BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang"

Transkript

1 NR. 17 DESEMBER årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR SKIFESTIVALEN BLINK

2 BæreBjelken INNHOLD BæreBjelken LeDer LEDER Spennende tider INNHOLD 3 LEDER 4 NyANSATTE 5 STyRETS BETRAKTNINGER 6 NyHET: ØSTER HuS ENTREPRENØR 8 ØSTER HuS 10 KLEPPHuS 12 JÆRByGG 14 SOLHyTTEN 16 ØSTER HuS TOMTER 18 SALG OG MARKED 20 SKORPEFJELL-BEFARING 21 årets LEVERANDØR 22 GENERALSPONSOR FOR BLINK 23 FERDIGE PROSJEKTER Bildet på forsiden er fra konserten med Postgirobygget under sommerens BLINK-festival i Sandnes. Øster Hus sponset konserten som en gave til Sandnes. Les mer på side 22. Vi gratulerer Sandnes ulf med fornyet plass i eliteserien. Jærbygg, KleppHus og Øster Hus fortsetter som hovedsponsorer. Vi er stolte av å være med å bidra til at Sandnes ulf, som er hjemmehørende i den kommunen hvor vi har den største aktiviteten, kan befeste seg i eliteserien. For Øster Hus Gruppen er det et klart mål å befeste vår posisjon som markedsleder på boligbygging i vår region. Markedsutviklingen og salg av hytter og boliger har for de fleste vært krevende denne høsten. Ingen underliggende trender tilsier at det skal være noen langvarig stopp i markedet i vår region. I år og i 2014 må vi i Øster Hus Gruppen selge for i snitt over 100 millioner kroner pr. måned for å oppnå budsjettene. Det klarer vi med god margin i Alle i markedsavdelingen og meglerne som selger, har gjennom hele året jobbet tett og godt for å greie oppnå dette resultatet. Spennende og fantastisk er det om vi også klarer det i 2014, med forventet salg og omsetning på 1,5 milliarder kroner. Salg handler også om å få frigjort kapital til salgsstart på nye prosjekter, og til oppstart på byggeplass for våre tømmermenn. Allerede nå har vi støpt nok grunnmurer og i tillegg solgt tilstrekkelig til å kunne garantere våre ansatte at det ikke skal permitteres denne vinteren, uavhengig av frost og tele eller manglende salg. Det å ha full produksjon og nok arbeid til alle ansatte slik at de kan gå på jobb hver dag, er noe av det vi legger ned store ressurser på å få til. Og setter vi oss klare mål, så greier vi å nå dem. Det er i så måte imponerende at selskapene i Øster Hus Gruppen oppnår et salg i år som er 250 millioner høyere enn fjoråret, og i henhold til budsjett. Bak disse tallene er det mange som skal dra i samme retning. Vi har en velfungerende arbeids modell gjennom beste praksis - konseptet, med systemer som sikrer en gjennomgående rasjonell prosess fra tomtekjøp til ferdig overlevert bolig. Når alle samarbeider og følger systemene, har vi god forutsigbarhet og kontroll. Et slikt velsmurt maskineri bidrar til en solid omsetning og lave faste kostnader pr. administrasjonsansatt blir et spennende år, og vi tror det lysner allerede igjen i mars. Vi produserer på mange usolgte boliger nå, og er avhengig av økt etterspørsel fra mars for å få et godt år også i Budsjettene er under utarbeidelse og skal godkjennes av styret. Uansett fortsetter vi neste år som en av de største sponsorer for topp- og breddeidrett - det er vi stolte av. Takker alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere for det gode arbeidet som er lagt ned gjennom året, og ønsker en riktig god jul! Njål Østerhus, stolt eier I redaksjonen: Njål Østerhus, Kirsten Vervik og Arild Sie. Bærebjelken er Øster Hus Gruppens internmagasin og utgis to ganger årlig. Produksjon: AD. MOMENT AS Foto : Øster Hus Gruppen, Katharina Lærdal Rudjord, Sindre Ellingsen, Ensign reklamebyrå, Pål Christensen/Stavanger Aftenblad, Tommy Ellingsen, Marius Fjærli og Fredrik Ringe. 3D: AD. MOMENT og Ensign reklamebyrå Trykk: Gunnarshaug trykkeri Øster Hus Gruppen består av søsterkonsernene Øster Hus AS og Øster Hus Gruppen AS (driftsselskapene KleppHus, Jærbygg, Solhytten og Øster Hus Tomter). De to konsernene omsetter årlig samlet for over kr og er Rogalands største boligbygger. Alle våre selskaper holder til i Sandnes kommune. SIDe 2 SIDe 3

3 BæreBjelken NyANSAtte Styret I øster HuS gruppen BæreBjelken Nyansatte Betraktninger fra styret ØSTER HuS: 2013 er i ferd med å bli et nytt godt år for Øster Hus Gruppen. Det skyldes blant annet høy aktivitet i regionen, stor tilflytting og kunder som har tro på fremtiden. Vegard Gjordmand undheim Stig Kristensen Prosjektutvikler KLEPPHuS: Robert Meland ØSTER HuS ENTREPRENØR: Kjetil Haga Daglig leder Frank Pedersen Hans Tjåland Prosjektutvikler Hugo Waaland Tømrer Oddvar Vatne Driftsleder Magnus Ommundsen JÆRByGG: Kjell Johansen Tømrer Tommy Vatne Arbeidende formann Espen Rasmussen Frøland Pål Mervin Berge Morten Vatne Forskalingssnekker Christopher A. lima Bjelland Roger Ravndal Ole Nygård Forskalingssnekker Martin Hodnefjell Østerhus ØSTER HuS TOMTER: Hans Kjetil Aas Leder Det er inspirerende å bo i en region med stor aktivitet og allsidig virksomhet. Mange vil fremheve at olje- og gassaktiviteten er motoren her, og det er nok riktig. Samtidig er det et stort antall bedrifter innen annen næring, ikke minst landbruk og matindustri. I universitets miljøet, IPark med flere, jobbes det godt med utvikling av både ny teknologi, mat produkter og generell bedrifts utvikling. Distriktet har også noen av landets beste finansmiljøer som har kapital til gode idéer, og som fungerer som fødsels hjelpere for mange gründere og bedrifter. Undertegnede har vært med i styret i Øster Hus siden 2005 og styreleder i Gruppen fra Siden den gang har jeg vært med på en flott reise der Øster Hus og Øster Hus Gruppen har vokst og befestet stillingen mer og mer som en dominerende lokal aktør innen boligmarkedet. Suksesskriteriene er etter min mening kombinasjonen av veldig flinke fagfolk ute på byggeplass, dyktige tegnere, tilrette leggere, en fastlagt hovedmetode for gjennom føring, samt eierne Njål og Catos teft for gode tomteområder. Når filosofien også har vært å pløye tilbake midler til selskapet og skape en solid arbeids kapital, så har det medført stor handlekraft og evne til å stå sterkt selv når det blåser litt i finansmarkedene. Det er nok heller ikke tvil om at når en har en eierstruktur med to eiere som selv sitter med tunge oppgaver i den daglige driften, så medfører det også handlekraft og evne til å ta beslutninger raskt. Et styre i en bedrift er ofte litt ute i kulissene, og det er ikke alltid lett å følge med på hvem F.v.: Økonomi- og adm.sjef i Øster Hus Gruppen Arild Sie, videre styret i Øster Hus Gruppen med Roger Årdal, Cato Østerhus, Njål Østerhus, Randi S. Egeland, Rolf Thorkildsen og Gord Rostøl. de er og hvilken rolle et styre har. Styret i Øster Hus Gruppen er relativt bredt sammensatt med interne og eksterne deltakere, og har møter fire-fem ganger i året. Øster Hus Gruppen har vokst betydelig, og vi bruker blant annet mye tid på ulike typer risikovurderinger. Øster Hus Gruppens fundament er å være sterkt fokusert på det vi er gode til. Utvikling av tomte områder og effektiv bygging av boliger og hytter som er funksjonelle, attraktive og samtidig har en riktig pris. Grunnlaget for det rekordstore omfanget av salgsklare prosjekter, er at vi for mange år tilbake startet en prosess med tidlig å investere i større tomte områder og bygge opp en stor tomtebank. Det var mulig på grunn av at eierne historisk har tatt ut lite utbytte og i stedet fokusert på å bygge opp en solid egenkapital og utvikle bedriften med tanke på fremtiden. Dette har også vært krevende fordi en låser kapital veldig tidlig for frem tidige utbyggingsprosjekter. Det kan ta flere år før en kan stikke spaden i jorda og starte bygging. Resultatet i dag er en sterk posisjon i markedet der vi har utbyggingsklare attraktive tomter/prosjekter å tilby, samtidig som vi har vokst og kan tilby et større volum enn noen gang. Øster Hus Gruppen tilbyr gunstige vilkår for de som kjøper bolig og hytter gjennom oss. Det betyr et minimalt innskudd ved kontraktsinngåelse og oppgjør først etter levering. Dette opplever vi blir veldig positivt mottatt, og er igjen mulig på grunn av selskapets finansielle styrke. Det har gjennom 2013 vært stor usikkerhet rundt globale økonomiske forhold og hvordan dette påvirker Norge og vårt eget distrikt. Vi er i Øster Hus Gruppen opptatt av risikostyring samt å ha en robust drift slik at vi har fleksibilitet hvis det kommer svingninger i markedet. Samtidig tror vi at denne regionen står sterkt med hensyn til fremtidig aktivitetsnivå, og at det vil være et stort behov for nye boliger i dette distriktet i uoverskuelig fremtid. Julen nærmer seg med stormskritt! Jeg ønsker kunder, ansatte og samarbeidspartnere en fin jul og et godt nytt år. Rolf Thorkildsen, Styreleder Øster Hus Gruppen SIDe 4 SIDe 5

4 BæreBjelken øster HuS entreprenør øster HuS entreprenør BæreBjelken Nytt selskap i Øster Hus Gruppen Målsettingen det jobbes mot gjennom hele prosessen er null feil ved overlevering til kunde. Øster Hus Entreprenør AS ble etablert i september 2013, og er med det siste tilvekst i Øster Hus Gruppen. Virksomheten har betong arbeid og totalentrepriser som satsingsområder, og tar på seg oppdrag både for selskapene internt i Øster Hus Gruppen, og eksterne oppdragsgivere. Oppdrag på leilighetsprosjekt for Øster Hus på Ørnaberget, Snøde Sør i Sola kommune. F.v.: Morten Vatne, Tommy Vatne og Kjetil Haga. Daglig leder Kjetil Haga (t.v.) og driftsleder Oddvar Vatne er i full gang med nye oppdrag. Øster Hus Entreprenør admini streres av Kjetil Haga og Oddvar Vatne, som nå deler kontor i Welhavens vei i Sandnes. Begge har lang erfaring fra betong bransjen og har samarbeidet også tidligere. Bærebjelken har tatt en prat med daglig leder Kjetil Haga om entreprenørvirksomheten og hvordan det oppleves å være en del av Øster Hus Gruppen: Vi er stolte av å være en del av dette konsernet, og assosierer både Gruppen og driftsselskapene med kvalitet, dyktige medarbeidere og gode resultater. Dette legger press på og skaper forventninger til oss som nytt selskap, noe vi ser på som en utfordring og motivasjon i hverdagen. Kjetil og Oddvar er samstemte på hva som skal kjennetegne Øster Hus Entreprenør. Kvalitet på utført arbeid, kontrollert vekst, et godt arbeids miljø samt at vi alltid skal jobbe for å bli bedre, fastslår Kjetil, og legger til: Vi har som målsetting å levere en kombinasjon av kvalitet og konkurransedyktige priser og løsninger til selskapene i Øster Hus Gruppen og øvrige potensielle oppdragsgivere. Vi har stor tro på at vi skal klare å tilføre det som våre oppdragsgivere har behov for, og dermed bli en foretrukket samarbeidspartner. Selskapet har allerede vunnet to anbud i konkurranse med andre, noe den daglige lederen tar som et bevis på at man er konkurransedyktige på pris. Pr. dato er det fem mann som jobber i egenproduksjonen ute på byggeplass, og selskapet ønsker så fort som markedet tillater det å komme opp i 10 ansatte til produksjonen ute. Vi har en spennende tid foran oss. Er det noen som har lyst til å bli med oss på laget nå i starten, er det bare å ta kontakt, oppfordrer Kjetil med et smil. Øster Hus Entreprenør har den nødvendig kompetanse for å håndtere ulike typer oppdrag, avhengig av markedssituasjonen og etterspørselen. Det vil bli innen småhus, boligblokker, næring og landbruk. Her må vi ha evnen til å tilpasse oss behovet i markedet til enhver tid, utdyper Kjetil. I tillegg til egenproduksjon skal Øster Hus Entreprenør også påta seg jobber som totalentreprenør på leilighets- og næringsbygg. Det innebærer totalt ansvar fra første spadetak til nøkkelferdig leilighet. For Øster Hus Gruppen spesielt innebærer dette muligheten for godt samarbeid med oss på et enda tidligere tidspunkt. Dette bidrar til å påvirke prosjektene med hensyn til gode og økonomiske løsninger som vil gjøre oss samlet enda mer konkurransedyktige i markedet. Vi vil også tilby oppdragsgivere utenfor konsernet muligheten for et tidlig samarbeid, dersom ønskelig. Potensielle oppdragsgivere/utbyggere er velkommen til et uformelt møte, inviterer Kjetil. Betongarbeidene på boligblokker utføres enten i egenregi, eller at man velger en annen betongentreprenør til å utføre jobben. Ved valg av underentreprenører kommer vi til å vektlegge ansvars og kvalitetsbevisste samarbeidspartnere som er konkurransedyktige på pris. For at vi skal lykkes er vi helt avhengige av rette sammensetningen av underentreprenører. Vi klarer nemlig ikke fremstå bedre enn den dårligste underentreprenøren på laget. Målsettingen det jobbes mot gjennom hele prosessen er null feil ved overlevering til kunde. Vi trenger samarbeidspartnere som sammen med oss drar prosjektet i mål med et godt resultat, som er et varemerke i Øster Hus Gruppen, slås det fast avslutningsvis. Øster Hus Entreprenør ser frem til et spennende 2014 og gleder seg til nye utfordringer. Kjetil Haga og resten av laget ønsker alle samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år. SIDe 6 SIDe 7

5 BæreBjelken BæreBjelken Kjøp ny bolig! Bokostnadene avhenger i stor grad av om man bor i ny eller gammel bolig blir et godt år for Øster Hus. Salgsbudsjettet er nesten nådd og skal nås før året ebber ut. Vi har hatt fullt trykk på byggeplassene hele året, og det er svært kjekt å overlevere boliger fri for mangler. Godt samarbeid med Jan Einar Thesen og hans team i EiendomsMegler 1. Hege K. Dahl og Janne Bore i EiendomsMegler 1 foran modellen av prosjektet Vestre Goa på Randaberg. Vårt samarbeid med Eiendoms- Megler 1 fungerer meget bra, og jeg vil takke Jan Einar Thesen, Hege K. Dahl og Janne Bore for at vi sammen klarer å nå vårt salgsbudsjett. Å flytte inn i ny bolig er en uslåelig følelse. Her er ingen spor fra noen som har bodd i huset tidligere, verken i vegger eller tak. Boligen er skapt for den enkelte kunde. For en fremtid uten problemer og stadige oppussingsprosjekter. Fordelene med ny bolig er mange: Fem års reklamasjonsrett. 1-års befaring. Lavere omkostninger i forbindelse med kjøp (man betaler 2,5 % av tomteverdien i dokument - avgift til staten, ikke 2,5 % av hele kjøpe summen som ved brukt bolig). Ingen budrunder. Energiløsning, lavere strømregning. Ventilasjon. Tilgjengelighet. Brukbarhet. Alt er nytt, ingen oppussing med det første. Å investere i egen bolig er for folk flest den viktigste økonomiske beslutningen som tas i livet. Her bindes betydelig kapital i mange år fremover. Derfor bør alle sette seg godt inn i pluss og minus ved valg av bolig. Bokostnadene avhenger i stor grad av om man bor i ny eller gammel bolig. Oppvarmingskostnader og utgifter knyttet til løpende vedlikehold er blant postene som er ulike for nye og brukte boliger. Uansett hvor mange elementer man legger inn i beregnings modellene, er det til slutt bare en selv som kjenner sine kostnader og planer for boligen. Det er også bare en selv som fullt ut kjenner egen betalingsevne og vilje. Det er derfor først og fremst viktig å være realistisk og ærlig med seg selv, og ikke falle for fristelsen til å kjøpe en eldre bolig med store oppussingsprosjekter selv om inngangssummen er lavere enn ved kjøp av ny bolig. Hovedmålet vårt med å levere boliger fri for mangler er et felles mål for alle i Øster Hus AS. Dette skal vi jobbe knallhardt for å nå. Målet skal nås ved god prosjektering, nøyaktige arbeidstegninger, kvalitet og egenkontroll i alle ledd, og sist, men ikke minst en god dialog med alle kunder og samarbeidspartnere. Snart ebber året ut, jeg er stolt av alle ansatte og samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Me e det besta laget i Norge! God jul og godt nytt år. Gord Rostøl, leder Øster Hus AS Kommer: Stokkavannet Platå, Stavanger For salg: Ørnaberget Snøde, Tananger For salg: Vestre Goa, Randaberg BOlIGER FRA ØSTER HuS FOR SAlG: Skorpefjell, Mosterøy: rekkehus Vestre Goa, randaberg: eneboliger i rekke Ørnaberget Snøde, Tananger: leiligheter og rekkehus Postveien 4, Sandnes: Vertikaldelte boliger Sandvedmarka, Sandnes: eneboliger, rekkehus og leiligheter KOMMER: Stokkavannet Platå, Stavanger: eneboliger Hovemarka, Sandnes: leiligheter og rekkehus Åsveien, Sandnes: leiligheter og rekkehus Sandsgård, Sandnes: eneboliger i rekke og rekkehus klepp: eneboliger og rekkehus Brynelunden, Bryne: rekkehus eivindsholen, Bryne: Firemannsboliger og rekkehus les om alle våre prosjekter på SIDe 8 SIDe 9

6 BæreBjelken BæreBjelken Et godt år for KleppHus Da er vi på oppløpssiden av året, og vi er meget godt fornøyd med aktiviteten i KleppHus så langt. I leilighetsprosjektet Dr. Martha Persens gate på Hinna i Stavanger selges leiligheter fra m². Her er noe for ethvert behov. leilighetene ligger gunstig til i forhold til blant annet skoler og arbeidsplasser i området. Vi har en god geografisk spredning og de rette hustypene. På Grødem Gård, Randaberg, tilbys nå et variert utvalg rekkehus og eneboliger for salg. Spesielt rekkehusene har det vært stor interesse for i markedet. Vi har mange spennende prosjekter under bygging, som Grødem Gård på Randaberg samt Sviland, Bogafjell, Jærveien, Sørbøhagane og Håbafjell i Sandnes. På Grødem Gård har vi et stort spekter av boliger, både eneboliger, rekkehus og etter hvert også leiligheter. Her vil det være noe for ethvert behov. I Jærveien bygger vi tradisjonelle familieboliger i et meget sentralt og godt etablert boligområde. Boligene har høy kvalitet og pen arkitektonisk utforming. Ellers er vi godt i gang med blokkprosjektet vårt Apeloen i Klepp, med over 85 % solgt. Her flytter de første kundene inn sommeren Det siste prosjektet som ble lagt ut for salg i høst, er 24 leiligheter sentralt på Hinna, Stavanger. Her har vi leiligheter som etter vår mening er perfekte for blant annet studenter og pendlere. I topp etasjen er det tre eksklusive leiligheter med gode tak terrasser og flott utsikt. Disse bør sees. Salget har totalt sett gått som forventet, og årets salgs budsjett er oppnådd og vel så det, takket være god innsats av vår salgsog markedsansvarlige, Kristine Marie Nødland. KleppHus har utviklet mange nye boliger i år, og er godt forberedt på Vi har en god geografisk spredning og de rette hustypene. Det gjør at vi også neste år vil ha full produksjon. Boligene som reguleres i dag har ofte en mindre grunnflate enn tidligere, vi må dermed ha et enda større fokus på gode plan løsninger og best mulig utnyttelse av bolig areal. Fremover vil det komme flere felt på Ganddal, Sørbøhagane og Randaberg. Disse jobbes det nå med i samarbeid med blant andre arkitektkontoret STAV. Våre dyktige tømrere gjør jobben sin bra, og med høy kvalitet og tempo vises dette godt igjen på akkordene som utbetales. Orden og ryddighet har vært et fokusområde hos oss den siste tiden. Byggeplassene til KleppHus ser utrolig bra ut, noe vi er stolte av. Dette viser også igjen på vernerundene som avholdes, der det er lite anmerkninger. På den sosiale fronten kan vi slå fast at sommerfesten med Hawaii-skjorter og bastskjørt ble en suksess. At værgudene ikke var på vår side ble fort glemt i den gode stemningen med blant annet live musikk. Takker alle for en meget bra oppslutning til årets sosiale arrangement. At samtlige har meldt seg på høstens julebord, viser også at vi trives godt sammen i KleppHus. Ellers må vi takke frilanseren vår, Benny Orstad, for lånet av garasje til flere festlig heter dette året. Uformelle lokaler passer oss i KleppHus. Jeg vil ønske alle kollegaer med familie, leverandører og samarbeids partnere en riktig god jul. Vi gleder oss allerede til samarbeidet neste år. Rune Løge, leder KleppHus AS SIDe 10 SIDe 11

7 BæreBjelken BæreBjelken Høyt tempo! Jærbygg avslutter året som det startet, nemlig med meget bra salgstall og oppnådd salgsbudsjett. Mye av grunnen til det høye salgstallet må konkurranseprosjektet Bogafjell G1 få æren for, men når det er sagt så har alle våre andre prosjekter også solgt som vi forventet. På Grannes i Sola kommune skal Jærbygg føre opp åtte nye eneboliger fra m². Topp moderne og store hus. landlige omgivelser samtidig som det er kort avstand til urbant byliv. I skrivende stund er det én ledig bolig i prosjektet. Det legges ut flere boliger for salg i området første halvår Året har vært hektisk og vi jobber hardt for å få frem nye gode boligprosjekter. Vi kjøper det meste av våre tomteområder fra Øster Hus Tomter, men i det påfølgende reguleringsarbeidet er det mange hindringer som kan forsinke prosessen med å få planene godkjent. Til tross for hindringer som kan oppstå, så server Øster Hus Tomter oss bra. Og i det gode samarbeidet vi har på tvers av organisa sjonen i Øster Hus Gruppen jobber vi langsiktig, og alltid minst tre år frem i tid for å kunne opprettholde produksjonen for hvert driftsselskap. Dette sikrer oss nytt påfyll av jobber slik at vi hele tiden kan kontrollere egenproduksjonen etter behov. De siste to-tre årene har mye av vår produksjon og salgsaktivitet vært på Prestaskjer på Jåsund i Sola kommune, men i år har vi solgt våre siste boliger her. Vi er nå i gang med trearbeid på disse. Vi er fortsatt med i Jåsund Utviklingsselskap, hvor vi nå konsentrerer oss om Myklebust-området. Her er vi allerede i gang, men det kommer flere oppstarter på slutten av året, eller tidlig Foruten Prestaskjer og Myklebust har vi produksjon på Lyetoppen i Time, Grannes i Sola og Bogafjell G1 i Sandnes. De neste områdene vi nå går i gang med, er Harestadvika i Randaberg med ca. 40 enheter, og Raunåkerveien på Undheim med ca. 20 enheter. Begge disse prosjektene er planlagt å være klare til oppstart trearbeid på sensommer, eller tidlig høst Jærbygg har i 2013 blitt en litt større gjeng og vi er nå 19 fast ansatte tømrere, i tillegg til noen innleide. På kontoret er vi fortsatt den samme gjengen. Av våre 19 tømrere er det fem lærlinger, og to av disse sikret vi oss nå i sommer. Vi ser det som svært viktig å fortsette vårt bidrag med å sikre rekrutteringen til bransjen med gode fagfolk, og neste sommer tenker vi å øke med enda to lærlinger. Siden sist er også vår regnskapsmedarbeider Bodil Risa tilbake fra barsel permisjon, noe som gjør hverdagen lettere for alle oss andre. På tross av et hektisk år så har det ikke gått ut over kvaliteten på det vi leverer, noe som er svært viktig for oss. I flere av våre ferdigstilte prosjekter har vi boliger med null feil ved overlevering. For å få dette til kreves det et stort fokus på både prosjektering og riktig utførelse. Dette gjelder for egne arbeider, så vel som våre under leverandører og samarbeidspartnere. I slutten av oktober reiste vi til Manchester med faglig, sosial og sportslig agenda. Turen ble akkurat så kjekk og minnerik som vi hadde forventet, og jeg vil takke et fantastisk reisefølge. I Jærbygg har vi en årlig og sosial tradisjon som vi kaller Jærbygg-mesterskapet. Her deles det ut en vandre pokal til vinneren, og konkurransen varierer fra år til år. Siden det i år ble fotballtur, slo vi to fluer i en smekk og la opp mester skapet til turens siste dag. Årets aktivitet var gokart-kjøring. Opplegget var meget profesjonelt med treningsrunder, kvalifisering, og semi finaler hvor de fem beste i hver finale gikk til hoved finalen. Vinneren ble Ole Torland Mjåtveit - gratulerer til han! Vi gleder oss allerede til et nytt år med mye godt arbeid. Jeg vil med dette ønske alle en god jul og et godt nytt år. Egil Friestad, leder Jærbygg AS Tur til Manchester i høst god stemning i Jærbygg-laget. Vinner av Jærbygg-mesterskapet 2013, Ole Torland Mjåtveit. På andre plass Roger Ravndal, og på tredje Helge Pollestad Fart og spenning på gokart-banen. SIDe 12 SIDe 13

8 BæreBjelken BæreBjelken Bli inspirert av våre nye hytter Attraktive hytter i Sirdal Solhytten er landsdekkende og leverer både byggesett og ferdige hytter på egne tomteområder. Hovedkontoret ligger i Sandnes. I tillegg er det salgskontorer i Kristiansand, Hellerudsletta utenfor Oslo, Bergen, Trøndelag/ Møre og Nord-Norge. Les mer om vårt tilbud på Modell Skuggestøl i den nye Tradisjon-utførelsen. Solheimsdalen: Store hytter for salg i etablert hytteområde med lange tradisjoner. ny hyttebok og ny stilart I høst lanserte Solhytten ny hytte bok som vi har arbeidet med gjennom to år. Resultatet er vi rimelig stolte av. Vi føler at vi har truffet markedet både med utforming og innhold/ utvalg av modeller. Parallelt med planleggingen av vår nye hytte bok har vi også utviklet en ny stilart Tradisjon. Hyttene i Tradisjon er utstyrt med utvendige profilerte søyler. Utvendig kledning er bred stående låvepanel, med bunnstokk og magebelte. Videre leveres hyttene i Tradisjon med flotte detaljer som profilering av vindusbelistning, samt fagsvinduer. Dette gir hyttene i Tradisjon et preg av noe urnorsk og eventyrlig, og de passer perfekt Solhytten har i høst lansert ny hyttebok. inn i den norske fjellheimen. Vår nye stilart har absolutt falt i smak i markedet de første kontraktene er signert og flere av hyttene er allerede under oppføring. Vi har i løpet av to måneder levert ut nærmere bøker, og responsen hos mottaker har vært meget bra. Det er enda for tidlig å si hvordan dette vil slå ut på salg, men alle solemerker tilsier at dette skal være med på å sikre oss nye kunder. Totalprosjekter I desemberutgaven av Bærebjelken 2010 skrev vi om et marked i endring hvor den tradisjonelle selvbygger forsvinner fra markedet, og flere ønsker at vi som leverandør tar ansvaret for oppføring av hytten. Denne trenden ser vi nå for alvor slå til, og fra å selge ett totalprosjekt i 2009, til 10 stk. i 2010, så budsjetterer vi med et salg i 2014 på 22 totalprosjekter. Dette er krevende og stiller store krav til både oss som leverandør og våre samarbeidspartnere. Gode leverandører og fornøyde kunder I denne forbindelse er det også gledelig for oss å registrere at leveransene fra våre samarbeids - partnere holder meget høy kvalitet med hensyn til leverings presisjon; det er ganske enkelt lite feil. I tilfeller hvor vi har hatt utfordringer, har vi gjennom tett sam arbeid funnet gode løsninger for sluttkunde. Vi er ydmyke og prøver hele tiden å ha rett fokus i forhold til våre kunder og deres forventninger. At kundene skal sitte igjen med godfølelsen når de flytter inn i sin nybygde hytte har alltid vært, og er, vårt høyeste ønske. Alle i organisasjonen har dette med seg i prosessen med kunden - enten det er i salg, drift eller økonomi. I siste kundeundersøkelse fikk vi full score på at forventning til ny hytte er innfridd, og at kunde er fornøyd med kvalitet på leveransen. Hyttemarkedet Hyttemarkedet i Norge har hatt en nedgang i salg på 10 % hittil i år. I Solhytten la vi opp til en kraftig vekst for Når vi nå er kommet et stykke ut i november, må vi konstatere at vi ikke har klart å få det løftet som vi la opp til, men tross et marked i nedgang så har vi økt salget med 7 % sammenlignet med Neste år må vi opp enda et hakk, og med ny hyttebok, gode samarbeids partnere og en gira gjeng, skal vi gjøre vårt for at Solhytten tar en enda større del av markedet i Et nytt spennende år venter på oss! Takk til alle for god innsats gjennom året som snart er tilbakelagt. Ønsker ansatte, samarbeidspartnere og kunder en riktig god jul. Asgaut Ravndal, leder Solhytten AS I år har vi solgt 20 hytter for totalt 90 millioner kroner i Sirdal. Dette er blant det beste Solhytten Eiendom har levert, noe vi er stolte av med tanke på årets markedsutvikling. Det er også et faktum at ingen har solgt eller bygget flere hytter i Sirdal enn Solhytten de siste årene. Det bygges og selges på Smølåsen, i Solheimsdalen, og på feltet Haugefjedl Aust i Hønedalen. Tilbudet er bredt, og vi kan oppsummere året med at vi har hatt gode hytter med attraktiv beliggenhet. Solhytten Eiendom bygger nå hytter kun i Sirdal. Det bidrar til at vi kan ha fullt fokus i et marked vi kjenner godt. Hyttebygging er en krevende øvelse med utfordringer med hensyn til salgsrisiko og bygge kostnader. Potensielle hytte kjøpere kan vente med å kjøpe hytte hvis de opplever at markedet er usikkert. Samtidig er det slik at dersom vi ikke bygger hyttene samlet og rasjonelt, blir kostnaden for høy. Resultatet av dette er at vi fortløpende har ca. 10 hytter under oppføring som ikke er solgt. Oppstart på infrastruktur, vei, vann og avløp på neste byggetrinn i Hønedalen, Brendeheia, lyst til å vite mer om hytte prosjektene våre i Sirdal og hvor vi har hytter ferdige til vintersesongen? Ring eller send en mail til Marianna S. Ellingsen: er planlagt sommeren Syv av hyttene vi har under oppføring må vi ha solgt før oppstart på dette feltet kan skje. I Smølåsen har vi nå bygget vintervei inn til feltet, med stor felles parkeringsplass. Dette skal bidra til at området blir enda mer attraktivt, og vi forventer godt salg på Smølåsen fremover. Hyttemarkedet er spennende og utfordrende, men vi er trygge på den risikoen vi påtar oss. Med normal etterspørsel og de feltene vi sitter på, har vi stor tro på at vi kan få et godt hytteår i Sirdal i Vi takker alle ansatte og samarbeidspartnere for god innsats i året som har gått. Njål Østerhus, leder Solhytten Eiendom AS Hyttene i Solheimsdalen ligger i flott natur som byr på gode opplevelser gjennom hele året. SIDe 14 SIDe 15

9 BæreBjelken øster HuS tomter, øster HuS tomter, BæreBjelken Den foretrukne tomteutvikler Et overordnet mål er å utvikle tilstrekkelige tomteområder for våre driftsselskaper. Les mer om Øster Hus Tomter på Øster Hus Tomter skal være den foretrukne aktør innen tomteerverv og utvikling av gode boligområder i regionen. Ingen selvfølgelighet, men dette er en visjon som vi hele veien skal ha som ledestjerne. Øster Hus Tomter er, og skal være, den beste i klassen. Med høye ambisjoner, klare mål og en bevisst strategi, skal vi være en spydspiss for kjøp av råmark, utvikling og salg av byggeområder i Øster Hus Gruppen. Øster Hus Tomter driver frem et stort antall planer i storbyområdet og på Jæren alene eller i arbeidsfellesskap med andre (kommuner/utbyggere). Rennesøy rennesøy 1. Skorpefjell 2. Vestre Åmøy randaberg 3. Harestadvika 4. Grødem Allé 5. Grødem Gård 6. Odnaberget Stavanger 7. Atlanteren 8. Vassøy 9. Nore Sunde 10. Madla/Revheim Sola 11. Haga vest 12. Ørnaberget 13. Eivindsveien Gjesdal 25. Ålgård 26. Midtfjell 27. Kodlidalen klepp 28. Orstad 29. Orstadparken 30. Bybåndet Sør 31. Tjøtta (4 planer) Time 32. Kverneland 33. Undheim Hå 34. Trikanten, Nærbø 35. Bø Tunet, Nærbø 1 Mosterøy Randaberg Stavanger Sola Vår suksess og solide posisjon er et resultat av at vi er trygt forankret i konsernets verdier proffe, rause, stolte og jordnære. Ut av dette skal Øster Hus Tomter sitt arbeid kjennetegnes ved et bredt kontakt nett, at vi er på hugget og engasjert der det skjer, at vi har plan faglig tyngde og en solid økonomisk plattform, samt at vi har gjennomføringskraft og korte beslutningslinjer i konsernet. Dette er våre fortrinn i forhold til konkurrenter. Et overordnet mål er å utvikle tilstrekkelige tomteområder for våre driftsselskaper Øster Hus, KleppHus og Jærbygg. Utover det skal vårt arbeid preges av å være en samfunnsbygger ved å utvikle gode boligområder på Nord-Jæren. Vi skal være stolte av de fotavtrykk vi setter rundt omkring i kommunene er et viktig år for vår virksomhet videre. Ny Regional plan for Jæren er utarbeidet, og kommunene legger viktige føringer for fremtidig areal disponering i sine kommuneplaner. I dette arbeidet har Øster Hus Tomter vært aktive, både ved konkrete innspill og gode konstruktive samtaler med politisk og administrativ ledelse. Vi opplever at Øster Hus Tomter blir lyttet til! Dette er et viktig og nødvendig engasjement for fremtidig utviklings arbeid av de områder vi har avtaler på. Aktiviteten i Øster Hus Tomter er høy, både i arbeidet med nye avtaler og prosjektutvikling. Hittil i år har vi inngått 30 nye avtaler med grunneiere. Vår portefølje av grunneieravtaler er basert på langsiktighet og en bevisst strategi. Vi har i dag et talls planer under prosess planer som gir i størrelsesorden 4500 boliger. I tillegg er vi sterkt involvert i flere store utbyggingsområder som Madla/Revheim, Sandnes Øst og Bybåndet Sør alle med et lengre tidsperspektiv. Summen av dette gir de beste utsikter for fremtiden for Øster Hus Gruppen; en god reserve for fremtidige byggeprosjekter. Øster Hus Tomter flyttet i november inn i nye lokaler i Welhavens vei 4, nå er alle våre ansatte samlet under samme tak. Dette er et av flere viktige tiltak for at vi skal ha de beste forutsetninger for å lykkes ved å skape verdier for Øster Hus Gruppen. God jul og godt nytt år! Hans Kjetil Aas, leder Øster Hus Tomter AS Sandnes 14. Hetland (2 planer) 15. Breivik 16. Trekanten 17. Åsveien 18. Øygard 19. Sandnes øst 20. Aase Gård (3 planer) 21. Austrått 22. Skei 23. Leite 24. Figvedbakken Klepp Hå E Time Sandnes Gjesdal SIDe 16 SIDe 17

10 ØSTER HuS BæreBjelken SALg/mArKeD SALg/mArKeD BæreBjelken Rekordstort salg og utvalg Mange muligheter for dem som er på bolig- eller hyttejakt. ØSTER HuS GRuPPEN VÅr VerDeN er full AV muligheter! Stort utvalg i nye boliger og hytter. BoligForum-messen i Stavanger Forum i november. F.v.: Marianna S. Ellingsen i Solhytten og Kristine Marie Nødland i KleppHus. Boligfirmaene i Øster Hus Gruppen, det vil si Øster Hus, KleppHus og Jærbygg, har denne høsten kunnet tilby et mangfold av boliger i flere prisklasser, typer og med beliggenhet på attraktive tomter mange steder i Sør-Rogaland. Solhytten, som også er en del av Øster Hus Gruppen, har hytter for salg i Sirdal, Lyngdal og Moi. De har i tillegg lansert en inspirerende hyttebok med mange nye hyttemodeller. Samlet har vi jevnt over mellom nye boliger for salg. Særlig spennende er det at en stor del av disse er rettet mot unge familier og førstegangsetablerere. Blant disse er et helt nytt KleppHus-prosjekt med 24 leiligheter på Hinna og romslige rekkehus fra Øster Hus på cirka 200 m² på Sandved i Sandnes. Sistnevnte har en kvadratmeterpris fra ca kroner en pris som tåler enhver sammenligning. Vi har vært aktive i markedet med visninger og messedeltakelser. Første helgen i november var Øster Hus Gruppen til stede på Bolig- Forum-messen i Stavanger Forum. Osmund Løge er leder av konsernets markedsgruppe. Øster Hus Gruppen har solgt veldig bra i Hvor viktig er det å treffe med de rette produktene i markedet? Beliggenhet er viktig. Men hvordan vi former husene innvendig har også stor betydning. At det for eksempel er nok soverom. To stuer slik at det er mulighet for den ene eller andre til å trekke seg tilbake og være litt i fred, er også veldig viktig for de aller fleste kundene. Og ikke minst at vi har rett størrelse, en størrelse som inneholder det som kunden trenger, og størrelsen som kunden har råd til å kjøpe. Hvordan ser du på utsiktene for 2014 når det gjelder boligsalget i vårt distrikt i Sør-Rogaland? Det er manko i markedet på antall boliger. Det finnes mange kunder der ute. Nå gjelder det mer enn noen gang å ha rett hus på rett tomt til rett pris. Vi har riktig spenn i tilbudet vårt. Ikke minst har vi mange boliger mer rettet inn mot førstegangsetablerere. Dette er boliger som det alltid vil være rift om. Hvordan vil du betegne det samlede boligtilbudet til Øster Hus Gruppen fremover? Miksen av fra små leiligheter nær Hinna og Tananger, til store eneboliger på Stokka i Stavanger, gjør at vi har tilbud i alle prisklasser og størrelser. Mellom Bryne i sør og Rennesøy i nord er det vi som har det største og beste utvalget av boliger i alle varianter faktisk har vi aldri hatt et så stort utvalg før, avslutter Løge. På side 8 kan du lese om Øster Hus sitt samarbeid med Eiendoms- Megler 1 og fordelene med å kjøpe ny bolig kontra brukt. På boligverden.no finnes informasjon om alle boliger Øster Hus Gruppen har for salg, og prosjekter som kommer fremover. KlEPPHuS JÆRBYGG SOlHYTTEN Osmund løge, salg-/ markedsansvarlig i Øster Hus og leder av konsernets markedsgruppe. ØSTER HuS SIDe 18 SIDe 19

11 BæreBjelken SKOrpefjeLL, mosterøy ÅretS LeVerANDør 2013 BæreBjelken Tilbake på Skorpefjell Gilje Tre AS årets leverandør 2013 For fire år siden inviterte vi med leverandører og samarbeidspartnere på befaring til Skorpefjell på Mosterøy. Den gang bestod området fortsatt av utmark og lynghei, med opparbeidede stier på kryss og tvers slik at man kunne ta seg frem, og om mulig få et inntrykk av dette nye fremtidige boområdet med langt over 200 boliger. I oktober vendte vi tilbake. Skorpefjell er det største enkeltprosjektet til Øster Hus, og har i flere år vært et viktig utbyggingsområde. Mange har etter hvert flyttet inn i nye boliger i denne sjønære idyllen kun et kvarters kjøretur fra Stavanger. Feltet forventes ferdigstilt i De fleste ble imponert over boområdet slik det nå fremstår med den helhetlige arkitekturen, de forseggjorte uteområdene og velutstyrte lekeplassene, og ikke minst de maritime omgivelsene med vidstrakt utsikt mot himmel og hav. Etter befaringen tok følget turen til Utstein Kloster Hotell, hvor det i tillegg til ovnsbakt fersk ørret ble servert informasjon om hva som rører seg i Øster Hus Gruppen. Hyggelig var det også å høre varaordfører i Rennesøy kommune, Jostein Eiane, fortelle om kommunens positive opplevelse av samarbeidet med Øster Hus om dette store og viktige boligområdet hvor man startet fra scratch med alt av infrastruktur og tilrettelegging. Første delfelt på Skorpefjell er solgt og utbygd. På delfelt to er infrastruktur ferdig, og betongarbeid oppstartet. Her kommer flere eneboliger, rekkehus og vertikaldelte boliger. Øster Hus Gruppen har tradisjon for å kåre Årets leverandør. Det passet godt å benytte anledningen til å markere denne utmerkelsen da leverandører og samarbeidspartnere var samlet på Mosterøy. F.v.: Gord Rostøl, leif landsnes, Njål Østerhus og Cato Østerhus. Gilje-konsernet med Leif Landsnes som vår kontaktperson, er en produsent og leverandør som i høyeste grad har vært en stor og solid samarbeidspartner for alle selskapene i Øster Hus Gruppen de siste fem år. Gilje har også vært leverandør til Solhytten siden Øster Hus Gruppen er avhengig av dyktige leverandører som leverer kvalitet over tid, og som er til å stole på. Det gir trygghet for en god gjennomføring av prosjektene, og et godt sluttprodukt. Vi vet hva vi får. Alle våre leverandører er like viktige for oss, enten det gjelder graving, materialer, spiker eller banktjenester. Gjennom kåringen av Årets leverandør ønsker vi å gi oppmerksomhet til leverandører som utmerker seg over tid. Sølv hammeren deles i år ut for 8. gang. Gilje-konsernet produserer vinduer, ytterdører og balkong-/ skyvedører. Etter mange år hos annen leverandør, inngikk Øster Hus Gruppen i 2008 avtale med Gilje om leveranse til alle selskapene i konsernet. Gilje har imidlertid en historie helt tilbake til 1974 som leverandør til hyttefirmaet som nå heter Solhytten og er en del av Øster Hus Gruppen. Gilje ble etablert i 1948 som en familiebedrift, og ledes i dag av Karles Gilje. Virksomheten har ca. 270 ansatte som jobber på vindusfabrikken Gilje Tre AS på Gilja i Dirdal og ytterdør fabrikken Giljedoor AS på Moi. Gilje Tre er en av de største arbeidsplassene i Gjesdal kommune, og er for øvrig blant landets største vindusprodusenter. Konsernet er landsdekkende, men har Rogaland som sitt største marked. Gilje har også noe eksport til Storbritannia. Salgssjef Leif Landsnes er Øster Hus Gruppens hovedkontakt og avtaleansvarlig. Han har tett dialog med alle våre selskaper og betegnet sam arbeidet som en fornøyelse da han på vegne av Gilje Tre takket for utmerkelsen. Vi gratulerer Gilje Tre og ser frem til et fortsatt godt samarbeid! Njål Østerhus SIDe 20 SIDe 21

12 BæreBjelken SKIfeStIVALeN BLINK ferdige prosjekter BæreBjelken underholdning midt i Blink en Ferdige prosjekter ENEBOLIGER BRYNELUNDEN, BRYNE I disse dager flytter de siste beboerne inn i prosjektet Brynelunden B2 på Bryne. Disse boligene ligger et steinkast fra Bryne torg. Eneboligene er på ca. 180 m². De har et moderne preg, og ikke minst moderne teknologi som gjør at de nye hus eierne som kommer fra eldre be byggelse er svært fornøyd. Neste byggetrinn består av attraktive rekkehus, og kommer for salg i Med Cato ved roret hadde Øster Hus gleden av å transportere Team Northug til lysebotn og motbakkeløp. F.v. Tomas Northug, Njål Østerhus, Petter Northug og Cato Østerhus. ENEBOLIGER PRESTASKJER, JÅSUND KleppHus sine eneboliger på Prestaskjer begynner å ta form, og de første familiene flytter nå inn. Boligene har en fantastisk beliggenhet nær sjøen ved innseilingen til Hafrsfjord. De har en størrelse på m², har tre soverom, to oppholdsrom og to store bad. Flere av boligene har også tak terrasse, og alle har utgang fra oppholdsrom til egen hage på sørsiden. Her er gårds rommene ferdig med belegningsstein, noe som føyer seg inn i rekken med kvalitetene på feltet. Sommerens store gratiskonsert med Postgirobygget fylte Vågen! Øster Hus er generalsponsor for den årlige store sportsbegivenheten i Sandnes, Skifestivalen BLINK. Vi har inngått en langsiktig avtale med arrangør av festivalen, og synes det er kjekt og viktig å bidra til en slik idretts- og folkefest i Sandnes. Festivalen 2013 var en kjempe suksess, tross værmessige utfordringer. Både det sportslige og all moroa i sentrum bød på store opplevelser og gode minner for både store og små. Byfesten med Postgirobyggetkonsert, som var en gave til byen fra Øster Hus, samlet flere tusen mennesker kjekt å være med på! Vi ser allerede fram til neste års skifestival, og krysser fingrene for at både nasjonale og internasjonale stjerner igjen ankommer byen vår, og at mange barn og unge atter blir å se i full fart gjennom sentrumsgatene. Hyggelig hilsen fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak. REKKEHUS SØRBØHAGANE, SANDNES Alle syv rekkehus er nå innflyttet, og beboerne har allerede tatt i bruk sine nye og flotte omgivelser. Rekkehusene ligger perfekt plassert i et rolig hjørne av Sørbøhagane, og grenser mot både leke- og friområder, skole og barnehage. De funksjonelle rekkehusene med lett funkispreg ligger solid i terrenget, hvor carporten hilser hallo, og de private uteområdene er delvis skjermet for vær og vind. HYTTE SMØLÅSEN/FIDJELAND, SIRDAL Dette er sist innflyttede hytte oppe på platået i delfelt Hyttetype Solfonn bygget i ytre kant av delfeltet, med panorama utsikt over fjellheimen i Sirdal. Nøktern, men innholdsrik hytte som inneholder tre soverom, separat wc, innvendig og utvendig bod. Stue med mønt himling som gir en flott romfølelse. Store stuevinduer i to retninger bringer naturen inn i hytta. SIDe 22 SIDe 23

13 POSTEN NORGE Returadresse: Øster Hus Gruppen Welhavens vei 2, 4319 Sandnes Telefon P. P. P O R T O B E T A LT Øster Hus Gruppen velger å bruke størstedelen av sitt sponsorbudsjett på sport. Det gjør konsernet til en av distriktets største bidragsytere til den lokale idretten. Selskapene i Øster Hus Gruppen sponser bl.a.: Austrått IL, fotball / Bryne HK / Frøyland IL / Hana IL / Havdur IL Havørn Fotball / Hellvik IL / Jærhagen Ishall / Klepp IL / Mastra IL / Nordsjørittets PreTour / Nærbø IL / Oilers Randaberg Fotball / Riska HK / Sandnes kulturhus, Annie-musikalen / Sandnes Sykleklubb / Sandnes ulf / Sandved IL SIrdal Fjellgolf / Sirdal Ski Skiskyting / Skifestivalen Blink / Sola Fotball / Stavanger Hockey / Stavanger Skiklubb Stavanger Sykleklubb / Team Øster Hus-Ridley / Tour des Fjords / Varhaug IL / Vigrestad IK / Viking FK / Voll IL ålgård FK / ålgård HK / ålgård Rideklubb Ønsker du å se bilder og lese mer om Øster Hus Gruppens sponsorengasjement, gå inn på

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 6 NY HUSBOK! SIDE 8 ØSTER HUS 40 ÅR SIDE 14 NYTT UNIKT BOLIGOMRÅDE I STAVANGER SIDE 18 CATO ØSTERHUS 50 ÅR SIDE 20 TEAM ØSTER

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke.

ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS. Jærbygg Side 33. I Sørbøhagane i Sandnes tilbyr KleppHus nå både leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke. Øster Hus Gruppen Boligavis 13. mai 2014 Nr. 2 årgang 3. BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland Øster Hus Side 04 I løpet av forsommeren kommer Øster Hus med mange nye boliger

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN.

WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPISS INNEN UTVIKLING AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. WWW.OH-TOMTER.NO SPYDSPSS NNEN UTVKLNG AV TOMTER - EN DEL AV ØSTER HUS GRUPPEN. vårt engasjement din trygghet Øster Hus Tomter er Øster Hus Gruppens verktøy for å utvikle tomter til boliger. Vår jobb er

Detaljer

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap

internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap internavis nr. 1 2014 Stavanger bofelleskap SØRa-BRÅdEt Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4-5 Frode Kleiveland, prosj. leder 6 Lars Kjærgaard, prosj.

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

JOBBA OPP I TOPPEN KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015

JOBBA OPP I TOPPEN KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015 SKAL BYGGE EN ARENA SOM SKILLER SEG UT Bli bedre kjent med mulighetsvisjonen for Sandnes idrettspark. Side 13 KAMPAVIS SANDNES ULF ANNONSEBILAG SANDNESPOSTEN 2. JUNI 2015 VI HAR KJEMPET OSS INN PÅ DEN

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 2 Steinsvik Hus Du skal bo godt i Vesterålen Det er spennende tider for Vesterålen. En optimisme

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012:

På vei til matfesten. Rosenkilden DET NORSKE MÅLTID 2012: Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 10 2012 årgang 19 DET NORSKE MÅLTID 2012: På vei til matfesten Heine Totland og Arne Hjeltnes starter turen til Stavanger og årets matfest den 25. oktober på TV 2.

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

jubileumstur til amsterdam

jubileumstur til amsterdam internavis nr. 2 2013 jubileumstur til amsterdam Innhold Frå redaksjonen 2 Vinterhelsing fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Kenneth Skrettingland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder

Detaljer

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig Informasjonsmagasin utgitt av MajaTeknobygg NYTT HJEM Boligprosjekter fra MajaTeknobygg Fra enebolig til leilighetsdrøm SIDE 4 Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig SIDE 5 Maja Eiendom med

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT

U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SIDE 3 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I KRAFTOBLIGASJON FLEKSIBELT i n f o r m a s j o n U T G A V E 1 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 1 3 0. 0 0 0 SIDE 18 SMAKFULLT MANGFOLD I SÆRKLASSE SIDE 3 HAN TAR VEKK HVER EN FLEKK SIDE 19 SEMINAR TJEN PENGER PÅ INVESTERING I

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga

internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga internavis nr. 1 2012 FRÅ strategisamlinga Innhold Frå redaksjonen 2 Sumarhelsing 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Liv Hobberstad Redaktør ] Inger Haugstad Regnskapsansvarlig ] Jan Erik Tuen, daglig

Detaljer