Prosjektrapport. [ tab ] take-away bibliotek. Sandnes bibliotek Mars,2013. Prosjektleder: Pat Berven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. [ tab ] take-away bibliotek. Sandnes bibliotek Mars,2013. Prosjektleder: Pat Berven"

Transkript

1 Prosjektrapport [ tab ] take-away bibliotek Sandnes bibliotek Mars,2013 Prosjektleder: Pat Berven

2 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn og mål. 2.0 Gjennomføring 2.1. Utvalg 2.2. Metode 2.3 Den litterære menyen Valg en profesjonell formidler Bokpakker Markedsføring 3.0 Resultat 3.1 Valg av virksomhetene 3.2 Formidlingen 3.3 Bokpakker 3.4. Bruk av sosiale medier 4.0 Evaluering 4.1. Formidlingen 4.2. Bokpakker 5.0. Konklusjon Vedlegg 2

3 3 1.0 Bakgrunn og mål. Prosjekt Tab! er en del av Kulturdepartementets satsning på utvikling av bibliotekene som arena for lesefremmende tiltak til alle målgrupper. I denne omgang ble midlene utløst fra Nasjonalbiblioteket i forbindelse med styrking av «Den kulturelle nistepakka» som gir bibliotekene en mulighet til å utvikle sine tilbud til arbeidsplassene. Sandnes kommune har valgt kjerneverdiene romslig, modig og sunn som grunnlag for all drift og verdiskapning. Kommunen har i flere år vært IA- bedrift. Med utgangspunkt i disse viktige, bærende elementene var målet med prosjektet å prøve ut om en synliggjøring av litteratur- og kulturformidling på utvalgte arbeidsplasser blir opplevd som et reelt krafttak i nødvendig utviklingsarbeid i de kommunale virksomhetene. Målet var å prioritere virksomheter med utfordringer angående sykefravær, turnover eller arbeidsmiljø i samarbeid med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner. Biblioteket ville tilby en meny bestående av flere litterære retter som profesjonell formidling av litteratur, presentasjon av bibliotekets øvrige tilbud og en bokpakke for utlån til ansatte i virksomhetene som deltok. Formidlingen skulle gjennomføres ved en utvidet lunsj i virksomhetene. Prosjektdeltakerne skulle få en egen gruppe på Facebook der de kunne dele sine tanker og erfaringer og eventuelt lage en egen blogg for prosjektet. «Prosjektet ble gjennomført i perioden 01. september 31. desember Gjennomføring En intern prosjektgruppe ble opprettet på biblioteket og besto av Helene Svihus, Pat Berven (leder), Marianne Falck og Heidi E. Svendsen. Gruppen har hatt ansvar for arbeidet med valg av metode og strategi, utforming av spørreskjemaet og for gjennomføringen av prosjektet. Kommunens ledelse for HMS og personal var veldig positive til prosjektet og ble samarbeidspartnere i stedet for arbeidstakerorganisasjonene. Etter ønske fra dem ble tilbudet sendt ut til alle virksomheter i kommunen Utvalg Prosjektets bredde ble justert i forhold til størrelsen av tildelte prosjektmidler. Vi ville tilby en meny til tre virksomheter og ikke fem som tidligere planlagt og konsentrerte oss om bokformidling. Menyen skulle bestå av en profesjonell litteratur formidling, en presentasjon av biblioteket med utdeling av bibliotekets trykksaker, utdeling av en bokpakke fulgt opp av en egen Facebook gruppe for deltakerne. Etter flere kreative innspill bestemte vi oss for en meny til alle som besto av tre bokretter - hot, medium eller mild. Med dette mente vi å ha med bøker som kunne fremkalle forskjellige følelser eller inntrykk fra de sterke til de milde, humoristiske. 3

4 Metode Vi valgte flere metoder for å se hvilken effekt litteraturformidlingen fikk: *Evalueringsskjema i etterkant av formidlingen. *Registreringsskjema i bøkene *Bruk av observasjon av muntlig og visuell kommunikasjon. 2.3 Den litterære menyen Valg en profesjonell formidler Vi vurderte flere forfattere før vi bestemte oss for å undersøke muligheten for å engasjere en profesjonell skuespiller som formidler. Vi tok kontakt med Rogaland Teater som anbefalte Ingrid Rusten som hadde hatt lignende formidlingsarbeid tidligere. Hun ble begeistret for oppdraget og etter 2 møter ble vi enige om et formidlingsopplegg. Hun skulle formidle tre romaner ved å lese utdrag og snakke litt rundt hver bok. Teksten skulle være sentralt og ikke dramatiseres men virkemidler kunne brukes. Forberedelser til presentasjonen var beregnet til ca. 1 måned. Etter forslag fra prosjektgruppen ble følgende tre titler valgt : Kategori Hot: Cleave, Chris, Little Bee, Aschehoug forlag, Kategori Medium: Grenville, Kate, Den hemmelige elven, Font forlag, Kategori Mild: Paasalinna, Arto, Kollektivt selvmord, Aschehoug forlag, Bokpakker Vi hadde noen kreative møter rundt bokvalg, innhold og presentasjonen av bokpakkene. Vi forkastet tanken om å gi hver virksomhet en pakke for hver rett (hot, medium og mild) og valgte å samle alle rettene i en pakke. Alle inneholdt flere sett av bøkene som ble direkte formidlet. Resten av bokpakken ble satt sammen av bøker fra egen samling, Kulturfondbøker og ny innkjøpte. Samtlige ansatte ved Sandnes bibliotek ble bedt om å komme med forslag til gode bøker innenfor kategori hot, medium og mild. Responsen var god og vi fikk inn rundt 80 titler. Primærmålet ved prosjektet var å skape møtepunkter for fellesopplevelser og dialog rundt litteratur og derfor valgte vi å ha flere eksemplarer av noen av titlene i hver bokkasse. Noen titler ble gitt til alle virksomheter slik at de kunne ha mulighet for å dele opplevelsene seg imellom for eksempel gjennom bruk av Facebook. Størrelsen på pakkene skulle reflektere størrelsen på virksomheten. Bøkene skulle lånes ut som depot for 3 måneder om gangen. Et registreringsskjema ble utarbeidet og plassert foran i hver bok der leseren ble oppfordret til 4

5 5 å krysse av sin vurdering av boken (hot, medium, mild). Dette var også for at vi senere kunne se om boken var blitt lest Markedsføring Vi vurderte flere muligheter for transport og oppbevaring av bøkene og valgte plastkasse som var lette å transportere. De fikk påklistret en egen tab logo. Logoen ble laget internt og ble valgt pga. bokstavene tab (take-away bibliotek ) og fordi tab symbolet representerer bruk av moderne teknologi og betyr «raskt framover». Dette passer inn med bibliotekets mål om å bistå folk til å komme videre i livet. Vi lagde noen «buttons» med logo på til oss som dro ut til virksomhetene. Andre markedsføringsideer ble skrinlagt pga. tidspresset og kostnader. Noen ideer som ble vurdert underveis var forklær, caps med logo på og chili merking av bøkene. 3.0 Resultat 3.1 Valg av virksomhetene Tilbudet ble kunngjort via kommunens Intranett og seks virksomheter meldte raskt sin interesse for prosjektet. For å gi prosjektet en viss bredde ble tre valgt med bakgrunn i deres forskjellige typer virksomhet og størrelse: Myklaberget barnehage( 20 ansatte); Bymiljø (43 ansatte) og Helsestasjonens familiesenter (10 ansatte). Det ble avtalt tid for besøk og samtlige virksomheter valgte å kombinere formidlingen med en utvidet lunsj. Biblioteket innhentet informasjon om antall ansatte, kjønn og spesielle krav til diett som for eksempel matallergier. 3.2 Formidlingen To bibliotekarer og skuespilleren kjørte med privat bil til virksomhetene med bøker i baksetet. Cateringfirmaer leverte maten direkte til hvert sted. Vi ble godt mottatt der vi kom og opplegget ble gjennomført etter planen med en liten introduksjon og orientering om prosjektet fulgt av bokformidling og informasjon om bokkassene. Dette tok en time. Vi fikk god kontakt med deltakerne. På de to mindre stedene satt vi rundt et felles bord og kom i prat om bibliotek og bøker på uformelt vis. Ved den største virksomheten brukte vi kantinen og pratet med de ansatte når bøkene ble sluppet løs for utlån. 3.3 Bokpakker Vi hadde med oss 116 bøker og 61 utlån ble registrert. Bøkene som ble formidlet med opplesning sto for 30% av utlånet. Mest lånt ble «Little Bee «av Chris Cleave og «Kollektiv selvmord» av Arto Paasilinna med 7 utlån hver. De andre bøkene ble i gjennomsnitt lest 2-3 ganger. Av de totalt 72 ansatte som ble oppsøkt har vi registrert 24 lånere. Andel lånere ved den enkelte virksomheten varierte med %. De fleste har lånte 1-2 bøker mens noen få har lånte flere. Vi tror flere har lånt uten å skrive under. Svarene til spørreskjemaet og samtale med deltakere kan tyde på at flere har lånt uten å registrere seg. Utlånstall og antall 5

6 6 lånere er derfor ikke helt pålitelige. Vi ba deltakerne om å angi karakter Hot, medium eller mild til bøkene. Av totalt 51 svar var 21 personer enige i bibliotekets vurdering. Vi synes ikke dette var noe rart de bibliotek ansatte hadde også ulike vurderinger. Little Bee var boken som fikk flest vurderinger som hot Bruk av sosiale medier Vi opprettet en åpen lesegruppe på Facebook i etterkant av formidlingen men fikk kun en respons. Responsen ble ikke større etter en påminnelse. Kanskje det ikke var behov for å dele erfaringene om bøkene utenom arbeidsplassene 4. Evaluering 4.1. Formidlingen Vi registrerte at deltakerne fulgte godt med under den profesjonelle formidlingen av bøkene. Tre forskjellige virkemidler ble brukt. Vi så hvordan stemningen endret seg i forhold til hvilken bok som ble presentert. De ansatte utrykte stor begeistring for formidlingen og bokpakkene. Blant kommentarer vi fikk var: Så deilig å bli lest for- det er lenge siden sist og «Aah, denne boken har jeg vært på jakt etter! Utvidet lånetid på 3 måneder ble også møtt med begeistring: Wow! Men det skapte forvirring for noen at vi lånte ut bøker uten at de måtte registreres. Vårt inntrykk var at det var veldige mange som leste men ikke hadde tenkt på muligheten for å låne på biblioteket. Ganske mange var ivrige lesere og kjøpte bøker selv men ga utrykk for at de ville prøve ut vårt tilbud. Evalueringene fra skuespilleren var veldig positiv. Hun synes det var veldig kjekt og er interessert i flere oppdrag. Hun syns også virksomhetene virket veldig fornøyd med opplegget. Alle virksomheter ble tilsendt et evalueringsskjema og besvarelsene kan oppsummeres som følgende: -Alle virksomhetene kunne ønske en ny formidlingslunsj. To av tre understreket dette med følgende kommentarer: «Ja absolutt. Årlig innslag hadde vi likt.» og «Ja, definitiv. Det var en kjekk og annerledes lunsj, et fint avbrekk fra jobb i hverdagen». -Alle var veldig fornøyde med formidlingen og ga den terningkast fem. Alle syntes at både lengde og innhold var passende. To virksomheter syntes det var «kjekt» å få en profesjonell formidler og skuespiller til å lese og presentere bøkene mens en virksomhet skulle gjerne hatt litt mer teaterinspirertpresentasjon. -Svar fra virksomhetene om å betale egenandel varierte. En ville betale maten, en ville betale kun en symbolsk sum for maten og en kunne bidra økonomisk dersom formidlingen ble tilpasset andre aktiviteter de måtte ha.» Noen enkelte personer var villige til å betale en personlig egenandel på kr. 50 kr. 75,-. -Alle virksomhetene mente at profesjonell formidling og bokpakker til utlån engasjerte medarbeiderne og førte til økt trivsel og kommunikasjon. Et sted hadde fått mer fokus på 6

7 7 bøker, hva den enkelte leser, og spennende diskusjoner på pauserommet og i gangen. Et annet sted svarte at det hadde vært litt mer boksnakk enn ellers og at mange har lånt med seg bøker. Det tredje stedet vurderer å ha bøker på agendaen på flere lunsjer innimellom i egen eller bibliotekets regi Bokpakker - Alle ønsket nye bokpakker. Det er kommet inn forslag til forbedring som flere eksemplarer av hver tittel, et bredere utvalg av bøker, temabasert utvalg. To steder kommenterer at bokkasser fører til at noen leser andre bøker eller genre enn vanlig, at det er inspirerende. -Alle var positive til utvidet lånetid. - To steder ønsker at de kunne registrere seg som låner med en gang. -Andre kommentarer vi fikk var at det var «Flott av biblioteket å vise denne siden, modig innslag» 5.0. Konklusjon Det ene målet ved Prosjekt Tab! var å utprøve lesefremmende tiltak på flere arbeidsplasser i Sandnes kommune. Prosjektet viser at det er potensiale i å stimulere leselyst ved profesjonell formidling og ved å gi tilgang til bøker på arbeidsplassen. Biblioteket har nådd ut til nye lånere og erfaringen fra prosjektet har vist at det er behov for å minne om bibliotekets eksistens og tilbud. Bruk av sosiale medier fungerte ikke godt i dette prosjektet. Vi vet ikke hvorfor og dette kan være tema for et nytt prosjekt. Det var også et mål med prosjektet å se om lesefremmende tiltak som dette har potensiale som utviklings tiltak i kommunen for å skape bedre dialog og samvær på arbeidsplassen. Det mener vi at prosjektet har vist. De ansatte opplevde den felles samling med fokus på bøker og med en profesjonell formidling som et positiv avbrekk i hverdagen som var inspirerende og engasjerende. Bokinteresse er økt og bidrar til økt dialog og trivsel i virksomhetene. Alle virksomhetene kan tenke seg å gjenta aktivitetene. Prosjektet ble gjennomført med utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og som et utviklingstiltak i samarbeid med kommunens personalledelse og HMS ansvarlig. Biblioteket har bidratt med personalressurser og noen bøker. Virksomhetene kan bidra minimalt økonomisk. Dette var et lite prosjekt men det viser at det er potensiale i denne formen for lesefremmende tiltak på arbeidsplasser i Sandnes kommune. Profesjonell formidling og utplassering av bøker på arbeidsplasser er ressurskrevende og videreføring er en økonomisk utfordring for biblioteket og kommunen. 7

8 8 Vedlegg 1 Evalueringsskjema. 1. Kommentarer til presentasjonen og lunsjen 1.1. Kunne dere ønsker noe lignende igjen? 2. Har dere kommentarer til selve presentasjonen? Lengden, innhold, fremføringen? Gi gjerne et tall på en skala fra 1 6 der 6 er den beste Hvis dere fikk tilbudt igjen ville dere være villig til å betale en egen andel? 1.4. Andre kommentarer: 2. Kommentarer til Take- away biblioteket (bokpakker) 2.1. Har dere noen kommentarer til utvalg av bøker, utlånstid eller andre ting? 2.2. Hva har vært bra og hva kan forbedres? 2.3. Har det engasjert medarbeiderne og ført til økt trivsel og kommunikasjon eller ikke? 2.4. Ønsker dere å få en ny kasse til utlån på arbeidsplassen? 8

9 9 Vedlegg 2 Bilder Fig. 1: Skuespiller Ingrid Rusten sammen med Pat Berven og Marianne Falck fra Sandnes bibliotek. Fig. 2: Formidling ved Bymiljø. 9

10 10 Fig. 3: Bokutlån ved Bymiljø. Fig. 2: Formidling ved Myklaberget barnehage. 10

11 11 Vedlegg 3 Regnskap Utgifter Honorar: Kr Mat kr Bøker kr Markedsføring: kr Totalt kr Inntekter Tilskudd Nasjonalbibliotek: kr ,- Helene H Svihus 11

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Prosjektrapport. Bibliotekspillet.no. Fylkesbiblioteket i Akershus

Prosjektrapport. Bibliotekspillet.no. Fylkesbiblioteket i Akershus Prosjektrapport Bibliotekspillet.no Fylkesbiblioteket i Akershus Oppsummering av prosjektet Fylkesbiblioteket i Akershus har i 2013 gjennomført prosjektet Bibliotekspillet.no en nettbasert leselystkampanje

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Likestilling i barnehagene

Likestilling i barnehagene Likestilling i barnehagene Rapport fra fire barnehager i Hedmark 2010 Nina Johannesen og Mona Renolen 0 Forord Likestillingssenteret takker Fylkesmannen i Hedmark ved seniorrådgiver Annebjørg Soleim for

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer