Sjumilsstegkonferansen 2015 Med rett til å bli hørt! oktober, Scandic Alta PROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjumilsstegkonferansen 2015 Med rett til å bli hørt! 27. 28. oktober, Scandic Alta PROGRAM"

Transkript

1 Sjumilsstegkonferansen 2015 Med rett til å bli hørt! oktober, Scandic Alta PROGRAM Målgruppe: Ansatte i offentlig sektor, ansatte i privat sektor, frivillige lag og foreninger, ungdomsorganisasjoner PROGRAM DAG 1, TIRSDAG 27. OKTOBER: Konferansier: Lisbeth Isaksen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark 09:00: Velkommen og åpning av konferansen ved fylkesmann Gunnar Kjønnøy 09:20: «Barn og unges medvirkning». Råd og erfaringer fra barn og unge i Forandringsfabrikken 10:40: Pause 10:55: Det runde bord 1130: Ung og hørbar ved Johannes Bredesen, Vardø og Thor Arne Rushfeldt, Vadsø 12:00: Lunsj 13:00: Innlegg ved statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 13:30: «Hvordan engasjere ungdom til å medvirke i åpne møteplasser?» ved Heidi Anderssen-Dukes i Ungdom og fritid 14:15: «Barn og unge som utviklere» ved Karin Gustavsen, leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium 15:15: Pause 15:30: «Barneblikk - ongan sitt syn på livet og verden». Presentasjon av et filmprosjekt og filminnslag om hvordan det er å vokse opp i Kjøllefjord. Filmprosjektet er en del av Lebesby kommunes satsing på Sjumilssteget og barns uttrykk. Ved prosjektleder Sigrid Larsen og to unge filmskapere Nicholas Rafael de Souza (8 år) og Timian Mathisen (7 år). 16:00: Det runde bord 16:30: Slutt for dagen

2 19:00: Fellesmiddag for de som ønsker det (445,- for tre retter) PROGRAM DAG 2, ONSDAG 28. OKTOBER: Konferansier: Lisbeth Isaksen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark 08:30: Med rett til å bli hørt! Oppsummering av dag 1 ved Lisbeth Isaksen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark 09:15: «All ungdom i Aktivitet Ressursteam Øvre Eiker modellen», Mona Sommer og Bjørg Tryti 10:15: Pause og utsjekk 10:45 15:00: Sesjoner (se fullstendig program på neste side) Sesjon 1 Sesjon 2 Hjelp der det trengs, når det trengs! Økt gjennomføring i videregående opplæring Målgruppe: Nav-veiledere, studierektorer, helsepersonell, oppfølgingstjenesten Er det viktig at ungdommen bidrar i kommunereformen? JA!! Sesjon 3 Sesjon 4 Samtaler med barn om vold og seksuelle overgrep Målgruppe: Kommunalt ansatte som arbeider direkte med barn eller veileder ansatte som arbeider med barn (barneverntjenesten, barnehage, skole, SFO, helsesøster, kommunepsykolog, PPT og andre) Psykososialt miljø i barnehage og skole. Økt livskvalitet for barn og unge Målgruppe: Ansatte i institusjoner som har ansvar og arbeider med barn og unge og deres psykososiale miljø 11:30-12:15: Lunsj

3 PROGRAM FOR SESJONER DAG 2 10:45 15:00 SESJON 1: Hjelp der det trengs, når det trengs! Økt gjennomføring i videregående opplæring Målgruppe: Nav-veiledere, studierektorer, helsepersonell, oppfølgingstjenesten Pilot presenteres av NAV leder Randi Østgård (Alta) NAV Alta NAV veiledere presenterer piloten på Alta VGS Alta videregående Arbeid i systemet; «Mellom lovverk og rammeverk» Arnold Eliseussen Arbeid mellom rammeverk og lovpålagte oppgaver (gråsoner) Taushetsplikt NAV Veiledere i skolen; «Spørsmål og svar; Nav veildere/elliseusen) Samarbeid mellom nettverk og etater Samarbeid med oppfølgingstjenesten Arbeid mellom rammeverk og lovpålagte oppgaver (gråsoner) Taushetsplikt Møte med systemet; «Ung og inkludert» Stian Lønnum (brukerstemmen) SESJON 2: Er det viktig at ungdommen bidrar i kommunereformen? JA!! Innledere: Simen Johansen, leder av Helgeland ungdomsråd Silja Ildgruben, prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Henrik Skjelbred, leder for ungdomstjenesten, Hammerfest kommune Mer detaljert program kommer.

4 SESJON 3: Samtaler med barn som har opplevd vold eller seksuelle overgrep Målgruppe: Kommunalt ansatte som arbeider direkte med barn eller veileder ansatte som arbeider med barn (ansatte i barneverntjenesten, barnehage, skole, SFO, helsesøstre, kommunepsykologer, PPT-ansatte og andre). Kursledere fra RVTS Nord: Psykologspesialist Anders Lundesgaard og spesialkonsulentene Jens Salamonsen og Ole Greger Lillevik. Tema: Basiskunnskaper om vold og seksuelle overgrep, herunder vold og overgrep i minoritetsetniske familier Traumeforståelse, traumebevisst omsorg Informasjon om nettbasert kurs om vold og seksuelle overgrep (Helsekompetanse.no) Hoveddel: Utviklingsstøttende samtaler Teoretisk innføring; skille mellom undersøkende og utviklingsstøttende samtaler Bruk av nettbasert veileder i utviklingsstøttende samtale Øvelser SESJON 4: Psykososialt miljø i barnehage og skole. Økt livskvalitet for barn og unge Målgruppe: Ansatte i institusjoner som har ansvar og arbeider med barn og unge og deres psykososiale miljø 10:45-11:30: Hvordan fremme livskvalitet i barnehage og skole? v. samisk representant i FUG, Laila Nutti Aleksandersen 11:30-12:15: Lunsj 12:15-13:00: Trivsel i skolen et felles forskningsprosjekt mellom UIT og skoler i Tromsø med fokus på digital mobbing og hvilken betydning digitale relasjoner har på elevers trivsel og læring på skolen v/faglig leder for prosjektet, professor John Andreas Rønning 13:00-13:15: Pause 13:15-13:30: Den vonde og vanskelige fortellingen. v. Asbjørn 13:30-14:00: Inn på Tunet og Ut på vidda ved prosjektleder Anita Andersen og rådgiver på Fylkesmannens landbruksavdeling Ellen Marie Winther 14:00-14:15: Pause 14:15-14:30: Samiske barn og ungdoms rett til medbestemmelse ved Noereh 14:30-15:00: Oppsummering og erfaringsutveksling ved Fylkesmannen i Finnmark

5 OM INNLEDERNE PÅ SJUMILSSTEGSKONFERANSEN 2015 FORANDRINGSFABRIKKEN Forandringsfabrikken inviterer barn og unge i barnevern, i psykisk helsevern, på sykehus, i kriminalomsorg og i skoler til å dele erfaringer og gi råd om tjenestene de får. Rådene presenteres direkte av de unge selv, til ministere, stortingspolitikere, fagfolk, forskere og studenter. Målet er å gjøre tjenester og systemer for barn og unge mer verdig for flere og mer effektive. Dette vil bidra til økt kvalitet, på systemnivå. For hvem vet vel bedre hva som er god kvalitet, enn dem systemene er ment å gi hjelp og støtte til? De unge er år og kommer fra ulike deler av landet. Vi inviterer dem med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap til Norge. Rådene som går igjen mange steder i landet oppsummeres i resultathefter og magasiner. Men mest av alt presenteres de «live» av proffene. Forandringsfabrikken lytter, med hodet og med hjertet og inspirerer og motiverer barn og unge, til å beskrive virkeligheten og å komme med ønsker til forandring. Oftest gjøres dette i arbeidsprosesser eller verksteder, preget av varme og humør. Forandringsfabrikken har utviklet ForandringsFilosofi, verdier og barnesyn, sammen med barn og unge. Vi har også utviklet ForandringsNøkler nøkler til åpne hjertedørene mellom mennesker, for å nå inn til hverandre. Vi har og utviklet ForandringsMetodikk en visuell, deltakende metodikk som legger til rette for at barn og unge treffes i samlinger, for å dele erfaringer og å gi råd til forandring. Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. Vi er og svært engasjert i å inspirere institusjoner, kommuner og organisasjoner til å legge til rette for deltakende, likeverdig kommunikasjon. Vi arbeider derfor med voksne, som arbeider direkte med barn og ungdom eller som har et lederansvar. UNGDOM OG FRITID Heidi Anderssen-Dukes er samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid. Hun er samfunnsviter med mer enn 10 års erfaring fra ungdomsfeltet. Hun har vært leder for et kommunalt ungdomshus i Oslo, deretter arbeidet med sektorovergripende satsinger innenfor fagområdene ungdom og kultur i Bærum kommune. Hun har de siste fem årene vært ansatt i Ungdom og Fritid, der hun har ansvar for organisasjonens politiske påvirkningsarbeid og internasjonale samarbeid. Ungdom og Fritid er en medlems- og interesseorganisasjon for ungdom og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus, ungdomskulturhus, aktivitetshus, ungdomskafeer og andre åpne møteplasser. Ungdom og Fritid ble etablert i 1978 og representerer om lag 650 åpne møteplasser, 3000 ungdomsarbeidere og ungdommer i alderen år over hele landet. Ungdom og Fritid skal styrke rammevilkårene på oppvekstområdet, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid. Ungdom og Fritid arbeider for ungdoms interesser, deltakelse og synlighet i samfunnet. Vi arbeider med kompetanseheving for ansatte i sektoren og med

6 kunnskapsutvikling på fagfeltet. Vi søker å styrke sektoren gjennom å tydeliggjøre fagfeltets rolle i samfunnet overfor norske og internasjonale myndigheter. BARN OG UNGES SAMFUNNSLABORATORIUM (BUS) Karin Gustavsen er sosiolog og sosionom med lang erfaring fra blant annet praktisk kommunehverdag, ledelse, høyskole og samfunnsforskning. Karin er initiativtaker og leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium. Karin er også ansatt som førstelektor ved Diakonhjemmets Høgskole der hun er knyttet til videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, samt at hun er forsker ved KoRus-Sør. Karin holder også mange foredrag og leder seminarer der sosiale ulikheter i oppvekst er tema. Barn og Unges Samfunnslaboratorium er en arena der barn og unge er samfunns(ut) forskere. De får veiledning av erfarne samfunnsforskere. Hensikten med Barn og Unges Samfunnslaboratorium er først og fremst: 1. Barn og Unges rett til innflytelse og medvirkning: Utvikle metoder for reell medvirkning og innflytelse i lokalsamfunnet generelt og som brukere av offentlige tjenester spesielt, for eksempel som skoleelever. 2. Barn og Unge som kunnskapsutviklere: Utvinne ny kunnskap om oppvekst, der barn og unges selv bidrar aktivt i kunnskaps- og teoriutviklingen. 3. Barn og Unge som utforskere: Utvikle utforsknings- og forskningsmetoder på oppvekstfeltet. «ONGAN SITT SYN PÅ LIVET OG VERDEN» - film fra Kjøllefjord Sigrid Larsen er kommunepsykolog har ansvaret for Sjumilssteget i Lebesby kommune. Hun har studert og jobbet i flere land, og i tillegg til å være psykologspesialist har hun kompetanse innen språk, kultur og ledelse- og organisasjonspsykologi.

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Detaljer

Norsk Forum for Skolemegling

Norsk Forum for Skolemegling Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling?

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus 24.-26 november 2009 rapport 1 : 2010 2 RBUP Nord rapport nr 1 2010 Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.-26.

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN MAGASIN Fauske Kommunes foreldrestøttesatsing NUMMER 1 - VINTER 2014 foreldrestøtte Familiemøte Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk Robuste foreldre = robuste barn Folkehelsekommunen der

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen

Nyhetsbrev. Innhold. konferansen 2014. Velkommen til Barnet og Rusen. www.borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen Nr: 2 / 2014 Nyhetsbrev Innhold Side 1: Barnet og Rusen 2014 Side 2: Kompetansekartlegging i regionen Kunngjøring om stimuleringsmidler Side 3: Tilskudd til kommunalt rusarbeid Horten har fokus på eldre

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått

Hvis du gjør det du alltid har gjort, vil du få det du alltid har fått ? i e v å p kkes u d å ly r e r folk r o v H Vi hjelpe Om oss Kurs Bøker Foredrag Familieråd Coaching Undervisning Veiledning Konsulenttjenester Ressurskoordinator Siden selskapet vårt ikke heter Gjør

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer