ÅRSBERETNING Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet"

Transkript

1 Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013

2 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag mellom lokal og statlig finansiering. Styret i Herøy Frivillighetssentral / Foreningen Møtestedet for 2013 har bestått av seks personer samt to varamedlemmer: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer: Stig Einar Neraas Rolandas Markevicus Geir Berglund Rasa Pumputiene Diana Vadeisiene Marit Stenbakken og Dušan Popović I 2013 ble det holdt to styremøter og en rekke arbeidsmøter med styrets leder og medlemmer. Møtestedet / Herøy Frivilligsentral ble stiftet 21.mars 2012 og fra 1. september ble det ansatt daglig leder i 100% stilling. Som de fleste frivilligsentralene, har vi også som hovedmål å være bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats for mennesker som har behov for bistand. Møtestedet koordinerer det frivillige arbeidet. For oss er det også viktig å være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid, og tilrettelegge for det, motivere til ansvar for lokalsamfunnet, og rekruttere nye frivillige. Vi ønsker å skape bevissthet om mulighetene som ligger i egne, lokale ressurser. Herøy kommune har som målsetting å gjøre Herøy kommune ledende når det gjelder integrering og inkludering. Møtestedet har derfor påtatt seg rollen å være en arena for mangfold og for igangsetting av aktiviteter som bidrar til dette. Det er også meningen at vi skal utvikle samarbeidsformer mellom offentlige og lokale frivillige organisasjoner. AKTIVITETER

3 NORSKUNDERVISNING Organiseringen av norskundervisningen er tilpasset brukerens behov. Meningen er at vi skal lage et tilbud for norskundervisning for arbeidsinnflyttere som ikke har rett og plikt til å lære seg norsk. På Møtestedet foregår det undervisning via skype, og som direkte undervisning. Vi har hele tiden hatt to grupper, noen ganger også tre på forskjellige nivåer. De har mulighet til å bruke omtrent 10 timer i uken i grupper og 40 timer i året med individuell undervisning via skype. Da Marine Harvest permitterte sine ansatte, laget vi et intensivt kurstilbud i norsk språkopplæring. I januar og februar hadde vi tre slike grupper. Hver av gruppene fikk tilbud om 17 timer undervisning per måned med lærer til stede, og 24 timer gruppeundervisning via skype. I tillegg fikk kursdeltakerne tilbud om 40 timer individuell undervisning via skype (for hele året). I den første gruppen hadde vi 10 faste deltakere, i den andre 7 og i den tredje 5 deltakere. Vi hadde også en del sporadiske deltakere. Møtestedet hadde i nesten to måneder hjelp av en frivillig lærer som jobbet med noen kursdeltakere som skulle ta norsk prøve to og tre. Omsorgssentret har samarbeidet med Møtestedet for å hjelpe fremmedspråklige sykepleierne med behov for norskundervisning. De har fått ekstra hjelp til språktrening og sosialisering. UNGDOMSKLUBB I et møte med foreldre, representanter fra Herøy kommune og Møtestedet, ble det bestemt at foreldrene skulle ta ansvar for drift av klubben i perioden vinter-vår Møtestedet var ansvarlig for å tilrettelegge

4 lokalene for bruk til ungdomsklubben. Ordningen fungerte frem til høsten 2013, men kunne ikke fortsette fordi organiseringen var vanskelig for foreldrene. For å bidra til at tilbudet kom i gang igjen samme høst, foreslo vi at Møtestedet skulle ta ansvar for ungdomsklubben på torsdager. Siden da har vi hatt ungdomsklubben annen hver torsdag. Da har en forelder og daglig leder vært til stede. I tillegg har vi hatt hjelp av voksne arbeidssøkere som på denne måten har fått språkpraksis. Opplegget har fungert veldig bra og i gjennomsnitt har det vært mellom ungdommer på klubbkveldene. Aktivitetene er blitt styrt av et veldig godt ungdomsstyre. Her kommer noen bilder fra julemiddagen. Bildene er tatt av Sylvia Sikora. LESEVENN I samarbeid med Herøy bibliotek og Herøy Omsorgssenter startet Møtestedet prosjektet Lesevenn i Herøy bibliotek kontaktet, og gjorde avtaler med sju frivillige som hadde lyst til å stille som lesevenn. Etter at avtalene var gjort, tok Møtestedet over ansvaret for koordineringen av aktiviteten. En lesevenn sammen med en frivillig som serverer kaffe, kommer til Omsorgssenteret hver torsdag mellom kl. 12 og 13 for å lese for beboerne. Vi skal også begynne med musikkinnslag i forbindelse med lesestundene.

5 Dette er et viktig omsorgstiltak for mennesker som ikke kan lese selv. Som lesevenn kan du være med å gi mennesker en bedre hverdag! Lesevenn Berit og to tilhørere Lesevennen Wenche med takknemlig publikum På slutten av året møtes alle samarbeidspartnere på Møtestedet til en hyggelig lunsj med internasjonal mat. TRENINGSSENTERET I 2012 fikk Møtestedet midler fra Marine Harvest for å starte treningssenter, fordi dette tilbudet ikke fantes i kommunen. I første peroden brukte vi lokaler ved biblioteket. Fra juni måned fikk vi lånt lokalene til Sprut hvor treningsmulighetene er mye bedre. Gjennom medlemskap i Sprut fikk man også mulighet til å delta på spinning (to ganger i uken) og pilates (en gang i uken). Sprut har en leder med kompetanse som er til stede fra 16 til 20 hver dag, og delvis i helgene. Hun jobber også frivillig utover denne arbeidstiden, og hun får med seg andre frivillige treningsinstruktører.

6 Møtestedet fikk tilskudd fra Marine Harvest også i 2013 til å drive Sprut. I tillegg har fylkeskommunen støttet driften med et beløp. Folkebadet ble planlagt oppstartet i Det ble som en forberedelse gjennomført flere livredningskurs. Første folkebadet ble holdt i begynnelsen av Aktivitet med pilates DELTAGELSE PÅ YRKESMESSE Møtestedet har vært med på organisering av yrkesmesse. Hovedansvaret vårt var å organisere frivillige minoritetsspråklige til å lage internasjonal mat for 400 mennesker. I tillegg til det hadde vi flere frivillige som hjalp til med andre aktiviteter under yrkesmessa. BESØK

7 UTVEKSLING AV INFORMASJON OG KUNNSKAP I år har vi hatt besøk av en del forskjellige organisasjoner (Herøy kommune, Haldis kvinnenettverk, Distriktssenteret og flere). Hensikten har vært å informere om drift og planer. På noen av møtene har vi hatt presentasjoner om land og kulturer laget av våre nye innbyggere. Vi har gjort dette som en del av arbeidet for å inkludere de minoritetsspråklige. Matservering med spennende internasjonale retter har blitt en selvfølgelig del av møtene. VELKOMSTPAKKER Møtestedet har sammen med de frivillige herøyfjerdingene Wenche Skagen og Gerd Sjåvik delt ut velkomstpakker til alle som er nyregistrert i Herøy kommune i det første kvartalet av året. I pakken er det t-skjorte fra Herøy kommune og gavekort fra de seks butikkene Sigurd Dahl, Etcetera botaniske utskeielser, Kremmerhuset, Herøy sport og fritid på Herøy, Herøy bil & maskin og Spar. I tillegg lå det brosjyrer med informasjon om Herøy og de tilbud som finnes for nyinnflyttere. Wenche Skagen overrekker velkomstpakke

8 MØTER MELLOM MENNESKER Møtestedet har tatt initiativ til en del arrangementer som vi håper skal bli fast på programmet. Tanken bak disse aktivitetene er at arbeidsinnflytterne og lokalbefolkninga skal finne felles arenaer og bli bedre kjent med hverandre. QUIZ er blitt organisert på Møtestedet en gang i måneden, av folk som har stilt opp på frivillig basis. Spørsmålene har blitt presentert både på norsk og engelsk som mange av de minoritetsspråklige behersker når de kommer). BAKING Det har vært organisert mange treff der herøyfjeringer og minoritetsspråklige har utvekslet oppskrifter og bakeferdigheter.

9 NETTVERKSAMLINGER Frivilligsentralene i Norge er organisert i 4 landsdeler. Ansatte i frivilligsentralene innenfor hver landsdel samles én gang i året i to dager. Innenfor hver landsdel er sentralene også organisert i mindre enheter, hvor Herøy frivilligsentral er med i region Helgeland, som har 13 sentraler. Fra staten er det anbefalt at vi innen regionene møtes fire ganger i året. Samlingen i mai ble organisert på Herøy, og varte i to dager. Frivilligsentraler fra Helgeland har hatt et fellesprosjekt hvor vi har fått elever ved våre lokale skoler til å lage film som omhandler frivillig arbeid. Herøy skole har også vært med. DELTAKELSE PÅ HERØYDAGENE Lederne for frivilligsentralene på Helgeland For første gang har Møtestedet hatt en liten stand hvor vi prøvde å presentere oss, og eventuelt verve flere frivillige. På denne standen presenterte også Sylvia Sikora sine bilder, som har motiver fra Herøy. Møtestedet har støttet Sylvia i arbeidet med å fremkalle bildene, og siden med å starte opp en egen bedrift.

10 MØTER MED LAG OG FORENINGER I februar inviterte vi alle lag og foreninger til et møte hvor vi ønsket å presentere hva Møtestedet driver med, og å diskutere eventuelle muligheter for samarbeid. Et av resultatene ble et godt samarbeid med Herøydagene og yrkesmessa hvor vi fikk inkludert flere tilflyttere, både norske og utenlandske, i det frivillige arbeidet. Møtestedet er også brukt flere ganger fra speidere. GRÜNDERSKOLE Daglig leder har vært med på gründerkurset, først på Herøy og etterpå i Kroatia. Hovedformålet er å få innsikt i hvordan det er å starte privat virksomhet og eventuelt hjelpe tilflyttere med råd. Det viste seg at også behov for sporadisk tolking var til stede.

11 SAMARBEID MED NAV Møtestedet har, gjennom hele året, hatt minoritetsspråklige på språk - og arbeidspraksis. Takket være dette tiltaket har Møtestedet kunnet påta seg mange oppdrag. Spesielt når det gjelder matlaging til forskjellige arrangementer (oppmuntringskurset, idrettsjubilem, yrkesmesse, lunsjmøter et cetera), har Møtestedet velvillig stilt opp. Personene som har vært på Møtestedet og fått arbeids- og språkpraksis, har hatt god framgang i sine norskferdigheter og i generell kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer. LEKSEHJELP FOR FLYKTNINGENE Fra høsten 2013 begynte Møtestedet, i samarbeid med NAV og voksenopplæringen, et tiltak hvor vi hver dag tar i mot barn av flyktningefamilier for at de skal få hjelp i skolearbeidet. RÅD OG HJELP Sist men ikke minst, har Møtestedet en jevn strøm av henvendelser fra innflyttere som trenger hjelp til praktiske ting. Dette kan være å henvende seg til lege, kontakte NAV og andre offentlige institusjoner, finne leilighet, fylle ut skjemaer, hjelpe til med å finne jobb, snakke om sin familiesituasjon - generelt få råd om hvordan man skal forholde seg til sine nye omgivelser. Flere og flere bedrifter i Herøy kontakter Møtestedet for å finne arbeidstakere.

12 KARRIERESENTRET OG SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Disse institusjonene har brukt, og bruker Møtestedets lokaler for å gjennomføre undervisning og veiledning. Møtestedet har også tett samarbeid med Karrieresentret. SAMARBEID MED HELSEKOORDINATOR Møtestedet samarbeidet med helsekoordinator under markeringa av Verdensdagen for psykisk helse i høst. Det ble vist en film med påfølgende samtale i ungdomsklubben. Helsekoordinator har ved flere anledninger brukt lokalene til Møtestedet til møter og samlinger Herøyfolk fikk en presentasjon av Møtestedet gjennom daglig leder, Jelena Budeša, under julekonserten i desember. Vi håper Møtestedet kan bidra til trygghet og trivsel for gamle og nye herøyfjerdinger! Til slutt en stor takk til styret og til alle frivillige som har bidratt til realisering av tiltak i regi av Møtestedet / Herøy frivilligsentral. Herøy, Daglig leder Jelena Budeša, Styreleder Stig Einar Neraas

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: 61 21 77 50 Telefaksnr: 61 21 77

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer