Få det meste ut av de beste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Få det meste ut av de beste"

Transkript

1 Få det meste ut av de beste Samarbeid for prestasjoner S F GRENDEL 30 V Evidensbasert psykologi

2 Cogito Ergo Sum s fokus Bygge team som leverer? Få fram en god forretningsstrategi? Realisere strategien før den havner i skuffen? Sørge for at alles interesser blir ivaretatt? Gå foran som et godt eksempel og få med seg alle helt i mål? Ledere skal levere gode økonomiske resultater, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Dette krever fokus på resultatmål, på relasjoner og utholdenhet for å lykkes over tid. Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse og fokuserer på motivasjon og kvalitet ved bruk av en «objektiv» fasilitator på utsiden av egen organisasjon. Derved elimineres mulige intrigespill. ontakt Per Olav Apalnes: På mobiltelefon eller på e-post Forretningspådriver innen: Strategikonferanser Teambygging og teamutvikling Program og prosjektledelse Cogito Ergo Sum AS er et nettverk av seniorkonsulenter med relevant erfaring fra endrings-prosesser og teamutvikling med ledere og medarbeidere. Vår kompetanse omfatter strategi, forretningsutvikling, prosjektledelse, personlighetstester JTI og Teamanalyser. Cogito Ergo Sum AS Vi tenker kloke tanker sammen, slik at du kan gjøre kloke valg

3 Prestasjonsutvikling program for organisasjonen Vi leverer kompetanseoverføring som bidrar til å: sikre og utvikle gode resultater bygge team som leverer nå og i framtiden utvikle og beholde talentene Vi leverer kompetanseoverføring innenfor følgende områder: 1) Ledelse 2) Forretningsutvikling samarbeid og teamutvikling salg og markedstenkning mellomlederrollen innovasjon utvikling av verdier og kjøreregler prosjektlederrollen og prosjektarbeid selvledelse klart språk konflikthåndtering den vanskelige samtalen prestasjonsledelse Våre arbeidsformer er: - individuell coaching og veiledning - kurs, arbeidsseminarer, workshops - prosjekt-/prosessledelse - fasilitering av utviklingsprosesser 3) Psykososialt arbeidsmiljø arbeidsglede og inspirasjon/motivasjon offensiv holdning og mål som drivkraft serviceholdning og kundebehandling stressmestring I alle våre oppdrag har vi fokus på kompetanseoverføring. Dyktige foredragsholdere bidrar i våre kurs innenfor hvert sitt modulområde med sin spisskompetanse. Vår prosessleder gjennomfører avtalte prosesser sammen med bedriftens kontaktansvarlige. Vi tilbyr et fagteam som følger bedriften eller avdelingen over en avtalt periode for målrettet arbeid med prestasjonsledelse. Vi har kompetanse og tilbyr tester innenfor jobbmatch, teamanalyse, identifisering av topputøvere og talentutvikling. ontakt Liv Solfrid Endal for en uforpliktende samtale på tlf eller e-post: for mer informasjon om modulene. FAB-teamet i Invivogruppen har solid erfaring fra endringsprosesser, med komplementær kompetanse innenfor ledelse, strategi, forretningsutvikling, prosjektledelse, coaching, kommunikasjon, foredrag, organisasjonspsykologi, og valide personlighetstester (bl. a. Profiles, OPQ, Belbin, MBTI/JTI, NEO-PI). FAB - Friske Ansatte i Bedriften De gode prestasjoner, helsefremmende ledelse og bedriftshelsetjeneste.

4 Å bruke en erfaren coach som bindeledd for å nå og bevare de gode resultater og prestasjoner Hvordan sikre og bevare de gode resultater? Hvordan bygge team som leverer nå og i framtiden? Hvordan utvikle og beholde talentene? Bedriften skal levere gode økonomiske resultater, kundetilfredshet og medarbeider-tilfredshet. Det er nødvendig å ha fokus både på resultatmål og på relasjoner for å lykkes over tid. I perioder kan det være bedriften mangler tid og nødvendig interne ressurser for å få til dette på en god måte. En erfaren coach med egnet bakgrunn kan bidra til utvikling av nøkkelpersoner og benyttes som bindeledd internt i organisasjonen for å nå bedre resultater på flere nivå. En erfaren coach vil samtidig kunne bidra til kompetanseheving i bedriften på viktige områder som ledelse, kommunikasjon, stressmestring, strategi og forretningsutvikling. Coachen følger opp klientene individuelt inntil resultatmål er nådd. Metoden kan med hell også anvendes på å sortere tanker på alle områder. Coaching er lærerikt, motiverende og effektivt. Liv Solfrid Endal tilbyr både coaching og kompetanseoverføring på de nevnte områder, og ivaretar de rammefaktorer som skal til for å oppnå de gode prestasjoner. Hun er sivilingeniør, bedriftsøkonom, har HR kompetanse og er sertifisert innen Inspirerende Coaching - effektivt og løsningsorientert. Hun har bakgrunn som salgsdirektør, IT-sjef, daglig leder, gründer og datakonsulent og med referanser fra blant annet raft Foods, Glaxo Wellcome og EDB Business Partner/EDB ErgoGroup. ontakt Liv Solfrid Endal for en uforpliktende samtale på tlf eller e-post: invivogruppen.no, for mer informasjon om modulene. FAB-teamet i Invivogruppen har solid erfaring fra endringsprosesser, med komplementær kompetanse innenfor ledelse, coaching, kommunikasjon, foredrag, organisasjonspsykologi, strategi, forretningsutvikling, prosjektledelse og valide personlighetstester (bl. a. Profiles, OPQ, Belbin, MBTI/JTI, NEO-PI). FAB - Friske Ansatte i Bedriften De gode prestasjoner, helsefremmende ledelse og bedriftshelsetjeneste.

5 De gode prestasjoner Hvordan sikre gode resultater? Hvordan bygge team som leverer? Hvordan utvikle og beholde talentene? Ledere skal levere gode økonomiske resultater, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet. Det kreves både fokus på resultatmål og på relasjoner for å lykkes over tid. Motiverende ledere får både team og individer til å fungere utad og innad. Vi gjennomfører målrettede mulighetskonferanser hvor ledergruppen/avdelingen analyserer en konkret utfordring. Vi benytter en struktur som leder fram til en felles forankret handlingsplan. Vi tilbyr kompetanse og tester innenfor jobbmatch, identifisering av topputøvere og talentutvikling for at bedriften skal ha de rette menneskene med den riktige kompetansen. Vi tilbyr kompetanseoverføring på alle de ovennevnte områder, samt ivaretar de rammefaktorer som skal til for å oppnå de gode prestasjoner. Dette bidrar også gjerne til mindre sykefravær og til økte inntekter for bedriften. ontakt Liv Solfrid Endal for en uforpliktende samtale på tlf eller e-post: invivogruppen.no. FAB Invivogruppen har solid erfaring fra endringsprosesser med leder-, medarbeiderog teamutvikling. Vår kompetanse omfatter ledelse, coaching, kommunikasjon, organisasjonspsykologi, strategi, forretningsutvikling, prosjektledelse og personlighetstester (bl. a. Profiles, OPQ, Belbin, MBTI/JTI, NEO-PI.). FAB - Friske Ansatte i Bedriften De gode prestasjoner, helsefremmende ledelse og bedriftshelsetjeneste.

6 onflikthåndtering neste års konkurransekraft? Hvordan sikre gode resultater? Hvordan bygge team som leverer? Hvordan utvikle og beholde talentene? I et stramt arbeidsmarked stiller medarbeidere store krav til sine ledere. Det forventes både tydelig kommunikasjon og rom for bryning av perspektiver og uenighet. Det er lederes ansvar å håndtere spenninger og konflikter slik at disse fører til vekst og utvikling. Dette er utfordrende. Det er spesielt krevende i tider med omorganiseringer, som f. eks. eierskifte, sammenslåing, flytting og nedbemanning. I kunnskapsbedrifter utgjør personalkostnader gjerne rundt 80 % av driftsbudsjettet. Å skape attraktive arbeidsmiljø er en forutsetning for resultater på bunnlinjen. Uheldig personalhåndtering vil på den annen side koste bedriften dyrt når nøkkelmedarbeidere slutter og fart og omdømme reduseres. Vi holder kurs i konflikthåndtering for ledere og mellomledere, med fokus på bevisstgjøring, praktisk forståelse og trening på konkrete situasjoner. Målet her er å bidra til trygg lederautoritet, klart språk og gode maler for konflikthåndtering. ontakt Marianne M. Iversen for en uforpliktende samtale på tlf eller e-post: invivogruppen.no. ursholderne har solid erfaring og komplementær kompetanse fra ledelse og endringsprosesser, håndtering av konflikter og vanskelige samtaler. De er begge sivilingeniører og er erfarne veiledere og coacher. Marianne M. Iversen og Liv Solfrid Endal

7 Rådgivning ved seleksjon og rekruttering F GRENDEL 30 V Evidensbasert psykologi Hvordan avklare hva stillingen krever av personlige egenskaper? Hvordan avklare uenighet eller misforståelser om hva som kreves i stillingen? Hvordan matche rett person til rett jobb? Hvordan matche stillingstakere til kolleger og overordnet? Hvordan sette sammen prosjektgrupper slik at alles styrker er kjent og kan bli brukt? Ved å bruke kunnskap og visdom fra de siste års forskning ved ansettelser og ved bemanning av prosjektgrupper, kan man doble økonomisk gevinst i forhold til tradisjonelle metoder. En medarbeider som blir forstått av sin sjef er en lojal og dyktig medarbeider. Vi har metodene og kunnskapen som skal til for at ledere kan få det som trengs for at deres medarbeidere skal oppleve seg som sett, møtt og forstått. Vi tilbyr den beste kompetansen til raskt og effektivt å hente ut nødvendig informasjon fra organisasjonen, foredle den i lys av metodikk, forskning og kompetanse, og gi ledelsen verktøyene de trenger for å få det beste ut av de ansatte. ontakt Rolf M.B. Lindgren: På mobiltelefon eller på e-post: Psykolog med fokus på: Å oppdage det unike ved den enkelte Øke return of investment ved ansettelser Få psykologisk kunnskap inn i organisasjonen Grendel evidensbasert psykologi har solid erfaring med seleksjon av kandidater til ansettelse. Vår kompetanse omfatter oppdatert kjennskap til forskningen, sertifiseringer på de beste metodene, et kritisk blikk på ukyndig bruk av testing og testverktøy. Vi er sertifisert på testbatteriene fra Cut-e (Shapes, Scales, Views, etc.), SHL (OPQ32r, ONT, OVT, etc), Profiles (XT, SOS, etc.), InMente (Belbin e-interplace), Gyldendal (NEO-PI), Optimas (JTI), Assessio (MBTI, HDS) Vi har testkompetansen til å forstå dem, den psykologiske kompetansen til å tolke og bruke dem riktig, og den forretningsmessige kompetansen til å gjøre praktisk nytte av dem. S F GRENDEL 30 V Evidensbasert psykologi Grendel evidenbasert psykologi Spesialrådgivning ved seleksjon og rekruttering

8 Invivogruppen Cogito Ergo Sum Grendel evidenbasert psykologi 2 Ombrekning, layout & design: Rolf Marvin Bøe Lindgren

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no

Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling. reidar.hillesund@craftinghouse.no Hvordan møte fremtiden? Medarbeidersamtalen en del av skolens strategiske utvikling McGregorsteori X og teori Y X-teorien hard tilnærming Lederatferd: Tvang, stram kontroll, trusler og straff. Resultat

Detaljer

SALGSTINGET AS. Vi skaper mot og vilje til å lykkes! FOREDRAG PRESTASJONSUTVIKLING KURS BEDRIFTSUTVIKLING

SALGSTINGET AS. Vi skaper mot og vilje til å lykkes! FOREDRAG PRESTASJONSUTVIKLING KURS BEDRIFTSUTVIKLING SALGSTINGET AS Vi skaper mot og vilje til å lykkes! 100 % FORNØYD ELLER PENGENE TILBAKE Alle Salgstingets tjenester har 100% fornøydhetsgaranti! Det skal være ekstremt lønnsomt og virkningsfullt å bruke

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Nå dine mål raskere med mindre motstand

Nå dine mål raskere med mindre motstand Nå dine mål raskere med mindre motstand LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMER MED SERTIFISERING NLP Leadership Practitioner NLP Leadership Master Practitioner NLP Trainer Get Leading Edge Ålesund 1 NLP LEADERSHIP

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER:

Metier Academy. - Øk din prosjektkompetanse. Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng SERTIFISERINGER: Metier Academy - Øk din prosjektkompetanse SERTIFISERINGER: PRINCE2 IPMA PMP PMPMA Ta den ledende prosjektutdanningen i Norge og oppnå 30 studiepoeng - Better Projects - the knowledge to get you there

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer