Tårnklang. Velsignet Påske! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnklang. Velsignet Påske! Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 01-2011"

Transkript

1 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død. Velsignet Påske! Refr.: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, Han som gir synderen livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja! Vår Jesus er her! Tre dager dødens fange han var før han stod opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk. Engelen ropte: Frykt ikke mer! Han som du søker, er ikke her. Se der er stedet hvor han ble lagt. Han har stått opp - som selv han har sagt. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav, gav det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Tekst:/Melodi: Ukjent

2 Falnes kirke SKUDENES MENIGHETSKONTOR Postboks 23, 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A Kontortid: Tirsdag kl Onsdag til fredag kl Telefon: Ferkingstad kyrkje Sokneprest: Lars Tore Anda / Kateket: Solveig Eike Bringaker / Kantor: Håvard Skaadel / Adm. leder: Tor Helge Tjøstheim / Diakoniarbeider: Janne Kristine Eng / Kirketjener: Jane Sandve / Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø Leder i Falnes menighetsråd: Espen Berg Leder i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland Kyrkjebakken menighetshus: Utleige Menighetsblader på nett: Fredtun: Utleie Forsidefoto: Audhild Ekanger Stueland Gaver: Ferkingstad menighetshus: Kontonr.: Fredtun: Kontonr.: Tårnklang: Kontonr.: Tårnklang Redaktør: Geir Dale Medarbeidere i redaksjonen: Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS Tårnklang, e-post: Vi trenger DIN hjelp!! DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst og bilder fra arrangementer i Falnes eller Ferkingstad. Alle bidrag mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre ved at vi på denne måten får med oss mere av det som skjer i hele menigheten. Send helst på e-post og legg gjerne ved bildene som egne filer. Eller henvend deg til en av oss i redaksjonen, eller menighets-kontoret. Siste frist for neste nr.: Er dette en oppgave for deg? Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet. Vaktrom Haugalandet trenger flere frivillige telefonvakter! Nytt kurs starter onsdag 9. februar 2011 kl Kontakt Kirkens SOS i Rogaland tlf.: , mobil e-post: 2 Tårnklang

3 Vi leser Bibelen BISPEVISITAS I FALNES OG FERKINGSTAD SOKN 31.MAI TIL 5. JUNI. Uke april 2011 Søndag: Joh 11, Mandag: 4 Mos 21, 4 9 Tirsdag: Joh 3, Onsdag: Luk 21, Torsdag: Luk 22, 1 6 Fredag: Matt 26, 6 13 Lørdag: 2 Mos 12, Uke april 2011 Søndag: Joh 12, 1 13 Mandag: Joh 12, Tirsdag: Joh 13, Biskop Erling Pettersen kommer på visitas til våre to sokn i månedskiftet mai/ Onsdag: Luk 22, juni. Det er faktisk 10 år siden sist det Grafisk var bispevisitas hos oss. Falnes og profil Ferkingstad er de to første soknene i Karmøy prosti som får besøk av biskopen i Fredag: Luk 22, 39 23, 46 Torsdag: Luk 22, form av en visitas. Programmet er enda ikke helt fastsatt. Men av det som er Lørdag: Luk 23, planlagt kan vi nevne bedriftsbesøk hos Solstad, møte med representanter Uke april 2011 fra Karmøy kommune, møte med stab, for menighetsråd og fellesråd. Vi forsøker også å få et møte mellom biskop og lærerne i de to soknene. En tur innom Søndag: Matt 28, 1 8 barnehagen i Kyrkjebakken blir det og. Mandag: Luk 24, Tirsdag: Kol 2, Onsdag: Apg 13, Det blir selvsagt en del åpne arrangementer Den hvor vi håper norske at mange vil møte Torsdag: kirke 1 Pet 1, 3 9 opp og møte vår biskop. Det blir gudstjeneste i Ferkingstad kirke Kristi himmelsfartsdag og i Falnes kirke søndag 5.juni. Det blir kirkekaffi begge steder, Lørdag: Sal 116, Fredag: Joh 21, og etter gudstjenesten søndag vil også biskopen holde sitt visitasforedrag. Ellers legger vi opp til en Fredtunkveld onsdag 1. Juni og et åpent møte i Skudenes på tirsdagskvelden. Arrangementer som selvsagt er ment å skulle være for begge sokn. Det er en tradisjon av menighetene i Skudenes inviterer til nattverdfeiring som avslutning på Sommergospel. Dette vil vi selvsagt gjøre også dette året, og siden tiden for bispevisitasen faller sammen med denne helgen, vil også biskopen være med på dette arrangementet. Uke mai 2011 Søndag: Joh 20, Mandag: Joh 20, Tirsdag: 2 Kor 5, Onsdag: Sal 23 Torsdag: 1 Pet 5, 1 4 Fredag: 1 Pet 2, Lørdag: Joh 21, Uke mai 2011 Har du en grav i Karmøy? Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted. Fra 1. januar 2011 er årsprisen 100 kroner pr grav. Festeavgiften faktureres for 10 år med 1000 kr for enkelt, og 2000 kroner for dobbelt gravsted. Første grav i et nytt gravsted er ikke avgiftsbelagt i fredningstiden som er 20 år ( fri grav ). Festet grav til f.eks. ektefelle, faktureres forskuddsvis pr 10 år. Festegraver blir aldri frigrav. Alle graver skal ha en fester. Kirkevergen setter ut små merker på de gravene som ikke har registrert fester. Om ingen pårørende melder seg, vil gravstedet bli slettet. Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med plenfrø, selv om graven har registrert fester. Et gravsted kan festes inntil 80 år, festet fornyes hvert 10. år. Ønskes gravstedet bevart utover 80 år, må festeren sende begrunnet søknad om utvidet festetid. Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på Kontakt kirkevergekontoret dersom du ønsker vedtektene tilsendt, eller om du har spørsmål om graver og kirkegårder. Kirkevergen. Vi ønsker biskop Erling Pettersen velkommen til Falnes og Ferkingstad sokn, og gleder oss til noen flotte og inspirerende dager sammen med han og hans stab de første dagene i juni måned. Søndag: Joh 10, Mandag: Hebr 13, Tirsdag: Jes 54, 7 10 Onsdag: Fil 3, Torsdag: Luk 6, Fredag: 2 Kor 4, Lørdag: Job 19, Uke mai 2011 Søndag: Joh 16, Mandag: Joh 14, 1 7 Tirsdag: Luk 1, Onsdag: 1 Joh 4, Torsdag: Jer 31, Fredag: Sal 51, 8 15 Lørdag: 1 Kor 2, 6 13 Uke mai 2011 Søndag: Joh 16, 5 15 Mandag: Joh 15, 9 17 Tirsdag: 1 Kong 8, Onsdag: Matt 21, Torsdag: Dan 9, Fredag: Matt 7, 7 11 Lørdag: Apg 12, 1 18 Kilde: Databibelen.no Tårnklang

4 Vi leser Bibelen Uke mai 4. juni 2011 Søndag: Ef 3, Mandag: Matt 6, 6 13 Tirsdag: Luk 1, Onsdag: Hebr 7, Torsdag: Luk 24, Fredag: Apg 1, 1 11 Lørdag: Joh 17, 9 17 Uke juni 2011 Søndag: Joh 15, 26 16, 4 a Mandag: 1 Joh 5, 5 14 Tirsdag: Kol 1, 9 14 Onsdag: 2 Kor 1, Torsdag: Ef 4, 3 7 Fredag: Apg 11, Lørdag: Joh 7, ÅRSRAPPORT FOR KYRKJEMUSIKKEN I FERKINGSTAD 2010 Me har fått ei ny røyst i staben, diakonimedarbeidaren vår Janne Kristine Eng frå Sandve. Ho har delteke aktivt med song i gudstenester og eldretreff. Janne Kristine har òg funne fram unge talentfulle songarar til å medverka på dåpssongar i gudstenestene " ein fin idé som gir meir musikk til kyrkjelyden, og meir medansvar for ungdommar. Songarbeid: Me har glede av bedehusarbeidet og korpsarbeidet. Ikkje alt musikkarbeidet i kyrkjelyden skjer i sjølve kyrkjerommet, men det er mykje god kyrkjemusikk totalt i Ferkingstad sokn: Me kan nemna den kjekke songkvelden på Betania torsdag 17. juni med Ferkingstad skulekorps og Åkra-songaren Roger Hemnes. Også gudstenestene har vorte rikare gjennom besøk: Ei gruppe friviljuge Skudenesbuer og éi Sognajente deltok med kormusikk av Schubert i gudstenesta 28. februar. Pinsedag fekk me høyra Trekkspillkameratene frå Syre. Malin Solli og Kåre Haga har båe sunge fleire gongar i kyrkja. Og me hadde flott julekonsert 19. desember med Langåker Ungdomsmusikk, Ferkingstad skulekorps og sopranen Elise Varne. Takk til alle som har bidrege i løpet av året! Håvard Skaadel Uke juni 2011 Søndag: Apg 2, 1 11 Mandag: Joh 3, Tirsdag: 1 Kor 12, Onsdag: Rom 14, Torsdag: Jes 6, 1 8 Fredag: Rom 5, 1 8 Lørdag: Rom 8, 5 11 Uke juni 2011 Kilde: Databibelen.no Søndag: Joh 3, 1 15 Mandag: Matt 28, Tirsdag: Jak 2, 1 7 Onsdag: Luk 6, Torsdag: 1 Tim 6, 6 10 Fredag: Joh 10, Lørdag: Jes 58, 6 10 Uke juni 2. juli 2011 Søndag: Luk 16, Mandag: Luk 12, Tirsdag: Rom 12, 9 21 Onsdag: Apg 4, Torsdag: 1 Sam 2, 1 8 Fredag: Luk 19, 1 10 Lørdag: 1 Mos 18, 1 15 Uke juli 2011 Søndag: Luk 14, Mandag: Sal 22, Tirsdag: Matt 9, 9-13 Onsdag: 1 Tim 1, Torsdag: Luk 15, Fredag: Sal 119, Lørdag: Apg 11, 5-18 Uke juli 2011 Søndag: Luk 15, 1-10 Mandag: Jes 65, 1-2 Tirsdag: Joh 8, 2-11 Onsdag: Sak 7, 8-12 Torsdag: Sal 51, 1-5 Fredag: Jak 5, 7-12 Lørdag: 1 Mos 38, 6-26 ÅRSRAPPORT FOR KIRKEMUSIKKEN I FALNES 2010 Året 2010 har bydd på varierte musikkinnslag i gudstjenester, møter og ulike samvær. I diakonimedarbeider Janne Kristine Eng har vi fått ennå et musikalsk stabsmedlem: Hun har bidratt aktivt med musikkinnslag i eldretreff og gudstjenester, og får med nye, unge og talentfulle sangere i tillegg til å synge selv. Sangarbeid: Menigheten har glede av korene på Skudenes bedehus, fra de yngste i Jubel/ Glede via de større i Soul Children og Ton Angelon til de "unge voksne" i Aks! Vi har hatt sporadiske korinnslag i kirkerommet, og ikke uten tyngde. 11. mars var det Haiti-konsert med Ton Angelon, unge sangsolister fra Åkra, Eivind Danielsen på steel-gitar samt den dyktige Elvisgruppa "Mi3". "Kor i Vest" deltok på litteraturkveld med Per Anders Nordengen 5. november. 25. november arrangerte Skudenes blandakor sin vakre, klassiske adventskonsert. Og 19. desember hadde vi den tradisjonelle julekonserten i Falnes, den 99. i rekka! Her deltok korps, blandakor, Ton Angelon, Aks og to nærmest profesjonelle unge solister fra Skudenes, sopranen Elise Varne og klarinettisten Linn Irene Dale. En takk til alle som har bidratt frivillig med sang og musikk i gudstjenester og på Fredtun i årets løp! Orgelfronten: Vi vil gjerne nevne de trofaste vikarorganistene, som har spilt en viktig rolle i år. 6. juni fikk vi en ekstra gjesteopptreden på orgel ved Kåre Nordling, som har morsrøtter fra Risdal. Vi har også hatt egne klassiske orgelinnslag: Håvard Skaadel spilte på det tradisjonelle orgelresitalet på Langfredag i forkant av gudstjenesten. Pinseaften 22. mai holdt Kolbein Haga orgelresital med fokus på J. S. Bach, og Arnfinn Tobiassen og Håvard Skaadel bidro med duettsang. I år har det vakre Ryde & Berg-orgelet blitt ettersett og oppjustert av Ole Chr. Schrøder og Jan Mou. Schrøder satte inn ny tremulant, det er en maskin som gir svevende og følsomme skjelvetoner når orgelet skal "synge" ekstra fint. Håvard Skaadel 4 Tårnklang

5 Velkommen til kirken Falnes kl Falnes kl Skud.bedehus kl Ferkingstad kl Falnes kl Ferkingstad kl Ferkingstad kl Falnes kl Falnes kl Ferkingstad kl Ferkingstad kl Ferkingstad kl Skud.bedehus kl Falnes kl Ferkingstad kl Skudenesh.Torg kl Ferkngstad kl Falnes kl Falnes kl Ferkingstad kl Fredtun kapell kl Falnes kl Kirkelige handlinger Falnes Døde: Otto Nilsen f Marit Vikra f Laura Alida Hansen f Solveig Larsen f Elisabet Alida Stol f Ruth Langaker f Dagny Marie Høines f Inger Oline Vikre f Marie Jacobsen f Martine Fagerland f Borghild Nornes f Rolf Walter Sundfør f Kåre Gundersen (Åkra bårehus) f Olaug Olsen f Leif Vikre f Selma Bertine Damås f Ingeborg Dale f Ragnhild Kallestein f Vagn Ove Korsbake f Gerd Sofie Simonsen f Magne Falnes f Andreas Høines f Ferkingstad Døde: Ragnhild Helene Olsen f Ragnvald Sandhåland f Tor Magne Ferkingstad f Kirsten Irene Ruud (Åkra Bårehus) f Tordis Johanne Langåker f Margrethe Elida Austneberg f Ingrid Serina Langåker f Edith Irene Ferkingstad f Ragnhild Helle f Egil Ferkingstad f Klara Gudrun Haugneberg f Døpte: Norah Linnea Midtbø Stava Bjarne Langeland Dahl Andreas Jensen Kornelia Elligsen Pettersen Sivert Sandhåland Sofie Tjoland-Vikre (Avaldsnes krk.) Oscar Nascimento Eriksen Sebastian Cordeiro Torkelsen Andreas Eng Waage (Avaldsnes krk.) Thea Emilie Li Aadnesen Mari Høines Dale Mari Høines Mandius Reiersen-Nesheim Sandra Engebretsen Wareberg Alina Wikre-Skjærbekk Amanda Stensen Midtun Hans Andreas Dale Pedersen Sofus Tobiassen Eriksen Sigurd Matheo Sandhåland Pedersen Oscar Leirvåg Stava Vigde: Fredtun Kapell Nina Bjørnsen og Jan Stueland Falnes kirke Rannveig Størkersen og Sten Ove Eike Døpte: Linus Nes-Olsen Benjamin Sørheim Jarle Sandve Sandhåland Jonas Ferkingstad Tjøstheim Stine Margrete Nodeland Vigde: Silje Thomassen og Stian Rysjedal Tårnklang

6 6 Tårnklang

7 Min påskesalme Eg hadde ikkje tenkt at eg hadde nokon min påskesalme før eg blei spurd å skrive om det. Likevel sto det klart for meg at det måtte bli Deg være ære. Frå før av rekna eg den som ein av mine kjæraste salmer, som heilårssalme og kanskje meir som min søndagssalme. Deg være ære! Herre over dødens makt. Evig skal døden være, Kristus underlagt! Se Herren lever, Salig morgenstund Mørkets makter bever, Trygg er troens grunn Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger, Kristus Herre er! Frykt ikke mere, Evig er han med Troens øye ser det, Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, Seier er hans vei Evig skal han regjere, Aldri frykter jeg! T/M: E. Buldry 1884 (NO) A. Fjeldberg 1949/ G/F.Händel 1746 For nokre år sidan skulle NRK fjernsynet kåre alle tiders salme. Mitt håp var at Deg være ære skulle gå til topps. Slik blei det ikkje. Eit intervjuobjekt som og heldt på den, meinte at Deg være ære burde bli som ein kristenfolkets nasjonalsang, slik at det blei skikk å reise seg, og synge den ståande. Det skjer av og til og det kjennes rett. Salmen blei til då Edmond Louis Budry, sveitsisk prest, i 1884 omskreiv See, conquering hero comes! (Sjå, Seierherren kjem!) frå oratoriet Judas Makabeus (1746) av Georg Fr. Händel, ein av dei store i musikkhistoria. I 1947 oversatte rektor ved Det praktiskteologiske seminar, Arne Fjellberg, Budrys versjon til norsk. Snart fekk salmen ein god inngang hos det norske kristenfolk og er kommen med i salme- og songbøker. Tekst og tone passar som hand i hanske. Trass i det er over hundre år mellom, er dei som blirr til i same støypeprosess. Salmen er ein tilbedande lovprising og samstundes ein jublande seiersfanfare. Den har noke høgreist over seg lyrisk og majestetisk, og etterlet seg trygg glede og mot. Samstundes som den er objektiv, oppretter den eit eg-du forhold. I det eg lovsyng Jesus kjem han så nær. Ein kjendis sa ein gong på radio: Å lovsynge Gud er menneskets edleste og mest høyverdige utfoldelse. Dette er tilrettelagt i Deg være ære. Eg har spurd meg sjølv: Kva er det i denne salmen som verkar slik på med? Kanskje svaret ligg i ei omskriving: Eg med tap. Han med seier. Og hvor dog vi passer sammen. Og så er det dette med Oppstoda. Historiens største under og det gjeld meg! Det kjem så sterkt fram i denne min påskesalme. Jesu seier over synd, død og vonde makter er sin seier som eg, saman med alle truande, har del i. Salmen nærer og nører livssamfunnet med Jesus. Tønnes Hammersmark. Tårnklang

8 Årsmelding forfrekingstad kyrkjelyd Utdrag frå Årsmelding fra Ferkingstad sokneråd Som i årsmeldinga frå Falnes, så har me trekt ut deler av årsmeldinga. Arbeidet med dei yngste er viktig. Det er dei som er kyrkja i framtida. Soknerådet har i 2010 bestått av : Berit Ådland (leiar) Thor F. Karstensen (nestleiar) Linda L. Meistad Anne Berit Hjelmevoll Karsten J. Stava Aud Sølvi Vikra Larsen Lars- Tore Anda (sokneprest) Vararepresentantar: Reidun Johannesen (1. vara) Leon Vikra (2. vara) Sølvi Varne (3. vara) Aud Irene Nes (4. vara) Irene Tveit (5. vara) Diakoniutvalet Halldis Eike, Gudrun Ferkingstad, Else Marit Sevland, Ingunn Huus og Janne Kristine Eng (diakoniarbeider). Husstyret i Kyrkjebakken består av: Leiar Thor Karstensen, Anne Berit Hjelmevoll, Toralf Liknes, Sigmund Dyrland og Jane Sandve. Trusopplæring Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har i fellesskap eit ansvar for dei døypte i bøn og trusopplæring. Som kyrkjelyd ynskjer vi at borna skal bli kjende med Jesus, at dei skal føle seg velkomen i kyrkja og på bedehus og at dei er ein del av eit fellesskap. Hovudmålet for trusopplæringa i Ferkingstad kyrkjelyd i tida som kjem, blir å tenkje og gjennomføre breddetiltak for born og unge i alderen 0-18 år. Vi arbeider med kyrkjelyden sin plan for trusopplæring og utvidar med stadig nye avgrensa tiltak. Dei tiltaka vi har pr. i dag er omtalt i denne årsmeldinga. Kvar vår er det dåpsskule. Dette er eit tiltak for dei som er 6-år og går i fyrste klasse. Dei sju samlingane har vi på Betania. Der får borna høyre ein bibelforteljing, vi har ein aktivitet knytta til forteljinga og vi koser oss med noko å ete. Vi bruker eit opplegg som heiter Stort er trua sitt mysterium. Det var 16 born som deltok av 21 inviterte. Borna fra dåpsskulen er og med på ei gudsteneste før påske. Oppslutninga om konfirmantarbeidet i Ferkingstad kyrkjelyd er stabilt. Mange 15-åringar vel å bli konfirmert i Den norske kyrkje. Året 2010/2011 har vi 23 konfirmantar i Ferkingstad. Vi har vanleg undervisning ca annankvar veke fram til jul. I år (konfirmantane 2010/2011 )har vi prøvd ut eit opplegg som heiter Krik-konfirmanter laga av Georg Breivik der undervisinga har vore i gymsalen på skulen. Vi bruker og eit opplegg utarbeida av Oddernes kyrkjelyd og Damaris kalt konfirmantonline.no. Forutan vanleg undervisning deltok konfirmantane i aktiviteter, i Ungdomsmusikken, i Krik, jentegruppe og diakonigruppe. Vi har og ei fellesamling med konfirmantane i Åkra kyrkjelyd. Då får vi besøk av eit team som heiter Road Service. Dei har konsert/ forestilling og undervisning. Konfirmantane deltek på fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp der dei går med bøsser fra dør til dør. Dei samlar og inn penger til Strømmestiftelsens Skrik-aksjon gjennom å selje lys i desember. I 2010 var vi så heldige å vera ein av kyrkjelydane som blei trekt ut til å vera med Strømmestiftelsen til Uganda. Kateketvikar Lill Skådel reiste saman med ein konfirmant frå Alle døypte born får dåpshelsing frå kyrkjelyden, og den blir sendt ut ved 1., 2., og 3.års dag for dåp. I haust var det babysong for fyrste gong på Kyrkjebakken. Det står meir om dette under diakonarbeidet i kyrkjelyden. I oktober hadde vi ei samling og utdeling av barnebibel for 4-åringene. Foreldre og 4-åringar fekk vera med på skattejakt i kyrkja. Nokon hadde stole kyrkjeskattane og 4-åringane fekk vera med å finne dei igjen ved hjelp av skattekart over kyrkja. Vi åt pøler og laga noko til å ta med heim. Det var ti 4-åringar som deltok på samlinga. På sundagen var det gudsteneste. Der fekk dei med seg ein barnebibel til bruk heime. Oppslutninga var god, og femten barn av 18 inviterte fekk bibel frå Ferkingstad kyrkjelyd. 8 Tårnklang

9 Foto: Geir Dale Falnes og ein frå Ferkingstad ned til Uganda for å lære og sjå Strømmestiftelsen sitt arbeid der. Skule-kyrkjesamarbeid I advent deltek dei to skulane i vårt sokn på skulegudsteneste. Barneskulane vert og invitert på jule-, og påskevandringar. Dette er for 1. og 2. klasse. Desse er i kyrkja før høgtidene og borna får høyre om det som skjedde på ein spennende måte. Begge skulene deltok på desse vandringane. Barnehagane vert og inviterte i kyrkja til å bli med på vandringane. På jule- og påskevandringane var alle dei tre barnehagane med flere grupper. For 5.klasse har vi eit opplegg som heiter Vandring gjennom Bibelen for born som er utarbeida av Bibelselskapet. Hausten 2010 var kateketen i ein 5-klasse og gjennomførte opplegget. Elevane får eit kurshefte med ulike oppgåver og dei lærer seg den store forteljinga i Bibelen ved hjelp av huskeord og rørsler. Kvart kurs er på fire skuletimar. Kateketen er på besøk i dei tre barnehagane den siste fredagen i månaden. Der har ho ansvar for ei samling med song og bibelforteljing. Tårnklang

10 Årsmelding for Falnes Menighet Utdrag fra Årsmelding for Falnes menighet 2010 Vi tar ikke med hele årsmeldingen, men konsentrerer oss om trosopplæringen og dåpsskolen og samarbeid kirke/ skole. Dette er et svært viktig arbeid, for det er disse som er framtidas kirkegjengere, det er diss som skal fylle råd Falnes menighetsråd: Espen Vidar Berg (leder) Sølvi Henningsen Røyland (nestleder) Tone Kristine Sæle, Borgny Haga Simonsen, Siv Tjøstheim, Jan Stueland, Aslaug Mortensen, Nils Henrik Velde og Lars-Tore Anda (sokneprest) Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Varamedlemmer: Agnes S. Løsnesløkken, Randi Elin Nornes Sæle, Bjørg Olaug K. Sommerfeldt, Einar Jøssang og Arne Nornes. og gjennomføring av årsfest, Skjærtorsdag, menighetstur, St.Hansfeiring, Olsok, m.m. Fredtun står nesten alltid på saklista, men nå er det ombyggingen og finansieringen av Menighetshuset som tar mye tid og opp -merksomhet. Representant til Kirkelig fellesråd: Jan Stueland Sølvi H. Røyland (vararepresentant) Falnes menighetsråd har i 2010 hatt møter og har behandlet saker. Kirkens velforening: Kristine Vinje Reirsen (leder) Signy Melhus (kasserer) Noen av sakene som ble behandlet i 2010: Mest tid går til faste saker som fordeling av offer, planlegging 10 Tårnklang

11 Undervisningsarbeidet i Falnes menighet v/kateket Solveig E. Bringaker Trosopplæring Foreldre, faddere, og menighet har i fellesskap et ansvar for de døpte i bønn og trosopplæring. Som menighet ønsker vi at barna skal bli kjent med Jesus, at de skal føle seg velkommen i kirke og på bedehus og at de skal få være en del av et fellesskap. vi prøvd ut et opplegg som heter Krik-konfirmanter laget av Georg Breivik der undervisingen har foregått i Skudehallen. Ellers bruker vi et opplegg utarbeidet av Oddernes menighet og Damaris kalt konfirmantonline.no. Foruten vanlig undervisning deltok konfirmantene i aktiviteter, i Ton Angelon, i Krik og diakonigruppe. Vi har også en fellesamling med konfirmantene i Åkra menighet. Da får vi besøk av et team som heter Road Service. De har konsert/forestilling og undervisning. Konfirmantene deltar på fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp der de går med bøsser fra dør til dør. De samler også inn penger til Strømmestiftelsens Skrik-aksjon gjennom å selge lys i desember. I 2010 var vi så heldige å være en av menighetene som ble trukket ut til å være med Strømmestiftelsen til Uganda. Kateketvikar Lill Skådel reiste sammen med en konfirmant fra Falnes og en fra Ferkingstad ned til Uganda for å lære og se Strømmestiftelsens arbeid der. Hovedmålet for trosopplæringen i Falnes menighet fremover, blir å tenke og gjennomføre breddetiltak for barn og unge i alderen 0-18 år. Vi jobber med menighetens plan for trosopplæring og utvider med stadig nye avgrensede tiltak. De tiltakene vi har pr. i dag er beskrevet nedenfor. Alle døpte barn får dåpshilsen fra menigheten som blir sendt ut ved 1., 2., og 3.års dag for dåp. I desember hadde vi en samling og utdeling av barnebibel for 4-åringene. Foreldre og 4-åringer fikk være med på skattejakt i kirka. Noen hadde stjålet kirkeskattene og 4-åringene fikk være med å finne dem igjen ved hjelp av skattekart over kirka. Vi spiste pøler og laget noe til å ta med hjem. Det var 23 4-åringer som deltok på samlingen. På søndagen var det gudstjeneste. Der fikk de med seg en barnebibel til bruk hjemme. Oppslutningen var god og 34 barn av 39 inviterte mottok barnebibel fra Falnes menighet. Hver vår er det dåpsskole. Dette er et tiltak for de som er 6-år og går i første klasse. De sju samlingene en dåpsskole består av har vi på bedehuset. Der får barna høre en bibelfortelling, vi har en aktivitet knyttet til fortellinge og vi koser oss med noe å spise. Opplegget som brukes heter Stort er troens mysterium. Mange frivillige var med i år for å få gjennomført dåpsskolen. Det var 40 barn som deltok av 59 inviterte. Barna fra dåpsskolen deltar også på en gudstjeneste før påske. Det ble invitert til LysVåken for 10-åringer første søndag i advent. LysVåken er et nasjonalt tiltak der 10-åringene overnatter i kirka og deltar på gudstjeneste. På grunn av dårlig oppslutning ble det besluttet å invitere på ny om et år da deltakerne er 11-år. Oppslutningen om konfirmantarbeidet i Falnes menighet er stabilt. Mange 15-åringer velger å bli konfirmert i Den norske kirke. Året 2010/2011 har vi 38 konfirmanter i Falnes. I mai 2010 ble 39 konfirmert i Falnes kirke. Vi har vanlig undervisning ca annenhver uke fram til jul. I år (konfirmantene 2010/2011 ) har Vi har mange frivillige som er med å driver barne- og ungdomsarbeid i kirka og på bedehuset. Disse blir invitert til inspirasjonssamling. Vi har en samling på våren og en på høsten. Skole-kirkesamarbeid Falnes menighet har et nært samarbeid med de tre skolene som ligger innenfor menigheten. Før jul deltar alle skolene på skolegudstjenester og ungdomsskolen deltar også på gudstjeneste før sommeren. I tillegg blir barneskolene invitert på jule-,og påskevandringer. Dette er for 1. og 2. klasse. Disse er i kirka før høytidene og barna får høre om det som skjedde på en spennende måte. Begge skolene deltok på disse vandringene. Barnehagene også inviteres i kirka til å bli med på vandringene. På julevandringene deltar alle tre barnehagene med flere grupper. Før påske var kateket på besøk i to av barnehagene og fortalte om hva som skjedde i påskehøytiden. Disse barnehagene var da ikke på påskevandring. For 5.klasse tilbyr vi et opplegg som heter Vandring gjennom Bibelen for barn som er utarbeidet av Bibelselskapet. Høsten 2010 var kateket i to 5-klasser og gjennomførte opplegget. Elevene får et kurshefte med ulike oppgaver og de lærer seg den store fortellingen i Bibelen gjennom huskeord og huskebevegelser. Hvert kurs er på fire skoletimer. Tårnklang

12 Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkeveien Skudeneshavn - Telefon Skudeneshavn Tlf ALT I BYGG 4280 Skudeneshavn Foretaksregisteret: Tlf.: NO MVA Mobil: a s Hillesland 4280 Skudeneshavn Tlf Åkrehamn 4250 Kopervik 5542 Karmsund 5536 Haugesund Tlf Tlf Tlf Tlf HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR Vest bygg & Stillas Jan Roar Eng, Lars Petter Svendsen, Skudeneshavn Telefon Postveien Skudeneshavn Telefon Telefax Skudeneshavn Åkrehamn Tlf Fax Mob Statoil Statoul Skudeneshavn Tlf Postboks Skudeneshavn Telefon Telefax BOLIG INDUSTRI SKIP Telefon Skudeneshavn Alt i sportsutstyr og golvbelegg Treffes på tlf fra kl Treffes på tlf fra kl hver dag hver dag 12 Tårnklang

13 Håpets høytid! Rundt oss grønnes markene, og våren bærer med seg håp om varme og nytt spirende liv. Alle som kjenner etter vil føle en eller annen form for forventning til gladere og lysere dager; og de dagene kommer. Snart vil fuglesangen og solen finne sine stunder der de spiller på hele sitt register for oss. Det er som de synger sammen med Erik Bye i den etter hvert så kjære sangen "Dagen i dag kan bli din beste dag". Historien bak den er sterk, ettersom den ble skrevet og sunget av ham i løpet av hans siste levedager. Plaget av sykdom var det allikevel en grunnvoll i ham som ville formidle noe positivt. Glem aldri at "Dagen i dag kan bli din beste dag!". Nydelig valgspråk; et utsagn med håp uansett tilstand. Andakt Kanskje du sitter og leser dette nå, og kjenner at du slettes ikke klarer å se hverken det spirende liv, fuglesangen, solstrålene eller at dette skal kunne bli en god dag. Da skal du vite at du ikke er alene om det, men jeg vil likevel at du skal høre nettopp dette at det finnes håp. Håp om trøst, lindring og en framtidig glede. Det kan være lett å si, men hva om ingen gjorde det? Heldigvis er det alltid noen som har noe positivt å dele med andre. Da Jesus møtte kvinnen ved brønnen fikk han tent en ny livsgnist i henne. Hun for til byen og sa til de hun møtte at de måtte bli med og se denne ekstraordinære mannen som visste alt om henne. Jesus kjenner deg selv om du ikke tror det. Du er et av hans elskede barn. Kanskje påsken kunne bli en tid til ettertanke? Det som skjedde i påsken var helt avgjørende for at budskapet om frelse skulle ha sin kraft! Påsken er det kristne budskaps seierssang. "Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid!" Jesus brøt dødens lenker, og sammen med våren håper jeg at evangeliet om Jesu oppstandelse kan gi alle noen gode påskedager. I Johannes evangelium kap. 1 leser vi om Natanael som spør Filip om det kan komme noe godt fra Nasaret. Da svarer Filip: Kom og se! Mon tro om denne påsken kan bli avgjørende for deg? Kanskje du møter Jesus og blir så oppglødd at de du møter får høre deg si: Espen V. Berg Kom og se at Herren er god. Tårnklang

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s.

ÅKRA. 25-års jubileum. Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt bygg s. 5 En samtale med Klara fra «Øyne» s. 6 Kirkejubileum s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 3 September 2010 utgitt av åkra sokneråd 17. årgang 25-års jubileum for Åkra kirke Bryllypskjole til besvær s. 3 Moderne barnehage i nytt

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira

Kyrkjebladet. for Torvastad og Utsira Nr. 1-2004 - Årgang 48 Kyrkjebladet for Torvastad og Utsira «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 Foto: Nina Bentsen kjerkebla kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 1-2015 - Årgang 59 KJERKEBLA PÅSKE 2014 Andakt Marit Areklett er diakon i Sjømannskirken i New York. Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

Les om UKA i Kopervik kirke

Les om UKA i Kopervik kirke GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2007 14. ÅRGANG TIDI HO RENN SOM ELV MOT OS. FORT SKIFTER SUMAR TIL VETTER. FADER VER ALLTID NOREGS LOS, RADT TIL DEI SEINASTE ÆTTER. Les om UKA i Kopervik kirke kirke

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd Menighetsbladet Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D iskopens påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand

ÅKRA & VEA HVA ER KFUK-KFUM-SPEIDING? Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN I ÅKRA KIRKE. Menighetsturen til holmavatn. Konfirmanter 2014. Fagvolontør i Thailand menighetsblad for NR. 2 JUNI 2014 21. ÅRGANG ÅKRA & VEA UTGITT AV ÅKRA SOKNERÅD OG VEDAVÅGEN MENIGHETSRÅD Fagvolontør i Thailand Fra åkra til ungdomstinget Jeg Elsker sol og sommer Ny Diakon UNGDOMSKLUBBEN

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11

Tro mot sannheten. Hundre år med stemmerett SidE 5-7. Klar for jubileumskonsert SidE 14. Stilling ledig på Haukås SidE 10-11 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 3 - M A i 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Tro mot sannheten «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer