Anne Karin Andersen, Leder Folkehelseprogrammet, TFK - Telemarks eldre og Samhandlingsreformens intensjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anne Karin Andersen, Leder Folkehelseprogrammet, TFK - Telemarks eldre og Samhandlingsreformens intensjoner"

Transkript

1 Fredericiamodellen Program og presentasjoner: Anne Karin Andersen, Leder Folkehelseprogrammet, TFK - Telemarks eldre og Samhandlingsreformens intensjoner Bjørnar Nyen, kommuneoverlege Porsgrunn kommune - Blir det flere friske eller syke år når levealderen øker? Pia Kürstein Kjellberg, prosjektleder, Dansk Sundhetsinstitut - Fredericia-modellen - "fra pleie og passive ytelser til rehabilitering". Hva er erfaringene? Oddvin Oplenskedal, Porsgrunn kommune - Prosjekt "Forebyggende helseteam for eldre" Grethe Oksholen, fysioterapeut Bamble - Forebyggende fysioterapi for eldre Eli Ducros, daglig leder Røde Kors Telemark - Samhandling med frivillig sektor - et potensiale? Jon Atle Holmberg, daglig leder Telemark Turistforening - Samhandling med frivillig sektor - et potensiale?

2 Ny giv i eldreomsorgen kost-nytte-effekt av forebyggende tiltak. Hva kan vi lære av Danmark? Bø, onsdag 25. april 2012

3 Fredericia-modellen Ny giv i eldreomsorgen kost-nytte-effekt av forebyggende tiltak. Hva kan vi lære av Danmark? Sted Gullbring kulturanlegg, Bø Tid Onsdag 25. april kl Bakgrunn Fredericia er kåret til den mest innovative kommunen i Danmark for nytenking i pleie- og omsorgssektoren. Modellen har også fått mye omtale i norsk presse ved at bl.a. kommunal- og regionalminister Navarsete nylig besøkte kommunen og oppsummerte inntrykket av resultatet i et ord: Holdningsendring. Nå presenteres modellen i Telemark. Påmelding innen 13. april på arrangementer invitasjoner eller ring Fylkeshuset, tlf Konferansen er gratis og er åpen for alle. Velkommen! Illustrasjonsfoto:

4 Program Kaffe og te Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Telemarks eldre og Samhandlingsreformens intensjoner v/ Anne Karin Andersen, leder Folkehelseprogrammet Blir det flere friske eller syke år når levealderen øker? v/ Bjørnar Nyen, kommuneoverlege i Porsgrunn Fredericia-modellen fra pleie og passive ytelser til rehabilitering. Hva er erfaringene? v/ Pia Kurstein Kjellberg, senior prosjektleder, ph.d. Dansk Sundhetsinstitut Pause Fredericia-erfaringer fortsetter, inkl. diskusjon Lunsj Helsefremmende og forebyggende tiltak i Telemark eksempler (15 min) 1. Prosjekt Forebyggende helseteam for eldre i Porsgrunn v/ fysioterapeut Oddvin Oplenskedal 2. Forebyggende fysioterapi for eldre i Bamble v/ fysioterapeut Grethe Oksholen 3. Samhandling med frivillig sektor et potensiale? - Telemark Røde Kors v/daglig leder Eli Ducros - Telemark Turistforening v/ daglig leder Jon Atle Holmberg Kl Kl Oppsummering og tanker om utfordringene v/ varaordfører i Skien, Geir Arild Tønnesen Vel hjem

5 Arrangementsansvarlig Telemark fylkeskommune - Folkehelseprogrammet Walborg Krosshaug, Prosjektleder Aktiv Senior Telemark tlf , e-post: i samarbeid med: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

6 Velkommen til Bø alle 220! Samhandlingsreformen og helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre Hva Fredericia-modellen kan vi lære av Danmark? v/pia Kurstein Kjellberg Anne Karin Andersen Leder Folkehelseprogrammet Regjeringens mål Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet Dempe veksten i bruk av sykehustjenester Gjøre tjenestene mer helhetlige og koordinerte for brukerne 1

7 Kommune %-vis vekst Bamble 177,4 Bø 68,5 Drangedal 50,7 Fyresdal 61,9 Hjartdal 26,5 Kragerø 125,0 Kviteseid 41,9 Nome 63,2 Nissedal 62,8 Notodden 44,7 Porsgrunn 85,6 Sauherad 89,2 Seljord 64,9 Siljan 159,6 Skien 94,7 Tinn 27,5 Tokke 46,0 Vinje 78,8 Vekst 80 + i Telemark fra

8 Blir det flere friske eller syke år når levealderen øker? Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Prosent Se 5. Befolkning opp for eldrebølgen over 80 år 126 Framskrevet år og eldre år år 139 Statistisk analyse av forskjeller er ikke utført

9 Det blir flere eldre To årsaker 1. Høye fødselstall i etterkrigsperioden ( ) Antall fødte i Norge Fra 1930 til Antall fødte pr år År Median: EpiData Analysis Graph 2

10 Det blir flere eldre To årsaker 1. Høye fødselstall i etterkrigsperioden ( ) 2. Økt levealder Kilde: Statistisk Sentralbyrå,

11 Ord skaper Detalj fra Michelangelos «Gud skaper Adam», 1512 Ord skaper Eldrebølge 4

12 Ord skaper Eldrebølge Eldretsunami Ord skaper Eldrebølge Eldretsunami Eldrebyrde 5

13 Ord skaper Eldrebølge Eldretsunami Eldrebyrde Eldreressurs Ord skaper Eldrebølge Eldreressurs 6

14 Sunn aldring Faktorer som påvirker aldring og helse Davies AM (1998). Ageing and health: A global challenge for the 21st Century 7

15 Friske eller syke tilleggsår? Fra 1985 til 1998 økte forventet levealder (for en nyfødt) med 1,8 år for kvinner og 2,7 år for menn I samme perioden har tallet på forventede leveår med god eller veldig god helse økt med 2,6 år for kvinner og 4,5 år for menn Waaler, Hofoss og Grøtvedt, HELTEF, 2003 Friske eller syke tilleggsår? Folkehelseinstituttet: Helsa forverres ofte etter års alder Men mye forskning viser at flere 85-åringer lever lenger enn før og mestrer sine daglige aktiviteter bedre enn tidligere generasjoner av 85-åringer Stadig høyere andel av de eldre har en sykdom Men tidlig diagnose og bedre behandling fører til at mange lever lenge med sykdommene sine, samtidig som de beholder god fysisk funksjon 8

16 Aldringspsykologi Kilde: psykolog Linn-Heidi Lunde «Din tanke er din skjebne» Psykologisk aldring handler i stor grad om hvordan individet tilpasser seg og mestrer den fysiske aldringen De fleste blir mindre pedantiske, mer tolerante, mer nyanserte og bedre følelsesmessig tilpasset med alderen Mange eldre opplever den nyvunne pensjonisttilværelsen som en blomstringstid der nye muligheter åpner seg Aldringspsykologi Livsinnstilling eller måten å tenke på har stor betydning for vår trivsel og helse Vi har mange muligheter for å kunne kompensere for de svekkelsene som inntreffer med alderen Det er viktig å gi seg selv noen mestringsopplevelser hver dag 9

17 Vi har noen valg Sosialt fellesskap Fysisk aktivitet Mentale/meningsfulle aktiviteter Ernæring Tobakk Alkohol Sosial isolasjon, farligere enn røyking! 10

18 Fra «Lyst på livet», Vestfold, 2011 Sammenheng mellom sosiale relasjoner og dødsrisiko Fra «Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review» PLoS Med, 2011 I hvilken grad har menneskers sosiale relasjoner betydning for dødelighet og hvilke aspekter ved sosiale relasjoner har størst betydning? Gjennomgang av 148 studier med mer enn personer Hovedfunn: Ca 50 % økt overlevelse i den undersøkte perioden for personer med sterke sosiale relasjoner Dette gjaldt uavhengig av alder, kjønn, helsestatus, dødsårsak, lengde på oppfølgingsperiode 11

19

20 Dagsrevyen fra Kristiansand og Asker/Oslo Sykling gir bedre helse, økt trivsel, lavere reisekostnader og frisk luft. Dagsrevyen fra Kristiansand og Asker/Oslo De fysiske erfaringene vi gjør oss i barndommen danner mye av premissene for hvordan vi har det som voksen. 13

21 Aldersrelatert tap av muskelmasse = Sarkopeni MR-bilde av lår (tverrsnitt) ved alder 25 år og 63 år Aldersrelatert tap av muskelmasse Alvorlig aldersrelatert tap av muskel-masse (sarkopeni) gir fysisk skrøpelighet (frailty) og er assosiert med økt sannsynlighet for - nedsatt evne til å ivareta dagliglivets primære aktiviteter (ADL) - fall PADDON-JONES D et al Am J Clin Nutr

22 Sarkopeni og aldersskrøpelighet er delvis reversibel uansett alder MR-bilde av lårmuskulaturen til en 92 år gammel mann før og etter 12 ukers styrketrening og godt kosthold Fra Harridge et al,

23 God balanse og sterke bein ØVELSE 1: Reis deg opp Sett deg rolig ned på stolsetet. Reis deg opp igjen. Gjenta 8 12 ganger, i en til tre runder. For en større utfordring: Tenk at det ligger en tegnestift på stolsetet. Sett deg nesten ned før du reiser deg raskt opp igjen Chinese senior impressively does pull ups 16

24 Nature 2008;454: Fra «Lyst på livet», Vestfold,

25 Living Well Supporting Healthy Ageing in Greenwich programme 18

26 Prosent Befolkning Bølgen kommer over 80 år 126 Framskrevet år og eldre år år 139 Statistisk analyse av forskjeller er ikke utført Noen nøkler for flere opplevde gode år som eldre Mer fokus på helsefremming og forebygging gjennom hele livsløpet 19

27 Noen nøkler for flere opplevde gode år som eldre Mer fokus på helsefremming og forebygging Egenmestring/egenomsorg Frivillighet hvorfor er så lite av det rettet mot omsorgssektoren? 20

28 UM Å BERA Skapte er vi te bera, og lette børene for kvarandre. Til fånyttes lever ingen. Men våre eigne bører skal vi bera åleine. Stor og verdfull er sorgi som ikkje kan delast av andre. Men fatigsleg, liti og arm er den glede som du vil ha åleine. Hjelpeslaus er den som ikkje har nokon å hjelpe, og vera god mot. Lik tre utan sevjestraum turkast han inn. Den mannen bær tyngste børi som ingen ting har å bera. Jan-Magnus Bruheim Vi må strekke oss litt for å oppnå nye resultater 21

29 Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere: Antal ældre : : : : : Forventede akkumulerede merudgifter til ældrepleje i år 2020: 40 mio. kr. Kilde: Befolkningsstatistik 2008 Pia Kürstein Kjellberg,

30 Ideen om et paradigmeskifte Fra Længst Muligt i Eget Hjem (1980 erne) Til Længst Muligt i Eget Liv (2010 erne) Kilde: FOA s Ældretopmøde 2007 Pia Kürstein Kjellberg, Forventninger til Længst Muligt i eget Liv: Udskyde og forkorte behovet for hjælp - uden at nogen lades i stikken Kilde: FOA Ældretopmøde 2007 Pia Kürstein Kjellberg,

31 Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Fem delprojekter Forebyggelse og sundhedsfremme +67 årige Opsøgende hjemmebesøg efter udskrivning Tidlige opsporing og udredning af akut sygdom Ny teknologi Hverdagsrehabilitering DSI evaluering, proces og effekt Pia Kürstein Kjellberg, Forskningsspørgsmål Hvordan adskiller hverdagsrehabilitering sig i praksis fra almindelig hjemmepleje? Hvilke fordele har hverdagsrehabilitering for borgere, medarbejdere og kommuneøkonomi? Hvad har omstillingen til hverdagsrehabilitering krævet økonomisk, organisatorisk, ledelsesmæssigt og kompetenceudviklingsmæssigt? Pia Kürstein Kjellberg,

32 Hverdagsrehabilitering jf. Östersund En indsats der bedrives i borgerens hjem eller nærmiljø for at borgeren skal udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner Er organiseret med Hjemmelejepersonalet som basis Terapeuter som motor Sygeplejersker og ledere som samarbejdspartnere Pia Kürstein Kjellberg, Hverdagsrehabilitering jf. Fredericia Specialiseret indgang til plejen Nye borgere med rehabiliteringspotentiale (1/3) En ny plejeenhed bestående af En leder En planlægger En sygeplejerske 12 hjemmetrænere (6 hjælpere, 6 assistenter) 100 terapeuttimer pr. uge 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut Fagligt afsæt i COPM Flotte resultater 45% helt afsluttet 40% delvist afsluttet Velafprøvet, del af drift pr Pia Kürstein Kjellberg,

33 Trænende Hjemmehjælp jf. Fredericia Eksisterende borgere (1/3) Eksisterende hjemmepleje Borgerens Plan med Mål v. visitator Handlinger v. hjælper Evalueringer v. hjælper 32 terapeuttimer/uge 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut Flotte foreløbige resultater (2010) 3,5% helt afsluttet 6,5% delvist afsluttet Masser af udviklingspotentiale (2010)! Pia Kürstein Kjellberg, Hvad er forskellen mellem hverdagsrehabilitering og almindelig hjemmehjælp? Forskellen er mål Fra fællessprog II og personlig pleje Til COPM og gåture Forskellen er tid Fra fem minutter i toiletstolen Til 45 minutter i køkkenet Forskellen er fokus Fra mad der serveres Til borgere der aktiveres Pia Kürstein Kjellberg,

34 Hvad er fordelen for borgere, medarbejdere og kommuneøkonomi? Gevinster for borgerne Farvel til de 300 fra hjemmeplejen Gevinster for medarbejderne Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde Terapeuterne i rivende udvikling Gevinster for kommunen For 13 mio. kr. sparede hjemmeplejeydelser/år Pia Kürstein Kjellberg, Hvad har omstillingen krævet økonomisk? Længst Muligt i Eget Liv 1.5 mio. kr. til udvikling Lån med aftale om afbetaling Hverdagsrehabilitering 6.6 mio. kr./år til drift Fundet ved nedlægning af et hjemmeplejedistrikt Trænende Hjemmehjælp 4 mio. kr. til drift kr. til udvikling Lån + puljemidler til ansættelse af en projektleder Pia Kürstein Kjellberg,

35 Hvad har omstillingen krævet organisatorisk? 1 Kommunen Længst Muligt i Eget Liv Styregruppe, borgergruppe, følgegruppe Ny rehabiliteringschef (ny stilling) Ledergruppens arbejde Eksterne konsulenter til rådgivning og evaluering Hverdagsrehabilitering/Trænende Hjemmehjælp Arbejdsgrupper Pilotafprøvning Evaluering Justering Pia Kürstein Kjellberg, Hvad krævet omstillingen organisatorisk? 2 Det udførende niveau Basis i hjemmeplejen med terapeuter som motor Veldefinerede borgerteams med En ansvarlig visitator En ansvarlig terapeut (evt. sygeplejerske eller assistent) 1-2 ansvarlige hjemmetrænere (hjælpere/assistenter) Entydig ledelse via distriktslederen af Det tværfaglige team Hjemmetrænergruppen Pia Kürstein Kjellberg,

36 Det projektet er oppe imod 1 Krydspresset Projektleder SPL Leder Planlægger Terapeuter Leder Planlægger Tværfagligt Team Projektleder SSH/SSA SSH/SSA Pia Kürstein Kjellberg, Det projektet er oppe imod 2 Kulturen Bliver vi så fyret, eller hvad? Hold da fest hvor de snakker, de sosuer! Der er så dejligt ovre på Genoptræningscenteret Hvad skal jeg egentlig? Jeg vil træne mine borgere selv! Det er jo det Vi altid har gjort Omsorg, det er det virkelige arbejde Jeg synes det er synd! Nu slutter projektet heldigvis snart Pia Kürstein Kjellberg,

37 Hvad kræver det ledelsesmæssigt? Vilje og tålmodighed Det er en supertanker, der skal vendes Samarbejde på tværs af søjler Fra dit og mit fagområde til vores indsats Fokus på incitament strukturerne NB: De skal understøtte afslutning! Fokus på de lokale ledere De skal kunne lede omstilling De skal kunne lede tværfagligt Pia Kürstein Kjellberg, Hvad kræver det kompetenceudviklingsmæssigt? Ny organisering bestående af En ny enhed (hverdagsrehabilitering) Få borgere Tæt supervision 2 på hver borger Nye borgerteams (trænende hjemmehjælp) En fast visitator (myndigheden) En ledende terapeut/sygeplejerske/assistent (fagligheden) 1-2 udførende hjælpere (dagligdagen) Kurser motiverer, men ændrer ikke organisatorisk adfærd! Pia Kürstein Kjellberg,

38 Anbefalinger til andre kommuner (1) Afsæt de nødvendige midler up front Økonomisk Ledelsesmæssigt Tidsmæssigt Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for Borgere Medarbejdere Kommuneøkonomi Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt Trinvis udvikling Mulighed for læring Ekstern evaluering (kvalitativ, kvantitativ) Pia Kürstein Kjellberg, Anbefalinger til andre kommuner (2) Forankr det rehabiliterende arbejde i veldefinerede borgerteams med En ansvarlig visitator En ansvarlig terapeut (evt. sygeplejerske ell. assistent) 1-2 ansvarlige hjemmetrænere Understøt teamene med Gode fysiske rammer God og tydelig ledelse fra bund til top Pia Kürstein Kjellberg,

39 Hverdagsrehabilitering jf. Fredericia Det er ikke bare billigere, det er også bedre Pia Kürstein Kjellberg,

40 Helsefremmende tilbud til eldre i Porsgrunn kommune Saken ble behandlet: SAKSGANG Rådet for funksjonshemmede , hvor de stilte seg positive til forslag til vedtak. Eldrerådet Brev med søknad om ,- ferske kroner ble sendt Rådmannen. Utvalg for helse- og omsorg Bystyre den sak 77/10. 1

41 VEDTAK 1. Det etableres et tverrfaglig sammensatt forebyggende team for eldre over 75 år. 2. Kostnad ved tiltaket kr ,- fra 2011 bes innarbeidet i budsjett 2011 og Handlingsprogram MÅL Etablere en tjeneste som fremmer helsen til innbyggere over 75 år, slik at de kan bo lenger i egen bolig med god livskvalitet og utsette behovet for kommunale tjenester. 2

42 PROSJEKTETABLERING Porsgrunn kommune hadde ikke erfaring med forebyggende helseteam og valgte derfor å organisere det som prosjekt med kommunalsjef Helse Ingrid Elisabeth Kåss som prosjekteier. Det ble nedsatt en styringsgruppe med kommunalsjef Helse og kommunalsjef Omsorg. Det ble valgt prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe, den representerer bredt. Prosjektgruppe Prosjektleder Birgit Pedersen Prosjektgruppe: Brukerrepresentant v/ Birgit Lia Fysioterapeut Oddvin Oplenskedal Helse- og aktivitetssenterene v/ Virksomhetsleder Liv Solveig Bjørnsen Kommunelegen v/ Bjørnar Nyen Kultur v/ Gunnar Thuve Utviklingssenteret for hjemmetjenester v/ Heidi Johnsen 3

43 Utfordringer Liten erfaring i Porsgrunn kommune Liten resultatevaluering i Norge, men mye praktisk erfaring i ulike kommuner. Få Norske kilder Ulik organisering i Norge FREMGANGSMETODE Vi brukte evidence based kildemateriale. Vi kikket på rapporter, artikler, doktorgradsavhandlinger. Hentet erfaringer fra andre kommuner, Drammen, Trondheim og Tønsberg Gjennomførte brukerpanel med innbyggere i Porsgrunn kommune og fikk veldig mange tilbakemeldinger på ønsket innhold i tjenesten. Alle erfaringene er drøftet i prosjektgruppa og vi har kommet frem til et grunnlag for etablering av tjenesten. 4

44 Klas Gøran Sahlen An ounce of prevention- is worth a pound of cure Gjennomført prosjekt i Helsepersonell Gjennomførte to besøk i året Kontrollgruppe En ny kontrollgruppe ble etablert etter 2 år for å finne ettervirkninger av besøksstopp. Besøksinnhold Klas Gøran Sahlen An ounce of prevention- is worth a pound of cure Mortalitet i prosjektperioden redusert fra 48 til 27 pr Redusert behov for hjemmehjelp, institusjoner, og sykehusopphold Større aktivdeltagelse Støtter de funn som er gjort i Rødovre kommune i Danmark 5

45 Resultat brukerpanel gjennomført Tema Vekting 2 Informasjon og mulighet til å søke om trygghetsalarmer 8 3 Informasjon om ulike kulturarenaer og kulturtilbud 5 4 Informasjon om kommunens tjenester 5 5 Hukommelse 4 6 Informasjon og mulighet til å søke om fallalarmer 3 7 Hjelp til NAV, ligningskontoret, offentlige kontorer 2 8 Transport informasjon 1 9 Skilt med 110,112 og Informasjon om helsesituasjon som kan egenpåvirkes 1 11 Hjelpemiddel vurdering 1 12 Brannvern 1 13 Seksualitet og samliv 0 14 Inkontinens 0 15 Informasjon om ulike kurstilbud 0 16 Informasjon om ulike interesseorganisasjoner 0 17 Informasjon fra helse- og aktivtetssentrene 0 18 Fall 0 19 Total antall 32 6

46 FORVENTET EFFEKT Nedsatt behov for tjenester Utsatt behov for tjenester Redusert behov for sykehusinnleggelser ØKT LIVSKVALITET EFFEKTINDIKATORER Hva skal registreres Hvor hentes informasjonen Hva måles Indikator Merknad Registrering av fall Brannvesenet Antall fall % Vi antar at det vil utplasseres flere alarmer, dette vil gi flere registrerte fall. Det må derfor regnes prosent for å sammenligne med eksisterende tallmateriale. Lårhalsbrudd fra porsgrunn Sykehuset Telemark Antall brudd Antall Vi forutsetter at antall lårhalsbrudd er prosentvis stabil i forhold til antall fall. Fallfare Porsgrunn kommune BERG/ TUG Score Behov for tjenester Porsgrunn kommune Tjenesteoppstart Alder Måler alder på oppstart av tjenesten - pleie og omsorg i og utenfor institusjon, praktisk bistand og praktisk bistand opplæring og rehabilitering og utenfor institusjon. Aktivitetsdeltagelse Porsgrunn kommune Deltagelse Ja/ Nei % Forebyggende helseteam stiller spørsmål om deltagelse i ulike aktiviteter med bakgrunn i hjemmebesøk fra forebyggende helseteam 7

47 Men.. Forutsetter at man besøker innbyggerne årlig Forutsetter at kommunen har gode tjenester som kan benyttes. Erfaringer fra andre kommuner viser økt behov av ulike aktivitets-, kulturtilbud og tilbud fra ulike interesseorganisasjoner. FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Tilbyr årlig hjemmebesøk til alle innbyggere fra det året de fyller 75 år. Sender ut informasjonsbrev om tilbudet til alle 75 åringene, deretter får de invitasjon med tidspunkt for hjemmebesøk. Det er lagt opp til en metoden - motiverende intervju hvor det er innbyggeren selv som setter rammer for samtalen og velger tema. 8

48 FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Det er lagt opp til noen standard temaer som vi ønsker at samtalen skal innom: Demens/ psykisk helse Fallforebygging og tilrettelegging av hjemmet Normal aldring Kosthold/ Tannhelse Brann Tjenestetilbudet i Porsgrunn kommune Trygghetsalarm Aktivitet Kultur, idrett og interesser Flytdiagram Alle prosedyrene er lagt inn i KSS FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Spørreskjema Navn på fastlege: Har du vært hos fastlege det siste året og fått vurdert medisinene du står på. (Bakgrunn: Økt risiko for fall ved kombinasjon av enkelte medisiner) Har du testet syn og hørsel hos fastlegen det siste året? Har du deltatt på flere aktiviteter det siste året? Har du falt det siste året? På en skala fra 1-10 kan du gradere din egen livskvalitet? 9

49 Organisatorisk plassering Legetjenester og miljørettet helsevern Hovedprosesser Innhente opplysninger om innbyggere på 75 år. Prosedyre Opplæring/ kompetanse behov - motiverende intervju - rekvirent HMS -tjenestekontoret Regist rere innbyg ger i gerica og at det er sendt inform asjon. Sjekke folkeregiste ret på mors Prosed Informasjonsbrosjyre yre Tilganger - folkeregisteret -gerica Send e ut infor masj on til innb ygge rne på 75 år Send e ut tilbustøtteprosesserflytdia d gram senes t 14 Flytdiagram for dager gjennomføring Kritisk før av besøket sukses besø sfaktor k Regi strere avsla Gjenn omfør e besøke t og oppføl ging av besøke t Prosed yre Rask Effektindikatorer oppføl ging Dokume ntere i gerica Prosedyr e Bil/ Transport - bilavtale - kjøregodtgj - bruke egen bil Internr evisjo n Årsrap porteri ng med effekti ndikat orer Årsme lding Prosed yre Data/ Telefoni Markedsføring FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Oppfølging etter besøk kan være: Saksbehandling trygghetsalarm Videreformidle informasjon Telefon fastlege Videreformidle kontakt med andre tjenester Rekvirere hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen Forebyggende helseteam skal ikke være en del av tiltakstilbudene 10

50 FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Besøket skal gi innbyggeren kunnskap og motivasjon til å ta tak i egen livskvalitet Skal veilede de innbyggerne som trenger enkel tilrettelegging og enkle tjenester tidlig slik at de kan bo lenger hjemme i egen bolig. Ved driftsstart skifter navnet til: Helsefremmende tilbud til eldre 11

51 FOREBYGGENDE HELSETEAM FOR ELDRE I PORSGRUNN KOMMUNE Spørsmål? 12

52 Forebyggende fysioterapi for eldre i Bamble kommune Hjemmeboende over 65 år Grethe Oksholen, Bamble kommune 1 Mål: Jeg skal bidra til et aktivt liv! Grethe Oksholen, Bamble kommune 2 1

53 Innhold: 100 % stilling til hjemmeboende over 65 år Forebyggende fokus på fall Mer trening Bedre pasientflyt Grethe Oksholen, Bamble kommune 3 Grupper på ulike nivåer: Nivå 1: 2 t/uka for de sprekeste Nivå 2: 2 t/uka for de med ganghjelpemiddel Nivå 1: også på nærmiljøstasjonene (4 stk) Grethe Oksholen, Bamble kommune 4 2

54 Testing baseline og etter 3 mnd: TUG: timed up and go STS: Sit to stand 30 sek. BBS: Bergs balanseskala Grethe Oksholen, Bamble kommune 5 Scores på motivasjon: På en skala fra 1 til Grethe Oksholen, Bamble kommune 6 3

55 Informasjon: Leger Hjemmesykepleie Andre ansatte Grethe Oksholen, Bamble kommune 7 Veien videre: Implementere tilbudet i drift. Kvalitetssikre tilbudet sammen med ergoterapeutene til den eldre delen av befolkningen i Bamble kommune Grethe Oksholen, Bamble kommune 8 4

56 Takk for oppmerksomheten! Grethe Oksholen, Bamble kommune 9 5

57 Røde Kors avdekker, hindrer og lindrer menneskelig nød og lidelse Lokalt. Nasjonalt. Internasjonalt. Hvem vi er Landets største frivillige humanitære organisasjon Verdens største humanitære nettverk Vi er til for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner: - I verden styrke våre søsterorganisasjoner slik at de står rustet til å møte humanitære utfordringer i eget land - I Norge mobilisere frivillige gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter Våre grunnleggende prinsipper og verdier er fundamentet i vår virksomhet 1

58 2

59 Hva vi gjør Forebygger og handler for å redde liv Beskytter menneskers helse og livsgrunnlag Arbeider for sosial inkludering og mangfold 3

60 Arbeid med eldre Besøkstjeneste Ny giv i besøkstjenesten Besøkshunder Fysisk aktivitet Ca nordmenn oppgir at de har ingen fortrolige å snakke med Ca er til tider plaget av ensomhet Ensomhet ser ut til å være mer utbredt samfunnsproblem enn sosial isolasjon Økende antall eldre En folkehelseutfordring der mange må delta for at vi skal lykkes med å forebygge utenforskap og ensomhet Det er ikke lenger et spørsmål om å være eller ikke være, men å tilhøre eller ikke tilhøre 4

61 Dyr setter i gang følelser og får ting til å skje i kroppen. Blodtrykket synker og pulsen går ned. Besøkshund, et pilotprosjekt i Telemark Røde Kors Sittedans passer for alle. Det gir mennesker som ofte bare blir sittende mulighet til å aktivisere seg og oppleve noe morsomt og annerledes. Fysisk aktivitet inn i besøkstjenesten 5

62 BøF rekrutterer bare personer, tenker ikke på alder Fri`Trimmen ledes av en pensjonert fysioterapeut og en tidligere idrettsleder Kjøkken/matlagingen ledes av en tidligere kokk Kontor/administrasjon daglig leder får avlastning fra pensjonert selger på hotell Leksehjelp støttes opp av pensjonerte lærere Matutkjøring fungerer takket være pensjonister Alle type arrangement mange frivillige er pensjonister «Når jeg engasjerer med hos Bø Frivilligsentral, har jeg noe å se frem til», Gerd 82 Verdiskapningen i de frivillige organisasjonene øker Norge befinner seg helt på verdenstoppen når det gjelder frivillighet Mye frivillighet innen kultur, idrett og fritid, lite innen eldreomsorg Aldersutviklingen i Norge tilsier at det vil være dobbelt så mange 80 åringer i 2050 som i dag (en tilvekst på 102%) Eldreomsorgen står overfor både kvantitative og kvalitative utfordringer Frivillighetens verdi, mer enn kroner og ører 6

63 Regjeringen understreker kommunenes plikt: - Til å bidra til at også de som bor på sykehjem skal få mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Stortingsmelding nr 25 Omsorgsmeldingen Dialog og brobygging; frivillighet er ikke en erstatning, men et supplement Samarbeid med de ansatte Rolleavklringer Det at det er noen som gjør det frivillig betyr mye for meg. At de ikke får noe for det. Jeg snakker heller med dem enn noen som får betalt for å være sammen med meg Fra Røde Kors brukerundersøkelse

64 Telemark Turistforening i Folkehelse og eldrebølge Naturopplevelser for livet Telemark Turistforening Feirer 125 år i år (stiftet 1887) Over medlemmer 5 lokallag over hele fylket Del av Den Norske Turistforening (DNT) med medlemmer. Administrasjon og butikk i Skien 3 betjente, 5 ubetjente og 2 kystled hytter Holder i orden 550 km løypenett i Telemark Aktiviteter fra barnevogn til rullator 1

65 Hvorfor Folkehelse og Friluftsliv? Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag, og går fra en hver sykdom. Jeg går meg til mine beste tanker, og jeg kjenner ikke en tanke så tung at man ikke kan gå fra den. Når man fortsetter å gå så går det nok! Søren Kierkegaard Naturopplevelser for livet I dag er det SENIOR som er i fokus, og eldrebølgen fosser frem, også i Telemark Naturopplevelser for livet 2

66 Seniorgruppa i TTF -Tilbud til eldre, fra lavterskel til de sprekeste. - Samarbeider med Aktiv senior - Gir meningsfull hverdag og livskvalitet -Har fokus på å være inkluderende Naturopplevelser for livet Turer fra fjord til fjell sosialt med kulturelt innhold Naturopplevelser for livet 3

67 Torsdagsturer med Cafe bakrommet. Vinterturer i nærområdet. Besøker gjerne brannstasjon, gallerier og Annet underveis. Naturopplevelser for livet Møtes til sosiale lag på bakrommet cafe, sommerfester, julefester med mer. Naturopplevelser for livet 4

68 Senior hjelper ofte Barnas Turlag og andre, og tar med barnebarna på tur med Turbo Naturopplevelser for livet Dugnad meningsfull fritid, sammen flytter vi fjell Naturopplevelser for livet 5

69 Det er ikke for alle å gå på helsestudio Kanskje enkelte trauste Telemarkinger liker skauarbeid bedre, hva med å etablere flere Ulvskoller rundt i Telemark Naturopplevelser for livet Hva kan vi bidra med? Seniorer er et av DNTs satsningsområder i årene som kommer Det etableres Senior gruppe i Drangedal Vi håper på og vil bruke ressurser på å etablere flere lokale senior grupper. Vi deler gjerne den kompetansen vi har. 6

70 God sommer Naturopplevelser for livet 7

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Fredericia på Norsk Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Borgeren skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org

Detaljer

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april

Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Helsefremmende tiltak er lovpålagt også i eldreomsorgen Lov om

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Længst mulig i eget liv. om Stavanger kommunes arbeid med Fredericia-modellen. Prosjektleder Bente Gunnarshaug

Længst mulig i eget liv. om Stavanger kommunes arbeid med Fredericia-modellen. Prosjektleder Bente Gunnarshaug Længst mulig i eget liv om Stavanger kommunes arbeid med Fredericia-modellen Prosjektleder Bente Gunnarshaug Innhold Bakgrunn for prosjektet i Stavanger kommune Fredericia kommune LMEL Delprosjekt 1 Hverdagsrehabilitering

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Innbyggerne skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org Lov om kommunale

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Visjon for rehabilitering på Vestlandet samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen Samhandlingen slik den oppleves av mange pasienter

Detaljer

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre

Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Fysisk aktivitet, helse og livskvalitet blant eldre Antall eldre øker kraftig også forventet økt levealder Framtidens utfordringer St.m. 25 5 strategier, hvorav en er aktiv omsorg økt vekt på kultur, aktivitet

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering Velferdssamfunnets utfordringer Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hvem er vi Oppstart August 2013 Ergoterapeut, hjelpepleier, fysioterapeut 100% stillinger Notodden Kommune Ca 9000 innbygere Industri by Mange

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24. DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Folkehelseloven og tiltak for fysisk aktivitet NIH /FHI 24.0412 AKTUELT Ny folkehelselov Ansvar: kommunene og fylkeskommunene Kapittel

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Ny modell Hamar kommune

Ny modell Hamar kommune Ny modell Hamar kommune forebyggende hjemmebesøk / gruppeintervensjon Inger Marie Raabel, ergoterapeut, Helsestasjon for eldre, Hamar kommune okt. 2012 Bakgrunn Gjennomført forebyggende helsesamtale for

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet

Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT. Naturopplevelser for livet Tid for behandling! DNs nærmiljøsamling, Værnes 5. og 6. mars Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på- og forelest

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering- Lengst mulig i Eget Liv i eget hjem 11.11.04 Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring

Detaljer

Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring

Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring Forebyggende Helseteam for eldre Drammen Kommune werner.johannessen@drmk.no Helsefremming Forebygging Forventningsavklaring EN VIDEREUTVIKLING AV HJEMMESYKEPLIEN! Oppstart i Fjell bydel 1999 Lang erfaringer

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Styrke og Balansegrupper i Grimstad kommune. Omsorgsforskningskonferansen 2016 Gardermoen oktober Fysioterapeut Grete Turid Baarsen

Styrke og Balansegrupper i Grimstad kommune. Omsorgsforskningskonferansen 2016 Gardermoen oktober Fysioterapeut Grete Turid Baarsen Styrke og Balansegrupper i Grimstad kommune Omsorgsforskningskonferansen 2016 Gardermoen 26. 27. oktober Fysioterapeut Grete Turid Baarsen Bakgrunn Større satsing på forebygging og tidlig innsats Redusere

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten

Oppstartsamtale i hjemmetjenesten Oppstartsamtale i hjemmetjenesten KS-konferanse Oslo Plaza,, 27.11.08 Hans Leo Dagsvik Kvalitetsveileder Vefsn kommune Vefsn kommune Ca. 13.450 innbyggere Kommunesenter Mosjøen (ca. 10 000 innb.) Bakgrunn

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG

PROTOKOLL SAKLISTE 9/17 17/6708 HØRING AV LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd PROTOKOLL Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtedato: 16.06.2017 Tid: 09:00 12:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Norborg

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Noen av våre viktigste utfordringer fremover Oppsummert: Demografiutfordringen Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst Byen vokser 6 5

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Friskliv 2012, Terningen arena 27.09.12 Aktuelt Ny folkehelselov Ansvar: kommunene / fylkeskommunene Kapittel 2, 4: Kommunen skal

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2017 Hvordan kan Ungdata brukes? Planlegging Anvendelsesområder Utviklings- og evalueringsarbeid Planlegging (formalkrav) (1) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Livsstil og kroniske sykdommer Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager

Detaljer

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet

DNT- en god partner i folkehelsearbeidet DNT- en god partner i folkehelsearbeidet Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Nettverksmøte folkehelse Rogaland fylkeskommune 01.02.2012 Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning

Detaljer

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT

Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Hvordan skape synergi i folkehelsearbeidet ved samarbeid med frivilligheten? Lise Corwin, Folkehelsesjef DNT Rehabiliteringskonferansen 2013, Haugesund Lise Corwin, folkehelsesjef DNT Roller i folkehelsearbeidet

Detaljer

Flesberg kommune - Rollag kommune

Flesberg kommune - Rollag kommune Demografiske data Flesberg kommune Rollag kommune - 2683 innbyggere - 1369 innbyggere - 562 m2-449 m2 Framskrevet befolkning kjønn samlet, antall Befolkningssammensetning År 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hverdagsrehabilitering Råde kommune - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hva er hverdagsrehabilitering? Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING i Sør-Odal kommune. Visjon: Tidlig tverrfaglig intervensjon for hjemme boende med funksjonssvikt.

HVERDAGSREHABILITERING i Sør-Odal kommune. Visjon: Tidlig tverrfaglig intervensjon for hjemme boende med funksjonssvikt. HVERDAGSREHABILITERING i Sør-Odal kommune Visjon: Tidlig tverrfaglig intervensjon for hjemme boende med funksjonssvikt. TEAMET STRATEGISKE MÅL I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Sør-Odal - en effektiv, brukervennlig

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bø, 8. juni 2017 Gisle Lunde Gisle Lunde (f. 1964), gift, 2 barn, 1 fosterbarn Gulset Nærmiljøsenter Daglig leder Der du bor Grenland Prosjektleder Frivilligsentralene

Detaljer

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum

Demens og sikkerhet. 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Demens og sikkerhet 31. Januar 2013 Kari Aursand Skadeforebyggende forum Tema Normal aldring Demens diagnosen Sikkerhet eksempler Fall Brann Sikkerhet overordnet Etiske dilemmaer Frivillig innsats - eksempel

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune

Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Et godt liv livet ut Videreutvikling av helsefremmende og forebyggende tjenester til seniorer i Lier kommune Folkehelsekoordinator Live Brekke Lier 9. oktober 2013 Lier kommune Grønne Lier fra fjord til

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Våre viktigste utfordringer fremover Vårt felles utfordringsbilde Menn 1950 100 år 90 år 80 år Kvinner 70 år 60 år 50 år 40 år 30 år

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. Deres ref: Vår ref: INST 2011/9491 Dato: 03.10.2013 Referat fra opplæring/møte 3. oktober 2013 Til stede: Kåre Gaasvik, Ragnhild Sundby

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017

Fylkesmannen i Telemark VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017 VELKOMMEN TIL HELSELEDERMØTE I TELEMARK 2017 1 Dagens program 09.30-10.00 Kaffe og rundstykker 10.00-10.15 Velkommen ved fylkeslege Steinar Aase 10.15-10.30 Hvordan få fastlegene mer delaktige i legevakt?

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer