NORSK FISKEVÆRSMUSEUM Å i LOFOTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK FISKEVÆRSMUSEUM Å i LOFOTEN"

Transkript

1

2 NORSK FISKEVÆRSMUSEUM Å i LOFOTEN Foto: Kjell Ove Storvik Foto: Kjell Ove Storvik Velkommen til Å ; ved E 10, Kongeveiens endestasjon. Her finner du Norsk Fiskeværsmuseum, et av de best bevarte og komplette gamle fiskevær i hele Norge. Museets hovedtema er livet i fiskeværet fra ca , og Lofotfiskets utvikling de siste 250 a r. Besøk flere bygninger med varierte utstillinger: Naust, trandamperi, husmannsstue, smie, vedskja, bakeri. Åktivitetsrom for barnefamilier. Historiske hager alt i særdeles naturskjønne omgivelser. I sommerbakeriet va rt (steinovn fra 1844) produseres kanskje verdens beste kanelboller? Gammelbutikken er full av lokalproduserte matvarer, reiseminner, bøker, fiskeutstyr i tillegg til vanlige dagligvarer. Å pen hele a ret, og her kjøper du billett til museet, som ogsa er a pent hele a ret. Servicehuset ved parkeringsplassen (gjennom tunellen) har stort utvalg av suvenirer, klær og bøker. Å pent 1. juni 1. september, men med hela rsa pne toaletter. Foto: Alex Conu Guiding pa norsk, engelsk og spansk, om sommeren ogsa pa andre spra k. Guiding fra minutter, etter ønske. Mange foretrekker a rusle rundt pa egenha nd etter innledende informasjon. Foto: Kjell Ove Storvik daglig Resten av a ret: Mandag fredag (helligdager stengt) Voksne kr 80 Honnør kr 60 Studenter kr 40 Barn a r kr 40 Barn 0 11 a r gratis for grupper (inkludert guiding) 1 13 personer, til sammen kr personer, kr 59 per person personer, kr 49 per person Mer enn 100 personer, kr 39 per person Grupper kan bestille omvisning alle dager, hele a ret. Guider, reiseledere og bussja fører har gratis adgang. For grupper med forha ndsbestilt guiding et ekstra tilbud besøk i va r ekte, stemningsfulle rorbu (maks 25 personer). Besøksadresse: Å Postadresse: 8392 Sørva gen Telefon /

3 NORSK TELEMUSEUM AVD. SØRVÅGEN, LOFOTEN Norsk Telemuseum på Sørvå gen holder til i Telebygget frå 1914, et stort, hvitt trehus nært veien. Museet er en åvdeling åv Norsk Telemuseum i Oslo, og ådministreres åv Fiskeværsmuseet på Å. Telegråfen ble utbygd så tidlig som i 1861 i Lofoten, med Sørvå gen som endeståsjon. Hvorfor? I 1906 sendte Sørvå gen Telegråfståsjon ut de første trå dløse morsesignåler i Nord- Europå. Hvor ble signålene sendt? Til hvilket skip sendte såmme ståsjon trå dløse meldinger i 1908? Besøk Telemuseet på Sørvå gen, og få svår på disse og månge åndre spørsmå l. Se utstillingen vå r åv mobiltelefoner; såmmenlign din egen med 1973-utgåven det er litt åv en forskjell! Ellers å pent etter åvtåle Ålle dåger i å ret kån større eller mindre grupper bestille omvisning i museet. Voksne kr 40 Student/ungdom kr 20 Bårn å r kr 20 Bårn 0 11 å r gråtis Plakat laget av DataDesign, Sørvågen i Lofoten 8392 Sørvå gen Telefon Mobil Foto: Norsk Fiskeværsmuseum

4 VESTVÅGØY MUSEUM SKAFTNES OG FYGLE Skaftnes Gård Skaftnes Ga rd ligger nydelig til mellom hav og grønne lofotfjell, mellom Sennesvik og Ure pa Vestva gøy. Ga rden besta r av va ningshus, fjøs, brygge og naust. Husene er a pne for besøkende og guide er tilgjengelig. Her lærer du historien om fiskarbonden, som levde av ba de havet og ei til dels karrig jord Søndag fredag Ellers a pent etter avtale (kun for grupper, min. 12 pers.), tlf Fygle Museum Vestva gøy Museum Fygle besta r av Gammelskolen (1898) og rorbu (1834). Gammelskolen inneholder et klasserom med inventar, samt utstillinger og innredninger av de øvrige rommene. Temaer er «skomakerverkstedet», «lærerboligen», «tekstilha ndverk» og «tannlegekontoret». Kun a pent pa forespørsel minimum 3 dager før ankomst, tlf for Skaftnes gård og Fygle Museum Voksne kr 50 Barn, student, senior kr 25 Familie (2 voksne og 3 barn) kr 100 Booking tlf , Sentralbord tlf , Alle foto: Kjell Ove Storvik

5 LOFOTR VIKINGMUSEUM BORG På Borg lå et åv Nord-Norges mellom ti og femten høvdingseter i vikingtiden. Her finner du det rekonstruerte långhuset, vikingskip, levende hå ndverksdemonstråsjoner, åktiviteter, film og utstillinger Onsdag og lørdåg Daglig Daglig Daglig Onsdag og lørdåg Utenom å pningstid kun å pent for grupper på min. 12 personer Voksne kr 160 Bårn 6 15 å r kr 80 Bårn under 6 å r gråtis Fåmilie (2 voksne og 3 bårn) kr 400 Studenter/pensjonister kr Voksne kr 140 Bårn 6 15 å r kr 70 Bårn under 6 å r gråtis Fåmilie (2 voksne og 3 bårn) kr 300 Studenter/pensjonister kr 130 Pris for grupper: Uånmeldte besøk ( personer): I sesongen kr 140 pp, utenom sesongen kr 130 pp Forhå ndsbestilte besøk ( personer) kr 120 per person Prestegå rdsveien 59, 8360 Bøståd Booking tlf , Sentrålbord tlf , Alle foto: Kjell Ove Storvik

6 SKREI Opplevelsessenter Galleri Espolin, Kabelvåg Foto: Galleri Espolin La deg berøre av kunstneren Kaare Espolin Johnsons uttrykkskraft der han forteller om landsdelens dramatiske historie og kystfolkets liv og skjebne. Galleri Espolin huser en høvding i norsk kunst. Kunstbutikk, film, gjesteutstillinger. Foto: Kjell Ove Storvik Mandag fredag Alle dager Alle dager Alle dager Søndag fredag Mandag fredag Ellers a pent etter avtale Stengt hele pa sken og 17. mai Voksen kr 80 Honnør/Student/Gruppe (>20) kr 65 Barn (3 15) kr 30 Fellesbillett for besøk pa Galleri Espolin, Lofotmuseet og Lofotakvariet: Voksen kr 200, barn (3 15) kr 100 Storva ganveien, 8310 Kabelva g Telefon Foto: Kjell Ove Storvik

7 SKREI Opplevelsessenter Lofotmuseet, Kabelvåg Alle foto: Lofotmuseet Opplev lofotfiskerens historie på en åv de best bevårte væreiergå rdene i Lofoten! På tuftene åv middelålderbyen Vå går finner du den ståselige hovedbygningen frå 1815, åutentiske rorbuer og nåust med nordlåndsbå ter. Museet byr på bildespill og utstillinger om lofotfisket, håvner og fyr långs kysten, trådisjonelt hå ndverk og en våkker håge med historiske ståuder. Lofotmuseet ligger idyllisk til ved håvet med kort åvstånd til åndre severdigheter. Omvisning etter åvtåle Måndåg fredåg Lørdåg søndåg stengt Måndåg fredåg Lørdåg søndåg Dåglig Måndåg fredåg Lørdåg søndåg Måndåg fredåg Stengt i på sken, såmt 17. måi Voksne kr 80 Studenter/pensjonister/grupper (over 20) kr 60 Bårn 0 2 å r gråtis, 3 15 å r kr 30 Fellesbillett for besøk på Lofotmuseet, Gålleri Espolin og Lofotåkvåriet: Voksne kr 200, bårn 3 15 å r kr 100 Storvå gånveien, 8310 Kåbelvå g Telefon

8 SKREI Opplevelsessenter Lofotakvariet, Kabelvåg Ved Lofotåkvåriet kån du lære om lofottorsken eller skreien. Skrei er nåvnet på den øståtlåntiske torsken som våndrer frå Bårentshåvet til Lofoten hver vinter for å gyte, og den er båsis for lofotfisket om vinteren. Av skreien produserer vi tørrfisk og såltfisk, og den er en åv de viktigste måtfiskene i Europå gjennom månge hundre å r. Ved Lofotåkvåriet kån du også studere de fleste åndre fiskeslåg, skålldyr og sjødyr som finnes i håvområ dene rundt Lofoten. Her finnes båsseng med sel, og en egen innhegning for oter. I tillegg kån gjestene oppleve en utstilling om såmeksistens i håvområ dene med informåsjon om fiskeri, håvbruk og olje- og gåssvirksomhet i Norge. Det er også egne merder med låks i sjøen der mån kån se oppdrett på nært hold. Lofotåkvåriet hår bildeutstillinger og film, og det er mulig å kjøpe Lofotsuvenirer i suvenirbutikken eller nyte en kopp kåffe i kåfeen. Et åv høydepunktene ved besøket på Lofotåkvåriet er måting åv sel og oter Stengt Søndag fredag Alle dager Alle dager Søndag fredag På sken 2015: Stengt skjærtorsdåg, långfredåg og på skeåften Stengt 17. måi Voksne kr 120 Studenter/pensjonister/grupper (over 20) kr 90 Bårn (3 15) kr 60 Fåmiliebillett (2v+3b) kr 330 Fellesbillett for besøk på Lofotåkvåriet, Gålleri Espolin og Lofotmuseet: Voksne kr 200, bårn (3 15) kr 100 Storvå gånveien 28, 8310 Kåbelvå g Telefon Alle foto: Kjell Ove Storvik

9 LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM SVOLVÆR Alle foto: Lofoten Krigsminnemuseum Alle foto: Kjell Ove Storvik Norges største utstilling av sjeldne uniformer og gjenstander fra andre verdenskrig. Utstillingen gir et unikt historisk bilde av disse fem dramatiske a rene. Museet har fa tt utrolig gode tilbakemeldinger fra hele verden, og som en krigsveteran sa: «Must be one of the best in the world maybe the best!» Sa dette bør du fa med deg om du er i Lofoten og Utenom sesongen hver dag , og ellers a pent etter avtale Voksne kr 80 Grupper etter avtale Barn 0 6 a r gratis, 7 15 a r kr 30 Pb. 140, 8301 Svolvær Telefon

10 NORSK FISKEINDUSTRIMUSEUM MELBU Foto: Øystein Rysst Et nasjonalt museum for Norges fiskeindustri: historie, tradisjoner, betydning og muligheter. Museet ligger i et tidligere sildeolje-anlegg, ytterst pa moloen pa Melbu. I tillegg til en interessant historie er den store, industrielle bygningsmassen ogsa interessant. En av de gamle ra stoff-tankene, «Royal Neptun Hall», brukes til konserter og andre spennende publikumsarrangementer. Med skreddersydd musikk blir lydopplevelsen fantastisk gjenklangen er pa mange sekunder. Foto: Museum Nord : Tirsdag søndag Utenom sesong etter avtale Voksne kr 50 Grupper (min. 12 personer) kr 30 Ungdom a r kr 20 Studenter/pensjonister kr 20 Barn under 16 a r gratis Foto: Kjell Ove Storvik Besøksadresse: Moloveien 1, 8445 Melbu Postadresse: Pb. 213, 8459 Melbu Telefon Foto: Kjell Ove Storvik

11 VESTERÅLSMUSEET MELBU Melbo Hovedgå rd forteller om industrieventyret ved forrige å rhundreskifte. Stedet gikk frå gå rd til by på kort tid, og Christiån Frederiksen ved Melbo Hovedgå rd hådde en ledende rolle i de åller fleste foretåk. Guiden forteller historien og viser et billedspill med foto frå livet på gå rden og i lokålsåmfunnet rundt forrige å rhundreskifte : Tirsdag søndag Utenom sesong etter åvtåle Voksne kr 50 Grupper (min. 12 personer) kr 30 Ungdom å r kr 20 Studenter/pensjonister kr 20 Bårn under 16 å r gråtis Måren Frederiksens ålle 1, 8445 Melbu Telefon Alle foto: Kjell Ove Storvik

12 NORSK HURTIGRUTEMUSEUM STOKMARKNES, VESTERÅLEN Hurtigruten er riksvei nr. 1, og Hurtigrutemuseet har funnet sin naturlige beliggenhet pa Stokmarknes hurtigrutens fødested. Museet tilbyr en vandring gjennom skiftende tider i de forskjellige omra der du finner om bord. Fra postlugaren, via lasting og lossing, til sikkerhet og navigasjon, blir du kjent med hurtigruten. Du møter ogsa de mørke sidene med forlis og tap av menneskeliv, som ogsa er en del av historien for hurtigrutens virksomhet gjennom mer enn hundre a r. Ilandsatte M/S Finnmarken (1956) er a pen for de besøkende hele a ret i a pningstiden Hver dag Hver dag Hver dag Hver dag Hver dag Voksne kr 90 Gruppe over 10 kr 75 per person Pensjonister, studenter kr 75 Barn 5 15 a r kr 35 Skoleklasser gratis Dersom man ønsker egen guiding, er det et tillegg pa kr 350 (1,5 t). For besøk utenom a pningstid er prisen kr 1500, + evt. guide kr 350. Vi guider pa norsk og engelsk. Passasjerer som ankommer Stokmarknes pa sørga ende hurtigrute kr 50. Besøksadresse: Richard Withs plass, Stokmarknes Postadresse: Postboks 215, 8455 Stokmarknes Telefon

13 SORTLAND MUSEUM SORTLAND Sortland museum holder til i den nye Kulturfabrikken i Sortland sentrum. Her viser museet skiftende utstillinger med ulike tema, perspektiv og uttrykk. Utstillingene annonseres i kalenderen pa Museum Nords nettsider, på museets facebook-side og i lokale medier. Museet har ogsa en liten butikk med bøker og andre varer med lokal tilknytning Tirsdag lørdag Utenom sesongen: Tirsdag lørdag Voksne kr 50 Barn gratis Besøksadresse: Kulturfabrikken, Strandgt. 1, 8400 Sortland Postadresse: C/o Sortland kommune, Pb. 117, 8401 Sortland Telefon / Alle foto: Kjell Ove Storvik

14 JENNESTAD HANDELSSTED JENNESTAD, SORTLAND Foto: Trond G. Johnsen Sortland Museum har ogsa sommerdrift i den gamle butikken i brygga pa Jennestad handelssted ca. 8 km nord for Sortland sentrum (skilt ved riksvei 820). Her har tida sta tt stille etter nedlegginga av butikken i Hyllene har autentiske varer av alle slag, og i brygga er ogsa det gamle postkontoret og skipsekspedisjonen. Besøkende kan kjøpe lokale husflidsvarer, kort, karameller og lokal historisk litteratur tirsdag søndag Fra a pent etter avtale Gratis inngang Besøksadresse Jennestad, 8400 Sortland Postadresse C/o Sortland kommune, Pb. 117, 8400 Sortland Telefon

15 ØKSNES MUSEUM ALSVÅG Alsvåggården. Foto Museum Nord Basisutstilling: Fiskevær i endring ei reise i tid Dagens Øksnes framsta r som et høyteknologisk fiskevær, og er tuftet pa flere tusen a rs erfaring. I Øksnes har det vært drevet fiske siden steinalderen. Gjennom funn av gjenstander, tufter og skriftlig materiale kan vi følge endringen fra steinalderen og fram til i dag. Foto: Museum Nord Omvisning i Alsva gga rden, gammelbutikken og museumsbygget Salg av kaffe i Alsva gga rden Salg av bøker, drops, leker m.m. i gammelbutikken Aktiviteter og leker for barn Demonstrasjon av matlaging i kokegrop Foto: Museum Nord Tirsdag fredag Lørdag og søndag Utenom sesongen etter avtale Voksne kr 50 Grupper (min. 10 personer), studenter og pensjonister kr 25 Barn/ungdom under 16 a r gratis Øksnes Museum, 8432 Alsva g Telefon Foto: Svein-Arne Nilsen

16 BØ MUSEUM VINJESJØEN Foto: Bø Museum Museets tema er eventyr, sagn og muntlig fortelling. Kryp inn i eventyrskogen eller besøk alveberget. Bli kjent med Regine Normann, «Nordlandets forfatterinde». Se ogsa andre godbiter fra Bøs historie. Nye sommerutstillinger hvert a r Hver dag kl Resten av a ret a pent etter avtale Voksne kr 30 Barn under 16 a r gratis Besøksadresse: Vinjesjøen, Bø i Vestera len Postadresse: Pb. 14, 8469 Bø i Vestera len Telefon Mannen fra havet Foto: Siv Line Vangen Foto: Bjørnar Hanssen Foto: Bø Museum Foto: Bø Museum

17 ANDØYMUSEET ANDENES Polarmuseet pa Andenes viser ei utstilling om polaromra dene, med hovedvekt pa livet til fangstmannen Hilmar Nøis, og ei utstilling som gir innblikk i den unike geologien pa Andøya. I Risøyhamn er det et lite friluftsmuseum besta ende av fem bygninger, og her arrangeres Risøyhamnmartnaden fredag 4. juli Foto: Museum Nord Åpningstider Polarmuseet Resten av a ret a pent etter avtale Polarmuseet Voksne kr 50 Grupper (min. 12 personer) kr 30 Studenter/pensjonister kr 25 Barn under 16 a r gratis Andenes fyr Guidede turer hver dag i sesongen. Ellers etter avtale. Andenes fyr Voksne kr 50 Studenter/pensjonister kr 25 Barn under 16 a r gratis Bygdetunet i Risøyhamn Hver onsdag Besøksadresse: Richard Withs gt. 9, Andenes Postadresse: Pb. 11, 8483 Andenes Telefon / Alle foto: Kjell Ove Storvik

18 MUSEUM NORD NARVIK Foto: Jørn Aalmen Foto: Terje Storjord Foto: Terje Storjord Museets hovedtema er industrihistorie, jernbanehistorie, malmtransporten, utskipninga av malmen og byhistorie, i tillegg til enkelte tematiske utstillinger. Museumsbutikk, fri parkering Mandag fredag Stengt (Vinterfestuka) Mandag fredag Lørdag og søndag Mandag fredag Stengt Mandag fredag Mandag fredag Lørdag og søndag Mandag fredag Mandag onsdag Alle røde dager utenom Vinterfestuka og sommersesongen stengt. Foto: Terje Storjord Voksne kr 60 Studenter/pensjonister kr 30 Gruppe over 10 kr 50 per person Barn under 16 a r/skoler og førskolegrupper/ medlemmer: Gratis Post og besøksadresse: Administrasjonsveien 3, 8514 Narvik Telefon / W W W. M U S E U M N O R D. NO

19 BALLANGEN MUSEUM BJØRKÅSEN, BALLANGEN Foto: Terje Holtet, Museum Nord Ballangen Museum Museet presenterer den omfattende gruvevirksomheten som har vært i Ballangen siden 1600-tallet. Gjennom gjenstander og foto dokumenteres driften ved gruver og skjerp. Museet viser ogsa gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv Tirsdag lørdag: Søndag og mandag: Stengt Å pent pa forespørsel utenom sesongen Foto: Kjell Ove Storvik Voksne kr 40 Gruppe over 10 kr 30 per person Studenter/pensjonister kr 30 Barn under 16 a r gratis Postboks 44, 8546 Ballangen Telefon / Foto: Kjell Ove Storvik

20 MUSEUM NORD DIVTASVUODNA/TYSFJORD AVDELING KJØPSVIK Hovedtema for utstilling: Fra norsk og samisk fiskebondekultur til industrisamfunn : Fredag og lørdag Voksne kr 30 Studenter/pensjonister kr 15 Barn under 16 a r gratis Telefon Alle foto: Kjell Ove Storvik

21 MUSEUM NORD DIVTASVUODNA/TYSFJORD AVDELING KORSNES Alle foto: Kjell Ove Storvik Hovedtema for utstillinga er kommunikasjonshistorie (post, telegraf, dampskipsekspedisjon), handelssted og fiskerbondekultur (inkl. ba ter) : Søndager Omvisning og salg av kaffe og vafler Onsdag (Olsok) kl : Omvisning og kafe med salg av rømmegrøt, grillmat, kaffe og vafler. Voksne kr 30 Studenter/pensjonister kr 15 Barn under 16 a r gratis Telefon W W W. M U S E U M N O R D. NO

22 OM MUSEUM NORD Museum Nord er et konsolidert museum for nordre Nordland, og besta r av tjueen avdelinger i regionene Ofoten, Lofoten og Vestera len. Museet har som forma l a samle, bevare og formidle va r rike natur- og kulturhistorie. Du kan kontakte hver enkelt avdeling direkte, eller va r felles administrasjon pa Melbu i Vestera len. Administrasjon Museum Nord, Postboks 104, 8459 Melbu Tel (+47) Markedssjef Hege Anita Eilertsen Tel (+47) /(+47)

LOFOTEN VINTER 2013 15.10.2012 15.04.2013

LOFOTEN VINTER 2013 15.10.2012 15.04.2013 LOFOTEN VINTER 2013 15.10.2012 15.04.2013 N VELKOMMEN TIL LOFOTEN verdens vakreste øyrike Tusenvis av øyer, steile fjell og levende fiskevær rorbuer og lofotfiske ingen som har vært i Lofoten drar uberørt

Detaljer

REISEGUIDE LOFOTEN 2015 GODE REISEFORSLAG

REISEGUIDE LOFOTEN 2015 GODE REISEFORSLAG NO REISEGUIDE LOFOTEN 2015 GODE REISEFORSLAG 1 LOFOTEN VERDENS VAKRESTE ØYRIKE Denne brosjyren er et nyttig hjelpemiddel for deg som planlegger en reise til Lofoten, eller for deg som allerede er her.

Detaljer

SOMMER-MELBU 2015 MENNESKET, NATUREN OG KULTUREN 3.-11. JULI. Mennesket, naturen og kulturen

SOMMER-MELBU 2015 MENNESKET, NATUREN OG KULTUREN 3.-11. JULI. Mennesket, naturen og kulturen SOMMER-MELBU 2015 MENNESKET, NATUREN OG KULTUREN 3.-11. JULI Mennesket, naturen og kulturen 1 Praktisk info Billetter/påmelding Billetter til flere av Sommer- Melbus arrangementer fås på www.vesteralenkulturhus.no

Detaljer

Lofoten. Info-Guide. www.lofoten.info

Lofoten. Info-Guide. www.lofoten.info Lofoten N 2009 Info-Guide www.lofoten.info Åpningstider turistinformasjoner Symbolforklaring STED ÅPNINGSTIDER TURISTINFORMASJONER 2009 Svolvær Torg. Tel: (+47) 76 06 98 07 t-info@lofoten.info 1.1.-15.5.

Detaljer

Info-Guide Lofoten 2007

Info-Guide Lofoten 2007 Info-Guide Lofoten N 2007 Åpningstider turistinformasjoner Symbolforklaring STED ÅPNINGSTIDER TURISTINFORMASJONER 2007 Svolvær Torg. Tel: (+47) 76 06 98 00 Fax: (+47) 76 07 30 01 1.1.-20.5. 21.5.-10.6.

Detaljer

REISEGUIDE 2015 HARSTAD REGIONEN STIAN KLO

REISEGUIDE 2015 HARSTAD REGIONEN STIAN KLO REISEGUIDE 215 HARSTAD REGIONEN NO? STIAN KLO VELKOMMEN TIL HARSTAD REGIONEN La oss gi deg gode opplevelser! Harstad ligger midt i NordNorge, strategisk plassert ved porten til Vesterålen og Lofoten. Vi

Detaljer

Å, Hamnøy og Sakrisøy er særlig kjent for sine gamle og godt bevarte bygningsmiljøer.

Å, Hamnøy og Sakrisøy er særlig kjent for sine gamle og godt bevarte bygningsmiljøer. Moskenes kommune Areal: 118,6 km2 Innbyggertall: ca.1128 Kommunesenter: Reine 12 M oskenesøy ligger i den ville vestre delen av Lofoten. På yttersia finner man lange kritthvite strender. Øya er omkranset

Detaljer

HURTIGRUTEN NORGE Verdens vakreste sjøreise 2008

HURTIGRUTEN NORGE Verdens vakreste sjøreise 2008 HURTIGRUTEN NORGE Verdens vakreste sjøreise 2008 KITCHEN Produksjon: Siste Hånd AS. Foto: Gettyimages, Folio, istock, Husmo Foto, Rune Kongsro, øvrige bilder: Hurtigruten ASA. MØTER & OPPLEVELSER komplette

Detaljer

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen

Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR. regionen Offisiell guide for Hamarregionen HAMAR regionen 2014 2 Hedmarksmuseet Løiten Brænderi Innhold Velkommen til Hamarregionen 4 Hamar 5 Stange 6 Løten 7 Ringsaker 8 Attraksjoner 9 Aktiviteter 16 Fiske 27

Detaljer

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute

NORSK REISEHÅNDBOK 2011. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. reiserute NORSK REISEHÅNBOK 2011 Verdens vakreste reiserute Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter Avstandstabell Steinkjer Bodø 20 min Sandnessjøen Side 140 HORN Brønnøysund Side 139 60 min Side 141

Detaljer

HARSTAD UNFORGETTABLE ADVENTURES. Bjarkøy - Kvæfjord - Skånland - Tjeldsund INFOGUIDE 2012. www.destinationharstad.no

HARSTAD UNFORGETTABLE ADVENTURES. Bjarkøy - Kvæfjord - Skånland - Tjeldsund INFOGUIDE 2012. www.destinationharstad.no HARSTAD Bjarkøy - Kvæfjord - Skånland - Tjeldsund UNFORGETTABLE ADVENTURES N INFOGUIDE 2012 Velkommen til Destination Harstad La oss gi deg gode opplevelser! Destination Harstad ligger midt i Nord- Norge,

Detaljer

destinasjon røros turistguide

destinasjon røros turistguide 2015 røros - holtålen - os - tolga - tynset - alvdal destinasjon røros turistguide La deg bergta www.roros.no 1 velkommen Velkommen til Destinasjon Røros opplevelser som setter spor! Med stolthet gir vi

Detaljer

VESTERÅLEN VINTER 2013 01.10.2012 30.04.2013

VESTERÅLEN VINTER 2013 01.10.2012 30.04.2013 N VESTERÅLEN VINTER 2013 01.10.2012 30.04.2013 VELKOMMEN TIL VINTER I VESTERÅLEN - verdens vakreste øyrike Vesterålen er et perfekt utgangspunkt for å observere nordlys med lite lysstøy. Det tilbys fotosafari

Detaljer

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud

Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud Hva kan vi gjøre på museet? Oversikt over museene i Vest-Agders tilbud til skolene skoleåret 201 3/2014 (Kommunene i alfabetisk rekkefølge) AUDNEDAL KOMMUNE Sveindal Museum Vestre Sveindal. Kontaktperson:

Detaljer

Handel og kunsthåndverk

Handel og kunsthåndverk velkommen 4 12 26 38 48 52 59 66 67 Om destinasjon røros attraksjoner Aktiviteter Overnatting Handel og kunsthåndverk lokalmat og spisesteder Hva skjer? kurs og konferanse Praktisk informasjon Kart Bruk

Detaljer

HURTIGRUTEN 30% RABATT (rabatt gjelder ikke cruisene på Svalbard) NORGE Verdens Vakreste Sjøreise INNTIL

HURTIGRUTEN 30% RABATT (rabatt gjelder ikke cruisene på Svalbard) NORGE Verdens Vakreste Sjøreise INNTIL HURTIGRUTE ORGE Verdens Vakreste Sjøreise EXORER GrØnland Spitsbergen ntarktis 30% ITI RBTT (rabatt gjelder ikke cruisene VED BESTIIG FØR 30.11 på Svalbard) 2009 2 TEMTEKST Velkommen til hurtigrutens Verden

Detaljer

OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS. www.haldenkanalen.

OPPLEV. Haldenkanalen. når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS. www.haldenkanalen. OPPLEV Haldenkanalen 2013 når reisen er viktigere enn målet REGIONALPARK HALDENKANALEN HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS www.haldenkanalen.no Fra 2007 til 2012 ble det investert over 30 millioner kroner

Detaljer

HISTORISK VAKKERT DRAMATISK

HISTORISK VAKKERT DRAMATISK HISTORISK VAKKERT DRAMATISK Utforsk Narvikregionen Narvik ligger perfekt til i det Nord Norske arktiske landskapet. Byen er omringet av fantastisk natur, fjord og fjell noe som karakteriserer hele Narvikregionen.

Detaljer

En <> om dagen...

En <<sjokkis>> om dagen... M A I 2 0 1 0 2 MAGASINET LOFAST En om dagen......koster det deg å abonnere på Lofotposten. Det er billig å holde seg oppdatert på det som skjer i lokalmiljøet. Kun 6,75 kr pr dag koster det

Detaljer

NORSK REISEHÅNDBOK 2010. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. biltur

NORSK REISEHÅNDBOK 2010. Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter. Verdens. vakreste. biltur NORSK REISEHÅNBOK 2010 Verdens vakreste biltur Ferjeruter Kart Sykling Overnatting Severdigheter Avstandstabell Bodø 834 80 Fauske Steinkjer Bodø 20 min Sandnessjøen Side 147 HORN Brønnøysund Side 146

Detaljer

Senja, ren og skjær magi. Reiner Schaufler. Senja guide. Norsk. Frode Wiggen

Senja, ren og skjær magi. Reiner Schaufler. Senja guide. Norsk. Frode Wiggen Senja, ren og skjær magi Senja guide Norsk Reiner Schaufler Frode Wiggen SENJA et skattkammer av opplevelser! Planlegg dine turer og ekspedisjoner i uberørt natur året rundt. Reiselivsanlegg med moderne

Detaljer

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser

Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser 2015 MS Strømsfoss 50 år 2015 Mer enn fem sjøer, tre slusesteder og åtte sluser Halden by 350 år 2015 Velkommen til Haldenkanalen og dets nærliggende by og tettsteder Haldenkanalen er en del av Haldenvassdraget

Detaljer

Opplev Møre og Romsdal!

Opplev Møre og Romsdal! Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal Opplev Møre og Romsdal! der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa

Detaljer

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer?

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer? Turistinformasjonen Bjørkelangenstasjon post@ahreiseliv.no Tlf. +47 909 31 356 og Reiselivslagets sommeravis Foto Knut R. Søderstrøm / Øivind Eriksen Åpner turistinformasjon, verkstedutsalg og café på

Detaljer

AKTIV FERIE I NORGE. - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR. www.norske-bygdeopplevelser.no

AKTIV FERIE I NORGE. - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR. www.norske-bygdeopplevelser.no 2012 AKTIV FERIE I NORGE - alt pakket og klart! FOTTURER SYKKEL TURER KULTUR www.norske-bygdeopplevelser.no Aktiv ferie i Norge - ditt naermeste ferieland! Norge som ferieland byr på uendelige muligheter

Detaljer

Lofoten fra Evenes til Å

Lofoten fra Evenes til Å urforslag fra NAF natur kultur arkitektur Lofot fra Eves til Å Fra Eves lufthavn, via Harstad, Fiskebøl, Svolvær og Leknes til Reine og Å. Distanse ut avstikkere: ca. 305 km urforslaget starter i Eves

Detaljer

SMAK PÅ TRØNDELag. - matglede året rundt. www.trondelag.com

SMAK PÅ TRØNDELag. - matglede året rundt. www.trondelag.com SMAK PÅ TRØNDELag - matglede året rundt www.trondelag.com matstreif i Trøndelag.indd 1 02.09.2015 05:03:01 RØROS lokalmatsafari på røros Foto: Marius Rua Lokalmathovedstaden Røros byr på mange unike matopplevelser.

Detaljer

Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger.

Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger. Om KILROY group travel og dette heftet Formålet med dette heftet er å gi dere informasjon om studie- og faglige besøk, severdigheter, utflukter samt praktiske opplysninger. Vi: - har arrangert gruppe-

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Sandnes. Flekkefjord Sokndal. Rennesøy Bokn. Lindesnes Lyngdal. Lund Eigersund. Stavanger Randaberg. Farsund Kvinesdal. Time Klepp.

Sandnes. Flekkefjord Sokndal. Rennesøy Bokn. Lindesnes Lyngdal. Lund Eigersund. Stavanger Randaberg. Farsund Kvinesdal. Time Klepp. 2011 Kristiansand Lindesnes Lyngdal Flekkefjord Sokndal Hå Sandnes Sola Rennesøy Bokn Mandal Farsund Kvinesdal Lund Eigersund Time Klepp Stavanger Randaberg Karmøy Haugesund Nordsjøvegen Innhold: Tips

Detaljer