A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome"

Transkript

1

2 Supplementary Figure 3 Median breath hydrogen from 12 midday until 8 PM taken at hourly intervals following a typical Australian diet and low FODMAP diet in all participants (n = 28). The area under the curve indicates that less breath hydrogen was produce... Emma P. Halmos, Victoria A. Power, Susan J. Shepherd, Peter R. Gibson, Jane G. Muir A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome Gastroenterology null 2013 null

3

4

5

6

7 Prucalopride

8 Signifikant fler patienter behandlade med prukaloprid upplevde normalisering av tarmtömning (i genomsnitt 3 SCBM / vecka under 12 veckor) jämfört med placebo i tre pivotala fas III-studier p<0,001 p 0,01 p<0,001 p 0,01 N=640 N=645 N=236 N=240 N=209 N=207 N=212 N= SCBM, spontan, fullständig tarmtömning 8 1. Anpassad från SPC 2. Tack et al. Gut 2009;58: Camilleri et al. N Engl J Med. 2008;358: Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29:315-28

9 Signifikant flere pasienter som behandles med prukaloprid viste en økning på 1 SCBM/ uke under 12 uke sammenlignet med placebo i tre fase III-studier p<0,001 p 0,001 p<0,001 p 0,001 N=645 N=236 N=207 N=214 N=640 N=240 N=209 N= SCBM, spontan, fullständig tarmtömning 9 1. Anpassad från SPC 2. Tack et al. Gut 2009;58: Camilleri et al. N Engl J Med. 2008;358: Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29:315-28

10 Patienter (%) Prukaloprid bivirknings profil (1/2) De vanligaste biverkningarna uppträder företrädesvis i början av behandlingen och försvinner vanligtvis inom ett par dagar vid fortsatt behandling 1, Rapporterade biverkningar med frekvens >1/10 i pivotala studier3, 4, 5 Inklusive första behandlingsdagen Exklusive första behandlingsdagen Huvudvärk Illamående Diarré Buksmärta Huvudvärk Illamående Diarré Buksmärta Placebo (N=661) Prukaloprid 2 mg (N=659) Bild anpassad från Tack et al. 1 Vanliga biverkningar (frekvens 1/100): yrsel, kräkning, dyspepsi, rektal blödning, flatulens, onormala tarmljud, pollakisuri, trötthet 1 Mindre vanliga biverkningar (frekvens >1/1,000 till <1/100): anorexi, tremor, palpitationer, feber, sjukdomskänsla 1 Som vid alla nya symtom ska patienten diskutera nya anfall av palpitationer med sin läkare Tack et al. Poster, DDW 2008 Gastroenterol. 2008; 134(4):A Camilleri et al. N Eng J Med 2008; 358: Resolor. Produktresumé 03/ Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther 2009; 29: Tack et al. Gut 2009; 58:357-65

11

12

13

14

15

16 Mean % change from baseline Percent change in abdominal pain by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) -60 BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population BL, baseline; LIN, linaclotide

17 Mean % change from baseline Percent change in bloating by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) -60 BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population BL, baseline; LIN, linaclotide

18 CSBM frequency by week (Phase III study MCP ) Placebo (n=403) LIN 290 µg (n=401) CSMBs/week BL Week P< for each treatment week, intent-to-treat population CSBM, complete spontaneous bowel movement; LIN, linaclotide

19 Oversikt over laksativer Klasse 1,2 Hovedvirkemåte Eksempel på laksativ Fyllmiddel Mykningsmiddel for avføring Osmotisk Stimulerende middel Binder vannet i avføringen, fremmer peristaltikk Reduserer absorpsjonen av vann fra avføringen, gjør den mykere slik at transitten blir enklere Øker væskeinnholdet i avføringen (og hjelper til med å gjøre avføringen mykere) ved å binde vannet i tarmen Blir hydrolysert i tarmen og fremkaller peristaltikk ved å stimulere enteriske nerveender direkte og hemme vannabsorpsjon Metylcellulose og loppefrø (ufordøyelige organiske polysakkarider) Dokusat (surfaktant) Laktulose (ikke-absorberbart sukker) Polyetylenglykol (PEG; syntetisk polyeter) Mg 2+ eller Na + -forbindelser (ikke-absorberbare salter) Stikkpiller med glyserin Sennosid (naturlig forekomst av antrakinon) Bisakodyl (fenolftalinanalog) Stikkpiller med bisakodyl Stikkpiller er skrevet i kursiv; klyster kan også benyttes. Se preparatomtalen før laksativer forskrives. Merk: Laksativene er gruppert etter "klasse" for å gjøre det enklere å presentere dem, men flere av laksativene har en kompleks (dvs. mer enn én) virkemåte. 19 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Tytgat et al. Ali Pharmacol Ther. 2003;18:

20 Land* som er med i den multinasjonale undersøkelsen Bruk av laksativer viser en tilknytning til symptomhyppighet Totalt sett oppga 51 % av de som brukte laksativer at de hadde symptomer minst én gang i uken, sammenlignet med 45 % av de som ikke brukte laksativer 1 USA Andel personer med obstipasjon minst en gang i uken (%) UK Frankrike Bruker laksativ Bruker ikke laksativ Tyskland Italia *Ca voksne fra hvert land ble tatt med i analysen Brasil Sør-Korea Bildet er omarbeidet fra referansen 20 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Wald et al. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28(7):917-30

21 Effekten av laksativer på kronisk obstipasjon Evidens for nytteverdien ved laksativer er noe motstridende 1 Laksativer var likevel mer effektivt enn placebo når det gjelder behandling av kronisk obstipasjon, gjennom syv randomiserte kontrollerte studier som omfatter 1411 pasienter: 1 Det var flere pasienter som responderte på behandling med laksativer enn på behandling med placebo 1 Bilde er omarbeidet fra referanse *RR av pasienter som ikke responderte=0,52; 95 % CI 0,46 til 0,60 21 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Ford & Suares. Gut 2011;60:209-18

22 Fyllmidler Virkningen av loppefrø på avføring ble påvist i en rekke studier 1-4 Loppefrø reduserte transitt-tiden 5 og forbedret avføringshyppigheten, 6 sammenlignet med placebo, hos pasienter med obstipasjon Redusert transitt-tid i tarmen etter én måned med loppefrø hos eldre pasienter med dyssynergisk defekasjon 5 Økt avføringshyppighet etter to måneder med loppefrø hos pasienter med idiopatisk obstipasjon 6 p<0,05 p<0,05 22 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Burton & Manninen. Acta Med Scand Suppl. 1982;668: Hamilton et a. Dig Dis Sci. 1988;33(8): Marlett et al. Am J Gastroenterol. 1987;82(4): Stevens et al. J Am Diet Assoc. 1988;88(3): Cheskin et al. J Am Geriatr Soc. 1995;43(6): Ashraf et al. Aliment Pharmacol Ther. 1995;9(6):639-47

23 Mykningsmidler for avføring Kun svak evidens for bruk av mykningsmidler for avføring i behandlingen av kronisk obstipasjon 1-4 Dokusat ser ut til være mindre effektivt enn loppefrø når det gjelder å forbedre tarmbevegelsene hos pasienter med kronisk obstipasjon 4 p=0,021 etter 2 uker p=0,005 etter 1 uke 23 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Pare et al. Can J Gastroenterol. 2007;21(Suppl B):3B-22B 2. Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Chapman et al. Gastroenterology. 1985;89(3): McRorie et al. Aliment Pharmacol Ther. 1998;12(5):491-7

24 Osmotiske midler: laktulose Randomiserte kontrollerte studier påviste fordeler ved laktulose sammenlignet med glukosekontroll, hos pasienter med kronisk obstipasjon 1,2 Vellykket behandling (behov for 1 tilleggslaksativ i løpet av en treukers behandlingsperiode) med laktulose hos eldre pasienter med kronisk obstipasjon 1 Redusert fekal impaksjon etter to måneder med laktulose hos eldre pasienter med kronisk obstipasjon 2 p<0,01 p<0, NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Wesselius-De Casparis et al. Gut. 1968;9(1): Sanders. J Am Geriatr Soc (5):236-9

25 Osmotiske midler: polyetylenglykol (PEG) En rekke RTC-er har vist at det er fordeler knyttet til bruk av PEG i behandlingen av pasienter med kronisk obstipasjon 1-4 Høyere avføringshyppighet med PEG vs. laktulose etter 1 måned 1 p=0,005 Mindre bukpress med PEG vs. laktulose etter 1 måned 1 p=0,0001 Data fra metaanalyse indikerte at PEG fungerte bedre enn laktulose for å forbedre resultatene (f.eks. avføringshyppighet per uke, avføringens form og abdominalsmerter) 5 25 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Attar et al. Gut Andorsky & Goldner. Am J Gastroenterol. 1990;85(3): Corazziari et al. Dig Dis Sci. 1996;41(8): Di Palma et al. Am J Gastroenterol. 2007;102(9): Lee-Robichaud et al. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(7)CD007570

26 Stimulerende laksativer Det er data tilgjengelig fra et lite antall randomiserte kontrollerte studier, som viser fordeler ved stimulerende laksativer ved behandling av kronisk obstipasjon 1-4 Hyppigere avføring med bisakodyl vs placebo hos pasienter med kronisk obstipasjon 3 * Hyppigere avføring med sennosid pluss klyster vs laktulose hos eldre pasienter (n=30) 4 p<0,05 *p<0,0001 vs placebo **SCBM spontan, komplett tarmtømming Resultater fra krysstudien rapporteres som 1,9 2,2 og 4,5 4,5 26 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Pare et al. Can J Gastroenterol. 2007;21(Suppl B):3B-22B 2. Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1) Kamm et al. Clin Gastroenterol Hepatol [Epub ahead of print] 4. Kinnunen et al. Pharmacology. 1993;47 Suppl

27 Bivirkninger av vanlige laksativer Begrenset bruk av standardiserte resultatmål i godt utformede studier som vurderer bivirkninger av laksativer 1,2 Bivirkninger kan være en viktig årsak til at enkelte pasienter ikke er fornøyde med behandlingen 2 Generelt: Fyllmidler kan forårsake abdominal oppblåsthet og ubehag 3 Mykningsmidler for avføring ser vanligvis ut til å tåles godt 4 Osmotiske laksativer kan forårsake flatulens, abdominale kramper/smerter eller oppblåsthet 5,6 Diaré og elektrolyttforstyrrelser kan også forekomme 4 Stimulerende laksativer kan forårsake abdominalsmerter/kramper 5,6 og diaré 7 Fullstendig forskrivningsinformasjon finnes i preparatomtalen av de respektive laksativene. I dette lysbildet er det benyttet publisert litteratur fremfor preparatomtaler, slik at det er mer representativt for klinisk praksis 27 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Petticrew et al. Quality in Health Care 2001;10: Tack et al. Neurogastroenterol Motil Epub DOI: /j x 3. Siegel & Di Palma. Clin Colon Rectal Surg. 2005;18(2): Emmanuel. Ther Adv Gastroenterol. 2011;4(1): Gattuso & Kamm. Drug Safety 1994;10: Coremans. Core Evidence. 2008;3(1): Shelton et al. Clin Chem. 2007;53(1):85-90

28 Tarmtömningar per vecka Antal Sitzmarks dag 5 Biofeedback Belägg Kort- och långtidsdata på effekt tillgänglig för biofeedback hos patienter med kronisk förstoppning 1 5 Störst effekt hos patienter med bäckenbottendyssynergi: 5 6 Tarmtömningsfrekvens Passagetid genom hela mag-tarmkanalen 20 * * * * Slow transit (n=12) Bäckenbottendysfunktion (n=34) Bilder anpassade från Chiarioni et al *För varje uppföljningsintervall, P<0, NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Rao. Gastroenterol Clin North Am. 2008;37(3) Rao et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(3): Rao et al. Am J Gastroenterol. 2010;105(4) Gadel Hak et al. Arab J Gastroenterol. 2011;12(1): Chiarioni et al. Gastroenterology. 2005;129(1)86-97

29 Genomsnittlig symtompoäng Genomsnittlig smärtpoäng per vecka Mag-tarmkanalsinriktad hypnoterapi Teknik En form av psykologisk / beteendevetenskaplig behandling 1 Kombinerar impulser relaterade till intestinal hälsa och känslomässigt välbefinnande 2 Hjälper patienterna att ändra sin reaktion på smärta 1 Indikationer Belägg Huvudsakligen patienter med IBS 1 RKS stödjer hypnosterapi vid IBS* 3,4 Nyttan kan vara 5 år 5 Begränsningar Brist på tillgänglighet; 1 arbetsintensivt 1 *Ej uppgivet hur många pat som hade IBS eller IBS-C Bilder anpassade från Roberts et al och Gonsalkorale et al Minskning av buksmärta hos patienter med IBS* efter 7 hypnosterapisessioner Hypnosterapigrupp (n=15) Kontrollgrupp (n=15) Tid (veckor) Hypnosterapigrupp (n=40) Kontrollgrupp (n=41) Tid från randomisering (månader) P<0,0001 vid v.12 Förbättring av förstoppningsrelaterade symtom hos patienter med IBS* efter 5 hypnosterapisessioner 4 29 NO/LO/RES/13/0035 / prepared november Spiller et al. Gut 2007;56: Shen & Nahas. Can Fam Physician 2009;55: Whorwell et al. Lancet 1984;2(8414): Roberts et al. Br J Gen Pract. 2006;56(523): Gonsalkorale et al. Gut 2003;52:1623-9

30 Aliment Pharmacol Ther Jul;34(2): doi: /j x. Tolerability and effect of mesalazine in postinfectious irritable bowel syndrome. Hanevik K, Dizdar V, Langeland N, Eide GE, Hausken T Open pilot study 11 postinfectious IBS patients 2yrs after the outbrake Mesalazine 800 mg x 2 No significant effect

31

32 Gastroenterolog Ernaeringsfysiolog Psykolog/psykiater Fysioterapeut NAV IBS skole 2 dager

Effekt av FODMAP-redusert kost hos pasienter med funksjonell dyspepsi

Effekt av FODMAP-redusert kost hos pasienter med funksjonell dyspepsi Effekt av FODMAP-redusert kost hos pasienter med funksjonell dyspepsi - Symptomer og livskvalitet Klinisk ernæringsfysiolog Ingvild Thun Masteroppgave i Klinisk Ernæring 2013-2014 FUNKSJONELL DYSPEPSI

Detaljer

Gruppe Virkestoff Legemidler Virkningsmekanisme Indikasjoner Kontraindikasjoner

Gruppe Virkestoff Legemidler Virkningsmekanisme Indikasjoner Kontraindikasjoner Laksantia oversikt Oppdatert 30.03.17 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen Bløtgjørende Flytende parafin Bløtgjørende midler Parafinemulsjon Forbigående obstipasjon kombinert ømhet i analfissurer eller hemoroider.

Detaljer

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14

Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 Irritabel tarmsyndrom (IBS) 25.04.14 IBS Gastrointestinalt syndrom karakterisert av kroniske magesmerter og endrede avføringsvaner Ingen påvisbar årsak Den vanligste gastrointestinale lidelse (~10%?) Menn

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Laksantia oversikt. Sjukehusapoteket i Bergen. Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen. Kommentarer

Laksantia oversikt. Sjukehusapoteket i Bergen. Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen. Kommentarer Laksantia oversikt Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen Forbigående obstipasjon kombinert ømhet i analfissurer eller hemoroider. Bløtgjørende Flytende parafin Parafinemulsjon Bløtgjørende

Detaljer

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel 1 BAKGRUNN Forstoppelse/obstipasjon er et vanlig problem som rammer først og fremst kvinner. Prevalensen av obstipasjon varierer i studier, avhengig

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD)

KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD) KOSTRÅD VED GASTROØSOFAGEAL REFLUKSSYKDOM (GERD) CAMILLA KRISTIANSLUND KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG GODT BRØD NORGE BAKGRUNN Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) defineres som en tilstand som utvikles når

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål

Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer. Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål Stentbehandling ved malign gastrointestinal cancer Lene Larssen Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål NGF årsmøte Lillehammer 2011 Hva jeg skal snakke om Stenting generelt Resultater Stentstudien Stenting

Detaljer

Medikamentell behandling ved IBS symptomstyrt behandling

Medikamentell behandling ved IBS symptomstyrt behandling Medikamentell behandling ved IBS symptomstyrt behandling Jan G. Hatlebakk Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom Helse Bergen HF IBS Sequencing the treatments Multidisciplinary approach

Detaljer

Forstoppelse. Hvorfor er en anestesilege interessert i problemet forstoppelse

Forstoppelse. Hvorfor er en anestesilege interessert i problemet forstoppelse Opioid indusert forstoppelse gammelt problem med nye løsninger Ulf E. Kongsgaard Forstoppelse: Forstoppelse Tilstand med sjeldne, uregelmessige, besværlige og ofte smertefulle avføringer, ofte kombinert

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

Onkologisk Forum, Espen Movik, forsker

Onkologisk Forum, Espen Movik, forsker Onkologisk Forum, 19.11.09 Metylnaltrekson Kunnskapsesenterets ved obstipasjon hos palliative nye PPT-mal pasienter Espen Movik, forsker Om rapporten Kunnskapssenterets rapport publisert i oktober 09.

Detaljer

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier,

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, Fekal kalprotektin Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, 16.03.17 Morten Y. Isaksen, lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus Disposisjon

Detaljer

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada 1 Anita Relapsing Multiple Sclerosis Norway Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada Anne Lise K. Hestvik, PhD, Medisinsk rådgiver MS Til Sykehusinnkjøp HF på forespørsel

Detaljer

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time.

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Moxalole pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose inneholder følgende virkestoffer: Makrogol 3350 13,125 g Natriumklorid

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon

Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon Fysiologi Motorisk aktivitet i tarmen (segmentering og peristaltikk) blander innholdet og transporterer det i retning endetarmen. Normalt er passasjetiden

Detaljer

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Serena Tonstad Oslo Universitetssykehus Oslo 14.03.17 Bra trender i daglig røyking i Norge Men store ulikheter.. Effekten av røykeslutt på blodplater A - Quit

Detaljer

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC)

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC) The Subjective Health Complaint Lister opp 9 plager, somatiske og psykologiske grad av plage skal angis på en -punkts skala varighet (antall dager med plage siste 3 dager) The Subjective Health Complaint

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Side 1 Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Norske pasienter med den sammensatte sykdommen psoriasisartritt (PsA) har fått et nytt behandlingsalternativ. STELARA

Detaljer

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen

Bevacizumab ved behandling av ovariecancer. Av Professor Gunnar Kristensen Bevacizumab ved behandling av ovariecancer Av Professor Gunnar Kristensen Den amerikanske studiegruppe GOG vurderte i studie GOG218 tillegget av bevacizumab til standard kjemoterapi (karboplatin pluss

Detaljer

Hvordan forstå meta-analyse

Hvordan forstå meta-analyse Hvordan forstå meta-analyse Nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 2016 Professor Birgitte Espehaug, Senter for kunnskapsbasert praksis Workshop 05.04.2016 og 06.04.2016 Agenda Kort introduksjon

Detaljer

Innholdet av elektrolytter pr. dosepose når blandet til 125 ml mikstur:

Innholdet av elektrolytter pr. dosepose når blandet til 125 ml mikstur: 1. LEGEMIDLETS NAVN Movicol pulver til mikstur, oppløsning i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dosepose inneholder: Makrogol 3350 USP 13,125 g Natriumklorid. 350,7 mg Natriumhydrogenkarbonat

Detaljer

Tarmfloraen kroppens største organ

Tarmfloraen kroppens største organ Tarmfloraen kroppens største organ Dr.med. Johan Carl Unger Vetlesen (1851-1914) Jørgen Valeur Unger-Vetlesens Institutt Hieronymus Bosch (1450-1516): Lystenes hage (ca 1505) Hieronymus Bosch (1450-1516):

Detaljer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer hvor «funksjonelt» er det?

Funksjonelle mage-tarmsykdommer hvor «funksjonelt» er det? Funksjonelle mage-tarmsykdommer hvor «funksjonelt» er det? Jan G. Hatlebakk Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom Helse Bergen HF Funksjonell Positive assosiasjoner Innbilt? Stressbetinget?

Detaljer

Laktulose pusteprøve som diagnostisk verktøy ved irritabel tarmsyndrom

Laktulose pusteprøve som diagnostisk verktøy ved irritabel tarmsyndrom Laktulose pusteprøve som diagnostisk verktøy ved irritabel tarmsyndrom Av: Marit Wilskow Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo Kull V-04 Veileder: Jørgen Jahnsen Avdeling for fordøyelsessykdommer,

Detaljer

Hvilken betydning har fem om dagen for symptomutvikling hos pasienter med irritabel tarm? Prevalens

Hvilken betydning har fem om dagen for symptomutvikling hos pasienter med irritabel tarm? Prevalens Hvilken betydning har fem om dagen for symptomutvikling hos pasienter med irritabel tarm? Vi har i dag lært om kostrådene som skal kunne gi grunnlaget for god helse gjennom hele livet men, vi vet at i

Detaljer

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom

Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Rotigotin depotplaster (Neupro) I behandlingen av Parkinsons sykdom Oppsummering Rotigotin depotplaster (Neupro)er en non-ergot dopaminagonist, og kan brukes for symptomatisk behandling av Parkinsons sykdom

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

«Funksjonelle» tarmlidelser forsøk på en tilnærming. Namdal legeforum, mai 2014. Dr.med.Mathis Heibert, overlege, med.avd., Namsos

«Funksjonelle» tarmlidelser forsøk på en tilnærming. Namdal legeforum, mai 2014. Dr.med.Mathis Heibert, overlege, med.avd., Namsos «Funksjonelle» tarmlidelser forsøk på en tilnærming Namdal legeforum, mai 2014. Dr.med.Mathis Heibert, overlege, med.avd., Namsos finns de? (Dagens Medisin, 8.5.) En «typisk pasient» Kvinne, 24 år, plages

Detaljer

En velfungerende tarm gjør hverdagen enklere.

En velfungerende tarm gjør hverdagen enklere. En velfungerende tarm gjør hverdagen enklere. En god rutine kan gjøre underverker Det kan være vanskelig å få etablert en regelmessig toalettrutine for personer med kronisk obstipasjon, lekkasje og/eller

Detaljer

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013

Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 2013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 2013 1 Supplement til power-point presentasjonen i medisinsk statistikk, forelesning 7 januar 013. Skrevet av Stian Lydersen 16 januar 013 Vi antar at vårt utvalg er et tilfeldig og representativt utvalg for

Detaljer

Alkoholisk hepatitt. Og akutt på kronisk leversvikt

Alkoholisk hepatitt. Og akutt på kronisk leversvikt Alkoholisk hepatitt Og akutt på kronisk leversvikt Introduksjon Tilstand som ikke alltid lar seg avgrense 28-dagers mortalitet på 15% i Danmark Andre studier opp til 34% ved allvorlig alkoholisk hepatitt

Detaljer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer

nye PPT-mal behandlingsretningslinjer Nasjonal forskningskonferanse Ny satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager 15-16 november 2012 Kunnskapsesenterets Implementering av behandlingsretningslinjer nye PPT-mal Gro Jamtvedt,

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Hver 25 ml dosepose Movicol mikstur, oppløsning inneholder følgende virkestoffer:

Hver 25 ml dosepose Movicol mikstur, oppløsning inneholder følgende virkestoffer: PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Movicol mikstur, oppløsning i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 25 ml dosepose Movicol mikstur, oppløsning inneholder følgende virkestoffer:

Detaljer

Klorheksidin helkroppsvask som infeksjonsforebyggende tiltak

Klorheksidin helkroppsvask som infeksjonsforebyggende tiltak Nettundervisning 2. april 2014 Klorheksidin helkroppsvask som infeksjonsforebyggende tiltak Avdeling for smittevern HF Innhold: Preoperativ helkroppsvask med klorheksidin Daglig helkroppsvask av intensivpasienter

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Resolor 1 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 1 mg prukaloprid (som suksinat). Hjelpestoffer

Detaljer

Influensavaksinering av helsepersonell

Influensavaksinering av helsepersonell Influensavaksinering av helsepersonell Smitteverndagen 19. oktober 2016 Per Espen Akselsen Seksjon for Pasientsikkerhet / Regionalt smittevernsenter for Helse vest FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

En pose (15 ml) inneholder 10 g laktulose (som flytende laktulose).

En pose (15 ml) inneholder 10 g laktulose (som flytende laktulose). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lactulose Fresenius Kabi 10 g/15 ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En pose (15 ml) inneholder 10 g (som flytende ). 3. LEGEMIDDELFORM Mikstur, oppløsning

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus Pediatrisk Crohns Sykdom & Neglepsoriasis Tobias Heatta-Speicher, PhD Medical Affairs Manager LIS anbudsseminar 26. januar 2016 1 HUMIRA (adalimumab) rekombinant fullhumant

Detaljer

Antioksidanter: mat eller tilskudd?

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Detaljer

Kron.hepatitt B: Er vi de siste 3 år kommet videre i behandlingen? Bent von der Lippe 2014

Kron.hepatitt B: Er vi de siste 3 år kommet videre i behandlingen? Bent von der Lippe 2014 Kron.hepatitt B: Er vi de siste 3 år kommet videre i behandlingen? Bent von der Lippe 2014 1 HBeAg-reversjon spontant og etter beh.. HBsAg-tap etter NA-beh.. HBeAg-reversjon etter spontan serokonversjon:

Detaljer

Tabletter Hvite, runde, tabletter. Diameter ca. 4,75 mm, tykkelse ca. 4-4,4 mm.

Tabletter Hvite, runde, tabletter. Diameter ca. 4,75 mm, tykkelse ca. 4-4,4 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loperamid ratiopharm 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Loperamidhydroklorid 2 mg Hjelpestoff: laktose 20,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale

Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Røykeavvenning hvilke råd bør vi anbefale Serena Tonstad Oslo Universitetssykehus Oslo 15.11.16 Bra trender i daglig røyking i Norge Men store ulikheter.. Effekten av røykeslutt på blodplater A - Quit

Detaljer

Movicol Junior 6,9 g, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose, nøytral smak

Movicol Junior 6,9 g, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose, nøytral smak 1. LEGEMIDLETS NAVN Movicol Junior 6,9 g, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose, nøytral smak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett dosepulver Movicol Junior inneholder følgende virkestoffer:

Detaljer

UNGE MED IBD, OVERGANG FRA BARN TIL VOKSEN. Gøri Perminow Overlege, PhD Spesialisert Barnemedisin og Transplantasjon

UNGE MED IBD, OVERGANG FRA BARN TIL VOKSEN. Gøri Perminow Overlege, PhD Spesialisert Barnemedisin og Transplantasjon UNGE MED IBD, OVERGANG FRA BARN TIL VOKSEN Gøri Perminow Overlege, PhD Spesialisert Barnemedisin og Transplantasjon Agenda Pasientkasuistikk Generelt om IBD Overgang fra pediatrisk til voksen IBD Oppsummering

Detaljer

Tarmproblemer hos eldre pasienter i sykehjem hva er egentlig problemet?

Tarmproblemer hos eldre pasienter i sykehjem hva er egentlig problemet? Trondheim Tarmproblemer hos eldre pasienter i sykehjem hva er egentlig problemet? Susan Saga, Phd, MSc, RN Problemer med avføring Påvirker andre kroppslige funksjoner Påvirker livskvalitet og opplevelse

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning nye PPT-mal av meta-analyser Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse? Hva er formål med meta-analyser Forutsetninger

Detaljer

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) Vladimir Kuklin, dr med, overlege, anestesiavd, Ahus, Oslo NSFLIS Fagkongress 2014 24.- 26. september

Detaljer

DESEP studien. seponeringsstudie i sykehjem. Til glede for hvem?

DESEP studien. seponeringsstudie i sykehjem. Til glede for hvem? DESEP studien En placebokontrollert o o e t seponeringsstudie i sykehjem. Til glede for hvem? Sverre Bergh, Forsker og lege Alderspsykiatrisk Forskningssenter Sykehuset Innlandet HF Sanderud Bakgrunn Ca

Detaljer

Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer?

Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer? Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer? Erik Hexeberg, lege dr. med., spes indremedisin, Leder av fagrådet, Kostreform for bedre helse VG 30. oktober: Over 1000 nordmenn

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 5 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 5 mg Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat Sakkarose 34,9 mg 23,4 mg For fullstendig liste

Detaljer

Fordøyelse til besvær

Fordøyelse til besvær Fordøyelse til besvær JØRGEN VALEUR Forsker (ph.d.) ved Unger-Vetlesens Institutt Assistentlege (LIS) ved Klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Mage-tarm-kanalen er krevende å undersøke,

Detaljer

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld

Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Influensavaksinasjon av helsepersonell for pasientenes skyld Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest

Detaljer

Til behandling av coma hepaticum (portal systemisk encefalopati); hepatisk koma.

Til behandling av coma hepaticum (portal systemisk encefalopati); hepatisk koma. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lactulose Arrow 667 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 667 mg/ml laktulose. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Stråleskadet tarm Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Oversikt Strålebiologi Akutte stråleskader Kronisk stråleenteropati Kronisk stråleproktitt

Detaljer

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA)

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) Hva er ORENCIA (abatacept)? ORENCIA er det første biologiske legemiddelet som blir tilgjengelig både som intravenøs infusjon og selvinjiserende,

Detaljer

Hvite, filmdrasjerte, runde, bikonvekse tabletter med inskripsjon L2 på den ene siden. Diameter ca. 8 mm, tykkelse ca. 4,1 mm, vekt ca. 233 mg.

Hvite, filmdrasjerte, runde, bikonvekse tabletter med inskripsjon L2 på den ene siden. Diameter ca. 8 mm, tykkelse ca. 4,1 mm, vekt ca. 233 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Loperamid. hydrochlorid. 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter Hvite,

Detaljer

Opioid indusert forstoppelse gammelt problem med nye løsninger. Ulf E. Kongsgaard Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

Opioid indusert forstoppelse gammelt problem med nye løsninger. Ulf E. Kongsgaard Rikshospitalet Radiumhospitalet HF Opioid indusert forstoppelse gammelt problem med nye løsninger Ulf E. Kongsgaard Rikshospitalet Radiumhospitalet HF Forstoppelse: Tilstand med sjeldne, uregelmessige, besværlige og ofte smertefulle avføringer,

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

Testosteron- kilde til evig ungdom? Jeg har ingen interessekonflikter. 11/19/2015

Testosteron- kilde til evig ungdom? Jeg har ingen interessekonflikter. 11/19/2015 Testosteron- kilde til evig ungdom? Johan Svartberg Seksjonsoverlege og professor Endokrinologisk seksjon Jeg har ingen interessekonflikter. Late-onset hypogonadism? Ungdommens kilde Lucas Cranach (den

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

PREPARATOMTALE. Funksjonell obstipasjon. Precoma og coma hepaticum (kronisk portal systemisk encephalopati).

PREPARATOMTALE. Funksjonell obstipasjon. Precoma og coma hepaticum (kronisk portal systemisk encephalopati). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Duphalac 667 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Duphalac mikstur, oppløsning inneholder laktulose 667 mg/ml. For hjelpestoffer se pkt.

Detaljer

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø

Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS. Lars Bø Post ECTRIMS - Høydepunkter og status for stamcellestudien RAM-MS Lars Bø Sustained disease remission in multiple sclerosis after autologous haematopoietic stem cell transplantation. The Italian experience

Detaljer

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Kvinne født i` 97, frisk fra før. Går på skole, bor

Detaljer

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Indremedisinsk høstmøte 2012 Ole Christian Mjølstad Overlege Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital Phd student MI-lab-ISB/NTNU 1 Bør indremedisinere beherske

Detaljer

Tarmfloraen kroppens største organ

Tarmfloraen kroppens største organ Tarmfloraen kroppens største organ Dr.med. Johan Carl Unger Vetlesen (1851-1914) Jørgen Valeur Unger-Vetlesens Institutt Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) «Animalcula» Ouwehand & Vauhan (eds). Gastrointestinal

Detaljer

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3-

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3- Effekt av Skogliopphold for pasienter med overvektsproblematikk Resultat av rehabiliteringsopphold målt ved avreise, ved 6mnd- og 12 mndoppfølgingsopphold og brevoppfølging 1 år etter opphold. Tidsperiode:

Detaljer

Effekt av smitteverntiltak i. barnehager og skoler

Effekt av smitteverntiltak i. barnehager og skoler Effekt av smitteverntiltak i Kunnskapsesenterets nye PPT-mal barnehager og skoler Ingeborg Lidal, MD, PhD; Austvoll-Dahlgren A, Berg RC, Vist GE Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 5 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 5 mg Hjelpestoffer: Laktosemonohydrat Sakkarose 34,9 mg 23,4 mg For fullstendig liste

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Levolac 670 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 ml inneholder 670 mg laktulose

1. LEGEMIDLETS NAVN. Levolac 670 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 ml inneholder 670 mg laktulose Levolac 670 mg/ml mikstur, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 670 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Mikstur,

Detaljer

Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital

Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital Null i virus = null smittefare? Harald Steinum St. Olavs Hospital 10.11.16 Antatt transmisjonsrate ved eksponering fra hiv-positiv Eksponeringstype Antatt transmisjonsrate (%) Reseptivt analt samleie 0,1

Detaljer

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget

Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Vedlegg III Endringer til preparatomtalen og pakningsvedlegget Merknad: Disse endringene skal innlemmes i den gjeldende preparatomtalen, merkingen og pakningsvedlegget som er de endelige versjonene oppnådd

Detaljer

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage Kalkskulder UL veiledet aspirasjon og lavage Stefan Moosmayer 2015 Sykdomsforløpet Syklisk forløp 1/3 tidlig resorpsjon 1/3 sen resorpsjon 1/3 vedvarende Fra: Uhthoff HK, J Am Acad Orthop Surg, 1997 Sykdomsforløpet

Detaljer

Behandling av PCT. Fire behandlings-akser. Fire mål med behandling. Hvilken behandling for meg? Overlege Aasne K. Aarsand.

Behandling av PCT. Fire behandlings-akser. Fire mål med behandling. Hvilken behandling for meg? Overlege Aasne K. Aarsand. Behandling av PCT tapping/unngå utløsende faktorer/lysbeskyttelse Overlege Aasne K. Aarsand farlig å tappes? Hvorfor blir jeg blodtappet? Hvordan virker tablettene? bedre å blodtappe enn å ta tabletter?

Detaljer

Antibiotikabruk, kvalitetsinidkatorer og målstyring

Antibiotikabruk, kvalitetsinidkatorer og målstyring Antibiotikabruk, kvalitetsinidkatorer og målstyring Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus Antimicrobial total usage in humans

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136801 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/401 (06.01) A61K 31/40 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Inflammasjon i tarm, biomarkører og ernæring

Inflammasjon i tarm, biomarkører og ernæring Inflammasjon i tarm, biomarkører og ernæring Knut E. A. Lundin Overlege, dr. med. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Utredning /oppfølging IBD Klinisk mistanke Diaré, blod/puss pr rectum, magesmerter,

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer

Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Faglige retningslinjer for pasienter med flere kroniske sykdommer Anders Grimsmo norskhelsenett NTNU Multimorbiditet i allmennpraksis Fra 65 års alder har 2/3 to eller flere kroniske sykdommer De fleste

Detaljer

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser. nye PPT-mal. Jan Odgaard-Jensen, statistiker

Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser. nye PPT-mal. Jan Odgaard-Jensen, statistiker Kunnskapsesenterets Bruk og tolkning av meta-analyser nye PPT-mal Jan Odgaard-Jensen, statistiker Formål og innhold Grunnleggende definisjoner Hva er en meta-analyse og hva er formålet? Forutsetninger

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Obstetriske sfinkterskader

Obstetriske sfinkterskader Obstetriske sfinkterskader Primærsutur teknikk og resultater Stig Norderval Gastrokirurgisk avdeling UNN og Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkensykdommer, UNN April 2013 Oversikt Insidens

Detaljer

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc

Tai Chi. Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom. Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Som eksempel på en treningsform ved revamtisk sykdom 1 Fagdag for fysioterapeuter 18. september 2013 Camilla Fongen, fysioterapeut, MSc Tai Chi Utviklet i Kina i 13. århundre Tradisjonell kinesisk

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 3 4 tendens Antall brukere 5 8 8 95 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 4: 89 % kvinner, gjennomsnitt alder 4,3 år Helsestatus ved Referanse verdier 3 4 NORGE

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene?

Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene? Bør vi aktivt senke homocysteinnivået hos de eldre pasientene? Helga Refsum Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo Department of Pharmacology, University of Oxford helga.refsum@medisin.uio.no

Detaljer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 589 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 589 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 589 Offentligt Rapport: Gjennomgang av pasientforløp i forbindelse med sak om overdosering av cabazitaxel ved de tre danske sykehus; Odense

Detaljer

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter

Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Søvnvansker hos barn og bruk av off-label medikamenter Ingvild Brunborg Morton spesialist i barne- og ungdomspsykiatri BUP Åsane, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus,

Detaljer