Kompetansepermen. Navn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansepermen. Navn:"

Transkript

1 Kompetansepermen Navn:

2 Dette kan du! Om Kompetansepermen Mange skjema å fylle ut hvorfor? Fordi dette sannsynligvis er den mest nyttige permen du noensinne vil ha! Dette er DIN perm, som du fyller med det DU kan. Alt du vet og alt du kan utgjør din kompetanse. Og din kompetanse er verdifull! Ved hjelp av denne permen kan du få en god oversikt over hva du faktisk kan og hva du kan dokumentere av dette. Oversikten vil gjøre det lettere for deg å søke jobber, skrive CV og finne den riktige dokumentasjonen å legge ved en søknad. Ved hjelp av permen blir lett å vite hvilken kompetanse du egentlig har - din realkompetanse. Kanskje denne kunnskapen er det som gjør at en arbeidsgiver velger akkurat deg til jobben? Permen er et hjelpemiddel for din egen del. Dersom du bruker den aktivt, vil du selv bli klar over all den kompetansen du innehar. Sannsynligvis vil du bli overrasket over erfaringen og alt du har lært utenfor de formelle fagene på skolen. Dette kan for eksempel være i praksisperioder i bedrifter, i prosjektarbeid, i sommerjobber, i ungdomsbedrifter eller andre jobber. Det gjelder også i fritiden. Deltar du i lagspill, kan du være flink til å tenke samarbeid og lagånd. Har du vært med å arrangere Operasjon Dagsverk (OD), har du sikkert lært mye om planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Dersom du spiller klarinett i korpset, vet du mye om noter og samspill. Alt dette er verdifullt og en del av din realkompetanse. Derfor: Permen er din nå. Det er opp til deg å bruke den, å fylle alle de blanke sidene med alt det du kan! Bruk den som grunnlag for din egen planlegging av framtidig utdannings- og yrkesvalg! La den bli en del av din egen karriereplanlegging! Mer informasjon Du finner skjema, verktøy og mer informasjon på følgende nettsted: (UNGinfo /Jobb/Tips) (Hvordan velger du utdanning og yrke/karriereplan og under Yrkes- og utdanningsveiledning) Kompetansepermen er utviklet i et samarbeid mellom blant andre Nordland Fylkeskommune, fylkesmannen, NHO, LO, KS og VOFO Vi ønsker at flest mulig tar den i bruk enten du går i grunnskolen, videregående skole, høyere utdanning eller er i arbeid. Har du spørsmål og innspill, ta gjerne kontakt med: Inger Lise Pettersen e-post: Tlf: / UNG i Nordland e-post: Tlf:

3 INNHOLDSOVERSIKT (Forslag til innholdsoversikt i permen. Lag denne slik at den passer best for deg!) 1 Hensikten med permen Innledning veiledning - eksempler 2 CV Oversikt realkompetanse 3 Utdanning Vitnemål, fagbrev, svennebrev, diplomer 4 Kompetanseattester - tjenesteattester Attester og bekreftelser fra arbeid 5 Fritidsaktiviteter, verv og ansvarsoppgaver Organiserte fritidsaktiviteter, hobbyer 6 Kurs Gjennomført på skolen og på fritiden 7 Prosjekter, deltakelse i konkurranser 8 Internasjonalt arbeid 9 Interesse- og yrkestester. Min profil 10 Karrieresamtaler, utviklingssamtaler Oppsummeringer 11 Arbeidsavtaler 12 Handlingsplaner 13 Avisutklipp 14

4 CV - Oversikt realkompetanse Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post: Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat: Mobil: Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra - til % timer/u Arbeidsområder Vedl nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Vedl nr.

5 Kurs Kursnavn Varighet Gjennomført år Viktig innhold Vedl nr. Språk Spesifisering av språk Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) Annen kompetanse erfaring fra fritidsaktiviteter, verv og annet Type aktivitet - oppgave Tidsrom Omfang Ferdigheter - beskrivelse av oppgavene Vedl nr. Andre opplysninger - referanser Sted: Dato: Signatur

6 Kompetanseattest Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Viktigste arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Beskrivelse av faglig kompetanse i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Det viktigste jeg må kunne i jobben Organisering av arbeidet Utviklingsarbeid Arbeid med helse- miljø og sikkerhet Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IT- data) Økonomi

7 Fortsettelse side 1 faglig kompetanse i stillingen Språkferdighet Markedsføring Teknisk kompetanse Annen faglig kompetanse Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats, kvalitet, service Initiativ, fleksibilitet, kreativitet Ta i bruk ny kunnskap Ledelse. Opplæring av andre Arbeid med mål og resultater Andre opplysninger - annen kompetanse Sted: Dato: Egen underskrift: Sted: Dato: Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift:

8 ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER (Eksempler: Idrett, speider, 4H, politisk aktivitet, frimerkesamling, musikk, korsang, dans) Etternavn: Fornavn: Født: Aktivitet År - tidsrom Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteten - hva jeg har lært Varighet - omfang timer Referansepersoner Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel

9 VERV OG ANSVARSOPPGAVER (Eksempler: kasserer, sekretær, leder, styremedlem, elevtillitsvalgt) Etternavn: Fornavn: Født: År - tidsrom Kort beskrivelse av organisasjonen, verv/ ansvarsoppgave - hva jeg har lært Varighet Omfang timer Referansepersoner Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift/tittel:

10 KURSAKTIVITET Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet omfang Kort om innholdet i kurset Tilegnet kompetanse Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post

11 Prosjekter/festivaler - andre korttidsaktiviteter (Tidsavgrensede aktiviteter, arrangement, konserter, forestillinger, Operasjon Dagsverk) Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon Prosjektets navn Beskrivelse av aktiviteten, min funksjon og hva jeg har lært Varighet Omfang timer Referansepersoner Navn ansvarlig for prosjektet Verv/stilling Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift:

12 KONKURRANSER, TURNERINGER Etternavn: Fornavn: Født: År Deltaker for følgende klubb/lag/organisasjon Type konkurranse resultat/plassering Varighet/ omfang Bekreftelse/referanser Organisasjon/navn Adresse Telefon, e-post

13 INTERNASJONAL AKTIVITET/ANNEN AKTIVITET Etternavn: Fornavn: Født: År Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteter Varighet Omfang - timer Land - Språk som ble brukt Ferdigheter - kunnskaper Navn ansvarlig for aktiviteten Verv/stilling Adresse telefon e-post

14 Veiledning utfylling av dokumentasjonen Hvorfor fylle ut alle disse skjemaene? Dette er et verktøy for deg. Det gir deg oversikt over hva du kan, og en dokumentasjon du kan bruke når du for eksempel søker jobb eller læreplass. Å kunne dokumentere hva du kan, gir deg en stor fordel i forhold til søkere som ikke har tenkt igjennom sin kompetanse og heller ikke kan bekrefte denne. Dokumentasjonen består av flere deler, som du setter sammen slik at den skreddersys deg. 1. CV - oversikt realkompetanse En CV (Curriculum vitae = levnetsløp) er en skjematisk oversikt over hva du har gjort og dermed hva du kan. CV n er bygd opp slik at den skal gi god informasjon når du søker jobb eller læreplass. Den skal også kunne brukes når du er ansatt hos en arbeidsgiver for oppfølging og oppdatering av din kompetanse og som grunnlag for videre opplæring på arbeidsplassen. Det kan også være aktuelt å bruke den når du søker videre utdanning. Den fylles ut - oppdateres av deg selv. Du har også ansvar for å dokumentere opplysningene. 2. Kompetanseattest En oversikt og dokumentasjon på realkompetanse fra arbeidsplassen - knyttet til den jobben/arbeidet du har - eller har hatt. Dette er attesten på hvilke oppgaver du har og hva du har lært i arbeidet. En del bedrifter har ordninger der alle ansatte fyller ut CV og kompetanseattest. De vil da fortelle deg hvordan du skal gå fram. Om bedriften ikke har en slik ordning, bør du gå fram slik: Fyll ut mest mulig av det du selv kommer på. Om du har en arbeidsvenn som kjenner deg godt, kan det være lurt å diskutere med han/henne hva som bør tas med. Går du på skolen, kan du også diskutere dette med en lærer. Ta kontakt med nærmeste leder og be om tilbakemelding og innspill på det du har skrevet. Kanskje vil arbeidsgiver komme på andre ting du bør ha med. Når dere er enige om hvilke arbeidsoppgaver du har, beskrevet disse mer detaljert, tatt med hvilken faglig og sosial kompetanse du har, skriver både du og arbeidsgiver under. Om du fyller ut skjema elektronisk, kan det være lurt å slette linjer på områder du ikke har skrevet noe. Det står dermed ikke tomt på noen kompetanseområder. Se vedlagte eksempel på utfylt dokumentasjon Er du på samme bedrift i flere år, må du sørge for å oppdatere dokumentasjonen årlig. Dette skjer normalt i en medarbeidersamtale Om du går over i annen jobb på samme arbeidsplass, bør du fylle ut ny kompetanseattest også for denne jobben. 3. Anne kompetanse, fritidsaktiviteter, verv o.a Du har lært svært mye gjennom aktiviteter du deltar i på fritiden som du kan ha nytte av senere i livet. Mange arbeidsgivere vil se etter dette når de ansetter nye folk i stillinger. Samarbeidsevne, ansvarlighet, initiativ, evne til å kommunisere, målbevissthet, tilpasningsdyktighet, kreativitet, vilje til å utvikle seg er noen stikkord på kvaliteter som kan læres. Dette gjelder også dersom du deltar i prosjekter, internasjonalt arbeid, konkurranser m.m. Det er viktig å ta med dette på CV n under Annen kompetanse. Det kan imidlertid også være lurt å ha dette beskrevet mer detaljert med aktuelle personer som kan bekrefte hva du har deltatt på og hva du kan.

15 Veiledning utfylling av CV Etternavn: Fornavn: Kjønn: Adresse: Postnummer: Poststed: E-post : Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Praksis Arbeidsgiver Begynn med den siste stillingen, eventuelt den du har nå. Ta videre med i rekkefølge: Om du har andre stillinger hos nåværende arbeidsgiver stillinger hos andre arbeidsgivere. Militærtjeneste tas med her Sett in flere linjer om du trenger det jfr. generell veiledning Stilling Tidsrom fra-til Skriv mnd/år - ta ikke med dato. Eksempel: 01/89-12/95 % timer/uka Du bør helst oppgi % stilling. Alternativ er å skrive hvor mange timer du har i uka eventuelt pr. mnd Arbeidsområder Beskriv i stikkord de viktigste arbeidsområder i den aktuelle stillingen. Ved l nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Ta med siste utdanning først. For utdanning etter videregående skole, skriv varighet eller vekttall/poeng som utdanningen gir (eks 3- årig høgskoleutdanning, 15 poeng, 10 vekttall) Om du går i grunnskolen eller videregående skole og ikke er avsluttet skolen, ta med hvilket klassetrinn du har avsluttet eller går på. Gyldige sertifikater Navn på sertifikat Spesifisering av hva det omfatter Gyldig fra til Om et kurs fører til sertifikat, føres dette opp. Også bilsertifikat, truckførerbevis tas med. Om et sertifikat ikke har en bestemt dato når det utløper, føres det opp slik: 01/08/99 - Vedl nr.

16 Kurs Kursnavn Ta med de kurs du selv mener er viktige. Skriv gjerne i kronologisk rekkefølge (de siste kursene først). Før også opp kurs du mener er av betydning - selv om du ikke har dokumentasjon på dette. Om du har gjennomført kurs som fører fram til en avsluttende eksamen med vekttall, føres dette opp under utdanning Varighet Skriv timer, dager, mnd, eller år Gjennomført år Viktig innhold Beskriv i stikkord det viktigste innhold i kurset jf. kursbevis, kursplan, timeplan (eventuelt etter eget syn) Vedl nr. Språk Spesifisering av språk Angi hvilket språk du har kompetanse i foruten ditt eget hovedspråk. Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) Prøv å beskriv ditt eget nivå; om du behersker språket muntlig og/eller skriftlig eller om du har gode/ meget gode ferdigheter. Annen kompetanse erfaring fra frivillig aktivitet, verv og annet Type kompetanse - aktivitet Eksempel: Faglige, politiske, offentlige verv/ oppgaver. Arbeid/deltagelse i foreninger og frivillige organisasjoner. Datakunnskap som er tilegnet utenfor arbeidsforhold. Andre fritidsaktiviteter, hobbyer - personlige arbeider Tidsrom Omfang Beskriv tidsrom, år og omfang timer/uker/ mnd Ferdigheter - nærmere beskrivelse av oppgavene Beskriv hvilke ferdigheter du har fått på bakgrunn av den aktuelle aktiviteten. Eks.: Møteledelse, økonomistyring, regnskapsføring. Innsikt i organisasjonens oppbygging. Planlegging, delegering, koordinering av oppgaver. Argumentere for egne synspunkter. Eks: Bruk av Internett, tekstbehandling, programmering kompetanse som du har tilegnet deg på fritiden Vedl nr. Andre opplysninger - referansepersoner Her kan du føre opp andre opplysninger som du ikke har funnet plass til ovenfor, for eksempel om du har vært med på å gi ut noen publikasjoner, tidsskrifter. Du kan også skrive navn på aktuelle personer som kan være referanse for deg. Husk å spørre først! Du kan også ta med om du har vært arbeidsledig eller har vært ute i permisjon i en periode, om du mener dette er viktig å få fram. Sted: Dato: Signatur

17 Veiledning utfylling Kompetanseattest Etternavn: Fornavn: Født: Stilling Navn på stillingen Arbeidsgiver/avdeling Stillingstørrelse Omfang timer Tilsatt fra - til Viktigste arbeidsområder Lag noen stikkord med samlebeskrivelser og beskriv arbeidet ditt i forhold til de viktigste arbeidsområdene du har. De samme stikkordene brukes også i CV-delen under praksis: arbeidsområder Nærmere beskrivelse av oppgavene Bak hvert arbeidsområde gis en nærmere beskrivelse av de viktigste arbeidsoppgavene. Beskriv arbeidsoppgavene slik at det gir andre god informasjon om hva du arbeider med. Beskriv hvilket ansvar du har i forhold til de aktuelle oppgavene En eventuell stillingsbeskrivelse kan være nyttig å ta utgangspunkt i. Beskrivelse av faglig kompetanse jeg har i stillingen hva jeg kan Kunnskap om bedriften/ arbeidsstedet Her beskriver du hva du kan om arbeidsplassen. Dette kan være hvilken produksjon, tjeneste eller service arbeidsplassen driver med samt utviklingstrekk innen virksomheten. Det kan også være generelle kunnskaper om bransjen som f.eks; lover, regler og forskrifter og organisering. Det viktigste jeg må kunne i jobben Organisering av arbeidet Utviklingsarbeid Angi hva du kan som er nødvendig for å utføre jobben. Ta utgangspunkt i hva som er viktig om en annen må overta dine arbeidsoppgaver. Hvordan er arbeidet organisert for eksempel: team-/gruppearbeid, arbeid i nett sammen med andre, jobbrotasjon, individuelt arbeid. Prosjektarbeid. Nasjonalt eller internasjonalt samarbeid. Her beskriver du hva du har gjort hva du kan hvis du har vært med på utviklingsarbeid for å gjøre forbedringer på arbeidsplassen. Dette kan f.eks være prosjektarbeid eller prosjektoppgaver som har ført til nye rutiner, nye produkter eller nye tjenester Arbeid med helse-, miljø og sikkerhet Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IT- data) Økonomi Ta med hva du kan om lover og forskrifter i arbeidslivet, helse- miljø og sikkerhet (HMS), vern av ytre/indre miljø og hvordan virksomheten arbeider med kvalitet og kvalitetssikring. Dataverktøy - programvarekunnskap du kan bruke (eksempel: Word, Excel, Access, Power Point, Internett, E-post). Programmeringskunnskaper, systemutvikling, bruk av lyd/bilde videokonferanse. Budsjett, finansiering, regnskap, fakturering Sammenheng mellom drift og økonomisk resultat underskudd og overskudd.

18 Fortsettelse side 1 faglig kompetanse jeg har i stillingen hva jeg kan Beskriv din bruk av andre språk enn norsk i jobben (eksempel: engelsk, tysk, fransk, spansk), Språkferdighet muntlig og/eller skriftlig bruk av språket. Markedsføring Reklame Teknisk kompetanse Annen faglig kompetanse Beskriv hva du kan om kundehåndtering, reklame, kontrakt - oppfølging, salg/ordrehåndtering, innkjøp, tilbud/kontrakter/prising. Beherskelse av maskiner og utstyr Ta med det du mener viktig og som ikke kommer fram under andre områder Beskrivelse av personlig og sosial kompetanse i stillingen Samarbeid Kommunikasjon Arbeidsinnsats Servicearbeid Initiativ Fleksibilitet Kreativitet Tilegne og bruke ny kunnskap Opplæring av andre Eksempler på dette kan være: Om du er åpen og utadvendt - kontaktskapende. Ser nytten av å samarbeide med andre - kan løse oppgaver i fellesskap kan bidra til gode samarbeidsløsninger. Gi konstruktive tilbakemeldinger til arbeidskolleger kan lytte og oppmuntre andre. Kan uttrykke deg tydelig - har god muntlig og skriftlig formuleringsevne. Viser respekt for andres synspunktet. Kan argumentere for egne standpunkter. Eksempler på dette er om du er: Pålitelig, overholder frister og avtaler. Er pliktoppfyllende og ansvarsbevisst. Kan arbeide selvstendig - ser selv hva som må gjøres. Kan "få ting unna" - er effektiv - utholdende. Er kvalitetsbevisst. Stiller krav til deg selv og andre. Er åpen, utadvendt og imøtekommende. Har kjennskap til kundens behov. Har god kundekontakt. Kan gi positiv oppmerksomhet til andre. Eksempler: Er initiativrik. Har ei positiv innstilling godt humør. Er fleksibel og kan tilpasse deg ulike arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver. Er åpen for forandring og utvikling. Kan komme med forslag til nye løsninger, metoder, teknikker. Eksempler: Tar lett i bruk ny kunnskap, nye arbeidsrutiner eller oppgaver på arbeidsplassen. Ser sammenheng mellom innhold i læreplaner og hvordan dette kommer til nytte i arbeidet. Eksempler: Har erfaring med eller ansvar for opplæring av andre. Har oppfølging/opplæring av vikarer, nyansatte eller lærlinger. Kan holde interne kurs. Arbeid med mål og resultater Eksempler: Arbeid mot konkret mål for virksomheter innen f.eks produksjonen, budsjett eller andre resultater. Kan planlegge sette i gang lede prosjektarbeid Andre opplysninger - annen kompetanse Ta med beskrivelse av kompetanse, oppgaver eller verv i bedriften som du ikke har fått med andre steder Du kan også oppgi aktuelle referansepersoner som kan kontaktes vedrørende denne stillingen, hvor lenge du har arbeidet og om du eventuelt har opparbeidet ansiennitet. Har du tidligere hatt andre oppgaver eller andre jobber på denne arbeidsplassen, bør du få med dette her. Sted: Dato: Egen underskrift: Sted: Dato: Virksomhetens - arbeidsgivers underskrift:

19 ORGANISERTE FRITIDSAKTIVITETER Her fører du inn aktiviteter på fritida som foregår regelmessig gjennom året (ikke lederoppgaver og styreverv). Eksempel: deltakelse i idrettslag, musikkorganisasjoner, kultur- og fritidsorganisasjoner, frimerkesamling, 4 H, dans, sosiale- og humanitære organisasjoner, barneog ungdomsorganisasjoner, livssynsorganisasjoner, politiske organisasjoner, interesseorganisasjoner osv. Etternavn: Nilsen Lag flere linjer om du trenger det! Fornavn: Marte Født: Aktivitet År Tidsrom Organisasjon Kort beskrivelse av aktivitet og hva jeg har lært Varighet - omfang timer 1999-dd Radio Korgen Jeg er tekniker og programleder/redaktør med jevne mellomrom. Jeg utvikler meg muntlig som programleder. Jeg utvikler mine tekniske kunnskaper som tekniker. Tekniker: dd. Programleder: 2000-dd. 3-5 t d.d KFUK-speideren Mange turer ute i friluft sammen med venner og voksne ledere. Har lært miljøvern og å greie 1 ½ time i uka + kurs, leire, turer meg selv ute i naturen, lage ulike knuter, kart og kompass, lage bål, sette opp telt, lage gapahuk, padle kano Norddalen Skolekorps Aspirantkurs. Spilte i aspirantkorps. Lærte notekunnskap og grunnleggende spilling 2 år, 2 timer i uka Norddalen Skolekorps Spilt trombone i hovedkorps janisjarbesetning, ensemblebesetning og som solist. 9 år 4 timer i uka Har kompetanse i arrangering og dirigering Norddalen Deltok i treninger i turneringer. Lærte å spille 1 time i uka Håndballklubb handball Angi når du har vært med på aktiviteten Angi organisasjon du har deltatt i f.eks navn på idrettslag, korps, speiderklubb, etc. Beskriv kort aktiviteten du har deltatt på. Dersom aktiviteten har endret eller utviklet seg, bruk gjerne flere linjer. Skriv hva du har lært ved å delta på aktiviteten. Angi hvor lenge du har vært med og hvor mange timer du har deltatt pr uke eller pr. mnd Referansepersoner En referanseperson er en som kjenner deg og kan si noen ord om deg til for eksempel en mulig arbeidsgiver. Velg derfor personer som du har et godt forhold til! Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Anne Knutsdotter Formann i Norddalen Her skriver du navn på noen som kan være referansepersoner for deg. Husk å spørre dem om tillatelse først! Skolekorps Her skriver du tittelen til din referanse. Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel Tlf: Her skriver du kontaktinformasjon til din referanse. Det er lurt å inkludere telefonnummer, dersom referansepersonen din godtar det. Denne trenger du ikke å fylle ut, dersom du ikke vil. Men om du har tenkt å bruke skjemaet som vedlegg til for eksempel jobbsøknad, bør du få noen til å attestere (= skrive under på) den. Du må bruke en som kan bekrefte det du har skrevet. Det kan være én av foreldrene dine eller andre som kjenner deg godt.

20 VERV OG ANSVARSOPPGAVER Her fører du inn styreoppgaver eller andre verv du har påtatt deg (eks. kasserer, sekretær, leder/medlem av elevråd, styreleder, styremedlem, eller faglige lederoppgaver eks. trener, dirigent, speiderleder) Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År - tidsrom Kort beskrivelse av organisasjonen, verv/ ansvarsoppgave og hva jeg har lært Solhaugen ungdomsskole elevrådet. Nestleder Har lært mye om demokrati, argumentering og hvordan saker kan fremmes Prosjektmedarbeider i pedagogisk bruk av IKT ansvar for vedlikehold, installasjon av programvare, veiledning av elever i ungdomsskolen Natur og Ungdom Norddalen lokallag. Kasserer i styret 2001 d.d Dersom du fremdeler har vervet, er dd (dags dato) greit å bruke. Føring av regnskap, fakturering, budsjettering Natur og Ungdom Norddalen lokallag. Leder for styret Kompetanse i miljøvern. Teoretisk kunnskap om miljøproblemer både lokalt og globalt. Kunnskap om hvordan påvirke politikere og byråkratiet i beslutningsprosesser. Om oppbyggingen av organisasjonen og hvordan man jobber i forhold til vedtektene. Hvordan man får fremmet og får gjennomslag for en sak fra lokalt hold på en demokratisk måte. Har vært med på i forberede og gjennomføre et landsmøte Skrive innkalling til møter, møteledelse og oppfølging av saker som styret har vedtatt. Varighet Omfang timer 2 år. 1-2 timer i måneden 4-5 t/u 2 år. 3 timer hver 14. dag 1 år d.d Fra 1 til 7 timer/u Anslå tidsbruk dersom du ikke har faste timer Skriv navnet på Her skriver du hva du har lært ved å delta på aktiviteten Referansepersoner Navn Verv, stilling, organisasjon Adresse telefon e-post Arne Arnesen Hilegunn Moen Her skriver du navn på noen som kan være referansepersoner for deg. Husk å spørre dem om tillatelse først! Leder for Natur og Ungdom i Nordland Undervisningsinspektør Solhaugen ungdomsskole Her skriver du tittelen til din referanse. Attestert av Sted: Dato Underskrift/tittel Tlf jobb: xx xx Tlf mobil: 911 xxxxx Her skriver du kontaktinformasjon til din referanse. Det er lurt å inkludere telefonnummer, dersom referansepersonen din godtar det. Denne trenger du ikke å fylle ut, dersom du ikke vil. Men om du har tenkt å bruke skjemaet som vedlegg til for eksempel jobbsøknad, bør du få noen til å attestere (= skrive under på) den. Du må bruke en som kan bekrefte det du har skrevet. Det kan være én av foreldrene dine eller andre som kjenner deg godt.

21 Kursaktivitet Dette skjemaet trenger du ikke å bruke, dersom du har fått et godt kursbevis. Dersom kursbeviset kun sier at du har gjennomført kurset, men ingenting om innholdet, kan skjemaet brukes som et tilleggsdokument, dersom du ønsker det. Bruk ett ark for hvert kurs. Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon/arrangør Kurstittel Varighet 2000 Norges Idrettsforbund Aktivitetslederkurs, Barneidrett 20 timer Kort om innholdet i kurset - Barneidrettens mål og verdigrunnlag - Sammenhenger mellom barns utvikling og læring - Undervisningslære - Tilrettelegging av miljøet - Innføring/grunnopplæring i svømming Skriv kort om innholdet i kurset Tilegnet kompetanse Jeg har lært hva man må ta hensyn til når man skal være leder/trener for barn for å skape et godt miljø og et godt grunnlag for å lære Skriv hva du har lært. Attestert av: Funksjon/stilling Adresse telefon e-post Eivind Eivindsen (Signatur) Kursleder Her får du f.eks kursleder til å skrive under. Her skriver du tittelen til den som attesterer. Du trenger ikke å fylle ut denne rubrikken, dersom du ikke selv synes det er nødvendig.

22 Prosjekter/festivaler - andre korttidsaktiviteter Dette kan for eksempel være tidsavgrensede aktiviteter, arrangement, konserter, forestillinger, Operasjon Dagsverk m.m Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon Prosjektets navn Hemnes Jazzfestival 1997 Solsiden ungdomsskole Musikalen Grease Her skriver du hvem som sto bak aktiviteten og navnet på arrangementet Beskrivelse av aktiviteten, min funksjon og hva jeg har lært Frivillig funksjonær for salgsgruppa, markedsføring og salg av billetter Har lært å løse problemer sammen med andre, ulike måter for markedsføring (nærradio, plakater, lokalavis) samt å takle stress på travle arrangement Oppsetning av musikal for skolen og for annet publikum i regionen. Spilte saksofon i musikergruppa Har fått større trygghet i å opptre for andre. Har lært viktigheten av godt samarbeid mellom skuespillere, scenearbeidere, musikere, instruktør for å nå et felles mål. Organisering/planlegging av forestillinger for publikum Beskriv hva aktiviteten gikk ut på, hvilken funksjon du hadde og hva du har lært Varighet Omfang timer 4 dager hvert år, til sammen ca 40 timer Arbeidet over ½ år til sammen ca 60 timer Navn ansvarlig for prosjektet Petter Moe Arne Pedersen Referansepersoner Verv/stilling Leder for jazzfestivalen Lærer og instruktør ved Solsiden ungdomsskole Adresse telefon e-post Attestert av Sted: Dato: Underskrift:

23 Etternavn: Nilsen KONKURRANSER, TURNERINGER Fornavn: Marte Født: År Deltaker for følgende klubb/lag/organisasjon Norddalen IL Type konkurranse resultat/plassering Spilling i kretsserien for pikelag førte til at jeg ble plukket ut til deltakelse i kretsens talentutviklingsprogram. Deltok i NM for kretslag i to år Norddalen skolekorps NM for korps. Deltakelse i 2 divisjon for skolekorps. Resultat: 2. plass av til sammen 40 deltakende korps Varighet/ omfang 3 uker 2 dager Her beskriver du type konkurranse du har deltatt på Bekreftelse/referanser Organisasjon/navn Adresse Telefon, e-post Norddalen IL, Anne Hansen, leder for idrettslaget Norddalen Skolekorps, Truls Bakken, leder for skolekorpset

24 INTERNASJONAL AKTIVITET/ANNEN AKTIVITET Dette kan være språkreiser, CIVS leire, utvekslingsopphold. Vanlige feriereiser tas ikke med Bruk ett ark for hver aktivitet Etternavn: Nilsen Fornavn: Marte Født: År Organisasjon Kort beskrivelse av aktiviteter Varighet Omfang - timer 2000 CISV Internasjonale barneleire International Peoples Project (IPP) 25 deltagere over 19 år var sammen for å jobbe med et konkret prosjekt av politiske art. Vi utviklet et feles sluttdokument på engelsk 3 uker 200 timer Land - Språk som ble brukt Tyskland. Det ble brukt både engelsk og tysk Ferdigheter - kunnskaper Erfaring i samarbeid, konfliktløsning, og å jobbe sammen med mennesker i alle aldersgrupper samt mennesker fra ulike land. Muntlig praktisering av tysk Navn ansvarlig for aktiviteten Verv/stilling Adresse telefon e-post

25 CV - Oversikt realkompetanse Etternavn: Hansen Fornavn: Anne Kjønn: Kvinne Adresse: Storhaugen 5 Postnummer: 8000 Poststed: Bodø E-post : Fødselsdato: Tlf arbeid: Privat : Mobil: Praksis Arbeidsgiver Stilling Tidsrom fra - til Rimi, Vestmyra Butikkmedarbeider og % timer/u 100% Arbeidsområder Rydde rundt i butikken. Stå i kjøttdisken. Fylle på med nye varer. Vedl nr. Utdanning Skole/studium Linje/Spesialisering År Vedl nr. Solsiden Barneskole Solsiden Ungdomsskole Går i 10.klasse dd. Kurs Kursnavn Varighet Patruljeførerkurs 1 2 helger Patruljeførerkurs 2 2 helger Gjennomført år Viktig innhold 2000 Opplæring i førstehjelp, ledertrening, praktisk opplæring Opplæring i førstehjelp, ledertrening, praktisk opplæring på et høyere nivå. DJ-kurs 1 helg 2001 Opplæring i det å være en DJ. Lærte mye om hvordan et styre arbeider. Vedl nr. Patruljeførerkurs 3 1 helg 2002 Repetering av patruljeførerkurs 1 og 2. Språk Spesifisering av språk Engelsk Nynorsk Fransk Beskrivelse av ferdigheter/nivå (muntlig, skriftlig, lese) God skriftlig og muntlig. Kan kommunisere veldig bra. Leser flytende. Kan skrive og lese godt. Kan forstå det jeg leser. Kommuniserer helt greit. God skriftlig, kan grammatikken.

26 Annen kompetanse erfaring fra fritidsaktiviteter, verv og annet Type aktivitet - oppgave Elevrådet Solsiden Barne- og ungdomsskole Nestleder elevrådet barneskolen Leder elevrådet barneskolen Medlem elevrådet ungdomsskolen Tidsrom Omfang Ca 1 time i måneden Ferdigheter - beskrivelse av oppgavene Demokrati, argumentering, hvordan å fremme en sak Vedl nr. Jazzballet Pias Ballettstudio Gitarundervisning, Bodø Kulturskole Sangundervisning, Ellen Drevvatne Bodø Domkirkes Ungdomskor Bodø Domkirkes Jentekor ( ) KFUK-speideren Håndball - IK Junkeren Handball Bodø Handballklubb ( ) 2002 d.d 1 time//uka 2001 d.d Ca 30.min/u 2001 d.d 1 time/mnd 2000 d.d 2-3 t/u d.d 1 ½ t/uka timer/uka Har lært å danse jazzballett Lærer å spille gitar Har lært gode sangteknikker og utviklet meg som sanger Har hatt mange sangoppdrag og deltatt i mange konserter Mye turgåing. Praktisk opplæring i f.eks å lage knuter, lage bål, sette opp telt, lage snøhuler. Ledertrening Lærte å spille handball. Deltok i turneringer Leikarring time/uka Lekte og danset folkedans Kirkens Nødhjelp, Bøssebærer 4 timer Samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp i Brød For Verden Aksjonen. Andre opplysninger - referanser Referanser: Anders Pedersen, undervisningsinspektør Solsiden ungdomsskole Andre referanser når det gjelder fritidsaktiviteter, verv oppgis om ønskelig Sted: Dato: Signatur

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest. CV

Detaljer

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY

GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY GENERELL VEILEDNING INNHOLD OG BRUK AV DOKUMENTASJONSVERKTØY Denne veiledningen er generell og til bruk for alle yrker og bransjer. CV Er bygd opp slik at den skal gi god informasjon til bruk for videre

Detaljer

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan?

DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL. BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE I LANDBRUKET STUDIEMATERIELL BONDEN HAR ET ALLSIDIG YRKE Vet du hvor mye du egentlig kan? Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Et opplegg for studiering Bakgrunn

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer