PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014"

Transkript

1 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014

2 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig overfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for øvrig. Vår nye visuelle identitet innebærer at logo, farger, fonter, bilder og grafiske elementer skal brukes på en tydelig definert måte. Vi ønsker at den forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gitt. Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet forbindelser og relasjoner. Avinor har ansvaret for at lufthavnene fungerer best mulig for reisende og samarbeidspartnere. Gjennom effektive forbindelser skaper vi verdifulle relasjoner. Vi sørger for at serier av komplekse hendelser oppleves som pålitelige, sømløse og behagelige for brukeren. Den nye visuelle identiteten, de to punktene og streken mellom dem, understreker vårt samfunns oppdrag; vi knytter landet sammen på en sikker, pålitelig og forutsigbar måte. Avinor skaper forbindelser fra nord til sør, fra øst til vest. Små og store lufthavner er bundet sammen for at reisende kan dra fra et sted til et annet. Norske og internasjonale flyselskaper kobles sammen, og gjør det mulig å møte familie, venner eller forretningsforbindelser. Ved å knytte Norge sammen, og Norge til verden, skaper vi verdifulle relasjoner. Egil Thompson Konserndirektør kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevare

3 Avinor profilmanual Introduksjon 3 Hvordan bruke profilmanualen Avinors profilmanual tar for seg elementene i den grafiske identiteten og gir en detaljert beskrivelse for applisering av den. Disse retnings linjene må følges konsekvent, ettersom avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk. Hovedhensikten med identiteten er å fortelle omverdenen om Avinors eksistens og kompetanse. I alle sammenhenger hvor Avinor opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former, som bidrar positivt til selskapets image som en moderne og seriøs luftfartsaktør. Den grafiske identiteten er også bygget opp av en spesialtegnet typografi, egne unike bilder og et sett med farger. Typesnittet «Avinor» og de profilbyggende bildene er i selskapets eie og kan kun brukes av Avinor i samsvar med retningslinjene i denne manualen. Avinors profilmanual er utviklet som ressurs for selskapet som helhet, og for grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design, kreativ produksjon eller annet som sees som en del av Avinors identitet.

4

5 Avinor profilmanual Introduksjon 5 «De to punktene, og forbindelsen mellom dem, er en forenkling av historien om lufthavnene som knytter Norge sammen, og Norge sammen med verden.»

6 Avinor profilmanual Innhold 6 1 Avinor hovedlogo 11 3 Lufthavnidentifisering 39 Avinor hovedlogo 12 Clear space (luft rundt logo) 13 Eksempel på clear space 14 Fargebruk i logo 15 Eksempler på fargebruk i logo 16 Feil fargebruk 17 Logoens minimumstørrelse 18 Plassering av logo 19 Logo i samspill med andre logoer 20 Feil bruk av logo 22 4 Fullstendig lufthavnnavn 40 Logobruk fullstendig lufthavnnavn 41 Bruksområder for lufthavnnavn 42 Feil bruk av lufthavnnavn 43 Logosymbol som grafikk 45 Bruk av logosymbol som grafikk 46 Størrelser og linjetykkelser 47 Logosymbol i kommunikasjon 48 2 Lufthavner med egen stedsmerkevare 25 5 Identitetsfarger 51 Logo for egen stedsmerkevare 26 Bruksområder for egen stedsmerkevare 27 Clear space (luft rundt logo) 28 Logobruk Oslo lufthavn 29 Logobruk Flesland, Sola og Værnes 30 Fargebruk i logo 31 Logoens minimumstørrelse 32 Feil bruk av logo 33 Logo i samspill med andre logoer 34 Plassering av logo 35 Farger trykte medier 52 Bakgrunner og nøytraler trykte medier 53 Farger digitale flater 54 Bakgrunner og nøytraler digitale flater 55 Farger andre flater 56 Vekting av farger 57

7 Avinor profilmanual Innhold 7 6 Typografi 61 9 Kommersiell design Skilting Primærtypesnitt Avinor Sans 62 Sekundærtypesnitt Kepler 67 Primærtypesnitt digitale flater Arial 68 Sekundærtypesnitt digitale flater Georgia 68 Typografieksempler og oppsett 69 Fotografi 73 Brand image retningslinjer 74 Retningslinjer for fotografen 75 1 Mennesker 76 2 Steder 77 3 Drift 78 4 Salgsutløsende fotografier 79 Avinors bildearkiv på intranett 80 Korrespondanse og presentasjon 83 Konvolutter C4 og B4 84 Konvolutter C5 86 Brevmaler 87 Powerpointmal 88 Visittkort 89 E-postsignatur Systematisk bruk av Avinors identitet 94 Designelementer 95 Typografiske retningslinjer 96 Materialvalg og trykk 98 Eksempel på salgsbrosjyre 99 Eksempel på lufthavnbrosjyre 102 Duty free poser 105 Eksempel på annonse profilbyggende 106 Eksempel på annonse salg av rute 110 Eksempel på annonse salgsutløsende 114 Eksempel på velkomstboards liggende 118 Eksempel på velkomstboards stående 120 Informasjonsdesign 123 Designelementer 124 Materialvalg og trykk 125 Stillingsannonse 126 Stillingsannonse internett 128 Informasjonsbrosjyre 130 Informasjonsplakat 132 Informasjonsskjerm 133 Informasjonsbanner 134 Digitale flater Skiltsystem 144 Utvendig fasadeskilt lufthavn 146 Utvendig pylon 147 Serviceskranke 148 Andre utvendige skilter 149 Skilting administrasjon 150 Skilting lufthavn 152 Velkomstskilt 156 Parkeringsskilt 158 Uniformering 161 Uniform servicemedarbeider dame 162 Uniform servicemedarbeider herre 163 Hvordan bruke uniformen 164 Atbeidsuniform 165 Uniform-bestillingskontakt 166 Korrekte filer 168 Kontakt 170 Nettside 138 App 139 Logobruk på skjerm 140

8 8

9 Avinor profilmanual Merkevarestruktur 9 Merkevarestruktur Kapittel 1 Avinor hovedlogo Avinors merkevarestruktur er utviklet med utgangspunkt i Avinors strategi et mer samlet og kundefokusert Avinor. Den generelle regelen er å alltid bruke Avinor hovedlogo det gjelder også for Avinor Flysikring. Avinors Flysikring vil ved behov ha mulighet til a bruke Avinor Flysikring som deskriptor sammen med Avinor hovedlogo, på lik linje som Avinors lufthavner. Det fullstendige navnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene. Kapittel 2 Lufthavner med stedsmerkevare Dette gjelder kun: Oslo lufthavn (OSL), Flesland, Sola og Værnes Se: Kapittel 1 Avinor hovedllogo Unntak fra denne regelen er godtatt for Avinors fire største lufthavner, som er tilldelt logo for egen lufthavnbranding. Se: Kapittel 2 Lufthavner med stedsmerkevare Kapittel 3 Lufthavnidentifisering Avinors øvrige lufthavner vil ved behov ha mulighet til å bruke fullstendig lufthavnnavn som deskriptor sammen med Avinor hovedlogo. Det fullstendige lufthavnnavnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene. SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Se: Kapittel 3 Fullstendig lufthavnnavn

10

11 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 11 1 Avinor hovedlogo Avinor hovedlogo 12 Clear space (luft rundt logo) 13 Eksempel på clear space 14 Fargebruk i logo 15 Eksempler på fargebruk i logo 16 Feil fargebruk 17 Logoens minimumstørrelse 18 Plassering av logo 19 Logo i samspill med andre logoer 20 Feil bruk av logo 22

12 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 12 Avinor hovedlogo Logoen består av seks spesialtegnede bokstavformer som bygger ordbildet Avinor. Disse er basert på Avinors spesialtegnede typesnitt. I tillegg til typografien er symbolet «dot-connect», en forenkling av forbindelsene Avinor skaper, plassert foran ordbildet. Til sammen danner disse Avinors hovedlogo. Logoen skal alltid anvendes i sin helhet, det vil si: skill aldri symbol og ordbilde. Symbolet og bokstavformene skal aldri endres eller modifiseres på noen måte. Logoen skal alltid reproduseres i svart, hvitt eller sin bestemte Pantonefarge (Pantone 512 U/C). Om ikke mediet krever firefarger trykk, hexadecimale webfarger eller RGB. 70 Se: Kapittel 5 Identitetsfarger Logoen er mest effektiv når den plasseres i et åpent område såkalt clear space. Dette bidrar til å øke dens integritet samt fremme dens tydelighet. Se: Kapittel 1 Clear space

13 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 13 Clear space (luft rundt logo) Avinor hovedlogo skal plasseres i en fremtredende posisjon slik at det vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok plass til å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Mengden clear space varierer i direkte proposjon til logoens størrelse. Minimum clear space Clear space ved unntak Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Riktig mengde clear space beregnes ved hjelp av symbolet «Dot-connect». Som vist nedenfor. Minimum clear space Denne er å foretrekke i all produksjon. Clear space ved unntak Der det ikke er mulig å benytte minimum clear space, skal en clear space ved unntak benyttes. Dette gjelder kun flater som har spesielle begrensninger. Clear space ved unntak Minimum clear space

14 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 14 Eksempler på clear space Eksempel: Minimum clear space Logo midtstillt på bilde Eksempel: Minimum clear space Logo plassert i hjørne. Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latus pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditatum. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naon culpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam doles. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num es sam et, tem lam, ipid entius and Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latus pel min re quisciunt asperia spelliti totatur reri rehenditatum. Doloratiores denditi ut ad quam aut eossi re volupta turion sendis reri rehenditatum ipsum aut essintus naon culpa num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam doles. Eksempel unntakstilfelle: I spesielle tilfeller kan elementer plasseres innenfor logoens minimum clear space. NB: Legg merke til at clear space mot kant av formatet aldri skal være mindre enn minimum clear space. Eksempel: Minimum clear space Logo mot tekst

15 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 15 Fargebruk i logo Logoen finnes i tre farger (disse er vist til høyre). Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge skal baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet skal alltid være å gjøre logoen så tydelig som mulig. For mer detaljert beskrivelse av fargebruk i logo. Se: Kapittel 9 Kommersiell design VIKTIG: Avinors logo forekommer på en rekke ulike applikasjoner. Det bør derfor alltid jobbes mot at fargen oppleves lik, særlig når produktene sees sammen. A B A Svart logo brukes i de fleste tilfeller. Særlig på de flatene hvor man er usikker på om trykkteknikken eller reproduksjonen vil gjengi Avinor fiolett på rett måte. B Hvit logo brukes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk. C Fiolett logo brukes kun mot hvit bakgrunn. C

16 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 16 Eksempler på fargebruk mot bakgrunn A Mot lys bakgrunn skal alltid svart logo benyttes B Mot fiolett bakgrunn skal alltid hvit logo benyttes. Den fiolette fargen skal kun benyttes i spesielle tilfeller og fungere som aksentfarge. For ytterligere informasjon om farge og fargebruk, se: Kapittel 5 Identitetsfarger C Mot mørkere bilder skal alltid hvit logo benyttes D Logo i fiolett kan kun benyttes i tilfeller hvor bakgrunnen er helt hvit A B C D

17 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 17 Feil fargebruk A Plasser aldri hvit logo mot lys bakgrunn dette gir for lav kontrast og lav lesbarhet. B Plasser aldri svart logo mot fiolett eller mørk bakgrunn dette gir for lav kontrast og lav lesbarhet. C Plasser aldri logoen mot rotete bakgrunn. D Plasser aldri logo i Avinor fiolett mot noen annen bakgrunn enn hvit. A B C D

18 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 18 Logoens minimumstørrelse For at logoen skal gjengis så tydelig som mulig, er den blitt tilordnet en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier (print) og digitale flater (skjermer). For trykte media gjelder 6 mm som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 17 px som minstemål for logo. Minste størrelse Print 6 mm 6 mm Minste størrelse Online 17 px 17 px

19 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 19 Plassering av logo i hjørne A I de tilfeller hvor logoen skal vises liten, bør den plasseres i hjørnet av formatet. På de flater hvor det ikke foreligger maler for design og oppsett, er det disse fire plasseringer for Avinor hovedlogo som gjelder. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. Avinor hovedlogo skal plasseres som vist på denne siden. For yttligere informasjon om plassering av logo. Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater B D C E

20 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 20 Plassering av logo Sentrert I de tilfeller hvor logoen skal vises stor på en flate, bør den midtstilles på formatet. På de flatene det ikke foreligger maler for design og oppsett, er det plasseringer for Avinor hovedlogo som gjelder. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. A Logo på rektangulært format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. B Logo på avlangt format. Hovedlogo skal her midtstilles og plasseres ved bruk av clear space. Enten i topp eller bunn. C Logo på kvadratisk format. Hovedlogo skal midtstilles på flate og plasseres ved bruk av clear space. D Logo på asymmetrisk format. Hovedlogo skal plasseres på en måte som gjør at all clear space ligger innenfor formatet. For yttligere informasjon om plassering av logo Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater A B C D

21 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 21 Riktig clear space og plassering Logo i samspill med andre logoer I de tilfeller hvor Avinors logo opptrer i samspill med andre varemerkers logo, vil clear space være svært viktig. Andre logoer og elementer skal da ikke plasseres innenfor logoens clear space-ramme. Målet skal alltid være å gi logoen så mye rom som mulig. A A I co-branding tilfeller, der lufthavnen sammen med en partner står som felles avsender, skal man forsøke å bruke Avinors retningslinjer om plassering av logo mot hjørner. Partner logoen settes så tett på Avinors clear space som dens regler tillater. Riktig clear space B I tilfeller hvor Avinor selv eier og kan styre oppsettet av flaten, skal logo plasseres med avstand fra andre aktørers logoer og på den måten oppleves som avsender. B C I tilfeller der andre aktører styrer oppsettet på flaten er det viktig at riktig clear space oppretholdes. Riktig clear space Valg av farge på logo i slike tilfeller, besluttes med utgangspunkt i bakgrunnen logoen skal appliseres på. Se: Kapittel 1 Logoens farge mot bakgrunn C

22 Avinor profilmanual 1 Avinor hovedlogo 22 Feil bruk av logo Det er viktig at alle elementer i merkets identitet blir brukt i samsvar med reglene i denne manualen. Når konsulenter og eksterne leverandører av grafisk materiell er involvert, bør det sikres: At de er kjent med reglene som gjelder for varemerket. At de er utstyrt med riktige originaler (logo, symbol, typografi). At de forstår at det er forbudt å gjøre endringer og/eller justeringer av disse originalene, for eksempel lage sine egne versjoner av logoen Endre aldri logoens dimensjoner. 2. Endre aldri farge på logoen. 3. Legg aldri til noen form for effekter. 4. Lag aldri mønster eller en struktur av logoen. 5. Sett aldri logoen i gradient. 6. Roter, skru eller vend aldri på logoen. 7. Sett aldri andre varemerker eller andre ordbilder sammen med logoen. Den skal alltid stå alene. Generelle retningslinjer: Kombiner ikke logoen med andre elementer som for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord eller symboler som kan skape et hybridmerke. Vis ikke logoen på en måte som hentyder at en tredjepartstjeneste er en Avinortjeneste, eller at navnet Avinor er en del av tredjepartsproduktets navn. Bruk alltid godkjente filer av logoen (EPS) Legg aldri til undertitler eller taglines til logoen. Den skal alltid stå alene. 9. Legg aldri til nye elementer eller linjer til hverken symbol eller ordbilde. 10. Skill aldri logosymbolet fra ordmerket. 11. Endre aldri disymbolets dimensjoner eller proporsjoner.

23

24

25 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 25 2 Lufthavner med egen stedsmerkevare Logo for egen stedsmerkevare 26 Bruksområder for egen stedsmerkevare 27 Clear space (luft rundt logo) 28 Logobruk Oslo Lufthavn 29 Logobruk Flesland, Sola og Værnes 30 Fargebruk i logo 31 Logoens minimumstørrelse 32 Feil bruk av logo 33 Logo i samspill med andre logoer 34 Plassering av logo 35

26 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 26 Logo for egen stedsmerkevare Logo for egen stedsmerkevare er utviklet for Avinors fire store lufthavner; Oslo lufthavn, Flesland, Værnes og Sola. Dette for at lufthavnen skal kunne bygge sin egen merkevare med seg selv som en tydelig aktør, men likevel høre til under Avinors overordnede merkevare. For Oslo lufthavn er det utviklet to logoer, OSLO LUFTHAVN og OSL. Der Oslo Lufthavn ønsker å benytte sin forkortede logo, bør denne opptre sammen med deskriptor «Oslo Lufthavn». Dette for å sikre at man formidler en tydelig avsender. Lufthavnlogoen består av lufthavnnavnet satt i spesialtegnede bokstaver og symbolet dot-connect. Logoen skal alltid anvendes i sin helhet, det vil si: Skill aldri symbol og ordbilde. Symbolet og bokstavformene skal aldri endres eller modifiseres på noen måte. Logoen skal alltid reproduseres i svart, hvitt eller sin bestemte pantone-farge (Pantone 512 U/C). Om ikke mediet krever firefarge trykk, hexadecimale webfarger eller RGB.

27 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 27 Bruksområder for egen lufthavnbranding Formålet med stedsmerkevaren er at flyplassen skal kunne kommunisere mot sitt marked, sitt nærmiljø og sine lokale samarbeidspartnere som en sterk aktør. Dette innebærer all kommunikasjon med den reisende mens de er på flyplass. Kommersielle flater som bæreposer, brosjyrer, bannere og annonsering i det lokale markedet. Kommunikasjon som omfatter informasjon og sikkerhet, skal alltid ha Avinor som avsender. Stengt Closed Stengt Closed

28 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 28 Clear space (luft rundt logo) Logoen skal plasseres i en fremtredende posisjon slik at det alltid vises tydelig. Rundt logoen skal det alltid være nok plass til å sikre et rent og tydelig visuelt bilde. Clear space rundt logoen står i proporsjon til logoens størrelse, og må ikke endres. Minimum clear space Minimum clear space Logoen bør aldri bli forstyrret av, eller linket til, andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Clear space varierer og følger logoens størrelse. Regler for utregning av clear space og eksempler på riktig bruk vises i kapittel 1. Minimum clear space Denne er å foretrekke i all reproduksjon. Clear space ved unntak Der det ikke er mulig å benytte minimum clear space, skal den absolutte clear space benyttes. Dette gjelder kun flater som har ekstremt begrenset overflate. Minimum clear space Minimum clear space Minimum clear space Clear space ved unntak

29 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 29 Fargebruk i logo Logoen finnes i tre farger. Disse er vist til høyre. Ingen andre fargekombinasjoner er tillatt. Valg av farge skal baseres på en gjennomtenkt vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet skal alltid være å gjøre logoen så tydelig som mulig og skape et ryddig uttrykk. For mer detaljert beskrivelse av fargebruk i logo, se: Kapittel 9 Kommersiell design VIKTIG: Logo for stedsmerkevare vil forekomme på en rekke ulike applikasjoner. Det bør derfor alltid jobbes mot at fargen opp leves lik, særlig når produktene sees sammen. Sola er her brukt som eksempel. A B A Svart logo brukes i de fleste tilfeller. Særlig på de media hvor man er usikker på om trykk- teknikken eller reproduksjonen vil gjengi Avinor fiolett på rett måte. B og D Hvit logo brukes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk. Her også vist mot fiolett. C Fiolett logo brukes kun mot hvit bakgrunn. C D

30 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 30 Logobruk Oslo Lufthavn Det er utarbeidet et eget tillegg til manualen om Oslo Lufthavns tre logoer. Der det ikke er spesielle hensyn som må tas, eller grunner til det, skal man forsøke å benytte seg av de samme reglene som gjelder alle andre Avinors flyplasser. Det vil være med på bygge opp om merkevaren Avinor. Deskriptor Oslo lufthavn som tittel Avinor bold. Kerning (bokstavavstand) + 80 Øverste venstre hjørne Osl logo som tydelig avsender. Nederste høyre hjørne OVERSKRIFT PLASSERES HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

31 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 31 Logobruk Flesland, Sola og Værnes I de tilfellene man ser det som nødvendig å formidle hele lufthavnnavnet som avsender, vil Flesland, Sola og Værnes ha mulighet til å bruke deskriptor i tillegg til logo for egen stedsmerkevare. Deskriptor kan aldri brukes alene, den skal alltid opptre sammen med logo for egen stedsmerkevare. Deskriptoren skal alltid plasseres utenfor logoens clear space og i et annet område av formatet. Den skal ikke konkurrere med logoen, men fungere som et tillegg til den. Deskriptor Avinor bold Kerning (bokstavavstand) + 80 Øverste venstre hjørne Logo for egen stedsmerkevare som tydelig avsender. Nedre høyre hjørne Her vises eksempel på posisjonering av logo og deskriptor på digitalt/trykket materiell. Disse prinsippene skal gjelde for alle formater. For både logo og deskriptor gjelder vanlige clear space regler. Sola er her brukt som eksempel. OVERSKRIFT PLASSERES HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

32 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 32 Logoens minimumstørrelse For at logoen for stedsmerkevare skal gjengis så tydelig som mulig, er den blitt tilordnet en minimumsstørrelse. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier (print) og digitale flater (skjermer). For trykte medier gjelder 6 mm som minstemål for logo. For digitale flater gjelder 17 px som minstemål for logo, med unntak for bruk på enkelte mobilskjermløsninger. Minste størrelse Print 6 mm 17 px 6 mm 17 px Minste størrelse Online 6 mm 17 px 6 mm 17 px 6 mm 17 px

33 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 33 Feil bruk av logo Det er viktig at alle elementer i merkets identitet blir brukt i samsvar med reglene i denne manualen. Når konsulenter og eksterne leverandører av grafisk materiell er involvert, bør det sikres: At de er kjent med reglene som gjelder for varemerket Endre aldri logoens dimensjoner. 2. Endre aldri farge på logoen. 3. Legg aldri til noen form for effekter. 4. Lag aldri mønster eller en struktur av logoen. 5. Sett aldri logoen i gradient. At de er utstyrt med riktige originaler (logo, symbol, typografi) Roter, skru eller vend aldri på logoen. At de forstår at det er forbudt å gjøre endringer og/eller justeringer av disse originalene, for eksempel lage sine egne versjoner av logoen. Generelle retningslinjer: Kombiner ikke logoen med andre elementer som for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord eller symboler som kan skape et hybridmerke. 10 STAVANGER LUFTHAVN Sett aldri andre varemerker eller andre ordbilder sammen med logoen. Den skal alltid stå alene. 8. Legg aldri til undertitler eller taglines til logoen. Den skal alltid stå alene. 9. Legg aldri til nye elementer eller linjer til hverken symbol eller ordbilde. Vis ikke logoen på en måte som hentyder at en tredjepartstjeneste er en Avinortjeneste, eller at navnet Avinor er en del av andre produkters logo eller navn. 10. Skill aldri logosymbolet fra ordmerket. 11. Endre aldri dimmensjonene til symbolet. Bruk alltid godkjente filer av logoen (EPS eller AI). Sola er her brukt om eksempel.

34 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 34 Plassering av logo i hjørne A På de flater hvor det ikke foreligger maler for designoppsett og logoen ønskes vist i liten størrelse bør den plasseres i et av formatets hjørner. Som vist i de fire gjeldende plasseringene til høyre. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle lufthavnens profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. Sola er her brukt som eksempel. For yttligere informasjon om plassering av logo, se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater B D C E

35 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 35 Plassering av logo sentrert På de flater hvor det ikke foreligger maler for designoppsett og logoen ønskes vist stort på en flate, bør den midtstilles på formatet. Til høyre vises gjeldende plasseringer for logo. Hensikten med dette er å utvikle en visuell standard, minimere variasjon og koordinere alle Avinors profilbyggende flater. Her er riktig bruk av clear space svært viktig. A Logo på rektangulært format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. A B C B Logo på avlangt format skal midtstilles og plasseres ved bruk av clear space. Enten i topp eller bunn. C Logo på kvadratisk format skal midtstilles på flaten og plasseres ved bruk av clear space. D D Logo på asymmetrisk format. Hovedlogo skal plasseres på en måte som gjør at all clear space ligger innenfor formatet. For yttligere informasjon om plassering av logo, se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 11 Kommersiell design Kapittel 12 Informasjonsdesign

36 Avinor profilmanual 2 Egen stedsmerkevare 36 Logoens i samspill med andre logoer I de tilfeller hvor lufthavnens logo opptrer i samspill med andre varemerkers logo, vil clear space være svært viktig. Andre logoer og elementer skal da ikke plasseres innenfor logoens clear space-ramme. A I tilfeller der lufthavnen og en annen partner ønsker å stå som felles avsender, såkalt co-branding, skal man forsøke å bruke Avinors retningslinjer om plassering av logo mot hjørner. A Riktig clear space B I tilfeller hvor lufthavnen selv eier og kan styre oppsettet av flaten, kan logo plasseres med distanse fra andre aktørers logo og på den måten oppleves som avsender. C I tilfeller der andre aktører styrer oppsettet på flaten. er det viktig at riktig clear space opprettholdes. Valg av farge på logo i slike tilfeller, besluttes med utgangspunkt i bakgrunnen logoen skal appliseres på. Sola er her brukt som eksempel. Se: Kapittel 1 Logoens farge mot bakgrunn. B C Riktig clear space

37

38

39 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 39 3 Lufthavnidentifisering Fullstendig lufthavnnavn 40 Logobruk fullstendig lufthavnnavn 41 Bruksområder for lufthavnnavn 42 Feil bruk av lufthavnnavn 43

40 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 40 Fullstendig lufthavnnavn / lufthavnidentifisering Lufthavnidentifisering er betegnelsen på lufthavnens fullstendige navn slik det er definert i konsesjonen for den enkelte lufthavn. SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Fullstendig lufthavnnavn skal alltid skrives med Avinors spesialtegnede typesnitt «Avinor». I Bold med kerning (bokstavavstand) på +80/1000 em. Kerning +80 Kerning +80 Kerning +80 Symbolet dot-connect skal ikke settes foran fullstendig lufthavnnavn slik de er vist her, men skal støttes av Avinor hovedlogo med dot-connect plassert med avstand som beskrevet i teksten på neste side. ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA Kerning +80 Kerning +80 Kerning +80 VÆRØY HELIKOPTERHAVN Kerning +80 Kerning +80

41 Avinor profilmanual 3 Lufthavnidentifisering 41 Logobruk fullstendig lufthavnnavn Det fullstendige lufthavnnavnet fungerer ikke som en logo og skal aldri opptre alene i kommunikasjon eller informasjon. Det skal fungere som deskriptor og alltid brukes i sammenheng med Avinor logo. Deskriptoren skal alltid plasseres utenfor logoens clear space og i et annet område av materialet. Den skal ikke konkurrere med logoen. Her vises eksempel på posisjonering av logo og deskriptor på digitalt/trykket materiell. Ålesund lufthavn Vigra er brukt som eksempel. For yttligere informasjon om bruk av fullstendig lufthavnnavn som deskriptor. Se: Kapittel 8 Korrespondanse og presentasjon Kapittel 9 Kommersiell design Kapittel 10 Informasjonsdesign Kapittel 11 Digitale flater Fullstendig lufthavnnavn som tittel/deskriptor Avinor logo som avsender ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA ALTERNATIV OVERSKRIFT HER Lorem ipsum dolor sintiam venihitium lam, volore pre latusi pel min re quisciunt asperia spelliti tota atur reri rehenditat um. Doloratiores denditi utos ad quam aut eossi re volupta turion sendis rerik rehenditatum ipsum aut essintus naoncu lpa ime num es sam et, tem lam, ipid entius andissi kvam do les. rehenditatum ipsum aut essintus naonisa culpa i num

42 Dybde sarg: 50mm Bredde 310 mm Høyde 525 mm Avinor profilmanual 3 Fullstendig lufthavnnavn 42 Bruksområder for fullstendig lufthavnnavn A Lufthavnens fullstendige navn kan brukes som en deskriptor på de flater hvor det er nødvendig å indikere at lufthavnen er avsender og på flater som guider eller informerer den reisende. Illustrasjoner av bruk: A Utvendig fasadeskilting Avinor skilt Velkommen til + Åpningstider Lufthavn 02 B Utvendig pylon C Skilting for åpningstider D Annonsering B C D VELKOMMEN TIL SVOLVÆR LUFTHAVN HELLE Velkommen til Kristiansund lufthavn Man-fre Lørdag Søndag

43 Avinor profilmanual 3 Fullstendig lufthavnnavn 43 Feil bruk av fullstendig lufthavnnavn A A Bruk aldri dot-connect sammen med fullstendig lufthavnnavn. B Unngå å plassere fullstendig lufthavnnavn over flere linjer. C Bruk aldri fullstendig lufthavnnavn som deskriptor under Avinor hovedlogo. D Plasser aldri fullstendig lufthavnnavn som en forlengelse av Avinor hovedlogo. Unntak her er utvendige skilt der navnene er fysisk delt på to forskjellige skiltflater og på nettstedet Avinor.no. B C ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA D

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

21 regler for visuell kommunikasjon

21 regler for visuell kommunikasjon 21 regler for visuell kommunikasjon Teori er nødvendig, men praktisk trening må til om du vil bli en dyktig planlegger (eller designer) av verbal-visuelle budskap. Det samme gjelder om du vil bli en god

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

gard f.r. grafisk designer åpen søknad portefølje

gard f.r. grafisk designer åpen søknad portefølje gard f.r. grafisk designer åpen søknad portefølje HEI! JEG BESTÅR AV KORT OM MEG EN LIDENSKAP FOR DET VISUELLE ET HODE FOR STRATEGI EN UTDANNING I KOMMUNIKASJON Målet er større utfordringer, et lag å spille

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 31.05.2011 Håndbok, utgave 4.0 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer