Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013"

Transkript

1 4. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo november 2013

2 SAMARBEID MOT VOLD Det er en enorm glede å kunne ønske velkommen til den 4. nordiske konferanse om vold og behandling. Denne konferansen står i samarbeidets tegn. Årets konferanse arrangeres av ATV, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge. 200 norske familieterapeuter deltar på årets konferanse nettopp for å fremme samarbeidet mellom familievernkontorene og voldsfeltet for øvrig. Målet er et større, bedre og mer flersidig tilbud til familier med vold. Over hele Norge og forhåpentligvis over hele Norden. Vi møtes for å lære av hverandre og for å inspireres av hverandre. Den Nordiske konferansen har alltid satt samarbeid høyt. Den skal være et møtepunkt for alle som jobber med vold og behandling i Norden. Som i alle utviklende samarbeid skal takhøyden være stor. Her skal representanter for høyst ulike tilnærminger kunne møtes og legge fram sine erfaringer og sine behandlingsmetoder. Og som i alt godt samarbeid skal alle bli tatt i mot med respekt, interesse og begeistring. Vi møtes for å lære av hverandre og for å samarbeide oss fram til et bedre tilbud til alle de som lever med vold, enten dette er utsatte, utøvere eller barn. Vi ønsker alle en flott og givende konferanseopplevelse. Per Isdal og Marius Råkil Konferanseledere

3

4 Onsdag 13. november PROGRAM Registrering og kaffe Åpning Musikalsk innslag ved Slåttejazz PLENUM Alternativ til Volds styreleder Tove Beate Pedersen ønsker velkommen Åpning ved statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Janina Fisher Developing Empowering Strategies in Abusive Environments Pause WORKSHOPS I (8 paralleller) Pause Rom: FILM OLYMPIA KUNST MUNCH 1 1. etg. MUNCH 2 1. etg. 1 Janina Fisher Small Acts of Triumph: Developing Resources for Abusive Relationships 2 Sandra Stith Domestic Violence Focused Couples Treatment: Suggestions for Treatment 3 Per Isdal Aggresjonskontroll for Dummies 4 Steinar Sunde ABC i sinnemestring En kognitiv modell i terapeutisk arbeid med foreldre 5 Kirsi Dufva, Mikael Persson og Ulla Kristiansson Föräldraskap och Våld: Arbete med parallella mamma-, pappa-, och barngrupper Sandra Stith Couples Therapy for Domestic Violence Good, Bad or Evil? Ingunn Rangul Askeland Kjennetegn ved voldsutøvende menn i behandling bakgrunn, sårbarhet og psykiske vansker OSLOFJORD 33. etg. HOLMENKOLLEN 33. etg etg. 6 Helle Hundahl Heterogenitet og differensiert intervensjon 7 Elisabeth Christie Ørke Å hjelpe voldsutsatte kvinner til nye relasjoner uten vold 8 Göran Lindén Möta pappor med våldsproblematik MPV Lunsj KONFERANSEFEST PÅ STRATOS ATV inviterer til konferansefest på Stratos. Konsert med Full Fres, servering av tapas, dans og hyggelig samvær! Dørene åpner kl

5 Torsdag 14. november Registrering og kaffe PLENUM Casey Taft Trauma, PTSD and Violent Behavior Pause MUNCH 1 1. etg. MUNCH 2 1. etg. HOLMENKOLLEN 33. etg. 14 Kjell Nordén og Dan Rosenqvist Psykopedagogik i behandlingsarbete med våldsutövare 15 Emil Carlson og Cecilie Kolflaath Larsen Monsterfabrikken - Tidlige erfaringer fra et terapiprosjekt ved Ullersmo fengsel 16 Ingunn Eriksen Circle of Security (COS) som barnevernstiltak for foreldre med voldsproblematikk Sven Åke Christianson Grov vold & seksualforbrytelser et utviklingspsykologisk perspektiv Carolina Øverlien Vold i hjemmet barns strategier Lunsj WORKSHOPS II (8 paralleller) Rom: OSLOFJORD 33. etg etg. FILM KUNST OLYMPIA 9 Casey Taft, Bente Lømo og Henning Mohaupt Forskningssymposium: Del I; Terapeutisk allianse og behandling av menn som bruker vold 10 Marius Råkil Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere og utsatte 11 Farwha Nielsen Tværkulturel dialog - Et middel til forandring af undertrykkende traditioner 12 Heine Steinkopf Traumebevisst flerfamiliearbeid med barn som har opplevd vold i familien 13 Øivind Aschjem og Wenche Sanna Boj i barnehagen Presentasjon av arbeidet med å introdusere vold i nære relasjoner til barn, foreldre, og barnehageansatte ved hjelp av boka «Sinna Mann» PAUSE WORKSHOPS III (8 paralleller) Rom: OSLOFJORD 33. etg. KUNST HOLMENKOLLEN 33. etg. MUNCH 2 1. etg etg. FILM MUNCH 1 1. etg. 17 Sven Åke Christianson og Carolina Øverlien Forskningssymposium: Del II; Ekstrem vold og drap i familier 18 Erik Andreassen og Stein Knudsen Sinna mann visning av filmen til elever i trinn 19 Lise Sæbø og Randi Dirks Etablering av voldsteam i barnevernfaglig arbeid: Bærum-modellen 20 Victoria Tauson Hur skal vi hjälpa dom utviklingsprosjekt om måter å inkludere hbt-personer i virksomheten 21 Anna Margrete Flåm Både juss og hjelp? Etter vitnevold korleis bruke barns domaravhøyr i dialog om fortid, notid, og framtid mellom barn og mor 22 Hanne Eriksen og Karsten Ekren Ungdommen bak volden - hvordan hjelpe ungdom med volds- og aggresjonsproblemer 23 Ethel Fjellbakk og Kjersti Lilloe-Olsen Vold kan snakkes om ansikt til ansikt

6 INNHOLD PLENUM JANINA FISHER Developing Empowering Strategies in Abusive Environments In unsafe, inescapable situations, innate animal defense responses of flight and fight are automaticaly inhibited, and the human body down-regulates into an energyconserving state of collapse, submission, and passivity. This is a protective state: individuals cannot provoke more abuse if they cannot speak, act, or think clearly. With an understanding of the body s neurobiological responses to threat, it is possible to help victims develop more effective strategies to increase their safety in abusive environments and/or empower them to leave. SANDRA STITH Couples Therapy for Domestic Violence Good, Bad or Evil? This presentation addresses the controversy regarding working with couples when there has been domestic violence. The presenter will invite the audience to consider how they determine whether or not to treat the couple together and will review guidelines for making the decision that she uses in her work with violence couples. INGUNN RANGUL ASKELAND Kjennetegn ved voldsutøvende menn i behandling bakgrunn, sårbarhet og psykiske vansker Foredraget vil presentere ulike kjennetegn hos menn som oppsøker Alternativ til Vold og som har utøvd vold mot partner. Presentasjonen vil vise hvordan mennenes bakgrunn henger sammen med deres ulike former for voldsutøvelse, hva som gjør dem sårbare for å droppe ut av terapi tidlig i forløpet samt hvilke psykologiske vanskeligheter disse mennene sliter med ved siden av volden. CASEY TAFT Trauma, PTSD and Violent Behavior This plenary will focus on the impact of trauma on intimate partner violence, and how a trauma-informed intervention can assist in effective treatment for, and prevention of, intimate partner violence. The speaker will discuss his own research into the effects of trauma on problems with anger and violence. Much of this work has been conducted in military Veterans, but the speaker will apply these findings to those in the broader population. Social information processing deficits, affected by trauma exposure and contributing to violence, will be an area of emphasis. Then a clinical example of trauma-informed partner violence treatment, known as the Strength at Home program, will be discussed and clinical examples provided. SVEN ÅKE CHRISTIANSON Grov vold & seksualforbrytelser et utviklingspsykologisk perspektiv Christianson tar opp reaksjonene bak voldsutøvelsen og de betingelser og bakgrunnsfaktorer en finner hos dem som utøver grov vold og seksualforbrytelser. Bakgrunn og motivasjon for å utøve vold utvikles gjennom påtvungen ensomhet og tidlig avvisning. CAROLINA ØVERLIEN Vold i hjemmet barns strategier Øverliens föreläsning tar sin utgångspunkt i en forskningsstudie om barn och unga som under hela eller delar av deras barndom upplevt våld mot deras mödrar. Fokus för studien är barns handlande eller frånvaro av handlande under våldsepisoden, och hur man kan förstå deras handlande som strategier. Øverlien kommer, med hjälp av barn och ungas röster, sätta fokus på frågan om vad det gör med vår förståelse av fenomenet våld i hemmet och barnens situation när vi väljer att anlägga ett tydligt barnaktörsperspektiv.

7 INNHOLD WORKSHOP JANINA FISHER Small Acts of Triumph: Developing Resources for Abusive Relationships By overwhelming our resources for normal living, abusive relationships rob victims of a sense of having power, dignity, strength, or adequate defenses. Even when they cannot leave their unsafe environments, children and adults alike can utilize the somatic resources naturally available in the body to compensate for those lost as a result of the abuse. Using interventions drawn from Sensorimotor Psychotherapy, this workshop will provide practical strategies for helping abuse victims regain a greater sense of worth, power, and internal safety. SANDRA STITH Domestic Violence Focused Couples Treatment: Suggestions for Treatment This workshop reviews specific aspects of a treatment program for couples who have experienced domestic violence. The use of mindfulness interventions, separate sessions, and a negotiated time-out to increase safety in work with couples who have experienced violence is presented. Participants will be given the opportunity to practice aspects of the program. KJELL NORDÉN OG DAN ROSENQVIST Psykopedagogik i behandlingsarbete med våldsutövare ATV talar om vikten av att våldsutövaren lär sig något om sig själv genom sitt våld. Behandlaren kan behöva förmågan att pendla mellan pedagog och terapeut. I workshopen får deltagarna idéer om hur behandlare kan skapa god psykoedukation. Hur kan psykoedukation förstärka den terapeutiska processen? Vad behöver våldsutövare få psykoedukation om? En ny version av Per Isdals Raseristigen (Våldsstegen) får under workshopen exemplifiera hur psykoedukation med våldsutövare kan utföras. Deltagarna får möjlighet att reflektera och diskutera egna erfarenheter av psykoedukation i arbetet med våldsutövare. KIRSI DUFVA, MIKAEL PERSSON OG ULLA KRISTIANSSON Föräldraskap och Våld. Arbete med parallella mamma-, pappa-, och barngrupper Idén att involvera föräldrarna i ett mer aktivt arbete med och ansvarstagande för våldet som drabbat barnen har inneburit utvecklandet av projektet Föräldraskap och Våld. Work shopen innehåller en presentation av det kliniska arbetet med grupperna, beskrivning av det pågående arbetet med utarbetande av gruppmanual samt erfarenheter och spin-off - effekter. En beskrivning görs också av den forskningsstudie som är kopplad till projektet. Forskningsstudien är finansierad med medel från Brottsoffermyndigheten. INGUNN ERIKSEN Circle of Security (COS) som barnevernstiltak for foreldre med voldsproblematikk Workshopen gir en kort innføring i COS-P som metode og søker å tydeliggjøre når den kan være et aktuelt tiltak for familier med voldsproblematikk. Sammenhengen mellom familievold, barns tilknytning og foreldres omsorgs kompetanse vil kort bli belyst, samt hvordan COS metodikken kan styrke omsorgskompetansen hos foreldrene. Det vil særlig bli lagt vekt på å vise hvordan denne tidsavgrensede metoden kan være egnet for å avklare i hvilken grad foreldrene klarer å nyttiggjøre seg veiledning og hvor stort potensialet for endring er. HANNE ERIKSEN OG KARSTEN EKREN Ungdommen bak volden- hvordan hjelpe ungdom med aggresjon-og voldsproblemer Workshopen tar for seg spesifikk behandling av ungdom som utøver vold og har aggresjonsproblemer. Volden forstås som fortvilte forsøk på å mestre ubehag, og hvordan man må jobbe gjennom dette for å stoppe atferden. Det gis eksempler på metodikken «Ungdommen bak volden». En metode som har vist seg like nyttig i poliklinisk behandling som på institusjon. ERIK ANDREASSEN OG STEIN KNUDSEN Sinna mann visning av filmen til elever i trinn Workshopholderne har vist filmen «Sinna mann» til 7000 elever i 5., 6. og 7. klasse. Av disse har ca. 350 barn kommet i etterkant av visningene og fortalt om nåværende eller tidligere erfaringer med vold i familien. Samarbeidet med skolehelsetjenesten/ helsesøstrene har stått sentralt. Avdekkingen av volden har ført til bekymringsmeldinger til barnevernet, politianmeldelser, viderehenvisning til hjelpeapparatet og mange oppfølgingssamtaler av elever i etterkant av filmvisningene. ANNA MARGRETE FLÅM Både juss og hjelp? Etter vitnevold korleis bruke barns domaravhøyr i dialog om fortid, notid og framtid mellom barn og mor Det norske lovverket tilrettelegg for dialogisk samtalemetodikk for avhøyr av barn. Denne workshopen vil vise korleis dialogisk rom kan bli skapt ved å la mor sjå videotape av barnas rapport til politiet. Korleis fostre dialogiske prosessar ved å la mor møte barna for å snakke om og dele deira forståing, spørsmål, svar og undring. Korleis rom kan bli skapt for barn til å stille vanskelege spørsmål som inkluderer skam, skuld, svik, frykt, fortviling og håp. Hovudfokus vil vere korleis det kan tilretteleggjast for dialogiske prosessar etter avhøyr, der mor og barn kan dele spørsmål og svar, og undersøkje gjensidig mulegheit og håp for ei bedre framtid. PER ISDAL Aggresjonskontroll for Dummies Workshopen presenterer Isdals nyeste arbeid og blir her formidlet offentlig for første gang. Mye av det som læres bort av aggresjonskontroll er for vanskelig, slik at mange ikke klarer å bruke det i praksis. Når vi blir sinte reduseres vår evne til å tenke og reflektere. Isdal mener at vi må hjelpe mennesker med langt enklere prinsipper enn de vi bruker i dag. Han har laget 4 enkle prinsipper som klienter kan lære, trene på og bruke. Dette er en særdeles praktisk workshop der deltagerne lærer enkle og effektive teknikker for aggresjonskontroll.

8 STEINAR SUNDE ABC i sinnemestring En kognitiv modell i terapeutisk arbeid med foreldre Å leve med uforutsigbart sinne og vold fra mor eller far er både mer skadelig og vanlig for barn i Norge en vi har vært klar over. Målet med «ABC i sinnemestring for foreldre» er å nå ut med psykologisk kunnskap til flest mulig foreldre slik at de kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. Sunde har laget to undervisningsfilmer, en veileder og en foreldreveileder. Under workshopen blir materiellet delt ut gratis til alle deltagere og metoden blir presentert gjennom DVD-en ABC i sinnemestring for foreldre. HELLE HUNDAHL Fra individ til relation heterogenitet differentieret intervention Dialog mod Vold i Danmark havde i 2012 sit 10 års jubilæum. Gennem årerne har vi været optaget af at udvikle vores behandling, så den matcher målgruppen bedst muligt. Vores nuværende paradigme er One size doesn t fit all. Målgruppen er heterogen. Vi må skræddersy interventionen til den enkelte familie uanset om de bliver sammen eller forlader hinanden efter volden. Vi må være nysgerrige på både karakteren af vold, intrapsykiske faktorer hos voldsudøveren og den voldsudsatte samt dynamikken i det enkelte parforhold, når vi tilrettelægger intervention for familien samlet eller i hver sit rum. LISE SÆBØ OG RANDI DIRKS Etablering av voldsteam i barnevernfaglig arbeid: Bærum-modellen Workshopen vil omhandle etablering av voldsteam i barneverntjenestens førstelinje i Bærum kommune. Målet er å snakke med alle barn i undersøkelsessaker, og raskt identifisere behovet for beskyttelse og hjelp for barnet/den utsatte. Metoden vi anvender er Den dialogiske samtale metodikken (DCM) og Den tredelte samtalen (inspirert av Klemetsrud-modellen). Workshopen inneholder beskrivelse av den praktiske gjennomføringen av samtaler med barnet og familien i den tidlige fasen etter en voldshendelse. ØIVIND ASCHJEM OG WENCHE SANNA Boj i barnehagen - Presentasjon av arbeidet med å introdusere vold i nære relasjoner til barn, foreldre og barnehageansatte ved hjelp av boka «Sinna Mann» Arbeidet har rettet seg mot ansatte i barnehagen, foreldre, og 5 åringer i utvalgte barnehager i Porsgrunn kommune. Boken «Sinna Mann» av Gro Dahle og Svein Nyhus har vært fundamentet for arbeidet i prosjektet de har kalt; «Boj i barnehagen». Workshopholderne vil beskrive arbeidet de har gjort og forhåpentligvis inspirere andre til å samtale med barnehagebarn og deres foreldre om nødvendigheten av å vokse opp i trygge hjem. GÖRAN LINDÉN Möta pappor med våldsproblematik MPV MPV är en halvstrukturerad arbetsmetod i syfte att öka säkerhet och trygghet för utsatta barn/mammor Det är en motivationsmetod som skapar en konstruktiv dialog med pappor istället för att ha pappor som undviker socialtjänsten, inleder konfliktfyllda kamper mot socialtjänsten eller låser sig i förnekande och bagatellisering. Kontakten med pappan fokuserar på ökat föräldraansvar vid våld samt ökad motivation för förändring ut ur våld och i riktning mot ökad respektfullhet mot familjen. ETHEL FJELLBAKK OG KJERSTI LILLOE-OLSEN Vold kan snakkes om ansikt til ansikt Workshopen vil inneha en forelesningsdel om konfliktrådets arbeid og metoder i forhold til tilrettelagte samtaler. Foredraget vil inneholde elementene partenes behov, forventninger og bekymringer. Innenfor kognitiv terapi er eksponering en ofte brukt adferdsterapeutisk metode. Formålet med eksponeringen er å fjerne unnvikelsesatferd og samtidig senke opplevelsen av stress i tidligere fryktede situasjoner. Det vil gjennomføres noen praktiske øvelser for å synliggjøre problematikken vi jobber med i form av rollespill. VICTORIA TAUSON Hur ska vi hjälpa dom utviklingsprosjekt om måter å inkludere hbt personer i virksomheten Min workshop kommer att presentera det utvecklingsprojekt kring våld i hbt-relationer som bedrevs hos Utväg Utvecklingsprojektet beskrivs utifrån förutsättningar och mål, men fokus ligger på de utmaningar som vi stött på längs vägen och de förändringar vi kommit fram till att vi behöver göra för att bli hbtinkluderande. MARIUS RÅKIL Ansvar som tema og prosess i terapeutisk arbeid med utøvere og utsatte Ansvar er både et klinisk, etisk og filosofisk tema. Hvordan skal vi håndtere ansvarsspørsmålet i møtet med våre klienter? Hva er klientens ansvar? Hva er vårt ansvar? Hva er det vi som behandlere kan bidra med som bidrar til at våre klienter tar ansvar for sitt eget liv? Deltagerne inviteres til å dele egne erfaringer og til en refleksjon over ansvar som tema i voldsbehandling.

9 FARWHA NIELSEN Tværkulturel dialog - Et middel til forandring af undertrykkende traditioner Familiekonflikter og vold blandt etniske minoriteter er destruktive for hele familien. Hvis vi skal ændre de uhensigtsmæssige adfærdsmønstrer blandt etniske minoritetsborgere, er det ikke tilstrækkeligt kun at se på de unges vilkår, og alene give dem støtte til at komme væk fra deres familier. Bærdygtig social forandring kræver fokus på forældrene såvel som på de unge. Formålet bør være at fremme dialogen mellem generationerne. Dialogen kan understøttes ved, at myndighederne taler og forhandler med begge parter, og samtidig giver familiemedlemmerne mulighed for at revurdere deres traditionelle livssyn og standpunkter. EMIL CARLSON OG CECILIE KOLFLAATH LARSEN Monsterfabrikken - Tidlige erfaringer fra et terapiprosjekt ved Ullersmo fengsel Workshopen gir en beskrivelse av ATV s tilbud ved Ullersmo landsfengsel, med utgangspunkt i 4 kasus. Ut fra disse vil vi drøfte diagnoser innen det antisosiale og uregulerte spekteret. Kan vi ha ambisjoner om personlighetsforandringer i terapi med voldsmenn i fengsl? Vi vil se på sammenhengen mellom tilknytning, opplevd og utført vold, rus og personlighet. Er fengsel en monsterfabrikk? Kan man skape personlige endringer innenfor fengselsrammene? Hvordan kan vi som terapeuter bevare empati med de empatiløse? HEINE STEINKOPF Traumebevisst flerfamiliearbeid med barn som har opplevd vold i familien Workshopen beskriver et flerfamilie gruppeformat /modell utformet for å gi hjelp til barn som har levd med vold. Modellen er inspirert av traumeteori, nevrobiologi, familieterapi og ATV. Det spesielle ved modellen er flerfamilieformatet, hvor barn/unge møter andre, sammen med den av foreldrene som ikke utøver vold. Drives i Kristiansand som et samarbeid mellom ABUP og Familiekontor. Workshopen gir et praktisk innblikk i hvordan dette arbeidet foregår. ELISABETH CHRISTIE ØRKE Å hjelpe voldsutsatte kvinner til nye relasjoner uten vold Det er mye som tyder på at kvinner som har vært utsatt for vold, har forhøyet risiko for å havne i nye forhold hvor det også blir vold. Hensikten med denne workshopen er å belyse hva som skjer med kvinners partnervalg etter at de har vært utsatt for partnervold tidligere. Det vil bli vist til forskning på mulige sammenhenger og mellomliggende psykologiske faktorer, og det åpnes for drøfting av dette. Videre vil det gis forslag til forebyggende tiltak med eksempler fra kurset «Fra partnervold til partnervalg». FORSKNINGSSYMPOSIUM Dette symposiet fokuserer på noen viktige forsknings områder innen familievoldsfeltet. Første del vil gi kunnskap om menns forståelse av sitt problem og sitt terapeutiske prosjekt i voldsbehandling. Del to presenterer barns forståelse og hukommelse av grov vold og drap i familien. Det vil bli formidlet nye forskningsfunn samt kliniske implikasjoner av disse. DEL 1: TERAPEUTISK ALLIANSE OG BEHANDLING AV MENN SOM BRUKER VOLD Patterns of working alliance and treatment outcome, Casey Taft Menn i voldsbehandling- utfordringer og muligheter i utvikling av terapeutisk allianse, Bente Lømo Voldsutøvende menns mentale representasjoner av forholdet til sine barn, Henning Mohaupt DEL 2: EKSTREM VOLD OG DRAP I FAMILIER Vad barn minns och berättar efter att ha bevittnat dödligt våld, Sven Åke Christianson «Det var inte massor av våld, det var konstant. Barn som växer upp i ett våldsvälde, Carolina Øverlien

10 INNLEDERE JANINA FISHER Janina Fisher, Ph.D. is the Assistant Director of the Sensorimotor Psychotherapy Institute, an Instructor at the Trauma Center, a research and treatment center founded by Bessel van der Kolk, and a former instructor, Harvard Medical School. An international writer and lecturer on the treatment of trauma, she is the co-author of Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Attachment and Trauma (in press) and the author of Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors (in press). SANDRA STITH Dr. Sandra Stith is director of the family therapy program at Kansas State University. Her research focuses on under standing and treating partner violence. In 1997 she received funding to develop and test a couple s treatment program for partner violence. In 2011, the American Psychological Association published her most recent book, Couples Treatment for Domestic Violence: Finding Safe Solutions. INGUNN RANGUL ASKELAND Ingunn Rangul Askeland er psykolog og har i mange år arbeidet som terapeut ved Alternativ til Vold (ATV) med menn og kvinner som utøver vold. Hun er nå ansatt som forsker på Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress- NKVTS, der hun er knyttet til ATV - Terapiprosjektet, en prosess- og utfallsstudie som følger menn som går i terapi på ATV, samt deres partnere. CASEY TAFT Casey T. Taft, Ph.D., is a staff psychologist at the National Center for PTSD in the VA Boston Healthcare System, and Associate Professor of Psychiatry at Boston University School of Medicine. Dr. Taft was the 2006 Young Professional Award winner from the International Society for Traumatic Stress Studies, and the 2009 Linda Saltzman Memorial Intimate Partner Violence Researcher Award winner. Dr. Taft currently serves as Principal Investigator on funded grants focusing on understanding and preventing partner violence through the National Institute of Mental Health, the Department of Veterans Affairs, the Centers for Disease Control, and the Department of Defense. CAROLINA ØVERLIEN Fil. Dr. Carolina Øverlien är Forsker II og leder för seksjonen barn og unge vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Carolina har i många år forsket på barn och ungdommer som lever i utsatte livs situasjoner. Hun har en omfattande nationell och internationell publicering och har nylige utgitt en bok, Vold i hjemmet, barns strategier på Universitetsforlaget. SVEN ÅKE CHRISTIANSON Sven Åke Christianson är professor och leg psykolog vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han är författare och medförfattare till ett tiotal böcker i psykologi, däribland Brott och minne, Avancerad förhörs- och intervjumetodik, Offenders memories of violent crimes, I huvudet på en seriemördare. Christianson är en flitigt inbjuden föreläsare internationellt och nationellt, där hans forskning och kliniska erfarenheter om förövare av sexualbrott och våldsbrott, om traumatiska upplevelser hos barn och vuxna samt om intervjumetodik fått stort inflytande. DAN ROSENQVIST Dan Rosenqvist (leg. psykolog) arbetar på Alternativ till våld i Jönköping (SWE). Han är KBT-terapeut och har ett särskilt intresse för mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. KJELL NORDÉN Kjell Nordén är behandlare på ATV-Jönköping i Sverige. Han är skötare/legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och Certifierad Transaktionsanalytiker, CTA. Han har mångårig erfarenhet från arbete på behandlingshem för missbrukare. Vidare har han arbetat inom såväl vuxenpsykiatrin som barn- och ungdomspsykiatrin. Han har ett intresse av anknytningsbaserad teori och behandling samt affektfobibehandling. KIRSI DUFVA Kirsi Dufva är samordnare för våldsutsatta samt projektledare för projektet Föräldraskap och våld i Utväg Södra Älvsborg och arbetar med individuella samtal och är gruppledare i flera Utvägsgrupper. Kirsi var med och startade Utväg Södra Älvsborg 2001 och har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Socionom, Terapeut, Handledare. MIKAEL PERSSON Mikael Persson är samordnare för våldsutövare samt projektledare för projektet Föräldraskap och våld i Utväg Södra Älvsborg. Arbetar med individuella samtal och är grupp ledare i flera Utvägsgrupper och har mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Kulturvetare, Terapeut, (systemisk familjeterapi, individualterapi, symbolterapi). ULLA KRISTIANSSON Ulla Kristiansson är sedan 2005 samordnare för barn och unga som lever med våld på Utväg Södra Älvsborg och har arbetat många år inom psykosocialt förändringsarbete med barn, unga och vuxna. Arbetar med forskning och utvärdering av föräldragrupper i forskningsprojektet Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar. Socionom, Terapeut (familje- och nätverksterapi, kris- och stödsamtal med barn), Forskningsassistent. INGUNN ERIKSEN Ingunn Eriksen er psykologspesialist med bred erfaring fra psykisk helsevern og Alternativ til Vold. Hun arbeider i dag i privat praksis hos Psykologene på Enerhaugen, blant annet med behandlingstiltak for barnevernet. Hun har bidratt i boka «Barn som lever med vold i familien» og vært med forfatter i veilederen «Foreldrearbeid der det er vold i familien». KARSTEN EKREN Karsten Ekren er psykologspesialist som til sammen har jobbet 6 år i ATV, først og fremst med voksne voldsutøvere. Han er spesielt opptatt av foreldrearbeid i et tilknytningsperspektiv. Har tidligere erfaring fra arbeid med ungdom med rus- og psykoseproblematikk. HANNE ERIKSEN Hanne Eriksen er psykolog og leder for ATV Drammens kontoret. Siden 2006 har hun jobbet med voksne utøvere, menn og kvinner. I tillegg har hun lang erfaring med å hjelpe ungdom som bruker vold. Hanne har videreutdannelse innen traumer og dissosiasjon, og opptatt av traume- og til knytningsperspektivet. Undervisning og tverrfaglig kommunalt samarbeid er også en stor del av hennes virke. STEIN KNUDSEN Stein Knudsen er familieterapeut, ansatt på Familievernkontoret Østfold sør siden Tidligere jobbet med rusproblematikk. Startet og har drevet samtalegrupper for voldsutøvere, kvinner og menn siden Har drevet samtalegruppe for voldsutsatte barn i samarbeid med Krise og incest senteret i Fredrikstad. Driver privat firma ved siden av med utstrakt undervisnings- og foredragsvirksomhet. ERIK ANDREASSEN Erik Andreassen er familieterapeut, ansatt på Familievernkontoret Østfold sør siden Tidligere jobbet med rusproblematikk i institusjon og bofellesskap for funksjonshemmede. Startet og har drevet samtalegruppe for voldsutøvende menn siden Har drevet samtalegruppe for voldsutsatte barn i samarbeid med Krise- og incest senteret i Fredrikstad. ANNA MARGRETHE FLÅM Anna Margrethe Flåm er tilsett som psykolog ved Familievernkontoret i Tromsø. Hun har blant annet publisert artikkelen A qualitative study of circumstances facilitating adults awareness of children s first signs of sexual abuse (Flåm, A. M & Haugstvedt, E. (2013) i Child Abuse & Neglect), og Men man kan ikke leve i ensomhet : Barn og unge som stifinnarar når vold skjer (i H. Johnsen (red.) Vekst I det vanskelige. Utsatte barns liv og fortellinger. Oslo: Gyldendal Akademisk). PER ISDAL Per Isdal (56), er psykologspesialist og har jobbet med vold i nære relasjoner i 26 år. Sammen med kollegaen Per

11 A. Nørbech åpnet han i 1987 «Alternativ til Vold», Europas første behandlingssenter for menn som bruker vold mot kvinner. I 20 år var han ATVs leder flyttet han til Stavanger og ble leder for ATVs kontor der. I 2011 mottok han «Den Store Psykologprisen» for sitt arbeid på voldsfeltet. STEINAR SUNDE Steinar Sunde 44 år, psykologspesialist og veileder i kognitiv terapi. Har hatt hovedansvar for arbeid med vold og sinnemestring ved familievernkontoret i Molde siden De siste 7-8 årene har Sunde vært opptatt av hvordan motivere foreldre til å jobbe med vold og uforutsigbart sinne overfor barn. Det siste året har Sunde reist landet rundt og undervist familievernet i» ABC i sinnemestring for foreldre» på midler fra BUFdir. HELLE HUNDAHL Helle Hundahl (født 1962) er psykolog og afdelingsleder i Dialog mod Vold har gennem sin 8 års ansættelse beskæftiget sig med behandling, undervisning, formidling, daglig afdelingsledelse og metodeudvikling i Dialog mod Vold (behandlingstilbud til personer, der udøver vold i nære relationer, samt deres familier). På vej mod specialistgodkendelse i psykoterapi og parterapeut. Tidligere har Helle arbejdet med børn og familier indenfor skole- døgn- og daginstitutionsområdet. LISE SÆBØ Lise Sæbø er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og tverrfaglig barnevernsarbeid. Hun har arbeidet i barnevernets førstelinje siden 1995 og som fagkonsulent fra Lise har opplæring i Den dialogiske samtalemetoden (DCM, Gamst og Langballe). Hun har tidligere arbeidet med mottak av flyktninger, og som lærer i spesial- og grunnskole med psykisk utviklingshemmede. RANDI DIRKS Randi Dirks er utdannet sosionom og har en master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, med fordypning innenfor vold og traumer fra UIO/NKVTS. Randi har arbeidet i barnevernets førstelinje fra I perioden arbeidet Randi som miljøarbeider på Krisesenteret i Asker og Bærum (deltidstilling). WENCHE TOBIASSEN SANNA OG ØIVIND ASCHJEM Wenche Tobiassen Sanna og Øivind Aschjem arbeider ved ATV Telemark og har gjennom de siste årene hatt et sterkt fokus på barn som lever med vold i familien. Begge var deltagere i det nasjonale prosjektet «Barn som lever med vold i familien» og har vært medforfattere i boken som kom ut etter prosjektet i tillegg til at de har vært ansvarlig for gruppemanualen «Ikke mer alene» som presenterer en metode for barnegrupper. GÖRAN LINDÉN Göran Lindén är socionom med lång erfarenhet av utredningar och psykosocialt behandlingsarbete. De senaste 25 åren har han alltmer inriktat sitt arbete mot våld i nära relationer. Han har medverkat i olika böcker. Den senaste utkom 2012 och heter Pappor med våldsproblematik forskning och arbetsmetoder i socialtjänsten. Göran arbetar för närvarande som samordnare av våldsarbetet i Alingsås. ETHEL FJELLBAKK Ethel Fjellbakk er leder av Konfliktrådet i Østfold. Ethel er utdannet pedagog med bachelor i dramapedagogikk og videreutdanning innenfor vold i nære relasjoner og kognitiv terapi. Med 7 års erfaring som megler i konfliktrådet, ledet hun i perioden et tiltak med tilrettelegging av samtaler mellom parter hvor det hadde vært vold og hvor partene var i nær relasjon til hverandre. KJERSTI LILLOE-OLSEN Kjersti Lilloe-Olsen jobber som seniorrådgiver ved Konfliktrådet i Oslo og Akershus. Kjersti var i perioden prosjektleder for tiltak 22 i regjeringens handlingsplan. Tiltaket gikk ut på å tilrettelegge for dialog i saker hvor det var ilagt besøksforbud. Kjersti har også vært megler siden VICTORIA TAUSON Victoria Tauson er enhetschef inom Utväg Skaraborg, fil.mag. i Sociologi och genusvetenskap samt teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med hbt frågor. MARIUS RÅKIL Marius Råkil er spesialist i klinisk psykologi og leder i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Han har 25 års erfaring med behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, samt voksne utsatte og ungdommer. Han har i en årrekke vært foreleser, og veileder for behandlingsmiljøer både i inn- og utland. Han er redaktør av boken Menns vold mot kvinner (Universitetsforlaget 2002). FARWHA NIELSEN Cand. mag. og konfliktmægler Farwha Nielsen er erfaren praktiker og ekspert i familiekonflikter blandt etniske minoriteter. Hun er ophavskvinde til den tværkulturelle konflikthåndterings og mæglingsmetode. Farwha er forfatter, debattør og har mange års erfaring i formidling, træning og supervision af tværkulturel dialog og det tværfaglige samarbejde. CECILIE KOLFLAATH LARSEN Cecilie Kolflaath Larsen er psykolog, utdannet ved NTNU. Hun har jobbet 3 år i Kina med asiatiske barn og Third Culture familier. Hun har etter det jobbet for Alternativ til Vold, først to år som prosjektleder på et prosjekt hvor det utelukkende ble jobbet med krigstraumatiserte flyktninger. Hun jobber nå med voldsmenn som soner lange dommer i Ullersmo landsfengsel. 60 % av de innsatte har en annen kulturell bakgrunn. Interessefelt: sosiopolitiske traumer, kultur og vold i et familieperspektiv. EMIL AAMLI CARLSON Emil Aamli Carlson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo høsten Han har jobbet ett år i psykisk helsevern for voksne, blant annet med personer med dobbelt diagnose rus og alvorlig psykisk lidelse. Jobbet tre år ved ATV- Drammen der han jobbet mye med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Jobbet de siste 3 år ved ATV-Oslo primært med voksne utøvere av vold i nære relasjoner, men også noe med voldsutsatte. Han har de siste 5 årene jobbet både med grupper og individualterapeutisk. Siden oppstarten høsten 2012 har han vært med på å drifte ATVs tilbud til innsatte ved Ullersmo fengsel, der vi driver både grupper og individualterapier. HEINE STEINKOPF Heine Steinkopf er spesialist i klinisk barne-ungdomspsykologi. Erfaring fra døgnbehandling av ungdom, Bup, familieklinikk og familiekontor. Jobbet spesielt med barn i familievoldskontekst siden Jobber nå ved RVTS-sør og ABUP ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. ELISABETH CHRISTIE ØRKE Elisabeth Christie Ørke er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden Sertifisert EMDR-terapeut. Utdannet kognitiv terapeut og veileder i kognitiv terapi. Arbeidserfaring fra psykiatri, rusvern og PPT, og privat foretak med veiledning og undervisning. Har vært med på å bygge opp ATV Stavanger fra Spesielt fokus på individuell og gruppebehandling av kvinner utsatt for vold. Har utviklet kurs for å forebygge nye parforhold med vold: «Fra partnervold til partnervalg». HENNING MOHAUPT Henning Mohaupt er psykolog ved Alternativ til Vold Stavanger. Han er tilknyttet kompetansesenteret for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og forsker på hvordan voldelige fedre opplever seg selv som omsorgsgivere. BENTE LØMO Bente Lømo er psykologspesialist og er ansatt som stipendiat ved NKVTS. Hun studerer psykoterapiprosesser med menn i behandling ved ATV. Hun har drevet gruppeterapi med voldsutsatte kvinner og voldsutøvende menn og har lang erfaring med behandling av rusavhengighet. Hun underviser ved Universitetet i Oslo og leder IAPs videreutdannings program i gruppeterapi.

12 Design: Ivar Oftedal Design Etc. Foto: istockphoto Arrangør: I samarbeid med Konferansekomité: Per Isdal Marius Råkil Kine Blekkerud Ingunn Rangul Askeland Bente Lømo Sekretariat: Anne-Ma Bistrup Kine Blekkerud Margrethe Høgeid Fernández

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 LEK OG ALVOR Hjertelig velkommen til den 3. nordiske konferanse om vold og behandling! Vår største ambisjon med konferansen er å skape et fellesskap

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold Årsrapport for 2009 for Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD Innledning STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 4 ATV Oslo... 4 ATV Asker og Bærum... 5 ATV Drammen... 6 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2.

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Bulleteng nummer 2 Sikkerhet Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Sikkerhet 1 Juni 2005 En nødvendig hjelpestrategi som ramme rundt alt

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Fokus på familien - 2006 - Nr 04 - "Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor" av Heine Steinkopf, Ragnhild Laukvik Leite, Gunhild Gjedrem

Detaljer

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Vold mot menn i nære relasjoner

Vold mot menn i nære relasjoner Vold mot menn i nære relasjoner Kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt Hanne Sogn og Ole Kristian Hjemdal Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Vold mot

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER. Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer ÅLESUND 5. 6. APRIL 2011 Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund, Geilebergveien 20. Ill.: Mikail 2005 FOKUS PÅ TRAUMER De siste årene

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet Familievernets skriftserie nr 1/2011 Barn i familievernet 1 Barn vil bli sett og hørt Alle barn av foreldre som oppsøker familievernkontorene, håper at de voksne skal slutte å krangle og i stedet samarbeide

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner May Kristin Lindland Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner En analyse av samtalepraksiser mellom barnevernsarbeidere og barn i barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte VEDLEGG I VEDLEGG II Waltz-Rusche-Gottmann Emotional Abuse Questionnaire (EAQ) Les hvert utsagn og understrek det ordet som best beskriver hvor ofte det som beskrives skjer Isolasjon sub skalaer: Jeg

Detaljer

Den vanskelige samtalen

Den vanskelige samtalen Rapport 2 / 2010 Åse Langballe, Kari Trøften Gamst og Marit Jacobsen Den vanskelige samtalen Barneperspektiv på barnevernarbeid Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

Menns liv i en samisk kontekst

Menns liv i en samisk kontekst 8/2012 Menns liv i en samisk kontekst Dievdduid eallin sámi oktavuođas Men s lives in a Sámi context Innhold Sammendrag... 3 Summary... 3 Formål... 3 Organisering... 4 Ressursgruppen... 4 Prosjektleders

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer