nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19 04.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COBRA (730) Innehaver: Cobra Electronics Corp, Chicago, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Portable, transportable og stasjonære kortbølgeamatørradioer; kombinerte transportable kortbølgeamatørradioer; AM/FM stereo- og kassettspiller-enheter; kombinerte FM-mottakere/sendere; radardetektorer; andre forbrukervarer for hjemmebruk og kontorbruk, nemlig faksimiler og dokumentkopimaskiner, samt telefonprodukter, nemlig trådtelefoner og trådløse telefoner, trådtelefoner med innebyggete radioer og klokker, trådløse telefoner med innebyggete radioer og klokker, kombinerte tråd- og trådløse telefonsvarermaskiner og automatiske telefonnummersendere og frekvenssveipmottakere. (730) Innehaver: C. Conradty Nürnberg GmbH & Co KG, Röthenbach/Pegnitz, DE KL. 1: Grafitt til industriell bruk, nærmere bestemt til anvendelse i form av elektroder til fremstilling av stål og klor ved elektrolyse. 1313

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til KID!. (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfymer, toalettvann (velluktende); kosmetiske geléer, dusj- og badesalt ikke for medisinsk bruk; toalettsåper; kroppsdeodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotioner, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); make-up preparater; sjampo; gels, spray, mousse og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårlakk, hårfargings- og håravfargingspreparater; hårpermanentpreparater; eteriske oljer til personlig bruk; tannpussemidler. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Akzo Nobel Coatings International BV, NL-6824 BM Arnhem, NL KL. 2: Maling, fernisser og lakker (ikke elektrisk isolerende). KL. 42: Profesjonell rådgivning til forbrukere om miljøvennlig belegning. 1314

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTIMAX PEDISPRAY ALCA MAX (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PEDISPRAY. (730) Innehaver: Daystar International BV, Nyehaske, NL KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler og deodoranter for personlig bruk. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk. (730) Innehaver: ALUMINIUM COMPANY OF AMERICA, Pittsburgh, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Metallplater, nemlig støpte maskinerte plater av metall og maskinerte aluminiumlegerte plater for bruk i fremstilling av redskaper og jiggplater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOBEL BIOCARE OXYCARE (730) Innehaver: Nobelpharma AB, Göteborg, SE (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Tannpussemidler og ikke-medisinsk munnvann. KL. 21: Tannbørster, tannbørsteholdere, tannstikkere, beholdere for tannstikkere (ikke av edelmetall eller plettert dermed); svamper (ikke for kirurgiske formål), kammer, børster, toalettredskaper. KL. 5: Porselen til tannplombering, porselen og andre materialer for dentale kroner og til tannplombering. KL. 10: Odontologiske, ortopediske og andre kirurgiske implantater samt kirurgiske, medisinske og odontologiske instrumenter og apparater; kunstige lemmer, øyne og tenner. KL. 40: Behandling av elementer og materialer. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, organisering og ledelse av seminarer angående implanteringskirurgi og implanteringsteknikker. KL. 42: Tekniske rådgivningstjenester; konsultasjonstjenester i forbindelse med arrangering av kirurgiske virksomheter og fremskaffelse av eksperter på det kirurgiske området; forsknings- og utviklingstjenester på det kirurgiske området samt vitenskapelige rådgivningstjenester på det kirurgiske området; utleie av dentale og kirurgiske redskaper og innretninger. (300) Prioritet: SE, ,

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SWEET DREAMS (730) Innehaver: Møller & Co A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg, DK (730) Innehaver: Petroleum Packers, Inc, Tampa, FL, US (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 4: Motorolje. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: B-WATCH (730) Innehaver: Møller & Co A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg, DK KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, unntatt bekledning for bading. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRAHMA TEAM (730) Innehaver: Companhia Cervejaria Brahma, Rio de Janeiro, BR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Salgsfremmende tjenester vedrørende sport. KL. 36: Finansiell sponsorvirksomhet vedrørende sport. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRAHMA SPORTS TEAM (730) Innehaver: Companhia Cervejaria Brahma, Rio de Janeiro, BR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Salgsfremmende tjenester vedrørende sport. KL. 36: Finansiell sponsorvirksomhet vedrørende sport. 1316

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRAMA SENSONIC (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: FRAMA AG, Lauperswil, CH KL. 7: Elektriske og elektroniske brevåpnere, postbearbeidelsesmaskiner, papirbearbeidelsesmaskiner, falsemaskiner. KL. 16: Elektriske og elektroniske frankeringsmaskiner; kontormaskiner og -apparater; kontormaskiner og - apparater, nemlig frankeringsmaskiner. (730) Innehaver: Tarmac plc, Wolverhampton, GB KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sand, grus, stein; murstein, sementblokk, plater, skifer og takstein; tjære, bek, asfalt; asfalttjære og makadam; sement, betong, fyllmasse, ferdigblandet betong. KL. 35: Bistand ved ledelse, administrasjon og organisering av bedrifter; bistand ved levering av varer og tjenester; levering av kommersiell informasjon; bistand ved og rådgivning om administrasjonstjenester for industri- og forretningsbygg, for sykehus, klinikker, skoler og utdanningsetablissementer, og for bilparkeringsanlegg. KL. 37: Bygging, reparasjon, vedlikehold og riving av byggverk; bygg- og anleggsvirksomhet, byggledelse; utleie og reparasjon av apparater og maskiner for bruk i bygge- og anleggsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av landkjøretøyer. KL. 39: Transport og levering av maskiner og materialer for bruk i bygg- og anleggsindustrien. KL. 42: Faglige konsultasjoner i forbindelse med design og forsøk og utvikling; byggetekniske konstruksjoner; rådgivning vedrørende arkitektur, teknikk, materialutprøving og miljø; alt det forannevnte for byggog anleggsindustrien. (300) Prioritet: GB, ,

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tarmac plc, Wolverhampton, GB KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); sand, grus, stein; murstein, sementblokk, plater, skifer og takstein; tjære, bek, asfalt; asfalttjære og makadam; sement, betong, fyllmasse, ferdigblandet betong. KL. 35: Bistand ved ledelse, administrasjon og organisering av bedrifter; bistand ved levering av varer og tjenester; levering av kommersiell informasjon; bistand ved og rådgivning om administrasjonstjenester for industri- og forretningsbygg, for sykehus, klinikker, skoler og utdanningsetablissementer, og for bilparkeringsanlegg. KL. 37: Bygging, reparasjon, vedlikehold og riving av byggverk; bygg- og anleggsvirksomhet, byggledelse; utleie og reparasjon av apparater og maskiner for bruk i bygge- og anleggsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av landkjøretøyer. KL. 39: Transport og levering av maskiner og materialer for bruk i bygg- og anleggsindustrien. KL. 42: Faglige konsultasjoner i forbindelse med design og forsøk og utvikling; byggetekniske konstruksjoner; rådgivning vedrørende arkitektur, teknikk, materialutprøving og miljø; alt det forannevnte for byggog anleggsindustrien. (300) Prioritet: GB, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO KL. 16: Trykksaker i forbindelse med fotball, næring, reiseliv, film, fysisk trening og underholdning; instruksjons- og utdanningsmateriale. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn og næringsmidler laget av korn; deigvarer; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og som inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter som er fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost: smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller av korn; måltider i form av ferdigretter og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller deigvarer; spiseis, iskrem, og fryste søtsaker. KL. 42: Gi tilgang til et kommunikasjonsforum for utveksling av informasjon, inkludert informasjon i forbindelse med fotball, næring, reiseliv, film fysisk trening, underholdning. 1318

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORSK GRAFISK TIDSSKRIFT (730) Innehaver: Grafiske Bedrifter Landsforeningen, Havnelageret, Langkaia 1, 0150 OSLO, NO KL. 16: Tidsskrift for den grafiske bransje. KL. 38: Dataassistert overføring av tidsskrift for den grafiske bransje via elektroniske medier som cd-rom, et globalt datanettverk eller annen digitalt basert kommunikasjonsform. KL. 41: Utgivelse av tidsskrift for den grafiske bransje. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BENEFIN (730) Innehaver: Lane Labs USA, Inc, 172 Broadway, Woodcliff, NJ 07675, US (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 5: Ernæringstilskudd. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: G-PROG (730) Innehaver: Grøner Holding AS, Postboks 400, 1324 Lysaker, NO og Berdal Strømme AS, Vestfjordgate 4, 1300 Sandvika, NO KL. 9: Dataprogrammer omhandlende tekniske beregninger, prosjektering og byggeteknikk, samt prosjektadministrasjon og byggebeskrivelser. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Deutsche Bahn AG, Ruschstrasse 104, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, parfymer, kosmetikk, preparater for kropps- og skjønnhetspleie. KL. 6: Transport- og lagringspaller av metall; transportog lagringscontainere av metall. KL. 8: Knivsmedvarer, kniver, gafler og skjeer, artikler for kroppspleie, nemlig neglesakser, barberredskaper, barbermaskiner. 1319

10 KL. 9: Fotografiutstyr, filmutstyr, utstyr for opptak, overføring og fremvisning av lyd og bilder, magnetiske bærere for opptak, grammofonplater, kassetter (lydbånd), CD-plater (audio-video), CD-ROM-plater, CD-I-plater, kodete telefonkort; dataprogrammer (innregistrerte på databærere), programvarer (innregistrerte EDB-programmer), datanettverk og operativsystemer for slike, dataprogrammer lagret på ROM eller PROM; databaser; transformatorer, sensorer, detektor- og målingsenheter, omformere, signaleringsenheter, sendere, mottakere, datamaskiner, dataprogrammer (innregistrerte på databærere), elektroniske og magnetiske lagringsenheter, instrumenter for indikasjon og fremvisning, dataskjermer, trykte kretskort, moduler, stikkontaktenheter, stativer; stasjonære installasjoner for jernbaner, nemlig apparater og instrumenter for måling, signalering, kontroll, styring og overvåkning. KL. 11: Hårtørrere, håndapparater for hårtørking. KL. 12: Kjøretøyer, kjøretøyer for barn, sykler, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og komponenter for kjøretøy på skinner (jernbaner), nemlig understell, overbygninger, motorer, bremser, strømavtakere, strømomformere, transformatorer, elektriske og pneumatiske operatører, kontrollere og regulatorer, luftavkjølingsenheter og ventilatorer, frontlykter. KL. 14: Edle metaller, deres legeringer og varer laget av slike, smykker, juvelérvarer, klokker, ur og instrumenter for tidsmåling. KL. 16: Varer laget av papir og papp, nemlig papirhåndklær, papirservietter, filtreringspapir, papirlommetørkler, papirdekorasjoner, poser, emballasjepapir, trykksaker, nemlig aviser, magasiner (tidsskrifter), brosjyrer, dokumentomslag, flyveblader, bøker, plakater, ukodete telefonkort; kundekort, postkort, identifikasjonsdokumenter; skrivesaker, skrive- og tegneinstrumenter; kontormateriell, nemlig stempler (segl), blekkputer, stempelblekk, brevåpnere, papirkniver (kontorrekvisita), brevkurver, arkivmapper, -permer og - bokser (kontorrekvisita), notisblokker, skriveunderlag, hulleapparater (kontorartikler), heftemaskiner, stiftemaskiner, hefteklemmer for kontor, binders, klebestifter (papirhandel), etiketter, selvklebende etiketter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) i form av trykksaker, spill, jordglobuser, svarte tavler, skrivesaker for svarte tavler, emballasjemateriell i plast, nemlig omslag, bager, sekker, poser, plastfolie, selvklebende plastfolie og plastfolie til dekorasjonsformål; spillkort og kortspill. KL. 18: Lær og lærimitasjoner, lærvarer og varer laget av lærimitasjoner, kofferter, reisevesker, håndvesker, ryggsekker, paraplyer, reiseeffekter av lær, lommebøker, dokumentmapper, nøkkelpunger (lærvarer). KL. 20: Transport- og lagringspaller av tre eller plast; containere for transport og lagring av tre eller plast. KL. 24: Vevde stoffer og tekstiler, husholdningslintøy, sengelinnet, dekketøy av tekstil. KL. 25: Klær, sportsklær, fritidsklær, barneklær; sko og fottøy; strømper, sokker, slips; hansker (bekledning); hodeplagg. KL. 28: Spill, elektriske og elektroniske spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr. KL. 34: Artikler for røkere, nemlig tobakksbokser og - krukker, sigarett- og sigaretuier, askebegre, lightere, fyrstikker. KL. 39: Jernbanetransport, nemlig transport av tomme og lastede passasjer- og godstog ved lokomotiver; godstransport ved jernbaner, motorkjøretøyer og skip; meglingsvirksomhet for godstransport ved jernbaner, motorkjøretøyer og skip; lagring og pakking av gods; meglingsvirksomhet for lagring og pakking av gods; lasting og lossing av jernbanevogner, motorkjøretøyer og skip; utleie og varelagring av transport- og lagringspaller og av transport- og lagringscontainere; befordring av transport- og lagringspaller og av transport- og lagringscontainere ved jernbaner, motorkjøretøyer og skip; utleie av jernbanekjøretøyer og -vogner, motorkjøretøyer og skip, av lokomotiver, verktøy og apparater for jernbaner samt megling av slike tjenester. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Maj Elin Storeide, Postboks 66, 3560 HEMSEDAL, NO KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter, nemlig 5- kamp, paragliding, fotturer, sykkel, hesteridning, kulturaften, fisking, elgsafari, kano/kajakkpadling, snøhuleturer, Up-ski, isklatring, tennis, golf, volleyball; skiskoler. KL. 42: Bevertning og tilberedning av mat og drikke i form av villmarkscamp-servering; spesialturer for grupper, firmaer, skoleklasser, familier med aktiviteter, kost og losji. 1320

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DET GRØNNE ARKTIS MEDIAPOWER (730) Innehaver: Landsdelsutvalget, Sjøgata 3, 8002 BODØ, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Manpower AS, Postboks 2506 Solli, 0203 Oslo, NO KL. 35: Utleie av arbeidskraft; personellrekruttering generelt, og i forbindelse med produksjon av film, video og fjernsynsprogram spesielt; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Konsulentvirksomhet, tekniske tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAMSON ULTRA (730) Innehaver: Israel Military Industries Ltd, Ramat- Hasharon 47100, IL KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkeri. (730) Innehaver: Mövenpick-Holding, Seestrasse 160, CH-8002 Zürich, CH (740,750) Fullmektig: Tor Vale, Postboks 1348, Vika, 0113 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fiskeprodukter, skalldyr, fjærkre, pølser, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatning, te, kakao, sjokolade og sjokoladeprodukter, herunder sjokoladekrem, sjokoladesukkertøy med og uten fyll, sjokoladekonfekt, konditorvarer som inneholder eller er belagt med sjokolade, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn, brød, kjeks, bakverk, konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser og salatdressinger, krydderier, is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, nemlig cateringservice, selvbetjeningsrestaurant, restaurant, bar, kafé, kafeteria og kantine. 1321

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BURTON MENSWEAR (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Burton Retail Ltd, London, England, GB KL. 25: Klær; fottøy; inklusive støvler, sko, tøfler, sandaler, sportssko, sokker og strømper; hodeplagg inklusive hatter, luer og berets; skjerf, hansker, halvhansker, votter, belter (bekledning). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hove Møbler AS, Postboks 25, 6250 Stordal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rune Støkken Lind, Høgliflata 5, 8027 Mørkved, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. (730) Innehaver: WNBA Enterprises LLC, 645 5th Avenue, New York, NY 10022, US KL. 9: Forhåndsinnspilte audio- og videobånd, kassetter, kompaktdisker; dataprogramvare; programvare for videospill; datamaskintilbehør. KL. 16: Publikasjoner og trykksaker. KL. 25: Klær for sport og fritid, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill, leketøy og sportsartikler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 1322

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NUTRIM VOICESURFR (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Dietetiske substanser og vitaminer og diettilsetninger for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. KL. 9: Programvare. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetikk. KL. 35: Publisering; annonsering og reklamering vedrørende postordre. KL. 41: Utgivelse av dietetiske dataprogrammer fra spesielle parametere fra pasienter; organisering av kollokvier, kongresser, arbeidsgrupper, seminarer innen det medisinske, dietetiske og vitenskapelige område. KL. 42: Catering; laboratorietjenester innen medisinske, dietetiske og vitenskapelige undersøkelser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MODEMSURFR (730) Innehaver: Motorola Inc, Schaumburg, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinnettverksutstyr, dataprogrammer, datamaskinperiferiapparater, modem, PCMCIA-kort og ISDN-terminaladaptere. (730) Innehaver: Motorola Inc, Schaumburg, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinnettverksutstyr, dataprogrammer, datamaskinperiferiapparater, modem, PCMCIA-kort og ISDN-terminaladaptere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOAH S NEW YORK BAGELS (730) Innehaver: Noah s New York Bagels Inc, 1250 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501, US (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 42: Restaurantvirksomhet, delikatesse- og catering tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MUSICFLEX (730) Innehaver: Yvonne Lin, Västmannsgatan 15, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Liv Graabræk, Jonsvannsv. 36, 7016 Trondheim KL. 9: Audiokassetter, videokassetter samt CD. 1323

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cycleurope International SA, 193 rue Gabriel Peri, F Romilly sur Seine, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler, deler og tilbehør til sykler, nemlig rammer, seter, setestammer, sykkelstyrer, racersykkelstyrer, bremsekabler, bremseklosser, frontrør for rammer, ventiler, nav, dekk, hjulringer/hjulkranser, (hjul)eiker, felger, skjermer, gearnav, girskifte-kabler, girskiftere, bakstykker, veivarmer, pedaler, tåklemmer, tåremmer, ringer/kranser, girutvekslinger, kjeder, kjedeskjermer, bagasjenett/brett, dekkpumper, stativ, bjeller. KL. 25: Klær, fottøy (unntatt ortopediske fottøy); hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (unntatt matter). (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Panalpina Welttransport (Holding) AG, 25, Huebweg, CH-4102 Binningen, CH KL. 39: Spedisjon, transport, innpakking, inspeksjon, lagring og utlevering av varer; planlegging, organisering, overvåkning og koordinering av transport og spedisjon av varer; rådgivning på området transport og spedisjon av varer; drift av et internasjonalt datamaskinnettverk til støtte av transport- og spedisjonstjenester og utveksling av tilhørende data; tollklarering i forbindelse med transport- og spedisjonstjenester; utferdigelse av dokumenter for import og eksport av varer og for tollklarering; anskaffelse og leie av containere og transportmidler, også kjøretøyer, skip og fly; reisebyråtjenester (unntatt hotell- og pensjonatreservering). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOBOLD STORM (730) Innehaver: Vorwerk International AG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, CH KL. 7: Støvsugere, elektrogulvteppebørster, gulvrengjøringsapparater, gulvteppefeieapparater, deres deler og tilbehør. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, deres deler og tilbehør. (730) Innehaver: Huhtamaki Finance BV, Burgemeester Rijinderslaan 26, NL-1185 MC Amstelveen, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Konfektyrer herunder pastiller (ikkemedisinske). 1324

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAFFREY S (730) Innehaver: Bass plc, High Street, Burton-on- Trent, GB KL. 32: Øl, stout, (øl), pils, porter, ale (øl); mineralvann og kullsyreholdig vann; ikke-alkoholholdige drikker; drikker som inneholder ikke mer enn 1,2% alkohol. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LIMESSA (730) Innehaver: Rauch Fruchtsäfte GmbH, 6830 Rankweil, AT KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, grønnsaksdrikker og grønnsaksjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Hans Ole Vestland, Hvalstadåsen 27, 1364 Hvalstad, NO KL. 2: Maling. KL. 6: Lås og beslag. KL. 7: Maskinelt verktøy. KL. 8: Håndverktøy. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper. KL. 37: Bygge-, reparasjon- og installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS, Radiodirektøren, Bjørnstjerne Bjørnssons Plass 1, 0340 Oslo, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, utsending av radioprogrammer og radiosendinger. 1325

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DSR (DIGITAL SYNERGI RADIO) (730) Innehaver: Norsk rikskringkasting AS, Radiodirektøren, Bjørnstjerne Bjørnssons Plass 1, 0340 Oslo, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, utsending av radioprogrammer og radiosendinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GEODIS (730) Innehaver: Compagnie de Transport et de Tourisme Sceta, F Levallois-Perret, FR (730) Innehaver: Kompanier de Transport et de Turisme Scena, F Levallois-Perret, FR KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 1326

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRAND FOOTPRINT (730) Innehaver: McCann-Erickson AS, 0258 Oslo, NO (730) Innehaver: Koppernæs AS, Breivika Industriv.4, 6018 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 6: Skruer og muttere, festeklemmer og beslag, samtlige varer av metall. KL. 9: Redningsbelter, -bøyer, -flåter, -seil og -vester; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker; beskyttelsesnett- og evakueringsanordninger; utstyr og deler til forannevnte varer. KL. 12: Båter; utstyr og deler til forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringstjenester; konsultasjons-, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester og til analyse av varemerker og til bruk i forbindelse med varemerkeoppbygging; markedsundersøkelser; konsultasjoner og rådgivning for forretningsledelse; Public Relation (PR-virksomhet). KL. 42: Eksploatering av industriell eiendomsrett; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); rådgivning for immateriell eiendomsrett; industridesign, industriell formgivning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELISABETH COLORE (730) Innehaver: Nygaard AS, Postboks 6 Bryn, 0611 OSLO, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; strømper; undertøy; strømpebukser; sokker. 1327

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GUESS BOREALIS (730) Innehaver: Guess?, Inc, 1444 South Alameda Street, Los Angeles, CA, US KL. 25: Klær for menn, kvinner, barn og spedbarn; fottøy, hodeplagg, yttertøy, undertøy, belter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPORTSTER (730) Innehaver: U.S. Robotics Access Corp, Skokie, IL, US KL. 9: Datakommunikasjonsutstyr, nemlig modemer; faksoverførings- og mottagerapparater; telefonsvarerapparater; elektroniske apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; talepostmaskiner. (730) Innehaver: Anne Helene Gjelstad Design, Paul Smelters vei 27a, 1349 Rykkinn, NO KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål; bomullsgarn, brodertråder, chenillegarn, garn og tråd i fedd, garn for tekstile formål, jutegarn, lingarn, rayongarn, silkegarn for tekstile formål, spunnet ull, ullgarn, ulltråder. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; bomullsstoffer, rutete bomullsstoffer; bordbrikker, ikke av papir; bordduker, ikke av papir; bordløpere, bordservietter av tekstiler, karaffelbrikker av tekstiler, stoffer dekket med motiver for broderier, brokade, chenille-stoffer, chiffong, damask (stoffer), sengedekker, dekketøy av tekstil, duker, ikke av papir; flanell (stoffer), fløyel, for (stoffer), gardiner av tekstil eller plast, gardinholdere av tekstiler, glasshåndklær (lintøy), putevar for hodeputer, husholdningslintøy, håndklær av tekstiler, jerseystoffer, jutestoffer, kanevas, krepon (ullstoff, silkestoff), kreppstoffer, kuvertbrikker av tekstilstoffer, linstoffer, husholdningslintøy, mollskinn (tekstil), møbelstoffer, pledd, ramiestoffer, rayonstoffer, reisetepper, rullegardiner av tekstiler, sengedekker, sengelinnet, sengeutstyr (sengetepper og lintøy), bordservietter av tekstil, servietter av tekstil, taftstoffer, tallerkenbrikker av tekstilstoffer, tekstilhåndklær, trikotasje (stoffer), ullstoffer, vadmel, varetrekk for beskyttelse av møbler, varetrekk for puter, vevde stoffer dekket med motiver for broderier, vevde stoffer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; alpeluer, anorakker, badebukser, badedrakter, badekåper, barnetøy, belter (bekledning), benklær, damebenklær, bluser skjortebluser, bukser, drakter, dresser, gensere, hansker (bekledning), hatter, hetter (klær), hodebekledning (hattemakerarbeide), hodebånd (bekledning), hodeplagg, jakker, jerseyklær, kapper, kjoler, klær, konfeksjonsklær, kåper, leggings, luer, parkas, pelser (klesplagg), pullovere, pyjamaser, regntøy, sandaler, sjal, skinnpels, skjerf, skjorter, skjørt, sko, sko for sport, slåbroker, sokker, sportssko, strømpebukser, strømper, trikotasje (klær), trikotjakker, trikotklær, hode- og halstørkler av silke, uniformer, vester, yttertøy. 1328

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLGATE (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tannbørster; elektriske tannbørster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOACKER QUADRATINI (730) Innehaver: A. Loacker SpA AG, I Renon- Auna di Sotto (Bolzano), IT KL. 30: Kjeks, vafler, kaker, paier, terter, kakebunner, snacks, konditorvarer, søtsaker, sjokolade, sukkertøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROMACTA (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater. (730) Innehaver: Festival Engros AS, Spjotnesveien 39, 4645 Nodeland, NO KL. 3: Rengjøringsmidler, midler for klesvask. KL. 6: Aluminiumsfolie. KL. 8: Plastbestikk. KL. 16: Papirprodukter, plast til innpakking/emballering. KL. 21: Kluter, engangs servise. KL. 29: Hermetiske grønnsaker/frukter. (300) Prioritet: GB, ,

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: MILJØ-PRODUKTER AS, Postboks 492, 5501 Haugesund, NO KL. 11: Energi-sparelampe. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bacardi & Company Ltd, New Providence, BS KL. 33: Viner, brennevin og likører. (730) Innehaver: Polynova Nordic Norge AS, Postboks 6916 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hermon Forlag AS, 3577 Hovet, NO (740,750) Fullmektig: Progress Markedstjenester AS, Pb. 2611, Mølenpris, 5026 Bergen KL. 16: Bøker samt reklameskrifter og plakater i forbindelse med lansering av bøker. 1330

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 22 31.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer