Profilhåndbok Misjonsforbundet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhåndbok Misjonsforbundet"

Transkript

1 Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel

2 Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38 Grafiske elementer 42 Eksempler på profilen i bruk 44 menighetene: Innledning 51 Logo og regler: Menighetene 52 Skilting 58 Eksempler på profilen i bruk 62

3 Til deg som skal skape kommunikasjon for Misjonsforbundet Arbeidet med design og visuell identitet har til hensikt å skape en sterk merkevare som gjenspeiler virksomhetens overordnede identitet (visjon, verdier, kultur og atferd). Dette krever et bevisst forhold til utforming og bruk av alle visuelle elementer (logo, symbolbruk, fargevalg, skrifttyper/fonter, bilder og andre grafiske elementer). Misjonsforbundets design og helhetlige visuelle profil skal på en best mulig måte underbygge vår ønskede posisjon. Misjonsforbundets posisjon handler om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av omverdenen hva vi vil etterlate i hoder og hjerter til dem vi kommuniserer med. Tre ord kan oppsummere dette: Relevant, raus og rotfestet kapitteltittel

4 Symbol - disippelkorset Edin Løvås er mannen bak Misjonsforbundets bærende symbol disippelkorset. Korset symboliserer et menneske som løfter sine hender mot den oppstandne Kristus og bærer i seg både Jesu død og oppstandelse. Det er et himmelvendt kors, som viser en disippels forhold til Jesus. Disippelkorsets enkelhet, tydelighet og annerledeshet fanger opp i seg Misjonsforbundets sentrale verdier og bidrar til å posisjonere oss som rause, rotfestede og relevante. Misjonsforbundets grafiske tolkning av disippelkorset kan leve selvstendig som et symbolelement, helt uavhengig av navntrekket. Symbolelementet kan likevel ikke brukes sammen med navnetrekk eller andre elementer som ikke følger retningslinjene i profilen.

5 Symbol

6 Logo/hovedversjon En logo er det viktigste gjenkjennelseselementet i en grafisk profil, og en virksomhets fremste visuelle identitetsbærer. Konsekvent plassering av logoen i de fargene som videre er beskrevet, er derfor nødvendig for å ivareta merkevaren Misjonsforbundet på en best mulig måte. Hovedversjonen av logoen skal alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn, både på web og trykk. Logoen består av et symbolelement (disippelkorset) og et navnetrekk (Misjonsforbundet) som er plassert i forhold til hverandre. Dette forholdet skal ikke endres på. Formens egenart får disippelkorset til å stå frem, og gir logoen et moderne uttrykk. Typografien i navnetrekket Misjonsforbundet er ment som en kontrast til symbolet som fremstår rent og moderne. Den valgte fonten er noe mer konservativ og danner på den måten en kontrast til symbolet. Summen av symbol og typografi gjør helheten tidløs.

7 Logo Misjonsforbundet

8 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert mellomrommet mellom symbol og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft dersom det er plass til dette. Brukes symbolelementet alene, uten navnetrekk, må en være oppmerksom og gi tilsvarende mengde luft, eller gjerne mer, rundt symbolelementet.

9 Logo liten Minste størrelse: bredde 50 mm Beskyttelsesområde X X X X X X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk Logo Misjonsforbundet

10 Logo/høydeversjon Følgende logovariant kan benyttes ved behov for en høydeversjon. Denne versjonen fungerer best midtstilt på en flate med god plass rundt. Høydeversjonen av logoen skal, på samme måte som hovedversjonen, alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. 10

11 Logo Misjonsforbundet 11

12 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i høydeversjonen av logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 12

13 Logo liten Minste størrelse: bredde 39 mm Beskyttelsesområde X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk X X X Logo Misjonsforbundet 13

14 Logo/sort-hvitt I tillegg til hovedversjonen og høydeversjonen av logoen, kan disse versjonene benyttes. Den grå varianten skal kun benyttes når man har fargebegrensninger på trykksaken, og dermed ikke kan anvende fullfargelogo. Den hvite varianten skal kun benyttes når bakgrunnsfargen er mørk. 14

15 Hovedlogo Svart/hvitt Høydelogo Svart/hvitt Logo Misjonsforbundet 15

16 Logo på farget bakgrunn og bilder For å optimalisere synligheten av Misjonsforbundets logo, gjelder følgende retningslinjer når logoen skal opptre på farget bakgrunn eller bilder: Hvit logo på mørk del av bildet. Farget logo på lys del av bildet. 16

17 Logo Misjonsforbundet 17

18 Logo ulike språk Misjonsforbundets logo finnes på ulike språk ut fra de landene vi har et tett samarbeid med: engelsk, fransk og spansk, og de finnes i både liggende og stående utgave. Her vises bare de grønne, men alle variantene finnes også som grå og hvite (negative) logoer. 18

19 Logoer hovedversjoner Logo, eksempel på høydeversjon Logo Misjonsforbundet 19

20 Logo UNG/hovedversjon Hovedversjonen av Misjonsforbundet UNG-logoen skal alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. Logoen består av et symbolelement (disippelkorset) og to navnetrekk (Misjonsforbundet og UNG) som er plassert i forhold til hverandre. Dette forholdet skal ikke endres på. 20

21 Logo Misjonsforbundet UNG 21

22 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 22

23 Logo liten Minste størrelse: bredde 50 mm Beskyttelsesområde X X X X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk Logo Misjonsforbundet UNG 23

24 Logo UNG/høydeversjon Følgende logovariant kan benyttes ved behov for en høydeversjon. Denne versjonen fungerer best midtstilt på en flate med god plass rundt. Høydeversjonen av logoen skal, på samme måte som hovedversjonen, alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. 24

25 Logo Misjonsforbundet UNG 25

26 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i høydeversjonen av logo Misjonsforbundet UNG skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 26

27 Logo liten Minste størrelse: bredde 39 mm Beskyttelsesområde X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk X X X Logo Misjonsforbundet UNG 27

28 Logo UNG/sort-hvitt I tillegg til hovedversjonen og høydeversjonen av logo Misjonsforbundet UNG, kan disse versjonene benyttes. Den grå varianten skal kun benyttes når man har fargebegrensninger på trykksaken, og dermed ikke kan anvende fullfargelogo. Den hvite varianten skal kun benyttes når bakgrunnsfargen er mørk. 28

29 Hovedlogo Svart/hvitt Høydelogo Svart/hvitt Logo Misjonsforbundet UNG 29

30 Profilfont Misjonsforbundets profilfont heter Klavika, og kan benyttes i Light, Regular og Bold. Den skal fortrinnsvis brukes til headinger (overskrifter), ingresser og bildetekster. Skrifttypen Klavika er valgt fordi den er moderne i sitt designuttrykk, har særpreg og står godt til formen i logoen. 30

31 Klavika Light/Light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Klavika Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Klavika Bold/ Bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 31

32 Profilfont/Brødtekst Fonten/skrifttypen som skal brukes i brødtekster heter Minion/Minion Pro, og kan brukes i Regular, Semibold og Bold. Dette er samme font som er brukt i logoens navnetrekk, og den er valgt fordi den gir god lesbarhet, også i lange tekster. 32

33 Minion Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Minion Semibold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Minion Bold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 33

34 Alternative fonter Ikke alle datamaskiner vil ha tilgang på profilfontene. Derfor er standardfontene Arial og Times New Roman valgt som erstatningsfonter. Arial er svært utbredt og har god lesbarhet på skjerm. Arial skal derfor brukes til alt som skal vises på skjerm, også i brødtekst. Det gjelder f.eks. Powerpointpresentasjoner, mailer og nettsider. Fonten kan brukes i Regular og Bold. På Powerpoint anbefaler vi fontstørrelse 24 pkt for god lesbarhet, samt svart bakgrunn med hvit tekst. Se eksempel på side 48. I Word-dokumenter, som brev, notater og lignende, kan en bruke Times i brødteksten, som erstatning for Minion. Her anbefaler vi fontstørrelse 12 pkt brødtekst. Bruk gjerne Arial Bold i titler og ingresser. For alt som lages profesjonelt (for trykk) - bruk profilfontene Klavika og Minion. 34

35 Arial Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Arial Bold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Times Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 35

36 36 Eksempel på fontbruk

37 Dette er en heading Dette er en ingress Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullan MELLOMTITTEL Dette er en brødtekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullandrem nullan vulput vullaor tionse-ctetue dunt nim ad mod mincin ullummy Tue faccum dolobortin ut ipsusci et, quam ipit autat dolorem zzriuscipit, corperilis eumsandre dolobortit It luptat. Ut aci blaore vel ero dolorem delisl dit incilisim velestrud tatue molorerit alit wis ad molore venismodo dip ea feuis dolobor si blam, consendipis augait Dette er en brødtekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullandrem nullan vulput vullaor tionse-ctetue dunt nim ad mod mincin ullummy Tue faccum dolobortin ut ipsusci et, quam ipit autat dolorem zzriuscipit, corperilis eumsandre dolobortit It luptat. Ut aci blaore vel ero dolorem delisl dit incilisim velestrud tatue molorerit alit wis ad molore venismodo dip ea feuis dolobor si blam, consendipis augait 5. Dette er en bildetekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh 1. Heading: Klavika Light 2. Ingress: Klavika Light 3. Mellomtittel: Klavika Medium 4. Brødtekst: Minion Regular 5. Bildetekst: Klavika Light Fonter 37

38 Fargepalett Det er valgt olivengrønne farger i fem nyanser som hovedfarger. Disse gir assosiasjoner til oliventreet, samtidig som grønt representerer håp og er en nøytral farge i kirkeåret. I tillegg er det definert fire støttefarger i gråtoner. Den mørkeste grå skal primært brukes til tekst. De andre gråfargene kan brukes opp mot de grønne hovedfargene i sammenhenger hvor dette er hensiktsmessig. Det er også definert ni tilleggsfarger. Disse kan benyttes ved behov for flere farger å spille på. Pantonefarger (PMS) skal benyttes når trykksaken består av få farger, f.eks. på postale trykksaker og reklameartikler. Firefargertrykk (CMYK) skal benyttes når trykksaken består av flere farger, f.eks. brosjyrer, magasiner og annonser hvor det finnes bilder. RGB-farger er kun til bruk på skjerm, f.eks. Powerpoint og web. Bruken av disse vil sørge for at fargegjengivelsen blir mest mulig lik på ulike skjermer og projektorer. Fargene kan likevel variere noe på grunn av de forskjellige skjermenes/projektorenes kalibrering og innstillinger. 38

39 Hovedfarger PMS: 582 C/U C:13 M:0 Y:100 K:46 R:103 G:113 B:21 C:16 M:0 Y:100 K:51 R:91 G:102 B:20 C:10 M:0 Y:98 K:37 R:127 G:133 B:24 C:8 M:0 Y:96 K:30 R:150 G:152 B:30 C:6 M:0 Y:94 K:25 R:167 G:166 B:35 Støttefarger PMS: Warm gray 10 C:0 M:12 Y:26 K:55 R:104 G:93 B:77 PMS: Warm gray 8 C:0 M:7 Y:14 K:43 R:130 G:124 B:111 PMS: Warm gray 5 C:0 M:3 Y:8 K:29 R:167 G:164 B:153 Warm gray 2 C:0 M:1 Y:4 K:9 R:224 G:222 B:213 Tilleggsfarger PMS: 5405 C/U C:58 M:17 Y:0 K:46 R:43 G:91 B:106 PMS: 520 C/U C:64 M:100 Y:12 K:0 R:86 G:22 B:91 PMS: 4995 C/U C:0 M:48 Y:38 K:34 R:141 G:82 B:75 PMS: 5425 C/U C:30 M:4 Y:0 K:31 R:105 G:136 B:152 PMS: % C:45 M:70 Y:9 K:0 R:119 G:71 B:122 PMS: 5005 C/U C:0 M:38 Y:27 K:23 R:171 G:114 B:107 PMS: 5425 C/U C:8 M:1 Y:0 K:13 R:190 G:203 B:207 PMS: % C:32 M:50 Y:6 K:0 R:145 G:106 B:148 PMS: 5015 C/U C:0 M:25 Y:15 K:11 R:209 G:162 B:154 Farger 39

40 Fargepalett UNG Misjonsforbundet Ung har nesten lik fargepalett som Misjonforbundet, men har fått noen friskere tilleggsfarger. I tillegg er det definert fire støttefarger i gråtoner. Den mørkeste grå skal primært brukes til tekst. De andre gråfargene kan brukes opp mot de grønne hovedfargene i sammenhenger hvor dette er hensiktsmessig. Det er også definert en palett bestående av åtte tilleggsfarger som spiller godt sammen med hovedfargene. Tilleggsfargene kan benyttes ved behov for flere farger å spille på. Den rosa fargen som nyttes i logoen, skal kun brukes til logoen, og ikke til annen skrift eller andre designelementer. Pantonefarger (PMS) skal benyttes når trykksaken består av få farger, f.eks. på postale trykksaker og reklameartikler. Firefargertrykk (CMYK) skal benyttes når trykksaken består av flere farger, f.eks. brosjyrer, magasiner og annonser hvor det finnes bilder. RGB-farger er kun til bruk på skjerm, f.eks. Powerpoint og web. Bruken av disse vil sørge for at fargegjengivelsen blir mest mulig lik på ulike skjermer og projektorer. Fargene kan likevel variere noe på grunn av de forskjellige skjermenes/projektorenes kalibrering og innstillinger. 40

41 Hovedfarger PMS: 582 C/U C:13 M:0 Y:100 K:46 R:103 G:113 B:21 C:16 M:0 Y:100 K:51 R:91G:102 B:20 C:10 M:0 Y:98 K:37 R:127 G:133 B:24 C:8 M:0 Y:96 K:30 R:150 G:152 B:30 C:6 M:0 Y:94 K:25 R:167 G:166 B:35 Støttefarger PMS: Warm gray 10 C:0 M:12 Y:26 K:55 R:104 G:93 B:77 PMS: Warm gray 8 C:0 M:7 Y:14 K:43 R:130 G:124 B:111 PMS: Warm gray 5 C:0 M:3 Y:8 K:29 R:167 G:164 B:153 Warm gray 2 C:0 M:1 Y:4 K:9 R:224 G:222 B:213 Tilleggsfarger PMS: 219 C/U C:1 M:88 Y:0 K:0 R:204 G:35 B:118 PMS: 520 C/U C:64 M:100 Y:12 K:0 R:86 G:22 B:91 PMS: 3145 C/U C:100 M:0 Y:19 K:23 R:0 G:111 B:132 PMS: % C:45 M:70 Y:9 K:0 R:119 G:71 B:122 PMS: 3125 C/U C:83 M:0 Y:21 K:0 R:0 G:157 B:172 PMS: % C:32 M:50 Y:6 K:0 R:145 G:106 B:148 PMS: 3105 C/U C:43 M:0 Y:12 K:0 R:118 G:95 B:79 Farger 41

42 Grafiske elementer Formen på rammen rundt disippelkorset i logoen kan også brukes som designelement. Her kan man bruke alle fargene i paletten. Bilder kan legges bak eller inne i formen, som vist her. Det er også mulig å bruke et utfallende utsnitt av formen. De store kantbuene er gjerne litt flatere. 42

43 Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Grafiske elementer 43

44 Eksempler på profilen i bruk Med hjelp av alle disse grunnleggende elementene i Misjonsforbundets nye profil, er det også utarbeidet mange forslag til maler. Det være seg for brevark på flere språk, telefaks, interne notater, enkle brosjyrer, visittkort, konvolutter, Powerpoint-presentasjoner o.a. Disse malene vil finnes tilgjengelig for alle som trenger dem, slik at vi i det daglige kan ta vare på og tydelig markedsføre oss internt og eksternt gjennom Misjonsforbundets nye visuelle profil. Kommunikasjonslederen har det overordnede ansvar for at profilen brukes på rett måte, og vil samtidig være kontaktperson dersom det dukker opp konkrete behov som vi skal finne gode og felles løsninger på. 44

45 Postale trykksaker (70% forminsket) Navn Navnesen Usynligveien Stedstedet Rune Fridell Økonomileder/ Evt engelsk tittel Vår ref.: Dato: Direkte Mobil E-post Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf Fax "[Klikk her og skriv inn overskrift]" Iriusciliquis nim eugiamc onsectem zzriuscidunt nim alismod minci blam, suscipit Solgun utetum Larsen doloreet praessi ercin vullum ad tisl dui blan utpat. Iliquis amcommy nullaor peraessenim zzrilla commod ero euismolenis accum zzrit utetue tat am, summy nibh et ea coreet init vulla adit nis am dolenim nostie commy nulputem ilit laorem do odionsed tatuercinim E-post nostrud ex ea acipis dolobore conullut ut num veril dolessi bla faciliquam, venim incinci ero diam qui blamcon sequat esendigna am, velessed modigniat adigniat augait nit, quisi blan henissequat nullamconse do conulla ndignis num nulputpat volor atummy nim dolent veraese quipsus cilluptat. Ut dolobore do od tem quismodip exeros alit nonullamet, sumsandipit etum eugue magnisl dolorercip essecte feugiam, cor aliscincip eugueri usciduipis ea auguer autpat. Ugue molore vel el dunt adiam ad tet vulla faccum at accum incinibh eniam, quissit alit luptat. Pat utat. Xerci tat, vel ipis niam, consequi bla faciduipsum iureet vulla facilis et wis am dunt nulputatin veliquat ilit non veliquamet iriuscinim zzril delestinit, suscilit, sed magna ad tie ming eriurerilla faccumsan ut veriure tin eros augait ullam eu faccum venisis nis numsan eugait lor susting eniamcon ute tat lore et dio core con venim zzriliquipis augiam, sumsan exeros at ut dolese te feugue delendre feugiatem dolore ming. tittel her / evt på englesk også Direkte Mobil Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf Fax An el et acipismod dolore conse dolor se minim doluptat vent acillummy nibh eugiamcommod ea feuis alit et, consequisit accummod eugait ad digna cor sendre do conulla feuguer sum in hent dolore conse commodipsum dit nonsed elis nonsed minci blaorero consequat alisl dolobore magnis ad magna faci ea facilit wismodo el ero od dolorper in etueros alis nulputet acidui blaortis aci erostrud magna cortincip esequip er sum adit, quatinc ipsusci tio od dipismo lessed eu feuguer iureet er ip eniamconsed dolute feuguero odipsustrud ero odipit dio odigna commod euis dit lan hent ullumsandre feugiam, quipit adit iureros amet lorpero od ex et dignisisim dunt aute do Med vennlig hilsen Adr: Christian Krohgs g 34 Tlf: E-post: Bank: IBAN: NO N-0186 OSLO Fax: Internett: Org.nr: Swift: Plusno22 Eksempler 45

46 Postale trykksaker (70% forminsket) Eksempel på konvolutter, C6 og C5 Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Maler for fax, saksrapport og kortbrev Misjonsforbundet UNG Svarsending OSLO Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: Faks: Bank: Org.no.: E-post: Internett: TIL: FRA: [Klikk her og skriv inn navnet] [Klikk her og skriv inn navnet] FIRMA: DATO: [Klikk her og skriv inn firmanavn] FAKSNUMMER: TOTALT ANTALL SIDER INKL FORSIDEN: [Klikk her og skriv inn faksnummeret] [Klikk her og skriv inn antallet sider] VÅR REFERANSE: DERES REFERANSE: [Klikk her og skriv inn referansenr.] haster til orientering [Klikk her og skriv inn referansenr.] svar ønskes EMNE: [Klikk her og skriv inn en tittel] Christian Krohgs g 34 N-0186 OSLO Kortbrev Tlf: Fax: E-post: Internett: Bank: Org.nr: Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Til Fra DaTo DaTo Fra Til Kortbrev 46 Christian Krohgs g 34 N-0186 OSLO Tlf: Fax: E-post: Internett: Bank: Org.nr:

47 Brosjyrer, giroer (70% forminsket) Brosjyremal/ giro Høstgaven 2008 Misjonsforbundet, Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo «mange... sunne, voksende menigheter» Verdihåndbok B Visjon, oppdrag Identitet Eksempler 47

48 48 Powerpoint (forminsket)

49 Webside (skisse, 40% forminsket) Eksempler 49

50 Retningslinjer for menigheter og grupper som vil bruke Misjonsforbundets og Misjonsforbundet UNGs nye grafiske profil 50

51 Identitet og profil For at Misjonsforbundet og dets menigheter i større grad kan fremstå som en synlig enhet, ønsker Hovedstyret at også menigheter og grupper tar i bruk den nye profilen, slik at hele fellesskapet blir bærere av den samme profilen. Derfor oppfordres våre menigheter og grupper til å ta den nye profilen i bruk. Ved at vi alle bruker samme logo på våre forsamlingshus og kirkebygg, websider og brevark/trykksaker og bruker Misjonsforbundet eller Misjonsforbundet UNGs presentasjonsmaler, vil vi bli lett gjenkjennelige. Dermed tydeliggjør vi vårt fellesskap og vår identitet både for oss selv og omverdenen. Det ligger i vårt motto å vise enhet både internt og overfor resten av kristenheten. Det er Hovedstyrets anbefaling at våre menigheter følger samme rammer, og på de neste sidene ser du hvordan vi ønsker at det skal være, slik at vi alle kan fremstå under samme merke. Hovedstyret i Misjonsforbundet kapitteltittel 51

52 Logoversjoner Det er viktig for oss at logoens identitet ivaretas på alle måter når det gjelder korrekt utseende. Menighetene og gruppene bes derfor følge malen nøye slik at Misjonsforbundet framstår likt, helhetlig, riktig og vakkert hos oss alle. Ved å kontakte Misjonsforbundet sentralt vil den enkelte menighet få bistand av Misjonsforbundets designer til å lage egne originaler i våre profilfarger grønt, grått og hvitt (negativ) både i liggende hovedversjoner og alternative, stående høydeversjoner. Vi har bevisst valgt å skrive misjonskirke med liten m, så lenge dette faktisk er riktig norsk språk. En rekke misjonsforbundsforsamlinger bruker ellers denne formen allerede, f.eks. Arendal misjonskirke, som vist til høyre. 52

53 Logo hovedversjon Logo alternativ versjon Logo høydeversjon Logo menigheter 53

54 For trykksaker Logoen (kirkens/menighetens navnetrekk) settes sammen av Misjonsforbundets nye symbolelement (disippelkorset) og navnet på menigheten/forsamlingen/gruppa. Vi ber om at en fortrinnsvis bruker oppsett nr 1 på neste side; der sammensetningen blir [Symbol], «Sted misjonskirke», «Misjonsforbundet» på linjen under. Tilsvarende oppsett forslås for andre grupper i Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG, dersom de ønsker å bruke Misjonsforbundets nye logo til sine trykksaker: [Symbol] Predikant- og medarbeiderforeningen Misjonsforbundet [Symbol] Kongebarna, Bryne misjonsmenighet Misjonsforbundet UNG Samtidig forstår vi at ikke alle menigheter og grupper kan bruke «Misjonsforbundet» i sin logo, dette gjelder i særdeleshet de menighetene og forsamlingene som er sammensatt av medlemmer fra to ulike kirkesamfunn/organisasjoner. Da anbefaler vi at en bruker eksempel 2 på siden til høyre. Skrifttypen som er valgt er Klavika, Misjonsforbundets profilfont. Denne vil ellers bli brukt bl.a. i overskrifter i trykksaker. Fonten i «Misjonsforbundet» heter Minion Pro og er logofonten til Misjonsforbundet som kun skal brukes til dette i logoen. Den liggende versjonen med symbolet til venstre er hovedversjonen av logoen, og den som skal brukes på trykksaker (brev, konvolutter, brosjyrer etc). Logoen skal brukes i grønt på lys (hvit) bakgrunn på trykk og web. Da framstår den tydeligst og med riktig profilfarge. Alternativt kan den brukes i grått, dersom det er uaktuelt å bruke fargetrykk. For bruk på ved Powerpoint-presentasjoner ønsker en å bruke svart bakgrunn, grønne grafiske elementer og tittel og hvit tekst. Dette fordi det de fleste steder er mest behagelig å lese hvit tekst på mørk bakgrunn i presentasjoner. 54

55 1) Logo hovedversjon Stedsnavn misjonskirke 2) Logo alternativ versjon Stedsnavn misjonskirke e e Logo 60% grå Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Predikant- Stedsnavn og misjonskirke medarbeiderforening e Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke derforeningen Logo andre sammenhenger Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Stedsnavn misjonsforbundet Stedsnavn misjonskirke misjonskirke FOR KONSTRUKSJON: m Predikant- og medarbeiderforening Logo menigheter 55

56 Størrelse og beskyttelsesområde Logoen trenger luft for å synes godt. Vi har også satt opp en minstestørrelse. I de tilfellene der det ikke er plass til den vanlige brede logoformen, kan en bruke høydeversjonen. Området rundt logoen skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft dersom det er plass til det. Vi anbefaler å henvende seg til hovedkontoret for å få tilsent en ferdig pakke med logovarianter. Men om en skal konstruere logoen selv, i Illustrator eller lignende, bør en først ha skaffet seg Misjonsforbundets standardlogo i vektorisert utgave (.eps-fil) og en må ha fonten Klavika Medium tilgjengelig. Fra eps-filen kan du kopiere symbol og «misjonsforbundet» over i et nytt dokument. Ellers gjør en som følger: Om symbolet settes i 24 mm høyde, skal stedsnavnet settes i 36 pkt Klavika Medium, bokstavsperring: 0. Om det er et langt stedsnavn: -5. Om du også skal sette opp «Misjonsforbundet», så settes det med fonten Minion Pro i «Smallcaps» (små store bokstaver), i 24 pkt størrelse. Følg nøye de plasseringer, mellomrom og avstander som vises på neste side. Om kjøp av fonter Fonten Minion Pro følger med i Adobes programvarer, mens fonten Klavika må kjøpes inn av den enkelte menighet. Klavikafonten kan kjøpes på eller lignende fontnettsider. Søk på Klavika og let opp fontfamilien «Klavika Basic Set» eller gå direkte inn på 56

57 Stedsnavn misjonskirke S Logo liten Stedsnavn misjonskirke S Stedsnavn misjonskirke S Minste størrelse - høyde ca 9 mm Minste størrelse Predikant- - bredde ca 20 og mmmedarbeiderforeningen 9 mm Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Beskyttelsesområde Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Predikant- og medarbeiderforeningen Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Stedsnavn misjonskirke 20 mm Stedsnavn misjonskirke Steds misjon 24 mm Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke 36 pkt Midtakse 24 pkt Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Predikant- og medarbeiderforenin Predikant- og medarbeiderforenin Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Logo menigheter 57

58 For utvendig skilting Vi håper at flere menigheter ønsker å markere seg i bybildet eller lokalsamfunnet sitt ved å bruke Misjonsforbundets nye symbol som synlig utsmykning utvendig. Utvendig skilting må selvsagt tilpasses det enkelte bygg og bygningens omgivelser, derfor kan det bli svært ulike løsninger på dette, fra et lite, enkelt, hvitt plastskilt med logoen i tapebokstaver til mer påkostede løsninger i f.eks. rustfritt stål. Der det er estetisk mulig, anbefaler vi å bruke den grønne varianten av logoen, ettersom den gir det tydeligste signalet om tilhørighet. Logoen kan da gjøres i utskårne bokstaver og former, i lakkert plast/plexi eller metall. Der det ikke passer med grønn farge på skiltet, kan en velge 60 % grå eller gjøre skilting i rustfritt stål eller lignende materiale med relativt nøytral farge. For mange vil det være naturlig å bruke en høydeversjon, samt å utelate stedsnavnet. Vi anbefaler derfor oppsett nr 1 på neste side. Her står symbolet øverst og ordet Misjonskirken/Misjonskyrkja under. Utover dette bistår gjerne Misjonsforbundets designer med alternative løsninger og tilpasninger, der en annen mulighet er oppsett nr 2. Ta kontakt med kontoret i Oslo, så formidler vi kontakten videre. 58

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet.

Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet. # 01 / 2004 Den dødsdømte pakistanske humanisten Dr. Younis Shaikh er løslatt. Han takker norske humanister for støtte. s. 7 Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund

Detaljer

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse

Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 2/2012 Årgang 5 Opplag 34 000 Fra Lindesnes til Nordkapp med Stine Sophies stiftelse s 12 agnes på strand: Energi & galskap s 6 bibel og business: Møt

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

buskerud.fylkesbibl.no Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker

buskerud.fylkesbibl.no Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker Buskerud fylkesbibliotek presenterer NYE ungdoms- bøker buskerud.fylkesbibl.no fra Ungdomsbokgildet -2013 INNHOLD Hilsen fra sjefen...s 3 Ungdomsbokgildet for 10. gang...s 4 Ask, Lene: Neste gang blir

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter

1-11 MISJON LOKALT. livspuls. carlos diaz. Menighetens. Portrettet: Gjenggutten som ble menighetsplanter 1-11 Å r g a n g 1 0 8 Menighetens livspuls Portrettet: carlos diaz Gjenggutten som ble menighetsplanter SPESIALUTGAVE: SAMMEN OM MISJON LOKALT OG GLOBALT Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG

Detaljer

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal:

mylder på Myra Sveits side 28 Supert i Møt Biskop Skjevesland side 12 til kamp for kvinner og barns rettigheter i colombia Mission Kids i arendal: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder N r 1 / 2 0 1 1 Å r g a n g 4 Mission Kids i arendal: Mylder på Myra side 4 Supert i Sveits side 28 Møt Biskop Skjevesland side 12 Monica vasquez: til kamp

Detaljer

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder

mylder Møt foreldrene Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Se side 4 Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2009 ÅRGANG 2 Møt foreldrene Se side 4 Mann med engasjement s 24 NYTT KIRKEBYGG på Froland s 12 Påskespill s 6 Misjonskirkene: Arendal misjonskirke Stiftet

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer