FORVENT MYKJE, FÅ MEIR!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVENT MYKJE, FÅ MEIR!"

Transkript

1 FORVENT MYKJE, FÅ MEIR! Magasin for Sunnmøre Folkehøgskule Skuleåret

2 I HJARTET AV SUNNMØRE Stort utval i linjer! oversikt side I hjartet av sunnmøre 12 Eit mangfald av valfag Sunnmøre Folkehøgskule ligg i hjartet av Sunnmøre, med hav, fjordar, strender og Sunnmørsalpar som næraste naboar. Det er difor klatrarar, reklamefolk, dykkarar, skifolk, kunstnarar, friluftsfolk og folkehøgskuleelevar kjem reisande hit frå fjern og nær. Dei vil oppleve noko vilt, vakkert og ekte. Sunnmøre Fhs er mykje meir enn berre flott og mektig natur. Vi har ei stor breidde i fagtilbodet vårt innan m.a. friluftsliv, ballidrettar, musikk og ikkje minst internasjonale linjer. Dette gir ei stor spennvidde og mykje ulike og spennande elevar frå heile Norge og frå mange ulike land. Slagordet vårt er «Forvent mykje, få meir». Det er sånn at det beste med eit år på folkehøgskule ikkje kan dokumenterast med bilde og film, eller skrivast med ord. Dette magasinet gir berre ein liten smakebit. Du må oppleve det for å forstå det, du må vere her for å få det! Velkomen til oss! Arnt Ole Grimstad - rektor 8 64 edelsteinen sunnmøre vs verda sju underverk Alt på sunnmøre Redaksjon Ansvarleg redaktør: Arnt Ole Grimstad Redaksjon: Asle-Geir Johansen, Per Bernt Aske Design: Osberget AS Opplag: 2000 Kontaktinformasjon Sunnmøre Folkehøgskule Varleitevegen 7, 6065 Ulsteinvik Tlf facebook.com/sunnmorefolkehogskule Vi gir eit innblikk i primitiv matlaging 14 På tvers Mykje meir enn berre fag 16 Bindeledd mellom lærar og elev vi intervjuar to stipendiatar 26 Her bur du Praktisk info om Sunnmøre folkehøgskule Sunnmøre Folkehøgskule er eigd av KFUK/KFUM 3

3 Sunnmøre fhs er eigd av KFUK/KFUM og formidlar eit kristen verdisett til elevane våre. Vi har elevar med svært ulik bakgrunn, og mange ulike meiningar rundt kristne spørsmål. Vi har snakka med Lars på Multisport om det å gå på ein kristen skule. Jeg var skeptisk til å gå på en kristen skole, ettersom jeg er direkte motstander av all religion. Selv om det nevnes noen ord om tro jevnlig, så er det alltid i forbindelse med verdispørsmål som også jeg som ikke-troende kan forholde meg til og ha interesse av å diskutere. Mengden av obligatorisk religiøst innhold er ikke så stor at det er særlig plagsomt, og vi som som velger å ikke ta del i frivillige religiøse arrangement, føler oss aldri utenfor. EDELSTEINEN Edelsteinen er unik, slitesterk, vakker og den kan slipast og formast. Vår nye logo fortel noko om dette. Vi ynskjer å vere ein stad der du føler deg heime, der komfortsona di blir utfordra og at du samstundes kjenner deg verdifull og unik. «Denne skulen er ein heim, og denne heimen er ein skule». Desse orda er henta ifrå over 100 år gamle ordensreglar, og gjeld den dag i dag. Du er kanskje vekke frå heimstaden for fyrste gong, og vi ynskjer deg velkomen heim til oss på Sunnmøre. Tidlegare elevar som vitjar skulen snakkar om kor godt det er å «kome heim», og her skal det vere godt å vere! Sunnmøre Folkehøgskule legg til rette for at akkurat du, med dine erfaringar, skal få utforske og utfalde deg i eit aktivt og trygt miljø. Vi legg vekt på eit rusfritt miljø og har null-toleranse for bruk av rusmiddel. Det handlar om fart og kvile, skjemt og alvor, ettertanke og spontan galskap, samtalar og aktivitet. Vi er som skule eigd av KFUK/KFUM, og ynskjer å ta vare på det heile menneske med kropp, sjel og ånd. Verdiar som ærlegdom, respekt og kjærleik pregar både undervisning, fritid og ikkje minst internatlivet. På Sunnmøre Folkehøgskule har vi ein visjon: «Vi skal få utrulege ting til å skje». Dette opplever vi kvart år på ulikt vis. Vi som jobbar her likar det vi held på med, og vi ynskjer å legge til rette for at du kan vere deg sjølv og utvikle deg vidare. Vi håpar du har lyst til å bli med på å «få utrulege ting til å skje», for nettopp her vil du, saman med dei andre, spele ei viktig rolle. Eit år utan fredagspilsen og laurdagar med elevkveldar i staden for ut på byen. Vi snakka med Kjartan på Idrett.Ballspel om dette: Et år på en rusfri skole er slett ingen ulempe. Jeg valgte helt bevisst en kristen skole. Jeg hadde lyst til å bli kjent med folk på en annen måte uten situasjoner der alkohol var inne i bildet. Til nå har jeg erfart at her kan vi slippe oss løs og være oss selv, uten å være påvirket av rusmiddel. Det er utrolig hvor gøy en kan ha det på en folkehøgskole. Jeg vet ikke helt hvordan det er på andre folkehøyskoler, men jeg er glad jeg kom til Sunnmøre. Her fyller vi tida med elevkvelder, miljøaktiviteter og trening, og har det veldig sosialt døgnet rundt. 5

4 Sunnmøre VS verda Å reise er ein viktig del av eit folkehøgskuleår. Det å oppleve andre kulturar og å bli kjend med andre menneske gir meining og glede. Det å reise med venner gir ein ekstra dimensjon i vennskapet. Kvar vil du reise? Kva vil du oppleve? I november forlet vi haustmørket og kulda, og du må velje mellom reisemåla våre. Svært ulike turar med sine heilt spesielle særpreg og opplegg. Europa Backpacker er inkludert i skulepengane og er ei togreise gjennom mange ulike byar som Paris, Milano og Istanbul. Ei reise med uendelege inntrykk av lydar, smakar og menneske. Cuba er heftige rytmer, salsa, tropisk klima, krittkvite strender og ei reise tilbake i tid. Eit annleis land med ei spesiell historie og eit heilt unikt samfunn der tida har stått stille i 60 år. Cape Town i Sør-Afrika er ein smeltedigel både når det gjeld folkeliv og musikk. Bu med vertsfamilie, delta i gateprosjekt, men óg aktivitetar som fallskjermhopp, safari og verdas høgste strikkhopp på 217 meter. På turen til Tanzania får du oppleve afrikansk kultur, natur og folkeliv på nært hald. Våre partnarar gir oss innblikk og opplevingar ein vanlegvis ikkje får sjå som turist. Turen vert avslutta med nokre dagar på krydderøya Zanzibar med nokre av dei vakraste strendene i verda! 7

5 2 geiranger verdensarv i særklasse 5 STRANDAFJELLET Kåra til verda sin nest beste destinasjon for laussnøkøyring 1 HJØRUNDFJORDEN vill og vakker mellom høge tindar 6 runde fuglefjell, fridykking og fantastisk landskap 4 Flø lofoten i miniatyr SJU UNDERVERK Alt på sunnmøre 3 Ålesund by Noregs vakraste by 7 sunnmørsalpane Sunnmøre Folkehøgskule ligg i hjartet av sunnmørsalpane. Men på sunnmøre finn du ikkje berre alpane. Vi har plukka ut sju gode grunnar til kvifor du vil elske eit år på folkehøgskulen i Ulsteinvik. 9

6 Supert å bu på rom i lag Det første møtet på rommet? Eg såg det med ein gong at dette var ein person som det ikkje ville bli vanskeleg å kome ut av det med.det kunne sjølvsagt ha vore ein annan type. Men SUFH har treft godt med romfordelinga, synest eg. Det seier Eirik Oden Evertsen (19) frå Larvik og nikkar mot romkameraten Mathias Andsem (21) frå Arendal. Første gong dei møttest var på rommet dei skulle dele, då dei sjekka inn på Sunnmøre Folkehøgskule i haust. Begge er frilufts- og idrettsinteresserte; Mathias går linja for multisport, Eirik tek ballspel. No nyt dei internatlivet og er fulle av lovord om «sambuarskapen»: Husmora fordeler - Det er husmora som står for plasseringa av elevane. Då vi kom, var alt avgjort. Vi har vore heldige med valet av romkamerat. Vi er veldig like og delar dei same verdiane, smiler dei to, og legg til: - Det er veldig mange her på skulen som går godt overeins på romma. - Har skulen drive kartlegging? - Det kan nesten sjå slik ut. - Vi er begge to ryddige. Vi likar å ha orden på eigne saker, og når det fungerer så fint, kjennest det herleg, seier Eirik og Mathias. Betre kjende - Kan de fortelje litt meir om korleis det er å skulle dele rom med nokon de ikkje kjenner i utgangspunktet? - Eg synest det er fint å bu saman med ein person. Då er du ikkje åleine, seier Eirik, og Mathias legg til: - Eg er einig. Men så er det jo mogleg å trekkje seg tilbake på rommet og vere åleine. Vi er flinke til å gjere avtalar om det. Det vi ikkje er like på, er leggetid. Då må vi ta opp korleis vi kan gjere det mest mogleg omsynsfullt for kvarandre. Det har gått fint. Det er viktig å snakke saman og ta opp ting før det blir eit irritasjonsmoment. Orden eller rot - Kva er den største utfordringa i eit slikt fellesskap? Dei to gutane synest ikkje dei har hatt spesielle utfordringar i høve til det å dele rom. Dei har fordelt arbeidsoppgåvene og plassen, og er samde om kvar ting skal vere. - Kva med rydding og vask? - Kvar fredag har vi vask, og då tek vi heile rommet saman. Skulen har sett av ein time. Då set vi elevane på musikk, opnar dørene på romma alle saman og har det rett så sosialt. - Kva konflikt kan oppstå når ein deler rom? - Den største konflikten som kan oppstå, er dersom den eine er eit ordensmenneske og den andre ein rotekopp. Dette med at den eine legg seg tidleg, kan bli eit problem, dersom den andre ikkje tek omsyn og er stille tilbake på rommet. Men det har altså ordna seg fint for oss, insisterer dei to romkameratane. Jenter? - Kva med privatliv og jenter? - Det har ikkje vore noko pes. Viss ein av oss vil ha besøk av ei venninne, blir vi samde om å seie ifrå og gjere avtale. Så ville vi begge ha sagt frå om det vart for mykje av det, nikkar dei samstemt. - Kva er det beste ved å bu slik? - Kanskje at det blir ein person du blir ekstra godt kjend med, og som du innimellom kan prate litt djupare med. Det er veldig greitt å kunne gjere det. Det treng jo ikkje vere den personen du heng mest i lag med på fritida. Vi to heng ikkje for mykje på kvarandre. Vi går heller ikkje på same linje, og det er eit smart trekk av SUFH, konkluderer Eirik og Mathias. Når vi spør dei to kvifor dei valde Sunnmøre Folkehøgskule, svarer Mathias Andsem slik: - Eg hadde ei venninne som hadde gått her. Bilda ho viste meg, vekte interessa. Eg såg brosjyren og las om skulen og området på internett. Det verka freistande, og så må eg seie at Sunnmørsalpane er idylliske, legg frilufts og multisport-guten Mathias til. Eirik Oden Evertsen fortel at han hadde ein bror som gjekk på SUFH. Det var hovudgrunnen til at han byrja her sjølv. - Eg var her på besøk og fekk eit veldig godt inntrykk, både av skulen, lærarane og fasilitetane. Dessutan hadde eg lyst på eit friår, smiler Eirik til slutt. På bilete: EIRIK ODEN EVERTSEN (TIL VENSTRE) OG Mathias Andsem. 11

7 EIT MANGFALD AV VALFAG! Valfag er halvårsfag der du vel nokre fag på hausten og vel igjen over nyttår. Du kan velje å supplere linjefaget ditt eller velje fag som utfordrar deg på nye område. Vi kan tilby over 20 valfag! Friluftsliv/segling, Golf, Fotball, Vokalgruppe/ kor, band/samspel, primitiv mat, gitar, kniv- laging, turn, volleyball, hiphop, diakoni, hybelmat, sykkel, maling, klatring +++ Primitiv matlaging treng ikkje gi primitiv mat - Vi lærer elevane primitiv matlaging, men det betyr ikkje at at vi lagar primitiv mat, berre at vi lagar han på ein primitiv måte. Målet er at det vi steller i stand, skal smake fortreffeleg, sjølv om vi kokar og steikjer utandørs. Det fortel Jostein Sæbø, som er ansvarleg lærar for den gruppa SUFH-elevar som har kasta seg ut i den primitive matlaginga. Av og til kan det nok by på utfordringar, men belønninga er som regel eit utsøkt måltid til slutt, slik vi til dømes opplevde ein tysdag i slutten av oktober, då lammelår stod på menyen. Det rauk alt heftig frå dei faste gruene utanfor skulen då eit knippe forventningsfulle elevar samla seg rundt kokk Arve Ertesvåg og dei to lammelåra han hadde leitt fram i kjellarlokala på Sunnmøre Folkehøgskule. Ertesvåg hadde teke mål av seg å vise korleis ein utbeinar eit slikt lår, altså gjere kjøttet beinfritt, for så å fylle holet etter lårbeinet med ei høveleg krydderblanding eller stuffing. Ertesvåg svinga det skarpe våpenet rutinert, og på ein-to-tre låg det første låret der utan bein. Så var det elevane sin trur til å prøve, og den mest modige kasta seg fram på og gjennomførte operasjonen med elegant bistand frå instruktøren. Deretter var det å stuffe låra og surre dei. Så barst det etter kvart til dei varme gruene, der det ikkje tok lang tid å steikje kjøtet på høg varme. Til slutt vart det heile servert for spente elevar med poteter, grønsaker, saus og anna tilbehør. Fortreffeleg! Målet med valfaget «Primitiv matlaging» er at elevane skal lære å byggje ulike båltypar ut frå kva dei skal brukast til. - Vi vil lære dei å bruke ulike måtar å tilberede maten på bål. I det heile tilberede ulike matrettar med bål som varmekjelde, og lage både forrettar, hovudrettar og dessertar, fortel Jostein Sæbø. - Elevane får også oppleve ein dagstur der sjøfiske og stell av fangst står på programmet. Eventuelt kan fisketuren gå til eit fiskerikt fjellvatn i området. Men dei fleste timane vil verte gjennomførte ved gruene utanfor skulen. 13

8 På tvers mykje meir enn fag Du søkjer deg inn på eit linjefag og brukar mykje av tida di der. Når året er omme, er det likevel fellesopplevingar, undervisning og turar du vel på tvers av linjene, som sit sterkast igjen. Her vil du oppleve/ få meir enn du trur er mogleg når du startar skuleåret, og på andre område enn det du kanskje forventa. Her er nokre av dei viktigaste. MUSIKAL Kvart år skapar elevar og lærarar ved Sunnmøre Folkehøgskule ein musikal. I to veker legg vi all anna undervisning til side, og jobbar kun med musikal. Anten du drøymer om å stå på scena eller arbeide med lyd og lys har du her unike moglegheiter til å utfalde deg. På kulturhuset Sjøborg i Ulsteinvik har kvart år nærare 2000 fått med seg oppsetninga. Sist skuleår sette elevane opp Løvenes Konge. Tidlegare år har m.a. Grease, Annie, Fame, Rockeulven, High school musikal, Happy feet og Jungelboken stått på programmet. LatVIatur med hjelpesending og besøk på internatskule Elevkveldar og andre miljøaktivitetar miljøaktiviteter Fellestur til Runde og Geiranger INTERnasjonalt miljø Seminar og fellesfag, redesign og longboard Valfag og frivillige kurs +++ Eit år på folkehøgskule gjev deg vener frå heile landet, og kanskje vener for livet. Internasjonal linje med elevar frå m.a. Brasil, Madagaskar, Kenya, Tanzania og Nicaragua skaper nye moglegheiter for vennskap og møte med menneske frå ei heilt anna verd. Dette er eit stort pluss og ein spanande tilvekst for skulen vår. SKIVEKA I mars reiser heile skulen til Sunnmørsalpane. Eit stort høgdepunkt for mange, med køyring på ski, snowboard og langrenn på dagtid, og sosialt felleskap med brettspel og underhaldning utover kvelden. Ei veke der vi bur tett saman på Fjellsetra, og ei veke som er over så alt for fort! 15

9 Bindeledd mellom lærar og elev Lærerikt år med leiartrening for stipendiatane ved Sunnmøre Folkehøgskule Vi skal vere eit bindeledd mellom lærar og elev, vi skal lære bort, vere forbilde. Samtidig kan elevane kome til oss om det er noko. Vi har vore gjennom eit år her som elevar og veit kvar «skoen kan trykke». På bilete: Lars Kristian Ruud og Ingvil Sønnesyn Berg. Det fortel dei to stipendiatane Ingvil Sønnesyn Berg (19) frå Larvik og Lars Kristian Ruud (20) frå Ørje. Dei har begge bak seg eit år på Sunnmøre Folkehøgskule. Så fekk dei lyst til å vere der eit år til, men no gjennom stipendiatordninga for leiartrening. Plukkar ut ti Dette fungerer slik at elevane søkjer på ei stipendiatstilling, og ut frå bakgrunn, kvalifikasjonar og intervjurundar vel skulen ut eit team på 10 personar som blir gitt eit år med leiartrening på stipendiatbasis. - Vi prøver å setje saman eit breiast mogleg team. Dei skal på ein måte vere førstelinja vår ut mot elevane, og så skal dei utfylle kvarandre, oppsummerer rektor Arnt Ole Grimstad. - I tillegg til masse praksis får teamet også leiarundervisning. Ikkje spionar - Stipendiatane skal altså vere vår førsteskanse inn mot elevmiljøet; ikkje spionar for meg som rektor, men fange opp signal, kjenne på temperaturen og gripe inn om det er nødvendig, understrekar Grimstad. - Lærarane er flinke til å gi oss oppgåver, og utfordre oss, fortel Ingvil. Ho opplevde det veldig positivt å ha, saman med ein annan stipendiat, ansvaret for både planlegging og gjennomføring av ein overnattingstur til Borgarøya. Både elevar og leiarar opplevde turen som triveleg og samanspleisande. - Kva er dei største utfordringane de møter? - Det er mykje å gjere, og mykje planlegging. Så gjeld det å finne den rette balansen mellom det å vere leiar/lærar og elevrolla. Det dreier seg om respekt kontra det å vere kompis, påpeikar Lars Kristian, som er samd i at det er ei utfordring alle lærarar eigentleg har. - Kvifor valde du å bli stipendiat, Lars? - Eg gjekk her i fjor og elskar folkehøgskulelivet. Det trefte meg midt i hjartet. Dessutan har eg vore leiar i ein del andre samanhengar og har likt det. Eg trivst også med denne leiartreninga, og eg ønskjer å hjelpe elevane til å oppleve eit like godt år her som eg hadde. Finn sine svake sider Lars Kristian legg ikkje skjul på at han er veldig glad i friluftsliv, han diggar snø, sjø og surf. - Det å vere her eit år til, hjelpe til, vere på turar i friluft, er herleg, insisterer han. - Kva har de lært? Der svarer begge at dei ikkje minst har funne sine svake sider som leiarar; ting dei ikkje tenkte over tidlegare, slik som å følgje opp folk og vise meir omsorg. - Eg var nok litt for styrande, smiler Lars. Dei trur alle stipendiatane føler at dei har funne nokre område der dei kan bli betre. Ingvil er glad for å ha fått større forståing for dette med leiartypar. Å lære dei andre i teamet å kjenne, og kunne spele på sterke sider ved kvar einskild. - Gruppa jobbar tett saman, og vi lærer også om konfliktløysing, fortel dei. Stipendiatane har også vore på leiarkurset BOLK i KFUK/ KFUM-regi før skuleåret starta, og skal gjennom eit nytt liknande leiarkurs saman med dei andre kristelege folkehøgskulane til våren. Gleda over å lykkast - Vi lærer mykje om det å vere leiar dette året, både teori og gjennom svært mykje praksis. - Kva er det beste? - Eg likar veldig godt å lære bort til andre, anten det gjeld sport, skiinstruksjon eller andre ting. Det å kunne sjå at folk blir betre på ting, veks på det dei lykkast i og får sjølvkjensle, det er sterke opplevingar, seier Lars Kristian. Ingvil likar også å sjå smila og gleda i auga på elevar som med eitt meistrar ei utfordring. - Det er veldig motiverande. Vi må pushe folk litt for å få dei til å stå fram og seie det dei meiner. Så er det kjekt å kjenne at ein sjølv utviklar seg. Det å leie ei gruppe første gongen og få positive tilbakemeldingar frå deltakarane, det gjer ekstra godt. Dei to understrekar igjen at året som stipendiat har vore svært givande. Dei har måtta utfordra seg sjølve på mange plan. Det kan ha vore tunge og kjipe periodar, men det er slikt dei har lyfta seg på og kome styrkte ut av. - Forholdet til lærarane er veldig bra. Dei tar vare på oss og backar oss opp. Dei viser at dei set stor pris på oss, og det kjennest godt. Dei inviterer oss også heim til seg, så vi føler verkeleg at vi gjer nytte for oss her på skulen, avsluttar Ingvil og Lars Kristian. 17

10 Multisport utfordrar komfortsona di Toppturar i Sunnmørsalpane, Breklatring, Bølgjesurfing og juving, ski og snowboard, Sykkeltur via Troll- stigen/geiranger +++ Gjennom allsidig sportsprega friluftsliv ferdast vi i mektige Sunnmørsalpar, klatrar Bladet i Molladalen og jaktar på pudder og urørte fjellsider. Vi utfordrar storhavet, med bølgjesurfing i Hoddevika eller på vannski bak ribbåten inn vakre Hjørundfjorden. Vi finn roa rundt leirbålet og deler dagens oppturar og nedturar. På bålet blir middagen tilberedt, og du sovnar mett, sliten og tilfreds. I morgon ventar ein ny fullspekka dag. (...) Med en fantastisk beliggenhet i Ulsteinvik, og et tidligere SAS-hotell som bygg, er det lite som kan måle seg med denne skolen. Alt befinner seg under samme tak - noe som er en veldig stor fordel. Noe veldig positivt med SUFH er at det arrangeres mye på tvers av linjene, blant annet musikaloppsetting og ikke minst skoleturer i november. Jeg var med på turen til Tanzania og Zanzibar - en helt utrolig tur og et absolutt høydepunkt dette året. Jeg kan ikke gjøre annet enn å anbefale Sunnmøre Folkehøyskole på det varmeste. Du vil få det beste året i ditt liv! Uten tvil! - Sara, tidlegare elev 11/12 (...) Lærerstaben på Sunnmøre Folkehøgskule er helt fantastisk. De har veldig godt miljø, noe som smitter over på elevene. Med treningssenteret som nærmeste nabo, og gratis medlemskap er det ikke vanskelig å holde seg i form i løpet av året! Sunnmøre har Norges flottaste natur, og den får du virkelig oppleve her. Miljøet blant elevene er fantastisk. Her blir du godtatt som du er, og det er alltid noe kjekt som skjer på kveldstid og fritid. Med utenlandsturer, fellestur til Latvia og andre felles arrangement er det lett å knytte gode vennskap med flotte medelever. - Mari, tidlegare elev 12/13 Jeg ville utfordre meg selv ved å prøve nye ting, som klatring, surfing og toppturer. Jeg oppdaget hvor gøy det var å klatre. Mitt beste øyeblikk var å nå toppen av fjellveggen! - INGRID, MULTISPORT NY LINJE! Kanskje du har hatt eit heimestudio på soverommet ditt i mange år allereie? Kanskje du har hatt lyst til å få litt respons på musikken din, laga på PC-en eller Mac-en? Eller kanskje er du ein DJ med ambisjonar om å lage eigne ting, basert på samples eller loops, eller kanskje lage ein mash-up? Linja Digital musikk er ny frå hausten 2014, og vil ha datamaskina som hovudinstrument. dataprogram, låtskriving, innspeling og miksing, Konsertar og show, tangentinstrument, trommesett og gitar, Musikkteori og høyrelære, Ableton 9 live og logic pro Digital musikk med datamaskina som instrument 19

11 leiartrening når eit år ikkje er nok Leiartrening, teambygging, Miljøarbeid og sosialpedagogiske oppgåver, PRAKSIS, Innblikk i arbeidsliv, jobbe med menneske +++ Gjennom teoretisk leiartrening og praksis som vegleiar på ei av linjene våre, får du prøvd deg i ein ny setting der du som ven og rettleiar kjem tett både på elevane og vi som jobbar her. I tillegg til det faglege, vil du saman med resten av stippeteamet ha både miljøoppgåver, praktiske og vertskapsmessige oppgåver knytta opp mot både elevar og anna drift. Eit variert og utviklande år som gjer seg på CV-en. Vi kan gjøre så masse forskjellig! For eksempel være med på valgfag og reise på utenlandsturer. Jeg har hatt golf og klatring som valgfag, og det har vært veldig artig. På BOA er det gøy fordi vi gjør mange av de samme aktivitetene som på de andre linjene. - Thomas, Butrening & aktivitet NY LINJE! Safari betyr reise på swahili. Få det beste av folkehøgskulelivet og naturen på Sunnmøre samtidig som du gjennom reiser i Afrika, Europa, Midtausten og Norge møter spanande menneske og kulturar. Vertsfamilie i Tanzania, korallrev og sandbankar på Zanzibar, fengselcella til Nelson Mandela utanfor Cape Town, barneheim i Latvia, soloppgang over løver og giraffar i Serengeti, møte med folk i Midtausten som framleis har trua på fred. «Forvent mykje, få meir». Kanskje skjer den viktigaste reisa på innsida. Når du treng eit ekstra puff til å prøve noko nytt, til å ta kontakt med andre, til å gjere daglege aktivitetar, reise eller få meir sjølvtillit, er det godt å ha støtte. På BOA (Butrening og aktivitet) får du tilpassa undervisning i trygge omgjevnader og trenar på å bu åleine, delta i aktivitetar og vere saman med andre ungdommar. vertsfamilie, UTplassering på barneheim/skule, Serengeti, Dar es Salaam, Zanzibar, Snorkling, bading, segling, verdas vakraste strender, Cape town +++ Global safari Opplev verda reis med hjertet Romvask, Klesvask, Personleg økonomi, Matlaging, Kunst og handverk, Fysisk aktivitet, Friluftsliv, Fotobok, Film, Tur-og reiseplanlegging, Musikk, Drama, Arbeidstrening, Bedriftsbesøk BUTRENING & AKTIVITET 21

12 SJØ.SNØ.SURF kjenner på elementene Bølgjesurfing, Segling, Vannski, Kajakk- ekspedisjon, Fridykking, hjørundfjorden, pudderjakt i Sunnmørsalpane, LEIRbål og oppdrag +++ internasjonal linje kultur- og religionsforståing, norsk kultur og natur, teambuilding og gruppedynamikk, menneskerettar, miljø og klimautfordringar +++ Vatn er vårt hovedelement. Di fyrste grøne bølgje når du surfar i Hoddevika på Stad, gløymer du aldri. Klart vatn, fargerike maneter, nysgjerrige selar og fiskestimer står klar til å møte deg når du tek på deg våtdrakta og dykkar ned i ei ny verd. Det bles godt på kysten der vi bur. Det gjev oss friske båtopplevingar med og utan segl. Sunnmørsalpane stuper rett i sjøen, og er vakre kulisser til Oppdrag Hjørundfjorden og åstad for skiglede i ei urørt fjellside. Halvtårskurset vil ha base på Sunnmøre folkehøgskule. Vi vil jobbe med eit lokalt utgangspunkt og eit globalt perspektiv. Kurset er lagt opp som ei god blanding av praktiske erfaringar, foredrag og refleksjon i grupper. Gjennom året på internasjonal linje vil de få praksisplass hjå Norges KFUK-KFUM og Kirkens Nødhjelp samt lokale aktørar på Sunnmøre. Linja opnar også opp for møte med norsk kultur og natur der de får ta del i fellesopplevingar i den storslåtte sunnmørsnaturen. Det som er bra med Sunnmøre Folkehøgskule er at de forskjellige linjene gir et bra og variert miljø. Vi er en gjeng med musikanter, friluftspersoner og treningsnarkomane som sammen fungerer veldig godt. Og det er ikke et problem å bli kjent på tvers av linjene. Felles valgfag, utenlandsturer og kveldsaktiviteter gjør at vi blir en stor og god gjeng. Bygget er åpent og fint, og hvem vil vel ikke ha egen do og dusj på rommet? - Nina marie, sjø.snø.surf Musikklinja er ein miks av ein stor dose med musikk, men med nokre fine innslag av idrett og friluftsliv fordelt utover året! Om du er ein av dei som likar å halde på med musikk, men ikkje nødvendigvis heile tida, er dette ein fin plass å vere. Med ein miks av sporty og aktive bandfolk og songarar, gir musikklinja moglegheit for mange flotte opplevingar på øvingsrommet, på klubbscena i kjellaren, i studio, eller i gymsalen og på tur. bandinstrument og songteknikk, Låtskriving, Konsertar og innspeling i lydstudio, TURAR i fjellet eller på sjøen, klatring +++ musikk+ idrett.friluftsliv 23

13 Sunnmøre is very different from Arizona, and a long way from home! I chose golf because I already know how to play and I wanted to improve my golfgame. I also like american Football, Baseball and different ballsports and maybe I can teach my new norwegian friends some of them. My mom told me about this school and I hope this year will give me time to find out what I want to do. I want to try many different things and be a better golfer. - Thomas frå Arizona idrett.ballspel alt går i ball fotball, volleyball, golf, ski, snowboard, paragliding, stup, kampsport, surfing, gokart, leirdueskyting +++ Vi er i aktivitet, med eller utan ball. I gymsalen, fotballbana, treningssenteret eller ute på tur. Vi utnyttar Sunnmøre og alt området har å by på til å skape varierte og spanande dagar. Den gode kjensla av å sette spor i urørt puddersnø. Spenninga når paraglideren får luft eller bølgja tar tak i surfebrettet. Smerta over ei litt for hard takling eller når ei paintballkule treff deg i ryggen. Gleda over eit perfekt balltreff på golfbana eller på fotballbana. Samhald, opplevingar og felleskap med idrettsungdom frå heile landet. golf på Sunnmøre og i Sør- Afrika, fotball, volleyball, ski, snowboard, kampsport, leirdueskyting, gokart, stup, surfing +++ På denne linja får du kombinere golf, idrett og opplevingar. Ballspel og ski/snowboard vil dominere utanom golfsesongen, medan aktivitetar som surfing, paragliding og paintball er med på å sprite opp kvardagen og skape eit godt klassemiljø! Både den etablerte golfar og nybyrjaren vil få kyndig instruksjon og utvikle seg som golfar, og samtidig få prøve seg i ei rekkje andre idrettsaktivitetar. Golf. Idrett. Sør-Afrika. All in one Vi kan gå ut på måneskinnstur rett bak skolen i lysløypa, eller ta en kort svipptur til sentrum for litt shopping. Lærerne her er helt konge, de tar seg tid til hver enkelt elev på linjene og det virker som de prøver å bli godt kjent med oss. - IDA Kristine, Idrett.ballspill 25

14 HER BUR DU HER ER VI SUNNMØRE FOLKEHØGSKULE ligg 5 minutt frå ulsteinvik sentrum Ulsteinvik by har ca 8000 innbyggjarar og er kanskje mest kjent for skipsindustrien og fotballaget Hødd. Byen vart i 2012 kåra til landets mest attraktive tettstad og er eit handelssenter for ein region på dryge menneske. Sunnmøre Folkehøgskule ligg ein fem minutts køyretur frå sentrum. Her finn du shoppingssenter, kulturhus, bowling, ulike uteplassar og elles det meste av det du treng. Skulle du sakne noko, ligg Ålesund berre ein liten time unna. 45 minutt frå Ålesund sentrum med buss og hurtigbåt 45 minutt frå Vigra lufthavn med buss og hurtigbåt 30 minutt frå Ørsta/Volda lufthavn Hovden med buss alt under eitt tak alle rom med eige bad og balkong treningssenter på tunet kunstgrasbaner og innehall Heimesida vår gir deg utfyllande informasjon om økonomi, linjetilbod, turar m.m. Om du vil følgje med oss i det daglege, finn du skulen og dei ulike linjene på Facebook. Opptaket startar 1.februar, og du kan søke heilt fram til skulestart i august. Erfaring viser at nokre linjer fyllast raskt opp så det er lurt å vere tidleg ute med søknaden. trådlaust nettverk lysløype til ski og trening Sunnmøre Golfklubb KINO OG KONSERTSAL +++ Opptak frå!1. feb

15 Neste år er det din tur! Opptak frå 01. februar 2014 Søk allereie i dag på

Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf

Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf Multisport Dans+ Musikk+ Aktiv Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t 2 0 1 1 o g 2 0 1 2 w w w. s u f h. n o p o s t @ s u f h. n o T l f 7 0 0 0 9 6

Detaljer

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv

Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Multisport Dans Dans+Idrett.Friluftsliv Dans.Scene Musikk+Idrett/Friluftsliv Sport og Fitness Sjø.Snø.Surf Idrett.Ballspel Bu- og arbeidstrening Internasjonal linje s k u l e å r e t 2 0 1 0 o g 2 0 1

Detaljer

Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord * Nr.1 Skuleåret 2013/14

Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord * Nr.1 Skuleåret 2013/14 nordfjord Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord * Nr.1 Skuleåret 2013/14 Kebab på bål Lær å lage mat i det fri Difor friluftslivskulen Møt 12 av dei 135 elevane

Detaljer

Nordfjordfolk. Dra til sjøs! Ti friluftslivlinjer. Møt tre tidlegare elevar. Med Statsraaden til Shetland. Velg din favoritt

Nordfjordfolk. Dra til sjøs! Ti friluftslivlinjer. Møt tre tidlegare elevar. Med Statsraaden til Shetland. Velg din favoritt NORDFJORD Magasin for Nordfjord folkehøgskule, friluftslivskulen mellom bre, fjell og fjord Skuleåret 2015/16 Nordfjordfolk Møt tre tidlegare elevar Dra til sjøs! Med Statsraaden til Shetland Ti friluftslivlinjer

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Utgåve nr. 3, 26. 04 2010 - Medlem i russestyret - Klem 100 personar innan 1 time - Sitje i eit tre i to timar - Vere heisførar i eit heilt matfriminutt Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Medielina

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling

Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Nr. 4-2013 77. årgang Gordon Brown på landsmøtet: Utdanning skaper utvikling Side 11 Vellykket kurs for kjøkkensjefer og kokker Side 14 Folkehøgskolene i partiprogrammene Side 17 Et sommermøte med Erna

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer