Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA"

Transkript

1 Brannetterforskning i privat regi Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA

2 Brannetterforskning i privat regi Forsikringsbransjens utredning av brannsaker Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA

3 Forsikringens utgangspunkt Riktig plassering av kostnadene Regress mot skadevolder Avkortning Forsikringsbedrageri 3

4 4

5 5

6 6

7 To sentrale mål for selskapene: Plassering av ansvar Bekrefte eller avkrefte mistanke om svindel 7

8 Forhold som må avdekkes: Brannårsak Skadeomfang hvor mye er tapt Skadeomfanget er ikke et forhold som naturlig hører til politiets undersøkelser. 8

9 Hvorfor gjennomføre egen etterforskning? Skadeomfang Ingen andre som gjør den jobben. Brannårsak Varierende kompetanse hos politiet på ulike steder. Varierende ressurser hos politiet kan føre til at saker ikke etterforskes grundig nok. 9

10 Hvem er utredere? Gjensidiges teknikere har bakgrunn fra KRIPOS. De fleste av de taktiske utrederne kommer fra politiet, og har drevet med ordinær etterforskning der. 10

11 Hvem er utredere? Gjensidiges teknikere har bakgrunn fra KRIPOS. De fleste av de taktiske utrederne kommer fra politiet, og har drevet med ordinær etterforskning der. Mange dyktige utredere dette er ikke retrettstillinger. 11

12 Hvordan arbeider utrederne? Bygger videre på politiets funn. Helt ordinære etterforskningsmetoder: Teknisk etterforskning spor på stedet, graving i tomten, bilder, laboratorieundersøkelser. Taktisk etterforskning avhør, kontroll av informasjon og videre oppfølging. Tverrfaglig støtte. 12

13 Forsikringsavtaleloven 8-1: Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede vet eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på, mister sikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Hvis sikredes forhold bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan sikrede likevel få delvis erstatning gjelder tilsvarende. 13

14 Krav til sannsynliggjøring av et faktum 0 % 50 % 100 % 14

15 Krav til sannsynliggjøring av et faktum 0 % 50 % 100 % 15

16 Krav til sannsynliggjøring av et faktum 0 % 50 % 100 % 16

17 FORSIKRINGSSELSKAPENES FELLES ETISKE RETNINGSLINJER VED UTREDNING AV SVINDEL OG KRIMINALITET RETTET MOT FORSIKRINGSBRANSJEN 17

18 Generelle retningslinjer: Formålet med utredning er å innhente dokumentasjon for å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om svindel rettet mot forsikringsselskapet. Den som utreder saker for selskapet skal være redelig og tilstrebe objektivitet i alt sitt utredningsarbeid. Det skal innhentes og vurderes opplysninger som både er til gunst og til ugunst for kunden. Selskapet må ikke ha retningslinjer eller incentiver som gir den enkelte utreder personlig økonomisk utbytte som påvirkes av svindeltilfeller som avdekkes. 18

19 Alt taktisk og teknisk utredningsarbeid skal være faglig forsvarlig og kunne etterprøves. Metodene som benyttes skal være godt dokumentert og faglig holdbare. Der det er relevant og tillatt, bør dokumentasjonen gjøres ved hjelp av lyd og/eller bilde da dette fremmer rettsikkerheten til kunden i tillegg til at det er god dokumentasjon for senere saksgang. Kunden bør informeres om at det gjøres lydopptak av samtaler. Eventuell videodokumentasjon må utføres med størst mulig aktsomhet og det tillates ikke å krenke privatlivets fred. Videodokumentasjon skal aldri gjennomføres kontinuerlig, over lang tid, eller med fastmontert utstyr. 19

20 Utredningen skal skje i henhold til god forretningsskikk og den som utreder skal opptre høflig og korrekt: Kunden skal under utredningen gis anledning til å gjøre seg kjent med hva mistanken beror på, og anføre de omstendigheter som taler til fordel for ham/henne En utredning bør gjennomføres og avsluttes innen rimelig tid. I den grad det er praktisk mulig, bør eventuelle samtalereferater forelegges kunden for mulige kommentarer. Den som utreder må ta spesielle hensyn til de skadelidte/vitner som ikke har norsk som morsmål eller av andre årsaker har vanskelig for å fremme sine synspunkter, og forsikre seg om at misforståelser ikke oppstår, f.eks ved bruk av tolk. Ved eventuell utbetaling av dusør / tipspenger skal dette som hovedregel skje gjennom samarbeid med politiet. 20

21 Provokasjon I enkelte sammenhenger vil det være behov for en viss grad av påvirkning av hendelser/aktiviteter i den hensikt å fremkalle bevis man ikke ville fått uten slik påvirkning. Hvorvidt man kan benytte provokasjon som metode for å fremkalle bevis vil bero på en vurdering av: påvirkning på hendelsen/aktiviteten påvirkning av kundens personlige/private forhold invitasjon fra kunden som annonsering eller tilbud om tjenester 21

22 Det er ikke anledning til å provosere frem straffbare handlinger. Omfattende bruk av observasjon og provokasjon kan undergrave selskapenes ønske om åpenhet. Det enkelte selskap skal derfor ha tydelige rutiner for hvordan ønsker om slike utredningsmetoder skal besluttes og behandles. 22

23 Bruk av uriktig identitet Under utredning skal man i utgangspunktet benytte faktisk identitet. Dersom det ikke er mulig å få tilgang til nødvendig informasjon uten å skjule egen identitet, må man sikre at man ikke påvirker handlingene til kunden i urimelig grad. 23

24 Bruk av sosiale medier Ved bruk av sosiale medier under utredningen, slik som Facebook, Twitter, blogg osv, er det anledning til å bruke informasjon som ligger åpent tilgjengelig. Hvis man kontakter kunden direkte i denne forbindelse, skal man bruke egen identitet. Det er ikke lov å bryte seg inn i andres private elektroniske profiler, jf. straffelovens 145, 2. ledd. 24

25 Åstedsgranskning Ved åstedsgranskning bør det vurderes å varsle sikrede og gi ham/henne anledning til å være tilstede. 25

26 Kvalitetssikring: Distanse mellom utredere og saksbehandlere. Samarbeid med juridisk avdeling. Sentralt utvalg vurderer alle sviksaker. Eget uavhengig kundeombud som klageorgan. 26

Bransjenorm. Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel

Bransjenorm. Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel Bransjenorm Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel Finans Norge Enhet økonomisk kriminalitet 12.12.2014 Innholdsfortegnelse Om forsikringsselskapenes

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge

Forsikringssvindel i Norge NFT 1/2003 Forsikringssvindel i Norge av Hans-Jacob Anonsen Med et slikt tema som ovenstående har jeg lyst til å gå rett på sak og si at forsikringssvindel i Norge ser ut til å tappe selskapene for ca

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet

Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Avd. for Ingeniørfag Studieretning: Brannsikkerhet Av: Kandidatnummer: 57 Cathrine Lie Kandidatnummer: 1 Anita Westman Haugesund 2005 I Oppgavens tittel:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.

Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2. Innholdsfortegnelse 1 Etiske retningslinjer... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Personlig ansvar og integritet... 3 1.2.1 Taushetsplikt... 3 1.2.2 Habilitet... 4 1.2.3 Varsling... 4 1.3 Administrative og organisasjonsmessige

Detaljer

Brannetterforskning et potensielt samspill mellom politi og forsikringsselskap?

Brannetterforskning et potensielt samspill mellom politi og forsikringsselskap? Brannetterforskning et potensielt samspill mellom politi og forsikringsselskap? Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Anne-Sofie Rikter-Svendsen

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING

Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 01-4 630.0 Rundskriv nr. 5/2004 Oslo 30. april 2004 SAKNETMELDINGER ETTERFORSKING INNLEDNING Rundskrivet gir retningslinjer for etterforskingsmessige tiltak i forbindelse

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer