FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG 2.1 HAMAR HERFRA"

Transkript

1 FORSLAG. HAMAR HERFRA HAMAR HERFRA visjoner for Hamars utvikling med jernbanetrasé H5 Presentasjonsmappen for HAMAR HERFRA starter med å vise et utsnitt av et vevet teppe: Lange fibre vever seg sammen og er tvinnet til en sterk tråd. Loddrette og vannrette tråder fletter seg tett sammen, over og under hverandre. Motiver av lyse og mørke felter vever inn og ut av hverandre i det ferdige bilde. Sammenfletninger på alle skalatrinn. Vevet er et bilde på den gode by. Vi kjenner alle sammen følelsen av å være kommet til en god by. Den er tett. Man går gatelangs. Finner rundt. Møter andre. Der er folk nok til å fylle gater og rom. Eller er det omvendt? Gater og rom er små nok til at folk fyller. Forskjellen er nøkkelen til god byplanlegning, som vi endelig har gjenfunnet etter hundre år med misforstått skala og ikonbyggerier på gigantiske plasser, hvor mennesket føler seg fremmedgjort. Byens rom er det vev som binder byen sammen. Gatene utgjør et nettverk av forbindelser som syr kvarterer sammen og lager forbindelser. Forbi hus og bygninger og parker og vannkant - i gater og byrom ligger byens energi - her beveger vi oss, møtes, handler, kommer på kryss og tvers til alle tenkelige destinasjoner. Nærværende visjonsplan betrakter oppgaven med å innpasse det nye jernbanetrasé i byen som alt annet enn et fjernt fremtidsscanario: Det skjer, og det skjer nå! Der skal konkrete og realistiske planer på bordet. Og for den konkrete byplan er det vevde teppe nyttig som bilde: nettopp som metafor for de forskjellige skalatrinn som skal arbeide sammen for å oppnå en vellykket helhet. Byggefelter definerer gater og rom - de er byens største sammenhengskraft. Men vi skal lenger inn i stoffet for å fremkalle et realistisk og helstøpt bilde av en by hvor Hamarsinger og tilreisende, investorer og virksomheter vil trives. Fra funksjonsrobusthet og typologier helt ned til sokler som danner benk for opphold, og trekledte nisjer. Dette detaljerte nivå skal til, som grunnlag for et kvalifisert samarbeide med Jernbaneverket, og for utarbeidelsen av nye plandokumenter for sentrumsutviklingen. Vi har hatt ett sammenkoblet Hamar som mål. Oppgaven med å integrere jernbane og ny stasjon ved Vikingskipet, har iboende trusler for en vellykket utvikling av Hamar som by. Vi snakker om barriere i form av fysisk atskillelse, og barriere i form av store avstander mellom to knutepunkter: eksisterende bykjerne og det nye stasjonskvarter. Over de neste sider redegjør vi for hvordan vi uskadeliggjør truslene, og arbeider for å tegne en sammenhengende by. Vevning og sammenfletning av tette byrom og gater er midlet for å nedbryte barrierene. Det nye trasé får ikke lov til å diktere utviklingen av byen. Hamars amisjoner har kontrollen. Forslagne består i å knytte by og gater sammen på tvers av sporet, og skape sammenhengskraft nedskalere banelegemet og gjøre det til en uatskillelig del av det nye kvarteret en aktiv arkitektur som også gir tilbake til byen i form av byliv og attraktive leiemål. Et flaggskip for integrert jernbanearkitektur, (som der mangler gode eksemplerpå, på verdensplan.) Resultatet er et kvarter som er alt annet enn man frykter når man ser jernbaneverkets innledende visualiseringer i rapporten vi ser et tett og lavt kvarter, hvor banelegemet og stasjon nesten ikke er til å få øye på. Det nye harmar med den eksisterende sentrumskjernen i front og det nye stasjonskvarter og jernbane ved Vikingskibet. Grønne parkrom, promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers og skaper et sterkt link som bidrar til opplevelsen av en samlet by. skisse-serie fra i déutvikling Landskapsplan Hamar Åkersvika har som naturreservat og Ramsarområde internasjonal oppmerksomhet. Kritiske røster kunne være bekymret for at det nye gjernbanetrasé nok en gang spiser litt av det verdifulle våtområdet. Forslagets målsetning er å gjøre det helt motsatte. Grøntbalansen generelt, og i Åkersvika spesielt, skal ende ut på pluss-siden - med bravur! Kulturlandskapet Vangsveien Miljøet langs Vangsveien har stor betydning for det nye Hamar - Vangsveien skal ikke bare være en bakinngang, den har en viktig rolle til å binde byen sammen som loop og derved sikre at bystrukturen ikke ender i to poler med en enkelt streng mellem. Tettheten vil med tiden fylde langs og innenfor hele loopet, og Vangsveien står som klar byavgrensning mot de åpnere bebyggelser og kulturlanskapet i baklandet. Vangsveien er i dag preget av store asfalterte flater og lang avstand mellom husene. Der er potensiale for fortetning både i bygningsmasse og grønn masse. I dag ses korte strekk av allébeplantning. Vangsveien skal styrkes som rom for gående og syklende, ved å etablere brede sykkel og gangstier samt å fullføre en prominent allé hele veien fra Midtstranda til sentrum. stasjonbygning som integrert del av bystrukturen stasjonsbygning som forhindring Området over jernbanetunellen gjenetableres som grøntområde i stedet for ny villabebyggelse. Parkforbindelsen blir en verdi for det umiddelbare nærområde, men tjener også som en forbindelse mellom Hamar by, og det omgivenede landbruk som er en viktig del av både Hamar og Hedmarks identitet og forutsetninger. Den riktige branding av parken og de nærliggende bygninger på bysiden, kan gi landbruket en tydelig røst, synlighet og kommersiell oppkobling til de handlende. Jordbruket er i konstant utvikling, og skal være det for å sikre verdiskapelse både for bonden og samfunnet. Les mer om mulige vinkler for et bynært jordbruks-senter under byens grøntbalanse naturreservat og park markering av de nyetablerte grønne områder sammenholdt med eksisterende grønne områder. Åkersvika naturreservat. generelt for begge forslag Forslaget har prioritert høyt å gi mangfoldig tilbake til det skattede naturområde ved Mjøsa. Trasé H5 betyr (enda en) forgripelse på et delikat naturområde men denne gangen skal der gis tilbake til naturen, ganger tre. Minst. Forslaget bevarer en naturlig kant forbi Vikingskipet og Midtstranda. I det sydlige strekk fra banelegemet mot Espern vil en bearbeidning av vannkanten som gjør den inntagelig for ophold og lek gi god verdi til bymiljøet og den sammenhengende som følger kysten helt fra Koigen til Midtstanda, og ut langs Sandvikastrengen. Vikingskipsparken vil ha naturlige stier i et relativt vilt underlag bestående av stedets naturlige flora og fauna. På tur langs disse stier vil man passere forskjellige skulpturelle fugleobservasjonstårn. Strandgadeparken Hamars historiske bypark får en ny og umiddelbar tilknytning til Mjøsa. Langs byparken etableres en urban kant med rike muligheter for opphold og aktiviteter i vannkanten. Stationens flytning giver mulighed for en mere åben front hvor der ikke er tæt bebygget ved overgangen fra Espern til byparken. eksisterende grønne områder nyetablerte grønne områder resultatet er en grøntbalanse i Åkersvika med et stor pluss Langs kanten av byens belagte gulv (flomsikker kote), går en sti som med sikkerhet er tørr, med parkens store natur på den ene side, og jernbanekvarterets solbeskinnede front på den annen. Her vil være godt miljø for serveringssteder. Midt på banelegemet er en vid åpning, hvor parken får krysse under banen og gi stor klarhet i forbindelsen fra Stasjonskvarteret til begge sider. forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. Tjuvholmen Tjuvholmen ligger vakkert og naturlig som mål for Hamarsingers utflukt og tur langs vannet. Tjuvholmen styrkes som et frodig og landskapelig sted. Der gjenetableres vannforbindelse for å bedre gjennemstrømning og vannkvalitet. Båthavnen utbygges og en gjestehavn etableres tett på den gamle stasjonen. Herfra kan man anstige byen i, sentralt i forhold til alle funksjoner i det nye Hamar. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreasjon Sandvikastrengen Den nedlagte jernbaneforbindelse, har stort potensiale som en attraktivt, og helt spesiell promenade. Som en direkte avstikker fra og kystpromenaden kan man, på rulleski, løpesko eller i rullestol, tilbakelegge 50 meter hjulvennlig underlag med vannkontakt til begge sider. Sandvikastrengen reserveres fullt og helt til bløte trafikanter og blir en av sterke grønne landskapstrekk som kobler Hamar opp til nabokommunene, og naboene til Hamar. kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, er og løpeloop med stop forbi plug n play - herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshus sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for forslag.. Togene kjører på jernbanebro, med god frihøyde under konstruksjonen gjennom byen. Hele veien fra Strandgateparken og Stortoget løper et sammenhengende parkrom. Ved den gamle stasjonsbygning går Strandgateparken over til, som er etablert på de nedlagte jernbanespor. Området omkring Vikingskipet løftes til et rekreativt område i tråd med ønsket om å styrke Åkersvika Naturreservat, og etterlate grøntbalansen i stor pluss. Ridabu Hjellum Flomskikring Flomsikring via byens gulv. Det belagte gulv i de nye Sandvika kvarterer er lagt i flomsikker Bekkelaget kote, og alt nybygg har gulvnivå Stange høyere enn denne. Videre forutsetter planen at bygninger som i dag ligger i flomutsatt område med tiden blir erstattet av nybygg som sikres med flomsikker gulvkote. Motsat holdes Vikingskipsparken og avgrensningen mot Åkersvika så naturlig som mulig. Kulturlandskapet Det angitt under diagrammene om det er spesifikt for fasen på følgende måte: spesifikt for fase. spesifikt for fase. Oppkobling til regionen De gode forbindelser internt i Hamar, og ud mod nabokommunene skapes ved grønne rom. Missing links repareres, og nye forbindelser; promenader og stier, vever byen sammen på kryss og tvers - tråden der veves med er grønn og farget av god gåkvalitet og rekreasjonsverdi. Hamar Stormyra Martodden Hamar Vest normal sommervannstand normal vintertid 00 års flom

2 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn stortorget vikingskipsparken museum parkeringshus vikingskipet strandgateparken skibladner bussterminal taxiholdeplass sjøstier ny stasjon jernbaneparken sykkel hotspot institusjoner plug n play espern remiseparken hurtigbåt tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Ut i landskapet I forbindelse med banens utbygging blir der ekspropriert hus over tunellmunningen. Dette areal omskapes til parkområde som en rekreativ forbindelse som peker ut i kulturlandskapet - til landbruket. I bebyggelsen på bysiden av parken kan plasseres funksjoner som har tilknytning til Hedmarks rike landbrug og nye potensialer for utvikling av landbruket. Vangsveien fortetning Midtstranda Til enhver storby hører en egen type bygninger man samlet sett kan kalle særlig plasskrevende funksjoner Det kan være lager, produksjon, konferansesenter, messehall. Steder med mange gjester, hvor bilen skal kunne komme helt til døren. Fortetningen på Vangsveien har plass til disse funksjoner, i skjønn harmoni med nye boligbygg, frodig allébeplantning og utvidede gangforbindelser. Midstranda er i dag preget av industribygninger og byens grovere funksjoner. Bygningene er markert som utsatte på flomkart oversiktene, og i et fremtids scenario med et fullt utbygget Hamar med intensjoner om å knytte nabokommunene tett til seg - vil Midtstranda omdannes til et grønt velbeliggende boligkvartér. Åkersvikas grøntbalanse styrkes ytterligere, og avstanden til Ridabu blir bokstavlig talt a walk in the park. Punkthus og naboskap på Midtstranda Strandgateparken Forslaget for parken skal revideres så funksjoner og tetthet matcher de nye forusetninger, hvis H5/6 velges. Potensialet er at, fra Tjuvholmen til Koigen, har frit utsyn til Mjøsa. Trafikken minimeres etter eksisterende planer. Kvartershusene som drysser liv i langs med Espern, kan fortsette som paviljongbyggerier i Strandgateparken. Hugin og Munin kjører pendulfart med endestasjon hvor parken møter Stortorget. Her kunne vannet trekkes nærmere Stortorget, så hovedplass, og kai for Skibladner alt sammen er tett på hverandre. Vikingskipets omgivelser Som ledd i å forøke de grønne arealer omkring Åkersvika vil området omkring Vikingskipet gjennomgå en omfattende transformasjon, fra asfalt og parkeringsplasser til grønn park og viltvoksende elvedelta, med områdets naturlige flora. Stier snor seg gjennom parken, forbi nye fugleobservasjonstårn. Parkeringskapasiteten overtas av de mange nye parkeringshus i nybygg. Områder i parken reserveres til parkeringsegnet underlag til spissbelastninger for de største arrangementer i Vikingskipet. Det nye Hamars kvartérer Det nye stasjonskvartér Karakter, potensialer og bruk for hver kvartér. Byen er mangfoldig. Det er dens kvalitet. Der finnes noe for enhver person og ethvert humør. Oversikten viser det nye Hamars kvarterer fullt utbygget. Med denne tette by vil alle Hamarsinger kunne finne og gjenkjenne sitt Hamar. Mangfoldet er en storbykvalitet. s kulminasjon generelle beskriveler av hvert kvarters karakteristika gjelder for begge forslag er det frodige parklandskap som strekker seg fra Strandgateparken til den nye stasjonen. Parken spiller videre på sin råhet som tidligere jernbaneterreng. Sporene ligger fremdeles blottet på marken, mellom betongbelegninger, høyt gress og ville vekster. Med referanse til formspråket og karakteren på Highline i New York, blir parken et helt særeget sted. Parkens rom er enormt. For stort! Det nedskaleres med en egen typologi. Bygningene i parken har alle begrønnede fasader, og er fellesfunksjoner for det store antall boliger, skoler, institusjoner og arbeidsplasser som de nye bydelene tilfører. Aktive stueetager og utvidelse av tilbudene man som Hamarsing har adgang til. Les mer om fellesfunksjonene som bærekraftig tiltak under byens detaljprogram på side. Til tross for sin nedslitte tilstand og lave grunnkote bevares det gamle remise-anlegg som karaktergiver og historiebærer for et ganske særlig sted i. Området flomsikres ved at n heves til flomsikker kote og innrammer de nærmeste bygninger. Alt nybyggeri har gulvkote i flomsikret nivå. Remisen blir strippet ned til sitt røde murverk, og parken fortsetter uavbrutt innenfor murene til et parkrom i le, med åpen himmel. I deler av Remisen bygges et orangeri, en vinterhage med andre arter, som drives og pleies av de eldre borgere på pleiehjemmet, som er nærmeste nabo. Omkring dette stykket av parken tenkes flere av de offentlige programmer samlet: plejehjem, barnehage, midlertidige boliger for utsatte borgere. Parken blir et felles samlingspunkt, og en glede for barn og eldre. Espern er det utviklingsområde i Hamar som har vært planlagt i lengst tid. I forhold til en strategisk etappe-takt vil Espern med valg av trasé H5/6 ikke være et naturlig startpunkt. Området har en ekstrem bebyggelsesgrad, en berikende ytterlighet i forhold til variasjonen i kvarterene. Likefullt har forutsetningene for planen totalt endret seg, og det kunne medføre til forsiktige justeringer av volumene for å binde området enda bedre sammen med baklandet. Highline i New York ved den gamle remise med orangeri Kvartérshus og paviljonger i Husene i er drysset ut i det enorme parkrom for å skape nærvær og intensitet. Ideen er å oppføre en række bygninger av høy arkitektonisk kvalitet, som resultat av borgerinndragelsesprosess - hvor borgerne deltar i programmeringen av hver paviljong - og funksjonene i dere egne felleshus. Parkering i konstruksjon Når vi flytter parkering fra store asfalterte plasser til parkeringshus - frigjør vi samtidig areal i gatenivå til viktige grønne områder og fortetning av byggefelter. Men, de nye parkeringshus behøver ikke være en død spiller i byog gatelivet. De kan utføres med grønne fasader som dogme, med aktive leiemål mot gaten, kanskje til og med studieboliger på solsiden og en klatrevegg? Hugin på vej mot Skibladnerkaien Det eksisterende villakvarter vest for det kommende stasjonsområde er vanskelig å transformere av politiske, juridiske og økonomiske årsaker. Villaene er i private hender. Vi forestiller oss ikke at man kan ekpropriere en liten bydel! Men, med ny stasjon vil kvarteret ligge som plommen i egget, og oppleve store verdistigninger. Det faktum alene vil skape en transformasjon av området, og kommunens rolle blir da å skape et tettere villakvarter med flere beboere og derigjennom oppnå full livfullhet og eksklusivitet. Mens veien gjennom kvarteret i dag er relativt fattig på opplevelser i det offentlige rom, kan kvarteret in spe transformeres til en grønn og intens tett-lav bebyggelse med barn på gaten og naboer i snakk ved kafeer på hjørnetomtene. Et fint nettverk av veier og stier leder fra stasjonskvarteret opp gjennom villakvarteret til Vangsveiens nye utformning, og er med til å binde det nye Hamar sammen til EN samlet by. Espern Tjuvholmen Tjuvholmens plass i bybildet endres ved en flytning av stasjonen til alternativ H5/6. Den ligger ikke lenger som forgrening direkte fra et trafikk-knutepunkt - oppkoblingen til byen er landskapelig og grønn. Vannforbindelsen ved overkjørselen gjenetableres for å forbedre vannkvaliteten ved Standgateparkens nye sjøkant. Punkthus i tre til seks etager står vakkert i landskapet her, og utgjør noen av Hamars mest attraktive boliger. Plasseringen av et høyhus ville fremdeles være kledelig her, men det skal undersøkes nøye i forhold til program, bruker og avstand til trafikal oppkobling. Shuttlebanen Hvert 6. minutt avgår en av shuttlevognene på de ledige spor gjennom. Er det Hugin eller Munin som kommer først? Barna elsker å gjette. Turistene hopper forventningsfullt inn med retning mot Skibladnerkaien. De eldre setter seg takknemlig på de forrerste seter. Det nye stasjonskvarter er et tett, og relativt lavt kvartér. Husene varierer fra tre til seks etager. Enkelte bygninger tett på stasjonen og i områdets rygg har - etager. Områdets formål er å skape en bystruktur som kan gi en stasjon med øvrige knutepunktsfunksjoner som er fullt integrert i bymiljøet - og samtidig utnytter livet omkring stasjonen til å skape liv i gater og rom året rundt. Husene består av kvadratiske grunnflater av hhv. x meter og x meter. Footprintet er i tidligere prosjekter nøye gjennomprøvd i forhold til leilighetsplaner, oppganger, kontorer - og selvsagt fleksibilitet til å kunne romme ulike funksjoner. Les mere om grunnplanene under byens detaljprogram på side. Eksisterende villakvartér begrønnet parkeringshus i København Kantsoner Det skal i den videre prosess tas aktivt stilling til kantsoner, interaksjon mellom ute og inne, transparens, aktiviteter, innganger, detaljering, skilt, belysning, beplantning, og konkrete funktioner. Beslutningerne skal reflektere den aktuelle kontekst stueetagene skal spille ut motd.v.s. karakteren og bylivet til det gjeldende byrom, gaterom og landskapsrom. eksempel på begrønnet facade kantzone i storby

3 Banebygningen. Hundre Huskers Park Parken som strekker seg nordøst for stasjonen utnytter overdekningen av Rørosbanen som oppheng for verdens største huskepark med opptil 5 meters line. Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - to utstillingsbygninger forbundet med en park. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder banebygningen et parkeringshus med plass til ca. 00 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen med klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. Vikingskipet er et sterkt vartegn for Hamar, og det skal ha lov til å stå i forgrunnen, øverst i hierarkiet, også i fremtiden. Illustrasjonen viser bytypologien som danner rolig bakteppe for Hamars viktige ikon, uten å stjele glansen fra hovedrollen. Byen som vev har store kvaliteter i seg selv. Gater og plasser danner helheter omkring byliv, ikke prangende enkeltbygninger som slåss om oppmerksomheten. Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i banens kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater og internt i venteområder, bussterminal og stasjonsbygning. Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man kan enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende nyter arealet, butikker og kikk til parken mot øst. Full åpenhet mellom funksjonene Åpenhet og kikk på tvers av banen gjør den innbydende og lys. Forgjengere kan orientere seg lett og logisk. Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. Parken smyger seg gjennom banelegemet er den sterke forbindelse til bykjernen gjennom grønt og aktivt parkområde. Shuttlevognene Hugin og Munin avgår fra parken ved statsjonsbygningen hvert min. Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. På vei til kamerat-basketball i plug n play parken. En gut passerer gaten vest for banebygningen, på vei ned til banene hvor de skal møtes med venner. Banebygningen henvender seg åpent til gaten med butikker, kontorer og innganger til bussterminal, parkeringshus, stasjon og kiosk. Banen er på denne måten ikke et onde i bymilijøet, men en aktiv bygning som gir tilbage til byen. utsikt - maks. utnyttelse av herlighetsverdi og grunnpriser mikroklima, vind og solorientering Åpen sportspark Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys over baner fra perrongene over. S.A.T.S eller Svett og blid? Stort leiemål til mosjonssenter. Omkranser lysgård med et markant overlys mellom sporene. Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. les mer om hver av funksjonene under byens detaljprogram s. parkbeplantning - første skanse ytterste vindhastighet tredje rekke sjøutsikt redusert vind gjennom bebyggelsen andre rekke sjøutsikt solorienterte takflater, solceller første rekke til vannet porøs bebyggelse med variasjon i typologier - værdien av å ha flere kvarterer hamar blir en storby, og enhver storby skal bestå av en rik vifte av kvarterer som kan noe forskjellig. Både fordi Hamarsingene har forskjellige preferanser i forhold til hvordan de vil bo: kontakt til natur, urbanitet eller hage, aktivt eller rolig. Men, den rike vifte av typologier gir også en tilsvarende rik palett for fremtidige ovenlys til funksjonerne under banen via sittemøbler og utsparinger i perrongene integreret museumsbygning i nordligste del av banebygning eksisterende/ planlagt stasjonskvarter banebygning fortetning jernbaneparken fortetning vangsveien fortetning private initiativer park punkthusbebyggelse fortetning bykjerne etappeplan for utvikling av Hamar etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. Mens vi venter på toget. Perrongene i. ligger høyt, med flott utsikt over mot vest og Mjøsa og Vikingskipet mot øst. Selv som forbipasserende togpassasjer må det være fristende å undersøke byen utenfor togvinduet nærmere. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 Under jernbanen finder man aktiviteter for alle aldersgrupper. Her ses basketbaner i banebygningens sydlige ende, som er veldig populære blandt byens børn og unge. bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Parken fortsetter inn under brokonstruksjonen. Inngang til stasjonsbygningen ligger midt i den store porten. Shuttlebanen som forbinder stasjonen med Stortorget og Skibladnerkaien har endestopp ved stasjonen. Banen synes til tross for dens enorme størrelse, som en vennlig og integrert del av kvarteret, både skalamessig og i sin arkitektur. Byens materialer Bydelenes bruk av materialer er underlagt ganske få dogmer som knytter seg til å skape helheter i de enkelte kvarterer. I stasjonskvarteret er dogmet knyttet til idéen om en integrert banebygning. De nedeste etager utføres i materialer med tyngde (betong, tegl, natursten), mens de øverste etager motsatt utføres i lette og lyse materialer med reflekterende virkning. The Catwalk. Catwalken er en tydliggjøring av ferdselsåren ned gjennom banebygningen - som kobler alle de trafikale funksjonene som er knyttet til stasjonen. Bussterminal, taxiholdeplass, sykkel-hotspot, shuttlebane til bykjernen og hurtigbåt. Arealene er bundet sammen av en markering i belegningen, for eksempel gule tegl, og gjør det lett og tydelig for alle å finne frem. Hundre Huskers Park Ved Hamar kunstmuseum og nordøstover kan Rørosbanens selvstendige sving mod Midtstranda gjøres til noe særlig ved å etablere en park av husker opphengt under banebroen - hundre husker! Barna vil elske å dra til Hundre huskers park på søndagsutflukt med hele familien. Et sted som tiltrekker oppmerksomhet, begeistring og positiv omtale om Hamars brand i forhold til å integrere banen på beste vis. Tunge baser med lette taghaver og vinterhaver på toppen. spesifikt for fase. Ungt par gynger i Hundre Huskers Park. Det nye museum I den nordligste del af banebygningen foreslår vi et museum/ en utstillingsbygning som på spektakulært vis demonstrerer hvordan man kan bygge tett og integreret på banen, uten å gå på kompromis med daglys eller akustikforhold. P-kjeller i prosjekte Thomas B. Thrigesgate. (entasis) spesifikt for fase. Dia Beacon museum i New York

4 FORSLAG. Banebygningen. Det hevede bygulv. Parkeringshus Med aller største stasjonsnærhet inneholder etagene under det hevede bygulv et parkeringshus med plass til ca. 90 biler fordelt på to plan. En gul teglbelegning utgjør en catwalk som forbinder alle publikumsfunksjoner i banebygningen og sørger for klar orientering. Fluktveistrappene fra perrongenes ender, dobbelutnyttes som direkte adgang fra perrong til parkering for faste pendlere. portmotiv Åpen sportspark (på det hevede nivå i forslag.) Plug and Play! Robust sportsområde åbent for alle. Baner, lek, bord og benker, avlåselige skap og omkledningskabiner - alt i uskadelig betong. Foreninger og skoleklasser tilbys avlåselige boder til baller og utstyr. Løperuten krysser. Store ovenlys hvor man kan se ned på perrongene. en etage i basen + m Baisikeli - sykkeleldorado for pendlere og lokale (på det hevede nivå i forslag.) Sykkelparkering, sykkelutleie, sykkelverksted, sykkelbutikk, sykkelslangeautomat - direkte koblet opp på. +9 m Butikker flankerer gate og stasjonsfunksjoner Butikker og leiemål i det hevede bygulvs kanter gir godt bymiljø både til tilstøtende gater, byrom og park. +6 m plug n play Bussterminal Bussterminalen grenser opp til stasjonbygningen så man enkelt kan finne perrongene og bussruten videre. Disponeringen tilgodeser trafikksikkerhet ved at bussene sirkulerer enveis fra Disenstrandveien, mens fotgjengere og ventende har direkte adgang fra den vestligste perrong (som også er hovedstrøket mellom stasjonsfunksjonene og hurtigbåt linjen). Museumsbygninger Nytt museum i Hamar - utstillingsbygning forbundet med parken. Med god forbindelse til vikingskipet samles to destinasjonsmagneter med stor virkning. to etager i basen tre etager i basen sykkelhotspot +9 m tre etager i basen +6 m + m Stasjonsbygning Sentralt på perrongene finnes stasjonsbygningen som er hovedoppgang til perrongene, med rulle, heis, kiosk, billettsalg, bagasjeoppbevaring og venteområder. stasjonsplass 0m shuttle Stasjonsplass og shuttlebane Hovedinngangen til stasjonen finnes på stasjonsplassen i bakkenivå. Her stanser shuttlebanen fra bykjernen. Plassen er dimensjonert til større arrangementer og har flott utsikt til Vikingskipet og Mjøsa. utkikstårn 0m en etg. i basen portmotiv to etg. i basen Hurtigbåt til Gjøvik Båtkai og billettautomat, forbundet med tog, bus, bil og taxi gjennom strøket av gule belegningssten. catwalken gjennom banebygningen. Alle ruter ut fra Hamar er samlet. catwalk til hurtigbåt Skisseprosessen for fase. viser de flow, og hvordan sikres universell utformning - uten at utfordringer og muligheter som oppstår ved den byforbindelsene gjøres avhengig av heiser? lave plassering av banen: Hvordan oppleves Hvordan minimeres de dårlige kvadratmeter ut mot oppstigningen over banen som minst mulig togene? besvær, så man får en god oppkobling på tvers Hvordan utnyttes eventuelt areal under et hevet bygulv? av barrieren? Hvordan sikrer man en grønn bydel med plass til trær? Hvordan krysser supersykkelruten i et godt Hvor plasseres bussterminal, parkeringshus o.l? ovenlys til perrongene og banen via sittemøbler og utsparinger på det hevede bygulv. skisse-serie fra i déutvikling af forslag. offentlighet og hovedgater byrom og handel, kvartershus og fellesfunksjoner, offentlige bygninger, rekreation forløp på stasjonsområdet er spesifikt for fase. s pers sup r yykk ykke elstit e blid opp pstig gnin ng b d oppstign bli ning kvartershus fellesfunksjoner destinasjoner, offentlige programmer sammenhengende gater, handel og treffsteder minimumsmodel: tre gangbroer brattere enn universell utformning, avhengig av heis, totalt avbrutt flow, staccato byforbindelse sammenhengende parkrom, grønne oppkoblinger de valgte modeller - the best of both worlds oppstigning på hevet bygulv i nordlige del av kvartéret. Sykkelsti og vennlig oppstigningsrampe ligger delvis inne i en bygate som i skissen over, men rettes ut og gis utsikt over Mjøsa som ved byterrassen i skitsen nummer. catwalk, sammenbindende promenade gjennom banebygning rekreative ruter med oppkobling til regionen rekreative ruter, supercykelstier og løpeloop med stop forbi plug n play området herfra langs med Hamars fineste parkstrøk og grønne gater. løperute/ plassering av plug n play område er unikt for hver fase supersykkesti øvrige effektive sykkeruter link til nabokommuner via grønne ruter løperuter langs promenader og stier løperute med stop forbi sports plug and play styrkede forbindelser, bro eller undergang sports plug and play bilisme og kollektivtrafikk stasjonskvarteret er foruten bussens loop inn til stasjonen utformet som shared space. Flere større parkeringshuse sørger for gode parkeringsforhold med kort avstand for hvert område. parkeringsstrategi er spesifikk for forslag. (i stasjonsområdet) ny shuttlebane på gamle spor stasjon > tog, bussterminal, sykkelhotspot, hurtigbåt, taxi busslinje shared space parkeringshus i tilknytning til hovedveier for bil hovedveier for bil Her ses det nye stasjonskvarter for for forslag.. Togene kjører i laveste flomsikrede kote. Byen hever seg opp over banen i den nordlige del av stasjonskvarteret. Her sykler og går man over en lett oppstigning - landskapet må gjerne kunne merkes, det er en del av byromsfoløpets spektakulære egenskap. Det nordlige kvartérs kanter inneholder lukrative leiemål på solsiden av by- og parkrommet. Arealet under det hevede bygulv utnyttes til et stasjonsnært parkeringshus med stor kapasitet. Museum versjon. I forslagets versjon ligger et nyt kunstmuseum godt plassert på det fremtredende sydøstlige hjørne av banebygningen. Tett på stasjonen og med stor synlighet - en gunstig plassering som publikumsmagnet. Da banen ligger i nivå med parken, ender stien blindt på neset syd for museet - her bør plasseres noe av betydning, så man på stien blir ledet ut til en opplevelse, et utkikstårn - eller opplagt en av museets største skulpturer. Nye bilbroer Når banen sænkes til bakkenivå, skal den kryssende trafikk heves opp over. Det gir i forslaget to større brokonstruksjoner hvor biltraffikk skal krysse sporene. For å gjøre broene til en av de gode ringvirkninger av den nye jernbanen, skal de løftes til å være noe særlig. Med samme hell og sterke brandingverdi som Statens Veivesen har hatt med Turistveisprosjektet kan man slippe unge norske arkitekter til. To store nasjonale konkurranser med nye spirer i arkitektfaget. Broene i seg selv kan bli et besøksmål i byen. spesifikt for fase. spesifikt for fase. Utgi arkitektbeskrivelse som avis. Hamar har gjennom oppdraget investert stort i byen, og materialet er allerede samlet i et pedagogsik grafisk og forklarende format. Oppgaven fremover består blandt annet i år engasjere Hamarsinger i en levende debatt om hvordan byen skal utvikle seg. Gode betraktninger skal innarbeides. Idéer til funksjoner og programmer som byens borgere ønsker seg. Punkter der er uenighet om skal belyses og forklares nøye i den offentlige debatt. Herved oppnås eierskap og oppbakning, i siste ende loyalitet og kjærlighet til egen by.

5 midtstranda vangsveien gangbro fuglekikkertårn vikingskipsparken stortorget sjøstier strandgateparken vikingskipet skibladner plug n play sykkel hotspot museum jernbaneparken stasjonsplass med shuttlestop espern hurtigbåt remiseparken tjuvholmen sandvikastrengen HAMAR STORBY forslag. Principsnitt for stajonen forslag. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap prinsippsnitt plug n play område med udsparinger til ovenlys ned til banen. fordeling på stasjonen forslag. Plug n play, over perrongene. Området over sporene kan ikke bebygges med samme tyngde som byen omkring, og blir til den nye plassering for et aktivt plug n play område. Som betrakter fra benker er der uendlig å kikke på. Sport og aktiviteter på banene, løpere som passerer på sin rute og låser inn eiendele i skap, skoleklasser som leker på oppmerkede baner og ventende togpassasjerer på perrongene under. etappeplan for utvikling av Hamar Etappeplanen har som formål å bebygge området i velfungerende helheter, og sørge for en sterk forbindelse mellom Stasjonskvarteret og bykjernen så tidlig som mulig i forløpet. Landskapsetappene ligger tidlig utfra en logikk om at det er her byen som helhet merker den største positive endring. De fire landskapsetapper utgjør til sammen: : den altavgjørende sammenheng mellom Stasjonen og Strandgateparken som hovedåre inn til bykjernen, samt gjenetableringen av et landskap over tunellmunningen: den landskapelige forbindelse mot kulturlandskapet. : gjenetableringen av natur og grønne omgivelser i Vikingsskipsparken - positiv grøntbalanse til Åkersvika som give-back fra den nye infrastrukturelle invasjon, samt ny beplantning langs Vangsveien som fullender allé. : etablering av Sandvikastrengen som rekreativ drømmesti for sportsutøvere og promenerende. : parkforbindelsen gjennom Midstranda som på samme måte forbinder til Ridabu. etappeplan er spesifikk for fase. 6 5 bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg.etappe bygg 5.etappe bygg 6.etappe bygg.etappe/fri - markedsstyrt bygg.etappe/fri - markedsstyrt fri av etapper - privat landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe landskap.etappe Ankomst til stasjonen. Stasjonsbygningen har hovedinngang fra jernbaneparkens avslutning, som fase. også har. Her stanser shuttlebanen, og man ser til Mjøsa og Åkersvika fra Stasjonsplassen. Stasjonsbygningen forbinder to nivåer. Fordelingen til perrongene foregår fra øvre nivå - i plan med stasjonsgaten som løfter seg over banen med et hevet bylandskap. Cafeen til venstre er integrert i basen av bylandskapet. Principsnitt for de to stajonsvariationer fase. fri flyt under banen fase. bløte trafikanter ledes over banen på et hevet og kontinuerlig bylandskap Fordeling på de to stasjoner Diagrammet viser ankomstsituasjonen til de stajonsvariasjoner. og.. I forslaget. ankommer man til stajonen via den grønne kile. Her beveger man seg op til perrongene. I forslaget. ankommer man også til stasjonen via den grønne kile. Herfra bevæger man sig oppefra og ned på perrongene Rekreasjon og investering i sunnhet. Mengden av grønne rom i HAMAR HERFRA vil utvide de rike muligheter for utfoldelse i naturskjønne områder, helt tett på Hamar sentrum. Som supplement til naturen inneholder begge forslag et generøst plug n play område, som en del av den mere urbane utfoldelse, og som springbrett for aktiviteter ut i den store naturen. I forslag. er området integert i banelegemet,. anbriger det på arealet over sporene. spesifikt for fase. spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase. plug n play spesifikt for fase.

vev hamar 1874 hamar 2024

vev hamar 1874 hamar 2024 HAMAR HERFRA 1 2 FASE 2.1 side 4-43 Da oppdraget er utvidet til et to-faset oppdrag underveis i arbeidsperioden, er mappen oppdelt i to avsnitt: fase 2.1 og fase 2.2. Prosjektets grunnleggende idéer er

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus.

Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus. Åpent arbeidsverksted 27. mai 2014, Hamar rådhus. Svar på oppgaven Hva lurer jeg på? og innspill til Planprogram for kommunedelplanarbeid for dobbeltspor Sørli-Brumunddal. Alle spørsmål/innspill er avskrevet

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering.

Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter. studentboliger. campus 1.4000. strandparken. småbåthavn. naf. parkering parkering. Even Reinsfelt Krogh LAA 341-2013 Fredrik Monsensgate 21/23 161 boenheter 1,5 km 8-metersplanet Området ligger helt ned mot Mjøsa adskilt fra Hamar sentrum av jernbanen. Dette er et av de mest sentrale

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Furuset_ Fra drabantby til by

Furuset_ Fra drabantby til by Hockeyarena Sti Alnaelva Park Ny boliger Furuset Torg Biblioteket Alle Sivilisasjonenes hus Lokk Naturrom I drabantbyen er de ulike funksjonene løst sammenføyd. Dette forslaget fletter sammen bydelens

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

POTENSIAL OG MULIGHETER

POTENSIAL OG MULIGHETER UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER SAMLING 3 28. NOVEMBER 2013 OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 3, 28. NOVEMBER 2013 POTENSIAL OG MULIGHETER Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE

STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE STASJONSPARKEN TVERRFORBINDELSE - JESSHEIM STASJONSOMRÅDE Introduksjon Infrastruktur og gode forbindelser har gjennom historien preget stasjonsbyen Jessheim. Utviklingen har skjedd rundt jernbanen og Jessheim

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse.

FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. STASJONSUTVIKLING skal bidra til å gjøre det stadig mer attraktivt å reise med tog. FORELESER: Landskapsarkitekt MNLA Christian Wesenberg, seniorarkitekt i Jernbaneverket Utbygging, Plan og analyse. Side

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum

Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum Stedsanalyse for Norsk Bergverksmuseum Innholdsfortegnelse Kort historikk 3 Situasjon i dag 4 Gatestruktur 5 Funksjoner 5 Tilgjengelig infrastruktur 5 Flom 5 Fjernvirkning 6 Topografi 8 Snitt 8 Kongsberg

Detaljer

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum.

Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Koksabukta, en unik perle ved sjøkanten bare sju minutter fra Oslo sentrum. En unik perle ved sjøkanten, bare sju minutter fra Oslo sentrum. Små tær i sanden, iskald hvitvin på bryggekanten og et friskt

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED KONSEPT Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS 7 m HOVEDIDÉ Prosjektet legger seg som et markant arkitekturverk som vekker oppsikt og gir området et etterlengtet ansiktsløft, samtidig med at den arkitektoniske helhet og ro skaper et dempet uttrykk

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone...

Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... Se mer på jernbaneitunnel.com Slik foreslås ny dobbeltspors trasé lagt i Hamars strandsone... (Anbefalt trasé, Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene på Østlandet og Kommuneplan Hamar 2011-2022

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling

ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling ROM Eiendoms strategi for knutepunktutvikling ved InterCitystasjonene og analyse av attraktivitet for knutepunktutvikling Ellen Haug, 27.10.2015 på Hamar kommunes folkemøte Bedre byrom der mennesker møtes

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

i n n h o l d s a n d v i k a - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier og stier

i n n h o l d s a n d v i k a - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier og stier f r a m t i d s p l a n f o r s a n d v i k a - o m r å d e t i h ø y s a n d i n n h o l d - diverse utfordringer - eksisterende tilstand sandvika høysand - siktlinjer og barrierer - eksisterende veier

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Ved å sette inn et takelement i mellom basismodulene kan busstoppene tilpasses kurver alt etter behov.

Ved å sette inn et takelement i mellom basismodulene kan busstoppene tilpasses kurver alt etter behov. AFTENSSBILDE AV HOLDEPLASS PÅ JERNBANEVEIEN Under de vakre og identitetsskapende trestrukturene er det et lyst, overskuelig og imøtekommende miljø for bussveiens mange passasjerer. Her føler man seg trygg

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM

KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM B5 KNUT SIGURD RÅBERG SIRI SOLLIE EKHOLM Et sykkelsenter i Trondheim sentrum må være med å bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Strategisk plassering i forhold til innfartsårer og arbeidsplasser

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom

Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom NY KOLBOTN - BYUTVIKLING Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom Om Oppdraget Asplan Viak har vært

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g

B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g Hamar seilforening Hamar båtforening FORSLAG TIL UTVIDELSE AV SMÅBÅTHAVN PÅ TJUVHOLMEN, HAMAR B e s k r i v e l s e o g l a n d s k a p s v u r d e r i n g e r a v a l t e r n a t i v t f o r s l a g I

Detaljer

Illustrasjonsplaner skal utformes i lik målestokk med plankart. Målestokk/originalformat skal oppgis.

Illustrasjonsplaner skal utformes i lik målestokk med plankart. Målestokk/originalformat skal oppgis. VEILEDER FOR ILLUSTRASJONER I PLANSAKER Innledning Formålet med veilederen er å sikre at beslutningsgrunnlaget i plansaker er best mulig. Gode illustrasjoner er viktige for å belyse saken for politikere,

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass Status 09/2009 Byromsprosjekter Innhold Byrommene vil få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

PORT 1 KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND / TRINN 1 OVERORDNET SITUASJONSPLAN 1:5000. Programplan og designkonkurranse

PORT 1 KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND / TRINN 1 OVERORDNET SITUASJONSPLAN 1:5000. Programplan og designkonkurranse OVERORDNET SITUASJONSPLAN 1:5000 Programplan og designkonkurranse Overordnet konsept og forholdet l bystrukturen Utviklingsvisjonene for frem den når det gjelder området på Silokaia på Odderøya gir gode

Detaljer

Vedlegg 2- SPØRSMÅ LSPÅKKE

Vedlegg 2- SPØRSMÅ LSPÅKKE 1 (10) Vedlegg 2- SPØRSMÅ LSPÅKKE Spørsmålene i spørsmålspakken er ment å fungere som en støtte i arbeidet med de sosiale aspektene i planprosessen. Spørsmålene er ikke ment å være heldekkende, men skal

Detaljer

Stasjonsutvikling et konsept

Stasjonsutvikling et konsept NSB eiendom as Stasjonsutvikling et konsept Informasjonsmøte om pilotprosjekt og pilotkommuner 02. juni 2006 Stasjonsutvikling» Stasjonsutvikling er et initiativ/ samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN JÆRVEIEN, SANDNES FIRE UNIKE ENEBOLIGER NÆR FLOTTE TUROMRÅDER TORGER CARLSENS GATE MOT SANDNES STATOIL BENSINSTASJON JÆRVEIEN JÆRVEIEN 201 BUSS-STOPP GANDDAL LEGESENTER

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n

TREKANTTOMTEN. k u n s t r e i s e n TREKANTTOMTEN k u n s t r e i s e n t e n k om en kunstreise kunne være et bindeledd mellom bydeler? Frogner Slottsparken Henrik Ibsensgate Vika Munkedamsveien Sentrum Trekanttomten E18 Aker Brygge Filipstad

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer