Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: frå Sula ved Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: 29.11.75 frå Sula ved Ålesund"

Transkript

1 Mari Anneline A. Bergset - CV Landskapsarkitekt MNLA Dagleg leiar Født: frå Sula ved Ålesund UTDANNELSE Norges Landbrukshøgskole, Institutt for Landskapsplanlegging, Landskapsforming 2001 Rommet i ark.historien, delkurs, AHO Høgskulen i Telemark, Teikning - bilete, Grunnfag Universitetet i Bergen, Spansk og Latinamerika studiar, Grunnfag Universitetet i Oslo, Litteraturvitskap, VIDEREUTDANNING/KURS 2011 Universell utforming, arr. Arkitekturakademiet og NTNU, 1 dag, PRAKSIS Steinsvik Arkitektkontor AS, Tromsø Snøhetta AS, Oslo Grindaker Landskapsarkitekter AS 2001 Bærum Kommune, Natur og Idrett, Prosjekt; registrering og skjøtselsplan for historisk hage, Bjørbekk & Lindheim, praksis, deltid 1999 Espen Bjærke, Anlegsgartnar MNAL, sesongarbeidar 1998 Byantikvaren og Stiftelsen Cæsar, registrering og utviklingsplan for Abildsø gård, historisk hage. SAMMENDRAG/SPESIELL KOMPETANSE Har brei prosjekterfaring frå konkuransar og skisseprosjekt til reguleringsplanar, landskapsanalyser, byggesønader, tettstadsutvikling, arbeidsteikningar og bygge-oppfølging. Fagansvarlig landskapsarkitekt og daleg leiar på Steinsvik Arkitektkontor med byggeerfaring frå mellom anna Fagertun Barnehage, Kirkegårdsveien i Kirkenes, Jekta storsenter og Kirkenes skoler. 1. premie konkurranse for Kirkenes skoler i samarbeid med Barlindhaug Consult AS og Consto AS. Byggestart 2010 og ferdigstilling premie konkurranse for omsorgssenter i Hammerfest i samarbeid med Borealis Arkitekter AS og COnsto AS. Ansvarlig for landskapsprosjekteringa for Malmø konsert- og kongressanlegg og Fristaten hotell- og konferansesenter på Nesodden som tilsett på Snøhetta. Byggeerfaring frå Vossevangen miljøgate og bustadprosjekt/gårdsrom i Oslo som tilsett hos Grindkaker AS. Har jobba mykje med stadsutvikling i større og mindre skala. Jobbar for tida særleg mykje med uteområder for born i bustadområder, på barnehagar og på skular. Legg stor vekt på å fi nne bærekraftige løysingar. Redaksjonsmedarbeider for landskap i Arkitektur N samt i skribent for 3 artiklar for Arkitektnytt. Deltok også i redaksjonsgruppe for boka "Ny norsk landskapsarkitektur" sept Styremedlem i Nord-Norges Arkitektforening frå og koordinator for delprosjektet "Urban natur" i høve markeringa av Arkiteturens År Diplomsensor for landskapsarkitektur på AHO Ansatt av universitetet i Tromsø som prosjektmedarbeider for å koordinere oppstart av master i landskapsarktiektur i Tromsø. Prosjekterer i 3D med Revit, bruker ellers mye AutoCad og Adobe Master Collection til tegningsproduksjon og illustrasjoner, Fagertun barnehage Gårdsrom Oslo Kirkenes barneskole Fagertun barnehage

2 UTVALGTE PROSJEKTER Strandparken Byggherre: Tromsø Utbyggingsselskap v/morten Walthinsen og Kjell Nilsen Når: Prosjektert 2013-, Regulering 2014, planlagt byggestart høst 2014 Størrelse: leiligheter med strandpromenade, park;sjøbad, kvaratalslekeplass og felles uteområder Omfang/rolle: Ansvarlig for reguleringsprosee og fagansvarllig lark Spildra kulturminnesti og sikring av åpne graver Byggherre: Spildra grendelag v/trond Isachsen og Sametinget v/ingvild Larsen Når: Prosjektert , byggestart planlagt 2014 Størrelse: registrering og prosjektering av sikringstiltak og tilrettelegging av kulturminner og sti Omfang/rolle: Fagansvarllig lark fra skisseforslag til detaljplaner og byggeoppfølging Clarion hotell, Tromsø Byggherre: Pellerin AS/Aspelin Ramm AS, v/kenneth Bless, Pellerin Når: Prosjektert , byggestart 2013 Størrelse: infrastruktur; gater, varelevering for hotell, forplass med beplantning, og avslutning kai Omfang/rolle: Fagansvarllig lark fra skisseforslag til detaljplaner og byggeoppfølging Kontor- og konferansebygg, Tromsø Villmarkssenter Byggherre: Tromsø Villmarkssenter v/sylvi Barmann Jensen Når: Prosjektert , byggestart høsten 2012 Størrelse: ca 339 BRA, uteområder, atkomst, parkering Omfang: Fagansvarllig lark fra skisseforslag til detaljplaner og byggeoppfølging Tangenlia - Omsorgsboliger med sansehage 1. premie konkurranse Byggherre: Sør Varanger kommune v/ Øystein Johansen Når: Prosjektert , byggestart 2012 Størrelse: sansehage, parkeringsanlegg og landskapsbehandling forøvrig Omfang/rolle: Fagansvarllig lark fra konkurranseforslag til detaljplaner og byggeoppfølging Batteriparken - Omsorgsboliger med sansehage 1. premie konkurranse Oppdragsgiver: Consto AS v/ Helge Larsen Når: Prosjektert konkurranseforslag 2011 Størrelse: sansehage, parkeringsanlegg og landskapsbehandling forøvrig Omfang/rolle: Fagansvarllig lark fra konkurranseforslag til detaljplaner og byggeoppfølging Hillesøy barnehage, Tromsø Byggherre: Tromsø Kommune v/jan Erik Johansen, Tromsø Kommune, Eiendom Når: Prosjektert 2011, byggestart 2012 Størrelse: 3 baser, ombygging av gammeltskolebygg, BRA ca 500m2 Energi: ca 80 kwh/m2/år, lokal klima Omfang/rolle: Fagansvarlig LARK fra rammesøknad til beskrivelse Fagertun barnehage, Ramfjord, Tromsø Byggherre: Ramfjord grendelag v/merete Paasche barnehagestyrer Når: Prosjektert 2010, utomhus hovedsaklig bygd 2011, ferdigstilles 2012 Størrelse: 5 baser, Omfang/rolle: Fagansvarlig LARK fra rammesøknad til beskrivelse og byggeoppfølging

3 Kirkenes skoler - 1.premie i konkurranse, Byggherre: Sør-Varanger kommune v/ivar Kaski Når: Prosjektert , byggestart 2010 Størrelse: m2 uteområder/lekeplass, m2 nytt skolebygg Omfang/rolle: Fagansvarlig LARK fra konkurranseforslag og rammesøknad til beskrivelse og byggeoppfølging Jekta storsenter, Tromsø - uteområder for kjøpesenter - torg, gangveier, lekeområde Byggherre: COOP Nord Oppdragsgiver: CONSTO AS, totent. v/erik Mikalsen, Ronny Bøchmann Når: Prosjektert , byggestart 2012 Størrelse: ca 29000m2 uteområder Omfang/rolle: Fagansvarlig LARK fra rammesøknad til beskrivelse og byggeoppfølging Detaljregulering Rektor Steensgate, kvartal i Tromsø sentrum Byggherre: Thongård AS (del av Thon-gruppen) v/espen Strand Når: oppstart ble varslet nov og planen er under utarbeidelse Størrelse: Boliger - leiligheter og rekkehus, park/lekeplasss og nærings- /forretningslokaler, parkering Omfang: Fagansvarlig LARK og hovedsaksbehandler reguleringsplandokumenter/prosess Kirkegårdsveien, Kirkenes Byggherre: Sør Varanger kommune v/ivar Kaski og Statens Vegvesen v/knut Halvor Busk Når: Prosjektert , byggestart planalgt 2012 Størrelse: Fylkesveistrekning sentralt i Kirkenes, inkludert 2 kryss trafi kksikringstiltak ved barneskole Omfang/rolle: Prosjektleder lark og VA, ansvarlig SØK, fagansvarlig LARK fra rammesøknad til beskrivelse, Friområder og lekeplasser Strand Beskrivelse: Illustrasjonsplan og beskrivelse av lekeplasser og friområder til reg.plan, Tromsø Kommune vedtatt våren Området var naturområde og dyrka mark før regulering og utbygging. Byggherre: Barlindhaug Eiendom v/kjetil Paulsen, e-post: Telefonnummer: Omfang: Friområder og lekeplasser, Blå-grønn struktur, bevaring av vegetasjon, overvannshåndtering Landskapsplan med beskrivelse til regulering av området, i etterkant har kontoret også utarbeidet detaljprosjekt for lekeplassene. Lekeplassene er under bygging i kvartals-/ strøkslekeplasser og 8 nærlekeplasser. Planreferanse: Strand boligområde på Kvaløya, Plan ID 1450, ref. Tromsø kommune : GISLINEWebPlan_1902/gl_planarkiv.aspx?knr=1902&planid=1450

4 REFERANSELISTE FORTS Steinsvik Arkitektkontor AS Nytt pasienthotell UNN, uteområder med hotellhage, 1.premie totalentreprisekonkurranse, Oppdragsgiver Consto AS, Byggestart planlagt 2014 Kultursti, merking av sti og tiltak for vern av kulturminner, Spildra i Kvænange, Oppdragsgiver Spildra grendelag og Sametinget Hotell Clarion Tromsø, torg, fortau, varelevering mm, Oppdragsgiver Hent AS og Pellerin AS fra Rammesøknad til arbeidstegninger , byggestart 2012 Nytt Politihus, uteområder og sjøfront, Tromsø, Oppdragsgiver Consto AS - konkur Idrettsplass, tribunder, aktivitesområde, Kirkenes, Oppdragsgiver Sør-Varanger kommune, skisseforslag med kalkyle. Ålesund sjøfront, Konkurranseforslag, samarbeid med Verte AS, Ola Roald Arkitekter og Streken Arkitekter AS Gatebruksplan Rognan, samarbeid med Polarlandskap, Oppdragsgiver Saltdal kommune Lekeplasser boligfelt Strand, Tromsø for Barlindhaug Eiendom AS, regulering til byggetegninger. Lekeplasser Kroken Vest i samarbeide med Polarlandskap som ansatt på Snøhetta: Devold - skisseprosjekt/masterplan: redesign av gammal tekstilfabrikk til kultur- og handelsdestinasjon. Barcode B10.1, Bjørvika; uteområder for kontorbygg med takhagar samt tot.ent.grunnlag for bygging av felles kjeller, Oppdragsgiver OSU Straensenteret, Stavanger, kjøpesenter, kontor og offentleg park på tak, skisseprosjekt Aksdal, reguleringsbestemmelser og Illustrasjonsplan, tettstadsutvikling, Tysnes Fristaten, Hotell og konferansesenter, Nesodden; masterplan-skisseprosjekt- forprosjekt Rådhusparken i Porsgrunn - Stadsanalyse og skisseforslag, Porsgrunn kommune Konkurransar: Malmø konsert og kongresshus m/park Malmø King Abdullah petroleum studies and research center, Riyadh som ansatt på Grindaker AS: Sjøholmen, Bærum, offentleg park, kartlegging + skisseprosjekt Vålebru sentrum, skisseprosjekt, tettstadsutvikling, Ringebu Vossevangen, miljøgate, skisseprosjekt-arbeidsteikningar bygging. Vestfoldgata, gårdsrom, forprosjekt- arbeidstegninger-byggeoppfølging Diverse boligprosjekter Oslo, Vækerøveien, Bøler senter mm Konkuransar: Molde havn, sentrumsutvikling, UNDERVISNING Diplomsensor AHO JURYERING 2012 Engasjert av Nordland Fylkeskommune i forbindelse med Aust-Lofoten Videregående skole, Utbygging Svolvær, deltagelse i bedømmelseskommiteen Engasjert av Buskerud Fylkeskommune i forbindelsen med Hønfeoss videregående skole, deltagelse i bedømmelseskommiteen.

5 VERV/ANDRE ENGASJEMENT/PROSJEKTER Koordinator/prosjektmedarbeider Ny Master i Landskapsarkitektur ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med AHO. Ansatt i 25% stilling av Universitet i Tromsø Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N, landskapsredaksjonen Programansvarlig for NLAs hostkonferanse 2012 i Tromsø 2012 Foredrag om sentrumsutvikling for Sula kommune, vedr. Langevåg sentrum 2012 Plan- og Byggesaksseminar i Tromsø - foredrag: "Arkitekturens år - hva nå" 2011 Medforfatter artikkel Arkitektur N nr. 08/11, Prosjektbeskrivelse "Urban natur - Arkitekturens år 2011" 2011 Koordinator "urban natur" prosjekter NAF's markering av Arkitekturens år Styremedlem Nord-Norges Arkitektforening artikler Arkitektnytt 2009 Medl. av redaksjonsgruppe; "Ny norsk landskapsarkitektur",sept. 2009, pub. okt Utsmykking for Telenor, Tyholt, pileinstallasjon, assistent for Inge Van Der Drift, kunstnar, 2001 Hovudoppgåve: planlegging, fi nansiering, prosjektering, brukermedvirkning og bygging av uteområde/installasjonar, Jeriko skule, Groruddalen.

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 NAVN: Mona Kramer Wendelborg FØDT: 10.12.1967 YRKESTITTEL: SIVILSTAND: STILLING: UTDANNELSE: BA(Hons) Dipl Landscape architect Gift, to barn Landskapsarkitekt,

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

CURRICULUM VITAE SIVILARKITEKT GEIR ANDERSEN MNAL. Født 1967 - samboer, 3 barn.

CURRICULUM VITAE SIVILARKITEKT GEIR ANDERSEN MNAL. Født 1967 - samboer, 3 barn. CURRICULUM VITAE SIVILARKITEKT GEIR ANDERSEN MNAL Personalia: Født 1967 - samboer, 3 barn. Utdannelse: Sivilarkitekt MNAL. Diplom ved Oslo Arkitekthøgskole 1995. Bsc Honours in Architecture, Robert Gordon

Detaljer

Urs Gutknecht Curriculum vitae 01.01.2004

Urs Gutknecht Curriculum vitae 01.01.2004 Urs Gutknecht Curriculum vitae 01.01.2004 Navn: Urs Gutknecht Født: 16. desember 1943 i Zürich, Sveits. Privat adresse: Conrad Holmboesveg 21, 9011 Tromsø Telefon: kontor: 77 64 34 90, mobil: 90 05 50

Detaljer

Årsmelding. Årsmelding 2010

Årsmelding. Årsmelding 2010 Årsmelding Årsmelding 2010 1 2010 2 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 3 Innhold Viktigste resultater i 2010 Forbildeprosjekter DRAMMEN Idékonkurranse Strømsø Marienlyst skole Fjell barnehage Papirbredden

Detaljer

Skole- og undervisningsbygg

Skole- og undervisningsbygg HRTB Arkitekter Referanseprosjekter Skole- og undervisningsbygg Aust-Lofoten videregående skole, Svolvær Nybygg og transformasjon av i alt 7000 m2, 1. premie i totalentreprisekonkurranse 2012, med etterfølgende

Detaljer

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2 DAG 1 BYPLANLEGGING MED TANKE PÅ BOLIGKVALITET Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en byutvikling som ivaretar hensynet til god boligkvalitet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Sivilstatus: gift

CURRICULUM VITAE. Sivilstatus: gift CURRICULUM VITAE Navn: Urs Gutknecht Født: 16. desember 1943 i Zürich, Sveits. Privat adresse: Conrad Holmboesveg 21, 9011 Tromsø kontor: 77 68 70 00, mobil: 90 05 50 64, privat: 77 68 27 96 E-post: urs@arktos.no

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22 NR. 5 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP... 10 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV...

Detaljer

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende

Frederikshavn 20.11.2014. - solid, attraktiv og nyskapende Frederikshavn 20.11.2014 Agenda Fakta om HENT AS Selskapsutvikling Produktområder Hvilke fag vi ønsker tilbud på Internasjonale innkjøp Erfaringer med danske underentreprenører Referanseprosjekter Fakta

Detaljer

Vedlegg 4 Prosjektkatalog

Vedlegg 4 Prosjektkatalog Vedlegg 4 Prosjektkatalog Prosjektkatalogen som presenteres i dette vedlegget omfatter prosjekter som har fått tilsagn om støtte i 2011. For prosjekter som har fått tildelt støtte før 2011, henviser vi

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen?

Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen? Kommuneplan og kommunedelplaner Får vi det til å henge sammen? Kommuneplankonferansen 2014 Tone Wabakken Arealplanlegger Per Steinar Skjølaas Spesialrådgiver strategiavdelingen Forutsetninger Noen fakta!

Detaljer

First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1 Kan

Detaljer

First we shape our buildings. Then our buildings shape us.

First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Nordic Choice Hotell Bjergsted First we shape our buildings. Then our buildings shape us. Winston Churchill Hotellkonsept, Bjergsted Presentert av Home Properties Base Property Nordic Choice Hotels 1 2

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer