mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet."

Transkript

1 Motivasjonsbrev- -lederverv-i-saih- - Mitt navn er Almaz Asfaha. Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, fullført våren Jeg stiller til valg som leder av SAIH fordi jeg har en visjon om at SAIH skal bli en ledende bistands- og solidaritetsorganisasjon i Norge. SAIH-engasjementet mitt startet i 2009 da lokallaget på Lillehammer ble etablert. Siden den gangen har jeg hatt forskjellige verv i organisasjonen med blant annet IK i 2013 og Styret de siste 1,5 årene. De siste tre årene har jeg også sittet i forskjellige utvalg i organisasjonen, og har spilt en aktiv rolle i SAIHs arbeid. De siste årene har vi blitt bedre på skolering av lokallagsaktivister og jeg har som mål at vi skal bli enda bedre. Jeg mener at lokallagene er bærebjelken i organisasjonen, og derfor er det viktig at aktivistene får tilstrekkelig med skolering innen debattopplæring, kronikkskriving og lærer om programmene våre i Sørlig-Afrika og Latin-Amerika. Jeg vil også inkludere lokallagsaktivister over hele landet ved å gi dem muligheten til å representere SAIH i relevant fora. Kompetanseheving og inkludering av aktivister er avgjørende for at vi som aktivister skal være endringsaktører i samfunnet. Samarbeid med ungdomspartier, studentparlamenter og NSO vil også være prioriterte saker for meg som leder. Jeg mener at det er nødvendig med samarbeid for å få gjennomslag for å nå våre målsettinger. AU har en gjort kjempejobb de siste årene og SAIH har vært synlig i media. Jeg har lyst å fortsette med at SAIH skal bli enda mer synlig i media og at vi anses som en viktig aktør i bistandsbransjen. Arbeidet med nyansert nord/sør informasjon vil jeg også fortsette med sammen med lokallagene og våre samarbeidspartnere. Dette har blitt en del av varemerket vårt som vi burde fortsette med. Jeg er svært opptatt av likestilling og inkludering og har et brennende engasjement for utdanningsbistand og akademisk frihet, samt arbeid innen SRHR med særlig fokus på rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet. Gjennom mitt verv i SAIH har jeg jobbet med politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid om SRHR, LHBTI og akademisk frihet i Sørlig Afrika og Latin Amerika. Lobbyvirksomhet mot norske myndigheter og andre beslutningstakere var en sentral del av arbeidet mitt i kampanjeutvalget. Jeg har også stort engasjement og god kunnskap om okkupasjonen av Vest-Sahara, og jobber mye med støttekomiteen for Vest-Sahara. Gjennom studier i internasjonal politikk og organisasjonserfaring, har jeg kunnskap om politiske beslutningsprosesser og kan følge relevante politiske prosesser. I tillegg til å kunne arbeide med organisasjonens utviklingspolitisk mål og arbeidsmetoder. Med min organisasjonserfaring vil jeg si at jeg er dyktig når det gjelder faglig samarbeid og dialog med organisasjoner. Videre evner jeg å følge opp nasjonale planer og strategier. Gjennom mine verv og studiet har jeg tilegnet meg erfaring rundt undervisning, kursing, og det å holde foredrag. I tillegg til kunnskap om rekrutteringsprosesser og motivasjon. Som person er jeg utadvendt, blid og samarbeidsvillig. Jeg trives i samarbeid med andre, og er opptatt av å være en miljøskaper. Jeg tok 90 studiepoeng innenfor internasjonale studier på Høgskolen i løpet av ett år. Dette viser at jeg har et høyt driv, og når jeg er motivert er det ikke mye som kan stoppe meg. Gjennom min erfaring i arbeidslivet har jeg lært meg selv å kjenne som en selvstendig person som er fleksibel i samarbeid med ulike personligheter. Og som en som har en stor grad av interkulturell forståelse. Som student har jeg engasjert meg i foreninger og organisasjoner som har lært meg å ha mange baller i luften og gitt meg ledererfaring. Det har også bidratt til at jeg kan arbeide med høyt tempo og målrettet med

2 mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet. Jeg er villig til å bruke all min tid på SAIH fordi jeg tror vi gjør verden til et bedre sted. Jeg håper dere ser meg som en verdig leder av SAIH. Jeg ønsker Årsmøtet et godt valg. Med vennlig hilsen, Almaz Asfaha

3 Almaz Asfaha Adresse: Ullevålsveien 16A 0171 Oslo telefon: e-post : født : 27.desember 1989 UTDANNING Universitetet i Oslo Masterprogram i arbeids- og organisasjonpsykologi. Fokuserer på moderne arbeidsliv og organisasjoner fra et psykologisk perspektiv, spesielt innen norsk kontekst og lovverk. Skrev masteroppgave i samarbeid med TØI om trafikksikkerhet og sovning bak rattet. Masteroppgave: Kan helseadferdsmodeller og kunnskap om tretthet forklare forskjeller i bilføreres forebyggende tiltak mot trøtthet? Høgskolen i Lillehammer Innføring i internasjonal studie med historie. Internasjonal politikk, verdenskriger og ekstremisme, internasjonal fredspolitikk, globale maktforhold, internasjonal politisk økonomi Høgskolen i Lillehammer Bachelor i psykologi. Teoretisk kunnskap om psykologiske kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, pedagogisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi, samt helse og miljøpsykologi.bacheloroppgave om hvordan eksponering for natur påvirker psykologiske prosesser. RELEVANT ARBEIDSERFARING d.d Styremedlem i SAIH Lede arbeidet i SAIH, Har arbeidsgiveransvar. Vært med i ansettelsesprosesser. Har ansvar for regnskapsførsel. Vedta totalbudsjetter for programmer, og revidere administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett. Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer.vedta SAIHs informasjons- og prosjektsøknader, samt strategier Ansettelsesutvalget i SAIH Styrets representant i utvalget for å ansette en ny programrådgiver. Vært med i hele rekrutteringsprosessen fra jobbanalyse og utarbeiding av stillingsannonse til å lese gjennom søknader, gjennomføre intervjuer og innstilling av kandidat.

4 Forskningsassistent i Transportøkonomisk institutt Innsamling av data til forskning Oslo Medtech Oslo Medtech er en nettverksklynge som jobber for å fremme innovasjon innen norsk medtek-næring og offentlig helsesektor. Jobbet som konsulent i 3 måneder som en del av mastergraden ved UiO. Bidro i evalueringen og utviklingen av deres metode for å generere innovasjonsprosjekter Smestadhjemmet Jobbet som pleieassistent på rehabiliteringspost deltid ved siden av studier og fulltid i fellesferiene. I denne posten samarbeidet vi tett med bydelen, søknadskontor, sykehus samt tverfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper i avdelingen Smestadhjemmet Jobbet som pleieassistent på dagsenteret i fellesferiene. VERV Likestillingutvalget i SAIH Kvinners rettigheter og likestilling i SAIH sitt arbeid. Jobber for en bred og integrert tilnærming til kjønn, som inkluderer fokus på LHBT, SRHR, menns rolle i likestilling, i tillegg til utdanning og deltakelse Informasjonsstrategiutvalget i SAIH Informasjonsarbeid og hvilke områder organisasjonen skal prioritere i politisk og informasjonsarbeidet Startskuddet Nestleder i Startskuddet som årlig arrangerer Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO. Startskuddets formål er å være et bindeledd mellom studentene ved Psykologisk Institutt og arbeidslivet : Informasjonskomiteen i SAIH Informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid, oppdatering av nettsider, arbeid med politisk tema. Med ansvar for organisatoriske oppgaver knyttet til nasjonale samlinger Kampanjeutvalget i SAIH Arbeid med politisk kampanje om tilgang til kunnskap (Open Access). Kampanjeutforming og lobbyarbeid mot beslutningstakere som politikere, universitetsstyre og forskerforbundet. Utforming av kampanjemateriell Styremedlem i SAIH Blindern Hadde ansvar for nettsider og sosiale medier. Skrev blogginnlegg om forskjellige arrangementer som lokallaget hadde i tillegg ansvar for

5 arrangementer. Jobbet også med informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid om SAIHs kampanjer Studentpolitiskstyre på Lillehammer (LIST) Parlamentets oppgave er å løfte studenpolitiske saker videre fra tillitsvalgte til LIST for å sikre at studenetene blir hørt. Hadde ansvar for kursing og oppfølging av tillitsvalgte i løpet av studieåret, og være bindeleddet mellom klassetillitsvalgte og LIST. Var også NSO delegat i Frivillig på studenthuset Bingo n på Lillehammer Jobbet to kvelder i uken enten som bartender eller vakt under arrangementer. Med ansvar for arrangementer Aktivist i SAIH Lillehammer Informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid knyttet til organisasjonens kampanjer. Rekruttering av aktivister. SPRÅK Norsk Engelsk Tigrinja Fransk Morsmål både skriftlig og muntlig Meget godt skriftlig og muntlig Flyende muntlig (Eritrea) To år på vidregående IT-FERDIGHETER Er fortrolig med alle Office og Open Office programmer. Kan statistikkprogrammet SPSS. Bruker data til daglig til jobb og nettlesing, og bruker sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.

6 Motivasjonsbrev-Nicklas-P.-Viki- Kjære Årsmøte 2015, jeg stiller til leder i SAIH! Det er med stor iver og en liten porsjon ærefrykt at jeg melder mitt kandidatur til ledervervet i SAIH. SAIH har betydd så mye for meg og min følelse av å høre til i livet. Det kjennes dermed litt skummelt og be årsmøtet vise meg tilliten til å bli organisasjonens neste leder. En nærliggende frykt er hva om jeg ikke blir valgt. Da blir det jo kjærlighetssorg! SAIH og meg - hvordan kjærligheten blomstret. I 2008 begynte jeg i lokallaget på Blindern. Det var godt å finne et sted hvor man kunne bruke fritiden på noe som ga mening. Her var jeg innom vervene som nestleder, filmansvarlig og ansvarlig for u-landsseminaret. I bli kjent fasen med SAIH arrangerte jeg flere ting som jeg håpte var noe SAIH likte. Eksempler var demonstrasjon for Vest-Sahara foran Stortinget, foredrag om kjønnsbegeistring med Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad og flere filmvisninger som etablerte SAIH på Cinema Neuf. Jeg var meget forelsket. I 2011 fikk jeg så en kjærlighetserklæring fra SAIH. Jeg ble valgt til organisatorisk nestleder for Nå kjentes plutselig forholdet seriøst. Jeg prøvde å endre litt på SAIH. Det kan være farlig å foreslå endringer for den du elsker, men SAIH tok åpenhjertig imot. Vi etablerte sammen; nytt regnskapssystem i lokallagene, økonomikurs for økonomiansvarlige, fikk ferdigstillet lokallagshåndboken og startet samarbeidet med Samfunnsviterne. Siden har de gitt oss årlig støtte og enda viktigere; brukt noen av sine flotteste internasjonale ressurser i våre organer. De endringene jeg forsiktig foreslo fikk gjennomslag og lever i beste velgående i dag. Det ga meg tro på at SAIH og jeg var ment for hverandre. Siden jeg sluttet som nestleder har jeg sittet i styret og vært med på å pleie organisasjonen. SAIH har endret utseende en del siden da. Fått nesten et helt nytt sekretariat og snart nye kontorplasser. Dette endrer dog ikke på mitt forhold til gode gamle SAIH som jeg kjenner. Med meg som leder, vil SAIH få en gammel trofast partner, som har et godt inntrykk av hva organisasjonen trenger, og som også ved at organisasjonen er vakker som den er og blot må holdes litt ved like. Noen kjærlige forslag til ting jeg synes skal pleies i SAIH det neste året: - Vi må få avtalegiroordningen for akademikere til å lønne seg så fort som mulig. - Students at risk -studenter må bli inkludert i Norge og møte våre lokallag. - Våre nye lokallag må støttes og styrkes så de blir levedyktige. Aktivister og medlemmer av SAIH skal være stolte av å representere oss utadtil. Dette oppnås best hvis alle som viser et engasjement bliver sett og får muligheten til å delta i prosesser og utviklingen vår. Jeg vil jobbe for at mange flere skal etablere et bærekraftig kjærlighetsforhold til SAIH og er ikke en sjalu type. Jeg vil være en ydmyk leder, som viser tillit og delegerer ansvar til de personer som viser et engasjement og ønsker å ta på seg ansvar. Organisasjonen vil få en inkluderende og oppmerksom leder, som er opptatt av at mennesker rundt ham skal vokse i sine roller. Jeg håper SAIH fortsatt er like gla i meg som jeg i hen. Det er vakkert med gamle gode forhold, og jeg lover at kjærligheten min vil blomstre. Så SAIH, skal det bli oss igjen, ta meg hvis du vil ha meg! Godt valg!

7 Nicklas Poulsen Viki Født: 9. April 1986 Telefon: e-post: Relevant arbeidserfaring Arbeidsrolle Organisatorisk nestleder i SAIH Organisatorisk ansvarlig. Økonomisk forvaltning av LNU sin Frifonds-støtte, arrangering av samlinger og organisatoriske møter, hovedansvarlig for redigering av 50 siders skoleringshåndbok. En del av gruppen bak informasjonstiltaket Africa for Norway (2.5 mio. visninger på youtube) SAIH (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) 100 % tillitsverv Oppgaver Økonomi, forvaltning, informasjon, kommunikasjon, organisering, humor d.d. Førstekonsulent, Psykologisk Institutt Universitet i Oslo Arbeidsroller Studeikonsulent for bachelorstudiet og internasjonal koordinator Ansvarlig for opptaket til masterprogrammene i psykologi 100% august d. d. 100% juni 2013 Vikar for masterkonsulent (Trine Kongsvold) Vikar for bachelorkonsulent (Gunnar Malmin) Ekspedisjonen 100% oktober % feb.-mars 2014 januar 2013 august 2014 Oppgaver: Opptak, undervisningsplanlegging, semesterstart, internasjonalisering, ekspedisjon og individuell studieveiledning.

8 Annen relevant erfaring d.d. Styremedlem SAIH SAIH Frivillig tillitsverv. 7 heldagsmøter pr. Anno + planlegging av Årsmøte og diverse. Ansettelser, personalansvar, økonomi, strategistyring, representasjon. Lokallag Nestleder Filmansvarlig U-landskoordinator Helseutvalget Medlem Delansvar for nytt kapittel i politisk plattform Delansvar for CMs arbeid med SPU og etisk forvaltning av oliefondet. SAIH - Blindern Changemaker og Roller Nord/Sør-gruppen LNU Landsorganisasjonen for norske barne og ungdomsorganisasjoner Planlegge kampanje for mindreårige asylsøkere. Studentpolitiske tillitsverv Universitetet i Oslo d.d. Styremedlem Psykologiforbundet Ordinært medlem fagpolitisk ansvarlig

9 Utdanning Masterstudent i samfunnspsykologi Mastergradsoppgave: Finnes Muhabbet i Norge?, en samfunnspsykologisk og språkpsykologisk, kvalitativ studie av dialogformer på tvers av kulturer (leveres 4. mai 2015) Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Studiet har gitt meg innsikt i begrepene kommunikasjon og kultur i et tverrfaglig perspektiv. Det har gitt teoretisk erfaring med å vurdere min egen og andres kommunikasjon og kultur. Kultur er ikke bare noe de andre har, det er noe vi alle har. Allmennfaglig studieretning Fordypning i matematikk, biologi og engelsk Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet Tørring Gymnasium, Danmark Språk Dansk: Morsmål Engelsk: Muntlig flytende, Skriftlig god Tysk: Grunnleggende muntlig og skriftlig

10 Motivasjonsbrev for Inga Marie Nymo Riseth Mitt navn er Inga Marie Nymo Riseth, jeg er 23 år, og jeg ønsker med dette å stille til politisk nestleder. Jeg har vært aktiv i SAIH siden 2010, og kjenner organisasjonen godt. I løpet av mine tre år i lokallaget på Ås var jeg nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Jeg har vært vara i Landsrådet, og aktiv i to temagrupper. I 2014 satt jeg i kampanjeutvalget og i Informasjonskomiteen. Nå sitter jeg i Styret. Jeg er stolt av å være med i en organisasjon basert på solidaritet, som setter internasjonal studentsolidaritet på agendaen og som klarer å skape debatt rundt nord/sør-informasjon ikke bare i Norge men også i verden. I snart fem år har SAIH vært en stor del av hverdagen min, og jeg har et sterkt ønske om å arbeide for organisasjonen på fulltid. Jeg har flere tanker om hva jeg ønsker å utrette i nestledervervet. I 2014 og så langt i 2015 har vi hatt et høyt aktivitetsnivå, og vi har markert oss som en reell politisk aktør. Dette må vi fortsette med. Ved å sette ambisiøse, men realistiske mål kan vi skape endring på områder hvor det sårt behøves. Derfor ønsker jeg at Vest-Sahara skal gjenvelges som politisk tema. Vårens kampanje måtte planlegges på meget kort tid, og en videreføring av kampanjen kan gi oss mulighet til å bygge opp det momentet som trengs for å oppnå de politiske målene våre. Vest-Sahara er på mange måter glemt av offentligheten, og for å oppnå endring må vi få flere med oss på laget vårt for eksempel ved å søke nye samarbeidspartnere i den europeiske studentbevegelsen. SAIH er en organisasjon i vekst og jeg synes ikke vi skal stoppe her. Avtalegiro-ordninga for akademikere er snart på plass, og den må prioriteres. Inntektene fra tierordninga kan fortsatt økes, flere lokallag kan etableres og vi kan bli enda synligere. Jeg vil jobbe for at SAIH skal være synlige i media gjennom hele året, at norske studenter skal vite hvor SAIH-tierne går og at studentparlamentene skal kjenne oss. Lokallagene utgjør grunnmuren i SAIH, og vi må jobbe kontinuerlig for å styrke deres stilling. Dersom jeg blir valgt, vil jeg prioritere tett oppfølging av lokallagene gjennom hele året og gjennom å skape tre engasjerende samlinger. Jeg ønsker at alle lokallagsaktivistene skal føle eierskap til SAIHs kampanjer og få forståelse for hvor viktige de er for organisasjonen. Et sterkt bånd mellom alle grenene i organisasjonen er positivt for alle parter, og vi kan nå langt når hele organisasjonen arbeider sammen mot konkrete mål. I år er jeg ungdomsdelegat til FNs general forsamling, og jeg ser en god synergi mellom det å være delegat og å være politisk nestleder i SAIH. Som delegat får jeg erfaring i internasjonal lobbyvirksomhet, som kan bidra til at jeg gjør en bedre jobb som nestleder. Delegatstillingen gir meg i tillegg mulighet til å løfte temaer som SAIH jobber med i FNs general forsamling. I meg får dere en energisk nestleder med lang erfaring i SAIH, gode samarbeidsevner og stort engasjement. Jeg håper dere ser meg som en verdig kandidat, og jeg ønsker dere et godt valg! Med vennlig hilsen Inga Marie Nymo Riseth

11 CV FOR INGA MARIE NYMO RISETH Født E-post Telefon Adresse Urtegata 26, 0187 Oslo Sivilstand Ugift! UTDANNING d.d d.d Mastergrad i Theory and Practice of Human Rights Internship Bachelorgrad i International Environment and Development Studies Bacheloroppgave: Civil Society and Democratisation: Partner Selection by Norwegian People s Aid in Palestine Universitetet i Oslo Norwegian Resource Bank for Human Rights and Democracy (NORDEM) Universitetet for Miljø- og Biovitenskap m/ utveksling til University of Western Australia Studiespesialisering Narvik Videregående Skole, Studiested Frydenlund ARBEIDSERFARING d.d Telemarketing-medarbeider Medlemsbehandling over telefon Amnesty International Norge Informasjonsmedarbeider Oppdrag med presentasjoner på videregående skoler, ungdomsskoler og ungdomsorganisasjoner UMB-ambassadør Presentasjoner og stand ved skolebesøk og messer Støttekomiteen for Vest-Sahara Skoletjenesten, Universitetet for Miljøog Biovitenskap Ekstrahjelp og ferievikar Sportcentret AS, Narvik Museumsekspeditør Ofoten Museum ORGANISASJONSERFARING OG FRIVILLIGE VERV d.d d.d Ungdomsdelegat til FNs Generalforsamling Tillitsverv og andre engasjement i SAIH Styremedlem 2015 Medlem av Informasjonskomiteen i 2014 Medlem av kampanjeutvalget 2014 Medlem av temagruppa «Akademisk frihet og studentrettigheter i Palestina og Israel» Vara i Landsråd i Økonomiansvarlig i SAIH Ås Medlem av temagruppa "Urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika» Sekretær i SAIH Ås Nestleder av SAIH Ås LNU/Utenriksdepartementet Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

12 Solidaritetsarbeider i den palestinske flyktningeleiren Rashedieh, Libanon Arbeidet ved et senter for funksjonshemmede, gjennomførte et fotoprosjekt ved et bibliotek og ga leksehjelp i engelsk. Frivillig medlem av aktivitetsgruppe ved Bjørnebekk Asylmottak Frivillig under Third Meeting of States Parties (3MSP) Cluster Munition Coalition Fuksjonær i UKEhjelpa Innsamlingsaksjon til Right to Play Kosefunksjonær Matservering til frivillige Russepresident Leder av russestyret, leder av innsamlingsaksjon til Kreftforeningen Palestinakomiteen i Norge/General Union of Palestinian Women Redd Barna Ås Utenriksdepartementet UKA i Ås 2012 UKA i Ås 2010 Narvik VGS, Avdeling Frydenlund Leder av lokallag Palestinakomiteen i Narvik KURS Moderne Standard Arabisk i Amman, Jordan Feltkurs: Environment, Development and Climate Change i Tanzania Kurs i presentasjonsteknikk Feltkurs: Natural Resource Management i Tanzania SPRÅK Engelsk Tysk Arabisk Meget god skriftlig og muntlig God skriftlig og muntlig Grunnleggende skriftlig og muntlig i moderne standard arabisk INTERESSER Løping, friluftsliv, reiser m.m.! REFERANSER Referanser kan oppgis om ønskelig

13 Motivasjonsbrev- -Organisatorisk-nestleder-! Mitt!navn!er!Martine!Jahre,!jeg!er!23!år!og!går!siste!semesteret!på! bachelor!i!statsvitenskap!på!uio.!jeg!jobber!deltid!i!en!reisebutikk! og!er!i!tillegg!skribent!og!medredaktør!for!zoon!politikon,!et! statsvitenskaplig!tidsskrift!for!studenter.!!! Jeg!har!vært!aktiv!i!SAIH!siden!2013!og!er!nå!leder!for!lokallaget! Blindern!i!tillegg!til!å!sitte!i!Informasjonskomiteen.!Det!har!vært!et!fantastisk! lærerikt!år!og!jeg!har!fått!innsikt!i!au!og!sekretariets!daglige!virke!og!hele!tiden!fått! prøve!meg!på!mange!nye!og!utfordrende!arbeidsoppgaver.!jeg!lærer!fort!og!har! stor!arbeidskapasitet,!noe!som!jeg!håper!vises!gjennom!mitt!engasjement!i!saih,! Zoon!Politikon,!fulltidsstudium!på!UiO!og!det!at!jeg!i!2014!i!tillegg!hadde!to! deltidsjobber.!det!er!samtidig!saih!som!hele!tiden!har!vært!min!prioritet.!!! Jeg!ønsker!nå!å!være!med!på!å!forme!organisasjonen!gjennom!å!være!en!del!av!et! AU!som!kan!bidra!til!at!SAIH!får!mulighet!til!å!delta!enda!mer!i!viktige!! besutningsprosesser.!min!visjon!er!at!saih!skal!vokse,!men!også!ikke!minst!være! den!uredde!aktøren!som!tør!å!utfordre!!slik!vi!har!gjort!med!africa!for!norway.! Ellers!håper!jeg!at!min!erfaring!i!formidlingsarbeid!både!muntlig!og!skriftlig!vil! komme!til!nytte.!som!en!del!av!arbeidsutvalget!vet!jeg!dette!er!viktig,!det!være!seg! om!det!er!sakspapirer!som!skal!skrives!eller!foredrag!som!skal!holdes.!! Kanskje!min!største!motivasjon!for!å!ville!bli!organisatorisk!nestleder!er!å!kunne! jobbe!aktivt!med!alle!lokallagene.!under!min!ledelse!av!lokallaget!på!uio,!vokste!vi! mye,!både!i!antall!aktive!aktivister,!men!også!det!at!studenter!på!campus!etter! hvert!ble!klar!over!hvem!saih!var!og!arbeidet!vi!gjør.!samtidig!vet!jeg!etter!å!ha! besøkt!ulike!lokallag!ila.!året!at!man!som!lokallagsaktivist!har!svært!ulikt! utgangspunkt!i!de!forskjellige!byene.!jeg!har!veldig!lyst!til!å!jobbe!med!å!styrke! lokallagene!fordi!de!virkelig!er!grunnsteinen!i!saihs!arbeid.!et!virkemiddel!kan! være!leders!og!nestlederskolering.!som!fersk!lokallagsleder!var!det!mye!å!lære!på! kort!tid!og!det!meste!måtte!man!finne!ut!av!på!egen!hånd.!jeg!tror!man!trenger!å! utveksle!erfaring!på!tvers!av!lokallag,!enda!mer!enn!det!man!gjør!nå.!jeg!vil!også! prioritere!at!lokallagene!skal!bli!inkludert!i!politisk!påvirkningsarbeid!og!så!langt! det!lar!seg!gjøre,!oftere!bli!oppdatert!på!hva!saih!sentralt!gjør!på!den!fronten.!!!! Til!sist!føler!jeg!virkelig!at!SAIHs!prinsipper!er!noe!jeg!kan!stille!meg!fullt!og!helt! bak.!utdanning!og!særlig!årets!politiske!kampanje!om!vestssahara!er!saker!jeg!vet! kommer!til!å!prege!mitt!politiske!engasjement!i!årevis!fremover.!jeg!kan!bare!håpe! dere!ser!mitt!engasjement!og!gir!meg!tilliten!til!å!bli!deres!organisatoriske! nestleder!!!! Beste!hilsen,!Martine!Jahre!

14 CURRICULUM VITAE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn MARTINE JAHRE Adresse Telefon SORGENFRIGATA 18, 0365 OSLO E-post Nasjonalitet Norsk Fødselsdato ARBEIDSERFARING 2013, mai nå. Chillout Travel Center Butikksjef, Hanna Karlsudd (Se referanser). På Chillout jobber jeg deltid som butikkmedarbeider og barista i cafeen. Jeg betjener kunder I cafeen og butikken, kommer med reiseråd og tips med særlig ansvar for sør-øst Asia og Latin- Amerika ettersom jeg har grundig kunnskap herfra etter reiser på henholdsvis syv og elleve måneder. 2013, november 2014, november. Kulturstudier Kommunikasjonsansvarlig, Marie Fosse (se referanser). I Kulturstudier var jeg rekruttør og formidlet det de tilbyr av utdanningsprogrammer I Ghana, Vietnam, India, Argentina og Nicaragua. Jeg jobbet på utdanningsmesser både i og utenfor osloområdet med mål om å engasjere elever og studenter. Jeg holdt jevnlig foredrag på diverse universiteter, messer og videregående skoler og fikk gjennom dette god trening i både å engasjere studenter og holde foredrag for et relativt stort publikum. 2010, oktober 2012, juni. Nova Vista AS Prosjektleder, Lasse Reiertsen Gravdal I Nova Vista var det viktig å være organisert og pliktoppfyllende, serviceinnstilt og utadvendt. I Nova var man det siste leddet i markedsføringsprosessen og som skulle presentere nye produkter og formilde løsninger for folket. Denne jobben lærte meg viktigheten av punktlighet og å ta alle slags utfordringer og personligheter med et smil. Side 1 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

15 2010, august oktober Toppåsen SFO og barneskole, Holmlia Leder, Sigrid Bongård 25 timer i uken på SFO, 10 timer som assistenlærer på 7. trinn Jobben besto som regel av å assistere læreren faglig og sosialt og ta ekstra vare på ett av barna som hadde spesielle behov. Jeg fungerte som en slags bro mellom lærer og elevene og var en ekstra ressurs for de som trengte det. 2008, mai 2010, juni DinSko og Ecco Sandvika Sjef, Hanne Cathrine Moe og daglig leder, Anine Kolstad. Butikkmedarbeider deltid. Arbeidsoppgavene besto generelt i å betjene kunder og deres behov, ta kassaoppgjør og å sørge for at lager og butikk var organisert og rent. FRIVILLIG ARBEID nå Aktivist i SAIH Blindern, Leder fom. juni 2014 I SAIH jobber jeg med kampanjer, informasjons- og formidlingsarbeid med særlig fokus på utdanning. Som leder av lokallaget på UiO har jeg det overordnede ansvaret for organisering av lokallagsaktiviteter og møter, men ikke minst å skape et sterkt samhold innad og motivere aktivister til å bruke av fritiden sin på frivillig arbeid Medlem av kampanjeutvalget for SAIHs politiske kampanje høst 2014 I dette utvalget var jeg med på å utforme den politiske kampanjen om hvordan det norske oljefondets investeringer krenker urfolk og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika. Arbeidet innebar spennende kreativt arbeid, samt politisk påvirkning i etterkant i form av møter med finanskomiteen og med UiOs fondsforvalter, Unifor nå Skribent og medredaktør (siden august 2014) i Zoon Politikon Zoon Politikon er et studentmagasin ved Blindern hvor det skrives om alt innen nasjonal og internasjonal politikk, gjerne med en humoristisk og satirisk vri. Jeg skriver reportasjer og artikler om alt som interesserer meg i politikkens verden og har siden semesterstart i fjor vært assisterende redaktør. Jeg bistår redaktør i å bestemme tema for hver utgave, kommunikasjon med skribentene og revidere enkeltartikler og helheten før magasinet går i trykken nå Medlem av Informasjonskomiteen i SAIH I informasjonskomiteen fungerer jeg som en høyrehånd for arbeidsutvalget. Oppgaver som IK varierer svært mye og man får innblikk i hvordan AU og sekretariatet jobber. Noen oppgaver kan typisk være å referere på styremøter og landsrådet i tillegg til å ha hovedansvaret for å arrangere samlingene. Jeg har også denne våren ansvar for å være SAIHs kontaktperson i prosjektet Verdens Beste Nyheter. Her har jeg skrevet en artikkel for SAIH, i tillegg til å være i redaksjonen og jobbe med organisering av distribusjon for kampanjedagen den 22. april. UTDANNING OG OPPLÆRING Side 2 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

16 Høst 2013 vår 2015 Bachelor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Høst 2012 Corporate Social Responsibility på universitetet i Buenos Aires, Argentina (UBA). Ett semester gjennom høyskolen i Vestfold. 2011/2012 Midtøstenstudier på UiO (Universitetet i Oslo). Vår 2011 Utviklingsstudier gjennom HiO (Høyskolen i Oslo) på universitetet i Hoi An, Quang Nam provinsen i Vietnam Studiespesialiserende linje på Valler videregående skole. PERSONLIGE FERDIGHETER OG KOMPETANSE MORSMÅL NORSK ANDRE SPRÅK Norsk Engelsk Fransk Spansk Leseferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende Skriveferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende Muntlige ferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende FØRERKORT ANDRE OPPLYSNINGER JA REFERANSER: HANNA KARLSUDD, BUTIKKSJEF PÅ CHILLOUT TRAVEL CENTER TLF: MARIE FOSSE, KOMMUNIKASJONSANSVARLIG I KULTURSTUDIER TLF: Side 3 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015

Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015 Velkommen til SAIHs årsmøte i 2015 Dato: 25.-26. april. Sted: Gymsalen, Kristelig Gymnas (KG), Homansbakken 2, 0352 Oslo. Tid: Oppmøte kl.09.30 på lørdag, møteslutt kl.16.00 på søndag. Påmeldingsfrist

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015

Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015 til ordinær Valgforsamling - vår 2015 Prosessen Valgkomiteen har i år avholdt til sammen 27 intervjuer, fordelt på fem intervjudager. Tre av intervjuene har blitt gjennomført over skype. VK har valgt å

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer