Harald trekker. se side6. Kundetlf.: Råvarer eller restavfall 3. Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harald trekker. se side6. Kundetlf.: 75 19 82 00. www.haf.no. Råvarer eller restavfall 3. Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR?"

Transkript

1 INFO nr Helgeland Avfallsforedling IKS OFFENTLIG INFORMASJON Råvarer eller restavfall 3 Eternitt/asbest må pakkes inn før levering - HVORFOR? 5 Harald trekker vinnerkubber Hva er hard plast emballasje? 7 se side6 Kundetlf.:

2 LEDER Grønt Hjørne høsten 08 I HAF er vi stolte og glade for den gode tilbakemeldingen vi har fått etter en stor og landsdekkende kundeundersøkelse. Undersøkelsen gir et bilde av hvor tilfredse kundene er med sitt renovasjonsselskap. Ca kunder hos til sammen 18 avfallsselskaper, spredt over hele Norge fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør ble intervjuet tidligere i år. Kundene ble spurt om sin oppfatning av HAF i 17 kategorier. HAF kom svært godt ut med 3 gullmedaljer i oppsamlingssystem, personlig behandling ved henvendelse og på informasjon vedrørende avfallsordningene. Totalt fikk HAF pallplass i 13 av 17 kategorier Å trekke fram denne undersøkelsen i en leder for Grønt Hjørne kan bli oppfattet som selvskryt, og det er det jo også. Men i bunnen for denne skryten ligger det at det er dere, våre abonnenter og kunder, som har gitt en veldig positiv tilbakemelding på våre tjenester. Da må vi ha lov til å skryte litt. På den andre siden, et slikt resultat forplikter. Alle i HAF, som tydeligvis har gjort en god jobb til nå, har fått et ekstra press på seg for å opprettholde god kvalitet på våre tjenester, også i framtiden. Ikke mange bedrifter har så mange kunder som HAF, og ingen andre besøker sine kunder en gang pr. uke for å utføre en tjeneste. Det er ikke til å unngå at det skjer feil og tabber når så mange dunker skal håndteres. Statistikken viser imidlertid at det er snakk om promiller av klager i forhold til den mengden dunker vi tømmer hver uke. For den enkelte som ikke får dunken sin tømt til rett tid er det selvsagt ubehagelig og irriterende. Vi vet at vi kan bli enda bedre, og selv om det i en periode etter at vi byttet transportselskap i juli har vært gjort utilgivelig mange feil, så skal kvaliteten opp på et nivå over det vi har hatt tidligere. For å lykkes med det er vi avhengig av tilbakemelding fra våre kunder på både godt og ondt slik at vi har et rett bilde av kvaliteten på den jobben vi gjør. Til slutt, nå som vi går mot vinter og snø ber vi om at vi alle sammen tenker litt på at adkomsten til avfallsdunken blir holdt så ryddig som mulig slik at jobben for renovatørene ikke blir unødvendig tung og slitsom. Geir Nerdal daglig leder Konkurranse Høst 08 (sett ring rundt riktig svar) 1. Hvordan bestiller du grønne poser? a) Knyt på håndtaket på dunken b) Knyt på dørhåndtaket på huset 2. Hva skal legges i fritidsrenovasjonsdunker? a) Bygningsavfall b) Vanlige avfallsposer med mat i grønt og rest i handleposer 3. Hvor mange bringepunkt finnes det for hardplast hos HAF i dag? a) 10 stk b) 4 stk Navn... Adresse... Postnr.... Vinnere av Høst-konkurransen Liv Pedersen,Bjerka 2. Ella Hilstad, Øresvik 3. Anne Grethe Hind, Finneidfjord 4. Elin Hestnes, Båsmoen 5. Irene Mathisen, Træna 6. Rønnaug Oksfjellelv, Bjerka 7. Camilla Berg, Korgen 8. Anna Steinbakk, Åga 9. Arild Solås, Selfors 10. Lea Leppænen, Storforshei Løsningen sendes til: HAF, PB 1295, 8602 Mo i Rana eller Merk svaret med Høst 08. Premier: 1. premie klippekort badeland, 2. og 3. premie 2 kinobilletter, premie småsaker. 2 Grønt Hjørne

3 Nye renovatører i drift Fra 30.juni tok SB Transport over renovasjonen for HAF i Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna. 7 Splitter nye renovasjonsbiler ble bestilt i det SB fikk anbudet. Bilene var leveringsklare allerede i mai, men produsenten av bilskapet for avfall klarte ikke levere i tide. Dette innebar at våre nye renovatører har slitt med gammelt utstyr/manglende biler og fått en ekstra hard start i ei tid de skulle brukt til å gjøre seg kjent med de nye rutene og arbeidsoppgavene. Renovatørene har stått på fra om Renovatør Dag-Hugo Sørgård. morgenen til på kveldene. Noen forsinkelser har det blitt som følge av manglende biler, men renovatørene har gjort sitt beste ut fra forholdene. I skrivende stund mangler fremdeles 2 nye biler, men renovatørene er i rute. HVILKE BATTERIER ER EGENTLIG FARLIG AVFALL? Batterier som er merket ALKALINE eller ALKALISK er ufarlige batterier som kan kastes i restavfallet. De inneholder IKKE kvikksølv eller kadmium. Derimot er oppladbare batteri, knappcellebatteri, bilbatteri og farlige og inneholder store mengder farlige stoffer. Disse er svært kostbare å få behandlet og det er derfor viktig at ikke HAF bruker ressurser på ufarlige batteri. Eternitt/Asbest MÅ PAKKES inn før levering Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft. Fra ca har det vært forbudt å bruke asbest i Norge. I nyere bygg er det derfor lite sannsynlig at det finnes. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m., forteller at platene kan inneholde asbest. Eternitt/asbest er farlig avfall og må pakkes i (sekker/presenning) før levering. Hvorfor? HAFs gjenbruksstasjoner håndterte i 2007 ca kg asbest. Det er noen få ansatte som håndterer alt dette og for å senke helserisikoen for disse må asbesten innpakkes. Risikoen oppstår først når asbestprodukt/eternittplater skades og løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Derfor graves asbest dypt ned på deponi og overdekkes. Asbest/eternitt er farlig avfall og GRATIS å levere for private husholdninger. Fritidsrenovasjon - Hva kan du legge i slike dunker? En fritidsrenovasjonsdunk brukes på akkurat samme måte som avfallsdunken heime. Dvs at du legger handleposer med restavfall og grønne poser med matavfall i dunken. Dette avfallet skal gjennom sorteringsroboten som alt annet avfall fra husholdningsdunker. Det har på enkelte steder oppstått en misforståelse om at fritidsdunker kan brukes til annet avfall som for eksempel bygningsavfall. Bygningsavfall og annet avfall må leveres til en betjent Gjenbruksstasjon. For oversikt over HAFs gjenbruksstasjoner og åpningstider, se baksiden eller gå inn på Grønt Hjørne 3

4 Larver og fluer i avfallsdunken Selv om matavfallsposen er knytt igjen med 2 knuter Vil det alltid sive noe væske fra matavfallet og ut i dunken. Dette havner på bunnen av dunken og ved tømming renner søet ned langs innsida. Dette er svært fristende for fluer og vi anbefaler derfor at Kan man levere ekstra sekk med avfall? Ja, dersom ekstrasekken er påført HAFs kvitteringsmerke for betalt ekstrasekk. HAF tar 40,-kr per ekstra sekk og kvitteringsmerket får du kjøpt i vekta på Røssvoll, i resepsjonen i Moloveien 8, eller ved bestilling Haf har utredet et forbrenningsanlegg for restavfall i Rana. Årsaken er at i juli 2009 inntrer et nasjonalt deponiforbud som gjør at restavfallet ikke lenger kan graves ned. Foreløpig sender vi restavfallet til Trondheim, Umeå, Sundsvall eller Norrköping, alt ettersom hvilket anlegg som har ledig forbrenningskapasitet. Utredningen av eget forbrenningsanlegg i Rana tyder på at det kan bli vanskelig å få et drivverdig anlegg i Rana. Fra myndighetene settes det krav om 60% energigjenvinning. HAF kan vanskelig innfri dette med overskuddet på spillvarme i Rana. Alternativet til å levere energien til fjernvarmenettet er å produsere strøm, men da oppnår man maksimalt ca 30% energiutnyttelse. Slik situasjonen er i dag er det ikke nok forbrenningskapasitet i Norge eller Sverige til å håndtere deponiforbudet, men HAF vil dunken spyles ren innvendig. Bruk gjerne litt klorin så blir det mindre lukt. på telefon og bestilling på mail. Ved bestilling sender HAF faktura til deg for merkene. HAF tar IKKE med ekstra sekker som ikke er påført kvitteringsmerke. Ekstrasekker skal ikke inneholde farlig avfall. FORBRENNINGSANLEGG I RANA ER UVISST Grønne poser bestiller du med knyting gjøre sitt ytterste for å sikre langsiktige avtaler for restavfallet til våre kunder hos forbrenningsanlegg. Hjemmekompostering eller grønn pose? Hva er mest miljøvennlig av å kompostere selv, eller legge matavfallet i grønne poser? Roald Aasen, forsker ved BioForsk i Ås, sier at på den ene siden er hjemmekompostering et kortreist alternativ som gir kompostøren næringsrik hagejord. Med barn i huset kan dette være en pedagogisk måte å forklare naturens nedbrytning på. Samtidig påpeker han at i praksis viser seg at en del ser ut til å ha vanskeligheter med å oppnå høy nok temperatur i bingen og at uheldige klimagasser i stedet utvikles. HAFs kontroller viser mange hjemmekompostører har for vått miljø i bingen og lav temperatur. Det er viktig å bruke tilstrekkelig strø i bingen slik at en god kompostprosess sikres. Å levere matavfallet til HAF som tar dette til biogassanlegg gir svært god utnyttelse av matavfallet, sier Roald Aasen. Er du fri for grønne matavfallsposer? Da bestiller du selv nye ved å knyte en grønn matavfallspose på håndtaket på avfallsdunken din. Dersom du er helt fri for grønne poser kan du også knyte en vanlig handlepose våre renovatører tar 4 Grønt Hjørne hintet og legger ut grønne poser til deg når de tømmer. Dersom det haster kan du også hente grønne poser fra åpne plastkister i Moloveien 8, på Røssvollhei, samt gjenbruksstasjonene på Nesna, Hemnesberget og i Korgen.

5 Legg avfallet i riktig beholder Elektrisk og annet farlig avfall leveres på gratisområdet, ikke i restavfallet, sier lærling i HAF Kristian Johansen. På Røssvoll Gjenbruksstasjon kan du levere ca 100 forskjellige avfallstyper. Vi leverer råvarer videre til behandlingsanlegg og fabrikker som bruker råvarene videre til nye produkter. Som leverandør av råvarer er det viktig at råvarene er renest mulig. Hvem ville vel brukt støpesand iblandet matrester til ny betong? Slik er det også med råvarene vi skal levere videre, sier arbeidsleder Odd-Bjørn Ruud på Røssvollhei Gjenbruksstasjon. Det er også viktig at gode råvarer ikke går til spille ved at for eksempel skrapjern og papp kastes i restavfall. Det er 2 Sorteringsområder på Røssvoll: GRATISOMRÅDET her leverer du: Olje/bensin/diesel Oljefilter/filler Lakk/lim/maling Skadedyr- og plantekjemikalier Elektrisk/elektronisk/hvitevarer Batterier og lyspærer Trykkimpregnert Eternitt/asbest (kontakt betjening) Trykkimpregnert/kreosot treverk PCB-holdige vinduer (kontakt betjening) Glass-/metallemballasje Hard plastemballasje Brukbare klær/tekstiler VEKTOMRÅDET her leverer du: Plastfolie Papp Papir Metall/skrapjern Treverk Isopor Brukbare gjenstander til Askeladden Restavfall Priser vektområdet: Sorterbart kr 106,30 per 100 kg (1,1 kr per kg) Restavfall kr 200,00 per 100 kg (2,0 kr per kg) MYTER OM AVFALL Skal vannklosett i hvitevare - container? Nei, vannklosett og håndvasker er restavfall. Med hvitevare menes for eksempel kjøleskap og stekovn. Skal porselen/keramikk i Glassemballasje -container? Nei, dette er restavfall. Dersom det er brukbart kan det leveres i Askeladden containeren. Skal tomme og tørre malingsspann i farlig avfall-containere? Nei, da er de ikke farlige lenger og leveres enten i metallcontaineren eller som restavfall. Skal elektronikk/elektrisk med metalldeler i metall -container? Nei,elektronikk/elektrisk er farlig avfall og skal leveres på gratisområdet. Grønt Hjørne 5

6 Nytt moderne returpunkt planlegges på Ytteren For tiden sogner det 1800 husstander til returpunktet på Ytteren og store containere må da til. HAF satser på nedgravde oppsamlingsbeholdere for å få et mer estetisk og mindre plasskrevende returpunkt til. I løpet av høsten skal det nye returpunktet være klart. Papp må leveres til returpunkt Papiret som du leverer i papirsekk/papirdunk sorteres for hånd på NordMiljø. Ulike papir/kartongkvaliteter skal pakkes og sendes til Hurum papirfabrikk, Skogn papirfabrikk og Peterson Linerboard. I seg selv er sorteringsjobben med mengder på ca kg papir inn i uka, svært arbeidskrevende. Det har kommet inn melkepakker med sprøytespisser oppi papiret og ansatte har I løpet av ei uke tømmer renovatørene dunker. Vi forsøker i størst mulig grad å ha faste renovatører på faste ruter, men ved sykdom må andre ta over. 6 Grønt Hjørne blitt stukket gjennom arbeidshanskene. I tillegg til helsefaren, er det er en psykisk belastning når man ikke vet om disse sprøytespissene inneholder smittefarlige sykdommer. Annet avfall må ALDRI legges i papirsekker/papirdunker verken hjemme eller på arbeid. For ei privat husholdning anbefaler vi at sprøytespisser legges i ei vaskemiddelflaske og lokket skrus godt igjen, før den legges i restavfallet. På 74 forskjellige sorteringsanlegg i Norge trekkes det ut returkartongkubber, til sammen 170 kubber hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning hvor det hvert kvartal trekkes ut 40 premier á kr 10000,- og 1 premie á kr , Dunker som står skjult bak garasjer, inni garasjer/uthus, bak hekker osv kan bli oversett og glemt. Vi anbefaler derfor at avfallsdunken står synlig på tømmedagen. 2 Etter hvert som en del kunder har erstattet papirsekken med papirdunk registrerer vi at stadig flere har pappesker oppi papirdunken. Papp skal leveres returpunkt. Hvorfor det? Fordi HAF har fremforhandlet en gunstigere avtale på papirsorteringa fra papirsekk/papirdunk dersom pappen ikke inngår. For papp og papir fra returpunktene betaler HAF en betydelig høyere pris for sorteringa fordi den er mer arbeidskrevende å sortere. Slik kan HAF holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig. Dersom kundene våre begynner å hive pappen i papirsekker/papirdunker vil sorteringsprisen stige som følge av merarbeidet. Kun papir, lettkartong og drikkekartong i papirsekk/papirdunk! Harald trekker nye returkartongkubber hver måned -Slik gjør du for å delta: Skyll drikkekartongen, brett kartongen. Stapp flere kartonger oppi en tom kartong (minst 6 stk oppi den 7. for å få et gyldig lodd). Skriv navn og telefonummer på den du ønsker skal vinne, og legg kubben i papirsekken/papirdunken. LA DUNKEN DIN STÅ SYNLIG FOR RENOVATØREN HAGEAVFALLSMOTTAKET PÅ NESNA STENGES FOR GODT 30.SEPT. HAF arbeider med å finne en ny lokalisering på Nesna for dette til våren 2009.

7 Hva er HARD plast emballasje? På hvilke returpunkt kan jeg levere hard plast emballasje? Selfors Grubhei Moskjæran Røssvollhei Gjenbruksstasjon Hva er hard plast emballasje? Isbokser Ketchup/sennepflasker Tøymyknerflasker Oppvaskmiddelflasker Plastflasker uten pant Plastkorker Saftkanner/flasker Sjampo/Balsam/dusjsåpeflasker Soddspann Spylervæske- og vannkanner Syltetøyspann Tablettbokser Vaskemiddelkanner/flasker Husk på ved levering: skyll hardplast emballasjen! Ferdig sortert og kvernet plast klar til nye produkter! Hvorfor ikke samle all plast? Erfaringene fra de fabrikkene som skal ta i mot plastemballasje er at plast som har vært i kontakt med fet mat er tilgriset og vanskelig å få ren for de som kildesorterer hjemme. Når får flere tilgang til plastsortering i HAF? HAF ser nå på alternative løsninger til bringepunkt både av hensyn til kvaliteten på plasten, men også av hensyn til våre kunders tilgjengelighet. Hva skjer med plasten? Plasten sorteres på Fauske og noe sendes til Latvia og noe til Danmark. Her brukes plasten i produksjon av nye produkter som plastseter til haller og arenaer og kabelskinner for nedgraving av ledninger. Hvor mye hard emballasjeplast har HAF samlet hittil i 2008? Ca 8000 kg. Grønt Hjørne 7

8 Åpningstider på Gjenbruksstasjonene RØSSVOLLHEI NESNA HEMNESBERGET KORGEN SLENESET Man Tirs 8-15 Ons Tors Fre 8-15 Lør 9-13 Tors Tirs okt april : Ons Tirsdag april -15. okt : Tirsd. og torsdag LOVUND TRÆNA SELVÆR VÅGAHOLMEN Ons Tirs Etter behov, Ons kontakt driver Oddrunn Jakobsen I tillegg første onsdag i hver måned på: NB: Det er IKKE tillatt å levere avfall på gjenbruksstasjonen utenom åpningstid. Priser: Røssvollhei - sorterbart avfall kr 106,30 per 100 kg inkl.mva - restavfall kr 200,- per 100 kg inkl.mva Øvrige gjenbruksstasjoner kr 288,- per m 3 inkl.mva Farlig avfall er gratis å levere for husholdninger. GRØNT HJØRNE - Redaktør: Geir Nerdal. Redaksjon/ tekst&foto: Hilde Rønningsen. Trykk/layout: Xpresstrykk as. Opplag: x. Papir: Resirkulert papir fra Norsk returkartong.

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side

OFFENTLIG INFORMASJON. Vant kr 10.000. Nye kurs i hjemmekompostering. Portapotti og aske - hvor skal det? se side INFO nr 1 2008 OFFENTLIG INFORMASJON Helgeland Avfallsforedling IKS Vant kr 10.000. 6 Nye kurs i hjemmekompostering 4 Portapotti og aske - hvor skal det? 5 www.haf.no se side 7 LEDER Etter pålegg fra våre

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Skedsmo sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Skedsmo spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA.

08.08.07 RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE: HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA. 1 HAF og selskapets eierkommuner har som målsetting å redusere avfallsproblemene som oppstår, redusere

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Her har vi en oppgave, folkens!

Her har vi en oppgave, folkens! Midtre Namdal Avfallsselskap 7863 Overhalla INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2005 Årgang 9 Firerbanden i Ytre Namdal selvsagt med Midtsidene FULLDISTRIBUSJON Her har vi en oppgave, folkens! Merete

Detaljer

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.

HIM-nytt. Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! INFORMASJON. Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1. HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2013 INFORMASJON Folk flest blir stadig flinkere til å kildesortere! De siste tre årene har sorteringsgraden økt fra 45 til

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer