mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet."

Transkript

1 Motivasjonsbrev- -lederverv-i-saih- - Mitt navn er Almaz Asfaha. Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo, fullført våren Jeg stiller til valg som leder av SAIH fordi jeg har en visjon om at SAIH skal bli en ledende bistands- og solidaritetsorganisasjon i Norge. SAIH-engasjementet mitt startet i 2009 da lokallaget på Lillehammer ble etablert. Siden den gangen har jeg hatt forskjellige verv i organisasjonen med blant annet IK i 2013 og Styret de siste 1,5 årene. De siste tre årene har jeg også sittet i forskjellige utvalg i organisasjonen, og har spilt en aktiv rolle i SAIHs arbeid. De siste årene har vi blitt bedre på skolering av lokallagsaktivister og jeg har som mål at vi skal bli enda bedre. Jeg mener at lokallagene er bærebjelken i organisasjonen, og derfor er det viktig at aktivistene får tilstrekkelig med skolering innen debattopplæring, kronikkskriving og lærer om programmene våre i Sørlig-Afrika og Latin-Amerika. Jeg vil også inkludere lokallagsaktivister over hele landet ved å gi dem muligheten til å representere SAIH i relevant fora. Kompetanseheving og inkludering av aktivister er avgjørende for at vi som aktivister skal være endringsaktører i samfunnet. Samarbeid med ungdomspartier, studentparlamenter og NSO vil også være prioriterte saker for meg som leder. Jeg mener at det er nødvendig med samarbeid for å få gjennomslag for å nå våre målsettinger. AU har en gjort kjempejobb de siste årene og SAIH har vært synlig i media. Jeg har lyst å fortsette med at SAIH skal bli enda mer synlig i media og at vi anses som en viktig aktør i bistandsbransjen. Arbeidet med nyansert nord/sør informasjon vil jeg også fortsette med sammen med lokallagene og våre samarbeidspartnere. Dette har blitt en del av varemerket vårt som vi burde fortsette med. Jeg er svært opptatt av likestilling og inkludering og har et brennende engasjement for utdanningsbistand og akademisk frihet, samt arbeid innen SRHR med særlig fokus på rettigheter knyttet til seksualitet og reproduktivitet. Gjennom mitt verv i SAIH har jeg jobbet med politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid om SRHR, LHBTI og akademisk frihet i Sørlig Afrika og Latin Amerika. Lobbyvirksomhet mot norske myndigheter og andre beslutningstakere var en sentral del av arbeidet mitt i kampanjeutvalget. Jeg har også stort engasjement og god kunnskap om okkupasjonen av Vest-Sahara, og jobber mye med støttekomiteen for Vest-Sahara. Gjennom studier i internasjonal politikk og organisasjonserfaring, har jeg kunnskap om politiske beslutningsprosesser og kan følge relevante politiske prosesser. I tillegg til å kunne arbeide med organisasjonens utviklingspolitisk mål og arbeidsmetoder. Med min organisasjonserfaring vil jeg si at jeg er dyktig når det gjelder faglig samarbeid og dialog med organisasjoner. Videre evner jeg å følge opp nasjonale planer og strategier. Gjennom mine verv og studiet har jeg tilegnet meg erfaring rundt undervisning, kursing, og det å holde foredrag. I tillegg til kunnskap om rekrutteringsprosesser og motivasjon. Som person er jeg utadvendt, blid og samarbeidsvillig. Jeg trives i samarbeid med andre, og er opptatt av å være en miljøskaper. Jeg tok 90 studiepoeng innenfor internasjonale studier på Høgskolen i løpet av ett år. Dette viser at jeg har et høyt driv, og når jeg er motivert er det ikke mye som kan stoppe meg. Gjennom min erfaring i arbeidslivet har jeg lært meg selv å kjenne som en selvstendig person som er fleksibel i samarbeid med ulike personligheter. Og som en som har en stor grad av interkulturell forståelse. Som student har jeg engasjert meg i foreninger og organisasjoner som har lært meg å ha mange baller i luften og gitt meg ledererfaring. Det har også bidratt til at jeg kan arbeide med høyt tempo og målrettet med

2 mine oppgaver, samtidig som jeg er en god relasjonsbygger. Dette mener jeg er kompetanse som egner seg godt for ledervervet. Jeg er villig til å bruke all min tid på SAIH fordi jeg tror vi gjør verden til et bedre sted. Jeg håper dere ser meg som en verdig leder av SAIH. Jeg ønsker Årsmøtet et godt valg. Med vennlig hilsen, Almaz Asfaha

3 Almaz Asfaha Adresse: Ullevålsveien 16A 0171 Oslo telefon: e-post : født : 27.desember 1989 UTDANNING Universitetet i Oslo Masterprogram i arbeids- og organisasjonpsykologi. Fokuserer på moderne arbeidsliv og organisasjoner fra et psykologisk perspektiv, spesielt innen norsk kontekst og lovverk. Skrev masteroppgave i samarbeid med TØI om trafikksikkerhet og sovning bak rattet. Masteroppgave: Kan helseadferdsmodeller og kunnskap om tretthet forklare forskjeller i bilføreres forebyggende tiltak mot trøtthet? Høgskolen i Lillehammer Innføring i internasjonal studie med historie. Internasjonal politikk, verdenskriger og ekstremisme, internasjonal fredspolitikk, globale maktforhold, internasjonal politisk økonomi Høgskolen i Lillehammer Bachelor i psykologi. Teoretisk kunnskap om psykologiske kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, pedagogisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi, samt helse og miljøpsykologi.bacheloroppgave om hvordan eksponering for natur påvirker psykologiske prosesser. RELEVANT ARBEIDSERFARING d.d Styremedlem i SAIH Lede arbeidet i SAIH, Har arbeidsgiveransvar. Vært med i ansettelsesprosesser. Har ansvar for regnskapsførsel. Vedta totalbudsjetter for programmer, og revidere administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett. Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer.vedta SAIHs informasjons- og prosjektsøknader, samt strategier Ansettelsesutvalget i SAIH Styrets representant i utvalget for å ansette en ny programrådgiver. Vært med i hele rekrutteringsprosessen fra jobbanalyse og utarbeiding av stillingsannonse til å lese gjennom søknader, gjennomføre intervjuer og innstilling av kandidat.

4 Forskningsassistent i Transportøkonomisk institutt Innsamling av data til forskning Oslo Medtech Oslo Medtech er en nettverksklynge som jobber for å fremme innovasjon innen norsk medtek-næring og offentlig helsesektor. Jobbet som konsulent i 3 måneder som en del av mastergraden ved UiO. Bidro i evalueringen og utviklingen av deres metode for å generere innovasjonsprosjekter Smestadhjemmet Jobbet som pleieassistent på rehabiliteringspost deltid ved siden av studier og fulltid i fellesferiene. I denne posten samarbeidet vi tett med bydelen, søknadskontor, sykehus samt tverfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper i avdelingen Smestadhjemmet Jobbet som pleieassistent på dagsenteret i fellesferiene. VERV Likestillingutvalget i SAIH Kvinners rettigheter og likestilling i SAIH sitt arbeid. Jobber for en bred og integrert tilnærming til kjønn, som inkluderer fokus på LHBT, SRHR, menns rolle i likestilling, i tillegg til utdanning og deltakelse Informasjonsstrategiutvalget i SAIH Informasjonsarbeid og hvilke områder organisasjonen skal prioritere i politisk og informasjonsarbeidet Startskuddet Nestleder i Startskuddet som årlig arrangerer Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO. Startskuddets formål er å være et bindeledd mellom studentene ved Psykologisk Institutt og arbeidslivet : Informasjonskomiteen i SAIH Informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid, oppdatering av nettsider, arbeid med politisk tema. Med ansvar for organisatoriske oppgaver knyttet til nasjonale samlinger Kampanjeutvalget i SAIH Arbeid med politisk kampanje om tilgang til kunnskap (Open Access). Kampanjeutforming og lobbyarbeid mot beslutningstakere som politikere, universitetsstyre og forskerforbundet. Utforming av kampanjemateriell Styremedlem i SAIH Blindern Hadde ansvar for nettsider og sosiale medier. Skrev blogginnlegg om forskjellige arrangementer som lokallaget hadde i tillegg ansvar for

5 arrangementer. Jobbet også med informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid om SAIHs kampanjer Studentpolitiskstyre på Lillehammer (LIST) Parlamentets oppgave er å løfte studenpolitiske saker videre fra tillitsvalgte til LIST for å sikre at studenetene blir hørt. Hadde ansvar for kursing og oppfølging av tillitsvalgte i løpet av studieåret, og være bindeleddet mellom klassetillitsvalgte og LIST. Var også NSO delegat i Frivillig på studenthuset Bingo n på Lillehammer Jobbet to kvelder i uken enten som bartender eller vakt under arrangementer. Med ansvar for arrangementer Aktivist i SAIH Lillehammer Informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid knyttet til organisasjonens kampanjer. Rekruttering av aktivister. SPRÅK Norsk Engelsk Tigrinja Fransk Morsmål både skriftlig og muntlig Meget godt skriftlig og muntlig Flyende muntlig (Eritrea) To år på vidregående IT-FERDIGHETER Er fortrolig med alle Office og Open Office programmer. Kan statistikkprogrammet SPSS. Bruker data til daglig til jobb og nettlesing, og bruker sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.

6 Motivasjonsbrev-Nicklas-P.-Viki- Kjære Årsmøte 2015, jeg stiller til leder i SAIH! Det er med stor iver og en liten porsjon ærefrykt at jeg melder mitt kandidatur til ledervervet i SAIH. SAIH har betydd så mye for meg og min følelse av å høre til i livet. Det kjennes dermed litt skummelt og be årsmøtet vise meg tilliten til å bli organisasjonens neste leder. En nærliggende frykt er hva om jeg ikke blir valgt. Da blir det jo kjærlighetssorg! SAIH og meg - hvordan kjærligheten blomstret. I 2008 begynte jeg i lokallaget på Blindern. Det var godt å finne et sted hvor man kunne bruke fritiden på noe som ga mening. Her var jeg innom vervene som nestleder, filmansvarlig og ansvarlig for u-landsseminaret. I bli kjent fasen med SAIH arrangerte jeg flere ting som jeg håpte var noe SAIH likte. Eksempler var demonstrasjon for Vest-Sahara foran Stortinget, foredrag om kjønnsbegeistring med Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad og flere filmvisninger som etablerte SAIH på Cinema Neuf. Jeg var meget forelsket. I 2011 fikk jeg så en kjærlighetserklæring fra SAIH. Jeg ble valgt til organisatorisk nestleder for Nå kjentes plutselig forholdet seriøst. Jeg prøvde å endre litt på SAIH. Det kan være farlig å foreslå endringer for den du elsker, men SAIH tok åpenhjertig imot. Vi etablerte sammen; nytt regnskapssystem i lokallagene, økonomikurs for økonomiansvarlige, fikk ferdigstillet lokallagshåndboken og startet samarbeidet med Samfunnsviterne. Siden har de gitt oss årlig støtte og enda viktigere; brukt noen av sine flotteste internasjonale ressurser i våre organer. De endringene jeg forsiktig foreslo fikk gjennomslag og lever i beste velgående i dag. Det ga meg tro på at SAIH og jeg var ment for hverandre. Siden jeg sluttet som nestleder har jeg sittet i styret og vært med på å pleie organisasjonen. SAIH har endret utseende en del siden da. Fått nesten et helt nytt sekretariat og snart nye kontorplasser. Dette endrer dog ikke på mitt forhold til gode gamle SAIH som jeg kjenner. Med meg som leder, vil SAIH få en gammel trofast partner, som har et godt inntrykk av hva organisasjonen trenger, og som også ved at organisasjonen er vakker som den er og blot må holdes litt ved like. Noen kjærlige forslag til ting jeg synes skal pleies i SAIH det neste året: - Vi må få avtalegiroordningen for akademikere til å lønne seg så fort som mulig. - Students at risk -studenter må bli inkludert i Norge og møte våre lokallag. - Våre nye lokallag må støttes og styrkes så de blir levedyktige. Aktivister og medlemmer av SAIH skal være stolte av å representere oss utadtil. Dette oppnås best hvis alle som viser et engasjement bliver sett og får muligheten til å delta i prosesser og utviklingen vår. Jeg vil jobbe for at mange flere skal etablere et bærekraftig kjærlighetsforhold til SAIH og er ikke en sjalu type. Jeg vil være en ydmyk leder, som viser tillit og delegerer ansvar til de personer som viser et engasjement og ønsker å ta på seg ansvar. Organisasjonen vil få en inkluderende og oppmerksom leder, som er opptatt av at mennesker rundt ham skal vokse i sine roller. Jeg håper SAIH fortsatt er like gla i meg som jeg i hen. Det er vakkert med gamle gode forhold, og jeg lover at kjærligheten min vil blomstre. Så SAIH, skal det bli oss igjen, ta meg hvis du vil ha meg! Godt valg!

7 Nicklas Poulsen Viki Født: 9. April 1986 Telefon: e-post: Relevant arbeidserfaring Arbeidsrolle Organisatorisk nestleder i SAIH Organisatorisk ansvarlig. Økonomisk forvaltning av LNU sin Frifonds-støtte, arrangering av samlinger og organisatoriske møter, hovedansvarlig for redigering av 50 siders skoleringshåndbok. En del av gruppen bak informasjonstiltaket Africa for Norway (2.5 mio. visninger på youtube) SAIH (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) 100 % tillitsverv Oppgaver Økonomi, forvaltning, informasjon, kommunikasjon, organisering, humor d.d. Førstekonsulent, Psykologisk Institutt Universitet i Oslo Arbeidsroller Studeikonsulent for bachelorstudiet og internasjonal koordinator Ansvarlig for opptaket til masterprogrammene i psykologi 100% august d. d. 100% juni 2013 Vikar for masterkonsulent (Trine Kongsvold) Vikar for bachelorkonsulent (Gunnar Malmin) Ekspedisjonen 100% oktober % feb.-mars 2014 januar 2013 august 2014 Oppgaver: Opptak, undervisningsplanlegging, semesterstart, internasjonalisering, ekspedisjon og individuell studieveiledning.

8 Annen relevant erfaring d.d. Styremedlem SAIH SAIH Frivillig tillitsverv. 7 heldagsmøter pr. Anno + planlegging av Årsmøte og diverse. Ansettelser, personalansvar, økonomi, strategistyring, representasjon. Lokallag Nestleder Filmansvarlig U-landskoordinator Helseutvalget Medlem Delansvar for nytt kapittel i politisk plattform Delansvar for CMs arbeid med SPU og etisk forvaltning av oliefondet. SAIH - Blindern Changemaker og Roller Nord/Sør-gruppen LNU Landsorganisasjonen for norske barne og ungdomsorganisasjoner Planlegge kampanje for mindreårige asylsøkere. Studentpolitiske tillitsverv Universitetet i Oslo d.d. Styremedlem Psykologiforbundet Ordinært medlem fagpolitisk ansvarlig

9 Utdanning Masterstudent i samfunnspsykologi Mastergradsoppgave: Finnes Muhabbet i Norge?, en samfunnspsykologisk og språkpsykologisk, kvalitativ studie av dialogformer på tvers av kulturer (leveres 4. mai 2015) Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Studiet har gitt meg innsikt i begrepene kommunikasjon og kultur i et tverrfaglig perspektiv. Det har gitt teoretisk erfaring med å vurdere min egen og andres kommunikasjon og kultur. Kultur er ikke bare noe de andre har, det er noe vi alle har. Allmennfaglig studieretning Fordypning i matematikk, biologi og engelsk Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet Tørring Gymnasium, Danmark Språk Dansk: Morsmål Engelsk: Muntlig flytende, Skriftlig god Tysk: Grunnleggende muntlig og skriftlig

10 Motivasjonsbrev for Inga Marie Nymo Riseth Mitt navn er Inga Marie Nymo Riseth, jeg er 23 år, og jeg ønsker med dette å stille til politisk nestleder. Jeg har vært aktiv i SAIH siden 2010, og kjenner organisasjonen godt. I løpet av mine tre år i lokallaget på Ås var jeg nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Jeg har vært vara i Landsrådet, og aktiv i to temagrupper. I 2014 satt jeg i kampanjeutvalget og i Informasjonskomiteen. Nå sitter jeg i Styret. Jeg er stolt av å være med i en organisasjon basert på solidaritet, som setter internasjonal studentsolidaritet på agendaen og som klarer å skape debatt rundt nord/sør-informasjon ikke bare i Norge men også i verden. I snart fem år har SAIH vært en stor del av hverdagen min, og jeg har et sterkt ønske om å arbeide for organisasjonen på fulltid. Jeg har flere tanker om hva jeg ønsker å utrette i nestledervervet. I 2014 og så langt i 2015 har vi hatt et høyt aktivitetsnivå, og vi har markert oss som en reell politisk aktør. Dette må vi fortsette med. Ved å sette ambisiøse, men realistiske mål kan vi skape endring på områder hvor det sårt behøves. Derfor ønsker jeg at Vest-Sahara skal gjenvelges som politisk tema. Vårens kampanje måtte planlegges på meget kort tid, og en videreføring av kampanjen kan gi oss mulighet til å bygge opp det momentet som trengs for å oppnå de politiske målene våre. Vest-Sahara er på mange måter glemt av offentligheten, og for å oppnå endring må vi få flere med oss på laget vårt for eksempel ved å søke nye samarbeidspartnere i den europeiske studentbevegelsen. SAIH er en organisasjon i vekst og jeg synes ikke vi skal stoppe her. Avtalegiro-ordninga for akademikere er snart på plass, og den må prioriteres. Inntektene fra tierordninga kan fortsatt økes, flere lokallag kan etableres og vi kan bli enda synligere. Jeg vil jobbe for at SAIH skal være synlige i media gjennom hele året, at norske studenter skal vite hvor SAIH-tierne går og at studentparlamentene skal kjenne oss. Lokallagene utgjør grunnmuren i SAIH, og vi må jobbe kontinuerlig for å styrke deres stilling. Dersom jeg blir valgt, vil jeg prioritere tett oppfølging av lokallagene gjennom hele året og gjennom å skape tre engasjerende samlinger. Jeg ønsker at alle lokallagsaktivistene skal føle eierskap til SAIHs kampanjer og få forståelse for hvor viktige de er for organisasjonen. Et sterkt bånd mellom alle grenene i organisasjonen er positivt for alle parter, og vi kan nå langt når hele organisasjonen arbeider sammen mot konkrete mål. I år er jeg ungdomsdelegat til FNs general forsamling, og jeg ser en god synergi mellom det å være delegat og å være politisk nestleder i SAIH. Som delegat får jeg erfaring i internasjonal lobbyvirksomhet, som kan bidra til at jeg gjør en bedre jobb som nestleder. Delegatstillingen gir meg i tillegg mulighet til å løfte temaer som SAIH jobber med i FNs general forsamling. I meg får dere en energisk nestleder med lang erfaring i SAIH, gode samarbeidsevner og stort engasjement. Jeg håper dere ser meg som en verdig kandidat, og jeg ønsker dere et godt valg! Med vennlig hilsen Inga Marie Nymo Riseth

11 CV FOR INGA MARIE NYMO RISETH Født E-post Telefon Adresse Urtegata 26, 0187 Oslo Sivilstand Ugift! UTDANNING d.d d.d Mastergrad i Theory and Practice of Human Rights Internship Bachelorgrad i International Environment and Development Studies Bacheloroppgave: Civil Society and Democratisation: Partner Selection by Norwegian People s Aid in Palestine Universitetet i Oslo Norwegian Resource Bank for Human Rights and Democracy (NORDEM) Universitetet for Miljø- og Biovitenskap m/ utveksling til University of Western Australia Studiespesialisering Narvik Videregående Skole, Studiested Frydenlund ARBEIDSERFARING d.d Telemarketing-medarbeider Medlemsbehandling over telefon Amnesty International Norge Informasjonsmedarbeider Oppdrag med presentasjoner på videregående skoler, ungdomsskoler og ungdomsorganisasjoner UMB-ambassadør Presentasjoner og stand ved skolebesøk og messer Støttekomiteen for Vest-Sahara Skoletjenesten, Universitetet for Miljøog Biovitenskap Ekstrahjelp og ferievikar Sportcentret AS, Narvik Museumsekspeditør Ofoten Museum ORGANISASJONSERFARING OG FRIVILLIGE VERV d.d d.d Ungdomsdelegat til FNs Generalforsamling Tillitsverv og andre engasjement i SAIH Styremedlem 2015 Medlem av Informasjonskomiteen i 2014 Medlem av kampanjeutvalget 2014 Medlem av temagruppa «Akademisk frihet og studentrettigheter i Palestina og Israel» Vara i Landsråd i Økonomiansvarlig i SAIH Ås Medlem av temagruppa "Urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika» Sekretær i SAIH Ås Nestleder av SAIH Ås LNU/Utenriksdepartementet Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

12 Solidaritetsarbeider i den palestinske flyktningeleiren Rashedieh, Libanon Arbeidet ved et senter for funksjonshemmede, gjennomførte et fotoprosjekt ved et bibliotek og ga leksehjelp i engelsk. Frivillig medlem av aktivitetsgruppe ved Bjørnebekk Asylmottak Frivillig under Third Meeting of States Parties (3MSP) Cluster Munition Coalition Fuksjonær i UKEhjelpa Innsamlingsaksjon til Right to Play Kosefunksjonær Matservering til frivillige Russepresident Leder av russestyret, leder av innsamlingsaksjon til Kreftforeningen Palestinakomiteen i Norge/General Union of Palestinian Women Redd Barna Ås Utenriksdepartementet UKA i Ås 2012 UKA i Ås 2010 Narvik VGS, Avdeling Frydenlund Leder av lokallag Palestinakomiteen i Narvik KURS Moderne Standard Arabisk i Amman, Jordan Feltkurs: Environment, Development and Climate Change i Tanzania Kurs i presentasjonsteknikk Feltkurs: Natural Resource Management i Tanzania SPRÅK Engelsk Tysk Arabisk Meget god skriftlig og muntlig God skriftlig og muntlig Grunnleggende skriftlig og muntlig i moderne standard arabisk INTERESSER Løping, friluftsliv, reiser m.m.! REFERANSER Referanser kan oppgis om ønskelig

13 Motivasjonsbrev- -Organisatorisk-nestleder-! Mitt!navn!er!Martine!Jahre,!jeg!er!23!år!og!går!siste!semesteret!på! bachelor!i!statsvitenskap!på!uio.!jeg!jobber!deltid!i!en!reisebutikk! og!er!i!tillegg!skribent!og!medredaktør!for!zoon!politikon,!et! statsvitenskaplig!tidsskrift!for!studenter.!!! Jeg!har!vært!aktiv!i!SAIH!siden!2013!og!er!nå!leder!for!lokallaget! Blindern!i!tillegg!til!å!sitte!i!Informasjonskomiteen.!Det!har!vært!et!fantastisk! lærerikt!år!og!jeg!har!fått!innsikt!i!au!og!sekretariets!daglige!virke!og!hele!tiden!fått! prøve!meg!på!mange!nye!og!utfordrende!arbeidsoppgaver.!jeg!lærer!fort!og!har! stor!arbeidskapasitet,!noe!som!jeg!håper!vises!gjennom!mitt!engasjement!i!saih,! Zoon!Politikon,!fulltidsstudium!på!UiO!og!det!at!jeg!i!2014!i!tillegg!hadde!to! deltidsjobber.!det!er!samtidig!saih!som!hele!tiden!har!vært!min!prioritet.!!! Jeg!ønsker!nå!å!være!med!på!å!forme!organisasjonen!gjennom!å!være!en!del!av!et! AU!som!kan!bidra!til!at!SAIH!får!mulighet!til!å!delta!enda!mer!i!viktige!! besutningsprosesser.!min!visjon!er!at!saih!skal!vokse,!men!også!ikke!minst!være! den!uredde!aktøren!som!tør!å!utfordre!!slik!vi!har!gjort!med!africa!for!norway.! Ellers!håper!jeg!at!min!erfaring!i!formidlingsarbeid!både!muntlig!og!skriftlig!vil! komme!til!nytte.!som!en!del!av!arbeidsutvalget!vet!jeg!dette!er!viktig,!det!være!seg! om!det!er!sakspapirer!som!skal!skrives!eller!foredrag!som!skal!holdes.!! Kanskje!min!største!motivasjon!for!å!ville!bli!organisatorisk!nestleder!er!å!kunne! jobbe!aktivt!med!alle!lokallagene.!under!min!ledelse!av!lokallaget!på!uio,!vokste!vi! mye,!både!i!antall!aktive!aktivister,!men!også!det!at!studenter!på!campus!etter! hvert!ble!klar!over!hvem!saih!var!og!arbeidet!vi!gjør.!samtidig!vet!jeg!etter!å!ha! besøkt!ulike!lokallag!ila.!året!at!man!som!lokallagsaktivist!har!svært!ulikt! utgangspunkt!i!de!forskjellige!byene.!jeg!har!veldig!lyst!til!å!jobbe!med!å!styrke! lokallagene!fordi!de!virkelig!er!grunnsteinen!i!saihs!arbeid.!et!virkemiddel!kan! være!leders!og!nestlederskolering.!som!fersk!lokallagsleder!var!det!mye!å!lære!på! kort!tid!og!det!meste!måtte!man!finne!ut!av!på!egen!hånd.!jeg!tror!man!trenger!å! utveksle!erfaring!på!tvers!av!lokallag,!enda!mer!enn!det!man!gjør!nå.!jeg!vil!også! prioritere!at!lokallagene!skal!bli!inkludert!i!politisk!påvirkningsarbeid!og!så!langt! det!lar!seg!gjøre,!oftere!bli!oppdatert!på!hva!saih!sentralt!gjør!på!den!fronten.!!!! Til!sist!føler!jeg!virkelig!at!SAIHs!prinsipper!er!noe!jeg!kan!stille!meg!fullt!og!helt! bak.!utdanning!og!særlig!årets!politiske!kampanje!om!vestssahara!er!saker!jeg!vet! kommer!til!å!prege!mitt!politiske!engasjement!i!årevis!fremover.!jeg!kan!bare!håpe! dere!ser!mitt!engasjement!og!gir!meg!tilliten!til!å!bli!deres!organisatoriske! nestleder!!!! Beste!hilsen,!Martine!Jahre!

14 CURRICULUM VITAE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn MARTINE JAHRE Adresse Telefon SORGENFRIGATA 18, 0365 OSLO E-post Nasjonalitet Norsk Fødselsdato ARBEIDSERFARING 2013, mai nå. Chillout Travel Center Butikksjef, Hanna Karlsudd (Se referanser). På Chillout jobber jeg deltid som butikkmedarbeider og barista i cafeen. Jeg betjener kunder I cafeen og butikken, kommer med reiseråd og tips med særlig ansvar for sør-øst Asia og Latin- Amerika ettersom jeg har grundig kunnskap herfra etter reiser på henholdsvis syv og elleve måneder. 2013, november 2014, november. Kulturstudier Kommunikasjonsansvarlig, Marie Fosse (se referanser). I Kulturstudier var jeg rekruttør og formidlet det de tilbyr av utdanningsprogrammer I Ghana, Vietnam, India, Argentina og Nicaragua. Jeg jobbet på utdanningsmesser både i og utenfor osloområdet med mål om å engasjere elever og studenter. Jeg holdt jevnlig foredrag på diverse universiteter, messer og videregående skoler og fikk gjennom dette god trening i både å engasjere studenter og holde foredrag for et relativt stort publikum. 2010, oktober 2012, juni. Nova Vista AS Prosjektleder, Lasse Reiertsen Gravdal I Nova Vista var det viktig å være organisert og pliktoppfyllende, serviceinnstilt og utadvendt. I Nova var man det siste leddet i markedsføringsprosessen og som skulle presentere nye produkter og formilde løsninger for folket. Denne jobben lærte meg viktigheten av punktlighet og å ta alle slags utfordringer og personligheter med et smil. Side 1 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

15 2010, august oktober Toppåsen SFO og barneskole, Holmlia Leder, Sigrid Bongård 25 timer i uken på SFO, 10 timer som assistenlærer på 7. trinn Jobben besto som regel av å assistere læreren faglig og sosialt og ta ekstra vare på ett av barna som hadde spesielle behov. Jeg fungerte som en slags bro mellom lærer og elevene og var en ekstra ressurs for de som trengte det. 2008, mai 2010, juni DinSko og Ecco Sandvika Sjef, Hanne Cathrine Moe og daglig leder, Anine Kolstad. Butikkmedarbeider deltid. Arbeidsoppgavene besto generelt i å betjene kunder og deres behov, ta kassaoppgjør og å sørge for at lager og butikk var organisert og rent. FRIVILLIG ARBEID nå Aktivist i SAIH Blindern, Leder fom. juni 2014 I SAIH jobber jeg med kampanjer, informasjons- og formidlingsarbeid med særlig fokus på utdanning. Som leder av lokallaget på UiO har jeg det overordnede ansvaret for organisering av lokallagsaktiviteter og møter, men ikke minst å skape et sterkt samhold innad og motivere aktivister til å bruke av fritiden sin på frivillig arbeid Medlem av kampanjeutvalget for SAIHs politiske kampanje høst 2014 I dette utvalget var jeg med på å utforme den politiske kampanjen om hvordan det norske oljefondets investeringer krenker urfolk og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika. Arbeidet innebar spennende kreativt arbeid, samt politisk påvirkning i etterkant i form av møter med finanskomiteen og med UiOs fondsforvalter, Unifor nå Skribent og medredaktør (siden august 2014) i Zoon Politikon Zoon Politikon er et studentmagasin ved Blindern hvor det skrives om alt innen nasjonal og internasjonal politikk, gjerne med en humoristisk og satirisk vri. Jeg skriver reportasjer og artikler om alt som interesserer meg i politikkens verden og har siden semesterstart i fjor vært assisterende redaktør. Jeg bistår redaktør i å bestemme tema for hver utgave, kommunikasjon med skribentene og revidere enkeltartikler og helheten før magasinet går i trykken nå Medlem av Informasjonskomiteen i SAIH I informasjonskomiteen fungerer jeg som en høyrehånd for arbeidsutvalget. Oppgaver som IK varierer svært mye og man får innblikk i hvordan AU og sekretariatet jobber. Noen oppgaver kan typisk være å referere på styremøter og landsrådet i tillegg til å ha hovedansvaret for å arrangere samlingene. Jeg har også denne våren ansvar for å være SAIHs kontaktperson i prosjektet Verdens Beste Nyheter. Her har jeg skrevet en artikkel for SAIH, i tillegg til å være i redaksjonen og jobbe med organisering av distribusjon for kampanjedagen den 22. april. UTDANNING OG OPPLÆRING Side 2 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

16 Høst 2013 vår 2015 Bachelor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Høst 2012 Corporate Social Responsibility på universitetet i Buenos Aires, Argentina (UBA). Ett semester gjennom høyskolen i Vestfold. 2011/2012 Midtøstenstudier på UiO (Universitetet i Oslo). Vår 2011 Utviklingsstudier gjennom HiO (Høyskolen i Oslo) på universitetet i Hoi An, Quang Nam provinsen i Vietnam Studiespesialiserende linje på Valler videregående skole. PERSONLIGE FERDIGHETER OG KOMPETANSE MORSMÅL NORSK ANDRE SPRÅK Norsk Engelsk Fransk Spansk Leseferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende Skriveferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende Muntlige ferdigheter meget gode meget gode grunnleggende grunnleggende FØRERKORT ANDRE OPPLYSNINGER JA REFERANSER: HANNA KARLSUDD, BUTIKKSJEF PÅ CHILLOUT TRAVEL CENTER TLF: MARIE FOSSE, KOMMUNIKASJONSANSVARLIG I KULTURSTUDIER TLF: Side 3 - Curriculum vitae for [ ETTERNAVN, alle andre navn ] For ytterligere opplysninger, gå til europa.eu.int/comm/education/index_en.html eurescv-search.com/

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil se hele bildet Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi OM STUDIEPROGRAMMET Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MKI) er et høyere

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE

RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE RETNINGSLINJER VED VALG AV KLASSETILLITSVALGTE Studentforeningen har blitt oppfordret til å lage en veileder som skal brukes av STHIL- styret og de ansatte når det skal velges klassetillitsvalgte. Høsten

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Motivasjonsbrev Inga Marie Nymo Riseth

Motivasjonsbrev Inga Marie Nymo Riseth Motivasjonsbrev Inga Marie Nymo Riseth Mitt navn er Inga Marie Nymo Riseth, jeg er 24 år og i dag politisk nestleder av SAIH. Jeg stiller til leder av SAIH. Motivasjonen til det er mangfoldig. Jeg har

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Modeller for erfaringsbasert master Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Kort om videreutdanning ved UiB Erfaringsbasert master bakgrunn kjennetegn Erfaringer og modeller

Detaljer

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag

Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag Sprekt samarbeid - invitasjon til karrieredag 2014 INVITASJON TIL KARRIEREDAG 12. februar Norges idrettshøgskole arrangerer karrieredag for studenter og arbeidsgivere, og inviterer dere til å komme og

Detaljer

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no

Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge. 061393@student.hit.no E UROPEISK CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONLIGE OPPLYSNINGER Navn LASSEN,KJETIL Adresse Telefon 92094167 Faks E-post Neptunveien,11, 3942, PORSGRUNN, Norge 061393@student.hit.no Nasjonalitet Norsk Fødselsdato

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider

I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider I Romerike Blad er det annonse for en ledig jobb som butikkmedarbeider Butikkmedarbeider E-post: mail@askeladden.as Kontaktperson Lise Olsen, tlf. 00 07 08 01, er med sine 19 butikker en av Norges ledende

Detaljer

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 -Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 President Leder/President har blant annet ansvaret for: o Board Management o Å lede og forberede styremøter jevnlig o Å ha oversikt over hva som skjer

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

HVEM ER DU? HVA BLIR DU?

HVEM ER DU? HVA BLIR DU? Velkommen til oss! Som elev på Kongshavn vgs blir du en del av et læringsmiljø hvor vi er opptatt av at alle skal ha det trygt og godt. Skolestartprogrammet vårt med VIP-makkerskap gjør at du fra første

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Hovedkvalifikasjoner. Prosjekt og yrkeserfaring. D10 - Reklamebyrå Sandnes. Enkeltpersonsforetak/ Drift av eget AS (Little Miss Flex)

Hovedkvalifikasjoner. Prosjekt og yrkeserfaring. D10 - Reklamebyrå Sandnes. Enkeltpersonsforetak/ Drift av eget AS (Little Miss Flex) Hovedkvalifikasjoner Jobbet 3,5 år som Art Director hos D10 Reklamebyrå. Bachelor i Design fra Griffith University, Brisbane Australia. Utdannelse i reklame, film og TV-produksjon, medier og kommunikasjon.

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Studieplan. Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Studieplan Mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og kulturforståelse Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Gjelder fra og med høsten 2013 Oppnådd grad ved fullført studium Master

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten?

Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Er det mulig å bli flyver, lege, politi, selger, vekter, sivilingeniør eller statsminister hvis du begynner på Eikeli til høsten? Ja, definitivt. Vi tilbyr alle fag som skal til for å jobbe med disse yrkene

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget?

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget? Klagenemnda Runa Aas-Eng Jus Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil sørge for at studentene får rettighetene sine bevart. Det kan hende at studentenes side av en sak ikke blir belyst på en slik måte

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tillitsvalgte vår 2017

Tillitsvalgte vår 2017 Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en god oversikt over vervene i Changemaker, og hva de innebærer. I tillegg skal heftet presentere nominasjonskomiteen

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Bilde av meg, fra min avgangsutstilling ved Bachelor i Mediedesign på Høgskolen i Gjøvik

Bilde av meg, fra min avgangsutstilling ved Bachelor i Mediedesign på Høgskolen i Gjøvik Bilde av meg, fra min avgangsutstilling ved Bachelor i Mediedesign på Høgskolen i Gjøvik KONTAKT DIGITAL KOMPETANSE NAVN Niklas Håkonsen WINDOWS Meget god forståelse og lang erfaring ADRESSE Kirkeveien

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON

REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON REKRUTTERING OG HR I STUDENTFORENINGER INTRODUKSJON Foreninger Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for studentforeninger fordi vi tror at flest mulig vil få en bedre studietid dersom de hadde vært

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer