Innovative anskaffelser - prosjektleder Johan Englund Å bistå offentlige virksomheter i å øke innovasjonseffekten i offentlige anskaffelser. Internt i Difi: Difi som kompetansemiljø for innovasjon i offentlig sektor Bistå i egne anskaffelser for Difi Eksternt: Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og KS Planer er lagt for 2015 Viktigste leveranser eller aktiviteter 2015: Veileder- Kjøp av FOU-tjenester Veiledning om ny prosedyre, innovative partnerskap nordisk samarbeid Nettverk: team innovative anskaffelser Rolleavklaring og samarbeid med øvrig virkemiddelapparat om dokumentasjon av gevinster Gjennomføring av 4 kurs/frokostseminarer Gjennomgang av nettsidene for innovasjon Bidra inn i Difi som kompetansemiljø for innovasjon i off. sektor Ønsker brukerinvolvering: Veileder FOU Veiledning ny prosedyre, innovative partnerskap Gjennomgang av nettsidene Kjersti Berg og Johan Englund

4 Sosialt ansvar prosjektleder Jenny Ählström /Anne C. Jacobsen Sosialt ansvar skal være en naturlig og integrert del av anskaffelsesprosessen og alle anskaffelser av høyrisikoprodukter i offentlig sektor skal ha minstekrav til leverandører. Viktigste leveranser eller aktiviteter 2015: Oppdatere veileder med gode eksempler og flytskjema for risikoanskaffelser Oppdatere temasidene Veiledning til leverandører Kurs og frokostseminarer Utforme informasjonstiltak til toppledere Bygge kunnskap gjennom interne anskaffelser Samarbeid med andre parter eksternt og delta i internasjonale fora Internt: Bistå i egne anskaffelser Eksternt: IEH, Fafo, Nordic Network, European Working Group for Ethical Public Procurement (EWGEPP), Institute for Business and Human Rights (IBHR), Danish Institute for Business and Human Rights (DIBHR), UNEP Sustainable Public Procurement Planer for 2015 lagt frem. Til oppdatering av veileder og temasider Kurs Informasjonstiltak til toppledere Jenny Ählström (i studiepermisjon til juni), Rita Paltiel og Anne Cathrine Jacobsen

5 Sosial dumping - prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen Øke kompetansen hos offentlige innkjøpere om hvordan de kan sikre at kravene i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter oppfylles, og avdekke de tilfellene det ikke er gjort. Fire målområder: 1. Gi informasjon om kravene til lønns- og arbeidsvilkår i gjeldende allmenngjøringsforskrifter og tariffavtaler. 2. Gi veiledning om hvordan offentlige innkjøpere kan følge kravene som er stilt. 3. Innarbeide forskriftskravene i eksisterende verktøy og veiledning der det er formålstjenlig, som f.eks. Statens standardavtaler. 4. Bidra til god og tilgjengelig informasjon og økt forutberegnelighet for tilbydere av tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter. Arbeidstilsynet Sentrale aktører innen innkjøp og partene i arbeidslivet Skatteetaten og Samarbeidet mot Svart Økonomi (SMSØ) Viktigste leveranser eller aktiviteter 2015: Spredningsaktiviteter rettet mot offentlige innkjøpere og kontraktsforvaltere (kurs, elæringskurs, erfaringsdelingsnettverk, frokostseminarer) Bransjespesifikk informasjon og veiledning til innkjøpere og kontraktsforvaltere (inkl. Beste praksis-eksempler) Ledelsesforankring av arbeidet mot sosial dumping i offentlige anskaffelser Økt standardisering og integrering av forskriftskravene i andre verktøy (SSA, NS m.m) Informasjon til leverandørmarkedet om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Bransjespesifikk informasjon og veiledning Erfaringsdeling Planer lagt for 2015 Anne Cathrine Jacobsen og Katja Khardikova

6 Leverandørdialog - Prosjektleder Elisabeth Sundholm Hovedformål: Stimulere til god behovsdekning hos oppdragsgiver gjennom effektiv samhandling som også skaper næringsutvikling i privat sektor. Målområder: Strategi: Øke antall oppdragsgivere som har inkludert leverandørdialog i sin anskaffelsesstrategi Dialog og kontraktsoppfølging: Øke kunnskap, kommunikasjon og samarbeid hos både oppdragsgiver og leverandør om «det gode innkjøp» før, under og etter anskaffelsen Møteplasser: Etablere og/eller bidra til gode virtuelle og fysiske møteplasser mellom oppdragsgivere og leverandører Regelverk: Øke forståelse for leverandør og oppdragsgiver om handlingsrommet i regelverket Innebærer samarbeid med alle seksjoner i ANS. SPL: innovasjon, sosial dumping, sosialt ansvar SPR: anskaffelsesprosessen, BAE, IKT SSK: undersøkelser, kompetansebygging STS: digitale prosesser ( som Doffin, E-handel, E-faktura, LEO (e-læringsplanlegging) og indirekte DIG (SSU) Eksternt: Næringslivet hoved- og bransjeorganisasjoner Leverandørutviklingsprogrammet Planer lagt Viktigste leveranser eller aktiviteter 2015: Spredningsaktiviteter (frokostseminarer, kurs, foredrag, nettverkssamarbeid) mot leverandører og innkjøpere Forprosjekt : Plattform for kunngjøring av langsiktige innkjøpsplaner Nullpunkts- og erfaringsundersøkelse for leverandører fra antagelse til viten om erfaringer med og kompetanse på leverandørdialog Formidle gevinster av leverandørdialog Anskaffelser.no integrere Leverandørområdet mot anskaffelsesprosessen og fagområder Primært fra leverandører, men også gode eksempler på leverandørdialog til deling og formidling Tanja Huse-Fagerlie Elisabeth Sundholm

7 Regionalt spredningsprosjekt i samarbeid med brukere prosjektleder Tanja Huse-Fagerlie / Gerd Knutsen Vi ønsker å pilotere et spredningsopplegg basert på innspill fra Fylkesinnkjøp. Her blir det snakk om kortere, enkeltstående kurs rundt omkring i landet med smakebiter fra hele ANS portefølje. Viktigste leveranser eller aktiviteter: Kompetanseheving på alle nivåer i anskaffelsesprosessen, innen Difis fagområder Kursopplegget vil i sin helhet bli utviklet i samarbeid med målgruppen. Så langt har vi innledet samarbeid med Fylkesinnkjøp i Nord- og Sør-Trøndelag. Troms og Hedmark har også vist interesse. Kursopplegget er basert på medvirkning med brukere. Under planlegging Tanja Huse-Fagerli og Gerd Knutsen

8 Bedre anskaffelser gjennom dialog (BAD) spredningsprosjekt for hele avdelingen. Prosjektleder: Tanja Huse-Fagerlie Pilotere dybdekurs basert på modell fra UK. Tar utgangspunkt i en spesifikk type anskaffelse og følger denne gjennom alle fasene. Deltakere fra offentlig side må forplikte seg til å gjennomføre en faktisk anskaffelse i løpet av kurset. Leverandører vil også delta i kurset og deltakerne vil lære fra hverandre gjennom samarbeid og delte erfaringer. Dette er et tverrgående ANS-kurs. Under planlegging Viktigste leveranser eller aktiviteter: Kursrekke 2. halvår 2015 Kurset er en pilot og vil bli evaluert og evt. videreutviklet på bakgrunn av deltakernes tilbakemeldinger. Forutsetter deltagere fra alle seksjoner i ANS for å sikre at alle hensyn blir ivaretatt. Nedsatt en foreløpig prosjektgruppe bestående av: Tanja Huse- Fagerlie, Katja Khardikova, Rolf Eldevik, Ingrid Bjerke Kolderup og Harald Sundlo.

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Møtedato: 26.02.2015 Møtetidspunkt: 09-11.30 Møtested: Difi Møtet innkalt av Møteleder Referent Til stede Fraværende/forfall Evt. ressurspersoner Mona Stormo Andersen

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Norsk Militært Logistikkforum 15.11.2011 Lars Rønning 2 Agenda Innledning Regelverket om offentlige anskaffelser Innkjøpsprosessen Behovsspesifikasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no

OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 16/2014 Fredag 2. mai OI-nyhetene er flyttet til anskaffelser.no OI-nyhetene publiseres

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer