Kongsberg sykehus. Til Fastlegene Informasjon om den somatiske virksomheten ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg sykehus. Til Fastlegene Informasjon om den somatiske virksomheten ved"

Transkript

1 Til Fastlegene Informasjon om den somatiske virksomheten ved Kongsberg sykehus Kongsberg sykehus er lokalsykehus for Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg og Øvre Eiker kommune Kontaktinformasjon Telefon: Postadresse: Postboks 10, 3602 Kongsberg Besøksadresse: Drammensveien 4, Kongsberg Åpningstid Servicetorget/resepsjonen: Mandag-fredag: kl. 07:30-20:00 Lørdag-søndag: kl. 10:00-19:00 Henvisninger Alle henvisninger sendes som før til Kongsberg sykehus. Kongsberg sykehus - en del av Vestre Viken helseforetak Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum, og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Til sammen er vi rundt ansatte og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til mennesker i 26 kommuner. I Kongsberg sykehus sitt lokalsykehusområde bor det ca mennesker Klinikkdirektør: Eva Håheim Pedersen.

2 Kongsberg sykehus har følgende kliniske avdelinger og støttefunksjoner lokalt: - Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdeling, dagkirurgisk senter (DKS) og akuttmottak - Kirurgisk-, ortopedisk avdeling - Medisinsk avdeling - Gynekologisk avdeling og føde sengepost/poliklinikk - Fysioterapi/ergoterapi - Røntgen/bildediagnostikk (Klinikk for medisinsk diagnostikk) - Blodbanken (immunologi og transfusjonsmedisin) (Klinikk for medisinsk diagnostikk) - Medisinsk biokjemi/laboratoriet (Klinikk for medisinsk diagnostikk) Medisinsk avdeling Avdelingene Fagområder - Lungesykdommer - Hjertesykdommer - Endokrinologi - Hematologi - Geriatri - Slagbehandling/rehabilitering - Palliasjon - Dialyse Bemanning 9 overlegestillinger, 6 stillinger for lege i spesialisering (LIS) og 6 stillinger for turnusleger Medisinsk avdeling består av: Medisinsk poliklinikk Medisinsk poliklinikk undersøker og behandler polikliniske samt inneliggende pasienter innen fagområdene: Lungesykdommer - Hjertesykdommer - Endokrinologi - Hematologi - Generell indremedisin - Fordøyelsessykdommer. Avdelingen har sykepleiedrevne poliklinikker innen diabetes, hjerneslag og hjertesvikt. Poliklinikktilbudet innen slagrehabilitering er lokalisert og drevet fra medisinsk sengepost. Åpningstider er mandag - fredag kl , telefontid er kl og Planlagt poliklinikk organiseres også i perioder som kveldspoliklinikk og i helger. Dialyse Avdelingen har kapasitet til 5 pasienter hver dag. Medisinskfaglig blir pasientene fulgt opp av leger ved medisinsk avdeling samt nefrolog fra Drammen som vi har avtale med hver måned. Vi har et godt samarbeid med Drammen sykehus for å ivareta pasientene i vårt opptaksområde på best mulig måte. I tillegg har vi også en del henvendelser vedrørende gjestedialyse. Årlig gjennomfører vi ca dialyser. Åpning av geriatritilbud, april Overlege Tine Reiten klipper snoren Ansatte ved Dialysen i nye lokaler fra sommeren 2013 Sengeposter Medisinsk sengepost 3 (M3) har pasienter innenfor alle de medisinske fagområdene, men har i tillegg en egen enhet for slagrehabilitering kombinert med geriatriske akuttsenger. Kombinert medisinsk post (KM) har palliasjon som en spesialitet og har egne senger dedikert for disse pasientene. I tillegg har posten pasienter innenfor alle de medisinske fagområder. Medisinsk dagbehandling Elektiv behandling av kreftpasienter og andre medisinske pasienter. Onkolog er til stede en dag per uke i samarbeid med Drammen sykehus. Avdelingssjef Janne Berit Mandelid - Avdelingsoverlege Kjell Berget -

3 Kirurgisk/ortopedisk avdeling Kirurgi Kongsberg sykehus har planlagt virksomhet for operasjoner, primært dagkirurgi, samt poliklinikk (inkludert egen sårpoliklinikk). Tilbudet omfatter områdene mage/tarm, kar og urologi. Ortopedi Akutt-tilbud og planlagt virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter. Ortopedisk avdeling har døgnkontinuerlig akuttberedskap hele uken og elektiv virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter. 6 ortopeder og 1 LIS-lege er ansatt i avdelingen. Ved Kongsberg sykehus har vi 7 operasjonsstuer hvorav 2 i all hovedsak benyttes til ortopediske operasjoner. Frakturbehandling Vi gjør utstrakt frakturbehandling med teknisk moderne utstyr. I 2013 ble her blant annet operert ca. 180 pasienter med hoftenære frakturer. Proteseoperasjoner Det ble satt inn ca. 300 proteser i hofter og knær i Vi bruker mini-invasiv operasjonsteknikk for hofteproteser og har mulighet for computerassistert navigasjon under innsetting av kneproteser. I 2011 tok vi i bruk en fullstendig rehabilitert operasjonsstue som fyller alle kravene for protesekirurgi. Elektive hofte- og kneproteser opereres de tre første dagene i uken. 1-2 uker før operasjonen kalles pasientene inn til Preoperativ poliklinikk (POP) som en del av forberedelsene:. Sykepleier kartlegger og informerer Turnuslege undersøker og tar opp innkomstjournal Tilsyn av anestesilege Samtale med operatør Proteseskole ved fysioterapeut Pasienten reiser hjem og er klar for oppmøte operasjonsdagen (SDI = samme dags innleggelse). Noen pasienter legges inn dagen før operasjon, bl.a. ved lang reisevei. Det gjennomføres årlig ca polikliniske konsultasjoner og ca. 900 dagkirurgiske operasjoner. Vi utfører blant annet: Proteser - Hofter - Knær Frakturbehandling Artroskopier: Kne, inkludert korsbåndsrekonstr. Skulder, inkludert impingement - Albue - Ankel Gastrokirurgisk drift ved Kongsberg sykehus Håndkirurgi Nerve - dekompresjon Artrodeser Dupuytrens kontraktur CMC1 artrose Triggerfinger Fotkirurgiske operasjoner Hallux valgus/- rigidus Hammertå Mortons nevrinom Artrodeser Det er gastrokirurgisk drift ved Kongsberg sykehus. Spesialister i gastroenterologisk kirurgi fra Drammen sykehus er til stede på Kongsberg sykehus 5 dager i uken i høyaktivitetsperioder. Hovedvirksomheten er dagkirurgi, gastrolab og poliklinikk. Gastroenterologisk kirurgi behandler lidelser og skader i gastrointestinaltractus f.o.m. øsofagus t.o.m. anus, samt de tilhørende organer, lever, galleveier, pancreas, milt, peritoneum og retroperitoneum samt bukvegg. I tillegg har vi samarbeid med karkirurger og urologer fra Drammen sykehus: - sår og thoraxdren (karkirurgi) - katetrisering og suprabubisk kateter (urologer) - skadepoliklinikk (ortopeder) - maligne melanomer, og andre hudtumores, glandeleksisjoner (mamma/endokrin kirurger) Det understrekes at primærsiktemålet ved aktiviteten er elektiv virksomhet. Virksomheten rokker ikke ved tidligere vedtak om akuttkirurgi. Skulderoperasjoner Acromionreseksjon AC-ledds reseksjon Fjerning av osteosyntesematerialer

4 Poliklinikker og sengepost Øre-nese-hals: Poliklinikk og hørselsentral samt planlagt virksomhet for operasjoner. 5-døgnsposten (KO4) og Preoperativ poliklinikk: Sengepost for elektive kirurgiske og ortopediske pasienter i tillegg til en preoperativ poliklinikk som tar i mot pasienter for forberedelse til operasjon. Posten er åpen fra mandag til fredag. Kirurgisk poliklinikk og Sårpoliklinikk: Øyeblikkelig hjelp og elektiv poliklinikk for kirurgiske, ortopediske og gynekologiske pasienter. Egen sykepleiedreven sårpoliklinikk for pasienter med ortopediske sår. Driftskontoret: Planlegger og kaller inn til elektive operasjoner og besvarer henvendelser fra pasienter og fastleger. Driftssykepleier: Kristin Falnes, tlf Avdelingssjef kirurgi/ortopedi/øre-nese-hals Fridny Thorlaksdottir. Avdelingsoverlege Kirurgi - Samarbeid med Drammen sykehus som har overordnet faglig ansvar. Avdelingsoverlege ortopedi Vibeke Hanch-Hansen. Overlege øre, nese, hals Morten Lystad. Smertepoliklinikk Et tverrfaglig team utreder og kartlegger pasientens smerteproblematikk og foreslår behandlingstiltak i brev til henviser. Noen pasienter vil bli tilbudt behandling ved poliklinikken. Pasientens fastlege har oppfølgings- og koordineringsansvar overfor pasienten. Smertepoliklinikkens leger skriver ikke ut medikamenter, men kommer med råd til fastlegen. Ved behov for medisinering i og under reise til sykehuset skal dette ordnes via fastlege. Det gjelder også dersom det er behov for følge i forbindelse med reisen. Pasienter som får innkalling må selv ordne med reisen til og fra poliklinikken. Smertepoliklinikken er knyttet til Akuttavdeling ved Kongsberg sykehus. Avdelingssjef akuttavdeling Nina Hauge Kristiansen. Gynekologisk avdeling Gynekologisk poliklinikk: Vi tar i mot alle elektive og akutte problemstillinger etter henvisning fra fastleger og privatpraktiserende gynekologer Elektiv operativ virksomhet Dagkirurgi: Mindre laparoskopiske inngrep Reseksjon ovarialcyster Diagnostisk laparoskopi grunnet uavklarte mage smerter/infertilitet Sterilisering Inngrep grunnet patologi ovarier gjøres stort sett laparoskopisk, på hovedoperasjonen. Hystroskopi fjerning av endometriepolypper eller endometrium Slyngekonisering ved celleforandringer cervix TOT (stressinkontinens) Fraksjonert abrasio Fjerning kondylomer Fjerning fastsittende spiraler Heldøgn: Vaginalplastikker Hysterektomi Vaginal hysterektomi Laparoskopi kun ved subtotal hysterektomi, men avdelingen planlegger å utvide tilbudet for utførelse av totalhysterektomi laparoskopisk Åpen hysterektomi Pasientforløpet for heldøgnspasienter er som beskrevet under proteseoperasjoner (ortopedi). Avdelingssjef kirurgi/ortopedi/øre-nese-hals Fridny Thorlaksdottir. Avdelingsoverlege føde/gyn - avdeling Kenneth Gundersen.

5 Føde/gyn sengepost/poliklinikk Kombinert føde- og barselavdeling som tar i mot fødende fra svangerskapsuke 36. Gravide med komplikasjoner som krever oppfølging på Kvinneklinikk, blir selektert til Drammen Sykehus eller Rikshospitalet, etter anbefaling fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorg. Tilbud Jordmødrenes poliklinikk: ultralyd og samtale/omvisning før fødsel Barnepleiernes poliklinikk: ammeveiledning til nybakte mødre Gynekologens poliklinikk: gravide henvist fra fastlegen Lystgass og bruk av badekar som smertelinding og vannfødsel Beredskap Avdelingen har fire fast ansatte gynekologer som har døgnberedskap. Her er to barneleger som undersøker de nyfødte etter fødsel. Det er et godt samarbeid med anestesiavdelingen og barneavdelingen i Drammen, til å ta seg av de akutt syke nyfødte. Avdelingssjef føde/gyn. sengepost/poliklinikk Fridny Thorlaksdottir. Avdelingsoverlege føde/gyn - avdeling: Kenneth Gundersen. Fysioterapi/ergoterapi Fysioterapeuter og ergoterapeuter er spesialister i rehabilitering, og hoved-oppgaver er undersøkelse, opptrening og veiledning etter skader, sykdom og operasjoner. I tillegg til å støtte opp om de generelle fagområdene er fysioterapeut knyttet fast opp mot slagenheten og palliativt team. Hjertetrim - fase 2b Arrangeres i gymsalen hver mandag og torsdag fra kl til og er et poliklinisk tilbud til de som har gjennomgått et hjerteinfarkt eller en hjerteoperasjon. Deltakerne må først ha vært på 6 ukers kontroll med sykkeltest. Henvises til trening via intern henvisning i DIPS. Pasienter med følgende diagnoser kan være aktuelle for hjertetrim: Ukompliserte infarkter - Stabil angina pectoris - ACB/PCI-opererte - Ventilopererte - Hjertenevroser Avdelingssjef: Espen Røste. LMS Læring og mestring Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring, tilbyr informasjon og veiledning så vel diagnosespesifikt som på tvers av diagnoser. Idéen som ligger til grunn for virksomheten er at brukere, pårørende og fagpersoner har likeverdig kompetanse og kunnskap som til sammen gir det beste behandlingstilbudet. Vi har tilbud innen somatisk og psykisk helse. Se: for informasjon og kursoversikt. LMS - ansvarlig ved Kongsberg sykehus: Nina Jellum Helgerud Praksiskonsulentene - PKO (Se også ekstern side for PKO- ordningen i Vestre Viken: Praksiskonsulentordningen er et nettverk av allmennpraktiserende leger - praksiskonsulenter - ansatt av helse - foretaket i deltidsstillinger på flere av sykehusets avdelinger. Praksiskonsulentordningen (PKO) er etablert for å styrke samarbeidet mellom sykehuset og de allmennpraktiserende legene til beste for pasientene. Praksiskonsulentene skal se på hele pasientforløpet: henvisninger, innleggelses- /utskrivningspraksis, epikriser og oppfølging. De skal arbeide for en konstruktiv dialog, og formidling av informasjon, mellom allmennlegene og sykehuset. Praksiskonsulenter på Kongsberg: Leif-Erik Tobiasson (praksiskoordinator) Terje Sandvik Marianne Aass Mathiesen

6 Laboratoriet Laboratoriet er en del av Klinikk for Medisinsk diagnostikk, Avdeling for medisinsk biokjemi. Laboratoriet ved Kongsberg sykehus har et bredt tilbud til PHT. Vi tilbyr budtjeneste med henting av prøver ute i PHT, analysering av prøvene og elektronisk overføring av prøvesvarene. Laboratoriet ved Kongsberg Sykehus analyserer ett bredt repertoar av analyser innen hematologi, koagulasjon og klinisk kjemi/immunkjemi. Som en del av Klinikk for Medisinsk Diagnostikk har vi et tett samarbeid med de andre laboratoriene i Vestre Viken. Vi har daglig budtjeneste til Drammen sykehus hvor prøver fraktes til andre laboratorier som Medisinsk Biokjemi, Mikrobiologen, Blodbank og Patologen. Informasjon ang. prøvetaking, analyser og andre forhold finnes på Vestre Vikens Internettsider: Som en del av vår service til PHT tilbyr vi jevnlige besøk med veiledning av preanalyse og blodprøvetaking samt hospitering i vår poliklinikk. Seksjonsleder Grete Førlie. Med.faglig ansvarlig overlege Jon Norseth. Avdelingssjef medisinsk biokjemi Trude Steinsvik. Avdeling for bildediagnostikk Kongsberg Avdelingen er en del av Klinikk for Medisinsk diagnostikk. Vi har radiologvikarer som kjenner seksjonen godt, og vi har radiologer som kommer fra Drammen noen dager i uken. På Kongsberg utfører vi ca undersøkelser pr år. Vi utfører undersøkelser innen generell røntgen, CT og ultralyd. Vår åpningstid er mandag - fredag Etter dette aktiv/passiv vakt for radiografene. Pasienter må etter ordinær åpningstid henvises via akuttmottaket. Telefontid er mandag-torsdag og Fredag og Vi tar i mot pasienter til drop-in undersøkelser i tidsrommet og Dette gjelder KUN røntgenundersøkelser og bare thorax og enkle skjelett undersøkelser. Se for mer utfyllende informasjon til henvisere. Seksjonsleder er Silje R. L. Aas. Medisinsk faglig ansvarlig overlege er Harald Bergan. Intensivavdelingen Kongsberg sykehus har en fullverdig intensivavdeling med respiratorbehandling, mulighet for hemofiltrasjon og behandling av pasienter med organ og multiorgansvikt. Avdelingssjef Nina Hauge Kristiansen. Avdelingsoverlege Gernot Ernst.

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906.

1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906. -Revi der tj uni2012 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger

Detaljer

Forslag: NGLMS (med)finansierer ultralydmaskin til Dovre, også Lom/Skjåk om det melder seg interesse blant legene.

Forslag: NGLMS (med)finansierer ultralydmaskin til Dovre, også Lom/Skjåk om det melder seg interesse blant legene. NGLMS Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Referat fra gruppearbeid Work-shop 24.10.12 Formål: Utvikling av helsetjenesten i Nord-Gudbrandsdal Til stede: se deltakerliste Tid og sted: NGLMS 24.10.12

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 13. Kompetanseplan frem mot 2020

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 13. Kompetanseplan frem mot 2020 Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 13 Kompetanseplan frem mot 2020 Kristiansand 20.03.2014 Anne Grethe Tellefsen Vhile, Egil Hagen, Linda Somdal, Bjørg Holm, Grethe Abusdal, Bjørg Synøve

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST NKH NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING NKH Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST Statusrapport 2012 Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde Ressursgruppe for

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Fakta om Sykehuset Innlandet HF

Fakta om Sykehuset Innlandet HF Fakta om Sykehuset Innlandet HF Nøkkeltall per 31.12.2009 Utgave 2010 Innhold Visjoner og opppgaver................... 3 Organisasjonskart 2010.................. 3 SI Elverum............................

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom. Årsmelding 2013

Fremtidens Operasjonsrom. Årsmelding 2013 Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Årsmelding 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer