ØKONOMIPRISEN 2004 komplett manus per 16/ Tidskonsistens og konjukturer. ØKONOMIPRISEN 1969/ Økonomi og statistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPRISEN 2004 komplett manus per 16/12.09 - Tidskonsistens og konjukturer. ØKONOMIPRISEN 1969/1989 - Økonomi og statistikk"

Transkript

1 ØKONOMIPRISEN 2004 komplett manus per 16/ Tidskonsistens og konjukturer ØKONOMIPRISEN 1969/ Økonomi og statistikk 00:43 V.O: Vi tar økonomiske beslutninger ut fra hvordan vi tror økonomien vil se ut i nær fremtid. Gode tider skaper forventning om ytterligere økonomisk vekst. Dårlige tider skaper på sin side skepsis og frykt for økonomisk uvær. Slik går økonomien i bølger. Dette vet myndighetene. Siv Jensen: Vår viktigste kapital når vi skal løse utfordringene er kunnskap og alles arbeidsinnsats 01:06 V.O: Gjennom økonomisk politikk kan myndighetene dempe disse bølgene. De kan påvirke hvordan markedet, forbrukerne og selskaper oppfører seg. Målet er klart: Kontrollert inflasjon, lav arbeidsløshet... En jevn økonomisk vekst og gradvis økt velferd for landets innbyggere. Veien til dette målet er derimot ikke like klart. Hvordan reagerer markedet hvis en regjering uventet skifter kurs? 01:34 V.O: Hva skjer hvis markedet ikke reagerer slik som en regjering har forventet? Hva er den optimale strategien for økonomisk politikk når økonomien rammes av konjunktursvingninger? Hei, gratulerer, velkommen til Stockholm Takk for det V.O: I 2004 ble Finn Kydland og Edward Prescott tildelt økonomiprisen i økonomi. Det er særlig to arbeider som lå til grunn for utmerkelsen. 01:58 V.O: Den ene handler om problemet med endringer i rammebetingelser i økonomisk politikk, såkalt tidsinkonsistens, det andre er om drivkreftene bak konjunktursvingninger. Det var i Bergen i 1974 på Norges Handelshøyskole at Kydland og Prescott gjorde sitt første gjennombrudd. Edward Prescott: han fikk meg til Norge i Vi skrev da vår utredning om tidskonsistens. Det var om våren og vi jobbet til sent om ettermiddagene. Vi var bare tre personer på skolen der: Finn, jeg og hun som vasket gulv. Vi var alltid i veien for henne. V.O: I løpet av dette året skulle de to økonomene definere et grunnleggende problem innen økonomisk vitenskap. Hva anngår pengepolitikk, finanspolitikk, økonomisk politikk generelt, synes jeg at det er best at politikerne har minst mulig å si. Politikernes kortsiktighet med hensyn til økonomisk politikk er problematisk. 02:36

2 03:05 03:36 V.O: La oss tenke på økonomisk politikk som en regatta. To lag med identiske båter skal kappseile fra punkt A til punkt B. Fantastiske forhold på fjorden i dag. Begge lag holder god fart. Ojojoj, dette blir jevnt! V.O: Båtene har valgt hver sin strategi basert på båttype, mannskap og værvarsel. Men akkurat som i økonomien kan forutsetninger endre seg. Høyere råvarepriser, nye teknologier, svakere kjøpekraft. Hvordan reagerer skipperen da? Vi får beskjed om at vindretningen har snudd! Lag B velger å seile medvinds! Se for en fart! De har fullstendig parkert lag A V.O: Noen ganger kan det være lønnsomt å bytte strategi underveis, i hvert fall på kort sikt. Lag B bautet til babord og styrbord og hadde lenge ledelsen. Men Lag A vant, fordi de bant seg til masten og valgte stø kurs. 04:03 V.O: I økonomien tjener investorer seg styrtrike på finansbobler, aksje-spekulanter dobler formuen på en god børsdag. Samfunnsøkonomene og politikerne må tenke annerledes. Kydland og Prescotts modeller viste at forutsigbarhet og langsiktig tenking er det som gir best forutsetninger for jevn og sunn økonomisk vekst. 04:23 Økonomi kan oppsummeres med ett ord: Forvetning. Folk har forventninger. Hva de gjør, bestemmes av hva folk tror vil skje. Nettopp! I et system med godt styre bør folk vite hva spillereglene er, og reglene må følges. Ja, det er da man får godt resultat. 04:46 Rolf Jens Brunstad: Og Kydland og Prescotts svar på dette her? Vi må hjelpe politikerne å forplikte seg til å føre en fast politikk, uansett hva som skjer. Slik at politkken da i større grad burde være basert på faste og gitte regler som vi følger uansett, enn at myndighetene til en hver tid kan bestemme seg for hva som passer best der og da. Hvis man har en slik politikk så vil det på lang sikt kunne være uheldig, og det er det Kydland og Prescott viser da i en veldig komplisert mattematisk modell i denne artikkelen. 05:18 V.O: I 1977 publiserte Kydland og Prescott artikkelen Rules Rather than Discretion. The Inconsistency of Optimal Plans. I artikkelen argumenterte de for at en fast økonomisk politikk ville gi best resultat over tid. Rolf Jens Brunstad: Man kan vel si at delvis - ut i fra de empiriske erfaringene vi hadde på 70-tallet og denne teorien til Kydland og Prescott så har man fått en omlegging av pengepolitikken i de fleste land sånn at sentralbanken har fått en mye mer uavhengig stilling.

3 05:51 06:23 Rolf Jens Brunstad: Og man har også forsøkt å finne fram til forskjellige typer regler for hvordan denne pengepolitikken skal føres, som da er åpne og erklærte. Og hensikten eller intensjonen er jo da at folk skal bli minst mulig overrasket over hva sentralbanken gjør, for den følger jo bare den regelen man har annonsert på forhånd. V.O: Storbritannia lyttet tidlig til disse rådene. Og en lovfestet langsiktig økonomisk politikk har gitt øyriket en eventyrlig økonomisk vekst de siste tiårene. V.O: Også her hjemme har nobelvinnernes ideer vært viktige i samfunnsøkonomien. Det mest konkrete er den såkalte Handlingsregelen, om bruk av renteinntektene fra Statens pensjonsfond Utland, altså Oljefondet. Den sikrer at man bruker av inntektene, ikke selve formuen. Politikere med dyre merkesaker kunne ellers lett latt seg friste til å øse av en slik pengebinge, og ødelegge totaløkonomien som resultat. Norges Bank spiller også en viktig rolle for en stabil økonomi. 06:51 Jan F. Qvigstad: Målene for Sentralbanken, de blir gitt av politiske myndigheter. Men de har delegert til uavhengige sentralbanker at de skal gjennomfør målet, og sette renten. Så de har uavhengighet i instrumentbruken. V.O: Og konkret gikk man over til å styre etter prisstabilitet ved å følge et inflasjonsmål. 07:11 Jan F. Qvigstad: Hvis du har stabile priser, så er det det beste bidraget vi kan gi til økonomisk vekst. Norge har hatt en tradisjon med å ha fast valutakurs. Men det systemet brøt sammen på 90-tallet fordi det som var riktig rente for å ha stabil valutakurs var ikke riktig rente for norsk økonomi. 07:32 V.O: På sommeren 1975 reiste Ed Precott tilbake til universitetet sitt i USA. Prescott og Kydland skiltes i turbulente tider. Den 6. oktober 1973 angrep Syria og Egypt overraskende Israel. Etter 18 dagers stridigheter led Egypt og Syria et ydmykende nederlag, og ble tvunget til å skrive under en fredsavtale. Krigen ble kortvarig, men konsekvensene ble langvarige og store for hele verden. 08:01 V.O: Som en følge av krigen stanset de arabiske landene å levere olje. Olje ble mangelvare, bensinprisene skjøt i været. Ja, det skjer på motorveien utenfor Oslo, denne bilfrie søndag, den første vi har hatt i Norge siden krigens dager. V.O: Det ble innført rasjonering på bensin i Norge. Den plutselige mangelen på olje forplantet seg videre i økonomien. Industrien stanset opp, folk mistet jobben, prisene steg. Verdensøkonomien gikk inn i en langvarig lavkonjunktur.

4 08:31 Rolf Jens Brunstad: Konjukturer er en betegnelse som vi bruker på svingninger i økonomien. Normalt er det jo slik at økonomien vokser fra år til år. Nasjonalproduktet vokser fra år til år, mens den faktiske produksjonen har en tendens til å svinge rundt kapasiteten, så av og til har vi lav kapasitetsutnyttelse, da sier vi at vi har en konjunktur nedgang, en konjunktur-bunn. Og av og til så presser vi kapasiteten til det aller ytterste og da sier vi at vi har en konjunktur topp. 09:04 Rolf Jens Brunstad: Dette ser ut til å være noe som henger mer eller mindre uløselig sammen med et markedsøkonomisk system. V.O: En konjunktur er definert som svingninger rundt gjennomsnittlig økonomisk aktivitet i en markedsøkonomi. I en høykonjunktur er aktiviteten høyere enn normalt og i en lavkonjunktur er aktiviteten lavere enn normalt. Konjunktursvingninger påvirker økonomisk vekst over tid. Å forutse og begrense konjunktursvingningene er en viktig oppgave for myndighetene. V.O: Kydland og Prescott hadde sin egen oppfatning av hva som kunne være årsaken. De lanserte realkonjunkturteorien. Rolf Jens Brunstad: Før Kydland og Prescott lanserte lanserte denne såkalte realkonjunkturteorien, så mente vel de fleste at etterspørselen var for høy når vi var i en konjunkturoppgang og at etterspørselen var for lav når vi var i en konjunkturnedgang. 09:37 09:58 Rolf Jens Brunstad: Mens det som Kydland og Prescott viste i denne artikkelen, det var at man forsøker å dempe en oppgangskonjunktur, så betyr det at man hemmer den naturlige økonomiske veksten, og hvis man forsøker å hindre en konjunkturnedgang så er det at man forsøker å heise seg opp etter håret, det er reelle forhold som gjør at produksjonen går ned, og det må vi bare avfinne oss med. 10:32 V.O: I de siste 100 årene har store deler av verden gjennomgått en ekstrem forvandling. Vi har gått fra et jordbrukssamfunn som lever av det jorda gir oss til et høyteknologisk forbrukersamfunn med en overflod av varer du kan kjøpe. Teknologien har fått mer ut av resursene om igjen og om igjen. Det har gitt økt lønnsomhet, som igjen fører til billigere varer. Forbruket øker, produksjonen øker og arbeidstilbudet øker. 10:59 V.O: I praksis har den vestlige verden gjennom hundreåret hatt en serie med høykonjunkturer, med nærmest kontinuerlig økonomisk vekst. Rolf Jens Brunstad: Teknologiske fremgangen for eksempel, hvis den går i sprang, koblet sammen med at det tar tid å bygge nye maskiner, bygge nye fabrikker og så videre, sånn at det tar lang tid å tilpasse kapasiteten til de nye oppfinnelsene.

5 11:24 Rolf Jens Brunstad: Så kan faktisk det føre til at økonomien går i sånne bølger som vi observerer i konjunktursykene. Og hvis konjunkturene hovedsakelig skyldes sånne forhold, så er jo da policyimplikasjonen av det man bør ikke gripe inn. For det bare gjør situasjonen verre. 11:40 V.O: Norge har på mange måter adoptert Kydlands og Precotts råd om å føre en langsiktig og stabil økonomisk politikk. Dette har bidratt til en jevn inflasjon, lav arbeidsledighet og en jevn økningen av velferden på hele 2000 tallet...

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Settes renta fornuftig? Februar 2003

Settes renta fornuftig? Februar 2003 Settes renta fornuftig? Februar 2003 av Kai Leitemo, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Det er få forhold som påvirker vår privatøkonomi mer enn de rentebeslutningene som fattes i

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Akademia. Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER. og andre skarpe hjerner

Akademia. Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER. og andre skarpe hjerner V Akademia Professor i økonomi Finn Kydland (70) NOBELVINNER og andre skarpe hjerner JURYENS FORKLARING: Her har juryen ikke rangert kandidatene, men valgt dem ut fra følgende kriterier: Forskningsresultater

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 13. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 3. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge?

Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Hvem bestemmer egentlig rentenivået i Norge? Rentepolitikk Rentenivået bestemmes i et samspill mellom innenlandske og utenlandske aktører. På kort sikt kan Norges Bank bestemme renten. Men på lengre sikt

Detaljer

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi

Fastrentelån. Alltid ulønnsomt? Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa. Veileder: Jan Tore Klovland. Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Fastrentelån Alltid ulønnsomt? Av Lars Ole Brinch Ness og Tom Risa Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell Økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon

Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Senter for forskning i monetær økonomi/bi torsdag 7. juni Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å bidra

Detaljer

ØKONOMISK FORUM NASJONALBUDSJETTET 2005. Tema:

ØKONOMISK FORUM NASJONALBUDSJETTET 2005. Tema: NR. 8 2004 58. årgang ØKONOMISK FORUM Tema: NASJONALBUDSJETTET 2005 Storesletten og Henriksen: NOBELPRISEN TIL FINN KYDLAND Danielsen, Hagen og Sørensen: HVA ER GALT MED SYKEHUSREFORMEN? Håkonsen med flere:

Detaljer