Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla"

Transkript

1 Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne ,-. Les om kartonglotteriet Side 10 Utvidede åpningstider Side 5 og 12

2 «Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn.» SORTERING: Mengden miljøfarlig avfall er fordoblet på ti år. Husk å sortere riktig. Fortsatt går alt for mye farlig avfall rett i søpla. Foto: Loop.no For mye miljøfarlig avfall havner rett i søpla Det er enkelt å sortere miljøavfall riktig - og du kan levere det på gjenvinningsstasjonen eller på en butikk i nærheten. Miljøgevinsten er stor ved å sortere dette avfallet, og holde det unna restavfallet. De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Likevel er det mange av oss som fortsatt ikke sorterer riktig, og kaster miljøfarlig avfall rett i søpla. Lyspærer, malingrester, batterier, mobiltelefoner, ledninger, pader og poder er eksempler på produkter som inneholder miljøfarlige stoffer. Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare 5 millioner leveres inn. Her kan vi bli bedre, sier markedssjef Hanne Maageng Olsen i FIAS. 71 prosent av nordmenn vet at lyspærer inneholder miljøgifter. Likevel oppgir 1 av 4 at de kaster lyspærer i restavfallet. Dette er bekymringsverdig, siden sparepærer inneholder miljøverstingen kvikksølv. Når vi vet at bare en t-skje med kvikksølv skal til for å forurense en middels stor innsjø, er det foruroligende at så mange kaster lyspærer og sparepærer i restavfallet. Uvitenhet, ikke uvilje Mange produkter du bruker i hverdagen inneholder miljøfarlige stoffer. Det kan være elektriske togbaner og hylende brannbiler, spraybokser med såkalt verktøy på boks, drivgassen i hårspraybokser, lyspærer eller batterier. Mange er nok ikke klar over at disse produktene har miljøfarlige stoffer i seg og skal sorteres ut av restavfallet, sier Maageng Olsen. Dette er noen vanlige produkter mange ikke vet er miljøfarlige: Blinkende joggesko Ledninger og kontakter Elektriske leker Lyspærer og lysrør Mobiltelefoner Få hjelp på nettet På sortere.no finner du enkelt ut hvordan du skal sortere farlig avfall. Sortere.no er også et godt verktøy om du er i tvil om noe er farlig avfall eller ikke. Et søk på «mobiltelefon» forteller at den inneholder miljøgifter som blant annet kvikksølv, kadmium og bly. Et søk på «elektrisk ledning» viser at den kan inneholde både bly og ftalater. Felles for disse stoffene er at de kan være svært skadelige om de kommer ut i naturen. Levér derfor alt farlig avfall til gjenvinningsstasjonen, for forsvarlig behandling. Store mengder miljøfarlig avfall Både elektriske- og elektroniske produkter og farlig avfall inneholder miljøgifter. De siste ti årene er mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling doblet, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Mengden økte fra tonn i 2002, til noe over en 1,2 millioner tonn i Men det er fortsatt over tonn farlig avfall som årlig ikke leveres inn slik det skal. Dette avfallet kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen. Med kampanjen «Miljøgifter angår oss alle» er håpet at mange får øynene opp for hvor enkelt det egentlig er å sortere miljøfarlig avfall riktig. Målet er at vi sammen samler inn mer miljøfarlig avfall i Hvis du vil vite mer om farlig avfall, følg #AngårOssAlle. 2 3

3 FYLLES OPP: Containeren hos Bjørn Erik Solvang og Euronics på Amfi Tynset fylles stadig opp av elektronikk og elektriske artikler. Helsefarlig De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Derfor er det viktig at EE-avfall samles inn og behandles på forsvarlig måte, slik det gjøres gjennom ordningen med retur hos forhandlere. Høyere levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at EE-avfallet øker opptil tre ganger så raskt som annet avfall. Innsamlingen av EE-avfall økt betydelig etter at retursystemet kom på plass, og i 2012 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Dette tilsvarer 29,5 kilo EE-avfall pr. person i Norge. Fordi det meste av EE-avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer er det viktig at det behandles forsvarlig. EE-avfall demonteres i egne behandlingsanlegg. Deler som inneholder miljøgifter blir behandlet som farlig avfall, mens resten i stor grad blir gjenvunnet. I 2012 ble 82 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 13 prosent ble energigjenvunnet. Visste du at 5 i Fjellregionen FIAS har utvidet åpningstiden med én time på Os, Alvdal, Folldal og Drevsjø gjenvinningsstasjoner. Hva synes du om det, og har du benyttet deg av utvidet åpningstid ennå? Anne Hilde Rønes, Engerdal Det er bra at åpningstiden utvides. Sjøl har jeg ikke benytttet meg av muligheten ennå, men jeg jobber og bor her så det er flott med bedre tilgjengelighet. At det er åpent flere lørdager er også bra, ikke minst med tanke på hyttefolket. Kjell Finneid, Engerdal Det er kjempepositivt at FIAS utvider åpningstiden med en time på gjenvinningsstasjonene, og jeg har faktisk allerede benyttet meg av muligheten. Lenger åpningstid gjør det enklere å benytte tilbudet. Stadig flere elektriske artikler til gjenvinning Utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) kan leveres gratis på FIAS sine gjenvinningsstasjoner eller hos forhandlere som selger produktene. Bjørn Erik Solvang hos Euronics på Amfi Tynset registrerer at folk blir stadig flinkere til å levere inn gamle produkter. Vi ser at vi gradvis får inn mer og mer av slike produkter, sier Solvang. Mitt inntrykk er at folk er ganske bevisst på ordningen, og at de er flinke til å levere inn de gamle produktene når de erstatter dem med nye. Plikter å ta retur Som alle andre forhandlere av EE-produkter er Euronics på Tynset forpliktet til å ha en returordning både på hvitevarer, brunevarer, småelektronikk, lyspærer og batterier. Dette er også godt synliggjort gjennom merking i butikken. Vi tar i mot alt dette uten kostnad for forbrukerne. Så skal det miljøgebyret folk betaler ved kjøp av nye produkter i utgangspunktet dekke våre kostnader knyttet til ordningen, sier Solvang. Godt samarbeid Euronics har en stor container for returnerte hvitevarer og egne bur for småelektrisk utstyr, samtidig som batterier og lyspærer kan leveres direkte i butikken. FIAS tømmer og bytter containere ved behov, og Solvang mener samarbeidet med renovasjonsselskapet fungerer godt. Mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling tilsvarer vekten av elefanter (basert på en gjennomsnittsvekt på 5 tonn per elefant). I følge Miljødirektoratet blir så mye som 95 prosent av det farlige avfallet som samles inn tatt hånd om på en forsvarlig måte. Det er ulovlig å selge sparepærer som inneholder mer enn 3,5 milligram kvikksølv. I en test foretatt av NRK fant de likevel sparepærer som inneholdt nesten 8 ganger mer enn grenseverdien. (Kilde: NRK - Ulovlig mye kvikksølv i sparepærer). Grenseverdien er forskjellig avhengig av type sparepære og wattstyrke. Det strengeste kravet er pr. i dag maks 2,5 mg kvikksølv i pærer til generelle belysningsformål < 30 W (som er de vanlig sparepærene). Vi kjøper 2,4 millioner mobiler årlig, mens bare leveres inn til gjenvinning. Rune Alander, Alvdal Det er bra at åpningstiden utvides med én time. Da blir det mindre stress og lettere å rekke det etter jobb, da det bare er en åpningsdag i uka på gjenvinningsstasjonen. Så derfor er dette et tilbud jeg kommer til å benytte meg av. Jan Vidar Snefugl, Folldal Jeg synes det er en god løsning med utvidet åpningstid. Det er ekstra fint for de som kanskje ikke er hjemme tidlig nok fra jobb til å rekke å levere før kl Da hjelper det mye med den ekstra timen det er åpent. Jeg har selv benyttet meg av denne muligheten. Stian Nylend, Narjordet Jeg benytter gjenvinningsstasjonen på Os og synes at åpningstid til kl er greit nok, selv om jeg ikke har benyttet meg av den utvidede åpningstiden ennå. For meg passer det fint at det er åpent på onsdager, for da kan jeg kombinere det med henting i barnehagen. 4 5

4 På vei mot klimanøytral avfallshåndtering innen 2020: Plastsortering en massiv miljøgevinst STORE MENGDER: Det tok ikke Alvdalsordfører Svein Borkhus mange minuttene å fylle handlevogna med varer som har emballasje som fra juli skal sorteres som plastavfall. Fra 1. juli starter FIAS med innsamling av plastavfall. Dette innebærer en massiv miljøgevinst i form av reduserte CO2-utslipp, og sender oss et langt skritt videre på veien mot målet om en halvering av klimagassutslipp innen 2017 og klimanøytral avfallshåndtering i regionen innen 2020, sier Alvdalsordfører Svein Borkhus. E ierkommunene til FIAS har definert det ambisiøse målet i kommunedelplan for avfall og miljø for perioden , som ble vedtatt i fjor. 20 prosent reduksjon Innsamling og gjenvinning av plast vil bety 179 tonn mindre CO2- utslipp, noe som tilsvarer en reduksjon på 20% av klimagass fra FIAS. Beregningene er gjort i forbindelse med avfallsplanen, og forutsetter at det samles inn 18 kilo plast pr. husholdning hvert år, og at plasten samles inn uten ekstra kjøring. Effekten oppnås ved at FIAS bytter ut en av dagens biler med en to-kammerbil, og samler inn plast og papir adskilt, men på samme rute. Da utnyttes ledig kapasitet på bilen, og det blir ikke mer kjøring. En annen hyggelig effekt er at det heller ikke blir økte gebyr som følge av plastinnsamlingen som starter i juli Store mengder Dette er et godt miljøtiltak. Det er utrolig mye som kan gjenvinnes, og sjøl om avfallet må transporteres et godt stykke for gjenvinning eller destruering er miljøgevinsten stor. Det er vesentlig billigere enn å lage det på nytt, fremholder Alvdalsordfører Svein Borkhus og illustrerer det godt: Det er store mengder det er snakk om. Det er utrolig hvor mye avfall det blir bare av en handlepose med varer fra matvarebutikken. På tide med sortering Bransjen anslår at hver innbygger kaster 15 kg plast, og Svein Borkhus mener derfor at FIAS sitt mål om å samle inn 18 kilo plastavfall i året fra hver husstand i året ikke er for ambisiøst. Ordføreren i Alvdal er veldig glad for at FIAS nå kommer i gang med kildesortering av plast. Det er på tide at også vi her i regionen kommer etter når det gjelder avfallssortering. Mange kommuner har hatt det i mange tiår allerede. Dette er et kjærkomment og velkomment tiltak, sier Borkhus. Ambisiøse mål I kapittelet om målsettinger i kommunedelplanen for avfall og miljø pekes det på at Norges nasjonale målsettinger for klimautslipp, som er fastsatt i klimameldingen fra 2012, sier at Norge skal være karbonnøytralt i Norge skal innen 2020 kutte de globale klimautslippene med 30%. 2/3 av utslippskuttene skal skje innenlands. Kommunene i Fjellregionen ønsker med sin avfallsplan å knytte målsettingene for husholdningsrenovasjon opp mot klimaplanene i kommunen, og lanserer derfor følgende overordnede ambisjon: Karbonnøytral avfallshåndtering innen Med det menes at mengden klimagassutslipp knyttet til transport og behandling skal være tilnærmet lik sparte utslipp som følge av materialgjenvinning, målt i CO2-ekvivalenter. Klimaregnskapet for FIAS viser at materialgjenvinning bidrar til reduserte klimagassutslipp, og mer materialgjenvinning er derfor ett av flere mulige virkemidler for å nå målene om reduksjon i klimagassutslipp. Andre virkemidler vil være knyttet til transport, logistikk og valg av behandlingsanlegg, heter det i plandokumentet. 6 7

5 Slik gjør du det: POSER Nyhet! Ja takk Vi vil ha all ren og tom plastemballasje DETTE KAN DU KASTE I PLASTSEKKEN! PÅLEGG HYGIENE FLASKER OG ESKER MIDDAG Kildesortering av plastemballasje Kildesortering av plastemballasje starter i juli. Du får egne sekker til plast i løpet av mai, og sekken settes ut for henting på rute. Ren og tom plastemballasje kildesorteres. Legg plasten i de blanke, perforerte sekkene du får i mai. Knyt sekken, og sett den ut for henting på hentedag. Fest sekken så den ikke blåser bort. Sekken hentes hver 4. uke, samtidig med papiret (Røros har egen hentedag for plast). Hver husstand får en rull med 10 blanke, perforerte sekker til plasten. Trenger du flere sekker får du det gratis på gjenvinningsstasjonen eller kommunens servicetorg. Plast som ressurs Kildesortert plast er en ressurs, og gjenvinning forutsetter at plasten er ren og tom. Det meste av emballasjen er ren når den er tom. Skitten plastemballasje skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: Er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet. Dette vil vi ikke ha: Ordningen gjelder kun emballasjeplast. Andre plastprodukter som leker, hagemøbler (osv) er restavfall. Flasker og kanner som inneholder rester av oljeprodukter og annet farlig avfall leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er materialselskapet Grønt Punkt som organiserer gjenvinning av plast i Norge. Hva skjer med plasten? Kildesortert plastemballasje samles inn av FIAS eller kommunen (Røros og Stor-Elvdal har egen innsamling). Plasten samles opp og sendes til egne gjenvinningsanlegg. Vel halvparten av plasten går til Swerec i Sverige, resten går til sorteringsanlegg i nord- Tyskland. Om lag 80% av all innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjenvinning. Plasten blir sortert i 5-7 kvaliteter. De enkelte plastkvalitetene blir deretter solgt videre til plastindustrien som bruker dette i sin produksjon. Det er materialselskapet Grønt Punkt som organiserer gjenvinning av plast i Norge. Gjenvunnet plast kan komme tilbake som for eksempel kleshengere, bildeler, tekstiler i fleeceprodukter, kosedyr, kontorstoler, støvsugere eller snøskuffer. Miljønytte Østfoldforskning AS har laget en livsløpsanalyse for å se på energinytte og CO2-reduksjoner ved materialgjenvinning av plastemballasje. Hovedkonklusjonen er at materialgjenvinning klimamessig er lønnsomt og at transport utgjør en liten del av den totale belastningen. Visste du at? Hver nordmann forbruker omtrent 15 kg plastemballasje hver i året - 37,5 kg pr. husstand og over tonn totalt. FIAS har som mål å samle inn halvparten, dvs. 18 kg pr. husstand. Bruksområdene for resirkulert plast blir stadig flere. Mange av søppelposene vi bruker daglig er bl.a. laget av resirkulert plast. For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi 2 kg olje. For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes reduseres CO2-utslippene med 1,5-2,5 kg (avhengig av plasttype og energikilde). Total energibesparelse ved materialgjenvinning er 13,2 kwh pr. innsamlet kg plastemballasje. 90 % av alle nordmenn har tilbud om kildesortering av plast. Årlig gjenvinnes tonn plastemballasje Gjenvinning betyr sparte utslipp tilsvarende biler årlig Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil 6 ganger FIAS får betalt for plasten som samles inn, så jo mer vi samler inn jo bedre er det. Både for miljøet og lommeboka. RENGJØRING BOKSER OG BEGRE BÆREPOSER BOBLE-OG INNPAKKINGSPLAST Nei takk Vi skal ikke ha bleier, skitten plastemballasje eller plastprodukter TAU OG STROPPEBÅND DETTE KAN DU IKKE KASTE I PLASTSEKKEN! BLEIER SKITTEN PLAST LEKER OG CD-ER KLÆR OG SKOTØY PRESENNING HANGESLANGER OG STØVSUGERSLANGER BØTTER OG KANNER 8 9

6 Fakta om kartonglotteriet Servicebygget på Eid tatt i bruk KARTONGJUBEL: En svært fornøyd gjeng med ansatte og unger ved Rendalen barnehage, avdeling Åkrestrømmen, som nettopp har fått vite at de har vunnet korner i kartonglotteriet for andre gang på åtte år. Arve Fossen fra FIAS delte ut diplomet. Vant i kartonglotteriet for andre gang FIAS har tatt i bruk det nye servicebygget på Eid, og sier seg med det ferdig med en lang prosess med bygging og flytting for denne gang. NYTT SERVICEBYGG: Det nye servicebygget er på 300 m2, og rommer kontorer, garderober, møterom og fellesareal med kjøkken. For andre gang vant Rendalen barnehages avdeling på Åkrestrømmen kroner i FIAS sitt kartonglotteri. Ikke rart jubelen stod i taket i barnehagen da Arve Fossen fra FIAS nylig kom med gavediplomet som det synlige beviset på at hele kroner kommer inn på barnehagens konto. Forrige gang de vant var i Premien er god belønning for at barn og ansatte i barnehagen sammen gjennom mange år samvittighetsfullt har vært miljøbevisst, brettet kartonger til kartongkubber, skrevet navn på og levert dem på returpunktene kroner er mye penger, så vi skal tenke grundig over hva vi skal bruke premien til. Jeg tenker vi drar på en tur, noe som alle får glede av, sier pedagogisk leder i barnehagen, Heidi Ulvmoen, til Østlendingen. Du kan vinne ,-.. og samtidig gjøre en innsats for miljøet. Hvert år deles det ut 120 premier på ,- og 4 premier på ,- blant de som deltar i kartonglotteriet. Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga kommune. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er ferdig og tatt i bruk. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet, og er glade for at vi nå har fått samlokalisert denne delen av virksomheten vår, sier daglig leder Morten Sandbakken. Det gjør drifta vår enda mer effektiv, og setter oss i enda bedre stand til å yte gode tjenester for befolkningen i regionen. VARMGARASJE: Varmgarasjen gir rom for parkering av septik-bilene. Her er det også vaskehall for vask av biler og containere kroner til Røros sykehjem Alle drikkekartonger kan leveres, og det er lett å delta. Skyll kartongen og la den tørke. Brett den og stapp den ned i en annen kartong, skrukorken kan være med hvis det er plass. Til sammen seks kartonger brettes og stappes ned i en sjuende til du får en «kartongkubbe». Skolemelkkartonger og små juicekartonger er også en del av Returkartonglotteriet og det er mange skoler som vinner. For skolemelkkartonger/små juicekartonger gjelder fire kartonger oppi den femte. Så er det bare å skrive navnet og telefonnummeret ditt på «kartongkubben», eller navnet på andre du vil skal vinne. «Kartongkubben» kan leveres på gjenvinningsstasjonen eller i kartongcontainer på et returpunkt. GARASJER: Garasjene beskytter bilene mot kulde, noe som reduserer behovet for tomgangskjøring. GOD PLASS: Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr er også en del av anlegget. Åpen dag 19. juni Kom og se hvordan vi har det. Alle kan delta og vinne i lotteriet privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag eller andre foreninger. Torsdag 19. juni inviterer FIAS naboer, kunder, eiere og alle andre som er interessert til å besøke oss på Eid i Tolga. STOR STAS: Både ordfører Hans Vintervold og Arve Fossen fra FIAS var på plass da Røros sykehjem fikk overrakt det synlige beviset på at de har vunnet kroner i FIAS sitt kartonglotteri. Les mer på Sett av datoen, og følg med på for mer informasjon om programmet for dagen. Det blir spennende og interessante aktiviteter og en god mulighet til å se seg om

7 Smårusk Sekker deles ut i løpet av mai Sekker til restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligen i løpet av mai. Nytt i år er at det også deles ut 10 blanke, perforerte plastsekker til plastemballasje. Innsamlingen av plast starter i juli. Se side 6, 7, 8 og 9 for mer informasjon. DMT Alvdal på lag med FIAS DMT Alvdal AS er ny samarbeidspartner og leverandør av informasjonstjenester til FIAS de neste tre åra. Etter en anbudskonkurranse før jul valgte FIAS DMT Alvdal AS som samarbeidspartner og leverandør av informasjonstjenester på en tre-årig avtale med opsjon på ytterligere to år. En viktig og gledelig kontrakt for oss, sier daglig leder Rune Eng i DMT Alvdal. En av de konkrete endringene i forbindelse med byttet av samarbeidspartner er at FIASposten nå kommer i nytt format og ny drakt. Nyttig på nett Plenjord FIAS selger egenprodusert plenjord på Røros, Tynset, Alvdal og Koppang gjenvinningsstasjon. Plenjorda er siktet og blandet med sand, og derfor bedre egnet til hagen enn ren kompostjord. ProffBag! Blir en søppelsekk for liten når du rydder og skal kaste men en container for stor? På gjenvinningsstasjonen kan 14 du kjøpe en storsekk til avfallet. Den kan du levere selv til 8 gjenvinningsstasjonen, eller bestille henting for levering på Eid. FOLLDAL 9 3 Utvidet åpningstid 13 Fra 2014 har FIAS utvidet den ordinære åpningstiden på fire gjenvinningsstasjoner med én time. Os, Alvdal og Folldal har nå åpent til kl Drevsjø har åpent fra Lørdagsåpent Gjenvinningsstasjonene har lørdagsåpent enkelte lørdager i sommerhalvåret. Åpningstiden er 11-14, og først ute er Alvdal, Koppang, Elvål og Ålen, som holder åpent lørdag 26. april. Mobil gjenvinningsstasjon ALVDAL 6 2 TYNSET FIAS vil også i år komme til Kvikne, Haltdalen, Sømådalen, Tufsingdalen og Elgå med mobil gjenvinningsstasjon. Her ATNA 10 kan du levere alle typer avfall. Du finner alle åpningstidene i Miljøkalenderen, og på Fiasposten er en informasjonsavis for husholdninger og utgis av FIAS. Ansvarlig redaktør: Morten Sandbakken. Tekst/foto: DMT Alvdal AS Grafisk utforming: DMT Alvdal AS Forsidefoto: Loop.no FIAS, 2540 Tolga Tlf.: Faks: E-post:

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan

RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE. Miljøkalender og tømmeplan RUTE 41-42 - 43 STOR-ELVDAL KOMMUNE Miljøkalender og tømmeplan 2015 Hvilke spor vil du sette? Når vi kvitter oss med avfall setter vi spor. Avfall som kastes i grøfta er godt synlig, men giftstoffer i

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1. HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2013 INFORMASJON Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! De siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Store forandringer i Heggedal

Store forandringer i Heggedal INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 1 - ONSDAG 8. OKTOBER 2014 Store forandringer i Heggedal Heggedal skal de neste årene gjennomgå store forandringer. Blant annet kommer

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer