PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, 3. 4. september"

Transkript

1 PROGRAM Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september Når alt må velges - frihetens dobbelthet

2

3 Vi ønsker velkommen til Trondheim og Den Nasjonale Studenthelsekonferansen 2015! Når alt må velges - frihetens dobbelthet Konferansens tema tar utgangspunkt i den enorme friheten mange unge voksne møter i dagens samfunn. Denne friheten er hardt tilkjempet og eksister ikke på samme måte i mange av sam - tidens kulturer. I store trekk er friheten et gode, vi kan få det akkurat som vi vil! Muligheten for glede og mestring ligger her. Samtidig gir den oss et ansvar med grobunn for blant annet ambivalens, uvisshet, anger og skyld. «Svårt at vilja stanna och vilja falla» skriver Karin Boye i diktet «Ja visst gör det ont när knoppar brister» fra Valgets kval er en smertelig tilstand mellom en ukjent fremtid og en tapt fortid. Det krever mye av oss å velge, og kanskje enda mer å velge noe bort. Hvordan får vi det dersom vi stadig vekk må velge ikke bare studie, venner og kjæreste, men også hva vi skal ha på burgeren, hvilken buksemodell vi skal kjøpe, hvilken kaffe vi drikker og hvor mange ganger vi skal trene denne uka? Hvor flink vil vi være? Å mestre valget er kanskje en forutsetning for god psykisk helse i et moderne vestlig samfunn preget av stadig større frihet og uendelige muligheter. Hvem skal fortelle oss hva som er riktig og når vi er bra nok? Ytre begrensninger og indre stengsler hindrer mange i å benytte seg av friheten, men alle blir likevel møtt med denne tidsånden og må på et eller annet vis forholde seg til den. Hvordan kan vi som fagpersoner være en støtte til å navigere i dette landskapet? På konferansen inviterer vi deg til å se på valgfrihet fra et samfunns-filosofisk plan. Vi tar deg med inn i psykologiske dilemma og indre konflikter, og du får en smakebit på hvordan det hele kan bære galt av sted. Vi holder frem det vi tror gir en balast og motstandsdyktighet som hjelper både oss og studentene å holde en stødig kurs og avpasse fart i en verden som stadig ekspanderer og du får muligheten til å ta noen valg. Ikke minst får du anledning til å oppleve Nidarosdomen og en unik mulighet til å utforske trønderstudentenes røde runde hjerte og indre liv på Samfundet. Fagkomiteen for Studenthelsekonferansen 2015 Elisabeth Gusdal Ann-Marit Longva Trond Kåre Sæverud Marianne Ingeborg Karlsen Ottar Hummelsund

4 PROGRAM onsdag 2. september 20:00 Mottagelse i Nidarosdomen med omvisning og orgelmeditasjon Den som vil kan møtes i lobbybaren på Scandic Nidelven etterpå. torsdag 3. september 08:30 09:00 Kaffe og registrering 09:00 09:15 Åpning 09:15 10:15 Jan-Ole Hesselberg «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» 10:15 10:30 Pause 10:30 12:45 Gro Johnsrud Langslet «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» 12:45 13:45 Lunsj 13:45 14:15 Øyvind Taraldset Sørensen «Inneklemt mellom Gud og samvittigheten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» 14:15 15:30 Gunnar C. Aakvaag «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» 16:00 Bussavgang til Samfundet 16:15 17:15 Samfundet-safari 20:00 Festmiddag ved Scandic Nidelven

5 08:30 Kaffe fredag 4. september 09:00 Per-Einar Binder «Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur» 11:30 Lunsj 12:30 13:00 Are Sende Osen «Studentenes helse før, nå og i framtiden» 13:00 13:05 Pause 13:05 14:05 Parallellsesjon 1) Håvard Kallestad «Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper» 2) Andreas Austgulen Westin «Rusmidler versjon 2.0» 14:05 14:15 Pause 14:15 15:15 Solveig Melkeraaen og Lars Joakim Ringom «Flink pike kunsten å gi faen» 15:15 15:30 Oppsummering og avslutning Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

6 JAN-OLE HESSELBERG: Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg Hvis du kunne ha valgt, ville du ønsket å få to gode jobbtilbud eller ikke? Vi elsker valgmuligheter. Vi blir glade når vi får flere og vi blir gretne når noen innskrenker dem. Men kan vi stole på oss selv? Kan vi stole på at det vi vil ha også er det som er best for den fremtidige utgaven av oss selv? Den utgaven som faktisk skal ta valgene? De siste tiårene med psykologisk forskning har vist oss at svaret på det er «NEI». Vi takler ikke valgmulighetene slik vi tror. Faktisk tyder vi på at vi rett og slett ikke har godt av det. Hesselberg snakker med humor om hva forskningen sier og om den gangen han fikk to gode jobbtilbud (som han skulle ønske han ikke fikk). TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 09:15 10:15 «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» Jan-Ole Hesselberg Jan-Ole Hesselberg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og bakgrunn som leder og behandler i statlig og kommunal helsetjeneste. Du kjenner ham kanskje fra TV-seriene «Folkeopplysningen» (NRK1) og «Typisk deg» (TVNorge), hvor han på en underholdende måte viser hvordan vi mennesker påvirkes av ting utenfor vår kontroll. Han er lidenskapelig opptatt av vitenskap og forskningsformidling og ble i 2014 kåret til «Årets folkeopplyser» med bakgrunn i hans TV-program, foredrag, podcast og blogg. Les mer om Hesselberg på GRO JOHNSRUD LANGSLET: Fra problemsnakk til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer raskt i en verden som «beveger» seg, dvs. der hvor både problemer og løsninger er menneskeskapt. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og utvikling gjennom å styrke folks særegne løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep. LØFT er anvendbar i alle situasjoner hvor mennesker ønsker forandring og nye løsninger på gamle problemer. Deltakerne vil få presentert de grunnleggende ideene og innfallsvinklene i løsningsfokusert tilnærming (LØFT). De får anledning til å gjennomføre korte øvelser i par for selv å kjenne på kroppen hvilke innfallsvinkler som passer/ikke passer. Langslet vil også understreke forskjellene mellom kraftfull LØFT-praksis og det hun kaller mer vassen, overflatisk praksis. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 10:30 12:45 «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» Gro Johnsrud Langslet Gro Johnsrud Langslet er psykolog. Hun har erfaring som klinisk psykolog og familieterapeut, og har siden 1986 arbeidet med organisasjoner. Johnsrud Langslet bistår ledere og ledergrupper med å få til ønskede endringer, og er konsulent i arbeidsmiljøforbedrings- og konfliktløsningsprosesser. I tillegg veileder hun mennesker som ønsker å bevege seg på nye måter i eget liv. Hun underviser og holder foredrag. Johnsrud Langslet har mye av æren for at LØFT anvendes i et stort omfang i Norge i dag.

7 ØYVIND TARALDSET SØRENSEN: Inneklemt mellom Gud og samvittigheten. Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse. Mange strever med evnen til å ivareta seg selv. Unge voksne mennesker med et religiøst livssyn er ikke noe unntak i så måte. De vil ofte oppleve at de må forholde seg til en autoritet utenfor dem selv som kan medføre både dårlig samvittighet og liten legitimitet for selvhevdelse. Jeg vil i mitt innlegg vise hvordan man innenfor en religiøs tradisjon kan skape rom for selvivaretakelse og selvhevdelse. Flere kjente bibeltekster kan (og bør) leses som protest mot konvensjoner, autoriteter og samvittighet, og som tillatelse til opprør, selvhevdelse og invitasjon til å ta gode valg. Klinisk erfaring fra samtaler med mennesker i ulike aldre viser at en slik tilnærming kan ha betydning både ut fra en religionspsykologisk og en religiøs tilnærming til guddommelig autoritet. Metoden med å bruke frigjørende elementer fra tradisjonen selv vil kunne gi impulser til å utforske tilsvarende muligheter også innenfor andre religioner og livssyn. Øyvind Taraldset Sørensen er spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektoren. Han er hovedprest og seksjonsleder for Prestetjenesten ved St. Olavs Hospital. Han har vært sykehusprest siden 1992, hvorav 14 år med hovedansvar for prestetjeneste innenfor psykisk helsevern. Han har arbeidet med forholdet mellom terapeutrollen og presterollen, religionspsykologiske spørsmål, etiske problemstillinger, kontekstuell teologi og har lang erfaring med samtaler med mennesker i ulike livskriser. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 13:45 14:15 «Inneklemt mellom Gud og samvittig heten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» Øyvind Taraldset Sørensen GUNNAR C. AAKVAAG: Frihetens demokratisering og generasjon lydig Noe av det viktigste som har skjedd i etterkrigstidens Norge, er at friheten har blitt demokratisert. Muligheten til «å leve sitt eget liv» er ikke lenger forbeholdt de få, men er tilgjengelig for de fleste. Samtidig har ikke friheten gjort nordmenn lykkeligere. Særlig de siste årene har friheten eksplodert og lykken stagnert. Dette skyldes at med mye frihet følger store utfordringer. Parallelt med frihetens demokratisering har vi også fått Generasjon Lydig. Er det en sammenheng? Ja, sier Aakvaag i dette foredraget. Når dagens ungdom er den første etterkrigsgenerasjonen uten et kritisk kollektivt generasjonsprosjekt, skyldes det i stor grad at deres liv dreier seg om å håndtere frihetens utfordringer. De fleste vil vel spontant ønske frihetens demokratisering velkommen. Men er all friheten verdt å ha hvis den ikke gjør oss lykkeligere, og hvis den skaper ukritisk og lydig ungdom? Aakvaag svarer at frihet er grunnlaget for det viktigste av alt, nemlig et verdig liv. Gunnar C. Aakvaag (f. 1972) er postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han forsøker for tiden å utvikle en frihetssosiologi, og er i sin forsking særlig opptatt av frihetens sosiale betingelser i Norge i etterkrigstiden. Aakvaag har i tillegg til en rekke artikler og bokkapitler skrevet de to bøkene Moderne sosiologisk teori (2008) og Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv (2013). TORSDAG 3.SEPTEMBER KL. 14:15 15:30 «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» Gunnar C. Aakvaag

8 PER-EINAR BINDER: Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur Selvkritikk er i utgangspunktet konstruktivt og nødvendig. Det er imidlertid en indre aktivitet som for mange også blir destruktiv, og skaper låsende skam og angst. I en kultur med store krav til å skulle utrette noe enestående, ha suksess og vise frem vellykkethet vil også mange unge mennesker oppleve utilstrekkelighet og at det er noe «feil» med dem. Selvmedfølelse innebærer å være vennlig med seg selv når vonde ting skjer, og å kunne løfte blikket ut og se det fellesmenneskelige ved det å oppleve smerte, angst og nederlag. Det er også en holdning som ufarliggjør det å være «vanlig». I foredraget vil Binder ta for seg destruktiv selvkritikk og terapeutisk arbeid med å fremme selvmedfølelse, og trekke frem narsissistiske trekk ved dagens vestlige kultur som bakteppe. FREDAG 4. SEPTEMBER KL. 09:00 «Selvkritikk og selvmedfølelse livsperfeksjonisme i en narsissistisk kultur» Per-Einar BInder Per-Einar Binder (f. 1967) er professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider også som psykoterapeut med studenter med lettere psykiske lidelser. Binders forskning og kliniske praksis er forankret i eksistensiell, relasjonell, mindfulness- og emosjonsorientert psykologi. Han kom i 2014 med boken «Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi» som også danner grunnlag for hans innlegg på konferansen. Han har tidligere skrevet boken Et oppmerksomt liv om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi og er medforfatter av boken Mindfulness i psykologisk behandling. HÅVARD KALLESTAD: Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper Søvn er essensielt for mennesker. Hvis vi ikke hadde trengt å sove, burde evolusjonen ha kvittet seg med det for lenge siden. Vi trenger søvn for å fungere dagen etterpå. Når vi sover bearbeides følelser og alle språk har et uttrykk som beskriver «å sove på det». Vi trenger å være uthvilte for å klare å ta til oss ny kunnskap, og vi trenger å sove etter at vi har lært noe for å sementere kunnskapen. Samtidig er søvn lett påvirkelig og det skal lite til før vi begynner å sove dårlig. Studenter er kanskje ekstra sårbare da det gjerne skjer noe døgnet rundt, ingen følger med på om en kommer seg opp på morgenforelesningen og mange bekymrer seg for egne prestasjoner både faglig og sosialt. Da kan søvnen lett utebli, det blir vanskelig å hente seg inn og alle livets utfordringer blir enda større. Der man tidligere har tenkt på søvnløshet som et symptom, har man nå begynt å tenke på dette som en faktor som opprettholder den psykiske lidelsen. Hvordan kan vi møte dette og hvordan behandle kroniske søvnvansker? I denne forelesningen vil Håvard Kallestad beskrive enkle metoder for å hjelpe mennesker som ikke får sove. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON SØVN Håvard Kallestad Håvard Kallestad er postdoktor ved Institutt for nevromedisin, NTNU og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Han har skrevet doktorgrad om søvnvansker ved psykiske lidelser og har vært med på å starte en søvnklinikk ved St. Olavs Hospital Østmarka, der de behandler mennesker med alvorlige søvnvansker. Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi, men kan integreres i de fleste terapeutiske situasjoner.

9 ANDREAS AUSTGULEN WESTIN: Rusmidler versjon 2.0 For 10 år siden var «New Psychoactive Substances» (NPS) et ukjent begrep. Nå formelig vasser vi i NPS. I løpet av 10 år har over 500 nye syntetiske rusmidler dukket opp på det europeiske markedet. Oppskriften er enkel for de som kan kjemi: Ta et kjent rusmiddel, gi det en liten kjemisk vri, og vips: et nytt rusmiddel som ikke står på narkotikalisten. Hver uke dukker det opp to nye kjemiske forbindelser som verken helsevesen, politi, domstoler, tollvesen eller laboratorier har hørt om før. Bestilt på nett, sendt fra Asia og fraktet rett til brukerens adresse med ordinær post. Situasjon er ny for de som håndhever loven. Men situasjonen er også ny for brukerne selv. Er dette straffbart? Er det farlig? Gjør jeg feil valg? Andreas Austgulen Westin er spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Avdeling for klinisk farmakolog ved St. Olavs Hospital. Hans fagfelt handler om virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker, og laboratoriet han arbeider ved utfører legemiddel- og rusmiddelanalyser i prøver fra både levende og døde. Westin har vært spesielt interessert i den eksplosjonsartede fremveksten av designer drugs i den vestlige verden de siste 10 årene. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON RUS Andreas Austgulen Westin SOLVEIG MELKERAAEN & LARS JOAKIM RINGOM: Flink Pike Kunsten å gi faen Et uperfekt foredrag om å være mindre perfekt. Med Solveig Melkeraaen Regissør, flink pike og x-deprimert. Og Lars Joakim Ringom - Regiassistent, flink pikegutt og x-big Brother vinner. Solveig Melkeraaen er en ressurssterk og humørfylt filmskaper som har vært vant til å klare alt. Men, så en dag sier det stopp. Hun blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Solveig får livet sitt tilbake, men «flinkismønstrene» sitter i ryggmargen. Vil hun miste alt igjen? Dokumentarfilmen «FLINK PIKE EN FEELGOOD-FILM OM DEPRESJON» hadde premiere på norske kinoer 10. oktober En film om å være perfekt og uperfekt, om kontroll og tap av kontroll, og om å le når alt er svart. Som Solveigs venn og kollega Lars Joakim sier: Når du først skal bli depressiv, skal du faen meg bli best i det òg! Solveig øver jevnlig på å være mindre flink pike, og hun har fått god hjelp av Lars Joakim. I dette uperfekte foredraget viser de klipp fra FLINK PIKE og deler sine erfaringer med KUNSTEN Å GI FAEN. For mer informasjon: Solveig Melkeraaen (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Hun har regissert en rekke prisbelønte dokumentarfilmer, bla «Radiobingo», «Statistikk» og «Fabelaktige Fiff og Fam». «Flink pike» er hennes første kinodokumentar. Lars Joakim Ringom (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Han har jobbet som regissør og klipper innen TV og dokumentarfilm for bla «Da damene dro», «So you think you can dance», «Åndenes makt», «I kveld med Ylvis» og «Flink pike». Ja til madrass på jobb! FREDAG 4. SEPTEMBER KL.14:15 15:15 «Flink pike kunsten å gi faen» Solveig Melkeraaen & Lars Joakim Ringom

10 SOSIALT PROGRAM Mottakelse i Nidarosdomen 2. sept. 20:00 Studentprestene Birte A. Gresseth og Tom Elvebakk inviterer deltakerne inn i Nidarosdomen. Orgelmusikk fra det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet og mulighet til å se flere av de fantastiske stedene i domen som vanligvis ikke er åpne for publikum gjør dette til et besøk utenom det vanlige. Velkommen til en helt spesiell og stemningsfull start på seminaret! Samfundet-safari 3. sept. 16:15 Vi inviterer til en rundtur i det sagnomsuste runde huset i Trondheim! Debatter, konserter, teater, Isfit og UKA huset lever i aller beste velgående. Studenter vil guide oss gjennom Storsalen, Knaus og hyblene. Vi garanterer god stemning og overraskelser underveis. Det blir servert lett fingermat og drikke i den rette studenterånd!

11

12 Illustrasjon: Carlos Alberto Correia

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse En grunnleggende

Detaljer

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Fra generasjon prestasjon til generasjon relasjon?

Fra generasjon prestasjon til generasjon relasjon? Fra generasjon prestasjon til generasjon relasjon? Hva kan vi som foresatte helt konkret gjøre for å bidra til at fokuset flyttes fra prestasjoner til relasjoner? Det er f.eks. bedre å ha en god venn som

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

2016 J.M. Stenersens Forlag AS

2016 J.M. Stenersens Forlag AS 2016 J.M. Stenersens Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner, Blæst Sats og ebok: Dag Brekke/akzidenz as ISBN: 978-82-7201-630-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond J.M. Stenersens

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting v/psykologspesialist Elin Fjerstad Innhold Begrepet mestring på godt og vondt Hva skal mestres? Nøkkelen til mestring god selvfølelse Å forholde seg til

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser

Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser Mindfulness og medfølelse i psykoterapeutiske endringsprosesser Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse er samhørighetsfølelse

Detaljer

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Dr. Psychol. Per-Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Mindfulness er en tilstand/holdning

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter ACT Acceptance and Commitment Therapy - generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter Heidi Trydal Psykologspesialist Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser St Olav HF

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Mindfulness i hverdagen lev livet nå

Mindfulness i hverdagen lev livet nå Mindfulness i hverdagen lev livet nå Av psykolog Rebekka Th. Egeland Pantagruel Forlag Pantagruel Forlag, 2010 Mindfulness i hverdagen lev livet nå, av Rebekka Th. Egeland Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det er blitt skamfullt å være normal

Det er blitt skamfullt å være normal Aktuelt FORUNDERLIG FORSKNING 19.10.2015 Det er blitt skamfullt å være normal Skamfølelse kan hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men nå skammer vi oss for å være vanlige også. SKAMFULLT: Mange

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave

Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave Ingrid Grasdal Spes.ped. rådgiver Seksjon for Psykosomatikk og CL- Barnepsykiatri, Avdeling for nevrofag Rikshospitalet/OUS Skolen = arbeidsplassen til eleven

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet startet i Nordland med 15 prosjekter forankring i barnevern, NAV, skole, helse

Detaljer

Først, et par forbehold:

Først, et par forbehold: Møte med de søte - Til tider irriterende, frustrerende eller håpløst? Først, et par forbehold: Forenkler, overdriver og setter på spissen Håper noe er grunnleggende 1. Diabetes-morro 2. Diabetes-alvor

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Psykisk helse på timeplanen

Psykisk helse på timeplanen Psykisk helse på timeplanen Kurs i psykisk helse for 14-åringar i Prosjekt støtta av Extrastiftelsen v/prosjektleiar anne.hilde.lystad@alesund.kommune.no Bakgrunn for prosjektet: Behov i skulen Utvikling

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Birgitte Lange. Hjemmestedet. Lengselen etter å komme hjem

Birgitte Lange. Hjemmestedet. Lengselen etter å komme hjem Birgitte Lange Hjemmestedet Lengselen etter å komme hjem BIRGITTE LANGE er assisterende direktør i UDI. I mer enn ti år i ulike stillinger i blant annet Kirkens Bymisjon og i arbeid med barnevernet og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Talenter for framtida 16. september 2016 Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Tre suksessfaktorer i arbeid med skolefravær: RELASJON Mellom

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for spesialpedagoger, lærere og førskolelærere, helsesøstre, vernepleiere,

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig

Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig 1 Før jeg begynner med råd, synes jeg det er greit å snakke litt om motivasjonen. Hvorfor skal dere egentlig bruke tid på populærvitenskaplig formidling? 2 Samfunnsansvar folk har rett til å vite hva forskerne

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Hva er sorg? Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser: Lengsel etter

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer