Refleks NR Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008"

Transkript

1 Refleks 5 - Desember Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s NR Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere s 10 God kontroll s 11 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 6. ÅRGANG Ukentlige rapporter gir bedre oversikt Ukentlige rapporter om økonomien skal gi bedre kontroll i Mesta Drift as. - Det g jør det lettere å sette i gang tiltak for å rette opp kursen, sier regiondirektør Arild Løtveit. Side 6 RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med

2 2 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Jeg hadde en god følelse da jeg satt på flyet hjem og var styrket i min overbevisning om at vi skal klare å snu situasjonen i Mesta Drift as og andre enheter som sliter med dårlig lønnsomhet. Mye å forbedre Som ny konsernsjef har jeg brukt mye av tiden de første ukene til å g jøre meg kjent i konsernet og rundt om i de enkelte selskapene. Det har medført en god del reising. En av de første reisene gikk til region nord i Mesta Drift as og samtaler med regiondirektør Knut Busk og hans ansatte. Der hadde jeg også gleden av å møte driftssjef Jan Nilsen og folkene han har med seg på funksjonskontraktene i Vest-Finnmark. For meg var det et godt møte med hverdagen i Mesta Drift as. En hverdag slik den bør være, og sikkert er det mange steder, men slettes ikke er over alt i Mesta. Jeg fikk anledning til å være med på et lagsmøte og opplevde en g jeng som hadde en oppriktig dialog og et riktig fokus. I bunnen for alt de driver med ligger at alle kan og har forstått kontrakten. Det g jør dem i stand til å levere det kunden har bestilt. Årvåkent blikk for veistandard og sikkerhet g jør dem også i stand til å gi forbedringsforslag til kunden som g jør kunden god. I tillegg opplevde jeg at de hadde god kostnadskontroll med fokus på riktig bemanning, antall maskiner og hvor mye bygningsmasse de har bruk for. De arbeidet også godt med HMS, med mange forbedringsforslag fra de som har skoen på. Høy bevissthet rundt HMS blant de som g jør det fysiske arbeidet, er helt avg jørende for å unngå skader og nesten-ulykker. REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste, Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 16. desember Et godt møte med hverdagen MESTA akkurat nå: Produksjonen av asfalt Mestas produksjon av asfalt har gått litt ned i år, sammenlignet med 2007 En årsak til nedgangen er at det har vært lavere aktivitet hos Mesta Entreprenør as, noe som gir mindre bestillinger hos Mesta Asfalt as. En annen årsak er at Mesta Asfalt as vant færre asfaltkontrakter fra Statens vegvesen ved anbudsåpningene på senvinteren. Jeg hadde en god følelse da jeg satt på flyet hjem og var styrket i min overbevisning om at vi skal klare å snu situasjonen i Mesta Drift as og andre enheter som sliter med dårlig lønnsomhet. Vi er i ferd med å legge 2008 bak oss, et år som har vært spesielt i Mesta-sammenheng. Jeg tenker da først og fremst på konsernorganiseringen, som har krevd mye av mange, men som jeg er overbevisst om vil gi oss store fordeler i framtiden. En framtid jeg ser lyst på for Mesta, men som ikke vil mangle utfordringer. Men før vi går løs på 2009, skal ansatte i Mesta ha en velfortjent juleferie. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke dere for innsatsen i 2008, og ønsker dere en riktig god jul og et riktig godt nytt år. Harald Rafdal Konsernsjef Grafen viser mengden produsert (blå) og utlagt (oransje) asfalt fra Mesta Asfalt as i 2007 og Tallene er i tusen tonn. ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 667, 1503 Moss Telefon: , E-post: Layout: TRIK kommunikasjon, Trykk: Merkur Trykk. Opplag: Claes Bendiksen For å kartlegge hva kundene synes om Mesta, er det siden 2005 utført spørreundersøkelser blant utvalgte kunder. I fjorårets undersøkelse mente flere viktige kunder at Mesta har for lav profesjonalitet i arbeidet som leveres. Dette ble forsterket på Lederforum tidligere i år da Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Lars Aksnes presenterte sitt syn på forholdet til Mesta. Han trakk fram kvalitet, dokumentasjon og samarbeidsforhold som noen av problemområdene. Årets kundeundersøkelse viser at Mesta ikke har klart å forbedre situasjonen. Som konkurrentene Mestas mål er å være landets mest foretrukne veientreprenør, men oppleves på de fleste fagområder med lik eller dårligere troverdighet enn våre konkurrenter. Kundene mener fremdeles at kunnskapen om kontraktene er for dårlig hos ansatte i Mesta. De etterlyser tidsplaner og framdrift og påpeker manglende dokumentasjon på jobbene som utføres. - Når vi ikke dokumenterer leveranse av det vi er forpliktet til i kontraktene blir kundene usikre på kvaliteten. Mesta blir derfor oppfattet som uprofesjonelle og vi får et dårlig samarbeidsklima preget av tvister med kundene, sier konsernsjef Harald Rafdal. Samtidig som kundeundersøkelsen peker på hva Mesta må forbedre, gir den også svar på hvordan kundene mener konsernet kan forbedre seg. - Analyse av svarene viser en klar sammenheng mellom kundefokus og kundeoppfattet kvalitet på jobben vi utfører. Løsningen er dialog med kundene. Kun g jennom å lytte til deres tilbakemeldinger kan vi vise at vi tar kundene på alvor. Uten å få avklarert kundenes forventninger til Mesta og deretter dokumentere at disse er nådd, blir det umulig å skape fornøyde kunder, sier konsernsjefen. Tre av fire klager Undersøkelsen viser ingen nedgang i antallet klager fra kundene. Tre av fire kunder har klaget på Mesta det siste året og over halvparten av kundene har klaget flere enn tre ganger. Som tidligere handler klagene primært om manglende tidsplan og framdrift, kvalitet i leveransen og manglende dokumentasjon. - Det er synd å registrere at kun 13 prosent av de som har klaget oppfatter at klagen er blitt håndtert bra, sier Rafdal og påpeker at vi har et stykke å gå på dette området. - Kundene gir oss klar beskjed om at det er mye vi må bli bedre på, sier konsernsjef Harald Rafdal. Årets kundeundersøkelse viser at Mesta har langt ig jen før kundene er fornøyde. Det er ingen grunn til å tro at konkurransen blir mindre og at kundenes forventninger blir lavere i framtiden. - I den situasjonen vi er i må vi kunne ha flere tanker i hodet samtidig, vi må raskt bli bedre på en rekke områder, sier konsernsjef Harald Rafdal. Lys i tunnelen Selv om vi ikke kan være fornøyd med alle svarene vi har fått fra kundeundersøkelsen, er det store variasjoner, også flere lyspunkter. Mesta har flere eksempler på godt g jennomførte prosjekter og gode kunderelasjoner innen flere datterselskaper og i flere regioner og distrikter. Undersøkelsen viser derfor at det absolutt er mulig å forbedre kunderelasjonene der det er nødvendig. Et godt eksempel på et prosjekt hvor vi har levert på alle måter og fått gode tilbakemeldinger fra kunden er Vadfossprosjektet i Kragerø. Mesta Elektro as har vært ansvarlig for alt elektroarbeid i dagen og i tunnel - og fått gode Kundeundersøkelsen Undersøkelsen er g jennomført årlig siden 2005 Årets undersøkelse ble g jennomført i perioden 9. september til 5. oktober 533 skjema ble sendt ut per e-post til navngitte personer hos kundene. 220 gyldige svar kom inn innen utløpet av svarfristen 20 personer ga beskjed om at de ikke ville delta i undersøkelsen Svarprosenten er dermed 41,3 prosent, tilbakemeldinger. - Vi er meget fornød med kvaliteten på arbeidet som er g jennomført av Mesta Elektro as, sier kontrollingeniør Jolanta Kroczak i Statens vegvesen. Framdriften er overholdt og samarbeidet har fungert veldig bra, sier hun videre. Hun vil spesielt framheve det gode samarbeidet med Bjørn Arne Breidal som har vært bas på prosjektet. Han har vært lett tilg jengelig og lyttet til oss g jennom hele prosessen. Dette er et godt eksempel på hvordan god kommunikasjon mellom Mesta og byggherren gir en god prosjektg jennomføring og dermed en fornøyd kunde.

3 4 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Skader oktober Drift as SørØst fjellsikring Skade: En ansatt har pådratt seg en skade under fjellsikringsarbeid. Skaden fører ikke til fravær, men hendelsen har vært gransket FORSLÅTT ARM Drift as Sørøst Skade: Under arbeid med stikksetting la en stikk seg skjevt i magasinet. Under uttrekking slo armen bort i en kant SKADET ANKEL Drift as Sørvest UE Skade: Under arbeid med betongkummer, veltet en av kummene og personen hos UE'en skader ankelen. Han ble bragt til lege for undersøkelse KUTT I FINGER Drift as Sørvest Skade: Under arbeid med asfaltsaging, kutter en ansatt seg i fingeren på viften på sagen. Den skadde er undersøkt på legevakten SKADET FOT Entreprenør as Pirbrua UE Skade: UE Kynningsrud AS skulle snu en spuntnål med kran. Ved løfting fikk spunten pendelbevelgelse og en person kom i klem med en skadet fot som følge. Han ble sendt til legesjekk, ingen brudd. Alt OK etter tre dager Ingen skade Skade uten fravær Skade med fravær FORSLÅTT HAKE OG SKULDER Stein as - Rakkestad Skade: Under lossing fra en henger, skled en ansatt og slo haka og skulderen mot hengeren. Han er røntgenundersøkt, men det er ikke brudd. Såret er sydd med to sting, og vedkommende blir borte ut denne uken KLEMT TOMMEL Drift as Brovedlikehold Skade: En ansatt på brovedlikehold klemte tommelen sin mellom hengerfeste på vannmesilingsaggregatet og kula på lastebilen da han skulle hekte av hengeren. Han måtte til lege og sy noen sting og har en sykemelding som varer t.o.m. 8. november TRÅKKET OVER Asfalt as Region vest Skade: En ansatt gikk ut av maskinen og tråkket over da han satte ned foten. Foten er hoven og skaden fører til noen dager fravær. Ny sjef i Entreprenør Bendek Maartmann-Moe begynner som ny sjef for Mesta Entreprenør as fra nyttår. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Mesta Asfalt as. Mesta Entreprenør as, og før det Mesta Anlegg, har hatt konstituert direktør siden høsten Leif L. Ludvigsen som har vært konstituert adm. direktør går tilbake til stillingen som direktør for konserninnkjøp når Bendek Maartman- Moe overtar fra nyttår. - Jeg er meget tilfreds med at Bendek Maartmann-Moe har takket ja til stillingen som adm. direktør i Mesta Entreprenør as. Selskapet har store utfordringer og det er en krevende stilling han går til. Samtidig har han en bakgrunn og kvalifikasjoner som g jør at han er rett mann til jobben. Han kjenner Mesta og selskapet godt, og han har ledet en stor snuoperasjon i Mesta Asfalt as. Bendek har gode lederegenskaper og er flink til å få folk til å dra lasset sammen, sier konsernsjef i Mesta Harald Rafdal. Stolt over tillitten Samtidig takker Rafdal Leif L. Ludvigsen for innsatsen i perioden han har vært konstituert i stillingen. - Han har lagt ned en stor innsats og har startet prosesser som selskapet vil høste av på sikt, sier Rafdal. - Jeg er stolt over å ha fått tillit til å - Jeg er fornøyd med at Nils-Petter Aspestrand går inn som konstituert adm. direktør i Mesta Asfalt as. Han har en erfaring som g jør at han er rett mann til å lede Mesta Asfalt as inntil vi har en permanent løsning på plass, sier konsernsjef Harald Rafdal. Aspestrand er 49 år gammel, har en mastergrad innen maritme-/ offshorefag fra USA og utdannelse innen administrasjon og ledelse fra BI. Aspestrand har lang erfaring fra lederstillinger i ulike industribedrifter og som konsulent. Arne Johan Grimsbo følger med Maartmann-Moe til Mesta Entreprenør as og blir produksjonsstyringsdirektør i selskapet. I Mesta Asfalt as hadde han stillingen som økonomi- og produksjonsstyringssjef. Som erstatter for Grimsbo er Karl Erik Stavik ansatt som ny økonomi- og produksjonsstyringssjef i Mesta Asfalt ta fatt på denne oppgaven og gleder meg til å sette i gang. Samtidig som jeg er ydmyk i forhold til de store utfordringene som selskapet står overfor. Mesta Entreprenør as har mange dyktige ansatte. Sammen skal vi bringe selskapet dit det hører hjemme; et selskap som leverer positive resultater, sier Bendek Maartmann-Moe. Han sier det er med tungt hjerte han slutter i Mesta Asfalt as etter en meget spennende og positiv periode i utviklingen av selskapet. - Det er et selskap med medarbeidere preget av entusiasme og kompetanse som jeg er blitt glad i og vil savne. Trøsten for meg er at vi er i samme konsern og at vi vil ha med hverandre å g jøre også i framtiden, avslutter han. Bendek Maartmann-Moe tiltrer som ny adm. direktør i Mesta Entreprenør as fra nyttår. Endringer i Asfalt Ny direktør i Mesta Asfalt as er allerede på plass. Nils-Petter Aspestrand er konstituert som adm. direktør i Mesta Asfalt as og kommer fra stillingen som markeds- og salgssjef i Albatross Prosjektledelse as. as. Stavik begynte i stillingen 8. desember. Stavik er 57 år og utdannet ingeniør, siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Stavik kommer fra stillingen som bedriftsrådgiver i Gateway Management AS og har tidligere vært ansatt i A/S Veidekke, Bergesen d.y AS, Industribanken (SND) og i PriceWaterhouseCoopers Consulting. Stavik har tidligere utført konsulentoppdrag for Mesta og kjenner virksomheten godt. Nils-Petter Aspestrand er fra 1. januar konstituert som ny adm. direktør i Mesta Asfalt as. 27 kontrakter i 2009 Neste år er det 27 funksjonskontrakter som skal inngås med Statens vegvesen. Av disse har Mesta Drift as i dag 18. Mesta holder nå på med kalkulasjon av disse funksjonskontraktene. Mats Øieren Statens vegvesen antyder en kontraktsverdi på mellom tre og fire milliarder kroner. - Ved forrige anbudsrunde hadde kontraktene som nå er ute på anbud, en samlet verdi på 1,8 milliarder kroner. Vi står dermed overfor en vesentlig økning i verdien på kontraktene det skal konkurreres om, sier adm. direktør i Mesta Drift as, Ingrid Tjøsvold. Foreløpig har tre av fem regioner i Statens vegvesen lagt ut anbudsgrunnlaget for sine kontrakter. På disse kontraktene blir det anbudsåpning mellom 27. januar og 3. februar. - Regionene nord og midt i Statens vegvesen har ennå ikke lagt ut sine anbudsgrunnlag. Vi antar at disse vil få en anbudsfrist litt ut i februar neste år, sier prosjekt-styringssjef i Mesta Drift as, Anne Iren Fagerbakke. Prekvalifisering Nytt i 2009 er innføring av en frivillig prekvalifisering. Denne er basert på firmakvalifikasjoner på bakgrunn av tidligere arbeider, erfaringer og økonomiske data. Mesta Drift as har søkt om og avventer svar på denne prekvalifiseringen. - Prekvalifiseringen forenkler arbeidet med anbudene og g jør at vi må levere langt færre papirer ved hvert enkelt anbud, sier Fagerbakke. En annen ny ting ved årets anbudsrunder er åpning av anbudene etter et såkalt 2-konvoluttsystem. Dette går ut på at man leverer pris og firmakvalifiseringer i adskilte konvolutter. Ved anbudsåpningen vil konvoluttene med firmakvalifiseringene åpnes først og de som kommer g jennom nåløyet her vil få innkalling til åpning av priskonvoluttene. Firmakvalifiseringen inneholder beskrivelse av hvordan anbyderen vil løse oppdraget med blant annet planer for utføring av vintervedlikehold og oversikt over hvilke ressurser entreprenøren har til rådighet. - En praktisk konsekvens for oss av en slik anbudsåpning er at vi vil få svaret på hvem som er billigst tre til fire uker senere enn det vi har fått tidligere år. Det vil i praksis si at svaret ikke kommer før et stykke ut i mars, sier Fagerbakke. En av fordelene ved denne praksisen er at det blir enklere for oppdragsgiver å fokusere på kvalitet og løsning uten å bli forstyrret av pris. Statens vegvesen kan dermed velge den laveste prisen uten å være i tvil om den tekniske utførelsen. - Dette gir bedre og tryggere anbudsrunder for begge parter, sier Anne Iren Fagerbakke. Intens innspurt - Den interne prosessen med utarbeidelse av anbudene er i hovedsak som før. En sentral gruppe bestående av prosjektstyringssjefene har jobbet med planmaler og kalkylemaler, sier hun. De regionale kalkulatørene i hver enkelt region holder i trådene sammen med innkjøp og de aktuelle driftssjefer og kontraktsledere. Regiondirektørene følger også kalkulasjonsprosessen tett. - I innspurten jobbes det intenst med anbudene fram til innlevering i månedsskiftet januar/februar 2009, sier Anne Iren Fagerbakke. Indre Sunnfjord Indre Sogn Voss Høgsfjord Kartet viser kontraktene som er ute på anbud neste år. Mesta har i dag 18 av de 27 kontraktene Hitra Sunnmøre Kristiansand Ytre Namdal Fosen Verdi ved Kontrakt Dagens kontraktør forrige åpning* Østfold Nord NCC Constructions AS 88,9 Romerike Vest Mesta Drift as 84,3 Oslo indre by ISS Vaktmesterkompaniet AS 41,5 Sør-Østerdal Kolo Veidekke AS 53,2 Søndre Hedemarken Mesta Drift as 51,2 Nord-Gudbrandsdalen Mesta Drift as 69,4 Kongsberg Mesta Drift as 46,2 Hallingdal Mesta Drift as 64,8 Vestfold Syd NCC Roads AS 84,2 Lifjell Skanska Norge AS 72,0 E18 Telemark NCC Roads AS 72,5 Kristiansand NCC Roads AS 97,1 Høgsfjord Mesta Drift as 48,7 Voss Mesta Drift as 88,9 Indre Sogn Mesta Drift as 74,1 Indre Sunnfjord Mesta Drift as 58,6 Sunnmøre Mesta Drift as 113,3 Fosen Mesta Drift as 103,3 Hitra Mesta Drift as 53,7 Ytre Namdal Mesta Drift as 48,1 Stjørdal Mesta Drift as 85,9 Reipå Mesta Drift as 71,3 Stamsund Mesta Drift as 93,8 Harstad Veidekke Entreprenør AS 75,7 Lyngen Mesta Drift as 52,4 Sør-Varanger Mesta Drift as 41,3 Stamsund Reipå Stjørdal Østfold Nord Lifjell Hallingdal Vestfold Syd E 18 Telemark Kongsberg Harstad Nord-Gudbrandsdalen Sør-Østerdal Søndre Hedemarken Romerike Vest Oslo indre by Lyngen * i millioner kroner Sør-Varanger Mesta Drift as Veidekke Entreprenør AS Skanska Norge AS NCC Roads AS ISS Vaktmesterkompaniet AS

4 6 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember MANDAG: Økonomistatus pr. lag/prosjekt (FK/Anlegg) for forrige uke Gjennomgang av ordrestatus UKEHJULET DRIFT TIRSDAG: Økonomistatus pr. distrikt/region (FK/Anlegg) for forrige uke Gjennomgang av ordrestatus ONSDAG: Økonomistatus drift totalt (telefonmøte ledergr. drift) Gjennomgang av ordrestatus UE-styring med SMS TORSDAG: DAGLIG: Aktiv styring av alle ressurser i laget, egne og fremmede iht plan. Gjennomføre planleggingsmøter (ukemøter i prosjektene/fk) Fakturering FREDAG: Dokumentere utførte mengder som brøytekm, sand, salt, kantklipp mm iht kontrakt. Tømme barmann (gjennomgang av timer - DI) Lukke avvik i Synergi Trainee Ingvild Syvertsen holder kontrollen på rapportene fra brøytemannskapene. Hver mandag skal det rapporteres hvor mye brøyting, salting og strøing som ble utført på rodene uken før. - Dette gir oss full oversikt over økonomien så raskt som mulig, sier driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Bjørn Ungersness. Foto: Mats Øieren Ukerapporter gir oversikt På funksjonskontraktene i Buskerud og Vestfold har de tatt i bruk rapportering på SMS for å få bedre kontroll på kostnadene. Ukentlig rapportering av økonomien i de forskjellige lagene skal gi Mesta Drift as oversikt og kontroll. - Ukentlige rapporter g jør at det blir lettere å sette i gang tiltak, sier regiondirektør i sørøst Arild Løtveit i Mesta Drift as. Som kjent sliter Mesta Drift as med å få lønnsomhet. I løpet av 2008 er det satt i gang en rekke tiltak for å bedre driften og kontrollen over økonomien. Ett av tiltakene er ukentlig rapportering av resultatet for forrige uke. - Hver tirsdag formiddag snakker jeg med alle mine driftssjefer om resultatet for forrige uke. Da har jeg full oversikt over økonomien hos de forskjellige bare noen dager etter ukeslutt, forteller regionsjef i sørøst, Arild Løtveit, i Mesta Drift as. Tettere Han sier det er vanskelig å vite om de nye rutinene allerede har gitt noen effekt på bunnlinjen, men at det viktigste er at han er tettere på produksjonen. - Når vi får vite hver uke hvordan det har gått, forbruk av mengder og dekningsbidraget i de forskjellige områdene, er det også enklere å sette i gang korrigerende tiltak. På lang sikt vil det føre til en bedre drift, sier Løtveit. Når han har mottatt rapporten fra alle sine driftssjefer, sammenfatter han rapporten og rapporterer videre til adm. direktør Ingrid T. Tjøsvold hver onsdag. Øke presisjon Den ukentlige økonomirapporteringen er implementert i løpet av høsten og blir fulgt i alle regionene i Mesta Drift as. - Vi blir stadig bedre og presisjonen i rapporteringen øker. Foreløpig er det litt avvik mellom de sammenlagte ukene og månedsavslutningen, men målet er jo at summen av ukene og månedsavslutningen skal være lik, sier Løtveit. Han mener et større økonomifokus også hjelper til med ukesplanleggingen. I forbindelse med rapporteringen av forrige uke blir det også gitt prognoser for kommende ukes resultat. - Rapporteringen og planleggingen henger sammen. Hvis man planlegger godt bør man ha et godt bilde av økonomien og dekningsbidraget for kommende uke. Værdataene er så gode at man kan planlegge flere dager framover. Da blir man ikke overrasket av været, sier Løtveit. Ukeshjulet Mesta Drift as har innført ukehjulet som gir en oversikt over planlegging og rapportering. Der er det bestemt når planene for neste uke skal være klare og når rapporteringer skal skje. - Det er vanskelig å ha daglig kontroll på flere kontrakter og kanskje noen småanlegg. Man greier ikke å være flere steder samtidig, men med ukentlige rapporter har vi fått bedre oversikt, sier driftssjef for Øvre Telemark, Irene Uldal Kåsa. Hun sier at rapporteringen ennå ikke har funnet den optimale formen og at det fortsatt er litt dobbeltføring av data i forskjellige systemer. - Det blir færre overraskelser på månedsslutt når vi har ukentlige oppdateringer. Vi er tettere på og kan rette opp kursen raskere når vi får så jevnlige oppdateringer, sier hun. Driftssjef for Øvre Telemark, Irene Uldal Kåsa. Mats Øieren I region sørøst drifter Mesta Drift as blant annet funksjonskontraktene for Kongsberg, Vestfold nord og Drammen. Lønnsomheten i disse kontraktene har ikke vært god nok, men nå er flere grep tatt for å rette på dette. Via tekstmeldinger og e-post meldes det hver uke inn kjørt lengde og forbruk av sand og salt. - På den måten får vi både oversikt over økonomien og full kontroll over hvordan Mesta vedlikeholder veiene i våre kontraktsområder, sier driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Bjørn Ungersness. Ukentlig rapportering På kontraktene i Nedre Buskerud hadde ikke Mesta den nødvendige oversikt og kontroll med underentreprenørene. - Vi hadde ingen kontroll på mengder utført av underentreprenørene før fakturaen kom. Vi hadde derfor ikke grunnlag for å kontrollere dette mot MIPPS. Vi hadde heller ikke oversikten over hva underentreprenørene faktisk utførte ute på veiene, sier Ungersness. For å få oversikt ble det innført et system hvor produksjonen og brukte mengder ble rapportert inn fortløpende. For å g jøre det enkelt å rapportere kan rapporten sendes inn via e-post eller tekstmelding. - Hver mandag morgen sendes det automatisk en tekstmelding til våre underentreprenører. De har frist på seg til kl med å svare. Informasjonen som kommer tilbake inneholder data om utførte mengder av brøyting, strøing og salting per rode i foregående uke, forteller trainee i Nedre Buskerud og Vestfold nord, Ingvild Syvertsen. Det blir også hentet inn mer informasjon enn det UE'ene tidligere har rapportert inn. Nå skal det også rapporteres om kjørte kilometer i forbindelse med salting og strøing. - Dette er nyttig informasjon som vi også kan benytte som grunnlag for grundigere analyser og ved regning av nye kontrakter, sier Ingvild Syvertsen. Øyeblikkelig oversikt Etterhvert som tallene kommer inn blir de lagt inn i egne regneark. Her ligger priser og all annen informasjon om hver enkelt kontraktør inne. Innmating av de ukentlige produserte mengdene gir øyeblikkelig et bilde på økonomien i kontrakten. Brøyteoppfølgingsarket gir et direkte sammenligningsgrunnlag mot dataene fra MIPPS. I slutten av hver måned genereres det en rapport som vil kunne danne et samenlikningsgrunnlag mot mengdene som faktureres i WorkMate. - Målet er å få økt økonomifokus i alle ledd, noe vi tror denne løsningen vil bidra med, sier Ingvild Syvertsen. Tilbakemeldingen fra UE'ene er at dette er et system som er svært enkelt i bruk. Påminnelse via tekstmelding g jør det også enkelt å huske rapporteringen, og ukentlig innsending g jør at det er enklere å rapportere korrekte mengder. Framover vil det jobbes for at tilsvarende system kan tas i bruk på flere av kontraktene i regionen. - Vi er nå i dialog for å starte et samarbeid mellom alle de syv kontraktene vi har i regionen. Så langt er resultatene vi har fått svært gode, og jeg tror dette er et system som vil kunne gi store innsparinger. Vi føler at vi allerede har fått god kontroll, avslutter Bjørn Ungersness. Informasjon til alle På Mestas kontorer på Grelland henger forrige ukes forbruk av mengder og økonomisk resultat. Der kan alle for eksempel skaffe seg oversikt over hvor mye salt som ble benyttet både i forhold til budsjett og i forhold til samme uke i fjor. - Dette er nyttig informasjon som er motiverende for alle som jobber med kontrakten, sier kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie Han har jobbet på kontrakten i tre år og tok nylig over som kontraktsleder. Den største roden i kontrakten er E18 fra Drammen til Tønsberg. Dette er en av de mest trafikkerte veistrekningene i Norge. - Det er mye oppmerksomhet rundt denne veistrekningen. Vi setter vår ære i å drifte denne på en god måte. Skal vi klare dette må vi ha kontroll. Vi må vite hva vi driver med til en hver tid, sier Espen Sørlie. Bjørn Ungersness, driftssjef i Nedre Buskerud og Vestfold nord, får ukentlige rapporter om produksjonen fra sine mannskaper.

5 8 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Satser stort i nord Langt ute på en halvøy, mange mil fra nærmeste hovedvei, tårner knuseverket på Annfinnslett. - Neste år skal vi øke produksjonen betydelig, forteller Kurt Barosen, prosjektleder på verket. Midt i mørketida er verket på Annfinnslett i Lødingen kommune i Nordland lett å få øye på der det ligger godt opplyst ute på et nes. Verket er ett av de to faste verkene Mesta Stein as driver i tillegg til fem mobile knuseverk. - Vi har brukt mye tid og krefter - Neste år skal vi øke produksjonen ved verket betydelig, forteller prosjektleder Kurt Barosen i Mesta Stein as. I bakgrunnen sees knuseverket på Annfinnslett, det ene av de to faste knuseverkene til selskapet. på å vedlikeholde verket slik at vi skal kunne drive optimalt. Marginene er små, og for å få lønnsomhet må vi drive så effektivt som mulig, forteller Kurt Barosen, prosjektleder ved verket på Annfinnslett. Selv bor han i Ballangen, som er på andre siden av Vestfjorden. Det tar ham fire timer å kjøre hver vei til verket. - Jeg er på verket to ganger i uken og har kontor i Narvik resten av tiden. Men mest tid bruker jeg hos potensielle kunder. Vår største utfordring her oppe er å få et bredere kundegrunnlag, sier han. I dag er Mesta Asfalt as den største kunden. Rett ved siden av knuseverket står et fast asfaltverk som produserer asfalt for hele regionen. All frakt fra Annfinnslett går med båt, veien inn til verket er for dårlig og avstanden for lang til at det er lønnsomt å levere med bil. Stort område Steinen som produseres på Annfinnslett regnes for å ha god kvalitet. Steinen kan brukes både til produksjon av asfalt og betong. - Vi skal ikke finne opp kruttet på nytt, men g jøre små endringer hele tiden som g jør oss bedre. Når det kommer nye rutiner og systemer, implementerer vi de én av gangen, slik at alt sitter før vi går løs på noe nytt, sier Barosen. Fra verket leveres stein til Bodø i sør og til Tromsø i nord. Det er et område som i distanse er nesten like langt som Oslo-Trondheim. - Selv om vi er nødt til å frakte alt med båt over lange avstander, greier vi å konkurrere med aktører som har egne steinbrudd i Tromsø, sier Barosen. Trivsel Verket på Annfinnslett ligger langt fra nærmeste tettsted, Lødingen. I tilknytning til verket er det en stor brakke hvor arbeiderne bor. - Det er en utfordring å skape god trivsel slik at folk blir hos oss. Det kan nok bli lange dager når de er på jobb. Det er ikke akkurat verdens navle på Annfinnslett, men så får de mange dager hjemme hos familien etterpå, sier Barosen. Planen er å pusse opp brakka slik at det blir triveligere. Fra nyttår legger de opp til en arbeidsordning med 12 dager på og ni dager fri. Produksjonen skal gå fra klokken seks om morgenen til to om natta i to skift. - Det er ingen naboer her som klager over støy, så vi kan produsere nesten hele tiden. I 2008 har vi produsert tonn, men målet for neste år er tonn, sier han. Det skal han greie ved å utvide antallet timer det produseres i døgnet og drive mer effektivt. - Ved å utvide arbeidstiden kan vi også legge inn planlagte stopp for vedlikehold. Håpet er at det til sammen vil gi oss en god volumøkning, fortsetter han. Ett av problemene på Annfinnslett er at det er trangt. Dermed er det ikke så mye lagringsplass som Barosen skulle ønske. - Hadde vi hatt mer lagringsplass kunne vi produsert for fullt hele tiden og lagret opp de fraksjonene vi vet vi trenger til for eksempel asfaltsesongen, sier han. Knuseverket på Annfinnslett er lett å få øye på der det ligger ytterst på et nes i Lødingen i Nordland fylke. - Fortsette utviklingen For Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as, er målet for 2009 klart. De skal fortsette den gode utviklingen de har hatt i Mesta Stein as vil ikke gå med overskudd i 2008, men har i løpet av året bedret driften. - Målet for 2009 er klart, nemlig å tjene penger. Vi har hatt en meget god utvikling i løpet av året. Fortsetter vi den utviklingen i 2009 er vi kommet veldig mye nærmere et positivt resultat for selskapet, sier Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as. Det er særlig ved å sørge for godt vedlikehold og effektivisering av driften på verkene at Mesta Stein as fortsatt har mye å tjene. Tidligere i høst ble driften omorganisert. Fra å operere med to faste verk og ti mobile knuseverk har selskapet i dag fem mobile knuseverk. De to faste knuseverkene på Annfinnslett og Finstad i Østfold består også. - Ved å øke antallet produksjonstimer per verk klarer vi å opprettholde det samme produksjonsvolumet med færre verk. Dette er også et viktig bidrag for å øke lønnsomheten, sier han. Omorganiseringen førte til at selskapet måtte justere bemanningen. - Reduksjonen i antallet verk vil også føre til at 3-5 av våre ansatte vil bli overtallige. Det er beklagelig, men med færre verk blir det behov for færre ansatte, sier Sigvartsen. Knut Sigvartsen, adm. direktør i Mesta Stein as. Svein Lindahl pendler til verket på Annfinnslett fra Ballangen på andre siden av Vestfjorden. På knuseverket kjører han hjullaster. Mesta Stein as Ansatte: 55 Omsetning: 100 millioner kroner (2007) Adm. direktør: Knut Sigvartsen Har to faste knuseverk på Annfinnslett i Nordland og Finstad i Østfold og fem mobile knuseverk. Antallet knuseverk ble redusert med fem knuseverk, men selskapet har som mål å produsere like med syv knuseverk som de g jorde med 12. Hovedkunde er Mesta Asfalt as som kjøper stein til produksjon av asfalt. Flere steder er Mesta Stein as og Mesta Asfalt as samlokalisert. Interne kunder er viktig, men 60 prosent av salget går til eksterne kunder.

6 10 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Traineene var konsernsjef I november var 19 traineer samlet på Lysaker. Et av punktene på programmet var en ettermiddag med Mestas nye konsernsjef Harald Rafdal. Foto: Mesta Vurderinger må dokumenteres Nesten like viktig som å dokumentere de tiltakene som blir iverksatt i vintervedlikeholdet, er det å dokumentere hvilke vurderinger som er g jort. - Vi må vise at vi har sjekket forholdene, sier Arne Årsbog, driftssjef i Nordmøre og Romsdal. Vintersesongen er godt i gang over hele landet, og med den følger mye oppmerksomhet om vedlikeholdet av veiene. Særlig er mange opptatt av at veien er godt brøytet og at det ikke er glatt. Kravene til dokumentasjon blir stadig strengere i funksjonskontraktene til Statens vegvesen. Men det er ikke bare de tiltakene som blir iverksatt, og effekten av dem, som skal dokumenteres overfor byggherren. - Vi må også dokumentere de gangene vi ikke velger å g jøre tiltak for å øke friksjonen på veiene. I en loggbok skal det føres når det er g jort en vurdering, hvilke faktorer som ble vurdert og hvilken konklusjon som ble trukket, sier Arne Årsbog, driftssjef Romsdal og Nordmøre. Ulykker I forbindelse med ulykker på vinterstid blir det ofte et spørsmål om veien var for glatt. De som uttaler seg til mediene har ofte mangelfulle kunnskaper om kontraktskravene. - Særlig i de tilfellene hvor det skjer noe langs veien, er det viktig å kunne dokumentere at vi faktisk har vært ute og sjekket forholdene. Har vi valgt ikke å g jøre noe, må vi kunne vise til hvorfor vi valgte ikke å g jøre noe, sier Årsbog. Ved flere ulykker har blant annet politiet hevdet at veien var for glatt, men Mesta har kunnet dokumentere at kravene i kontrakten var oppfylt. - Foreløpig har vi ikke et enhetlig system for å dokumentere dette. Det holder at sjåføren skriver en loggbok om hva han g jør, når han g jør det og hva han konkluderte med på den enkelte rode, sier Årsbog. Prosjekthåndboken Ennå er ikke dokumentasjon av de vurderingene som g jøres når det ikke blir satt i gang tiltak en del av prosjekthåndboken. Men Anne Iren Fagerbakke, prosjektstyringssjef i Mesta Drift as, sier at de jobber med å oppdatere prosjekthåndboken. - Vi er i ferd med å utvikle et enhetlig skjema i prosjekthåndboken som skal brukes når det ikke iverksettes tiltak langs veien. Der skal det skrives inn når man har vurdert, hvilke hjelpemidler man har brukt for å vurdere utviklingen og konklusjonen, sier Fagerbakke. Erik Riste Traineene som var samlet kom fra alle kullene Mesta har hatt de siste årene. Noen var ferdige med sin traineeperiode for flere år siden og er nå i vanlig jobb, mens andre begynte sin periode som trainee for bare noen måneder siden. Etter en innledende prat ga konsernsjef i Mesta, Harald Rafdal, dem følgende oppgave: - Dere får to timer til fortelle meg hva dere ville g jøre hvis dere var konsernsjef i Mesta. Samstemte Rafdal forklarer utfordringen han ga slik: - I stedet for at jeg skulle fortelle om mine forventninger til dem og framtidens Mesta, ønsket jeg å høre deres oppfatninger av Mesta, sier han. Traineene ble delt i fire grupper som skulle presentere sine anbefalinger. Etter intens jobbing presenterte gruppene sine forslag til hva de ville g jøre hvis de var konsernsjef. Forslagene var mange og gruppene var relativt samstemte i sine vurderinger og forslag. Eksempler på anbefalingene traineene ga var: Konsernsjef Harald Rafdal i Mesta inviterte traineene i selskapet til å være konsernsjef for én dag. Traineene skulle komme med innspill til hva som bør g jøres for å bedre lønnsomheten i konsernet. Bedre kommunikasjonen med byggherre Øke den kommersielle forståelsen, forvaltningskulturen henger fortsatt ig jen Bedre kompetansebygging, oppfølging og utvikling av ledere og øvrige ansatte Utnytte de mange og gode systemene i Mesta som ikke brukes fullt ut Videreføre avdelinger og lag som fungerer godt Morsom utfordring - Dette var en veldig morsom og interessant utfordring. Det var ikke dette jeg hadde forventet, sier førsteårstrainee Kristine Finstad. Innspillene var så gode at én fra hver av gruppene ble invitert til ledermøtet i konsernet i desember. Der ble gruppenes forslag til et bedre Mesta presentert for ledergruppen i konsernet og de administrerende direktørene i datterselskapene. - Jeg er positivt overrasket over deres analyser og forslag. Dette er unge og flinke folk. De imponerte og viser at det er mange gode lederemner blant dem, sier Rafdal. VAKT gir god kontroll En egen vakt som styrer hvilke tiltak som skal settes i gang til enhver tid, har gitt gode erfaringer på funksjonskontraktene i Mesta Drift as region sørøst. Mats Øieren På funksjonskontrakten Vestfold nord er det de tre siste årene kun utført vinterarbeid på veinettet etter utkalling fra egen styringsvakt. - Bruk av styrt utkalling fra styringsvakt baserer seg på at det til enhver tid er mannskaper ute på veiene i hele kontraktsområdet. Målet er å være tilstede og ha full kontroll på tilstanden på veinettet, forteller kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie. Styringsvaktene observerer og gir beskjed når det er behov for å kalle ut mannskaper. En erfaren styringsvakt kan også vurdere på forhånd om det vil bli behov for å sette i verk tiltak på veiene. - På denne måten sender vi kun ut mannskaper til vintervedlikehold når vi har vurdert at det er behov for tiltak på den aktuelle roden. Vi sikrer dermed at vi leverer i henhold til kontrakten. Overproduksjon har kostet oss mye fram til i dag, sier Sørlie. Godt utrustet vaktbil For å skaffe seg den beste oversikten over situasjonen på veiene benytter styringsvakten flere tekniske hjelpemidler i bilen. I hovedsak bruker styringsvakten friksjonsmålere og saltmålere. Det er også trådløst internett i bilen slik at både værradar og MIPPS kan benyttes. - Styringsvaktene gir ikke bare en svært god oversikt over tilstanden på veinettet. De sikrer oss også muligheten til rask reaksjon ved eventuelle avvik. Styringsvakten vil også vurdere det beste mulige tiltaket før utkalling skjer. Er det tvil om avvik vil friksjonsmålingene sikre dokumentasjonen overfor byggherre i etterkant, sier Espen Sørlie. I tillegg til observasjoner og teknisk utstyr i bilen for å skaffe oversikt over tilstanden på veiene, ligger det mye i erfaring og lokal kjennskap. - Vi har mange kontakter i kontraktsområdet som gir oss nyttig informasjon om tilstanden på veiene. Nettverket består av mange personer i ulike roller i nærmiljøet, sier Espen Sørlie. Ikke bare UE Utkalling fra styringsvaktene benyttes både mot egne ansatte og mot underentreprenører. All produksjon skal kun skje etter avtale med styringsvakt. På den måten er risikoen for sanksjoner flyttet vekk fra underentreprenørene. - Det er Mesta som sitter med ansvaret for når tiltak utføres og hvilke mengder som skal benyttes for å fylle kravene i kontrakten, sier Espen Sørlie Kontraktsleder for Vestfold nord, Espen Sørlie, har gode erfaringer med å bruke styringsvakt på vintervedlikeholdet. - Vi sender kun ut mannskaper når vi har vurdert at det er behov for tiltak på roden. Dermed holder vi utgiftene under kontroll og utnytter egne mannskaper bedre, sier han. Dermed får kontraktslederen bedre kontroll på bruk av underentreprenører og full oversikt over kostnadene. Tidligere var det ofte slik at man ikke visste hva underentreprenøren hadde produsert eller hvilke mengder som var benyttet før fakturaen kom i slutten av måneden. Erfaringene med styringsvakt viser at man klarer å redusere bruken av underentreprenører ved å utnytte egne mannskaper mer effektivt. - Egne mannskaper og maskiner må vi betale for uansett. Da er det klart det lønner seg å benytte disse så effektivt som mulig før man kaller inn ekstra mannskaper og ressurser, sier han. Erfaring er viktig De personene som benyttes som styringsvakt har lang og solid erfaring og er dyktige fagfolk. - Det er viktig at disse har tyngde innen faget, og kjenner kontrakten godt. Vi ønsker å skape et fagmiljø rundt styringsvaktene. Dette g jør vi ved å holde kurs og møter hvor styringsvaktene møtes på tvers av kontraktene for å utveksle erfaringer og kompetanse, avslutter Sørlie. Foto: Mats Øieren Foto: Bo Mathisen

7 12 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Bruken av Mestas eiendommer er blitt mer effektiv etter at markedsleie ble innført overfor datterselskapene. Skader november Ingen skade Bedre utnyttelse av eiendommene Eiendomsmassen Mestas datterselskaper bruker vil bli redusert i Vi ser at bruken av arealet blir mer effektiv, noe som gir lavere kostnader for selskapene, sier administrerende direktør i Mesta Eiendom as, Mona Aarebrot. Mats Øieren Etter omorganiseringen til konsern er det Mesta Eiendom as som er eier av alle bygg og eiendommer. Selskapet skal dermed forvalte alle leieavtaler knyttet til eiendommer som konsernet har. - Vi ser at denne organiseringen allerede gir gevinster. Spesielt med tanke på å effektivisere det arealet selskapene har behov for. Ved at behovet for areal går ned vil dette føre til lavere leiekostnader for selskapene. Dette er arealer vi kan utnytte på annen måte og dermed øke inntjeningen og lønnsomheten for konsernet som helhet, sier adm. direktør Mona Aarebrot i Mesta Eiendom as. Arne Roald Larssen, ny regiondirektør for region midt i Mesta Drift as. Mesta Eiendom as har fått oversikt over arealbehovet i hele konsernet etter at alle datterselskapene har meldt inn sine behov. Ved årsskiftet forvalter Mesta Eiendom as 250 leieavtaler med interne og 220 leieavtaler med eksterne leietakere. Av den totale bygningsmassen på kvm er nå ca 84 prosent av arealet disponert. - Dette g jør oss til en stor aktør innen næringseiendom, sier Aarebrot. Markedspris på leie Ved etableringen av et eget eiendomsselskap ble det innført markedspris på leie av eiendom innen konsernet. - Vi føler at det har vært en god prosess for å komme fram til enighet om arealdisponering. Det har selvsagt vært noen diskusjoner, men det må man være foreberedt på når det er snakk om prisfastsettelse på en såpass stor bygningsmasse. Vi har standardisert og profesjonalisert leieforholdet, noe begge parter har mye å tjene på, sier Aarebrot Nytt forvaltningssystem I løpet av februar 2009 vil Mesta Eiendom as få et nytt forvaltningssystem for eiendom. Selskapet er nå i sluttfasen med forhandlinger før valg av leverandør blir bestemt. Gjennom dette systemet vil selskapet få et bedre verktøy til oppfølging av kontrakter, fakturering og avregning av felleskostnader. - Med de verdiene vi er satt til å forvalte på vegne av konsernet er det viktig at dette blir g jort på en god og profesjonell måte. Mesta Eiendom as skal bidra til konsernets vekst og avkastning. Det g jør at vi må hente ut potensialet i eiendomsmassen vi eier, sier Aarebrot. Arealene som datterselskapene ikke lenger ønsker å disponere skal overleveres til Mesta Eiendom as. Det vil si at nåværende leietaker blant annet skal rydde og klarg jøre arealet. Adm. direktør Mona Aarebrot i Mesta Eiendom as. Lederskifte i region midt Harald Rostad har fratrådt stillingen som regiondirektør for region midt i Mesta Drift as. Arne Roald Larssen har allerede begynt i stillingen. Etter å ha vært i Mesta siden etableringen i 2003, ønsker Harald Rostad nå å søke andre utfordringer. - Jeg har hatt seks fantastiske år i Mesta og har gledet meg til å gå på jobb hver dag, men nå er tiden inne for å la andre overta stafettpinnen, sier Harald Rostad. Arne Roald Larssen kommer fra stillingen som HR-sjef i morselskapet og har vært ansatt i Mesta siden Før han begynte i Mesta har Larssen hatt operative lederstillinger i SAS, Braathens og Forsvaret. Ros for vinterinnsats Etter at Mesta i september tok over funksjonskontrakten i Trysil, Engerdal og Rendalen har Mestas folk fått mye skryt. Kontrakten omfatter 748 kilometer vei som er delt inn i 15 roder. I begynnelsen av desember var det blitt så mye ros at avisen Østlendingen spanderte en hel side på Gromgutta i Mesta. I artikkelen går det fram at de veifarende har ringt avisen for å fortelle om bedre vei, bedre brøyting, bedre strøing og at mannskapene er raskere på pletten enn forg jengeren. - Det er hyggelig at mange er fornøyd med veien. Vi patruljerer trysilveien tre ganger om dagen. Men vi vil likevel si at alfa og omega for fine vinterveier, er godt veidekke. Der det er dype hjulspor i asfalten, er det umulig å få slett veibane, sier Mestaguttene til avisen SÅR I ØYENBRYNET Entreprenør as - Halden Fengsel Skade: En ansatt jobbet med å hekte av en kjetting da den fikk en sleng og slo i øyenbrynet. Såret måtte sys med ett sting ALVORLIG TILLØP JENTE SKADET ETTER Å HA FALT I GRØFT Drift as Rogaland/Klepp Skade: En ung jente ble skadet etter å ha falt i en grøft. Ulykken skjedde i forbindelse med oppsetting av leskur, og det var gravd ut en grøft på ca 75 m langs sykkelstien for tilkobling av strøm til skuret. Denne grøfta var delvis klarg jort for asfaltering på kvelden, mens resterende lengde ble klarg jort påfølgende morgen FREMMEDLEGEME I ØYET Elektro as - sør Skade: Under arbeid fikk en ansatt en liten metallbit i øyet. Legen fjernet fremmedlegemet dagen etter og vedkommende er på arbeid BRUDD I RYGGEN Entreprenør as - Atlanterhavstunnelen Skade: Under arbeid med injisering i Atlanterhavstunnelen ble en tunnelarbeider skadet. Kurven han arbeidet fra ble klemt mot tunneltaket. Han ble fraktet til sykehus med ambulanse, og det ble senere påvist brudd i ryggen samt flere andre mindre skader. Det skal ikke være fare for lammelser. Skade uten fravær Skade med fravær KLEMT HÅND Drift as - region midt Skade: En ansatt fikk hånden i klem da vedkommende skulle levere strøsand til en UE i Orkanger. Han brukte lastebil med henger, luka på hengeren gikk ikke i lås og da sjåføren skulle få den til å fungere fikk han hånda i klem mellom kasse og luke på strøsanshenger SLÅTT HODET Entreprenør as UE Skade: Under arbeid med å flytte fortøyninger, hang en wire fast i en kilelås. Låsen løsnet og traff en ansatt hos UE'en i hodet. Skaden fører ikke til fravær KLEMT HÅND Verksted as - Gol Skade: På verkstedet på Gol klemte en ansatt hånden sin ifm reparasjon av en sag KLEMT TOMMEL Drift as - Agder Skade: Under arbeid med å montere/ skifte bolter i rekkverk, brukte en ansatt brekkjern for å få skikkelig tak. Brekkjernet glapp og den ansatte smalt tommelen i rekkverket. Han jobbet ut dagen før legevakt ble oppsøkt. Han fikk støttegips på venstre tommel pga et forslått ledd.

8 14 Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember Bratt tunneljobb Det var ikke en helt vanlig tunneljobb Mesta Drift as tok på seg på AS Sydvaranger i Kirkenes. - Det var så bratt at vi måtte holde ig jen boreriggen så den ikke raste nedover, forteller regiondirektør Knut Busk. AS Sydvaranger skal i løpet av 2009 starte opp ig jen gruvedriften i Kirkenes. Den opprinnelige gruvedriften ble lagt ned i I forbindelse med oppstarten av gruvedriften ville AS Sydvaranger utvide en av de eksisterende tunnelene. Mesta Drift as fikk oppdraget og g jennomførte arbeidet i løpet av noen hektiske uker i oktober og november. - Det er en 120 meter lang tunnel som skulle utvides og utstrosses. Den opprinnelige tunnelen var på tre ganger tre meter, mens den etter at vi var ferdige var på fem ganger seks meter, forteller regiondirektør Knut Busk i Mest Drift as. I tillegg til selve tunnelen var det også en del fjellsikringsarbeider. Mesta fikk jobben fordi AS Sydvaranger mente selskapet var best til å g jennomføre oppdraget med den knappe tidsfristen. - Mesta Drift as ville neppe greid denne jobben alene. Vi var nødt til å få hjelp fra Mesta Entreprenør as i g jennomføringen. At vi fikk denne jobben er et resultat av den samlede kompetansen i Mesta, vår lokale kunnskap og direkte relasjoner til kunden, forteller han. Bratt tunnel Tunnelen som skulle utvides var spesielt bratt med en stigning på én meter per tre meter. Det er så bratt at tunnelriggen måtte holdes tilbake av en såkalt Toro for ikke å rase nedover. Dette er en laste- og bæremaskin som vanligvis benyttes på kraftanlegg. - En stor utfordring i denne jobben var å få lastet ut steinen på grunn av fallet i tunnelen. Men vi fikk det til, sier tunnelsjef Jan Elvøy i Mesta Entreprenør as. Han sier at tunnelriggen jobbet helt i grenseland for hva den tåler, men med sikring av Toro'en" en gikk det bra. Han berømmer Mestas ansatte for å ha g jennomført jobben på en sikker måte. - Det er ikke uvanlig å g jøre slike jobber, særlig i forbindelse med kraftutbygginger. Det uvanlige med denne jobben er at vi måtte drive tunnelen nedover og på en veldig stram framdriftsplan, forteller Busk. Om samarbeidet med Mesta Entreprenør as som underentreprenør har han bare godt å si. - Jeg er glad for at vi kan få til denne typen samarbeid mellom datterselskapene. Kombinasjonen av Mesta Drifts lokalkunnskap og kjennskap til kundene, og Mesta Entreprenørs kompetanse på tyngre jobber er en modell jeg har stor tro på, sier Busk. Viktig jobb Også tunnelsjef Jan Elvøy sier at jobben på AS Sydvaranger var viktig for Mesta Entreprenør. - Jeg kan bare bekrefte det regiondirektøren sier. Dette har vært en viktig jobb med tanke på å få kontakter i dette miljøet. Nå jobber vi videre med et Dette oppdraget er et resultat av den samlede kompetansen i Mesta.. nytt oppgraderingsprosjekt for samme kunde, forteller han. Mesta har nylig også inngått en ny kontrakt om ulike fjellsikringsarbeider inne på området til AS Sydvaranger. I første omgang vil gi det gi jobb for fire til fem mann i en måned. Foto: Yngve Grønvik Foto: Yngve Grønvik Mestaklubben til Beijing Neste år inviterer Mestaklubben til en reise til Beijing i Kina. Den ukelange turen har mange spennende poster på programmet. Mestaklubben fortsetter å arrangere samlinger og turer for medlemmene, men denne gangen setter de ny rekord i å reise langt. I mai arrangerer klubben en tur til Beijing, hovedstaden i Kina. - Vi har valgt Beijing fordi det er et spennende reisemål som vi gleder oss til å reise til, forteller Cecilie Berger-Olsen i Mestaklubben. Turen til Midtens rike starter 9. mai og deltagerne kommer hjem i tide til 17. mai. På programmet står blant annet en tur til Den himmelske freds plass og ikke minst en tur på den kinesiske muren. UTLEIELEILIGHETER Mestakluben har også en rekke utleieleiligheter på forskjellige reisemål. Klubben har en leilighet på Kreta som er tilg jengelig for medlemmene. Leiligheten ligger fem minutters gange fra den lille landsbyen Panormo. Rethymnon ligger ti minutters kjøretur unna. Leiligheten er godt utstyrt med oppvaskmaskin, flatskjermer, dvd-spiller og tv-kanaler. Den har to soverom og ligger bare 50 meter fra stranda. Inne på området er det også et felles svømmebasseng. Det er mulig å booke leiligheten over nyttår. Mer informasjon om både reisen og leilighetene til Mestaklubben, kan du finne på klubbens sider på Mestas intranett. TAKK for oppmerksomheten Jeg vil rette en hjertelig takk til Mesta og arbeidskamerater for oppmerksomheten på min 60-årsdag. Ragnar Freland, Mesta Entreprenør as. Takk for oppmerksomheten i anledning min 60-årsdag. Solveig Bråten, Mesta Drift as, driftslag Gol. VESTVÅGØY Første salve på rastunnel Etter fire års planlegging ble første salve på den nye rassikre veien mellom Bjørke og Leira i Ørsta avfyrt av Mesta Entreprenør as i begynnelsen av november. - Dette er kjempestort! Både Grendalaget, bygdefolk og politikere har jobbet hardt for å få dette i gang, og nå kan vi endelig se resultater, sa ordfører Gudny Fagerhol i Ørsta. Oppdraget skal gi sikrere vei for bygdene Leira og Viddal i Hjurundfjorden. Arbeidene omfatter den meter lange tunnelen samt bygging av 450 meter vei i dagen, for å knytte tunnelen sammen med veinettet. KRAGERØ Mesta fikk Vestvågøy Vestvågøy er første kommune i Nord-Norge som overlater drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet til Mesta Drift as. Kontrakten har en ramme på vel 23 millioner kroner over fire år for driften av vann- og avløpsnettet. Mesta overtok allerede i 2005 vedlikeholdet av de kommunale veiene i Vestvågøy. Ordfører Jonny Finstad har god erfaring med selskapet. - Mesta g jør en god jobb med veiene. Det er en av grunnene til at vi er fornøyd med at selskapet også vil drifte vann- og avløpsnettet, sier Finstad. ØRSTA Mesta utførte elektroinstallasjoner i Kragerø Mesta Elektro as har på oppdrag for Statens vegvesen utført installasjoner i Vadfosstunnelen og tilhørende dagsoner på Rv 38 i Kragerø kommune. Entreprisen omfattet også komplett styrings- og overvåkingsanlegg og hadde en verdi på om lag 10 millioner kroner. Mesta startet arbeidet 1. september og anlegget er overlevert byggherren. Prosjektet omfattet installasjon av avansert elektronikk og involverte flere leverandører og underentreprenører. Mesta Drift as fikk jobben med å utvide en tunnel hos AS Sydvaranger i Kirkenes. Tunnelen skulle utvides fra tre ganger tre meter til fem ganger seks meter. Foto: Yngve Grønvik Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Navn: Adresse: Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: E-post: Medlemsavgiften er 100 kroner i året. Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 667, 1503 Moss Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.: Mesta graver grøft for fjernvarme Mesta Drift as skal på oppdrag for Agder Energi Varme as grave grøft for fjernvarmeledninger. Overføringsledningene blir 5,5 km lange og strekker seg fra avfallsforbrenningsanlegget på Langemyr og ned til Kristiansand sentrum. Det vil bli benyttet underentreprenører til enkelte deler av arbeidet, men prosjektleder Arnt Nøkland opplyser at omlag syv Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet. KRISTIANSAND

9 16 Refleks 5 - Desember 2008 Sistesiden Faksimile av kalenderen ansatte i Mesta får sammen med denne utgaven av Refleks. Bli med i Mestaskapet I hele 2009 kan du være med på en uhøytidelig konkurranse for alle ansatte i Mesta - kalt Mestaskapet. Alle har like stor mulighet til å vinne. Claes Bendiksen Slik svarer du Gå til: intra.mesta.no På førstesiden av intranettet vil du finne et banner for Mestaskapet. Hvis du ikke har brukt intranettet tidligere får du tilgang ved å bruke lønnsnummeret ditt både som brukernavn og passord. Første gang du logger på vil du få beskjed om å endre passordet. Du kan også svare på konkurransen via mobiltelefonen din. Gå inn på adressen intra.mesta.no Spørsmålene og svarene er laget med et glimt i øyet og vi håper konkurransen gir hyggelig avbrekk g jennom arbeidsåret blir det første hele året Mesta er organisert som konsern. Selv om vi er organisert i konsern og åtte selvstendige datterselskaper, tilhører vi fremdeles den samme Mesta-familien. Med Mestaskapet ønsker vi å sette fokus på noe av det vi sammen produserer i løpet av et år. Forhåpentligvis vil konkurransen bidra positivt til samhold og arbeidsmiljø på tvers av konsernet. På hvert månedsark i kalenderen som ligger sammen med Refleks, finnes ett spørsmål med tre svaralternativer. Til sammen inneholder Mestaskapet 12 spørsmål som er hentet fra datterselskapene i Mesta. Besvarelse g jøres på intranettet innen utgangen av hver kalendermåned. Vi vil månedlig trekke én vinner som premieres blant de med riktig svar. Mer informasjon om Mestaskapet og premiene finner du på intranettet. 52 år bak rattet I høst takket Kåre Storlid av som ansatt i Mesta, etter ikke mindre enn 52 år bak rattet i lastebil. - Jeg begynte sommeren 1957 og var i mitt 52. arbeidsår da jeg sluttet. At jeg har vært så lenge viser vel at jeg har hatt det bra. I alle år har jeg brøytet riksvei 7 over Kvamsskogen. Om sommerne er det blitt mye asfaltkjøring over hele Hordaland, sier Storlid. Selv om han er blitt pensjonist, har han ikke gitt seg. I vinter skal han nemlig være ekstravakt og kjøre helgevakter. I FOKUS Jon Lereim, prosjektleder Aktuell med: Ferdig med utbyggingen av E6 g jennom Østfold Foto: Mesta - Hvilke av de utfordringene dere støtte på underveis var mest krevende å løse? - Grensesnitt mellom fagene og aktørene er en joker på et så stort anlegg. Det har også vært tre ulike kontrakter under en prosjektorganisasjon, noe som har krevd ekstra ledelsesfokus. - Hvilke utfordringer løste dere best? - Det siste året har vi konsentrert oss enda mer om detaljert planlegging. Vi har høstet av det i innspurten, og overlevering kunne skje uten for høyt spenningsnivå i vår prosjektorganisasjon. - Når du nå tenker tilbake på en hektisk prosjektperiode hva ville du g jort annerledes? - Jeg kunne tenke meg enda mer trening i å forstå kontrakten i ledergruppen på prosjektet. Alle anleggsledere og formenn må kjenne kontrakten innen sitt område i detalj. - Hva driver du med nå? - Nå holder vi på med sluttoppg jøret og sluttdokumentasjon på målebrev samt detaljbeskrivelse på en del krav som vil inngå i sluttoppg jøret. Noe g jenstående tilleggsarbeider sluttføres i løpet av januar. Til slutt vil jeg takke hele prosjektorganisasjonen. Det har vært utvist entusiasme, arbeidsinnsats og arbeidsglede som jeg er svært takknemlig for.

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter

Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Automatisk oppsamling av vinterdriftsdata i driftskontrakter Erfaringer fra Statens vegvesen region nord Litt historikk Krav til automatisk dataoppsamling gjeldende fra kontraktene som startet i 2008.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Katrina sa at vi ikke gjorde dette på mandag.

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Katrina sa at vi ikke gjorde dette på mandag. Uke 7 - mandag Jeg følte meg litt redd for at jeg ikke skulle greie det. Men så kom det et mirakel jeg greidet det suprter så jeg bled glad veldig glad. Katrina sa at vi ikke gjorde dette på mandag. Dette

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer