Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2. Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget. Tegnforklaring og merknader: 2 m. Beregningsområde: 21.september kl."

Transkript

1 Vedlegg 2 Støyberegningsdetaljer Joa og Kristensberget Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = dba L A,ekv = dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Skjermhøyde: 2 m Beregningsområde: 21.mars kl. 15:30 21.juni kl. 15:30: 21.september kl. 15:30: Skissene viser kun skygge fra nye skjermer. Skygger fra bygninger er heller ikke vist

2 Adresse: Lensmannskroken 11 Generelt: Ny bolig med uteplass mot sør. Eldre bolig revet. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde 51.0 Kommentar fra støykonsulent: Ikke nødvendig med lokale skjermer. Med 3.5 m høy skjerm mot innkjøringsrampe til Solasplitten (fra Joaveien) vil det ikke være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon i boligen.

3 Adresse: Joaveien 23 Generelt: Vertikaldelt tomannsbolig med uteplasser i 1.etg. (ca. 2,5 m høyere enn bakkenivået for resten av hagen). Støysoner: 5 m m 2.5 m 3.5 m ,8 m beregningshøyde 1,5 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Støyskjerming langs Solasplitten og innkjørsrampe (Joavegen) nødvendig (3,5 5 m) så vel som lokal skjerm på terrasse mot nord (2,5m). Skal terrasse mot nordvest skjermes må denne bygges inn med glass eller tilsvarende. Imidlertid vil store deler av hagen ligge i hvit sone som følge av skjerm/voll ved veg. Det bør vurderes å senke terrassen 1-2 meter (med trapp ut fra 2.etasje) for å få lavere høyde på skjermen. Ved vist høyde, gir det betydelig reduksjon i solforhold og utsikt. Materiale bør være tre kombinert med glassfelt og planlegges i samråd med grunneier.

4 Adresse: Joaveien 25 Generelt: Terrasse mot vest. Glissen skjerm. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde m Kommentar fra støykonsulent: Støyskjerming langs Solasplitten og innkjørsrampe (Joavegen) nødvendig (3,5 5 m). Eksisterende skjerm på terrasse må gjøres tett mot nord (2,2 m høy). Skjerm gjøres tett og helst med glassfelt slik at utsikten opprettholdes som i dag.

5 Adresse: Joaveien 27 Generelt: Terrasse mot sør, noe skjermet mot vest Støysoner: Beregningshøyde 1,8m Kommentar fra støykonsulent: Med skjerm/voll (3,5 5 m) langs Solasplitten og innkjørsrampe (Joavegen) vil det ikke være nødvendig med lokal skjerm for terrassen.

6 Adresse: Joaveien 29 Generelt: Terrasse mot vest på bakkenivå, skjermet mot Flyplassveien Støysoner: 1,5 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Skjerm/voll på totalt 5m nødvendig mot Solasplitten. Eksisterende skjerm på terrasse må gjøres tett.

7 Adresse: Flyplassveien 14 Generelt: Terrasse mot sør både i 1. og 2.etasje. Støysoner: 1,5m beregningshøyde m Kommentar fra støykonsulent: Det er nødvendig med 3m høy skjerm mot vest på terrassen for å kunne tilfredsstille krav til støy. Denne kan reduseres til 2m dersom det bygges en 3,5 m høy skjerm sør for Solasplitten (tidligere Flyplassvegen). Det må benyttes balansert mekanisk ventilasjon for eventuelle soverom i 2.etg. Bør ha glassfelt på øverste del av skjermen for å minske skygge- og høydevirkning. Kan vurderes å trekke skjermen lenger sør for å ha mulighet til større uteplass.

8 Adresse: Sandesletta 154 Generelt: Kun en liten terrasse i 2.etg. mot nord. Hage sør, vest og øst for boligen. Støysoner: 2 m Kommentar fra støykonsulent: Terrasse i 2.etg. må bygges inn med glass eller tilsvarende for å tilfredsstille støykrav. Ingen spesielle tiltak nødvendig for området vest for boligen. Med en 2m høy skjerm mot Sandeletta vil området sør for boligen være i hvit sone. Det vil med dette tiltaket ikke være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon i 2.etg.

9 Adresse: Sandesletta 156 Generelt: Flere utearealer. Den mest naturlige synes å være nord-vest for boligen. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde 3 m 60.0 Kommentar fra støykonsulent: På grunn av høy beliggenhet nær veien er det nødvendig med 3 m høy skjerm rundt terrasse, mot nord, for å kunne tilfredsstille støykrav. Skjerm plasseres på samme sted som gjerde rundt terrassen i dag mot vest. Bør vurdere å la skjermen skrå opp i terrenget nord for terrassen, slik at fjellet inkluderes i uteplassen. Plassering og materiale i samråd med huseier.

10 Adresse: Sandeveien 23 Generelt: Uteplasser mot sør-vest. Leilighet i kjeller uten egen uteplass. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde 53.0 Kommentar fra støykonsulent: Med skjerm ved Sandesletta (2m) og Solasplitten (3,5m) er det ikke nødvendig å gjøre lokale tiltak.

11 Adresse: Sandeveien 23B Generelt: Uteplass på bakken mot sør. Terrasse mot Sandesletta. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde 2 m Kommentar fra støykonsulent: Med skjerm ved Sandesletta (2m) og Solasplitten (3,5m) er det ikke nødvendig å gjøre lokale tiltak. Skal terrasse mot øst skjermes til hvit sone må den bygges inn med glass eller lignende.

12 Adresse: Sandeveien 25 Generelt: Terrasse mot Sandesletta. Noe skjermet. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Det er nødvendig med skjerm ved veg mot Sandesletta (2m) og Solasplitten (3,5m). Eksisterende skjerm på terrasse må i tillegg gjøres tett. Eksisterende skjerm på terrassen trappes ned i sørlig retning, hvis skjermen skal ha lik høyde hele veien, bør det avtrappes vha. glassfelt, samt vurdere å heller strekke skjermen lenger sør i stedet for å knekke den inn mot husveggen. Det bør tilstrebes mindre skyggevirkning.

13 Adresse: Sandeveien 25B Generelt: Mest naturlige uteplass synes å være mot sør. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ingen lokale skjermingstiltak nødvendige.

14 Adresse: Sandeveien 27 Generelt: Størst uteplass mot sør. Terrasse mot vest. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ikke nødvendig å gjøre spesielle tiltak for å skjerme uteplass mot sør. Skjerm mot solasplitten med høyde 3,5m nødvendig for å unngå balansert mekanisk ventilasjon. Skal terrasse mot øst skjermes til hvit sone må den bygges inn med glass eller lignende.

15 Adresse: Sandeveien 27B Generelt: Uteplass mot sør og vest. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ingen spesielle skjermingstiltak nødvendige mot uteplass. Uten skjerming mot Solasplitten vil det kunne være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon.

16 Adresse: Sandeveien 29 Generelt: Uteplass mot sør og terrasse mot vest. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: For å skjerme uteplassen mot sør er det nødvendig med 3.5 m høy skjerm mot solasplitten. Det vil med dette ikke være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon. Skal terrasse mot øst skjermes til hvit sone må den bygges inn med glass eller lignende.

17 Adresse: Sandeveien 48 Generelt: Terrasse i 1.etg. mot sør. Noe skjerming mot Sandesletta. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde 2 m 1 m Kommentar fra støykonsulent: Skjerm (2m) mot Sandesletta nødvendig for å tilfredsstille krav til støy på terrasse. I tillegg må skjerm på terrasse gjøres tett mot nordvest. Oppsettes med lik plassering som eksisterende gjerde.

18 Adresse: Sandeveien 50 Generelt: Terrasse i 1.etg. mot sør. Noe skjermet mot Sandesletta. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde 2 m Kommentar fra støykonsulent: Skjerm (2m) mot Sandesletta nødvendig for å tilfredsstille krav til støy på terrasse. Skjerm på terrasse må gjøres tett til 1,5 m høyde. Skjerm bør gjøres transparent for å minske skyggevirkning. Hvis den skal trekkes forbi trappen, må det være en port i skjermen eller trappen flyttes østover for å opprettholde inngangen til hagen. Utføres i samråd med huseier.

19 Adresse: Eivindveien 02 Generelt: Ingen terrasse. Stor hage mot sør. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde 56.3 Kommentar fra støykonsulent: For å tilfredsstille krav til støy på uteplass sør for boligen er det nødvendig med støyskjerm mot Nesbuveien med høyde 1.5m og 5.5 meter mot Solaplitten.

20 Adresse: Eivindveien 08 Generelt: Ny bolig. Balkong mot sør i 2.etg. Hage sør-vest på tomten. Gammel bolig revet. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Med 1.5m høy støyskjerm mot Nesbuveien og 6 m skjerm/voll mot Solasplitten vil det ikke være nødvendig med lokale skjermer. For å unngå balansert mekanisk ventilasjon for boligen må skjerm mot Nesbuveien forlenges ca 40m nordover.

21 Adresse: Knatten 02 Generelt: Terrasse mot sør (1-2,5 m over bakkenivå) Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ikke nødvendig med skjermingstiltak for å tilfredsstille krav til støy på terrasse.

22 Adresse: Knatten 04 Generelt: Hage og 2 terrasser mot vest. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Det er ikke nødvendig med skjermingstiltak for å skjerme hagen. Det anbefales likevel 2m høy skjerm mot kulverten for å skjerme terrassene. Dersom det brukes 2.5m høy skjerm vil det ikke være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon.

23 Adresse: Knatten 04A Generelt: Terrasse mot øst Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Det er ikke mulig å skjerme terrassen tilfredsstillende uten å bygge den inn. Utarbeides en uteplass øst for boligen må denne skjermes mot sør og øst med ca 2.5 m høy skjem. Beste løsning vil være å utarbeide uteplass nord for boligen. Uteplassen må legges slik at den ikke ligger i boligens skygge. Nødvendige skjermingstiltak vil være 2m høye skjermer ved kulvertens åpninger i øst og vest. Hagen nord for huset er planert med plen og er godt egnet til alternativ uteplass med tredekke/ heller. Dette bør vurderes i samråd med grunneier.

24 Adresse: Knatten 05 Generelt: Liten terrasse mot sør. Stort hageareal nord-vest for boligen. Støysoner: 1,8 beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ikke nødvendig med skjermingstiltak for å skjerme uteplass

25 Adresse: Knatten 05A Generelt: Uteplass mot sør. Leilighet i kjeller, ingen egen uteplass tilhørende denne. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde m 56.0 Kommentar fra støykonsulent: I tillegg til skjerming mot kulvert er det nødvendig med 2,2m høy lokal skjerm mot vest og sør. Eier ønsker ikke skjerm i hagen, men ber oss vurdere skjerm på toppen av mur på privat adkomstvei, sør for huset. Dette må vurderes og beregnes, og utføres i samråd med huseier. Skjermen kan ha en høyde på 1,5 meter uten å ta bort utsikten fra eiendommen.

26 Adresse: Knatten 07 Generelt: Terrasse mot sør, ca 2 m over bakken. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde, uteplass mot øst Kommentar fra støykonsulent: For å skjerme terrassen må det skjermes med følgende høyder langs veg: Solasplitten: 3,5m, Nesbuvegen: 3,5m og veg opp til bru over Solasplitten: 3m. Alternativt kan det brukes hhv. 3m, 2m og 2m, men da må det opparbeides en uteplass på baksiden av huset (mot øst) med gode solforhold.

27 Adresse: Knatten 07A Generelt: Terrasser mot vest og sør, på bakken og i 1.etg.. Ca 2 m høy skjerm mot Nesbuveien. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde 2.3 m Kommentar fra støykonsulent: I tillegg til 3.5 m høy skjerm langs Nesbuveien er det nødvendig med 2,3m høy skjerm på uteplass mot nord og mot vest. Kan ikke se at eiendommen har en naturlig uteplass mot nord. Skjerm mot vest settes opp slik eksisterende skjerm er plassert, materiale velges i samråd med huseier. Ønskelig å bevare mest mulig av vegetasjon og hagens uttrykk. Skjermen kan vurderes forlenget i en 90 graders vinkel helt i sør, der det i dag er plantet hekk.

28 Adresse: Knatten 08 Generelt: Uteplass mot vest, hage mot sør. Støysoner:1,5 m beregningshøyde 2 m m Kommentar fra støykonsulent: I tillegg til 3m høy skjerm mot kulverten er det nødvendig med 2m høy lokal skjerm på uteplass mot sør og vest. Uteplass vist mot vest er i dag en fjellhage og er ikke et naturlig oppholdssted. Derimot blir hagen i østlig retning brukt (utenfor ortofoto som er vist), her er lekehytte og sittegruppe under tak. Kartet bør utvides slik at det inkluderer hele eiendommen og østlig del av eiendom bør beregnes med støyskjerm. Det bør også tilstrebes å bevare mest mulig eksisterende vegetasjon mot kulvert for visuell skjerming.

29 Adresse: Kristenbergveien 01 Generelt: Terrasse mot sør og mot øst i 1.etg. Leilighet i kjeller med uteplass mot øst. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ingen tiltak nødvendig for uteplass øst for bolig (utenfor kjeller). For uteplass mot sør (for 1.etasje) er det nødvendig med 2m høy skjerm øst for Åsnutvegen. Skal også terrasse mot øst skjermes er det nødvendig med 2m høy skjerm på terrassen for å tilfredsstille støykrav. Revidert : Som følge av mindre endringer i området vil det være nødvendig med 1,5m høy skjerm mot uteplass for denne boligen.

30 Adresse: Kristenbergveien 02 Generelt: Terrasse mot øst. Uteplass på bakken mot sør. Støysoner: 1,8 m berergningshøyde 1,4 m 2 m Kommentar fra støykonsulent: For å skjerme uteplass mot sør er det nødvendig med skjerm øst for Åsnutvegen med høyde 2 m. Dersom skjermhøyden økes til 3.5 m vil det ikke være nødvendig med balansert mekanisk ventilasjon for denne boligen. For å skjerme uteplass mot øst er det i tillegg nødvendig med 1,4 m høy skjerm på terrasse mot sør og delvis mot øst. Revidert : Denne skjermhøyden må økes til 1,8m Må plasseres ut i fra eksisterende terrasse, eller hvis det er mulig forlenge skjermen langs Åsnutvegen. Materiale og plassering gjøres i samråd med grunneier.

31 Adresse: Kristenbergveien 03 Generelt: Terrasser mot sør og øst i 1.etg. Leilighet i kjeller uten egen uteplass. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde 50.0 Kommentar fra støykonsulent: Ingen skjermingstiltak nødvendige for å skjerme uteplass.

32 Adresse: Kristenbergveien 05 Generelt: Terrasse på garasjetak mot øst med tette skjermer. Lufteterrasse mot vest. Støysoner: 1,8 m berergningshøyde m 2 m Kommentar fra støykonsulent: For å tilfredsstille støykrav på terrasse må det være 2m høy skjerm på terrassens hjørne mot sør-øst (3m lengde i hver retning) og 1,5 m høy skjerm mot øst Skjermen bør være mest mulig transparent for å minske skyggevirkning. Plassering og materiale velges i samråd med grunneier.

33 Adresse: Kristenbergveien 06 Generelt: Vertikaldelt tomannsbolig med uteplasser mot sør. Støysoner: Kommentar fra støykonsulent: Støyskjerm på 2m nødvendig mot kulverten.

34 Adresse: Kristenbergveien 16 Generelt: Terrasse mot sør. Hage mot vest. Støysoner: m Kommentar fra støykonsulent: Det er nødvendig med 2m høy skjerm på terrasse mot sør og vest. Skjermen bør være mest mulig transparent for å minske skyggevirkningen. Plassering og materiale velges i samråd med grunneier.

35 Adresse: Kornbergkroken 01 Generelt: Horisontaldelt tomannsbolig. Uteplass øst for boligen for boenheten i 1.etg. og terrasse på garasjene mot sør for boenheten i 2. og 3.etg. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Det er ikke nødvendig med ekstra skjermingstiltak for å tilfredsstille krav til støy på de to uteplassene.

36 Adresse: Kornbergkroken 03 Generelt: Terrasse på garasje sør for boligen Støysoner: Kommentar fra støykonsulent: Det er ikke nødvendig med ekstra skjermingstiltak for å tilfredsstille krav til støy på uteplassen over garasjen.

37 Adresse: Kornbergkroken 04 Generelt: Uteplass i hage sør-vest for boligen. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: For å tilfredsstille krav til uteplass er det nødvendig med en 2 m høy skjerm mot kulverten.

38 Adresse: Kornbergkroken 05 Generelt: Terrasse mot vest, lufteterrasse mot øst og liten uteplass opparbeidet på bakken mot øst. Støysoner: 2,5 m 1,5 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: For at uteplass øst for boligen skal tilfredsstille krav til støy må skjermen mot nord være 2.5 m høy og trekkes til husveggen. Skjermen mot øst må også være 2.5m høy. Alternativt kan det opparbeides en uteplass sør eller vest for boligen. Den foreslåtte skjermen vil skape en barriere i hagen og det bør settes inn port hvis den skal trekkes inntil husveggen (bak trappen). Hagen vest for huset er godt egnet for alternativ uteplass, her er det plen og busker. Bør vurdere heller/ treterrasse og løsning i samråd med grunneier.

39 Adresse: Kornbergkroken 07 Generelt: Stor terrasse på garasje mot sør. Glissent skjermet. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde 2 m 2.5 m 2.5 m Kommentar fra støykonsulent: Det er for uteplassen på garasjen nødvendig med 2.5 m høye skjermer mot vest og mot øst. I tillegg er det nødvendig med 2m høy skjerm mot kulverten. Skjermene på terrassen vil redusere kvaliteten til uteplassen pga. høye skjermer og skyggevirkning. Det bør vurderes alternativ plassering av uteplass på bakkenivå ved inngangspartiet. En skjerm langs eiendomsgrensen i nordvest, kan kanskje gi et større areal som kan brukes som uteplass. Dette må beregnes. Området kan også fylles opp med masser for å redusere nødvendig høyde på skjermen.

40 Adresse: Åsnutveien 35 Generelt: Terrasse mot sør mest naturlige uteplass. Støysoner: 1,5 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: Ingen ekstra skjerming er nødvendig på eiendommen for å tilfredsstille krav til støy på uteplass. 2m høy skjerm øst for Åsnutveien nødvendig.

41 Adresse: Åsnutveien 37 Generelt: Horisontaldelt tomannsbolig. Terrasse mot øst for begge etasjene. Støysoner: 1,8 m beregningshøyde Kommentar fra støykonsulent: For å tilfredsstille krav på terrasse tilhørende 1.etasje må det være 1.5 m høy skjerm mot nord, alternativt kan det skjermes ved Solasplitten. For andre etasje må det være 2m skjerm på terassen mot nord. Revidert : Skjermhøyden for uteplass i 1.etasje må økes til 2m mot nord og 1,5m mot øst. Det er en sittegruppe på bakkenivå, sørøst for huset. Det bør vurderes i samråd med grunneier om denne er mer aktuell som skjermet uteplass. Usikker på om terrasse i 1. og 2. etasje blir brukt. Hvis terrassen skal skjermes, bør det brukes glassfelt for å minske skyggevirkningen.

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30:

Vedlegg 3. Støyberegningsdetaljer Røyneberg. Tegnforklaring og merknader: Beregningsområde: 21.september kl. 15:30: Vedlegg 3 Støyberegningsdetaljer Røyneberg Tegnforklaring og merknader: L A,ekv over 65 dba L A,ekv = 55-65 dba L A,ekv = 50-55 dba L A,ekv under 50 dba Skjerm: Beregningsområde: 21.mars kl. 15:30 21.juni

Detaljer

Statens vegvesen - Region Vest

Statens vegvesen - Region Vest M U L TI C O N S U L T R a p p o r t Oppdra g : Emne: Rap port: Oppdra g sgiv er : Rv. 510 - Solasplitten Støy Vedlegg til reguleringsplan Statens vegvesen - Region Vest Dato: 28. mars 2007 Oppdra g /

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 139/30 - SOLKROKEN 2, OSLO KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 139/30 - SOLKROKEN 2, OSLO KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AREALAVVIK - GNR./BNR. 39/30 - OSLO KOMMUNE 204 Oslo kommune Byggesakssjefen Rådhuset 0037 Oslo Utarbeidet av: CASECO Dato: 8..204 Vårt prosj. nr: SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE

Detaljer

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS.

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. HØNEFOSS 19.8.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen AS Forord COWI AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Gamlegrendåsen nord for Kongsberg

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Søndre Kirkemoen, Hallingby Ringerike kommune STØYVURDERING. Siv.ing Bjørn Leifsen AS

Søndre Kirkemoen, Hallingby Ringerike kommune STØYVURDERING. Siv.ing Bjørn Leifsen AS Søndre Kirkemoen, Hallingby Ringerike kommune STØYVURDERING Siv.ing Bjørn Leifsen AS Hønefoss, 15.4.2015 Forord En har fått i oppdrag av utbyggere og grunneiere å foreta en støyvurdering i forbindelse

Detaljer

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet.

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet. TOMT C / Standard tomt på 973 m2 Pris kr. 490.000,- + diverse gebyrer Flat tomt med meget gode solforhold og meget god utsikt over nærområdet og mot Hesseng. I sørøst grenser tomten mot friområde. En lun

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12

May Hilde Johnsen. Flystøy 107-496 Langenesvn 12 May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98812001 Kunde: May Hilde Johnsen Flystøy 107-496 Langenesvn 12 Sammendrag: Utendørs flystøy er beskrevet

Detaljer

Rev. 1. AS har på. Vestlivegen. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2655 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

Rev. 1. AS har på. Vestlivegen. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2655 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev. 1 Til: Fra: Østlandske Bygg og Betong S v/ Vegard Holten v/ Ånund Skomedal Dato: 8. juni 2015 Vestlivegen 1 A+B, Rælingen STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Østlandske Byggg

Detaljer

Konkurransegrunnlag vedlegg 1 Prosjekt: E6 Øyer - Tretten Lokale støytiltak, skjerming av uteplass, pulje 2 Oversikt enkelttiltak

Konkurransegrunnlag vedlegg 1 Prosjekt: E6 Øyer - Tretten Lokale støytiltak, skjerming av uteplass, pulje 2 Oversikt enkelttiltak Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Øyer Tretten Lokale støytiltak, skjerming av uteplass, pulje 2 Konkurransegrunnlag vedlegg 1 Prosjekt: E6 Øyer - Tretten Lokale støytiltak, skjerming av uteplass, pulje

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

STØYVURDERING FOTGJENGERUNDERGANGER ØLENSVÅG. VINDAFJORD KOMMUNE.

STØYVURDERING FOTGJENGERUNDERGANGER ØLENSVÅG. VINDAFJORD KOMMUNE. STØYVURDERING FOTGJENGERUNDERGANGER ØLENSVÅG. VINDAFJORD KOMMUNE. HØNEFOSS, 18.5.2016 1 Forord har fått i oppdrag via Cowi AS å foreta en støyvurdering i forbindelse med bygging av fotgjengerunderganger

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN SUPPLERT MED ILLUSTRASJONER 04.09.15 SOM VISER ANTALL OMSORGSBOLIGER ØKT FRA 30 TIL 50 (siste to sider) KORT OM MULIGHETSSTUDIEN Alternativ. Enkel mulighetsstudie som viser alternativ plassering av sykehjem,

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Rådal Nord Reguleringsendring

Rådal Nord Reguleringsendring RAPPORT Rådal Nord Reguleringsendring OPPDRAGSGIVER Solida AS EMNE DATO / REVISJON: 28. august 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614694-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Status planbehandling. Ved Margrete Stople Sola kommune

Status planbehandling. Ved Margrete Stople Sola kommune Infomøte Status planbehandling ved Margrethe Stople Sola kommune Generell orientering om prosjektet ved Finn Estensen Statens vegvesen Bakgrunn for møte Trafikkberegninger Vegstandard Gjennomgang av traseen.

Detaljer

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 1. REGULERINGSGRENSE Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet fra 05.09.07,

Detaljer

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk

Notat RIA-04 rev. 2 MULTICONSULT. 1. Bakgrunn. 2. Regelverk Notat RIA-04 rev. 2 Oppdrag: Solasplitten - Støy Dato: 28. mars 2007 Emne: Oppdr.nr.: 211665 Til: Statens vegvesen Finn Estensen Kopi: Utarbeidet av: Richard Johan Holm Sign.: RJH Kontrollert av: Arne

Detaljer

OMRÅDESIKRING MOT SKRENT AVKLARES PLASSERING/BEHOV, SETTES INNENFOR GRENSE. Støttemur, rekkverk på topp av mur Høyde varierer

OMRÅDESIKRING MOT SKRENT AVKLARES PLASSERING/BEHOV, SETTES INNENFOR GRENSE. Støttemur, rekkverk på topp av mur Høyde varierer Brygge løftes 50cm fra dagens nivå, utvides mot berg i bakkant samt mulighet for utvidelse i front, bryggeflate begrenses til maks 30,0kvm uthus/ naust/ badehus boliger/sjøbo d SKRAVERT OMRÅDE TILSVARER

Detaljer

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3

TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN. 1 Innledning... 1 2 Oversikt... 2 3 Beregninger og vurderinger... 3 Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 525733 Støyvurdering for Bråtabakken Del: Dato: 2011-05-22 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Øyvind Knag TILLEGGSVURDERING AV VEITRAFIKKSTØY BRÅTABAKKEN

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune Oppdragsnummer 12081001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes Kontrollert av Frode Eikeland 1 (15)

Detaljer

Prosjekt: Granneslia, Grannes, Hafrsfjord Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord.

Prosjekt: Granneslia, Grannes, Hafrsfjord Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord. Prosjekt: Eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, og leiligheter ved Hafrsfjord. ENEBOLIG B1 Eneboligene ligger innerst og øverst på feltet, godt tilbaketrukket, i en blindvei. Totalt er der kun 6 eneboliger,

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 09/ REG 0333 REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING

Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 09/ REG 0333 REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING Sola kommune PLANBESKRIVELSE Vår dato Vår ref Arkivkode REG 0333 Saksbehandler Deres ref. Christian Meyer REGULERINGSPLAN 0333 SOLA SENTRUM SØRØST - MINDRE ENDRING Oversikt over vedlegg: 1. Revidert plankart

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST 17.01.12 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Joa Næringsområde Notat adkomst Oppdragsnummer: 1595 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 17. januar 2012

Detaljer

RAPPORT RIAKU01. Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy. Sweco Norge AS Akustikk. Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen

RAPPORT RIAKU01. Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy. Sweco Norge AS Akustikk. Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy Oppdragsnummer 13863001 Bergen 27.05.2016 Sweco Norge AS Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen Kontrollert av Frode Eikeland 1 (15) S w e co Storetveitvegen

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12 Trondheim 28.11.2014 Vedlegg 1: Støynotat Byåsveien 162, gnr 96 bnr 18. Saksnr: 14/8156-1 (187584/14) L12 Per Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5-7010 Trondheim - Tlf. 7 52 91 0 - Fax 7 52 96 8 pka@pka.no

Detaljer

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak:

Figur 2 Fasade mot nord. Kort beskrivelse av tiltak: RV2 Bjerkesmoen Dato: 2013-08-16 Vurdering av fasade Knr./Gnr./B : 0425/201/053 Adresse: Solørvegen 979 Fasade påkrevd: Ingen fasade: Skjerming av uteplass Høyeste teoretiske støyverdi Laveste teoretiske

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering RAPPORT : 7650-0-R01 PLAN 02, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering Dato : 30.04.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 3 Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Asplan Viak AS v/margrete Stople

Detaljer

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato:

Oppdragsgiver: Proess As Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 611603-01 Solstad - Revisjon støyberegning Vegtrafikkstøy Skodje Revisjon Dato: 28.11.2016 Skrevet av: Trond Norén Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam SOLSTAD I SKODJE KOMMUNE,

Detaljer

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295

FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 FØRESEGNER TIL: BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE B10, F1 OG F2 I REGULERINGSPLAN FOR BRYNELUNDEN PLAN 295 1. REGULERINGSGRENSE Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet fra 05.09.07,

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama

PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama PLANBESTEMMELSER Detaljregulering for Kalaberget Panorama Plan 201403 Dato for godkjenningsvedtak: 02.02.15 Dato for siste revisjon: 16.01.2015 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å opprettholde

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt

Blådalen Eiendomsutvikling AS. Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98437001 Kunde: Blådalen Eiendomsutvikling AS Støyvurdering Blådalen boligprosjekt Sammendrag:

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Forside. ÅRSTADVEIEN - Nasjonal arealplan-id 1201_ Byggesakdokumenter. Revidert 29. febr Utomhusplan 2.

Forside. ÅRSTADVEIEN - Nasjonal arealplan-id 1201_ Byggesakdokumenter. Revidert 29. febr Utomhusplan 2. Forside 01 Revidert 29. febr. 2016 1. Utomhusplan 2. Støyskjerm Innhold 02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Forside Innhold Prosjektbeskrivelse Basiskart Utomhusplan Støyskjerm Grunnplan

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger.

Plangrunnlag Beregningene er basert på komplett prosjekteringsmodell i quadri fra ViaNova Lillehammer samt tegninger. ViaNova Lillehammer Storgata 64 A 2609 Lillehammer Dato 08.12.2016 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3757 Deres referanse JTS Fv 216 Skauboringen. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering. Revidert utgave sept

Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering. Revidert utgave sept Tyrifjorden Brygge. Hole. Støyvurdering Revidert utgave sept. 2016. Siv.ing Bjørn Leifsen AS, 13.9.2016 1 Forord Mitt firma har fått i oppdrag av via Spir Arkitekter AS å foreta en revidert støyvurdering

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune.

Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Bestemmelser til detaljregulering for delfelt B2, Stangeland, Sandnes kommune. Plan nr.: 2007 327-02 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

AS har på. bolig: Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. bolig: Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 2 Til: Fra: Landskapsarkitektene Berg & Dyring v/ Anne-Bergitte Tinn v/ Ånund Skomedal Dato: 3. mai 2016 Thorbjørnsrød Gård, Moss STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Block

Detaljer

AS har på. Ål Handelspark. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Ål Handelspark. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: DBC Arkitektur v/ Torstein Haug Hagen v/ Ånund Skomedal Dato: 25. august 2016 Ål Handelspark STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Ra Eigedom foretatt beregninger av støy

Detaljer

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato:

ØsterHus Tomter AS. Støyberegning Harestadvika. Utgave: 1 Dato: Støyberegning Harestadvika Utgave: 1 Dato: 2012-09-14 Støyberegning Harestadvika 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støyberegning Harestadvika Utgave/dato: 1 / 2012-09-14 Arkivreferanse:

Detaljer

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet.

Det er beregnet utendørs støynivå ved fasade for boliger langs Fv 661, Vik - Vestnes. Støykartene viser at bebyggelsen langs Fv 661 er støybelastet. NOTAT DOKUMENT KODE 3976-037-MIN-01-V01 PROSJEKT Fv 661, Vik - Leirvikbukta DATO OPPDRAGSGIVER 25.04.2017 Statens Vegvesen SENDER Margrét Aðalsteinsdóttir DISTRIBUSJON Asta Krattebøl TEMA Støykartlegging

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTSKRAV... 3 2.1 STØY FRA VEITRAFIKK OG SKYTEBANE, T-1442 (UTENDØRS STØY)... 3 2.2 TA 2115: VEILEDEREN TIL T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4

Detaljer

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER FRÆNA KOMMUNE Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune OPPDRAGSNUMMER 13987001 SWECO NORGE AS TRD MOLDE BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS/ MATHIAS EFTEVAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/102-16 Arkiv: 16/882 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 28.12.2015 Klagebehandling: Oppføring av ny garasje Sted: Buvikbakken 7 gnr. 16 bnr.

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad

NOTAT Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad NOTAT Til: Trondheim kommune, Utbyggingsenheten, v/ Sidsel Laupstad Kopi: Bergersen Arkitekter v/rita Morken, Selberg Arkitekter v/neil Van Est og Prosjektutvikling Midt-Norge v/ingmar Askeland Utført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

BOLIGER PÅ ØVRE BYÅSEN NAMSOS Mulighetsstudie

BOLIGER PÅ ØVRE BYÅSEN NAMSOS Mulighetsstudie BOLIGER PÅ ØVRE BYÅSEN NAMSOS Mulighetsstudie 15.12.16 Bratt terreng Tomtene ligger i svært bratt terreng. Noen punkter er mer tydelige i landskapet, og disse vil bevares ubebygd. Flatere partier Områder

Detaljer

Områdeplan Sørumsand sentrum

Områdeplan Sørumsand sentrum Referanseprosjekter i forhold til tetthet Nr. 1. Røa Have Dette prosjektet består av 5 bygg og har 4 etg. BRA: 8780 m² (inkl. kjeller og næring). % BRA: 150 %. Samlet feller uteoppholdsareal: 1585 m² Til

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE.

STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. STØYVURDERING YTTERLAND VALDERØYA. GISKE. 11.4.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Olset AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med reguleringsplanen Ytterland Park på Valderøya i Giske kommune.

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11 Sist revidert: dd.mm.åå 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn Reguleringsplan Ytrebygda barnehage. Bergen kommune, etat for utbygging FORELØPIG REV

NOTAT. 1. Bakgrunn Reguleringsplan Ytrebygda barnehage. Bergen kommune, etat for utbygging FORELØPIG REV NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 5120105 Reguleringsplan Ytrebygda barnehage Bergen kommune, etat for utbygging S-not-001 Støy FORELØPIG REV. 03.10.2014 Bergen kommune Dato 2012-10-03 Rambøll Mellomila

Detaljer

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering RAPPORT : Dato : 01.03.2016 Antall sider : 9 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering Oppdragsgiver: Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Endre Fennefoss Balchen

Detaljer

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2.

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2. 180 WC 1,0 m 2 Trapperom 7,8 m 2 Entré 1,6 m 2 683 Terrasse 27,5 m 2 Stue 24,0 m 2 Kjøkken 12,7 m 2 A A 111 242 807 Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon N V Ø S Møneretning Takutstikk Bjelker/åpne vegger

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Time Kommune V. Vetle Hommersand. P.Boks Bryne Tlf

Time Kommune V. Vetle Hommersand. P.Boks Bryne Tlf Time Kommune V. Vetle Hommersand P.Boks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 Plan@time.kommune.no På vegne av beboere BB4, Nr. 80, 74, 70 og 64 Kristian Steinnes Kong Haakons Veg 80 4345 Bryne Søknad om endring

Detaljer

Detaljregulering av Loholt allé 2, detaljregulering, offentlig ettersyn

Detaljregulering av Loholt allé 2, detaljregulering, offentlig ettersyn Byplankontoret Planident: r20160008 Arkivsak: 15/55647 Detaljregulering av Loholt allé 2, detaljregulering, offentlig ettersyn Planbeskrivelse Dato for siste revisjon av planbeskrivelsen: 23.1.2017 1.

Detaljer