Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Erik Falkum Institutt for psykiatri UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Erik Falkum Institutt for psykiatri UiO"

Transkript

1 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Erik Falkum Institutt for psykiatri UiO

2 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Krav om kompensasjon for arbeidsrelatert psykisk lidelse tre kategorier: Fysisk hendelse psykisk lidelse Psykososialt forhold fysisk lidelse Psykososialt forhold psykisk lidelse

3 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Problemene med å få godkjent den siste kategorien er knyttet til at subjektive data ikke kan kontrolleres nesten alltid multifaktoriell etiologi

4 A nødvendig og tilstrekkelig A S

5 A tilstrekkelig, men ikke nødvendig A B S C

6 A nødvendig, men ikke tilstrekkelig C D B A S E F G

7 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Belgia Danmark Frankrike Italia Portugal Sverige godkjenner pt psykiske lidelser forårsaket av psykososiale stimuli som yrkessykdommer stort sett restriktiv praksis

8 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Forskning om forholdet mellom arbeidsstress og mental lidelse og funksjonssvikt: Dimensjonale utfallsmål ( distress ) - forebygging Kategoriske utfallsmål (diagnoser) - forsikring

9 Definisjoner Belastning Hendelser som representerer en følelsesmessig påkjenning (eks. tap, flytte for seg selv, skifte jobb, få barn, sykdom) Krise Personlig ubalanse som følge av akutte livshendelser som midlertidig krever mer enn personen mestrer Traume Plutselige belastninger som truer personens liv eller helse (eks. alvorlig sykdom, ulykker,uventete dødsfall, overgrep)

10 PTSD forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon (av enten kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste (krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger

11 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? PTSD A B C D E ICD-10 kriterier traumatisk hendelse flashbacks eller sterkt ubehag ved minner om traumet unngår alt som minner om traumet full eller delvis amnesi for traumet eller vedvarende alarmberedskap uttrykt ved søvnvansker, amperhet eller raserianfall, konsentrasjonsvansker, økt vaktsomhet eller skvettenhet symptomdebut innen 6 måneder etter traumet

12 Stress - sårbarhet Bare 30% av dem som utsettes for ekstreme traumer får PTSD Ulik sårbarhet bestemt av Genetiske faktorer Livshendelser i barnealder Aktuell livssituasjon

13 Stress/sårbarhetsmodellen Sosiale og økonomiske rammefaktorer Krav Kontroll Kognisjon Affekt Adaptasjon Lavt stressnivå Støtte Høyt stressnivå Individuell sårbarhet (biologiske faktorer, personlighet, mestringsprofil, etc.)

14 Vignett 1 Tidligere soldat, 35. Deltatt som infanterist i operasjoner i utlandet i to perioder. Den siste perioden i kamp, utsatt for bakhold. Mistet nær venn. Nummen de første dagene etter hendelsen, følte seg deretter urolig i en periode. Hadde episoder med hjertebank, svimmelhet og pustevansker. Kom seg imidlertid, og fungerte omtrent som før til tjenesteperioden var over. Etter hjemkomst tiltakende plaget med søvnløshet, våknet plutselig badet i svette og med skremmende bilder av kampene på netthinnen. Urolig, ukonsentrert og irritabel. Skvatt til ved synet av gjenstander som minnet om forsvaret, som jeeper, uniformer, etc. Forsøkte å unngå steder og situasjoner hvor det var sannsynlig at han ville se slike. Vedvarende sykmeldt, over på rehabiliteringspenger etter et år.

15 Vignett 1 Tidligere soldat, 35. Bakgrunn Yngst av tre, to yngre brødre. Vokst opp med begge foreldre, stabile sosiale forhold. Nærmest knyttet til mor. Godt, men litt distansert forhold til far, som han beundret for styrke og karriere i lokal bedrift. God kontakt med venner, klarte seg bra på skolen. Utadvendt, aktiv, talentfull fotballspiller og skiløper. Oppfattet som robust og mestrende. Somatisk og psykisk frisk bortsett fra forbigående idrettsskader, ingen sykehusinnleggelser. Rundt middels karakterer på videregående, ett år på folkehøyskole, siden befalskole med plikttid i hæren. Plan om å søke opptak på Krigsskolen etter internasjonal tjeneste.

16 Vignett 2 Tidligere soldat, 41 Tjenestegjort i flere perioder i Libanon. Fenrik i saniteten. Mange dramatiske hendelser knyttet til arbeid i feltsykehus, alvorlig skadde, amputasjoner, etc. Ikke deltatt i aktive kamphandlinger. Et stykke ut i den andre perioden problemer med å konsentrere seg om oppgavene i sykehuset, noe fraværende, irritabel, glemsom. Betydelig alkoholkonsum. Går kontrakttiden ut, holder fortet. Etter hjemkomst kommer han ikke i arbeid, mye alene, bor hjemme hos foreldre. Etter rundt et år økende plager med søvnløshet, flashbacks, uro og nedstemthet, men holder plagene for seg selv. Unngår alt som kan minne om sykehus og sykepleie, bygninger, slår av TV n når helsespørsmål behandles, etc. Ytterligere nedstemt over manglende bedring, klarer ikke verken jobbe eller være sammen med andre, føler at livet går i stå. Først etter flere år kommer han i kontakt med behandlingsapparatet i forbindelse med søknad om uføretrygd. Venner beskriver han som helt annerledes enn før.

17 Vignett 2 Tidligere soldat, 41 Bakgrunn Yngst av to, eldre søster. Vokst opp med skilt mor, ingen kontakt med far. Hjelpsom, gjorde nesten alltid som mor sa. Litt engstelig og timid, men hadde venner og klarte seg greit på skolen. Periode med sterk usikkerhet og isolasjon rett etter puberteten. Ble med i Røde Kors da han var 16, opptatt av å hjelpe. Bedre sosial tilpasning etter hvert. Utdannet seg til sykepleier. Arbeid ved intensivavdeling før internasjonal tjeneste i forsvaret.

18 Vignett 3 Saksbehandler, 50 Sykmeldt med symptomer på angst med panikkanfall og depresjon etter lang periode med problemer i forhold til kolleger på arbeidsplassen. Konflikt med nærmeste sjef i flere år. Utsatt for mobbing fra sjef og en rekke andre ledere og kolleger gjennom flere år. Forsøk på isolering (de andre reiser seg fra bordet når han setter seg til lunsj) og også mange direkte aggressive handlinger (trusler om at noe kan komme til å hende han, hærverk på bil, etc). Forstår ikke hvorfor dette skjer. Tenker selv at han er syndebukk for noen som ikke mestrer sin egen leder, etc. Søvnvansker med flashbacks med ulikt innhold. Betydelig unngåelsesatferd, skifter fortau når han møter kolleger, holder seg hjemme med familien for å unngå å treffe noen, etc. Plaget, snakker uavlatelig om mobbingen. Irritabel hjemme, særlig hvis andre ikke orker å høre på han. Ukonsentrert, glemsom. Skvetter til ved klokkelyder og når biler høres ut til å stoppe utenfor huset.

19 Vignett 3 Saksbehandler, 50 Bakgrunn Eldst av to, yngre bror. En del alene som barn, hadde lærevansker og slet på skolen. Pliktoppfyllende, kanskje i meste laget. Omstendelig, nøyaktig. Litt langsom. Disse egenskapene preger han også som voksen. Annet yrke før, omskolert i voksen alder. Gift, to barn, datter medfødt lidelse, noe mentalt retardert. Fulgt henne opp i ett og alt. Lite sosialt nettverk utover familien. Ikke vært tid til det. Av kollegene oppfattet som rigid og regelstyrt, alt må være riktig, men anerkjent for sin evne til å analysere saker i jobben. I en periode ble han behandlet for stressplager ved en psykiatrisk poliklinikk.

20 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Andre diagnoser? Depresjon klart relatert til arbeidsbelastning: Krav (psychological demands) Svak sosial støtte Manglende balanse mellom innsats og belønning Opplevd urettferdighet Trusler, vold, mobbing

21 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Andre diagnoser? Belastningsreaksjoner (F43) Fobier (F32) Blandet angstlidelse og depressiv lidelse (F41.2) Somatoforme lidelser (F45) Vedvarende personlighetsforandring etter traumatiske livshendelser (F62)

22 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? Eksponering Karakter Intensitet Varighet

23 Psykiske lidelser når er de yrkessykdommer? yrkessykdomsutvalg Hvordan skal det eventuelt settes sammen?

24 Stress/sårbarhetsmodellen Sosiale og økonomiske rammefaktorer Krav Kontroll Kognisjon Affekt Adaptasjon Lavt stressnivå Støtte Høyt stressnivå Individuell sårbarhet (biologiske faktorer, personlighet, mestringsprofil, etc.)

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / -

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / - SCID-II Protokoll Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV Fylles ut av terapeutene: Id-nummer (fra edb-systemet): Dagbehandling påbegynt: / - Dato for intervju: Protokollen

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer