PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, 3. 4. september"

Transkript

1 PROGRAM Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september Når alt må velges - frihetens dobbelthet

2

3 Vi ønsker velkommen til Trondheim og Den Nasjonale Studenthelsekonferansen 2015! Når alt må velges - frihetens dobbelthet Konferansens tema tar utgangspunkt i den enorme friheten mange unge voksne møter i dagens samfunn. Denne friheten er hardt tilkjempet og eksister ikke på samme måte i mange av sam - tidens kulturer. I store trekk er friheten et gode, vi kan få det akkurat som vi vil! Muligheten for glede og mestring ligger her. Samtidig gir den oss et ansvar med grobunn for blant annet ambivalens, uvisshet, anger og skyld. «Svårt at vilja stanna och vilja falla» skriver Karin Boye i diktet «Ja visst gör det ont när knoppar brister» fra Valgets kval er en smertelig tilstand mellom en ukjent fremtid og en tapt fortid. Det krever mye av oss å velge, og kanskje enda mer å velge noe bort. Hvordan får vi det dersom vi stadig vekk må velge ikke bare studie, venner og kjæreste, men også hva vi skal ha på burgeren, hvilken buksemodell vi skal kjøpe, hvilken kaffe vi drikker og hvor mange ganger vi skal trene denne uka? Hvor flink vil vi være? Å mestre valget er kanskje en forutsetning for god psykisk helse i et moderne vestlig samfunn preget av stadig større frihet og uendelige muligheter. Hvem skal fortelle oss hva som er riktig og når vi er bra nok? Ytre begrensninger og indre stengsler hindrer mange i å benytte seg av friheten, men alle blir likevel møtt med denne tidsånden og må på et eller annet vis forholde seg til den. Hvordan kan vi som fagpersoner være en støtte til å navigere i dette landskapet? På konferansen inviterer vi deg til å se på valgfrihet fra et samfunns-filosofisk plan. Vi tar deg med inn i psykologiske dilemma og indre konflikter, og du får en smakebit på hvordan det hele kan bære galt av sted. Vi holder frem det vi tror gir en balast og motstandsdyktighet som hjelper både oss og studentene å holde en stødig kurs og avpasse fart i en verden som stadig ekspanderer og du får muligheten til å ta noen valg. Ikke minst får du anledning til å oppleve Nidarosdomen og en unik mulighet til å utforske trønderstudentenes røde runde hjerte og indre liv på Samfundet. Fagkomiteen for Studenthelsekonferansen 2015 Elisabeth Gusdal Ann-Marit Longva Trond Kåre Sæverud Marianne Ingeborg Karlsen Ottar Hummelsund

4 PROGRAM onsdag 2. september 20:00 Mottagelse i Nidarosdomen med omvisning og orgelmeditasjon Den som vil kan møtes i lobbybaren på Scandic Nidelven etterpå. torsdag 3. september 08:30 09:00 Kaffe og registrering 09:00 09:15 Åpning 09:15 10:15 Jan-Ole Hesselberg «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» 10:15 10:30 Pause 10:30 12:45 Gro Johnsrud Langslet «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» 12:45 13:45 Lunsj 13:45 14:15 Øyvind Taraldset Sørensen «Inneklemt mellom Gud og samvittigheten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» 14:15 15:30 Gunnar C. Aakvaag «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» 16:00 Bussavgang til Samfundet 16:15 17:15 Samfundet-safari 20:00 Festmiddag ved Scandic Nidelven

5 08:30 Kaffe fredag 4. september 09:00 Per-Einar Binder «Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur» 11:30 Lunsj 12:30 13:00 Are Sende Osen «Studentenes helse før, nå og i framtiden» 13:00 13:05 Pause 13:05 14:05 Parallellsesjon 1) Håvard Kallestad «Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper» 2) Andreas Austgulen Westin «Rusmidler versjon 2.0» 14:05 14:15 Pause 14:15 15:15 Solveig Melkeraaen og Lars Joakim Ringom «Flink pike kunsten å gi faen» 15:15 15:30 Oppsummering og avslutning Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

6 JAN-OLE HESSELBERG: Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg Hvis du kunne ha valgt, ville du ønsket å få to gode jobbtilbud eller ikke? Vi elsker valgmuligheter. Vi blir glade når vi får flere og vi blir gretne når noen innskrenker dem. Men kan vi stole på oss selv? Kan vi stole på at det vi vil ha også er det som er best for den fremtidige utgaven av oss selv? Den utgaven som faktisk skal ta valgene? De siste tiårene med psykologisk forskning har vist oss at svaret på det er «NEI». Vi takler ikke valgmulighetene slik vi tror. Faktisk tyder vi på at vi rett og slett ikke har godt av det. Hesselberg snakker med humor om hva forskningen sier og om den gangen han fikk to gode jobbtilbud (som han skulle ønske han ikke fikk). TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 09:15 10:15 «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» Jan-Ole Hesselberg Jan-Ole Hesselberg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og bakgrunn som leder og behandler i statlig og kommunal helsetjeneste. Du kjenner ham kanskje fra TV-seriene «Folkeopplysningen» (NRK1) og «Typisk deg» (TVNorge), hvor han på en underholdende måte viser hvordan vi mennesker påvirkes av ting utenfor vår kontroll. Han er lidenskapelig opptatt av vitenskap og forskningsformidling og ble i 2014 kåret til «Årets folkeopplyser» med bakgrunn i hans TV-program, foredrag, podcast og blogg. Les mer om Hesselberg på GRO JOHNSRUD LANGSLET: Fra problemsnakk til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer raskt i en verden som «beveger» seg, dvs. der hvor både problemer og løsninger er menneskeskapt. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og utvikling gjennom å styrke folks særegne løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep. LØFT er anvendbar i alle situasjoner hvor mennesker ønsker forandring og nye løsninger på gamle problemer. Deltakerne vil få presentert de grunnleggende ideene og innfallsvinklene i løsningsfokusert tilnærming (LØFT). De får anledning til å gjennomføre korte øvelser i par for selv å kjenne på kroppen hvilke innfallsvinkler som passer/ikke passer. Langslet vil også understreke forskjellene mellom kraftfull LØFT-praksis og det hun kaller mer vassen, overflatisk praksis. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 10:30 12:45 «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» Gro Johnsrud Langslet Gro Johnsrud Langslet er psykolog. Hun har erfaring som klinisk psykolog og familieterapeut, og har siden 1986 arbeidet med organisasjoner. Johnsrud Langslet bistår ledere og ledergrupper med å få til ønskede endringer, og er konsulent i arbeidsmiljøforbedrings- og konfliktløsningsprosesser. I tillegg veileder hun mennesker som ønsker å bevege seg på nye måter i eget liv. Hun underviser og holder foredrag. Johnsrud Langslet har mye av æren for at LØFT anvendes i et stort omfang i Norge i dag.

7 ØYVIND TARALDSET SØRENSEN: Inneklemt mellom Gud og samvittigheten. Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse. Mange strever med evnen til å ivareta seg selv. Unge voksne mennesker med et religiøst livssyn er ikke noe unntak i så måte. De vil ofte oppleve at de må forholde seg til en autoritet utenfor dem selv som kan medføre både dårlig samvittighet og liten legitimitet for selvhevdelse. Jeg vil i mitt innlegg vise hvordan man innenfor en religiøs tradisjon kan skape rom for selvivaretakelse og selvhevdelse. Flere kjente bibeltekster kan (og bør) leses som protest mot konvensjoner, autoriteter og samvittighet, og som tillatelse til opprør, selvhevdelse og invitasjon til å ta gode valg. Klinisk erfaring fra samtaler med mennesker i ulike aldre viser at en slik tilnærming kan ha betydning både ut fra en religionspsykologisk og en religiøs tilnærming til guddommelig autoritet. Metoden med å bruke frigjørende elementer fra tradisjonen selv vil kunne gi impulser til å utforske tilsvarende muligheter også innenfor andre religioner og livssyn. Øyvind Taraldset Sørensen er spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektoren. Han er hovedprest og seksjonsleder for Prestetjenesten ved St. Olavs Hospital. Han har vært sykehusprest siden 1992, hvorav 14 år med hovedansvar for prestetjeneste innenfor psykisk helsevern. Han har arbeidet med forholdet mellom terapeutrollen og presterollen, religionspsykologiske spørsmål, etiske problemstillinger, kontekstuell teologi og har lang erfaring med samtaler med mennesker i ulike livskriser. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 13:45 14:15 «Inneklemt mellom Gud og samvittig heten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» Øyvind Taraldset Sørensen GUNNAR C. AAKVAAG: Frihetens demokratisering og generasjon lydig Noe av det viktigste som har skjedd i etterkrigstidens Norge, er at friheten har blitt demokratisert. Muligheten til «å leve sitt eget liv» er ikke lenger forbeholdt de få, men er tilgjengelig for de fleste. Samtidig har ikke friheten gjort nordmenn lykkeligere. Særlig de siste årene har friheten eksplodert og lykken stagnert. Dette skyldes at med mye frihet følger store utfordringer. Parallelt med frihetens demokratisering har vi også fått Generasjon Lydig. Er det en sammenheng? Ja, sier Aakvaag i dette foredraget. Når dagens ungdom er den første etterkrigsgenerasjonen uten et kritisk kollektivt generasjonsprosjekt, skyldes det i stor grad at deres liv dreier seg om å håndtere frihetens utfordringer. De fleste vil vel spontant ønske frihetens demokratisering velkommen. Men er all friheten verdt å ha hvis den ikke gjør oss lykkeligere, og hvis den skaper ukritisk og lydig ungdom? Aakvaag svarer at frihet er grunnlaget for det viktigste av alt, nemlig et verdig liv. Gunnar C. Aakvaag (f. 1972) er postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han forsøker for tiden å utvikle en frihetssosiologi, og er i sin forsking særlig opptatt av frihetens sosiale betingelser i Norge i etterkrigstiden. Aakvaag har i tillegg til en rekke artikler og bokkapitler skrevet de to bøkene Moderne sosiologisk teori (2008) og Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv (2013). TORSDAG 3.SEPTEMBER KL. 14:15 15:30 «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» Gunnar C. Aakvaag

8 PER-EINAR BINDER: Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur Selvkritikk er i utgangspunktet konstruktivt og nødvendig. Det er imidlertid en indre aktivitet som for mange også blir destruktiv, og skaper låsende skam og angst. I en kultur med store krav til å skulle utrette noe enestående, ha suksess og vise frem vellykkethet vil også mange unge mennesker oppleve utilstrekkelighet og at det er noe «feil» med dem. Selvmedfølelse innebærer å være vennlig med seg selv når vonde ting skjer, og å kunne løfte blikket ut og se det fellesmenneskelige ved det å oppleve smerte, angst og nederlag. Det er også en holdning som ufarliggjør det å være «vanlig». I foredraget vil Binder ta for seg destruktiv selvkritikk og terapeutisk arbeid med å fremme selvmedfølelse, og trekke frem narsissistiske trekk ved dagens vestlige kultur som bakteppe. FREDAG 4. SEPTEMBER KL. 09:00 «Selvkritikk og selvmedfølelse livsperfeksjonisme i en narsissistisk kultur» Per-Einar BInder Per-Einar Binder (f. 1967) er professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider også som psykoterapeut med studenter med lettere psykiske lidelser. Binders forskning og kliniske praksis er forankret i eksistensiell, relasjonell, mindfulness- og emosjonsorientert psykologi. Han kom i 2014 med boken «Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi» som også danner grunnlag for hans innlegg på konferansen. Han har tidligere skrevet boken Et oppmerksomt liv om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi og er medforfatter av boken Mindfulness i psykologisk behandling. HÅVARD KALLESTAD: Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper Søvn er essensielt for mennesker. Hvis vi ikke hadde trengt å sove, burde evolusjonen ha kvittet seg med det for lenge siden. Vi trenger søvn for å fungere dagen etterpå. Når vi sover bearbeides følelser og alle språk har et uttrykk som beskriver «å sove på det». Vi trenger å være uthvilte for å klare å ta til oss ny kunnskap, og vi trenger å sove etter at vi har lært noe for å sementere kunnskapen. Samtidig er søvn lett påvirkelig og det skal lite til før vi begynner å sove dårlig. Studenter er kanskje ekstra sårbare da det gjerne skjer noe døgnet rundt, ingen følger med på om en kommer seg opp på morgenforelesningen og mange bekymrer seg for egne prestasjoner både faglig og sosialt. Da kan søvnen lett utebli, det blir vanskelig å hente seg inn og alle livets utfordringer blir enda større. Der man tidligere har tenkt på søvnløshet som et symptom, har man nå begynt å tenke på dette som en faktor som opprettholder den psykiske lidelsen. Hvordan kan vi møte dette og hvordan behandle kroniske søvnvansker? I denne forelesningen vil Håvard Kallestad beskrive enkle metoder for å hjelpe mennesker som ikke får sove. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON SØVN Håvard Kallestad Håvard Kallestad er postdoktor ved Institutt for nevromedisin, NTNU og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Han har skrevet doktorgrad om søvnvansker ved psykiske lidelser og har vært med på å starte en søvnklinikk ved St. Olavs Hospital Østmarka, der de behandler mennesker med alvorlige søvnvansker. Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi, men kan integreres i de fleste terapeutiske situasjoner.

9 ANDREAS AUSTGULEN WESTIN: Rusmidler versjon 2.0 For 10 år siden var «New Psychoactive Substances» (NPS) et ukjent begrep. Nå formelig vasser vi i NPS. I løpet av 10 år har over 500 nye syntetiske rusmidler dukket opp på det europeiske markedet. Oppskriften er enkel for de som kan kjemi: Ta et kjent rusmiddel, gi det en liten kjemisk vri, og vips: et nytt rusmiddel som ikke står på narkotikalisten. Hver uke dukker det opp to nye kjemiske forbindelser som verken helsevesen, politi, domstoler, tollvesen eller laboratorier har hørt om før. Bestilt på nett, sendt fra Asia og fraktet rett til brukerens adresse med ordinær post. Situasjon er ny for de som håndhever loven. Men situasjonen er også ny for brukerne selv. Er dette straffbart? Er det farlig? Gjør jeg feil valg? Andreas Austgulen Westin er spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Avdeling for klinisk farmakolog ved St. Olavs Hospital. Hans fagfelt handler om virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker, og laboratoriet han arbeider ved utfører legemiddel- og rusmiddelanalyser i prøver fra både levende og døde. Westin har vært spesielt interessert i den eksplosjonsartede fremveksten av designer drugs i den vestlige verden de siste 10 årene. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON RUS Andreas Austgulen Westin SOLVEIG MELKERAAEN & LARS JOAKIM RINGOM: Flink Pike Kunsten å gi faen Et uperfekt foredrag om å være mindre perfekt. Med Solveig Melkeraaen Regissør, flink pike og x-deprimert. Og Lars Joakim Ringom - Regiassistent, flink pikegutt og x-big Brother vinner. Solveig Melkeraaen er en ressurssterk og humørfylt filmskaper som har vært vant til å klare alt. Men, så en dag sier det stopp. Hun blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Solveig får livet sitt tilbake, men «flinkismønstrene» sitter i ryggmargen. Vil hun miste alt igjen? Dokumentarfilmen «FLINK PIKE EN FEELGOOD-FILM OM DEPRESJON» hadde premiere på norske kinoer 10. oktober En film om å være perfekt og uperfekt, om kontroll og tap av kontroll, og om å le når alt er svart. Som Solveigs venn og kollega Lars Joakim sier: Når du først skal bli depressiv, skal du faen meg bli best i det òg! Solveig øver jevnlig på å være mindre flink pike, og hun har fått god hjelp av Lars Joakim. I dette uperfekte foredraget viser de klipp fra FLINK PIKE og deler sine erfaringer med KUNSTEN Å GI FAEN. For mer informasjon: Solveig Melkeraaen (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Hun har regissert en rekke prisbelønte dokumentarfilmer, bla «Radiobingo», «Statistikk» og «Fabelaktige Fiff og Fam». «Flink pike» er hennes første kinodokumentar. Lars Joakim Ringom (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Han har jobbet som regissør og klipper innen TV og dokumentarfilm for bla «Da damene dro», «So you think you can dance», «Åndenes makt», «I kveld med Ylvis» og «Flink pike». Ja til madrass på jobb! FREDAG 4. SEPTEMBER KL.14:15 15:15 «Flink pike kunsten å gi faen» Solveig Melkeraaen & Lars Joakim Ringom

10 SOSIALT PROGRAM Mottakelse i Nidarosdomen 2. sept. 20:00 Studentprestene Birte A. Gresseth og Tom Elvebakk inviterer deltakerne inn i Nidarosdomen. Orgelmusikk fra det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet og mulighet til å se flere av de fantastiske stedene i domen som vanligvis ikke er åpne for publikum gjør dette til et besøk utenom det vanlige. Velkommen til en helt spesiell og stemningsfull start på seminaret! Samfundet-safari 3. sept. 16:15 Vi inviterer til en rundtur i det sagnomsuste runde huset i Trondheim! Debatter, konserter, teater, Isfit og UKA huset lever i aller beste velgående. Studenter vil guide oss gjennom Storsalen, Knaus og hyblene. Vi garanterer god stemning og overraskelser underveis. Det blir servert lett fingermat og drikke i den rette studenterånd!

11

12 Illustrasjon: Carlos Alberto Correia

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23.

Badeliv. Følelser. Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2014-23. Nr. 1/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Følelser Følelsenes ABC Når følelser blir kropp Nybrottsforskning på traumer På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 23

Detaljer

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 22 Ansvarlig redaktør: Ole Johan Sandvand Redaktør: Unni Tobiassen Lie Redaksjonsråd: Jon-Erik

Detaljer

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn

Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Bistand til egen innsats eller kamp på egen grunn Om brukermedvirkning og hjelpermedvirkning En bok Inger S Martinussen er stipendiat ved Høgskolen i Harstad. Hun har arbidet som fysioterapeut for mennesker

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR

ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR ELDRE LEDERE HAR FUNNET BALANSEN OG ØNSKER Å FREMME NÆRVÆR Liv Hanson Ausland, førstelektor, Institutt for helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold Hege Forbech Vinje, førsteamanuensis, Institutt for

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Martin Johnsrud Sundby. 18 personal og ledelse 4-12

Martin Johnsrud Sundby. 18 personal og ledelse 4-12 Tok tilbake t Martin Johnsrud Sundby Alder: 27 Yrke: Langrennsløper Noen meritter i skiløypa: VM-gull i stafett i 2011. VM-bronse på 15 km klassisk samme år. OL-sølv i stafett i 2010. En verdenscupseier

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre

Når lek blir alvor. spesialmagasin om barn og unges psykiske helse. vfb.no INGVILD H. RISHØI. DROP-INmetoden. skriver for å berøre vfb.no # 1 2015 spesialmagasin om barn og unges psykiske helse INGVILD H. RISHØI skriver for å berøre SISTE UTGAVE Magasinets historie RUSMØDRE har dårligere samspill med barna sine DROP-INmetoden Støtter

Detaljer

Mellom kjedsomhet og konsentrasjon. Å være fysioterapeut med letthet.

Mellom kjedsomhet og konsentrasjon. Å være fysioterapeut med letthet. Metodeessay fra feltforskning i eget yrkesfelt. Mellom kjedsomhet og konsentrasjon. Å være fysioterapeut med letthet. Våren 2012 Eli Rongved, kull 2010 Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer