Norsk kraft i fremtidens Europa: Farvel til idealstaten, velkommen Kampen om statsmakten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk kraft i fremtidens Europa: Farvel til idealstaten, velkommen Kampen om statsmakten"

Transkript

1 Norsk kraft i fremtidens Europa: Farvel til idealstaten, velkommen Kampen om statsmakten Gunnar S. Eskeland Sparebanken Vest Professor, NHH, SNF Statnetts Høstkonferanse Nydalen, 30. Oktober, 2013

2 Idealstaten: Hovedtesen bak velferdsøkonomiske prinsipper er nyklassisisme Mål som effektivitet, kvanta, kan nås uavhengig av mål om fordeling Hvis vi produserer det vi kan, kan vi (staten) fordele det (renten) som vi vil En pris på klimagassutslipp, ETS, er best og billigst og alment saliggjørende

3 Interessekamp: Motsatsen, fra klassikere (Marx, Ricardo, Smith) og moderne teori: Effektivitet og fordeling kan ikke skilles, men henger sammen

4 Klassikerne: der gode og onde krefter møtes, er det ikke bare snille barn eller snille menn - som styrer presangstrømmen

5 Idealstaten: Hovedargumentet bak én pris på miljø, eller på klimagassutslipp, er at dette blir eneste virkemiddel Det finnes mange argumenter for at det skal være flere virkemidler Men verdien av én pris, én skatt, eller ett kvotemarked blir da liten Som når fornybar favoriseres spesielt.

6 Idealstaten:

7 Interessekamp: 1) La oss studere hva én pris ville gjøre med fordeling av rente i Europa 2) (Bildet er simpelthen utålelig) 3) Så ingen må overraskes når ikke ikke ETS ruler.

8 Kortversjon; kraft i Europa 1) Det kan se ut som at Staten eies av kapitalen, eller stakeholders 2) Heldigvis. En stat i fri dressur er litt urovekkende. 3) Moderne miljø-økonomi snus på hodet: Løsningene må komme først, politikerne er såvidt djerve nok, uavhengige nok, til å prise miljøet etterpå Det kan ta tiår før kraft blir dyrt i Europa

9 Kortversjon II 1) Hvem som tjener og i hvilken rekkefølge er viktig 2) Idealstatsversjonen, læreboksversjonen av klimapolitikk ville gitt regntunge byger av fri cashflow over Norge og Frankrike 3) Bygge for Europa er en god ide. Lær av gass: Hvis Europa bestiller og betaler.

10 Kortversjon III 1) Hvis Norge skal bygge ny dyr kraft, dyrere enn markedet vil betale, hvor finner politikerne pengene? 2) Den norske ideen om grunnrente er en idé om exproprierbarhet. 3) Det er en god idé. Den innebærer at eierne av etablert vannkraft vil betale for ny, dyr fornybar kraft. 4) Denne ideen er like god nesten - for Europa som den er for Norge (en litt skremmende tanke).

11 Analysen: Hvem vinner og taper Hvem kan få inflytelse i politikken, og hvordan Hvordan får vi kombinasjoner av politiske virkemidler Se på transformasjon, prosess og aktiva

12 Kraftproduksjon (generelt, og i Europa): i. Langtlevende aktiva ii. Klimagassutslipp: noen forurenser, andre ikke iii. Kostbare utslippsreduksjoner: Tidlig skraping av anlegg Ny kapasitet som koster mer Lavere kapasitetsutnyttelse (politiske kostnader) iv. Varen handles lite internasjonalt, og ikke ut og inn av Europa. Lite substituerbar med handelsvarer

13 Elprodusenten: hva skjer om vi bare skrur opp utslippskostnaden? h h ( pe, w, tg ) ( pe( tg ), w, tg )

14 t g h y h e p t e g g h

15 Marginal økning i utslippskostnader: Svært enkelt: To effekter 1. markedet: hvis du er i et market der elprisen øker, så øker profitten din proporsjonalt med produksjonsnivået ditt 2. du: hvis du selv har utslipp, så reduseres profitten proporsjonalt med utslippene Samlet effekt er positiv for noen, negativ for andre. Null for veldig få

16 Fokus på eksisterende kapital, posisjoner

17 Effekten: store sjokk i fri cash flow, uten at noen utslippsreduksjoner skjer, uten at noen endring er igangsatt: Vannkrafteiere og kjernekrafteiere belønnes kraftig over natten, fossilkraftverdier nulles, bankene tar over, fossilkraft opereres fortsatt Først ved langt høyere utslippskostnader (enn de som nuller verdiene i fossilt) kommer vindmøller opp: transformasjon

18 Provosert? Neppe: Det vi får se er: Kryss-subsidier Kvoter gis ut gratis Støtte til energieffektivisering Støtte til R&D og teknologisk endring (En pris alene driver ikke prosessen)

19 Kraft i Europa: røft er halvparten fossilt basert, halve resten er kjernekraft (for noen år siden, når dette begynte ) Country Fossil fuels Nuclear France 8,6 76,5 Germany 62,5 29,4 Italy 77,4 0 Netherlands 90,7 4,2 Norway 0,4 0 Russia 64,6 15,4 Sweden 4 44,6 UK 73,5 23,4 Average Source: IEA, 2001a. Electricity statistics.

20 RESULTS-BAU

21 Analyse av Europa frem mot 2020: Utslippsreduksjoner tilgjengelig, ikke all verdens smerte involvert: Bedre energieffektivitet Substitusjon mellom fossile brensler Substitusjon til ikke-revolusjonerende fornybar Redusert produksjon i energiintensive handelsvarer (og karbonlekkasje) Elsektorens utslippsreduksjoner langt større enn dens proporsjonale andel

22 Elektrisitet vinner Alt tyder på og spesielt Europa-analysen at elektrisitet vinner som energibærer i en fremtidig klimavennlig økonomi Lett å bruke. Viktigere ettersom oppvarming blir lavere andel av totalen Lettere avkarbonisert enn mange andre sektorer El vil se seg om etter nye anvendelser Og karbonintensive aktiviteter, som transport, vil ha stor nytte av el.

23 Avbrytbarhet og grønt batteri Plan eller marked? Vår forskning: markedsdesign og infrastruktur, porteføljesynspunkt

24 Energi og el: overraskelsenes verden Funn Påfunn U-svinger

25 Take home Hvem tjener på hva forklarer politikken bedre enn nyklassisk teori Sektor i miljøendring har vinnere og tapere De som har faste aktiva er sårbare, men slett ikke maktesløse Hva Europa i. Trenger ii. iii. vil ha vil betale for Viktig for Norge og Norske aktører Å bli hørt i Europa Å høre etter i Europa

26 Forskning, og takk Forskningsrådets programmer Norklima og Renergi.Renergix..Klimaforsk (forhåpentlig) EU Partnere: Hydro, Statnett, Statkraft, NVE, BKK, BK Prosjekter: CenSES, Intreped, ICEPS, CELECT Partnere: NTNU, Sintef, Cicero, Frisch, SSB, IFE, Met, Kjeller Vindteknikk

27 Fornavn Etternavn, 27

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi

Gratis klimakvoter og investeringer i ren teknologi Knut Einar Rosendahl og Halvor Briseid Storrøsten* Tildeling av gratis klimakvoter kan påvirke bedrifters insentiver til å investere i renere produksjonsteknologi. I denne artikkelen diskuterer vi effektene

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Mange motiver i klimapolitikken12

Mange motiver i klimapolitikken12 A K T U E L L A N A LY S E ANNEGRETE BRUVOLL Vista Analyse AS HANNE MARIT DALEN Statistisk Sentralbyrå Mange motiver i klimapolitikken12 Økonomer har relativt enhetlige synspunkter på hva som bør gjøres

Detaljer

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai

EKOSofi e. en introduksjon til grønn energi. Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai EKOSofi e en introduksjon til grønn energi Zaramella - Girier - Kunz - Nardò - Reinders - Szabadkai September 2014 Denne tegneserieboken er et resultat av et EVS prosjekt (European Voluntary Service).

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Analyse. Rapport nr. 3/2014. Klimapolitikk. krysspress

Analyse. Rapport nr. 3/2014. Klimapolitikk. krysspress Analyse Rapport nr. 3/2014 Klimapolitikk i krysspress Innhold 3 4 7 8 12 19 22 27 31 35 39 41 Forord Den humpete veien mot lavutslippssamfunnet. Av Anders Bjartnes Analyse Etterlyser strategi for grønt

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA ØKONOMISK FORUM NR. 5, 2007 61. årgang NR. 5 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl Bjart Holtsmark Torstein Bye og Michael Hoel Steffen Kallbekken og Silje Pilberg

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Debatt. Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie. Bakgrunn

Debatt. Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie. Bakgrunn Debatt Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie Arne Jon Isachsen, f. 1945, professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI. Utgitt bl.a.: Hva gjør oljepengene med oss?

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag:

Strøm til biler. Rapportens problemstilling. Sammendrag: Sammendrag: Strøm til biler TØI rapport 1160/2011 Forfattere: Rolf Hagman, Terje Assum og Astrid H. Amundsen Oslo 2011 67 sider Strøm til biler er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med DEFA som

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer