PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM. Når alt må velges. - frihetens dobbelthet. Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, 3. 4. september"

Transkript

1 PROGRAM Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september Når alt må velges - frihetens dobbelthet

2

3 Vi ønsker velkommen til Trondheim og Den Nasjonale Studenthelsekonferansen 2015! Når alt må velges - frihetens dobbelthet Konferansens tema tar utgangspunkt i den enorme friheten mange unge voksne møter i dagens samfunn. Denne friheten er hardt tilkjempet og eksister ikke på samme måte i mange av sam - tidens kulturer. I store trekk er friheten et gode, vi kan få det akkurat som vi vil! Muligheten for glede og mestring ligger her. Samtidig gir den oss et ansvar med grobunn for blant annet ambivalens, uvisshet, anger og skyld. «Svårt at vilja stanna och vilja falla» skriver Karin Boye i diktet «Ja visst gör det ont när knoppar brister» fra Valgets kval er en smertelig tilstand mellom en ukjent fremtid og en tapt fortid. Det krever mye av oss å velge, og kanskje enda mer å velge noe bort. Hvordan får vi det dersom vi stadig vekk må velge ikke bare studie, venner og kjæreste, men også hva vi skal ha på burgeren, hvilken buksemodell vi skal kjøpe, hvilken kaffe vi drikker og hvor mange ganger vi skal trene denne uka? Hvor flink vil vi være? Å mestre valget er kanskje en forutsetning for god psykisk helse i et moderne vestlig samfunn preget av stadig større frihet og uendelige muligheter. Hvem skal fortelle oss hva som er riktig og når vi er bra nok? Ytre begrensninger og indre stengsler hindrer mange i å benytte seg av friheten, men alle blir likevel møtt med denne tidsånden og må på et eller annet vis forholde seg til den. Hvordan kan vi som fagpersoner være en støtte til å navigere i dette landskapet? På konferansen inviterer vi deg til å se på valgfrihet fra et samfunns-filosofisk plan. Vi tar deg med inn i psykologiske dilemma og indre konflikter, og du får en smakebit på hvordan det hele kan bære galt av sted. Vi holder frem det vi tror gir en balast og motstandsdyktighet som hjelper både oss og studentene å holde en stødig kurs og avpasse fart i en verden som stadig ekspanderer og du får muligheten til å ta noen valg. Ikke minst får du anledning til å oppleve Nidarosdomen og en unik mulighet til å utforske trønderstudentenes røde runde hjerte og indre liv på Samfundet. Fagkomiteen for Studenthelsekonferansen 2015 Elisabeth Gusdal Ann-Marit Longva Trond Kåre Sæverud Marianne Ingeborg Karlsen Ottar Hummelsund

4 PROGRAM onsdag 2. september 20:00 Mottagelse i Nidarosdomen med omvisning og orgelmeditasjon Den som vil kan møtes i lobbybaren på Scandic Nidelven etterpå. torsdag 3. september 08:30 09:00 Kaffe og registrering 09:00 09:15 Åpning 09:15 10:15 Jan-Ole Hesselberg «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» 10:15 10:30 Pause 10:30 12:45 Gro Johnsrud Langslet «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» 12:45 13:45 Lunsj 13:45 14:15 Øyvind Taraldset Sørensen «Inneklemt mellom Gud og samvittigheten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» 14:15 15:30 Gunnar C. Aakvaag «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» 16:00 Bussavgang til Samfundet 16:15 17:15 Samfundet-safari 20:00 Festmiddag ved Scandic Nidelven

5 08:30 Kaffe fredag 4. september 09:00 Per-Einar Binder «Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur» 11:30 Lunsj 12:30 13:00 Are Sende Osen «Studentenes helse før, nå og i framtiden» 13:00 13:05 Pause 13:05 14:05 Parallellsesjon 1) Håvard Kallestad «Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper» 2) Andreas Austgulen Westin «Rusmidler versjon 2.0» 14:05 14:15 Pause 14:15 15:15 Solveig Melkeraaen og Lars Joakim Ringom «Flink pike kunsten å gi faen» 15:15 15:30 Oppsummering og avslutning Studenthelsekonferansen 2015 Trondheim, september

6 JAN-OLE HESSELBERG: Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg Hvis du kunne ha valgt, ville du ønsket å få to gode jobbtilbud eller ikke? Vi elsker valgmuligheter. Vi blir glade når vi får flere og vi blir gretne når noen innskrenker dem. Men kan vi stole på oss selv? Kan vi stole på at det vi vil ha også er det som er best for den fremtidige utgaven av oss selv? Den utgaven som faktisk skal ta valgene? De siste tiårene med psykologisk forskning har vist oss at svaret på det er «NEI». Vi takler ikke valgmulighetene slik vi tror. Faktisk tyder vi på at vi rett og slett ikke har godt av det. Hesselberg snakker med humor om hva forskningen sier og om den gangen han fikk to gode jobbtilbud (som han skulle ønske han ikke fikk). TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 09:15 10:15 «Valgets kval om hvordan det du vil ha, ikke alltid er bra for deg» Jan-Ole Hesselberg Jan-Ole Hesselberg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og bakgrunn som leder og behandler i statlig og kommunal helsetjeneste. Du kjenner ham kanskje fra TV-seriene «Folkeopplysningen» (NRK1) og «Typisk deg» (TVNorge), hvor han på en underholdende måte viser hvordan vi mennesker påvirkes av ting utenfor vår kontroll. Han er lidenskapelig opptatt av vitenskap og forskningsformidling og ble i 2014 kåret til «Årets folkeopplyser» med bakgrunn i hans TV-program, foredrag, podcast og blogg. Les mer om Hesselberg på GRO JOHNSRUD LANGSLET: Fra problemsnakk til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer raskt i en verden som «beveger» seg, dvs. der hvor både problemer og løsninger er menneskeskapt. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og utvikling gjennom å styrke folks særegne løsningskompetanse, kvaliteter og kloke grep. LØFT er anvendbar i alle situasjoner hvor mennesker ønsker forandring og nye løsninger på gamle problemer. Deltakerne vil få presentert de grunnleggende ideene og innfallsvinklene i løsningsfokusert tilnærming (LØFT). De får anledning til å gjennomføre korte øvelser i par for selv å kjenne på kroppen hvilke innfallsvinkler som passer/ikke passer. Langslet vil også understreke forskjellene mellom kraftfull LØFT-praksis og det hun kaller mer vassen, overflatisk praksis. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 10:30 12:45 «Fra problemfokus til løsningssnakk hvordan gjøre noe som virker» Gro Johnsrud Langslet Gro Johnsrud Langslet er psykolog. Hun har erfaring som klinisk psykolog og familieterapeut, og har siden 1986 arbeidet med organisasjoner. Johnsrud Langslet bistår ledere og ledergrupper med å få til ønskede endringer, og er konsulent i arbeidsmiljøforbedrings- og konfliktløsningsprosesser. I tillegg veileder hun mennesker som ønsker å bevege seg på nye måter i eget liv. Hun underviser og holder foredrag. Johnsrud Langslet har mye av æren for at LØFT anvendes i et stort omfang i Norge i dag.

7 ØYVIND TARALDSET SØRENSEN: Inneklemt mellom Gud og samvittigheten. Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse. Mange strever med evnen til å ivareta seg selv. Unge voksne mennesker med et religiøst livssyn er ikke noe unntak i så måte. De vil ofte oppleve at de må forholde seg til en autoritet utenfor dem selv som kan medføre både dårlig samvittighet og liten legitimitet for selvhevdelse. Jeg vil i mitt innlegg vise hvordan man innenfor en religiøs tradisjon kan skape rom for selvivaretakelse og selvhevdelse. Flere kjente bibeltekster kan (og bør) leses som protest mot konvensjoner, autoriteter og samvittighet, og som tillatelse til opprør, selvhevdelse og invitasjon til å ta gode valg. Klinisk erfaring fra samtaler med mennesker i ulike aldre viser at en slik tilnærming kan ha betydning både ut fra en religionspsykologisk og en religiøs tilnærming til guddommelig autoritet. Metoden med å bruke frigjørende elementer fra tradisjonen selv vil kunne gi impulser til å utforske tilsvarende muligheter også innenfor andre religioner og livssyn. Øyvind Taraldset Sørensen er spesialist i praktisk prestetjeneste i helse- og sosialsektoren. Han er hovedprest og seksjonsleder for Prestetjenesten ved St. Olavs Hospital. Han har vært sykehusprest siden 1992, hvorav 14 år med hovedansvar for prestetjeneste innenfor psykisk helsevern. Han har arbeidet med forholdet mellom terapeutrollen og presterollen, religionspsykologiske spørsmål, etiske problemstillinger, kontekstuell teologi og har lang erfaring med samtaler med mennesker i ulike livskriser. TORSDAG 3. SEPTEMBER KL. 13:45 14:15 «Inneklemt mellom Gud og samvittig heten Noen teologiske perspektiver på tillatelse til selvhevdelse.» Øyvind Taraldset Sørensen GUNNAR C. AAKVAAG: Frihetens demokratisering og generasjon lydig Noe av det viktigste som har skjedd i etterkrigstidens Norge, er at friheten har blitt demokratisert. Muligheten til «å leve sitt eget liv» er ikke lenger forbeholdt de få, men er tilgjengelig for de fleste. Samtidig har ikke friheten gjort nordmenn lykkeligere. Særlig de siste årene har friheten eksplodert og lykken stagnert. Dette skyldes at med mye frihet følger store utfordringer. Parallelt med frihetens demokratisering har vi også fått Generasjon Lydig. Er det en sammenheng? Ja, sier Aakvaag i dette foredraget. Når dagens ungdom er den første etterkrigsgenerasjonen uten et kritisk kollektivt generasjonsprosjekt, skyldes det i stor grad at deres liv dreier seg om å håndtere frihetens utfordringer. De fleste vil vel spontant ønske frihetens demokratisering velkommen. Men er all friheten verdt å ha hvis den ikke gjør oss lykkeligere, og hvis den skaper ukritisk og lydig ungdom? Aakvaag svarer at frihet er grunnlaget for det viktigste av alt, nemlig et verdig liv. Gunnar C. Aakvaag (f. 1972) er postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han forsøker for tiden å utvikle en frihetssosiologi, og er i sin forsking særlig opptatt av frihetens sosiale betingelser i Norge i etterkrigstiden. Aakvaag har i tillegg til en rekke artikler og bokkapitler skrevet de to bøkene Moderne sosiologisk teori (2008) og Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv (2013). TORSDAG 3.SEPTEMBER KL. 14:15 15:30 «Frihetens demokratisering og generasjon lydig» Gunnar C. Aakvaag

8 PER-EINAR BINDER: Selvkritikk og selvmedfølelse livs-perfeksjonisme i en narsissistisk kultur Selvkritikk er i utgangspunktet konstruktivt og nødvendig. Det er imidlertid en indre aktivitet som for mange også blir destruktiv, og skaper låsende skam og angst. I en kultur med store krav til å skulle utrette noe enestående, ha suksess og vise frem vellykkethet vil også mange unge mennesker oppleve utilstrekkelighet og at det er noe «feil» med dem. Selvmedfølelse innebærer å være vennlig med seg selv når vonde ting skjer, og å kunne løfte blikket ut og se det fellesmenneskelige ved det å oppleve smerte, angst og nederlag. Det er også en holdning som ufarliggjør det å være «vanlig». I foredraget vil Binder ta for seg destruktiv selvkritikk og terapeutisk arbeid med å fremme selvmedfølelse, og trekke frem narsissistiske trekk ved dagens vestlige kultur som bakteppe. FREDAG 4. SEPTEMBER KL. 09:00 «Selvkritikk og selvmedfølelse livsperfeksjonisme i en narsissistisk kultur» Per-Einar BInder Per-Einar Binder (f. 1967) er professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider også som psykoterapeut med studenter med lettere psykiske lidelser. Binders forskning og kliniske praksis er forankret i eksistensiell, relasjonell, mindfulness- og emosjonsorientert psykologi. Han kom i 2014 med boken «Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi» som også danner grunnlag for hans innlegg på konferansen. Han har tidligere skrevet boken Et oppmerksomt liv om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi og er medforfatter av boken Mindfulness i psykologisk behandling. HÅVARD KALLESTAD: Hvordan møte studenter som er søvnløse enkle terapeutiske metoder som hjelper Søvn er essensielt for mennesker. Hvis vi ikke hadde trengt å sove, burde evolusjonen ha kvittet seg med det for lenge siden. Vi trenger søvn for å fungere dagen etterpå. Når vi sover bearbeides følelser og alle språk har et uttrykk som beskriver «å sove på det». Vi trenger å være uthvilte for å klare å ta til oss ny kunnskap, og vi trenger å sove etter at vi har lært noe for å sementere kunnskapen. Samtidig er søvn lett påvirkelig og det skal lite til før vi begynner å sove dårlig. Studenter er kanskje ekstra sårbare da det gjerne skjer noe døgnet rundt, ingen følger med på om en kommer seg opp på morgenforelesningen og mange bekymrer seg for egne prestasjoner både faglig og sosialt. Da kan søvnen lett utebli, det blir vanskelig å hente seg inn og alle livets utfordringer blir enda større. Der man tidligere har tenkt på søvnløshet som et symptom, har man nå begynt å tenke på dette som en faktor som opprettholder den psykiske lidelsen. Hvordan kan vi møte dette og hvordan behandle kroniske søvnvansker? I denne forelesningen vil Håvard Kallestad beskrive enkle metoder for å hjelpe mennesker som ikke får sove. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON SØVN Håvard Kallestad Håvard Kallestad er postdoktor ved Institutt for nevromedisin, NTNU og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital. Han har skrevet doktorgrad om søvnvansker ved psykiske lidelser og har vært med på å starte en søvnklinikk ved St. Olavs Hospital Østmarka, der de behandler mennesker med alvorlige søvnvansker. Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi, men kan integreres i de fleste terapeutiske situasjoner.

9 ANDREAS AUSTGULEN WESTIN: Rusmidler versjon 2.0 For 10 år siden var «New Psychoactive Substances» (NPS) et ukjent begrep. Nå formelig vasser vi i NPS. I løpet av 10 år har over 500 nye syntetiske rusmidler dukket opp på det europeiske markedet. Oppskriften er enkel for de som kan kjemi: Ta et kjent rusmiddel, gi det en liten kjemisk vri, og vips: et nytt rusmiddel som ikke står på narkotikalisten. Hver uke dukker det opp to nye kjemiske forbindelser som verken helsevesen, politi, domstoler, tollvesen eller laboratorier har hørt om før. Bestilt på nett, sendt fra Asia og fraktet rett til brukerens adresse med ordinær post. Situasjon er ny for de som håndhever loven. Men situasjonen er også ny for brukerne selv. Er dette straffbart? Er det farlig? Gjør jeg feil valg? Andreas Austgulen Westin er spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Avdeling for klinisk farmakolog ved St. Olavs Hospital. Hans fagfelt handler om virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker, og laboratoriet han arbeider ved utfører legemiddel- og rusmiddelanalyser i prøver fra både levende og døde. Westin har vært spesielt interessert i den eksplosjonsartede fremveksten av designer drugs i den vestlige verden de siste 10 årene. FREDAG 4. SEPTEMBER KL.13:05 14:05 PARALELLSESJON RUS Andreas Austgulen Westin SOLVEIG MELKERAAEN & LARS JOAKIM RINGOM: Flink Pike Kunsten å gi faen Et uperfekt foredrag om å være mindre perfekt. Med Solveig Melkeraaen Regissør, flink pike og x-deprimert. Og Lars Joakim Ringom - Regiassistent, flink pikegutt og x-big Brother vinner. Solveig Melkeraaen er en ressurssterk og humørfylt filmskaper som har vært vant til å klare alt. Men, så en dag sier det stopp. Hun blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. Elektrosjokkbehandling blir redningen. Solveig får livet sitt tilbake, men «flinkismønstrene» sitter i ryggmargen. Vil hun miste alt igjen? Dokumentarfilmen «FLINK PIKE EN FEELGOOD-FILM OM DEPRESJON» hadde premiere på norske kinoer 10. oktober En film om å være perfekt og uperfekt, om kontroll og tap av kontroll, og om å le når alt er svart. Som Solveigs venn og kollega Lars Joakim sier: Når du først skal bli depressiv, skal du faen meg bli best i det òg! Solveig øver jevnlig på å være mindre flink pike, og hun har fått god hjelp av Lars Joakim. I dette uperfekte foredraget viser de klipp fra FLINK PIKE og deler sine erfaringer med KUNSTEN Å GI FAEN. For mer informasjon: Solveig Melkeraaen (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Hun har regissert en rekke prisbelønte dokumentarfilmer, bla «Radiobingo», «Statistikk» og «Fabelaktige Fiff og Fam». «Flink pike» er hennes første kinodokumentar. Lars Joakim Ringom (f.1978), ble uteksaminert fra dokumentarlinjen ved Høgskolen i Lillehammer i Han har jobbet som regissør og klipper innen TV og dokumentarfilm for bla «Da damene dro», «So you think you can dance», «Åndenes makt», «I kveld med Ylvis» og «Flink pike». Ja til madrass på jobb! FREDAG 4. SEPTEMBER KL.14:15 15:15 «Flink pike kunsten å gi faen» Solveig Melkeraaen & Lars Joakim Ringom

10 SOSIALT PROGRAM Mottakelse i Nidarosdomen 2. sept. 20:00 Studentprestene Birte A. Gresseth og Tom Elvebakk inviterer deltakerne inn i Nidarosdomen. Orgelmusikk fra det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet og mulighet til å se flere av de fantastiske stedene i domen som vanligvis ikke er åpne for publikum gjør dette til et besøk utenom det vanlige. Velkommen til en helt spesiell og stemningsfull start på seminaret! Samfundet-safari 3. sept. 16:15 Vi inviterer til en rundtur i det sagnomsuste runde huset i Trondheim! Debatter, konserter, teater, Isfit og UKA huset lever i aller beste velgående. Studenter vil guide oss gjennom Storsalen, Knaus og hyblene. Vi garanterer god stemning og overraskelser underveis. Det blir servert lett fingermat og drikke i den rette studenterånd!

11

12 Illustrasjon: Carlos Alberto Correia

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse En grunnleggende

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

2016 J.M. Stenersens Forlag AS

2016 J.M. Stenersens Forlag AS 2016 J.M. Stenersens Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner, Blæst Sats og ebok: Dag Brekke/akzidenz as ISBN: 978-82-7201-630-1 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond J.M. Stenersens

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle

Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Mindfulness og medfølelse i møte med det smertefulle Dr. Psychol. Per-Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Mindfulness er en tilstand/holdning

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting. v/psykologspesialist Elin Fjerstad Mestring av kronisk sykdom og funksjonsnedsetting v/psykologspesialist Elin Fjerstad Innhold Begrepet mestring på godt og vondt Hva skal mestres? Nøkkelen til mestring god selvfølelse Å forholde seg til

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Det er blitt skamfullt å være normal

Det er blitt skamfullt å være normal Aktuelt FORUNDERLIG FORSKNING 19.10.2015 Det er blitt skamfullt å være normal Skamfølelse kan hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men nå skammer vi oss for å være vanlige også. SKAMFULLT: Mange

Detaljer

Mindfulness i hverdagen lev livet nå

Mindfulness i hverdagen lev livet nå Mindfulness i hverdagen lev livet nå Av psykolog Rebekka Th. Egeland Pantagruel Forlag Pantagruel Forlag, 2010 Mindfulness i hverdagen lev livet nå, av Rebekka Th. Egeland Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter

- generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter ACT Acceptance and Commitment Therapy - generelle prinsipper og tilnærming i behandling av langvarige smerter Heidi Trydal Psykologspesialist Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser St Olav HF

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for spesialpedagoger, lærere og førskolelærere, helsesøstre, vernepleiere,

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave

Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave Barnesmerteteamet - spesialpedagogens oppgave Ingrid Grasdal Spes.ped. rådgiver Seksjon for Psykosomatikk og CL- Barnepsykiatri, Avdeling for nevrofag Rikshospitalet/OUS Skolen = arbeidsplassen til eleven

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Livskvalitet og mestring

Livskvalitet og mestring Livskvalitet og mestring Kristin Marjala, psykologspesialist Tone Westgaard, avdelingsleder Smerteavdelingen, UNN Fagkonferanse nevromuskulære sykdommer 12-13.09.16 Livskvalitet Hva er livskvalitet? Diffust

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

ER DET RART DET KAN VÆRE

ER DET RART DET KAN VÆRE ER DET RART DET KAN VÆRE UTFORDRENDE? 1 Foreldre med tidligere problematisk forhold til rusmidler, og erfaringer med foreldrerollen Konferansen Leva livet, Trondheim 5. juni 2013 Unni.kristiansen@hint.no

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen

Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen 1 Kirkelige miljøers utfordringer i møte med den som har seksuelt krenket en annen Knut Hermstad Dr.art., spes. i klin.sexologi (NACS) Konferanse Oslo 22. 23. november 2012 2 To hovedtyper av seksuelle

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk Utfordringer for både pasient og lege 29.9.16 psykologspesialist Elin Fjerstad ENHET FOR PSYKISKE HELSETJENESTER I SOMATIKKEN 1. Akutttjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk

Detaljer

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no

FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG. Cecilie Flo www.cecilieflo.no 7 EFFEKTIVE TIPS FOR Å TA BEDRE VARE PÅ DEG SELV Cecilie Flo www.cecilieflo.no ARBEIDSHEFTE FOR AUTISME- OG ADHD-MAMMAER 2 av 13 Velkommen! Du har nå et arbeidshefte i hånden med 7 effektive tips for å

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet startet i Nordland med 15 prosjekter forankring i barnevern, NAV, skole, helse

Detaljer

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor

Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Talenter for framtida 16. september 2016 Anneli Otnes Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi Enerhaugen familievernkontor Tre suksessfaktorer i arbeid med skolefravær: RELASJON Mellom

Detaljer

Tema og budskap Verdensdagen 2015 - LEVE

Tema og budskap Verdensdagen 2015 - LEVE Tema og budskap Verdensdagen 2015 - LEVE 1. BAKGRUNN FOR TILNÆRMING TIL FOREBYGGINGSARBEID VERDENSDAGEN 2015 I løpet av de senere år har det kommet flere studier om unge mennesker som forteller om tunge

Detaljer

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 5.-6.mars 2015 Diabetes i kropp og sinn Teorien om de spesifikke psykologiske prosessene ved diabetes Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Psykosomatisk

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Unge jobber til det smeller...

Unge jobber til det smeller... Unge jobber til det smeller... Om meningstap og energitap... Svein Gran, Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Hva skjera? Født før 1915 1-2% opplever minst en depressiv episode i løpet av livet Født

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Ins;tu= for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Forsker I, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest Mindfulness

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for videokonferanse Program 27.august 08.30-09.00 Oppkobling av

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet

SAT. Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Min psykiske lidelse og veien tilbake til livet Har diagnosen Paranoid Schizofreni Innlagt 3 ganger, 2 ganger på tvang og en gang frivillig Gikk i terapi etter første innleggelse samt kognitiv terapi Behandler

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Hva er sorg? Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser: Lengsel etter

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon De sykt flinke Ole Rikard Haavet dr. med., spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Fastlege, Lillestrøm Legesenter Førsteamanuensis, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Disposisjon Kasus (gjennomgående)

Detaljer

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister i psykiatri. Screening for bipolar lidelse Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister

Detaljer