Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE"

Transkript

1 Klasse Kode Full tekst 1-AHS,AHS 1.ÅRAHS 1.år BVP,SOS,VPL BVP,AHS 1BV01 Emne 1 BVP,AHS 1BV05 Emne 2 BVP,AHS 1BV06 Emne 3 AHS 1BV07 Emne 4 ALLE 1EXFAC1 Ex.Fac.1 HELSE,AHS 1HELSE Helserett ÅRJUS 1JUARVFA Arve- og familierett med juridisk metode ÅRJUS 1JUFORJU Forvaltningsrett og juridisk metode ÅRJUS 1JUKONTR Kontraktsrett ÅRJUS 1JUVEL Velferdsrett MASBU 1MABARNE Barnevernfaglig utredningsarbeid MAVFP 1MAEMPOW Empowerment - perspektiver og praksis MABSU 1MAFOREB Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier MABSU 1MAKOMSA Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid 1MASBU 1MAOPPSO Perspektiver på oppvekst og sosialisering MAVFP 1MAVELFE Velferdsrettslige emner MAVFP 1MAVELVE Velferd og verdier MAVFP 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode MASBU 1MBUA3 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier 1PARA,AHS 1PAR01 Helsepersonellrett 1PARA,AHS 1PAR02 Paramedic - Kommunikasjon, veil. og etikk BOPSY 1PSABNOR Abnormal psykologi BAPSY 1PSBACH Bacheloroppgave BAPSY,AHS 1PSFUT1 Familie- og utviklingspsykologi BAPSY 1PSFUT2 Fordypning i Familie og utviklingspsykologi BOPSY 1PSMETOD Metode II BAPSY 1PSMILJ2 Miljøpsykologi II BAPSY 1PSPAO1 Personal, arbeids- og organisasjonspsykologi BOPSY 1PSPAO2 Fordypning i personal, arbeids- og organisasjonspsykologi BAPSY,AHS 1PSY100 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie BAPSYK,AHS 1PSY101 Psykologiens metodologi BAPSYK,AHS 1PSY102 Sosialpsykologi SOS,AHS 1SO01 Emne 1 SOS,AHS 1SO05 Emne 2 BASOS 1SO06 Emne 3 1VEIL,AHS 1VE01 Veiledning og coaching trinn 1 VPL,AHS 1VP01 Emne 1 VPL,AHS 1VP06 Vernepleie 2. år VPL,AHS 1VP07 Vernepleie 3. år VPL,AHS 1VP09 Emne 2 AHS 1VP10 Emne 3- Praksisemne AHS 1VP11 Emne 4 AHS 1VP12 Emne 5 VPL 1VP13 Praksis 3 AHS 1VP14 Bacheloroppgave 1ØKRÅ,AHS 1ØKRÅ Økonomisk rådgivning DESPE 2DESPE01 Deltakelse og marginalisering - del 1 DESPE 2DESPE02 Deltakelse og marginalisering - del 2 EXFAC,ASV 2EXFAC Examen facultatum 2EXPH,ASV 2EXPH Examen philosophicum BAHIS,ASV 2HISEURO Europas århundre ( ) ÅRHIS 2HISGLKO Globalisering og nye konflikter BAHIS,ASV 2HISVEEK Verdenskriger og ekstremisme HØA,ASV 2HØ08 Makroøkonomi

2 BØADM,ASV 2HØ14 Organisasjonsfag BØADM,ASV 2HØ16 Grunnleggende regnskap og Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse BØADM,ASV 2HØ19 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode BØADM,ASV 2HØ20 Investering og finansiering/driftsregnskap og budsjettering BØADM,ASV 2HØ22 Anvendt bedriftsøkonomi BØADM,ASV 2HØ23 Foretaksstrategi BØADM,ASV 2HØ24 Mikroøkonomi og konkurransestrategi BØADM,ASV 2HØ25 Markedsanalyse i Praksis BØADM,ASV 2HØ26 Økonomistyring - Management Control BØADM,ASV 2HØ28 Bacheloroppgave BØADM 2HØ35 Konsumenter og merkevarer ÅRKOM 2IM01 Informasjonsrådgiver, Modul 1-5 MAPED,ASV 2MAPED2 Master i Pedagogikk 2 LØPE,ASV 2PADMAT Personaladministrasjon, arbeids- og trygderett PU1,ASV 2PD01 Personalutvikling og ledelse, del 1 PU2,ASV 2PD02 Personalutvikling og ledelse, del 2 LØPE,ASV 2RELØSKA Lønnsarbeid BARLS,ASV 2RL20 Reiseliv og samfunn BØADM,ASV 2RL29 Konsumenter og merkevarer BARLS,ASV 2RL30 Snow Business BARLS,ASV 2RL32 Innovasjon og ledelse i små reiselivsbedrifter BARLS,ASV 2RL33 Utvikling og ledelse av reisemål BARLS,ASV 2RL35 Reiselivets IKT BARLS,ASV 2RL36 Reiselivets verdikjede BARLS 2RL37 Serviceledelse og markedsføring 2 BARLS 2RL39 Bedriftsøkonomi 2 BARLS 2RL40 Statistikk og metode BAKPL 2RL41 Prosjektledelse ÅRSOS,ASV 2SOINNFØ Innføring i sosiologi ÅRSOS,ASV 2SOSAMF Samfunnsvitenskapelig metode ÅRSOS,ASV 2SOSPORT Idrett, sport og rekreasjon 2SPES 2SPESP Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering BØADM,ASV 2ØK02 Matematikk BØADM,ASV 2ØK05 Informasjonsbehandling BØADM,ASV 2ØK07 Grunnleggende Markedsføring BØADM,ASV 2ØK09 Finansregnskap med analyse HØA 2ØK11 Statistikk BØADM,ASV 2ØKADMFELL Disponibel for BØA1, BØA2 og BØA3 AHS 3AHS Fellesundervisning BAVKF,TVF 3DOK Dokumentar 3BAKPL 3EXFAC2-A Ex.Fac.2 Humaniora 3HIS,3VKF 3EXFAC2-B Ex.Fac.2 Samfunnsvitenskapelig metode 3PED,3SPESPED3EXFAC2-C Ex.Fac.2 Samfunnsvitenskapelig metode BAVKF,TVF 3FIFJHIS Filmhistorie BAVKF 3FJGEN Fjernsynsgenre GPD 3GP02 Pedagogikk grunnfag, 1. halvårsenhet GPD,ASV 3GP03 Årsstudium i pedagogikk-deltid, emne 2 BAVKF 3KULANA Kulturproduksjon og analyse BAVKF 3MALHIS Maleriets historie BAVKF,TVF 3MEDSAMF Medier og samfunn MOD 3MO01 Pedagogikk mellomfag, Pedagogikk og det moderne samfunn BAVKF,TVF 3MODFILM Modernitet og filmkunst BAVKF,TVF 3MODKUNS Moderne kunst BAVKF 3NORDISK Nordiske filmskapere PEDHF,ASV 3PEDHO1 Pedagogisk teori/pedagogisk forskning/prosjektseminar ÅRPED 3probl 3.problemområde

3 BARLS, ASV 3RLSIL Innovasjon og ledelse i små reiselivsbedrifter BARLS 3RLSWEB Reiseliv på web SP2,ASV 3SP01 2. avdeling spesialpedagogikk FOT 4FOTO Fotolinjen, sluttevaluering Alle Aktivitet Studentaktivitet SELL Alle Senter for livslang læring ÅRIDRETT Alp-tel Alpint / telemark Felles Arr. Fellesarrangement ÅRIDRETT BALL Ballspill ÅRIDRETT basis Basistrening TVF,alle BAVKF Bachelor visuell kultur, film og fjernsyn ASV BHIS2001 Internasjonal fredspolitikk ASV BHIS2002 Europeiske relasjoner BVP,AHS BVP2001 Emne 5 StHiL Consortia Consortia - stud.for. for BOL ALLE Demokratitid Demokratitid Filmskolen DNF Filmskolen TVF dokfilm Dokumentarfilmvisning Alle EKSAM Utilgjengelig i.f.m. eksamen Alle EKSAMEN Eksamen Alle EKSMUN Eksamen - muntlig ASV EØSN EØS og norske kommuner Alle Felles Fellesundervisning TVF FFV1003 Film- og fjernsynsanalyse ALLE FORELES Forelesning Alle Fronter Fronteropplæring FUT II Alle Gjeste Gjesteforelesning Alle Grarb Gruppearbeid alle Gveil Gruppeveiledning HELSETJ,SOPP Helsetj Helsetjenesten, SOPP ÅRHIS HIS1002 Kald krig, utvikling og underutvikling ASV Høgped. Høgskolepedagogikk Høyvis ÅRIDRETT IDR1001 Trenings- og aktivitetslære ÅRIDRETT IDR1002 Idrett, individ og samfunn ÅRIDRETT IDR1003 Idrettsfysiologi og treningslære Alle ind.veil Individuell veiledning ALLE INFO Informasjonsmøte MAINO INN3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode MAINO INN3002 Entreprenørskap og utviklingsaktører MAINN INN3004 Kulturbasert næringsutvikling MAINN INN3006 Ledelse, strategi og endring ÅRINT INT1001 Internasjonal politisk økonomi ÅRINT INT1002 Internasjonal politikk ÅRINT INT1003 Global kommunikasjon og kultur ÅRINT INT1004 Krig, konflikt og konfliktløsning AHS KARRI1 Karriereveiledning emne 1 AHS KARRI2 Karriereveiledning emne 2 Alle Kltime Klassens time ASV Kompetent Kompetent EKST,ALLE KONF Konferanse TVF KPL1003 Kulturpolitikk TVF KUH1001 Introduksjon til kunsthistorie BAVKF,TVF KUH1002 Moderne design ÅRKUH KUH1003 Arkitektur- og skulpturhistorie

4 ALLE KURS Kurs Idrett Langr. Langrenn SELL Leder Lederen som coach SELL LUPOS LUPOS-Lederutvikling Luther LUTH American students SELL LÆRNO Lærende nettverk BØADM LØS Økonomistudentene Master MASTER Fellesundervisning MBU, AHS MBU3001 Miljøterapeutisk arbeid AHS MEDOP Mediert oppvekst MØTE Møte AHS NCS1001 Norwegian Culture and society alle NORSK Norsk for ERASMUS-studenter ok BOL,ASV OLA1001 Innføring i organisasjon og ledelse BOL OLA1003 Strategi og marked BOL OLA1004 Prosjektledelse BOL OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi BOL OLA2002 Personal- og kompetanseledelse BOL OLA2003 Arbeidsrett og det kollektive arbeidslivet BOL OLA2004 Organisasjonsendring og endringsledelse ÅRPED PED1001 Tema 1 ÅRPED PED1002 Tema 2 ÅRPED PED1003 Tema 3 ÅRPED PED1004 Tema 4 Pedagogikk PED2002 Innføring i modernitetsprobl. og sivilisasjonshistorie MAPED PED3002 Pedagogikkens historie og grunnbegreper MAPED PED3003 Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslære MAPED PED3005 Didaktikk og teknologi MAPED PED3006 Skoleutvikling - ledelse av skoler i utvikling PPU,ALLE PPU-1 Praktisk Pedagogisk utdanning Psykologi PSY1012 Biologisk psykologi Psykologi PSY1013 Kognitiv psykologi Psykologi PSY1014 Personlighetspsykologi BAPSY, AHS PSY200MP1 Miljøpsykologi I BARLS RLS1002 Innf. i organisasjon og marked BARLS RLS1003 Innføring i bedriftsøkonomi BARLS RLS1004 Innf. i samf.øk. og reiselivets verdikjede AHS SBU3007 Funksjonshemmede barn, unge og deres familier SELL SELL Senter for livslang læring ALLE SEMIN Seminar ÅRIDRETT Skileik Skileik ÅRIDRETT Skøyter Skøytetrening SOS,AHS SOA2001 Emne 4 AHS SOA2002 Emne 5 BASOS SOA2003 Bacheloroppgaven ÅRSOS SOS1001 Makt, demokrati og medier MASPE SPE3002 Pedagogisk / spesialpedagogisk teori Spes. ped SELL SPRÅK Språkfag Alle STUDF Studentforeningen Alle STUDS Studentsamfunnet AHS Tyri Arbeid med psykiske lidelser Alle Utleige Ekstern utleie IT/Renh. Vedlikeh. Vedlikehold i undervisningsrom MVF VFP3006 Partnerskap i velferd

5 AHS VFP3007 Marginialiseringsprosesser i velferdssamfunnet TVF VISUL Visuelle uttrykk i læring TVF VKF2012 Bacheloroppgave alle VL Veiledning

6

7 misk analyse

8

9

10

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER

EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER EKSAMENSPLAN HØSTEN 2013 NKI NETTSTUDIER Sortert på eksamenskode 27.11.2013 EKS. EKSAMENSNAVN DATO TIDSPUNKT EKSAMEN KODE 1019 Matematikk 14.11.2013 Kl. 10-13 3 timer, skriftlig 1224 Byggeteknikk m/ materiallære

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV

EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV EKSTRAORD.EKSAMEN VÅR 15 FSV emnekode versj vurdkomb dato_uttak dato_eksamen emnenavn oppm.frist EX150S 1 SK 06.03.15 Dannelsessemester menneske, samfunn og vitenskap 01.03.15 PO113S 2 HJ 02.03.15 09.03.15

Detaljer

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert

6208 28.04.2014 4 timer Personbeskatning NKI Nettstudier 15.03.2014 Stedbasert Oppdatert 08.04.2014 - Vi tar forbehold om feil i eksamensplanen, påmeldte kandidater vil da få beskjed om endring. - Bruk «CTRL+G» for å få muligheten til å søke i dokumentet. - Hvis ikke annet er oppgitt

Detaljer

Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø

Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø Studentundersøkelsen 2010 - Høgskolen i Bodø Publisert fra 19.10.2010 til 29.10.2010 689 respondenter (688 unike) Filter: MIA-RAPPORT "Er du førsteårsstudent ved Høgskolen i Bodø (HBO)?" = "Ja" 1. Er du

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Årsrapport for etter- og vidareutdanning. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Årsrapport for etter- og vidareutdanning. Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Årsrapport for etter- og vidareutdanning Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet 2008 1 2 SAMANDRAG NTNU VIDERE er NTNU si satsing på etter- og vidareutdanning (EVU). Satsing på vidareutdanningsverksemda

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager

Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager Fra oldfrue via husøkonom til Facility Manager - Utdanninger i 60 års utvikling Høgskolelærer Ellen Nygard Studielederområdet Facility Management, Institutt for helse, ernæring og ledelse ved Fakultet

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer