Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr. 1.2010"

Transkript

1 FJELL MENIGHET Menighetsblad for Fjell, Øvre Austad, Austad skog og Galterud Andre årgang - nr Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 1

2 PRESTENS SIDE REDAKTØRENS SPALTE NOTISER Staben: Diakonvikar: Beate Schmidt, mobil: Kantor: Galina Trintsoukova, tel: Kirketjener: Wenche Solbakken, tel: Sokneprest: Ivar Flaten, tel: mobil: Adresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen Sentralbord: Faks: Redaksjonen Utgiver: Fjell Menighetsråd Menighetsbladets adresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen Bankgiro: Redaktør: Per Erik Marheim Mobil: E-post: Prosjektmedarbeider: Asbjørn L. Stavem Mobil: E-post: Korrektur: Margrethe Renaa. Mobil: E-post: Distribusjon: Laila Kaasa Mobil: E-post: Annonser: Jorunn Lyng Haugseth Mobil: E-post: Sokneprest: Ivar Flaten Mobil: E-post: Neste nummer av menighetsbladet kommer ca 1. juni. Stoff leveres senest 1. mai. Se hjemmesiden: Trykk: Zoom Grafisk Opplag: 1400 Grafisk Design: Vi som har levd en stund husker kristendomstimene fra skolen. Mange kan fortelle om Noa og regnbuen, sitere et salmevers eller to og vet hvem Luther var. Abraham, Moses og David er personer som er mer enn navn og jeg tror til og med at du kan fortelle noen historier om dem. Du kan kanskje den fantastiske fortellingen om Josef som kom som slave til Egypt og ble avgjørende for sin familie og sitt folks framtid. Skolen i Norge er ikke lenger knyttet til den kirken som etablerte skole i Norge i Nå ivaretar RLE-faget alle barn og har som mål å gi barna kunnskap om alle de store religionene. Alle barn i norsk skole har rett på en undervisning som fremstiller deres tro og livssyn slik deres egne tradisjonsbærere ville gjort det. RLEfaget er spennende og utfordrende og jeg skulle ønske mange fikk anledning til å oppleve slike timer. Her dannes grunnlag for en respektfull og åpen samtale mellom mennesker av ulik tro og overbevisning. Men undervisningen har ikke den dybden og bredden som det tidligere faget Kristendomskunnskap hadde. Dialog forutsetter at partene har et ståsted og et utgangspunkt. Skal vi få et slikt ståsted, kreves det at vi er trygge i vår egen tro og tradisjon. Ansvaret for dette ligger hos foreldrene, men vi har tradisjonelt stolt på at skolen har gjort jobben for oss. Slik er det ikke. Skolen tar ikke ansvar for kirkens dåpsopplæring lenger. Det har den i prinsippet ikke gjort etter Alle som døper sine barn til kristen tro, lover å føre sine barn inn i kristen tro og tradisjon. Foreldre og faddere har ansvar, sammen med den menigheten de døper barnet inn i. Som prest for Fjell menighet har jeg en sterk følelse av at vi kan mye bedre enn vi viser i dag. Det er rett og slett en stor utfordring som ligger foran oss. Et annet sted i bladet forteller vi om vår nabo, moskeen Minhaj Ul Quran International. Imam Noor Ahmad har bygd opp en skole hvor barna lærer språk og får kunnskap om Islam. Syv klasser er etablert i Oslo i tillegg til innføringsklasser for voksne. Nå er to årskull i gang her på Fjell med undervisning fredag, lørdag og søndag. Målet er å utvide med ett nytt kull i året. Jeg gratulerer Noor og Minhaj med innsatsen og med godt og viktig arbeid. Fjell kirke og våre medlemmer kan lære noe av deres innsats og visjon. Skal våre barn kunne møte sine muslimske venner til en god og meningsfull samtale om tro, må de få hjelp til å lære og forstå mer av sin egen tro. Det er vårt ansvar som kirke og som foreldre, familie og faddere. Fjell menighetsråd arbeider nå med en plan for trosopplæring i samarbeid med de andre menighetene i Den norske kirke i Drammen. Jeg ser fram til at vi kan utvikle et bedre og mer omfattende opplegg der alle døpte kan lære mer om troen og vår kristne tradisjon. Dette er en oppgave vi må stå sammen om. Jeg ser fram til en mer systematisk og spennende opplæring i den kristne tro. Ivar Flaten Visjonen for Fjell menighet 2009 har vært et spesielt år for Fjell menighet. I forrige nummer av menighetsbladet slo vi fast at jubileumsåret hadde fortont seg som et jubelår med stor aktivitet og godt besøk på mange av gudstjenestene og jubileumsarrangementene. Innvielsen av det nye orgelet sammen med tilhørende konserter med dyktige musikere, var med på å kaste glans over Fjell kirke. Dette skyldes nok i stor grad også en iherdig innsats fra stab og frivillige. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke hver og en av dere som bidro med sin innsats. Når vi nå har gått inn i et nytt år der vår ressursbruk nødvendigvis må tilpasses det normale kirkeåret, er det nok fornuftig å stanse opp og stille samme spørsmålet som apostelen Peter fikk en gang. Quo vadis? Eller litt omskrevet: Hvor går Fjell kirke? Hvilken vei skal vi gå for at Fjell kirke skal bli en naturlig møteplass for enda flere mennesker? Under en av jubileumsfestene i 2009 uttalte tidligere sogneprest Terje Ellingsen: Det er en lav terskel for å komme inn i Fjell kirke. Jeg oppfattet hans budskap slik at det ikke skal være vanskelig å komme inn i kirken, verken psykisk eller fysisk. Kirken skal ha en medmenneskelig romslighet. Et lavterskeltilbud til alle, som gjør at mennesker kan finne seg til rette der og oppleve noe av åndelig karakter som virkelig angår dem. Når vi som menighetsråd skal stake ut den videre vei, er det viktig at vi kan enes om en visjon som vi skal arbeide mot. En visjon er som kjent et retningsgivende og høyere mål som vi aldri helt kan oppnå, men som skal styre vårt arbeid på ulike områder. Ut fra dette har vi nå funnet det riktig å forenkle vår tidligere visjon til følgende: Fjell kirke er et møtested for alle. Tatt i betraktning av at vår menighet med ca 2000 medlemmer er en minoritetsmenighet på Fjell hvor det i alt bor ca mennesker med ulik religiøs tilknytning, har vi svært store utfordringer foran oss med å skape en slik møteplass. I denne visjonen ligger det også et ønske om at Fjell kirke skal spille en viktig rolle i arbeidet med å skape et godt og harmonisk samfunn der folk med ulik etnisk bakgrunn, kultur og religion vil respektere hverandre og leve sammen i fred og fordragelighet. De av dere som opplevde julaften i Fjell kirke i 2009, fikk et overraskende og synlig bevis på at vårt arbeide bærer frukter. Under gudstjenesten fikk vi besøk av imam Noor Ahmad Noor fra moskeen på Fjell. Han gratulerte oss med vår feiring av Jesus fødselsdag og overrakte vakre blomster til menigheten. I sin tale la han vekt på mye av det som er felles i kristendommen og islam, og han avsluttet med å ta avstand fra Al-Qaida, Osama bin Laden og andre som begår terrorhandlinger i islams navn. Mange syntes nok at dette var et svært uvanlig og sterkt innslag i en tradisjonell julegudstjeneste, men Fjell kirke er nok ikke som andre kirker...? Det må også tas med at medlemmer fra Fjell menighetsråd, med sognepresten i spissen, deltok i feiringen av Muhammeds fødselsdag den 7. mars i Minhaj-moskeen på Fjellsenteret. Kirker, moskeer og andre gudshus er ment å være møtesteder for alle mennesker gjennom hele livsløpet fra vugge til grav. Møtesteder der Gud taler til oss både i medgang og motgang. Møtesteder der vi føler at livet vårt har en åndelig dimensjon som ikke merkes så lett i den hektiske hverdagen. Derfor ønsker menighetsrådet i Fjell kirke å tilrettelegge for at flest mulig mennesker skal besøke våre gudstjenester og arrangement. I tråd med virksomhetsplanen for 2010, innfører vi faste tider for åpen kirke med stille rom. En vil også prøve å dra i gang en søndagsskole eller kirkeskole for barn, dersom det melder seg nok frivillige lærerkrefter. For øvrig vil vi søke å videreutvikle de nåværende møteplassen som Gøy med musikk, Nabokaffen og månedlige kulturkvelder. Det er vårt håp at stadig flere mennesker vil finne veien til møteplassene vår i tiden som kommer. Per Erik Marheim Stille time i Fjell kirke Hver onsdag kl er Fjell kirke åpen for alle som ønsker å sitte en stund i stillhet. Tanken er at en kan be, tenne lys eller meditere i kirken. Menighetsrådet ønsker å åpne kirken mest mulig. Det foregår mye gjennom uken som folk kan delta på. Men vi ønsker å fokusere på at kirken også er et sted for bønn, stillhet og ettertanke. Foreløpig er Stille time bare på onsdager, men vi håper å utvide ordningen. Vi trenger flere frivillige som kan ta på seg å være der for å gjøre noen enkle forberedelser. Vennskapsmenighet i England Menighetsrådet har vedtatt å etablere et vennskapsforhold til Melton menighet (like ved Ipswich) av Church of England. Deres prest, Michel Hatchett, var gjest i Drammen i januar. Vi ser fram til å utvikle kontakten med våre engelske venner. Tanken er at vi skal kunne besøke hverandre, utveksle ideer og tanker og naturligvis be for hverandre. Mer informasjon om Melton finner du på Familiekor på onsdager I forlengelsen av Gøy med musikk på onsdag ettermiddager, har Fjell menighet nå startet et familiekor. Barn og voksne synger sammen og har det hyggelig. Dette er en flott tilvekst til onsdagens mange aktiviteter i Fjell kirke. Det er vår organist Galina Trintsoukova som leder familiekoret. DOTL i god utvikling Nytt styre er valgt og sokneprest Ivar Flaten er fortsatt sekretær for Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Mange spennende tiltak er på gang i forumet. Følg med på www. dotl.no for nyheter, dokumenter og arrangementer. Imam Noor Ahmad Noor er valgt inn det nye styret der Arne Kittang (baha i) er ny leder. Ragnhild Stivi fra Frelsesarmeen er ny kasserer. 2 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 3

3 MENIGHETSRÅDET Budsjettarbeid Til tross for rekordhøye inntekter i 2009, viste årsregnskapet at menigheten hadde et overforbruk. Årsaken til dette var først og fremst at orgelet ble ca kr dyrere enn antatt. Orgelet ble betalt i euro på et avtalt tidspunkt hvor euroen stod svært høyt i kurs. Videre kom det også en del uforutsette utgifter i forbindelse med skjerming av orgelet mot sollys og andre mindre småarbeider. I tillegg opplevde vi også svikt i besøkstallet til kulturarrangementene. På bakgrunn av denne situasjonen har menighetsrådet brukt mye tid på å utarbeide et realistisk budsjett for Under budsjettprosessen så det en stund ut til at vi ville få vanskeligheter med å utgi menighetsblad i 2010, men dette har vi nå klart å få til. Vi vil imidllertid be alle som er fornøyde med bladet om å støtte oss med gaver eller sponse bladet på annen måte. I budsjettet er det for øvrig avsatt kr til opprusting og modernisering av menighets-senteret i kjelleretasjen. Etter planen skal rommet rustes opp etter at Fjell barnehage flytter ut til høsten. Vi er enige om å prioritere menighetssenteret dersom vi i løpet av året skulle få økonomiske midler som gjør dette mulig. Selv om budsjettet for 2010 gir oss noe mindre handlingsrom enn i foregående år, regner vi med å opprettholde omtrent samme aktivitetsnivå som i 2009 slik det er beskrevet i vår virksomhetsplan. GIVERTJENESTE TIL FJELL KIRKE Givertjeneste en kristen dyd Bibelsk begrunnelse Givertjeneste kan av noen oppleves som et utidig pengemas. Imidlertid er dette et tema som har helt klar bibelsk begrunnelse. Vi gir også uttrykk for dette i den takkebønnen som presten ber etter at offeret er samlet inn i kirken hver søndag. Ordene i takkebønnen er hentet fra Bibelen, Salme 24,1: Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. Apostelen Paulus taler tydelig om en planlagt forvaltning av økonomien slik at også menigheten skal få det som er nødvendig. Det står i 1. Kor 16,1-2: Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Hver søndag skal hver enkelt legge til side hjemme hos seg selv så mye som han er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når Virksomhetsplanen Under arbeidet med virksomhetsplanen for 2010 har vi funnet det riktig og endre vår visjon til følgende: Fjell kirke er et møtested for alle Konf. omtale av visjonen i lederartikkelen. Den nye virksomhetsplanen har følgende satsingsområder: Variert gudstjenesteliv Innføre faste tider for åpen kirke mede stille rom. Opprette egen søndagsskole. Aktiv kultursatsing En kulturkveld i måneden med variert innhold. Møtestedet Søke økt samarbeide med flere frivillige. Videreutvikle tilbud for barn og deres foreldre. Videreutvikle Fjell menighet som ressursmenighet for religionsdialog. Kommunikasjon Videreutvikle bruken av internett. Sikre videre utgivelse av menighetsbladet. Økonomi Øke antall faste givere. Sikre god økonomistyring. Både årsregnskap, budsjett og virksomhetsplan ble lagt fram til orientering på kirkens årsmøte Per-Erik Marheim jeg kommer. Den samme apostel argumenterer litt annerledes når han skriver slik i 2. Kor. 9,6-8: Den som sår sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning. Tiende I en del menigheter utenfor Den norske kirke oppfordres medlemmene til å ta ansvar for menighetens økonomi ved at de gir tiende, dvs 10% av disponibel inntekt når skatt er betalt. Tiende er også et bibelsk begrep som vi hører om mange steder i Skriften. Likevel er ikke dette noe som vi vil kreve av våre folk. Skal vi etablere en fast givertjeneste i Fjell menighet, vil vi oppfordre til å bidra med det beløp Gud vil minne en om, stort eller lite. Skattefritak Gaver til Den norske kirke er fradragsberettiget på selvangivelsen. Alle som bidrar i givertjenesten får tilsendt en oversikt over gaven som er gitt sist år. Denne ordningen innebærer at giveren får ca. 28% av gavebeløpet refundert over skatteseddelen. Også firma kan bidra på denne måten. Dersom du ønsker å støtte Fjell menighets: benytt gironummer: Merk din gave med enten Misjon, Kultur eller Blad. Kilde: Askøymenighetenes menighetsblad Av Ivar Flaten AKTUELL PERSON I MENIGHETEN Menighetsprofilen Fjell kirke har de senere år vært gjennom en positiv utvikling på mange ulike områder. Hit kom Galina Trintsoukova for syv år siden og begynte som organist. Galina har vært en sentral medspiller og pådriver i alt det gode arbeid som er skjedd i kirken, ikke minst innenfor utøvelsen av kirkemusikk, barnearbeid og kulturarbeid. I 2009 ble det innviet nytt orgel og dermed satte Galina seg på skolebenken for å studere kirkemusikk for å bli enda bedre utøver. Hun vil utdanne seg til kantor. Hvem er Galina Trintsoukova? Jeg er en dame som kom fra Russland for snart 10 år siden sammen med min familie. Vi reiste for å oppleve nye ting og se mer av verden, forteller Galina. Sammen med Victor og barna Anna (12) og Sasha (18) ble Meløy i Nordland første stoppested. Victor fikk jobb som kantor mens Galina hadde deltidsjobb ved kulturskolen og lærte seg norsk. Etter tre gode år i Meløy flyttet familien til Drammen hvor Galina ble ansatt som organist i Fjell kirke i Jeg er egentlig utdannet pianist sier Galina og forteller at det er et ganske stort sprang fra det å være pianist til å bli organist. For det første må jeg tenke på helt andre måter, blant annet koordinasjon. Når jeg spiller orgel må jeg bruke både hender og føtter. Orgelet i Fjell kirke har 16 registre, mens et piano kun har ett register. Hvert register har en egen og spesiell klang legger Galina ut med faglig autoritet og fortsetter: Dette betyr at man må ha evner til sette det hele sammen til fin orgelmusikk for tilhørerne. For å bli enda bedre utøver på orgelet i Fjell kirke, har Galina valgt å videreutdanne seg til kantor. Å være en profesjonell utøver som kantor vil si å være utdannet innenfor kirkemusikk. Det Pakking & Sortering Møtemat & Catering Plastpakking Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Ved & Briketter Makulering Lekestuer & Anneks Jobbfrukt.no Montering HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? betyr blant annet læring om norsk musikk og norsk kirkemusikk, kunnskap om kor og ikke minst; hva er et orgel? Et orgel er et komplisert samspill av en rekke ulike funksjoner. Alt som er inne i rammeverket som omslutter orgelet, må jeg vite om og beherske. Jeg er heldig som har en professor i orgel som min foreleser, sier Galina. Etter syv år sammen med menigheten i Fjell kirke gir Galina uttrykk for en fin tid og gode år. Det har vært lærerikt og jeg har fått mange nye og gode venner. Jeg opplever at menigheten har et stort og omfattende tilbud til både unge og eldre og at aktiviteten er høy, sier Galina. Hun gir uttrykk for at flere burde døpe sine barn i Fjell kirke. Dette kunne gitt større tilhørighet til kirken og ville kunne medføre at flere blir rekruttert inn som deltakere og bidragsytere. Galina liker å møte mennesker i ulike sammenhenger og som russer merker hun en viss kulturforskjell i forhold til etniske nordmenn. Jeg skulle gjerne sett at nordmenn var mer åpne og direkte. Det hadde vært fint om flere kom på besøk og kakket på døren. Det er ikke nødvendig å ha en avtale for å snakke med meg, sier Galina med et smil til slutt. Tlf Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 5

4 "Ditt drømmebad er vår drømmejobb" Sjokoladeruter Se vårt store utvalg i produkter fra VIPP Ingredienser KAKEOPPSKRIFT Levert av Grete Rognan Jeg forhørte meg med damene som jeg går på stavgang med om tirsdagene (fra Inntaksdammen) - vi kom frem til denne kaken da den smaker meget godt på tur og er godt egnet til å ta med på påskefjellet. Kan gjerne pyntes med bær fra frysen av det man måtte ha! Ellers har jeg et annet tips. Kjøpt gjerne en ferdigkake - f.eks. French Bakery Brioche - og fiks på den. Gjerne med litt kakao/sukker blanding som dyttes inn i kaken. Kanskje litt mer glasur og noen skollede mandler strødd oppå. Og de andre blir imponert over hvor flink du er! 125 g smør Temp: 210 C Tid: min 2 1/2 dl sukker 2 egg 2 1/2 dl hvetemel 1. Smør og sukker røres hvitt. 1 ts bakepulver 1000M2 UTSTILLING AV BAD - STØRST I BUSKERUD 1/2 dl kakao 2.Tilsett et egg av gangen. Rør godt i mellom hvert egg. 1/2 ts vaniljesukker Vi hos Comfort Flis & Bad i Lier har spesialisert oss på bad fra A til Å. Fra dyktige håndverkere som gjør jobben, 2 dl rosiner 3. Mel, bakepulver, kakao og kvalitets- vaniljesukker og designprodukter blandes som sammen varer i mange og inn år, i røra. og det 2 dl grovhakkede hasselnøtter/mandler 4.Rosiner og nøtter/mandler blandes inn til lille ekstra som gjør badet mer praktisk og innbydende, mer personlig og ikke helt som alle andre. slutt. Designer kraner gir et eksklusivt og delikat preg. Vi har mye lekkert! Slik gjør du: Ha dette i en liten langpanne (21x20 cm) og stek i min Kaken kan godt være litt bløt inni. Avkjøles og deles i firkanter. Ren glede! Utrolig mye spennende småvasker i stål, glass, keramikk og porselen. COMFORT LIER VI KAN BAD! VELKOMMEN! Mye å velge i av friske dufter og farger til et deilig bad COMFORT LIER Flis og Bad AS, Husebysletta 19, 3400 Lier, , VI HAR EGNE RØRLEGGERE, SNEKRE OG FLISLEGGER ANSATT Åpningstider: Mandag-fredag 9-17, torsdag 9-18, lørdag PÅSKEN Dundrende påskefest Påsken for noen år siden var vi gjester hos venner i Athen. Vi deltok i påskeukens mange gudstjenester og det store høydepunktet påskenatt. Kan du for et øyeblikk forsøke å legge sammen julekvelden, 17. mai og nyttårsaften til en og samme opplevelse. Da nærmer du deg forventningen og stemningen og folkemengden i og utenfor den lokale, store kirken utover påskeaften. Men du må bytte ut 17-maiflaggene med lys. Lange, hvite lys som fås kjøpt rundt i byen og på torget utenfor kirken. Alle har lys i hånden og det summer av forventning og oppstemt glede. Kirken er stappfull av mennesker som står. Liturgien, bønnene, sangen og lesningene har avløst hverandre i mange timer, og klokken nærmer seg midnatt. Det blir stadig større trengsel. Så blir alle lys i kirken slukket og all summing stilner. Tiden står stille. Presten ber inne alterrommet bak ikonostasen. Og så, ved midnatt kommer han ut i kirkerommet med sitt tente lys, Kristus-lyset og roper ut: Krisus er oppstanden! og den nærmeste får tenne sitt lys fra hans lys og svarer Ja! Han er sannelig oppstanden! Og lyset sprer seg fra menneske til menneske slik at kirken opplyses mer og mer. Så når lysbølgen kirkeporten, menneskene på kirketrappa får tent sine lys og snart står folkemengden på torget i et hav av levende lys. Fyrverkeriet spraker og dundrer. Festen slippes løs! Jesus Kristus er oppstanden! Livet seirer over døden! Mysteriet har skjedd. Jesus Kristus døde, men ble levende igjen. Dette er den kristne tros kjerne og sentrum. Kristus døde for oss og knuste dødens krefter ved sin oppstandelse. Livet og lyset seirer over døden og mørket. Dette gjelder for deg og ditt liv! Påsketiden starter med festen påskeaften og 1. påskedag. Påsketiden er igang og varer til pinse! God påsketid! Ivar Flaten NOTISER Gjestebud i Drammen på FN-dagen Gjestebudet på Union Scene i oktober 2009 med utenriksminister Jonas Gahr Støre, var en stor suksess. Årets Gjestebud blir på selve FN-dagen søndag 24. oktober kl Det var 150 deltakere sist. Dette året blir det antakelig åpnet for noen flere. Pass på når invitasjonene går ut slik at du får en plass. Neste år blir Gjestebud avslutningsarrangementet i Drammens 200-års byjubileum, søndag 23. oktoboer Sokneprest Ivar Flaten er valgt til leder i styret for Gjestebud Norge som hadde sitt årsmøte 3. mars. Bispevisitas utsatt på grunn av sykdom Det var planlagt visitas til Strømsø og Fjell menigheter i mars. På grunn av sykdom måtte det dessverre gå ut. Visitasen av biskop Laila Riksaasen Dahl er utsatt ett år. Seminar og møter i Fjell kirke Kirkens lokaler er attraktive for kurs og seminarer. Bispedømmerådet i Tunsberg benyttet lokalene til et stort regionalt møte for menighetsrådsmedlemmer 18. mars, kantorene i distriktet hadde fagkurs 10. mars og 130 konfirmantenes hadde påskevandring i og rundt kirken 4. mars. Vi har veldig gode og fleksible lokaler som gir oss mange muligheter. Seminar for religiøse ledere i Drammen Unik seminarrekke for religiøse ledere med fokus på samarbeid, pedagogikk og vold i nære relasjoner er planlagt i et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen og omegn trosog livssynsforum, Drammen minoritetsråd, Buskerud innvandrerråd, Politiet i Drammen og Fylkesmannen i Buskerud. Kursene går over fem onsdager og starter rett over påske. Profeten Muhammeds bursdag feiret Menighetsrådet i Fjell ble invitert til å feire profeten Muhammeds bursdag i moskeen på senteret der Minhaj Ul Quran holder til før deres egen moské blir bygget. Menighetsrådets leder overrakte blomster og holdt en hilsningstale på høytidsdagen. Tom Reffhaug og Ivar Flaten deltok også på markeringen fra Fjell kirke. Påskevandring for konfirmanter på Fjell 130 konfirmanter deltok i et spennende opplegg om påsken torsdag 4. mars. Konfirmantene fra Bragernes, Tangen, Strømsø og Fjell var sammen om en vandring med stasjoner der de fikk oppleve påskens budskap på en litt ny måte. Med bind for øynene gikk de i grupper på 5-7. De delte nattverden i øvre salen, varmet seg på bålet i borggården, hørte piskeslagene, bar korset og mye mer. Både voksne ledere og konfirmantene selv fikk en tankevekkende ettermiddag. Bodil Johannessen og Karin Olsen sørget for at alle fikk tomatsuppe, brød og saft å varme seg på. 6 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 7

5 LOKALHISTORIE MISJON Om steder og veier på Fjell / Galterud og øvre Austadområdet Misjonsprosjektet I forrige nummer hadde vi en artikkel skrevet av Laila Kaasa der hun beskriver misjonsprosjektet Fjell kirke støtter. Det handler om å hjelpe jenter i Katakwi i Uganda med utdannelse. Ved å hjelpe DEL 1 Det er vel slik med de fleste av oss at når vi oppdager nye gatenavn, undrer vi oss på hvorfor de enkelte gatene har fått sine spesielle navn. Kanskje er det ikke alltid like lett å forstå hvordan navnekomiteen i Drammen har tenkt. Plassen slik den ser ut idag. Den eldste veien i området vårt må antas å være Skogerveien som opprinnelig gikk fra Markusveien til Skoger kirke. Det var denne veien skogerbøndene dro når de skulle ned til byen. På strekningen mellom Markusveien og Fjell lå det for øvrig hele tre kolonialforretninger. Nederst lå Tollefsens kolonial, som nok var den største butikken av de tre. Lengre oppover lå Stordalen kolonial som holdt til i et kjellerlokale, og aller øverst ved nåværende bussgrav, lå fru Bordings kolonial. I tillegg må det også tilføyes at på toppen av Kleivene lå Ellefsens Skifabrikk. Den var i drift fra1888 til I årene etter 1951 ble det blant annet produsert par heltre ski av ask og hickory pr. år. Den nyeste hovedveien fra byen til Fjellområdet går fra Austad og kalles Austadveien. Frem til 1960 årene krysset Skogerveien Austadveien like ved nåværende Kiwi og fortsatte videre til Skoger. Da Austadveien ble forlenget, ble Skogerveien avkuttet ved Kiwi. Den øverste resterende delen av Skogerveien ble deretter koblet sammen med forlengelsen av Solsvingen og fikk navnet Fjellsveien. Resultatet av denne navneendringen ble altså at veien opp til Fjell ble hetende Skogerveien, mens veien fra Fjell til Skoger ble hetende Fjellsveien. Aner vi en liten logisk brist her? Gjennom Fjellsbyen, som tidligere ble kalt Paaverudbyen, går det også en annen gammel nedfartsvei til byen. Den fikk i 1966 navnet Fjellsbyveien og er en del av det tidligere veisystemet Krinsilen. Da det i 1901 ble innført gatenavn med husnummer i Fjellsbyen fikk samtlige eiendommer Fjellsbyen som gatenavn. Dette skapte svært stor frustrasjon blant beboerne. Når du kjører oppover Austadveien ser du Kjærjordet oppover mot skogkanten. Jordet var i sin tid beitelandsskap for dyrene på Austad gård og fikk navnet etter familien Kjær som eide Austad gård fra 1842 til Ved nåværende Stasjonskameratenes hus rant det tidligere en større bekk som ble kalt Møllebekken. Den er nå lagt i rør og kan ikke sees. Her ble det i sin tid anlagt en flomkvern og stedet ble omtalt som Mølleplassen, eller bare Plassen. På 1950 tallet bodde Maren Plassen her. Stedet ble drevet som et lite småbruk med hest, kuer, høns og gris. Våningshuset på Plassen ble for øvrig pusset opp i årene og tjener i dag som bolighus.(ligger vis a vis Stasjonskameratenes hus- Se bildet!) Dersom du svinger av i dette krysset opp langs Drafnkollveien vil du etter ca meter kjøre over stedet der den gamle husmannsplassen Høgda lå. Høgda tilhørte Austad gård og lå høyt og fritt oppe på Kjærjordet. Stedet var rundt århundreskiftet visstnok et yndet turmål for byens borgere som kunne få servering her oppe. På 50-tallet bodde en dame ved navn Olson her. Da plassen ble fraflyttet på 70 tallet vokste det fortsatt mange hageblomster her og om høsten bugnet fruktrærne av epler og plommer. I 1980-årene ble plassen brutalt feid vekk av sultne anleggsmaskiner som anla vei til Austad skog. Siden dette så vidt meg bekjent, er den eneste husmannsplassen i vårt distrikt som het Høgda, kan en jo undre seg over at en kort veistump på Galterud har fått samme navnet. Det ligger nær å at tro at navnekomiteen har forvekslet denne plassen med en av husmanns-plassene som lå under Galterud gård. Kanskje bør komiteen se på denne saken på nytt? Kilde: Drammen byleksikon v/ Per Otto Borgen (1995). Per-Erik Marheim jentene hjelper vi hele familier! Vi har nå fått følgende mail fra Rune Gustavsen som er koordinator for misjonsprosjektet. Til menighetsbladet Langt nord-øst i Uganda ligger Katakwi. Det er en landsby med mange flotte mennesker. Katakwi heter byen og området rundt. Vi samarbeider med kirken der. Prosten heter Philip og han leder arbeidet med å lage et internat for jenter, slik at de kan få skolegang og trygge forhold. Bildet er tatt i oktober Nå er bygget så pass ferdig at jentene, som er i alder år har begynt å flytte inn. For litt over tre hundre tusen norske kroner blir det reist et stort bygg med plass til et hundre jenter. Offisiell åpning av internatet er fastsatt til 12. september Drammensere er hjertelig velkommen til å bli med på denne begivenheten. Det kan bli en spennende opplevelse både for ugandere og nordmenn. Det andre bildet er fra barneskolen i Katakwi, en flott skole med 1600 elever. Skolen drives av kirken. Vennskap er viktig for alle. De setter stor pris på å ha venner i Norge. Vi kan be for hverandre, og vi kan hjelpe hverandre på mange måter. Av vår rikdom og overflod kan vi også bidra med midler slik at de kan få noe flere goder i Katakwi. Laila Kaasa kjenner Katakwi ganske godt. Hun har bodd i en hytte der i tre måneder, og er svært godt kjent og avholdt av befolkningen. Prost Philip og mange av folkene i Katakwi ønsker å sende en hilsen og takk til venner og støttespillere i Norge. Rune Gustavsen E-post: 8 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 9

6 TERJES HJØRNE KULTURPROGRAM NOTISER Rune Steen Drammen Velkommen til en hyggelig bilprat! Svein Erik Olsen Tommy Kristiansen Øvre Eikervei 77 - Tlf.: Kirken som vi tror på I gudstjenesten bekjenner vi at vi tror på den Hellige Ånd, - og fortsetter: En hellig allmenn kirke. For å forklare hva som menes med kirke her, har en til alle tider brukt bilder og symboler. Ikke minst har et skip eller båt vært et slik talende bilde. Utgangspunktet har vært teksten Matt. 8,23 27 om Jesu ferd over Genesaretsjøen sammen med disiplene. Da uværet kom, ble disiplene redde, men Jesus truet vind og bølger til å legge seg. Og i Joh. 21, 4 8 hører vi om Jesus etter oppstandelsen møter disiplene igjen og ledet dem til å legge ut på sjøen og ta en stor fangst. For de troende ble dette et bilde på hvordan Jesus møter og tar seg av sine disipler i kirken. I katakombekunsten møter vi skipet som symbol for kirken, forsamlingen av de troende. Går vi frem til kirkefaderen og den store predikanten Johannes Chrysostomos som var biskop i Konstantinopel ved slutten av 300 tallet, kommer vi til et miljø som var velkjent med sjøfart og skip av alle slag. Og her talte Chrysostomos om kirken: Kirken er et skip som seiler gjennom verden. Herren er styrmann, disiplene er mannskapet. Masten er korset, seilet er troen på evangeliet, drivkraften er den Hellige Ånd. Drevet av Ånden seiler kirken inn i paradisets og det evige livs havn. Og lignelsen gikk videre: Guds ord er kompass, håpet anker og tauet ankertau. Den samme tanken finner vi senere igjen på mange steder og ofte hengte en kopi av et fullrigget seilskip ned fra taket i kirken. Noen av disse skipene ble gitt av sjøfolk som hadde vært i fare på haver, og som hadde bedt Gud om redning. Nå ville de takke og ære Gud med en gave til kirken. Senere kunne menigheten se dette som et bilde på at kirken med Guds ord og sakramenter, fører de troende over verdens farefulle hav til himmelens trygge havn. For min del kan jeg nevne at da jeg første gang skulle få trykt en liten bok jeg hadde skrevet og som handlet om kirken, bad jeg om å få et bilde av en båt på omslaget. Det skulle minne om kirken som stadig seiler gjennom nye farvann mot en sikker havn. Terje Ellingsen På plakaten i Kulturkirken Fjell APRIL TIRSDAG 20. APRIL kl Indiepopens Aarvo Pärt: David Åhlen med Andreas Runeson Med sitt debutalbum We Sprout in Thy Soil har den svenske artisten David Åhlén laget en plate som har gjort ham til noe av et fenomen på hjemmebane. Kulturnyhetene på SVT har kalt ham indiepopens Arvo Pärt, og kritikere har trukket paralleller til John Dowland og Anthony Hegarty. I flere år var han låtskriver og frontfigur i bandet Namur der hans stemme blandet seg med monotone gitarer, dansbare trommer og brusende elektronikk. Åhlen er sønn av en baptistpastor og er boksta- David Åhlen velig talt oppvokst i kirken. De enkle sangene og salmene preget ham tidlig. I løpet av de tre siste årene har hans musikalske språk utviklet seg mot et enklere uttrykk og låtene på We Sprout in Thy Soil er åndelige, renskåret og personlige. Dersom du våger å la deg berøre, kommer denne kvelden til å bevege deg i dypet av din sjel. Denne kvelden er gitaristen Andreas Runeson med som bonus artist. Andreas er kunstnerisk leder og produsent på labelen Compunctio som har gitt ut artistene Ingebrigt Håker Flaten, Håkon Kornstad og David Åhlèn. MAI TIRSDAG 11. MAI kl Multikulturell samarbeidskonsert I samarbeid med Minhaj Ul Quran (MUQ) Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), presenterer Fjell kirke en multikulturell konsert som speiler litt av nabolaget vårt her på Fjell. MUQ med sin direktør og imam, Noor Ahmad, representerer moskeen som nå skal reises i vår umiddelbare nærhet. Vi ønsker å utvide vårt samarbeid og planlegger ulike prosjekter. I samarbeid med DOTL arbeider vi for å etablere en sakral musikkfestival i Drammen: The River Sacred Music Festival. Kveldens konsert er en første start på samarbeidet: Familien Kahn fra Oslo presenterer pakistansk/indisk klassisk musikk og folkemusikk. En gruppe fra Minhaj Ul Quran med Noor Ahmad i spissen skal resitere/synge. Sokneprest Ivar Flaten synger salmer til norske folketoner Russisk, briljant akkordionist: Vladimir Svetlanov. En filippinsk dansegruppe fra St Laurentius Det blir som vanlig sosialt samvær etter konserten med enkel servering. MAI ONSDAG 19. MAI kl Johannes Sebastian Bachs 12. orgelkonsert Orgelvirtuos Abram Bezuijen, kantor i Haug kirke, har innstudert og presentert alle Bachs orgelkonserter. Han reiser landet rundt som konsertorganist og Abram Bezuijen er kjent for sitt store arbeid med Nedre Eiker kirkemusikkfestival som hver år har en rekke store og interessante konserter i Haug kirke i Hokksund. Kulturkirken Fjell har et godt samarbeid med Abram. Sist høst hørte vi ham i konsert med Arve Tellefsen. Vi gleder oss nå til gjenhør med musikk av Den 5. evangelist. Musikken står godt til vårt nye Flentrop-orgel. JUNI TORSDAG 3. JUNI kl Holmestrand storband Holmestrand Storband er et av landets beste i sitt slag, har gitt ut flere plater og har gjerne med seg sin nyeste CD på steder der de opptrer. Holmestrand storband har et solid trøkk i trompeten. Med en klassisk storbandbesetning på 17 musikanter, varter gjestene fra Holmestrand opp med en variert konsert. Bandet er for øvrig ett av landets aller eldste - grunnlagt så tidlig som i Anført av dirigent Jørn Winnæs, spiller Holmestrand storband et repertoar som speiler jazzhistorien. Stilartene varierer mellom 30-tallets swingmusikk, latino, blues, gospel og ballader. Ivar Johansen Familien Khan Trosopplæring i Drammen ny satsing Nasjonal satsing kommer til alle menighetene i Drammen. Tangen og Åssiden har vært prosjektmenigheter, men nå skal alle menighetene i prostiet få del i satsingen som omfatter til sammen ca 4 nye stillinger til trosopplæring i Den norske kirke. Drammen prosti kom ikke med i denne omgangen, men forberedelsene pågår for fullt med samordning og felles planlegging. En håper på tildeling og igangsetting av prosjektet i løpet av Fjell 2020 samarbeidsprosjekt Bystyret i Drammen har satt i gang et meget stort prosjekt i vår bydel. Flere underkomiteer er i arbeid og Fjell menighet deltar i en av dem. Tema er Møtesteder på Fjell og Fjell kirke er et av de viktige møtestedene. Visjonen vår er tydelig: Fjell kirke er et møtested for alle. Vi håper å få til et delprosjekt under Fjell 2020 som inkluderer flere samarbeidspartnere vi har i kirken. Fjell 2020 ble startet med et stort seminar i høst og det skal være et nytt seminar som er åpent for alle i juni. Der vil de ulike komiteene legge fram hva som er planlagt så langt. Bydelsdagen 29. mai på Fjell skole Fjell menighet er en av samarbeidspartnerne rundt Fjelldagen. Bydelsdagen er startet opp i Nettverksgruppen på Fjell som møtes på Frivillighetssentralen i Bydelshuset 3-4 ganger hvert halvår. Monika Bock har vært en sentral drivkraft i dette hele tiden. Det er hun fortsatt. Egil Fladmark fra menighetsrådet er koordinator for prosjektet fra menighetens side. 10 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 11

7 MØTESTEDET DIALOG Familiekor i Fjell kirke Imam og direktør Noor Ahmad Noor Foto: Ivar Flaten Planene for å bygge en moské på Fjell er over 20 år gamle. Nå ser det ut til at planene nærmer seg realisering med byggestart rett over påske. De som har fulgt med det siste året vil vite at det også har skjedd ting i organiseringen av de foreningene som planlegger byggingen. Noor Ahmad Noor er en viktig faktor i denne utviklingen. Noor Ahmad Noor Nå er vi kommet i gang med familiekor i kirken! Kom og bli med og syng med den stemmen du har! Vi synes at det er morsomt å få flere generasjoner til å synge sammen. Vi øver hver onsdag utenom skoleferie fra kl Øvelsene har et uformelt og sosialt preg og er lagt opp slik at barn og voksne i alle aldre uansett sangstemme skal kunne delta. Repertoaret er variert og består av både nyere og tradisjonelle barne-/ familiesanger hvor vi setter fokus på sangglede og humør. Vår organist Galina Trintsoukova dirigerer koret og Per Roar Ekeland hjelper til på piano en gang i blant. Etter korøvelsen kan barna leke sammen mens de voksne prater og har det hyggelig. Vi avslutter kvelden med å spise frukt sammen. Er du mere sulten, kan du komme litt før og spise middag som serveres fra 16.45, og være med på Gøy med musikk som starter kl Prisen for middagen er kr 10,- for barn og kr 20,- for voksne. Maks. kr 50,- for familie. For tiden har vi ledige plasser til både store og små sangelskere og vil gjerne få flere til å synge i koret vårt. Velkommen! Første opptreden var i gudstjenesten 11. april. Galina Trintsoukova Moskéen bygges av Minhaj Ul Quran International (MUQI). Foreningen ble etablert i Drammen ved at foreningene Jamaat E-Ahle Sunnat og Rett vei slo seg sammen. Minhaj er en verdensomspennende organisasjon med utspring i Lahore, Pakistan. Organisasjonen har avdelinger i en rekke land og legger vekt på utdanning, sosialt arbeid og kulturvirksomhet. Noor Ahmad Noor er direktør for MUQI og imam her i Drammen. Han kom til byen for ett år siden fra Oslo hvor han ledet arbeidet der i to år og utviklet virksomheten på imponerende vis. Minhaj Ul Quran International Oslo har nå kvinneforening, ungdomsforening og konfliktråd med mange medlemmer og stor aktivitet. Noor er født i 1963 og utdannet på MUQIs universitet i Lahore hvor han har mastergrader i arabisk, Islam og urdu. Han er en dyktig organisator med erfaring fra skole og moskéarbeid i Pakistan og altså i Oslo. Noor bor på Fjell og har sin bolig i en av blokkene sammen med kone Shanaz og fire barn. På bønnetidene gjennom uka, på fredagen og undervisningen lørdag og søndag finner vi Noor i moskéen. Minhaj har sin virksomhet i det gamle kjøpesenteret på Fjell inntil den nye moskeen er ferdig. Der samles de troende til bønn og der holdes det undervisning. Hver fredag, lørdag og søndag samles barn og voksne til undervisning i arabisk, urdu og islamstudier. Det vil etableres klasser fra 1. klasse og oppover, hvor innholdet er tilpasset alder og utvikling. Målet er sju klasser slik de har det i MUQI i Oslo. Voksne har sin egen klasse. Arbeidet med bygging av moskéen her, minner om innsatsen som ble lagt ned for 30 år siden for å bygge Fjell kirke. Mange enkeltmennesker arbeider hardt for å samle inn penger for å få realisert prosjektet. Noor forteller at menigheten i løpet av fastemåneden Ramadan sist høst samlet inn over 2 mill. kroner. Mange har forpliktet seg til regelmessige gaver med en bestemt sum i tiden som kommer. Menigheten har et sterkt ønske om å skape et sted hvor barn og unge kan lære islam og få det grunnlaget de trenger for å leve som troende og aktive mennesker i samfunnet. Moskeen er et samlingssted for bønn, samtale og samfunnsengasjement. Den endelige byggetillatelsen til moskeen ble mottatt fredag 12. mars og byggingen starter så snart det er praktisk mulig, antakelig rett over påske. Noor Ahmad er nå valgt inn i styret for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og er aktiv på mange måter for å bidra til en god utvikling i vår bydel. Han ønsker interesserte velkommen til å besøke moskeen på senteret. All bønn foregår som kjent på arabisk og talen til forsamlingen under fredagsbønnen er foreløpig på urdu. Noors intensjon er å kunne holde talen på norsk så snart som mulig. FAKTA Minhaj Ul Quran International etablert i Pakistan 1982 Minhaj etablert i Norge 1987 Leder og grunnlegger heter Tahir Al Qadri Avdelinger i 93 land Driver skoler derav 540 i Pakistan (Privatskoler godkjent av Staten) Barnehjem og eldrehjem i Pakistan Universitet i Lahore Driver konfliktråd i Oslo 12 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 13

8 BARNESIDEN KUNST Hva er det motsatte? Her ser du noen ord.prøv å finne ordet med motsatt mening, og skriv det på den ledige linjen: Stor -... Sørgelig -... Tørt -... Trist -... Sikker -... Dyrt -... Opp -... Pen -... Frisk -... Varmt -... Ung -... Gammel -... Hvilke hus er like? To av de 7 husene i den lille byen er helt like. Hvilke? Labyrint Loppen Laban har tilfeldigvis havnet bakgorillaen Gustavs øre. Kan du hjelpe Laban å finne veien videre ned til Gustavs tå? Maleriutstillingen Jesu siste dager i Afrika Denne påsken presenterte Kulturkirken Fjell i Drammen påskeevangeliet fra et nytt perspektiv: det afrikanske. Vi er vant til se Bibelen fortolket av kunstnere og gjennom kunsthistorien er mange av de mest kjente verkene direkte inspirert av tekstene herfra. Påsken 2010 ga den norsk-kamerunske bildekunstneren Vakoté Yama publikum anledning til å se de bibelske påskefortellingene i et annet lys: Kulturkirken Fjell stilte ut en serie bestående av 13 av hans malerier, alle med motiver fra påsken presentert i en afrikansk kontekst. Budskap om håp Yama er en respektert bildekunstner og musiker fra Kamerun. Han er selvlært og har etablert sitt eget uttrykk etter inspirasjon fra lokale kunstnere i sitt hjemland og fra rikdommen i fargene verden er full av. Maleriene hans kjennetegnes av sterke farger og tydelige konturer, og detaljene bortprioriteres gjerne til fordel for symbolske og tematiske effekter. Yama henter inspirasjon fra begivenheter i det daglige liv og maler samfunnet slik han ser det. Blant mange tilbakevendende tema i Yamas kunst er urettferdighet, korrupsjon, sorg og glede. Selv om verkene ofte viser menneskehetens og våre samfunns skyggesider, sender de også ut et budskap om håp. Vakoté Yama om kristendom i afrikansk kontekst: Jeg vokste opp i et kristent miljø med mange norske og amerikanske misjonærer. Vi vokste opp med bilder av en blond Jesus i kirkene. Nordmenn malte Jesus som en nordmann, amerikanerne malte ham som amerikaner. De tenkte ikke på konteksten. Jeg prøver ikke å si at Jesus er en afrikaner! Han er heller ikke norsk. Han er universell. Han er frelseren for alle og alle må kunne finne seg selv i han. Jeg er i Norge, og nordmenn er vant til påske i norsk kontekst. Jeg vil bare vise hvordan jeg som afrikaner tolker påsken i en afrikansk kontekst. Vakoté Yama om påsken: Påskeuka er både sorgen og gledens uke. Sorg på grunn av minnet om smerten og døden. Glede på grunn av seieren over døden, oppstandelsen. I vår kontekst i dag betyr påsken for meg håp om en bedre fremtid med mindre krig, renere miljø og bedre forhold for de som må reise hjemmefra spesielt de som må risikere livet på sjøen på grunn av ekstrem fattigdom og arbeidsløshet. Påsken gir tid til å meditere, tenke spesielt på alle som lider i verden: de uskyldige sivile og barn som dør eller må leve resten av livet med ødelagt kropp og permanente smerter; soldatene eller krigerne som har samme skjebne, i tjeneste for menn i sort dress og slips, for menn i turban. Tenke spesielt på de som er undertrykte, urettferdig behandlet, drept eller fengslet på grunn av sine ideer. FAKTA Vakoté Yama Dieudonné Født 1971 i Kamerun. Bosatt i Norge siden Grunnlegger og medlem av kunstnergruppa «Vin Art», som har hovedbase i Ngaoundéré i Kamerun. Ved siden av virket som bildekunstner deltar han i flere musikalske konstellasjoner som vokalist og musiker, og har også et eget soloprosjekt. Hans debutalbum «Samira» ble svært godt mottatt i Kamerun, og han arbeider for tiden med album nummer to. M: Vakoté Yama 14 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell 15

9 MAI APRIL JUNI Dato Tid Aktivitet HVA SKJER I FJELL KIRKE Høymesse ved Ivar Flaten, Galina Trintsoukova. Aina Davidsen, saksofon Konsert med David Åhlen og Andreas Runeson (Spennende, svenske musikere fra samme selskap som utgav CD-en Elise med salmer i frijazzutforming.) Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Ivar Flaten og Bodil Viken. Gjester: Svend Åge Jacobsen og Hilde Høimyr Gudstjeneste for små og store ved Ivar Flaten, Galina Trintsoukova m/ gjester Konfirmasjon ved Ivar Flaten og Galina Trintsoukova. Aina Davidsen, saksofon Multikulturell konsert (Innslag med kunstnere med russisk, pakistansk, tyrkisk, filippinsk bakgrunn) Gudstjeneste ved seniorprest Else Liv Kortner Faye og Galina Trintsoukova Festgudstjeneste 1. pinsedag ved Ivar Flaten og Galina Trintsouova. Dåp. Gjester Kveldsgudstjeneste inspirert fra Iona v/ivar Flaten og Vidar Tjøtta. Gjester Gudstjeneste ved seniorprest Else Liv Kortner Faye og Galina Trintsoukova Konsert med Holmestrand storband Gudstjeneste for små og store med tur i det grønne v/ivar Flaten og Galina Trintsoukova Abram Bezuijen spiller Johan Sebastian Bach Sommerens første felles gudstjeneste med Strømsø i Strømsø kirke Felles gudstjeneste med Strømsø i Fjell kirke. KIRKELIGE HANDLINGER Døpte i vår menighet Tuva Rebni Heimlid Nordsida kyrkje, Stryn Konfirmanter (konfirmasjon 9.mai kl 11.00) Eirik Wiklund Frederik Winness Ringnes Heidi Hansen Inger Hansen Jennie Farbrodt Lundgaard Karoline Emilie Narvesen Kristine Jensen Østhagen Mariel Johansen Richard Wilhelm Hammerstad Rogstad Veronika Ellefsen Døde fra Fjell sogn Ingrid Johanne Johannessen, født 1928 Alfhild Bettum, født 1917 Kjell Olsen, født 1937 Berit Borge, født 1952 Gudrun Johanna Sofie Ottesen, født 1914 Mona Holmen, født 1933 Inger Kjellberg, født 1937 Alf Ovnerud, født 1919 Fjell Menighetsråd Fjell menighetsråd har som sin hovedoppgave å vekke og nære det kristelige liv i Fjell menighet. Rådet består av: Per Erik Marheim, leder / Margrethe Renaa, nestleder Bjørn Orhagen, økonomikontakt / Tom Reffhaug Andrew Bozee, Jorunn Lyng Haugseth, perm. til Anne Sofie Jæger Jokumsen, fast medl. til Egil Svein Fladmark, 1.varamedl Sheila Mann, 2.varamedl Hans Arne Jørgensen, 3.varamedl Rosmary Fuglevik, 4.varamedl / Berit Bondø, 5.varamedl. til / Ivar Flaten, sogneprest Se for nærmere presentasjon Påskesalme Vakoté Yama: Golgata 1 Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! {Omkved:} Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. 2 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! {Omkved} 3 Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. {Omkved} 16 Menighetsblad for Kulturkirken på Fjell

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 . VIRKSOMHETSPLAN 2008 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et variert gudstjenesteliv og andre aktiviteter åpner det hellige rommet for mennesker og styrker fellesskapet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr. Arkivsaksnr.: Arkivkode.: PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 2. MARS 2010

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr. Arkivsaksnr.: Arkivkode.: PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 2. MARS 2010 . DEN NORSKE KIRKE Drammen, 20. mars 2010 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr. Arkivsaksnr.: Arkivkode.: PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 2. MARS 2010 Til stede: Per Erik Marheim, Ivar Flaten, Bjørn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer