Oversikt. Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak"

Transkript

1

2 Stamming o Definisjoner o Start og utvikling o Vurdering av taleflyten o Tidlig innsats og tiltak Oversikt o Indirekte og direkte hjelp er ofte nødvendig - Umiddelbar rådgivning til foreldre, barnehage og skole v/ppt - Logoped må vurdere stammeutviklingen, gi direkte hjelp og lede tiltakene - Det jeg sier om stamming er i stor grad bygd på B. Guitars bøker og foredrag/workshops. Løpsk tale o definisjoner o Materiell o Symptomer o Kartlegging Rett til logopedhjelp etter enkeltvedtak eget ark utdelt 2

3 Guitars definisjon Kjernen i stammeatferd er i følge Guitar: «Stuttering is characterized by an abnormally high freqency and/or duration of stoppages in the forward flow of speech. These stoppages usually take the form of (1) repetitions of sound, syllables, or one-syllable words, (2) prolongations of sounds, or (3) blocks of airflow or voicing in speech.» Guitar (2006 og 2014) 3

4 Andre definisjoner,stuttering refers to individualized and involuntary interruptions in the forward flow of speech and learned reactions thereto interacting with and generating associated thoughts and feelings about one s speech and onself as a communicator (Shapiro 1999) «Stamming er ulike brudd i talen, ledsaget av ekstra spenninger i talemuskulaturen som fremkaller reaksjoner i personen og i omgivelsene, slik at kommunikasjonen forstyrres» (M.Mørk og B.Wolff (1994) De fleste er enige om - uavhengig av hvordan man definere stamming - at bruddene i talen etter hvert samspiller med følelseslivet og skaper emosjonelle utfordringer. Kommunikasjonen påvirkes negativt. 4

5 5

6 Hovedkomponentene i stamming: Kjernestamming: ufrivillige talebrudd. 1)gjentagelser 2)forlengelser og 3)blokkeringer Sekundæratferd: Lært atferd. Utvikles med utgpunkt i kjerneatferden og består av fluktatferd (for å komme ut av stamminga) og unngåelsesatferd (for å unngå å komme inn i stamming) Følelser og holdninger: Bevissthet om stamming er tidlig til stede. Følelse av frustrasjon, utilstrekkelighet, skam og frykt for å stamme utvikles. Følelser kan raskt frambringe stamming og stamming trigger følelser ond sirkel. 6

7 Gjentakelser (repetisjoner) Gjentagelser/repetisjoner karakteriseres ved at hele ord, lyder eller stavelser i ord gjentas (2 eller flere ganger). Enstavelsesord (jeg jeg jeg vil ha is, kan du du hente den, ikke nå nå nå nå bestemor) Stavelser og lyder (Jeg vivivivivil ha is, kan dddddddu hente den nå bebebestemor) Fra rytmiske til urytmiske Med eller uten press 7

8 Forlengelser Ved forlengelse av lyd fortsetter den som stammer å sette på stemme i en artikulasjonsstilling som er frosset. Lyden blir holdt i et unormalt langt tidsintervall. Det kan forekomme at den som stammer tømmer seg helt for luft. Har du l est avisen, Kan jeg låne s----olkremen Med eller uten god koartikulasjon Med eller uten press 8

9 Blokkeringer Blokkeringer karakteriseres ved at lyd/luftstrøm stopper; klippes av. Ofte fryses også artikulasjonsstillingen. Blokkeringer kan forekomme både i respirasjon- og artikulasjonsapparatet. Oftest opptrer blokkeringene i larynks, luftstrømmen stopper opp og lyden blir «sittende fast» i halsen. Etter hvert som stammingen vedvarer, blir blokkeringene ofte mer spente og varer lengre. Tremor, skjelvinger kan forekomme og være observerbare i lepper eller kjeve. Luftstrømmen stoppes og lufttrykket stiger bak lukket og musklene klemmes hardt. Forsøk å lage stopp selv og press på med luft. 9

10 Følelser og holdninger Negative følelser Negative holdninger fra omgivelsene Negative holdninger til seg selv Personens selvoppfatning påvirkes negativt Holdninger er motstandsdyktige for endring! 10

11 Utvikling av stamming oppsummert og forenklet: Gjentagelser av fraser, ord, stavelser eller lyder (obs mengde og type) Nøytralvokalen kan forekomme Forlengelser Blokkeringer Kamp: Medbevegelser, grimasering etc Flukt: Unngåelsesatferd (ord, situasjoner) Negative følelser og holdninger utvikles Fra negativ utvikling - ned - til positiv utvikling - oppover 11

12 Tidlig innsats Vi må komme inn med hjelp: før sekundæratferd får etablert seg før negative følelser og holdninger får festet seg Mens barna er små; smidige og lett påvirkbare Helst før det er gått ett -1- år siden barnet begynte å stamme 12

13 B. Guitars stadier(2006 og 2014): Normal ikke-flytende tale (Alle har vi slik tale, kall det gjerne normal taleflyt eller vanlig taleflyt) Småbarnsstotring (er et norsk begrep) vanlig i 2 5 års alder. (Jeg mener at normal ikkeflytende tale i denne sammenheng tilsvarer vår norske begrep stotring) Grensestamming Begynnende stamming Overgangsstamming Avansert stamming 13

14 Grensestamming Talebruddene er stort sett ganske lik normale talebrudd (stotring), men flere talebrudd som avviker: Frekvens/hyppighet. Flere enn 10 flytbrudd pr 100 ord. Mengde av noen typer talebrudd er større. Flere gjentagelser av deler av ord, enstavelsesord og forlengelser (enn flerstavelsesord og fraser) Antall gjentagelser av enstavelsesord og deler av ord: 2 eller flere, løse. Sekundæratferd: ingen Følelser og holdninger: sjelden Underliggende prosesser: Miljø og utviklingspresset er stort i 2-4års alder. Presset avtar etter 4-5års alder. For noen øker stammingen; Muligens på grunn av predisposisjon for stamming eller fordi miljøbetingede tiltak ikke har vært satt i verk eller at barnet har en underliggende språk eller talevanske. 14

15 Grensestamming fortsetter Opptrer i samme tidsrom som småbarnsstotring og mange av de samme mekanismene som påvirker barnet med vanlige talebrudd påvirker også barnet som viser tegn på grensestamming. Vurdering må til for å skille grense stamming fra normale talebrudd: Mer en 10 brudd pr 100 ord. Repeterer mer en 2 enheter kan jeg få me-me-me-melken (dette regnes som en sterk indikator på stamming). Forlengelser kan opptre Stammingen er ofte varierende; over uker eller måneder. Flere repetisjoner og forlengelser enn fyllord og rettelser Talebrudd uten press og spenning Ingenting i barnets atferd som indikerer at de er oppmerksomme på talebruddene sine, men de kan vise overraskelse eller mild frustrasjon. 15

16 OBS! Barn som stammer har også normal ikke-flyt/stotring dermed er det viktig å skille de to fenomenene fra hverandre. Barn som stammer utvikler ikke negative strategier knyttet til normale taleflytbrudd. Det må alltid vurderinger til, fordi stamming ofte varierer 16

17 Risiko faktorer fra SFA en faktor til: +Language skills; advanced, delayed or disorderd. (SFA august 2013) 17

18 Begynnende stamming Kjernesymptomene: Regnes som ufrivillig. Muskelspenninger og tempo øker i stammingen. Gjentagelsene blir hurtige og/eller uregelmessige. Forlengelser i første lyd/stavelse også lyder inne i ord. Første blokkeringer opptrer (utvikler seg ofte slik at de overskygger annen stamming). Frysing av artikulasjonsstilling pga muskelspenninger. Sekundæratferd: Lært atferd. Er en respons på muskulær spenning. Tilsiktet i alle fall til å begynne med. Fluktatferd; hodenikking, kniping med øyne etc hjelper til å begynne med. Også «uhm,æ» («fyller»), kan løse ut ordet. Fyllere kan etter hvert brukes tidligere i stammeøyeblikket før en lyd er sagt; «starter» 18

19 Begynnende stamming forts.. Følelser og holdninger: Er bevisst at han har trøbbel med å snakke i blant. Følelse av frustrasjon knyttet til stammeøyeblikkene Underliggende prosesser: Trolig er barnets sensitivitet i forhold til stress en viktig faktor som emosjonelt fører til frustrasjon og trigger spenningsreaksjoner. Klassisk betinging kobler responsene til flytbrudd. Og spenningene øker. Klassisk betinging knytter stammingen til flere og flere folk og steder. Instrumentell betinging øker og vedlikeholder fluktatferd og unngåelsesatferd (særlig i neste fase «overgangsstamming») 19

20 Barnet er i 2-8 års alder Begynnende stamming Kjerneatferden er nå preget av hurtige, uregelmessige og mer intense repetisjoner. Kan ha blokkeringer og forlengelser. Brudd/stopp kan vare mer enn ett sekund og med fysiske spenninger. Fluktatferd som blunking, heving av toneleiet og økende stemmestyrke opptrer og tiltar ofte etter hvert som talebruddene blir mer intense. Barnet er bevisst talebruddene/stammingen og kan uttrykke frustrasjon. 20

21 Overgangsstamming/intermediate Øking i spente blokkeringer, gjentagelser og forlengelser. Spenningsøkingen kommer fra følelsene Ond sirkel oppstår Øking i frykt og forventning om å stamme trigger unngåelsesatferd i tillegg til flukt. Betinging av unngåelser. Økende følelse av forlegenhet, skam og skyld da han opplever talen som annerledes enn kameratenes. 21

22 Avansert stamming Oftest lange spente blokkeringer. Synlig tremor/skjelvinger. Flukt- og unngåelses atferd. Unngåelser av situasjoner er vanlig. Komplekse mønstre. Sterke følelser av frykt, forlegenhet og skam. Skjuling av stamming kan føre til energisløsing og utmatting Negative følelser og selvoppfatning kan begrense livet på mange måter 22

23 Lydopptak Gutt 6 år og 7 mnd Opptaket er fra en rolig situasjon. Han ligger på sofaen med mor og prater Foreldrene har lenge vært fortvilet og bedt om hjelp. Stammingen har gått i klare perioder fra ca 4 års alder. Stammingen har utviklet seg mer og mer negativt. Han ble observert (2 ganger i barnehagen), tilbakemeldingen til foreldrene var at dette ikke var noe å bry seg om. Hva hører dere? Hva mener dere om det vi hører? 23

24 Ut fra taleeksempler Hvilken type kjernestamming Antall gjentagelser Hyppighet Vurdering av barnets tale Sekundæratferd (kamp- og fluktatferd samt unngåelser) Søk info fra foreldre og barnehage/skole også. Hvor naturlig er talen Tale- og lesehastighet Følelser og holdninger.søk info fra foreldre og barnehage/skole også. Ta foreldrenes bekymring på alvor og tro på det de har observert Når foreldrene får kunnskap om stamming: kjerneatferd og sekundæratferd, vil deres bidrag gi et riktig bilde av utviklingen. Barnehage og skole likeens 24

25 Råd fra SFA (Stuttering Foundation og America) 7 Tips For Talking With Your Child Compiled by Barry Guitar, Ph.D. and Edward G. Conture, Ph.D. 1. Speak with your child in an unhurried way, pausing frequently. Wait a few seconds after your child finishes speaking before you begin to speak. Your own slow, relaxed speech will be far more effective than any criticism or advice such as "slow down" or "try it again slowly." 2. Reduce the number of questions you ask your child. Children speak more freely if they are expressing their own ideas rather than answering an adult's questions. Instead of asking questions, simply comment on what your child has said, thereby letting him know you heard him. 3. Use your facial expressions and other body language to convey to your child that you are listening to the content of her message and not to how she's talking. 4. Set aside a few minutes at a regular time each day when you can give your undivided attention to your child. During this time, let the child choose what he would like to do. Let him direct you in activities and decide himself whether to talk or not. When you talk during this special time, use slow, calm, and relaxed speech, with plenty of pauses. This quiet, calm time can be a confidence-builder for younger children, letting them know that a parent enjoys their company. As the child gets older, it can be a time when the child feels comfortable talking about his feelings and experiences with a parent. 5. Help all members of the family learn to take turns talking and listening. Children, especially those who stutter, find it much easier to talk when there are few interruptions and they have the listeners' attention. 6. Observe the way you interact with your child. Try to increase those times that give your child the message that you are listening to her and she has plenty of time to talk. Try to decrease criticisms, rapid speech patterns, interruptions, and questions. 7. Above all, convey that you accept your child as he is. The most powerful force will be your support of him, whether he stutters or not 25

26 Video forklaring av rådene som blir gitt - se 7 Tips for Talking with the Child Who Stutters Publisert 23. aug In the video, a group of speech-language experts talk compassionately and directly to adults about how to promote easier talking as they interact with their preschool-age children. The professionals offer simple, easy-to-do tips that parents can begin to use immediately. The video features some of the world's leading hands-on therapists working with preschool children who stutter. They include Lisa A. Scott, Ph.D., CCC-SLP, of The Florida State University's School of Communication Science and Disorders; Ellen Kelly, Ph.D., CCC-SLP, of Vanderbilt University School of Medicine; speech-language consultants Frances Cook, MBE, MSc, MRCSLT (Hons), Cert CT (Oxford), Willie Botterill, MSc, MRCSLT, Cert CT and Elaine Kelman, MSc, MRCSLT, Cert CBT from the Michael Palin Centre for Stammering Children in London. 26

27 Hjelp behandling: Indirekte og eller direkt? Tradisjonelt i Norge har man i stor grad arbeidet indirekte med førskolebarn. Det indirekte arbeidet består av veiledning til foreldre, nærpersoner og barnehage. Viktig å merke seg at spennet mellom en med tidlig grensestamming og langt utviklet begynnende stamming er svært stort. Forhold som bla. kognitiv og språklig modenhet, grad av strev og emosjonell overbygning, hvor lenge barnet har stammet og hvordan utviklingen har vært må tas i betraktning når behandlingstilnærming skal velges. Ofte er det viktig å begynne mer direkte behandling tidlig. Ca 1 år etter start. Indirekte tiltak må komme umiddelbart. Danner på mange måter utgangspunktet for vellykket direkte behandling. Sammenhengen mellom den direkte og indirekte behandlingen er viktig Demand and Capasity modell, Krav/forventninger og kapasitet(starkweather) PCI (Parent Child Interaction) London, indirekte først så direkte om nødvendig Det har de siste årene vært en dreining mot mer direkte innfallsvinkler jf. The Lidcombe Program (ofte forkortet til LP) Indirekte og eller direkte hjelp? I dag: Ja-takk, begge deler! 27

28 Rådgivning til barnehage/skole Mange av de samme rådene som gis foreldre men tilpasset barnehagen/skolen Skap situasjoner som reduserer kommunikativt stress, faste rutiner og bruk av materiell som er tilpasset barnets nivå og som er kjent for barnet Ta barnet på alvor Strukturerte situasjoner med klare regler for kommunikasjon er viktig Gruppestørrelse Være obs i leseopplæringen Tid 28

29 LP - Lidcombeprogrammet Guitar (2006) anbefaler LC programmet. Programmet går direkte på barnets stamming; beskrives i boka hans. Programmet krever sertifisering av logopeden. Foreldrebasert (el den som har daglig kontakt med barnet) daglige småøkter. Barnehage/skole ikke involvert Jeg er sertifisert og har prøvd opplegget. Med heldig resultat! 29

30 Vi må gi tidlig hjelp. Heller kork enn isfjell! 30

31 Video «Wait, wait, I`m NOT finished yet.» The Michael Palin Centre 31

32 Definisjon av løpsk tale Fortsatt en del uenighet om definisjon Siste bok av Ward and Scott (2011) refereres 2 definisjoner som står i motsetning til hverandre (siste kapittel) : 1 -Kan omfatter symptomer fra hele språk- og taleområdet en vid definisjon. (Weiss 1964, Myers 1992, Daly og Burnett 1999 mf) 2 Hurtig og/eller uregelmessig tale. De andre symptomene regner han som ledsagende (concomitant). En smalere definisjon som tar utgangspunktet i tale. (Tilsvarer Weiss «ren løpsk tale» -mine tanker) (St Louis 2007, Tetnowski 2010 og St Louis og Schulte 2011) Ward and Scott (2011) sier som mange andre: Mer forskning må til! 32

33 Stamming og løpsk tale kan være overlappende, etter van Zaalen 33

34 Bilde på løpsk tale; etter van Zaalen 34

35 Video På nettsidene til the Cluttering Association ligger det en video se 35

36 Brosjyre ligger på Statpeds nettsider 36

37 Løpsk tale 1. side (The International Cluttering Association) 37

38 Løpsk tale 2. side (The International Cluttering Association) 38

39 St. Louis & Myers modell 39

40 Kopi fra Ward og Scott (2011) utdelt 40

41 Minste antall symptomer fra Ward og Scott (2011) Uvanlig hurtig tale Irregulær talehastighet Manglende eller atypiske pauser Uvanlig mange naturlige flytbrudd i talen Uvanlig kooartikulasjon (lyder og stavelser bryter samme eller utelates) Dette er min (Berit Bs oversettelse av symptomene som Ward og Scott (2011) mener må være tilstede. OBS Diagnostiske symptomer er under stadig utforskning (min bemerkning). 41

42 10 signifikante karakteristika ved LT «nesten alltid» til stede (Daly & Cantrell, 2006) (etter R. R.Heitmann 2012) 1. Teleskopering eller sammentrekking av ord 2. Mangel på effektiv selvkontroll 3. Mangelfull pausering 4. Mangel på oppmerksomhet 5. Upresis artikulasjon/utydelig uttale 6. Irregulær talefart 7. Interjeksjoner, revisjoner, fyllord 8. «Tvangsaktig» snakk, ordrik omskriving 9. Disorganisert språk; forvirring i ordvalg 10. Synes å snakke før hun /han tenker 42

43 10 «tilleggs»-karakteristika ved LT (Daly & Cantrell, 2006) (etter R. R; Heitmann 2012) 1. Usedvanlig høy grad av manglende flyt 2. Reparerer ikke feilsnakk 3. Vansker med ord med økende lengde og kompleksitet 4. Flytvanskene er ikke relatert til spesielle lyder eller situasjoner 5. Løpsk tale kan oppstå sammen med ADHD 6. Store vansker med å diskriminere vokaler 7. Hurtig tale med dårlig artikulasjon 8. Irregulær hurtig tale ispedd saktere tale og pauser 9. Uoppmerksom hvis kommunikasjonen bryter sammen 10. Manglende motivasjon eller vilje til å tro at behandling er nødvendig 43

44 Utfordringer for personer med løpsk tale (etter R. R. Heitmann 2012) Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet Samtaleferdigheter og situasjonsfornemmelse Pragmatisk kompetanse 44

45 Kartlegging av LT (etter R. R. Heitmann 2012 Anamnese Sjekklister (Daly 2006, Van Zaalen 2012) Intervju Selvvurdering Benevning Gjenfortelling (lommebokhistorien, se Ettersiing (begrep, setninger etc.) Uformell observasjon (motorikk, sosial ferdighet) Formell observasjon av finmotorikk (skriving) Vurdering av språklig ferdighet (spontantale, flyt, hurtighet, artikulasjon, fonologi, syntaks, morfologi, semantikk, pragmatikk, stemme) Video/lydopptak. Analysere. 45

46 Løpsk tale og tidlig innsats De yngste i barnehage og tidlig skolealder: Familien må få kunnskap slik at de kan fungere støttende i hverdagen. Gjelder også barnehage og skole. Tiltakene må knyttes til naturlige oppgaver og i naturlige omgivelser Vær en tydelig kommunikasjonspartner Hjelp barnet med struktur og orden Ikke fokuser på artikulasjonsretting Bruk spill Bruk rim, regler og rytme 46

47 Løpsk tale og tidlig innsats forts.. Skolebarn: (En del av dette bør være logopedens arbeidsfelt) Styrk kommunikasjon og dialogferdigheter Lære blikkføring og kontroll Jobb med pausesetting frasering Lesing Fortelling med pausesetting. (Fra struktur til mer spontan fortelling) Jobb med rytme og flyt Stum artikulering Enkel stemmetrening Øk barnets selvtillit Vær oppmerksom på at løpsktalende kan mangle selvinnsikt; innsikt i eget problem 47

48 Argumentasjon for behandling (etter R. R. Heitmann 2012) Så snart Foreldrene er bekymret Barnet har hurtig tale og/eller uvanlige talebrudd - er vanskelig å forstå Problemene med tale- og kommunikasjon Kan etter hvert påvirke selvfølelsen Kan påvirke språklig, kommunikativ, kognitiv, emosjonell og sosial funksjon Kan utvikle stamming og bli et kronisk problem Kan utvikle seg til et stort problem hvis ikke personen for hjelp 48

49 Noen erfaringer I tidlig alder kan det være vanskelig å si med sikkerhet at det er løpsk tale. Flere hevder at løpsk tale først kan stadfestes ved 7 8 års alder. Erfaring tilsier at hos noen barn som har vist tegn på stamming og stammingen avtar - så kan løpske symptomene tre fram. 49

50 Litteratur Stuttering An Integrated Approach to Its Nature and Treatment B. Guitar, (2006 og 2014). Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Ragnhild Rekve Heitmann i Spesialpedagogikk (0413) og Stuttering foundation SFA Michal Palin center Cluttering Ward og Scott (2011) Internasjonal Cluttering Association Forelesninger v/ragnhild R. Heitmann (2012) Universitet i Nordland høst

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming

Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming Hva kan foreldre og barnehage gjøre når stammingen er et faktum? Førskolebarn i 2 5-års alderen er i sin mest aktive utviklingsvekst, og de har ofte

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

LOMMEBOKHISTORIEN. -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale. Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012. (utgave pr.

LOMMEBOKHISTORIEN. -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale. Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012. (utgave pr. LOMMEBOKHISTORIEN -en gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale Oversatt og bearbeidet av Sønsterud/Hoff 2012 (utgave pr. september 2012) Etter original av Van Zaalen & Wingelman, fra boken «Broddelen,

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Sluttrapport. Løpsk tale - bare et "fartsproblem"?

Sluttrapport. Løpsk tale - bare et fartsproblem? Sluttrapport Løpsk tale - bare et "fartsproblem"? Søkerorganisasjon: Org.ledd/Ekst.instans: Virks.område: Norsk Interesseforening for Stamme Sentralt/Statped: Bredtvet kompetansesenter og Statped Vest

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Det var bløtt sagt. En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim

Det var bløtt sagt. En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim Det var bløtt sagt En kvalitativ studie av danske logopeders erfaringer med lidcombe programmet som behandlingsmetode. Kjersti Jarlind Solheim [Klikk her og skriv dokumenttype ved Fakultet og/eller seksjon]

Detaljer

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Afasi og demens Inger Moen Februar, 2009 Hovedtrekk ved afasi Redusert evne til å forstå og til å produsere språk, i en eller flere modaliteter Resultat av fokal hjerneskade i den dominante hemisfære Språkevnen

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Voksne som stammer sin opplevelse av stammingens- og stammebehandlingens innvirkning på livskvaliteten

Voksne som stammer sin opplevelse av stammingens- og stammebehandlingens innvirkning på livskvaliteten UIT Norges Arktiske Universitet Voksne som stammer sin opplevelse av stammingens- og stammebehandlingens innvirkning på livskvaliteten Ingvild Kjerstad og Kathrine Øvrelid Masteroppgave i logopedi Mai

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hva legger Frambu i å snakke med barn Å finne ut hva de merker Å finne ut hva de tenker Å finne ut hva de føler

Detaljer

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen

Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Presentasjon av ASSIST Modellen og Kursplanen Ved Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo ASSIST Modellen og Kursplanen Hovedmomentene i presentasjonen

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

«You take the problem to the goalmouth, and then you let the parent kick it into the goal»

«You take the problem to the goalmouth, and then you let the parent kick it into the goal» «You take the problem to the goalmouth, and then you let the parent kick it into the goal» En kvalitativ undersøkelse av engelske logopeders erfaringer med Lidcombe programmet Line Kannelønning Johnsen

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Ressursark for lærere med elever som stammer

Ressursark for lærere med elever som stammer Ressursark for lærere med elever som stammer Norsk versjon av Supporting pupils who stammer suggestions sheets utviklet av The Michael Palin Centre for Stammering Children Norsk oversettelse av Baluyot/Howells

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

SPED utsatt eksamen vår 2016

SPED utsatt eksamen vår 2016 - utsatt eksamen vår 2016 BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Gjør rede for teorier om utvikling av atferdsproblemer og drøft aktuelle tiltak for å forebygge alvorlige atferdsproblemer i barnehage/skole.

Detaljer

«Vår viktigste samarbeidspartner?»

«Vår viktigste samarbeidspartner?» «Vår viktigste samarbeidspartner?» En kvalitativ undersøkelse om logopeders involvering av foreldre i stammebehandling av førskolebarn Monica Carstensen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Snakker høyt og tydelig

Snakker høyt og tydelig Home work week 18: Digital Story Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne Bruke grunnleggende regler og mønstre

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Seminar 10.09.15 psykologspesialist Trine Iversen Depressive lidelser Hva er det?

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for?

Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Intervjuskjema for foreldre (PCI, Kelman & Nicholas, 2008) Navn: Fødselsdato: Problemstilling Er det andre ting bortsett fra stammingen som dere er bekymret for? Dersom det er tilfelle, hva er din/deres

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale.

Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale. Når barnet ikke begynner å snakke hva gjør vi da? En informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte når barnet ikke utvikler forståelig tale. Alle har noe de skal ha sagt Denne informasjonsbrosjyren er

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015

M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning. Novemberkonferansen 2015 M A M M estre A mbisiøs M atematikkundervisning Novemberkonferansen 2015 Ambisiøs matematikkundervisning En undervisningspraksis hvor lærerne engasjerer seg i elevens tenkning, stiller spørsmål, observerer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner?

OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING. Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? OM KJØNN OG SAMFUNNSPLANLEGGING Case: Bidrar nasjonal og lokal veiplanlegging til en strukturell diskriminering av kvinner? Likestilling 1 2 3 Vi skiller mellom biologisk og sosialt kjønn Biologisk: Fødsel

Detaljer

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære?

Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning. Hva kan vi lære? Desentralisert 4 årig fysioterapeututdanning Hva kan vi lære? Utdanningskonferanse, Tromsø 7.april 2011 v/marianne Aars, 1. lektor, Fysioterapeututdanningen, IHO, Universitetet i Tromsø Tenk dere et studium

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere

Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Interaksjonsdesign Utvikling for og med brukere Håkon Tolsby 1 Hvorfor er brukerperspektivet viktig? Usability rules the Web. Simply stated, if the consumer can t find the product, then he or she will

Detaljer

Temadag for de gode hjelperne ASK

Temadag for de gode hjelperne ASK Temadag for de gode hjelperne ASK Målsetting Kartlegging Språkmiljø / samtalepartnere Videosnutter Praktiske oppgaver, bruke ASK materiell Målfrid Jelmert, spesialpedagog Bjørg Dåsvand Nuland, fagkonsulent,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

«Stammebehandling nyttar!»

«Stammebehandling nyttar!» «Stammebehandling nyttar!» En deskriptiv kartlegging av stammebehandling av skolebarn Monica Marie Framvik Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) SPECIMEN, FOR RESEARCH USE ONLY.

The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) SPECIMEN, FOR RESEARCH USE ONLY. For full details, please see: The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ) SPECIMEN, FOR RESEARCH USE ONLY. S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin and E. Clubley, (2001) The Autism Spectrum Quotient

Detaljer

Ekkolali - ekkotale. 1) rene lydimitasjoner 2) uttrykk for personens assosiasjoner til en gitt situasjon 3) ikke kommunikative

Ekkolali - ekkotale. 1) rene lydimitasjoner 2) uttrykk for personens assosiasjoner til en gitt situasjon 3) ikke kommunikative Ekkolali - ekkotale Tradisjonelt betraktet som meningsløse ytringer; et papegøyespråk Forutsetter at personen sier noe som vedkommende selv ikke forstår eller har noen mening med Meningsløsheten i hovedsak

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer