IS Customer Referansemanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS Customer Referansemanual"

Transkript

1 IS Customer Referansemanual Se også OVERSIKT over BRUKERMANUALER Se også Innhold Referansemanual IS Customer Referansemanual Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for SchlumbergerSema. Uten skriftlig tillatelse fra SchlumbergerSema er det ulovlig å overføre informasjon i manualen til andre medier ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler SchlumbergerSema

2 Innhold Referansemanual Side 1 av 3 Innhold Referansemanual Nytt i referansemanualen Om referansemanualen Alfabetisk liste over bildetilganger (ISCU) Alfabetisk liste over bildetilganger (USA) Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger Alfabetisk liste over bildenavn (ISCU) Alfabetisk liste over bildenavn (USA) Alfabetisk liste over kortkoder Bildebeskrivelser AL0ES Søk akt.journal div. feltendr. AL1EA Ajourhold av kodeliste AL1EA Ajourhold egendefinerte koder AL1EA Tilsynsdistrikt AL1ED <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> AL1ED <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> AL1ED Anlegg med elvarme AL1ED Detaljbilde eier av anlegg AL1ED Detalj anleggsadresse AL1ER Everksopplysninger AL1ER Everksopplysninger AL1ER Everksopplysninger AL1ER Merknad anlegg AL1ER Anleggsbidrag/garanti AL1ER Automatisk betalingsformidling AL1ER Ajourhold ruter håndterminal AL1ER Anleggsdata AL1ES Søk rutelagt AL2ED Forbrukshistorikk pr telleverk AL2ER Målepunkt AL2ER Avviste avlesninger AL2ER Behandling avviste avlesninger AL2ER Timeavlesninger i en uke AL2ER Vedlikehold leveringspunkt AL2ER Leveringspunkt AL2ER EL kraft/nett AL2ES Avviste avlesninger med kode O AL2ES Bestillinger avlesningsmater. AL2ES Gruppering av avviste avl AL2ES Søkebilde arbeidsordre AL2ES Søk felles leveringspunkt

3 Innhold Referansemanual Side 2 av 3 AL3ED Kontrollgrenser pr telleverk AL3ED Forbrktr AL3ER Tariff AL3ER Forbrukstrapp AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Vedlikehold produkter AL3ES Søkebilde forbrukstrapp AL3ES Søk etter Netteiermeldinger AL3ES Søk etter Leverandørmelding AL3ES Søk etter Leverandørmelding AL3ES Søk etter Netteiermelding AL4ED Avlesninger AL4ED Ordre Info AL4ED Adresse AL4ER Faktureringsgruppe AL4ER Saksbehandlermodul AL4ER Åpn.tider for tele og webavles AL4ER KABA AL4ER Telefonnumre AL4ES Søk AL6ED Avtale AL6ER Reskontro AL7ER Konkurssak AL7ER Kunde/aktør AL7ER Kontaktperson hos kunde US0EA Ajh installasjonsparametre (USA) US0EA Ajh applikasjoner (USA) US0EM HOVEDMENY US0EM <meny, nivå 1> Anleggskontroll Applikasjon / funksjon (USA) Arb.ordre/Avlesning/Historikk Brukergrupper / autorisasjon (USA) CHANGE-integrasjon CRM rapporter Diverse (USA) Efaktura Finansintegrasjon Grunnlagsdata IS Sales Leverandøravregning Melding /Installasjon /Anlegg Melding om installasjonsarbeid Menyer (USA) Målerkontroll

4 Innhold Referansemanual Side 3 av 3 Personer (USA) Rapportbestilling Rapportdefinisjoner (USA) Reskontro SABEL-integrasjon Salgsordre Tariff Tilbud og kontrakt Utstyrshåndtering US0EM <meny, nivå 2> Masseregistrering FFM Produksjonsplanlegging US0EM valg US0EM Pålogging US0ER Registrere funksjon (USA) US2ER Registrere rapport (USA) US2ER Registrere parametertype (USA) US2ER Bestille rapport/job US2ER Ajourhold rapport bestilling Ajourholde rapportbestilling (USA) US2ES Søkeskjema rapporter Søking autoriserte rapporter (USA) US2ES Søking parametertyper (USA) US2ES Søk bestilte/kjørte rapporter US4EA Aktuelle printmodeller X Tariff

5 Nytt i referansemanualen Nytt i referansemanualen Side 1 av 1

6 Om referansemanualen Om referansemanualen Side 1 av 1 Vi gjør oppmerksom på at referansemanualen er en foreløpig versjon. Det jobbes fortløpende med å legge ut flere beskrivelser her.

7 Alfabetisk liste over bildetilganger (ISCU) Side 1 av 3 Alfabetisk liste over bildetilganger (ISCU) Detalj i et hvilket som helst felt med egendefinerte koder. Detalj i et hvilket som helst felt med systemdefinerte koder. HOVEDMENY HOVEDMENY > <meny, nivå 1> HOVEDMENY > <meny, nivå 1> > <meny, nivå 2> HOVEDMENY > Anleggskontroll HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Ajourhold ruter håndterminal HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Åpn.tider for tele og webavles HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Avviste avlesninger HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Avviste avlesninger med kode O HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Gruppering av avviste avl HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Søk rutelagt HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Søkebilde arbeidsordre HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Timeavlesninger i en uke HOVEDMENY > CHANGE-integrasjon HOVEDMENY > CRM rapporter HOVEDMENY > Efaktura HOVEDMENY > Everksopplysninger HOVEDMENY > Everksopplysninger > Everksopplysninger HOVEDMENY > Finansintegrasjon HOVEDMENY > Grunnlagsdata HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Everksopplysninger HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Everksopplysninger > Aut.bet.formidling/regnsk.param. HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Tilsynsdistrikt HOVEDMENY > IS Sales HOVEDMENY > Leverandøravregning HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding > Behandling Leverandørmelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding > Søk etter Leverandørmelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding > Behandling Netteiermelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding > Søk etter Netteiermeldinger HOVEDMENY > Leverandøravregning > Søk etter Leverandørmelding HOVEDMENY > Leverandøravregning > Søk etter Netteiermelding HOVEDMENY > Målerkontroll HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg

8 Alfabetisk liste over bildetilganger (ISCU) Side 2 av 3 HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsbidrag/garanti HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Detalj i feltet Adresse HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > EIER HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Utfør > Elvarme HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Utfør > Utskrift kontrollkort HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Masseregistrering FFM HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Merknad anlegg HOVEDMENY > Melding om installasjonsarbeid HOVEDMENY > Rapportbestilling HOVEDMENY > Rapportbestilling > Ajourhold rapport bestilling HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job > Les HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestillinger avlesningsmater. HOVEDMENY > Rapportbestilling > Produksjonsplanlegging HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søk bestilte/kjørte rapporter HOVEDMENY > Reskontro HOVEDMENY > Reskontro > Konkurssak HOVEDMENY > SABEL-integrasjon HOVEDMENY > Saksbehandlermodul HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Avlesninger HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Avlesninger > Totalforbr HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Snarvei > TEL > Retur HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Utfør > Adresse HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Utfør > Kontaktperson HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Ordre Info HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Reskontro HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Reskontro > Utfør > Avtaler HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Søk HOVEDMENY > Salgsordre HOVEDMENY > Salgsordre > Faktureringsgruppe HOVEDMENY > Tariff HOVEDMENY > Tariff > Forbrukstrapp HOVEDMENY > Tariff > Forbrukstrapp > Les HOVEDMENY > Tariff > Tariff HOVEDMENY > Tariff > Tariff > Forbr.ktr HOVEDMENY > Tilbud og kontrakt HOVEDMENY > Tilbud og kontrakt > Kunde/aktør HOVEDMENY > Utstyrshåndtering HOVEDMENY > Utstyrshåndtering > Målepunkt HOVEDMENY > Utstyrshåndtering > Søk felles leveringspunkt HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt > EL kraft/nett HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt > Leveringspunkt HOVEDMENY > Vedlikehold produkter HOVEDMENY > Vedlikehold produkter > Tariff HOVEDMENY > Vedlikehold produkter > Tariff > Forbrktr oppstart av applikasjonen. En installasjonsparameter avgjør om bildet dukker opp. Snarvei (F12)

9 Alfabetisk liste over bildetilganger (ISCU) Side 3 av 3 Snarvei > AKTJ2 > Retur Snarvei > EKODE > Retur Snarvei > KODE > Retur

10 Alfabetisk liste over bildetilganger (USA) Side 1 av 1 Alfabetisk liste over bildetilganger (USA) HOVEDMENY HOVEDMENY > <meny, nivå 1> HOVEDMENY > <meny, nivå 1> > <meny, nivå 2> HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Ajh applikasjoner HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Ajh installasjonsparametre HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Registrere funksjon HOVEDMENY > Brukergrupper / autorisasjon HOVEDMENY > Diverse HOVEDMENY > Menyer HOVEDMENY > Personer HOVEDMENY > Rapportbestilling HOVEDMENY > Rapportbestilling > Ajourholde rapportbestilling HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søk bestilte/kjørte rapporter HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søking autoriserte rapporter HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Registrere parametertype HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Registrere rapport HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Søking parametertyper oppstart av applikasjonen. En installasjonsparameter avgjør om bildet dukker opp. Snarvei (F12)

11 Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger Side 1 av 4 Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger AL0ES006 ISCU: Velg Snarvei > AKTJ2 > Retur AL1EA101 ISCU: Velg Snarvei > KODE > Retur AL1EA102 ISCU: Velg Snarvei > EKODE > Retur AL1EA104 ISCU: Velg HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Tilsynsdistrikt AL1ED101 ISCU: Velg Detalj i et hvilket som helst felt med systemdefinerte koder. AL1ED102 ISCU: Velg Detalj i et hvilket som helst felt med egendefinerte koder. AL1ED201 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Utfør > Elvarme AL1ED202 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > EIER AL1ED206 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Detalj i feltet Adresse AL1ER002 ISCU: Velg HOVEDMENY > Everksopplysninger AL1ER003 ISCU: Velg HOVEDMENY > Everksopplysninger > Everksopplysninger AL1ER102 ISCU: Velg HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Everksopplysninger AL1ER111 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Merknad anlegg AL1ER112 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsbidrag/ garanti AL1ER115 ISCU: Velg HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Everksopplysninger > Aut.bet.formidling/regnsk.param. AL1ER120 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Ajourhold ruter håndterminal AL1ER201 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata AL1ES111 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Søk rutelagt AL2ED206 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Avlesninger > Totalforbr AL2ER101 ISCU: Velg HOVEDMENY > Utstyrshåndtering > Målepunkt AL2ER131 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Avviste avlesninger AL2ER200 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger AL2ER208 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Timeavlesninger i en uke AL2ER305 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt AL2ER306 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt > Leveringspunkt AL2ER310 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold leveringspunkt > EL kraft/nett AL2ES132 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Avviste avlesninger med kode O AL2ES211 ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestillinger avlesningsmater. AL2ES230 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Behandling avviste avlesninger > Gruppering av avviste avl AL2ES301 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Søkebilde arbeidsordre

12 Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger Side 2 av 4 AL2ES308 ISCU: Velg HOVEDMENY > Utstyrshåndtering > Søk felles leveringspunkt AL3ED103 ISCU: Velg HOVEDMENY > Tariff > Tariff > Forbr.ktr AL3ED113 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold produkter > Tariff > Forbrktr AL3ER101 ISCU: Velg HOVEDMENY > Tariff > Tariff AL3ER118 ISCU: Velg HOVEDMENY > Tariff > Forbrukstrapp AL3ER778 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding AL3ER779 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding AL3ER780 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding > Behandling Netteiermelding AL3ER783 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding > Behandling Leverandørmelding AL3ER793 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding AL3ER798 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding AL3ER800 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold produkter AL3ES118 ISCU: Velg HOVEDMENY > Tariff > Forbrukstrapp > Les AL3ES780 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Netteiermelding > Søk etter Netteiermeldinger AL3ES783 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Behandling Leverandørmelding > Søk etter Leverandørmelding AL3ES792 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Søk etter Leverandørmelding AL3ES797 ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning > Søk etter Netteiermelding AL4ED112 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Avlesninger AL4ED114 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Ordre Info AL4ED133 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Utfør > Adresse AL4ER102 ISCU: Velg HOVEDMENY > Salgsordre > Faktureringsgruppe AL4ER120 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul AL4ER121 ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk > Åpn.tider for tele og webavles AL4ER130 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA AL4ER904 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Snarvei > TEL > Retur AL4ES130 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Søk AL6ED102 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Reskontro > Utfør > Avtaler AL6ER120 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > Reskontro AL7ER120 ISCU: Velg HOVEDMENY > Reskontro > Konkurssak AL7ER202 ISCU: Velg HOVEDMENY > Tilbud og kontrakt > Kunde/aktør AL7ER206 ISCU: Velg HOVEDMENY > Saksbehandlermodul > KABA > Utfør > Kontaktperson US0EA100 USA: Velg HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Ajh installasjonsparametre US0EA101 USA: Velg HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Ajh applikasjoner US0EM000 ISCU: Velg HOVEDMENY

13 Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger Side 3 av 4 USA: Velg HOVEDMENY US0EM001 ISCU: Velg HOVEDMENY > <meny, nivå 1> USA: Velg HOVEDMENY > <meny, nivå 1> ISCU: Velg HOVEDMENY > Anleggskontroll USA: Velg HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon ISCU: Velg HOVEDMENY > Arb.ordre/Avlesning/Historikk USA: Velg HOVEDMENY > Brukergrupper / autorisasjon ISCU: Velg HOVEDMENY > CHANGE-integrasjon ISCU: Velg HOVEDMENY > CRM rapporter USA: Velg HOVEDMENY > Diverse ISCU: Velg HOVEDMENY > Efaktura ISCU: Velg HOVEDMENY > Finansintegrasjon ISCU: Velg HOVEDMENY > Grunnlagsdata ISCU: Velg HOVEDMENY > IS Sales ISCU: Velg HOVEDMENY > Leverandøravregning ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding om installasjonsarbeid USA: Velg HOVEDMENY > Menyer ISCU: Velg HOVEDMENY > Målerkontroll USA: Velg HOVEDMENY > Personer ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling USA: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling USA: Velg HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner ISCU: Velg HOVEDMENY > Reskontro ISCU: Velg HOVEDMENY > SABEL-integrasjon ISCU: Velg HOVEDMENY > Salgsordre ISCU: Velg HOVEDMENY > Tariff ISCU: Velg HOVEDMENY > Tilbud og kontrakt ISCU: Velg HOVEDMENY > Utstyrshåndtering US0EM002 ISCU: Velg HOVEDMENY > <meny, nivå 1> > <meny, nivå 2> USA: Velg HOVEDMENY > <meny, nivå 1> > <meny, nivå 2> ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Masseregistrering FFM ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Produksjonsplanlegging US0EM020 ISCU: Velg Snarvei (F12) USA: Velg Snarvei (F12) US0EM030 ISCU: Velg oppstart av applikasjonen. En installasjonsparameter avgjør om bildet dukker opp. USA: Velg oppstart av applikasjonen. En installasjonsparameter avgjør om bildet dukker opp. US0ER106 USA: Velg HOVEDMENY > Applikasjon / funksjon > Registrere funksjon US2ER100 USA: Velg HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Registrere rapport US2ER103 USA: Velg HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Registrere parametertype US2ER208 ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job USA: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job US2ER210 ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Ajourhold rapport bestilling USA: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Ajourholde rapportbestilling

14 Alfabetisk liste over bildenummer med tilganger Side 4 av 4 US2ES101 ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Bestille rapport/job > Les USA: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søking autoriserte rapporter US2ES103 USA: Velg HOVEDMENY > Rapportdefinisjoner > Søking parametertyper US2ES210 ISCU: Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søk bestilte/kjørte rappor- USA: ter Velg HOVEDMENY > Rapportbestilling > Søk bestilte/kjørte rapporter US4EA102 ISCU: Velg HOVEDMENY > Melding /Installasjon /Anlegg > Anleggsdata > Utfør > Utskrift kontrollkort X996 ISCU: Velg HOVEDMENY > Vedlikehold produkter > Tariff

15 Alfabetisk liste over bildenavn (ISCU) Side 1 av 2 Alfabetisk liste over bildenavn (ISCU) <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> <meny, nivå 1> <meny, nivå 2> Adresse Ajourhold av kodeliste Ajourhold egendefinerte koder Ajourhold rapport bestilling Ajourhold ruter håndterminal Aktuelle printmodeller Anlegg med elvarme Anleggsbidrag/garanti Anleggsdata Anleggskontroll Arb.ordre/Avlesning/Historikk Automatisk betalingsformidling Avlesninger Avtale Avviste avlesninger Avviste avlesninger med kode O Behandling avviste avlesninger Behandling Leverandørmelding Behandling Leverandørmelding Behandling Leverandørmelding Behandling Netteiermelding Behandling Netteiermelding Behandling Netteiermelding Bestille rapport/job Bestillinger avlesningsmater. CHANGE-integrasjon CRM rapporter Detalj anleggsadresse Detaljbilde eier av anlegg Efaktura EL kraft/nett Everksopplysninger Everksopplysninger Everksopplysninger Faktureringsgruppe Finansintegrasjon Forbrktr Forbrukshistorikk pr telleverk Forbrukstrapp Grunnlagsdata Gruppering av avviste avl HOVEDMENY IS Sales

16 Alfabetisk liste over bildenavn (ISCU) Side 2 av 2 KABA Konkurssak Kontaktperson hos kunde Kontrollgrenser pr telleverk valg Kunde/aktør Leverandøravregning Leveringspunkt Masseregistrering FFM Melding /Installasjon /Anlegg Melding om installasjonsarbeid Merknad anlegg Målepunkt Målerkontroll Ordre Info Produksjonsplanlegging Pålogging Rapportbestilling Reskontro Reskontro SABEL-integrasjon Saksbehandlermodul Salgsordre Søk Søk akt.journal div. feltendr. Søk bestilte/kjørte rapporter Søk etter Leverandørmelding Søk etter Leverandørmelding Søk etter Netteiermelding Søk etter Netteiermeldinger Søk felles leveringspunkt Søk rutelagt Søkebilde arbeidsordre Søkebilde forbrukstrapp Søkeskjema rapporter Tariff Tariff Tariff Telefonnumre Tilbud og kontrakt Tilsynsdistrikt Timeavlesninger i en uke Utstyrshåndtering Vedlikehold leveringspunkt Vedlikehold produkter Åpn.tider for tele og webavles

17 Alfabetisk liste over bildenavn (USA) Side 1 av 1 Alfabetisk liste over bildenavn (USA) Ajh applikasjoner Ajh installasjonsparametre Ajourholde rapportbestilling Applikasjon / funksjon Brukergrupper / autorisasjon Diverse Menyer Personer Rapportdefinisjoner Registrere funksjon Registrere parametertype Registrere rapport Søking autoriserte rapporter Søking parametertyper

18 Alfabetisk liste over kortkoder Alfabetisk liste over kortkoder Side 1 av 1 A ABET ABGR ADR AKTJ2 ANL AVAP BAM BIDR EKODE EV I KODE KPERS KSAK KUN LM MPKT MRKA NM PTY RA RAP RBR RF RHAND SAR SBR SFLPK SLM SNM SORD SPTY SRUT STRP TAR TEL TILSD TIME TRP

19 Bildebeskrivelser Bildebeskrivelser Side 1 av 4 AL0ES Søk akt.journal div. feltendr. AL1EA Ajourhold av kodeliste AL1EA Ajourhold egendefinerte koder AL1EA Tilsynsdistrikt AL1ED <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> AL1ED <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> AL1ED Anlegg med elvarme AL1ED Detaljbilde eier av anlegg AL1ED Detalj anleggsadresse AL1ER Everksopplysninger AL1ER Everksopplysninger AL1ER Everksopplysninger AL1ER Merknad anlegg AL1ER Anleggsbidrag/garanti AL1ER Automatisk betalingsformidling AL1ER Ajourhold ruter håndterminal AL1ER Anleggsdata AL1ES Søk rutelagt AL2ED Forbrukshistorikk pr telleverk AL2ER Målepunkt AL2ER Avviste avlesninger AL2ER Behandling avviste avlesninger AL2ER Timeavlesninger i en uke AL2ER Vedlikehold leveringspunkt AL2ER Leveringspunkt AL2ER EL kraft/nett AL2ES Avviste avlesninger med kode O

20 Bildebeskrivelser Side 2 av 4 AL2ES Bestillinger avlesningsmater. AL2ES Gruppering av avviste avl AL2ES Søkebilde arbeidsordre AL2ES Søk felles leveringspunkt AL3ED Kontrollgrenser pr telleverk AL3ED Forbrktr AL3ER Tariff AL3ER Forbrukstrapp AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Leverandørmelding AL3ER Behandling Netteiermelding AL3ER Vedlikehold produkter AL3ES Søkebilde forbrukstrapp AL3ES Søk etter Netteiermeldinger AL3ES Søk etter Leverandørmelding AL3ES Søk etter Leverandørmelding AL3ES Søk etter Netteiermelding AL4ED Avlesninger AL4ED Ordre Info AL4ED Adresse AL4ER Faktureringsgruppe AL4ER Saksbehandlermodul AL4ER Åpn.tider for tele og webavles AL4ER KABA AL4ER Telefonnumre AL4ES Søk

21 Bildebeskrivelser Side 3 av 4 AL6ED Avtale AL6ER Reskontro AL7ER Konkurssak AL7ER Kunde/aktør AL7ER Kontaktperson hos kunde US0EA Ajh installasjonsparametre (USA) US0EA Ajh applikasjoner (USA) US0EM HOVEDMENY US0EM <meny, nivå 1> Anleggskontroll Applikasjon / funksjon (USA) Arb.ordre/Avlesning/Historikk Brukergrupper / autorisasjon (USA) CHANGE-integrasjon CRM rapporter Diverse (USA) Efaktura Finansintegrasjon Grunnlagsdata IS Sales Leverandøravregning Melding /Installasjon /Anlegg Melding om installasjonsarbeid Menyer (USA) Målerkontroll Personer (USA) Rapportbestilling Rapportdefinisjoner (USA) Reskontro SABEL-integrasjon Salgsordre Tariff Tilbud og kontrakt Utstyrshåndtering US0EM <meny, nivå 2> Masseregistrering FFM Produksjonsplanlegging

22 Bildebeskrivelser Side 4 av 4 US0EM valg US0EM Pålogging US0ER Registrere funksjon (USA) US2ER Registrere rapport (USA) US2ER Registrere parametertype (USA) US2ER Bestille rapport/job US2ER Ajourhold rapport bestilling Ajourholde rapportbestilling (USA) US2ES Søkeskjema rapporter Søking autoriserte rapporter (USA) US2ES Søking parametertyper (USA) US2ES Søk bestilte/kjørte rapporter US4EA Aktuelle printmodeller X Tariff

23 AL0ES006 Side 1 av 3 AL0ES006 Søk akt.journal div. feltendr. Tilgang Velg Snarvei > AKTJ2 > Retur Bildets hensikt AKTJ2 Søk aktivitetsjournal diverse feltendringer. Aktivitetsjournal som holder rede på logginger i forbindelse med diverse bilder og felt. Tabellen nedenfor viser hvilke logginger som kan finnes i bildet: Skjermbilde (Skjema) Entitet Gjelder følgende felt: KAB, KORAB abonnement, ab_versjon, kunde gjelder alle felt unntatt feltene som blir logget via fritekst-feltet til entiteten kunde (dvs. feltene navn.kunde, adresse_1.kunde, adresse_2.kunde og postnr.poststed). Det logges kun en status over når feltet er logget, ikke verdiene til feltene. INS installasjon SSB-nr ANL anlegg SSB-nr og skiltnr( Alternativ ID) I tabellen nedenfor finner du en alfabetisk oversikt over alle entiteter som logges i AKTJO- og AKTJ2-bildene. For alle entiteter med unntak av maalepunkt vil loggingen gjelde slettinger og oppdateringer. For entitet maalepunkt er det kun oppdateringer som logges. AKTJO AKTJ2 ab_versjon (abonnementsversjon) ab_versjon abm_gruppe abm_tellev (abonnementsgruppe) (abonnement-telleverk) abonnement anlegg abonnement anlegg arb_ordre dimensjon div_avg div_kode elavg_versj (arbeidsordre) (dimensjon i kontoplan) (diverseavgift) (diversekoder) (forbruksavgiftversjon) everk faktura inkasso installasjon kon_regel (konteringsregel)

24 AL0ES006 Side 2 av 3 AKTJO AKTJ2 konto_mal (kontomal) kunde maalepunkt maaler maalerops mva_versj omraade periode post_kode (måleroppsett) (merverdiavgiftsversjon) (geografisk område) (regnskapsperiode) (posteringskode) pris_trinn priselement priskode purring samkj_pris stenge_hist (markedspris) (stengehistorikk) tariff till_abm till_kode till_versj (tilleggsabonnement) (tilleggskode) (tilleggskode-versjon) timeavlesning vekt_tab vekt_tab_versj (vekttabell) (vekttabell-versjon) Prosesser Det finnes foreløpig ingen flytskjema over prosesser som dette bildet inngår i. Felt Bruker Entitet Felt I-U-D Søkebegrep. Bruker som har gjort en endring som medførte logging. Søkebegrep. Tabell som er blitt endret. Søkebegrep. Felt som er blitt endret. Søkebegrep. Endringstype. I (Insert) = registrering, U (Update) = oppdatering, D (Delete) = sletting.

25 AL0ES006 Side 3 av 3 Nøkkel Skjema Tidspunkt Søkebegrep. Nøkkel. Både gammel og ny ID lagres. Dersom du vil søke på gammel ID og se hvilken ny ID denne har fått, kan gammel ID skrives i dette feltet. Husk * foran og bak. Tilsvarende kan du søke på ny ID og finne ut hva den gamle var ved å oppgi den nye ID-en i søkefeltet. Søkebegrep. Skjemanavnet (AL<xxxxxx>) til bildet det er blitt gjort endringer i. Skjemanavnet til et bilde finner du f.eks. ved å gå til bildet, og så velge Hjelp. Søkebegrep. Tidspunkt for endring. Fullstendig format: <DD.MM.ÅÅÅÅ tt:mm:ss>. Listeoverskrift Bruker Entitet Felt I-U-D Nøkkel Brukere som har utløst logging. Tabeller som er blitt endret. Felt som er blitt endret. Endringstyper. I (Insert) = registrering, U (Update) = oppdatering, D (Delete) = sletting. Nøkler. Skjema Skjemanavna på bildene det er blitt gjort endringer i. Tidspunkt Tidspunkt for endring.

26 AL1EA101 Ajourhold av kodeliste AL1EA101 Side 1 av 1 Tilgang Velg Snarvei > KODE > Retur Bildets hensikt KODE Viser systemdefinerte koder som finnes i IS Customer. Kodene i dette bildet ajourholdes av SchlumbergerSema. Velg Les for få opp en liste over ønskede koder. Prosesser Det finnes foreløpig ingen flytskjema over prosesser som dette bildet inngår i. Felt Entitetsnavn Feltnavn Entitetsnavn, dvs. tabell. Feltnavn til feltet som kan inneholde de aktuelle kodene. Listeoverskrift Kode Tekst Aktuell kode. Beskrivelse som forklarer koden.

27 AL1EA102 Ajourhold egendefinerte koder Tilgang Velg Snarvei > EKODE > Retur AL1EA102 Side 1 av 1 Bildets hensikt EKODE Viser egendefinerte koder som finnes i IS Customer. Kodene i dette bildet administreres og ajourholdes av den enkelte aktør. Velg Les for få opp en liste over ønskede koder. Prosesser Det finnes foreløpig ingen flytskjema over prosesser som dette bildet inngår i. Felt Entitetsnavn Feltnavn Entitetsnavn, dvs. tabell. Feltnavn til feltet som kan inneholde de aktuelle kodene. Listeoverskrift Kode Tekst Aktuell kode. Her kan en lage nye forekomster ved å trykke på knappen Lag forekomst etter. Beskrivelse som forklarer koden. Husk å lagre før du går ut av bildet hvis du ønsker å ta vare på de endringene som er gjort.

28 AL1EA104 Tilsynsdistrikt AL1EA104 Side 1 av 1 Tilgang Velg HOVEDMENY > Grunnlagsdata > Tilsynsdistrikt Bildets hensikt TILSD Ajourhold av opplysninger angående tilsynsdistrikt. Dersom det skal registreres tilsynsdistrikt, må tilsynsområde, tilsynstype og saksbehandler oppgis. Saksbehandler skal derfor være registrert i saksbehandlerregisteret (Saksbehandler) på forhånd. Prosesser Det finnes foreløpig ingen flytskjema over prosesser som dette bildet inngår i. Listeoverskrift Beskrivelse Distrikt Område Saksbehandler Type Forklaring/navn på evt. tilsynsområde. Tilsynsdistrikt. 2 felt: Kode på inntil 5 tegn som identifiserer tilsynsdistriktet (evt. tilsynsområdet), samt en beskrivelse av dette. Tilsynsområde. Et tilsynsdistrikt knyttes opp mot et tilsynsområde ved å skrive inn kode for det aktuelle tilsynsområdet i dette feltet. Et område kan altså deles inn i flere distrikt. Dette feltet skal dermed kun fylles ut dersom Type = Tilsynsdistrikt. Saksbehandler for tilsynsdistriktet/-området. Velg i listeboksen. De saksbehandlere som er listet opp her, er de som står registrerte med aktuell funksjon Inspektør i saksbehandlerregisteret. Detalj i dette feltet gir overgang til Saksbehandler. Hvilken tilsynstype det er snakk om (Tilsynsdistrikt eller -område). Detalj i dette feltet gir overgang til <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN>.

29 AL1ED101 AL1ED101 Side 1 av 1 <FELTNAVN>.<ENTITETSNAVN> Tilgang Velg Detalj i et hvilket som helst felt med systemdefinerte koder. Bildets hensikt Dette bildet har ingen kortkode. Viser kodeliste til et bestemt felt med systemdefinerte koder. Prosesser Det finnes foreløpig ingen flytskjema over prosesser som dette bildet inngår i. Listeoverskrift Kode Tekst Tillatt kode for angitt felt i angitt tabell. Detalj i dette feltet gir overgang til Ajourhold av kodeliste. Beskrivelse av angitt kode.

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer