Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 07/ Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/ Svar på fast 100% arbeidsavtale mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 07/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omstilling - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv

2 Inngående eksternt produsert, 08/ Svar på fast 100% arbeidsavtale mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/ Svar på fast 100% arbeidsavtale mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omorganisering - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 08/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omorganisering - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 09/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv

3 tgående internt produsert, 09/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omorganisering - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Melding om dødsfall - mappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 10/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Endring pensjon - mappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 10/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 10% - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv

4 tgående internt produsert, 11/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omorganisering - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om utdanningspermisjon mappe - Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 12/ Søknad om utdanningspermisjon mappe - Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omorganisering - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 13/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 13/ Melding om yrkesskade - mappe - Protector Forsikring ARB Stoffavhengighet - Behandling Dok. dato: Arkivdel: arkiv

5 tgående internt produsert, 13/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar - mappe - NAV Tønsberg Medisin 5A Lunge Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 13/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av oppfølginssplan - mappe - NAV Tønsberg PFA Døgn Akutt allmennpsykiatri - Mottak Dok. dato: Arkivdel: arkiv

6 Inngående eksternt produsert, 14/01-13 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på midlertidig 20% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 87% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Godtgjøring for arbeid i abortnemnd Abortnemnd ved Sykehuset i Vestfold HF Helsedirektoratet Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på fast 86% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv

7 tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast arbeidsavtale/omstilling - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på forlengelse av midlertidig 100% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på varsel vedrørende utskrivningsklar pasient Avvik / klager Andre helseforetak / leger / kommuner Skien Kommune Sykehuset i Vestfold HF Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 100% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 15/ Vedrørende anmodning om utarbeidelse av individuell plan - Pasientsak - NVDPS Døgn Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Eika Forsikring AS Avdeling personforsikring Habilitering og rehabiliteringsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig 100% arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Bekymringsmelding fra Horten kommune om helsetilbud - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Svar på avviksmelding Re kommune Hjemmesykepleien Samarbeid Re kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik Kirurgisk klinikk - Re kommune Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Avviksmelding Sandefjord kommune Nygård Bo- og Behandlingssenter - Samarbeid Sandefjord kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik Kirurgisk klinikk - Sandefjord kommune Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilbakemelding på melding om kvalitetssikringsprosjekt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste ( NSD ) 2016 Linda Ringstad Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 501

9 tgående internt produsert, 16/ Behov for fornyet grunnskoleopplæring for å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Horten kommunale voksenopplæring Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Behov for fornyet grunnskoleopplæring for å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Porsgrunn Voksenopplæringssenter Spesialavdelingen Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Behov for fornyet grunnskoleopplæring for å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Larvik læringssenter avd. voksenopplæringen Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 tgående internt produsert, 16/ Søknad om spesialundervisning - Fornyet grunnskoleopplæring 2016 Farsund Voksenopplæring Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker - Generelle søknader Andre 2016 Tekstil og renholdsavdeling Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker - Generelle søknader Andre 2016 Kirurgisk kontoravdeling Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker - Generelle søknader Andre 2016 Medisinsk kontoravdeling Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker helsefagarbeider/hjelpepleier - Generelle søknader Pleien 2016 Medisinsk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søker helsefagarbeider/hjelpepleier - Generelle søknader Pleien 2016 HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 16/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avviksmelding Tønsberg kommune - Samarbeid Tønsberg kommune 2016 tskrivningsklare pasienter / avvik KPR Tønsberg kommune Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ VS: 16/ Innsynsbegjæring fra VG Innsynsbegjæring Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Tvangsprotokoller Norman, Mona Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ HINAS virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF Nasjonale avtaler - HINAS 2016 Kristian Hellesø Økonomi avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 110 tgående internt produsert, 16/ Ang. spesialistvurdering - Pasientsak - NAV Re Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Innhenting av spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale/omstilling - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Pasientsak - Tønsbergadvokatene Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Revidert utgave av Nasjonal Beredskap - Aktører og planverk 2016 Beredskap Generell Torstein Pålsrud Administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak Medhold i søknad om erstatning - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Kirurgisk kontor - Fag avdeling I Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 tgående internt produsert, 16/ Oversendelse av journaler Egeninitert systemtilsyn med spesialisthelsetjenesten Fylkesmannen i Vestfold Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 16/ Høring og KS1 prosess, KV Grenlandsbanen Høring Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Vaage Jarle Jarleson Virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 tgående internt produsert, 16/ Høringssvar Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater - Sykehuset i Vestfold HF Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

14 Inngående eksternt produsert, 16/ Ber om innsending av legeerklæring - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Endring pensjon - mappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Henvendelse fra pasient vedrørende behandling - Pasientsak - SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Revidert tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Overlege Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ SV: Søknad om fornyet godkjenning Nukleæremdisn Stråleverngodkjenninger Annette Andersen Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

15 Inngående eksternt produsert, 16/ Godkjenning og brev ang. tilsyn Stråleverngodkjenninger Annette Andersen Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 tgående internt produsert, 16/ SV: Godkjenning og brev ang. tilsyn Stråleverngodkjenninger 'Annette Andersen' Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om fornyet godkjenning, enhet Larvik Stråleverngodkjenninger Reidun Silkoset Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 tgående internt produsert, 16/ SV: Søknad om fornyet godkjenning, enhet Larvik Stråleverngodkjenninger 'Reidun Silkoset' Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 tgående internt produsert, 16/ SV: Søknad om fornyet godkjenning, enhet Larvik Stråleverngodkjenninger 'Reidun Silkoset' Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 16/ SV: Søknad om fornyet godkjenning, enhet Larvik Stråleverngodkjenninger Reidun Silkoset Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

16 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilbakemelding - Pasientsak - Horten kommune Helsetjenesten for barn og unge Anestesiologisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud refnr om midlertidig arbeidsavtale - Overlege Medisinsk klinikk - geriatri - fag - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Orientering om kvalitetskontroll - Pasientsak - Prehospital klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR oktober 2016 Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om uttalelse - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Spesialistuttalelse - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 tgående internt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - SpareBank1 Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær INTERN TLYSNING Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kontoravdelingen - st. ref Helsesekretær INTERN TLYSNING Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kontoravdelingen - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær INTERN TLYSNING Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kontoravdelingen - st. ref Helsesekretær INTERN TLYSNING Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Kontoravdelingen - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Anmodning om spesialistuttalelse - Pasientsak - NAV Sandefjord Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om bruk av Kysthospitalets treningsbasseng Vestfold krets av NLS Kysthospitalets treningsbasseng 2017 Vestfold krets av NLS Bygg og eiendomavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om opplysninger påminnelse - Pasientsak - Danica Pensjon AS Onkologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Medisinsk klinikk - Med 7A Felles - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Medisinsk klinikk - Med 7A Felles - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Medisinsk klinikk - Med 7A Felles - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Medisinsk klinikk - Med 7A Felles - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar vedrørende forespørsel om opplysninger - Pasientsak - Storebrand forsikring AS Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar vedrørende kopi av journal - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Administrasjon - Ressurstyring - st. ref Rådgiver Administrasjon - Ressurstyring - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar vedrørende relevante journalopplysninger - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

19 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sosionom og miljøterapeut Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Behandling/utredningsseksjon - st. ref Sosionom og miljøterapeut Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Behandling/utredningsseksjon - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sosionom og miljøterapeut Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Behandling/utredningsseksjon - st. ref Sosionom og miljøterapeut Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Stoffavhengighet - Behandling/utredningsseksjon - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Ang. spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Ang. spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/teamleder Medisinsk klinikk - Nyfødtintensiv 4A - st. ref Spesialsykepleier/teamleder Medisinsk klinikk - Nyfødtintensiv 4A - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svar vedr kopi av journal - Pasientsak - Codan Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 tgående internt produsert, 16/ Svar vedr. anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Tønsbergadvokatene Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv

21 tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv

22 tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 100% - Stilling Sykehuset i Vestfold Turnuslege Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk klinikk - Med 7C infeksjon-hema - st. ref Sykepleier Medisinsk klinikk - Med 7C infeksjon-hema - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Medisinsk klinikk - Med 7C infeksjon-hema - st. ref Sykepleier Medisinsk klinikk - Med 7C infeksjon-hema - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Pasientsak - Stokke kommune Barneverntjenesten Akuttseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad interkommunal pårørendeskole vår 16 Lillehammer kommune Pårørendesatsning Lillehammer kommune Lillehammer kommune NK Drift - Administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

23 tgående internt produsert, 16/ Tilbud arbeidsavtale midlertidig 100% stilling - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2016 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

24 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Assistent Servicedivisjonen - Behandlingshelpemidler - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Beslutning om beslag - Henvendelse fra politiet angående lydlogg Sør-Øst politidistrikt AMK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

27 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi - st. ref Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Manglene opplysninger om rettighetsvurdering - Pasientsak - Oslo niversitetssykehus Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til å gi innspill til ny undersøkelse av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur Arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetskultur Helsedirektoratet HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 202 tgående internt produsert, 16/ Tilbakemelding samordnet undersøkelse Arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetskultur Helsedirektoratet HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 202 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilbakemelding på melding om kvalitetssikringsprosjekt.pdf K-reg SEPSIS pasientforløp SIVHF NSD Akuttavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig prosedyre for å sikre at kvinner med behov for RhD-profylakse får dette. Prosedyre for kvinner med behov for RhD-profylakse Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 46

28 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak Anmodning om journalkopi - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om helseopplysninger - Pasientsak - If Risikovurdering Person Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legeattest på engelsk - Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om journalopplysninger - Pasientsak - SpareBank1 Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Protector Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

29 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Sandefjord SVDPS Poliklinikk Personlighetspsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om helseopplysninger - Pasientsak - If Risikovurdering Person Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasienstsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om epikrise - Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på avslag - Pasientsak - Geriatriseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

30 Inngående eksternt produsert, 16/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding angående manglende vedtak - Pasientsak - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Habilitering og rehabiliteringsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Pasientsak - NAV Sentralt yrkessykdomskontor Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01710-6 Søknad pensjon fra Sykehuspartner til KLP - Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02382-25 Oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-12 Svar på fast 100% arbeidsavtale 3182433448 - mappe - Dok. dato: 31.10.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03921-15 Svar på forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00054-22 Reduksjon av stilling - mappe - Medisinsk sykepleieavdeling Dok. dato: 23.08.2017 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 08/01813-23 Vedrørende reduksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01259-21 Lønnskrav / karakterutskrift HSN - mappe - ARB Stoffavhengighet - Behandling Dok. dato: 10.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/10320-5 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01548-18 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01990-9 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: 22.11.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-30 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03912-17 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00735-24 Svar på fast 37 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 16.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-23 Lønnsendring - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01392-19 Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder - mappe - Kirurgi 2B Onkologi-Palliasjon-ØNH-Øye Dok. dato: 15.08.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/01402-7

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01144-23 Svar på fast arbeidsavtale 80% - Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01603-27 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01188-22 Tilbud om fast arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/00082-14 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00353-13 Svar på Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling - Personalmappe - Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00327-14 Tilbud arbeidsavtale 2867301090 100% fast stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00327-15 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00495-20 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/00806-37 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/02011-17 Lønnsoppgjøret 2016 -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10772-19 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00881-24 Oppsigelse - mappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10554-17 Søknad om uførepensjon er ikke innvilget - Personalmappe - Dok. dato: 16.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01920-13 NAV Angående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01005-5 Erstatningssak Klage på vedtak - Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/01449-15 Tilbud arbeidsavtale midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/04271-13 Ny årsinntekt for 2015 er registrert - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01616-19 Vedtak om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02239-15 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 15/02339-3 Innhenting av opplysninger

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04158-8 Endring av stillingsbrøk - Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04478-6 Politiattest - Personalmappe -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00796-9 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/00821-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01276-13 Svar på fast arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Dok. dato: 01.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04063-29 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00452-10 NAV Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Vestfold Prehospital klinikk Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03723-25 Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra - Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10582-12 Forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/02264-5 Kopi av journal - Pasientsak - Advikatfirmaet Røed BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: 29.08.2017 Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/03436-3

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01603-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale 65% - Personalmappe - Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02878-16 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00348-21 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/00813-15 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/10563-15 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: 21.11.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/10063-8 Søknad om forlenget permisjon - mappe - Avdeling for

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03079-36 Tilbud arbeidsavtale midlertidig 75% stilling - mappe - Offl 25 Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 09/02095-30 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00774-8 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00903-10 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.04.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00903-13 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 17.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02576-31 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00278-14 Vedørende oppsigelse/ endring av stillingsprosent - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00897-25 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01421-16 Vedrørende ansatt - mappe - Tillitsvalgt for Psykologforeningen Bupa Dok. dato: 28.11.2016 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 15/01421-17 Vedrørende ansatt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01594-10 Presiseringer - Tilgangsstyring til EPJ (DIPS-systemet) og informasjonssikkerhet MT Pasientadministrative system / elektronisk pasientjournal ( EPJ ) lf E W Sigurdsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00588-7 Tilbud 2537181753 om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00765-5 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 12.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-28 Endring av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00635-22 Svar på fast 80% arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01007-9 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00353-12 Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling i forbindelse med "Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel" - Personalmappe - Kirurgisk sykepleieavdeling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/01845-19 Avslag på midlertidig 20% stilling - mappe - Dok. dato: Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 07/03951-21 Revidert tilbud 3133854608 om fast 100 % arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00897-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01097-6 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01636-23 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04040-15 Redigert arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/02600-32 Innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP - mappe - KLP Dok. dato: 04.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 09/01667-15 Melding om vedtak -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03050-24 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00687-24 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01359-10 Søknad om alderspensjon - Dok. dato: 14.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/02398-18 Søknad om alderspensjon - Dok. dato: 12.03.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02744-16 Endret uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 01.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10837-29 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00344-19 Vedrøende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01487-6 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00282-6 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 25.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00335-19 Forespørsel ang kurs - Personalmappe - Kirurgisk

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/10909-48 Melding om tildeling av ny autorisasjon med begrensninger - Personalmappe - Helsetilsynet Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/01763-44 Vedrørende oppsigelse - mappe - Dok. dato: 21.11.2017 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 12/00630-15 Svar på fast 100% arbeidsavtale - mappe - Offl

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/03453-5 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03453-6 Krav om lønn m.m. -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/02087-18 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00391-13 Vedtak om opphør av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer