Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S"

Transkript

1 Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS Tirsdag fredag / Tue - Fri: Lørdag søndag / Sat - Sun: Mandag stengt / Mon closed. Stengt siste søndag før ny utstilling / Closed on the last Sunday before the opening of a new exhibition. FRI ENTRÉ FREE ENTRANCE Publikum oppfordres til å være oppmerksomme på nivåforskjeller og trappe trinn i Kunstbankens lokaler. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. / The public is advised to observe that there are different levels and steps within Kunstbanken. The building is adapted for visitors with mobility disabilities OMVISNINGER GUIDED TOURS Omvisning hver søndag etter åpning av ny utstilling, kl Guided tours every Sunday after exhibition openings, at Forhåndsbestilte gruppeomvisninger / Pre-booked group tours: kr 700 dag/1450 kveld / NOK 700 day-time/nok 1450 evening. Omvisninger og arrangementer utenom åpningstid avtales: tlf Utleie av lokaler til møter og andre arrangementer fra kr. 650,- / Guided tours and events outside normal opening hours can be arranged. Conto Gastronomisk Øl & Vinbar Gastronomic Beer and Wine Bar Restaurant Conto byr på fine dining på kveldstid, og egen lunsjmeny på dagtid. Restauranten har en rikholdig øl- og vinbar med over 100 italienske viner. For mer informasjon, se Conto på facebook. Restaurant Conto offers fine dining from 4pm, and a separate lunchtime menu during daytime opening hours. The restaurant also has a wellstocked beer and wine bar with over 100 different Italian wines. Visit Conto on Facebook. Åpningstider / Opening hours: Tirsdag - torsdag: / Tuesday - Thursday: 11am - 11pm Fredag: / Friday: 11am - Midnight Lørdag: / Saturday: 12 - Midnight Søndag og mandag: Stengt / Sunday and Monday: Closed Bordbestilling / booking: tel: KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar Tlf

2 K U N S T B A N K E N H E D M A R K K U N S T S E N T E R K U N S T B A N K E N H E D M A R K A R T C E N T R E Åssen er det du bær deg, du vøl itte skam, 2014 Foto: Tobias Nordvik Stiftelsen KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter ble etablert i 1996 med kunstnerorganisasjonene i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som stiftere. Kunstbanken har i løpet av denne tiden utmerket seg som en sentral og faglig sterk institusjon for formidling av samtidskunst, både region alt og nasjonalt. Stiftelsen er resultatet av en omorganisering og videre utvikling av Hedmark Kunstnersenter. Hedmark fylkeskommune stilte Norges Banks gamle lokaler til disposisjon. Sommeren 1997 åpnet den første utstillingen i den 100 år gamle bygningen, som etter hvert ble kjent som Kunstbanken. Arkitekt for første byggetrinn var Finn Utengen. Våren 2003 sto andre byggetrinn ferdig etter omfattende ombygginger og med nytt tilbygg. Anderssen + Fremming siv. ark. MNAL AS var arkitekter for andre byggetrinn. KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre was founded in1996 by the artists organisations in Hedmark and the County Council of Hedmark. The foundation is a development of former Hedmark Kunstnersenter. The Bank of Norway building, dating from 1901, was placed at the foundation s disposal by the County Council of Hedmark and in the summer of 1997, Kunst banken hosted its first exhibition. The architect for the first phase of the refurbishment was Finn Utengen. During spring 2003 the second phase of the refurbishment was completed including a new extension and renovated premises. The Hamar firm Anderssen + Fremming siv. ark. MNAL AS were the architects for the second phase of the refurbishment. VIRKSOMHETEN ARBEIDSOMRÅDER KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter viser skiftende utstillinger av norsk og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk og formidler perfor mancekunst. Arbeidsområdene for øvrig er produksjon av vandreutstillinger, kunstprosjekter i offentlige rom, oppdragsformidling og informasjon. Kunstbanken arrangerer også kurs og seminarer for ulike grupper. Stiftelsen er en del av et landsomfattende nettverk av kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner. KUNSTBANKEN Hedmark Art Centre exhibits visual arts and art crafts from Norway and countries abroad. Other areas of activity include performance art, tour ing exhibitions, public art commissions and information. We also orga nise conferences and seminars. The foundation is a member of the natio nal network of art centres. Trond Einar Indsetviken: SURR, Foto: Tobias Nordvik

3 K U N S T B U T I K K A R T S H O P I Kunstbankens butikk har vi et bredt utvalg av blant annet glass, smykker, keramikk, tekstilarbeider, grafikk og maleri. Her presenteres ca. 80 profesjonelle kunstnere fra Hedmark og landet forøvrig. Vi selger også kunstbøker, kunstkort, plakater, utstillingskataloger og gavekort. Enten du er på jakt etter den unike gaven eller de rette kunstobjektene for å smykke ut større lokaler, vil vi være behjelpelig med å løse oppgaven. Foto: Tobias Nordvik Toril Slokvik, Anne Legér, Eva Vold, Aase Marie Brun, Irene Harvik. Foto: Kunstbanken

4 K U N S T I O F F E N T L I G E R O M P U B L I C A R T C O M M I S S I O N S KUNST I OFFENTLIGE ROM - KUNST DER FOLK FERDES Kunstbanken arbeider for at kunst skal være en naturlig del av vår til - værelse, og styrke identitet og tilhørighet. Dette gir publikum og brukere gode omgivelser, samtidig som kunstnerne blir aktive deltakere i en kvali ta tiv utforming av våre omgivelser. Kunstbanken følger statens regelverk i saker knyttet til kunst i offentlige rom og har Kunst i offentlige rom (KORO) som den statlige rådgiver og samarbeidspartner. Kunstbanken har en rådgivende funksjon overfor fylkeskommunen og kommune i Hedmark. Vi vil bidra til å gjøre kunstprosjektene i offentlige bygg og utendørsprosjekter kjent for allmennheten gjennom dokumentasjon, seminar, foredrag og debatter. Dokumentasjonen fra kunstprosjektene i Hedmark fylke er samlet i et arkiv og vil bli publisert i en bok i nær framtid.. Cathrine Kullberg: Vidsyn, detalj, Brøttum barne- og ungdomsskole skole Foto: Are Carlsen. Cathrine Kullberg: Vidsyn, Brøttum barne- og ungdomsskole 2014 Foto: Are Carlsen

5 F O R M I D L I N G E D U C AT I O N FORMIDLING OG ARRANGEMENTER Kunstbanken tilbyr ulike møter mellom kunst og publikum. Vi ønsker å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. De aller fleste av våre arrangementer er gratis for publikum. Hver torsdag kl tilbys en gratis 15 minutters presentasjon av de aktuelle utstillingene. Full omvisning for grupper kan bestilles på dag- eller kveldstid. FORMIDLING TIL BARN OG UNGE Galleri fallera er utviklet for barn fra trinn i samarbeid med Hamar kommune. Elevene besøker en eller flere utstillinger i Kunstbanken, og gjennom samtale lærer de om ulike kunstneriske uttrykk, hva et galleri er og mye mer. Alle skoler og barnehager i Hamar tilbys også gratis omvisning i våre utstillinger. Via dialog og aktivitet tilpasset den enkelte gruppe brukes utstillingene som refleksjonsarena. DESENTRALISERT VIRKSOMHET I samarbeid med de ulike kommunene bidrar Kunstbanken til å gi store og små i hele fylket kunstopplevelser. Vi produserer vandreutstillinger som når et stort publikum, og sammen med Turnéorganisasjon for Hedmark utvikler vi produksjoner til bruk i skolen. Kurs, seminar, rådgivning og kunstprosjekter i offentlige rom er også en del av den desentraliserte virksomheten. Se for turnéplaner. AKTIVITETER I tillegg til 14 separatutstillinger arrangeres performancefestival, kunstmarked, påskeverksted og juleverksted for barn, kunstnerpresentasjoner, foredrag og seminar. Foredragene knyttes gjerne til utstillingsprogrammet, og kan variere fra kunsthistoriske kåserier til å belyse aktuelle temaer som byutvikling, offentlig kunst, ressursbruk og livsstil. Se for mer informasjon PERFORMANCEKUNST Performancefestivalen arrangeres hvert 2. år og årets festival har levende bilder som tema. Dokumentasjon fra tidligere festivaler publiseres på og på Kunstbankens hjemmeside. Arbeidet med performancekunst støttes av Norsk kulturråd. Kåre Nordvik, Foto: Tobias Nordvik Forsidefoto: El Anatsui: Earth s Skin. Foto: Tobias Nordvik Grafisk utforming: Torleiv Sverdrup Trykk: idé-trykk a.s Programmet trykkes med forbehold om endringer. For oppdateringer, se vår hjemmeside / The program is subject to change. For updates, please visit

6 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2015

7 1 7. J A N U A R 8. M A R S Jiri Havran: Kirkenær stasjon Jiri Havran - Jernbanens typologi - fotografi Railway typology - photography Jiri Havran (1953) har en solid posisjon innen norsk fotokunst. I Kunstbanken viser han fotografier av norske og nordiske vanntårn samt stasjoner og andre bygninger langs utvalgte jernbanetraseer i Norge. Prosjektet tydeliggjør en stor variasjon innen byggestil og utforming, og gir et innblikk i en nylig avsluttet jernbaneepoke. Prosjektet er inspirert av de tyske fotografene Bernd og Hilla Becher, mestere innen typologi. Jiri Havran (1953) has a solid position in Norwegian photo art. At Kunstbanken he shows photos of Norwegian and Nordic water towers as well as stations and other buildings along selected railway tracks in Norway. The project illustrates great variation in style and shape and gives insight into a recently concluded railway epoch. The project is inspired by German photographers Bernd and Hilla Becher, masters of typology. Tone Myskja - The Still Point of the Turning World - videoinstallasjon video installation Den tredelte videoinstallasjonen til Tone Myskja (1961) viser tre samtidige historier med personer som beveger seg i ulike landskap. Stedene er tomme eller forlatte, men med spor etter mennesker. Videoene tematiserer en opplevelse av å bevege seg fra et sted til et annet, overganger i tiden, dette vi aldri får ordentlig tak i. Arbeidet fungerer i krysnings feltet mellom billedkunst, scenekunst og musikk. Lyddesign ved Kamilya Jubran/Werner Hasler. The three-part video installation by Tone Myskja (1961) shows three simultaneous stories with people who move in different landscapes. The places are deserted but show evidence of habitation. The videos thematise a feeling of moving from one place to another, transitions of time, things we never quite manage to grasp. The installation operates in the intersection between fine art, stage art and music. Sound design: Kamilya Jubran/Werner Hasler. Arkivet Is this my place? - smykker jewellery Arkivet er en nystartet gruppe bestående av fem veletablerte smykkekunstnere; Heidi Sand, Camilla Luihn, Elsie Ann Hochlin, Putte H. Dal og Hilde Dramstad. Is this my place? er deres første felles utstilling. Tematikken er spor; tilhørighet, egne liv, steder og hendelser danner nye rom hvor en ønsker/ikke ønsker å være. Temaet blir konkretisert i smykker med individuelle innfallsvinkler som kan gi videre assosiasjoner. Arkivet is a new group comprising five established jewellery artists: Heidi Sand, Camilla Luihn, Elsie Ann Hochlin, Putte H. Dal and Hilde Dramstad. Is this my place? is their first joint exhibition. The theme is traces: be longing, individual lives, places and events create new rooms in which you either wish or don t wish to be. The theme becomes tangible in jewellery with individual approaches and fresh, broad associations.

8 2 1. M A R S 1 0. M A I Endre Aalrust: Uten tittel Endre Aalrust - Tretten Måner - maleri og skulptur Thirteen Moons Endre Aalrust (f. 1973) er oppvokst i Hamar og har de siste 12 årene delvis bodd i Berlin. Han arbeider i forskjellige teknikker. I Kunstbanken vil han vise skulpturer sydd i skinn og en serie maleri i små format. Dette er hans første separatutstilling hvor maleriet spiller en så viktig rolle. Skulpturene er produsert under et opphold i Buenos Aires 2014 og inspirert av Fassbinders film In einem Jahr mit 13 Monden. Endre Aalrust (1973) grew up in Hamar and has lived part-time in Berlin for the last 12 years. He uses a variety of techniques and at Kunstbanken he shows sculptures sewn from leather and a series of small paintings. This is his first solo exhibition where paintings play such a prominent role. The sculptures, inspired by Fassbinder s film In einem Jahr mit 13 Monden, were made during a stay in Buenos Aires in Alexander Grüner - Courage - Yet Each Man Kills The Thing He Loves Courage - Yet Each Man Kills The Thing He Loves Grüner (1959) sitt verk er basert på Oscar Wildes The Reading Gaol, en diktsamling som er sterkt kritisk til det viktorianske samfunnets undertrykkelsesmekanismer. Grüners arbeid er bygget opp av mange tusen små spoler laget av avispapir og med 25 ulike fargekombinasjoner. I et konsekvent system gjenskapes tre vers fra Wildes diktsamling. Grüner (1959) exhibits Courage - Yet Each Man Kills The Thing He Loves, based on Oscar Wilde s The Reading Gaol, a poetry collection that is highly critical of Victorian society s mechanisms of oppression. Grüner s art work comprises thousands of small coils made from newspaper with 25 different colour combinations. Using a regular system, three stanzas from Wilde s collection are recreated. Margarida Paiva - video Margarida Paiva arbeider med video, i krysningspunktet mellom fakta og fiksjon. Hun baserer historiene på ekte hendelser som hun dekonstruerer og setter sammen til nye fortellinger. Kvinnelige karakterer fører historien inn i en psykologisk, mørk og fragmentert verden. Margarida Paiva (1975) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. Hun bor og arbeider i Oslo. Margarida Paiva (1975) works with video in the intersection between fact and fiction. She bases her stories on real events which she deconstructs and reassembles to create new stories. Female characters lead the onlooker into a psychological, dark and fragmented world.

9 2 3. M A I 9. A U G U S T El Anatsui: Earth s Skin (tilhører Guggenheim Abu Dhabi). Foto: Tobias Nordvik El Anatsui El Anatsui (1944) viser en større separatutstilling i Kunstbanken sommeren Den internasjonalt kjente kunstneren har oppnådd stor anerkjennelse og har en meget omfattende kunstnerkarriere bak seg. El Anatsui deltok på Kunstbankens utstilling Recycling i 2008 med et verk, Earth s Skin, som senere ble innkjøpt av Guggenheim Abu Dhabi. Det er en stor glede for Kunstbanken å presentere ham igjen. Denne gangen har han hele huset til disposisjon og vil vise nye verk. El Anatsui er representert i de fleste større museer og samlinger, som British Museum (London) og Centre Pompidou (Paris), og har deltatt på de store kunstbiennalene verden over. Under Venezia Biennalen 2007 var fasaden til Palazzo Fortuny «pakket inn» i et av hans metall-tepper. Vest-Afrikas kulturelle, sosiale og økonomiske historie blir kommentert og uttrykt i hans kunst. De monumentale veggarbeidene er laget av tusenvis av metallkorker sydd sammen med kobbertråd. Materialet gir arbeidene et silkeaktig uttrykk og har tydelige referanser til den ghanesiske tekstiltradisjonen. El Anatsui kommer opprinnelig fra Ghana, men bor og arbeider i Nigeria hvor han en årrekke var professor i skulptur ved universitetet i Nsukka. El Anatsui (1944) shows an extensive solo exhibition at Kunstbanken in summer The internationally renowned artist has achieved great recognition and enjoys a wide ranging artistic career. El Anatsui participated at Kunstbanken s Recycling exhibition in 2008 with Earth s Skin and it is a great pleasure to present him again. This time he fills the whole building with an exhibition that features new works. El Anatsui is represented at most major museums and collections such as the British Museum (London) and Centre Pompidou (Paris), and has exhibited at key art biennials worldwide. During the Venice Biennale 2007 the Palazzo Fortuny façade was draped in one of his metal tapestries. His art is a commentary on West Africa s cultural, social and economic history. The monumental wall art is made of thousands of metal corks sewn together with copper wire, lending a silk-like expression with a distinct reference to the Ghanian textile tradition. El Anatsui, who originally comes from Ghana, lives and works in Nigeria where for a number of years he was a professor in sculpture at the university in Nsukka.

10 2 2. A U G U S T 4. O K T O B E R Geir Yttervik: Rimfrost Geir Yttervik - maleri og akvarell painting and watercolour Yttervik (1955) arbeider i en realistisk stil. Motivene hentes fra hukommelsen og egne erfaringer. Maleriet som settes sammen av flere fotografier, er ladet med en udefinert situasjon. Noe er i ferd med å skje eller har skjedd, men vi får ikke vite hva. De store formatene, bevegelsen og figurene er trukket langt fram i billedplanet og gir oss opplevelse av delaktighet. Yttervik (1955) works in a realistic style, drawing scenes from memory and personal experience. The painting, compiled from several photos, is charged with an undefined situation: something that is about to happen or has happened but we don t know what. The large format, movement and figures prominent in the front of the picture lend a sense of participation. Margreta Stølen - tegning drawing Margreta Stølen (1980) er en billedlig historieforteller, og formidler dystopiske og fragmenterte fortellinger gjennom store tegninger. Arbeidene hennes bruker feminine og vakre utrykk for å kunne fordøye ubehaget i mellommenneskelige relasjoner. Stølen spinner sammen kroppslige positurer, objekter og symboler, og skaper et drømmelogisk univers. Margreta Stølen (1980) is a pictorial storyteller who conveys dystopian and fragmented stories through large drawings. Her work displays feminine and beautiful expressions to ease the unpleasantness of interpersonal relationships. Stølen weaves bodily postures, objects and symbols, creating a logical dream universe. Marit Eken Kalager - Wearable - skulpturelle klær sculptural clothes Marit Eken Kalager (1948) er en viktig representant for det norske kleskunstmiljøet. Hennes strikkede kreasjoner i ull er ment for kroppen, men har samtidig et selvstendig skulpturelt uttrykk. Konsekvent bruk av sort eller hvitt understreker formmessige og skulpturelle kvaliteter i plaggene. Wear able spenner fra stramt og rent til mer komplekse komposisjoner. Marit Eken Kalager (1948) is an important representative of the Norwegian clothes art scene. Her knitted wool creations are made to be worn but they also have an independent sculptural expression. The consistent use of black or white underlines the structural and sculptural quality of the items. Wearable comprises five outfits that range from clean cut to more complex compositions. Sverre Morken - Fra mikro til makro From micro to macro Tilhørighet og identitet er tema for utvalget blant mer enn 200 frimerker og sedler Sverre Morken (1945) står bak. Høy kunstnerisk kvalitet, detaljrikdom og presisjon kjennetegner hans miniatyrer. Et utvalg skulptur, grafikk og tegning vises også i utstillinga. Morken har mottatt 11 internasjonale og nasjonale utmerkelser for sitt arbeid. Belonging and identity are the themes of a selection among more than 200 stamps and banknotes by Sverre Morken (1945). High artistic quality, detail and precision characterize his miniatures. Sculpture, printmaking and drawing are also displayed in the exhibition. Morken has received 11 international and national awards for his work.

11 O K T O B E R Performancefestivalen 2013; Los Torreznos: The Desert Foto: Kristin Aafløy Opdan PERFORMANCEFESTIVALEN 2015 LEVENDE BILDER THE PERFORMANCE FESTIVAL 2015 LIVING PICTURES Kom og opplev noe helt annerledes! Ettertenksomme, underlige, absurde og vakre Levende bilder står på programmet lørdag 17. oktober, når Kunstbanken arrangerer sin tiende Performancefestival. Det vil være performancer inne i Kunstbanken og ute i Hamar by, med hovedvekt på det billedsterke og poetiske uttrykket ofte betegnet som skulpturell performance. Fredag 16. oktober arrangeres fagseminar og skoleforestillinger. Performancefestivalen er støttet av Norsk kulturråd og Hamar kommune. Se detaljert program på kunstbanken.no/performance. And now for something completely different! Intriguing, weird, absurd and beautiful Living pictures is on the programme on Saturday 17th October when Kunstbanken hosts its 10th Performance Festival. There will be performances inside Kunstbanken and in the town, with an emphasis on the expressive and poetic often called sculptural performance. On Friday 16th October there will be seminars and performances especially adapted for school pupils.the festival is supported by Arts Council Norway and Hamar Municipality. For more information: kunstbanken.no/performance O K T O B E R KUNSTMARKED / ART FAIR For fjerde år på rad ønsker vi velkommen til et inspirerende og hyggelig møte med kunstnere som selger blant annet glass, grafikk, keramikk, maleri, smykker, tegning og tekstil. Kunstnerne er hjertelig til stede og slår gjerne av en prat om sitt arbeid. Flere vil også vise selve arbeids prosessen sin. Ca. 30 kunstnere fra Bildende Kunstnere Hedmark og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge deltar. For the 4th time we have the pleasure of inviting you to what we hope will be an inspirational meeting with artists who sell glassware, graphic art, ceramics, paintings, jewellery, drawings and textiles. The actual artists will be here to present their work. Around 30 artists affiliated with Bildende Kunstnere Hedmark & The Norwegian Association of Arts and Crafts Øst- Norge will participate. Kunstmarkedet Foto: Tobias Nordvik

12 7. N O V E M B E R 3 1. D E S E M B E R HC Gilje: Blink. Foto HC Gilje HC Gilje - installasjon installation HC Gilje (1969) beveger seg mellom eksperimentell video, installasjon, live performance og scenografi. I senere år har han jobbet med et større prosjekt, Conversations with Spaces, hvor opplevelsen av forandring utforskes gjennom lys, projeksjon, lyd og bevegelse i møte med fysiske strukturer (objekter, rom, landskap). I Kunstbanken viser Gilje både en projeksjonsbasert installasjon og en lys-/bevegelseinstallasjon. HC Gilje (1969) moves between experimental video, installation, live performance and scenography. More recently he has worked on a large project, Conversations with Spaces, in which the experience of change is explored through light, projection, sound and movement that meet physical structures (objects, rooms, landscapes). At Kunstbanken Gilje shows a projection based installation and a light/movement installation. Karen Klim - Øyeblikkets stillhet - glass The silence of the moment - glass Karen Klim (1951) er en pioner innen norsk glasskunst. Hun var med på etableringen av Norges første glasshytte på Frysja i Hennes produksjon har gått fra vinglass til skulpturelle glassobjekter i serier. Arbeidene kjennetegnes av finstemte variasjoner i det visuelle uttrykket. Utstillingsprosjektet Øyeblikkets stillhet består av en gruppe større abstrakte objekter samt flere serier med mindre, vasebaserte former. Karen Klim (1951) is a pioneer of Norwegian glass art. She partook in the establishment of Norway s first glass hut at Frysja in Her production has moved from wine glasses to series of sculptural glass objects and her work is characterized by finely tuned variations of the visual expression. The silence of the moment comprises a group of large abstract objects and several series of small, vase based shapes. Anne-Karine Solgaard - smykker jewellery Solgaard (1952) benytter i sine halskjeder, armbånd og ringer ukonvensjonelle materialer som skruer, muttere, plast og gummi i kombinasjon med sølv, perler og smykkesteiner. Bearbeidede ferdig elementer settes sammen i rytmisk gjentakelse til ønsket form hvor komponentene får en ny betydning. Det transparente og hvite uttrykket i arbeidene som vises i utstillingen kan assosieres med vinter og frost. Solgaard (1952) uses unconventional materials such as screws, bolts, plastic and rubber combined with silver, pearls and gemstones in her jewellery. The finished objects are assembled with rhythmic repetition giving the components a new significance. The transparent and white expression in the works shown brings associations of winter and frost.

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden Utstillingsprogram Høsten 2014 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, eller foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram,

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER DECOR NO 2 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Se min hage! STORT TEMA OM BLOMSTER 02/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS NORGE RETURUKE: 26 Litografisk

Detaljer

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8

INNHOLD/CONTENT. Forord/Preface 6. Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 INNHOLD/CONTENT Forord/Preface 6 Lydgalleriet, Bergen, Norway 2009 ØYSTEIN HAUGE Syn for lyd, øre for bilde Sight for sound, ear for image 8 Interval, Bergen Town Hall, Norway 2008 SISSEL LILLEBOSTAD Intervall:

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011

HANNE LYDIA. belonging 17.02. 24.04.2011 HANNE LYDIA Opøien Kristoffersen belonging 17.02. 24.04.2011 GRÅMØLNA TRONDHEIM KUNSTMUSEUM SPRING 2010 Farveblyant på sort papir/coloured pencil on black paper. Fra serien/from the series Belonging 152

Detaljer

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz

2008 The Stenersen Museum. www.stenersen.museum.no. Øystein Tømmerås. 14. August 5. October, 2008. Curator Hans Arentz ØYSTEIN TØMMERÅS 2008 The Stenersen Museum www.stenersen.museum.no Øystein Tømmerås 14. August 5. October, 2008 Curator Hans Arentz All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Notiser Visual Computing Forum The Visual Computing Forum, or VCF, is a series of seminars organized by the visualization group

Detaljer

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012

USF. Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 USF Stiftelsen Kulturhuset USF // Årsmelding 2012 Denne versjonen av årsmeldingen inneholder ikke regnskap. INNHOLDSOVERSIKT SAMMENDRAG 2012 SIDE 3 FORMÅL,VISJON OG STRATEGI SIDE 4 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam

ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam ingerid kuiters «lost in decoration» retrospektiv 22. januar 10. april 2011 1966 foto: anton kothuis, amsterdam Krepsens tegn, 1974 FORORD/ INTRODUCTION Ingerid Kuiters er født i 1939 og har gjennom en

Detaljer