Databehandlings ansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Databehandlings ansvarlig"

Transkript

1 Pnr Prosjekttittel Prosjektleder Prosjektets tilhørighet Databehandlings ansvarlig Register Nøkkelord Søknadsdato 1326 Identifisering av høy-risiko pasienter for hjerte/kar sykdom basert på obstetrisk historie: - mulighet for fremtidig tidlig preventiv intervensjon Nils-Halvdan Morken, NPR, Reseptregisteret Dødfødsel, For tidlig fødsel, Hjerte- og karsykdom, paritet, Preeklampsi, SIDS, Tidsrom til graviditet Langtids risiko ved å gi bort et nyre Stein Hallan NTNU NTNU, Dødsårsaksregisteret Dødelighet, Nyre, Nyresvikt, Transplantasjon Risikofaktorer for intrakraniale svulster - kohortstudier basert på helseundersøkelsedata Solheim Ole St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital, Kreftregisteret Epidemiologi, Kreft, Nevrokirurgi, Risikofaktorer, Svulst Sammenhengen mellom bruk av beroligende medisin, sovemedisin og dødelighet Aage Tverdal Folkeregisteret, HUBRO, Kreftregisteret, OPPHED, Reseptregisteret, TROFINN Dødelighet, Medikamentbruk, Sovemedisin Association between water supply and prevalence of asthma - a study, Egne data Astma, Epidemiologi, Miljøgifter, Vann Visceral obesity, metabolic syndrome and risk of adenocarcinoma of the gastrointestinal tract Yunxia Lu Karolinska institutet Karolinska institutet, Folkeregisteret, HUNT-1, Kreftregisteret Fedme, Kreft, Metabolsk syndrom Prostatakreftprognose og genetisk epidemiologi. Et nordisk samarbeid (NORDPRO) (Genetic epidemiology of prostate cancer prognosis - a Nordic collaborative project (NORDPRO)) Lovise Olaug Mæhle Radiumhospitalet universitetssykehus HF Kreftregisteret Genetikk, Overlevelse, prostatakreft Risikofaktorer, gen-miljø interaksjoner og dødelighet av psykiatriske lidelser i (Risk factors, gene-environment interactions and mortality in psychiatric disorders in ) Gun Peggy Knudsen MFR, NPR, Reseptregisteret, SSB - sos.øk./trygd Alkohol, Avhengighet, Depresjon, Epidemiologi, Genetikk, Miljø, Misbruk, Psykiatri, Psykose Betydning av MDM2 promoter polymorfismer, SNP varianter og epimutasjoner i gener involvert i vekstarrest, apoptose samt DNA repair for Per Eystein kreftrisiko (Impact of MDM2 promoter Lønning polymorphisms, SNPs and epimutations in genes regulating cell growth, apoptosis and DNA repair as cancer risk factors) NTNU, Kreftregisteret Alder, Arv, BMI, epimutasjon, Fysisk aktivitet, Genetikk, Kjønn, Kreft, Kreft, Røyking

2 Dødsulykker og skader i Norge (delprosjekt til 1196 PDB 84) Else-Karin Grøholt Folkeregisteret Alder, Død, Fødested land, Geografi, Helse, Kjønn, Psykisk helse, Sivilstand, Skade, Skade, Smerte, Sosioøkonomi, Sosioøkonomi, Sykmelding, Trend, Ulykke Preconception risk factors for pregnancy-related complications and birthoutcomes: and Medical Birth Registry linkage. Subproject of the intra and intergenerational transmission of risk project PDB-84. Øyvind Næss, MFR Blodtrykk, BMI, Diabetes, Foster, Fødselsutfall, Fødselsvekt, Hjerte- og karsykdom, Hypertensjon, Kardiovaskulære sykdommer, Kolesterol, Overvekt, Preeklampsi, Svangerskaps diabetes, Systolisk blodtrykk, Triglyserider Sosial ulikhet i kreftomsorgen: Fokus på tilgjengelighet og overlevelse (Inequalities in the access to cancer treatment and cancer survival) Eline Aas HUNT-3, Kreftregisteret Kreft, Overlevelse, Sosial kapital, Tilgjengelighet, Ulikheter Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet (Determinants and consequences of adiposity and other cardiovascular risk factors through the life course) Øyvind Næss Dødsårsaksregisteret, MFR, SSB - sos.øk./trygd, Tubregisteret Alkohol, Antropometri, Blodtrykk, Fysisk aktivitet, Generasjon, Hjerneslag, Hjerte- og karsykdom, Hjerte- og karsykdom, Hjerterytme, Kognitiv, Kolesterol, Koronar hjertedødelighet, Livsløp, Risikofaktorer, Røyking, Søsken, Søsken, Triglyserider, Utdanning, Utdanning Familiær opphopning av hjertesykdom i Øyvind Næss, Dødsårsaksregisteret Dødelighet, Familie, Genetikk, Hjerte- og karsykdom, Risikofaktorer AVSLÅTT - Myastenia Gravis: epidemiologiske, kliniske og genetiske aspekter (Myasthenia Chantal Gravis; epidemiological, clinical and genetic Tallaksen aspects. A cross sectional populationbased cohort study), Egne data Hormon, Kohortstudie, Myasthenia gravis, Risikofaktorer, Sosioøkonomi Sammenheng mellom utdanning, gener og modifiserbare risikofaktorer for demens (Educational attainment, lifestyle and geneenvironmental interaction in dementia - EL- GENIDEM Espen Bjertness 3 fylker hjerte- og kar,, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Tvilling Alkohol, Blodtrykk, BMI, Copy number variants, Demens, Demens, Død, Fysisk aktivitet, Genetikk, HDL (high density lipoprotein), Høyde, Kardiovaskulære sykdommer, Kjønn, Kolesterol, Medikamentbruk, mental helse, Risikofaktorer, Røyking, Single nucleotide polymorphisms, Sivilstand, Sosial ulikhet, Utdanning, Vekt Drikkevann, klima og utvikling av inflammatorisk tarmsykdom og type I diabetes (Water supply, climatic conditions, and development of inflammatory bowel disease and type I diabetes) Geir Aamodt, Vannverksregisteret Diabetes, inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Klima, Kohortstudie, Vann

3 914 Etniske forskjeller i risiko for kardiovaskulære sykdommer i Norge - masterprosjekt (Ethnic differences in risk of cardiovascular disease in Norway) Geir Aamodt Alder, Alkohol, BMI, Diabetes, Etnisitet, Etnisitet, Fysisk aktivitet, Glukose, Helse, Hjerte- og karsykdom, Kardiovaskulære sykdommer, Kjønn, Kjønn, Kolesterol, Medikamentbruk, Risikofaktorer, Risikosystemer, Røyking, Røyking, Sosial ulikhet, Sosioøkonomi, Systolisk blodtrykk, Triglyserider, Utdanning, Yrke UTGÅTT - Kartlegging av naturlig forekommende Trond Paul mutasjoner som hindrer PCSK9-mediert Leren degradering av low density lipoprotein reseptorer Rikshospitalet Rikshospitalet Arbeidsbelastning, Cellebiologi, Genetikk, Kolesterol, LDL (Low Density Lipoprotein), Medikamentbruk, Mutasjon, PCSK Insidens og betydning av demografiske egenskaper og ervervete risikofaktorer for primære hjernesvulster hos voksne: En prospektiv populasjonsbasert kohort undersøkelse John-Anker Zwart, HUNT-1, HUNT-2, Høyde- og vektdata, Kreftregisteret Alder, Alkohol, Allergi, Astma, BMI, Fysisk aktivitet, Hjerne, Høyde, Kosttilskudd, Medikamentbruk, Menarche, paritet, Risikofaktorer, Røyking, Sosial posisjon, Svulst, Svulst, Utdanning, Vekt Årsaker til atrieflimmer (Causal factors for atrial fibrillation) Wenche Nystad, Reseptregisteret, SSB - sos.øk./trygd Alder, Alkohol, Atrieflimmer, Atrieflimmer, Fysisk aktivitet, Hjerte- og karsykdom, Hjertearytmi, Hjertearytmi, Kjønn, Livsstil, Medikamentbruk, Overvekt, Risikofaktorer, Røyking, Sosioøkonomi UTGÅTT - Kreftrisiko i : Sammenheng med livsstil og sosioøkonomiske forhold Genetiske varianter og risiko for brystkreft, prostatakreft og kolorektal kreft Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet AVSLÅTT - Birkebeiner aldring studien (The Birkebeiner Aging Study) Is there a latitude incidence trend of lowtraumatic fractures in Norway? - Possible contribution by UV exposure and vitamin-d status in the population. Masteroppgave. Lars Vatten NTNU NTNU, Kreftregisteret Lars Vatten NTNU NTNU Aage Tverdal Anette Hylen Ranhoff Owe Løfman Universitetet for miljø og biovitenskap 40- HUBRO, Kreftregisteret, OPPHED, Reseptregisteret, SSB - sos.øk./trygd, TROFINN, Egne data Alder, Blodtrykk, BMI, BMI, Brystkreft, Brystkreft, Diabetes, Diabetes, Fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet, Insulin, lipider, lipider, prostatakreft, prostatakreft Alder, Alder, BMI, BMI, Brystkreft, Brystkreft, Brystkreft, DNA, Genetikk, Kjønn, Kjønn, Kreft, Prostata, prostatakreft, prostatakreft, Risikofaktorer, Røyking, Røyking Diagnose, Død, Dødsårsak, Kreft, Legemidler Arbeidsbelastning, Dødelighet, Eldre, Idrett, Livsstil Brudd, Insidens, Osteoporose, Statistikk, Vitamin

4 Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom (Alcohol consumption and the risk of coronary heart disease) Hoftebrudd: Prediktorer, insidens og overlevelse. NOREPOS: NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. (Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: NORwegian EPidemiological Osteoporosis Studies) CVDNOR: Hjerte- og karsykdom i Norge Colorektalkreft i Norge betydningen av miljø og genetiske/epigenetiske faktorer basert på helseundersøkelsene HUNT og Per Magnus Aage Tverdal Grethe S. Tell 3 fylker hjerte- og kar,, Dødsårsaksregisteret Reseptregisteret, Vannverksregisteret Alkohol, Alkohol, Blodtrykk, Dødsårsak, Dødsårsak, Genetikk, Genetikk, Koronar hjertedødelighet, Koronar hjertedødelighet, Kreft, Kreft, Livsstil, Psykisk helse, Røyking, Sosial posisjon, Sosioøkonomi, Vekt Benmineraltetthet, Hoftebrudd, Osteoporose, Vann Dødelighet, Hjerte- og karsykdom, Insidens, Folkeregisteret, Kreftregisteret, MFR, SSB Medfødt sykdom, Overlevelse, Risikofaktorer - sos.øk./trygd Kirsti Kvaløy NTNU NTNU Blodprøve, Genetikk, Kreft, Miljø, Risikofaktorer Utvikling av risikodiagram for kardiovaskulær sykdom for personer over 65 år - SCORE ELD 40-årsundersøkelsene, Død, Dødelighet, Eldre, Kardiovaskulære sykdommer, Risikofaktorer Triglyserider og dødelighet av kardiovaskulær sykdom årsundersøkelsene, Dødelighet, Fettsyrer, Hjerte- og karsykdom, Kardiovaskulære sykdommer, Risikofaktorer Genomanalyser og kreftrisiko. Prospektive studier av kreftrisiko i (IARC) Lars Vatten, Kreftregisteret Genetikk, Hals, Hode, Kreft, Nyre Genomanalyser og kreftrisiko - en prospektiv studie av kreftrisiko på prostata og brystkreft Lars Vatten, HUNT-2, IV, V Brystkreft, DNA, Genetikk, Kreft, Prostata Effekten av familiebakgrunn og Endring i arbeidsforhold i Norge Kjell G. Salvanes Norges handelshøyskole Norges handelshøyskole 40- MFR, SSB - sos.øk./trygd Arbeid, Arbeidsbelastning, Familie, Helse, Sosioøkonomi, Spillover-effekt, Utdanning AVSLUTTET - Breast and colorectal cancer in the cohort, Associations to reproductive and hormonal factors including IGF and other circulating peptides Kreftregisteret, SSB - sos.øk./trygd Brystkreft, Fysisk aktivitet, Kolesterol, Kreft, Reproduksjon, Stoffskifte Risk factors and the use of asthma medicine. Aage Tverdal 40- HUBRO, OPPHED, Reseptregisteret, TROFINN, Ungdomsundersøkelsene Astma, BMI, Død, Høyde, Røyking, Vekt Genetisk variasjon og osteoporose Inger Njølstad, V BMI, Brudd, Genetikk, Osteoporose

5 274 Risikofaktorer for statinbruk Aage Tverdal, Reseptregisteret C10A, Hjerte- og karsykdom, Kolesterol, Lipidmodifiserende midler, usammensatte preparater, Statiner AVSLUTTET - Labor Market Stress and Health outcome David M. Cutler Harvard University Arbeid, Helseovervåking, Helseøkonomi, Kohortstudie, Stress Genetisk variasjon, atrieflimmer og hjerneslag Inger Njølstad, IV, V Genetikk, Hjerneslag, Hjerte, Hjerteinfarkt, Hjertesvikt Metabolsk syndrom og kreftrisiko (Me-Can) Tone Bjørge Kreftregisteret, I Kohortstudie, Kreft, Kreft, Metabolsk syndrom, Metabolsk syndrom Røyking i forhold til hyppighet og dødelighet av bryst-, ovarie- og tykktarmskreft (Smoking in relation to incidence and mortality of breast, ovarian and colorectal cancer.) Inger Torhild Gram Kreftregisteret, I, SSB - sos.øk./trygd Alder, Brystkreft, Brystkreft, Død, Dødsårsak, Eggstokkreft, Eggstokkreft, Kohortstudie, Kreft, Norge, Risikofaktorer, Røyking, Røyking, Sosioøkonomi, Tarmkreft, Tarmkreft UTGÅTT: Putting the Norwegian health surveys on the map: Assessing air-pollution and water quality using GIS Geir Aamodt, MoBa Astma, Geografi, Luftforurensning, Miljø, Trafikk UTGÅTT - Sosiodemografisk status blant bipolare pasienter i Norge Ole A. Andreassen Alder, Arbeid, Depresjon, Inntekt, Kjønn, Psykisk helse, Sivilstand, Sosioøkonomi, Sykdom, Utdanning The epidemiology of prescription drug use Aage Tverdal I, Reseptregisteret, SSB - sos.øk./trygd, UNGDOM 2004, Ungdomsundersøkelsene, Vannverksregisteret Legemiddelepidemiologi, Medikamentbruk, Risikofaktorer, Sosioøkonomi, Sykdom Risikofaktorer for sykdom, svangerskapsutfall og årsaksspesifikk dødelighet - et forskningsprosjekt basert på data fra befolkningsundersøkelser koblet mot ulike registre Kreftregisteret, MFR, I, SSB - sos.øk./trygd Diabetes, Fysisk aktivitet, Hormon, Høyde, Kosthold, Røyking, Snus, Vekt Inter- and intra-generational transmission of risk: A life-course epidemiological study on perinatal and adult outcomes Øyvind Næss BERTE, Kreftregisteret, MFR, SSB - sos.øk./trygd Arbeidsbelastning, Artritt, Dødelighet, Fødsel, Kreft, Livsløp, Perinatal, Risikofaktorer, Sosial ulikhet, Sosioøkonomi AVSLUTTET - Hvilke faktorer samvarierer med hofte- og underarmsbrudd i Norge? Hva kan forklare de regionale forskjellene? Anne Johanne Søgaard Arbeidsbelastning, Brudd, Hofter, Livskvalitet, Psykisk helse, Selvrapportert helse

6

- CONOR er en sammenstilling av 10 helseundersøkelser med informasjon om

- CONOR er en sammenstilling av 10 helseundersøkelser med informasjon om Cohort of Norway (CONOR): Forskningspotensial, design og representativitet Geir Aamodt 1, Anne Johanne Søgaard 1,2, Øyvind Næss 1,2, Anne Cathrine Beckstrøm 1, Sven Ove Samuelsen 1,3 og CONORs styringsgruppe

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Hjerneslag. www.tidsskriftet.no/tema. Nr. 6/2007. Nr. 7/2007. Nr. 8/2007. Nr. 9/2007. Nr. 10/2007 MEDISIN OG VITENSKAP Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich. Nr. 6/2007 Hjerneslag like

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 ENHET FOR KLINISK KARDIOVASKULÆR FORSKNING (EKKF) Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Hovedområder for forskning

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15.

Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15. Utvalgte sporelementer hos personer med udiagnostisert type 2-diabetes mellitus og FINDRISC 15. En nøstet case-kontrollstudie fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) Ailin Falkmo Hansen

Detaljer

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen Hvorfor er fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene viktig? De store folkehelseutfordringene:

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 14.06.12 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Projects at the National Institute of Occupational Health (NIOH) 2004 Innholdsfortegnelse Prosjekt Side Arbeidsfysiologisk seksjon Den nye arbeidsplassen

Detaljer

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Anne Eskild, professor Universitetet i Oslo Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus Jordmordagene Oslo, 2009 Viktige samfunnshelsespørsmål siste 100 år

Detaljer

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge rapport 21:2 Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Rapport 21:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks

Detaljer

Faglig rapportering 2003

Faglig rapportering 2003 Faglig rapportering 17.03.04 10:34 Side 1 Faglig rapportering 2003 Forskningsprosjekter Nasjonale og regionale funksjoner FORORD 6 DEL 1: HOVEDINNTRYKK FRA RAPPORTERINGEN 7 NASJONALE OG REGIONALE FUNKSJONER

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Hordalandsundersøkelsen, som

Hordalandsundersøkelsen, som HORDALANDSUNDERSØKELSEN ASTMA OG KOLS i en generell voksen befolkning i Vest-Norge SAMMENDRAG: Hordalandsundersøkelsen er gjennomført i fire faser i 1985, 1987 88, 1996 97 og 2003-05. Studiepopulasjonen

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

BARNEDIABETESREGISTERET. Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes BARNEDIABETESREGISTERET The Norwegian Childhood Diabetes Registry (NCDR) www.barnediabetes.no Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Detaljer

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D)

Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Er det noe ved D, eller er D bare tull? (om nye roller til vitamin D) Haakon E. Meyer Professor, dr.med. Universitetet i Oslo & Nasjonalt folkehelseinstitutt 2009 Vitamin D er nødvendig for normal beinmetabolisme.

Detaljer

Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land

Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land Norsk Epidemiologi 1998; 8 (1): 21-28 21 Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land Inger Stensvold, Marit Rognerud og Dag S. Thelle Avdeling for

Detaljer

Avdeling for kvinne- og barnehelse

Avdeling for kvinne- og barnehelse Årsrapport 2013 Avdeling for kvinne- og barnehelse Innledning I 2012 ble Pediatrisk forskningsinstitutt og Kompetansesenteret for kvinnehelse slått sammen til en avdeling i Kvinne- Barn klinikken OUS,

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer