Profilhåndbok Misjonsforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhåndbok Misjonsforbundet"

Transkript

1 Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel

2 Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38 Grafiske elementer 42 Eksempler på profilen i bruk 44 menighetene: Innledning 51 Logo og regler: Menighetene 52 Skilting 58 Eksempler på profilen i bruk 62

3 Til deg som skal skape kommunikasjon for Misjonsforbundet Arbeidet med design og visuell identitet har til hensikt å skape en sterk merkevare som gjenspeiler virksomhetens overordnede identitet (visjon, verdier, kultur og atferd). Dette krever et bevisst forhold til utforming og bruk av alle visuelle elementer (logo, symbolbruk, fargevalg, skrifttyper/fonter, bilder og andre grafiske elementer). Misjonsforbundets design og helhetlige visuelle profil skal på en best mulig måte underbygge vår ønskede posisjon. Misjonsforbundets posisjon handler om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av omverdenen hva vi vil etterlate i hoder og hjerter til dem vi kommuniserer med. Tre ord kan oppsummere dette: Relevant, raus og rotfestet kapitteltittel

4 Symbol - disippelkorset Edin Løvås er mannen bak Misjonsforbundets bærende symbol disippelkorset. Korset symboliserer et menneske som løfter sine hender mot den oppstandne Kristus og bærer i seg både Jesu død og oppstandelse. Det er et himmelvendt kors, som viser en disippels forhold til Jesus. Disippelkorsets enkelhet, tydelighet og annerledeshet fanger opp i seg Misjonsforbundets sentrale verdier og bidrar til å posisjonere oss som rause, rotfestede og relevante. Misjonsforbundets grafiske tolkning av disippelkorset kan leve selvstendig som et symbolelement, helt uavhengig av navntrekket. Symbolelementet kan likevel ikke brukes sammen med navnetrekk eller andre elementer som ikke følger retningslinjene i profilen.

5 Symbol

6 Logo/hovedversjon En logo er det viktigste gjenkjennelseselementet i en grafisk profil, og en virksomhets fremste visuelle identitetsbærer. Konsekvent plassering av logoen i de fargene som videre er beskrevet, er derfor nødvendig for å ivareta merkevaren Misjonsforbundet på en best mulig måte. Hovedversjonen av logoen skal alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn, både på web og trykk. Logoen består av et symbolelement (disippelkorset) og et navnetrekk (Misjonsforbundet) som er plassert i forhold til hverandre. Dette forholdet skal ikke endres på. Formens egenart får disippelkorset til å stå frem, og gir logoen et moderne uttrykk. Typografien i navnetrekket Misjonsforbundet er ment som en kontrast til symbolet som fremstår rent og moderne. Den valgte fonten er noe mer konservativ og danner på den måten en kontrast til symbolet. Summen av symbol og typografi gjør helheten tidløs.

7 Logo Misjonsforbundet

8 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert mellomrommet mellom symbol og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft dersom det er plass til dette. Brukes symbolelementet alene, uten navnetrekk, må en være oppmerksom og gi tilsvarende mengde luft, eller gjerne mer, rundt symbolelementet.

9 Logo liten Minste størrelse: bredde 50 mm Beskyttelsesområde X X X X X X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk Logo Misjonsforbundet

10 Logo/høydeversjon Følgende logovariant kan benyttes ved behov for en høydeversjon. Denne versjonen fungerer best midtstilt på en flate med god plass rundt. Høydeversjonen av logoen skal, på samme måte som hovedversjonen, alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. 10

11 Logo Misjonsforbundet 11

12 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i høydeversjonen av logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 12

13 Logo liten Minste størrelse: bredde 39 mm Beskyttelsesområde X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk X X X Logo Misjonsforbundet 13

14 Logo/sort-hvitt I tillegg til hovedversjonen og høydeversjonen av logoen, kan disse versjonene benyttes. Den grå varianten skal kun benyttes når man har fargebegrensninger på trykksaken, og dermed ikke kan anvende fullfargelogo. Den hvite varianten skal kun benyttes når bakgrunnsfargen er mørk. 14

15 Hovedlogo Svart/hvitt Høydelogo Svart/hvitt Logo Misjonsforbundet 15

16 Logo på farget bakgrunn og bilder For å optimalisere synligheten av Misjonsforbundets logo, gjelder følgende retningslinjer når logoen skal opptre på farget bakgrunn eller bilder: Hvit logo på mørk del av bildet. Farget logo på lys del av bildet. 16

17 Logo Misjonsforbundet 17

18 Logo ulike språk Misjonsforbundets logo finnes på ulike språk ut fra de landene vi har et tett samarbeid med: engelsk, fransk og spansk, og de finnes i både liggende og stående utgave. Her vises bare de grønne, men alle variantene finnes også som grå og hvite (negative) logoer. 18

19 Logoer hovedversjoner Logo, eksempel på høydeversjon Logo Misjonsforbundet 19

20 Logo UNG/hovedversjon Hovedversjonen av Misjonsforbundet UNG-logoen skal alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. Logoen består av et symbolelement (disippelkorset) og to navnetrekk (Misjonsforbundet og UNG) som er plassert i forhold til hverandre. Dette forholdet skal ikke endres på. 20

21 Logo Misjonsforbundet UNG 21

22 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i logoen skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 22

23 Logo liten Minste størrelse: bredde 50 mm Beskyttelsesområde X X X X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk Logo Misjonsforbundet UNG 23

24 Logo UNG/høydeversjon Følgende logovariant kan benyttes ved behov for en høydeversjon. Denne versjonen fungerer best midtstilt på en flate med god plass rundt. Høydeversjonen av logoen skal, på samme måte som hovedversjonen, alltid stå på lys farget bakgrunn for at den skal komme tydeligst mulig frem, og i all hovedsak på hvit bakgrunn både på web og trykk. 24

25 Logo Misjonsforbundet UNG 25

26 Størrelse og beskyttelsesområde For at alle elementene i høydeversjonen av logo Misjonsforbundet UNG skal fremstå på en tilfredsstillende måte, har vi definert en minste størrelse. I tillegg er det også definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Dette for at logoen skal synes klart og tydelig. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft, dersom det er plass til dette. 26

27 Logo liten Minste størrelse: bredde 39 mm Beskyttelsesområde X X=Avstand mellom symbol og navnetrekk X X X Logo Misjonsforbundet UNG 27

28 Logo UNG/sort-hvitt I tillegg til hovedversjonen og høydeversjonen av logo Misjonsforbundet UNG, kan disse versjonene benyttes. Den grå varianten skal kun benyttes når man har fargebegrensninger på trykksaken, og dermed ikke kan anvende fullfargelogo. Den hvite varianten skal kun benyttes når bakgrunnsfargen er mørk. 28

29 Hovedlogo Svart/hvitt Høydelogo Svart/hvitt Logo Misjonsforbundet UNG 29

30 Profilfont Misjonsforbundets profilfont heter Klavika, og kan benyttes i Light, Regular og Bold. Den skal fortrinnsvis brukes til headinger (overskrifter), ingresser og bildetekster. Skrifttypen Klavika er valgt fordi den er moderne i sitt designuttrykk, har særpreg og står godt til formen i logoen. 30

31 Klavika Light/Light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Klavika Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Klavika Bold/ Bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 31

32 Profilfont/Brødtekst Fonten/skrifttypen som skal brukes i brødtekster heter Minion/Minion Pro, og kan brukes i Regular, Semibold og Bold. Dette er samme font som er brukt i logoens navnetrekk, og den er valgt fordi den gir god lesbarhet, også i lange tekster. 32

33 Minion Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Minion Semibold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Minion Bold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 33

34 Alternative fonter Ikke alle datamaskiner vil ha tilgang på profilfontene. Derfor er standardfontene Arial og Times New Roman valgt som erstatningsfonter. Arial er svært utbredt og har god lesbarhet på skjerm. Arial skal derfor brukes til alt som skal vises på skjerm, også i brødtekst. Det gjelder f.eks. Powerpointpresentasjoner, mailer og nettsider. Fonten kan brukes i Regular og Bold. På Powerpoint anbefaler vi fontstørrelse 24 pkt for god lesbarhet, samt svart bakgrunn med hvit tekst. Se eksempel på side 48. I Word-dokumenter, som brev, notater og lignende, kan en bruke Times i brødteksten, som erstatning for Minion. Her anbefaler vi fontstørrelse 12 pkt brødtekst. Bruk gjerne Arial Bold i titler og ingresser. For alt som lages profesjonelt (for trykk) - bruk profilfontene Klavika og Minion. 34

35 Arial Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Arial Bold/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Times Regular/Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! %&/() Fonter 35

36 36 Eksempel på fontbruk

37 Dette er en heading Dette er en ingress Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullan MELLOMTITTEL Dette er en brødtekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullandrem nullan vulput vullaor tionse-ctetue dunt nim ad mod mincin ullummy Tue faccum dolobortin ut ipsusci et, quam ipit autat dolorem zzriuscipit, corperilis eumsandre dolobortit It luptat. Ut aci blaore vel ero dolorem delisl dit incilisim velestrud tatue molorerit alit wis ad molore venismodo dip ea feuis dolobor si blam, consendipis augait Dette er en brødtekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh elent praesto ea feu facilis num quis adit dolent volore et, se esto consecte dolenisi eugait et am zzrilla mcommy nullandrem nullan vulput vullaor tionse-ctetue dunt nim ad mod mincin ullummy Tue faccum dolobortin ut ipsusci et, quam ipit autat dolorem zzriuscipit, corperilis eumsandre dolobortit It luptat. Ut aci blaore vel ero dolorem delisl dit incilisim velestrud tatue molorerit alit wis ad molore venismodo dip ea feuis dolobor si blam, consendipis augait 5. Dette er en bildetekst Acinim in eugiamc onsectem quat ut at. Ut aliquisci et, consenis dunt er acillandit autatis aliquisit adigna facillu msandrem nonulpu tpatis nibh 1. Heading: Klavika Light 2. Ingress: Klavika Light 3. Mellomtittel: Klavika Medium 4. Brødtekst: Minion Regular 5. Bildetekst: Klavika Light Fonter 37

38 Fargepalett Det er valgt olivengrønne farger i fem nyanser som hovedfarger. Disse gir assosiasjoner til oliventreet, samtidig som grønt representerer håp og er en nøytral farge i kirkeåret. I tillegg er det definert fire støttefarger i gråtoner. Den mørkeste grå skal primært brukes til tekst. De andre gråfargene kan brukes opp mot de grønne hovedfargene i sammenhenger hvor dette er hensiktsmessig. Det er også definert ni tilleggsfarger. Disse kan benyttes ved behov for flere farger å spille på. Pantonefarger (PMS) skal benyttes når trykksaken består av få farger, f.eks. på postale trykksaker og reklameartikler. Firefargertrykk (CMYK) skal benyttes når trykksaken består av flere farger, f.eks. brosjyrer, magasiner og annonser hvor det finnes bilder. RGB-farger er kun til bruk på skjerm, f.eks. Powerpoint og web. Bruken av disse vil sørge for at fargegjengivelsen blir mest mulig lik på ulike skjermer og projektorer. Fargene kan likevel variere noe på grunn av de forskjellige skjermenes/projektorenes kalibrering og innstillinger. 38

39 Hovedfarger PMS: 582 C/U C:13 M:0 Y:100 K:46 R:103 G:113 B:21 C:16 M:0 Y:100 K:51 R:91 G:102 B:20 C:10 M:0 Y:98 K:37 R:127 G:133 B:24 C:8 M:0 Y:96 K:30 R:150 G:152 B:30 C:6 M:0 Y:94 K:25 R:167 G:166 B:35 Støttefarger PMS: Warm gray 10 C:0 M:12 Y:26 K:55 R:104 G:93 B:77 PMS: Warm gray 8 C:0 M:7 Y:14 K:43 R:130 G:124 B:111 PMS: Warm gray 5 C:0 M:3 Y:8 K:29 R:167 G:164 B:153 Warm gray 2 C:0 M:1 Y:4 K:9 R:224 G:222 B:213 Tilleggsfarger PMS: 5405 C/U C:58 M:17 Y:0 K:46 R:43 G:91 B:106 PMS: 520 C/U C:64 M:100 Y:12 K:0 R:86 G:22 B:91 PMS: 4995 C/U C:0 M:48 Y:38 K:34 R:141 G:82 B:75 PMS: 5425 C/U C:30 M:4 Y:0 K:31 R:105 G:136 B:152 PMS: % C:45 M:70 Y:9 K:0 R:119 G:71 B:122 PMS: 5005 C/U C:0 M:38 Y:27 K:23 R:171 G:114 B:107 PMS: 5425 C/U C:8 M:1 Y:0 K:13 R:190 G:203 B:207 PMS: % C:32 M:50 Y:6 K:0 R:145 G:106 B:148 PMS: 5015 C/U C:0 M:25 Y:15 K:11 R:209 G:162 B:154 Farger 39

40 Fargepalett UNG Misjonsforbundet Ung har nesten lik fargepalett som Misjonforbundet, men har fått noen friskere tilleggsfarger. I tillegg er det definert fire støttefarger i gråtoner. Den mørkeste grå skal primært brukes til tekst. De andre gråfargene kan brukes opp mot de grønne hovedfargene i sammenhenger hvor dette er hensiktsmessig. Det er også definert en palett bestående av åtte tilleggsfarger som spiller godt sammen med hovedfargene. Tilleggsfargene kan benyttes ved behov for flere farger å spille på. Den rosa fargen som nyttes i logoen, skal kun brukes til logoen, og ikke til annen skrift eller andre designelementer. Pantonefarger (PMS) skal benyttes når trykksaken består av få farger, f.eks. på postale trykksaker og reklameartikler. Firefargertrykk (CMYK) skal benyttes når trykksaken består av flere farger, f.eks. brosjyrer, magasiner og annonser hvor det finnes bilder. RGB-farger er kun til bruk på skjerm, f.eks. Powerpoint og web. Bruken av disse vil sørge for at fargegjengivelsen blir mest mulig lik på ulike skjermer og projektorer. Fargene kan likevel variere noe på grunn av de forskjellige skjermenes/projektorenes kalibrering og innstillinger. 40

41 Hovedfarger PMS: 582 C/U C:13 M:0 Y:100 K:46 R:103 G:113 B:21 C:16 M:0 Y:100 K:51 R:91G:102 B:20 C:10 M:0 Y:98 K:37 R:127 G:133 B:24 C:8 M:0 Y:96 K:30 R:150 G:152 B:30 C:6 M:0 Y:94 K:25 R:167 G:166 B:35 Støttefarger PMS: Warm gray 10 C:0 M:12 Y:26 K:55 R:104 G:93 B:77 PMS: Warm gray 8 C:0 M:7 Y:14 K:43 R:130 G:124 B:111 PMS: Warm gray 5 C:0 M:3 Y:8 K:29 R:167 G:164 B:153 Warm gray 2 C:0 M:1 Y:4 K:9 R:224 G:222 B:213 Tilleggsfarger PMS: 219 C/U C:1 M:88 Y:0 K:0 R:204 G:35 B:118 PMS: 520 C/U C:64 M:100 Y:12 K:0 R:86 G:22 B:91 PMS: 3145 C/U C:100 M:0 Y:19 K:23 R:0 G:111 B:132 PMS: % C:45 M:70 Y:9 K:0 R:119 G:71 B:122 PMS: 3125 C/U C:83 M:0 Y:21 K:0 R:0 G:157 B:172 PMS: % C:32 M:50 Y:6 K:0 R:145 G:106 B:148 PMS: 3105 C/U C:43 M:0 Y:12 K:0 R:118 G:95 B:79 Farger 41

42 Grafiske elementer Formen på rammen rundt disippelkorset i logoen kan også brukes som designelement. Her kan man bruke alle fargene i paletten. Bilder kan legges bak eller inne i formen, som vist her. Det er også mulig å bruke et utfallende utsnitt av formen. De store kantbuene er gjerne litt flatere. 42

43 Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Grafiske elementer 43

44 Eksempler på profilen i bruk Med hjelp av alle disse grunnleggende elementene i Misjonsforbundets nye profil, er det også utarbeidet mange forslag til maler. Det være seg for brevark på flere språk, telefaks, interne notater, enkle brosjyrer, visittkort, konvolutter, Powerpoint-presentasjoner o.a. Disse malene vil finnes tilgjengelig for alle som trenger dem, slik at vi i det daglige kan ta vare på og tydelig markedsføre oss internt og eksternt gjennom Misjonsforbundets nye visuelle profil. Kommunikasjonslederen har det overordnede ansvar for at profilen brukes på rett måte, og vil samtidig være kontaktperson dersom det dukker opp konkrete behov som vi skal finne gode og felles løsninger på. 44

45 Postale trykksaker (70% forminsket) Navn Navnesen Usynligveien Stedstedet Rune Fridell Økonomileder/ Evt engelsk tittel Vår ref.: Dato: Direkte Mobil E-post Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf Fax "[Klikk her og skriv inn overskrift]" Iriusciliquis nim eugiamc onsectem zzriuscidunt nim alismod minci blam, suscipit Solgun utetum Larsen doloreet praessi ercin vullum ad tisl dui blan utpat. Iliquis amcommy nullaor peraessenim zzrilla commod ero euismolenis accum zzrit utetue tat am, summy nibh et ea coreet init vulla adit nis am dolenim nostie commy nulputem ilit laorem do odionsed tatuercinim E-post nostrud ex ea acipis dolobore conullut ut num veril dolessi bla faciliquam, venim incinci ero diam qui blamcon sequat esendigna am, velessed modigniat adigniat augait nit, quisi blan henissequat nullamconse do conulla ndignis num nulputpat volor atummy nim dolent veraese quipsus cilluptat. Ut dolobore do od tem quismodip exeros alit nonullamet, sumsandipit etum eugue magnisl dolorercip essecte feugiam, cor aliscincip eugueri usciduipis ea auguer autpat. Ugue molore vel el dunt adiam ad tet vulla faccum at accum incinibh eniam, quissit alit luptat. Pat utat. Xerci tat, vel ipis niam, consequi bla faciduipsum iureet vulla facilis et wis am dunt nulputatin veliquat ilit non veliquamet iriuscinim zzril delestinit, suscilit, sed magna ad tie ming eriurerilla faccumsan ut veriure tin eros augait ullam eu faccum venisis nis numsan eugait lor susting eniamcon ute tat lore et dio core con venim zzriliquipis augiam, sumsan exeros at ut dolese te feugue delendre feugiatem dolore ming. tittel her / evt på englesk også Direkte Mobil Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Tlf Fax An el et acipismod dolore conse dolor se minim doluptat vent acillummy nibh eugiamcommod ea feuis alit et, consequisit accummod eugait ad digna cor sendre do conulla feuguer sum in hent dolore conse commodipsum dit nonsed elis nonsed minci blaorero consequat alisl dolobore magnis ad magna faci ea facilit wismodo el ero od dolorper in etueros alis nulputet acidui blaortis aci erostrud magna cortincip esequip er sum adit, quatinc ipsusci tio od dipismo lessed eu feuguer iureet er ip eniamconsed dolute feuguero odipsustrud ero odipit dio odigna commod euis dit lan hent ullumsandre feugiam, quipit adit iureros amet lorpero od ex et dignisisim dunt aute do Med vennlig hilsen Adr: Christian Krohgs g 34 Tlf: E-post: Bank: IBAN: NO N-0186 OSLO Fax: Internett: Org.nr: Swift: Plusno22 Eksempler 45

46 Postale trykksaker (70% forminsket) Eksempel på konvolutter, C6 og C5 Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Maler for fax, saksrapport og kortbrev Misjonsforbundet UNG Svarsending OSLO Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: Faks: Bank: Org.no.: E-post: Internett: TIL: FRA: [Klikk her og skriv inn navnet] [Klikk her og skriv inn navnet] FIRMA: DATO: [Klikk her og skriv inn firmanavn] FAKSNUMMER: TOTALT ANTALL SIDER INKL FORSIDEN: [Klikk her og skriv inn faksnummeret] [Klikk her og skriv inn antallet sider] VÅR REFERANSE: DERES REFERANSE: [Klikk her og skriv inn referansenr.] haster til orientering [Klikk her og skriv inn referansenr.] svar ønskes EMNE: [Klikk her og skriv inn en tittel] Christian Krohgs g 34 N-0186 OSLO Kortbrev Tlf: Fax: E-post: Internett: Bank: Org.nr: Adr Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo Til Fra DaTo DaTo Fra Til Kortbrev 46 Christian Krohgs g 34 N-0186 OSLO Tlf: Fax: E-post: Internett: Bank: Org.nr:

47 Brosjyrer, giroer (70% forminsket) Brosjyremal/ giro Høstgaven 2008 Misjonsforbundet, Chr Krohgs g 34, 0186 Oslo «mange... sunne, voksende menigheter» Verdihåndbok B Visjon, oppdrag Identitet Eksempler 47

48 48 Powerpoint (forminsket)

49 Webside (skisse, 40% forminsket) Eksempler 49

50 Retningslinjer for menigheter og grupper som vil bruke Misjonsforbundets og Misjonsforbundet UNGs nye grafiske profil 50

51 Identitet og profil For at Misjonsforbundet og dets menigheter i større grad kan fremstå som en synlig enhet, ønsker Hovedstyret at også menigheter og grupper tar i bruk den nye profilen, slik at hele fellesskapet blir bærere av den samme profilen. Derfor oppfordres våre menigheter og grupper til å ta den nye profilen i bruk. Ved at vi alle bruker samme logo på våre forsamlingshus og kirkebygg, websider og brevark/trykksaker og bruker Misjonsforbundet eller Misjonsforbundet UNGs presentasjonsmaler, vil vi bli lett gjenkjennelige. Dermed tydeliggjør vi vårt fellesskap og vår identitet både for oss selv og omverdenen. Det ligger i vårt motto å vise enhet både internt og overfor resten av kristenheten. Det er Hovedstyrets anbefaling at våre menigheter følger samme rammer, og på de neste sidene ser du hvordan vi ønsker at det skal være, slik at vi alle kan fremstå under samme merke. Hovedstyret i Misjonsforbundet kapitteltittel 51

52 Logoversjoner Det er viktig for oss at logoens identitet ivaretas på alle måter når det gjelder korrekt utseende. Menighetene og gruppene bes derfor følge malen nøye slik at Misjonsforbundet framstår likt, helhetlig, riktig og vakkert hos oss alle. Ved å kontakte Misjonsforbundet sentralt vil den enkelte menighet få bistand av Misjonsforbundets designer til å lage egne originaler i våre profilfarger grønt, grått og hvitt (negativ) både i liggende hovedversjoner og alternative, stående høydeversjoner. Vi har bevisst valgt å skrive misjonskirke med liten m, så lenge dette faktisk er riktig norsk språk. En rekke misjonsforbundsforsamlinger bruker ellers denne formen allerede, f.eks. Arendal misjonskirke, som vist til høyre. 52

53 Logo hovedversjon Logo alternativ versjon Logo høydeversjon Logo menigheter 53

54 For trykksaker Logoen (kirkens/menighetens navnetrekk) settes sammen av Misjonsforbundets nye symbolelement (disippelkorset) og navnet på menigheten/forsamlingen/gruppa. Vi ber om at en fortrinnsvis bruker oppsett nr 1 på neste side; der sammensetningen blir [Symbol], «Sted misjonskirke», «Misjonsforbundet» på linjen under. Tilsvarende oppsett forslås for andre grupper i Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG, dersom de ønsker å bruke Misjonsforbundets nye logo til sine trykksaker: [Symbol] Predikant- og medarbeiderforeningen Misjonsforbundet [Symbol] Kongebarna, Bryne misjonsmenighet Misjonsforbundet UNG Samtidig forstår vi at ikke alle menigheter og grupper kan bruke «Misjonsforbundet» i sin logo, dette gjelder i særdeleshet de menighetene og forsamlingene som er sammensatt av medlemmer fra to ulike kirkesamfunn/organisasjoner. Da anbefaler vi at en bruker eksempel 2 på siden til høyre. Skrifttypen som er valgt er Klavika, Misjonsforbundets profilfont. Denne vil ellers bli brukt bl.a. i overskrifter i trykksaker. Fonten i «Misjonsforbundet» heter Minion Pro og er logofonten til Misjonsforbundet som kun skal brukes til dette i logoen. Den liggende versjonen med symbolet til venstre er hovedversjonen av logoen, og den som skal brukes på trykksaker (brev, konvolutter, brosjyrer etc). Logoen skal brukes i grønt på lys (hvit) bakgrunn på trykk og web. Da framstår den tydeligst og med riktig profilfarge. Alternativt kan den brukes i grått, dersom det er uaktuelt å bruke fargetrykk. For bruk på ved Powerpoint-presentasjoner ønsker en å bruke svart bakgrunn, grønne grafiske elementer og tittel og hvit tekst. Dette fordi det de fleste steder er mest behagelig å lese hvit tekst på mørk bakgrunn i presentasjoner. 54

55 1) Logo hovedversjon Stedsnavn misjonskirke 2) Logo alternativ versjon Stedsnavn misjonskirke e e Logo 60% grå Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Predikant- Stedsnavn og misjonskirke medarbeiderforening e Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke derforeningen Logo andre sammenhenger Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Stedsnavn misjonsforbundet Stedsnavn misjonskirke misjonskirke FOR KONSTRUKSJON: m Predikant- og medarbeiderforening Logo menigheter 55

56 Størrelse og beskyttelsesområde Logoen trenger luft for å synes godt. Vi har også satt opp en minstestørrelse. I de tilfellene der det ikke er plass til den vanlige brede logoformen, kan en bruke høydeversjonen. Området rundt logoen skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Avstanden er relatert til mellomrommet mellom symbolelement og navnetrekk (x). Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand, men det kan gjerne være mer luft dersom det er plass til det. Vi anbefaler å henvende seg til hovedkontoret for å få tilsent en ferdig pakke med logovarianter. Men om en skal konstruere logoen selv, i Illustrator eller lignende, bør en først ha skaffet seg Misjonsforbundets standardlogo i vektorisert utgave (.eps-fil) og en må ha fonten Klavika Medium tilgjengelig. Fra eps-filen kan du kopiere symbol og «misjonsforbundet» over i et nytt dokument. Ellers gjør en som følger: Om symbolet settes i 24 mm høyde, skal stedsnavnet settes i 36 pkt Klavika Medium, bokstavsperring: 0. Om det er et langt stedsnavn: -5. Om du også skal sette opp «Misjonsforbundet», så settes det med fonten Minion Pro i «Smallcaps» (små store bokstaver), i 24 pkt størrelse. Følg nøye de plasseringer, mellomrom og avstander som vises på neste side. Om kjøp av fonter Fonten Minion Pro følger med i Adobes programvarer, mens fonten Klavika må kjøpes inn av den enkelte menighet. Klavikafonten kan kjøpes på eller lignende fontnettsider. Søk på Klavika og let opp fontfamilien «Klavika Basic Set» eller gå direkte inn på 56

57 Stedsnavn misjonskirke S Logo liten Stedsnavn misjonskirke S Stedsnavn misjonskirke S Minste størrelse - høyde ca 9 mm Minste størrelse Predikant- - bredde ca 20 og mmmedarbeiderforeningen 9 mm Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Beskyttelsesområde Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Predikant- og medarbeiderforeningen Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Stedsnavn misjonskirke 20 mm Stedsnavn misjonskirke Steds misjon 24 mm Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke 36 pkt Midtakse 24 pkt Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn Stedsnavn misjonskirke misjonskirke Predikant- og medarbeiderforenin Predikant- og medarbeiderforenin Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Stedsnavn misjonskirke Logo menigheter 57

58 For utvendig skilting Vi håper at flere menigheter ønsker å markere seg i bybildet eller lokalsamfunnet sitt ved å bruke Misjonsforbundets nye symbol som synlig utsmykning utvendig. Utvendig skilting må selvsagt tilpasses det enkelte bygg og bygningens omgivelser, derfor kan det bli svært ulike løsninger på dette, fra et lite, enkelt, hvitt plastskilt med logoen i tapebokstaver til mer påkostede løsninger i f.eks. rustfritt stål. Der det er estetisk mulig, anbefaler vi å bruke den grønne varianten av logoen, ettersom den gir det tydeligste signalet om tilhørighet. Logoen kan da gjøres i utskårne bokstaver og former, i lakkert plast/plexi eller metall. Der det ikke passer med grønn farge på skiltet, kan en velge 60 % grå eller gjøre skilting i rustfritt stål eller lignende materiale med relativt nøytral farge. For mange vil det være naturlig å bruke en høydeversjon, samt å utelate stedsnavnet. Vi anbefaler derfor oppsett nr 1 på neste side. Her står symbolet øverst og ordet Misjonskirken/Misjonskyrkja under. Utover dette bistår gjerne Misjonsforbundets designer med alternative løsninger og tilpasninger, der en annen mulighet er oppsett nr 2. Ta kontakt med kontoret i Oslo, så formidler vi kontakten videre. 58

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt

Dette er hovedtittel nivå 3 over to linjer. Størrelsen på teksten er 104 pkt > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam dolore erillan ullaore cor accummy nit lamet, at consenisit au adion ut wis at iriustio eu facidunt do elut. > 172 pkt tekst ncsjk i dho Dip eui bla feugiam

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester

Logo Wisum As Joakim Eide Daglig Leder Maiken Skogstad Mediegrafikermester Visuell profil 1 Logo Logo skal være tilstede på alle kommunikasjonsflater. Wisum har tre logovarianter. Grønn, sort og hvit. For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET

LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET LOGOVARIANTER FOR JUBILEUMSÅRET 2005 I jubileumsåret 2005 skal disse variantene brukes i all form for markedsføring og profilering av NGF. Versjonene med symbolet øverst, skal i hovedsak brukes, mens versjonene

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon DESIGNMANUAL Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Innledning Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trengte et visuelt ansiktsløft for å virke mer profesjonelle og for å skape seg en kjennemerke ute på markedet.

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 LOGO Hovedlogo Logoen består av navnetrekket Høgskolesenteret i Kristiansund og symbolet som er et tangram. Det skal alltid etterstrebes å bruke hovedlogoen, som alltid skal

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as Actas designmanual 04 Logoutgaver 06 Farger 07 Typografi 09 Elementer 10 Brevpapir 12 Konvolutter 14 Visittkort 16 Stands 18 Povverpoint 20 Annonser 22 Brosjyrer 24 Subbrands 2008 Utviklet våren 2008 av

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Sig.Halvorsen konsernet

Sig.Halvorsen konsernet OKTOBER 2017 Grafiske retningslinjer Sig.Halvorsen konsernet Sig. Halvorsen profilmanual Innhold 1. Logobruk 5. Farger 1.1 Logoversjoner 1.2 Logoversjoner 6. Typografi 1.3 Fil formater 7. Brevark 2. Filtype

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: bøsse 6. Elektroniske maler - Word 7. Bruk

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

PROFILMANUAL GYLDIG FRA 12.JUNI 2017

PROFILMANUAL GYLDIG FRA 12.JUNI 2017 PROFILMANUAL GYLDIG FRA 12.JUNI 2017 Aust-Agder museum og arkiv IKS har fått egen logo med tilhørende fontsnitt og fargepalett. Logoen skal brukes der AAma er avsender, og den skal brukes sammen med en

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

Vår profil INTRODUKSJON

Vår profil INTRODUKSJON Vår profil INTRODUKSJON Å bruke vår felles identitet riktig og konsistent er viktig. Hver gang vi bruker vår logo sender vi ut et signal om kvaliteten på våre tjenester, og om hvordan vi verdimessig vurderer

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer