Dokumentér din kompetanse som prosjektleder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentér din kompetanse som prosjektleder!"

Transkript

1 IPMA Sertifisering V å r e n Dokumentér din kompetanse som prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder 1

2 IPMA s sertifiseringsordning i 4 nivåer Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening sertifiserer prosjektledere i henhold til prosedyrer og innhold, som er utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Ordningen tilbys i samarbeid med Foreningen for Dansk Projektledelse som har lang erfaring med IPMA sertifisering. Som sertifisert prosjektleder vil du ha en internasjonalt anerkjent dokumentasjon på din kompetanse. Det samlede program omfatter 4 nivåer : Verktøy til kompetansevurdering På alle nivåer i sertifiseringsordningen benyttes den danske prosjektforeningens kompendium Kompetencer i projektledelse, som gir oversikt over kompetanseområder for ledelse av prosjekter, og som også kandidaten benytter til egenvurdering av sin kompetanse. Ved kompetansevurdering skjelnes det mellom 3 grunnleggende kompetanseområder, erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadferd. Kvalifisert prosjektledelse betinger at alle tre områder er dekket og at det er synergi mellom de tre typer kompetanse. Dette avspeiles også i sertifiseringsordningens logo: Formålet med nivådelingen er å underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for den enkelte prosjektleder og for virksomheter hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse. Sertifisering på ett nivå forutsetter ikke at prosjektlederen har gjennomgått de underliggende sertifiseringsnivåene. I Norge tilbys IPMA sertifisering på nivåene D, C og B. På nivå D er det kandidatens kunnskap som testes, samt innsikt i ledelsesadferd. På nivåene C og B er det kandidatens kompetanse til å lede et prosjekt som testes. Herunder testes kandidatens evne til å anvende kunnskap og erfaring på en hensiktsmessig måte. På nivå C og B foretas det periodisk resertifisering. Prosjektleder sender inn en orientering om hvordan kompetansen i prosjektledelse er vedlikeholdt og videreutviklet. Nivåene C og B er delt i 2 trinn. Bedømmelse av kandidatene foretas av to kompetente assessorer etter hvert trinn i henhold til gitte prosedyrer og evalueringsmetoder. Kompetencer i projektledelse er på 150 sider og inneholder også en CD med skjemaer for egenvurdering. Kompendiet kan også anvendes til intern evaluering og kompetanseutvikling i en organisasjon. Utbredelse av IPMA sertifiseringen IPMA s 4 nivåers sertifiseringsordning er foreløpig tatt i bruk i mer enn 30 land. Det samlede antall IPMA sertifiserte passerte i Utviklingen i Danmark kan ses av diagrammet : Vi ser tilsvarende utviklingstrend i Norge og i Sverige, som i Danmark. 2

3 Sertifisering gir kompetanseløft og økt egeninnsikt Gjennom sertifiseringen kan kandidaten få dokumentert sin kompetanse i prosjektledelse, samt få støtte til å videreutvikle sin kompetanse, og dermed bli en enda mer lærende prosjektleder. Sertifiseringen gir fordeler både for virksomheten og den enkelte prosjektleder. Prosjektledere som gjennomgår en sertifisering får i tillegg til en dokumentasjon av sin kompetanse, også vist evner og vilje til en ekstra innsats. For virksomheten : Dokumenterer ovenfor markedet at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en stadig høyning av kompetansenivået Synliggjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen Gir et middel til å sikre at prosjektledelsen ligger i kvalifiserte hender også ved nyansettelse av prosjektledere Informasjon om sertifiseringsordningen Arrangøren holder korte orienteringsmøter om sertifiseringsordningen, både som åpne og som bedriftsinterne møter. De åpne orienteringsmøtene vil bl.a. bli arrangert i Oslo, Stavanger og Kongsberg. Kunngjøring vil skje løpende på For sertifisering på nivå B og C skal kandidaten oppgi hvor mange måneder (full tid) man har som prosjektleder. Det er ledelsesinnsatsen som skal telle med ikke eventuell tid som utførende prosjektmedarbeider. Etter påmeldingen får kandidaten Kompetencer i projektledelse, på engelsk eller dansk, sammen med leseveiledning. For prosjektlederen : Dokumenterer kunnskap og erfaring Høyner kompetansenivået, idet deltagelse i sertifiseringsprosessen i seg selv gir nyttig læring Gir feedback på hvilke områder hvor ytterligere læring vil være nyttig Gir struktur til den personlige utviklingen som prosjektleder Frister for påmelding Påmeldingsfrist til sertifisering våren 2005 er 15. februar. Påmeldingsalternativene er spesifisert på siste siden i denne brosjyren. Halvdagsseminar og veiledningsordning Det arrangeres halvdags seminar Kompetanseutvikling av prosjektledelse, med vekt på hvordan man fremmer bevist og systematisk kompetanseutvikling av prosjektledere. Deltagerne får på den måten anledning til å vurdere egen kompetanse innen påmelding til sertifisering finner sted. Videre er det lagt opp en veiledningsordning for IPMA sertifiseringskandidater. Seminaret og veiledningsordningen er ikke en forutsetning for å bli sertifisert. 3

4 Brukere av IPMA sertifiseringen I følgende virksomheter i Danmark har mer enn tre kandidater gjennomført sertifiseringen. Atkins Danmark ATP B-K Medical CIBER Connector Dan Net Danske Bank Dong EDB Gruppen Ementor Execon Fujitsu Invia Hovedstadens Trafikselskap Implement IPTeams KMD Lego LK Nokia Mobil Nordea Novo Nordisk PFA Pension Post Danmark Scandinavia IT Group SDS Udvikling Siemens Sigma Contra Ventum Sketenty Spar Nord Bank Sygehus Vestsjælland TDC Telia TietoEnator Unisys IPMA sertifisering i Norge ble startet opp høsten Følgende organisasjoner har allerede sertifisert prosjektledere etter denne ordningen Bjørge SAAS Systems AS DnB NOR IT AS Dovre International AS Ericsson AS ProsjektKompetanse AS Part AS TietoEnator AS VingCard a.s Uttalelser fra sertifiserte prosjektledere i Norge Bjørge SAAS System AS Ole B. Thunold, Prosjekt Direktør Bjørge SAAS System AS leverer instrumenterte sikkerhetssystemer og tekniske EPC prosjekter til det internasjonale markedet. Profesjonell, dokumentert gjennomføringskompetanse er et klart konkurransefortrinn og IPMA sertifiserte prosjektledere gir en god dokumentasjon og bekreftelse på selskapets kompetanse innen prosjektgjennomføring. Selskapets tilrettelegging for IPMA sertifisering vil både stimulere det faglige miljøet for prosjektledelse som et eget fag samt synliggjøre karrierevei for prosjektledere i organisasjonen. Dette, kombinert med selskapets konkurransefortrinn, medfører at den enkelte prosjektleder og selskapet selv kommer i en vinn vinn situasjon. Selve sertifiseringsprosessen er et ypperlig personlig verktøy for den enkelte til å etablere en bevisstgjøring av svake og sterke sider som prosjektleder. Videre avdekker prosessen personlige utviklingsbehov for den enkelte med synliggjøring av konkrete planer for fremtidig utvikling. VingCard a.s Ole Christian Albert, Project Manager Jeg har lest mange bøker og deltatt i flere kurs om prosjektledelse. Men ingen av disse har gitt meg en selvinnsikt om mine evner som prosjektleder som sertifiseringsmodellen til IPMA. I en "guidet tur" gjennom mine prosjektledererfaringer og metode- og adferdskompetanser har jeg fått en god oversikt over mine sterke og svake sider. Sertifiseringsprosessen er spennende og selvforsterkende engasjerende, den gir selvtillit og jeg har fått klarlagt hva jeg bør jobbe med for å bli en bedre prosjektleder. Sertifiseringen kommer også VingCard til gode; som ledd i prosessen har jeg gjort en grundig analyse av flere av våre tidligere prosjekter, og konklusjonene vil vi implementere i modeller og rutiner for å sikre en forbedret gjennomføring av kommende prosjekter. Videre har sparring og diskusjoner med kolleger i forbindelse med sertifiseringen gitt høy fokus og forbedret forståelse for prosjektledelsesfaget generelt. TietoEnator AS Johnny Heggestad, Project Manager Jeg har i nærmere 20 år drevet med prosjektledelse i ulike former. I en hektisk hverdag, der det ene prosjektet tar det andre hele tiden, er det vanskelig å finne nok tid til å stanse opp for refleksjon og ettertanke. Gjennom prosjektledernettverket i TietoEnator fikk jeg vite om denne sertifiseringsmuligheten, som har gitt meg mer enn jeg forventet. For den har nettopp gitt meg muligheten til å rekapitulere karriere, erfaring og kompetanse på en god og lærende måte. Først og fremst har jeg fått satt alt jeg har drevet med av metoder og verktøy inn i en strukturert og helhetlig sammenheng. Videre har mine mange erfaringer blitt mer nyttige for meg ved å relatere dem til IPMA s rammeverk og et helhetsperspektiv på prosjektledelse. Jeg har blitt klar over hvor jeg trenger å fokusere for egen videreutvikling. Samtidig har sertifiseringsprosessen og tilbakemeldingene derfra gitt meg økt selvtillit og bedre innsikt også i alle de sterke sidene i min prosjektledelse. Dette er noe som utvilsomt også vil komme TietoEnator som selskap til gode da prosjektledelse er et prioritert område i selskapet.. 4

5 Nivå D Sertifisert i prosjektledelse En person som er sertifisert i prosjektledelse (nivå D) er i besittelse av kunnskap om prosjektledelse som omfatter et bredt spekter av metoder og former for utvist adferd, til anvendelse ved ledelse av prosjekter. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Det stilles ikke krav til dokumentert erfaring fra selv å ha vært prosjektleder. Metodekompetanse Har kunnskap om og kan teoretisk bruke metoder og verktøy til løpende og overordnet prosjektledelse og til å forstå prosjektets ledelsesfaser. Har dessuten kjennskap til å planlegge prosjektledelse og å samordne prosjekter på virksomhetsnivå. Adferdskompetanse Har innsikt i de former for adferd som det er hensiktsmessig å utvise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 02. mars 2005 kl Gjennomgang av pensum og rettledning i anvendelse av Kompetencer i projektledelse. Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse. samt endelig søknad om sertifisering Innsats minst et par dager Innleveres innen 30. mars 2005 Eksamenssesjon 05. april 2005 kl Skriftlig eksamen ingen hjelpemidler 3 timer. Godkjennelse Sertifikatet sendes. Ingen tidsmessig begrensning av gyldighet Som første trinn i sertifiseringsprosessen avholdes et introduksjonsmøte, hvor det blir orientert om Kompetencer i projektledelse og selve sertifiseringen. Dette møtet er ikke obligatorisk. Før kandidaten kan gjennomføre den skriftlige prøven må en egenvurdering i samsvar med Kompetencer i projektledelse være utarbeidet og innlevert sammen med et CV. Kandidaten fremstiller seg til en skriftlig prøve, som omfatter flervalgs spørsmål, åpne spørsmål og et case som skal løses. Sertifisering på høyere nivå Kandidater sertifisert på nivå D, som går videre med sertifisering på nivå C innen seks måneder, behøver ikke å avlegge den skriftlige prøven. 5

6 Nivå C Sertifisert prosjektleder En sertifisert prosjektleder (nivå C) er kompetent til å lede mindre komplekse prosjekter, og assistere prosjektleder for komplekse prosjekter innen alle områder som omfatter ledelse av prosjekter. Herunder inngår å kunne lede en større gruppe av prosjektdeltakere, og/eller fungere som leder av en delprosjektgruppe i et komplekst prosjekt. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Kandidaten må ha minst 3 års erfaring som prosjektleder av mindre komplekse prosjekter, eller delprosjekter i komplekse prosjekter, med ansvar for sentrale ledelsesområder. Metodekompetanse Har forståelse for, og kan anvende, et spekter av metoder og verktøy. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre, og i flere prosjekter, men mindre komplekse situasjoner. Adferdskompetanse Har innsikt i de former for adferd som det er hensiktsmessig å vise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter også under delvis vanskelige vilkår. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Vurderingen på nivå C utføres av to assessorer og foregår i to hovedtrinn. Trinn 1 omfatter forberedelse, introduksjonsmøte, utarbeidelse av egenvurdering og CV, samt skriftlig prøve. Kandidatene anbefales spesielt å verifisere at de har de forutsatte 3 års relevant prosjektledererfaring. Ved avbestilling i rimelig tid før introduksjonsmøtet vil man ikke bli belastet for sertifiseringsavgift. Om det under trinn 1 viser seg at kandidaten synes å ha kompetanse og erfaring til nivå B, kan kandidaten skifte over, mot at kandidaten avlegger skriftlig prøve på B nivå. Et nivå C sertifikat må fornyes innen 5 år. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 01. mars 2005 kl Utførlig veiledning i å vurdere egen kompetanse Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse, samt endelig søknad om sertifisering. Innsats ca. 1 uke Innleveres innen 30. mars 2005 Skriftlig prøve 07. april 2005 kl Ingen hjelpemidler Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige prøve, samt egenvurderingen. Beskjed om utfallet av trinn 1 innen 25. april 2005 Planleggingssesjon 25. mai 2005 kl Deltagerne blir delt i grupper på 4-5 deltagerer. De får et prosjekt case som skal planlegges. Resultatene av arbeidet presenteres i plenum, i dialog med assessorene. Eksamineringsmøte mai 2005 kl Eksamineringen vil ta ca. 1 time. Begge dagene reserveres. Tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Andre assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, planleggingssesjonen så vel som eksamineringen. Beskjed om utfallet blir gitt umiddelbart etter eksamineringen av den enkelte. Sertifikat sendes kandidaten Gyldighet 5 år Resertifisering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifisering på nivå B 6

7 Nivå B Sertifisert senior prosjektleder En sertifisert senior prosjektleder (nivå B) er kompetent til å lede komplekse prosjekter, med flere virksomheter og/eller organisasjoner involvert og multidisipline prosjektmiljøer. Kompetanseelementer Prosjekterfaring Kandidaten må ha minst 5 års erfaring som prosjektleder, herunder deltatt i ledelse av komplekse prosjekter i minimum 3 år med ansvar for alle ledelsesområder og ledelsesfaser og med oppnådde gode resultater. Kandidaten har løpende anvendt oppnådde erfaringer i nye situasjoner / prosjekter. Metodekompetanse Har en solid forståelse av og kan anvende et spekter av metoder og verktøy, inklusiv varianter av disse. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre og i flere komplekse situasjoner. Adferdskompetanse Har innsikt i og utviser på flere måter adferd som markant fremmer integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter også under vanskelige forhold. Sertifiseringsforløpet Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetencer i projektledelse. Vurderingen på nivå B utføres av to assessorer hvorav en fra kandidatens bransje. Prosessen foregår i to trinn. Trinn 1 består av forberedelse, introduksjonsmøte, utarbeidelse av egenvurdering og CV, skriftlig prøve, samt prosjektforslag. Trinn 2 omfatter utarbeidelse av prosjektrapport samt eksamineringsmøtet. Om kandidaten innen introduksjonsmøtet finner ut at hun/han ikke har de forutsatte minimum 5 års erfaring med ledelse av det som ved sertifiseringen forstås med komplekse og mindre komplekse prosjekter, kan det skje en avbestilling. Et nivå B sertifikat må fornyes innen 5 år. Sertifiseringsprosedyre Påmelding Påmeldingsfrist : 15. februar 2005 Etter påmeldingen mottar kandidaten Kompetencer i projektledelse med leseveiledning. Introduksjonsmøte 01. mars 2005 kl Utførlig veiledning i å vurdere egen kompetanse Egenvurdering og søknad Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og adferdskompetanse, samt endelig søknad om sertifisering. Innsats ca. 1 uke Innleveres innen 30. mars 2005 Skriftlig prøve 07. april 2005 kl Ingen hjelpemidler Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige prøven, samt egenvurderingen. Beskjed om utfallet innen 25. april 2005 Utarbeide prosjektrapport Utarbeide prosjektrapport med beskrivelse av prosjektet, prosjektledelsen, samt vurdering av ledelsesinnsatsen. Arbeidsinnsats ca. 2 til 3 uker. Innleveres innen 26. mai Eksamineringsmøte juni 2005 kl Eksamineringen vil ta ca. 2 timer, hvor både det skriftlige materialet og dialogen vurderes. Begge dagene reserveres. Dag og tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Andre assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, prosjektrapporten så vel som eksamineringen. Beskjed om utfallet blir gitt umiddelbart etter eksaminseringen av den enkelte. Sertifikat ettersendes Gyldighet 5 år Resertifisering Etter tre år sendes det inn en midtveisrapport, og etter fem år gjennomføres resertifisering. Det skal sendes inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifisering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifiseringen kan også omfatte ny eksaminering. 7

8 Henvendelser og påmelding IPMA sertifisering Praktiske opplysninger Alle samlinger vil foregå i Oslo. Nærmere informasjon om sted vil bli gitt sammen med utsendelse av Kompetencer i projektledelse. Spørsmål om ordningen kan rettes til Knut M. Heier, NFP, på telefon / , eller e-post Påmelding skjer til Øystein Olsen, Tekna v/servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, på telefaks eller Telefon til Øystein Olsen er Sertifiseringsavgift Avgiftene for de 3 nivåene er som angitt nedenfor. Beløpene omfatter alt skriftlig materiale, samt servering under samlingene. Nivå D Nivå C Nivå B Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr 500 i tillegg for ikke medlemmer Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr i tillegg for ikke medlemmer Kr tilbakebetales dersom sertifiseringsprosessen avsluttes etter trinn 1 Kr for resertifisering etter 3 år Kr 500 i tillegg for resertifisering av ikke medlemmer Kr for medlemmer av NFP eller Tekna Kr i tillegg for ikke medlemmer Kr tilbakebetales dersom sertifiseringsprosessen avsluttes etter trinn 1 Kr for resertifisering etter 5 år Kr 500 i tillegg for resertifisering av ikke medlemmer Dersom deltagelse i sertifisering på nivå C og B utsettes til senere etter at den er påbegynt, belastes et administrasjonsgebyr på kr Rabattordninger Dersom en som er sertifisert på nivå D innen et halvt år fortsetter på nivå C gis en rabatt på kr Dersom en som er sertifisert prosjektleder på nivå C innen 3 år fortsetter på nivå B gis en rabatt på kr Dersom en kandidat til IPMA sertifisering på nivå C eller B er innehaver av et PMP bevis utstedt av Project Management Institute gis en rabatt på kr Dersom en kandidat tidligere har anskaffet boken Kompetencer i projektledelse gis en rabatt på kr 600, hvilket gjelder for nivåene D, C og B Obs! En kandidat kan benytte seg av bare én rabattordning. Påmelding Obs! Det er et begrenset antall kandidater som kan delta i hver sertifiseringsrunde. NB! Vennligst fyll ut ett påmeldingsskjema for hver kandidat som meldes på. Navn og firma Etternavn, fornavn, stilling Firma Firmaadresse. Postnr. / sted Telefon e-post Angi sertifiseringsnivå (B / C / D) Medlem NFP Medlem Tekna Faktura adresse (dersom forskjellig fra ovenstående) Firma / navn Adresse. Postnr. / sted Dato Underskrift 8

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder!

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA Sertifisering H ø s t e n 2 0 0 5 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder med 4 sertifiseringsnivåer 1 IPMA s sertifiseringsordning i 4

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2010

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2010 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Bli en bedre prosjektleder

Bli en bedre prosjektleder The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN med kompetansebygging. CBN IPMA Certification Body Norway

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN med kompetansebygging. CBN IPMA Certification Body Norway The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2009

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2009 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse

Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2008

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - HØSTEN 2008 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - HØSTEN

Detaljer

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2016. CBN IPMA Certification Body Norway

Bli en bedre prosjektleder med IPMA sertifisering! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2016. CBN IPMA Certification Body Norway The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN

Detaljer

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder!

Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA Sertifisering Høsten 2 0 0 7 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifisering etter IPMA s internasjonale standarder med 4 sertifiseringsnivåer 1 29.06.2007 IPMA s sertifiseringsordning

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder

Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Samspillet mellom kontrollør og faglig leder Krav til virksomheten Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke. Sakkyndig virksomhet

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Freningen har hatt følgende styre i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Styrets beretning for 2013 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Freningen har hatt følgende styre i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 9-11 desember 2011 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn

Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 4. utgave mars 2013 Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn Spesielle bestemmelser for sertifisering av redningsmenn 1 OMFANG Ordningen omfatter personellsertifisering av redningsmenn

Detaljer

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo SØKNADSSKJEMA SENDES TIL: NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo Personlig data og informasjon FORNAVN ETTERNAVN FØDSELSDATO ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON/MOBIL EPOST YRKE Viktig informasjon

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til. Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i oppgjør 23.-26. april 2012, Oslo Medhjelperkurs i oppgjør er et kurs over 4 dager De tre første dagene er det undervisning og siste kursdag avholdes

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2015. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT, eller man kan kombinere de to

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

KONFERANSE. NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten KONFERANSE NSHs Høringskonferanse om WISLØFF-UTVALGETS INNSTILLING (NOU) Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Mandag 14. februar 2005 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Din tverrfaglige møteplass!

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

Medhjelperkurs i eiendomsmegling

Medhjelperkurs i eiendomsmegling Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til Medhjelperkurs i eiendomsmegling Kurset går over 5 dager, siste kursdag består av en 4-timers eksamen Du møter blant annet: Tore Bråthen Paul Henning Fjeldheim

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 10-12 desember 2010 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master Svein Andersstuen 7 Dan Master Jan

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Godkjent kurs NFKR Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring QMCe og NFKR SoS Sammarbeid om Sertifisering Quality Managment Certification (QMCe)

Detaljer

Søknadsskjema. Personlig data og informasjon. Viktig informasjon. Avtale

Søknadsskjema. Personlig data og informasjon. Viktig informasjon. Avtale Søknadsskjema sendes til: NyPuls v/gunhild Rotvik Tunestveit Christian Michelsens gate 18 0568 Oslo Personlig data og informasjon Fornavn Etternavn Fødselsdato Adresse Postnr Poststed Telefon/mobil Epost

Detaljer

TPM koordinator konferanse

TPM koordinator konferanse TPM koordinator konferanse Tapsanalyse i praksis 15. og 16. februar 2006 Vertsbedrift - Gilde Vest BA, avd. Forus (Stavanger) Hvorfor TPM koordinator-konferanse, og hvorfor tapsanalyse? Det stilles stadig

Detaljer

Personsertifisering i henhold til INSTA 800

Personsertifisering i henhold til INSTA 800 Norsk Kommunalteknisk Forening Konferansen "Bygg- og eiendomsforvaltning Jobb smartere innen drift og renhold!" Kielfergen 22. 24. oktober 2014 Personsertifisering i henhold til INSTA 800 Av: Steinar K.

Detaljer

SBC NO utgave januar Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK Elektrotermografi

SBC NO utgave januar Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK Elektrotermografi SBC NO 611 Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med NEK 405-1 Elektrotermografi SPESIELLE BETINGELSER FOR SERTIFISERING AV PERSONELL SOM SKAL UTFØRE ELEKTROTERMOGRAFI Spesielle betingelser

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige START EGEN BEDRIFT Bedriftsetablererkurs med veiledning Tilrettelagt for fremmedspråklige Et gratis tilbud til deg som vurderer å starte - eller nettopp har startet - egen bedrift. Påmeldingsfrist: Mandag

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2016 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

PROFF Gjentagende gode prosjekter

PROFF Gjentagende gode prosjekter PROFF Gjentagende gode prosjekter PROSJEKTVEIVISEREN Helse Sør-Østs felles prosjektstyringsmodell Prosjektveiviseren beskriver en overordnet prosess for prosjektledelse gjennom prosjektets livssyklus,

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg NB: Dan-seminar er i Larvik 9-11 november! Tid: 07-09 desember 2007. Sted: Langhushallen SKI Instruktører: Grandmaster Cho 8 Dan Master

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio. Thyra Frank Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.no Mikael Kamber Henry Stewart Kristin Lindberget Helle Kanaris Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid Heldagskonferanse for ledere på alle

Detaljer

Styrets beretning for 2011

Styrets beretning for 2011 Styrets beretning for 2011 Styrets sammensetning, internasjonale kontakter og redaksjon for magasinet Prosjektledelse Følgende styre har fungert i perioden: Styreleder: Ernst R. Midtun Styremedlemmer:

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Eksamen kursrekke

Eksamen kursrekke Eksamen 2010 - kursrekke 1. samling onsdag 07. april Generelt om eksamen og vurdering 2. samling torsdag 29. april Skriftlig eksamen 3. samling onsdag 05. mai Muntlig eksamen 4. samling mandag 10. mai

Detaljer

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017

Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 Prosjektoppgave INF3290 høsten 2017 I kurset INF3290 er prosjektarbeid en viktig arbeidsform. Prosjektoppgaven vil kreve mye av dere. Samtidig vet vi av erfaring at aktiv deltakelse i prosjektarbeidet

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Nærværsarbeid & Arbeidsglede-ledelse. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer

Nærværsarbeid & Arbeidsglede-ledelse. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer Thyra Frank Vi gjentar suksessen fra juni 2015! Se filmklipp på Mikael Kamber gaudio.no Henry Stewart Nærværsarbeid & Arbeidsglede-ledelse Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer Velkommen til en forrykende

Detaljer

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første

1. Introduksjon til prosjektledelse. Innledning. Læringsmål. Teori. We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første 1. Introduksjon til prosjektledelse Innledning "We are what we Prosjekter har eksistert helt siden de første repeatedly do. menneskene på jorden ønsket å gjøre en endring Excellence, then, i livene sine,

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Rekrutteringspersonell

Rekrutteringspersonell Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Rekrutteringspersonell DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision:

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere

Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere Sertifiseringskurs Obduksjonsteknikere Norske Medisinfaglige Teknikere(NMT) i samarbeide med Den Norske Patologforening (DNP) vil tilby sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere. Bli sertifisert i 2014!

Detaljer

Avtale mellom RogaBarn og

Avtale mellom RogaBarn og Avtale mellom RogaBarn og navn på barnehage ved styrer navn på styrer og barnehagelærer(e) navn på deltakende barnehagelærer navn på deltakende barnehagelærer (kun for barnehager med flere enn 18 femåringer)

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS og svenske JL Safety AB arrangerer sammen et kurs i maskinsikkerhet & CE. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt i en årrekke. Det

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2016.04.26/27 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til

Detaljer

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse

Accumulated knowledge and skills. www.aks-international.com. CV Realkompetanse CV Realkompetanse - 2 - Personlige opplysninger Navn: Kjønn: Mann Kvinne Fødselsdato: Adresse: By: Post Sivilstatus: TLF: Arbeide: Privat: Mobil: Nåværende stilling: E-mail: Utdannelse (formelle kvalifikasjoner

Detaljer