Refleks NR Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008"

Transkript

1 Refleks 5 - Desember Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s NR Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere s 10 God kontroll s 11 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 6. ÅRGANG Ukentlige rapporter gir bedre oversikt Ukentlige rapporter om økonomien skal gi bedre kontroll i Mesta Drift as. - Det g jør det lettere å sette i gang tiltak for å rette opp kursen, sier regiondirektør Arild Løtveit. Side 6 RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med

2 2 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Jeg hadde en god følelse da jeg satt på flyet hjem og var styrket i min overbevisning om at vi skal klare å snu situasjonen i Mesta Drift as og andre enheter som sliter med dårlig lønnsomhet. Mye å forbedre Som ny konsernsjef har jeg brukt mye av tiden de første ukene til å g jøre meg kjent i konsernet og rundt om i de enkelte selskapene. Det har medført en god del reising. En av de første reisene gikk til region nord i Mesta Drift as og samtaler med regiondirektør Knut Busk og hans ansatte. Der hadde jeg også gleden av å møte driftssjef Jan Nilsen og folkene han har med seg på funksjonskontraktene i Vest-Finnmark. For meg var det et godt møte med hverdagen i Mesta Drift as. En hverdag slik den bør være, og sikkert er det mange steder, men slettes ikke er over alt i Mesta. Jeg fikk anledning til å være med på et lagsmøte og opplevde en g jeng som hadde en oppriktig dialog og et riktig fokus. I bunnen for alt de driver med ligger at alle kan og har forstått kontrakten. Det g jør dem i stand til å levere det kunden har bestilt. Årvåkent blikk for veistandard og sikkerhet g jør dem også i stand til å gi forbedringsforslag til kunden som g jør kunden god. I tillegg opplevde jeg at de hadde god kostnadskontroll med fokus på riktig bemanning, antall maskiner og hvor mye bygningsmasse de har bruk for. De arbeidet også godt med HMS, med mange forbedringsforslag fra de som har skoen på. Høy bevissthet rundt HMS blant de som g jør det fysiske arbeidet, er helt avg jørende for å unngå skader og nesten-ulykker. REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 16. desember Et godt møte med hverdagen MESTA akkurat nå: Produksjonen av asfalt Mestas produksjon av asfalt har gått litt ned i år, sammenlignet med 2007 En årsak til nedgangen er at det har vært lavere aktivitet hos Mesta Entreprenør as, noe som gir mindre bestillinger hos Mesta Asfalt as. En annen årsak er at Mesta Asfalt as vant færre asfaltkontrakter fra Statens vegvesen ved anbudsåpningene på senvinteren. Jeg hadde en god følelse da jeg satt på flyet hjem og var styrket i min overbevisning om at vi skal klare å snu situasjonen i Mesta Drift as og andre enheter som sliter med dårlig lønnsomhet. Vi er i ferd med å legge 2008 bak oss, et år som har vært spesielt i Mesta-sammenheng. Jeg tenker da først og fremst på konsernorganiseringen, som har krevd mye av mange, men som jeg er overbevisst om vil gi oss store fordeler i framtiden. En framtid jeg ser lyst på for Mesta, men som ikke vil mangle utfordringer. Men før vi går løs på 2009, skal ansatte i Mesta ha en velfortjent juleferie. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke dere for innsatsen i 2008, og ønsker dere en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Harald Rafdal Konsernsjef Grafen viser mengden produsert (blå) og utlagt (oransje) asfalt fra Mesta Asfalt as i 2007 og Tallene er i tusen tonn. ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: Claes Bendiksen For å kartlegge hva kundene synes om Mesta, er det siden 2005 utført spørreundersøkelser blant utvalgte kunder. I fjorårets undersøkelse mente flere viktige kunder at Mesta har for lav profesjonalitet i arbeidet som leveres. Dette ble forsterket på Lederforum tidligere i år da Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Lars Aksnes presenterte sitt syn på forholdet til Mesta. Han trakk fram kvalitet, dokumentasjon og samarbeidsforhold som noen av problemområdene. Årets kundeundersøkelse viser at Mesta ikke har klart å forbedre situasjonen. Som konkurrentene Mestas mål er å være landets mest foretrukne veientreprenør, men oppleves på de fleste fagområder med lik eller dårligere troverdighet enn våre konkurrenter. Kundene mener fremdeles at kunnskapen om kontraktene er for dårlig hos ansatte i Mesta. De etterlyser tidsplaner og framdrift og påpeker manglende dokumentasjon på jobbene som utføres. - Når vi ikke dokumenterer leveranse av det vi er forpliktet til i kontraktene blir kundene usikre på kvaliteten. Mesta blir derfor oppfattet som uprofesjonelle og vi får et dårlig samarbeidsklima preget av tvister med kundene, sier konsernsjef Harald Rafdal. Samtidig som kundeundersøkelsen peker på hva Mesta må forbedre, gir den også svar på hvordan kundene mener konsernet kan forbedre seg. - Analyse av svarene viser en klar sammenheng mellom kundefokus og kundeoppfattet kvalitet på jobben vi utfører. Løsningen er dialog med kundene. Kun g jennom å lytte til deres tilbakemeldinger kan vi vise at vi tar kundene på alvor. Uten å få avklarert kundenes forventninger til Mesta og deretter dokumentere at disse er nådd, blir det umulig å skape fornøyde kunder, sier konsernsjefen. Tre av fire klager Undersøkelsen viser ingen nedgang i antallet klager fra kundene. Tre av fire kunder har klaget på Mesta det siste året og over halvparten av kundene har klaget flere enn tre ganger. Som tidligere handler klagene primært om manglende tidsplan og framdrift, kvalitet i leveransen og manglende dokumentasjon. - Det er synd å registrere at kun 13 prosent av de som har klaget oppfatter at klagen er blitt håndtert bra, sier Rafdal og påpeker at vi har et stykke å gå på dette området. - Kundene gir oss klar beskjed om at det er mye vi må bli bedre på, sier konsernsjef Harald Rafdal. Årets kundeundersøkelse viser at Mesta har langt ig jen før kundene er fornøyde. Det er ingen grunn til å tro at konkurransen blir mindre og at kundenes forventninger blir lavere i framtiden. - I den situasjonen vi er i må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig, vi må raskt bli bedre på en rekke områder, sier konsernsjef Harald Rafdal. Lys i tunnelen Selv om vi ikke kan være fornøyd med alle svarene vi har fått fra kundeundersøkelsen, er det store variasjoner, også flere lyspunkter. Mesta har flere eksempler på godt g jennomførte prosjekter og gode kunderelasjoner innen flere datterselskaper og i flere regioner og distrikter. Undersøkelsen viser derfor at det absolutt er mulig å forbedre kunderelasjonene der det er nødvendig. Et godt eksempel på et prosjekt hvor vi har levert på alle måter og fått gode tilbakemeldinger fra kunden er Vadfossprosjektet i Kragerø. Mesta Elektro as har vært ansvarlig for alt elektroarbeid i dagen og i tunnel - og fått gode Kundeundersøkelsen Undersøkelsen er g jennomført årlig siden 2005 Årets undersøkelse ble g jennomført i perioden 9. september til 5. oktober 533 skjema ble sendt ut per e-post til navngitte personer hos kundene. 220 gyldige svar kom inn innen utløpet av svarfristen 20 personer ga beskjed om at de ikke ville delta i undersøkelsen Svarprosenten er dermed 41,3 prosent, tilbakemeldinger. - Vi er meget fornød med kvaliteten på arbeidet som er g jennomført av Mesta Elektro as, sier kontrollingeniør Jolanta Kroczak i Statens vegvesen. Framdriften er overholdt og samarbeidet har fungert veldig bra, sier hun videre. Hun vil spesielt framheve det gode samarbeidet med Bjørn Arne Breidal som har vært bas på prosjektet. Han har vært lett tilg jengelig og lyttet til oss g jennom hele prosessen. Dette er et godt eksempel på hvordan god kommunikasjon mellom Mesta og byggherren gir en god prosjektg jennomføring og dermed en fornøyd kunde.

3 4 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Skader oktober Drift as SørØst fjellsikring Skade: En ansatt har pådratt seg en skade under fjellsikringsarbeid. Skaden fører ikke til fravær, men hendelsen har vært gransket FORSLÅTT ARM Drift as Sørøst Skade: Under arbeid med stikksetting la en stikk seg skjevt i magasinet. Under uttrekking slo armen bort i en kant SKADET ANKEL Drift as Sørvest UE Skade: Under arbeid med betongkummer, veltet en av kummene og personen hos UE'en skader ankelen. Han ble bragt til lege for undersøkelse KUTT I FINGER Drift as Sørvest Skade: Under arbeid med asfaltsaging, kutter en ansatt seg i fingeren på viften på sagen. Den skadde er undersøkt på legevakten SKADET FOT Entreprenør as Pirbrua UE Skade: UE Kynningsrud AS skulle snu en spuntnål med kran. Ved løfting fikk spunten pendelbevelgelse og en person kom i klem med en skadet fot som følge. Han ble sendt til legesjekk, ingen brudd. Alt OK etter tre dager Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær FORSLÅTT HAKE OG SKULDER Stein as - Rakkestad Skade: Under lossing fra en henger, skled en ansatt og slo haka og skulderen mot hengeren. Han er røntgenundersøkt, men det er ikke brudd. Såret er sydd med to sting, og vedkommende blir borte ut denne uken KLEMT TOMMEL Drift as Brovedlikehold Skade: En ansatt på brovedlikehold klemte tommelen sin mellom hengerfeste på vannmesilingsaggregatet og kula på lastebilen da han skulle hekte av hengeren. Han måtte til lege og sy noen sting og har en sykemelding som varer t.o.m. 8. november TRÅKKET OVER Asfalt as Region vest Skade: En ansatt gikk ut av maskinen og tråkket over da han satte ned foten. Foten er hoven og skaden fører til noen dager fravær. Ny sjef i Entreprenør Bendek Maartmann-Moe begynner som ny sjef for Mesta Entreprenør as fra nyttår. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Mesta Asfalt as. Mesta Entreprenør as, og før det Mesta Anlegg, har hatt konstituert direktør siden høsten Leif L. Ludvigsen som har vært konstituert adm. direktør går tilbake til stillingen som direktør for konserninnkjøp når Bendek Maartman- Moe overtar fra nyttår. - Jeg er meget tilfreds med at Bendek Maartmann-Moe har takket ja til stillingen som adm. direktør i Mesta Entreprenør as. Selskapet har store utfordringer og det er en krevende stilling han går til. Samtidig har han en bakgrunn og kvalifikasjoner som g jør at han er rett mann til jobben. Han kjenner Mesta og selskapet godt, og han har ledet en stor snuoperasjon i Mesta Asfalt as. Bendek har gode lederegenskaper og er flink til å få folk til å dra lasset sammen, sier konsernsjef i Mesta Harald Rafdal. Stolt over tillitten Samtidig takker Rafdal Leif L. Ludvigsen for innsatsen i perioden han har vært konstituert i stillingen. - Han har lagt ned en stor innsats og har startet prosesser som selskapet vil høste av på sikt, sier Rafdal. - Jeg er stolt over å ha fått tillit til å - Jeg er fornøyd med at Nils-Petter Aspestrand går inn som konstituert adm. direktør i Mesta Asfalt as. Han har en erfaring som g jør at han er rett mann til å lede Mesta Asfalt as inntil vi har en permanent løsning på plass, sier konsernsjef Harald Rafdal. Aspestrand er 49 år gammel, har en mastergrad innen maritme-/ offshorefag fra USA og utdannelse innen administrasjon og ledelse fra BI. Aspestrand har lang erfaring fra lederstillinger i ulike industribedrifter og som konsulent. Arne Johan Grimsbo følger med Maartmann-Moe til Mesta Entreprenør as og blir produksjonsstyringsdirektør i selskapet. I Mesta Asfalt as hadde han stillingen som økonomi- og produksjonsstyringssjef. Som erstatter for Grimsbo er Karl Erik Stavik ansatt som ny økonomi- og produksjonsstyringssjef i Mesta Asfalt ta fatt på denne oppgaven og gleder meg til å sette i gang. Samtidig som jeg er ydmyk i forhold til de store utfordringene som selskapet står overfor. Mesta Entreprenør as har mange dyktige ansatte. Sammen skal vi bringe selskapet dit det hører hjemme; et selskap som leverer positive resultater, sier Bendek Maartmann-Moe. Han sier det er med tungt hjerte han slutter i Mesta Asfalt as etter en meget spennende og positiv periode i utviklingen av selskapet. - Det er et selskap med medarbeidere preget av entusiasme og kompetanse som jeg er blitt glad i og vil savne. Trøsten for meg er at vi er i samme konsern og at vi vil ha med hverandre å g jøre også i framtiden, avslutter han. Bendek Maartmann-Moe tiltrer som ny adm. direktør i Mesta Entreprenør as fra nyttår. Endringer i Asfalt Ny direktør i Mesta Asfalt as er allerede på plass. Nils-Petter Aspestrand er konstituert som adm. direktør i Mesta Asfalt as og kommer fra stillingen som markeds- og salgssjef i Albatross Prosjektledelse as. as. Stavik begynte i stillingen 8. desember. Stavik er 57 år og utdannet ingeniør, siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Stavik kommer fra stillingen som bedriftsrådgiver i Gateway Management AS og har tidligere vært ansatt i A/S Veidekke, Bergesen d.y AS, Industribanken (SND) og i PriceWaterhouseCoopers Consulting. Stavik har tidligere utført konsulentoppdrag for Mesta og kjenner virksomheten godt. Nils-Petter Aspestrand er fra 1. januar konstituert som ny adm. direktør i Mesta Asfalt as. 27 kontrakter i 2009 Neste år er det 27 funksjonskontrakter som skal inngås med Statens vegvesen. Av disse har Mesta Drift as i dag 18. Mesta holder nå på med kalkulasjon av disse funksjonskontraktene. Mats Øieren Statens vegvesen antyder en kontraktsverdi på mellom tre og fire milliarder kroner. - Ved forrige anbudsrunde hadde kontraktene som nå er ute på anbud, en samlet verdi på 1,8 milliarder kroner. Vi står dermed overfor en vesentlig økning i verdien på kontraktene det skal konkurreres om, sier adm. direktør i Mesta Drift as, Ingrid Tjøsvold. Foreløpig har tre av fem regioner i Statens vegvesen lagt ut anbudsgrunnlaget for sine kontrakter. På disse kontraktene blir det anbudsåpning mellom 27. januar og 3. februar. - Regionene nord og midt i Statens vegvesen har ennå ikke lagt ut sine anbudsgrunnlag. Vi antar at disse vil få en anbudsfrist litt ut i februar neste år, sier prosjekt-styringssjef i Mesta Drift as, Anne Iren Fagerbakke. Prekvalifisering Nytt i 2009 er innføring av en frivillig prekvalifisering. Denne er basert på firmakvalifikasjoner på bakgrunn av tidligere arbeider, erfaringer og økonomiske data. Mesta Drift as har søkt om og avventer svar på denne prekvalifiseringen. - Prekvalifiseringen forenkler arbeidet med anbudene og g jør at vi må levere langt færre papirer ved hvert enkelt anbud, sier Fagerbakke. En annen ny ting ved årets anbudsrunder er åpning av anbudene etter et såkalt 2-konvoluttsystem. Dette går ut på at man leverer pris og firmakvalifiseringer i adskilte konvolutter. Ved anbudsåpningen vil konvoluttene med firmakvalifiseringene åpnes først og de som kommer g jennom nåløyet her vil få innkalling til åpning av priskonvoluttene. Firmakvalifiseringen inneholder beskrivelse av hvordan anbyderen vil løse oppdraget med blant annet planer for utføring av vintervedlikehold og oversikt over hvilke ressurser entreprenøren har til rådighet. - En praktisk konsekvens for oss av en slik anbudsåpning er at vi vil få svaret på hvem som er billigst tre til fire uker senere enn det vi har fått tidligere år. Det vil i praksis si at svaret ikke kommer før et stykke ut i mars, sier Fagerbakke. En av fordelene ved denne praksisen er at det blir enklere for oppdragsgiver å fokusere på kvalitet og løsning uten å bli forstyrret av pris. Statens vegvesen kan dermed velge den laveste prisen uten å være i tvil om den tekniske utførelsen. - Dette gir bedre og tryggere anbudsrunder for begge parter, sier Anne Iren Fagerbakke. Intens innspurt - Den interne prosessen med utarbeidelse av anbudene er i hovedsak som før. En sentral gruppe bestående av prosjektstyringssjefene har jobbet med planmaler og kalkylemaler, sier hun. De regionale kalkulatørene i hver enkelt region holder i trådene sammen med innkjøp og de aktuelle driftssjefer og kontraktsledere. Regiondirektørene følger også kalkulasjonsprosessen tett. - I innspurten jobbes det intenst med anbudene fram til innlevering i månedsskiftet januar/februar 2009, sier Anne Iren Fagerbakke. Indre Sunnfjord Indre Sogn Voss Høgsfjord Kartet viser kontraktene som er ute på anbud neste år. Mesta har i dag 18 av de 27 kontraktene Hitra Sunnmøre Kristiansand Ytre Namdal Fosen Verdi ved Kontrakt Dagens kontraktør forrige åpning* Østfold Nord NCC Constructions AS 88,9 Romerike Vest Mesta Drift as 84,3 Oslo indre by ISS Vaktmesterkompaniet AS 41,5 Sør-Østerdal Kolo Veidekke AS 53,2 Søndre Hedemarken Mesta Drift as 51,2 Nord-Gudbrandsdalen Mesta Drift as 69,4 Kongsberg Mesta Drift as 46,2 Hallingdal Mesta Drift as 64,8 Vestfold Syd NCC Roads AS 84,2 Lifjell Skanska Norge AS 72,0 E18 Telemark NCC Roads AS 72,5 Kristiansand NCC Roads AS 97,1 Høgsfjord Mesta Drift as 48,7 Voss Mesta Drift as 88,9 Indre Sogn Mesta Drift as 74,1 Indre Sunnfjord Mesta Drift as 58,6 Sunnmøre Mesta Drift as 113,3 Fosen Mesta Drift as 103,3 Hitra Mesta Drift as 53,7 Ytre Namdal Mesta Drift as 48,1 Stjørdal Mesta Drift as 85,9 Reipå Mesta Drift as 71,3 Stamsund Mesta Drift as 93,8 Harstad Veidekke Entreprenør AS 75,7 Lyngen Mesta Drift as 52,4 Sør-Varanger Mesta Drift as 41,3 Stamsund Reipå Stjørdal Østfold Nord Lifjell Hallingdal Vestfold Syd E 18 Telemark Kongsberg Harstad Nord-Gudbrandsdalen Sør-Østerdal Søndre Hedemarken Romerike Vest Oslo indre by Lyngen * i millioner kroner Sør-Varanger Mesta Drift as Veidekke Entreprenør AS Skanska Norge AS NCC Roads AS ISS Vaktmesterkompaniet AS

4 6 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember MANDAG: Økonomistatus pr. lag/prosjekt (FK/Anlegg) for forrige uke Gjennomgang av ordrestatus UKEHJULET DRIFT TIRSDAG: Økonomistatus pr. distrikt/region (FK/Anlegg) for forrige uke Gjennomgang av ordrestatus ONSDAG: Økonomistatus drift totalt (telefonmøte ledergr. drift) Gjennomgang av ordrestatus UE-styring med SMS TORSDAG: DAGLIG: Aktiv styring av alle ressurser i laget, egne og fremmede iht plan. Gjennomføre planleggingsmøter (ukemøter i prosjektene/fk) Fakturering FREDAG: Dokumentere utførte mengder som brøytekm, sand, salt, kantklipp mm iht kontrakt. Tømme barmann (gjennomgang av timer - DI) Lukke avvik i Synergi Trainee Ingvild Syvertsen holder kontrollen på rapportene fra brøytemannskapene. Hver mandag skal det rapporteres hvor mye brøyting, salting og strøing som ble utført på rodene uken før. - Dette gir oss full oversikt over økonomien så raskt som mulig, sier driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Bjørn Ungersness. Foto: Mats Øieren Ukerapporter gir oversikt På funksjonskontraktene i Buskerud og Vestfold har de tatt i bruk rapportering på SMS for å få bedre kontroll på kostnadene. Ukentlig rapportering av økonomien i de forskjellige lagene skal gi Mesta Drift as oversikt og kontroll. - Ukentlige rapporter g jør at det blir lettere å sette i gang tiltak, sier regiondirektør i sørøst Arild Løtveit i Mesta Drift as. Som kjent sliter Mesta Drift as med å få lønnsomhet. I løpet av 2008 er det satt i gang en rekke tiltak for å bedre driften og kontrollen over økonomien. Ett av tiltakene er ukentlig rapportering av resultatet for forrige uke. - Hver tirsdag formiddag snakker jeg med alle mine driftssjefer om resultatet for forrige uke. Da har jeg full oversikt over økonomien hos de forskjellige bare noen dager etter ukeslutt, forteller regionsjef i sørøst, Arild Løtveit, i Mesta Drift as. Tettere Han sier det er vanskelig å vite om de nye rutinene allerede har gitt noen effekt på bunnlinjen, men at det viktigste er at han er tettere på produksjonen. - Når vi får vite hver uke hvordan det har gått, forbruk av mengder og dekningsbidraget i de forskjellige områdene, er det også enklere å sette i gang korrigerende tiltak. På lang sikt vil det føre til en bedre drift, sier Løtveit. Når han har mottatt rapporten fra alle sine driftssjefer, sammenfatter han rapporten og rapporterer videre til adm. direktør Ingrid T. Tjøsvold hver onsdag. Øke presisjon Den ukentlige økonomirapporteringen er implementert i løpet av høsten og blir fulgt i alle regionene i Mesta Drift as. - Vi blir stadig bedre og presisjonen i rapporteringen øker. Foreløpig er det litt avvik mellom de sammenlagte ukene og månedsavslutningen, men målet er jo at summen av ukene og månedsavslutningen skal være lik, sier Løtveit. Han mener et større økonomifokus også hjelper til med ukesplanleggingen. I forbindelse med rapporteringen av forrige uke blir det også gitt prognoser for kommende ukes resultat. - Rapporteringen og planleggingen henger sammen. Hvis man planlegger godt bør man ha et godt bilde av økonomien og dekningsbidraget for kommende uke. Værdataene er så gode at man kan planlegge flere dager framover. Da blir man ikke overrasket av været, sier Løtveit. Ukeshjulet Mesta Drift as har innført ukehjulet som gir en oversikt over planlegging og rapportering. Der er det bestemt når planene for neste uke skal være klare og når rapporteringer skal skje. - Det er vanskelig å ha daglig kontroll på flere kontrakter og kanskje noen småanlegg. Man greier ikke å være flere steder samtidig, men med ukentlige rapporter har vi fått bedre oversikt, sier driftssjef for Øvre Telemark, Irene Uldal Kåsa. Hun sier at rapporteringen ennå ikke har funnet den optimale formen og at det fortsatt er litt dobbeltføring av data i forskjellige systemer. - Det blir færre overraskelser på månedsslutt når vi har ukentlige oppdateringer. Vi er tettere på og kan rette opp kursen raskere når vi får så jevnlige oppdateringer, sier hun. Driftssjef for Øvre Telemark, Irene Uldal Kåsa. Mats Øieren I region sørøst drifter Mesta Drift as blant annet funksjonskontraktene for Kongsberg, Vestfold nord og Drammen. Lønnsomheten i disse kontraktene har ikke vært god nok, men nå er flere grep tatt for å rette på dette. Via tekstmeldinger og e-post meldes det hver uke inn kjørt lengde og forbruk av sand og salt. - På den måten får vi både oversikt over økonomien og full kontroll over hvordan Mesta vedlikeholder veiene i våre kontraktsområder, sier driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Bjørn Ungersness. Ukentlig rapportering På kontraktene i Nedre Buskerud hadde ikke Mesta den nødvendige oversikt og kontroll med underentreprenørene. - Vi hadde ingen kontroll på mengder utført av underentreprenørene før fakturaen kom. Vi hadde derfor ikke grunnlag for å kontrollere dette mot MIPPS. Vi hadde heller ikke oversikten over hva underentreprenørene faktisk utførte ute på veiene, sier Ungersness. For å få oversikt ble det innført et system hvor produksjonen og brukte mengder ble rapportert inn fortløpende. For å g jøre det enkelt å rapportere kan rapporten sendes inn via e-post eller tekstmelding. - Hver mandag morgen sendes det automatisk en tekstmelding til våre underentreprenører. De har frist på seg til kl med å svare. Informasjonen som kommer tilbake inneholder data om utførte mengder av brøyting, strøing og salting per rode i foregående uke, forteller trainee i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Ingvild Syvertsen. Det blir også hentet inn mer informasjon enn det UE'ene tidligere har rapportert inn. Nå skal det også rapporteres om kjørte kilometer i forbindelse med salting og strøing. - Dette er nyttig informasjon som vi også kan benytte som grunnlag for grundigere analyser og ved regning av nye kontrakter, sier Ingvild Syvertsen. Øyeblikkelig oversikt Etterhvert som tallene kommer inn blir de lagt inn i egne regneark. Her ligger priser og all annen informasjon om hver enkelt kontraktør inne. Innmating av de ukentlige produserte mengdene gir øyeblikkelig et bilde på økonomien i kontrakten. Brøyteoppfølgingsarket gir et direkte sammenligningsgrunnlag mot dataene fra MIPPS. I slutten av hver måned genereres det en rapport som vil kunne danne et samenlikningsgrunnlag mot mengdene som faktureres i WorkMate. - Målet er å få økt økonomifokus i alle ledd, noe vi tror denne løsningen vil bidra med, sier Ingvild Syvertsen. Tilbakemeldingen fra UE'ene er at dette er et system som er svært enkelt i bruk. Påminnelse via tekstmelding g jør det også enkelt å huske rapporteringen, og ukentlig innsending g jør at det er enklere å rapportere korrekte mengder. Framover vil det jobbes for at tilsvarende system kan tas i bruk på flere av kontraktene i regionen. - Vi er nå i dialog for å starte et samarbeid mellom alle de syv kontraktene vi har i regionen. Så langt er resultatene vi har fått svært gode, og jeg tror dette er et system som vil kunne gi store innsparinger. Vi føler at vi allerede har fått god kontroll, avslutter Bjørn Ungersness. Informasjon til alle På Mestas kontorer på Grelland henger forrige ukes forbruk av mengder og økonomisk resultat. Der kan alle for eksempel skaffe seg oversikt over hvor mye salt som ble benyttet både i forhold til budsjett og i forhold til samme uke i fjor. - Dette er nyttig informasjon som er motiverende for alle som jobber med kontrakten, sier kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie Han har jobbet på kontrakten i tre år og tok nylig over som kontraktsleder. Den største roden i kontrakten er E18 fra Drammen til Tønsberg. Dette er en av de mest trafikkerte veistrekningene i Norge. - Det er mye oppmerksomhet rundt denne veistrekningen. Vi setter vår ære i å drifte denne på en god måte. Skal vi klare dette må vi ha kontroll. Vi må vite hva vi driver med til en hver tid, sier Espen Sørlie. Bjørn Ungersness, driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, får ukentlige rapporter om produksjonen fra sine mannskaper.

5 8 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Satser stort i nord Langt ute på en halvøy, mange mil fra nærmeste hovedvei, tårner knuseverket på Annfinnslett. - Neste år skal vi øke produksjonen betydelig, forteller Kurt Barosen, prosjektleder på verket. Midt i mørketida er verket på Annfinnslett i Lødingen kommune i Nordland lett å få øye på der det ligger godt opplyst ute på et nes. Verket er ett av de to faste verkene Mesta Stein as driver i tillegg til fem mobile knuseverk. - Vi har brukt mye tid og krefter - Neste år skal vi øke produksjonen ved verket betydelig, forteller prosjektleder Kurt Barosen i Mesta Stein as. I bakgrunnen sees knuseverket på Annfinnslett, det ene av de to faste knuseverkene til selskapet. på å vedlikeholde verket slik at vi skal kunne drive optimalt. Marginene er små, og for å få lønnsomhet må vi drive så effektivt som mulig, forteller Kurt Barosen, prosjektleder ved verket på Annfinnslett. Selv bor han i Ballangen, som er på andre siden av Vestfjorden. Det tar ham fire timer å kjøre hver vei til verket. - Jeg er på verket to ganger i uken og har kontor i Narvik resten av tiden. Men mest tid bruker jeg hos potensielle kunder. Vår største utfordring her oppe er å få et bredere kundegrunnlag, sier han. I dag er Mesta Asfalt as den største kunden. Rett ved siden av knuseverket står et fast asfaltverk som produserer asfalt for hele regionen. All frakt fra Annfinnslett går med båt, veien inn til verket er for dårlig og avstanden for lang til at det er lønnsomt å levere med bil. Stort område Steinen som produseres på Annfinnslett regnes for å ha god kvalitet. Steinen kan brukes både til produksjon av asfalt og betong. - Vi skal ikke finne opp kruttet på nytt, men g jøre små endringer hele tiden som g jør oss bedre. Når det kommer nye rutiner og systemer, implementerer vi de én av gangen, slik at alt sitter før vi går løs på noe nytt, sier Barosen. Fra verket leveres stein til Bodø i sør og til Tromsø i nord. Det er et område som i distanse er nesten like langt som Oslo-Trondheim. - Selv om vi er nødt til å frakte alt med båt over lange avstander, greier vi å konkurrere med aktører som har egne steinbrudd i Tromsø, sier Barosen. Trivsel Verket på Annfinnslett ligger langt fra nærmeste tettsted, Lødingen. I tilknytning til verket er det en stor brakke hvor arbeiderne bor. - Det er en utfordring å skape god trivsel slik at folk blir hos oss. Det kan nok bli lange dager når de er på jobb. Det er ikke akkurat verdens navle på Annfinnslett, men så får de mange dager hjemme hos familien etterpå, sier Barosen. Planen er å pusse opp brakka slik at det blir triveligere. Fra nyttår legger de opp til en arbeidsordning med 12 dager på og ni dager fri. Produksjonen skal gå fra klokken seks om morgenen til to om natta i to skift. - Det er ingen naboer her som klager over støy, så vi kan produsere nesten hele tiden. I 2008 har vi produsert tonn, men målet for neste år er tonn, sier han. Det skal han greie ved å utvide antallet timer det produseres i døgnet og drive mer effektivt. - Ved å utvide arbeidstiden kan vi også legge inn planlagte stopp for vedlikehold. Håpet er at det til sammen vil gi oss en god volumøkning, fortsetter han. Ett av problemene på Annfinnslett er at det er trangt. Dermed er det ikke så mye lagringsplass som Barosen skulle ønske. - Hadde vi hatt mer lagringsplass kunne vi produsert for fullt hele tiden og lagret opp de fraksjonene vi vet vi trenger til for eksempel asfaltsesongen, sier han. Knuseverket på Annfinnslett er lett å få øye på der det ligger ytterst på et nes i Lødingen i Nordland fylke. - Fortsette utviklingen For Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as, er målet for 2009 klart. De skal fortsette den gode utviklingen de har hatt i Mesta Stein as vil ikke gå med overskudd i 2008, men har i løpet av året bedret driften. - Målet for 2009 er klart, nemlig å tjene penger. Vi har hatt en meget god utvikling i løpet av året. Fortsetter vi den utviklingen i 2009 er vi kommet veldig mye nærmere et positivt resultat for selskapet, sier Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as. Det er særlig ved å sørge for godt vedlikehold og effektivisering av driften på verkene at Mesta Stein as fortsatt har mye å tjene. Tidligere i høst ble driften omorganisert. Fra å operere med to faste verk og ti mobile knuseverk har selskapet i dag fem mobile knuseverk. De to faste knuseverkene på Annfinnslett og Finstad i Østfold består også. - Ved å øke antallet produksjonstimer per verk klarer vi å opprettholde det samme produksjonsvolumet med færre verk. Dette er også et viktig bidrag for å øke lønnsomheten, sier han. Omorganiseringen førte til at selskapet måtte justere bemanningen. - Reduksjonen i antallet verk vil også føre til at 3-5 av våre ansatte vil bli overtallige. Det er beklagelig, men med færre verk blir det behov for færre ansatte, sier Sigvartsen. Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as. Svein Lindahl pendler til verket på Annfinnslett fra Ballangen på andre siden av Vestfjorden. På knuseverket kjører han hjullaster. Mesta Stein as Ansatte: 55 Omsetning: 100 millioner kroner (2007) Adm. direktør: Knut Sigvartsen Har to faste knuseverk på Annfinnslett i Nordland og Finstad i Østfold og fem mobile knuseverk. Antallet knuseverk ble redusert med fem knuseverk, men selskapet har som mål å produsere like med syv knuseverk som de g jorde med 12. Hovedkunde er Mesta Asfalt as som kjøper stein til produksjon av asfalt. Flere steder er Mesta Stein as og Mesta Asfalt as samlokalisert. Interne kunder er viktig, men 60 prosent av salget går til eksterne kunder.

6 10 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Traineene var konsernsjef I november var 19 traineer samlet på Lysaker. Et av punktene på programmet var en ettermiddag med Mestas nye konsernsjef Harald Rafdal. Foto: Mesta Vurderinger må dokumenteres Nesten like viktig som å dokumentere de tiltakene som blir iverksatt i vintervedlikeholdet, er det å dokumentere hvilke vurderinger som er g jort. - Vi må vise at vi har sjekket forholdene, sier Arne Årsbog, driftssjef i Nordmøre og Romsdal. Vintersesongen er godt i gang over hele landet, og med den følger mye oppmerksomhet om vedlikeholdet av veiene. Særlig er mange opptatt av at veien er godt brøytet og at det ikke er glatt. Kravene til dokumentasjon blir stadig strengere i funksjonskontraktene til Statens vegvesen. Men det er ikke bare de tiltakene som blir iverksatt, og effekten av dem, som skal dokumenteres overfor byggherren. - Vi må også dokumentere de gangene vi ikke velger å g jøre tiltak for å øke friksjonen på veiene. I en loggbok skal det føres når det er g jort en vurdering, hvilke faktorer som ble vurdert og hvilken konklusjon som ble trukket, sier Arne Årsbog, driftssjef Romsdal og Nordmøre. Ulykker I forbindelse med ulykker på vinterstid blir det ofte et spørsmål om veien var for glatt. De som uttaler seg til mediene har ofte mangelfulle kunnskaper om kontraktskravene. - Særlig i de tilfellene hvor det skjer noe langs veien, er det viktig å kunne dokumentere at vi faktisk har vært ute og sjekket forholdene. Har vi valgt ikke å g jøre noe, må vi kunne vise til hvorfor vi valgte ikke å g jøre noe, sier Årsbog. Ved flere ulykker har blant annet politiet hevdet at veien var for glatt, men Mesta har kunnet dokumentere at kravene i kontrakten var oppfylt. - Foreløpig har vi ikke et enhetlig system for å dokumentere dette. Det holder at sjåføren skriver en loggbok om hva han g jør, når han g jør det og hva han konkluderte med på den enkelte rode, sier Årsbog. Prosjekthåndboken Ennå er ikke dokumentasjon av de vurderingene som g jøres når det ikke blir satt i gang tiltak en del av prosjekthåndboken. Men Anne Iren Fagerbakke, prosjektstyringssjef i Mesta Drift as, sier at de jobber med å oppdatere prosjekthåndboken. - Vi er i ferd med å utvikle et enhetlig skjema i prosjekthåndboken som skal brukes når det ikke iverksettes tiltak langs veien. Der skal det skrives inn når man har vurdert, hvilke hjelpemidler man har brukt for å vurdere utviklingen og konklusjonen, sier Fagerbakke. Erik Riste Traineene som var samlet kom fra alle kullene Mesta har hatt de siste årene. Noen var ferdige med sin traineeperiode for flere år siden og er nå i vanlig jobb, mens andre begynte sin periode som trainee for bare noen måneder siden. Etter en innledende prat ga konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal, dem følgende oppgave: - Dere får to timer til fortelle meg hva dere ville g jøre hvis dere var konsernsjef i Mesta. Samstemte Rafdal forklarer utfordringen han ga slik: - I stedet for at jeg skulle fortelle om mine forventninger til dem og framtidens Mesta, ønsket jeg å høre deres oppfatninger av Mesta, sier han. Traineene ble delt i fire grupper som skulle presentere sine anbefalinger. Etter intens jobbing presenterte gruppene sine forslag til hva de ville g jøre hvis de var konsernsjef. Forslagene var mange og gruppene var relativt samstemte i sine vurderinger og forslag. Eksempler på anbefalingene traineene ga var: Konsernsjef Harald Rafdal i Mesta inviterte traineene i selskapet til å være konsernsjef for én dag. Traineene skulle komme med innspill til hva som bør g jøres for å bedre lønnsomheten i konsernet. Bedre kommunikasjonen med byggherre Øke den kommersielle forståelsen, forvaltningskulturen henger fortsatt ig jen Bedre kompetansebygging, oppfølging og utvikling av ledere og øvrige ansatte Utnytte de mange og gode systemene i Mesta som ikke brukes fullt ut Videreføre avdelinger og lag som fungerer godt Morsom utfordring - Dette var en veldig morsom og interessant utfordring. Det var ikke dette jeg hadde forventet, sier førsteårstrainee Kristine Finstad. Innspillene var så gode at én fra hver av gruppene ble invitert til ledermøtet i konsernet i desember. Der ble gruppenes forslag til et bedre Mesta presentert for ledergruppen i konsernet og de administrerende direktørene i datterselskapene. - Jeg er positivt overrasket over deres analyser og forslag. Dette er unge og flinke folk. De imponerte og viser at det er mange gode lederemner blant dem, sier Rafdal. VAKT gir god kontroll En egen vakt som styrer hvilke tiltak som skal settes i gang til enhver tid, har gitt gode erfaringer på funksjonskontraktene i Mesta Drift as region sørøst. Mats Øieren På funksjonskontrakten Vestfold nord er det de tre siste årene kun utført vinterarbeid på veinettet etter utkalling fra egen styringsvakt. - Bruk av styrt utkalling fra styringsvakt baserer seg på at det til enhver tid er mannskaper ute på veiene i hele kontraktsområdet. Målet er å være tilstede og ha full kontroll på tilstanden på veinettet, forteller kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie. Styringsvaktene observerer og gir beskjed når det er behov for å kalle ut mannskaper. En erfaren styringsvakt kan også vurdere på forhånd om det vil bli behov for å sette i verk tiltak på veiene. - På denne måten sender vi kun ut mannskaper til vintervedlikehold når vi har vurdert at det er behov for tiltak på den aktuelle roden. Vi sikrer dermed at vi leverer i henhold til kontrakten. Overproduksjon har kostet oss mye fram til i dag, sier Sørlie. Godt utrustet vaktbil For å skaffe seg den beste oversikten over situasjonen på veiene benytter styringsvakten flere tekniske hjelpemidler i bilen. I hovedsak bruker styringsvakten friksjonsmålere og saltmålere. Det er også trådløst internett i bilen slik at både værradar og MIPPS kan benyttes. - Styringsvaktene gir ikke bare en svært god oversikt over tilstanden på veinettet. De sikrer oss også muligheten til rask reaksjon ved eventuelle avvik. Styringsvakten vil også vurdere det beste mulige tiltaket før utkalling skjer. Er det tvil om avvik vil friksjonsmålingene sikre dokumentasjonen overfor byggherre i etterkant, sier Espen Sørlie. I tillegg til observasjoner og teknisk utstyr i bilen for å skaffe oversikt over tilstanden på veiene, ligger det mye i erfaring og lokal kjennskap. - Vi har mange kontakter i kontraktsområdet som gir oss nyttig informasjon om tilstanden på veiene. Nettverket består av mange personer i ulike roller i nærmiljøet, sier Espen Sørlie. Ikke bare UE Utkalling fra styringsvaktene benyttes både mot egne ansatte og mot underentreprenører. All produksjon skal kun skje etter avtale med styringsvakt. På den måten er risikoen for sanksjoner flyttet vekk fra underentreprenørene. - Det er Mesta som sitter med ansvaret for når tiltak utføres og hvilke mengder som skal benyttes for å fylle kravene i kontrakten, sier Espen Sørlie Kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie, har gode erfaringer med å bruke styringsvakt på vintervedlikeholdet. - Vi sender kun ut mannskaper når vi har vurdert at det er behov for tiltak på roden. Dermed holder vi utgiftene under kontroll og utnytter egne mannskaper bedre, sier han. Dermed får kontraktslederen bedre kontroll på bruk av underentreprenører og full oversikt over kostnadene. Tidligere var det ofte slik at man ikke visste hva underentreprenøren hadde produsert eller hvilke mengder som var benyttet før fakturaen kom i slutten av måneden. Erfaringene med styringsvakt viser at man klarer å redusere bruken av underentreprenører ved å utnytte egne mannskaper mer effektivt. - Egne mannskaper og maskiner må vi betale for uansett. Da er det klart det lønner seg å benytte disse så effektivt som mulig før man kaller inn ekstra mannskaper og ressurser, sier han. Erfaring er viktig De personene som benyttes som styringsvakt har lang og solid erfaring og er dyktige fagfolk. - Det er viktig at disse har tyngde innen faget, og kjenner kontrakten godt. Vi ønsker å skape et fagmiljø rundt styringsvaktene. Dette g jør vi ved å holde kurs og møter hvor styringsvaktene møtes på tvers av kontraktene for å utveksle erfaringer og kompetanse, avslutter Sørlie. Foto: Mats Øieren Foto: Bo Mathisen

7 12 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Bruken av Mestas eiendommer er blitt mer effektiv etter at markedsleie ble innført overfor datterselskapene. Skader november Ingen skade Bedre utnyttelse av eiendommene Eiendomsmassen Mestas datterselskaper bruker vil bli redusert i Vi ser at bruken av arealet blir mer effektiv, noe som gir lavere kostnader for selskapene, sier administrerende direktør i Mesta Eiendom as, Mona Aarebrot. Mats Øieren Etter omorganiseringen til konsern er det Mesta Eiendom as som er eier av alle bygg og eiendommer. Selskapet skal dermed forvalte alle leieavtaler knyttet til eiendommer som konsernet har. - Vi ser at denne organiseringen allerede gir gevinster. Spesielt med tanke på å effektivisere det arealet selskapene har behov for. Ved at behovet for areal går ned vil dette føre til lavere leiekostnader for selskapene. Dette er arealer vi kan utnytte på annen måte og dermed øke inntjeningen og lønnsomheten for konsernet som helhet, sier adm. direktør Mona Aarebrot i Mesta Eiendom as. Arne Roald Larssen, ny regiondirektør for region midt i Mesta Drift as. Mesta Eiendom as har fått oversikt over arealbehovet i hele konsernet etter at alle datterselskapene har meldt inn sine behov. Ved årsskiftet forvalter Mesta Eiendom as 250 leieavtaler med interne og 220 leieavtaler med eksterne leietakere. Av den totale bygningsmassen på kvm er nå ca 84 prosent av arealet disponert. - Dette g jør oss til en stor aktør innen næringseiendom, sier Aarebrot. Markedspris på leie Ved etableringen av et eget eiendomsselskap ble det innført markedspris på leie av eiendom innen konsernet. - Vi føler at det har vært en god prosess for å komme fram til enighet om arealdisponering. Det har selvsagt vært noen diskusjoner, men det må man være foreberedt på når det er snakk om prisfastsettelse på en såpass stor bygningsmasse. Vi har standardisert og profesjonalisert leieforholdet, noe begge parter har mye å tjene på, sier Aarebrot Nytt forvaltningssystem I løpet av februar 2009 vil Mesta Eiendom as få et nytt forvaltningssystem for eiendom. Selskapet er nå i sluttfasen med forhandlinger før valg av leverandør blir bestemt. Gjennom dette systemet vil selskapet få et bedre verktøy til oppfølging av kontrakter, fakturering og avregning av felleskostnader. - Med de verdiene vi er satt til å forvalte på vegne av konsernet er det viktig at dette blir g jort på en god og profesjonell måte. Mesta Eiendom as skal bidra til konsernets vekst og avkastning. Det g jør at vi må hente ut potensialet i eiendomsmassen vi eier, sier Aarebrot. Arealene som datterselskapene ikke lenger ønsker å disponere skal overleveres til Mesta Eiendom as. Det vil si at nåværende leietaker blant annet skal rydde og klarg jøre arealet. Adm. direktør Mona Aarebrot i Mesta Eiendom as. Lederskifte i region midt Harald Rostad har fratrådt stillingen som regiondirektør for region midt i Mesta Drift as. Arne Roald Larssen har allerede begynt i stillingen. Etter å ha vært i Mesta siden etableringen i 2003, ønsker Harald Rostad nå å søke andre utfordringer. - Jeg har hatt seks fantastiske år i Mesta og har gledet meg til å gå på jobb hver dag, men nå er tiden inne for å la andre overta stafettpinnen, sier Harald Rostad. Arne Roald Larssen kommer fra stillingen som HR-sjef i morselskapet og har vært ansatt i Mesta siden Før han begynte i Mesta har Larssen hatt operative lederstillinger i SAS, Braathens og Forsvaret. Ros for vinterinnsats Etter at Mesta i september tok over funksjonskontrakten i Trysil, Engerdal og Rendalen har Mestas folk fått mye skryt. Kontrakten omfatter 748 kilometer vei som er delt inn i 15 roder. I begynnelsen av desember var det blitt så mye ros at avisen Østlendingen spanderte en hel side på Gromgutta i Mesta. I artikkelen går det fram at de veifarende har ringt avisen for å fortelle om bedre vei, bedre brøyting, bedre strøing og at mannskapene er raskere på pletten enn forg jengeren. - Det er hyggelig at mange er fornøyd med veien. Vi patruljerer trysilveien tre ganger om dagen. Men vi vil likevel si at alfa og omega for fine vinterveier, er godt veidekke. Der det er dype hjulspor i asfalten, er det umulig å få slett veibane, sier Mestaguttene til avisen SÅR I ØYENBRYNET Entreprenør as - Halden Fengsel Skade: En ansatt jobbet med å hekte av en kjetting da den fikk en sleng og slo i øyenbrynet. Såret måtte sys med ett sting ALVORLIG TILLØP JENTE SKADET ETTER Å HA FALT I GRØFT Drift as Rogaland/Klepp Skade: En ung jente ble skadet etter å ha falt i en grøft. Ulykken skjedde i forbindelse med oppsetting av leskur, og det var gravd ut en grøft på ca 75 m langs sykkelstien for tilkobling av strøm til skuret. Denne grøfta var delvis klarg jort for asfaltering på kvelden, mens resterende lengde ble klarg jort påfølgende morgen FREMMEDLEGEME I ØYET Elektro as - sør Skade: Under arbeid fikk en ansatt en liten metallbit i øyet. Legen fjernet fremmedlegemet dagen etter og vedkommende er på arbeid BRUDD I RYGGEN Entreprenør as - Atlanterhavstunnelen Skade: Under arbeid med injisering i Atlanterhavstunnelen ble en tunnelarbeider skadet. Kurven han arbeidet fra ble klemt mot tunneltaket. Han ble fraktet til sykehus med ambulanse, og det ble senere påvist brudd i ryggen samt flere andre mindre skader. Det skal ikke være fare for lammelser. Skade uten fravær Skade med fravær KLEMT HÅND Drift as - region midt Skade: En ansatt fikk hånden i klem da vedkommende skulle levere strøsand til en UE i Orkanger. Han brukte lastebil med henger, luka på hengeren gikk ikke i lås og da sjåføren skulle få den til å fungere fikk han hånda i klem mellom kasse og luke på strøsanshenger SLÅTT HODET Entreprenør as UE Skade: Under arbeid med å flytte fortøyninger, hang en wire fast i en kilelås. Låsen løsnet og traff en ansatt hos UE'en i hodet. Skaden fører ikke til fravær KLEMT HÅND Verksted as - Gol Skade: På verkstedet på Gol klemte en ansatt hånden sin ifm reparasjon av en sag KLEMT TOMMEL Drift as - Agder Skade: Under arbeid med å montere/ skifte bolter i rekkverk, brukte en ansatt brekkjern for å få skikkelig tak. Brekkjernet glapp og den ansatte smalt tommelen i rekkverket. Han jobbet ut dagen før legevakt ble oppsøkt. Han fikk støttegips på venstre tommel pga et forslått ledd.

8 14 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Bratt tunneljobb Det var ikke en helt vanlig tunneljobb Mesta Drift as tok på seg på AS Sydvaranger i Kirkenes. - Det var så bratt at vi måtte holde ig jen boreriggen så den ikke raste nedover, forteller regiondirektør Knut Busk. AS Sydvaranger skal i løpet av 2009 starte opp ig jen gruvedriften i Kirkenes. Den opprinnelige gruvedriften ble lagt ned i I forbindelse med oppstarten av gruvedriften ville AS Sydvaranger utvide en av de eksisterende tunnelene. Mesta Drift as fikk oppdraget og g jennomførte arbeidet i løpet av noen hektiske uker i oktober og november. - Det er en 120 meter lang tunnel som skulle utvides og utstrosses. Den opprinnelige tunnelen var på tre ganger tre meter, mens den etter at vi var ferdige var på fem ganger seks meter, forteller regiondirektør Knut Busk i Mest Drift as. I tillegg til selve tunnelen var det også en del fjellsikringsarbeider. Mesta fikk jobben fordi AS Sydvaranger mente selskapet var best til å g jennomføre oppdraget med den knappe tidsfristen. - Mesta Drift as ville neppe greid denne jobben alene. Vi var nødt til å få hjelp fra Mesta Entreprenør as i g jennomføringen. At vi fikk denne jobben er et resultat av den samlede kompetansen i Mesta, vår lokale kunnskap og direkte relasjoner til kunden, forteller han. Bratt tunnel Tunnelen som skulle utvides var spesielt bratt med en stigning på én meter per tre meter. Det er så bratt at tunnelriggen måtte holdes tilbake av en såkalt Toro for ikke å rase nedover. Dette er en laste- og bæremaskin som vanligvis benyttes på kraftanlegg. - En stor utfordring i denne jobben var å få lastet ut steinen på grunn av fallet i tunnelen. Men vi fikk det til, sier tunnelsjef Jan Elvøy i Mesta Entreprenør as. Han sier at tunnelriggen jobbet helt i grenseland for hva den tåler, men med sikring av Toro'en" en gikk det bra. Han berømmer Mestas ansatte for å ha g jennomført jobben på en sikker måte. - Det er ikke uvanlig å g jøre slike jobber, særlig i forbindelse med kraftutbygginger. Det uvanlige med denne jobben er at vi måtte drive tunnelen nedover og på en veldig stram framdriftsplan, forteller Busk. Om samarbeidet med Mesta Entreprenør as som underentreprenør har han bare godt å si. - Jeg er glad for at vi kan få til denne typen samarbeid mellom datterselskapene. Kombinasjonen av Mesta Drifts lokalkunnskap og kjennskap til kundene, og Mesta Entreprenørs kompetanse på tyngre jobber er en modell jeg har stor tro på, sier Busk. Viktig jobb Også tunnelsjef Jan Elvøy sier at jobben på AS Sydvaranger var viktig for Mesta Entreprenør. - Jeg kan bare bekrefte det regiondirektøren sier. Dette har vært en viktig jobb med tanke på å få kontakter i dette miljøet. Nå jobber vi videre med et Dette oppdraget er et resultat av den samlede kompetansen i Mesta.. nytt oppgraderingsprosjekt for samme kunde, forteller han. Mesta har nylig også inngått en ny kontrakt om ulike fjellsikringsarbeider inne på området til AS Sydvaranger. I første omgang vil gi det gi jobb for fire til fem mann i en måned. Foto: Yngve Grønvik Foto: Yngve Grønvik Mestaklubben til Beijing Neste år inviterer Mestaklubben til en reise til Beijing i Kina. Den ukelange turen har mange spennende poster på programmet. Mestaklubben fortsetter å arrangere samlinger og turer for medlemmene, men denne gangen setter de ny rekord i å reise langt. I mai arrangerer klubben en tur til Beijing, hovedstaden i Kina. - Vi har valgt Beijing fordi det er et spennende reisemål som vi gleder oss til å reise til, forteller Cecilie Berger-Olsen i Mestaklubben. Turen til Midtens rike starter 9. mai og deltagerne kommer hjem i tide til 17. mai. På programmet står blant annet en tur til Den himmelske freds plass og ikke minst en tur på den kinesiske muren. UTLEIELEILIGHETER Mestakluben har også en rekke utleieleiligheter på forskjellige reisemål. Klubben har en leilighet på Kreta som er tilg jengelig for medlemmene. Leiligheten ligger fem minutters gange fra den lille landsbyen Panormo. Rethymnon ligger ti minutters kjøretur unna. Leiligheten er godt utstyrt med oppvaskmaskin, flatskjermer, dvd-spiller og tv-kanaler. Den har to soverom og ligger bare 50 meter fra stranda. Inne på området er det også et felles svømmebasseng. Det er mulig å booke leiligheten over nyttår. Mer informasjon om både reisen og leilighetene til Mestaklubben, kan du finne på klubbens sider på Mestas intranett. TAKK for oppmerksomheten Jeg vil rette en hjertelig takk til Mesta og arbeidskamerater for oppmerksomheten på min 60-årsdag. Ragnar Freland, Mesta Entreprenør as. Takk for oppmerksomheten i anledning min 60-årsdag. Solveig Bråten, Mesta Drift as, driftslag Gol. VESTVÅGØY Første salve på rastunnel Etter fire års planlegging ble første salve på den nye rassikre veien mellom Bjørke og Leira i Ørsta avfyrt av Mesta Entreprenør as i begynnelsen av november. - Dette er kjempestort! Både Grendalaget, bygdefolk og politikere har jobbet hardt for å få dette i gang, og nå kan vi endelig se resultater, sa ordfører Gudny Fagerhol i Ørsta. Oppdraget skal gi sikrere vei for bygdene Leira og Viddal i Hjurundfjorden. Arbeidene omfatter den meter lange tunnelen samt bygging av 450 meter vei i dagen, for å knytte tunnelen sammen med veinettet. KRAGERØ Mesta fikk Vestvågøy Vestvågøy er første kommune i Nord-Norge som overlater drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet til Mesta Drift as. Kontrakten har en ramme på vel 23 millioner kroner over fire år for driften av vann- og avløpsnettet. Mesta overtok allerede i 2005 vedlikeholdet av de kommunale veiene i Vestvågøy. Ordfører Jonny Finstad har god erfaring med selskapet. - Mesta g jør en god jobb med veiene. Det er en av grunnene til at vi er fornøyd med at selskapet også vil drifte vann- og avløpsnettet, sier Finstad. ØRSTA Mesta utførte elektroinstallasjoner i Kragerø Mesta Elektro as har på oppdrag for Statens vegvesen utført installasjoner i Vadfosstunnelen og tilhørende dagsoner på Rv 38 i Kragerø kommune. Entreprisen omfattet også komplett styrings- og overvåkingsanlegg og hadde en verdi på om lag 10 millioner kroner. Mesta startet arbeidet 1. september og anlegget er overlevert byggherren. Prosjektet omfattet installasjon av avansert elektronikk og involverte flere leverandører og underentreprenører. Mesta Drift as fikk jobben med å utvide en tunnel hos AS Sydvaranger i Kirkenes. Tunnelen skulle utvides fra tre ganger tre meter til fem ganger seks meter. Foto: Yngve Grønvik Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Navn: Adresse: Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Medlemsavgiften er 100 kroner i året. Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Mesta graver grøft for fjernvarme Mesta Drift as skal på oppdrag for Agder Energi Varme as grave grøft for fjernvarmeledninger. Overføringsledningene blir 5,5 km lange og strekker seg fra avfallsforbrenningsanlegget på Langemyr og ned til Kristiansand sentrum. Det vil bli benyttet underentreprenører til enkelte deler av arbeidet, men prosjektleder Arnt Nøkland opplyser at omlag syv Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet. KRISTIANSAND

9 16 Refleks 5 - Desember 2008 Sistesiden Faksimile av kalenderen ansatte i Mesta får sammen med denne utgaven av Refleks. Bli med i Mestaskapet I hele 2009 kan du være med på en uhøytidelig konkurranse for alle ansatte i Mesta - kalt Mestaskapet. Alle har like stor mulighet til å vinne. Claes Bendiksen Slik svarer du Gå til: intra.mesta.no På førstesiden av intranettet vil du finne et banner for Mestaskapet. Hvis du ikke har brukt intranettet tidligere får du tilgang ved å bruke lønnsnummeret ditt både som brukernavn og passord. Første gang du logger på vil du få beskjed om å endre passordet. Du kan også svare på konkurransen via mobiltelefonen din. Gå inn på adressen intra.mesta.no Spørsmålene og svarene er laget med et glimt i øyet og vi håper konkurransen gir hyggelig avbrekk g jennom arbeidsåret blir det første hele året Mesta er organisert som konsern. Selv om vi er organisert i konsern og åtte selvstendige datterselskaper, tilhører vi fremdeles den samme Mesta-familien. Med Mestaskapet ønsker vi å sette fokus på noe av det vi sammen produserer i løpet av et år. Forhåpentligvis vil konkurransen bidra positivt til samhold og arbeidsmiljø på tvers av konsernet. På hvert månedsark i kalenderen som ligger sammen med Refleks, finnes ett spørsmål med tre svaralternativer. Til sammen inneholder Mestaskapet 12 spørsmål som er hentet fra datterselskapene i Mesta. Besvarelse g jøres på intranettet innen utgangen av hver kalendermåned. Vi vil månedlig trekke én vinner som premieres blant de med riktig svar. Mer informasjon om Mestaskapet og premiene finner du på intranettet. 52 år bak rattet I høst takket Kåre Storlid av som ansatt i Mesta, etter ikke mindre enn 52 år bak rattet i lastebil. - Jeg begynte sommeren 1957 og var i mitt 52. arbeidsår da jeg sluttet. At jeg har vært så lenge viser vel at jeg har hatt det bra. I alle år har jeg brøytet riksvei 7 over Kvamsskogen. Om sommerne er det blitt mye asfaltkjøring over hele Hordaland, sier Storlid. Selv om han er blitt pensjonist, har han ikke gitt seg. I vinter skal han nemlig være ekstravakt og kjøre helgevakter. I FOKUS Jon Lereim, prosjektleder Aktuell med: Ferdig med utbyggingen av E6 g jennom Østfold Foto: Mesta - Hvilke av de utfordringene dere støtte på underveis var mest krevende å løse? - Grensesnitt mellom fagene og aktørene er en joker på et så stort anlegg. Det har også vært tre ulike kontrakter under en prosjektorganisasjon, noe som har krevd ekstra ledelsesfokus. - Hvilke utfordringer løste dere best? - Det siste året har vi konsentrert oss enda mer om detaljert planlegging. Vi har høstet av det i innspurten, og overlevering kunne skje uten for høyt spenningsnivå i vår prosjektorganisasjon. - Når du nå tenker tilbake på en hektisk prosjektperiode hva ville du g jort annerledes? - Jeg kunne tenke meg enda mer trening i å forstå kontrakten i ledergruppen på prosjektet. Alle anleggsledere og formenn må kjenne kontrakten innen sitt område i detalj. - Hva driver du med nå? - Nå holder vi på med sluttoppg jøret og sluttdokumentasjon på målebrev samt detaljbeskrivelse på en del krav som vil inngå i sluttoppg jøret. Noe g jenstående tilleggsarbeider sluttføres i løpet av januar. Til slutt vil jeg takke hele prosjektorganisasjonen. Det har vært utvist entusiasme, arbeidsinnsats og arbeidsglede som jeg er svært takknemlig for.

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Året som gikk og året som kommer

Året som gikk og året som kommer Året som gikk og året som kommer Erfaringer og tanker fra Region sør Jens K. Lofthaug Statens vegvesen Region sør Midler til asfalt og dekkelegging i Region sør 2005 2002 2003 2004 2005 Riksveger 150 102

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I

HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP I PROSJEKTGJENNOMFØRINGSFASEN NAVN: LARS G. GULLAKSEN STED: OSLO DATO: 22. OKTOBER 2009 1 AGENDA 1. KORT OM BELIEFS ERFARING I ANLEGGSBRANSJEN 2. HVORFOR ER INNKJØP

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Refleks NR.2-2008. Side 24-25. SIDE 3 Kongeåpning av Mestaplassen på Træna

Refleks NR.2-2008. Side 24-25. SIDE 3 Kongeåpning av Mestaplassen på Træna Refleks 2 - Juni 2008 Det er smart bruk av tid å bryte ned kontraktene, og skaffe seg oversikt, sier distriktssjef Bjørn Ungersness i Stavanger. 1 Bygger stein på stein s 12 NR.2-2008 Svarte tall i vest

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Refleks. På rett vei NR.4-2009

Refleks. På rett vei NR.4-2009 Refleks 4 - Desember 2009 1 - Jeg vil rose medarbeiderne for innsatsen de har vist, sier Nils Petter Vegsund. Ny giv på E6 s 16-17 NR.4-2009 Lanserer prosjektportal s 10 Dobbel fart s 12-13 Asfaltsesongen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no SPILLVANNSLEDNING UT AV ALTA SENTRUM. ANBUDSINNSTILLING STYRT BORING 1. Anbudsutsendelse Anbudsgrunnlaget

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

Hva er erfaring med nye og rehabiliterte bygg

Hva er erfaring med nye og rehabiliterte bygg Skulle snakket om: Forutsetninger for god drift Driftsavdelingen opplæring Prøvedrift og funksjonskontroll med spesielle fokus Dagens og morgendagens driftsform Kommer til å snakke om: Forutsetninger for

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Sjåførmøte Lokalt. Jan Hatten 25.3.2014

Sjåførmøte Lokalt. Jan Hatten 25.3.2014 Sjåførmøte Lokalt Jan Hatten 25.3.2014 Dette skal vi gjennom før kl 21:00 1. Småsaker 1. Oppdatering sjåførhåndbok 2. Skademelding 3. Generalutlysning 4. Litt om www.sjaforinfo.com Prosjekt intranett 1.

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører.

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. 2006-12-04 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører. For å effektivisere og bedre oppfølgingen av kontraktene innenfor drift og vedlikehold, har Statens

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger

LEVERINGSAVTALE MELLOM. Trønderkraft AS 976 530 330 heretter kalt TK. Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN. Om levering av Bilinnredninger LEVERINGSAVTALE MELLOM AS 976 530 330 heretter kalt TK OG Handi-Norge AS 940 072 913 heretter kalt HN Om levering av Bilinnredninger I tidsrommet 01.06.2009 31.05.2010 AVTALENS INNHOLD: 1. Administrativ

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013

Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013 Vintersyklingskampanje Nedre Glomma 2013 Sykkelbyen Nedre Glomma Samarbeidsprosjekt: Dobling av sykkelandelen gjennom fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. (2012 2016) Vedtatt prosjektplan:

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2013 Energi Norge Foto: Hafslund 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER»

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER» YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «ET HAV AV MULIGHETER» Bli med på utviklingen og mulighetene av mobile innholdstjenester!

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene.

Teknisk sjef Cato Lund er også fornøyd med status for ombyggingen av ORV nå. Han rapporterer om god stemning på skiftene. Internavis for Store Norske Nr. 2 2012 Snart klart til ny start De siste månedene er ORV i Svea sjekket ned til hver minste mutter. Nå er ombyggingen straks ferdig og verket klart til ny oppstart. - Operatørene

Detaljer

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport

Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Hummerfisket 2014 - arbeidsrapport Dette er en arbeidsrapport til alle de som bidrar med hummerdagbok. Fjorårets hummerfiske var det syvende året etter at nye reguleringer ble innført i 2008. I 2014 gikk

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Kan service-folk selge?

Kan service-folk selge? Kan service-folk selge? Er det mulig å drive effektiv feltservice og salg samtidig? Oyvind.Monrad-Krohn@gk.no 14.09.2011 1 Agenda Hvilke kundebehov dekker GK? Hva er oppgaven til en servicetekniker i GK?

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

VISJON På veg for et bedre samfunn. VERDIER Statens vegvesen, framtidsrettet profesjonell og inkluderende. Samhandlingsseminar, 2.-3.

VISJON På veg for et bedre samfunn. VERDIER Statens vegvesen, framtidsrettet profesjonell og inkluderende. Samhandlingsseminar, 2.-3. VISJON På veg for et bedre samfunn VERDIER Statens vegvesen, framtidsrettet profesjonell og inkluderende Samhandlingsseminar, 2.-3. mars 2016 Oppsummering Jørn Holtan, SVV Jane Bordal, SVV Formidabel økning

Detaljer