Oversikt. Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak"

Transkript

1

2 Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak Oversikt o Indirekte og direkte hjelp er ofte nødvendig - Umiddelbar rådgivning til foreldre, barnehage og skole v/ppt - Logoped må vurdere stammeutviklingen, gi direkte hjelp og lede tiltakene - Det jeg sier om stamming er i stor grad bygd på B. Guitars bøker og foredrag/workshops. Løpsk tale o definisjoner o Materiell o Symptomer o Kartlegging Rett til logopedhjelp etter enkeltvedtak eget ark utdelt 2

3 Guitars definisjon Kjernen i stammeatferd er i følge Guitar: «Stuttering is characterized by an abnormally high freqency and/or duration of stoppages in the forward flow of speech. These stoppages usually take the form of (1) repetitions of sound, syllables, or one-syllable words, (2) prolongations of sounds, or (3) blocks of airflow or voicing in speech.» Guitar (2006 og 2014) 3

4 Andre definisjoner,stuttering refers to individualized and involuntary interruptions in the forward flow of speech and learned reactions thereto interacting with and generating associated thoughts and feelings about one s speech and onself as a communicator (Shapiro 1999) «Stamming er ulike brudd i talen, ledsaget av ekstra spenninger i talemuskulaturen som fremkaller reaksjoner i personen og i omgivelsene, slik at kommunikasjonen forstyrres» (M.Mørk og B.Wolff (1994) De fleste er enige om - uavhengig av hvordan man definere stamming - at bruddene i talen etter hvert samspiller med følelseslivet og skaper emosjonelle utfordringer. Kommunikasjonen påvirkes negativt. 4

5 5

6 Hovedkomponentene i stamming: Kjernestamming: ufrivillige talebrudd. 1)gjentagelser 2)forlengelser og 3)blokkeringer Sekundæratferd: Lært atferd. Utvikles med utgpunkt i kjerneatferden og består av fluktatferd (for å komme ut av stamminga) og unngåelsesatferd (for å unngå å komme inn i stamming) Følelser og holdninger: Bevissthet om stamming er tidlig til stede. Følelse av frustrasjon, utilstrekkelighet, skam og frykt for å stamme utvikles. Følelser kan raskt frambringe stamming og stamming trigger følelser ond sirkel. 6

7 Gjentakelser (repetisjoner) Gjentagelser/repetisjoner karakteriseres ved at hele ord, lyder eller stavelser i ord gjentas (2 eller flere ganger). Enstavelsesord (jeg jeg jeg vil ha is, kan du du hente den, ikke nå nå nå nå bestemor) Stavelser og lyder (Jeg vivivivivil ha is, kan dddddddu hente den nå bebebestemor) Fra rytmiske til urytmiske Med eller uten press 7

8 Forlengelser Ved forlengelse av lyd fortsetter den som stammer å sette på stemme i en artikulasjonsstilling som er frosset. Lyden blir holdt i et unormalt langt tidsintervall. Det kan forekomme at den som stammer tømmer seg helt for luft. Har du l est avisen, Kan jeg låne s----olkremen Med eller uten god koartikulasjon Med eller uten press 8

9 Blokkeringer Blokkeringer karakteriseres ved at lyd/luftstrøm stopper; klippes av. Ofte fryses også artikulasjonsstillingen. Blokkeringer kan forekomme både i respirasjon- og artikulasjonsapparatet. Oftest opptrer blokkeringene i larynks, luftstrømmen stopper opp og lyden blir «sittende fast» i halsen. Etter hvert som stammingen vedvarer, blir blokkeringene ofte mer spente og varer lengre. Tremor, skjelvinger kan forekomme og være observerbare i lepper eller kjeve. Luftstrømmen stoppes og lufttrykket stiger bak lukket og musklene klemmes hardt. Forsøk å lage stopp selv og press på med luft. 9

10 Følelser og holdninger Negative følelser Negative holdninger fra omgivelsene Negative holdninger til seg selv Personens selvoppfatning påvirkes negativt Holdninger er motstandsdyktige for endring! 10

11 Utvikling av stamming oppsummert og forenklet: Gjentagelser av fraser, ord, stavelser eller lyder (obs mengde og type) Nøytralvokalen kan forekomme Forlengelser Blokkeringer Kamp: Medbevegelser, grimasering etc Flukt: Unngåelsesatferd (ord, situasjoner) Negative følelser og holdninger utvikles Fra negativ utvikling - ned - til positiv utvikling - oppover 11

12 Tidlig innsats Vi må komme inn med hjelp: før sekundæratferd får etablert seg før negative følelser og holdninger får festet seg Mens barna er små; smidige og lett påvirkbare Helst før det er gått ett -1- år siden barnet begynte å stamme 12

13 B. Guitars stadier(2006 og 2014): Normal ikke-flytende tale (Alle har vi slik tale, kall det gjerne normal taleflyt eller vanlig taleflyt) Småbarnsstotring (er et norsk begrep) vanlig i 2 5 års alder. (Jeg mener at normal ikkeflytende tale i denne sammenheng tilsvarer vår norske begrep stotring) Grensestamming Begynnende stamming Overgangsstamming Avansert stamming 13

14 Grensestamming Talebruddene er stort sett ganske lik normale talebrudd (stotring), men flere talebrudd som avviker: Frekvens/hyppighet. Flere enn 10 flytbrudd pr 100 ord. Mengde av noen typer talebrudd er større. Flere gjentagelser av deler av ord, enstavelsesord og forlengelser (enn flerstavelsesord og fraser) Antall gjentagelser av enstavelsesord og deler av ord: 2 eller flere, løse. Sekundæratferd: ingen Følelser og holdninger: sjelden Underliggende prosesser: Miljø og utviklingspresset er stort i 2-4års alder. Presset avtar etter 4-5års alder. For noen øker stammingen; Muligens på grunn av predisposisjon for stamming eller fordi miljøbetingede tiltak ikke har vært satt i verk eller at barnet har en underliggende språk eller talevanske. 14

15 Grensestamming fortsetter Opptrer i samme tidsrom som småbarnsstotring og mange av de samme mekanismene som påvirker barnet med vanlige talebrudd påvirker også barnet som viser tegn på grensestamming. Vurdering må til for å skille grense stamming fra normale talebrudd: Mer en 10 brudd pr 100 ord. Repeterer mer en 2 enheter kan jeg få me-me-me-melken (dette regnes som en sterk indikator på stamming). Forlengelser kan opptre Stammingen er ofte varierende; over uker eller måneder. Flere repetisjoner og forlengelser enn fyllord og rettelser Talebrudd uten press og spenning Ingenting i barnets atferd som indikerer at de er oppmerksomme på talebruddene sine, men de kan vise overraskelse eller mild frustrasjon. 15

16 OBS! Barn som stammer har også normal ikke-flyt/stotring dermed er det viktig å skille de to fenomenene fra hverandre. Barn som stammer utvikler ikke negative strategier knyttet til normale taleflytbrudd. Det må alltid vurderinger til, fordi stamming ofte varierer 16

17 Risiko faktorer fra SFA en faktor til: +Language skills; advanced, delayed or disorderd. (SFA august 2013) 17

18 Begynnende stamming Kjernesymptomene: Regnes som ufrivillig. Muskelspenninger og tempo øker i stammingen. Gjentagelsene blir hurtige og/eller uregelmessige. Forlengelser i første lyd/stavelse også lyder inne i ord. Første blokkeringer opptrer (utvikler seg ofte slik at de overskygger annen stamming). Frysing av artikulasjonsstilling pga muskelspenninger. Sekundæratferd: Lært atferd. Er en respons på muskulær spenning. Tilsiktet i alle fall til å begynne med. Fluktatferd; hodenikking, kniping med øyne etc hjelper til å begynne med. Også «uhm,æ» («fyller»), kan løse ut ordet. Fyllere kan etter hvert brukes tidligere i stammeøyeblikket før en lyd er sagt; «starter» 18

19 Begynnende stamming forts.. Følelser og holdninger: Er bevisst at han har trøbbel med å snakke i blant. Følelse av frustrasjon knyttet til stammeøyeblikkene Underliggende prosesser: Trolig er barnets sensitivitet i forhold til stress en viktig faktor som emosjonelt fører til frustrasjon og trigger spenningsreaksjoner. Klassisk betinging kobler responsene til flytbrudd. Og spenningene øker. Klassisk betinging knytter stammingen til flere og flere folk og steder. Instrumentell betinging øker og vedlikeholder fluktatferd og unngåelsesatferd (særlig i neste fase «overgangsstamming») 19

20 Barnet er i 2-8 års alder Begynnende stamming Kjerneatferden er nå preget av hurtige, uregelmessige og mer intense repetisjoner. Kan ha blokkeringer og forlengelser. Brudd/stopp kan vare mer enn ett sekund og med fysiske spenninger. Fluktatferd som blunking, heving av toneleiet og økende stemmestyrke opptrer og tiltar ofte etter hvert som talebruddene blir mer intense. Barnet er bevisst talebruddene/stammingen og kan uttrykke frustrasjon. 20

21 Overgangsstamming/intermediate Øking i spente blokkeringer, gjentagelser og forlengelser. Spenningsøkingen kommer fra følelsene Ond sirkel oppstår Øking i frykt og forventning om å stamme trigger unngåelsesatferd i tillegg til flukt. Betinging av unngåelser. Økende følelse av forlegenhet, skam og skyld da han opplever talen som annerledes enn kameratenes. 21

22 Avansert stamming Oftest lange spente blokkeringer. Synlig tremor/skjelvinger. Flukt- og unngåelses atferd. Unngåelser av situasjoner er vanlig. Komplekse mønstre. Sterke følelser av frykt, forlegenhet og skam. Skjuling av stamming kan føre til energisløsing og utmatting Negative følelser og selvoppfatning kan begrense livet på mange måter 22

23 Lydopptak Gutt 6 år og 7 mnd Opptaket er fra en rolig situasjon. Han ligger på sofaen med mor og prater Foreldrene har lenge vært fortvilet og bedt om hjelp. Stammingen har gått i klare perioder fra ca 4 års alder. Stammingen har utviklet seg mer og mer negativt. Han ble observert (2 ganger i barnehagen), tilbakemeldingen til foreldrene var at dette ikke var noe å bry seg om. Hva hører dere? Hva mener dere om det vi hører? 23

24 Ut fra taleeksempler Hvilken type kjernestamming Antall gjentagelser Hyppighet Vurdering av barnets tale Sekundæratferd (kamp- og fluktatferd samt unngåelser) Søk info fra foreldre og barnehage/skole også. Hvor naturlig er talen Tale- og lesehastighet Følelser og holdninger.søk info fra foreldre og barnehage/skole også. Ta foreldrenes bekymring på alvor og tro på det de har observert Når foreldrene får kunnskap om stamming: kjerneatferd og sekundæratferd, vil deres bidrag gi et riktig bilde av utviklingen. Barnehage og skole likeens 24

25 Råd fra SFA (Stuttering Foundation og America) 7 Tips For Talking With Your Child Compiled by Barry Guitar, Ph.D. and Edward G. Conture, Ph.D. 1. Speak with your child in an unhurried way, pausing frequently. Wait a few seconds after your child finishes speaking before you begin to speak. Your own slow, relaxed speech will be far more effective than any criticism or advice such as "slow down" or "try it again slowly." 2. Reduce the number of questions you ask your child. Children speak more freely if they are expressing their own ideas rather than answering an adult's questions. Instead of asking questions, simply comment on what your child has said, thereby letting him know you heard him. 3. Use your facial expressions and other body language to convey to your child that you are listening to the content of her message and not to how she's talking. 4. Set aside a few minutes at a regular time each day when you can give your undivided attention to your child. During this time, let the child choose what he would like to do. Let him direct you in activities and decide himself whether to talk or not. When you talk during this special time, use slow, calm, and relaxed speech, with plenty of pauses. This quiet, calm time can be a confidence-builder for younger children, letting them know that a parent enjoys their company. As the child gets older, it can be a time when the child feels comfortable talking about his feelings and experiences with a parent. 5. Help all members of the family learn to take turns talking and listening. Children, especially those who stutter, find it much easier to talk when there are few interruptions and they have the listeners' attention. 6. Observe the way you interact with your child. Try to increase those times that give your child the message that you are listening to her and she has plenty of time to talk. Try to decrease criticisms, rapid speech patterns, interruptions, and questions. 7. Above all, convey that you accept your child as he is. The most powerful force will be your support of him, whether he stutters or not 25

26 Video forklaring av rådene som blir gitt - se 7 Tips for Talking with the Child Who Stutters Publisert 23. aug In the video, a group of speech-language experts talk compassionately and directly to adults about how to promote easier talking as they interact with their preschool-age children. The professionals offer simple, easy-to-do tips that parents can begin to use immediately. The video features some of the world's leading hands-on therapists working with preschool children who stutter. They include Lisa A. Scott, Ph.D., CCC-SLP, of The Florida State University's School of Communication Science and Disorders; Ellen Kelly, Ph.D., CCC-SLP, of Vanderbilt University School of Medicine; speech-language consultants Frances Cook, MBE, MSc, MRCSLT (Hons), Cert CT (Oxford), Willie Botterill, MSc, MRCSLT, Cert CT and Elaine Kelman, MSc, MRCSLT, Cert CBT from the Michael Palin Centre for Stammering Children in London. 26

27 Hjelp behandling: Indirekte og eller direkt? Tradisjonelt i Norge har man i stor grad arbeidet indirekte med førskolebarn. Det indirekte arbeidet består av veiledning til foreldre, nærpersoner og barnehage. Viktig å merke seg at spennet mellom en med tidlig grensestamming og langt utviklet begynnende stamming er svært stort. Forhold som bla. kognitiv og språklig modenhet, grad av strev og emosjonell overbygning, hvor lenge barnet har stammet og hvordan utviklingen har vært må tas i betraktning når behandlingstilnærming skal velges. Ofte er det viktig å begynne mer direkte behandling tidlig. Ca 1 år etter start. Indirekte tiltak må komme umiddelbart. Danner på mange måter utgangspunktet for vellykket direkte behandling. Sammenhengen mellom den direkte og indirekte behandlingen er viktig Demand and Capasity modell, Krav/forventninger og kapasitet(starkweather) PCI (Parent Child Interaction) London, indirekte først så direkte om nødvendig Det har de siste årene vært en dreining mot mer direkte innfallsvinkler jf. The Lidcombe Program (ofte forkortet til LP) Indirekte og eller direkte hjelp? I dag: Ja-takk, begge deler! 27

28 Rådgivning til barnehage/skole Mange av de samme rådene som gis foreldre men tilpasset barnehagen/skolen Skap situasjoner som reduserer kommunikativt stress, faste rutiner og bruk av materiell som er tilpasset barnets nivå og som er kjent for barnet Ta barnet på alvor Strukturerte situasjoner med klare regler for kommunikasjon er viktig Gruppestørrelse Være obs i leseopplæringen Tid 28

29 LP - Lidcombeprogrammet Guitar (2006) anbefaler LC programmet. Programmet går direkte på barnets stamming; beskrives i boka hans. Programmet krever sertifisering av logopeden. Foreldrebasert (el den som har daglig kontakt med barnet) daglige småøkter. Barnehage/skole ikke involvert Jeg er sertifisert og har prøvd opplegget. Med heldig resultat! 29

30 Vi må gi tidlig hjelp. Heller kork enn isfjell! 30

31 Video «Wait, wait, I`m NOT finished yet.» The Michael Palin Centre 31

32 Definisjon av løpsk tale Fortsatt en del uenighet om definisjon Siste bok av Ward and Scott (2011) refereres 2 definisjoner som står i motsetning til hverandre (siste kapittel) : 1 -Kan omfatter symptomer fra hele språk- og taleområdet en vid definisjon. (Weiss 1964, Myers 1992, Daly og Burnett 1999 mf) 2 Hurtig og/eller uregelmessig tale. De andre symptomene regner han som ledsagende (concomitant). En smalere definisjon som tar utgangspunktet i tale. (Tilsvarer Weiss «ren løpsk tale» -mine tanker) (St Louis 2007, Tetnowski 2010 og St Louis og Schulte 2011) Ward and Scott (2011) sier som mange andre: Mer forskning må til! 32

33 Stamming og løpsk tale kan være overlappende, etter van Zaalen 33

34 Bilde på løpsk tale; etter van Zaalen 34

35 Video På nettsidene til the Cluttering Association ligger det en video se 35

36 Brosjyre ligger på Statpeds nettsider 36

37 Løpsk tale 1. side (The International Cluttering Association) 37

38 Løpsk tale 2. side (The International Cluttering Association) 38

39 St. Louis & Myers modell 39

40 Kopi fra Ward og Scott (2011) utdelt 40

41 Minste antall symptomer fra Ward og Scott (2011) Uvanlig hurtig tale Irregulær talehastighet Manglende eller atypiske pauser Uvanlig mange naturlige flytbrudd i talen Uvanlig kooartikulasjon (lyder og stavelser bryter samme eller utelates) Dette er min (Berit Bs oversettelse av symptomene som Ward og Scott (2011) mener må være tilstede. OBS Diagnostiske symptomer er under stadig utforskning (min bemerkning). 41

42 10 signifikante karakteristika ved LT «nesten alltid» til stede (Daly & Cantrell, 2006) (etter R. R.Heitmann 2012) 1. Teleskopering eller sammentrekking av ord 2. Mangel på effektiv selvkontroll 3. Mangelfull pausering 4. Mangel på oppmerksomhet 5. Upresis artikulasjon/utydelig uttale 6. Irregulær talefart 7. Interjeksjoner, revisjoner, fyllord 8. «Tvangsaktig» snakk, ordrik omskriving 9. Disorganisert språk; forvirring i ordvalg 10. Synes å snakke før hun /han tenker 42

43 10 «tilleggs»-karakteristika ved LT (Daly & Cantrell, 2006) (etter R. R; Heitmann 2012) 1. Usedvanlig høy grad av manglende flyt 2. Reparerer ikke feilsnakk 3. Vansker med ord med økende lengde og kompleksitet 4. Flytvanskene er ikke relatert til spesielle lyder eller situasjoner 5. Løpsk tale kan oppstå sammen med ADHD 6. Store vansker med å diskriminere vokaler 7. Hurtig tale med dårlig artikulasjon 8. Irregulær hurtig tale ispedd saktere tale og pauser 9. Uoppmerksom hvis kommunikasjonen bryter sammen 10. Manglende motivasjon eller vilje til å tro at behandling er nødvendig 43

44 Utfordringer for personer med løpsk tale (etter R. R. Heitmann 2012) Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Samtaleferdigheter og situasjonsfornemmelse Pragmatisk kompetanse 44

45 Kartlegging av LT (etter R. R. Heitmann 2012 Anamnese Sjekklister (Daly 2006, Van Zaalen 2012) Intervju Selvvurdering Benevning Gjenfortelling (lommebokhistorien, se Ettersiing (begrep, setninger etc.) Uformell observasjon (motorikk, sosial ferdighet) Formell observasjon av finmotorikk (skriving) Vurdering av språklig ferdighet (spontantale, flyt, hurtighet, artikulasjon, fonologi, syntaks, morfologi, semantikk, pragmatikk, stemme) Video/lydopptak. Analysere. 45

46 Løpsk tale og tidlig innsats De yngste i barnehage og tidlig skolealder: Familien må få kunnskap slik at de kan fungere støttende i hverdagen. Gjelder også barnehage og skole. Tiltakene må knyttes til naturlige oppgaver og i naturlige omgivelser Vær en tydelig kommunikasjonspartner Hjelp barnet med struktur og orden Ikke fokuser på artikulasjonsretting Bruk spill Bruk rim, regler og rytme 46

47 Løpsk tale og tidlig innsats forts.. Skolebarn: (En del av dette bør være logopedens arbeidsfelt) Styrk kommunikasjon og dialogferdigheter Lære blikkføring og kontroll Jobb med pausesetting frasering Lesing Fortelling med pausesetting. (Fra struktur til mer spontan fortelling) Jobb med rytme og flyt Stum artikulering Enkel stemmetrening Øk barnets selvtillit Vær oppmerksom på at løpsktalende kan mangle selvinnsikt; innsikt i eget problem 47

48 Argumentasjon for behandling (etter R. R. Heitmann 2012) Så snart Foreldrene er bekymret Barnet har hurtig tale og/eller uvanlige talebrudd - er vanskelig å forstå Problemene med tale- og kommunikasjon Kan etter hvert påvirke selvfølelsen Kan påvirke språklig, kommunikativ, kognitiv, emosjonell og sosial funksjon Kan utvikle stamming og bli et kronisk problem Kan utvikle seg til et stort problem hvis ikke personen for hjelp 48

49 Noen erfaringer I tidlig alder kan det være vanskelig å si med sikkerhet at det er løpsk tale. Flere hevder at løpsk tale først kan stadfestes ved 7 8 års alder. Erfaring tilsier at hos noen barn som har vist tegn på stamming og stammingen avtar - så kan løpske symptomene tre fram. 49

50 Litteratur Stuttering An Integrated Approach to Its Nature and Treatment B. Guitar, (2006 og 2014). Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Ragnhild Rekve Heitmann i Spesialpedagogikk (0413) og Stuttering foundation SFA Michal Palin center Cluttering Ward og Scott (2011) Internasjonal Cluttering Association Forelesninger v/ragnhild R. Heitmann (2012) Universitet i Nordland høst

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming

Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Hva kan foreldre og barnehage gjøre når stammingen er et faktum? Førskolebarn i 2 5-års alderen er i sin mest aktive utviklingsvekst, og de har ofte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

LOMMEBOKHISTORIEN. -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale. Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012. (utgave pr.

LOMMEBOKHISTORIEN. -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale. Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012. (utgave pr. LOMMEBOKHISTORIEN -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012 (utgave pr. september 2012) Etter original av Van Zaalen & Wingelman, fra boken «Broddelen,

Detaljer

Det var bløtt sagt. En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim

Det var bløtt sagt. En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim Det var bløtt sagt En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim [Klikk her og skriv dokumenttype ved Fakultet og/eller seksjon]

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Afasi og demens Inger Moen Februar, 2009 Hovedtrekk ved afasi Redusert evne til å forstå og til å produsere språk, i en eller flere modaliteter Resultat av fokal hjerneskade i den dominante hemisfære Språkevnen

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Seminar 10.09.15 psykologspesialist Trine Iversen Depressive lidelser Hva er det?

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for?

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Intervjuskjema for foreldre (PCI, Kelman & Nicholas, 2008) Navn: Fødselsdato: Problemstilling Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Dersom det er tilfelle, hva er din/deres

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! SafetY Smart

Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! SafetY Smart Navn: SafetY Smart Føre var: Hjemme med Timon og Pumbaa Observer hjemmet. Vær føre var med Safety Smart! Instruksjoner: Skriv navnene på de tingene du skrev ned på skolen i dag. Du kan også skrive ned

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Hvordan bevare god kommunikasjon

Hvordan bevare god kommunikasjon Hvordan bevare god kommunikasjon Hva vet vi og hva kan vi gjøre for å hjelpe. 25.04.14 Grete Husby, logoped og omsorgsarbeider Hva kjennetegner talen? Ufrivillige bevegelser (chorea) Manglende koordinasjon

Detaljer

Møller kompetansesenter

Møller kompetansesenter Møller kompetansesenter Støttet samtale for voksne med ervervede språkvansker En spire til kommunikasjon Kommunikasjonsnettverk Nord-Trøndelag 4. 5. mars 2008 Trine Lise Dahl Språklige utfall ved afasi

Detaljer

Temadag for de gode hjelperne ASK

Temadag for de gode hjelperne ASK Temadag for de gode hjelperne ASK Målsetting Kartlegging Språkmiljø / samtalepartnere Videosnutter Praktiske oppgaver, bruke ASK materiell Målfrid Jelmert, spesialpedagog Bjørg Dåsvand Nuland, fagkonsulent,

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

ER DET LØPSK TALE, OG HVA KAN GJØRES? Del I

ER DET LØPSK TALE, OG HVA KAN GJØRES? Del I ER DET LØPSK TALE, OG HVA KAN GJØRES? Del I Det er en glede å oppleve en økende interesse for feltet løpsk tale. Takket være etableringen av den internasjonale foreningen ICA har flere fagpersoner, forskere

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

A uke 38 8.trinn 2015-2016

A uke 38 8.trinn 2015-2016 A uke 38 8.trinn 2015-2016 Timer Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 0 0800-0845 TEAM 1 0855-0940 0940-0955 2 0955-1040 3 10 4 0-112 5 112 5-1155 4 1155-12 4 0 5 12 4 0-13 2 5 13 2 5-13

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogikk

Inkludering og spesialpedagogikk Inkludering og spesialpedagogikk Kjell-Arne Solli Høgskolen i Østfold avdeling lærerutdanning Motsetninger eller to sider av samme sak? Tegning af Roald Als i Dagbladet Politiken februar 2009 INCLUSION

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

Ekkolali - ekkotale. 1) rene lydimitasjoner 2) uttrykk for personens assosiasjoner til en gitt situasjon 3) ikke kommunikative

Ekkolali - ekkotale. 1) rene lydimitasjoner 2) uttrykk for personens assosiasjoner til en gitt situasjon 3) ikke kommunikative Ekkolali - ekkotale Tradisjonelt betraktet som meningsløse ytringer; et papegøyespråk Forutsetter at personen sier noe som vedkommende selv ikke forstår eller har noen mening med Meningsløsheten i hovedsak

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben

Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben Jobben den beste arena for å hjelpe! Hvorfor? Målgruppe: Ledere, AKAN, tillitsvalgte, BHT og alle andre med interesse for rus. K o n f r o n t a s j o n d e n n ø d

Detaljer

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet.

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet. Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 38-39 Norsk: Tverrfagleg prosjekt: Samliv Samarbeide godt i grupper. Lage veggavis. Presentere eit gruppearbeid. Gjere eit rollespel. Det vil vere to timar med kartleggings-

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale.

Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale. Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale. Alle har noe de skal ha sagt Denne informasjonsbrosjyren er

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015

Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Meningsfull hverdag og aktiv fritid for voksne over 18 år med en sjelden diagnose som medfører store kommunikasjons og hjelpebehov Fagkurs på Frambu 22. og 23. april 2015 Program 22. april 08.30-09.00

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Inderøy vgs. Uke 48 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon

Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Inderøy vgs. Uke 48 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon Uke 47 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 0815-0900 Matte Naturfag Besøk fra Norsk F Inderøy vgs 0900-0945 Fellesdans Naturfag Engelsk Språk R 1000-1045 GAP Språk GAP Sam-fag I 1045-1130 GAP Språk

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

«Kommunikasjon i relasjonelt perspektiv og betydning for ASK. ISAAC Danmark, 15.03.2016 v/signhild Skogdal Statped nord, Norge

«Kommunikasjon i relasjonelt perspektiv og betydning for ASK. ISAAC Danmark, 15.03.2016 v/signhild Skogdal Statped nord, Norge «Kommunikasjon i relasjonelt perspektiv og betydning for ASK ISAAC Danmark, 15.03.2016 v/signhild Skogdal Statped nord, Norge Kommunikasjonsteori og ASK ASK utviklet fra tverrfaglig praksis Kommunikasjonsteoretisk

Detaljer

van Baar Språkservice Substantiv 2015 Substantiv: Hovedregel

van Baar Språkservice Substantiv 2015 Substantiv: Hovedregel Substantiv: Hovedregel Substantiv er ting, personer eller steder:,,,,, et barn, Substantivene har tre kjønn (genus):hankjønn (Masculin); hunkjønn (Feminin); og intetkjønn (Neutral) ssubstantiv får artikkelen

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Disposisjon Sikkerhetskultur - bakgrunn Sikkerhetskultur som forskningsfelt Kultur

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

Uke 10 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Uke 11 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon. Uke 10 UKE 11

Uke 10 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Uke 11 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Informasjon. Uke 10 UKE 11 Uke 10 TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 0815-0900 Matte Naturfag Matte/eng. Norsk Engelsk 0900-0945 Sam-fag Naturfag Matte/eng. Språk Matte 1000-1045 GAP Språk GAP Naturfag GAP 1045-1130 GAP Språk

Detaljer

Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig.

Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Hva er Løpsk tale? Vi vil takke Norsk interesseforening for stamme og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for at de har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Hilda Sønsterud, logoped og seniorrådgiver

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå Dysleksi og flerspråklighet Turid Helland Bergen logopediforskning (B.LOG) http://www.uib.no/en/rg/blog Disposisjon Hva er dysleksi? tilegnelse Fra tale til skrift Fra L1 til L, L3, L Eksempel: Engelsk

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer