Dokumentér din kompetanse som prosjektleder!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentér din kompetanse som prosjektleder!"

Transkript

1 IPMA Sertifisering V å r e n Dokumentér din kompetanse som prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder 1

2 IPMA s sertifiseringsordning i 4 nivåer Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening sertifiserer prosjektledere i henhold til prosedyrer og innhold, som er utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Ordningen tilbys i samarbeid med Foreningen for Dansk Projektledelse som har lang erfaring med IPMA sertifisering. Som sertifisert prosjektleder vil du ha en internasjonalt anerkjent dokumentasjon på din kompetanse. Det samlede program omfatter 4 nivåer : Verktøy til kompetansevurdering På alle nivåer i sertifiseringsordningen benyttes den danske prosjektforeningens kompendium Kompetencer i projektledelse, som gir oversikt over kompetanseområder for ledelse av prosjekter, og som også kandidaten benytter til egenvurdering av sin kompetanse. Ved kompetansevurdering skjelnes det mellom 3 grunnleggende kompetanseområder, erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadferd. Kvalifisert prosjektledelse betinger at alle tre områder er dekket og at det er synergi mellom de tre typer kompetanse. Dette avspeiles også i sertifiseringsordningens logo: Formålet med nivådelingen er å underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for den enkelte prosjektleder og for virksomheter hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse. Sertifisering på ett nivå forutsetter ikke at prosjektlederen har gjennomgått de underliggende sertifiseringsnivåene. I Norge tilbys IPMA sertifisering på nivåene D, C og B. På nivå D er det kandidatens kunnskap som testes, samt innsikt i ledelsesadferd. På nivåene C og B er det kandidatens kompetanse til å lede et prosjekt som testes. Herunder testes kandidatens evne til å anvende kunnskap og erfaring på en hensiktsmessig måte. På nivå C og B foretas det periodisk resertifisering. Prosjektleder sender inn en orientering om hvordan kompetansen i prosjektledelse er vedlikeholdt og videreutviklet. Nivåene C og B er delt i 2 trinn. Bedømmelse av kandidatene foretas av to kompetente assessorer etter hvert trinn i henhold til gitte prosedyrer og evalueringsmetoder. Kompetencer i projektledelse er på 150 sider og inneholder også en CD med skjemaer for egenvurdering. Kompendiet kan også anvendes til intern evaluering og kompetanseutvikling i en organisasjon. Utbredelse av IPMA sertifiseringen IPMA s 4 nivåers sertifiseringsordning er foreløpig tatt i bruk i mer enn 30 land. Det samlede antall IPMA sertifiserte passerte i Utviklingen i Danmark kan ses av diagrammet : Vi ser tilsvarende utviklingstrend i Norge og i Sverige, som i Danmark. 2

3 Sertifisering gir kompetanseløft og økt egeninnsikt Gjennom sertifiseringen kan kandidaten få dokumentert sin kompetanse i prosjektledelse, samt få støtte til å videreutvikle sin kompetanse, og dermed bli en enda mer lærende prosjektleder. Sertifiseringen gir fordeler både for virksomheten og den enkelte prosjektleder. Prosjektledere som gjennomgår en sertifisering får i tillegg til en dokumentasjon av sin kompetanse, også vist evner og vilje til en ekstra innsats. For virksomheten : Dokumenterer ovenfor markedet at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en stadig høyning av kompetansenivået Synliggjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen Gir et middel til å sikre at prosjektledelsen ligger i kvalifiserte hender også ved nyansettelse av prosjektledere Informasjon om sertifiseringsordningen Arrangøren holder korte orienteringsmøter om sertifiseringsordningen, både som åpne og som bedriftsinterne møter. De åpne orienteringsmøtene vil bl.a. bli arrangert i Oslo, Stavanger og Kongsberg. Kunngjøring vil skje løpende på For sertifisering på nivå B og C skal kandidaten oppgi hvor mange måneder (full tid) man har som prosjektleder. Det er ledelsesinnsatsen som skal telle med ikke eventuell tid som utførende prosjektmedarbeider. Etter påmeldingen får kandidaten Kompetencer i projektledelse, på engelsk eller dansk, sammen med leseveiledning. For prosjektlederen : Dokumenterer kunnskap og erfaring Høyner kompetansenivået, idet deltagelse i sertifiseringsprosessen i seg selv gir nyttig læring Gir feedback på hvilke områder hvor ytterligere læring vil være nyttig Gir struktur til den personlige utviklingen som prosjektleder Frister for påmelding Påmeldingsfrist til sertifisering våren 2005 er 15. februar. Påmeldingsalternativene er spesifisert på siste siden i denne brosjyren. Halvdagsseminar og veiledningsordning Det arrangeres halvdags seminar Kompetanseutvikling av prosjektledelse, med vekt på hvordan man fremmer bevist og systematisk kompetanseutvikling av prosjektledere. Deltagerne får på den måten anledning til å vurdere egen kompetanse innen påmelding til sertifisering finner sted. Videre er det lagt opp en veiledningsordning for IPMA sertifiseringskandidater. Seminaret og veiledningsordningen er ikke en forutsetning for å bli sertifisert. 3

4 Brukere av IPMA sertifiseringen I følgende virksomheter i Danmark har mer enn tre kandidater gjennomført sertifiseringen. Atkins Danmark ATP B-K Medical CIBER Connector Dan Net Danske Bank Dong EDB Gruppen Ementor Execon Fujitsu Invia Hovedstadens Trafikselskap Implement IPTeams KMD Lego LK Nokia Mobil Nordea Novo Nordisk PFA Pension Post Danmark Scandinavia IT Group SDS Udvikling Siemens Sigma Contra Ventum Sketenty Spar Nord Bank Sygehus Vestsjælland TDC Telia TietoEnator Unisys IPMA sertifisering i Norge ble startet opp høsten Følgende organisasjoner har allerede sertifisert prosjektledere etter denne ordningen Bjørge SAAS Systems AS DnB NOR IT AS Dovre International AS Ericsson AS ProsjektKompetanse AS Part AS TietoEnator AS VingCard a.s Uttalelser fra sertifiserte prosjektledere i Norge Bjørge SAAS System AS Ole B. Thunold, Prosjekt Direktør Bjørge SAAS System AS leverer instrumenterte sikkerhetssystemer og tekniske EPC prosjekter til det internasjonale markedet. Profesjonell, dokumentert gjennomføringskompetanse er et klart konkurransefortrinn og IPMA sertifiserte prosjektledere gir en god dokumentasjon og bekreftelse på selskapets kompetanse innen prosjektgjennomføring. Selskapets tilrettelegging for IPMA sertifisering vil både stimulere det faglige miljøet for prosjektledelse som et eget fag samt synliggjøre karrierevei for prosjektledere i organisasjonen. Dette, kombinert med selskapets konkurransefortrinn, medfører at den enkelte prosjektleder og selskapet selv kommer i en vinn vinn situasjon. Selve sertifiseringsprosessen er et ypperlig personlig verktøy for den enkelte til å etablere en bevisstgjøring av svake og sterke sider som prosjektleder. Videre avdekker prosessen personlige utviklingsbehov for den enkelte med synliggjøring av konkrete planer for fremtidig utvikling. VingCard a.s Ole Christian Albert, Project Manager Jeg har lest mange bøker og deltatt i flere kurs om prosjektledelse. Men ingen av disse har gitt meg en selvinnsikt om mine evner som prosjektleder som sertifiseringsmodellen til IPMA. I en "guidet tur" gjennom mine prosjektledererfaringer og metode- og adferdskompetanser har jeg fått en god oversikt over mine sterke og svake sider. Sertifiseringsprosessen er spennende og selvforsterkende engasjerende, den gir selvtillit og jeg har fått klarlagt hva jeg bør jobbe med for å bli en bedre prosjektleder. Sertifiseringen kommer også VingCard til gode; som ledd i prosessen har jeg gjort en grundig analyse av flere av våre tidligere prosjekter, og konklusjonene vil vi implementere i modeller og rutiner for å sikre en forbedret gjennomføring av kommende prosjekter. Videre har sparring og diskusjoner med kolleger i forbindelse med sertifiseringen gitt høy fokus og forbedret forståelse for prosjektledelsesfaget generelt. TietoEnator AS Johnny Heggestad, Project Manager Jeg har i nærmere 20 år drevet med prosjektledelse i ulike former. I en hektisk hverdag, der det ene prosjektet tar det andre hele tiden, er det vanskelig å finne nok tid til å stanse opp for refleksjon og ettertanke. Gjennom prosjektledernettverket i TietoEnator fikk jeg vite om denne sertifiseringsmuligheten, som har gitt meg mer enn jeg forventet. For den har nettopp gitt meg muligheten til å rekapitulere karriere, erfaring og kompetanse på en god og lærende måte. Først og fremst har jeg fått satt alt jeg har drevet med av metoder og verktøy inn i en strukturert og helhetlig sammenheng. Videre har mine mange erfaringer blitt mer nyttige for meg ved å relatere dem til IPMA s rammeverk og et helhetsperspektiv på prosjektledelse. Jeg har blitt klar over hvor jeg trenger å fokusere for egen videreutvikling. Samtidig har sertifiseringsprosessen og tilbakemeldingene derfra gitt meg økt selvtillit og bedre innsikt også i alle de sterke sidene i min prosjektledelse. Dette er noe som utvilsomt også vil komme TietoEnator som selskap til gode da prosjektledelse er et prioritert område i selskapet.. 4

5 Nivå D Sertifisert i prosjektledelse En person som er sertifisert i prosjektledelse (nivå D) er i besittelse av kunnskap om prosjektledelse som omfatter et bredt spekter av metoder og former for utvist adferd, til anvendelse ved ledelse av prosjekter. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Det stilles ikke krav til dokumentert erfaring fra selv å ha vært prosjektleder. Metodekompetanse Har kunnskap om og kan teoretisk bruke metoder og verktøy til løpende og overordnet prosjektledelse og til å forstå prosjektets ledelsesfaser. Har dessuten kjennskap til å planlegge prosjektledelse og å samordne prosjekter på virksomhetsnivå. Adferdskompetanse Har innsikt i de former for adferd som det er hensiktsmessig å utvise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 02. mars 2005 kl Gjennomgang av pensum og rettledning i anvendelse av Kompetencer i projektledelse. Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse. samt endelig søknad om sertifisering Innsats minst et par dager Innleveres innen 30. mars 2005 Eksamenssesjon 05. april 2005 kl Skriftlig eksamen ingen hjelpemidler 3 timer. Godkjennelse Sertifikatet sendes. Ingen tidsmessig begrensning av gyldighet Som første trinn i sertifiseringsprosessen avholdes et introduksjonsmøte, hvor det blir orientert om Kompetencer i projektledelse og selve sertifiseringen. Dette møtet er ikke obligatorisk. Før kandidaten kan gjennomføre den skriftlige prøven må en egenvurdering i samsvar med Kompetencer i projektledelse være utarbeidet og innlevert sammen med et CV. Kandidaten fremstiller seg til en skriftlig prøve, som omfatter flervalgs spørsmål, åpne spørsmål og et case som skal løses. Sertifisering på høyere nivå Kandidater sertifisert på nivå D, som går videre med sertifisering på nivå C innen seks måneder, behøver ikke å avlegge den skriftlige prøven. 5

6 Nivå C Sertifisert prosjektleder En sertifisert prosjektleder (nivå C) er kompetent til å lede mindre komplekse prosjekter, og assistere prosjektleder for komplekse prosjekter innen alle områder som omfatter ledelse av prosjekter. Herunder inngår å kunne lede en større gruppe av prosjektdeltakere, og/eller fungere som leder av en delprosjektgruppe i et komplekst prosjekt. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Kandidaten må ha minst 3 års erfaring som prosjektleder av mindre komplekse prosjekter, eller delprosjekter i komplekse prosjekter, med ansvar for sentrale ledelsesområder. Metodekompetanse Har forståelse for, og kan anvende, et spekter av metoder og verktøy. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre, og i flere prosjekter, men mindre komplekse situasjoner. Adferdskompetanse Har innsikt i de former for adferd som det er hensiktsmessig å vise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter også under delvis vanskelige vilkår. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Vurderingen på nivå C utføres av to assessorer og foregår i to hovedtrinn. Trinn 1 omfatter forberedelse, introduksjonsmøte, utarbeidelse av egenvurdering og CV, samt skriftlig prøve. Kandidatene anbefales spesielt å verifisere at de har de forutsatte 3 års relevant prosjektledererfaring. Ved avbestilling i rimelig tid før introduksjonsmøtet vil man ikke bli belastet for sertifiseringsavgift. Om det under trinn 1 viser seg at kandidaten synes å ha kompetanse og erfaring til nivå B, kan kandidaten skifte over, mot at kandidaten avlegger skriftlig prøve på B nivå. Et nivå C sertifikat må fornyes innen 5 år. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 01. mars 2005 kl Utførlig veiledning i å vurdere egen kompetanse Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse, samt endelig søknad om sertifisering. Innsats ca. 1 uke Innleveres innen 30. mars 2005 Skriftlig prøve 07. april 2005 kl Ingen hjelpemidler Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige prøve, samt egenvurderingen. Beskjed om utfallet av trinn 1 innen 25. april 2005 Planleggingssesjon 25. mai 2005 kl Deltagerne blir delt i grupper på 4-5 deltagerer. De får et prosjekt case som skal planlegges. Resultatene av arbeidet presenteres i plenum, i dialog med assessorene. Eksamineringsmøte mai 2005 kl Eksamineringen vil ta ca. 1 time. Begge dagene reserveres. Tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Andre assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, planleggingssesjonen så vel som eksamineringen. Beskjed om utfallet blir gitt umiddelbart etter eksamineringen av den enkelte. Sertifikat sendes kandidaten Gyldighet 5 år Resertifisering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifisering på nivå B 6

7 Nivå B Sertifisert senior prosjektleder En sertifisert senior prosjektleder (nivå B) er kompetent til å lede komplekse prosjekter, med flere virksomheter og/eller organisasjoner involvert og multidisipline prosjektmiljøer. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Kandidaten må ha minst 5 års erfaring som prosjektleder, herunder deltatt i ledelse av komplekse prosjekter i minimum 3 år med ansvar for alle ledelsesområder og ledelsesfaser og med oppnådde gode resultater. Kandidaten har løpende anvendt oppnådde erfaringer i nye situasjoner / prosjekter. Metodekompetanse Har en solid forståelse av og kan anvende et spekter av metoder og verktøy, inklusiv varianter av disse. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre og i flere komplekse situasjoner. Adferdskompetanse Har innsikt i og utviser på flere måter adferd som markant fremmer integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter også under vanskelige forhold. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Vurderingen på nivå B utføres av to assessorer hvorav en fra kandidatens bransje. Prosessen foregår i to trinn. Trinn 1 består av forberedelse, introduksjonsmøte, utarbeidelse av egenvurdering og CV, skriftlig prøve, samt prosjektforslag. Trinn 2 omfatter utarbeidelse av prosjektrapport samt eksamineringsmøtet. Om kandidaten innen introduksjonsmøtet finner ut at hun/han ikke har de forutsatte minimum 5 års erfaring med ledelse av det som ved sertifiseringen forstås med komplekse og mindre komplekse prosjekter, kan det skje en avbestilling. Et nivå B sertifikat må fornyes innen 5 år. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 01. mars 2005 kl Utførlig veiledning i å vurdere egen kompetanse Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse, samt endelig søknad om sertifisering. Innsats ca. 1 uke Innleveres innen 30. mars 2005 Skriftlig prøve 07. april 2005 kl Ingen hjelpemidler Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige prøven, samt egenvurderingen. Beskjed om utfallet innen 25. april 2005 Utarbeide prosjektrapport Utarbeide prosjektrapport med beskrivelse av prosjektet, prosjektledelsen, samt vurdering av ledelsesinnsatsen. Arbeidsinnsats ca. 2 til 3 uker. Innleveres innen 26. mai Eksamineringsmøte juni 2005 kl Eksamineringen vil ta ca. 2 timer, hvor både det skriftlige materialet og dialogen vurderes. Begge dagene reserveres. Dag og tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Andre assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, prosjektrapporten så vel som eksamineringen. Beskjed om utfallet blir gitt umiddelbart etter eksaminseringen av den enkelte. Sertifikat ettersendes Gyldighet 5 år Resertifisering Etter tre år sendes det inn en midtveisrapport, og etter fem år gjennomføres resertifisering. Det skal sendes inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. 7

8 Henvendelser og påmelding IPMA sertifisering Praktiske opplysninger Alle samlinger vil foregå i Oslo. Nærmere informasjon om sted vil bli gitt sammen med utsendelse av Kompetencer i projektledelse. Spørsmål om ordningen kan rettes til Knut M. Heier, NFP, på telefon / , eller e-post Påmelding skjer til Øystein Olsen, Tekna v/servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, på telefaks eller Telefon til Øystein Olsen er Sertifiseringsavgift Avgiftene for de 3 nivåene er som angitt nedenfor. Beløpene omfatter alt skriftlig materiale, samt servering under samlingene. Nivå D Nivå C Nivå B Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr 500 i tillegg for ikke medlemmer Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr i tillegg for ikke medlemmer Kr tilbakebetales dersom sertifiseringsprosessen avsluttes etter trinn 1 Kr for resertifisering etter 3 år Kr 500 i tillegg for resertifisering av ikke medlemmer Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr i tillegg for ikke medlemmer Kr tilbakebetales dersom sertifiseringsprosessen avsluttes etter trinn 1 Kr for resertifisering etter 5 år Kr 500 i tillegg for resertifisering av ikke medlemmer Dersom deltagelse i sertifisering på nivå C og B utsettes til senere etter at den er påbegynt, belastes et administrasjonsgebyr på kr Rabattordninger Dersom en som er sertifisert på nivå D innen et halvt år fortsetter på nivå C gis en rabatt på kr Dersom en som er sertifisert prosjektleder på nivå C innen 3 år fortsetter på nivå B gis en rabatt på kr Dersom en kandidat til IPMA sertifisering på nivå C eller B er innehaver av et PMP bevis utstedt av Project Management Institute gis en rabatt på kr Dersom en kandidat tidligere har anskaffet boken Kompetencer i projektledelse gis en rabatt på kr 600, hvilket gjelder for nivåene D, C og B Obs! En kandidat kan benytte seg av bare én rabattordning. Påmelding Obs! Det er et begrenset antall kandidater som kan delta i hver sertifiseringsrunde. NB! Vennligst fyll ut ett påmeldingsskjema for hver kandidat som meldes på. Navn og firma Etternavn, fornavn, stilling Firma Firmaadresse. Postnr. / sted Telefon e-post Angi sertifiseringsnivå (B / C / D) Medlem NFP Medlem Tekna Faktura adresse (dersom forskjellig fra ovenstående) Firma / navn Adresse. Postnr. / sted Dato Underskrift 8

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon

Prosjektledelse. Prosjektledelse i front 2005 side 9. Prosjektledelse - quo vadis. Tema: Innovasjon Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2005 Tema: Innovasjon Innovasjonsledelse side 20 Hvorfor er industriell innovasjon viktig for landet? side 11 Hva er det med våre

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV

Aktivitetshjel- RAPPORT: Prosjekt aktivitetshjelpemidler. Samarbeidsprosjekt mellom: Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV 1 RAPPORT: Aktivitetshjel- Prosjekt aktivitetshjelpemidler Samarbeidsprosjekt mellom: SSM c Stiftelsen Sophies Minde Beitostølen Helsesportsenter NAV Hjelpemiddelsentral Oppland NAV Støttet av Stiftelsen

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer