PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014"

Transkript

1 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014

2 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig overfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for øvrig. Vår nye visuelle identitet innebærer at logo, farger, fonter, bilder og grafiske elementer skal brukes på en tydelig definert måte. Vi ønsker at den forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gitt. Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet forbindelser og relasjoner. Avinor har ansvaret for at lufthavnene fungerer best mulig for reisende og samarbeidspartnere. Gjennom effektive forbindelser skaper vi verdifulle relasjoner. Vi sørger for at serier av komplekse hendelser oppleves som pålitelige, sømløse og behagelige for brukeren. Den nye visuelle identiteten, de to punktene og streken mellom dem, understreker vårt samfunns oppdrag; vi knytter landet sammen på en sikker, pålitelig og forutsigbar måte. Avinor skaper forbindelser fra nord til sør, fra øst til vest. Små og store lufthavner er bundet sammen for at reisende kan dra fra et sted til et annet. Norske og internasjonale flyselskaper kobles sammen, og gjør det mulig å møte familie, venner eller forretningsforbindelser. Ved å knytte Norge sammen, og Norge til verden, skaper vi verdifulle relasjoner. Egil Thompson Konserndirektør kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevare

3 Avinor profilmanual Introduksjon 3 Hvordan bruke profilmanualen Avinors profilmanual tar for seg elementene i den grafiske identiteten og gir en detaljert beskrivelse for applisering av den. Disse retnings linjene må følges konsekvent, ettersom avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk. Hovedhensikten med identiteten er å fortelle omverdenen om Avinors eksistens og kompetanse. I alle sammenhenger hvor Avinor opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former, som bidrar positivt til selskapets image som en moderne og seriøs luftfartsaktør. Den grafiske identiteten er også bygget opp av en spesialtegnet typografi, egne unike bilder og et sett med farger. Typesnittet «Avinor» og de profilbyggende bildene er i selskapets eie og kan kun brukes av Avinor i samsvar med retningslinjene i denne manualen. Avinors profilmanual er utviklet som ressurs for selskapet som helhet, og for grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design, kreativ produksjon eller annet som sees som en del av Avinors identitet.

4

5 Avinor profilmanual Introduksjon 5 «De to punktene, og forbindelsen mellom dem, er en forenkling av historien om lufthavnene som knytter Norge sammen, og Norge sammen med verden.»

6 Avinor profilmanual Innhold 6 1 Avinor hovedlogo 11 3 Lufthavnidentifisering 39 Avinor hovedlogo 12 Clear space (luft rundt logo) 13 Eksempel på clear space 14 Fargebruk i logo 15 Eksempler på fargebruk i logo 16 Feil fargebruk 17 Logoens minimumstørrelse 18 Plassering av logo 19 Logo i samspill med andre logoer 20 Feil bruk av logo 22 4 Fullstendig lufthavnnavn 40 Logobruk fullstendig lufthavnnavn 41 Bruksområder for lufthavnnavn 42 Feil bruk av lufthavnnavn 43 Logosymbol som grafikk 45 Bruk av logosymbol som grafikk 46 Størrelser og linjetykkelser 47 Logosymbol i kommunikasjon 48 2 Lufthavner med egen stedsmerkevare 25 5 Identitetsfarger 51 Logo for egen stedsmerkevare 26 Bruksområder for egen stedsmerkevare 27 Clear space (luft rundt logo) 28 Logobruk Oslo lufthavn 29 Logobruk Flesland, Sola og Værnes 30 Fargebruk i logo 31 Logoens minimumstørrelse 32 Feil bruk av logo 33 Logo i samspill med andre logoer 34 Plassering av logo 35 Farger trykte medier 52 Bakgrunner og nøytraler trykte medier 53 Farger digitale flater 54 Bakgrunner og nøytraler digitale flater 55 Farger andre flater 56 Vekting av farger 57

7 Avinor profilmanual Innhold 7 6 Typografi 61 9 Kommersiell design Skilting Primærtypesnitt Avinor Sans 62 Sekundærtypesnitt Kepler 67 Primærtypesnitt digitale flater Arial 68 Sekundærtypesnitt digitale flater Georgia 68 Typografieksempler og oppsett 69 Fotografi 73 Brand image retningslinjer 74 Retningslinjer for fotografen 75 1 Mennesker 76 2 Steder 77 3 Drift 78 4 Salgsutløsende fotografier 79 Avinors bildearkiv på intranett 80 Korrespondanse og presentasjon 83 Konvolutter C4 og B4 84 Konvolutter C5 86 Brevmaler 87 Powerpointmal 88 Visittkort 89 E-postsignatur Systematisk bruk av Avinors identitet 94 Designelementer 95 Typografiske retningslinjer 96 Materialvalg og trykk 98 Eksempel på salgsbrosjyre 99 Eksempel på lufthavnbrosjyre 102 Duty free poser 105 Eksempel på annonse profilbyggende 106 Eksempel på annonse salg av rute 110 Eksempel på annonse salgsutløsende 114 Eksempel på velkomstboards liggende 118 Eksempel på velkomstboards stående 120 Informasjonsdesign 123 Designelementer 124 Materialvalg og trykk 125 Stillingsannonse 126 Stillingsannonse internett 128 Informasjonsbrosjyre 130 Informasjonsplakat 132 Informasjonsskjerm 133 Informasjonsbanner 134 Digitale flater Skiltsystem 144 Utvendig fasadeskilt lufthavn 146 Utvendig pylon 147 Serviceskranke 148 Andre utvendige skilter 149 Skilting administrasjon 150 Skilting lufthavn 152 Velkomstskilt 156 Parkeringsskilt 158 Uniformering 161 Uniform servicemedarbeider dame 162 Uniform servicemedarbeider herre 163 Hvordan bruke uniformen 164 Atbeidsuniform 165 Uniform-bestillingskontakt 166 Korrekte filer 168 Kontakt 170 Nettside 138 App 139 Logobruk på skjerm 140

8 8

9 Avinor profilmanual Merkevarestruktur 9 Merkevarestruktur Kapittel 1 Avinor hovedlogo Avinors merkevarestruktur er utviklet med utgangspunkt i Avinors strategi et mer samlet og kundefokusert Avinor. Den generelle regelen er å alltid bruke Avinor hovedlogo det gjelder også for Avinor Flysikring. Avinors Flysikring vil ved behov ha mulighet til a bruke Avinor Flysikring som deskriptor sammen med Avinor hovedlogo, på lik linje som Avinors lufthavner. Det fullstendige navnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene. Kapittel 2 Lufthavner med stedsmerkevare Dette gjelder kun: Oslo lufthavn (OSL), Flesland, Sola og Værnes Se: Kapittel 1 Avinor hovedllogo Unntak fra denne regelen er godtatt for Avinors fire største lufthavner, som er tilldelt logo for egen lufthavnbranding. Se: Kapittel 2 Lufthavner med stedsmerkevare Kapittel 3 Lufthavnidentifisering Avinors øvrige lufthavner vil ved behov ha mulighet til å bruke fullstendig lufthavnnavn som deskriptor sammen med Avinor hovedlogo. Det fullstendige lufthavnnavnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene. SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Se: Kapittel 3 Fullstendig lufthavnnavn

10

11 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 11 1 Avinor hovedlogo Avinor hovedlogo 12 Clear space (luft rundt logo) 13 Eksempel på clear space 14 Fargebruk i logo 15 Eksempler på fargebruk i logo 16 Feil fargebruk 17 Logoens minimumstørrelse 18 Plassering av logo 19 Logo i samspill med andre logoer 20 Feil bruk av logo 22

12 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 12 Avinor hovedlogo Logoen består av seks spesialtegnede bokstavformer som bygger ordbildet Avinor. Disse er basert på Avinors spesialtegnede typesnitt. I tillegg til typografien er symbolet «dot-connect», en forenkling av forbindelsene Avinor skaper, plassert foran ordbildet. Til sammen danner disse Avinors hovedlogo. Logoen skal alltid anvendes i sin helhet, det vil si: skill aldri symbol og ordbilde. Symbolet og bokstavformene skal aldri endres eller modifiseres på noen måte. Logoen skal alltid reproduseres i svart, hvitt eller sin bestemte Pantonefarge (Pantone 512 U/C). Om ikke mediet krever firefarger trykk, hexadecimale webfarger eller RGB. 70 Se: Kapittel 5 Identitetsfarger Logoen er mest effektiv når den plasseres i et åpent område såkalt clear space. Dette bidrar til å øke dens integritet samt fremme dens tydelighet. Se: Kapittel 1 Clear space

13 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 13 Clear space (luft rundt logo) Avinor hovedlogo skal plasseres i en fremtredende posisjon slik at det vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok plass til å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Mengden clear space varierer i direkte proposjon til logoens størrelse. Minimum clear space Clear space ved unntak Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Riktig mengde clear space beregnes ved hjelp av symbolet «Dot-connect». Som vist nedenfor. Minimum clear space Denne er å foretrekke i all produksjon. Clear space ved unntak Der det ikke er mulig å benytte minimum clear space, skal en clear space ved unntak benyttes. Dette gjelder kun flater som har spesielle begrensninger. Clear space ved unntak Minimum clear space

14 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 14 Eksempler på clear space Eksempel: Minimum clear space Logo midtstillt på bilde Eksempel: Minimum clear space Logo plassert i hjørne. Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latus pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditatum. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naon culpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam doles. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num es sam et, tem lam, ipid entius and Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latus pel min re quisciunt asperia spelliti totatur reri rehenditatum. Doloratiores denditi ut ad quam aut eossi re volupta turion sendis reri rehenditatum ipsum aut essintus naon culpa num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam doles. Eksempel unntakstilfelle: I spesielle tilfeller kan elementer plasseres innenfor logoens minimum clear space. NB: Legg merke til at clear space mot kant av formatet aldri skal være mindre enn minimum clear space. Eksempel: Minimum clear space Logo mot tekst

15 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 15 Fargebruk i logo Logoen finnes i tre farger (disse er vist til høyre). Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge skal baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet skal alltid være å gjøre logoen så tydelig som mulig. For mer detaljert beskrivelse av fargebruk i logo. Se: Kapittel 9 Kommersiell design VIKTIG: Avinors logo forekommer på en rekke ulike applikasjoner. Det bør derfor alltid jobbes mot at fargen oppleves lik, særlig når produktene sees sammen. A B A Svart logo brukes i de fleste tilfeller. Særlig på de flatene hvor man er usikker på om trykkteknikken eller reproduksjonen vil gjengi Avinor fiolett på rett måte. B Hvit logo brukes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk. C Fiolett logo brukes kun mot hvit bakgrunn. C

16 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 16 Eksempler på fargebruk mot bakgrunn A Mot lys bakgrunn skal alltid svart logo benyttes B Mot fiolett bakgrunn skal alltid hvit logo benyttes. Den fiolette fargen skal kun benyttes i spesielle tilfeller og fungere som aksentfarge. For ytterligere informasjon om farge og fargebruk, se: Kapittel 5 Identitetsfarger C Mot mørkere bilder skal alltid hvit logo benyttes D Logo i fiolett kan kun benyttes i tilfeller hvor bakgrunnen er helt hvit A B C D

17 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 17 Feil fargebruk A Plasser aldri hvit logo mot lys bakgrunn dette gir for lav kontrast og lav lesbarhet. B Plasser aldri svart logo mot fiolett eller mørk bakgrunn dette gir for lav kontrast og lav lesbarhet. C Plasser aldri logoen mot rotete bakgrunn. D Plasser aldri logo i Avinor fiolett mot noen annen bakgrunn enn hvit. A B C D

18 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 18 Logoens minimumstørrelse For at logoen skal gjengis så tydelig som mulig, er den blitt tilordnet en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier (print) og digitale flater (skjermer). For trykte media gjelder 6 mm som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 17 px som minstemål for logo. Minste størrelse Print 6 mm 6 mm Minste størrelse Online 17 px 17 px

19 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 19 Plassering av logo i hjørne A I de tilfeller hvor logoen skal vises liten, bør den plasseres i hjørnet av formatet. På de flater hvor det ikke foreligger maler for design og oppsett, er det disse fire plasseringer for Avinor hovedlogo som gjelder. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. Avinor hovedlogo skal plasseres som vist på denne siden. For yttligere informasjon om plassering av logo. Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater B D C E

20 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 20 Plassering av logo Sentrert I de tilfeller hvor logoen skal vises stor på en flate, bør den midtstilles på formatet. På de flatene det ikke foreligger maler for design og oppsett, er det plasseringer for Avinor hovedlogo som gjelder. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. A Logo på rektangulært format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. B Logo på avlangt format. Hovedlogo skal her midtstilles og plasseres ved bruk av clear space. Enten i topp eller bunn. C Logo på kvadratisk format. Hovedlogo skal midtstilles på flate og plasseres ved bruk av clear space. D Logo på asymmetrisk format. Hovedlogo skal plasseres på en måte som gjør at all clear space ligger innenfor formatet. For yttligere informasjon om plassering av logo Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater A B C D

21 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 21 Riktig clear space og plassering Logo i samspill med andre logoer I de tilfeller hvor Avinors logo opptrer i samspill med andre varemerkers logo, vil clear space være svært viktig. Andre logoer og elementer skal da ikke plasseres innenfor logoens clear space-ramme. Målet skal alltid være å gi logoen så mye rom som mulig. A A I co-branding tilfeller, der lufthavnen sammen med en partner står som felles avsender, skal man forsøke å bruke Avinors retningslinjer om plassering av logo mot hjørner. Partner logoen settes så tett på Avinors clear space som dens regler tillater. Riktig clear space B I tilfeller hvor Avinor selv eier og kan styre oppsettet av flaten, skal logo plasseres med avstand fra andre aktørers logoer og på den måten oppleves som avsender. B C I tilfeller der andre aktører styrer oppsettet på flaten er det viktig at riktig clear space oppretholdes. Riktig clear space Valg av farge på logo i slike tilfeller, besluttes med utgangspunkt i bakgrunnen logoen skal appliseres på. Se: Kapittel 1 Logoens farge mot bakgrunn C

22 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 22 Feil bruk av logo Det er viktig at alle elementer i merkets identitet blir brukt i samsvar med reglene i denne manualen. Når konsulenter og eksterne leverandører av grafisk materiell er involvert, bør det sikres: At de er kjent med reglene som gjelder for varemerket. At de er utstyrt med riktige originaler (logo, symbol, typografi). At de forstår at det er forbudt å gjøre endringer og/eller justeringer av disse originalene, for eksempel lage sine egne versjoner av logoen Endre aldri logoens dimensjoner. 2. Endre aldri farge på logoen. 3. Legg aldri til noen form for effekter. 4. Lag aldri mønster eller en struktur av logoen. 5. Sett aldri logoen i gradient. 6. Roter, skru eller vend aldri på logoen. 7. Sett aldri andre varemerker eller andre ordbilder sammen med logoen. Den skal alltid stå alene. Generelle retningslinjer: Kombiner ikke logoen med andre elementer som for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord eller symboler som kan skape et hybridmerke. Vis ikke logoen på en måte som hentyder at en tredjepartstjeneste er en Avinortjeneste, eller at navnet Avinor er en del av tredjepartsproduktets navn. Bruk alltid godkjente filer av logoen (EPS) Legg aldri til undertitler eller taglines til logoen. Den skal alltid stå alene. 9. Legg aldri til nye elementer eller linjer til hverken symbol eller ordbilde. 10. Skill aldri logosymbolet fra ordmerket. 11. Endre aldri disymbolets dimensjoner eller proporsjoner.

23

24

25 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 25 2 Lufthavner med egen stedsmerkevare Logo for egen stedsmerkevare 26 Bruksområder for egen stedsmerkevare 27 Clear space (luft rundt logo) 28 Logobruk Oslo Lufthavn 29 Logobruk Flesland, Sola og Værnes 30 Fargebruk i logo 31 Logoens minimumstørrelse 32 Feil bruk av logo 33 Logo i samspill med andre logoer 34 Plassering av logo 35

26 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 26 Logo for egen stedsmerkevare Logo for egen stedsmerkevare er utviklet for Avinors fire store lufthavner; Oslo lufthavn, Flesland, Værnes og Sola. Dette for at lufthavnen skal kunne bygge sin egen merkevare med seg selv som en tydelig aktør, men likevel høre til under Avinors overordnede merkevare. For Oslo lufthavn er det utviklet to logoer, OSLO LUFTHAVN og OSL. Der Oslo Lufthavn ønsker å benytte sin forkortede logo, bør denne opptre sammen med deskriptor «Oslo Lufthavn». Dette for å sikre at man formidler en tydelig avsender. Lufthavnlogoen består av lufthavnnavnet satt i spesialtegnede bokstaver og symbolet dot-connect. Logoen skal alltid anvendes i sin helhet, det vil si: Skill aldri symbol og ordbilde. Symbolet og bokstavformene skal aldri endres eller modifiseres på noen måte. Logoen skal alltid reproduseres i svart, hvitt eller sin bestemte pantone-farge (Pantone 512 U/C). Om ikke mediet krever firefarge trykk, hexadecimale webfarger eller RGB.

27 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 27 Bruksområder for egen lufthavnbranding Formålet med stedsmerkevaren er at flyplassen skal kunne kommunisere mot sitt marked, sitt nærmiljø og sine lokale samarbeidspartnere som en sterk aktør. Dette innebærer all kommunikasjon med den reisende mens de er på flyplass. Kommersielle flater som bæreposer, brosjyrer, bannere og annonsering i det lokale markedet. Kommunikasjon som omfatter informasjon og sikkerhet, skal alltid ha Avinor som avsender. Stengt Closed Stengt Closed

28 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 28 Clear space (luft rundt logo) Logoen skal plasseres i en fremtredende posisjon slik at det alltid vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok plass til å sikre et rent og tydelig visuelt bilde. Clear space rundt logoen står i proporsjon til logoens størrelse, og må ikke endres. Minimum clear space Minimum clear space Logoen bør aldri bli forstyrret av, eller linket til, andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Clear space varierer og følger logoens størrelse. Regler for utregning av clear space og eksempler på riktig bruk vises i kapittel 1. Minimum clear space Denne er å foretrekke i all reproduksjon. Clear space ved unntak Der det ikke er mulig å benytte minimum clear space, skal den absolutte clear space benyttes. Dette gjelder kun flater som har ekstremt begrenset overflate. Minimum clear space Minimum clear space Minimum clear space Clear space ved unntak

29 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 29 Fargebruk i logo Logoen finnes i tre farger. Disse er vist til høyre. Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge skal baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet skal alltid være å gjøre logoen så tydelig som mulig og skape et ryddig uttrykk. For mer detaljert beskrivelse av fargebruk i logo, se: Kapittel 9 Kommersiell design VIKTIG: Logo for stedsmerkevare vil forekomme på en rekke ulike applikasjoner. Det bør derfor alltid jobbes mot at fargen opp leves lik, særlig når produktene sees sammen. Sola er her brukt som eksempel. A B A Svart logo brukes i de fleste tilfeller. Særlig på de media hvor man er usikker på om trykk- teknikken eller reproduksjonen vil gjengi Avinor fiolett på rett måte. B og D Hvit logo brukes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk. Her også vist mot fiolett. C Fiolett logo brukes kun mot hvit bakgrunn. C D

30 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 30 Logobruk Oslo Lufthavn Det er utarbeidet et eget tillegg til manualen om Oslo Lufthavns tre logoer. Der det ikke er spesielle hensyn som må tas, eller grunner til det, skal man forsøke å benytte seg av de samme reglene som gjelder alle andre Avinors flyplasser. Det vil være med på bygge opp om merkevaren Avinor. Deskriptor Oslo lufthavn som tittel Avinor bold. Kerning (bokstavavstand) + 80 Øverste venstre hjørne Osl logo som tydelig avsender. Nederste høyre hjørne OVERSKRIFT PLASSERES HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

31 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 31 Logobruk Flesland, Sola og Værnes I de tilfellene man ser det som nødvendig å formidle hele lufthavnnavnet som avsender, vil Flesland, Sola og Værnes ha mulighet til å bruke deskriptor i tillegg til logo for egen stedsmerkevare. Deskriptor kan aldri brukes alene, den skal alltid opptre sammen med logo for egen stedsmerkevare. Deskriptoren skal alltid plasseres utenfor logoens clear space og i et annet område av formatet. Den skal ikke konkurrere med logoen, men fungere som et tillegg til den. Deskriptor Avinor bold Kerning (bokstavavstand) + 80 Øverste venstre hjørne Logo for egen stedsmerkevare som tydelig avsender. Nedre høyre hjørne Her vises eksempel på posisjonering av logo og deskriptor på digitalt/trykket materiell. Disse prinsippene skal gjelde for alle formater. For både logo og deskriptor gjelder vanlige clear space regler. Sola er her brukt som eksempel. OVERSKRIFT PLASSERES HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

32 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 32 Logoens minimumstørrelse For at logoen for stedsmerkevare skal gjengis så tydelig som mulig, er den blitt tilordnet en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier (print) og digitale flater (skjermer). For trykte medier gjelder 6 mm som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 17 px som minstemål for logo, med unntak for bruk på enkelte mobilskjermløsninger. Minste størrelse Print 6 mm 17 px 6 mm 17 px Minste størrelse Online 6 mm 17 px 6 mm 17 px 6 mm 17 px

33 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 33 Feil bruk av logo Det er viktig at alle elementer i merkets identitet blir brukt i samsvar med reglene i denne manualen. Når konsulenter og eksterne leverandører av grafisk materiell er involvert, bør det sikres: At de er kjent med reglene som gjelder for varemerket Endre aldri logoens dimensjoner. 2. Endre aldri farge på logoen. 3. Legg aldri til noen form for effekter. 4. Lag aldri mønster eller en struktur av logoen. 5. Sett aldri logoen i gradient. At de er utstyrt med riktige originaler (logo, symbol, typografi) Roter, skru eller vend aldri på logoen. At de forstår at det er forbudt å gjøre endringer og/eller justeringer av disse originalene, for eksempel lage sine egne versjoner av logoen. Generelle retningslinjer: Kombiner ikke logoen med andre elementer som for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord eller symboler som kan skape et hybridmerke. 10 STAVANGER LUFTHAVN Sett aldri andre varemerker eller andre ordbilder sammen med logoen. Den skal alltid stå alene. 8. Legg aldri til undertitler eller taglines til logoen. Den skal alltid stå alene. 9. Legg aldri til nye elementer eller linjer til hverken symbol eller ordbilde. Vis ikke logoen på en måte som hentyder at en tredjepartstjeneste er en Avinortjeneste, eller at navnet Avinor er en del av andre produkters logo eller navn. 10. Skill aldri logosymbolet fra ordmerket. 11. Endre aldri dimmensjonene til symbolet. Bruk alltid godkjente filer av logoen (EPS eller AI). Sola er her brukt om eksempel.

34 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 34 Plassering av logo i hjørne A På de flater hvor det ikke foreligger maler for designoppsett og logoen ønskes vist i liten størrelse bør den plasseres i et av formatets hjørner. Som vist i de fire gjeldende plasseringene til høyre. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle lufthavnens profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. Sola er her brukt som eksempel. For yttligere informasjon om plassering av logo, se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater B D C E

35 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 35 Plassering av logo sentrert På de flater hvor det ikke foreligger maler for designoppsett og logoen ønskes vist stort på en flate, bør den midtstilles på formatet. Til høyre vises gjeldende plasseringer for logo. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. A Logo på rektangulært format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. A B C B Logo på avlangt format skal midtstilles og plasseres ved bruk av clear space. Enten i topp eller bunn. C Logo på kvadratisk format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. D D Logo på asymmetrisk format. Hovedlogo skal plasseres på en måte som gjør at all clear space ligger innenfor formatet. For yttligere informasjon om plassering av logo, se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 11 Kommersiell design Kapittel 12 Informasjonsdesign

36 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 36 Logoens i samspill med andre logoer I de tilfeller hvor lufthavnens logo opptrer i samspill med andre varemerkers logo, vil clear space være svært viktig. Andre logoer og elementer skal da ikke plasseres innenfor logoens clear space-ramme. A I tilfeller der lufthavnen og en annen partner ønsker å stå som felles avsender, såkalt co-branding, skal man forsøke å bruke Avinors retningslinjer om plassering av logo mot hjørner. A Riktig clear space B I tilfeller hvor lufthavnen selv eier og kan styre oppsettet av flaten, kan logo plasseres med distanse fra andre aktørers logo og på den måten oppleves som avsender. C I tilfeller der andre aktører styrer oppsettet på flaten. er det viktig at riktig clear space opprettholdes. Valg av farge på logo i slike tilfeller, besluttes med utgangspunkt i bakgrunnen logoen skal appliseres på. Sola er her brukt som eksempel. Se: Kapittel 1 Logoens farge mot bakgrunn. B C Riktig clear space

37

38

39 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 39 3 Lufthavnidentifisering Fullstendig lufthavnnavn 40 Logobruk fullstendig lufthavnnavn 41 Bruksområder for lufthavnnavn 42 Feil bruk av lufthavnnavn 43

40 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 40 Fullstendig lufthavnnavn / lufthavnidentifisering Lufthavnidentifisering er betegnelsen på lufthavnens fullstendige navn slik det er definert i konsesjonen for den enkelte lufthavn. SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Fullstendig lufthavnnavn skal alltid skrives med Avinors spesialtegnede typesnitt «Avinor». I Bold med kerning (bokstavavstand) på +80/1000 em. Kerning +80 Kerning +80 Kerning +80 Symbolet dot-connect skal ikke settes foran fullstendig lufthavnnavn slik de er vist her, men skal støttes av Avinor hovedlogo med dot-connect plassert med avstand som beskrevet i teksten på neste side. ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA Kerning +80 Kerning +80 Kerning +80 VÆRØY HELIKOPTERHAVN Kerning +80 Kerning +80

41 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 41 Logobruk fullstendig lufthavnnavn Det fullstendige lufthavnnavnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene i kommunikasjon eller informasjon. Det skal fungere som deskriptor og alltid brukes i sammenheng med Avinor logo. Deskriptoren skal alltid plasseres utenfor logoens clear space og i et annet område av materialet. Den skal ikke konkurrere med logoen. Her vises eksempel på posisjonering av logo og deskriptor på digitalt/trykket materiell. Ålesund lufthavn Vigra er brukt som eksempel. For yttligere informasjon om bruk av fullstendig lufthavnnavn som deskriptor. Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater Fullstendig lufthavnnavn som tittel/deskriptor Avinor logo som avsender ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA ALTERNATIV OVERSKRIFT HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

42 Dybde sarg: 50mm Bredde 310 mm Høyde 525 mm Avinor profilmanual 3 Fullstendig lufthavnnavn 42 Bruksområder for fullstendig lufthavnnavn A Lufthavnens fullstendige navn kan brukes som en deskriptor på de flater hvor det er nødvendig å indikere at lufthavnen er avsender og på flater som guider eller informerer den reisende. Illustrasjoner av bruk: A Utvendig fasadeskilting Avinor skilt Velkommen til + Åpningstider Lufthavn 02 B Utvendig pylon C Skilting for åpningstider D Annonsering B C D VELKOMMEN TIL SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Velkommen til Kristiansund lufthavn Man-fre Lørdag Søndag

43 Avinor profilmanual 3 Fullstendig lufthavnnavn 43 Feil bruk av fullstendig lufthavnnavn A A Bruk aldri dot-connect sammen med fullstendig lufthavnnavn. B Unngå å plassere fullstendig lufthavnnavn over flere linjer. C Bruk aldri fullstendig lufthavnnavn som deskriptor under Avinor hovedlogo. D Plasser aldri fullstendig lufthavnnavn som en forlengelse av Avinor hovedlogo. Unntak her er utvendige skilt der navnene er fysisk delt på to forskjellige skiltflater og på nettstedet Avinor.no. B C ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA D

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. Juli 2016

PROFILMANUAL. Versjon 3. Juli 2016 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. Juli 2016 Avinor profilmanual Introduksjon INNHOLD 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og

Detaljer

Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer

Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer -Ein tydeleg medspelar Navn på foredragsholder og dato Nulla a turpis non nulla conse Duis a urna et erat accumsan fermentum Nulla ac lectus

Detaljer

Studie av hummer og kanari

Studie av hummer og kanari Studie av hummer og kanari Hovedoppgave Espen Askeladd Institutt for data- og elektroteknikk Universitet i Stavanger Juni 2009 Forord Jeg vil takke... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene Forprosjektrapport Prosjektets tittel Gruppe nr Navn på gruppemedlemmene 23. oktober 2013 Prosjektgruppen Kort beskrivelse av dere selv: Faglig bakgrunn, interesser etc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Detaljer

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt.

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. Overskrift linje 2 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. land B: 210 H: 105 MM X: 0 MM Y:155 MM Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Avis - Enkelte aviser klarer ikke å få fargen i hovelogo til å stemme på trykk. Det er derfor laget en alternativ versjon.

Avis - Enkelte aviser klarer ikke å få fargen i hovelogo til å stemme på trykk. Det er derfor laget en alternativ versjon. PROFILMANUAL LOGO Hovedlogo - Denne versjonen skal alltid benyttes, med mindre noen av alternativene på denne siden er å foretrekke på flaten logoen skal benyttes. Logo alternativer - Disse kan benyttes

Detaljer

Innhold: Skrift og typografi... 21-24. Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4. Markedsundersøkelse... 5. Eksempler... 25. Visittkort & brevark...

Innhold: Skrift og typografi... 21-24. Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4. Markedsundersøkelse... 5. Eksempler... 25. Visittkort & brevark... Visuell profil for: Innhold: Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4 Markedsundersøkelse... 5 Hva skal profilen kommunisere... 6 Logoer.... 7-11 Designelementer... 12-13 Farger og fargepalett... 15-17 Farger, teknisk...

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

KongsvingerRegionen. Profilmanual

KongsvingerRegionen. Profilmanual KongsvingerRegionen Profilmanual Innhold Grønn drivkraft... 04 Logo... 05 Typografi... 07 Farger... 10 Elementer... 12 Symboler... 14 Fotografi... 16 Annonse design... 18 Powerpoint mal... 20 Visuell profil

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell.

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell. Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk Fargepaletter, fargebruk og typografi Inspirasjon og profilmateriell Mal annonser Mal invitasjon, meny, nyhetsbrev og dokumentmappe Dette er en profilhåndbok

Detaljer

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse

Føringer for bruk av ikon for digital postkasse Designmanual: Digital postkasse Versjon 0.0.10 - Q3 2015 Føringer for bruk av ikon for digital postkasse 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for

Detaljer

navn logo skriftlogo logosymbol farger typografi klær internett kontakt bakside omslag

navn logo skriftlogo logosymbol farger typografi klær internett kontakt bakside omslag profilhåndbok Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap. Så sa han igjen: Følg meg! Vi ønsker å ha Jesus som forbilde.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK / 2015 1

PROFILHÅNDBOK / 2015 1 PROFILHÅNDBOK / 2015 1 INNHOLD Innledning 1 GRAFISKE VERKTØY Logoer Hovedlogo 4 Sekundærlogo 6 Grafiske element 8 Minimumsstørrelse logo 10 Proposjoner og forbud 10 Font Typografi 12 Digitale fonter 12

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1 Making Waves 2009 Profilhåndbok Februar 2009 versjon 1 Innhold Innledning 3 Logo Logo 5 Logo,varianter 6 Luft rundt logo 7 Ensfargedealternativer 8 Størrelser 9 Plasseringav logo 10 Bruk 11 Farger Hovedfarger

Detaljer

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø GRAISK PROIL info Designhandbok utført av Karl Erik Granberg, som også har forestått profilutviklingen, Våren 2009. Versjon 1.0 (Mai 2009) Opplag 100 stk Trykket hos Medieverket, Haugesund. Papir: Munken

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no Designmanual En introduksjon til SVs visuelle identitet sv.no 1. Logo og verktøy Logo Logoavstander Logovarianter Logo i bruk Fargepalett Typografi Identitetselement Ikoner Papir 2. Fotografi 3. Identitet

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. Logo 3 2. Profilelementer 6 3. Farger 7 4. TypografI 8 5. Postaler 9 6. Annonser 12

Innledning. Innhold. 1. Logo 3 2. Profilelementer 6 3. Farger 7 4. TypografI 8 5. Postaler 9 6. Annonser 12 Profilmanual Innledning Innhold Hvorfor enhetlig grafisk profil? Det blir stadig viktigere å bli sett og gjenkjent. Hensikten med en grafisk profil er å skape et helhetlig utseende i all visuell kommunikasjon.

Detaljer

Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider

Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider 18.01.06-08 1 Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider På ledergruppens møte 8.12.2005 (NTL-sak 114/05) ble instituttene bedt om å oppdatere hjemmesider og vurdere innhold

Detaljer

Designmanual. Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013

Designmanual. Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013 Designmanual Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013 Designmanual 2 På samme måte som med ingeniørfaget, er typografi og layoutdesign basert på matematikk og regler. Nøyaktighet er

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon 01/18/2016 16:43:48 General Survey name Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon Author Richard Žižka Survey language Norwegian Survey URL http://www.survio.com/survey/d/q3t1n7r2o9g4t6u9q

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilmanual for Hedmark fylkeskommune. Versjon

Profilmanual for Hedmark fylkeskommune. Versjon Profilmanual for Hedmark fylkeskommune Versjon 2 10.2011 Forord Dette er de nye retningslinjene for Hedmark fylkeskommunes profil. Vår nye visuelle identitet er bygget på våre visjoner og verdier og har

Detaljer

Canvas Hotel 2015. Pust inn nyt pust ut gjenta!

Canvas Hotel 2015. Pust inn nyt pust ut gjenta! Canvas Hotel 2015 Pust inn nyt pust ut gjenta! Tanken påvirkes av hvor du er! De bedriftene som har hatt seminar hos oss melder om god effekt. Samarbeid, samhold og bedret kommunikasjon utvikles gjennom

Detaljer

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Visuell profil Tollvesenet Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Side 1 Vår identitet: Vår visuelle profil: Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver innen grensekontroll og avgiftsinnkreving. For å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.5 Farger 2. LOGO PÅ BIL 2.1 Bildekor 2.2 Lampe 3. ARBEIDSTØY 3.1 Arbeidstøy 4. TRYKKSAKER 4.1 Brevark/Faxmal

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER

FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER T9 FONT JOHN ARNE VAN NORDBY AGAID BOURBON JAZZCLUB PROFILERING Bourbon Jazzclub // Adr: Schous plass 32 /

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Kompetanse HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM. NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012. Kursholder: Steen Steensen

Kompetanse HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM. NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012. Kursholder: Steen Steensen HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012 Kursholder: Steen Steensen HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012 Kursholder: Steen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Korgen IL mot. 4.divisjon HESA 2011. Onsdag 14. juni kl. 18.30. Dommer: Rune Haugen, Tjalg IL Fotball Dagens bedrift: Herøy/Dønna

Korgen IL mot. 4.divisjon HESA 2011. Onsdag 14. juni kl. 18.30. Dommer: Rune Haugen, Tjalg IL Fotball Dagens bedrift: Herøy/Dønna 4.divisjon HESA 2011 Onsdag 14. juni kl. 18.30 Korgen IL mot Herøy/Dønna Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Bård Arne Vatnan Tom Rune Reinfjell Glenn Kalmar Hjemaas, Sondre Pedersen

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Portfolio Erlend Sekkelsten. Grafisk arbeid for trykk

Portfolio Erlend Sekkelsten. Grafisk arbeid for trykk Portfolio Erlend Sekkelsten Grafisk arbeid for trykk 2014 Svenneprøve, 2011 Magasin, seks sider Logo og annonse reportasje Fylkemitt 11 Knivskarpe tradisjonar Helle skal blir skarpare enn nokon gong. 12

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Bare tull. demo. Innhold. Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6. B. Stenseth 2

Bare tull. demo. Innhold. Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6. B. Stenseth 2 Dette er forsiden Innhold Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6 B. Stenseth 2 Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fringilla luctus mattis. Nullam magna mi, vulputate eget

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok

åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok 27.04.09 1 Grafisk profil Stange kommune Kommunens grafiske profil er en viktig del av kommunens identitet, og sier omgivelsene noe om hvem vi er og skaper gjenkjennelighet.

Detaljer

Profilhåndbok. Retningslinjer for grafisk profil. Oppdatert mars 2010

Profilhåndbok. Retningslinjer for grafisk profil. Oppdatert mars 2010 Profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Oppdatert mars 2010 MÅLSETTING MED EN PROFILHÅNDBOK Ny visuell profil for Nordland fylkeskommune Tydelig og tidsriktig kommunikasjon til innbyggere i Nordland

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Søk og litteraturlister. Ungdomskunnskap 29.10.15

Søk og litteraturlister. Ungdomskunnskap 29.10.15 Søk og litteraturlister Ungdomskunnskap 29.10.15 Oria og Norart Oria = «Alt» som alle universitet og høgskoler i Norge «eier» av bøker og artikler. Du kan søke både på norsk og engelsk (eller svensk eller

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Profilhåndbok V 1.o. Grunnleggende retningslinjer

Profilhåndbok V 1.o. Grunnleggende retningslinjer Profilhåndbok V 1.o Grunnleggende retningslinjer Innhold 00 Innledning... 3 01 Logo.... 4 02 Farger.... 10 03 Grafisk element.... 14 04 Typografi.... 17 07 Foto.... 22 07 Ikoner og grafikk.... 25 2 00

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Visjon og verdier. Eksempel. Profilhåndbok

Visjon og verdier. Eksempel. Profilhåndbok Visjon og verdier Eksempel Profilhåndbok Innledning og innholdsfortegnelse Dette er en håndbok med innføring i NRKs grafiske profil. Her vises eksempler og regler for hvordan du på best måte opprettholder

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer