Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim"

Transkript

1 Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Martnan er åpen juni, klokken alle dager. Velkommen til trivelige salgsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte mandag 23. juni kl Nedrigg starter umiddelbart etter kl torsdag 26. juni. Alt av utstyr må være fjernet fra Martnasområdet innen 26. juni kl Åpningstid er juni kl Alle utstillere plikter å holde åpent i hele åpningstiden. Utstillere som begynner nedrigg før stengetid vil ikke bli tildelt plass i Bemannet informasjonstelt i Munkegata, se kart. Åpningstider informasjonstelt: Mandag 23. juni kl Tirsdag 24. juni kl Onsdag 25. juni kl Torsdag 26. juni kl Plassen som er tildelt skal beholdes gjennom hele perioden. Det er ikke anledning til å bytte plassering underveis. Innkjøring Det pågår graving i Munkegaten nord for Torvet. Innkjøring kan skje via Munkegata sør, Prinsens gate og Kongens gate øst og vest. Strøm Etter 20. juni øker strømprisene med 25%. Send oss en e-post på om du ønsker mer strøm enn du opprinnelig har bestilt. Markedsføring Martnan i Trondheim 2014 er markedsført gjennom følgende kanaler: arrangementsguide på internett. TRDevents-guiden, en trykket arrangementsguide som blir distribuert ut til 250 butikker og kafeer i Midtbyen. Eget bilag i Adresseavisen. På Martnans egen facebookside. Martnans egen hjemmeside, Gjennom egen kulturfolder og plakater distribuert i bykjernen. Parkering av kjøretøy på Martnasområdet er ikke tillatt. Biler må parkeres i parkeringshus eller på ordinære parkeringsplasser. Kun utstillere med plass på felt L med innredede salgsbiler kan plassere disse innenfor tildelt plass. Utstillere på andre felt som plasserer kjøretøy på området vil bli bøtelagt og/eller bortvist. Det skal ikke foregå noen form for kjøring inne på Martnasområdet mellom kl og Varetransport skal kun foregå før kl og etter kl Vi understreker at opp- og nedrigg samt varelevering skal skje før

2 åpningstid, dette må gjøres med forsiktighet på grunn av allmenn ferdsel på området. Trondheim Parkering vil ha kontroller på området, eventuelle påtaler fra trafikkbetjenter må følges. Servicebilparkering SMS park Trondheim Parkering har en SMS-løsning for varebiler som benyttes som servicebiler. Dette er i utgangspunktet for biler med firmalogo og som trenger å stå parkert utover tillatt p-tid (5 timer). Vi har en prøveordning i år for de som eventuelt ikke har firmalogo på bilen, hvor du kan hente Martnasbevis til å legge i frontruten til bruk av denne løsningen. Du kan hente dette beviset i infoteltet på Martnan. Hvordan bruke Sms park 1. Først må bedriften registrere seg som SmartPark Bedriftskunde. Det gjør du her: Deretter må vilkårene for SMSparkering for servicebil og firmabil med (eventuelt) logo aksepteres av den som er satt som ansvarlig for SmartPark bedrift. 2. Skriv kodeord TPS og bilens registreringsnummer, dette sendes til Eksempel: TPS VF Du får en kvitteringsmelding. Parkeringen koster 210 kroner og varer ut døgnet. Denne parkeringen kan kun kjøpes for ett døgn av gangen. Kontroll blir foretatt ved at trafikkbetjenten sjekker bilens registreringsnummer. Denne løsningen gjelder for ordinære parkeringsplasser samt P-hus. 3. Husk: har du ikke logo på bilen, kan du hente Martnasbevis i infoteltet på Martnan til å legge synlig i frontruten på bilen. Andre parkeringsløsninger I tillegg til SMS Park for servicebil finnes det løsninger hvor man kan betale med Smart Park App og SMS. Les mer om disse løsningene her: Hvor kan du parkere? De nærmeste P-hus er ved Torvet og Leüthenhaven, det finnes også en rekke andre P-hus. Oversikt over hvor mange ledige plasser som finnes i P-hus, finnes til enhver tid på Det finnes også noen parkeringsplasser i Kongens gate, og i Munkhaugveita. Det er ikke mulig å reservere plass til parkering, selv om du benytter deg av servicebilparkering. Parkeringsplasser med strøm Det er et begrenset antall parkeringsplasser med strøm tilgjengelig. Send en e-post med strømbehov til innen fredag 20. juni kl om du har behov for dette. Produkter som selges skal være i tråd med arrangørens godkjenning og retningslinjer. Vi minner spesielt om at salg av våpen/våpenimitasjoner og spagettispray er strengt forbudt. Viser også til vedlagt skriv om salg av leker. Søppel må kastes i container i Shultz gate, se vedlagt kart. Alle utstillere har ansvar for avfallshåndtering rundt egen bod, under hele Martnan også under/etter opp/nedrigg. Dersom opprydding ikke er gjennomført etter siste salgsdag, bestiller Midtbyen Management Norsk Produksjon til opprydding av standplass, og utstiller blir fakturert 1000,- eks. mva. for dette. Vaskestasjon med tilgang på vann finnes på nord-østre torvkvadrant ved infoteltet. Se vedlagt kart. Det er også en vannkran bak den store scenen på sør-østre kvadrant som kan benyttes. Kjølelager Vi setter opp en kjølehenger ved felt G. Send en e-post til om du ønsker plass her. En plass i kjølelager er 80 cm dyp, 40 cm bred og 180 cm høy. En kjøleplass koster kr. 850 eks. mva. Det er ikke hyller i kjølehenger. Det er begrenset med plasser.

3 Reglement Viser til Martnans hjemmeside, Brudd på reglement kan føre til utvisning fra Martnan uten refusjon. Skillevegger Det settes ikke opp skillevegger/teltduker på noen av standplassene med mindre du gir beskjed om at du ønsker det (dette gjelder standplasser med ferdig montert telt). Send oss en e-post på dersom du ønsker skillevegger/teltduker. Toaletter Det er 3 toaletter på Torvet. Toaletter i 2. etg. ved Hornemansgården, inngang nærmest Vår Frue Kirke kan benyttes, spesielt med tanke på matutstillere. Brannslukningsapparat Det blir plassert ut brannslukningsapparater på ulike steder under Martnan, se røde markeringer på vedlagt kart. Propan Oppbevaring av propan på din standplass er kun tillatt i åpningstiden kl Denne må fjernes fra området når markedet stenger for dagen. Vakthold Det er vakthold på området hver natt fra mandag mellom kl og Områder i Kongens gt. og Munkegata gjerdes inn i dette tidsrommet. Utstilleroversikt ligger ute på Søknadsskjema for 2015 blir tilgjengelig på 4. mars. Alle årets utstillere vil bli tilsendt påminnelse om søknad. Vi ønsker deg lykke til på Martnan i Trondheim Med vennlig hilsen, Martnan i Trondheim

4 Brannkart og arenakart Brannslukkere Brannslukkere

5 RETNINGSLINJER FOR KORTVARIG OMSETNING/SALG AV NÆRINGSMIDLER Hvilke krav som må oppfylles avhenger av hva som skal frambys. Alt utstyr som benyttes må være rent. Utstyr må vaskes i varmt vann og om nødvendig desinfiseres. Alle produkter som selges/omsettes skal være produsert i en virksomhet meldt og registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også for private aktører som selger mat eller gir bort smaksprøver på festivaler, martna og andre arrangementer. Hvis private kjøkken benyttes for produksjon av mat må kjøkkenet være meldt og registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også for kjøkken som eventuelt leies for slikt formål (skole/sfo kjøkken, grendehus, klubbhus og lignende). Innredning og utstyr som kan komme i kontakt med næringsmidler skal ha glatte overflater som er hygieniske og lette å rengjøre. Kjernetemperaturen i varm mat skal være 60 C eller varmere. Kjølevarer skal holde temperatur mellom -1 C og +4 C. Fryste varer skal holde temperatur på -18 C eller kaldere. Det må være tilstrekkelig kjøle- og frysekapasitet, og virksomheten må ha styring og kontroll med temperaturen (temperaturmålere i kjøleskap og frysebokser). Næringsmidlene skal være skjermet fra omgivelsene slik at faren for forurensning reduseres. Produktene må plasseres opp fra bakkenivå og salgsplassen skal være overdekket med presenning, parasoll eller lignende. Ved håndtering av uemballerte matvarer: Der det ikke er fast dekke (asfalt, stein og lignende), må det være gulvoverflate som muliggjør rengjøring/kosting (tregulv, presenning eller lignende). Det må finnes et tilstrekkelig antall avfallsbeholdere i tilknytning til aktiviteten. De som håndterer næringsmidler skal bruke rene klær/forklær og eventuelt hodedekke (spesielt ved produksjon av mat). Det skal finnes utstyr som sikrer god håndhygiene. Alle som håndterer matvarer, spesielt uemballerte matvarer, skal vaske hendene grundig under rennende, temperert vann så ofte som nødvendig. Hendene skal alltid vaskes før arbeidet starter, etter toalettbesøk, ved skifte av arbeidsoppgaver, hosting, nysing, håndhilsing og lignende. Håndvask kan utføres fra beholder med tappekran. Vannkoker kan benyttes til påfylling av varmt vann i beholderen. Det skal også finnes oppsamlingsenhet (bøtte eller lignende), flytende såpe og papirhåndklær. Våtservietter uten parfyme og eller spritdesinfeksjon kan unntaksvis benyttes til håndvask (for eksempel emballerte varer, lakris og spekemat). Hansker som benyttes skal være egnet til mat og være merket med glass/gaffel symbol. Det skal være tilgang til et egnet toalett med håndvaskmulighet. Forskrift nr om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften), jf. Forording 852/2004, vedlegg II, kapittel III (bestemmelser som får anvendelse på flyttbare og/eller midlertidige lokaler (som f.eks. telt, markedsboder, mobile salgskjøretøyer)

6 revidert Alle som håndterer matvarer, spesielt uemballerte matvarer, skal vaske hendene grundig under rennende, temperert vann så ofte som nødvendig. Hendene skal alltid vaskes før arbeidet starter, etter bruk av toalettet, etter hosting og nysing, etter kontakt med rå matvarer (kjøtt, fisk, grønnsaker, poteter) og etter kontakt med forurenset materiale (håndtrykk, penger, telefon, tastatur og lignende).

7 FAKTAARK M Perfluorerte stoffer forbedrer produkters vann- og smussavstøtende egenskaper. Foto: istock Import av forbrukerprodukter Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at produktene du omse er ikke medfører helse- eller miljøskade ved bruk. De e ansvaret inne- bærer at du må ha nødvendig kunnskap om produktene og deres egenskaper og forsikre deg om at de overholder kravene i lover og forskrifter. Som importør har du mye ansvar Du må stille krav til produsenten eller leverandøren om at produktene skal være sikre. Risikovurdering og relevant dokumentasjon tilfredsstiller kravene. En risikovurdering er en helhetlig vurdering av produktet og underbygger at produktet er trygt å selge. Relevant dokumentasjon er for eksempel analysebevis, testrapporter eller sertifikater. Du må vurdere om du skal ta stikkprøver og analysere enkelte produkter, særlig ved skifte av leverandør eller når det er innført nytt regelverk. Du har ansvar for å etterspørre CE-merke på produkter som krever det, for eksempel leketøy og elektriske og elektroniske produkter. Meldeplikt Har du ansvaret for et produkt som viser seg å ha uakseptabel risiko for helse- og eller miljøskade, skal du sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap (DSB). Bly i produkter Bly og blyforbindelser er giftige for mennesker og dyr. Bly kan forekomme i plastprodukter, glasurer til keramikk, maling til leketøy, smykker, reise- og fritidsartikler, byggevarer og fiskeredskap. Blyhagl og maling som inneholder blykarbonater og blysulfater er forbudt, jf. produktforskriften 2-2 og REACH vedlegg XVII post 16 og 17. Bly i leketøy er også forbudt, jf. leketøyforskriften 10 og vedlegg II. Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde inntil 0,1 % bly, jf. produktforskriften 2a-3. Kadmium i produkter Kadmium og kadmiumforbindelser er giftige og kreftfremkallende for mennesker og dyr. Kadmiumforbindelser har vært brukt i oppladbare batterier, som fargestoffer og som stabilisator i plast. Kadmium i leketøy er forbudt, jf. leketøyforskriften 10 og vedlegg II. Kadmium og kadmiumforbindelser som fargestoff og stabilisator i produkter, er også forbudt, jf. REACH vedlegg XVII post 23. Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde inntil 0,01 % kadmium, jf. produktforskriften 2a-3. Kvikksølv i produkter Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene. Kvikksølv kan blant annet finnes i smykker, knappcellebatterier og sparepærer. Kvikksølv er forbudt i alle forbrukerprodukter, jf. produktforskriften 2-3 og REACH vedlegg XVII post 18. Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde inntil 0,1 vektprosent kvikksølv, jf. produktforskriften Miljødirektoratet Telefon: 03400/ E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Side 1

8 FAKTAARK M Nikkel i produkter Nikkel kan forårsake kontaktallergi og eksem. Ca. 10 prosent av Norges befolkning har nikkelallergi. Nikkel brukes blant annet i metallegeringer og kan finnes i smykker/bijouteri, knapper, glidelåser, brilleinnfatninger, spenner, dørhåndtak og kjøkkenredskaper. Nikkel er forbudt i kroppspynt, smykker, briller, mobiltelefoner med mer, jf. REACH vedlegg XVII post 27. Azofargestoffer i produkter Azofargestoffer brukes i tekstiler og lær. Enkelte azofargestoffer brytes ned til kreftfremkallende stoffer og er forbudt i tekstiler, jf. REACH vedlegg XVII post 43. Formaldehyd i produkter Formaldehyd kan gi kontaktallergi. Stoffet kan brukes som antikrøllemiddel og konserveringsmiddel i tekstiler og trelim. Det er forbudt å bruke formaldehyd i tekstiler og leker, jf. produktforskriften 2-10 og leketøyforskriften 10 og vedlegg II. Ftalater i produkter Ftalater brukes for å gjøre plast, særlig PVC, mykere. Ftalater finnes i leketøy, syntetisk lær, skosåler og regntøy. Noen ftalater kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader (DEHP og DBP) og noen er miljøskadelige (BBP). Det er forbudt å bruke DEHP, DBP og BBP i alt leketøy og i småbarnsartikler. Ftalatene DIDP, DINP og DNOP er forbudt i leketøy og småbarnsartikler som kan puttes i munnen (også votter og mansjetter/ krager), jf. REACH vedlegg XVII post 51 og 52. PFOS og PFOS-relaterte forbindelser, PFOA Perfluoroktansulfonat (PFOS) er giftig for vannlevende organismer, bioakkumulerende, brytes sakte ned og kan spres globalt. PFOS representerer på sikt en potensiell fare for mennesker og dyr. PFOS har vært i bruk fra PFOS brukes som smuss- og vannavstøtende impregnering i skotøy og tekstiler. Forbindelsene kan finnes i allværsjakker, parkdresser til barn, gulvtepper, markiser, presenninger med mer. PFOS og PFOSrelaterte forbindelser er forbudt i brannskum, tekstiler og impregnerings-midler, jf. produktforskriften 2-9, REACH vedlegg XVII post 23. Perfluoroktansyre (PFOA) har liknende egenskaper som PFOS. Fra juni 2014 blir PFOA forbudt i forbrukerprodukter, jf. produktforskriften Flyktige organiske forbindelser (VOC) Leketøy av myk plast eller gummi og produkter med trykkfarge kan inneholde flyktige organiske forbindelser (VOC). Stoffene brukes som løsemidler og lukter kraftig. Stoffene kan gi et gummieller plastprodukt myk og klissete konsistens. Stoffer som xylen, toluen og cykloheksan er helseskadelige og skal ikke brukes i leker. Jf. leketøyforskriften 10 og vedlegg II og standard EN Dimetylfumarat (DMF) DMF er svært allergifremkallende og brukes som antimuggmiddel i blant annet møbler, klær og støvler produsert i Asia. Stoffet kan være tilsatt eller finnes i små poser i foret på produktene. Stoffet er regulert, jf. REACH vedlegg XVII post 61. Støy fra leketøy Mange leker lager lyd, for eksempel leketelefoner, musikkinstrumenter, kruttlapp-geværer og -pistoler. Barns hørsel er svært sårbar og det er satt maksimumsgrenser i desibel for lyd fra leketøy, jf. leketøyforskriften 10 og vedlegg II, samt standard EN Regelverk Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), 3a (aktsomhetsplikten): Den som importerer, produserer eller omsetter et produkt som kan medføre helse- eller miljøskade, skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense skader. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), 5: Krav om at en norsk importør skal ha rutiner og kunne dokumentere skriftlig at det er utført en kartlegging av farer og problemer ved produktene. På bakgrunn av dette skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risiko. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften): Produktforskriften er sentral for importører og forhandlere av produkter. Mange helse- og miljøfarlige stoffer er regulert i denne forskriften. Et forbud kan gjelde generelt, for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder. Produktforskriften inneholder enkelte særnorske bestemmelser og bestemmelser fra flere EU-direktiver/forordninger slik som vaskemiddelforordningen og RoHS (restrictions of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). REACH (1907/2006/EF): Kjemikalielovgivning i EU/ EØS-området. Mange stoffer og produkter er forbudt eller begrenset gjennom REACH vedlegg XVII. LENKER om kjemiske egenskaper og støy ved produkter om krav til din bransje om miljømerkede produkter om CE-merking og fysiske og mekaniske egenskaper ved produkter Side 2

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 23. - 25. juni, kokken 11.00-20.00 ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte

Detaljer

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075 Innhold: Velkommen til Trøndersk

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73

Integrert skadedyrkontroll Integrert skadedyrkontroll... 67. Forebyggende tiltak Forebygging mot skadedyr... 73 Innhold Forord...... 3 Innledning hva gjør en skadedyrbekjemper? 4 Lover og forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse...... 5 Biociddirektivet og biocidforordningen... 9 Merking av kjemikalier... 17

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Grønn Frisør Av Heidi Søsted og Johan Galster Boka er tilrettelagt for norske forhold og oversatt av Mette K. Haugen, rådgiver

Detaljer

Åpen Gård Håndbok 2014

Åpen Gård Håndbok 2014 Åpen Gård Håndbok 2014 Innhold Om Åpen Gård...1 Valg av gård...2 Informasjon fra Mattilsynet...3 Arrangementsforsikring og HMS...4 Tips for planlegging og arbeidsfordeling...5 Materiell til Åpen Gård...6

Detaljer

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken

Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken Ik mat system for Mosjøen videregående skole studiested Kippermoen Hovedkjøkken 2013/2014 Ver.1.01 Side: 2 av 17 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av virksomheten... 3 Oversikt over regelverket (IK-matforskriften

Detaljer

Åpen Gård Håndbok 2015

Åpen Gård Håndbok 2015 Åpen Gård Håndbok 2015 Innhold Om Åpen Gård...1 Valg av gård...2 Informasjon fra Mattilsynet...3 Arrangementsforsikring og HMS...4 Tips for planlegging og arbeidsfordeling...5 Materiell til Åpen Gård...6

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

Åpen Gård Håndbok 2015

Åpen Gård Håndbok 2015 Åpen Gård Håndbok 2015 Innhold Om Åpen Gård...1 Informasjon til arrangører...2 Informasjon fra Mattilsynet...3 Arrangementsforsikring og HMS...4 Tips for planlegging og arbeidsfordeling...5 Materiell til

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6)

TEKNISK INFORMASJON. Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6) TEKNISK INFORMASJON Montering og Demontering Åpningstider Varelevering 1 (6) IT MESSEN Oslo 2012 Monteringstider: Mandag 17. september kl. 12.00 22.00 Messens åpningstider: Tirsdag 18. september kl. 09.00

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer