Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.bi.no/helsefremmende Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo"

Transkript

1 Returadresse: Handelshøyskolen BI, N-0442 Oslo

2 KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2012 Handelshøyskolen BI, Oslo, september

3 Velkommen til Helsefremmende arbeidsplasser Velkommen til Helsefremmende Arbeidsplasser 2012 Gjør deg klar til et av de viktigste arrangementene denne høsten. Dette er konferansen som gjennom over et tiår har vært en nasjonal møteplass for fagområdet helsefremmende arbeidsplasser. I år, som i tidligere år, vil konferansen gi deg en blanding av aktuell forskning og relevante cases. Onsdag 19. september Plenum Sett sammen din egen meny Konferansen vil gå over to intensive dager med seks ulike, parallelle sesjoner. Konferansen har foredragsholdere fra et bredt sammensatt fagmiljø, i tillegg til praktiske cases fra en rekke norske bedrifter. Alle innlegg har fokus på praktisk overføringsverdi, og motiverer deg til å gjøre en innsats for det proaktive, helsefremmende arbeidet i din organisasjon. Sett deg godt inn i programmet, vi ser frem til din påmelding! Et inkluderende arbeidsliv Psykisk helse Plenum Mangfold og integrering Delta på to inspirerende og helsebringende dager 30 fremragende foredragsholdere Praktiske cases Flere forskningsbaserte foredrag og nye studier Velg mellom seks spennende delseminarer Helsetorg med aktuelle utstillere Mingling på Helsetorget - med servering Aktuelle tema bl.a.: Kompetansemobilisering som driver for god helse Arbeidets filosofi forventninger til arbeidslivet Nedbemanningens pris hva skjer med den som mister jobben? Jobbusikkerhet - fører det til at de ansatte skjerper seg? Hvordan holde et langsiktig fokus på IA i bedriften? Helsefremmende lederskap Torsdag 20. september Verktøy for helsefremmende arbeidsplasser Plenum Krise - håndtering Du møter bl.a.: Foto: Elisabeth Tønnessen Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger Reges forskning er i skjæringen mellom fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi og adferdsøkonomi. I dag forsker hun blant annet på hvordan familien blir berørt av mor og fars deltakelse på arbeidsmarkedet. Rege har mottatt støtte fra Norges forskningsråds program Yngre fremragende forskere. Hun har publisert i en rekke anerkjente internasjonale fagtidsskrift. Rege har vært medlem av Fordelingsutvalget og er medlem i srådets divisjonsstyre for samfunn og helse. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors Thorvald Stoltenberg Stoltenberg er tidligere utenriks- og forsvarsminister, Norges ambassadør til FN og København, FNs høykommissær for flyktninger, FNs fredsforhandler på Balkan og President i Norges Røde Kors. Han ble i 2009 oppnevnt av de fem nordiske regjeringer til å utarbeide en rapport med forslag til nærmere nordisk samarbeid innen utenriks- og sikkerhetspolitikk. Avsluttet sommeren 2010 sitt arbeid for Helse- og omsorgsdepartementet med å lede et utvalg som har utredet tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddel - avhengige Foto Knut Bry Jan Vincents Johannessen, multikunstner, professor i medisin, og adm.dir., Montebello - senteret Johannessen er en av Norges fremste multikunstnere og professor i medisin. Han var adm.dir. for Radiumhospitalet i perioden 1985 til 2005 og deretter internasjonal direktør ved Radium - hospitalet-rikshospitalet. Han startet Montebellosenteret i Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI. Lai er knyttet til faggruppe for organisasjons - psykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er organisasjonspsykologi, beslutningspsykologi, kompetansestyring, kompetanse utvikling og kompe tanse mobilisering, makt, påvirkning og innflytelse i organisasjoner. 2

4 Praktisk informasjon Tid Onsdag 19. september 2012 klokken: Torsdag 20.september 2012 klokken: Registrering, Helsetorg og morgenkaffe fra kl dag 1 og kl dag 2 Sted Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Deltakeravgift Deltakerpris kr 7.750,- per person for begge dager* Deltakerpris kr 4.950,- per person for én dag* *Arrangementet er MVA-fritt. Grupperabatt Ved felles påmelding til arrangementet, tilbys følgende grupperabatter: 3-5 personer: 10 % rabatt for alle 6-9 personer: 15 % rabatt for alle 10 personer eller flere: 20 % rabatt for alle Kan ikke kombineres med andre rabatter. Vi minner om at for å få grupperabatt, må påmeldingen gjøres ved ett og samme tilfelle. Deltakeravgiften inkluderer faglig program, dokumentasjon og all servering. Dokumentasjonen vil være tilgjengelig for deltakerne på vår nettside i etterkant av konferansen. Påmeldingsbetingelser Vi minner om at påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig til Ved avmelding mer enn to uker før arrangementet belastes 50 % av avgiften. Ved avmelding etter 5. september eller senere belastes hele avgiften. Ved eventuelt frafall kan en annen person fra bedriften delta uten ekstra kostnad, og vi ber om at dette meddeles skriftlig til Informasjon om påmelding og program For spørsmål vedrørende påmelding, ta kontakt med BI Arrange - ment, telefon eller e-post til Dersom du har spørsmål knyttet til programmet, kan du kontakte prosjektkoordinator Kristin Røthe Søbakk, telefon: eller e-post til: Hotell Nærmeste hotell er Radisson SAS Hotel Nydalen. For reservasjon, ring telefon: Ankomst Handelshøyskolen BI har en sentral plassering i Nydalen. Bygget ligger på nedsiden av Store Ringvei (Ring 3). T-bane: Vestgående linje 4 Ringen og linje 5 Storo. Østgående linje 6 Ringen Buss: Linje 23, 30, 37 og 58 Parkering: Det er avgiftsbelagte parkeringsplasser i bygget og i området Helsetorg med utstillere Helsetorget er konferansens forlengede arm, og presenterer aktuelle bidrag til kompetanseutvikling i arbeidslivet. Helsetorget er tilgjengelig i alle pauser. Her møter du aktuelle leverandører av verktøy, metoder, kurs og utdanningstilbud innenfor ledelse og kompetanse utvikling. Se for oversikt over våre utstillere. Det er anledning til å delta med utstilling/stand på Helsefremmende arbeidsplasser Vennligst ta kontakt med Thomas Griffiths på telefon: eller e-post: for reservasjon og deltakerplass. MÅLGRUPPE Ledere/medarbeidere innenfor HR/personal, organisasjons- og kompetanseutvikling Arbeidsmiljø-/HMS-ansvarlige Arbeidsgiver-/arbeidstaker- og interesseorganisasjoner NAV, kommuner, bydeler i Oslo og andre offentlige etater 3

5 Program Dag 1: Onsdag 19. september Registrering og morgenkaffe på Helsetorget Konferanseleder: Terje Svabø Åpning av konferansen - velkommen til Helsefremmende arbeidsplasser 2012 Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Kompetansemobilisering som driver for god helse Mobilisering av medarbeidernes kompetansepotensial er ikke bare viktig for å nå mål og skape verdier for bedrifter. Lav kompetansemobilisering svekker den indre motivasjonen, truer arbeidsmiljøet og skaper uhelse og høyere fravær. Ny forskning fra Norge gir innsikt i hvordan satse på kompetansemobilisering. Lars H. Svendsen, professor Universitetet i Bergen og prosjektleder Civita Arbeidets filosofi - forventninger til arbeidslivet Vi moderne mennesker har enorme forventninger til arbeidslivet. Det skal være både morsomt og meningsfylt. Arbeidet utgjør en stor del av vår identitet. Men hva skjer hvis arbeidslivet skuffer oss? Hva skjer når våre forventninger faktisk oppfylles? Er det en sjanse for at vi ignorerer det i livet som er langt viktigere enn jobben? Svendsen er forfatteren av boken Arbeidets filosofi Pause Mari Rege, professor, Universitetet i Stavanger Nedbemanningens pris - Hva skjer med den som mister jobben? Nedbemanning og omstilling er grunnleggende mekanismer på arbeidsplassen. Ulønnsomme bedrifter reorganiserer og frigjør ressurser, men hvordan påvirker den som mister jobben? Mari Rege er en del av en forskergruppe som har forsket på problemstillingen på vegne av srådet. Aktiv utspørring: Hvordan løfte HMS og IA-arbeidet opp mot målbilde, prestasjoner og økonomiske resultater? Mari Rege, professor, Universitetet i Stavanger Tom Blix, enhetsleder, NAV Arbeidslivssenter Kari Andreassen, bydelsdirektør Ullern, Oslo Kommune Anny Marie Ranvik, HR Manager, IKEA Furuset Ledet av Terje Svabø Lunsj på Helsetorget Parallelle sesjoner A, B og C Vi spaserer tilbake til plenum, og tar en kaffe og noe å bite i på veien Thorvald Stoltenberg Det handler om mennesker Stoltenberg har tilbakelagt et langt og innholdsrikt liv som bl.a. utenriksminister, fredsmegler på Balkan, til president i Norges Røde Kors. Gjennom sitt foredrag forteller han levende og personlig mennesker han har møtt, og hva de har lært ham Avslutning dag en Velkommen til nettverksmingling med enkel servering på Helsetorget kl

6 Parallelle sesjoner - Dag 1: Onsdag 19. september SEMINAR A: Et inkluderende arbeidsliv Seminarleder: Rune Haugen, partner, VidaPluss Har gradert sykemelding fungert etter intensjonen? Solveig Osborg Ose, SINTEF Helse Ose har ledet et forskningsprosjekt med fokus på effektene etter innføring av gradert sykemelding. Hva viser resultatene? Kontinuerlig fokus på IA gir både økt nærvær og bedre tid til å være en god leder Tom Blix, avdelingsleder, NAV Arbeidslivssenter Oslo og Edith Aars, enhetsleder barnehageetaten Vestre Aker. Blix og Aars presenterer den strategi og handlingsplan som bidro til å redusere sykefraværet i bydel Veste Akers barnehager. Dette til glede både for de ansatte, barna og foreldrene! SEMINAR B: Psykisk helse Seminarleder: Arvid Sten Kaasa, direktør, Handelshøyskolen BI Endrede krav til arbeidslivet Stein Knardahl, avdelingsdirektør, STAMI Hvorfor har antall sykemeldinger med psykisk diagnoser økt over tid? Er det befolkningens psyke, eller endrede krav til arbeidslivet? Hvordan kan coaching hjelpe ansatte som står fast Tore Gustavsen, coach og karriereveileder, DNB Jobbsenter DNB har arbeidet aktivt med ansatte som enten opplever omstilling, står fast i jobben, eller er langtidssykemeldte. Har du ansatte med for mange baller i luften? Malin Guttormsen og Marte Borkenhagen, prosessledere, Driv AS Hvordan forebygge sykemelding og utbrent het? Enkelte er effektive, lærevillige og leverer alltid i tide. Men å være flink i alle sammen henger kan i verste fall føre til kronisk stress. SEMINAR C: Mangfold og integrering Seminarleder: Terje Svabø Hvordan lykkes med integrering på arbeidsplassen? - Nyttige råd for å skape et tverrkulturelt, helsefremmende arbeidsmiljø Dyveke Hamza, seniorrådgiver, Experis Executive <case> Mangfoldspioneren Hege Lunder, HR-fagsjef, Posten Norge Mangfold er et av de strategiske satsningsområdene i Postens HR-arbeid. Relasjonskompetanse blant ledere og tverrkulturell syke fraværsoppfølging er fokusområder som er styrende for pionerarbeidet i organisasjonen. <case> Mangfold med suksess på IKEA - hvordan og hvorfor? Anny Ranvik, HR Manager, IKEA Furuset IKEA har arbeidet for å skape en konkurranse dyktig arbeidsplass med rom for ulikheter og mangfold. Bedriften fikk tildelt Mangfoldsprisen Vi spaserer tilbake til plenum, og tar en kaffe og noe å bite i på veien 5

7 Dag 2: Torsdag 20. september Registrering og morgenkaffe på Helsetorget Konferanseleder: Terje Svabø Parallelle sesjoner SEMINAR A: Helsefremmende lederskap Seminarleder: Rune Haugen, partner, VidaPluss Helsefarlig lederskap Lars Glasø, professor, Handelshøyskolen BI Ledere er ikke gode eller dårlige, de er begge deler! Det er derfor viktig at også dårlige, ineffektive og destruktive sider ved ledelse blir fokusert og håndtert. Helsefremmende Lederskap - Et språk med mange dialekter! Roger Keiseraas, direktør Assistor, NSB Keiseraas tror på å lede gjennom å begeistre. Hvordan bidrar hans leder - filosofi til å bygge ansattes indre motivasjon og felles kultur? Kommuner på rett kurs! Hilde Johanne Hansen Leder RKK Vesterålen og Lødingen Seks kommuner har samarbeidet med å sette fokus på helsefremmende arbeidsplasser. SEMINAR B: Verktøy for helsefremmende arbeidsplasser Seminarleder: Terje Svabø Helsefremming i praksis: positive faktorer som drivkraft for forebygg - ende og behandlende arbeid Lisa Vivoll Straume, gründer, faglig leder i MIND:AS, og doktorgradsstipendiat ved Psykologisk Institutt, NTNU Hvordan påvirker positive følelser helsen? Å forske på langtidsfriske gir helt annen kunnskap enn å forske på langtidssyke; kunnskap om lykke er noe annet enn kunnskap på depresjon. Vivoll Straume gir deg funn fra aktuell forskning om hvordan disse funn kan omsettes i praksis på arbeidsplassen. Ledere med selvinnsikt lykkes best Karoline Hofslett Kopperud, konsulent, Assessit 7 praktiske råd til ledere som ønsker å fremme jobbengasjement og arbeidsglede blant sine ansatte. Kopperud er PHD fra BI i SEMINAR C: Krisehåndtering Seminarleder: Lise Sørbø, fagsjef, HMS/bedriftsoverlege og spesialist i arbeidsmedisin, Hjelp24 Krisehåndtering og systematikken ved forebyggende krisehåndtering Rolf Lund, HMS-rådgiver, Hjelp24 Lund gir deg en kort beskrivelse av ulike kriser og påfølgende menneske lige reaksjoner. Betydningen av gode, innarbeidede rutiner og solid faglig oppfølging blir gjennomgått og understreket. Rus på arbeidsplassen: synliggjøring av resultater av manglende systematikk i HMS-arbeid på bedriftsnivå Ingunn Tidemann, prosessveileder/senior rådgiver, Hjelp24 om en bedrift uten beredskapsplan der ansatt forulykker. Hva skjer når bedriften ikke har forberedt seg på akutte hendelser? Ulykke i bedrift: synliggjøring av effekten av systematisk HMS-arbeid på bedriftsnivå Ingunn Tidemann, prosessveileder/senior rådgiver, Hjelp24 om ulykke i bedrift med leder og ansatte som har arbeidet forebyggende før hendelsen Slutt på seminar vi går tilbake til plenum og tar en kaffe og noe å bite i på veien. UTSTILLING PÅ HELSETORGET Det er anledning til å delta med utstilling/stand på Helsefremmende arbeidsplasser Vennligst ta kontakt med Thomas Griffiths på telefon: eller e-post: for reservasjon av utstillerplass. 6

8 Plenum torsdag 20. september Velkommen til plenum Konferanseleder: Terje Svabø Bård Kuvaas, professor, Handelshøyskolen BI Jobbusikkerhet - fører det til at de ansatte skjerper seg? Det sies at ansatte er bedriftens første kunde, men mange opplever at skiftende konjunkturer skaper turbulens i arbeidsmiljøet. Kuvaas vil presentere aktuell forskning som viser at såkalt konsistent HR-strategi, fører til lavere fravær og turnover, større jobbengasjement, lojalitet og ansvarlighet. Påfølgende diskusjon med Bård Kuvaas Lunsj på Helsetorget Helsefremmende eksempler på ti minutter <case> I samarbeid med Idébanken Pause Anne-Grete Martinussen, seniorrådgiver og fagansvarlig, Idébanken Helsefremmende arbeidsplasser mer enn å reparere og forebygge Idébanken er et virkemiddel for partene i arbeidslivet og sentrale myndigheter for å formidle ideer, erfaringer og resultater. Terje Gjervang, daglig leder, Mathuset Jacobs Gi ansatte et eierskap og ansvar! Jacobs på Holtet er en betydelig institusjon i nærmiljøet. Fokus på medarbeidere med gode kunnskaper og ferdigheter, som er vant å ta initiativ og ansvar, og har omsorg for hverandre er nøkkelen til trivsel på arbeidsplassen. Gi medarbeiderne gode kunnskaper og ferdigheter! Henrik Lindegaard Andersen, forsker, Anvendt Kommunal, Danmark Er alle helsefremmende tiltak positive? Prosjektet Raskijob skulle legge til rette for helhetlig helseoppfølging av ansatte i 11 danske kommuner. Satsningen førte til overraskende resultater Sophie Dorothea Fosså, professor dr.med., Oslo Universitetssykehus Jan Vincents Johannessen, tidl. adm.dir. ved Radiumhospitalet og grunnlegger av Montebellosenteret Den helbredende pasient - 40 års arbeid for livet! Hun er en av Norges ledende kreftforskere, og han er kjent som en markant leder av Radiumhospitalet. Begge med ulik motivasjon for sine karrierevalg, og har hver for seg bidratt mye for enkeltpersoners skjebner. Fosså er Norges fremste kreftekspert på prostatakreft. Hun er Norges mest publiserende kliniske forsker gjennom tidene, med over 700 vitenskapelige publikasjoner i meritterende tidsskrifter over hele verden og har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser. Johannessen er en av Norges fremste multikunstnere og professor i medisin. Han var adm.dir. for Radiumhospitalet i perioden 1985 til 2005, og deretter internasjonal direktør ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet. Han startet Montebellosenteret i Takk for i år Velkommen til Helsefremmende Arbeidsplasser

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september Velkommen til Helsefremmede arbeidsplasser 2013 Gjør deg klar til et av de viktigste arrangementene denne høsten.

Detaljer

Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1

Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1 Kurskatalog NAV Østfold Arbeidslivssenter Side 1 Sammen om et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold Velkommen til en ny utgave av kurskatalogen for NAV Østfold Arbeidslivssenter! Katalogen er tematisk

Detaljer

BIS ÅRSKONFERANSE 2015 Oslo, 10.-11. mars

BIS ÅRSKONFERANSE 2015 Oslo, 10.-11. mars KONFERANSER BIS ÅRSKONFERANSE 2015 Oslo, 10.-11. mars Alex Edmans London Business School Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI Kristian M. Røkke Aker Philadelphia Shipyard Jeffrey Pfeffer Stanford University

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 b r a n s j e k o m p e t a n s e k v a l i t e t Bli med på landskonferansen!

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til

Folk flest er tilbake til striskjorte og havrelefse på jobb, klare til Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE 6. UTGAVE - AUGUST 2008 FRA SYKDOM TIL ARBEID: LETTERE Å VÆRE ÆRLIG: LEDERE PÅ KURS: Raskere tilsyke foreldre Gjør gode bake i varmen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer