Bakgrunn. Forutsetninger og rammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn. Forutsetninger og rammer"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn: Quiz Master Prosjektleder: Nicholai Spinnangr Prosjektdeltaker: Tore Solhaug, Nicholai Spinnangr, Sivert Stavland, Tom-Kevin Sveum Dato: Bakgrunn Vi har hått æren av å finne et prosjekt som vår gruppe 11 kan få glede av å jobbe med. Etter en knakende lang, kreativ serie med gruppemøter og idemyldring, fulle av gode idéer, morsomme, mystiske og varierende forslag, kom vi frem til et felles knutepunkt. En idé som vi ble enige om kunne være både morsom og lærerik for oss som en forent gruppe. Under møtene våre tenkte vi på forskjellige problemer og behov rundt oss, og kom fort frem til at studenter skulle bli vårt hovedfokus. Vår evne til å ta til oss informasjon, lære å forstå, er en viktig faktor til hvor mye vi får ut av utdanningen vår. Som de fleste studenter vet, kan det til tider virke lett å lære, mens andre ganger er det heller vanskelig. Vi ønsker å lage et quizspill (Quiz-Master), som skal være tilgjengelig over en nettside. Dette spillet kan holde hjernen aktiv under andre omstendigheter, ved å engasjere deltakerne til å fremkalle informasjon på en begrenset tid. Optimalisering av kunnskap og underholdning for å si det med andre ord. Vi oppdaget straks et bi-produkt, quiz-spillet har potensial for å være veldig underholdende og stimulerende for andre formål enn studier. Skulle noen en gang få lyst å ta en liten pust i bakken fra en krevende hverdag vil det snart finnes en nettside å flykte til! Ved å legge til et par ekstra funksjoner (se Resultatmål) har plutselig Quiz-Master en mye større demografi. Det vil være mulig å lage egne spørsmål, svar og «grupperom». Dette vil gjøre det mulig å teste seg selv på hva man har lært fra sine studier. På den andre siden, kan du foreta konkurranser med dine medstudenter, ta en morsom runde med familien, arrangere quizkvelder med klassen, eller i beste fall bringe forskjellige generasjoner, studenter og lærere sammen. Mulighetene er mange. Med de ressursene vi har tilgjengelig nå, er troen sterk på at vi skal klare å lage ferdig Quiz-Master. Det er verdt å melde at, videreutvikling av Quiz- Master vil være veldig aktuelt. Vi i gruppe 11, har valgt å sette underholdning som vår rettesnor i skapelsen av Quiz-Master. Dette er en viktig faktor for oss, samt skape engasjement at spillet skal være brukervennlig. For selve prosjektarbeidet er det å ta på oss utfordringer på flere plan (teknologisk, relevant informasjons-søking, design, samferdsel) noe vi tenker vil komme både oss og Quiz-Master til gode. Å utføre dette vil kreve både JAVA programmering, bruk av HTML og CSS, implementering av JavaScript og design, samt generell data håndtering og prosjektarbeid. Dette føler vi dekker behovene som er satt for prosjektarbeidet. Forutsetninger og rammer Dette prosjektarbeidet er to delt som gjør at vi må ta hensyn til begge delene, og forholde oss innenfor visse rammer. En del går på HTML altså det mer data faglige, og en del omhandler det å faktisk gjennomføre et prosjekt. Delen hvor vi skal bruke HTML, går i korte ordelag ut på at vi skal vise at vi kan bruke

2 HTML og dets mange muligheter, ofte går det ut på design og utforming. All HTML som blir laget av oss på gruppen må være korrekt og validert. Vi skal vise en grunnleggende forståelse for HTML og kunne bruke det på en god måte i prosjektarbeidet vårt. Den andre delen som omhandler «prosjektarbeid», går ut på at vi skal planlegge å gjennomføre et prosjekt fra start til slutt. Med det inngår flere faser som blir mer utdypet under «faser og oppgaver». Under alle disse forskjellige fasene gjennom prosjektet vil vi gjennomgående bli vurdert etter progresjon og rapportering, som igjen vil ha innvirkning på vurderingsgrunnlaget vårt. Vi på gruppen må etter beste evne utføre et prosjekt hvor vi tar hensyn til både data og prosjekt biten. I den grad det går vil vi prøve og «tvinne» sammen delene slik at vi har oversikt, og har kontroll over oppgaver og rapportering som skal gjøres. Det å skrive samarbeidskontrakt, prosjektbeskrivelse, statusrapport samt det og gjennomføre en presentasjon av prosjektet er noen av delene vi må gjennomføre. Alle på gruppen har forskjellige egenskaper som vi selvfølgelig håper å dra nytte av. Vi må også ha i bakhodet hvilken kunnskap vi besitter og prøve å utnytte disse på en god og effektiv måte. Vi kan nok bli litt begrenset på ulike problemstillinger som omhandler data, så det er viktig at vi velger et prosjekt hvor vi føler at det er gjennomførbart men samtidig utfordrende. Ettersom vi ikke har noen startkapital, måtte også dette tas hensyn til når det gjaldt valg av prosjektarbeid. Vi må klare å gjennomføre et prosjekt som innehar begge delene som nevnt tidligere, samt gjøre oppgavene underveis innenfor rammene som er gitt. Finner vi et godt og interessant prosjekt hvor vi klarer å utnytte det beste av hver enkelt person, samtidig som vi har bakkekontakt med hva som er gjennomførbart, så vil dette bli et morsomt og lærerikt prosjekt. Effektmål Ved å gjennomføre dette prosjektarbeidet å jobbe sammen som en gruppe, vil vi være nødt til å tilpasse oss. Man vil gjennom dette arbeidet måtte lære seg å arbeide på en helt ny måte, bli mer strukturert individuelt, og ikke minst som en gruppe. Alle har en travel hverdag med både skole og jobb, så for å få nok tid til prosjektarbeidet, både på individuelt nivå og som gruppe, må vi gå sammen og finne en solid plan for arbeidet vårt, og være flinke til å følge denne planen. Vi har ikke ubegrenset med tid til å gjennomføre prosjektet, så tid er en av våre viktigste ressurser. Alle må klare å disponere tiden godt og ikke minst utnytte hverandres egenskaper så godt vi kan. Dette vil føre til at vi lærer oss å jobbe systematisk og mer effektivt, både når vi jobber alene men kanskje aller mest i gruppesammenheng. Det kan være en utfordring å skulle få oppgaver til å gå hurtig og ha god kvalitet når man skal sjonglere en betydelig arbeidsmengde. Vi må være bevisst på at det kan oppstå konflikter, store og små, innad i enhver gruppe. Om vi skal kunne gjennomføre prosjektet på en god måte, både på faglig plan og med tanke på trivsel, må vi lære oss å takle og ikke minst forebygge konflikter gjennom åpen og ærlig dialog, å vise toleranse. Denne erfaringen vil være verdifull for oss senere, både i vårt privatliv og i fremtidige studier eller arbeid. Alle gruppemedlemmene har forskjellig bakgrunn, med forskjellige styrker, svakheter og verdifulle erfaringer. Denne variasjonen i kompetanse vil være verdifull for prosjektet vårt. Det gjør at vi kan lære mye av hverandre, og vil ende opp med og ikke bare styrke oss faglig, men også sitte igjen med en god følelse av å ha oppnådd noe sammen, som før kanskje ville vært vanskelig eller umulig å gjennomføre alene. For å kunne gjennomføre dette prosjektet på en god måte må styringen og organiseringen av gruppen også fungere godt, da er det viktig med en god gruppeleder. For oss vil dette være en nyttig og verdifull erfaring og overvære, da gode lederegenskaper alltid er attraktivt i all form for

3 organisert arbeid. Det vil også være nyttig i fremtidig jobbsøk, for ikke å nevne i fremtidige gruppearbeider i studiene. Prosjektet vi har tenkt å gjennomføre er å lage et quiz-spill. Faglig vil dette være en spennende utfordring for gruppen, da vi har både medlemmer med mye og ingen erfaring med spillutvikling fra før. Vi vil nok alle sitte igjen med mye ny kunnskap om dette feltet. Denne erfaringen vil være nyttig i all form for programvare- og systemutvikling, og vi som tar denne utdanningen vil jobbe med slikt i fremtiden, så det vil hjelpe oss godt på vei i arbeidslivet og videre studier. Siden en stor del av arbeidet bak en quiz vil være å samle inn og verifisere fakta, vil det som en bivirkning føre til styrket allmennkunnskap hos prosjektgruppen, for ikke å snakke om en styrket evne til kildekritikk og rett og slett en forbedring av vår evne til å tilegne oss kunnskap. All variasjonen i faglig bakgrunn vil føre til at vi må samarbeide tett for å få prosjektet til å fungere, og dette vil forhåpentligvis knytte oss sammen som en gruppe, og danne grunnlaget for gode vennskap. Vi vil også sitte igjen med en mestringsfølelse av å ha gjennomført et samarbeidsprosjekt av en størrelsesorden vi på gruppen ikke tidligere har erfaring med. Det er ingen smal sak, og vi vil nok sette stor pris på den erfaringen. Resultatmål Vi anser dette prosjektet som to delt (se rammer og forutsetninger) Etter produktet og sluttvurderingen er skrevet, vil gruppen ta en evaluering av prosjektet i sin helhet, hvor prosjekt-medlemmene kan komme fritt frem med ris, ros og innsikt. Når dette er ferdig, anser vi prosjektet som fulført. Med tanke på produktet, Quiz-Master, skal det foreligge følgende premisser: 1) En nettside (opplastet på HiBs server) Bestående av kodeformatene HTML CSS 2) Et program (av typen spill), Quiz-master som skal kunne tilby Forskjellige varianter av spillet (studie, vanlig, grupperom) Flere kategorier å velge mellom Spørsmål og svar alternativer Riktige svar Poengsum / antall riktige svar Funksjonen til å lage En ny quiz Et nytt «grupperom» 3) Dokumentmappen: vil bestå av Hoveddokumentene Forprosjektrapport Prosjektbeskrivelse Status rapport(er) En sluttrapport

4 Etter analyserapport Og de eventuelle endringer som har blitt lagt til disse dokumentene Faglige dokumenter Analysedokumenter Produktdokumenter 4) Tidsramme Quiz-Master må være funksjonell på nettsiden innen Alle dokumenter må være ferdig innen 21. November, med unntak av etter analyserapporten, som har frist til 2. Desember 5) Kostnader og ressurser Prosjektet skal gjennomføres uten utgifter i form av penger Ressursene som tas i bruk må være gratis eller brukes av egen lommebok Faser og oppgaver For å få optimal oversikt og resultat brukte vi de fire prosjekt fasene. Først en idefase. Her kommer alle medlemmene i gruppen med forslag til prosjektideer, som vi tenkte over en gitt tid for så å drøfte hvilke av ideene som falt best i smak. Når vi hadde bestemt oss for et prosjekt satt vi oss ned på nytt og vurderte om dette prosjektet var gjennomførbart. Har gruppen nok kunnskaper innen programmering, HTML og design? Har gruppen nok tid til å fullføre prosjektet? Kan prosjektet fullføres uten et pengebudsjett? Dette var spørsmål som måtte bli besvart før vi bestemte oss for et prosjekt. Dette for at vi ikke satt i gang med et prosjekt som vi ikke kunne fullføre, og at vi kunne legge en plan for å få best mulig resultat. Prosjektet går nå over til neste fase som er forprosjekt. Gruppen møtes på nytt og diskuterer hvilket mål prosjektet skal ha. Altså hva som skal oppnås med prosjektet, hvordan det skal se ut og hvilke funksjoner det skal ha. Her skal vi også organisere prosjektet. Her velger gruppen en prosjektleder, og vi deler opp prosjektet (hvem som har ansvar for hva). Etter forprosjekt går vi i gang med hovedprosjektet. Her skal all programmering, HTML og design utføres. Med andre ord er det her vi lager det ferdige produktet som skal vises og senere framføre på den muntlige eksamenen. Dette er den fasen som krever mest ferdigheter, kunnskaper og som tar mest tid. Derfor krever denne fasen at vi følger målene gruppen har satt seg veldig nøye, og at kommunikasjon er god slik at vi konstant vet hva som blir gjort og hva som må gjøres.

5 Den siste fasen er etter analyse, Her skal vi se tilbake på prosjektet. Hva utførte vi bra? Hva kunne vi gjort bedre? Hvordan kan vi utføre andre prosjekter i fremtiden? Hva har vi lært? Dette er spørsmål som vi på gruppen må smale oss om og diskutere slik at vi får maksimal utnyttelse av prosjektet vi har gjennomført. Organisering For at et prosjekt skal få best mulig resultat må prosjektet være godt strukturert. Prosjektets struktur er på sitt beste når prosjektet har en flittig og god prosjektleder, samt ivrige medarbeidere. Prosjektlederen må være en sosial person som samler gruppen og får den til å komme til enighet. Han må også høre på alle deltakerne sine meninger og betrakte de i sine konklusjoner. Personen bør være strukturert, intellektuell og pålitelig. Sammen med deltakerne i prosjektet må prosjektlederen delegere oppgavene som må bli gjort, og kanskje dele opp i arbeidsgrupper som har ansvar for visse deler av prosjektet. Her bør han dele deltakerne inn i de forskjellige arbeidsgruppene etter kvalifikasjoner og erfaring, ettersom det mest sannsynlig vil gi best resultat under prosjektet. Noen har f.eks. bedre kunnskaper innenfor spesielle områder som gjør at de er bedre egnet i ulike arbeidsgrupper. Kanskje må disse arbeidsgruppene ha egne avdelings ledere hvis det er et stort prosjekt, og det er behov for dette. Vi har organisert hovedoppgavene og ansvarsområder på denne måten: Selv om vi har ulike ansvarsområder vil det være en litt «flytende» struktur innad i gruppen, slik at alle har mulighet til å kunne komme innom de fleste områdene. Dette slik at alle får innblikk i de forskjellige delene og aspekter av prosjektet, som igjen vil gi større læringsutbytte.

6 Fremdriftsplan Vi har valgt å lage et generelt, oversiktlig gantt-skjema, uten å gå i alt for mye detalj innen de forskjellige fasene, ettersom arbeidsoppgavene og den nødvendige tidsmengden vil bli klarere. En mer detaljert fremdriftsplan vil bli tilgjengelig, etter de respektive arbeidsdelene har blitt utforsket dypere. «Idefase» (10.SEPT 21.SEPT) (Idemyldring) 21. September: Vi har valgt oss en idé for prosjektet «Forprosjekt» (21.SEPT 3.OKT) (Skriver prosjektbeskrivelse) 03. Oktober: Vi leverer inn en prosjektbeskrivelse «Hovedprosjekt» (3.OKT - 21.NOV) 17. Oktober: Alle er ferdig med skjelettet innen sin del 20. Oktober: Første prototype; Sammensveising 24. Oktober: Status rapport 01. November: Første test 15. November: Hovedprodukt; Beta; General test (Jobber mot sluttrapport) 21. November: Sluttrapport «Evaluerings-fasen» (18.NOV - 02.DES) (Jobber med evaluerings-skjema) (Jobber mot eksamen) 2. Desember: Muntlig eksamen i Prosjektdelen

7 Kostnader/budsjett Ettersom vi ikke får støtte av skolen, har vi et budsjett med null utgifter. Alle eventuelle kostander vil måtte tas hånd om av gruppemedlemmenes egne lommer, eller bli støttet av, for eksempel linjeforeningen vår, Root. Vi går under forutsetning at de ressursene som er listet opp under, har vi tilgjengelig gjennom hele prosjektet. Tilgang til fagkompetanse o Internett o Bøker PC o Internett tilgang o Tilgang til skolenettverket Tilgang til media og grafikk vi lovlig kan ta i bruk. Den eneste ressursen vi må investere i prosjektet blir tid. Vi liker å tro at vår gruppe er spesiell, og har gruppemedlemmer med varierende erfaringer. Tilsammen, har vi erfaring innen spilldesign, spill programmering og javaprogrammering. Kost/nytte Ethvert prosjektarbeid krever ressurser for å gjennomføre, så det er viktig å sørge for at verdien prosjektet skaper er større enn verdien som blir investert i det. Om man ikke sitter igjen med noe nyttig etter prosjektet er gjennomført vil all tiden og ressursene som er investert være bortkastet. Prosjektet vårt er et quiz-spill. For å skape et slikt produkt trenger vi kunnskaper om programmering, design og innsamling/verifikasjon av fakta til spørsmålene. Vi vil trenge tid til å gjennomføre det, samt medieressurser som bilder, musikk og lydeffekter til spillet. Vi har et solid fundament av kunnskaper om programmering i gruppen, så vi vil benytte oss av de erfaringene med HTML vi har fra tidligere. Det vil likevel kreve en god del tid og innsats fra gruppemedlemmene for å gjennomføre, og da må vi bruke tid til å hjelpe hverandre der faglige ujevnheter kan komme i veien for prosjektets fremgang. Dette vil derimot være verdifullt for gruppen ettersom vi tilegner oss nye erfaringer og mer kunnskap i alle fasene. Vi regner med at vi vil klare å skape et godt produkt slik at investeringen av tid og arbeidskraft vil være verdt det. Det er mye arbeid som skal gjøres i selve utformingen av produktet, og tilsynelatende små ting kan ta lang tid å utvikle og implementere. Desto mer raffinert produktet blir, desto mindre synlige resultater får man igjen for innsatsen. Først vil vi fokusere på den viktigste funksjonaliteten, og senere bruke mer tid på å finpusse det tekniske, samt designet til spillet. Selv om det kan virke som mye arbeid for småting, er det veldig viktig at spillet blir solid og «polert» for at det skal være attraktivt for brukerne, og dermed også for oppdragsgiver. Det hjelper lite å ha et funksjonelt spill hvis det mangler «det lille ekstra» som skaper interesse og engasjement hos kunden, og som gjør at det skiller seg ut fra konkurransen.

8 Kritiske faktorer Da vi skrev samarbeidskontrakten var vi på mange måter innom dette punktet. Tar derfor et utdrag fra den som vi føler svarer godt på spørsmålet om hva som er viktige faktorer for et vellykket prosjekt. «Vi har diskutert og blitt enige om at god kommunikasjon er et nøkkelord. Med det menes at vi må være flinke til å snakke og lytte til hverandre, samt være klar og tydelig når beskjeder og lignende skal gis innad i gruppen. Det er også viktig at vi fordeler arbeidet slik at alle får sjansen til å bidra med sine styrker, og mulighet for å gjennomføre egne ideer som gruppen er blitt enig om. Dette tror vi kan gjennomføres med god struktur og en klar ledelse, slik at alle vet hva som blir gjort, og hva som må gjøres for å få et vellykket sluttresultat. Trivselen er selvfølgelig en viktig faktor for et vellykket prosjekt, og vi tror at god kommunikasjon, toleranse, respekt for andres synspunkt, og ikke minst godt humør og glimt i øyet vil gjøre prosjektarbeid opplevelsen mye bedre. Vi har også blitt enige om å sette oss felles mål gjennom prosjektarbeidet. Noen delmål underveis kan gjøre det lettere for oss å konsentrere seg om «mindre», men fortsatt viktige oppgaver. Dette kan gi ekstra arbeidslyst og gode referanser til hvordan vi liger an, og ikke minst gi oss mestringsfølelse. Delmålene er en god indikator som kan ha innvirkning på hvorledes vi eventuelt må forandre på sluttmålet vårt. Det at gruppen setter seg et felles mål vil gjøre det lettere for oss å vite hva vi jobber for, og for vært delmål vi som gruppe klarer å nå, desto nærmere vil vi være sluttmålet. Det å få betalt for alt arbeidet som blir lagt til grunn er selvfølgelig noe vi håper å se.» (Utdrag, Samarbeidskontrakt Gruppe 11, 2014)

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA

Forprosjektsrapport. Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Forprosjektsrapport Prosjektets deltagere: Kimberlee Stenberg McMillan, 05HBMEMAA Helene Myhrer, 05HBMEMAA Oppdragsgiver: Oppland Arbeiderblad, v/ Øivind Ludvigsen Veileder: Terje Stafseng Tema: Markedsundersøkelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer