Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr. 1.2010"

Transkript

1 FJELL MENIGHET Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 1

2 PRESTENS SIDE REDAKTØRENS SPALTE NOTISER Staben: Diakonvikar: Beate Schmidt, mobil: Kantor: Galina Trintsoukova, tel: Kirketjener: Wenche Solbakken, tel: Sokneprest: Ivar Flaten, tel: mobil: Adresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen Sentralbord: Faks: Redaksjonen Utgiver: Fjell Menighetsråd Menighetsbladets adresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen Bankgiro: Redaktør: Per Erik Marheim Mobil: E-post: Prosjektmedarbeider: Asbjørn L. Stavem Mobil: E-post: Korrektur: Margrethe Renaa. Mobil: E-post: Distribusjon: Laila Kaasa Mobil: E-post: Annonser: Jorunn Lyng Haugseth Mobil: E-post: Sokneprest: Ivar Flaten Mobil: E-post: Neste nummer av menighetsbladet kommer ca 1. juni. Stoff leveres senest 1. mai. Se hjemmesiden: Trykk: Zoom Grafisk Opplag: 1400 Grafisk Design: Vi som har levd en stund husker kristendomstimene fra skolen. Mange kan fortelle om Noa og regnbuen, sitere et salmevers eller to og vet hvem Luther var. Abraham, Moses og David er personer som er mer enn navn og jeg tror til og med at du kan fortelle noen historier om dem. Du kan kanskje den fantastiske fortellingen om Josef som kom som slave til Egypt og ble avgjørende for sin familie og sitt folks framtid. Skolen i Norge er ikke lenger knyttet til den kirken som etablerte skole i Norge i Nå ivaretar RLE-faget alle barn og har som mål å gi barna kunnskap om alle de store religionene. Alle barn i norsk skole har rett på en undervisning som fremstiller deres tro og livssyn slik deres egne tradisjonsbærere ville gjort det. RLEfaget er spennende og utfordrende og jeg skulle ønske mange fikk anledning til å oppleve slike timer. Her dannes grunnlag for en respektfull og åpen samtale mellom mennesker av ulik tro og overbevisning. Men undervisningen har ikke den dybden og bredden som det tidligere faget Kristendomskunnskap hadde. Dialog forutsetter at partene har et ståsted og et utgangspunkt. Skal vi få et slikt ståsted, kreves det at vi er trygge i vår egen tro og tradisjon. Ansvaret for dette ligger hos foreldrene, men vi har tradisjonelt stolt på at skolen har gjort jobben for oss. Slik er det ikke. Skolen tar ikke ansvar for kirkens dåpsopplæring lenger. Det har den i prinsippet ikke gjort etter Alle som døper sine barn til kristen tro, lover å føre sine barn inn i kristen tro og tradisjon. Foreldre og faddere har ansvar, sammen med den menigheten de døper barnet inn i. Som prest for Fjell menighet har jeg en sterk følelse av at vi kan mye bedre enn vi viser i dag. Det er rett og slett en stor utfordring som ligger foran oss. Et annet sted i bladet forteller vi om vår nabo, moskeen Minhaj Ul Quran International. Imam Noor Ahmad har bygd opp en skole hvor barna lærer språk og får kunnskap om Islam. Syv klasser er etablert i Oslo i tillegg til innføringsklasser for voksne. Nå er to årskull i gang her på Fjell med undervisning fredag, lørdag og søndag. Målet er å utvide med ett nytt kull i året. Jeg gratulerer Noor og Minhaj med innsatsen og med godt og viktig arbeid. Fjell kirke og våre medlemmer kan lære noe av deres innsats og visjon. Skal våre barn kunne møte sine muslimske venner til en god og meningsfull samtale om tro, må de få hjelp til å lære og forstå mer av sin egen tro. Det er vårt ansvar som kirke og som foreldre, familie og faddere. Fjell menighetsråd arbeider nå med en plan for trosopplæring i samarbeid med de andre menighetene i Den norske kirke i Drammen. Jeg ser fram til at vi kan utvikle et bedre og mer omfattende opplegg der alle døpte kan lære mer om troen og vår kristne tradisjon. Dette er en oppgave vi må stå sammen om. Jeg ser fram til en mer systematisk og spennende opplæring i den kristne tro. Ivar Flaten Visjonen for Fjell menighet 2009 har vært et spesielt år for Fjell menighet. I forrige nummer av menighetsbladet slo vi fast at jubileumsåret hadde fortont seg som et jubelår med stor aktivitet og godt besøk på mange av gudstjenestene og jubileumsarrangementene. Innvielsen av det nye orgelet sammen med tilhørende konserter med dyktige musikere, var med på å kaste glans over Fjell kirke. Dette skyldes nok i stor grad også en iherdig innsats fra stab og frivillige. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver og en av dere som bidro med sin innsats. Når vi nå har gått inn i et nytt år der vår ressursbruk nødvendigvis må tilpasses det normale kirkeåret, er det nok fornuftig å stanse opp og stille samme spørsmålet som apostelen Peter fikk en gang. Quo vadis? Eller litt omskrevet: Hvor går Fjell kirke? Hvilken vei skal vi gå for at Fjell kirke skal bli en naturlig møteplass for enda flere mennesker? Under en av jubileumsfestene i 2009 uttalte tidligere sogneprest Terje Ellingsen: Det er en lav terskel for å komme inn i Fjell kirke. Jeg oppfattet hans budskap slik at det ikke skal være vanskelig å komme inn i kirken, verken psykisk eller fysisk. Kirken skal ha en medmenneskelig romslighet. Et lavterskeltilbud til alle, som gjør at mennesker kan finne seg til rette der og oppleve noe av åndelig karakter som virkelig angår dem. Når vi som menighetsråd skal stake ut den videre vei, er det viktig at vi kan enes om en visjon som vi skal arbeide mot. En visjon er som kjent et retningsgivende og høyere mål som vi aldri helt kan oppnå, men som skal styre vårt arbeid på ulike områder. Ut fra dette har vi nå funnet det riktig å forenkle vår tidligere visjon til følgende: Fjell kirke er et møtested for alle. Tatt i betraktning av at vår menighet med ca 2000 medlemmer er en minoritetsmenighet på Fjell hvor det i alt bor ca mennesker med ulik religiøs tilknytning, har vi svært store utfordringer foran oss med å skape en slik møteplass. I denne visjonen ligger det også et ønske om at Fjell kirke skal spille en viktig rolle i arbeidet med å skape et godt og harmonisk samfunn der folk med ulik etnisk bakgrunn, kultur og religion vil respektere hverandre og leve sammen i fred og fordragelighet. De av dere som opplevde julaften i Fjell kirke i 2009, fikk et overraskende og synlig bevis på at vårt arbeide bærer frukter. Under gudstjenesten fikk vi besøk av imam Noor Ahmad Noor fra moskeen på Fjell. Han gratulerte oss med vår feiring av Jesus fødselsdag og overrakte vakre blomster til menigheten. I sin tale la han vekt på mye av det som er felles i kristendommen og islam, og han avsluttet med å ta avstand fra Al-Qaida, Osama bin Laden og andre som begår terrorhandlinger i islams navn. Mange syntes nok at dette var et svært uvanlig og sterkt innslag i en tradisjonell julegudstjeneste, men Fjell kirke er nok ikke som andre kirker...? Det må også tas med at medlemmer fra Fjell menighetsråd, med sognepresten i spissen, deltok i feiringen av Muhammeds fødselsdag den 7. mars i Minhaj-moskeen på Fjellsenteret. Kirker, moskeer og andre gudshus er ment å være møtesteder for alle mennesker gjennom hele livsløpet fra vugge til grav. Møtesteder der Gud taler til oss både i medgang og motgang. Møtesteder der vi føler at livet vårt har en åndelig dimensjon som ikke merkes så lett i den hektiske hverdagen. Derfor ønsker menighetsrådet i Fjell kirke å tilrettelegge for at flest mulig mennesker skal besøke våre gudstjenester og arrangement. I tråd med virksomhetsplanen for 2010, innfører vi faste tider for åpen kirke med stille rom. En vil også prøve å dra i gang en søndagsskole eller kirkeskole for barn, dersom det melder seg nok frivillige lærerkrefter. For øvrig vil vi søke å videreutvikle de nåværende møteplassen som Gøy med musikk, Nabokaffen og månedlige kulturkvelder. Det er vårt håp at stadig flere mennesker vil finne veien til møteplassene vår i tiden som kommer. Per Erik Marheim Stille time i Fjell kirke Hver onsdag kl er Fjell kirke åpen for alle som ønsker å sitte en stund i stillhet. Tanken er at en kan be, tenne lys eller meditere i kirken. Menighetsrådet ønsker å åpne kirken mest mulig. Det foregår mye gjennom uken som folk kan delta på. Men vi ønsker å fokusere på at kirken også er et sted for bønn, stillhet og ettertanke. Foreløpig er Stille time bare på onsdager, men vi håper å utvide ordningen. Vi trenger flere frivillige som kan ta på seg å være der for å gjøre noen enkle forberedelser. Vennskapsmenighet i England Menighetsrådet har vedtatt å etablere et vennskapsforhold til Melton menighet (like ved Ipswich) av Church of England. Deres prest, Michel Hatchett, var gjest i Drammen i januar. Vi ser fram til å utvikle kontakten med våre engelske venner. Tanken er at vi skal kunne besøke hverandre, utveksle ideer og tanker og naturligvis be for hverandre. Mer informasjon om Melton finner du på Familiekor på onsdager I forlengelsen av Gøy med musikk på onsdag ettermiddager, har Fjell menighet nå startet et familiekor. Barn og voksne synger sammen og har det hyggelig. Dette er en flott tilvekst til onsdagens mange aktiviteter i Fjell kirke. Det er vår organist Galina Trintsoukova som leder familiekoret. DOTL i god utvikling Nytt styre er valgt og sokneprest Ivar Flaten er fortsatt sekretær for Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Mange spennende tiltak er på gang i forumet. Følg med på www. dotl.no for nyheter, dokumenter og arrangementer. Imam Noor Ahmad Noor er valgt inn det nye styret der Arne Kittang (baha i) er ny leder. Ragnhild Stivi fra Frelsesarmeen er ny kasserer. 2 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 3

3 MENIGHETSRÅDET Budsjettarbeid Til tross for rekordhøye inntekter i 2009, viste årsregnskapet at menigheten hadde et overforbruk. Årsaken til dette var først og fremst at orgelet ble ca kr dyrere enn antatt. Orgelet ble betalt i euro på et avtalt tidspunkt hvor euroen stod svært høyt i kurs. Videre kom det også en del uforutsette utgifter i forbindelse med skjerming av orgelet mot sollys og andre mindre småarbeider. I tillegg opplevde vi også svikt i besøkstallet til kulturarrangementene. På bakgrunn av denne situasjonen har menighetsrådet brukt mye tid på å utarbeide et realistisk budsjett for Under budsjettprosessen så det en stund ut til at vi ville få vanskeligheter med å utgi menighetsblad i 2010, men dette har vi nå klart å få til. Vi vil imidllertid be alle som er fornøyde med bladet om å støtte oss med gaver eller sponse bladet på annen måte. I budsjettet er det for øvrig avsatt kr til opprusting og modernisering av menighets-senteret i kjelleretasjen. Etter planen skal rommet rustes opp etter at Fjell barnehage flytter ut til høsten. Vi er enige om å prioritere menighetssenteret dersom vi i løpet av året skulle få økonomiske midler som gjør dette mulig. Selv om budsjettet for 2010 gir oss noe mindre handlingsrom enn i foregående år, regner vi med å opprettholde omtrent samme aktivitetsnivå som i 2009 slik det er beskrevet i vår virksomhetsplan. GIVERTJENESTE TIL FJELL KIRKE Givertjeneste en kristen dyd Bibelsk begrunnelse Givertjeneste kan av noen oppleves som et utidig pengemas. Imidlertid er dette et tema som har helt klar bibelsk begrunnelse. Vi gir også uttrykk for dette i den takkebønnen som presten ber etter at offeret er samlet inn i kirken hver søndag. Ordene i takkebønnen er hentet fra Bibelen, Salme 24,1: Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. Apostelen Paulus taler tydelig om en planlagt forvaltning av økonomien slik at også menigheten skal få det som er nødvendig. Det står i 1. Kor 16,1-2: Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Hver søndag skal hver enkelt legge til side hjemme hos seg selv så mye som han er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når Virksomhetsplanen Under arbeidet med virksomhetsplanen for 2010 har vi funnet det riktig og endre vår visjon til følgende: Fjell kirke er et møtested for alle Konf. omtale av visjonen i lederartikkelen. Den nye virksomhetsplanen har følgende satsingsområder: Variert gudstjenesteliv Innføre faste tider for åpen kirke mede stille rom. Opprette egen søndagsskole. Aktiv kultursatsing En kulturkveld i måneden med variert innhold. Møtestedet Søke økt samarbeide med flere frivillige. Videreutvikle tilbud for barn og deres foreldre. Videreutvikle Fjell menighet som ressursmenighet for religionsdialog. Kommunikasjon Videreutvikle bruken av internett. Sikre videre utgivelse av menighetsbladet. Økonomi Øke antall faste givere. Sikre god økonomistyring. Både årsregnskap, budsjett og virksomhetsplan ble lagt fram til orientering på kirkens årsmøte Per-Erik Marheim jeg kommer. Den samme apostel argumenterer litt annerledes når han skriver slik i 2. Kor. 9,6-8: Den som sår sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning. Tiende I en del menigheter utenfor Den norske kirke oppfordres medlemmene til å ta ansvar for menighetens økonomi ved at de gir tiende, dvs 10% av disponibel inntekt når skatt er betalt. Tiende er også et bibelsk begrep som vi hører om mange steder i Skriften. Likevel er ikke dette noe som vi vil kreve av våre folk. Skal vi etablere en fast givertjeneste i Fjell menighet, vil vi oppfordre til å bidra med det beløp Gud vil minne en om, stort eller lite. Skattefritak Gaver til Den norske kirke er fradragsberettiget på selvangivelsen. Alle som bidrar i givertjenesten får tilsendt en oversikt over gaven som er gitt sist år. Denne ordningen innebærer at giveren får ca. 28% av gavebeløpet refundert over skatteseddelen. Også firma kan bidra på denne måten. Dersom du ønsker å støtte Fjell menighets: benytt gironummer: Merk din gave med enten Misjon, Kultur eller Blad. Kilde: Askøymenighetenes menighetsblad Av Ivar Flaten AKTUELL PERSON I MENIGHETEN Menighetsprofilen Fjell kirke har de senere år vært gjennom en positiv utvikling på mange ulike områder. Hit kom Galina Trintsoukova for syv år siden og begynte som organist. Galina har vært en sentral medspiller og pådriver i alt det gode arbeid som er skjedd i kirken, ikke minst innenfor utøvelsen av kirkemusikk, barnearbeid og kulturarbeid. I 2009 ble det innviet nytt orgel og dermed satte Galina seg på skolebenken for å studere kirkemusikk for å bli enda bedre utøver. Hun vil utdanne seg til kantor. Hvem er Galina Trintsoukova? Jeg er en dame som kom fra Russland for snart 10 år siden sammen med min familie. Vi reiste for å oppleve nye ting og se mer av verden, forteller Galina. Sammen med Victor og barna Anna (12) og Sasha (18) ble Meløy i Nordland første stoppested. Victor fikk jobb som kantor mens Galina hadde deltidsjobb ved kulturskolen og lærte seg norsk. Etter tre gode år i Meløy flyttet familien til Drammen hvor Galina ble ansatt som organist i Fjell kirke i Jeg er egentlig utdannet pianist sier Galina og forteller at det er et ganske stort sprang fra det å være pianist til å bli organist. For det første må jeg tenke på helt andre måter, blant annet koordinasjon. Når jeg spiller orgel må jeg bruke både hender og føtter. Orgelet i Fjell kirke har 16 registre, mens et piano kun har ett register. Hvert register har en egen og spesiell klang legger Galina ut med faglig autoritet og fortsetter: Dette betyr at man må ha evner til sette det hele sammen til fin orgelmusikk for tilhørerne. For å bli enda bedre utøver på orgelet i Fjell kirke, har Galina valgt å videreutdanne seg til kantor. Å være en profesjonell utøver som kantor vil si å være utdannet innenfor kirkemusikk. Det Pakking & Sortering Møtemat & Catering Plastpakking Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Ved & Briketter Makulering Lekestuer & Anneks Jobbfrukt.no Montering HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? betyr blant annet læring om norsk musikk og norsk kirkemusikk, kunnskap om kor og ikke minst; hva er et orgel? Et orgel er et komplisert samspill av en rekke ulike funksjoner. Alt som er inne i rammeverket som omslutter orgelet, må jeg vite om og beherske. Jeg er heldig som har en professor i orgel som min foreleser, sier Galina. Etter syv år sammen med menigheten i Fjell kirke gir Galina uttrykk for en fin tid og gode år. Det har vært lærerikt og jeg har fått mange nye og gode venner. Jeg opplever at menigheten har et stort og omfattende tilbud til både unge og eldre og at aktiviteten er høy, sier Galina. Hun gir uttrykk for at flere burde døpe sine barn i Fjell kirke. Dette kunne gitt større tilhørighet til kirken og ville kunne medføre at flere blir rekruttert inn som deltakere og bidragsytere. Galina liker å møte mennesker i ulike sammenhenger og som russer merker hun en viss kulturforskjell i forhold til etniske nordmenn. Jeg skulle gjerne sett at nordmenn var mer åpne og direkte. Det hadde vært fint om flere kom på besøk og kakket på døren. Det er ikke nødvendig å ha en avtale for å snakke med meg, sier Galina med et smil til slutt. Tlf Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 5

4 "Ditt drømmebad er vår drømmejobb" Sjokoladeruter Se vårt store utvalg i produkter fra VIPP Ingredienser KAKEOPPSKRIFT Levert av Grete Rognan Jeg forhørte meg med damene som jeg går på stavgang med om tirsdagene (fra Inntaksdammen) - vi kom frem til denne kaken da den smaker meget godt på tur og er godt egnet til å ta med på påskefjellet. Kan gjerne pyntes med bær fra frysen av det man måtte ha! Ellers har jeg et annet tips. Kjøpt gjerne en ferdigkake - f.eks. French Bakery Brioche - og fiks på den. Gjerne med litt kakao/sukker blanding som dyttes inn i kaken. Kanskje litt mer glasur og noen skollede mandler strødd oppå. Og de andre blir imponert over hvor flink du er! 125 g smør Temp: 210 C Tid: min 2 1/2 dl sukker 2 egg 2 1/2 dl hvetemel 1. Smør og sukker røres hvitt. 1 ts bakepulver 1000M2 UTSTILLING AV BAD - STØRST I BUSKERUD 1/2 dl kakao 2.Tilsett et egg av gangen. Rør godt i mellom hvert egg. 1/2 ts vaniljesukker Vi hos Comfort Flis & Bad i Lier har spesialisert oss på bad fra A til Å. Fra dyktige håndverkere som gjør jobben, 2 dl rosiner 3. Mel, bakepulver, kakao og kvalitets- vaniljesukker og designprodukter blandes som sammen varer i mange og inn år, i røra. og det 2 dl grovhakkede hasselnøtter/mandler 4.Rosiner og nøtter/mandler blandes inn til lille ekstra som gjør badet mer praktisk og innbydende, mer personlig og ikke helt som alle andre. slutt. Designer kraner gir et eksklusivt og delikat preg. Vi har mye lekkert! Slik gjør du: Ha dette i en liten langpanne (21x20 cm) og stek i min Kaken kan godt være litt bløt inni. Avkjøles og deles i firkanter. Ren glede! Utrolig mye spennende småvasker i stål, glass, keramikk og porselen. COMFORT LIER VI KAN BAD! VELKOMMEN! Mye å velge i av friske dufter og farger til et deilig bad COMFORT LIER Flis og Bad AS, Husebysletta 19, 3400 Lier, , VI HAR EGNE RØRLEGGERE, SNEKRE OG FLISLEGGER ANSATT Åpningstider: Mandag-fredag 9-17, torsdag 9-18, lørdag PÅSKEN Dundrende påskefest Påsken for noen år siden var vi gjester hos venner i Athen. Vi deltok i påskeukens mange gudstjenester og det store høydepunktet påskenatt. Kan du for et øyeblikk forsøke å legge sammen julekvelden, 17. mai og nyttårsaften til en og samme opplevelse. Da nærmer du deg forventningen og stemningen og folkemengden i og utenfor den lokale, store kirken utover påskeaften. Men du må bytte ut 17-maiflaggene med lys. Lange, hvite lys som fås kjøpt rundt i byen og på torget utenfor kirken. Alle har lys i hånden og det summer av forventning og oppstemt glede. Kirken er stappfull av mennesker som står. Liturgien, bønnene, sangen og lesningene har avløst hverandre i mange timer, og klokken nærmer seg midnatt. Det blir stadig større trengsel. Så blir alle lys i kirken slukket og all summing stilner. Tiden står stille. Presten ber inne alterrommet bak ikonostasen. Og så, ved midnatt kommer han ut i kirkerommet med sitt tente lys, Kristus-lyset og roper ut: Krisus er oppstanden! og den nærmeste får tenne sitt lys fra hans lys og svarer Ja! Han er sannelig oppstanden! Og lyset sprer seg fra menneske til menneske slik at kirken opplyses mer og mer. Så når lysbølgen kirkeporten, menneskene på kirketrappa får tent sine lys og snart står folkemengden på torget i et hav av levende lys. Fyrverkeriet spraker og dundrer. Festen slippes løs! Jesus Kristus er oppstanden! Livet seirer over døden! Mysteriet har skjedd. Jesus Kristus døde, men ble levende igjen. Dette er den kristne tros kjerne og sentrum. Kristus døde for oss og knuste dødens krefter ved sin oppstandelse. Livet og lyset seirer over døden og mørket. Dette gjelder for deg og ditt liv! Påsketiden starter med festen påskeaften og 1. påskedag. Påsketiden er igang og varer til pinse! God påsketid! Ivar Flaten NOTISER Gjestebud i Drammen på FN-dagen Gjestebudet på Union Scene i oktober 2009 med utenriksminister Jonas Gahr Støre, var en stor suksess. Årets Gjestebud blir på selve FN-dagen søndag 24. oktober kl Det var 150 deltakere sist. Dette året blir det antakelig åpnet for noen flere. Pass på når invitasjonene går ut slik at du får en plass. Neste år blir Gjestebud avslutningsarrangementet i Drammens 200-års byjubileum, søndag 23. oktoboer Sokneprest Ivar Flaten er valgt til leder i styret for Gjestebud Norge som hadde sitt årsmøte 3. mars. Bispevisitas utsatt på grunn av sykdom Det var planlagt visitas til Strømsø og Fjell menigheter i mars. På grunn av sykdom måtte det dessverre gå ut. Visitasen av biskop Laila Riksaasen Dahl er utsatt ett år. Seminar og møter i Fjell kirke Kirkens lokaler er attraktive for kurs og seminarer. Bispedømmerådet i Tunsberg benyttet lokalene til et stort regionalt møte for menighetsrådsmedlemmer 18. mars, kantorene i distriktet hadde fagkurs 10. mars og 130 konfirmantenes hadde påskevandring i og rundt kirken 4. mars. Vi har veldig gode og fleksible lokaler som gir oss mange muligheter. Seminar for religiøse ledere i Drammen Unik seminarrekke for religiøse ledere med fokus på samarbeid, pedagogikk og vold i nære relasjoner er planlagt i et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen og omegn trosog livssynsforum, Drammen minoritetsråd, Buskerud innvandrerråd, Politiet i Drammen og Fylkesmannen i Buskerud. Kursene går over fem onsdager og starter rett over påske. Profeten Muhammeds bursdag feiret Menighetsrådet i Fjell ble invitert til å feire profeten Muhammeds bursdag i moskeen på senteret der Minhaj Ul Quran holder til før deres egen moské blir bygget. Menighetsrådets leder overrakte blomster og holdt en hilsningstale på høytidsdagen. Tom Reffhaug og Ivar Flaten deltok også på markeringen fra Fjell kirke. Påskevandring for konfirmanter på Fjell 130 konfirmanter deltok i et spennende opplegg om påsken torsdag 4. mars. Konfirmantene fra Bragernes, Tangen, Strømsø og Fjell var sammen om en vandring med stasjoner der de fikk oppleve påskens budskap på en litt ny måte. Med bind for øynene gikk de i grupper på 5-7. De delte nattverden i øvre salen, varmet seg på bålet i borggården, hørte piskeslagene, bar korset og mye mer. Både voksne ledere og konfirmantene selv fikk en tankevekkende ettermiddag. Bodil Johannessen og Karin Olsen sørget for at alle fikk tomatsuppe, brød og saft å varme seg på. 6 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 7

5 LOKALHISTORIE MISJON Om steder og veier på Fjell / Galterud og øvre Austadområdet Misjonsprosjektet I forrige nummer hadde vi en artikkel skrevet av Laila Kaasa der hun beskriver misjonsprosjektet Fjell kirke støtter. Det handler om å hjelpe jenter i Katakwi i Uganda med utdannelse. Ved å hjelpe DEL 1 Det er vel slik med de fleste av oss at når vi oppdager nye gatenavn, undrer vi oss på hvorfor de enkelte gatene har fått sine spesielle navn. Kanskje er det ikke alltid like lett å forstå hvordan navnekomiteen i Drammen har tenkt. Plassen slik den ser ut idag. Den eldste veien i området vårt må antas å være Skogerveien som opprinnelig gikk fra Markusveien til Skoger kirke. Det var denne veien skogerbøndene dro når de skulle ned til byen. På strekningen mellom Markusveien og Fjell lå det for øvrig hele tre kolonialforretninger. Nederst lå Tollefsens kolonial, som nok var den største butikken av de tre. Lengre oppover lå Stordalen kolonial som holdt til i et kjellerlokale, og aller øverst ved nåværende bussgrav, lå fru Bordings kolonial. I tillegg må det også tilføyes at på toppen av Kleivene lå Ellefsens Skifabrikk. Den var i drift fra1888 til I årene etter 1951 ble det blant annet produsert par heltre ski av ask og hickory pr. år. Den nyeste hovedveien fra byen til Fjellområdet går fra Austad og kalles Austadveien. Frem til 1960 årene krysset Skogerveien Austadveien like ved nåværende Kiwi og fortsatte videre til Skoger. Da Austadveien ble forlenget, ble Skogerveien avkuttet ved Kiwi. Den øverste resterende delen av Skogerveien ble deretter koblet sammen med forlengelsen av Solsvingen og fikk navnet Fjellsveien. Resultatet av denne navneendringen ble altså at veien opp til Fjell ble hetende Skogerveien, mens veien fra Fjell til Skoger ble hetende Fjellsveien. Aner vi en liten logisk brist her? Gjennom Fjellsbyen, som tidligere ble kalt Paaverudbyen, går det også en annen gammel nedfartsvei til byen. Den fikk i 1966 navnet Fjellsbyveien og er en del av det tidligere veisystemet Krinsilen. Da det i 1901 ble innført gatenavn med husnummer i Fjellsbyen fikk samtlige eiendommer Fjellsbyen som gatenavn. Dette skapte svært stor frustrasjon blant beboerne. Når du kjører oppover Austadveien ser du Kjærjordet oppover mot skogkanten. Jordet var i sin tid beitelandsskap for dyrene på Austad gård og fikk navnet etter familien Kjær som eide Austad gård fra 1842 til Ved nåværende Stasjonskameratenes hus rant det tidligere en større bekk som ble kalt Møllebekken. Den er nå lagt i rør og kan ikke sees. Her ble det i sin tid anlagt en flomkvern og stedet ble omtalt som Mølleplassen, eller bare Plassen. På 1950 tallet bodde Maren Plassen her. Stedet ble drevet som et lite småbruk med hest, kuer, høns og gris. Våningshuset på Plassen ble for øvrig pusset opp i årene og tjener i dag som bolighus.(ligger vis a vis Stasjonskameratenes hus- Se bildet!) Dersom du svinger av i dette krysset opp langs Drafnkollveien vil du etter ca meter kjøre over stedet der den gamle husmannsplassen Høgda lå. Høgda tilhørte Austad gård og lå høyt og fritt oppe på Kjærjordet. Stedet var rundt århundreskiftet visstnok et yndet turmål for byens borgere som kunne få servering her oppe. På 50-tallet bodde en dame ved navn Olson her. Da plassen ble fraflyttet på 70 tallet vokste det fortsatt mange hageblomster her og om høsten bugnet fruktrærne av epler og plommer. I 1980-årene ble plassen brutalt feid vekk av sultne anleggsmaskiner som anla vei til Austad skog. Siden dette så vidt meg bekjent, er den eneste husmannsplassen i vårt distrikt som het Høgda, kan en jo undre seg over at en kort veistump på Galterud har fått samme navnet. Det ligger nær å at tro at navnekomiteen har forvekslet denne plassen med en av husmanns-plassene som lå under Galterud gård. Kanskje bør komiteen se på denne saken på nytt? Kilde: Drammen byleksikon v/ Per Otto Borgen (1995). Per-Erik Marheim jentene hjelper vi hele familier! Vi har nå fått følgende mail fra Rune Gustavsen som er koordinator for misjonsprosjektet. Til menighetsbladet Langt nord-øst i Uganda ligger Katakwi. Det er en landsby med mange flotte mennesker. Katakwi heter byen og området rundt. Vi samarbeider med kirken der. Prosten heter Philip og han leder arbeidet med å lage et internat for jenter, slik at de kan få skolegang og trygge forhold. Bildet er tatt i oktober Nå er bygget så pass ferdig at jentene, som er i alder år har begynt å flytte inn. For litt over tre hundre tusen norske kroner blir det reist et stort bygg med plass til et hundre jenter. Offisiell åpning av internatet er fastsatt til 12. september Drammensere er hjertelig velkommen til å bli med på denne begivenheten. Det kan bli en spennende opplevelse både for ugandere og nordmenn. Det andre bildet er fra barneskolen i Katakwi, en flott skole med 1600 elever. Skolen drives av kirken. Vennskap er viktig for alle. De setter stor pris på å ha venner i Norge. Vi kan be for hverandre, og vi kan hjelpe hverandre på mange måter. Av vår rikdom og overflod kan vi også bidra med midler slik at de kan få noe flere goder i Katakwi. Laila Kaasa kjenner Katakwi ganske godt. Hun har bodd i en hytte der i tre måneder, og er svært godt kjent og avholdt av befolkningen. Prost Philip og mange av folkene i Katakwi ønsker å sende en hilsen og takk til venner og støttespillere i Norge. Rune Gustavsen E-post: 8 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 9

6 TERJES HJØRNE KULTURPROGRAM NOTISER Rune Steen Drammen Velkommen til en hyggelig bilprat! Svein Erik Olsen Tommy Kristiansen Øvre Eikervei 77 - Tlf.: Kirken som vi tror på I gudstjenesten bekjenner vi at vi tror på den Hellige Ånd, - og fortsetter: En hellig allmenn kirke. For å forklare hva som menes med kirke her, har en til alle tider brukt bilder og symboler. Ikke minst har et skip eller båt vært et slik talende bilde. Utgangspunktet har vært teksten Matt. 8,23 27 om Jesu ferd over Genesaretsjøen sammen med disiplene. Da uværet kom, ble disiplene redde, men Jesus truet vind og bølger til å legge seg. Og i Joh. 21, 4 8 hører vi om Jesus etter oppstandelsen møter disiplene igjen og ledet dem til å legge ut på sjøen og ta en stor fangst. For de troende ble dette et bilde på hvordan Jesus møter og tar seg av sine disipler i kirken. I katakombekunsten møter vi skipet som symbol for kirken, forsamlingen av de troende. Går vi frem til kirkefaderen og den store predikanten Johannes Chrysostomos som var biskop i Konstantinopel ved slutten av 300 tallet, kommer vi til et miljø som var velkjent med sjøfart og skip av alle slag. Og her talte Chrysostomos om kirken: Kirken er et skip som seiler gjennom verden. Herren er styrmann, disiplene er mannskapet. Masten er korset, seilet er troen på evangeliet, drivkraften er den Hellige Ånd. Drevet av Ånden seiler kirken inn i paradisets og det evige livs havn. Og lignelsen gikk videre: Guds ord er kompass, håpet anker og tauet ankertau. Den samme tanken finner vi senere igjen på mange steder og ofte hengte en kopi av et fullrigget seilskip ned fra taket i kirken. Noen av disse skipene ble gitt av sjøfolk som hadde vært i fare på haver, og som hadde bedt Gud om redning. Nå ville de takke og ære Gud med en gave til kirken. Senere kunne menigheten se dette som et bilde på at kirken med Guds ord og sakramenter, fører de troende over verdens farefulle hav til himmelens trygge havn. For min del kan jeg nevne at da jeg første gang skulle få trykt en liten bok jeg hadde skrevet og som handlet om kirken, bad jeg om å få et bilde av en båt på omslaget. Det skulle minne om kirken som stadig seiler gjennom nye farvann mot en sikker havn. Terje Ellingsen På plakaten i Kulturkirken Fjell APRIL TIRSDAG 20. APRIL kl Indiepopens Aarvo Pärt: David Åhlen med Andreas Runeson Med sitt debutalbum We Sprout in Thy Soil har den svenske artisten David Åhlén laget en plate som har gjort ham til noe av et fenomen på hjemmebane. Kulturnyhetene på SVT har kalt ham indiepopens Arvo Pärt, og kritikere har trukket paralleller til John Dowland og Anthony Hegarty. I flere år var han låtskriver og frontfigur i bandet Namur der hans stemme blandet seg med monotone gitarer, dansbare trommer og brusende elektronikk. Åhlen er sønn av en baptistpastor og er boksta- David Åhlen velig talt oppvokst i kirken. De enkle sangene og salmene preget ham tidlig. I løpet av de tre siste årene har hans musikalske språk utviklet seg mot et enklere uttrykk og låtene på We Sprout in Thy Soil er åndelige, renskåret og personlige. Dersom du våger å la deg berøre, kommer denne kvelden til å bevege deg i dypet av din sjel. Denne kvelden er gitaristen Andreas Runeson med som bonus artist. Andreas er kunstnerisk leder og produsent på labelen Compunctio som har gitt ut artistene Ingebrigt Håker Flaten, Håkon Kornstad og David Åhlèn. MAI TIRSDAG 11. MAI kl Multikulturell samarbeidskonsert I samarbeid med Minhaj Ul Quran (MUQ) Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), presenterer Fjell kirke en multikulturell konsert som speiler litt av nabolaget vårt her på Fjell. MUQ med sin direktør og imam, Noor Ahmad, representerer moskeen som nå skal reises i vår umiddelbare nærhet. Vi ønsker å utvide vårt samarbeid og planlegger ulike prosjekter. I samarbeid med DOTL arbeider vi for å etablere en sakral musikkfestival i Drammen: The River Sacred Music Festival. Kveldens konsert er en første start på samarbeidet: Familien Kahn fra Oslo presenterer pakistansk/indisk klassisk musikk og folkemusikk. En gruppe fra Minhaj Ul Quran med Noor Ahmad i spissen skal resitere/synge. Sokneprest Ivar Flaten synger salmer til norske folketoner Russisk, briljant akkordionist: Vladimir Svetlanov. En filippinsk dansegruppe fra St Laurentius Det blir som vanlig sosialt samvær etter konserten med enkel servering. MAI ONSDAG 19. MAI kl Johannes Sebastian Bachs 12. orgelkonsert Orgelvirtuos Abram Bezuijen, kantor i Haug kirke, har innstudert og presentert alle Bachs orgelkonserter. Han reiser landet rundt som konsertorganist og Abram Bezuijen er kjent for sitt store arbeid med Nedre Eiker kirkemusikkfestival som hver år har en rekke store og interessante konserter i Haug kirke i Hokksund. Kulturkirken Fjell har et godt samarbeid med Abram. Sist høst hørte vi ham i konsert med Arve Tellefsen. Vi gleder oss nå til gjenhør med musikk av Den 5. evangelist. Musikken står godt til vårt nye Flentrop-orgel. JUNI TORSDAG 3. JUNI kl Holmestrand storband Holmestrand Storband er et av landets beste i sitt slag, har gitt ut flere plater og har gjerne med seg sin nyeste CD på steder der de opptrer. Holmestrand storband har et solid trøkk i trompeten. Med en klassisk storbandbesetning på 17 musikanter, varter gjestene fra Holmestrand opp med en variert konsert. Bandet er for øvrig ett av landets aller eldste - grunnlagt så tidlig som i Anført av dirigent Jørn Winnæs, spiller Holmestrand storband et repertoar som speiler jazzhistorien. Stilartene varierer mellom 30-tallets swingmusikk, latino, blues, gospel og ballader. Ivar Johansen Familien Khan Trosopplæring i Drammen ny satsing Nasjonal satsing kommer til alle menighetene i Drammen. Tangen og Åssiden har vært prosjektmenigheter, men nå skal alle menighetene i prostiet få del i satsingen som omfatter til sammen ca 4 nye stillinger til trosopplæring i Den norske kirke. Drammen prosti kom ikke med i denne omgangen, men forberedelsene pågår for fullt med samordning og felles planlegging. En håper på tildeling og igangsetting av prosjektet i løpet av Fjell 2020 samarbeidsprosjekt Bystyret i Drammen har satt i gang et meget stort prosjekt i vår bydel. Flere underkomiteer er i arbeid og Fjell menighet deltar i en av dem. Tema er Møtesteder på Fjell og Fjell kirke er et av de viktige møtestedene. Visjonen vår er tydelig: Fjell kirke er et møtested for alle. Vi håper å få til et delprosjekt under Fjell 2020 som inkluderer flere samarbeidspartnere vi har i kirken. Fjell 2020 ble startet med et stort seminar i høst og det skal være et nytt seminar som er åpent for alle i juni. Der vil de ulike komiteene legge fram hva som er planlagt så langt. Bydelsdagen 29. mai på Fjell skole Fjell menighet er en av samarbeidspartnerne rundt Fjelldagen. Bydelsdagen er startet opp i Nettverksgruppen på Fjell som møtes på Frivillighetssentralen i Bydelshuset 3-4 ganger hvert halvår. Monika Bock har vært en sentral drivkraft i dette hele tiden. Det er hun fortsatt. Egil Fladmark fra menighetsrådet er koordinator for prosjektet fra menighetens side. 10 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 11

7 MØTESTEDET DIALOG Familiekor i Fjell kirke Imam og direktør Noor Ahmad Noor Foto: Ivar Flaten Planene for å bygge en moské på Fjell er over 20 år gamle. Nå ser det ut til at planene nærmer seg realisering med byggestart rett over påske. De som har fulgt med det siste året vil vite at det også har skjedd ting i organiseringen av de foreningene som planlegger byggingen. Noor Ahmad Noor er en viktig faktor i denne utviklingen. Noor Ahmad Noor Nå er vi kommet i gang med familiekor i kirken! Kom og bli med og syng med den stemmen du har! Vi synes at det er morsomt å få flere generasjoner til å synge sammen. Vi øver hver onsdag utenom skoleferie fra kl Øvelsene har et uformelt og sosialt preg og er lagt opp slik at barn og voksne i alle aldre uansett sangstemme skal kunne delta. Repertoaret er variert og består av både nyere og tradisjonelle barne-/ familiesanger hvor vi setter fokus på sangglede og humør. Vår organist Galina Trintsoukova dirigerer koret og Per Roar Ekeland hjelper til på piano en gang i blant. Etter korøvelsen kan barna leke sammen mens de voksne prater og har det hyggelig. Vi avslutter kvelden med å spise frukt sammen. Er du mere sulten, kan du komme litt før og spise middag som serveres fra 16.45, og være med på Gøy med musikk som starter kl Prisen for middagen er kr 10,- for barn og kr 20,- for voksne. Maks. kr 50,- for familie. For tiden har vi ledige plasser til både store og små sangelskere og vil gjerne få flere til å synge i koret vårt. Velkommen! Første opptreden var i gudstjenesten 11. april. Galina Trintsoukova Moskéen bygges av Minhaj Ul Quran International (MUQI). Foreningen ble etablert i Drammen ved at foreningene Jamaat E-Ahle Sunnat og Rett vei slo seg sammen. Minhaj er en verdensomspennende organisasjon med utspring i Lahore, Pakistan. Organisasjonen har avdelinger i en rekke land og legger vekt på utdanning, sosialt arbeid og kulturvirksomhet. Noor Ahmad Noor er direktør for MUQI og imam her i Drammen. Han kom til byen for ett år siden fra Oslo hvor han ledet arbeidet der i to år og utviklet virksomheten på imponerende vis. Minhaj Ul Quran International Oslo har nå kvinneforening, ungdomsforening og konfliktråd med mange medlemmer og stor aktivitet. Noor er født i 1963 og utdannet på MUQIs universitet i Lahore hvor han har mastergrader i arabisk, Islam og urdu. Han er en dyktig organisator med erfaring fra skole og moskéarbeid i Pakistan og altså i Oslo. Noor bor på Fjell og har sin bolig i en av blokkene sammen med kone Shanaz og fire barn. På bønnetidene gjennom uka, på fredagen og undervisningen lørdag og søndag finner vi Noor i moskéen. Minhaj har sin virksomhet i det gamle kjøpesenteret på Fjell inntil den nye moskeen er ferdig. Der samles de troende til bønn og der holdes det undervisning. Hver fredag, lørdag og søndag samles barn og voksne til undervisning i arabisk, urdu og islamstudier. Det vil etableres klasser fra 1. klasse og oppover, hvor innholdet er tilpasset alder og utvikling. Målet er sju klasser slik de har det i MUQI i Oslo. Voksne har sin egen klasse. Arbeidet med bygging av moskéen her, minner om innsatsen som ble lagt ned for 30 år siden for å bygge Fjell kirke. Mange enkeltmennesker arbeider hardt for å samle inn penger for å få realisert prosjektet. Noor forteller at menigheten i løpet av fastemåneden Ramadan sist høst samlet inn over 2 mill. kroner. Mange har forpliktet seg til regelmessige gaver med en bestemt sum i tiden som kommer. Menigheten har et sterkt ønske om å skape et sted hvor barn og unge kan lære islam og få det grunnlaget de trenger for å leve som troende og aktive mennesker i samfunnet. Moskeen er et samlingssted for bønn, samtale og samfunnsengasjement. Den endelige byggetillatelsen til moskeen ble mottatt fredag 12. mars og byggingen starter så snart det er praktisk mulig, antakelig rett over påske. Noor Ahmad er nå valgt inn i styret for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og er aktiv på mange måter for å bidra til en god utvikling i vår bydel. Han ønsker interesserte velkommen til å besøke moskeen på senteret. All bønn foregår som kjent på arabisk og talen til forsamlingen under fredagsbønnen er foreløpig på urdu. Noors intensjon er å kunne holde talen på norsk så snart som mulig. FAKTA Minhaj Ul Quran International etablert i Pakistan 1982 Minhaj etablert i Norge 1987 Leder og grunnlegger heter Tahir Al Qadri Avdelinger i 93 land Driver skoler derav 540 i Pakistan (Privatskoler godkjent av Staten) Barnehjem og eldrehjem i Pakistan Universitet i Lahore Driver konfliktråd i Oslo 12 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 13

8 BARNESIDEN KUNST Hva er det motsatte? Her ser du noen ord.prøv å finne ordet med motsatt mening, og skriv det på den ledige linjen: Stor -... Sørgelig -... Tørt -... Trist -... Sikker -... Dyrt -... Opp -... Pen -... Frisk -... Varmt -... Ung -... Gammel -... Hvilke hus er like? To av de 7 husene i den lille byen er helt like. Hvilke? Labyrint Loppen Laban har tilfeldigvis havnet bakgorillaen Gustavs øre. Kan du hjelpe Laban å finne veien videre ned til Gustavs tå? Maleriutstillingen Jesu siste dager i Afrika Denne påsken presenterte Kulturkirken Fjell i Drammen påskeevangeliet fra et nytt perspektiv: det afrikanske. Vi er vant til se Bibelen fortolket av kunstnere og gjennom kunsthistorien er mange av de mest kjente verkene direkte inspirert av tekstene herfra. Påsken 2010 ga den norsk-kamerunske bildekunstneren Vakoté Yama publikum anledning til å se de bibelske påskefortellingene i et annet lys: Kulturkirken Fjell stilte ut en serie bestående av 13 av hans malerier, alle med motiver fra påsken presentert i en afrikansk kontekst. Budskap om håp Yama er en respektert bildekunstner og musiker fra Kamerun. Han er selvlært og har etablert sitt eget uttrykk etter inspirasjon fra lokale kunstnere i sitt hjemland og fra rikdommen i fargene verden er full av. Maleriene hans kjennetegnes av sterke farger og tydelige konturer, og detaljene bortprioriteres gjerne til fordel for symbolske og tematiske effekter. Yama henter inspirasjon fra begivenheter i det daglige liv og maler samfunnet slik han ser det. Blant mange tilbakevendende tema i Yamas kunst er urettferdighet, korrupsjon, sorg og glede. Selv om verkene ofte viser menneskehetens og våre samfunns skyggesider, sender de også ut et budskap om håp. Vakoté Yama om kristendom i afrikansk kontekst: Jeg vokste opp i et kristent miljø med mange norske og amerikanske misjonærer. Vi vokste opp med bilder av en blond Jesus i kirkene. Nordmenn malte Jesus som en nordmann, amerikanerne malte ham som amerikaner. De tenkte ikke på konteksten. Jeg prøver ikke å si at Jesus er en afrikaner! Han er heller ikke norsk. Han er universell. Han er frelseren for alle og alle må kunne finne seg selv i han. Jeg er i Norge, og nordmenn er vant til påske i norsk kontekst. Jeg vil bare vise hvordan jeg som afrikaner tolker påsken i en afrikansk kontekst. Vakoté Yama om påsken: Påskeuka er både sorgen og gledens uke. Sorg på grunn av minnet om smerten og døden. Glede på grunn av seieren over døden, oppstandelsen. I vår kontekst i dag betyr påsken for meg håp om en bedre fremtid med mindre krig, renere miljø og bedre forhold for de som må reise hjemmefra spesielt de som må risikere livet på sjøen på grunn av ekstrem fattigdom og arbeidsløshet. Påsken gir tid til å meditere, tenke spesielt på alle som lider i verden: de uskyldige sivile og barn som dør eller må leve resten av livet med ødelagt kropp og permanente smerter; soldatene eller krigerne som har samme skjebne, i tjeneste for menn i sort dress og slips, for menn i turban. Tenke spesielt på de som er undertrykte, urettferdig behandlet, drept eller fengslet på grunn av sine ideer. FAKTA Vakoté Yama Dieudonné Født 1971 i Kamerun. Bosatt i Norge siden Grunnlegger og medlem av kunstnergruppa «Vin Art», som har hovedbase i Ngaoundéré i Kamerun. Ved siden av virket som bildekunstner deltar han i flere musikalske konstellasjoner som vokalist og musiker, og har også et eget soloprosjekt. Hans debutalbum «Samira» ble svært godt mottatt i Kamerun, og han arbeider for tiden med album nummer to. M: Vakoté Yama 14 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 15

9 MAI APRIL JUNI Dato Tid Aktivitet HVA SKJER I FJELL KIRKE Høymesse ved Ivar Flaten, Galina Trintsoukova. Aina Davidsen, saksofon Konsert med David Åhlen og Andreas Runeson (Spennende, svenske musikere fra samme selskap som utgav CD-en Elise med salmer i frijazzutforming.) Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Ivar Flaten og Bodil Viken. Gjester: Svend Åge Jacobsen og Hilde Høimyr Gudstjeneste for små og store ved Ivar Flaten, Galina Trintsoukova m/ gjester Konfirmasjon ved Ivar Flaten og Galina Trintsoukova. Aina Davidsen, saksofon Multikulturell konsert (Innslag med kunstnere med russisk, pakistansk, tyrkisk, filippinsk bakgrunn) Gudstjeneste ved seniorprest Else Liv Kortner Faye og Galina Trintsoukova Festgudstjeneste 1. pinsedag ved Ivar Flaten og Galina Trintsouova. Dåp. Gjester Kveldsgudstjeneste inspirert fra Iona v/ivar Flaten og Vidar Tjøtta. Gjester Gudstjeneste ved seniorprest Else Liv Kortner Faye og Galina Trintsoukova Konsert med Holmestrand storband Gudstjeneste for små og store med tur i det grønne v/ivar Flaten og Galina Trintsoukova Abram Bezuijen spiller Johan Sebastian Bach Sommerens første felles gudstjeneste med Strømsø i Strømsø kirke Felles gudstjeneste med Strømsø i Fjell kirke. KIRKELIGE HANDLINGER Døpte i vår menighet Tuva Rebni Heimlid Nordsida kyrkje, Stryn Konfirmanter (konfirmasjon 9.mai kl 11.00) Eirik Wiklund Frederik Winness Ringnes Heidi Hansen Inger Hansen Jennie Farbrodt Lundgaard Karoline Emilie Narvesen Kristine Jensen Østhagen Mariel Johansen Richard Wilhelm Hammerstad Rogstad Veronika Ellefsen Døde fra Fjell sogn Ingrid Johanne Johannessen, født 1928 Alfhild Bettum, født 1917 Kjell Olsen, født 1937 Berit Borge, født 1952 Gudrun Johanna Sofie Ottesen, født 1914 Mona Holmen, født 1933 Inger Kjellberg, født 1937 Alf Ovnerud, født 1919 Fjell Menighetsråd Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave å vekke og nære det kristelige liv i Fjell menighet. Rådet består av: Per Erik Marheim, leder / Margrethe Renaa, nestleder Bjørn Orhagen, økonomikontakt / Tom Reffhaug Andrew Bozee, Jorunn Lyng Haugseth, perm. til Anne Sofie Jæger Jokumsen, fast medl. til Egil Svein Fladmark, 1.varamedl Sheila Mann, 2.varamedl Hans Arne Jørgensen, 3.varamedl Rosmary Fuglevik, 4.varamedl / Berit Bondø, 5.varamedl. til / Ivar Flaten, sogneprest Se for nærmere presentasjon Påskesalme Vakoté Yama: Golgata 1 Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! {Omkved:} Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. 2 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! {Omkved} 3 Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. {Omkved} 16 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2014

Menighetsbladet April 02/2014 Menighetsbladet April 02/2014 Tanker side 3 velkommen mia SIDE 8 Pensjonister side 11 Filtmaker side 16 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Reidar Johannessen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter årgang 109 6 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge JXP ledertreningskurs for ungdom Betel, Ørsta en av fire nye menigheter tilsluttet DFEF Dette er budet vi har fra Ham: Den som elsker Gud, må

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Påsketid Se side 15-17 og 32

Påsketid Se side 15-17 og 32 Nordberg menighetsblad Nora i Nairobi Side 4-5 Stor konsert Side 7 Ny på kontoret Side 9 Hva med orgelet? Side 10 Kurbitsmalerier Side 16-17 Påsketid Se side 15-17 og 32 Nr. 2 Påskenummer 2013 Nordberg,

Detaljer