Utdanningsprogram Familie og nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsprogram Familie og nettverk 2012-2014"

Transkript

1 invitasjon Utdanningsprogram Familie og nettverk Maternal grandfather 56 Sibling Mother 59 Sibling Child 13 Paternal grandmother Father 35 Child 9 Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik Paterna grandfather 55 Illustrasjonsfoto: Maternal grandmother

2 Velkommen til nytt utdanningsprogram Utdanningsprogrammet i familie- og nettverksarbeid kommer på bakgrunn av henvendelser fra Psykisk helse- og rusklinikken. En oppnevnt gruppe, bestående av representanter fra Bupa og Allmennpsykiatrisk avdeling, har sammen med Seksjon for kunnskapsbygging utviklet programmet. Programmet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk kunnskap om familie og nettverksarbeid samt praktisk anvendelse av metoden. Vi ønsker å tilby en utdanning som ved å øke kunnskap og kompetanse hos ansatte i Nordlandssykehuset kan gi brukerne en bedre tjeneste. Programmet består av 8 samlinger med forelesninger og gruppearbeid, pluss gruppeveiledning 5 ganger mellom samlingene. Begge delene er obligatoriske. For å få utbytte av utdanningen er det nødvendig for deltakerne å jobbe med familier. Enheter hvor flere deltakere søker om plass vil bli prioritert. Programmet har begrenset antall plasser. Seksjon for kunnskapsbygging ønsker å takke Kirsti Jørgensen, Leidis Mathisen, Steven Balmbra, Marianne Finstad og Ole-John Pedersen for å ha bidratt med sin kunnskap for å utvikle programmet. Inger Simonsen September 2012

3 Målgruppe Målgruppen for programmet er personer med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, som arbeider i helseforetak der arbeid med familier og enkeltindivider er en del av arbeidsområdet. Dette omfatter arbeid med barn, unge og voksne. Mål Å tilegne seg kunnskap om aktuelle teorier og metodisk tilnærming innen familieterapifeltet Å tilegne seg ferdigheter i system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier og nettverk Utdanningen består av 8 samlinger x 2 dager, samt veiledning i gruppe, minimum 15 timer. Programmet starter 4. desember 2012 og er ferdig våren Det forutsettes at deltakerne får jobbe med familier mens utdanningen pågår. Det er en fordel om flere fra samme arbeidssted deltar. Programmet søkes godkjent av psykologforeningen og legeforeningen Kriterier for deltakelse Deltakerne bør beherske engelsk godt nok til å følge forelesningene Deltakerne bør ha minimum 3-årig høgskoleutdanning Deltakernes arbeidssted må legge til rette for å arbeide med familier i utdanningsperioden. Det vil bli tildelt vitnemål etter avsluttet program. Vitnemål utstedes av Seksjon for kunnskapsbygging. Vitnemålet blir utstedt individuelt, og vil dokumentere prosentvis deltagelse. For å få vitnemål kreves 80% tilstedeværelse både på forelesningene og veiledning, dvs. 80% i hver. Utdanningen er gratis for ansatte i Nordlandssykehuset. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

4 Familieterapi Familieterapi har en lang tradisjon i Norge. I 1950-årene ble de første familiekontorene opprettet. På 1960-tallet ble det opprettet en familieavdeling ved Modum Bad. I psykisk helsevern for barn og ungdom ble dette etter hvert en vanlig arbeidsform, både som en poliklinisk intervensjonsform og i egne familieavdelinger. I dag finnes det familieavdelinger ved de fleste helseforetak, også her ved Nordlandssykehuset. Familieavdelinga ved Nordlandssykehuset ble opprettet i Grunnlaget for familieterapi er teorier om at menneskers psykiske reaksjoner har nær sammenheng med samspillet med mennesker de lever nær til daglig, og spesielt familien som lever tett sammen over lang tid. I familieterapi inkluderes også nettverket rundt den enkelte og hans/hennes familie Hvis én i familien får et problem eller et symptom, kan det være at oppmerksomheten på det kan avlede fra andre problemer som finnes i familien. Og rollen som den syke eller problematiske kan det være vanskelig å komme seg ut av. I familieterapi retter en oppmerksomheten mot slike forhold, og tenker seg at endring av samspillet i familien vil være den beste måten å hjelpe den som har problemer eller symptomer på. De siste 20 årene har stadig flere fagfolk over hele verden blitt opptatt av familieterapeutiske synspunkter, og har utviklet mange forskjellige teorier og arbeidsmetoder. Familieterapi i Norge var i 1980-årene dominert av tre hovedretninger: strukturell, strategisk og systemisk terapi. Metoden reflekterende team ble utviklet, inspirert av konstruktivisme og samarbeidsorientert, språksystemisk terapi. I 1990-årene fikk løsningsfokusert og narrativ terapi en sterk posisjon i fagfeltet, både internasjonalt og i Norge, og tilknytningsteori og emosjonsteori er i større grad blitt integrert som viktige aspekter ved familieterapi. Familie- og nettverksarbeid er viktig i møte med mennesket som er en del av en større sammenheng, og der hver enkelt blir påvirket av den andre i den nære relasjonen som familie er. Når et familiemedlem blir syk eier hele familien og nettverket de problemer og vansker som oppstår, fordi vi gjensidig påvirker hverandre på godt og vondt.

5 Forelesere Rudi Dallos er Programme Director på Plymouth University Doctorate in Clinical Psychology. Han arbeider og som psykolog spesialist med ungdom og familier. Han har vært involvert i familieterapi i over 25 år og har skrevet flere artikler om tema. For tiden jobber han med spiseforstyrrelser, ungdom og selvskading og unge lovbrytere. Han underviser og har en utstrakt virksomhet innenfor forskning og veiledning. Arlene Vetere er professor i klinisk psykologi og Deputy Director of Clinical Psychology Doctorate training på Surrey University. Hun er og familieterapeut og President of the European Family Therapy Association. Hun har skrevet to bøker sammen med Rudi Dallos og utgir snart bok nummer tre: Systemic Therapy and Attachment Narratives: Application across diverse settings. Geir Lundby er klinisk sosionom og familieterapeut. Han er ansatt ved regionalt senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo, og har i tillegg en omfattende praksis som foreleser og veileder. Han har skrevet flere fagbøker om blant annet narrativ terapi, fokus på pårørendes kunnskap og samarbeid som terapi. Han underviser om narrativ praksis i hele Norden. Søren Hertz er barne- og ungdomspsykiater psykiater, psykoterapeut og en erfaren veileder. Han har sin praksis Hillerød i Danmark Han underviser og er engasjert i å utvikle teori og metode innenfor behandling av barn og unge. Han har skrevet en rekke bøker og har flere andre publikasjoner. Finn Skårderud er psykiater, forfatter og professor. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Som overlege ved Oslo universitetssykehus leder han et behandlings- og forskningsprosjekt om mentaliseringsbasert behandling for spiseforstyrrelser. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse- og sosialfag. Han er også engasjert i tverrfaglige tilnærminger til psykisk helse, med vekt på å lese psykopatologiske fenomener ut fra både humanistiske, kulturelle, estetiske og medisinske tilnærminger. Wenche Seltzer er Professor, dr. philos. Spesialist i klinisk psykologi. Seniorforsker, FOU enheten, Vestre Viken HF, og har i flere år arbeidet med familiens hemmeligheter. Hun har flere internasjonalt anerkjente bokutgivelser bak seg, blant annet har hun skrevet boken Familiehemmeligheter som handler om tause samtaler i terapirommet. MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

6 Jaakko Seikkula er ph.d., klinisk psykolog og familieterapiutdannet. Han jobber som professor ved psykologisk institutt ved Universitetet i Jyväskyla i Finland, og er tilknyttet Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder, Norge. Han har gitt ut en rekke fagbøker, blant annet Åpne samtaler og Nettverksdialoger. Hans vitenskapelige arbeid er oversatt til en rekke språk. Anders Lindseth, professor ved Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland, siden 1. januar Ved Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, har han en bistilling som gästprofessor i praktisk kunskap med inriktning mot konsthantverkets teoribildning. Han har studert filosofi med matematikk og psykologi som støttefag ved Universitetene i Oslo og Tromsø, og vært stipendiat i Tübingen, Wien og Tromsø. Frem til 2002 var han førsteamanuensis og senere professor ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Lindseth er medlem av styret i Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis (Han er medlem av Dannelsesutvalget). Holger Hole, filosof ansatt i 50% stilling ved Universitetet i Tromsø. Det er som universitetslektor ved det helsefaglige fakultetet, institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) han har bidratt til å lage oppleggene som har vært holdt ved viderutdanningen i relasjons- og nettverksarbeid i Tromsø. Håkon Hårtveit, familieterapeut. Har arbeidet siden 1975 som terapeut og familierådgiver, først ved Sagene familiekontor, Oslo Helseråd, frem til Han har arbeidet med organisasjoner frem til 1990, og har privat praksis som psykoterapeut. Han har deltatt i arbeidet med å etablere en videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Haldor Øvreeide er spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med barneog familiespørsmål i behandling, sakkyndig arbeid, undervisning og offentlig utredningsarbeid. Sammen med Reidun Hafstad driver han Institutt for familie- og relasjonsutvikling i Os ved Bergen Litteratur Hårtveit, Håkon, Jensen Per: Familien - pluss én. Innføring i familieterapi. Universitetsforlaget, ISBN:

7 Program samling, desember Hva er familieterapi, og hvor kommer det fra? Hvorfor er det viktig i dag? Interne forelesere På denne samlingen vil det være presentasjoner, filmsnutt og refleksjoner fra arbeidsgruppen samling, februar Begreper og metoder Håkon Hårtveit På denne samlingen skal det jobbes med begrepsforståelse. Deltakerne skal få øve seg på metodene og introduseres til refleksjon 3. samling, april Refleksjonsprosessen og virkelighetsforståelse Konkret refleksjon og reflekterende prosesser Anders Lindseth Holger Hole På denne samlingen skal det jobbes i grupper og praktisering av reflekterende prosesser Veiledningsgrupper 4. samling, september Familieterapiens plass i nåtid og fremtid? Rapport/refleksjon fra prosjekt om barn diagnostisert med alvorlig psykisk lidelse og deres familier. Stikkord: Familiers ensomhet, sårbarhet, ansvar, og møte med standardiserte hjelpeinstanser Wenche Seltzer Terapi som samarbeid Geir Lundby På denne samlingen skal det jobbes i grupper med medbrakt kasus Veiledningsgrupper MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

8 5. samling, november Systemic Therapy and Attachment Narratives Rudi Dallos Arlene Vetere På denne samlingen skal det jobbes i grupper med medbrakt kasus Veiledningsgrupper samling, februar Biologi og terapi, kroppens inntog i terapirommet Søren Hertz Mentalisering i terapi med familier Finn Skårderud På denne samlingen skal det jobbes med refleksjon i grupper Veiledningsgrupper 7. samling, april Anvendte metoder inklusiv samtaler med barn Vold i familien Anne-Beth Grøndahl Veiledningsgrupper 8. samling, september Forskning og evaluering Jaakko Seikkula På denne samlingen skal det jobbes med refleksjon og evaluering av programmet.

9 MED KUNNSKAP UTEN KUNNSKAP

10 Praktisk informasjon: Det blir delt ut program til hver samling. Av hensyn til reisende starter første dag kl på hver samling Andre dag starter Vi skal være ferdig til kl.1600 Deltagerne blir delt i veiledningsgrupper på 8 stk. Hver gruppe får to veiledere. Gruppene skal møtes 5 ganger fom våren/ høsten 2013 tom våren høsten Deltagelse er obligatorisk Program og presentasjoner blir lagt i Campus. Campus blir presentert på første samling: Forslag på litteratur utover anbefalt bok, kommer underveis og informasjon om det blir lagt til Campus. Kontaktpersoner for programmet: Inger Simonsen, tlf: Tonje Firling, tlf: Det kan av praktiske grunner oppstå endringer i programmet

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Brukermedvirkning i familiebehandling-

Brukermedvirkning i familiebehandling- Margareta Lewis Brukermedvirkning i familiebehandling- Med Klient -og resultatstyrt praksis (KOR) som eksempel Masteroppgave i Familiebehandling MFB 301 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell

06-07. Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN. Kognitiv terapi. 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell 06-07 Nordlandssykehuset Bodø STUDIEPLAN Kognitiv terapi 1 1/2 årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell If you tell me, I will forget If you teach me, I will remember If you involve

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI 1. INNLEDNING... 3 2. BESKRIVELSE AV SPESIALITETEN I FAMILIEPSYKOLOGI... 4 2.1 DEFINISJON... 4 2.2 FUNKSJON OG VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram

Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE. Studieplan 2011-2012. 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram Nordlandssykehuset PROSJEKTLEDELSE Studieplan 2011-2012 1/2-årig kompetansehevende opplæringsprogram UTDANNINGSPLAN FOR PROSJEKTLEDELSE Prosjekt som arbeidsform benyttes i stadig større grad innenfor vårt

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25.

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. september 2013 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA»

«Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» Finn Berg «Å SE SEG SELV UTENFRA OG BARNET INNENFRA» En undersøkelse av foreldre i intensiv familieterapi, med fokus på om relasjonene i familien endres Masteroppgave i familiebehandling Høgskolen i Oslo

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Å hjelpe familien er å hjelpe barna nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Å hjelpe familien er å hjelpe barna nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Tilbud om familieråd Mammakafé for minoritetskvinner Barn og samlivsbrudd Tidsskrift for helsesøstre nr. 2-2015 landsgruppen av helsesøstre nsf Å hjelpe familien er å hjelpe barna ANNONSE

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening

Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Regelverk spesialistutdanningen Norsk Psykologforening Reglement for spesialistutdanningen med utfyllende bestemmelser og prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Innhold Reglement for spesialiteten

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet

Familievernets skriftserie nr 1/2011. Barn i familievernet Familievernets skriftserie nr 1/2011 Barn i familievernet 1 Barn vil bli sett og hørt Alle barn av foreldre som oppsøker familievernkontorene, håper at de voksne skal slutte å krangle og i stedet samarbeide

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer